Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 217562x
Příspěvků:
23409

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Sborová shromáždění probíhají přes…
03.07.20 11:09:06 | #28766

Sborová shromáždění probíhají přes videokonference
Podtitulek: JAK SE POUŽÍVAJÍ VAŠE DARY

Občas na zdejší diskusi nezaškodí připomenout toto:
K čemu svědkové Jehovovi používají dobrovolné dary?

Nebo toto:
Jak je činnost svědků Jehovových financována?


n/a
n/a

| Předmět: RE: Sborová shromáždění probíhají přes…
04.07.20 07:24:47 | #28793 (1)

Hlavně nebereme peníze od státu....


n/a
n/a
 #28766 

| Předmět: RE: RE: Sborová shromáždění probíhají…
04.07.20 14:23:07 | #28807 (2)

Nebereme? Proč o sobě mluvíš jako bys byl svědek, když svědek nejsi?


2
n/a
 #28793 


| Předmět:
02.07.20 20:14:46 | #28702

Od bývalého, dlouholetého a podotýkám pokřtěného svědka vím, že při křtu u svědků není vyslovena formule: "Já tě křtím ve jméno Otce, i Syna i Ducha svatého.


2
n/a

| Předmět: RE:
02.07.20 20:26:07 | #28703 (1)

Já, stávající, dlouholetý a podotýkám pokřtěný svědek Jehovův vím, že při mém křtu byla vyslovena formule "křtím tě ve jménu Otce, Syna a ducha svatého". *19753*


n/a
n/a
 #28702 

| Předmět: RE: RE:
02.07.20 20:27:22 | #28704 (2)

Takže mně lhal?


2
n/a
 #28703 

| Předmět: RE: RE: RE:
02.07.20 20:32:23 | #28705 (3)

Takže lžu já? *16181*


n/a
n/a
 #28704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.07.20 20:43:07 | #28706 (4)

To já nevím. Já jsem s ním na toto téma mluvil a on mě tvrdil, že žádná taková slova při jeho křtu nezazněla. A nemám důvod mu nevěřit, je to čestný, slušný člověk.


2
n/a
 #28705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 00:42:48 | #28709 (5)

OK, tak nevěř mně. *18535*


n/a
n/a
 #28706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 08:38:11 | #28735 (6)
*27482*

n/a
n/a
 #28709 

| Předmět: RE: RE:
03.07.20 01:03:14 | #28710 (2)

Nj, margo, problém bude v tom, že nejsi "bývalá". *22705*


n/a
n/a
 #28703 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.07.20 07:21:09 | #28717 (3)

Myslím že ne, že problém je jinde. Margo byla přece křtěná ještě za komunistů a to je dost dávno. Tehdy se prý ta formule používala. Teď je to už několik let jinak. Před křtem dostane kandidát dvě otázky a v žádné z nich se o Otci, Synu ani Duchu svatém nic neříká. Vlastní křest potopením pod vodu už je bez této křestní formule.
Tak mě to ten člověk řekl a já se vás dvou ptám, jestli je to pravda?


2
n/a
 #28710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 07:34:52 | #28722 (4)

Když je celé tvé křesťanství jen ve formule, nech si ho...


n/a
n/a
 #28717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 09:12:25 | #28741 (4)

Pravda je taková, že tzv. "formule" při křtu není předepsaná. Pokud vím, někdo ji používá, někdo ne. Takže pravdu máte oba.
To, že je někdo pokřtěn ve jménu Otce, Syna a svatého ducha, musí být dotyčnému jasné dávno předtím, než vstoupí do bazénku. I zde jsem několikrát uváděl, co podle nás znamená být pokřtěn ve jménu Otce, co znamená ve jménu Syna, a co znamená ve jménu svatého ducha. Důležitý je význam a smysl, nikoli aktuálně pronesená slova. Ostatně my učíme, že člověk se oddává Bohu soukromě v modlitbě, křest je pak veřejným vyjádřením tohoto rozhodnutí. Je to závažné, skutečně životní rozhodnutí, proto by každý měl mít jasno, do čeho jde.
Ostatně z Písma nijak nevyplývá, že by se "formule" při křtu používala, navíc povinně.

Křest a především vše, co s ním souvisí, je slib oddanosti Bohu, a odpadlíci, kteří jsou pohoršeni, že se při vlastním aktu "nic neříká", by si měli připomenout, co se říkalo před ním, a co řekli a slíbili oni sami.


n/a
n/a
 #28717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 09:27:11 | #28746 (5)

Určitě se rozebírá smysl te formulky před křtem, aby člověk pochopil, jak se dává krtit ve jménu těch třech....


n/a
n/a
 #28741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 11:30:56 | #28773 (5)

Dobře. Mám ještě jednu otázku a jednu připomínku. Ty dvě otázky před samotným křtem jsou předepsané?
A ta připomínka, jednou jsme se už o křtu spolu bavili, bylo to loni, a na mou otázku, jestli je při křtu pronesena věta: "Já tě křtím, ve jméno Otce, i Syna i Ducha svatého", mě odpověděls že ano, i když už to nebyla pravda!


2
n/a
 #28741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 17:34:56 | #28779 (6)

Ty dvě otázky jsou součástí proslovu ke křtu.
1. Činil jsi pokání ze svých hříchů, zasvětil ses Jehovovi a přijal jeho způsob záchrany prostřednictvím Ježíše Krista?
2. Uvědomuješ si, že svým křtem dáváš veřejně najevo, že se stáváš svědkem Jehovovým a že se připojuješ k Jehovově organizaci?

Zazní tedy veřejně a křtěnci na ně jednohlasně odpovídají, čímž dávají najevo, že jsou s jejich významem ztotožněni.

Odpověděl jsem podle toho, co jsem věděl.
Křtil jsem jednou před několika lety, nenapadlo mě, že by to dnes bylo jinak. Osobně bych to asi řekl znova, i když záleží na počtu křtěnců. Když jich křtíš 10 - 20 - 30, mohla by se z toho stát bezduchá mantra.
Ostatně samotný akt považujeme za intimní záležitost, do které by neměl nikdo moc mluvit.
Význam křtu je každému jasný, se křtěnci se probírá, aby v tom měli především oni jasno, naposledy právě při proslovu ke křtu.
Křetěnci i ostatní vědí, že křest proběhl ve jménu Otce, Syna a svatého ducha.


n/a
n/a
 #28773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 20:14:25 | #28781 (6)

Ty dvě otázky jsou položeny na konci slavnostního proslovu před křtem. Nevím, jestli jsou formulovány stejně. Teď jsem je našla v naší literatuře, tak přeposílám, ale v každém článku to bylo napsáno jinak:

20 Dvě otázky, jimiž má být zkoumáno srdce a mysl každého křtěnce, zní:
1. Poznal jsi, že jsi hříšník a že je ti třeba záchrany od Jehovy Boha, a poznal jsi, že tato záchrana pochází od něj, a to prostřednictvím vykupitele, jehož poslal, Krista Ježíše?
2. Oddal jsi se na základě této víry v Boha a v jeho výkupné opatření Jehovovi Bohu bezvýhradně, abys nadále činil jeho vůli, jak ti byla zjevena prostřednictvím Krista Ježíše a Božího Slova a jak byla objasněna působením svatého ducha?

otázky,
jestli ses zasvětil Jehovovi a 
jestli chápeš, že „svým zasvěcením se Bohu a křtem dáváš veřejně najevo, že se stáváš svědkem Jehovovým a že se připojuješ k organizaci, kterou Bůh vede svým duchem“.

Jinak já opravdu nevím, co se říká nebo neříká. Křty jsou prováděny hlavně na sjezdech, nestojím u bazénku. Pamatuju si "zblízka" jen svůj křest. Tak mě, prosím, nelustruj. *17622*


n/a
n/a
 #28773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.07.20 04:58:22 | #28785 (7)

křtíte svěcenou vodou ?


21
n/a
 #28781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.07.20 06:58:13 | #28786 (8)

V Jordánu tekla jaká, když se ji Ježíš pokřtil?
A když jeho ucednici křtili další, v řekách a jezerech, jaká tam byla?
Co dělá vodu svecenou a čím se odlišuje?


n/a
n/a
 #28785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.07.20 14:39:49 | #28808 (9)

Vodu dělá svěcenou požehnání. Žehnat je odvozené od latinského "SIGNARE", což znamená česky "OZNAČIT".
Svěcená voda je označená jako Boží požehnání způsobující. Proto je taky u vchodu do kostela svěcená voda aby si křesťan znamením kříže připomněl křest prostřednictvím kterého mu byly odpuštěny hříchy.


2
n/a
 #28786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.07.20 15:40:03 | #28810 (10)

Myslím, že by křesťan měl být schopen připomenout si význam křtu i bez pomůcek.
Nebo ta svěcená voda v tom hraje nějakou zvláštní roli?


n/a
n/a
 #28808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.07.20 13:24:00 | #28841 (10)

Kříž a krest, jsou v rectine na hony vzdalana slova! Nezamenovat!


n/a
n/a
 #28808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.07.20 13:58:19 | #28851 (10)

Kde to mas v Bibli, jako Boží požadavek? Kdo delal signare Jordánu, před křtem Ježíše?


n/a
n/a
 #28808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.07.20 07:55:13 | #28797 (8)

Ne. Měli bychom? *19364*


n/a
n/a
 #28785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.07.20 14:42:12 | #28809 (9)

Ne, není to nutné. Stejně tak není nutné se potápět. Voda má při křtu jenom symbolický význam a v případě nouze není potřeba vůbec.


2
n/a
 #28797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.07.20 15:48:29 | #28811 (10)

S tím můžu souhlasit.
Ponořením do vody je symbolizováno to, že člověk "umírá" hříchu, aby se (opět) symbolicky zrodil jako oddaný Jehovovi a Kristu.
To proběhne především v mysli a srdci dotyčného, symbolizovat to aktem křtu může později, až budou k tomu podmínky.
Nelze ale přehlédnout, že každý, kdo se takto oddal, si intenzivně přeje to dát najevo křtem.


n/a
n/a
 #28809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 20:35:57 | #28819 (11)

S tím nemohu souhlasit. Člověk se křtem nezbaví své slabosti znova a znova podléhat pokušení a hřešit.


2
n/a
 #28811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 10:14:43 | #28835 (12)

To zcela jistě ne.


7
n/a
 #28819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 10:54:13 | #28763 (4)

Tak to já nevím. Musela bych se někde zeptat.


n/a
n/a
 #28717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 11:31:21 | #28774 (5)

Tak se zeptej.


2
n/a
 #28763 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.07.20 10:50:59 | #28761 (3)
*17625*

n/a
n/a
 #28710 

| Předmět: Ruské úřady se pokoušejí bratra…
02.07.20 11:04:08 | #28679

Russian Prosecutor Halts Early Release of Brother Christensen

On June 26, 2020, the Lgov prison authorities illegally placed Brother Dennis Christensen in a cell of a special punishment block (EPKT), typically used for malicious offenders. Given that his health has deteriorated, the move seems to be a calculated attempt to break him. The prosecutor's office may also be using new trumped-up charges against Brother Christensen to appeal his early release, a decision that the office supported in court just days earlier.

26. června 2020 lgovské vězeňské úřady nezákonně umístily bratra Dennisa Christensena do cely zvláštního trestního bloku (EPKT), obvykle používaného pro zločince. Vzhledem k tomu, že se jeho zdraví zhoršilo, zdá se, že tento pohyb je vypočítaným pokusem ho zlomit. Státní zastupitelství může také použít nová falešná obvinění proti bratrovi Christensenovi, aby se odvolalo proti jeho předčasnému propuštění, což je rozhodnutí, které úřad před několika dny podporoval u soudu. (Google)


n/a
n/a

| Předmět: Rossiq segodnq
02.07.20 08:43:25 | #28664

Soud se sestrou. Kocourkov...
Co řeknou příštím výrokem odvolají.

Návrh na ukončení trestního řízení nebo jeho vrácení státnímu zástupci je rovněž zamítnut. Prokurátor oznámení obžaloby. Obhájce vyjadřuje svůj postoj k trestnímu stíhání. Žalovaný se nedopustí viny. Je vyslýcháno 5 svědků, včetně Yury Gaifullina, pracovníka FSB. Vyjadřuje nejasná svědectví, vyjadřuje svůj osobní názor na mnoho otázek, například nazývá učení Nového zákona o extremistovi Armageddon. Návrh na ukončení trestního řízení nebo jeho vrácení státnímu zástupci je rovněž zamítnut. Prokurátor oznámení obžaloby. Obhájce vyjadřuje svůj postoj k trestnímu stíhání. Žalovaný se nepřipouští vinu.

Je vyslýcháno 5 svědků, včetně pracovníka FSB, Yuri Gayfullin. Předkládá vágní svědectví, vyjadřuje svůj osobní názor na mnoho otázek, například nazývá učení Nového zákona o extremistovi Armageddon.

Během výslechu vyšetřovatele soudkyně Olga Barabash (Levkina) uvádí, že Elena Barmakina je údajně zkoušena „nikoli pro ideologii“. V reakci na tuto poznámku brání obhajoba soudcovy činy a citace z obžaloby, které potvrzují, že byla odsouzena za své náboženství, a tedy za její ideologii. Státní žalobce obviňuje Elenu z modlitby, čtení Bible, sledování kázání. K tomu soudce pochybuje, že výše uvedené je způsob vyjádření víry.

https://jw-russia.org/cases/vladivostok.html#20200617


n/a
n/a

| Předmět: Rossiq
01.07.20 13:09:58 | #28611

Puštění Dennise na svobodu, nebude tak lehké!

Выход Денниса Кристенсена из колонии откладывается: прокуратура обжаловала решение, а верующего бросили в специзолятор.

Odchod Dennisa Christensena z kolonie je odložen: státní zástupce se proti rozhodnutí odvolal a věřící byl uvržen do zvláštního vězeňského středisk

https://jw-russia.org/news/2020/07/1.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq
01.07.20 13:22:11 | #28613 (1)

26 июня 2020 года курский прокурор по надзору за исправительными учреждениями обжаловал решение суда о смягчении наказания Деннису Кристенсену. В тот же день сотрудники колонии неправомерно поместили его на 10 дней в специальный изолятор, предназначенный для злостных нарушителей тюремных правил.

Защита подаст возражение на апелляционное представление прокуратуры. Тем не менее все это означает, что Деннис Кристенсен не сможет покинуть колонию еще много недель.

Dne 26. června 2020 se státní zastupitelství v Kursku odvolalo proti rozhodnutí soudu o přepracování trestu na Dennisa Christensena. Téhož dne jej důstojníci kolonie nelegálně umístili na 10 dní do zvláštního záchytného střediska, které bylo určeno pro zločince vážně porušující pravidla vězení.

Obrana bude protestovat proti odvolání státního zástupce. To vše však znamená, že Dennis Christensen nebude moci kolonii opustit ještě mnoho týdnů.


n/a
n/a
 #28611 

| Předmět: RE: Rossiq
01.07.20 16:20:47 | #28624 (1)

Někdo na něm má zvláštní zájem. *30360*


n/a
n/a
 #28611 

| Předmět: RE: RE: Rossiq
01.07.20 16:38:13 | #28630 (2)

Pronásledování se nemusíme bát

Při výročním shromáždění v roce 2019 přednesl Mark Sanderson z vedoucího sboru proslov „Čeho bychom se měli bát?“. Tento proslov obsahoval video s vyprávěním některých bratrů a sester, kteří jsou v Rusku pronásledovaní.

a:
Bratři jsou úžasní. Snad budeme mít takovou víru i my, kdo jsme zatím "za větrem".


n/a
n/a
 #28624 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq
02.07.20 06:34:18 | #28651 (3)

Jo, se zájmem jsem si je vyposlechla. S Jehovou to zvládají. Dobré poučení a posila i pro nás.


n/a
n/a
 #28630 

| Předmět: Potravinová pomoc během pandemie
01.07.20 07:40:21 | #28586

Bratři a sestry ve Rwandě a v Zimbabwe dostávají během pandemie potravinovou pomoc

Z článku:
Jedni manželé, kteří studují Bibli a pravidelně se účastní shromáždění, už neměli skoro žádné jídlo. Když jim bratr, který s nimi studuje, přinesl zásobu potravin, dojalo je to. Den předtím je kontaktoval duchovní jejich bývalé církve. Chtěl, aby mu finančně přispěli a on si mohl s manželkou nakoupit potraviny. Když viděli ten propastný rozdíl mezi svědky Jehovovými a tím duchovním, rozhodli se, že se nechají vypsat z církve.

Rwanda
12 374 000 – počet obyvatel
30 723 – počet svědků Jehovových
553 – počet sborů
1 : 423 – poměr svědků k počtu obyvatel

Zimbabwe
14 645 000 – počet obyvatel
50 403 – počet svědků Jehovových
1 271 – počet sborů
1 : 305 – poměr svědků k počtu obyvatel


n/a
n/a

| Předmět: RE: Potravinová pomoc během pandemie
01.07.20 07:55:22 | #28588 (1)

Taky z článku:
Dne 2. dubna 2020 výbor pobočky ve Rwandě poslal starším pokyn, aby zjistili, kteří bratři a sestry se kvůli pandemii dostali do finanční tísně, a aby jim pomohli. A tak starší po celé zemi začali pro tyto bratry a sestry zajišťovat jídlo a další základní věci...

Tak to je smutné, že musel "výbor pobočky ve Rwandě poslal starším pokyn, aby zjistili, kteří bratři a sestry se kvůli pandemii dostali do finanční tísně, a aby jim pomohli."
To je smutné. Z vlastní zkušenosti v mé katolické církvi vím, že si lidé vzájemně pomáhají bez pokynů!


2
n/a
 #28586 

| Předmět: RE: RE: Potravinová pomoc během pandemie
01.07.20 07:59:41 | #28590 (2)

Pokud jde o pomoc lidem v nejbližším okolí, skutečně nejsou žádné pokyny třeba.
Článek se ale týká pomoci v celostátním měřítku, a ta už určitou organizovanost vyžaduje.


n/a
n/a
 #28588 

| Předmět: RE: RE: RE: Potravinová pomoc během…
01.07.20 08:12:54 | #28592 (3)

No když to tak máte, to se nedá nic dělat...


2
n/a
 #28590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Potravinová pomoc během…
01.07.20 16:05:08 | #28619 (4)

Ano, máme to tak a skvěle to funguje.


n/a
n/a
 #28592 

| Předmět: RE: RE: Potravinová pomoc během pandemie
01.07.20 12:33:32 | #28606 (2)

Zkritizovat a sám nic neudělat, je to nejlehčí....


n/a
n/a
 #28588 

| Předmět:
30.06.20 22:32:31 | #28574

Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!‘ anebo: ‚Je tam.‘ Boží království už je přece mezi vámi!“
Lukáš 17:20‭-‬21 B21

Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.
Matouš 12:28 B21

Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.‘
Lukáš 10:9 B21

Boží království je tam, kde přebývá Ježíš, kde se nachází Boží Duch. Pokud jsi přijal Ježíše jako svého spasitele, máš Ducha Božího je v tobě Boží království a ty ho můžeš zvěstovat tak jak Ježíš, Pavel nebo učedníci.....


16
n/a

| Předmět: RE:
01.07.20 07:17:34 | #28575 (1)

Víš, v čem spočívá Boží království?

(Zj 21:1–27)
Potom jsem viděl nové nebe a novou zemi. Dřívější nebe a dřívější země totiž pominuly a moře už není. 2 Viděl jsem také svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, připravený jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. 3 Nato jsem slyšel silný hlas od trůnu, jak říká: „Podívej, Boží stan je s lidmi. Bůh s nimi bude bydlet a oni budou jeho lidem. Sám Bůh bude s nimi. 4 Setře jim z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ 5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Podívej, všechno tvořím nové.“ A dodal: „Zapiš to, protože ta slova jsou spolehlivá a pravdivá.“ 6 Řekl mi: „Splnila se! Já jsem Alfa a Omega, počátek a konec. Každému, kdo žízní, dám zdarma pít z pramene vody života. 7 Kdo zvítězí, získá toto dědictví. Budu jeho Bohem a on bude mým synem. 8 Ale zbabělci, lidé bez víry, ti, kdo jsou nečistí a odporní, vrazi, ti, kdo se dopouští sexuální nemravnosti, ti, kdo se zabývají spiritismem, modláři a všichni lháři budou hozeni do jezera, které hoří ohněm a sírou. To představuje druhou smrt.“


n/a
n/a
 #28574 

| Předmět: RE: RE:
01.07.20 09:03:08 | #28593 (2)

Jak víš, jak bude Boží království vypadat, "když dřívější nebe a dřívější země" (tedy celý vesmír) bude nové? Jak si vůbec můžete dovolit o tom novém zasvěceně mluvit, malovat a obrázky ze šťasného života do vašich časopisů? Bude to přece nové, jiné! Vaše představy jsou nesmyslné, vy byste snad chtěli pánu Bohu radit, jak to nové má stvořit!


2
n/a
 #28575 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.07.20 16:24:22 | #28626 (3)

Možná ti uniklo, že ty obrázky jsou namalované na základš poznání o těch věcech z Bible. *3312*


n/a
n/a
 #28593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 17:04:28 | #28634 (4)

Ne, nejsou!


2
n/a
 #28626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.07.20 06:35:17 | #28652 (5)

Tak si ji přečti. *10235*


n/a
n/a
 #28634 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 07:14:58 | #28715 (6)

😆


n/a
n/a
 #28652 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.07.20 16:25:56 | #28627 (3)

Bude země zničena?

Planeta Země nebude nikdy zničena, neshoří ani nebude nahrazena novou planetou. Bible říká, že Bůh stvořil zemi, aby byla navždycky obydlená.


n/a
n/a
 #28593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 17:01:09 | #28632 (4)

Bible o žádné na věky obydlené planetě nemluví.


2
n/a
 #28627 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 17:15:35 | #28637 (5)

Opět se mýlíš.
Hned po potopě Bůh slíbil, že se nic podobného nebude opakovat.
(1. Mojžíšova 8:22)
Odteď na zemi nikdy nepřestane setba a žeň, chladno a horko, léto a zima, den a noc.“
(Žalm 37: 27-29)
Odvrať se od [toho], co je špatné, a čiň to, co je dobré,
a tak přebývej na neurčitý čas.
Jehova totiž miluje právo
a neopustí své věrně oddané.
Na neurčitý čas jistě budou střeženi,
ale pokud jde o potomstvo ničemných, to bude vskutku odříznuto.
Spravedliví budou vlastnit zemi
a budou na ní přebývat navždy.

Další myšlenky najdeš v článku Bude Země zničena?


n/a
n/a
 #28632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.07.20 06:36:01 | #28653 (5)

Říkám ti - přečti si ji! *19753*


n/a
n/a
 #28632 

| Předmět: RE: RE: RE:
02.07.20 06:40:56 | #28654 (3)

Jojo:

5. Mojžíšova
15 A budete dobře pečovat o své duše,+ protože jste neviděli žádnou podobu+ v den, kdy k vám Jehova mluvil na Chorebu zprostřed ohně, 16 abyste nejednali zhoubně+ a skutečně si neudělali vyřezávanou sochu, podobu jakéhokoli symbolu, znázornění muže nebo ženy,+
2. Mojžíšova 20:4
4 Neuděláš si vyřezávanou sochu ani podobu něčeho, co je nahoře v nebesích nebo co je dole na zemi nebo co je ve vodách pod zemí.


n/a
n/a
 #28593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.07.20 06:43:29 | #28655 (4)

Katolíci, pravoslavní i svědci nedodržují tato přikázání, bohužel ne.


n/a
n/a
 #28654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.07.20 08:23:06 | #28658 (5)

Kde maji svedkove jake sochy?


n/a
n/a
 #28655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.07.20 09:49:27 | #28671 (6)

Řeč je o ilustracích v časopisech:-).


n/a
n/a
 #28658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 07:17:48 | #28716 (7)

Kdo se jim klaní a modlí a pálí svíčky?


n/a
n/a
 #28671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 08:09:49 | #28731 (8)

Nejde jenom o modlení a pálení svíček ale jde už i o zhotovení těch podobenstvích:
2. Mojžíšova 20
4 Neuděláš si vyřezávanou sochu ani podobu něčeho, co je nahoře v nebesích nebo co je dole na zemi nebo co je ve vodách pod zemí.
5.Mojžíšova 4
15 A budete dobře pečovat o své duše,+ protože jste neviděli žádnou podobu+ v den, kdy k vám Jehova mluvil na Chorebu zprostřed ohně, 16 abyste nejednali zhoubně+ a skutečně si neudělali vyřezávanou sochu, podobu jakéhokoli symbolu, znázornění muže nebo ženy.
5,Mojžíšova 5
8 Neuděláš si vyřezávanou sochu,+ žádnou podobu*+ čehokoli, co je v nebesích nahoře nebo co je na zemi vespod nebo co je ve vodách pod zemí.


n/a
n/a
 #28716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 08:15:07 | #28733 (9)

Nepochopení příkazu a jeho důvodu. To vede k fanatickemu vyrabeni pravidel.
Ne všechny sochy a znázornění něčeho jsou modlami. Boží zákon, který zakazoval dělat si sochy (2Mo 20:4, 5), nevylučoval každé znázornění něčeho a všechny sochy. Vyplývá to z Jehovova pozdějšího příkazu, že se na víko Truhly mají udělat dva zlatí cherubíni a na vnitřní stranu stanových látek pro svatostánek a na oponu oddělující Svatou od Nejsvětější se mají vyšít postavy cherubínů. (2Mo 25:18; 26:1, 31, 33) Rovněž vnitřek Šalomounova chrámu, pro nějž David dostal pod božskou inspirací architektonické plány (1Pa 28:11, 12), byl nádherně vyzdoben řezbami cherubínů, palem a květů. V Nejsvětější tohoto chrámu stáli dva cherubíni ze dřeva olejného stromu potažení zlatem. (1Kr 6:23, 28, 29) Lité moře spočívalo na 12 měděných býcích a boční stěny vozíků pro chrámové použití byly ozdobeny postavami lvů, býků a cherubínů. (1Kr 7:25, 28, 29) Stupně vedoucí k Šalomounovu trůnu lemovalo dvanáct lvů. (2Pa 9:17–19)


n/a
n/a
 #28731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.07.20 08:19:58 | #28734 (10)

Když se nemají dělat podobenství těch věcí kterou jsou na nebi z vrchu, na zemi dole ve vodách v podzemí tak se ta podobenství nemají dělat, to je boží příkaz.


n/a
n/a
 #28733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 08:46:05 | #28736 (11)

Nepochopení příkazu a jeho důvodu. To vede k fanatickemu vyrabeni pravidel.


n/a
n/a
 #28734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 08:59:05 | #28738 (12)

Ty se ten příkaz snažíš jenom obejít.


n/a
n/a
 #28736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 09:05:35 | #28739 (13)

*16124* myšlenkové vězení z nepochopení příkazu!


n/a
n/a
 #28738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 09:19:43 | #28744 (14)

To přikázání o nezpodobňování stojí úplně samostatně ve všech verších Bible, podobně jako příkaz nezabiješ, nezcizložíš..
Ale ty to hodláš i tak přehlížet :-).


n/a
n/a
 #28739 

| Předmět: RE: RE:
01.07.20 09:09:10 | #28594 (2)

Ptáš se víš vcem spočívá Boží království?
Myslím, že jsem dostatečně napsala v příspěvku na který reaguješ co je Boží království.
Člověk má tu tendencí, že rád se zabývá minulostí, budoucností a přítomnost mu uniká.
A právě to je tvůj problém. Přítomnost ti unika. Boží království jinde říká Ježíš, je jak semeno....

Potom řekl: „Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe – nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím ho představíme? Je jako zrnko hořčice, které když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Jakmile je však zaseto, roste, až je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“
Marek 4:26‭-‬28‭, ‬30‭-‬32 B21

Přítomnost Božího království je to semeno které bylo v Ježíši a to semeno manifestovalo Boží království, dnes to semeno Božího království je v nás a my jsme velvyslanci tady na zemí Božího království. Ovoce toho semene, zrna Božího království je budoucnost o které ty píšeš.
Pokud tady nebudeš reprezentovat Boží království, nebudeš tím semenem, tak budoucnost v Božím království není pro tebe reálná.

Pokud nejsem nyní občanem České republiky, tak pro mně výhody této země, sociální, ekonomické zabezpečení, státní ochrana nikdy v přítomnosti, budoucností nebude náležet.


16
n/a
 #28575 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.07.20 12:05:48 | #28601 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 16:06:58 | #28620 (4)

Smazána Kjara.
Když jsou naše články pro malé děti, tak je nečti a hlavně nehodnoť.


n/a
n/a
 #28601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 20:42:52 | #28644 (5)

Abuko, můj příspěvek je naštěstí zachovaný a je v úvodu mého tématu "Co je to evangelium".

Posílám ho LuRymu, aby posoudil jestli jsem se dopustila něčeho, proč je možné někomu mazat příspěvky.


7
n/a
 #28620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.07.20 08:31:03 | #28662 (6)

A bezime žalovat...


n/a
n/a
 #28644 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 16:11:02 | #28622 (4)

Smazán Volman.
Pokud chceš oponovat, tak věcně a bez invektiv.


n/a
n/a
 #28601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 16:16:58 | #28623 (5)

Děláš svědkům medvědí službu, nesneseš jiný názor. Byl slušně a věcně napsaný. Nechápu na co zakládáte diskuzní fóra, když diskutovat nechcete. Zůstanete tu sami, tak jak jste sami se svým učením ve světě. Koho nevyhodíte, ten odtud odejde zhnuseně sám. Ty to necítíš. že se chováte nemožně?


2
n/a
 #28622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 16:21:00 | #28625 (6)

Jestliže nějaké myšlenky nazveš infantilními a nepodloženými, aniž bys sám uvedl jediný argument, natož konkrétní, není to ani věcné ani slušné.
Máš pravdu, bez podobných výkřiků se tady snadno obejdeme.


n/a
n/a
 #28623 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 16:59:17 | #28631 (7)

Proč bych měl argumenty dokládat něco, co je zjevné. Představa svědků o Božím království odporuje křesťanskému učení a Bibli. Argumenty už tu dnes padly, ...hle, všechno stvořím nové atd. Nevím, proč bych je měl uvádět znova a znova!


2
n/a
 #28625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 17:04:49 | #28635 (8)

Protože znova a znova opakuješ stejné invektivy.


n/a
n/a
 #28631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 17:15:32 | #28636 (9)

Invektiva je slovní urážka, obecně napadení.
Co z toho co jsem napsal považuješ za invektivu a proč?


2
n/a
 #28635 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 17:17:02 | #28638 (10)

Nemám v úmyslu se dohadovat.
Prostě to buď budeš akceptovat, nebo se budeme muset obejít bez tvých "fundovaných" příspěvků.


n/a
n/a
 #28636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.20 17:39:47 | #28639 (11)

Takže neumíš vysvětlit co z toho co jsem slušně napsal je urážka! Předpokládám, že vaše posměšky na adresu katolíků o nasazování čepic, mazání části Bible, učení o očistci, a o Bohu ve třech osobách za urážku nás katolíků nepovažuješ ani náhodou. Máte evidentně dvojí metr. Diskuze s vámi je nemožná.


2
n/a
 #28638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.20 17:58:32 | #28640 (12)

Tak dobře.

  1. Blábol o nasazování čepic jsem poprvé a neposledy četl před nějakým rokem tady na diskusích v odkazu na stránky jednoho odpadlíka, a myslím, že ty taky. Jinak jsem se s ním za celou dobu (necelých 40 et) nesetkal. A myslím, že ty také ne.
  2. Nejde o mazání částí Bible, ale o nahrazení Božího jména obecným titulem pán. Nebo máš na mysli něco jiného?
  3. Učení o očistci je nebiblické. Mluví se v Bibli o očistci? Kde je v tom článku nějaký posměšek?
  4. Připomeň mi, prosím, nějaký konkrétní biblicky nepodložený argument proti trojiční nauce, který by byl zároveň posměškem nebo urážkou.

n/a
n/a
 #28639 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.07.20 16:26:53 | #28628 (3)

OK, s tím bych souhlasila. Jen se vymezuju proti názorům, že Boží království už tady na zemi panuje.


n/a
n/a
 #28594 

| Předmět: RE: RE:
01.07.20 09:16:39 | #28595 (2)

Margo, toto je příchod Božího království v plnosti, po druhém příchodu Krista.

Píšu o tom níže.

Ale dnes je o tom, že musíme....... "získat vstupenku",.....a to pečeť Ducha svatého, pouze přijetím Krista a očištěním od hříchů.
Dnes se musíme smířit s Bohem, být přijati Bohem, tímto činem Krista a dnes musíme přejít ze smrti do věčného života !

Jan.5.kap.:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Je to řečeno v přítomném a minulém čase !

Vy se těšíte na plnost Božího království, stejně jako se těšili starozákonní věřící. Ale ta doba je pasé !

Ale on tady byl Ježíš Kristus, který je dveřmi, kterými můžeme dnes vstoupit do Božího království. Do oblasti, kde vládne Bůh plně ve spravedlnosti v čistotě, kde není čas a je tam věčný život a my do něj můžeme také vstoupit !

Bůh nám to potvrzuje tím, že do nás vkládá Ducha svatého a z něj se narodí náš duch. A to je cesta, kdy skrze dveře Ježíše Krista,......vchá­zíme a vycházíme z tohoto Království a nalézáme tam pastvu !

Nemusíme se upínat k Armagenonu až natolik, že si počítáme jeho příchod !

My v Božím království už žijeme z Ducha, sice jen z částky, jen okoušíme, ale do přijetí Božího jsme vstoupili a to znamená spasení,....a věčný život také máme.
Ovšem pokud vytrváme do konce.

Vy žijete pod Starou smlouvou i tímto !


7
n/a
 #28575 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.07.20 12:26:10 | #28605 (3)

Když máš vstupenku, ještě ta nejsi!!!


n/a
n/a
 #28595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 13:29:02 | #28616 (4)

To je jen nedokonalé přirovnání, .....já tam jsem rose, když můžu předstupovat před Boží trůn ve svatyni, a Bůh ve mně přebývá.........-., nevidím ho pouze na vlastní oči..........


7
n/a
 #28605 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.07.20 16:32:56 | #28629 (3)

Ano, Boží království prostě přijde v plnosti. My dnes můžeme zažívat ráj duchovní a můžeme pro Boží království pracovat, už teď se cítit jeho "občany". Myslím, že se v tomto názoru nijak nemíiíme, akorát od vás cítím neustálou snshu nás strkat do krabičky, která není naše.


n/a
n/a
 #28595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.07.20 09:34:19 | #28668 (4)

Margo, rozdíl je v tom, že nemáte reálně sejmuty hříchy Kristem, že nejste skutečně narozeni z Boha, nejste vnitřně tímto vyčištěni, váš duch se nenarodil jako čistý z Ducha svatého a nemůže tedy přebývat ve vás.

Ta změna musí být reálná a vnitřní

Vám jenom někdo něco řekl a vy tomu věříte, že je to tak. A máte to jen v hlavě.
Pro váš "duchovní ráj" nemáte nejmenší biblické opodstatnění. Ukaž mi to v Písmu !


7
n/a
 #28629 

| Předmět: RE:
01.07.20 12:51:57 | #28609 (1)

Použij lepší preklad!
9 uzdravujte v něm nemocné a říkejte: ‚Přiblížilo se k vám Boží království.'


n/a
n/a
 #28574 

| Předmět:
30.06.20 13:16:37 | #28561

Pripodobneni.... pro nás. .....


n/a
n/a

| Předmět: RE:
30.06.20 14:03:50 | #28566 (1)

:-).


n/a
n/a
 #28561 

| Předmět: RE: RE:
30.06.20 17:04:02 | #28567 (2)

Citovaná pasáž není o Božím království, ale o tom, když nekdo přijal Božího ducha a svévolně hřeší, neexistuje odpusteni. Musí se cist kontext, aby člověk pochopil smysl!

Hřešit proti svatému duchu znamená odporovat mu svévolně. Srdce takového hříšníka je již tak ničemné, že náprava není možná.

Tento druh hříchu měl zjevně na mysli Pavel, když napsal: „Je ... nemožné, aby ti, kdo byli jednou provždy osvíceni a okusili nebeský velkorysý dar a stali se podílníky svatého ducha a kdo okusili znamenité Boží slovo a síly budoucího systému věcí, ale kdo odpadli, byli znovu oživeni k pokání.“ (Hebrejcům 6:4–6) Tento apoštol také řekl: „Jestliže ... svévolně pácháme hřích po přijetí přesného poznání pravdy, nezůstává již žádná oběť za hříchy.“ (Hebrejcům 10:26)

Nejde o vyhození z nebe, ale ztrátu Božiho Ducha a výběr za Božího syna!


n/a
n/a
 #28566 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.07.20 09:26:17 | #28596 (3)

rose, tento verš ze Židům jsem tady dala původně já.

Vím, o čem je tam psáno a postla jsem sem jen část verše z toho důvodu, že jsem tím potvrzovala ....."okoušení moci budoucího věku"......., čili Božího království !

rose, není to přesné poznání pravdy.........., které způsobuje okoušení nebeských darů.........­........ale přijetí Ducha svatého.

A co to znamená, že už se nemůže vést k pokání a odpuštění hříchů..........tam není rozepsáno, tak nedělej hloupé závěry svoji logikou....!
Nevíš vůbec o čem se tady mluví........­......kde jsi vzal vyhození z nebe........to fakt nevím.....


7
n/a
 #28567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 12:07:55 | #28602 (4)

Něco okusit neni najesť se.
Dar SD, je jenom zavdavek budouciho BK.


n/a
n/a
 #28596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 12:11:35 | #28603 (5)

Potvrzeni budouciho vlastníctvi, jeste není mít to v ruce!

Závdavek: Řecké slovo, které je v 2. Korinťanům 1:22 překládané jako „závdavek“, bylo podle jednoho slovníku „termínem používaným v oblasti práva a obchodu“. Označovalo „první splátku, záruku nebo zálohu, kterými se předem zaplatila část kupní ceny a tak se zajistil právní nárok na určitou věc nebo se potvrdila platnost smlouvy“. Když je křesťan pomazán svatým duchem, dostává od Jehovy „závdavek“ budoucí odměny. Tou je podle 2. Korinťanům 5:1–5 neporušitelné duchovní tělo a patří k ní také dar nesmrtelnosti. (1. Kor. 15:48–54)


n/a
n/a
 #28602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 13:18:45 | #28612 (6)

rose, přejít ze smrti do života a mít věčný život , vše v minulém čase.........to je Boží závdavek........

Nebyla zaplacena část kupní ceny, Kristus zaplatil dokonale a plně......-a tím vzniknul právní nárok a tím je potvrzená Nová smlouva mezi námi a Kristem. Jistinou je pečeť Ducha svatého.

Je tam jediná podmínka a to je vytrvat do konce.

Něco tak vzácného, zpečetěného krví Krista, se jen tak snadno neruší, je to více, než být syn v rodině a stejně ani my syna jen tak nevyženeme z rodiny.


7
n/a
 #28603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.07.20 13:22:55 | #28614 (7)

To není jen tak okusit a nenajíst se.........., my jsme syceni do konce života na zemi a vcházíme do Božího království a nalézáme pastvu......

To není jen ochutnat........, zase to posuzuješ nějakým právníkem, pohanem a svými tělesnými logickými představami. Ty na to nestačí.
Nemáš tušení, jaké to je, protože ty nejsi Chrámem Ducha a nenarodil jsi se z Boha.


7
n/a
 #28612 

| Předmět: Rossiq
30.06.20 10:31:39 | #28555

Представитель Управления Министерства юстиции по Кемеровской области Юлия Анульева поясняет, что религия Свидетелей Иеговы не запрещена.

29 июня 2020 г. Слушание в суде первой инстанции

https://jw-russia.org/cases/kemerovo.html#20200622


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq
01.07.20 07:21:06 | #28576 (1)

No, zakázáni nejsme, jen bychom asi neměli existovat. *30360*


n/a
n/a
 #28555 

| Předmět: RE: RE: Rossiq
01.07.20 13:03:16 | #28610 (2)
*27482*

n/a
n/a
 #28576 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq
01.07.20 18:46:12 | #28641 (3)

Ber to z té lepší stránky. Třeba se v tom vězení obrátí, přijme Krista a stane se z něj křesťan.


9
n/a
 #28610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq
01.07.20 21:05:32 | #28645 (4)

Bereme to z té lepší stránky, protože víme, že ve víře vytrvává. *33121*


n/a
n/a
 #28641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
01.07.20 21:34:22 | #28647 (5)

To zrovna moc k smíchu není, protože bez Krista je ztracen.


9
n/a
 #28645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
01.07.20 21:40:58 | #28648 (6)

Jsem si jistý, že to ví. *19837*


n/a
n/a
 #28647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
01.07.20 22:00:21 | #28649 (7)

Ví to asi tak - jedním uchem dovnitř, druhým ven, že. Vědět to nestačí, to ví i démoni, a o to horší pro ty, co to vědí a nevěří. Kdyby tomu věřil, kázal by evangelium Ježíše Krista jako apoštolové. A ruku na srdce - jako svědek nic takového nedělá. *2282*


9
n/a
 #28648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
01.07.20 22:08:59 | #28650 (8)

Ty víš, kolik toho ví, a čím se liší evangelium, které káže, od toho, co kázali apoštolové?
A prosil bych konkrétně.


n/a
n/a
 #28649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
02.07.20 08:23:59 | #28659 (8)
*27482*

n/a
n/a
 #28649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
02.07.20 08:25:37 | #28660 (8)

Jak kázal Ježíš?


n/a
n/a
 #28649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
02.07.20 08:27:23 | #28661 (6)

Nikdo neposlouchá a neváží si Krista vic, než svědkové....


n/a
n/a
 #28647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
02.07.20 19:11:47 | #28696 (7)

No to snad nemyslíš vážně. Můžeš nějak odůvodnit cos napsal, čím si svědkové váží Krista, a to dokonce více než ostatní???


9
n/a
 #28661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
02.07.20 19:20:47 | #28698 (8)

Kdo jej miluje bude zachovávat Jeho Slovo, Jan 14/23.


n/a
n/a
 #28696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.20 19:58:31 | #28701 (9)

Ano, přesně tak, Kroky. *20832*


n/a
n/a
 #28698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq
03.07.20 07:28:56 | #28718 (8)

Dodrzujeme to, co přikázal! Denně za něj Bohu děkujeme!
Svým následovníkům Ježíš řekl: „Jste moji přátelé, jestliže děláte, co vám přikazuji.“ (Jan 15:14)
Jiným význačným znakem prvních křesťanů byla horlivá kazatelská činnost. Kristus svým následovníkům přikázal: „Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů.“ (Matouš 28:19, 20) Jean Bernardi, profesor na pařížské Sorbonně, napsal: „[Křesťané] měli vycházet na veřejnost a mluvit všude a s každým. Na silnicích i ve městech, na náměstích i v domácnostech. Ať byli vítáni, či nikoli. K chudým lidem i k lidem bohatým, kteří byli zavaleni majetkem. . . . Museli cestovat po silnicích, plavit se na lodích a vydávat se až na samotný kraj světa.“


n/a
n/a
 #28696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 07:29:37 | #28719 (9)

Ernest W. Barnes v knize The Rise of Christianity (Vzestup křesťanství) napsal: „Křesťanské hnutí je ve svých hodnověrných raných dokumentech představováno jako hnutí naprosto mravné a dbalé zákona. Jeho členové si přáli být dobrými občany a loajálními poddanými. Vyhýbali se nedostatkům a neřestem pohanství. V soukromém životě se snažili být pokojnými sousedy a spolehlivými přáteli. Byli vedeni ke střídmosti, pracovitosti a čistému způsobu života. V prostředí, v němž převládala zkaženost a mravní bezuzdnost, byli poctiví a pravdomluvní — pokud zachovávali věrnost svým zásadám. Měli vysoká měřítka sexuálního jednání: manželský svazek uchovávali ve vážnosti a v rodině žili čistým rodinným životem.“ Právě podle těchto rysů bylo možné poznat křesťany.


n/a
n/a
 #28718 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 07:31:46 | #28720 (10)

Ježíšova slova, že jeho učedníci budou nenáviděni ‚pro jeho jméno‘, znamenají, že se budou držet Ježíše, protože je mesiášským Králem, dosazeným Jehovou Bohem. Znamená to, že jej budou uznávat a poslouchat jako pravého Pána, nebeského Pána, jehož příkazům dávají přednost před příkazy pozemských vládců. Znamená to, že budou lpět na mesiášském panství, které představuje, a nebudou se míchat do záležitostí pozemských, lidmi vytvořených vlád. Znamená to, že se považují za otroky Ježíše Krista, a jednají jako tací, za otroky, kteří nepatří sobě, ale Ježíši Kristu, jenž je vykoupil cenou své vlastní krve. Znamená to také být svědkem Boha a Otce Ježíše Krista, Jehovy, původce mesiášského království.


n/a
n/a
 #28719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 07:33:49 | #28721 (11)

Nést Kristovo jméno znamená tedy mnohem více, než jen vést spořádaný život. Musíme také dokázat, že nepatříme k světovému systému, jehož nejvýznačnější a nejvlivnější částí je křesťanstvo, ale že jsme pro Boží čistý nový pořádek, který Bůh chystá pro obyvatele země. Jsme pak v tomto odcházejícím světovém systému věcí jen cizinci, dočasní usedlíci. (1. Petra 2:11) Pro skutečného křesťana je nemožné být zajedno s lidmi světa, jednat jako oni a být citově roznícen a ovládán ve světě běžným přepjatým nacionalismem. Nacionalistickým Židům řekl Ježíš o sobě: „Vy jste z oblasti dole, já jsem z oblasti nahoře. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.“ (Jan 8:23) Tím se Ježíš nečinil částí tohoto světa, který sleduje sobecké cíle. Jeho učedníci nesmí být také částí tohoto světa. — Jan 17:14, 16.


n/a
n/a
 #28720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 11:03:57 | #28764 (12)

rose, ale toto jsou pouhé vnější věci.

Jednak Krista nekážete, tak jak to dělali první křesťané !

1.Kor.1.kap.:
1Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.
2Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.
17........ ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.

Už teď, co jsi napsal totálně zazdilo ....onou údajnou lidskou modrostí, já, já, já , my,....Kristův kříž a tím jsi obsah Kristova kříže vyprázdnil.....!

Kromě toho, že jsi ho ani nezmínil !

Nést Kristovo jméno, neznamená všechny ty věci, o kterých píšeš.

Nést Kristovo jméno hlavně znamená říkat evangelium, že se nechal přibít s našimi hříchy a že se na místě můžeme smířit s Bohem, jejich sejmutím !

Že můžeme na místě přejít ze smrti do věčného života...!

Jan.6.kap:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Nestačí se jen chovat podle Písma, dokazovat, že nepatříme k celosvětovému systému, toto jsou vnější věci, které znovuzrozením přicházejí.

To podstatné co se děje zásluhou Krista je vstup do Božího království a smíření s Bohem !

Poté je podstatná naše vniřní výměna. Výměna našeho poskvrněného ducha, tím že se narodí z čistého Ducha svatého náš duch.
Že v tomto našem narozeném duchu začne Duch svatý přebývat a skrze našeho ducha nás vniřně dále proměňuje. Píše na desky našich srdcí, změní naše kamenné srdce na masité a dále nás vede ke změně naše celé bytosti !!!

To nikdo nedokáže jen vnějším způsobem, že se rozhodne to dělat dobře podle Bible !
A hlavně je to tělesná snaha se Bohu líbit a ta je pro Boha nepřijatelná.
Jen skutky v Duchu svatém jsou pro Boha přijatelné !


7
n/a
 #28721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 11:17:41 | #28768 (13)

Nést Kristovo jméno neznamená toto co píšeš:

Jste moji přátelé, jestliže děláte, co vám přikazuji.“
než jen vést spořádaný život. Musíme také dokázat, že nepatříme k světovému systému, jehož nejvýznačnější a nejvlivnější č

Nést Kristovo jméno znamená především nést jeho ukřižování s našimi hříchy.........!!!

A tím sejmutí našich hříchů, dokonalé očištění a tím smíření s Bohem !

Toto je to nejdůležitější na tomto světě........­......a to je také obsahem Kristova kříže nebo kůlu !

Bez následného narození našeho čistého ducha, našich útrob, včetně zabydlení Ducha svatého v nás a jeho pomoci,......­.stejně nejsme toto všechno následovnictví vykonávat a Bůh to nepřijme !

Takto nekážete Krista, ale zazdíváte !


7
n/a
 #28764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 11:21:12 | #28770 (14)

Ale i ty následné věci vzniklé v dále v Duchu svatém se neříkají jako evangelium na úvod lidem.

Toto tady jen píšu, aby byl znatelný rozdíl stejně i pak po přijetí Ducha svatého.


7
n/a
 #28768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 19:51:27 | #28780 (14)

Kjaro, s tebou se nedá diskutovat snad o ničem. Máš jednu jedinou mantru, kterou točíš pořád dokola a používáš ji jako univerzální odpověď na cokoli. Snad i kdybych se tě zeptala, co jsi měla dněska k obědu... *500*


n/a
n/a
 #28768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 07:04:06 | #28788 (13)

Vyprazdnit se dá něco jiného!
Víra musí být potvrzena skutky, jinak je to automobil bez motoru = k ničemu. I demoni věří a třesou se!


n/a
n/a
 #28764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 07:19:01 | #28791 (14)

1. Korinťanům 1:17
17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale oznamovat dobrou zprávu, a to ne moudrou řečí, aby se Kristův mučednický kůl nestal zbytečným.


n/a
n/a
 #28788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 09:16:03 | #28801 (14)

Teprve po narození našeho ducha a bydlení Ducha svatého v něm, je reálné dělat skutky čisté a přijatelné pro Boha.

Skutky, které se rozhodnu dělat po přečtení litery, jsou už při čtení mixovány našimi tělesnými nastaveními a představami.
Bez Ducha nemůžeme ani rozumět, a jednáme, aniž víme čím vším je to ovlivněno. Například našimi zraněními a deformacemi v duši. Naše pohnutky nemusí být čisté, aniž si to uvědomujeme.

Něco tak nečistého a deformovaného jako jsou naše skutky z naší síly není pro Boha naprosto přijatelné. I když jsme sebevíce úpřímní !!!


7
n/a
 #28788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 10:54:07 | #28804 (15)

Teď jsme třeba uvažovali o Kornéliovi. On přece činil čisté skutky, a proto si ho Bůh zamiloval a přijl ho mezi Ježíšovy následovníky. Teprve potom obdržel svatého ducha.


n/a
n/a
 #28801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 12:46:16 | #28805 (16)

Margo, takto také okamžitě naskočí katolíci, protože oni jsou taky skutkaři.

Kornélius je naprostá vyjímka, protože se jednalo o precendenc. Spasení pohanů.

A musel také být očištěný, Kristem. Bez toho nemohl být spasený.

Pokud budeš čekáš, že budeš být čistý skrze skutky,......­....tak nebudeš spasený.........


7
n/a
 #28804 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 14:09:51 | #28806 (17)

Takže Kornélius byl "naprostá výjimka", zatímco Pavlovo obrácení se stalo běžným způsobem, jak se stát křesťanem? *2* *2*
Kjaro, přestaň nás urážet svými nesmysly o "skutkařích" a očištění skrze skutky.
Už mě opravdu nebavíš. Udělala sis z našeho fóra nástěnku pro svoje zaujaté názory a čekáš, že ti to bude procházet donekonečna?


n/a
n/a
 #28805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 21:52:42 | #28820 (17)

My jsme skutkaři, a ty duchařka? *3499*


n/a
n/a
 #28805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 22:00:50 | #28821 (17)

Jen jsem ti na tomto příkladu chtěla ukázat, že skutky přijtelné pro \boha může člověk činit nezávisle na pomazání duchem, abych ti ukázala, že nemáš pravdu, když tvrdíš, že "teprve po narození našeho ducha a bydlení Ducha svatého v něm, je reálné dělat skutky čisté a přijatelné pro Boha".


n/a
n/a
 #28805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 12:54:26 | #28839 (18)

Ano Margo, Bůh si vybral člověka podle skutků, je to jediný příklad v Písmu a tak nemůže být pravidlem,......ale ani tak z těch skutků nemohl být spasený, musel být naplněný Duchem svatým, což dokazuje, že předtím byl dokonale očištěn Kristem během několika minut.

To takto probíhá.

Margo, nechci urážetet, ale vy sami vyučujete, že nejste chrámy Ducha a opravdu nejste, poznám to i v komunikaci, tak proč vy sami nepřijímáte Ducha svatého, kdyto přijde u vás jako u Kornélia.
Že to bude zjevné každému.

Duch svatý jinak působí i na pohany, jinak by nežili.


7
n/a
 #28821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 13:39:36 | #28846 (19)
Jjaro, ty si pořád jen přihříváš svoji políbčičku bez ohledu na probírané téma.

A jínaK - BŮH SI NEVYBRAL PODLE SKUTKŮ JEN kORNÉLIA, ALE I MNOHO DALŠÍCH SVÝCH SLUŽEBNÍKŮ, TŘEBA TAKOVOU MARII. O SPASENÍ ZE SKUTKŮ TADY NEBYLA ŘEČ.


n/a
n/a
 #28839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 13:42:36 | #28848 (19)

Nic si z toho nedělej, ani na tobě není nijak patrné, že bys byla pomazaná Božím duchem. Už jen proto, že uctíváš nepravého boha, trojjediného.


n/a
n/a
 #28839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 07:14:52 | #28790 (13)

Vnější věci, jsou důkazem tvého vnitrku. Jinak jde jen o pouhý fanatismus. Stojící s amplionem a vykrikujici "prijmi Krista a budeš spasen", to svědčí o fanatismu bez pochopení!


n/a
n/a
 #28764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 09:03:59 | #28799 (14)

Jasně, ten blbec Kornélius začal s celým svým barákem drmolit nějaké nesmysly v jazyku po několika slovech o Kristu.......a aniž něco pochopili, byli pokřtěni po jednom verši.......o Kristu......

Nezačni mi vykládat, že Boha znal, určitě ne tak, že by speciální doktrínu studoval dva roky.....


7
n/a
 #28790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 10:24:47 | #28802 (15)

Prosím, vyjadřuj se slušně. *17622*
Z textu vyplývá, že Kornélius i jeho domácnost byli zbožní lidé. Zbožní lidé velice dobře znali P9sma a taky v tu dobu očekávali příchod Mesiáše. Zřejmě věděli i o Kristu. Petr jim dal svědectví o splnění proroctví na Ježíšovi. A dost možná, že si všichni mysleli, že záchrana se nevztahuje na ně jako na pohany. Petr je vyvedl z omyslu a Jehova to stvrdil vuiditelným znamením přijetí Božího ducha.
Nevím, proč tady pořád točíš nějaké dva roky sdpeciální doktríny. Je to fakt trapné.

2 Byl to zbožný muž a on i celá jeho domácnost se báli Boha. Štědře dával chudým a stále se k Bohu úpěnlivě modlil. 3 Jednou kolem třetí hodiny odpoledne spatřil ve vidění, jak k němu přichází Boží anděl a říká: „Kornélie!“ 4 Ten se na něj vyděšeně podíval a zeptal se: „Co si přeješ, Pane?“ Anděl mu odpověděl: „Bůh si všímá tvých modliteb a darů, které dáváš chudým, a pamatuje na ně.

„Posílá nás důstojník Kornélius, bezúhonný muž, který se bojí Boha a má dobrou pověst v celém židovském národu. Svatý anděl mu předal pokyn od Boha, aby tě zavolal do svého domu a vyslechl si tvá slova.“

44 Zatímco Petr ještě mluvil, na všechny, kdo ta slova slyšeli, přišel svatý duch. 45 A věřící z obřezaných, kteří přišli s Petrem, žasli nad tím, že dar svatého ducha dostali i lidé z jiných národů. 46 Slyšeli je totiž mluvit různými jazyky a oslavovat Boha. Potom Petr řekl: 47 „Může někdo zabránit tomu, aby byli pokřtěni vodou lidé, kteří dostali svatého ducha stejně jako my?“ 48 A přikázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Pak ho poprosili, aby u nich několik dnů zůstal.


n/a
n/a
 #28799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 09:09:40 | #28800 (14)

Ano, vnější věci jen odrážejí vnitřek.
Proto je zapotřebí, aby se narodil náš duch, aby byl čistý z čistého Ducha svatého.

Svůj genetický kód vnějším chováním nezměníš.........


7
n/a
 #28790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 10:50:52 | #28803 (15)

Genetický kód určitě ne! *15238*
S tímhle bys, Kjaro, souhlasit mohla: Když je někdo uvnitř špatný, může se přemoci k dobrému jednání jen tak na oko. Ale pokud je někdo uvnítř dobrý, těžko z něj budou vycházet špatné skutky, protože vnitřně dobrý člověk se prostě nebude přemáhat k špatnostem.


n/a
n/a
 #28800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 09:55:01 | #28833 (16)

Ne, Margo. Žádný člověk na tomto světě není schopný dělat takové skutky, aby byly přijatelné pro Boha, pro jeho přijetí a pro spasení.

Ty by jinak nemusel Kristus umírat, aby nás očistil !


7
n/a
 #28803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 13:32:45 | #28845 (17)

Souswtřeď se, Kjaro. Řeč je o něčem jiném. *3477*


n/a
n/a
 #28833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 10:53:09 | #28931 (18)

Jistě, můžeš žít dobře co to dá podle Písma, je to ale pouze k tvému užitku tady na zemi.


7
n/a
 #28845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:28:22 | #28943 (19)

Nééé! *6578*


n/a
n/a
 #28931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 13:06:29 | #28951 (19)

Nikdy jsme netvrdil, ze nás zachrání skutky. Bojujes proti své představě o nás.....
Zbytečně.


n/a
n/a
 #28931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 13:14:53 | #28953 (20)

rose, ne nebojuju proti své představě. Vy jste vyučováni, že vás nezachrání skutky, ale Kristovo výkupné !

Jenže když se to nestalo jako u Kornélia, že jste chrámem Ducha, tak se to nestalo a nikdy nestane !

Máte jen iluzi a v hlavě, že vás nějak očistí Kristus.....-.....ALŮE NEOČISTÍ !

v TOM JE SATANSKÁ ZRADA !


7
n/a
 #28951 

| Předmět: Zprávy z Konga a Konžské demokratické…
29.06.20 21:54:53 | #28543

V Kongu a Konžské demokratické republice řádí pandemie, záplavy a ozbrojené konflikty

Bratři a sestry v některých částech Konga a Konžské demokratické republiky jsou v současnosti ohrožováni nejen pandemií koronaviru, ale i záplavami a ozbrojenými konflikty. Pobočka v Konžské demokratické republice, která dohlíží na činnost svědků v obou zemích, vypracovala plány, jak bratrům a sestrám poskytnout potřebné věci a duchovní podporu. Na území pod svojí správou vytvořila 57 výborů pro humanitární pomoc, které doteď zajistily potraviny pro víc než 90 000 bratrů a sester.

Konžská republika
5 381 000 – počet obyvatel
8 808 – počet svědků Jehovových
98 – počet sborů
1 : 651 – poměr svědků k počtu obyvatel

Konžská demokratická republika
86 791 000 – počet obyvatel
243 146 – počet svědků Jehovových
3 880 – počet sborů
1 : 386 – poměr svědků k počtu obyvatel

Biblické publikace na cestách po Kongu


n/a
n/a