Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 65592x
Příspěvků:
11011

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Národy se ještě nepoučily
26.01.20 19:08:46 | #3302

Národy se ještě nepoučily

„Čemu všemu by se lidé naučili, kdyby si vzali poučení z dějin! Ale Vášeň a Stranickost zaslepuje naše oči, a světlo, jež dává Zkušenost, je lampou na zádi a osvětluje jen vlny za námi.“ Samuel Taylor Coleridge


n/a
n/a

| Předmět: RE: Národy se ještě nepoučily
27.01.20 09:26:12 | #3520 (1)

naše oči zaslepuje hlavne hriech, a ten má tisíce podôb - čo v konečnom dôsledku vedie nenávisti blížneho a následne i k válkam medzi národmi....vášeň je aj dobrá cnost, keď ju držíme na uzde, rovnako straníckosť do určitej miery...skúsenosť je vzťahový atribút pre poučenie, pre vyvarovanie sa ad hoc chýba a chýb urobených v budúcnosti, je naprosto potrebná do života...


12
n/a
 #3302 

| Předmět: RE: RE: Národy se ještě nepoučily
27.01.20 10:23:59 | #3552 (2)

Ty uved ten vers z NZ, který křesťany posílá do války, misto těchto "hlubokych" úvah.....


n/a
n/a
 #3520 

| Předmět: RE: RE: RE: Národy se ještě nepoučily
27.01.20 11:24:06 | #3602 (3)

Ježiš pochopiteľne neposiela nikoho do války, ale spravodlivá válka je výnimočne (pre obnovenie poriadku, pokoja a spravodlivosti) nutná...to Ježiš nezavrhuje, hovorí v Písme o vojakoch, "aby boli spokojní so svojím žoldom", čo o "panovníkovi, ktorý si rozmyslí, či má ísť do boja, keď je nepriateľ silnejší", že...jednoducho povedané, a opakujem to už mnohokrát, vedenie spravodlivej (obrannej) války nie je proti Božiemu slovu, naopak - je to pochopiteľné aj z pozície ľudskej morálky a spravodlivosti....- takto učí aj všeobecná kresťanská morálka, všetkých kresťanských cirkví....


12
n/a
 #3552 

| Předmět: RE: RE: RE: Národy se ještě nepoučily
27.01.20 11:25:23 | #3606 (3)

Já bych do války nešla a neslavím vánoce.


-18
n/a
 #3552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Národy se ještě…
27.01.20 11:29:38 | #3610 (3)

Uved proto slova Ježíše.....


n/a
n/a
 #3552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Národy se ještě…
27.01.20 11:31:35 | #3614 (3)

Vasi "morálku " uz známe s krizových vyprav, děkuji, ne!
*21450*


n/a
n/a
 #3552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Národy se ještě…
27.01.20 12:17:29 | #3652 (3)

A jak to chápe cirkev:
V Evropě se zatím zformovalo několik dalších chudinských výprav, které zavinily brutální pogromy. Porýnští chudí vedení hrabětem Emerichem z Leisingnenu v Mohuči i v dalších městech pobili tisíce Židů. Z Lotrinska se vydala na cestu výprava vedená knězem Gottschalkem a v českých zemích postavil menší skupinu kněz jménem Volkmar, který rozpoutal pogromy také v Praze, navzdory snahám biskupa Kosmy tomu zabránit. Na uherských hranicích byly tyto výpravy rozprášeny vojskem krále Kolomana.


n/a
n/a
 #3552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Národy se ještě…
27.01.20 12:23:58 | #3656 (3)

Čím to bylo vyvoláno?
V březnu 1095 přijelo na synodu do Piacenzy byzantské poselstvo císaře Alexia I. s žádostí o pomoc proti seldžucké expanzi. V listopadu 1095 svolal Řehořův žák Urban II. koncil do francouzského Clermontu. Na závěr sněmu pronesl strhující proslov o utrpení východních křesťanů i poutníků ze Západu a zakončil jej výzvou pomoci východním křesťanům sužovaným nevěřícími. Kromě obrany Božího hrobu měl Urban také mocenské a církevně politické důvody: jednak probíhal boj o investituru s císařem Jindřichem IV., jehož exponent vzdoropapež Kliment III. se právě zmocnil papežského stolce v Římě. Navíc byl Alexios I. ochoten odstranit rozkol mezi Byzancí a západní církví, vyjde-li mu papež vstříc.


n/a
n/a
 #3552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Národy se ještě…
27.01.20 12:56:38 | #3680 (3)

To chapes zcela správně!


n/a
n/a
 #3552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Národy se ještě…
27.01.20 12:57:48 | #3684 (3)

Odpověď kkare
Na to, ze nechodí do válek...


n/a
n/a
 #3552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Národy se ještě…
27.01.20 12:58:15 | #3686 (3)

to je váš problém vnímania týchto vecí...


12
n/a
 #3552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Národy se ještě…
27.01.20 13:25:57 | #3716 (3)

Ježíš mluvil o zidovskych vojácích v ještě plátnem židovském zákoně!
Zidovcis zase....


n/a
n/a
 #3552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Národy se ještě…
28.01.20 13:13:49 | #4214 (3)

Pro vás byla spravedlivá válka i hon na čarodějnice!!!


n/a
n/a
 #3552 

| Předmět: Veterán, 82 let, stojí pred soudem
26.01.20 13:19:29 | #3264

Анатолий рассказывает, что тяжелое детство, голод и жестокость военных и послевоенных лет побудили его задуматься: «Неужели все так и закончится?» Услышав о людях, которые знают Библию, стал искать их. В 1967 году Анатолий начал изучать Священное Писание. Получив ответы на волнующие его вопросы, несмотря на сильное противодействие близких и коллег по работе, решил встать на путь христианина.

Здесь Анатолия ждали новые испытания. Уголовное преследование отрицательно сказалось на здоровье пожилого человека. Во время обыска ему стало плохо, пришлось вызвать скорую помощь.

Друзья Анатолия очень переживают за него, и не понимают, как можно преследовать человека в таком возрасте лишь за веру в Бога.

Некогда оба деда Анатолия пострадали от репрессий, и сейчас, 82 года спустя, новым репрессиям — религиозным — подвергается их внук.
https://jw-russia.org/prisoners/boyko.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Veterán, 82 let, stojí pred soudem
26.01.20 18:57:43 | #3298 (1)

By Google:

Anatoly říká, že obtížné dětství, hlad a krutost války a poválečné roky ho přiměly k zamyšlení: „Opravdu to skončí?“ Když se o lidech, kteří znají Bibli, začal hledat, začal je hledat. V roce 1967 začal Anatolij studovat písma. Poté, co dostal odpovědi na své otázky, se i přes silnou opozici příbuzných a kolegů rozhodl vydat se na cestu křesťana.

Zde Anatolya čekaly na nové zkoušky. Trestní stíhání nepříznivě ovlivnilo zdraví starší osoby. Při prohlídce onemocněl, musel zavolat sanitku.

Anatolyovi přátelé se o něj velmi bojí a nechápou, jak pronásledovat osobu v tomto věku pouze pro víru v Boha.

Oba dědové Anatolie jednou trpěli represí a nyní, o 82 let později, jejich vnuk prochází novou represí - náboženskou.


n/a
n/a
 #3264 

| Předmět: RE: RE: Veterán, 82 let, stojí pred…
26.01.20 19:18:36 | #3308 (2)

mal začať premýšľať o slove Písma v Cirkvi (pravoslávnej), nie študovať (na vlastnú päsť) Písmo, a sám si ho vykladať...Písmo je už 1700 rokov vykladané a vyložené - my ho už neštudujeme ( v zmysle hľadania "nových" vecí), čo ešte nikto prý "neobjavil!), čo je v ňom, nešpekulujeme nad ním, nezakladáme študijné skupiny a krúžky, a nevykladáme ho, ako sa nám hodí podľa nejakej doktríny určitého veriaceho spoločenstva, - nad výkladom Písma musí byť kontrola inštitúcie Cirkvi - my o Písme (jeho veršami a v celom kontexte) teda premýšľame, meditujeme nad ním...v tom sa líšia všetci kresťania od SJ..Písmo vykladá len Cirkev, nie skupina, či jednotlivec...- skupina či jednotlivec len referuje to, čo je už známe, vyložené Cirkvou (katechetizuje)...


12
n/a
 #3298 

| Předmět: RE: RE: RE: Veterán, 82 let, stojí pred…
26.01.20 19:22:13 | #3312 (3)

No dobře, a mohl bys sem dát nějakou biblicky podloženou úvahu ŘKC o spravedlivé válce?
Zdůrazňuji biblicky podloženou.


n/a
n/a
 #3308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Veterán, 82 let, stojí…
26.01.20 19:35:55 | #3332 (3)
*19831*

n/a
n/a
 #3308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Veterán, 82 let, stojí…
26.01.20 19:58:24 | #3366 (3)

o tom sú viaceré texty v SZ i NZ...obranná a spravodlivá válka a použitie zbrane v nutnosti - pre obnovenie dobra, pokoja a spravodlivosti, je biblické - tak o tom hovorí aj kresťanská morálka- má špecifické state, v ktorých je vysvetlená aj prípadná možnosť války a použitia zbrane len v prípade nutnosti - a táto nutnosť je podrobne rozobraná na základ Písma....


12
n/a
 #3308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Veterán, 82 let,…
26.01.20 20:00:05 | #3370 (4)

Ne, visitore, na "viaceré texty" si tady hrát nebudeme.
Prostě je uveď i s výkladem, abychom to konečnš správně pochopili.


n/a
n/a
 #3366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Veterán, 82 let,…
26.01.20 20:04:58 | #3378 (3)

Uved ten NZ, podle SZ snad nežijeme.
Já mám tohle :

2. Korinťanům 10:4
4 Vždyť zbraně, kterými válčíme, nejsou tělesné, ale mají od Boha moc vyvracet silně zakořeněné věci.

Kdy to Pavel zrušil?


n/a
n/a
 #3308 

| Předmět: RE: RE: RE: Veterán, 82 let, stojí pred…
26.01.20 20:13:00 | #3388 (3)

Podle toho vypadá....


n/a
n/a
 #3308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Veterán, 82 let…
26.01.20 20:24:10 | #3398 (3)

Čekáme....


n/a
n/a
 #3308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Veterán, 82…
26.01.20 20:53:20 | #3446 (3)

A TICHO. *32567*


n/a
n/a
 #3308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Veterán…
27.01.20 17:58:22 | #3894 (3)

Vždyť To Rekl jasně :
Písmo vykladá len Cirkev, nie skupina, či jednotlivec...- skupina či jednotlivec len referuje to, čo je už známe, vyložené Cirkvou (katechetizuje)...

Myšlení zakázáno...


n/a
n/a
 #3308 

| Předmět: ROZLOUČENÍ
26.01.20 12:25:04 | #3246

Loučím se na tomhle fóru, protože SJ jsou nepoučitelní. Ať člověk napíše jakýkoli důkaz, oni Boží pravdu nepřijmou a budou trvat na výmyslech VRO. (Třebaže se ty výmysly po čase změní.) Diskutování se SJ je k ničemu, jen to zabírá čas. Buďte tady vůči sobě křesťanští a čtěte Bibli v kontextu, a ne pouze vytrhané statě podle uvážení VRO. Pá, pá. (Nechce se mi hledat mávající smajlík, takže jako by tu byl.)


18
n/a

| Předmět: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 12:46:21 | #3248 (1)

Já smajlíka našel.
*34134*


n/a
n/a
 #3246 

| Předmět: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 12:59:20 | #3256 (1)

Těšíme se 2x, jako z každé návštěvy!
Když přijde i kdyz odejde!


n/a
n/a
 #3246 

| Předmět: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 13:59:06 | #3278 (1)

Domeček, je to tak, všetci o to vieme roky...ale čo už, už je to asi závislost:-)


12
n/a
 #3246 

| Předmět: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 14:58:58 | #3282 (2)

SJ ji Domečkovi ožrali *7897*


-121
n/a
 #3278 

| Předmět: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 19:08:42 | #3300 (1)

Měj se, Domečku, třeba se jinde budeš cítit líp. Přemýšlím ale o tom, jestli si připouštíš, že tvoje důkjazy nemusejí jako důkazy cítit ostatní, že třeba oni mají své protidůkazy, a že třeba tvoje pravda se nemusí shodovat s pravdou Boží. Ujišťujeme tě, že Bibli čteme v takovém širokém kontextu, že se ti o tom možná ani nezdálo. *33018* Možná není moc šťastné otírat se VROa dělat z nás nějaké roboty, obojí jsou společně s ?vytrháváním z kontextu" dávno profláklé fráze.
Smajlíka taky mám: *32818*


n/a
n/a
 #3246 

| Předmět: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 19:23:56 | #3314 (2)

Biliu SJ čítajú tak, že účelovo (selekciou) hľadajú v nej to, čo je v súlade s doktrínami VRO (v žiadnom prípade v kontexte celého Písma,celého Božieho zjavenia), - preto aj osobitný účelový preklad PNS s takou dikciou a jazykovými prostriedkami a úpravami, aby prísne vyhovovali a boli podriadené VRO....


12
n/a
 #3300 

| Předmět: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 19:28:27 | #3320 (3)

To jsou jen takové všeobecné výlevy.
Konkrétního nemáš nic.


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 19:37:53 | #3334 (3)

Biliu katolíky čítajú tak, že účelovo (selekciou) hľadajú v nej to, čo je v súlade s doktrínami ŘKC (v žiadnom prípade v kontexte celého Písma, celého Božieho zjavenia), - preto aj osobitný účelové katolické preklady s takou dikciou a jazykovými prostriedkami a úpravami, aby prísne vyhovovali a boli podriadené ŘKC....

Dobré, že? *24611* *18432*


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 19:45:22 | #3348 (3)

v histórii týchto for to bolo dokázané nespočetne mnohokrát, mám vynikajúcu pamäť,- pamätám si na väčšinu svojich hlavných príspevkov, ktoré som za tie roky napísal na všetkých df, stovky kľúčových (aj vašich tvrdení) som si skopíroval a mám ich k dispozícii, je to asi stovka strán A4 (veľká databáza, a je to zaujímavé čtení) - mnohokrát som vám dokázal, že sa nedržíte uznaných prekladov Písma, prekladáte a vykladáte texty podľa toho, aby to bolo v súlade s VRO, hoci texty hovoria často úplne o niečom inom:-)...


12
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 19:58:56 | #3368 (4)

Tak ze své vynikající paměti něco vylov, abys to připomněl nám, kteří si podle tebe nic nepamatují. *21979*


n/a
n/a
 #3348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 19:47:14 | #3352 (3)

v češtine sa tomu hovorí slovenské papouškovanie...je to typické u tých, ktorí nemajú argumenty...


12
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 19:53:36 | #3360 (3)

Proc Jezis nerekl, at se krestane pridaji k boji proti utiskovatelum z Říma?
„Když . . . uvidíte Jeruzalém obklopený utábořenými vojsky, pak vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Ať potom ti, kteří jsou v Judeji, utečou k horám a ti, kteří jsou v jeho středu, ať odejdou.“ (Luk. 21:20, 21)
Uvazuj trochu....


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 19:58:20 | #3364 (3)

Tohle Ježíš kdy odvolal?
„Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Matouš 26:52)


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 20:02:10 | #3372 (3)

iste, to Ježiš povedal na konkrétnu situáciu, keď Peter neoprávnene vytiahol a použil zbraň...my tu hovoríme o niečom inom (o spravodlivej nutnosti obnovenía dobra), nerozlišujete...


12
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 20:06:38 | #3380 (3)

Kdy to odvolal a jak?


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 20:07:33 | #3382 (3)

ste vtipný, v tých príspevkoch sú stovky sporov, kde vám bolo dokázané (z iných prekladov Písma, ako z vášho), že prekrúcate Písmo v prospech VRO...len VRO degradovala Krista "bohem" (Jn 1, 1/PNS), a na Michaela Archanjela., čo sú vo všeobecnom kresťanstve bludy vrcholnej absurdity...


12
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 20:11:21 | #3386 (3)

Tohle Ježíš odvolal pro koho a kdy?
„Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mat. 5:44)


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 20:15:49 | #3394 (3)

Otázka byla jiná, soustred se!
Pokud zacneš útočit, dokazujes neschopnost odpovedet...


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
26.01.20 20:36:56 | #3420 (3)

V:

v češtine sa tomu hovorí slovenské papouškovanie...je to typické u tých, ktorí nemajú argumenty...

0 [Karma]
n/a [Příspěvků]
Odpovědět Odstranit

M:
To ení papouškovaný, ale poupravený tvůj text. Dalo by se to tak říct, viď? *33018*


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:01:32 | #3458 (3)

Rose:
...modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mat. 5:44)

Margo:
No jasně, to ale neodporuje Visitorovu pojetí. Normálně: pomodlíš se za něj*11071*, a pak ho picneš *19969*! Tedy záleží na tom, kdo z těch křesťanských protivníků odříká modlitbu rychleji a picne první! *3357*


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 10:51:28 | #3572 (3)

Drsný
*6873* *6873* *6873*


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ROZLOUČENÍ
29.01.20 13:02:32 | #4410 (3)

Tak proč si nepamatujes jak si se "přehledl" a musel se omlouvat za špatnou info! Teď vypisuje, jak já neznám Bibli....


n/a
n/a
 #3314 

| Předmět: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 09:04:27 | #3156

Jižní Korea vyhlásila zvláštní amnestii pro ty, kdo odmítají vojenskou službu

a:
O co jde?
Záznm v trestním rejstříku například brání získat některé zaměstnání.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 09:15:17 | #3158 (1)

len tak na okraj: jo, keby JužKoreu-u napadla SevKorea, tak bratia sa budú usmievať nad otvorenou Bibliou...


12
n/a
 #3156 

| Předmět: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 09:30:06 | #3160 (2)

No, asi tak: existují rozumní lidi, kteří to prostě vidí jinak než ty. *33018*


n/a
n/a
 #3158 

| Předmět: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 09:41:27 | #3164 (3)

iste, ale i nerozumní, ktorí majú moc, zbrane a nenávisť medzi sebou...


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 09:58:41 | #3182 (4)

V:
iste, ale i nerozumní, ktorí majú moc, zbrane a nenávisť medzi sebou...

M:
TO JSOU LIDI JINÝCH NÁBOŽENSTVÍ! Tak ať si válčí mezi sebou, ne? *2652*


n/a
n/a
 #3164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 10:02:56 | #3184 (3)

sotva, majú chute aj na iné štáty/národy, napr. Čína zrejme v blízkej budúcnosti napadne a anektuje Taiwan (keby tam neboli USA základne a USA námorníctvo, už by to urobila)...


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 10:09:56 | #3194 (3)

asi nerozumiete textu, nebudú válčiť medzi sebou, ale s tými, ktorí s nimi nesúhlasia- i s inými národmi...


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 10:24:50 | #3212 (4)

v:
ale s tými, ktorí s nimi nesúhlasia- i s inými národmi...

m:
To tam je, Visitore? *3476*


n/a
n/a
 #3194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 10:28:37 | #3218 (3)

ste vôbec pri zmysloch? - ale oni (iných náboženstiev, kultúr a zmýšľania) napadnú vás, vyvraždia rodinu, okradnú o majetok, či v najhoršom prípade napadnú štát...to je akože pre vás OK? - to má kto tomu zabrániť? kresťania?


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 10:31:07 | #3220 (3)

vy si aktivujte rozum, lebo púšete naivne a nerozumne, účelovo a provokujúco - platí to evanjeliové: kresťan (i pohan - pramení to z prirodzeného a Božieho zákona) je vždy a za každej okolnosti povinný obnoviť pokoj a spravodlivosť - aj násilím!


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 10:34:26 | #3226 (4)

Jsi drzý, visitore. *3467*


n/a
n/a
 #3220 

| Předmět: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 10:33:11 | #3222 (3)

Boh a všetci svätí nech nás chránia pred takýmto myslením, uvažovaním, a praktikami!


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 10:43:33 | #3228 (3)

no neviem, keď vás čítam, ako všetko nechávate na tých "zlých kresťanov a ateistov"...je ľahké, umývať si ruky pred zlom, nerobiť (aj násilím) nič pre obnovenie dobra a spravodlivosti­...ale čo už, aj také je (naivné) myslenie, a horšie je to, že dotyčný s týmto myslením si myslí, že on je ten pravý obľúbenec u Boha...omyl , pane, Boh miluje tých, ktorí sa všetkými prostriedkami usilujú o- a obnovujú pokoj a spravodlivosť, - i zbraňou, keď to nejde jednaním, pokusmi o zmierenie...


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 11:13:49 | #3238 (4)

Myslím, že nás Bůh v tomto ohledu nenechává na pochybách.
Vymýšlet výjimky, kdy Boží slovo neplatí, znamená stavět se nad Něho.


n/a
n/a
 #3228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 11:20:59 | #3242 (3)

žiadne pochyby: každý, kto obnoví pokoj a spravdlivosť vo svete (v rodine, v spoločenstve, národe), o to viac, keď ide o veľké (medzinárodné a iné) konflikty, tak má u Boha poklad, je spasený...celé Písmo je o viere, pokoji, spravodlivosti, láske, a spáse...- kto len jeden z týchto aspektov (v ich jednote) v živote zanedbá, ignoruje, odmieta, (tobôž vyvoláva konflikty a nespravodlivosť), nie je v milosti Boha, a tým sa aj zavrhuje...


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 12:04:20 | #3244 (4)

Kdo se sám v Božích očích zavrhuje, bych nechal na Bohu.

Ten příklad s rodinu se mi líbí.
Je přijatelné v ní obnovovat pokoj a spravedlnost násilím?


n/a
n/a
 #3242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 13:32:21 | #3272 (3)

Už abys šel do nějaké války, Visitore....
*16869*


n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 18:09:57 | #3286 (3)

iste, aj v rodine je niekedy potrebné urovnávať veci "násilím" - náš pá farár to povedal takto: ak niektoré z detí rozbíja rodinu (intriguje, spôsobuje v rodine nepokoje) "chyťte ho
(ako rodič) za vlasy, zatraste ním a umravnite ho"...iste, funguje to len v kresťanskej rodine (kde sa chodí k spovedi a k eucharistii), - ovšem tam, kde príslušníci rodiny stratili vieru v Boha, tam to ťažko funguje...- aj Ježiš povedal (parafr.) , že pre jeho jméno, sa rodiny rozpadajú -ote c vystúpi proti otcovi, matka proti dcére, a naopak....


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 18:50:35 | #3290 (4)

Visitore, neptám se na násilí v úvozovkách, ale na skutečné násilí v rodinách, které se zbytečně snažíš bagatelizovat na tělesné tresty.
Mám na mysli skutečné násilí např. mezi partnery. Kdo tam je v právu, a má na násilí odpovídat násilím?
Která biblická rada toto obhajuje?


n/a
n/a
 #3286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 19:17:13 | #3306 (3)

Ano, Bože chraň před dalším krizackym pochodem...


n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 19:25:13 | #3316 (3)

:-) vás by som dal do rúk križiakom:-)


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 19:27:35 | #3318 (4)

Vidím, že katolické choutky se během staletí nezměnily.


n/a
n/a
 #3316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 19:30:41 | #3322 (3)
*34258*

n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 19:39:53 | #3338 (3)

V:
kresťan (i pohan - pramení to z prirodzeného a Božieho zákona) je vždy a za každej okolnosti povinný obnoviť pokoj a spravodlivosť - aj násilím!

M:
A nebo násilí působit? *3820*


n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 19:49:15 | #3354 (3)

čo to s tým má spoločné?


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:10:51 | #3384 (3)

add: Nobelova cena je aj "za mier" - a to je dobré, je to v súlade s vôľou Boha...


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:40:18 | #3426 (3)

A že toho pokoje v tom křesťanském světě je, viď?


n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:42:06 | #3428 (4)

Nj, asi se generálové flákají...


n/a
n/a
 #3426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:56:51 | #3450 (3)

ja nie som drzý, vy dávate drzé posmešné floskulové (mimo diskutovanej veci) otázky....


12
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 21:04:45 | #3462 (3)

Rose:
Ano, Bože chraň před dalším krizackym pochodem...

Margo:
*11071* *11071* *11071*


n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 21:20:22 | #3480 (4)

To mě připomnělo plakáty v 89. roce:
"Svatá Anežko, chraň nás před Českým svazem žen." *33377*


n/a
n/a
 #3462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:06:02 | #3464 (3)

Otázky yjsou k diskutované věci, a ty to dobře víš. Dokážeš přiznat, že neumíš odpovědět?


n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 10:26:11 | #3554 (3)

"Náš pán farar", je podle Tebe Bible?


n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 10:28:49 | #3558 (3)

Uved verš pro tvuj "prirodzený boží zakon"....
*35134*


n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 10:53:41 | #3574 (3)

Proc Jezis nerekl, at se krestane pridaji k boji proti utiskovatelum z Říma? Proč jš neposlal "spravedlive" bojovat za svate město Jeruzalém. Proc se neměli pridat k zelotum?
Nebyla to "spravedliva" valka, podle katolických měřítek?
Kdo tady použil tvé "naivní myšlení"? To chceš přisoudit i Jezisovi?
„Když . . . uvidíte Jeruzalém obklopený utábořenými vojsky, pak vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Ať potom ti, kteří jsou v Judeji, utečou k horám a ti, kteří jsou v jeho středu, ať odejdou.“ (Luk. 21:20, 21)
Uvazuj trochu....


n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 17:20:08 | #3838 (3)

Dobře, ze to řekl, je vidět, ta koho kope!


n/a
n/a
 #3160 

| Předmět: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 09:43:44 | #3166 (2)

Len tak na okraj:
Neusmíváme se, když se dějí nějaké hrůzy, ani si nemneme ruce, když jsou někde křesťané pronásledováni.
Pokud vím, tak Jižní Korea má profesionální armádu. Pokud by byly povolány zálohy, bratři nastoupí v rámci civilní služby například do zdravotnictví nebo pokud to bude možné, nahradí v zaměstnáních mobilizované.


n/a
n/a
 #3158 

| Předmět: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 09:55:44 | #3176 (3)

To je na Visitora moc. V KC asi všichni kněží, včetně papeže, nastupují na frontu v plné polní! *15172*


n/a
n/a
 #3166 

| Předmět: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 10:04:08 | #3186 (3)

hmm, tú profi-armádu ponechávate pochopiteľne na kresťanov (Južná Kórea je de facto už kresťanská)...


12
n/a
 #3166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 19:41:07 | #3342 (3)

A co tedy ti kněží a papež? Nastupují v plné polní do války, nebo ne? Neodpověděls mi! *17622*


n/a
n/a
 #3166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 19:52:03 | #3356 (4)

Určitě.
Musí přece jít příkladem stádu...
A visitor by se určitě přihlásil jako dobrovolník do první linie.


n/a
n/a
 #3342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:03:38 | #3376 (3)

bláznovstvo je na vašej strane, nerozlišujete veci, účelovo vyrábate nechutný guláš....


12
n/a
 #3166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:43:55 | #3432 (3)

Jaký nechutný guláš? Jen jsem chtěla vědět, jestli vaši kněží a papežové jdou do válek v plné polní, a nebo se schovávají za bukem a čekají, až je jejich ovce s nasazením svých životů zachrání. Umíš na to odpovědět, prosím?


n/a
n/a
 #3166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
27.01.20 10:21:52 | #3550 (3)

Slibují bytecek 1+0, svyhledem 1,5 metru pod zem.
No neber to! *6477*


n/a
n/a
 #3166 

| Předmět: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 09:54:30 | #3172 (2)

Bratři se v kritických situacích neusmívají, ale dělají to, co dělal Ježíš - poskytují duchovní pomoc a útěchu.
Ve velké míře to prokázali například při útoku na WTC a při zemětřesení na Haiti.


n/a
n/a
 #3158 

| Předmět: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 09:56:51 | #3180 (3)

Jo, a byli za to veřejností oceněni. *33018*


n/a
n/a
 #3172 

| Předmět: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 10:13:27 | #3198 (3)

máte zmysel pre naivný humor...útecha je k ničomu, keď rinčia zbane, keď sa napadajú národy anektujú cudzie územia armádami a zbraňami...vaše myslenie je neskutočné, naivné, akokeby ste žili v Božom - Augustínovom štáte...žijete v realite tohto hriešneho sveta (sú to Ježišove slová), to akosi nie a nie pochopiť...


12
n/a
 #3172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 10:22:29 | #3204 (4)

Řinčení zbraní by nemělo přehlušit volání po duchovní pomoci.
V obou jmenovaných případech byla morální pomoc našich bratrů oceněna i oficiálně.
Nejsou všichni tak zaujatí jako ty. *22705*


n/a
n/a
 #3198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 10:23:09 | #3206 (4)

Keď rinčia zbane, keď sa napadajú národy, anektujú cudzie územia armádami a zbraňami..., tak to robí kto? Ne snad taky "křesťané", kteří prostě nastoupili do armády ny druhé straně a jejich kněží jim žehnají a modlí se za jejich vítězství?


n/a
n/a
 #3198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 10:24:48 | #3210 (3)

vaše myslenie, radšej pomlčím, je naivné, detinské....


12
n/a
 #3172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 10:25:58 | #3214 (3)

svědci Jehovovi lžou?


-121
n/a
 #3172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 10:44:54 | #3230 (3)

je jedno, kto to robí,. podstata je v tom, aby sa obnovili spravodlivosť a pokoj...


12
n/a
 #3172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 16:53:26 | #3284 (3)

Ne, proč se ptáš? *19831*


n/a
n/a
 #3172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
27.01.20 10:36:28 | #3562 (3)

Uved kdy, kdy Ježiš zamenil "milovat bližního svého jako sám sebe", za tvoje "vraždit je milovat".
Jinak tvůj citát máte zmysel pre naivný humor..., je asi tvým důkazem jak pohrdas príkazy Krista!


n/a
n/a
 #3172 

| Předmět: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 12:52:20 | #3250 (2)

Zato Ježiš by vzal kalašnikova, nam chceš namluvit?


n/a
n/a
 #3158 

| Předmět: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 18:19:04 | #3288 (3)

puška kalašnikov je ako nôž: dobrá vec pre obnovenie spravodlivosti, zlá vec pre svojvôľu...takto to musel vysvetliť aj ruský pravoslávny patriarcha Kirill I. p. Kalašnikovi, ktorý mal celý žvot výčitky svedomia (zomrel v r. 2013), keď si uvedomil ((trápilo ho vraj svedomie takmer pol života), že jeho zbraň puška/samopal AK-47 a jej inovácie, zabili milióny ľudí...- ide vždy o to, ako sa v slobode použije predmet, ktorý môže byť pre dobro, ale môže aj vraždiť...Kalaš­nikov je pred Bohom nevinný, ale vinní sú tí, ktorí zneužili jeho zbraň...


12
n/a
 #3250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 18:56:34 | #3296 (4)

M. Kalašnikov sestrojil zbraň jednoznačně určenou k zabíjení lidí. Jeho výčitky svědomí jsou tedy opodstatněné.
Už zemřel, takže tím jsou jeho hříchy vykoupeny.
Patriarcha předvedl typické pokrytectví představitele církve, která využívá státní moc, udržovanou i těmi AK-47.


n/a
n/a
 #3288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 19:31:50 | #3324 (3)

nie, puška AK47, aj keď vošlla do praxe po válke, je zbraň, ktorej použitie závisí od vedomia, svedomia, rozumu a vôle človeka - dá sa využiť pre dobro a i pre zlo (v policajných a obranných akciách pre potláčanie zla), - a tak on nie je zodpovedný za tých státisíce zastrelených po II. SV a nasledujúcich válkach...


12
n/a
 #3250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 19:35:30 | #3330 (3)

aj židia (ich králi) pred Kristom viedli války, a to Ježiš neodsúdil, lebo tieto války (proti pohanským národom na územiach Izraela) paradoxne viedli k tomu, že Ježiš mohol prísť na svet - otvorili cestu jeho príchodu...


12
n/a
 #3250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:46:17 | #3436 (3)

Najednou se oháníš Starým zákonem? Nežidovčíš? *15172*


n/a
n/a
 #3250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:59:15 | #3452 (3)

to platí pre SZ i NZ...i v NZ sa Ježiš vyjadril o válkach, vojskách, vojakoch, žolde, a pod.


12
n/a
 #3250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:02:20 | #3460 (4)

Visitore, ještě pořád jsi nepředložil nějaké myšlenkově konzistentní a biblicky podložené pojednání o spravedlivých válkách.


n/a
n/a
 #3452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:06:59 | #3466 (3)
*15172*

n/a
n/a
 #3250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:15:32 | #3470 (3)

nastuduj si abuko armagedon
Zjevení 16:14 Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.


-121
n/a
 #3250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:18:09 | #3478 (4)

Mám nastudováno.
Co má být?


n/a
n/a
 #3470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:50:05 | #3488 (3)

a tam čteme o bitvě samotného Boha


-121
n/a
 #3250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:51:36 | #3490 (4)

Ano.
A co má být?


n/a
n/a
 #3488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:59:07 | #3494 (4)

(Ří 12:17–19)
Nikomu neoplácejte zlo zlem. Berte v úvahu to, co všichni lidé považují za dobré. 18 Pokud je to možné, když to záleží na vás, žijte pokojně se všemi lidmi. 19 Nemstěte se, milovaní, ale nechte na Bohu, aby projevil svůj hněv. Je totiž napsáno:** „‚Má je pomsta, já oplatím,‘ říká Jehova.“**
(Ří 12:21)
Nedej se přemoct zlem, ale přemáhej zlo dobrem.


n/a
n/a
 #3488 

| Předmět: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 10:06:56 | #3188 (1)

proste myslenie a uvažovanie SJ vo veciach armády, polície, bezpečnostných služieb pomýlené/mýlne, nerešpektuje realitu sveta, ktorý žije v hriechu - v mravnom zle, ktoré sa dá často potlačiť len silou, represívnymi zložkami štátu na obnovenie dobra - pokoja a spravodlivosti....


12
n/a
 #3156 

| Předmět: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 10:18:06 | #3200 (2)

Realitu světa vnímáme prizmatem biblického poznání.
Proto například nehledáme spravedlnost ve válečných konfliktech, ale v očekávaném Božím království.


n/a
n/a
 #3188 

| Předmět: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 10:24:10 | #3208 (3)

žasnem nad vašou naivitou a nerealitou myslenia tohto reálneho hriešneho sveta, to ani nemôžete myslieť vážne.!..už sa raz uviedol príklad (čo nikomu neprajem): vykradnú vás, podpália vám byť vyvraždia rodinu,.. - a vy sa pôjdete dať utešovať bratom...však nech kresťania ateisti (a iní -isti) robia to, čo majú robiť, nech si "špinia" (podľa vás) ruky násilím, spravodlivou válkou, policajnými akciami proti vrahom násilníkom, zlodejom, a pod. - úžasné, to fakt myslíte vážne?


12
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 10:33:15 | #3224 (4)

Řeč je o válce, pokud vím. Tak neodváděj řeč k něčemu jinému.
Tvé názory jsou krásnou ukázkou oportunismu.
Stavět se k biblickým zásadá stylem "ano, ale..." Ježíš ani apoštolové neučili.
Nečteme nikde o výjimkách.
"Ať vaše ANO znamená ANO, vaše NE znamená NE".


n/a
n/a
 #3208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 10:46:56 | #3232 (3)

reč je o obnovení pokoja a spravodlivosti (lebo válka, zlo, pošliapanie pokoja a nespravodlivos boli, sú a budú realitou)...


12
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 18:55:17 | #3292 (3)

Umis si predstaviť, jak Ježiš hlása o lasce, a vyučování podpori střelbou do "nepratel"?


n/a
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 19:35:10 | #3328 (3)

1 prosj smaznout...
Koplo se tam 2x omylem....


n/a
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 19:52:52 | #3358 (3)

o tom nie je reč, reč je o použití zbrane v prípade nutnosti: - pre obnovenie pokoja a spravodlivosti, že - ale vy stále prekrúcate tak, aby sa vám to hodilo....


12
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 19:55:41 | #3362 (4)

A nějaký ten příklad spravedlivé války?


n/a
n/a
 #3358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:14:07 | #3390 (3)

VVV Rusov proti Hitlerovi! Vietnam proti USA....


12
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:28:35 | #3400 (4)

Tak jo.
Vezměme si prostého vojína Rudé armády Ivana Ivanoviče.
V září 1939 se zúčastnil "spravedlivého" napadení Polska, a o dva měsíce později neméně "spravedlivého" útoku na Finsko.
Pak nějakou dobu trval "spravedlivý" mír, dokud jeden agresor nenapadl do té doby spojence, druhého agresora.
Pak následovala hrůzná válka, kdy západní spojenci zpočátku "spravedlivě" nechali SSSR ve štychu s nadějí, že se Hitler spokojí s východní Evropou.
To se nestalo, a Ivan Ivanovič nakonec došel až do Berlína, kde se podílel na "spravedlivém" vyvražďování a znásilňování civilního obyvatelstva.
Tohle jsi měl na mysli?


n/a
n/a
 #3390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:34:01 | #3410 (4)

Válka ve Vietnamu začala ozbrojeným komunistickým pučem Vietkongu, podporovaným severním Vietnamem.
Tento "spravedlivý" boj byl narušen neméně "spravedlivým" zásahem USA na jedné straně, a ČLR a SSSR na straně druhé.


n/a
n/a
 #3390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:15:16 | #3392 (3)
  • každý vojenská a policajná akcia pre obnovenie dobra - verejnému/štátnemu poriadku a spravodlivosti....

12
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:18:15 | #3396 (3)

Tohle Ježíš odvolal pro koho a kdy?
„Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mat. 5:44)


n/a
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:34:13 | #3412 (3)

:-) už podsúvate to, čo s vedou nemá nič spoločné-...tu už ide o využitie moci a zneužitie vojenskej prevahy Ivana Ivanoviča po potlačení agresie hitlerovského Nemeck., konal pochopiteľne nespravodlivo - ale pôvodný zámer Ruska bola spravodlivá válka VVV proti agresorovi a uzurpátorovi - nechápem, akým duchom rolišujete! - miešte nemiešateľné...


12
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:46:53 | #3438 (4)

Původním zájmem Ruska bylo dohodnout se s Hitlerem a rozdělit si Evropu.
Jenže na obou stranách stáli psychopati, kteří neuznávali nic, žádné dohody, a měnili svá rozhodnutí podle toho, co pro ně bylo v dané situaci výhodné.


n/a
n/a
 #3412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:00:33 | #3454 (3)

tak sa válka vo Vietname nezačala, začala sa konfliktom v Tonkinskom zálive...agresiou USA...


12
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:16:11 | #3472 (4)

OK, trocha historie nikoho nezabije...
V roce 1954 byl Vietnam na základě Ženevské konvence rozdělen na severní a jižní.
Měly se konat volby, které by zemi sjednotili, k tomu ale nedošlo.
Komunisté na severu se tedy rozhodli, že zemi sjednotí násilím. Vyzbrojovali na jiju působící Vietkong, který měl iniciovat povstání proti vládě. To nebylo těžké, protože vláda v Saigonu dostala zemi do bídy.
Takže došlo k povstání a regulérní vláda by padla, kdyby neexistovala dohoda mezi Saigonem a Kennedym.
V té době už mezi jižním a severním Vietnamem byla válka.
V Tonkinském zálivu se jedna americká bojová loď připletla do menšího konfliktu, a tak v podstatě začala účast USA ve válce.
Jsi si jistý, že spravedlnost byla na straně severního Vietnamu?


n/a
n/a
 #3454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:10:22 | #3468 (3)

Tak to je super, Abuko *20832*! Co na to Visitor? *3820*


n/a
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 11:16:14 | #3592 (3)

Slyšel jsem od zdejších, te takov Ivanci "osvobozovali" u Prahu znasilnovanim.....


n/a
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 11:29:56 | #3612 (4)

Viděl jsi film Želary?
Drsné...


n/a
n/a
 #3592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 16:23:49 | #3792 (3)

Asi ani nechci....


n/a
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 17:35:37 | #3870 (3)

To byl podle vás i hon na čarodějnice!!!


n/a
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.01.20 11:43:41 | #4202 (3)

Ten jste take považovali za spravedlivou valku ze?


n/a
n/a
 #3200 

| Předmět: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 12:55:45 | #3252 (2)

To si myslíš i o Jezisovi, Visitore?
Té noci, kdy byl Ježíš zrazen a zatčen, jeden z jeho učedníků vytasil meč, aby Ježíše bránil. Ježíš mu přikázal: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Matouš 26:52) Druhý den ráno řekl Ježíš Pontskému Pilátovi: „Mé království není částí tohoto světa. Kdyby mé království bylo částí tohoto světa, moji sloužící by byli bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není z tohoto zdroje.“ (Jan 18:36) Je snad toto učení nepraktické?


n/a
n/a
 #3188 

| Předmět: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 12:57:19 | #3254 (3)

Jaký postoj měli první křesťané k Ježíšovu učení o tom, že se nemáme uchylovat k násilí? V knize The Early Christian Attitude to War (Jaký postoj zaujímali první křesťané k válce) se uvádí, že podle Ježíšova učení „bylo nezákonné, a tudíž vyloučené používat jakékoli násilí a jakkoli druhým škodit, z čehož jasně vyplývalo, že [bylo] nezákonné účastnit se války . . . První křesťané vzali Ježíše za slovo a jeho poučování ohledně mírnosti a neprojevování odporu chápali v doslovném smyslu. Své náboženství úzce ztotožňovali s pokojem; válka znamenala krveprolévání, a proto ji ostře odsuzovali.“ Kdyby se všichni ti lidé, kteří se hlásili ke křesťanství, opravdu řídili tímto učením, oč jinak by vypadaly dějiny!


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 20:28:57 | #3402 (3)

dnes žijeme v inom svete, hriechu, násilia a válek -...preto, ak sa nedá obnoviť pokoj a spravdlivosť v jednaniach za "okrúhlýym stolom", prídu na rad donucovacie prostriedky, strkanie hlavy do piesku. vyplačkávanie, nastavenie tváre nikomu nepomôže /nastavujeme tvár v malých konfliktoch a nedorozumeniach)­...nemôžeme meditovať o tom "co kdyby", ale o tom, čo je realita dnešného hriešneho sveta...na prvom nieste je pokoj a spravodlivosť, a morálka jasne hovorí, že to treba dosiahnuť - ak to inak nejde) aj donucovacími prostriedkami (i elimináciou, a potrestaním agresora, - toho, kto nechce obnoviť spravodlivosť)....


12
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
26.01.20 20:31:20 | #3404 (3)

"Krestanske" země se toho, v obou pripadech světových válek, nedrzeli....


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní…
26.01.20 20:33:23 | #3408 (3)

Tohle Ježíš odvolal pro koho a kdy?
„Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mat. 5:44)


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:34:52 | #3414 (3)

iaste, pri potláčaní zla milujem!


12
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:35:51 | #3416 (3)

Lukáš, který psal obzvláště pro Nežidy, zapsal Ježíšova slova následujícím způsobem: „Ale vám, kteří nasloucháte, říkám: Milujte neustále své nepřátele, čiňte dobro těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vás urážejí.“ — Luk. 6:27, 28.


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
26.01.20 20:38:45 | #3424 (3)

Kde Ježíš rekl, ze to neplati a pro koho? Kdy mír zaměnil za zbraně?


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:42:32 | #3430 (3)

visitor77 Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v Jižní Koreji
před 4 minutami | #3414
iaste, pri potláčaní zla milujem!

Ja:
Cituj kde to takhle Kristus říká.....,


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 20:47:33 | #3440 (3)

Já mám v Bibli jenom tohle:
„Neodporujte tomu, kdo je ničemný; ale ať ti dá políček na pravou tvář kdokoli, obrať k němu i druhou“ nebo „nastav mu i druhou,“ jak uvádí Ekumenický překlad. (Matouš 5:39)


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 10:10:01 | #3540 (3)

A uz je ticho....


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Amnestie v…
27.01.20 10:55:46 | #3578 (3)

Proc Jezis nerekl, at se krestane pridaji k boji proti utiskovatelum z Říma? Proč jš neposlal "spravedlive" bojovat za svate město Jeruzalém. Proc se neměli pridat k zelotum?
Nebyla to "spravedliva" valka, podle katolických měřítek?
Kdo tady použil tvé "naivní myšlení"? To chceš přisoudit i Jezisovi?
„Když . . . uvidíte Jeruzalém obklopený utábořenými vojsky, pak vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Ať potom ti, kteří jsou v Judeji, utečou k horám a ti, kteří jsou v jeho středu, ať odejdou.“ (Luk. 21:20, 21)
Uvazuj trochu....


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 11:46:18 | #3634 (3)

vám nebudem nič citovať, vy vôbec nechápete Písmo - vy len špekulujete a konšpirujete vypichovaným slovíčkárením...


12
n/a
 #3252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 17:23:30 | #3842 (3)

Nemáš Co!!!


n/a
n/a
 #3252 

| Předmět:
25.01.20 22:37:43 | #3106

Jonatane, kroť se. Zatím jsem to jen smazala


n/a
n/a

| Předmět: vulgární mluva
25.01.20 17:47:36 | #3026

Jak se Bůh dívá na vulgární řeči a vtipy?
Vulgární žertování je pohoršlivý způsob, jak pobavit druhé. Dnes je zaměřeno převážně na sex. A mnoha lidem, kteří se pokládají za slušné, připadá taková mluva zábavná. (Římanům 1:28–32) Není tedy divu, že přirozené i nepřirozené sexuální chování je námětem, který s oblibou využívají mnozí profesionální baviči. Oplzlé žertování se objevuje i v mnoha filmech a také v televizních i v rozhlasových pořadech.
Bible se k oplzlému žertování vyjadřuje jasně. Křesťanům v Efezu apoštol Pavel napsal: „Ať mezi vámi není ani zmínka o smilstvu a kdejaké nečistotě ani o chamtivosti, právě jak přísluší svatým lidem; ani hanebné chování, ani pošetilé řeči, ani oplzlé žertování, věci, které se nesluší.“ (Efezanům 5:3, 4) Z toho vyplývá, že oplzlá mluva, ať je její účel jakýkoli, je Bohu odporná. Je zkažená. Je to mluva, která ubližuje.


n/a
n/a

| Předmět: RE: vulgární mluva
25.01.20 19:56:51 | #3060 (1)

To je poměrně závažné téma, ale nikomu se dio něj nechce. Tak snad se nad ním aspoň ti, kdo to přečtou, zamyslí. *33018*


n/a
n/a
 #3026 

| Předmět: RE: RE: vulgární mluva
25.01.20 20:34:50 | #3070 (2)

Já s tím souhlasím, nemám co bych napsal pro nebo proti.


9
n/a
 #3060 

| Předmět: RE: RE: RE: vulgární mluva
25.01.20 20:45:25 | #3074 (3)

Já už jsem na náboženských fórech četla od lidí, kteří se považují za křesťany, sprosťačin dost. Ty ne?


n/a
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: vulgární mluva
25.01.20 20:55:07 | #3076 (3)

Jonatán, Rose, Alam. Že jsem uhodl! *34934*


9
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: vulgární mluva
25.01.20 20:59:32 | #3078 (4)

Špatně. Rose a Alam sprostí nejsou*3477* . A Jonatan v tom zdaleka není sám. *20574*


n/a
n/a
 #3076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vulgární mluva
25.01.20 21:41:10 | #3080 (3)

Na psí uši bych za ně nepřísahal. Ale teď už musím *31117* .


9
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: vulgární mluva
25.01.20 22:12:44 | #3088 (3)

selene ty jen dicky někoho vyprovokuješ a pak stojíš za bukem a směješ se


-121
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vulgární mluva
25.01.20 22:20:54 | #3096 (4)

No jo, tak už se nějak dohodněte, kámoši! *2527* *2* *24611*


n/a
n/a
 #3088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vulgární mluva
26.01.20 08:30:16 | #3142 (3)

Oplzlost předčí jedovaté chování typu Moravák, Kokrhel, po Kokrheli mi smrdí vzkazník doteďka.


9
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vulgární…
26.01.20 08:43:21 | #3150 (4)

Myslím, že pro příklady nemusíš chodit tak daleko. Stačí to vaše fórum.
Nedávná debata na fóru nesoucí název svědků Jehovových je opravdu síla.
To byl záměr?


n/a
n/a
 #3142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 08:47:48 | #3152 (3)

Na tebe jsem myslel taky, ale dal jsem si předsevzetí, že už tě nechci provokovat Abuko.


9
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 09:35:19 | #3162 (4)

Cože? Abuka? Tak to jsi přehnal, kámo. *3820*


n/a
n/a
 #3152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vulgární…
26.01.20 10:09:12 | #3192 (3)

my jsme jako jeden


-121
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 10:57:35 | #3234 (3)

V tom příspěvku se píše také o hanebném chování. Mluvit s druhými nadřazeně nebo jim dokonce nadávat do zlodějů... *3810*


9
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 11:15:45 | #3240 (4)

Nazývejme věci pravými jmény.
Hanebností je, co udělal jonatan s diskusními fóry.


n/a
n/a
 #3234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vulgární mluva
26.01.20 20:37:35 | #3422 (3)

Co tím myslíš v čem bych jako měl být, nepomlouvej pujdeš do pekala


-121
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:16:55 | #3474 (3)

forum SJ jste odmítli tak nepovídej smyšlenky


-121
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:17:38 | #3476 (4)

Samozřejmě.
Milodary od zloděje nepřijímáme.


n/a
n/a
 #3474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:40:05 | #3482 (4)

Jonatane, pamatuješ si, jaké jsi kladl podmínky? Tu první nezveřejním, protože byla do mailu, druhou jsi dal sem, tedy že bych byla spolusprávce s tebou a tebou. O to fakt zájem nemám. Teď jsem si navíc potvrdila svoje představy o tobě, že jsi štváč a manipulátor, navíc sprosťák. Je mi z tebe upřímně zle. *3761* Jo, a zlodě fór. *3820*


n/a
n/a
 #3474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 21:44:27 | #3486 (4)

Chápu, že si nepřeješ nic jiného, než aby se zapomnělo, jakým skandálním způsobem jsi tady založil některá fóra.
Buď si jistý, že se postarám, aby se na to nezapomnělo. *22705*


n/a
n/a
 #3474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 23:41:52 | #3502 (3)
*6847* *6554* *5675*

-121
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 07:08:14 | #3504 (3)

ano byl to záměr, využíváme výhod z toho ,že nám do toho nemluvíte vaše nesmysly,co vymyslel VRO v Americe.


-121
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 07:42:26 | #3506 (3)

Je mi jasné, že to byl záměr. Záměrně tam taky píšeš lži a sprosťačiny, abys nás vyprovokoval. Myslíš, že ti nevidím až do žaludku? Nevyprovokuješ, jsi nám ukradený, ale nebudeš dělat binec i na našem fóru, takže včera už bylo pozdě dát ti BL. Stejně o to celou dobu usiluješ. *17622*


n/a
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: vulgární mluva
27.01.20 11:09:28 | #3590 (3)

Kdy jsem použil sprosté slovo?
Udeláš dobre, když mi to zacitujes, neboť poznáním Boha jsem přestal mluvit sprostě. Když mi dokazes, ze jsem zase zhresil, veřejně se Ti omluvím...


n/a
n/a
 #3070 

| Předmět: RE: RE: vulgární mluva
26.01.20 13:27:00 | #3268 (2)

Každému totiž mluví do svědomí!!!


n/a
n/a
 #3060 

| Předmět: výhra 2000kč
25.01.20 13:58:08 | #2984

Tak a mám od magro 2000kč


-121
n/a

| Předmět: RE: výhra 2000kč
25.01.20 13:59:04 | #2988 (1)

O magro možná, margo ti ale nic nedá. *27179*


18
n/a
 #2984 

| Předmět: RE: RE: výhra 2000kč
25.01.20 14:05:43 | #2998 (2)

magro jako druhá


-121
n/a
 #2988 

| Předmět: RE: výhra 2000kč
25.01.20 14:08:23 | #3000 (1)

Jáí jsem snad něco slibovala? *19364*


n/a
n/a
 #2984 

| Předmět:
25.01.20 11:00:32 | #2938

Margo, blíží se 2000 příspěvků.
Dvoutisícovka je taky docela hezká bankovka. *3614*


n/a
n/a

| Předmět: RE:
25.01.20 11:19:35 | #2946 (1)

A zobrazení 11 000


n/a
n/a
 #2938 

| Předmět: RE:
25.01.20 13:15:05 | #2968 (1)
*15172*

n/a
n/a
 #2938 

| Předmět: RE: RE:
25.01.20 13:22:57 | #2970 (2)

vaše rekordy svědčí o závislosti tedy něco škodlivého ale máš smůlu 2000získám já a ty mě budeš muset vyplatit odměnu *5675*


-121
n/a
 #2968 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.01.20 13:57:54 | #2982 (3)

jo mám to *14503* *4239* *5418* *4058*


-121
n/a
 #2970 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.01.20 14:11:07 | #3002 (3)

No, viď? Tak nebuďme závislí, že...? *15172*


n/a
n/a
 #2970 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.01.20 14:29:57 | #3006 (3)

Mám pocit, že jako těžký závislák ses tady právě projevil ty! *2* *2* Nikdo jiný nepodlehnul závodu, který nakonec ani nebyl vypsán. *24611* *24611* *24611*


n/a
n/a
 #2970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
25.01.20 15:01:48 | #3010 (3)

nejvíc mě baví že si moc chtěla aby si to vyhrála ale byla si až druhý *4239* *5675* *14503* *17790*


-121
n/a
 #2970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
25.01.20 15:37:28 | #3012 (4)
*24590* *19364* *3458*

n/a
n/a
 #3010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
25.01.20 15:38:25 | #3014 (4)

Ty asi budeš ještě v pubertě, viď? *3357*


n/a
n/a
 #3010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.01.20 16:15:20 | #3016 (3)

Většině mužů prý končí puberta dnem doručení úmrtního listu rodině.


9
n/a