Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 301662x
Příspěvků:
26900

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Rossia
09.05.20 16:44:17 | #20441

Весной 1945 года Россия освободила Свидетелей Иеговы из концлагерей. Почему 75 лет спустя верующие снова в тюрьмах?
Более 4 000 узников концлагерей носили на груди лиловые треугольники. Из-за своей веры они отказывались салютовать Гитлеру, брать в руки оружие и воевать. В 75-ю годовщину освобождения миролюбивые Свидетели Иеговы снова в тюрьмах, на этот раз российских. Как страна-освободитель стала угнетателем?
6 мая 2020 г. Москва

Na jaře 1945 osvobodilo Rusko Jehovovy svědky z koncentračních táborů. Proč jsou o 75 let později věřící opět ve vězení?
Více než 4 000 vězňů koncentračních táborů nosilo na hrudi fialové trojúhelníky. Kvůli své víře odmítli pozdravit Hitlera, sbírat zbraně a bojovat. K 75. výročí osvobození jsou svědkové Jehovovi milující mír opět ve vězení, tentokrát v ruštině. Jak se osvobozující země stala utlačovatelem?

Celý clanek velke sveddctvi:
https://jw-russia.org/news/2020/05/3.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossia
09.05.20 16:49:51 | #20442 (1)

Деннис Кристенсен отбыл больше половины срока за веру. Закон позволяет его освободить, но суд игнорирует ходатайства.

https://jw-russia.org/news/2020/05/4.html

Dennis uz může být propuštěn, soud to ignoruje!


n/a
n/a
 #20441 

| Předmět: RE: RE: Rossia
09.05.20 16:50:32 | #20443 (2)
*6094*

n/a
n/a
 #20442 

| Předmět: Náboženství u mě skončilo
08.05.20 16:55:36 | #20370

Velmi zajímavá osobní výpověď.

Náboženství u mě skončilo


n/a
n/a

| Předmět: RE: Náboženství u mě skončilo
08.05.20 17:33:24 | #20371 (1)

treba rozlišovať vieru vs náboženstvo
viera znamená učenie (je vždy spojené s inštitúciou (Cirkev/zbor), ktorá zaštiťuje vieru/vieroučné články/dogmy),
náboženstvo je vzťah rozumového človeka k Bohu (ten môže byť rôzny, preto sú aj rôzne náboženstvá, s rôznou úctou/uctievaním k Bohu, i na základe kultúry a tradície...

  • vieru nemôžeme dávať do protirečenia s náboženstvom, idú ruka v ruke, - napr. ak vyznávam vierouku RKC, tak mám v jej rámci patričné náboženské praktiky a prejavy (často predpísané Cirkvou) úcty Boha...nemám najmenší dojem, žeby moja viera (vierouka) bola v kontraverzii s mojím náboženstvom = úctou k Bohu v tradícii (praktické uctievanie Boha) Cirkvi ..problém je teda v tom, že sa tu tieto veci nerozlišujú a miešajú sa často účelovo, čím dochádza k mýlnym záverom, akokeby náboženstvo protirečilo viere (vierouke spoločenstva, ktorou sa riadi), čo je nezmysel...je neuveriteľné, ako niektoré spoločenstvá a spoločnosti zavádzajú a manipulujú veriacimi - teda dávajú do protirečenia vieru/vierouky s náboženstvom *4511* ....

n/a
n/a
 #20370 

| Předmět: RE: RE: Náboženství u mě skončilo
08.05.20 17:43:15 | #20373 (2)

Ja to znám o víře jinak:
Lukáš 17/6
„Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře,‘ a ona by vás poslechla.“


n/a
n/a
 #20371 

| Předmět: RE: RE: RE: Náboženství u mě skončilo
08.05.20 17:46:52 | #20374 (3)

Matouš 17:
20 Řekl jim: „Kvůli vaší malé víře. Vpravdě vám totiž říkám, jestliže budete mít víru velikosti hořčičného zrna, řeknete této hoře: ‚Přemísti se odtud tam‘, a ona se přemístí, a nic pro vás nebude nemožné.“
Matouš 21
21 Ježíš jim odpověděl a řekl: „Vpravdě vám říkám: Jestliže budete mít víru a nebudete pochybovat,a pak uděláte nejen to, co jsem udělal s fíkovníkem, ale také jestliže řeknete této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘, stane se to.


n/a
n/a
 #20373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Náboženství u mě…
08.05.20 17:48:56 | #20376 (4)

vy fakt nedokážete diskutovať priamo k veci *9361*


n/a
n/a
 #20374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Náboženství u mě…
08.05.20 18:01:18 | #20377 (5)

oponent
význam:
• kdo nesouhlasí
• odborník posuzující vědeckou nebo odbornou práci


n/a
n/a
 #20376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Náboženství u…
10.05.20 10:21:34 | #20557 (6)

Nesnese oponenta a uz vůbec vůbec ženu.
Trpí sovinismem...


n/a
n/a
 #20377 

| Předmět: RE: Náboženství u mě skončilo
08.05.20 17:40:10 | #20372 (1)

franto, dávať vieru (vierouku, vieroučné články spoločenstva veriacich formulované na základe Písma) do kontarverzie s náboženstvom (praktický prístup a prejav pre vyznávanie viery v rámci veriaceho spoločenstva) je falošný prístup, nepochopenie podstaty veci... *5726*


n/a
n/a
 #20370 

| Předmět: RE: RE: Náboženství u mě skončilo
09.05.20 08:00:27 | #20409 (2)

Podstatou věci je zklamání člověka, který se snažil najít Boha nejen v katolické církvi, ale i u východních náboženství.
Víra a náboženství by spolu měly korespondovat.


n/a
n/a
 #20372 

| Předmět: RE: Náboženství u mě skončilo
09.05.20 17:56:32 | #20449 (1)

Ano. To je přesně o tom, co jsem četla v knížce s názvem: "Náboženství nebo Kristus?" Nejdůležitější je vztah s Kristem. On nám dává, pomáhá, vede nás … Náboženství může sklouznout do mrtvé litery. Jedině Ježíš nám může oživit Bibli, aby k nám čtené verše promlouvaly, aby promlouvaly do našeho života. To je nejdůležitější. Podle mě není důležité, kolik hodin (denně, týdně, měsíčně, ročně) člověk stráví prací pro Ježíše. Nejdůležitější je, aby Boží dílo činil s Bohem. Aby ho nedělal sám na vlastní pěst. Aby pozval Boha ke spolupráci, a potom aby se s ním radil o jednotlivých detailech.


48
n/a
 #20370 

| Předmět: RE: RE: Náboženství u mě skončilo
09.05.20 18:17:50 | #20453 (2)

OK.


n/a
n/a
 #20449 

| Předmět: Archanděl
08.05.20 10:32:44 | #20305

Abuko, slovo archanděl znamená doslova "starší/vedoucí anděl", takže archanděl JE jeden ze stvořených andělů.


-53
n/a

| Předmět: RE: Archanděl
08.05.20 10:53:23 | #20312 (1)

Nedávno jsem tady použil příklad s prezidentem.
Tak to zkusím ještě jednou:
Prezident je vrchní velitel ozbrojených sil. Znamená to, že je voják?

Původní význam slova anděl je posel.
Poslem může být i člověk.
Většinou ale anděla chápeme jako duchovní bytost plnící nějaké pověření. Nikde není napsáno, že musí být stvořená.
V Písmu čteme, že Kristovým prostřednictvím byly stvořeny "všechny věci", tedy i andělé. Jak by mohl být jedním z nich?


n/a
n/a
 #20305 

| Předmět: RE: RE: Archanděl
08.05.20 10:57:44 | #20313 (2)

A z toho vyplývá co?


14
n/a
 #20312 

| Předmět: RE: RE: Archanděl
08.05.20 11:03:17 | #20317 (2)

Prezident není správný příměr. Správný příměr je třeba vrchní číšník. Vrchní číšník je číšník, který je ve vedoucí pozici. Archanděl je stejně tak anděl, který je ve vedoucí pozici (předpona arch- znamená první/vedoucí/star­ší). Archanděl je tedy jedním z těch, kterým velí (tak jako je i ten vrchní číšník).


-53
n/a
 #20312 

| Předmět: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 11:10:54 | #20321 (3)

Prezident je správný příměr.
Vrchní číšník stále funguje jako číšník, zatímco prezident je vrchním velitelem jen v přesně stanovených případech. Jinak se věnuje jiným záležitostem.
I tady je podoba s Kristem.


n/a
n/a
 #20317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 11:28:57 | #20328 (4)

Prezident není správný příměr, protože významově v tom slovu neodpovídají vztahy - slovo archanděl vyjadřuje jisté vztahy, které ve slově prezident neexistují. Znovu opakuji, slovo archanděl znamená doslova první/vedoucí/star­ší anděl – je to tedy anděl, který je ve vedoucí pozici a je tedy jedním z těch, kterým velí.
Správný příměry jsou třeba vrchní číšník, starší technik, starší bratr (to seš ty), arcibiskup, arcivévoda apod.


-53
n/a
 #20321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 14:32:55 | #20359 (5)

Nejde o titul prezident.
Vrchní velitel nepatří mezi velitele, podobně jako archanděl nepatří mezi stvořené anděly.


n/a
n/a
 #20328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 14:45:59 | #20360 (6)

idem si oči vyočiť, čo to vychádza z vašej dielne, niečo neuveriteľné! *4511*


n/a
n/a
 #20359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 15:27:04 | #20362 (7)

Takhle? *22341*


n/a
n/a
 #20360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
09.05.20 17:49:50 | #20448 (7)

Já taky, jaký si *3059*
*5494*


n/a
n/a
 #20360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 15:31:32 | #20363 (6)

Prezidenta a vrchního velitele nechme stranou.
Přední anděl patří mezi anděly, jak vyplývá z toho označení.


-53
n/a
 #20359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 15:34:58 | #20364 (7)

OK, klidně si ponech svůj názor, my si ponecháme také svůj.
Další debata na toto téma je bezpředmětná.


n/a
n/a
 #20363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 15:54:15 | #20366 (6)

Vrchní velitel paří mezi velitele, tedy velí...je to velitel velitelů.


126
n/a
 #20359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 16:42:58 | #20369 (7)

Skutečně?
Co když je vrchním velitelem žena, jako například na Slovensku? *33018*


n/a
n/a
 #20366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
09.05.20 12:56:46 | #20433 (7)

O kom je tohle?
Zjevení 5:5
5 Ale jeden ze starších mi řekl: „Neplač. Lev z kmene Juda, Davidův kořen, zvítězil, a tak může otevřít svitek a rozlomit jeho sedm pečetí.“


n/a
n/a
 #20366 

| Předmět: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 11:12:28 | #20322 (3)

Předpona „arch“ znamená „hlavní“ nebo „přední“ a slovo „archanděl“ nikde v Bibli není použito v množném čísle.
Je jenom 1 arch, Ten nejvyšší.


n/a
n/a
 #20317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Archanděl
08.05.20 11:31:02 | #20329 (4)

Jistě, slovo archanděl znamená hlavní/přední anděl. Je to tedy anděl. Jeden z andělů.


-53
n/a
 #20322 

| Předmět: RE: RE: Archanděl
10.05.20 13:18:24 | #20569 (2)

Abuko, člověk, který je povýšený na prezidenta nebo velitele, nepřestal být člověkem....!

Anděl povýšený na Archanděla nepřestane být andělem.

Ale ty píšeš, že nemůže být Kristus anděl, na rozdíl od Margo, protože tvořil anděle,...…..co je tedy váš Kristus podstatou. V nebi jsou jen dva druhy duchovních bytostí, Bůh a andělé, třetí druh tam není !


24
n/a
 #20312 

| Předmět: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 14:06:36 | #20571 (3)

To přirovnání je v něčem zcela jiném.


n/a
n/a
 #20569 

| Předmět: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 15:26:14 | #20589 (3)

Cherubíni, serafíni..., nic *30466* ?

Anděl je posel. O Kristu je psáno, že je andělem smlouvy. Taky knížetem pokoje. Beránkem. Kráeml králů a Pánem pánů. Hlavou sboru. Slovem. Proč tě rozčiluje právě archanděl? Zkusíš mi odpovědět?


n/a
n/a
 #20569 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 19:47:31 | #20596 (4)

Margo, být andělem smlouvy je řečeno v přeneseném smyslu. Stejně jako nečekám, že se Kristus zjeví jako beran.

I člověk může mít deset titulů, ale stále zůstává člověkem. Nebo jinak , tituly nevytvářejí jeho identitu.

Proč mně rozčiluje nejvíce anděl, protože i Abuka říkal, že nemůže být anděl, protože anděle tvořil.

A anděl nemůže být náš Pán. To by bylo modlářství

Kým zůstává Kristus pro vás bez titulů, ve své podstatě ?


24
n/a
 #20589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 19:49:19 | #20598 (5)

Božím synem.


n/a
n/a
 #20596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 20:00:15 | #20601 (5)

Takže tobě nevadí, že je Ježíš nazýván beránkem, ale rozčiluje tě, že je nazýván andělem?
To je ovšem tvůj problém, stejně jako jsou čistě tvoje závěry, které si z toho děláš.


n/a
n/a
 #20596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 20:15:22 | #20605 (6)

Andělem být nemůže, andělé mu slouží:
Matouš 4
11 Pak ho Ďábel opustil,+ a pohleďme, přišli andělé a začali mu sloužit.+


n/a
n/a
 #20601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 20:36:15 | #20612 (7)

To je, jako bys řekla, že člověku nemůžou sloužit lidi. *10235*


n/a
n/a
 #20605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 21:03:56 | #20620 (8)

Ke službě je většinou nějakej důvod.


n/a
n/a
 #20612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 21:55:36 | #20634 (9)

Jasně. Nějak to mění situaci?


n/a
n/a
 #20620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 22:11:37 | #20643 (10)

Situaci ne:-)


n/a
n/a
 #20634 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 22:15:28 | #20645 (11)

A co tedy?


n/a
n/a
 #20643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 22:18:56 | #20647 (12)

nic se nemění, andělé ho nepřišli obsluhovat pro nic za nic


n/a
n/a
 #20645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 22:27:52 | #20648 (13)

Řeč byla o tom, jestli andělé můžou obsluhovat anděla. *3409*


n/a
n/a
 #20647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 22:31:13 | #20650 (14)

A proč by to dělali?


n/a
n/a
 #20648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 22:33:53 | #20651 (15)

V Matouši 26
53 Nebo si myslíš, že se nemohu obrátit na svého Otce, aby mi opatřil v tomto okamžiku více než dvanáct legií andělů?


n/a
n/a
 #20650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 22:41:10 | #20653 (15)

Proč by to dělali lidi? *21943*


n/a
n/a
 #20650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 22:45:43 | #20654 (16)

O lidech to není.


n/a
n/a
 #20653 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 22:49:28 | #20655 (17)

OK. Dneska je to tu samá vědma. *30360* *30360* *30360*


n/a
n/a
 #20654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 23:04:35 | #20659 (18)

To víš:-)hlavou zeď neprorazíš:-).


n/a
n/a
 #20655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 23:09:50 | #20663 (19)

Vím o tom. *30360*


n/a
n/a
 #20659 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 20:28:08 | #20608 (5)

Proč by mělo být modlářstvím mít za Pána anděla, když máme za pány i lidi? *15223*

Anděl smlouvy je totéž co posel smlouvy, stejně jako Boží andělé jsou totéž co Boží poslové.
To Abuka říkal? Ježíš anděle netvořil, není tvůrcem ničeho, protože tvořil Bůh jehio prostřednictvím. Jak to dělal, evíme, ale jak je psáno, Bůh tvořil skrze něho a pro něho. Byl to Boží syn, stejně jako ostatní duchovní bytosti, akorát byl stvořený přímo Bohem, nikoli něčím prostřednictvím, a v tom je jeho výjimečnost, že byl prostě první, tedy prvorozený všeho stvoření. Jako taková duchovní bytost může být andělem (poslem), když je Bohem pověřen ke službě pro lidi, může být archandělem, když velí andělům, může být Beránkem, když se obětuje za lidi, může být Knížetem pokoje, když zjednává pokoj ve svém království, může být Pánem, když vede sbory, může být Králem Božího království, když vládne. Myslím, že srozumitelněji se to už vysvětit nedá. *6876*


n/a
n/a
 #20596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 20:36:31 | #20614 (6)

Moc si nefoukej. *3168*
Jak říká jeden z Murphyho zákonů:
"Cokoli může být špatné pochopeno, bývá špatně pochopeno".
Já bych si dovolil přidat tzv. Abukův dodatek:
"Pokud něco chce být špatně pochopeno, je to špatně pochopeno". *19837*


n/a
n/a
 #20608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 20:37:20 | #20615 (7)
*2* *2* *2*

n/a
n/a
 #20614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Archanděl
10.05.20 21:53:37 | #20631 (7)

jen jestli nestřílíš do vlastních řad


17
n/a
 #20614 

| Předmět: K čemu vedlo jedno studium
08.05.20 07:51:42 | #20261

K čemu vedlo jedno studium

Marta je svědek Jehovův a žije v Guatemale. Učí se jazyk kekči, aby lidem, kteří tímto jazykem mluví, pomohla poznat Bibli. Jednou si všimla, jak nějaký muž odchází z nemocnice. Zdálo se jí, že by mohl být z vesnice v horské oblasti, kde se jazykem kekči mluví a kde svědkové kážou jen zřídka. Přišla k němu a snažila se s ním jeho jazykem mluvit.


n/a
n/a

| Předmět: RE: K čemu vedlo jedno studium
08.05.20 08:05:28 | #20267 (1)

to jenom tak na jeji zdani sla za nekym a otravovat ho? To bych si ja nedovolil - jsem slusne vychovany.


109
n/a
 #20261 

| Předmět: RE: RE: K čemu vedlo jedno studium
08.05.20 08:14:24 | #20271 (2)

Ten člověk to za nevychovanost nepovažoval.
To bys zjistil, kdybys přečetl celý článek.


n/a
n/a
 #20267 

| Předmět: RE: RE: RE: K čemu vedlo jedno studium
08.05.20 08:29:53 | #20282 (3)

verim - jeden z milionu - ale stejne jit za nekym jenom tak na vlasni domenku mne pripada dost nebiblicke


109
n/a
 #20271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K čemu vedlo jedno…
08.05.20 08:38:37 | #20284 (4)

Jak by podle tebe mělo vypadat biblické kázání evangelia?


n/a
n/a
 #20282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K čemu vedlo jedno…
08.05.20 08:44:06 | #20285 (5)

Jezise lidi nasledovali - on nikoho neotravoval a nenutil k poslechu.


109
n/a
 #20284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K čemu vedlo…
08.05.20 08:48:45 | #20289 (6)

Ano, za Ježíšem lidé šli.
Ovšem evangelium nekázal pouze Ježíš, že?
Jak to dělali jeho následovníci?
Jak lze někoho donutit k poslechu?
Ani tady tě nikdo nenutí, abys sem chodil.


n/a
n/a
 #20285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K čemu…
08.05.20 08:56:35 | #20290 (7)

Takze vy se ridite podle nekoho jineho uceni a ne podle uceni Jezise?
Ani tady tě nikdo nenutí, abys sem chodil. --- Co jsi touhle posledni vetou chtel rict??
Tady se nebavime o mne co chci a co nechci? Bavime se otom jestli Jezis nutil nekoho aby zanim sli?
Jestli Jezis rozdaval nekde nejake uceni? Treba SZ? To co pises neni vubec s ucenim Jezise ale s mucenim vasi oranizace.


109
n/a
 #20289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K čemu…
08.05.20 08:56:56 | #20291 (8)

ucenim


109
n/a
 #20290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
08.05.20 08:59:44 | #20292 (9)

abuka:
Jak lze někoho donutit k poslechu? jednoduse -- strachem - kdyz budes poslouchat tak prezijes.
85% lidi na svete ma z neceho strach a kdyz to nekdo dobre vyuzije tak ma z lidi otroky -- Buh urcite nechtel aby lid byl jeho otrokem.


109
n/a
 #20291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 20:04:46 | #20384 (10)

Myslíš strachem z pekla? *11334*


n/a
n/a
 #20292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K čemu…
08.05.20 09:06:09 | #20293 (8)

Řídit se Ježíšovým způsobem kázání dobré zprávy dost dobře nejde.
Co ale můžeme dělat a snažíme se o to, je napodobovat apoštoly a další Kristovy následovníky.
O tom byl můj příspěvek.

Včera jsem tady napsal, že v reálu se lidé, kteří nás nemají rádi, s námi nebaví.
Nebo my sami dospějeme k závěru, že další debata edává smysl.
Například k tobě bych už podruhé nešel.


n/a
n/a
 #20290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
08.05.20 09:13:58 | #20294 (9)

v poradku - vysvetlis mne co to je - a kdo to je apostol?


109
n/a
 #20293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 10:30:56 | #20303 (10)

Řecké slovo a·poʹsto·los znamená ten, kdo je vyslán.
Apoštolové měli v první fázi mandát od Ježíše oznamovat evangelium, později byli pověřeni správou postupně vznikajících sborů, aby byla církev jednotná.


n/a
n/a
 #20294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
08.05.20 09:19:48 | #20295 (9)

ale to - neni spravne co pises - ikdyz clovek vam poprve neuveri tak to neznamena, ze by podruhe nemoch - to co jsi napsal se mne zda odejit z bojiste bez boje. Rozhodne stoji zato lidem psat - rikat svoji viru a to porad kdyz te napoprve nepochopi -- kdyz ochabnes tak zakrnis nebo ziskas na svoji stranu pouze pologramoti kteri jsou k a zavedou te zase k zaniku.


109
n/a
 #20293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 10:24:37 | #20300 (10)

Řídíme se radou, kterou dal Ježíš svým učedníkům:
(Marek 6:11)
A když vás někde nepřijmou ani si vás nevyslechnou, při odchodu z toho místa si setřeste prach z nohou, jim na svědectví.


n/a
n/a
 #20295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 20:09:01 | #20385 (11)

To jsi nenapsal přesně, Abuko. Vždyť se po čase vracíme i k lidem, kteří neměli zájem.


n/a
n/a
 #20300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.20 08:03:21 | #20410 (12)

Ano, ale až opravdu po delší době - po roce nebo dvou.


n/a
n/a
 #20385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.20 08:06:32 | #20412 (13)

No však. A třeba taky už někdo jinný, kdo si příslušný obvod vybere. *10235*


n/a
n/a
 #20410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.20 08:17:39 | #20414 (14)

Jistě, tak to probíhá, pokud dotyčný výslovně neodmítne naše návštěvy.
Chtěl jsem jen ukázat, jak by bylo absurdní chodit si k panu Novákovi pro pravidelnou porci stále týchž posměšků a urážek.Prostě bychom tam přestali chodit.
A já si říkám, že si to nemusíme nechat líbit ani tady.


n/a
n/a
 #20412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
08.05.20 10:28:10 | #20302 (9)

Abuko, všimni si, že už taková nuance může usvědčit, jako je výraz "napodobovat"to nemůže znamenat nic dobrého, pravého, není snad jakákoli napodobenina synonymem nepravosti? Napodobovat z vlastních sil, k čemu to je? Jde snad v hříšném stavu stát se svým úsilím dokonalým? Ne! Člověk sám ničeho takové nedokáže, musí ho napřed uzdravit Bůh, musí mu odpustit hříchy, musí být skrze Krista usmířen s Bohem. Jenomže vy tyto základní a prosté evangelické pravdy nechápete, což ukazujete skoro v každém příspěvku.


14
n/a
 #20293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 10:37:13 | #20308 (10)

Výraz napodobovat se v Písmu vyskytuje několikrát.
Není moje vina, že se v něm snažíš nalézt něco, co bys zase odsoudil.
Do všeho se snažíš dosadit svoje předestavy.
Podsouváš druhým všechno možné, jen abys zdůraznil, tu "jedinou správnou cestu", ovšem podle tebe, nebo vašeho společenství.
Taková "diskuse" mě nebaví.


n/a
n/a
 #20302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 10:51:17 | #20311 (11)

Abuko, jenže rozdíl je v tom, že vy to chápete jen tělesně. Kdeže moje představy, ale Písmo! Cožpak nevíš, že pouhá litera zabíjí, to Duch dává život. (2 Kor 3:6-8)


14
n/a
 #20308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 11:05:27 | #20318 (12)

Mluvím o představách, které sis TY vytvořil o NAŠÍ víře, a na základě nich nás odsuzuješ.
Přesně tohle dělala Kjara. Zdá se, že za tím stojí pýcha všech "majitelů" Božího ducha.

V textu, který uvádíš, Pavel stavěl do protikladu působení Božího ducha oproti spoléhání na Zákon a jeho dodržování, nikoli na hledání moudrosti a vedení v Písmu.
Mám ti vypsat všechny texty, kde Pavel křesťany povzbuzuje k co nejhlubšímu studiu Písma?


n/a
n/a
 #20311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 11:16:25 | #20323 (13)

Abuko, jak správně píšeš, a v tom je ten rozdíl, že Pavel povzbuzuje křesťany, tedy ty, kteří přijali Ježíše jako Pána, oni mají Ducha svatého. Měl bys uvažovat i nad kontextem slov, komu jsou adresována. Na to nestačí vytrhnout pár veršů.


14
n/a
 #20318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 11:23:47 | #20326 (14)

Ano, další ukázka tvého podsouvání.
Zkoumáme Písmo v kontextu, pokud ne, tak to dokaž.
Upíráš nám, že jsme přijali Krista jako Pána?
Upíráš nám, že na nás působí Boží duch?
Možná bys měl jít svou osvětu dělat jinam.


n/a
n/a
 #20323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 11:32:23 | #20330 (15)

Upírám vám já co? Přece vy sami upíráte svrchovanost Páně. Vždyť to tady celou dobu píšete, tak to nesváděj na mě :-)


14
n/a
 #20326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 11:55:51 | #20336 (16)

Kde se dočtu o svrchovanosti Ježíše?
Ježíš je Králem, Pánem Pánů, ale svrchovaným Pánem je pouze Jehova.


n/a
n/a
 #20330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:07:13 | #20339 (17)

To si trochu odporuje, nemyslíš? Kde se dočteš?
A jsme u jádra problému. Ježíše jako Pána totiž můžeme uznat pouze v Duchu svatém (o tom se dočteš, s důrazem apoštola). (1 Kor 12:3)


14
n/a
 #20336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:28:28 | #20343 (18)

Psal jsi o Ježíšově sverchovanosti, ne?


n/a
n/a
 #20339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:31:32 | #20345 (19)

Jistě, ty o ní snad pochybuješ?


14
n/a
 #20343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:32:45 | #20347 (20)

Já se držím Písma.
Proto jsem se tě ptal, kde najdu jméno Ježíše s titulem "svrchovaný".


n/a
n/a
 #20345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:45:23 | #20349 (21)

Vyjadřuj se přesně, nedržíš se Písma, ale litery.


14
n/a
 #20347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 20:13:25 | #20386 (22)

To je už nenormální, Jirko. *24590*


n/a
n/a
 #20349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 11:52:13 | #20335 (15)

Abuko, ty píšeš že vám "podsouvám nesmysl s andělem" načež Margo napíše, "proč by to nemohl být anděl". Tak se mi nediv, že jsem z toho zmatený, myslel jsem, že to máte všichni svědkové stejně. Mohli byste se aspoň dohodnout mezi sebou, protože každý z vás tu tvrdí něco jiného.


14
n/a
 #20326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 11:58:58 | #20338 (16)

My netvrdíme každý něco jiného.
Záleží přece na tom, jaký význam toho slova máme na mysli.

Z těch ostatních věcí, které nám podsouváš, zmatený nejsi?


n/a
n/a
 #20335 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:14:45 | #20340 (17)

Abuko, tohle vykrucování je velmi nepřesvědčivé, hájit svou věrouku takovým způsobem jakože "záleží přece na tom, jaký význam toho slova máme na mysli". Tohle má být nějaké jasné a pevné krédo? To je neuvěřitelné, co všechno jste schopni napsat.


14
n/a
 #20338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:25:58 | #20341 (18)

Ahoj kamaráde, mám na tebe prosbu. Mohl bys mně prosím vypsat seznam povolených biblických modliteb?


3
n/a
 #20340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:30:26 | #20344 (19)

Když se ptáš přímo mě, tak proč to píšeš sem a ne do mého vzkazníku?


14
n/a
 #20341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:32:14 | #20346 (20)

Protože mě včera TADY upozornils, že růženec je nebiblická modlitba.


3
n/a
 #20344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:50:50 | #20350 (21)

No protože nebiblická je. TADY jsem jenom reagoval na tvůj komentář napsaný TADY.


14
n/a
 #20346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:53:48 | #20351 (22)

A ten seznam? Tak ho pošli teda na vzkazník, když to nechceš tady.


3
n/a
 #20350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:57:43 | #20353 (23)

Tady nejde o žádný seznam, ani o moje rady, copak ti mám co vykládat. Máš svůj rozum i jistě Bibli. Modlíme se jenom k Bohu. Žádné stvoření do našich modliteb nepatří. Je to srozumitelné?


14
n/a
 #20351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 13:05:35 | #20355 (21)

ruženec je naprosto biblická modlitba, zrejme ho nepoznáte, nepoznáte jeho obsah, takže ráčte sa najprv s ním zoznámiť, a potom písať tak kateorické vyjadrenie - nepravdivé... *7647*


n/a
n/a
 #20346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 13:19:35 | #20357 (22)

Růženec není a nemůže být biblická modlitba. Pán Ježíš řekl jasně jak se máme modlit a nic o růženci z Jeho slov nevyplývá. Je to vymyšlené, přimyšlené navíc. Tedy jednání proti Písmu.


14
n/a
 #20355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.20 09:20:09 | #20422 (23)

invokácie ruženca sú biblické - všetko, čo je v Písme, môže byť predmetom modlitby...poznáte vôbec, o čo ide v ruženci, alebo plácate do vetra? *32299*


n/a
n/a
 #20357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.20 09:33:36 | #20424 (24)

Obrací člověka k mariánskému kultu:
https://www.maria.cz/modlitba/jak-se-modlit-ruzenec


n/a
n/a
 #20422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.20 09:38:50 | #20426 (25)

Biblické učení je jiné:
Milovati Boha svého celým svým ..a bližní své tak jako sebe.


n/a
n/a
 #20424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.20 12:30:33 | #20428 (24)

Kdo to kdy v Bibli kroutil?
Pan řekl jenom toto:„Když se . . . modlíte, neříkejte znovu a znovu totéž, právě jak to dělají lidé z národů, neboť ti si představují, že budou vyslyšeni, protože používají mnoho slov.“ (Mat. 6:7)


n/a
n/a
 #20422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.20 14:38:13 | #20437 (24)

V Písmu je předně modlitba pouze k Bohu, Ježíšově a našemu Otci.


n/a
n/a
 #20422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.20 12:37:49 | #20429 (21)

Je to jenom pozdrav anděla Marii.....
Kde se kdo na modlit pozdrav a ještě k tomu od anděla!


n/a
n/a
 #20346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 13:13:02 | #20356 (19)

Ja mám nejradši Ježíšovu modlitbu v Jan 17, ale otčenáše taky.


n/a
n/a
 #20341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:27:48 | #20342 (18)

Ujasněme si to.
Ty tady nejsi od toho, abys nás takto povýšeně káral.
My tady nejsme od toho, abychom si to museli nechat líbit.
Takže jak to bude dál?


n/a
n/a
 #20340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:43:56 | #20348 (19)

To není kárání ani povýšenost, je to nastavení vám zrcadla toho, na jak chatrných základech vaše věrouka stojí. Stojí jen na lidské moudrosti, představivosti, logice, na písku - je z člověka. Nestojí na slovu Božím, na Písmu, na skále - není z Ducha. Kámen uhelný, který stavitelé zavrhli - kámen úrazu a skála pádu (1 P 2:6-8)


14
n/a
 #20342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 12:57:11 | #20352 (20)

No, já bych tak kategorický teda nebyl. Hlavní zásada, kterou se vyplatí praktikovat, je nesrovnávat se. Svědci ti budou jistě tvrdit, že jejich víra taky spočívá na Božím slovu. Taky razí zásadu - nic než Písmo!


3
n/a
 #20348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 13:01:56 | #20354 (21)

To není srovnávání se, ale porovnávání s Písmem, a rozlišování, což vmá křesťan povinnost dělat!


14
n/a
 #20352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 14:17:26 | #20358 (20)

Myslím, že to stačilo.
Opravdu nejsi takovou autoritou, abys nás mohl hodnotit na základě svých předpojatých názorů.
Pokud chceš s námi debatovat, tak pouze jako rovný s rovným, bez podobných urážlivých hodnocení.
Dávám ti do pondělí oddechová čas, aby sis ujasnil jakým způsobem se tady chceš prezentovat, a jestli vůbec.


n/a
n/a
 #20348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 20:34:41 | #20390 (20)
*2527* *3477* *5620*

n/a
n/a
 #20348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 20:28:00 | #20388 (18)

Jo? Ono je všechno černobílé? Taky jsme už zažili takové, co po nás vymáhali odpovědi formou "ano-ne". *19969*


n/a
n/a
 #20340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 20:29:39 | #20389 (16)

Vysvětli mi, Jirko, proč je Ježíš v Bibli nazvám andělem smlouvy. *3409*


n/a
n/a
 #20335 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 20:25:20 | #20387 (11)

1 kor 11|:1 
Staňte se mými napodobiteli, jako i já jsem Kristův.
(Flp 3:17)
Bratři, jednotně mě napodobujte a všímejte si těch, kdo žijí v souladu s příkladem, který vám dáváme.
(2Te 3:9)
Ne že bychom na to neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad, který byste mohli napodobovat.
Heb 13:7 
Pamatujte na ty, kdo vás vedou a kdo vám předali Boží slovo. Všímejte si, k čemu vede jejich chování, a napodobujte jejich víru.
Ef 5:1
Napodobujte proto Boha jako milované děti 2 a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a dal za nás sám sebe jako obětní dar a oběť, které Bohu příjemně voní.


n/a
n/a
 #20308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K čemu…
08.05.20 20:01:59 | #20381 (8)

Ježíš aktivně oslovoval lidi, a ne že ne. Obzvlášť hezký příklad je rozhovor se samařskou ženou.


n/a
n/a
 #20290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
08.05.20 20:02:29 | #20382 (9)

Taky vzbudil její zájem. *10235*


n/a
n/a
 #20381 

| Předmět: RE: RE: K čemu vedlo jedno studium
09.05.20 18:11:53 | #20452 (2)

Tak proč sem chodis???? *10648*


n/a
n/a
 #20267 

| Předmět: RE: RE: RE: K čemu vedlo jedno studium
09.05.20 18:18:52 | #20454 (3)
*15238*

n/a
n/a
 #20452 

| Předmět: RE: K čemu vedlo jedno studium
10.05.20 10:40:52 | #20558 (1)

Ano, přečetla jsem si, k čemu to vedlo:
Křesťanský sbor kvůli svému pastorovi odpadl od Krista a šel za vaším Bohem. Brrrrr! Nechtěla bych mít takového pastora. Doufám, že bych okamžitě změnila svou církev, kdybych zjistila, že se v naší církvi děje něco takového. Holt, jak řekl apoštol: "Jejich učení se bude šířit jako sněť."


48
n/a
 #20261 

| Předmět: RE: RE: K čemu vedlo jedno studium
10.05.20 10:50:06 | #20559 (2)

Škoda, to by ses nezachranila. ....
„A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: ‚Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.‘“ (Zjevení 18:4)


n/a
n/a
 #20558 

| Předmět: RE: RE: RE: K čemu vedlo jedno studium
10.05.20 11:07:32 | #20560 (3)

Ten hlas říkal, vyjděte z něho, neříkal vlezte do marastu jiného.


126
n/a
 #20559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K čemu vedlo jedno…
10.05.20 11:26:17 | #20561 (4)

Možná bys mohla vysvětlit, v čem ten marast vidíš.


n/a
n/a
 #20560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K čemu vedlo jedno…
10.05.20 11:49:22 | #20564 (5)

v představách o vlastní vyjímečnosti a správnosti.


126
n/a
 #20561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K čemu vedlo…
10.05.20 12:02:47 | #20565 (6)

Ratko, každý věřící člověk je přesvědčený, že věří správně.
To, že jsme ve své víře výjimeční, není představa, ale realita.
Nemůžeme za to, že to některé dráždí k nepříčetnosti. Možná by spíš měli uvažovat, která cesta je správnější. Jestli klouzat s davem, nebo si stát za svým a neohlížet se, jestli jsem náhodou neodbočil.


n/a
n/a
 #20564 

| Předmět: RE: RE: K čemu vedlo jedno studium
10.05.20 11:37:26 | #20563 (2)

Nemyslím si, že by odešel celý sbor, ale jen ti, které to oslovilo.
Já naopak toho pastora velmi oceňuji.
Je to člověk, který má duchovní potřeby, otevřenou mysl a pokoru. Současně je z příběhu patrné, že má velkou důvěru svých "oveček".

Pavel varoval před snětí, které se šířila uvnitř sboru v podobě odpadlických nauk. Takže "trochu" jiná situace. Tvoje nenávist mě nechává v klidu.


n/a
n/a
 #20558 

| Předmět: RE: RE: RE: K čemu vedlo jedno studium
10.05.20 13:43:12 | #20570 (3)

Teď jsem si vzpomněla, jak jsem ráda, že znám opačný případ: Jeden starší sboru SJ uvěřil v Krista a odešel, prý s celým sborem (nevím, znám to jen z vyprávění, možná někdo u SJ zůstal), do Církve bratrské. Myslím si, že to bylo někde v Praze, možná Praha 4 nebo Praha 6. Ten měl otevřenou mysl i srdce, když byl u SJ na tak vysokém postu a všechno opustil a šel za Kristem.


48
n/a
 #20563 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K čemu vedlo jedno…
10.05.20 14:10:03 | #20573 (4)

A co má jako být?
Také znám lidi, kteří odešli z jednoho náboženství k jinému. Brrrrrr.


n/a
n/a
 #20570 

| Předmět: ..
07.05.20 14:58:58 | #20175

A ještě jedna věc, ten Ježíš /archanděl! To není pravda, že je to jeho jedna z jeho funkcí, to zase lavírujete, kličkujete. Učíte že Michael byl a je Ježíš, nebo Ježíš Michael, dobře si to pamatuju, když to někdo od svědků tvrdil.


3
n/a

| Předmět: RE: ..
07.05.20 15:08:18 | #20176 (1)

Ano, podobně jako je stále nazýván Synem člověka nebo Beránkem.


n/a
n/a
 #20175 

| Předmět: RE: RE: ..
08.05.20 08:46:59 | #20288 (2)

Marie byla clovek tak je podle ni synem cloveka - beranek je oznaceni na pokoru v znovuvzrozeni - Boha --- to snad chapes?


109
n/a
 #20176 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
08.05.20 11:18:54 | #20324 (3)

aby byl někdo znovu narozen, musel byt narozen již predtim. To Bůh nikdy nebyl!


n/a
n/a
 #20288 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
10.05.20 15:34:39 | #20590 (3)

A archanděl je označení pro velitele andělů. *24611*


n/a
n/a
 #20288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
10.05.20 16:14:37 | #20592 (4)

Pro anděla-velitele.


-53
n/a
 #20590 

| Předmět: "Správná" víra
07.05.20 14:36:20 | #20164

To je pořád dokola. Domnívat se, že v Bibli najdeme přesný popis jak věřit, je nesmysl. Hloupost, blud. Každý člověk je jiný, jinak nadaný, k něčemu jinému přitahovaný. Každý máme sklony k jinému "hřešení" k jiné spiritualitě. A každý věříme jinak. Představovat si, že Bůh si nás nějak odfajfkovává na seznamu všech pro a proti, to je pitomost, mylná představa.
A víte co je nejhorší? Srovnávat se z druhými. To je strašně nebezpečné. Mluvím podle vlastního poznání. Pánu Bohu je naprosto fuk, jestli se někdo denně modlí pět růženců, jestli hodiny a hodiny stojí v mrazu nebo dešti u "áčka", nebo jestli v Něho dokonce nevěří.


3
n/a

| Předmět: RE: "Správná" víra
07.05.20 14:42:10 | #20167 (1)

Tohle si myslíš možná jenom ty. Bible ale říká úplně něco jiného.


14
n/a
 #20164 

| Předmět: RE: RE: "Správná" víra
07.05.20 17:04:26 | #20192 (2)

Co z to, co jsem napsal není pravda?


3
n/a
 #20167 

| Předmět: RE: RE: RE: "Správná" víra
07.05.20 17:50:46 | #20203 (3)

Hlavně to dole jsou nesmysly velké. Růženec je zaprvé nebiblický, za druhé pokud jde o správné a upřímné modlitby, rozhodně jsou velmi důležité. Sám Ježíš mluví o moci modlitby spravedlivého. A korunu jsi tomu nasadil tou poslední větou, že je Bohu jedno jestli v Něj někdo věří nebo ne. To představuješ asi boha deismu. Bez víry se nelze líbit Bohu a spasení jsme opět z víry. Nenuť mě citovat Písmo. Řeknu ti, napsals zcela mimobiblické věci. Psals ale, že jsi katolík.


14
n/a
 #20192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: "Správná" víra
07.05.20 18:29:18 | #20209 (4)

Nevím jaké podmínky spásy hlásáš ty, nebo jaké učíte, já si opravdu myslím, že Daleko důležitější než plnění náboženských povinností je, jak žijeme. To jsem taky měl na mysli těmi růženci, to postávání u áčka s literaturou a podobně. A ano, jsem pokřtěný v katolické církvi, přijímám svátosti, ale nehlásám, že Bůh je jimi nějak svázán a mimo ně nepůsobí. To by byl divný Bůh.
A tvoji averzi vůči Marii a všemu mariánskému jsme už probrali a já se k tomu nemíním vracet. Jsem mariánský ctitel, mám s její pomocí bohaté zkušenosti a nemíním ti nic nutit, nebo to tvoje vyvracet. Dělej si c chceš, ale to tvoje zásada nic než Písmo, to není můj šálek čaje!


3
n/a
 #20203 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: "Správná" víra
07.05.20 19:18:33 | #20213 (5)

Není podstatné co si myslíš ty, ale co je psáno v Bibli, copak to nechápeš? Žádnou averzi k Marii nemám, tak si nevymýšlej, uznávám Marii, ovšem pouze Ježíš je prostředník! K Marii ani skrze ní se nemodlíme, nic o tom v Písmu není. Podstatné je jak žijem? Špatně žijeme všichni! Myslíš, že Kristus zemřel proto, že žiješ dobře??? Člověče, vždyť ty jsi úplně mimo křesťanskou nauku! Spasení je dar z Boží milosti ne za odměnu. Je třeba udělat pokání, to je nezbytné. Já nehlásám nic svého, ale hlásam jenom to co stojí v Písmu a tobě by přispělo do něj občas nahlédnout!


14
n/a
 #20209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: "Správná" víra
07.05.20 21:03:37 | #20223 (6)

No vidíš. Já jsem mimo nauku, nic nechápu, nic nevím. Tys to prostě hned odhalil!


3
n/a
 #20213 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: "Správná"…
07.05.20 21:12:22 | #20226 (7)

Neber to vůbec zle, prostě jsem jenom četl cos napsal. Nesu snad vinu že jsem reagoval a nesouhlasil?


14
n/a
 #20223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
07.05.20 21:20:16 | #20227 (8)

Jejda, já se nezlobím, jenom s tebou nesouhlasím. A mám dojem, že vůbec nečteš co píšu. Plnění náboženských povinností je sice správné ale ne to nejdůležitější. Tak to prostě chápu a je mě celkem jedno, co si o tom myslíš.


3
n/a
 #20226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
07.05.20 21:26:33 | #20229 (9)

No tak většinou dlouhé romány nečtu nebo jenom přelítnu, to je pravda, ale tys to tak dlouhý neměl, tak jsem četl dobře a prostě jsi napsal, že Bohu je jedno jestli někdo věří nebo ne! A na takovou arcivolovinu prostě reagovat musím, protože je to lež jako věž! Sám nemohu uvěřit, co katolík dokáže napsat.


14
n/a
 #20227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.05.20 22:03:22 | #20237 (10)

Proč si myslíš, že je to arcivolovina?


3
n/a
 #20229 

| Předmět: RE: "Správná" víra
07.05.20 14:50:50 | #20173 (1)

Přesný manuál Bible opravdu neobsahuje. Nicméně pobídek, abychom hledali vedení v Písmu je tolik, že to nemůže být náhoda. *19831*
Ano, každý máme jiné sklony, což znamená, že se každý musíme potýkat s něčím jiným. I na to Písmo pamatuje.
Pánu Bohu není fuk, jestli a jak ho uctíváme. Pro takový alibismus není v Písmu žádný podklad.


n/a
n/a
 #20164 

| Předmět: RE: RE: "Správná" víra
07.05.20 15:54:16 | #20183 (2)

Abuko, Bible se dá shrnout jako předobraz Krista (SZ- zákon, hřích, zaslíbení, proroctví) a naplnění v Kristu (NZ- vtělení, ukřižování, vzkříšení). Všechno vlastně směřuje ke Kristu. (Ef 1:9,10)


14
n/a
 #20173 

| Předmět: RE: RE: RE: "Správná" víra
07.05.20 15:58:02 | #20185 (3)

Nevím, jestli předobraz je ten správný výraz, ale jinak souhlasím.
Kristus je ústřední postavou naplnění Božího předsevzetí s lidstvem.


n/a
n/a
 #20183 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: "Správná" víra
07.05.20 16:09:08 | #20188 (4)

Ano, Bůh přišel mezi nás lidi, aby vzal břemeno naší viny a nechal se s ní přibít na kříž, abychom mohli žít, není to úžasné?!


14
n/a
 #20185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: "Správná" víra
07.05.20 16:40:00 | #20189 (5)

Úžasné je to, co čteme v Písmu:
(Jan 3:16)
Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.


n/a
n/a
 #20188 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: "Správná" víra
07.05.20 17:02:37 | #20191 (6)

Ano "jediného Syna", proto není těžké porozumět o koho se jedná. "Kdo vidí mě, vidí Otce", "Já a Otec jedno jsme", "kdo nemá Syna, nemá ani Otce," .....vážně je možné nějakým druhem uvažování z těchto slov vyvozovat, že to říká anděl?


14
n/a
 #20189 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: "Správná"…
07.05.20 17:12:42 | #20195 (7)

Říká to Boží syn, jehož prostřednitcvím byly vytvořeny "všechny věci", tedy i andělé.


n/a
n/a
 #20191 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
07.05.20 17:39:29 | #20202 (8)

Ano, Boží Syn a současně Syn člověka, tedy plnosti lidské a plnosti Božské.


14
n/a
 #20195 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
07.05.20 18:09:12 | #20205 (9)

Pokud žil Kristus na zemi, byla jeho plnost božství omezena tělem.
(Kolosanům 2:9)
Vždyť je to on, v kom je ztělesněná veškerá plnost božské podstaty.

Ale to není až tak podstatné.
Jan ve 3:16 jasně říká, že Bůh dal svého syna, nedal sebe.


n/a
n/a
 #20202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.05.20 18:15:43 | #20207 (10)

I když byla Jeho plnost božství omezena tělem, byl pořád plně v Otci. Tedy i přesto že jako člověk byl ponížen na úroveň běžného člověka, přesto se v něm plně zjevoval Bůh Otec. Tedy zrcadlil podobu Boha plně. Člověk byl stvořen k obrazu podobě Boha (Adam). A Ježíš tuto podobu Boha v sobě plně nesl a ukázal světu


126
n/a
 #20205 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.05.20 23:04:56 | #20243 (11)

Nést něčí podobu neznamená být jeho součástí nebo být s ním totožný.


n/a
n/a
 #20207 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 06:54:09 | #20247 (12)

To neznamená, taky jsem to ani nenaznačila. Globus má podobu země, ale není totožný se zemí.


126
n/a
 #20243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.20 07:04:21 | #20250 (13)

Jo, to je dobré přirovnání. *10235*


n/a
n/a
 #20247