Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 419355x
Příspěvků:
32217

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
15.07.20 18:37:21 | #29958

Margo, jak je to s tím svěřením Božího království Ježíši?


1
n/a

| Předmět: RE:
15.07.20 19:46:38 | #29970 (1)

(1Ko 15:21–28)
Protože smrt přišla prostřednictvím člověka, přišlo prostřednictvím člověka také vzkříšení mrtvých. 22 Stejně jako kvůli Adamovi všichni umírají, tak díky Kristu všichni ožijí. 23 Ale každý ve správném pořadí: Kristus jako první, potom během Kristovy přítomnosti ti, kdo mu patří. 24 Potom bude konec, až předá Království svému Bohu a Otci, když předtím zničí všechny vlády a všechny moci i síly. 25 Musí totiž kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny nepřátele pod nohy. 26 Jako poslední nepřítel bude zničena smrt. 27 Vždyť Bůh „mu všechno podřídil pod nohy“. Ale když říká, že mu všechno bylo podřízeno, je zřejmé, že to nezahrnuje toho, kdo mu všechno podřídil. 28 A až mu bude podřízeno všechno, potom se i sám Syn podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil. Tak bude Bůh pro každého vším.


n/a
n/a
 #29958 

| Předmět: RE: RE:
15.07.20 20:03:15 | #29973 (2)

Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. (1 Jan. 2:23)

Jak vy vyznávate Syna?


14
n/a
 #29970 

| Předmět: RE: RE: RE:
15.07.20 21:14:58 | #29987 (3)

Například ho následujeme. Uznáváme jehio výkupní oběť. Respektujeme a milujeme ho jakožto Božího Syna a svého Pána. Kážeme o něm... - tak co mě v rychlosti napadlo.


n/a
n/a
 #29973 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 21:42:37 | #29990 (4)

V tom cos napsala vidím kromě nepochopení i řádný kus pokrytectví. Asi vám ještě nedošlo, že jak se chováte k Synu, tak se chováte k Otci. Vy ho následujete? Jak? Vzdali jste se snad všeho pro Krista? A vy ho respektujete...no to je od vás vážně úžasné, že respektujete jediného Spasitele! ...a že uznáváte jeho výkupní oběť... Margo, tohle zní jenom jako naučené řeči, podle kterých se pozná, že nejste v Kristu. Natož abyste ho kázali. Snad ve všech materiálech svědků, co jsem měl možnost vidět, nebylo o Kristu napsáno nic moc důležitého, krom nějakých okrajových zmínek o veleknězi apod. Zkrátka vaše materiály nejsou evangelické podle Bible, ale je v nich falešné evangelium. Vy bec nechápete význam a důležitost Kristovy oběti na kříži. To cos napsala, by mohl napsat kdejaký pohan nebo budhista co někde medituje. I oni mají Ježíše za pouhého učitele lásky apod.


14
n/a
 #29987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
16.07.20 07:32:52 | #30045 (5)

No a já zase vidím řádný kus předpojatosti, přezíravosti a nadutosti. *6094*


n/a
n/a
 #29990 

| Předmět: RE: RE: RE:
15.07.20 21:41:30 | #29989 (3)

Podle Písma takto:
(Římanům 10:9)
Pokud totiž svými ústy veřejně prohlašuješ, že Ježíš je Pán, a ve svém srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.


 #29973 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 21:48:19 | #29991 (4)

Abuko, to je hezké, že to píšeš. Horší ale je, že ten text nechápeš.


14
n/a
 #29989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 21:49:11 | #29993 (5)

Vysvětli mi ho, prosím.


 #29991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 22:01:34 | #29996 (6)

To ti nepomůže, Abuko. Pouze Duch svatý ti to může vysvětlit abys poznal a pochopil kým Ježíš je. Potom jde o to skutečné vyznání, ne to jenom říct a v srdci pochybovat. Pokud Ježíše někdo nepovažuje za Syna živého Boha, aniž by chápal, co to znamená, nemůže ho cele a pravdivě přijmout.


14
n/a
 #29993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.07.20 07:35:33 | #30046 (7)

Jako že by mu Duch svatý měl vysvětlit, že Ježíš je jednou ze tří osob Boha, nebo tak něco? *24590*


n/a
n/a
 #29996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.07.20 12:27:37 | #30083 (8)

Ne, Margo, ale Bůh ti to musí dosvědčit, že tě přijal podle Jana 1.kap.12-13.

Musí ti darovat Ducha svatého a z něj se narodit tvůj duch.

Až se ti to stane, teprve pak budeš z Ducha rozumět, kdo je Kristus !

Vždyť jsem tady jasně dávala, že jenom Duch svatý zkoumá hlubiny Boží. 1.Kor.2.kap.

Tak se zbytečně neposmívej......


30
n/a
 #30046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.07.20 14:59:49 | #30089 (9)

Já jsem se neposmívala, myslela jsem svou otázku velmi vážně. Trojjediného boha uctívají i věřící, o nichž píšeš, že se z ducha svatíého nenarodili. Těm nechal porozumět trojjedinosti kdo?


n/a
n/a
 #30083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.07.20 15:05:10 | #30091 (10)

Duch svatý? :-))


134
n/a
 #30089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 15:10:18 | #30093 (11)

I těm, kteří ducha svatého (podle Kjary) nemají? *3199*


n/a
n/a
 #30091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 15:20:41 | #30094 (12)

Kjara není měřítkem :-))


134
n/a
 #30093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 15:30:10 | #30095 (13)

Ale jáí jsem reagovala na její příspěvek.


n/a
n/a
 #30094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.07.20 09:57:25 | #30227 (14)

Margo, že v trojici věří i ti, kteří Ducha svatého nemají, je vlastně důkazem, že trojice existuje.
Protože satan je jen opice, která se opičí a napodobuje, sám by si ji nevymyslel, kdyby ji původně neudělal Bůh.


30
n/a
 #30095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.07.20 10:07:58 | #30231 (15)

*15238* A že na to nepřišli duchem pomazaní Ježíšovi přímí následovníci, ale až církev ve čtvrtém století! *15238*


n/a
n/a
 #30227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.07.20 10:42:19 | #30242 (16)

Margo, to je vaše dedukce, Konstatntin a tak......, ale rozumem nic nepoznáte, kdybyste všechno věděli na setinu milimetru.........

Boha je možné jen Duchem svatým..........

1.Kor.2.kap:
10Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.

Margo, běžte raději za Kristem, aby vám byly teď sejmuty hříchy a dostali jste okamžitě dar Ducha svatého......a pak pochopíte sami !!!

Já jsem se to od něj dozvěděla v minulém století sama doma, ne od někoho.......a od Konstantina už vůbec ne.....


30
n/a
 #30231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.07.20 04:34:48 | #30324 (17)

Asi nepůjde o svatého ducha, protože ten by tě neučil něco, co je v rozporu z Písmem. *11334*


n/a
n/a
 #30242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.07.20 09:24:08 | #30344 (18)

Margo, ty ale Ducha svatého nemáš přebývajícího v tobě, nemůžeš tedy dost dobře posoudit co je v rozporu s Písmem.

Bibli je možné zneužít. Už v prvním století byli někteří, kteří kramařili s Božím slovem.

Vy spoléháte jen na Bibli, kterou vám vykládá nějaký člověk. Všechno do sebe jakoby zapadá po dvouletém vyučování. Je to obrovská logická stavba vybraných veršů.

Boží slovo je moudré a velmi mocné, takže člověka přesahuje a člověk snadno podlehne.

Ale samo Boží slovo říká, že Boha lze poznat jedině Duchem svatým, pokud ve vás přebývá.

Takže, pokud to není realita, je velmi snadné člověka oklamat !


30
n/a
 #30324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.07.20 20:57:50 | #30510 (19)

Co když ti napíšu, že celá naše organizace je vedená Božím duchem, a že tedy rozumíme Biblio docela dobře? Co ti dává právo rozsuzovat, kdo Božího ducha má, a kdo ne? *3409*


n/a
n/a
 #30344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 21:52:24 | #29994 (4)

A vy se k Ježíši modlíte?


14
n/a
 #29989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 21:55:57 | #29995 (5)

Vysvětlíš mi, v čem ten text nechápu?


 #29994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 22:04:26 | #29999 (6)

Zeptám se znovu, modlíte se k Ježíši?


14
n/a
 #29995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 22:08:15 | #30000 (7)

Jestli se snažíš nás utlouct svými otázkami, jsi na omylu.
Toto je diskuse, ne zkoušení ve škole. *22705*
Zpochybnil jsi moje porozumění biblickému textu, tak od tebe žádám jeho výklad.
Jsi prostě na řadě jít s kůží na trh. *19837*


 #29999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 22:40:08 | #30001 (8)

Docela tě chápu proč se vyhýbáš odpovědi, poněvadž před chvíli jsi sem přišel s Ř10:9 o vyznání a teď bys měl otevřeně přiznat, že se k Pánu nemodlíš. Zcela rozumím, bylo by to trapné si takhle naběhnout. Tys na mou otázku odpověděl i bez odpovědi, prostě jako by se stalo. A s tím souvisí i to vysvětlení, které po mně chceš, protože zjevně nechápeš řeč o Duchu svatém, jinak by ses na další vysvětlení neptal. Tu pravdu o Kristu ti prostě zjeví sám Bůh - ne tvůj rozum. Je ti to už trochu jasné?


14
n/a
 #30000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 22:48:26 | #30002 (9)

Jestli je tu něco jasné, tak že se vyjadřuješ velmi nabubřele a že s námi mluvíš jako s kusem hadru, s nímž si právě vytíráš podlahu. Přemýšlím, z jakého ducha asi to je... *3409*


n/a
n/a
 #30001 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 22:56:00 | #30005 (10)

A třeba je to jenom tvůj/váš dojem. Ostatní také musí snést vaše posměšky. Ale já se neposmívám, jenom vám píšu pravdu, a sice, že Krista evangelicky nepřijímáte. Za pravdu si mě klidně blokněte.


14
n/a
 #30002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 22:51:53 | #30004 (9)

Zvolil sis opravdu nevhodnou dobu pro své projevy arogance.
Zrovna s margo řešíme, jaký přínos mají debaty s lidmi jako jsi ty, a jestli by nebylo lepší se s tebou a tobě podobnými prostě rozloučit.


 #30001 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 23:04:50 | #30006 (10)

Je vážně smutné, že jediné, co v mých příspěvcích spatřujete, je arogance. Zcela nepochybně i Pavel a jiní apoštolé se jevili některým posluchačům arogantní, když nekompromisně kázali Krista. Rovněž i u Jana Křtile někteří mluvili o posedlosti a nakonec i samotnému Ježíši, pro jeho zázraky, farizeové přisuzovali jinou než Boží moc. Načež k nim Ježíš mluvil o rouhání vůči Duchu svatému jakožto neodpustitelnému hříchu.


14
n/a
 #30004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:07:05 | #30007 (11)

Znamená to, že na moji otázku neodpovíš?


 #30006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:14:08 | #30010 (12)

Na jakou? Odpověděl jsem ti snad dostatečně. Něco jsi nepochopil? Můžu zopakovat (než usnu). To tys mi na prostou otázku nebyl schopen odpovědět....


14
n/a
 #30007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:18:30 | #30012 (13)

Tak ještě jednou:
Římanům 10:9 jsem pouze citoval, a ty jsi hned věděl, že ten verš nechápu.
Takže se tě zaprvé ptám, jak to víš, a zadruhé chci vědět, jaké je podle tebe správné pochopení.


 #30010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:27:26 | #30013 (14)

Tys ho citoval a tak jsem předpokládal, že mu věříš, a proto jsem se tě zeptal, zda se k Pánu taky modlíš. Když ne, tak ten text vážně nebereš. Jednoduše proto, že jsi ho nepochopil. K Synu nás totiž přitahuje Otec a Duch svatý nám ukazuje jeho slávu. Otázka - proč to nechápeš, asi nebude pro mě.


14
n/a
 #30012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:33:26 | #30015 (15)

Tam je něco o modlení? *19364*


n/a
n/a
 #30013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:34:10 | #30016 (15)

To máš z Bible?


n/a
n/a
 #30013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:41:16 | #30022 (16)

To mám z Bible i ze zkušenosti, Margo.


14
n/a
 #30016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 07:47:39 | #30047 (17)

V tom probíraném textu je něco o modlení?


n/a
n/a
 #30022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:38:17 | #30020 (14)

Ale zkus přemýšlet, jestli to nebude souviset s tím, zač považujete Krista a zač považujete Ducha svatého. Vy se pořád snažíte získat jakési poznání, pochopit Boha rozumem, což nejste vůbec schopni pochopit, že to nelze. Bůh nelze pochopit rozumem - nic jste nepochopili. Bůh pokud nám něco umožní, jen když chce, tak Ho můžeme poznávat pouze skrze lásku, kterou nám ale ve své milosti dává opět On, skrze Ducha svatého. Vy vůbec nechápete, že sami nic nejste, a chtěli byste se o cosi snažit ze svých sil. "Beze mě nic neučiníte, já jsem vinný kmen" - to nejsou pouhé básnické fráze, ale nezbytná skutečnost u vztahu s Bohem. Prostě napojení na Boha je nutné k životu a ke spasení!


14
n/a
 #30012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:44:50 | #30023 (15)

My jsme v pohodě.
Jak říká ten verš, veřejně vyznáváme, že Ježíš je Pán, kterého Bůh vzkřísil.
S tvými názory nesouhlasíme.


 #30020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:58:32 | #30026 (16)

Tvůj optimismus asi nebude úplně upřímný. Proč to zní zase tak povrchně.... Bůh vidí do srdce a pozná, zda tomu někdo v srdci uvěřil či ne. Veřejně to nehlásáte a i kdyby, tak by to ke spasení nestačilo. Musíte být očištění Kristovou krví a přijmout Ducha svatého. Státi se křesťanem. To jak vykládáte Písmo jsou bludy. Říkám vám to narovinu. Zatímco vy se tradičně cítíte ublíženi.


14
n/a
 #30023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 00:06:27 | #30028 (17)

My se necítíme ublížení.
Jen nás podobné řeči "majitelů" Božího ducha otravují.
Zkus to vzít na vědomí a buď s tím přestat, nebo to zkusit na nějakém jiném fóru.
Rozumíme si?


 #30026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 00:20:26 | #30030 (18)

Otravuje neotravuje, ve vaší situaci je to asi pochopitelné. Ono i kdybys někoho, kdo si ustlal na kolejích, probudil z tvrdého spánku, asi by sis taky napřed vyslechnul dost nadávek, než by tomu člověku pak došlo, že díky tomu nepříjemnému probuzení ho nerozmetal vlak. Můžeme zmínit i příklad s dítětem, kterému se nechce k zubaři či na injekci atd. Zkrátka a dobře, vaše reakce nejsou nikterak překvapivé a jsou zcela očekávané. Nemusíte však ve svých bludech setrvávat. Ale záleží především na Bohu.


14
n/a
 #30028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 07:50:55 | #30048 (19)

No jo, Jirko, a když to tedy záleží na Bohu, a Bůh nám prostě nedal to co tobě, musíme se asi smířit s tím, že nejsme jako ty... *33087*


n/a
n/a
 #30030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:37:04 | #30017 (11)

Arogance z tebe jen stříká. *19969* Určitě jsem měla pravdu, že jsi z Kjařina hnízda. *20280*


n/a
n/a
 #30006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:49:32 | #30024 (12)

Když to považuješ za aroganci, brát ti to nebudu. Spíš si to ale možná bereš osobně. Prostě vám říkám jak to je a hlavně mi zase nepiš, že o vás nic nevím apod. Znám vaše prospekty Strážní věž a Probuďte se, několikrát jsem s vámi mluvil na ulici (tam jsem se setkal opravdu s arogancí), vidím co tady i jinde píšete, a dokonce i jeden můj kolega v práci je svědek. Prosím, co konkrétně je u mě arogantního?


14
n/a
 #30017 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 23:53:03 | #30025 (13)

Arogantní je tvoje nadřazenost, jakou nám tady dáváš najevo.
Možná by sis mohl pro začátek uvědomit, že nám neříkáš, jak to je, ale jak si myslíš, že to je.


 #30024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 00:06:03 | #30027 (14)

Nadřazeně ti to jenom připadá, protože s tím nesouhlasíš. A mýlíš se, já tu neříkám svoje dojmy, říkám co je v Bibli. K čemu jak vidíš je, že o znovuzrození můžete číst denně, a přitom to nepochopíte, jako Nikodém, a tím pádem tomu ani nemuxet věřit. Vy se snažíte Písmo zkoumat jako literu, tělesně rozumově, žádný pak div, že věci Ducha jsou pro vás exotika. Tohle všechno je v Bibli.


14
n/a
 #30025 

| Předmět: RE: RE:
16.07.20 09:00:22 | #30054 (2)

margo: Moc hezké, ale má to jednu vadu. Nic z toho nejde dokázat, takže je to na nic.


11
n/a
 #29970 


| Předmět: Rossiq segodnq
15.07.20 09:15:42 | #29935

Осторожно, двери выбиваются! Достигло 1 000 число обысков в домах мирных верующих за 3 года.

Pozor, dveře se vyrazí! Za 3 roky dosáhl 1 000 vyhledávání v domech pokojných věřících.

Читайте по теме: «Для тебя пришел Армагеддон!» После доноса провокатора керченские силовики 3 часа держали верующего раздетым на холоде.

Čtěte dále: „Armageddon pro vás přišel!“ Poté, co provokatér udal bratr, udržely karcenské bezpečnostní síly věřícího svléknuté v chladu po dobu 3 hodin.

https://jw-russia.org/news/2020/07/14.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 09:17:00 | #29936 (1)

Je tam pěkný graf, jak se pronásledováni stupnuje.
Už se při armagedoniva....


n/a
n/a
 #29935 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 19:49:46 | #29971 (2)

Navazujícáí příspěvky jsem smazala. Nikdo se tu nebude vysmívat tak vážným věcem. Jen ukazujete, co ve vás je, a opravdu to není nic pěkného. *17622*


n/a
n/a
 #29936 

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 10:08:24 | #29938 (1)

Jsem rad, ze tady propagujes ruskou rec - kazda reklama je dobra reklama - jen tak dal - je to rec budoucnosti


115
n/a
 #29935 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 11:14:30 | #29939 (2)

zdrastvuj malčik, kak těbja zavut ?


5
n/a
 #29938 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 11:43:06 | #29942 (3)

*27179* sice rusky ctu a rozumim moc dobre s mluvenim uz je to horsi -- ale v rusku jsem nikdy nebyl
sice jsem jsem letel nekolikrat nad celym ruskem - Japonsko - Nemecko nekolikrat ale v rusku jsem nebyl nikdy.


115
n/a
 #29939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 11:44:36 | #29944 (4)

John - krteny Johanes


115
n/a
 #29942 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 11:46:54 | #29945 (3)

Kiwi fon tydýt!


1
n/a
 #29939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 11:51:54 | #29946 (4)

*5726* *17130* ale byl jsem ve Volmanove vile nez ji zborali a srovnali se zemi - protoze tam bylo odposlovaci stredisko pro KGB pro severni cechy *30907* ale to jsem se dozvedel daleko pozdeji uz kdyz vila neexistovala


115
n/a
 #29945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 11:54:18 | #29948 (5)

jinak drzme se tematu - v rusku policie dodrzuje zakon


115
n/a
 #29946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 12:22:23 | #29949 (6)

Nacisti taky dodržovali svoje zákony. A doplatilo na to životem 6 miliónů židů.


1
n/a
 #29948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
16.07.20 09:03:54 | #30057 (7)

Hitler byl přesvědčen že plní Boží vůli, když trestá vrahy jeho syna.


11
n/a
 #29949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.07.20 12:57:01 | #29952 (6)

В п. 85 Рабочая группа призывает «обеспечить всестороннее и независимое расследование обстоятельств произвольного лишения свободы» верующих и «принять соответствующие меры в отношении виновных».

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям — это структура, призванная расследовать случаи задержаний, которые не согласуются с международными нормами, изложенными во Всеобщей декларации прав человека и других международных документах. Рабочая группа имеет право получать информацию от властей и неправительственных организаций, встречаться с задержанными и членами их семей, чтобы установить факты. Свои выводы и рекомендации Рабочая группа представляет правительствам, а также Совету по правам человека ООН. Хотя решения Рабочей группы не являются обязательными для государств, они могут способствовать смягчению позиции властей в условиях широкой международной огласки.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в определении от 09.06.2015 № 1276-О, Российская Федерация как правовое государство не может оставить без внимания, избежав правовых последствий, решение Рабочей группы по произвольным задержаниям, содержащее выводы о произвольном задержании и уголовном преследовании граждан.
https://jw-russia.org/news/2020/05/11.html

V odstavci 85 pracovní skupina OSN požaduje, aby vericim „zajistili komplexní a nezávislé vyšetřování okolností svévolného zbavení svobody“ a „přijali vhodná opatření proti odpovědným osobám“.

Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování je struktura určená k vyšetřování případů zadržení, které nejsou v souladu s mezinárodními standardy stanovenými ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních dokumentech. Pracovní skupina má právo dostávat informace od úřadů a nevládních organizací, setkávat se se zadrženými osobami a jejich rodinnými příslušníky za účelem zjištění skutečností. Pracovní skupina předkládá svá zjištění a doporučení vládám a Radě OSN pro lidská práva. Ačkoli rozhodnutí pracovní skupiny nejsou pro státy závazná, mohou pomoci zmírnit postavení úřadů v kontextu široké mezinárodní publicity.

Podle právního postavení Ústavního soudu Ruské federace, vyjádřeného v definici ze dne 12. června 2015 č. 1276-O, nemůže Ruská federace jako právní stát ignorovat, a vyhnout se právním důsledkům, rozhodnutí pracovní skupiny pro svévolné zadržování obsahující závěry o svévolném zadržování a trestním stíhání občanů .

Porušují vlastní právo! !!!!!!! *3456*


n/a
n/a
 #29948 

| Předmět:
15.07.20 07:45:06 | #29917

No tak to mě mrzí, že někomu představa státu, kde jediným náboženstvím je (a teď nevím jaké slovo zvolit, svědectvo? svědkismus?) připadá jako infantilní demagogie. Já si nedělám legraci, já se vážně a slušně ptám, jak jsem byl ostatně vyzván v záhlaví fóra.
Copak je to nereálná představa, že by se mohla vaše víra rozšířit tak, aby se ve státě stala majoritou?
A mě zajímá, jak by takový stát fungoval, když by se nikdo z obyvatel neúčastnil voleb, politiky jako správě a službě? Kdo by spravoval daně? Kdo by sestavoval rozpočet? Vždyť to jsou naprosto legitimní otázky, tak se na to pokuste odpovědět.


1
n/a

| Předmět: RE:
15.07.20 07:47:17 | #29918 (1)

A já mám pocit, že jsme ti odpověděli, ne? *3199* Naproti tomu o infantilní demagogii kromě tebe nepsal nikdo.


n/a
n/a
 #29917 

| Předmět: RE:
15.07.20 08:01:15 | #29921 (1)

Mýlíš se.
Za infantilní demagogii jsem neoznačil jen představu o státu SJ, ale celou tu debatu.
Nastudujte si, pánové, něco o funkci státu, o občanských povinnostech a právech.
Řekl jsem, že se té trapné debaty nebudu účastnit.
Co říct o tvrzení, že kdo odmítá sloužit u policie, nemá právo požadovat od ní pomoc? *33684* *4266*
Také byste se mohli zamyslet nad skutečností, že existuje volební právo, ale nikoli volební povinnost. A mluvit o asociálnosti těch, kdo nechodí k volbám v zemi, kde je volební účast okolo 50%, je právě krásná ukázka vaší infantilní demagogie.


 #29917 

| Předmět: RE: RE:
15.07.20 08:11:39 | #29922 (2)

Na nic z toho, co píšeš jsem se s dovolením neptal. Chtěl jsem vědět něco o státní správě, jak by vypadala ve vašem pojetí. Evidentně odpovědět neumíš, nebo nechceš.


1
n/a
 #29921 

| Předmět: RE: RE: RE:
15.07.20 08:22:56 | #29926 (3)

Evidentně nechci.
I ty jsi z té debaty udělal festival trapnosti.
Až to nebude spekulace, ale reálná skutečnost, nebo aspoň pravděpodobnost, klidně se zeptej znova.


 #29922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 08:25:37 | #29928 (4)

Tak to je jak Šimkův návštěvní den. Ptejte se mě na co chcete a já na co chci odpovím!
Měj požehnaný den.


1
n/a
 #29926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 08:26:31 | #29929 (4)

alibistické!...dal vám dobrú otázku, zaujímala by nás vaša odpoveď, tak by sa ukázalo, ako si predstavujete a ako by ste praktizovali riadenie spoločnosti skrze štátnu správu...a tak by sa ukázalo, kto sú vlastne SJ:-)


n/a
n/a
 #29926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 09:00:38 | #29933 (5)

V dopise Rimanum 13 máš požadavek poslouchat je
A v Jezisovi vyjádření " nebýt částí sveta", máš o tom, neplést sd do politiky. Dej si 5+5 dohromady z Písma.


n/a
n/a
 #29929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 18:18:27 | #29956 (6)

To jsi tak možná pochopil jejom ty. Ježíš nikde o netečnosti pokud vím, nemluví. "Nebýt částí světa" nechovat se v duchu světa, např.nenechat se zkorumpovat apod. Ale je psáno milujte a čiňte spravedlnost, a to apatie a nezájem rozhodně není. Vy máte vůbec zvláštní chápání Písma.


14
n/a
 #29933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 20:00:38 | #29972 (7)

Svědkové Jehovovi ti snad přijdou apatičtí? *15238* Jen se prostě nechovají v duchu světa, no. *2108*


n/a
n/a
 #29956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 20:28:12 | #29981 (8)

To sotva, vždyť jsem o tom psal. Pasivita a lhostejnost vůči světu není totéž jako nesdílet ducha světa. Chovat se podle svědomí (dát Bohu), ale i respektovat zákony (dát císaři), nevymezovat se a neseparovat od zbytku světa a považovat se tím za vyvolené, to je typický znak sektářství a povýšenosti. Ve snaze odlišit se tkví omyly sektářů a dokonce si z Bible dokážou lecos vytrhnout z kontextu, aby podpořili svoje přesvědčení, a pak vznikají podobné překrouceniny jako s odmítání krevní transfůze.


14
n/a
 #29972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.07.20 07:53:40 | #30049 (9)

Ve snaze odlišit se od čeho? Zkus to vyjádřit, prosím.


n/a
n/a
 #29981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 21:08:05 | #29986 (7)

V duchu světa není boj mezi politickými stranami?


n/a
n/a
 #29956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 09:25:19 | #29937 (5)

Kdo chce znát odpověď, klade rozumné, nepředpojaté otázky.
Jsi zaujatý, až to bouchá dveřma.
Na Volmanovy otázky odpovídáš za nás a píšeš jeden zaujatý nesmysl za druhým.
Nemám zájem se na tom podílet.


 #29929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 11:31:04 | #29940 (6)

je to legitímna otázka....


n/a
n/a
 #29937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 22:02:05 | #29997 (7)

Legitimních otázek by tady bylo víc, ale to by se tady muselo debatovat na vyšší úrovni, než jsou ty vaše pošklebky a zaujaté dohady.


 #29940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 11:44:13 | #29943 (6)

dajte túto otázku katolíkovi, a ten nemá problém odpovedať:-)


n/a
n/a
 #29937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 12:32:50 | #29950 (6)

já teda odpovím. Svědkové by zrušili volby. Ve světě kde budou samí svědkové bude mír a pokoj, zrušili by i policii, zrušili by i armádu na co? Koordinaci státu by převzalo VRO. Jak toho dosáhnou? Chodit od domu k domu a přesvědčovat, to je volební kampaň bez voleb.
Jak by volby zrušili, když by neměli svoje poslance? Prostě by poslali petici s miliony hlasy, muselo by se konat referendum, za zrušení voleb a to by svědkové vyhráli i kdyby jich bylo méně, než polovina. Bylo by vydám zákaz klanění se modlám, které mají jiné jméno než Jehova. Jelikož by v katolických kostelích byli podezřelé sochy s jinými jmény než Jehova, rovnou by kostely zavřeli a některé přeměnili na muzea *691*


-77
n/a
 #29937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 12:58:43 | #29953 (7)

Jaké měli volby v Izraeli, když jim vládl Bůh a ještě neměli krále?


n/a
n/a
 #29950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 18:58:10 | #29961 (8)

zvolili si mezi sebou papaláši krále


-77
n/a
 #29953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 19:05:22 | #29965 (9)

Za A/ než měli krále, vládl jím Bůh
Za B/ krále vybíral Bůh, vrat se k Bibli, tam to najdeš....

Neprestavam se divit, jaké ubohé poznání, dává církev svým ovečkám....


n/a
n/a
 #29961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 19:07:40 | #29966 (10)

A nebyli to náhodou soudcové?


134
n/a
 #29965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 19:29:34 | #29968 (11)

Soudcové soudili, víš co to je?


n/a
n/a
 #29966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 19:31:10 | #29969 (12)

tak si přečti Bibli, věk soudců. ti měli moc. Lid chtěl krále.


134
n/a
 #29968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 20:08:40 | #29974 (13)

Soudci rozsuzovali, vedli.


n/a
n/a
 #29969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 21:16:35 | #29988 (14)

znova: bolo by zaujímavé vedieť, ako s SJ predstavujú riadenie štátu, stále to zatĺkate alebo neodpovedáte...


n/a
n/a
 #29974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 20:18:12 | #29978 (13)

Já o tom vím, jen nezvládli, jak snad víš...


n/a
n/a
 #29969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 22:03:06 | #29998 (11)

BINGO! *33121*


 #29966 

| Předmět: Oblastní sjezd
14.07.20 23:19:00 | #29902

Sjezd 2020 „Vždy se radujte“: Pátek dopoledne – 2. část

Mimo jiné je tady proslov s námětem Radujte se, protože Jehova vás zachrání.| Předmět: RE: Oblastní sjezd
17.07.20 14:11:59 | #30272 (1)

mňa nie, nechcem, aby ma Jehova zachránil - mňa zachráni Ježiš Kristus!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: Oblastní sjezd
18.07.20 04:46:59 | #30325 (2)

Když Jehovu odmítáš, Ježíš tě zachránit nemůže. Nečetl jsi Ježíšova slova, že sám od sebe nedělá nic, ale jen plní vůli svého Otce?


n/a
n/a

| Předmět: Policisté v Rusku údajně provedli razie…
14.07.20 23:07:50 | #29900

BLESKOVÁ ZPRÁVA
Podle jedné oficiální tiskové zprávy provedli 13. července 2020 ozbrojení policisté razie ve 110 domovech našich bratrů ve Voroněžské oblasti. Je to nejvyšší počet takových razií během jednoho dne od začátku zákazu v roce 2017. Podle prvních zpráv byli nejméně dva bratři zbiti. Až budeme znát podrobnosti, poskytneme další informace v sekci Aktuality.| Předmět: RE: Policisté v Rusku údajně provedli…
14.07.20 23:10:32 | #29901 (1)

Policejní manévry sloužící především k zastrašení sousedů, kolegů apod.| Předmět: RE: RE: Policisté v Rusku údajně…
15.07.20 00:19:44 | #29904 (2)

abuka :
Radujte se, protože Jehova vás zachrání.


115
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Policisté v Rusku údajně…
15.07.20 00:53:28 | #29905 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: Policisté v Rusku…
15.07.20 07:13:13 | #29909 (4)

Totéž platí i pro tebe, Descu. Říkám si, jestli je vůbec možné, aby se člověk chlámal takovýmhle věcem. *3199*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Policisté v Rusku…
15.07.20 19:00:06 | #29963 (4)

desc si asi myslí, že je Jehova je falešná bůh, proto se směje, jelikož falešní bohové nikoho nemohou zachránit.


-77
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Policisté v Rusku…
15.07.20 20:09:58 | #29975 (5)

Desc si to myslí špatně. Tedy pokud si to myslí.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Policisté v Rusku údajně…
15.07.20 07:11:09 | #29908 (3)

Možná jsi ty proslovy neviděl, co? Krásné myšlenky o tom, že křesťanova radost nezávisí na okolnostech, v nichž se nachází. Škoda, že jsi tak povrchní a chodíš se sem jen vyšklebovat.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Policisté v Rusku údajně…
15.07.20 07:24:42 | #29913 (3)

Jan 16:1 Tyto věci vám říkám, abyste neztratili víru. 2 Lidé vás vyloučí ze synagogy. Dokonce přichází doba, kdy si každý, kdo vás zabije, bude myslet, že tím slouží Bohu. 3 Budou to dělat, protože nepoznali ani Otce, ani mě. 4 Říkám vám to, abyste si vzpomněli na má slova, až ta doba přijde.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: Policisté v Rusku údajně…
15.07.20 11:37:08 | #29941 (2)

váš vedoucí sbor sa z toho (ako sú videá na You Tube) teší - narastá počet SJ mučedníků, Armagedon se blíží шаг за шагом...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Policisté v Rusku údajně…
15.07.20 20:12:52 | #29976 (3)

Visitore, větší hloupost už sis vymyslet nemohl? Jestli katolíkům jde o co největší počet mučedníků, kteří by obohatili církev o svaté, tak svědkům Jehovovým skutečně ne. *2527*


n/a
n/a

| Předmět:
14.07.20 10:26:47 | #29842

Tak jsem se zamýšlel nad tím vaším odporem k politice a jak to zdůvodňujete tím, že nejste součástí světa..., no myslím že jste celkově zakufrovali dost daleko.


1
n/a

| Předmět: RE:
14.07.20 10:37:24 | #29845 (1)

Co tedy, podle tvého názoru, znamená "nebýt částí světa"?


 #29842 

| Předmět: RE: RE:
14.07.20 10:50:08 | #29847 (2)

vím že se ptáš Volmana, ale v ekumenické bibli je to přeloženo jako nebýt ze světa.

Tedy my věřící jsme ve světě a zároveň nejsme z tohoto světa, jsme narozeni z Ducha svatého (křtem)

Je třeba si přečíst Jan 17, 13 – 19 v ekumenickém překladu.


134
n/a
 #29845 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.07.20 18:51:12 | #29867 (3)

Ratko, rád ti odpovím, na tu ostatní infantilní demagogii nemám v úmyslu reagovat.

Bez ohledu na použitou formulaci je v řečtině použito slovo kozmos, které předvším znamená svět lidstva, systém světa, nebo svět odcizený Bohu.
Opakem tedy nemůže být duchovní stav jednotlivce.
V jakém smyslu neměli být ze světa, když se Ježíš nemodlil, aby z něj byli vyňati, ale naopak říká, že je do světa posílá? (verš 15 a 18)
To by znamenalo, že by to duchovní zrození bylo zrušeno, což nedává smysl.
Jediný logický výklad je, že že Ježíšovi učedníci neměli mít nic společného s tím, jak se tento svět projevuje.
Ježíš to jasně formuloval vyjádřením v Janovi 18:36:
*Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“ (ČEP)
A jeho učedníci rovněž nejsou z tohoto světa.


 #29847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:04:59 | #29872 (4)

Tedy nelze mluvit o "části světa", chápu to podobně jak to vykládáš.


134
n/a
 #29867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 23:01:50 | #29899 (5)

Nebýt části světa znamená "poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi" (Skutky 4:19), což samozřejmě nebrání jiné zásadě v Římanům 13:7
Každému dávejte to, co mu patří – daň tomu, kdo vyžaduje daň, poplatek tomu, kdo vyžaduje poplatek, bázeň tomu, kdo vyžaduje bázeň, úctu tomu, kdo vyžaduje úctu.

Záleží samozřejmě na dané společnosti, zda ta poslušnost Boha "spíše než lidí" bude znamenat nějaké sankce.
Zásadu v Římanům 13:7 nám nedělá problém respektovat.


 #29872 

| Předmět: RE: RE:
14.07.20 11:51:32 | #29849 (2)

No hlavně podle mého názoru si máme zem podmanit a spravovat ji. Nedokážu si představit stát, kde by žilo 100% svědků s takovými názory a přístupy, jak tady prezentujete. Ty ano?


1
n/a
 #29845 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.07.20 12:54:36 | #29850 (3)

uff, to by bolo veselo::-)


n/a
n/a
 #29849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 13:00:41 | #29851 (4)

No to bysme asi už nezjistili, já bych svědek být nikdy nemohl. Ovšem takovému státu, kde by100% občanů bylo svědky, bych nedal ani rok trvání. Jak by chtěli asi tak fungovat? To zřejmě nedomysleli!


1
n/a
 #29850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 13:08:03 | #29852 (5)

netrval by ani 24 hod...na rok fungování potrebuješ patričné (svetské) zákony...


n/a
n/a
 #29851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 13:31:47 | #29855 (6)

Jistě. To si asi neuvědomili. A já hned, proč už u podzámky nestávají u áčka! To oni se lekli, jak jich začalo přibývat a strnuli hrůzou co by dělali, kdyby vytlačili všecky ostatní ...


1
n/a
 #29852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 18:09:03 | #29864 (6)

Nespoléháš na Boha? Nemyslíš, že by si takový "stát" ochránil? *20832*


n/a
n/a
 #29852 

| Předmět: RE:
14.07.20 13:23:14 | #29853 (1)

My k politice nemáme odpor, my se jí jen nezúčastňujene.


n/a
n/a
 #29842 

| Předmět: RE: RE:
14.07.20 13:33:41 | #29856 (2)

A máš nějakou představu, jak by mohl fungovat stát kdyby tu byli kolem dokola sami svědci?


1
n/a
 #29853 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.07.20 17:42:54 | #29862 (3)

to isto nemajú! - si len v predstave Božieho štátu:-)


n/a
n/a
 #29856 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.07.20 18:10:32 | #29865 (3)

Úplně normálně - třeba jako to funguje ve Warwicku.


n/a
n/a
 #29856 

| Předmět: RE: RE:
14.07.20 13:42:07 | #29857 (2)

exemplárny alibizmus...ale keď treba zásah politiky (napr. ministerstva vnútra/policie, vybavovanie si pasu na policii, či vybavenie zdravotného poistenia v posiťovni, či dôchodku, a pod.), tam ste na nohách (napr. keď vám vykradnú dom, odcudzia auto):-)


n/a
n/a
 #29853 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.07.20 17:00:52 | #29859 (3)
*27482* *27482* *27482*

n/a
n/a
 #29857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 17:38:57 | #29860 (4)

jo, jo, pokrytectvo!


n/a
n/a
 #29859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 20:14:32 | #29977 (5)

O sobě mluvíš? *2108*


n/a
n/a
 #29860 

| Předmět: RE: RE:
14.07.20 14:43:10 | #29858 (2)

svědkové by měli založit svůj vlastní stát a tam si všechno dělat samy a nespoléhat se na světskou pomoc. V Rusku tím, že nevolili, tak přispěli k volbě režimu, který teď kritizují. Když něco nechci, tak tomu nemohu pomáhat tím, že nezvolím něco lepšího. *6940*


-77
n/a
 #29853 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.07.20 17:41:56 | #29861 (3)

je to neuveriteľné - nepodieľať sa na svetskej moci, ignorovať ju, dokonca ju dehonestovať - ale keď je zle, keď utrpia nejakú újmu (na zdraví a majetku) , tak rýchlo *6391* na políciu:-) - ako sa to dá nazvať jedným slovom? - pokrytectvo... *31319*


n/a
n/a
 #29858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 18:45:22 | #29866 (4)

No jo, Ježíš, apoštol Pavel a ostatní Ježíšovi učedníci byli děsní pokrytci! *2108*


n/a
n/a
 #29861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:06:58 | #29873 (5)

Ježiš a ap. Pavel nabádali rešpektovať svetskú moc, a podieľať sa na chode spoločnosti - každý podľa toho, aké dostal dary Ducha...voliť je povinnosťou každého, kto nechodí, nemá právo využívať dobrodenia, ktoré spoločnosť (ktorú vedie vláda vzniknutá z parlamentných volieb) každému dáva....


n/a
n/a
 #29866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:16:43 | #29878 (6)

Ano, respektujeme světskou moc. Tedy pokud po nás něchcě něco v rozporu s mocí Boží. Ale kde jsme nabádáni k podílení se na chodu společnosti, mi připomeň, prosím. Z čeho vyplývá, že by křesťan měl volit světskou vládu? *3199*


n/a
n/a
 #29873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 07:16:58 | #29910 (6)

A konkrétně jakým způsobem to Ježíš a Pavel dělali? Nebo jakýkoli jiný biblický křesťan?


n/a
n/a
 #29873 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.07.20 17:51:16 | #29863 (3)

kto dáva SJ prácu? kto zabezpečuje zdravotné, úrazové, a iné poistenie? kto dáva vzdelanie? kto zabezpečuje zdravotné ošetrenie? akútnu zdravotnú/nemo­censkú starostlivosť? dôchodky? všetky služby? obranu štátu? ministerské rezorty? štátne financie? dopravu? sociálne veci? - no štát, že! - prečo by sme sa my, SJ o to starali? - však nech sa starajú iní! - my to budeme využívať, ale je to starosť iných!:...Boh isto bude súdiť človeka aj podľa toho, ako sa podieľal na chode spoločenského života (ako praktizoval lásku k blížnemu, a to sa dá len v spoločenskom živote!-)


n/a
n/a
 #29858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 18:53:48 | #29868 (4)

Práci dávají různí zaměstnavatelé, a někteří SJ jsou taky zaměstnavateli. Pojištění zabezpečují pojišťovny, a někteří SJ jsou i pojišťovateli. Vzdělání dávají pedagogické instituce, a někteří SJ v nich i pracují. Zdravotní ošetření poskytují zdravotníci, a někteří SJ jako zdravotníci pracují. Služy poslkytují zařízení pro konkrétní služby, a někteří SJ ve službách pracují nebo jsou i poskytovateli. Všude, kde jim nebrání víra, pracují i svědkové Jehovovi, stejně jako jiní občané. Ministrů je jen pár, a skutečně zdaleka každý občan není ministrem. Obranu státu zajišťuje ministerstvo obrany, a zdaleka ne každý občan je příslušníkem armády. Prostě nevím, co nám chceš svým plamenným projevem vlastně sdělit. *19969*


n/a
n/a
 #29863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:00:46 | #29869 (5)

to je všetko v štátnej správe skrze jednotlivé ministerstvá, ktoré sa kreujú prostredníctvom vlády vzniknutej po parlamentých voľbách,teda vlády, ktorú ignorujete!


n/a
n/a
 #29868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:10:44 | #29875 (6)

My přece vládu neignorujeme, ale posloucháme ji. *3199*


n/a
n/a
 #29869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:03:55 | #29871 (5)

ale každý občan je povolaný podieľať sa na vláde, taký je zákon - robí to prostredníctvom parlamentných volieb, ktoré SJ ignorujete...pocho­piteľne nie každý môže byť v parlamente, a tobôž vo vláde, ale tá vláda vznikla tým, že som bol voliť... je to od vás pokrytecké, a Boh to vidí...


n/a
n/a
 #29868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:13:00 | #29877 (6)

Bůh vidí, že si volíš jinou vládu než Boží. *2468*


n/a
n/a
 #29871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:24:02 | #29880 (7)

to samozrejme píšete nezmysel...kresťan volí vládu (Ježiš rešpektuje moc cisára, ap. Pavel rovnako nabáda rešpektovať svetskú moc a slúžiť jej), a súčasne verí v Boha a slúži mu...povinnosťou kresťana je zúčastňovať na na štátnej moc/v štátnej správe, aby mohol ovplyvňovať v parlamente (a na iných úrovniach štátnej moci a štátnej správy!) vytvárať, dávať na schválenie a ovplyvňovať zákony tak, aby boli spravodlivé a v súlade s vôľou Boha....v týchto dňoch napr. v SK parlamente začína neúprosný boj o tom, aké paragrafy bude mať nový "potratový zákon" (kresťania v parlamente prekladajú zákaz potratov, resp. ako ich obmedziť v čo najväčšej miere)...


n/a
n/a
 #29877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:35:47 | #29883 (8)

Napiš, z jakých biblických textů tato tvoje úvaha vychází. A nebo si ji nech pro sebe.


n/a
n/a
 #29880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:51:30 | #29887 (9)

všetko toto je v Biblii, čítajte ju v kontexte...


n/a
n/a
 #29883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 20:00:41 | #29890 (10)

Cha chá, to je tedy dost alibistické!!! *35094* Mohla bych ti napsat totéž, a bylo by po diskuzi, *3392* že?


n/a
n/a
 #29887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 18:54:55 | #29959 (11)

margo, vy fakt trpíte nedostatočnou intelektuálnou schopnosťou, nedostatočným vnímaním reality vecí smerom k riadeniu občianskej spoločnosti a ich spravodlivým posudzovaním, alebo to robíte schválnel- z dôvodov, ktoré poznáme...


n/a
n/a
 #29890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 18:59:07 | #29962 (12)

To tak odpovídá katolické "laskavosti".....


n/a
n/a
 #29959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 20:19:05 | #29979 (12)

Vyprávěj mi něco o těch důvodech, prosím... *24611* A potom třeba o důvodech, které tě vedou k neustálému vyrývání a odvádějí tě od duchovního smýšlení zájmu o duchovní témata, kterých sem dáváme přehršel.


n/a
n/a
 #29959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 07:26:40 | #29914 (10)

Tak kde se o tom například v té Bibli dočtu? *17622*


n/a
n/a
 #29887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 07:22:01 | #29911 (9)

To vypadá, že svědkové tím, že jsou státní zaměstnanci neslouží Bohu,protože jak píše Margo- tuto vládu dokonce poslouchá. A tvrdí že ta vláda není Boží tedy je satanova. *6940*


-77
n/a
 #29883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 07:23:33 | #29912 (10)

Mohou svědkové Jehovovi poslouchat vládu, která je satanova?


-77
n/a
 #29911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 07:33:16 | #29915 (11)

(Mt 4:8–11)
Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. 9 Řekl mu: „To všechno ti dám, když padneš na kolena a budeš mě uctívat.“ 10 Ježíš mu odpověděl: „Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: ‚Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu jedinému budeš sloužit.‘“ 11 Potom od něj Ďábel odešel. A přišli andělé a začali se o něj starat.


n/a
n/a
 #29912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 07:49:55 | #29919 (10)

A ty si snad myslíš, že vlády jsou Boží?


n/a
n/a
 #29911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 08:23:40 | #29927 (11)

1 Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty které jsou, jsou zřízeny od Boha, 2 takže ten, kdo se vzpírá vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přiolává na sebe soud. (Římanům 13)


14
n/a
 #29919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 08:46:54 | #29931 (12)

Nevzpíráme se vládnoucí moci, naopak se jí podřizujeme, ale posloucháme Boha "spíše než lidi", jak stojí ve Skutcích 5:29.


 #29927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 20:21:14 | #29980 (12)

Ano, vládní moci Bůh připouštídává je člověku pro zřízení pořádku, ale to opravdu neznamená, že vládnou podle Božího zákona. Nebo si myslíš, že ano? *3477*


n/a
n/a
 #29927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 08:26:57 | #29930 (11)

...a pokračuje to dál. Takže si svědkové vytváříte další falešné iluze. Zcela nebiblické.


14
n/a
 #29919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 08:47:43 | #29932 (12)

Co pokračuje dál?


 #29930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 18:09:13 | #29955 (13)

13. kapitola epištoly Římanům pokračuje dál, Abuko. Nedal jsem to sem celé.


14
n/a
 #29932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 09:02:16 | #29934 (12)

Máš tady hromady veršů Bible. Precti si je....


n/a
n/a
 #29930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 20:33:18 | #29982 (12)

Ať se každý podřizuje vládnoucí moci, protože všechna moc pochází od Boha. Ty, kdo vládnou, umístil do jejich relativních postavení Bůh. 2 Kdo se staví proti vládnoucí moci, se tedy staví na odpor Božímu uspořádání. A ti, kdo tomuto uspořádání odporují, budou odsouzeni. 3 Vládců se nemusí bát ti, kdo jednají správně, ale ti, kdo jednají špatně. Pokud se vládnoucí moci nechceš bát, jednej správně, a dostane se ti od ní chvály. 4 Je totiž Boží služebnicí k tvému dobru. Ale pokud jednáš špatně, boj se, protože ne nadarmo nosí meč. Je Boží služebnicí, mstitelkou, která trestá ty, kdo jednají špatně. 5 Proto je nutné, abyste se podřizovali – nejen ze strachu před trestem, ale i kvůli svému svědomí. 6 To je také důvod, proč platíte daně. Vždyť vládci jsou Božími služebníky a jejich úlohou je sloužit veřejnosti. 7 Každému dávejte to, co mu patří – daň tomu, kdo vyžaduje daň, poplatek tomu, kdo vyžaduje poplatek, bázeň tomu, kdo vyžaduje bázeň, úctu tomu, kdo vyžaduje úctu. 8 Nebuďte nikomu dlužní nic kromě vzájemné lásky. Kdo totiž miluje svého bližního, naplnil Zákon. 9 Vždyť přikázání „nezcizoložíš, nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš chtivý“ i všechna ostatní jsou shrnuta těmito slovy: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ 10 Láska nepůsobí bližnímu nic špatného. Proto je láska naplněním Zákona. 11 Dělejte to všechno proto, že víte, v jakém období žijeme. Je čas, abyste se probudili ze spánku, protože teď je naše záchrana blíž než v době, kdy jsme uvěřili. 12 Noc velmi pokročila, den se přiblížil. Odhoďme tedy skutky tmy a vezměme si zbraně světla. 13 Veďme slušný život jako ve dne – život bez divokých večírků a pitek, nemravných styků a nestoudného chování, hádek a závisti. 14 Napodobujte Pána Ježíše Krista a neplánujte, jak uspokojit tělesné touhy.

A co tedy?


n/a
n/a
 #29930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 20:52:59 | #29985 (13)

Hlavně to vaše "napodobujte" ve 14 je úplně mimo. To jako chcete imitovat Ježíše nebo co? Pavel tohle mluví k těm, kteří přijali Ducha svatého a "obléct" se v Krista neznamená ho jehom napodobovat. Tady se zase projevujete tělesným pochopením textu (a stejně asi i překladatel PSN), když byste chtěli, a dokonce z vlastních sil imitovat Božího Syna? Vy tam prostě nemáte toho Ducha a tak vzniká jenom taková vnější napodobenina. A vy si vážně myslíte, že nějakým napodobováním Ježíše budete spaseni? Co vlastně znamená a v čem spočívá tohleto vaše napodobování?


14
n/a
 #29982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 13:29:43 | #30085 (13)

V betelu je to jinak, jsou tam zaměstnaní lidé, ale svědkové tvrdí, že to dělají dobrovolně a daně za ně neplatí.


-77
n/a
 #29982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 15:03:00 | #30090 (14)

Cože??? *19364*


n/a
n/a
 #30085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 15:46:44 | #30096 (14)

V betelu nepracují lidé v zaměstnaneckém poměru, ale dobrovolníci. Nedostávají plat, ale kapesné na drobné výdaje, jinak vše dostávají od společnosti, počínaje stravou, oblečením, a konče službami.
Nikdo za ně tedy daně odvádět nemusí.
Pouze v zemích, kde je to vyžadováno zákonem, je za ně hrazeno zdravotní pojištění.


 #30085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 17:30:06 | #30106 (14)

V Betelu nejde o zaměstnání....
Dobré ráno....


n/a
n/a
 #30085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 20:55:02 | #29894 (8)

Anna Záborská, katolíčka, predložila zákon s reštrikciami pre potrat, zdá sa, že bude v parlamente prijatý...samoz­rejme, katolicizmus nepripúšťa potrat v žiadnom prípade, ale zrejme, aby prešiel v parlamente tento zákon, aj toto je pozitívny posun...
https://www.aktuality.sk/clanok/806809/nove-pravidla-pre-interrupcie-su-blizsie-cast-koalicie-sa-ale-stavia-proti/


n/a
n/a
 #29880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 21:22:09 | #29896 (9)

Protože křesťan není částí tohoto světa, ale je tady jakýmsi cizím usedlíkem, nebude se pokoušet nutit křesťanské zákony světským vládám, ale své úsilí napře na svoje vlastní skutky a na šíření křesťanských zákonů kázáním evengelia. Ježíš to dělal přesně tak a jeho následovníci taktéž.


n/a
n/a
 #29894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 13:02:42 | #29954 (10)

Já bych se chtěl zeptat, kdy podle tebe vzniká lidský život?
Je to před porodem nebo po porodu?


-77
n/a
 #29896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 19:01:31 | #29964 (11)

Nový tvor, se svým DNA, je to od oplodnění. Proto se ublížení plodu trestalo smrti / v Izraeli/, jako za vraždu.


n/a
n/a
 #29954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 20:39:24 | #29983 (12)

No jasně.


n/a
n/a
 #29964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:25:34 | #29882 (7)

vláda riadi spoločnosť, a my sme súčasťou spoločnosti....


n/a
n/a
 #29877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:36:58 | #29885 (8)

A "nejste částí světa" potom znamená co?


n/a
n/a
 #29882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:50:50 | #29886 (9)

:-) nejsme části tohto světa = hříšního světa! (= nepripodobňujme sa tomuto svetu v hriechu)...to myslíte, že parlamentné voľby, vláda, štátna správa sú hriešny svet? -zlo? - diabolský produkt? - tak prečo ho potom využívate k životu?..opakujem, Ježiš (i Pavel) jasne povedal, že máme rešpektovať císára (=štátnu moc), že sme poslaní do tohto sveta, aby sme mu slúžili v láske (láska k blížnemu je možná len v tomto svete, v reálnom spoločenskom živote daného štátu so štátnou mocou), na základe svojich talentov ako každý dokáže..


n/a
n/a
 #29885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 19:59:26 | #29889 (10)

Co myslel Ježíš tímto:
(Jan 18:36)
Ježíš odpověděl: „Moje království není částí tohoto světa. Kdyby moje království bylo částí tohoto světa, moji sloužící by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Moje království však není odtud.“

Respektujeme vlády podle Ježíšova pokynu asi víc něž kdokoli jiný.

Talenty máme využívat hlavně pro Království.

Kde je ten text nabádající křesťany k účasti na vládní moci?


n/a
n/a
 #29886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.07.20 20:44:27 | #29893 (11)

iste, jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta...tým sa myslí, že jeho kráľovstvo je kráľovstvo lásky, - ale Ježiš žil v tomto svete, Otec ho pslall do tohto sveta (Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, Jn 1, 14), kázal rešpektovať tento svet a jeho vlády a moc - čo je cisárovo, djte cisárovi... - KÝM nebudeme v jeho svete, v jeho kráľovstve,...kým tomu nebude tak, tak musíme žiť v tomto svete a, rešpektovať jeho systémy, svetské zákony, ale nemusíme sa mu pripodobňovať (v hriechu), že - taký je výklad týchto veršov...


n/a
n/a
 #29889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.07.20 21:34:50 | #29897 (11)

A jak se srovnáte s tím, že Ježíš mluvil o SVÉM království, přičemž vy odmítáte uvěřit, že Ježíš je Bůh? Nebo on nemluví o Božím království?


1
n/a
 #29889