Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 126387x
Příspěvků:
18737

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Krásné nohy
02.03.20 07:52:44 | #10762

K zamyšlení:

Jak krásné jsou ... nohy toho, kdo přináší dobrou zprávu. (Iz. 52:7)

V tomto světě to zvládáme pouze s Jehovovou pomocí. (2. Kor. 4:7, 8) Přemýšlej ale o lidech, kteří bojují, aby v tomto světě přežili, a přitom nemají Jehovu za přítele. Podobně jako Ježíšovi i nám je jich líto, a proto jim chceme říct „zprávu o něčem lepším“. S těmi, které učíš, měj trpělivost. Pamatuj, že o některých biblických pravdách, které my známe moc dobře, možná nikdy nepřemýšleli. A mnozí mají k naukám, kterým věří, silný citový vztah. Můžou mít pocit, že jejich náboženské názory je spojují s jejich rodinou, kulturou a komunitou. Než tedy někomu vysvětlíme, že by se měl vzdát svých oblíbených starých nauk, musíme mu nejdřív pomoct poznat a zamilovat si nové pravdy – biblické nauky, které zpočátku neznal. Až potom bude připravený své staré názory opustit. Udělat takové změny může někomu trvat dlouho. (Řím. 12:2) w19.03 22 ¶10; 23


n/a
n/a

| Předmět: RE: Krásné nohy
02.03.20 07:55:24 | #10763 (1)

(Iz 52:7)
Jak krásné jsou na horách nohy toho, kdo přináší dobrou zprávu, kdo ohlašuje mír, kdo přináší dobrou zprávu o něčem lepším, kdo ohlašuje záchranu, kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh se stal králem!“

(2Ko 4:7, 8)
Tento poklad ale máme v hliněných nádobách, aby bylo vidět, že ta mimořádná síla pochází od Boha, a ne z nás. 8 Ze všech stran jsme pod tlakem, ale ne stísněni tak, že se nemůžeme hnout, jsme bezradní, ale ne úplně bez východiska

(Ří 12:2)
Už se nenechte tvarovat tímto světem, ale přeměňujte se přetvářením své mysli, abyste se přesvědčili, co je Boží vůle, tedy co je dobré, přijatelné a dokonalé.


n/a
n/a
 #10762 

| Předmět: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 09:26:16 | #10764 (2)

Margo, je mi líto, ale toto není evangelium.


5
n/a
 #10763 

| Předmět: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 09:32:30 | #10768 (3)

Co konkrétně máš na mysli? A co evangelium je?


n/a
n/a
 #10764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 10:39:21 | #10774 (4)

Margo se ptá: Co konkrétně máš na mysli? A co evangelium je?
*

Toto je vaše evangelium:

  • kdo přináší dobrou zprávu, kdo ohlašuje mír, kdo přináší dobrou zprávu o něčem lepším,
  • ž se nenechte tvarovat tímto světem, ale přeměňujte se přetvářením své mysli, abyste se přesvědčili, co je Boží vůle, tedy co je dobré,
    • S těmi, které učíš, měj trpělivost. Pamatuj, že o některých

*
Toto je podstata vašeho evangelia: je tady zpráva o něčem lepším.....a tak se proměňujte podle Boží vůle...., abyste byli přijati....

A toto je kázání evangelia Petrem Kornéliovi v 10.kap.Skutků:

38Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.
39A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili.
40Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se –
41nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
42A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých.
43Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“
44Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.
*
Margo, Evangelium je zvěst o Kristu a o odpuštění hříchů v jeho jménu !

A bylo to potvrzeno Bohem tím, že byl vylitý Duch svatý už během kázání Petra.
A hned vzápětí byli pokřtěni.
I mně se stává, že už během svědectví o Kristu bývá vylitý Duch svatý na onoho člověka, na potvrzení, že Kristus je živý a dotýká se člověka.

Jistě, tehdy to bylo důležité také jako svědectví, že byli přijati i pohané, ale Bůh to nedělá jen proto.

**ALE ZVĚST O ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ, NEBOLI O SEJMUTÍ HŘÍCHŮ, V JEHO JMÉNU JE STÁLE TO JEDINÉ PRAVÉ EVANGELIUM !
**


5
n/a
 #10768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:17:26 | #10780 (5)

Evangelium je dobrá zpráva o Božím kálovství. Nebo snad ne?


n/a
n/a
 #10774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:44:46 | #10790 (6)

M: Evangelium je dobrá zpráva o Božím království. Nebo snad ne?

Nika: To by bylo málo. Jak by to bylo dobré a radostné , kdyby se člověk nedověděl , jak je možné se stát občanem toho království? Takže evangelium vidím jako dobrou zprávu o tom, že Kristus svou obětí a vzkříšením nám otevřel cestu . Smíření s Bohem nám umožňuje návrat k Bohu a zajišťuje vstup do Božího království. Do toho, které má být v našich srdcích i do toho budoucího , které připravuje.


24
n/a
 #10780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 13:07:47 | #10813 (7)

Ale Niko, to všechno přece ta dobrá zpráva obsahuje. Snad si nemyslíš, že lidem říkáme jen "přijde Boží království"?


n/a
n/a
 #10790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
02.03.20 14:24:21 | #10831 (8)

Margo : Snad si nemyslíš , že lidem říkáme jen že "přijde Boží království" ?

Nika: Nepsala bych to, kdyby mi SJ takto evangelium nezvěstovali. Už čtyřikrát , pokaždé jiní, nezávisle na sobě. S tím, že , připodobnili společnost SJ k Noemově arše , jako jediné záchraně. O Kristu a smíření s Bohem ani ň. Proto jsem měla potřebu ten příspěvek napsat.


24
n/a
 #10813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 14:36:23 | #10832 (9)

Niko, bavíme se s lidmi o lecčems, máme různá témata k rozhovoru. JKaždého člověka totiž zajímá něco jiného. Věz, že pokud ten člověk projeví zájem o duchovní věci, dozví se postupně všechno. Vždyť si vzpomeň, jak Pavel kázal na Areopágu.


n/a
n/a
 #10831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:03:27 | #10835 (10)

Anol margo , ale pokud tomu chceš říkat evangelium , nemůže zpráva o smíření skrze Krista být někde na okraji , kterou se člověk dozví až postupně a to jen tehdy, jestliže projeví zájem. To je přece to hlavní , na čem můžeš stavět .
Na Aeropágu kázal Pavel modlářům o pravém Bohu . Hned . Bylo to to nejdůležitější , co museli slyšet.


24
n/a
 #10832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:30:33 | #10845 (11)

Nemáme žádnou naučenou "básničku", kterou bychom přednášeli každému stejně. Jinak budeme mluvit s nevěřícím, jinak s věřícím (pro tebe by asi nebylo novinou, že Ježíš za nás zemřel, viď?), prostě podle potřeb každého člověka. Důležité je, aby našel pravého Boha, ať je to jakýmkoli způsobem. Zpráva o smíření skrze Krista opravdu není na okraji, velmi dobře si uvědomujeme, o co v křesťanství jde. Stavět můžu třeba na stvoření nebo na historii nebo na mezilidských vztazích, co já vím, od všeho se můžeš dostat ke Kristu (třeba jako Pavel od falešných bohů).
Slovy "jestli projeví zájem" jsem myslela, že prostě ne každý se s námi chce bavit, natož se baviz o věcech duchovních. Nikomu je nenutíme.


n/a
n/a
 #10835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:34:06 | #10849 (11)

Niko, a ty říkáš všem lidem to samé? A co vlastně? Jak vypadá tvoje svědectví?


n/a
n/a
 #10835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:57:29 | #10850 (12)

Myslím, že chápeš rozdíl mezi náhodným běžným rozhovorem a návštěvou za účelem zvěstování království, kterými jsem byla poctěna. Je dobré se aspoň ujistit, jestli ten člověk evangelium už přijal, nebo o něm slyšel, nebo aspoň ví o čem je řeč. Moje svědectví není o náboru do mé církve , ale o vedení lidí ke Kristu. Když už jsi vzpomněla Pavla , jistě víš, že to byl základ jeho svědectví.


24
n/a
 #10849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 18:14:25 | #10861 (13)

A co myslíš, Niko, že děláme my? Nevedeme snad lidi ke Kristu? Co myslíš, že je základem našeho učení? Ano, Pavel ve své řeči přešel ke Kristu od falešného boha. Chtěla jsem vědět, jak bys zvěstovala ty. Konkrétně. Potkáš člověka a zeptáš se ho, jestli už přijal evangelum?


n/a
n/a
 #10850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 19:37:17 | #10869 (14)

Margo , chápu, že už jsi asi unavená a nečetla jsi dobře co jsem psala. Tak znovu. Je rozdíl ,mezi běžným rozhovorem, když potkám člověka aúčelnou návštěvou. Navíc , nevím jak zvěstuješ ty , vycházela jsem z toho, jak a co zvěstovali SJ u mně doma. O Kristu se odmítli bavit ,jen zdůrazňovali ,že pokud se nestanu SJ, nemám šanci. Bylo to několikrát a nebyli to stejní lidé. Divíš se, že jsem to vyhodnotila jako jako základ vašeho učení?


24
n/a
 #10861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 20:31:32 | #10880 (15)

Tak to se mi fakt nechce věřit. Takhle nekážeme. Jako že odmítli bavit se o Kristu? Proč by to dělali? Cožpak třeba my tady se odmítáme bavit o Kristu? Nebyla jsem u toho, ale fakt mi to přijde velmi divné. Byli to vůbec svědkové Jehovovi?


n/a
n/a
 #10869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 19:50:50 | #10871 (14)

od jakého falešného Boha přešel Pavel Kristu? čítate po sebe? - Saul/Pavel bol predtým vysokovzdelaný farizej pravého židovského náboženstva, veriaci v Boha Jahve...


n/a
n/a
 #10861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 20:33:30 | #10881 (15)

Čteš nepozorně, nesleduješ vlákno. Pavel přešel od falešného Boha ke Kristu ve své kazatelské řeči na Areopagu. *15238*


n/a
n/a
 #10871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 20:35:07 | #10882 (16)

jakého falešného Boha?


n/a
n/a
 #10881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:47:30 | #10885 (17)

16 Zatímco na ně Pavel čekal v Aténách, všiml si, že město je plné model, a to ho pobouřilo. 17 Začal tedy diskutovat v synagoze se Židy a dalšími lidmi, kteří uctívali Boha. Navíc každý den mluvil na tržišti s těmi, kdo tam právě byli. 18 Ale někteří epikurejští a stoičtí filozofové se s ním začali dohadovat. Jedni říkali: „Co nám chce ten mluvka povídat?“ A jiní: „Zdá se, že zvěstuje cizí božstva.“ Oznamoval totiž dobrou zprávu o Ježíšovi a vzkříšení. 19 A tak ho odvedli na Areopag a ptali se: „Mohli bychom vědět, jaké nové učení hlásáš? 20 To, co říkáš, nám zní cize. Chceme se proto dozvědět, o co jde.“ 21 Všichni Atéňané a cizinci, kteří tam žili, totiž netrávili volný čas ničím jiným, než že vyprávěli nebo poslouchali něco nového. 22 Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl:
„Aténští muži, vidím, že se v každém ohledu bojíte božstev víc než jiní. 23 Když jsem se procházel a prohlížel si vaše posvátné předměty, všiml jsem si i oltáře s nápisem ‚Neznámému Bohu‘.** Koho uctíváte, aniž byste ho znali, toho vám zvěstuji**. 24 Bůh, který stvořil svět a všechno v něm, ten, který je Pánem nebe a země, nebydlí v chrámech postavených rukama 25 ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval. On sám totiž dává všem lidem život, dech a všechno. 26 Z jednoho člověka vytvořil všechny národy, aby žily na povrchu celé země, stanovil časová období a určil lidem hranice jejich přebývání, 27 aby hledali Boha – jestli by ho mohli nahmatat a opravdu ho najít – i když vlastně není daleko od nikoho z nás. 28 Vždyť díky němu máme život, pohybujeme se a existujeme, jak to řekli i někteří vaši básníci: ‚My všichni jsme jeho děti.‘
29 Pokud jsme tedy Boží děti, neměli bychom si myslet, že se Božská bytost podobá zlatu, stříbru nebo kameni – něčemu vytvořenému lidskou zručností a důmyslem. 30 Bůh sice toleroval období takové nevědomosti, ale teď oznamuje lidem, že by měli všichni všude činit pokání. 31 Stanovil totiž den, kdy bude spravedlivě soudit svět prostřednictvím muže, kterého tím pověřil, a všechny o tom ujistil tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“


n/a
n/a
 #10882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:48:10 | #10886 (18)

To bylo Visitorovi k tomu "falešnému bohu".


n/a
n/a
 #10885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 12:44:04 | #10968 (19)

falošného Boha (ani jeho jméno) my neuctievame, uctievajú ho sekty a iné náb. (často biznis) denominácie...my sme Cirkev, Cirkev sa nemýli, lebo je Kristova, učí v Duchu Svätom, ostatní žijú vo vzťahu k Otci, Synovi, k Duchu Svätému vo fatálnom omyle...


n/a
n/a
 #10886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 14:07:51 | #10979 (20)

No to si denně opakuj jako básničku, ať tomu náhodou nepřestaneš věřit! *3577* *15238*


n/a
n/a
 #10968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 14:46:56 | #10983 (20)

Odpovídám visitorovi….

To je jak....:"Se sovětským svazem na věčné časy"...…., no tolik naivních katolíků jsem naštěstí nepotkala....


5
n/a
 #10968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 15:17:04 | #10994 (21)

To není naivita, to je škodolibost. Každý, kdo masí svědky Jehovovy, je dobrý! *3455* *3577* *3455* *3577* *3455* *3577*


n/a
n/a
 #10983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 11:57:30 | #11059 (22)

To není škodolibost. Takhle naivně může být člověk zblblý organizací...…, on to myslí vážně.....


5
n/a
 #10994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 18:15:53 | #10862 (13)

No a ještě, Niko, když někomu svědčíš o Kristu, a on reaguje, co dál s ním?


n/a
n/a
 #10850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 19:51:27 | #10872 (14)

Jestli ten člověk reaguje , pomáhám mu poznat , jaký Kristus je , co pro něho znamená osobně. Pak teprve následuje další studium Písma , protože pokud přijme Krista jako osobního Spasitele ,zajímá ho poznávání Boží vůle a je schopen ji plnit. Ne proto , aby byl spasený a byl v Božím království , ale proto , že ví,,že ho Bůh přijímá a plnit Jeho vůli mu dělá radost.


24
n/a
 #10862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 11:32:19 | #11113 (15)

Taky jsi napsala, "jestli ten člověk reaguje". Jako já.
Pomáháš mu poznat - tedy učíš ho. Učíh ho podle své víry, svého přesvědčení - jako já.
A kdyžř mu to všechno vysletlíš, co je s ním dál?


n/a
n/a
 #10872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:01:44 | #10883 (14)

Margo se ptá: No a ještě, Niko, když někomu svědčíš o Kristu, a on reaguje, co dál s ním?
*
Margo, co dělal Petr, když Kornélius a celý jeho dům uvěřili v Krista. Pokřtili je.

Ale jak je možné Margo, že Petr řekl jen pár slov o Kristu a oni Krista přijali?

Bylo to právě proto, že byl na ně vylitý Duch svatý.

Nebylo to jen mluvení v jazycích. Ale příchozí Duch svatý sám zvěstuje Krista uvnitř člověka, takže onen člověk pozná vnitřně, kdo je Kristus a co pro něj udělal a nemá problém mu vydat svůj život a přijmout ho.

Duch svatý je pak také schopen člověka uvést postupně do celé pravdy. Dá schopnost rozumět Písmu.

A pokud není možnost být dále pro toho člověka oporou a pomocí, jako se stalo u Kornélia a Etiopského eunucha, který také musel odjet vzápětí co přijal Krista a byl pokřtěn, Duch svatý je schopen pomoci sám.

I já jsem to tak prožila. Když jsem Krista přijala, neznala jsem jediného člověka, který by byl naplněný Duchem, takže jsem zůstala asi rok sama doma, protože jsem nevěděla kam jít a Duch svatý mně vedl dále a vyučoval z Božího slova i napřímo. Dostatečně dobře a vydatně.


5
n/a
 #10862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:49:18 | #10887 (15)

Já bych si radši počkala, co odpoví Nika. *10235*


n/a
n/a
 #10883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 10:56:28 | #10937 (16)

Promiň, budu ráda, když ti Nika odpoví.


5
n/a
 #10887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 11:00:35 | #10941 (17)

I já. *10235*


n/a
n/a
 #10937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:20:20 | #10781 (5)

K:
Evangelium je zvěst o Kristu a o odpuštění hříchů v jeho jménu !

M:
Ano, je nám známo. To přece s dobrou zprávou o Božím království úzce souvisí! Ano, o tom lidem vykládáme, vysvětlujeme jim hodnotu Ježíšovy výkupní oběti. Co tam máš dál? *24590*


n/a
n/a
 #10774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:34:45 | #10782 (6)

evanjelium je ešte viac: je to radostná zvesť o milosti a milosrdenstve Boha skrze výkupnú obetu Krista, a tak je to aj radostná zvesť o našom odpustení hriechov, vzkriesení aj spáse...


n/a
n/a
 #10781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:43:31 | #10787 (7)

Ano, to všechnio obsahuje Boží království.


n/a
n/a
 #10782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
02.03.20 12:01:20 | #10797 (8)

Božie kráľovstvo je následok žitia evanjelia, evanjelium je o tom, čo píšem...


n/a
n/a
 #10787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 12:11:31 | #10801 (9)

Ale běž , jsi na tom hůře, než svědkové...…..


5
n/a
 #10797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 13:09:55 | #10975 (10)

:-) ste milá, tak "jsem na tom hůře ako SJ"! - to je vtip mesiaca...uff!, musím sa nad sebou zamyslieť, keď ma takto častuje Kjara, a práve ona, musím to zobrať vážne, premeditovať to:-)


n/a
n/a
 #10801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 12:18:00 | #10804 (9)

Ale houby...…, přečti si co píšu svědkům......vi­sitore…..


5
n/a
 #10797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 12:34:02 | #10808 (9)

Nikoli, Boží království je skutečná vláda a není závislá na tom, jak kdo "žije evangelium". Tím se může jednotlivec tomuto království přiblížit.


n/a
n/a
 #10797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 13:12:32 | #10814 (10)

Abuko, žitím evangelia se člověk nemůže přiblížit Božímu království !

Do Božího království, do věčného života, vchází darem jen skrze přijetí Krista !

ČILI PŘIJETÍM EVANGELIA, TAK JAK TO UDĚLAL KORNÉLIUS.

Je o tom psáno v minulém a přítomném čase, ne o přibližování se v budoucnu.

Až když je naplněný Duchem, musí svými skutky zůstat věrný.

Jan 5.kap.:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Ale myslím si, že tady si padnete s visitorem do náručí, protože katolíci i svědkové jsou skutkaři, jak my říkáme...…...jsou spaseni ze skutků...!
Chrámem Ducha svatého nejste vy, ani katolíci......., no tam jich je tak pět procent......
A to je právě důkaz toho, že jak svědkové, tak katolíci .......MAJÍ KRISTŮV KŘÍŽ VYPRÁZDNĚNÝ......


5
n/a
 #10808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 14:57:06 | #10833 (10)

Božie kráľovstvo sa naplní tými, ktorí ho budú tvoriť - a budú to tí, ktorí na zemi plnia a splnia požiadavky evanjelia - hlavne jeho dve základné požiadavky: lásky k Bohu a k blížnemu...a nebude to vláda v zmysle pozemskej vlády - bude to spoločenstvo lásky Boha, Krista, anjelov a svätých spasených, v ktorom, ako píše ap. Pavel, budú všetci priatelia, nebude nikto pán, ani otrok, ale priateľ - lebo otrok nevie, čo robí jeho pán, ale priateľ vie, čo robí jeho Pán (božská Trojica v láske)...


n/a
n/a
 #10808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:01:12 | #10834 (11)

"ktorí na zemi plnia a splnia požiadavky evanjelia - hlavne jeho dve základné požiadavky: lásky k Bohu a k blížnemu."

Ale v Bibli je to jinak napsáno: ,,k Bohu svému.. a k bližním tak jako k sobě."


n/a
n/a
 #10833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:32:33 | #10847 (11)

Jo, Visitore, lásku k bližním jsi nám tady vystřihnul dokonale. *3455*


n/a
n/a
 #10833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 13:36:20 | #10823 (9)

A ty jsi druhý takový: opozice za každou cenu, prostě si musíš dokázat, že my jsme vedle. Směšné. *15238*


n/a
n/a
 #10797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 11:56:04 | #10796 (6)

Problém je, že zvěst o Kristu pouze nesouvisí s vaší zvěstí,** ona sama a jediná musí být zvěstí !
**
Kázal snad Petr o tom, že musí všichni změnit svůj život ?!

Ano, je to zvěst o Království,** ale podstatné je jak do něho vejít, a do něj se vchází skrze Krista** a ne skrze poznání Bible a chováním se podle něho.
**
Takže podstatnější je kázat o Kristu !**

Ono totiž stačí málo jiné moudrosti z Písma....a Kristův kůl pozbyde smyslu, je vyprázdněný !

A tím co jsi citovala z Písma na úvod dokonale vyprázdnilo Kristův kůl !

Tady je to buď a nebo !

Buď je člověk zachráněný chováním podle Bible nebo je spasený Kristem !

Obojí nejde !

Kristus se o své spasení, které zaplatil draze, svojí krví...….nedělí s níkým, ani ničím jiným !

Verše jsem už tady psala Jsou to první dvě kapitoly 1.Kor. a 3.kap. Galatským.

O tom, že Pavel nechce znát nikoho jiného, než Krista a toho ukřižovaného !
A že moudrostí učí až ty, kteří jsou dospělí ve víře., protože jinak by Kristus mohl být vyprázdněný !
A v Galatským je ...buď a nebo.....

Proto se to musí stát na úvod naší víry a pak dělat skutky až v přijatém Duchu svatém.

Mimochodem Petr Kornélia nic neučil rok, dva, Kornélius ho pozval jen na několik dní.


5
n/a
 #10781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 12:10:05 | #10799 (7)

Margo, ….NEKÁŽETE KRISTA A JEHO ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ, SEJMUTÍ HŘÍCHŮ......JENOM !!!

TOTO JE EVANGELIUM A ……..VSTUP DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ TEĎ NA MÍSTĚ !

Po naplnění Duchem a přijetím do Království, můžeme vstoupit do skutků podle Písma.

Pokud se to nestane,.....SNA­ŽÍTE SE BÝT SPASENI ZE SKUTKŮ,.....ať chcete nebo ne, i kdybyste pak o Kristu mluvili dnem i nocí ! To už je pozdě s prázdným kůlem Krista !

A ze skutků nikdo nemůže být nikdo zachráněný !


5
n/a
 #10796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 13:33:33 | #10821 (7)

Je to zmatené, Kjaro, mícháš spoustu věcí dohromady. Mám z toho dojem, že prostě musíš za každou cenu být v opozici.


n/a
n/a
 #10796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
02.03.20 14:16:10 | #10829 (8)

Margo,......je to o životě nebo smrti...……, jinak bych se tak nenamáhala......


5
n/a
 #10821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 14:18:03 | #10830 (9)

Já vím. *10235*


n/a
n/a
 #10829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:58:30 | #10851 (10)

No, jedno je život a druhé smrt...…., abych to upřesnila. Ale už více psát nebudu, i tak to bylo hodně.


5
n/a
 #10830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
02.03.20 15:04:04 | #10836 (7)

radostnú zvesť evanjelia šíri v pravde len apoštolská Kristova cirkev, a to je cirkev katolícka...


n/a
n/a
 #10796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
02.03.20 15:05:46 | #10837 (8)

Jo tak že v Bůh je Trojediný a máme mít lásku k Bohu a k bližnému?

To je ale výmysl a překrucenina Písma.


n/a
n/a
 #10836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:16:08 | #10838 (9)

áno, máme lásku k trojjedinému Bohu, ktorý je v jednote Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý bol pri stvorení Vesmíru a sveta/Gen 1/Kol 1, a (Otec-Svoriteľ, Syn-Vykupiteľ, skrze ktorého bolo všetko stvorené, a Duch Svätý-Posvätiteľ/Ute­šiteľ, ktorý posvätil stvorenie), a v ktorého spoločnom jménu bol krstený Ježiš, a rovnako sme krstení aj my (Mt 28, 19)...


n/a
n/a
 #10837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:17:57 | #10840 (10)

Jenom že Ježíš i Starej Zákon učí milujte Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe, a slovo "trojjediný" v Bibli vůbec nikde není..


n/a
n/a
 #10838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:29:35 | #10844 (11)

O trojjedinem nevěděl ani Kristus!!


n/a
n/a
 #10840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 15:31:22 | #10846 (12)

Jojo ten učí aby všichni jedno byli a ne jenom tři :-).


n/a
n/a
 #10844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 21:34:13 | #10884 (12)

o trojjedinom Bohu hovoril nepriamo: já a Otec jsme jedno...pošlem vám od Otce Utešitele Ducha Svätého...iden­tifikoval sa v jednote s Otcem a mal moc poslať Ducha Svätého...


n/a
n/a
 #10844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 22:18:47 | #10892 (13)

Ale ve společnom, Duchu maj být všichni a ne jenom tři.


n/a
n/a
 #10884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 22:24:12 | #10893 (14)

božskú podstatu mají jen tři...


n/a
n/a
 #10892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 22:27:47 | #10896 (15)

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti.


n/a
n/a
 #10893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 22:26:59 | #10895 (13)

Tak to asi nebude nic důležitého, když si to čtenář musí vydedukovat z nepřímých sdělení.


n/a
n/a
 #10884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
05.03.20 11:37:09 | #11114 (7)

Každý by měl být učen tolik, kolik potřebuje. Důležitá nejsou pravidla, ale záchrana člověka.


n/a
n/a
 #10796 

| Předmět: RE: RE: RE: Krásné nohy
03.03.20 10:35:54 | #10933 (3)

'Kjara, je to evangelium - ale ide o to, ako si ho kdo vo svojej denominácii, či mysli ,interpretuje...


n/a
n/a
 #10764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
03.03.20 15:52:59 | #11000 (4)

Skutečností je, že Ježíš není Bůh a že to nikdy netvrdil. Uznává to stále více učenců. Jak říká Rylandsův Bulletin: „Je třeba postavit se tváří v tvář skutečnosti, že zkoumání Nového zákona za posledních řekněme třicet, čtyřicet let vedlo rostoucí počet předních znalců Nového zákona k závěru, že Ježíš. . jistě nikdy nevěřil, že on sám je Bůh.“

Bulletin také říká o křesťanech z prvního století: „Když tedy dávali [Ježíšovi] takové čestné tituly jako Kristus, Syn člověka, Boží Syn a Pán, byly to způsoby, jak říci, ne že je Bůh, ale že koná Boží dílo.“

I někteří náboženští učenci tedy uznávají, že myšlenka, že je Ježíš Bůh, odporuje celému svědectví Bible. Tam je Bůh vždy nadřazený a Ježíš je podřízený služebník.


n/a
n/a
 #10933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
04.03.20 22:43:31 | #11065 (5)

Rylandsův Bulletin ve skutečnosti říká toto (kurzívou co bylo vynecháno):

„Je třeba postavit se tváří v tvář skutečnosti, že zkoumání Nového zákona za posledních řekněme třicet, čtyřicet let vedlo rostoucí počet předních znalců Nového zákona k závěru, že Ježíš sám si nenárokoval žádný z křesťanských titulů, které mu evangelia připisují, dokonce ani funkční určení 'Kristus', a jistě nikdy nevěřil, že on sám je Bůh.“

Čili tito "znalci" nejen že odmítají, že by se Ježíš prohlašoval za Boha, ale také, že by se kdy prohlašoval za Mesiáše! Je s podivem, jak Strážná věž miluje citování odpůrců křesťanství.


-52
n/a
 #11000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
04.03.20 23:05:33 | #11066 (6)

V tom textu je uvedeno, že Ježíš si označení Mesiáš nenárokoval, stejně jako si nenárokoval další tituly. Nejčastěji o sobě mluvil jako o Synu člověka.
Nárokoval si tento a další tituly?


n/a
n/a
 #11065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné nohy
04.03.20 23:10:28 | #11067 (7)

Chceš říct, že Ježíš sám se nepovažoval za mesiáše?


-52
n/a
 #11066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Krásné…
04.03.20 23:13:58 | #11068 (8)

Samozřejmě, že věděl, kým je.
O tom ale není řeč. Jde o to, jestli si tento a další tituly nárokoval.
Když už sis dal práci s vyhledáním "vytečkované" pasáže, nehledej v ní, co tam není.


n/a
n/a
 #11067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 23:31:51 | #11073 (9)

Tak jestliže se za mesiáše považoval, což dával najevo (např. Mk 8,29 a násl.), tak si na toto určení taky činil nárok.


-52
n/a
 #11068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 23:41:04 | #11077 (10)

Ano, tady je krásně ukázáno, že si na to nárok nečinil.
(Marek 8:29,30)
Zeptal se jich: „A co si myslíte vy? Kdo jsem?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Kristus.“ Nato jim přísně nařídil, aby to nikomu neříkali.

Výrazy nárokovat nebo vyžadovat mají docela přesný a nezaměnitelný význam.
Ježíš nějaké tituly ani nenárokoval, ani nevyžadoval.


n/a
n/a
 #11073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 23:54:33 | #11082 (11)

Není řeč o titulech či oslovování, ale o funkci, jakou zastává. A funkci mesiáše si nárokoval, neboli připisoval si jí, poněvadž Petrovi neodporoval - ba naopak.


-52
n/a
 #11077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 23:59:22 | #11083 (12)

Ale ono jde právě o ty tittuly.
Cituji:
Ježíš sám si nenárokoval žádný z křesťanských titulů, které mu evangelia připisují, dokonce ani funkční určení 'Kristus'...
Všichni v jeho okolí věděli, kým je, mluvili o něm jako o Mesiáši a chovali se tak k němu.
Kolikrát ho oslovili Jako Mesiáše?


n/a
n/a
 #11082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:11:49 | #11085 (13)

Těmi tituly je míněna funkce, je to patrné i z toho, že se mluví o "funkčním určení Kristus". V tom buletinu autor píše, že z analýzy NZ vyplývá, že Ježíš sám se za nic takového nepovažoval, ale že to z něj všechno udělali později apoštolové.


-52
n/a
 #11083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:24:03 | #11088 (14)

Ještě jednou a naposled:
Ježíš věděl, že je Mesiáš, a považovali ho za něj i lidé kolem něho.
Ale nenárokoval si ten titul.
To je celé. Končím.


n/a
n/a
 #11085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:31:04 | #11090 (15)

Znovu opakuji, že není řeč o oslovení mesiáš, ale o funkci mesiáše. Tedy ne o tom, jak si přál/nepřál, aby mu říkali, ale o to, za co se považoval.


-52
n/a
 #11088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:33:05 | #11092 (16)

Opakuj si, co chceš.
Já tam jasně čtu, že si nenárokoval titul, nikoli funkci.


n/a
n/a
 #11090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:43:37 | #11093 (17)

Tak to čteš špatně. Tam se jasně píše o funkčním určení. A mimochodem, slovo "titul" taky znamená "postavení", např. když něco prohlásíš z titulu své funkce.


-52
n/a
 #11092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 00:45:25 | #11094 (18)

Funkční určení je označení funkce.
Titul je klasifikace postavení.


n/a
n/a
 #11093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 01:10:28 | #11096 (19)

a o tu funkci jde. Ne o oslovení, o to autorovi nejde.


-52
n/a
 #11094 


| Předmět: Rusko
02.03.20 07:19:32 | #10759

A zase násilí. Když nás honili fašisti a komunisti, také říkali, ze je to na 'ochranu' státu a zachování kulturního dedictvi

По меньшей мере один из верующих, Вадим Куценко, заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов пытали его с использованием электрошокера. На него надели наручники за спиной, закрыли ему глаза и вывезли в лес, где подвергли избиениям, удушению и разрядам электрического тока в область голени и живота, требуя признательных показаний.

Вадим Куценко и другие верующие обратились с жалобами на действия правоохранителей в соответствующие органы.

https://jw-russia.org/news/2020/02/91.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rusko
02.03.20 07:21:27 | #10760 (1)

ve vsech těchto rezimech, mela cirkev sve čestné misto!


n/a
n/a
 #10759 

| Předmět: RE: RE: Rusko
02.03.20 13:52:07 | #10824 (2)

To jim musím přeložit, ať má hlavně Visitor přehled, k čemu se tady vyjadřuje:

Nejméně jeden z věřících, Vadim Kutsenko, uvedl, že policisté ho mučili pomocí paralyzéru. Spoutali mu ruce za zády, zakryli mu oči a odvezli ho do lesa, kde ho tloukli, dusili a dávali mu elektrošoky na holeň a na břicho, a požadovali přiznání.

Vadim Kutsenko a další věřící si stěžovali na jednání orgánů činných v trestním řízení u příslušných orgánů


n/a
n/a
 #10760 

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
02.03.20 21:59:00 | #10888 (3)

s tým mučením sa samozrejme nedá súhlasiť, ale co vyvedl? - zasa to B, ale nie A:-)


n/a
n/a
 #10824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
02.03.20 22:48:30 | #10897 (4)

Já asi brzy něco vyvedu tobě. *4569* Inkvizice hadr. *3422*


n/a
n/a
 #10888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
02.03.20 23:13:14 | #10902 (4)

Jak závažné by to "A" mělo být, aby přehlušilo fakt nezákonného mučení?


n/a
n/a
 #10888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
03.03.20 08:14:06 | #10907 (5)

Rusko couvá zadkem napřed do totality. Z autoritativního státu se stává totalitní, říká Rus žijící v Česku.

https://plus.rozhlas.cz/…itni-6520602

V Rusku vzniká totalita, Západ musí zakročit, vyzývá disident Fajnberg
MICHAELA CÁPOVÁ ROZHOVOR 4. LISTOPADU 2014.

https://echo24.cz/a/w3q7a/v-rusku-vznika-totalita-zapad-musi-zakrocit-vyzyva-disident-fajnberg

Vladimir Putin svírá otěže Ruska už 20 let. K posílení moci využil teroristické útoky v zemi i represe
Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/vladimir-putin-svira-oteze-ruska-uz-20-let-k-posileni-moci-vyuzil-i-terorismu-i-represe.A190815_200008_ln_zahranici_ele

Vidí to všichni, jen Visitor nechce!!!


n/a
n/a
 #10902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
03.03.20 10:02:51 | #10928 (4)

Co vyvedli Visitore?
Jses tak omezen, nebo to na nás hraješ????
Co vyvedli křesťané roztrhání v arénách v 1. století? Najdi si odpověď a máš to A


n/a
n/a
 #10888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
03.03.20 10:15:13 | #10929 (5)

to boli kresťania rímskej cirkvi (a a Pavlových a iných cirkví zjednotených s rímskou cirkvou v Rímskej ríši), nie SJ, tak to nemiešajte...v Rusku je iný problém...


n/a
n/a
 #10928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
03.03.20 10:58:37 | #10939 (6)

Prosím, Visitore, mohl by ses soutředit, zamyslet se, nepoutat se na situaci SJ v Rusku a objektivně odpovědět, co ti první křesťané provedli? Opravdu je to tak těžké? *3199*


n/a
n/a
 #10929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
03.03.20 12:50:08 | #10970 (7)

prví kresťania sú kresťania rímskej cirkvi a pridružených cirkvi v jednej a tej istej viere v rímskej ríši, nie SJ - takže nie je to váš problém, ani ich utrpenie...my kresťania katolíci rímskej cirkvi sme "potomci" (vo viere) prvých kresťanov, lebo máme tú istú vieru (prví kresťania už poznali a uznávali prvých pápežov (Linusa, Kléta, Klimenta, Evarista, Alexandra I., Sixta I.,...) - pochopila?


n/a
n/a
 #10939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
03.03.20 13:02:12 | #10973 (8)

cirkevné otcovia nám dávajú vo svojich spisoch (1.-3 st.) jasné dôkazy o viere, mravoch, zhromaždeniach v rímskej cirkvi, modlitbách, spevoch, lámaní chleba, v ktorom verili živú prítomnosť Krista, a robili to denne a prijímali jeho telo, o ich dennom živote, ako aj o úcte uvedených svätých pápežov (niektorí pamätníci apoštolov) ...chcete k tomu niečo dodať? čo z toho robia SJ?


n/a
n/a
 #10970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 14:51:16 | #10986 (9)

Matouš 23
9 A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.


n/a
n/a
 #10973 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 14:53:28 | #10987 (9)

Skutečně je hloupý......
To není názor, ale diagnóza!!!


n/a
n/a
 #10973 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
03.03.20 14:13:10 | #10981 (8)

Chápu tebe. Prostě lidi trpí různými úchylkami. *4585* Ty fakt nedokážeš odpovědět na jasně položenou otázku bez takovýchhle vykrucovadel? Je těžké normálně, přímo odpovědět, co si o tom myslíš? Teď skutečně neřešíme svědky Jehovovy, ale první křesťany. Zkusil by ses na ně zaměřit a odpovědět, co si o tom jejich pronásledování myslíš, jaké k tomu asi byly důvody? Prosím... *889*


n/a
n/a
 #10970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 19:29:43 | #11008 (9)

prví kresťania boli prenasledovaní, ale z iných dôvodov ako SJ v Rusku: - bol to konflikt kresťanstva vs pohanstva (reprezentovaného cézarom) ...v Rusku je konflikt "kresťanských" náuk SJ vs kresťanských náuk pravoslávnej cirkvi (nie je tam teda "pohanský" aspekt):-)


n/a
n/a
 #10981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 19:41:13 | #11011 (10)

Nikoli, visitore, je to konflikt práva na svobodu vyznání s totalitním systémem s pravoslavím v pozadí.
Stejným způsobem se schovali Židé za totalitní Řím, když si už s Ježíšem nevěděli rady.


n/a
n/a
 #11008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 19:48:10 | #11013 (10)

Neptám se na Rusko. Chci vědět, proč myslíš, že první křesťané byli pronásledováni. Máš na to nějaký názor, prosím?


n/a
n/a
 #11008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 20:19:59 | #11014 (11)

mám to napísať česky?


n/a
n/a
 #11013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 21:14:20 | #11016 (12)

Klidně. Hlavně už něco napiš. *24611*


n/a
n/a
 #11014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 21:44:52 | #11017 (13)

však to máte vyššie...


n/a
n/a
 #11016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 22:02:40 | #11020 (14)

Kde, Visitore? Kde to mám? Můžeš mi to okopírovat? Nevšimlq jsem si, že bys napsal nějakou odpověď. *3312*


n/a
n/a
 #11017 

| Předmět: visitor
01.03.20 20:58:44 | #10668

Visitore, několikrát jsem tě žádal o vysvětlení, v čem autoři lhali o vzniku překladů Písma.
Marně.
O PNS jsi napsal:
autori PNS sú tajní (ak sa nemýlim, tak sa uvádza len nejaký zbor/skupina autorov), lebo by sa inak ukázala pravda, ako a z čoho prekladali...nie je to ťažké uhádnuť:-)
a:
Mohl bych tě požádat, abys tu pravdu uvedl, ale buď bychom se toho nedočkali, nebo bys napsal svoji obligátní "koledu" o podvodnících a plagiátorech, tak to uvedu sám.
Každý si to může přečíst v úvodu PNS přečíst :
HEBREJSKÝ TEXT: Hebrejský masoretský text použitý k překladu Hebrejských písem Překladu nového světa do angličtiny byl čerpán z Leningradského kodexu B 19A, jak byl uveřejněn v Kittelově díle Biblia Hebraica (BHK), a to v sedmém, osmém a devátém vydání (1951–1955). Při vytváření poznámek pod čarou byla použita Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), aktualizované vydání výše uvedeného díla (1977). Slova psaná kurzívou a označená zkratkou „heb.“ byla transliterována z BHS.
ŘECKÝ TEXT: Základním řeckým textem použitým při přípravě anglického textu Křesťanských řeckých písem Překladu nového světa byl The New Testament in the Original Greek od Westcotta a Horta (původně vydaný roku 1881). V úvahu byly brány také řecké texty, které vydali například Bover, Merk, UBS a Nestle-Aland. Transliterovaná řecká slova z Křesťanských řeckých písem jsou označovaná zkratkou „řec.“ a pocházejí z Westcottova a Hortova textu otištěného mimo jiné také v díle The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (1969). V Hebrejských písmech zkratka „řec.“ označuje transliterovaná slova z řecké Septuaginty (LXX). (A. Rahlfs, ed., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1935) Na jiné řecké zdroje se odvoláváme vždy příslušnými zkratkami.
SYRSKÝ TEXT: Zkratkou „syr.“ jsou označena slova transliterovaná ze syrské Pešity (Sy). (S. Lee, ed., vydání z roku 1826, reprint United Bible Societies, 1979) Na jiné syrské překlady se odvoláváme příslušnými zkratkami.
LATINSKÝ TEXT: Byl použit text latinské Vulgáty (Vg), jak byl uveden v díle Biblia Sacra, Iuxta Vulgatam Versionem, Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart, 1975. Zkratka „lat.“ označuje slova z tohoto textu. Na jiné latinské překlady se odvoláváme příslušnými zkratkami.

a:
Jak vidíš, bratři nelžou, nepřisvojují si zásluhy o překlady z původních jazyků, ale poctivě uvádějí zdroje.
To se o tobě nedá říct ani náhodou.
*3467* *30357*


n/a
n/a

| Předmět: RE: visitor
02.03.20 06:20:34 | #10754 (1)

To se nedočkal, jen ze mu podsouvame, co bpnerekl a pak mu argumenty ukazeme, ze řekl a nastane velké ticho........­..které léčí....... *6477*


n/a
n/a
 #10668 

| Předmět: RE: visitor
03.03.20 11:02:15 | #10943 (1)

abuko, napíšte (menovite) autorov PNS (pokiaľ sa nemýlim, je to úzky 8? (alebo tak nejak) -členný tím, niekde som čítal ich mená, ale už si nespomínam, kde) - aké je ich biblické vzdelanie, aké biblické jazyky ovládajú? - v akom stupni, kde sa ich naučili?, aké biblické zdroje používali, a ktorý z nich ktoré konkrétne knihy prekladal? (ale prekladal, nie kopíroval z angl. prekladov a upravoval)...čo sa týka Vulgaty a JB, tieto veci sú detailne známe...


n/a
n/a
 #10668 

| Předmět: RE: RE: visitor
03.03.20 11:04:06 | #10945 (2)

Mě by zase zajimalo, jaké školy měl Ježíš - jestli vůbec máme jegho učení brát v potaz... *3477*


n/a
n/a
 #10943 

| Předmět: RE: RE: RE: visitor
03.03.20 11:12:43 | #10948 (3)

Jestli došli do Egypta tak tam žili asi že ve společenství svých.., jak to mám nazvat, no že židé žijí spolu, scházejí se o sabatu, mají svoje školy kde učí svoje syny toře..


n/a
n/a
 #10945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: visitor
03.03.20 11:22:03 | #10953 (4)

Takové školení by asi Visitorovi nestačilo, je moc obyčejné, měl ho každý žid. *24581*


n/a
n/a
 #10948 

| Předmět: RE: RE: RE: visitor
03.03.20 12:51:12 | #10971 (3)

tu ide o Bibli, oprávnenosť jej prekladu osobami, nie o Ježišove školy...


n/a
n/a
 #10945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: visitor
03.03.20 14:16:22 | #10982 (4)

Jen jsem uvažovala o tom, jaké teologické vzdělání Ježíše opravňovalo vyučovat věci, jímiž ovlivnil pomalu celý svět. *6076*


n/a
n/a
 #10971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: visitor
03.03.20 16:24:51 | #11002 (5)

Jan 14
24 ... slovo, které slyšíte, není moje, ale patří Otci, který mě poslal.+


n/a
n/a
 #10982 

| Předmět: RE: RE: visitor
03.03.20 14:58:47 | #10989 (2)

Visitore, tak problém nestojí.
Jde o dvě záležitosti.

  1. Obvinil jsi prakticky všechny moderní překladatele z plagiátorství Vulgaty, což je neskutečná hovadina (jinak se to nedá nazvat).
  2. Neadresně jsi obvinil některé překladatele ze lži, protože (prý) uvádějí, že překládají z původních jazyků, což (prý) není pravda.

n/a
n/a
 #10943 

| Předmět: RE: RE: RE: visitor
03.03.20 16:39:52 | #11003 (3)

trvám na svojom, vysvetlil som a dal argumenty najmenej v 20 príspevkoch (asi na 2 strany A4) fakty o plagiátorstve všetkých "prekladateľov" od Hieronyma (bol pvý, a to mu nikto nezoberie)...bez Vulgarty resp. JB, ako tu niekto používa výraz, by si ani "neprdli"...je jedno, či Bibliu vylepšili svojou jazykovou presnosťou (neologizmami, lepšími kombináciami viet, dikciou, a pod.), alebo nie, - podstata je v však tom, že sú plagiátori, že...


n/a
n/a
 #10989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: visitor
03.03.20 18:58:48 | #11006 (4)

Jistě, visitore, všichni překladatelé Bible jsou plagiátoři. *4585*
Tak si sedni někde v koutku, a kdyby tě to ani po čase nepustilo, už nám to sem nikdy nepiš, ok? *4266*


n/a
n/a
 #11003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: visitor
03.03.20 19:20:49 | #11007 (5)

hmm, to je o slobode slova?:-)


n/a
n/a
 #11006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: visitor
03.03.20 19:38:13 | #11010 (6)

Ne, visitore, některé myšlenky by prostě měly zůstat v hlavě autora. *2*


n/a
n/a
 #11007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: visitor
03.03.20 19:31:32 | #11009 (5)

ťažko sa vám číta pravda...nejak neargumentujete proti, nič nevidím, žiadne odpovede na moje otázky...


n/a
n/a
 #11006 

| Předmět: Nade vším panuješ
01.03.20 19:09:30 | #10648

K zamyšlení:

Ty nade vším panuješ. (1. Par. 29:12)

Při čtení prvních dvou kapitol První knihy Mojžíšovy můžeme vidět, že Adam a Eva měli takovou svobodu, o jaké se nám dnes může jenom zdát – svobodu od bídy, strachu a útlaku. Byli úplně oproštění od starostí o jídlo, práci, zdraví a život. (1. Mojž. 1:27–29; 2:8, 9, 15) Když ale mluvíme o svobodě, je důležité si uvědomit, že jenom Bůh Jehova má to, co můžeme nazvat absolutní a neomezenou svobodou. Proč? Protože je stvořitel všech věcí a také všemohoucí nejvyšší panovník ve vesmíru. (1. Tim. 1:17; Zjev. 4:11) Všechny bytosti v nebi a na zemi mají tedy jenom relativní svobodu. Musí uznávat, že Jehova má absolutní pravomoc ukládat oprávněná, nutná a rozumná omezení. To vlastně dělá už od úplného začátku lidské historie. w18.04 4 ¶4, 6


n/a
n/a

| Předmět: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 19:10:38 | #10649 (1)

(1Pa 29:12)
Bohatství a sláva jsou od tebe a ty nade vším panuješ. Ve tvé ruce je síla a moc a svou rukou dokážeš vyvýšit a všem dát sílu.
(1Mo 1:27–29)
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu. Stvořil je jako muže a ženu. 28 Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji a vládněte nad mořskými rybami, nebeskými ptáky a všemi živými tvory, kteří se pohybují po zemi.“ 29 Potom Bůh řekl: „Dávám vám všechny rostliny nesoucí semena, které jsou na celé zemi, a všechny stromy, které přinášejí plody se semeny. Ať vám slouží k jídlu.
(1Mo 2:8, 9)
A Bůh Jehova vysadil zahradu v Edenu, na východě, a tam postavil člověka, kterého vytvořil. 9 Bůh Jehova tedy nechal ze země vyrůst všechny druhy stromů, které byly krásné na pohled a dobré k jídlu, a také strom života uprostřed zahrady a strom poznání dobrého a špatného.
(1Mo 2:15)
Bůh Jehova vzal člověka a dal ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a staral se o ni.
(1Ti 1:17)
Králi věčnosti, neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, patří čest a sláva po celou věčnost. Amen.
(Zj 4:11)
„Jehovo, náš Bože, zasloužíš si slávu, čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle začaly existovat a byly stvořeny.“


n/a
n/a
 #10648 

| Předmět: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 19:32:18 | #10650 (2)

Bůh...žiadny Jehova...


n/a
n/a
 #10649 

| Předmět: RE: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 19:45:58 | #10651 (3)

Pro tebe ne. Jen pro ty, kteří si zaslouží nazývat Boha jménem. *447*


n/a
n/a
 #10650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 20:32:07 | #10661 (4)

Margo píše: Pro tebe ne. Jen pro ty, kteří si zaslouží nazývat Boha jménem.
*
Margo, už jsem si všimla, že to takto chápete a je vám to takto předkládáno.

Badatelé bible byli jediní upřímní badatelé a tak si je Bůh vybral, Pan Russel byl jediný schválený při neviditelném příchodu Krista v roce 1914, protože jediný nejlépe rozděloval duchovní pokrm, přestože v té době byl sám a nemohl mít žádné zásluhy.

Margo, ale co je podstatné, že křesťanství není o zásluhách člověka.

Křesťanství je pouze o zásluhách Krista.

Jen jeho zásluhou jsme očištěni, jen jeho zásluhou jsme přeneseni ze smrti do věčného života a smíření s Bohem.

Jen jeho zásluhou je vyléván Duch svatý do našich srdcí a tak může tímto být rozhojněno i poznání, jak prorokuje Daniel.

Není to o tom, že Badatelé Bible byli tak jediní upřímní a hodní, že jim za jejich zásluhy Bůh dal výjimečnou moudrost a dal jim i jméno Jehova, protože si to zaslouží !

Margo, my si nezasloužíme vůbec nic, jen Boží syn si zaslouží být vyvýšený a přikrytý slávou svého Otce a chválený od nás lidí, abychom vyvyšovali jeho jméno nade všechna jména.

Protože jen jeho zásluhou nás Bůh může uvidět a přijmout a obdarovat nás zadarmo věčným životem a hlavně jeho přijetím a jeho láskou.

Naše srdce dávno vystydlo ……..


5
n/a
 #10651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 21:19:42 | #10676 (5)

A o co ti vlastně jde, Kjaro? O výraz, který jsem použila? Tak dobře tedy, jinak: my se nmůžeme nazývat Jehovovým jménem a jsme na ně hrdí. Je to tak přijatelnější?


n/a
n/a
 #10661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším…
01.03.20 22:11:34 | #10713 (6)

Nejedná se o výraz, ale o podstatu křesťanství.....


5
n/a
 #10676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším…
01.03.20 22:19:58 | #10717 (7)

Podstatou křesťanství je snad zákaz nazývat Boha jeho jménem? *19364*


n/a
n/a
 #10713 

| Předmět: RE: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 19:46:50 | #10652 (3)

A jinak samozřejmě k tématu nic nemáš, viď? *15223*


n/a
n/a
 #10650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 19:51:07 | #10653 (4)

Boha jménem si nikdy nedovolím nazývať/vyslovovať ho, neurobil to ani Ježiš, a on je v tomto normou...to robia len pyšní....


n/a
n/a
 #10652 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 19:55:21 | #10655 (5)

Pokud je Ježíš Bůh, tak jak to, že si dovoluješ vyslovovat jeho jméno? *17622*


n/a
n/a
 #10653 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším…
01.03.20 20:48:09 | #10666 (6)

už sa opakujem, ale Ježiš je jméno človeka - Božieho Suna splodeného Otcom zo ženy (Jn 1, 14), preto Ježišovo jméno vyslovujeme...Ježiš ako Boh je Slovo (Jn 1, 1), jméno nemá, - "Slovo" je pomenovanie Ježišovho božstva...podobne ako "Boh" nie je jméno" ale všeobecné pomenovanie/oz­načenie božstva (preto "Boh" vyslovujeme)..


n/a
n/a
 #10655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším…
02.03.20 13:58:09 | #10825 (7)

A teď, když už Ježíš není člověk, ho nazýváš jak? A kromě toho - tvrdíš přece, že Ježíš byl plně Bůh i v době, kdy byl ny zemi jako člověk.

Jaký máš důvod nevyslovovat něčí jméno?


n/a
n/a
 #10666 

| Předmět: RE: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 21:32:06 | #10682 (3)

Bůh nemá jméno kdo by mu ho asi dal? On je Jsem, což není jméno, ale vlastnost.


 #10650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 21:42:03 | #10691 (4)

Četl jsi někdy Bibli? Tam je o jméně Boha napsáno docela dost. *447*


n/a
n/a
 #10682 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 21:54:14 | #10704 (5)

nie je tam napsáno, je napsáno ako Jehova" v PNS...


n/a
n/a
 #10691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším…
01.03.20 21:57:31 | #10707 (6)

Vaše chyba, že používáte špatnou Bibli. *3476*


n/a
n/a
 #10704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším…
01.03.20 22:16:32 | #10714 (7)

:-) vtipkujete! špatnou Bibli? (Vulgata?, JB?hmm, to je teda odvaha!, že vám prsty nezdrevenejú!:-) viete, o čom to svedčí?


n/a
n/a
 #10707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade…
01.03.20 22:18:41 | #10716 (8)

Bible, která neobsahuje Boží jméno, je špatná. *3312*


n/a
n/a
 #10714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 19:53:26 | #10873 (9)

Bible hovorí o Božom jméne, ale neobsahuje ho v zmysle, že ho tam mnohokrát skloňuje vo všetkých pádoch, ako to robí (naviac pozmenené) v PNS...


n/a
n/a
 #10716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 20:25:18 | #10877 (10)

Bible skloňovala Boží jmého na tisících místech, než bylo nahrazeno titulem "Pán".


n/a
n/a
 #10873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším…
01.03.20 22:29:33 | #10721 (7)

SJ nemají žádnou Bibli


 #10707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade…
01.03.20 22:31:32 | #10723 (8)

A řekneš nám, kam chodíš na tahle moudra? *4266* *2*


n/a
n/a
 #10721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade…
01.03.20 22:32:02 | #10724 (8)

Jsi trapný. O co ti jde? *17622*


n/a
n/a
 #10721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 22:43:13 | #10725 (9)

Nemáte knihu s názvem Bible, nemáte, tak proč se rozčiluješ?


 #10724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 22:47:05 | #10728 (10)

To nemáme.
Máme knihu Svaté Písmo.
Neměl by ses tím na noc zabývat, budeš mít divoké sny. *4585*


n/a
n/a
 #10725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 09:28:53 | #10766 (10)

rád by som vedel, čo znamená názorv "Překlad nového světa" - co namená "nový svět"? - aký je výklad tohto názvu zo strany SJ?


n/a
n/a
 #10725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 09:33:07 | #10769 (11)

Myslím, že místo dotazů by bylo namístě tvé vyjádření k tomu, co tady padlo včera. *2260*


n/a
n/a
 #10766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším panuješ
01.03.20 22:00:54 | #10711 (5)

A ty víš co je Bible? vysvětlím to , je to kniha s názvem Bible tu si četla?


 #10691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším…
01.03.20 22:21:21 | #10719 (6)

Bible nebo Písmo svaté. Ano, četla několik různých. A co má být?


n/a
n/a
 #10711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade vším…
01.03.20 22:27:22 | #10720 (7)

Tak si jistě četla toto: Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.


 #10719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nade…
01.03.20 22:31:17 | #10722 (8)

Asi tisíckrát.


n/a
n/a
 #10720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 22:44:15 | #10726 (9)

No právě a nic tě netrklo.


 #10722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 22:54:23 | #10731 (10)

A co by mě mělo trkat? *3199*


n/a
n/a
 #10726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 23:05:29 | #10733 (11)

Prostě si to přečti pomálu, až do konce a přemýšlej na tím ,co čteš ,taky až do konce. A přijdeš na to, nebo taky ne. Víc ti říkat nebudu.


 #10731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 23:11:13 | #10735 (12)

Zkus to taky. Slovo bylo u Boha. Hezky pomalu si to čt a zkus si to přesdstavit... Co ti to říká? *447*


n/a
n/a
 #10733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 23:45:16 | #10740 (13)

to Slovo bylo Bůh. Pomálu si opakuj Slovo je Bůh


 #10735 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 23:50:06 | #10741 (14)

Pomalu si opakuj "bylo u Boha..."


n/a
n/a
 #10740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 23:53:46 | #10744 (15)

A proč bylo Slovo Bůh a zároveň bylo u Boha?


 #10741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 00:08:05 | #10746 (16)

Margo tento rozpor nedokáže vysvětlit, protože o tom nic jejich vedení neříká. Skus si odpovědět sama podle sebe.


 #10744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 00:21:41 | #10748 (17)

To je od tebe hloupé. *3780*

  1. Naše vedení říká.
  2. Sama bych tam měla rozpor, jsem ráda, že vím, jak to chápou někteří jiní překladatelé.

n/a
n/a
 #10746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 00:13:18 | #10747 (16)

To bys musel trochu zabrousit co jazykovědy. |U slova "bůh", které se váže ke Kristu, není člen, proto někteří překladatelé píšou s malým "b", někteří "božské", "božského původu" apod. Potom to docela dbře koresponduje i s tou předložkou "u". Kdyby byl Bůh u Boha, znamenalo by to, že Bohové jsou dva.


n/a
n/a
 #10744