Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 29324x
Příspěvků:
5037

Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.

| Předmět: Uklidnění duše
14.02.20 08:24:25 | #7974

Uklidnil a utišil [jsem] svou duši. (Žalm 131:2)

Když se v našem životě něco nečekaně změní, může to v nás vyvolat strach a stres. (Přísl. 12:25) Dokonce pro nás může být těžké změnu přijmout. Jak můžeme v takové situaci ukonejšit a utišit svou duši? (Žalm 131:1–3) Navzdory nepříznivým okolnostem můžeme i my přímo cítit hojivý účinek Božího pokoje, který střeží naši mysl. (Filip. 4:6, 7) Když jsme v úzkých a prosíme Jehovu o pomoc, Boží pokoj může posílit naše odhodlání dál Jehovovi sloužit a může nás střežit před tím, že bychom se chtěli vzdát. Kromě toho, že nás Boží duch uklidní, může nám také připomenout biblické verše, které nám pomůžou pamatovat na to, co je v životě skutečně důležité. (Jan 14:26, 27) w18.10 27 ¶2; 28 ¶5, 8


27
n/a

| Předmět: RE: Uklidnění duše
14.02.20 08:26:32 | #7980

Př 12:25)
Starosti tíží srdce člověka, ale dobré slovo ho rozveselí.

(Ža 131:1–3)
Jehovo, mé srdce není pyšné ani mé oči nejsou povýšené, neusiluji o věci, které jsou příliš velké, ani o to, co je nad mé možnosti.  2 Naopak jsem uklidnil a utišil svou duši jako malé dítě u své matky. Jsem spokojený jako malé dítě.  3 Ať Izrael čeká na Jehovu odteď až navěky.

(Flp 4:6, 7)
S ničím si nedělejte starosti, ale v každé situaci předkládejte své žádosti Bohu v modlitbě a úpěnlivé prosbě a zároveň mu děkujte. 7 A Boží pokoj, který přesahuje veškeré chápání, bude střežit vaše srdce a vaši mysl prostřednictvím Krista Ježíše.

(Jan 14:26, 27)
Ale pomocník, svatý duch, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všechno a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 27 Zanechávám vám pokoj, dávám vám svůj pokoj. Není to takový pokoj, jaký dává svět. Ať se vaše srdce neznepokojuje ani nesvírá strachem.


27
n/a

| Předmět: jméno
14.02.20 05:31:04 | #7954

Skutky apoštolské 4:11  
Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli,
ale on se stal kamenem úhelným.
V nikom jiném není spásy;
není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."


0
n/a

| Předmět: RE: jméno
14.02.20 08:14:45 | #7966

To je velká pravda, Descu. Chtěl jsi tím říct něco konkrétního?


27
n/a

| Předmět: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 01:08:53 | #7948

Pozdě večer 10. února 2020 vyšetřovací orgány unesli bratra Vadima Kutsenka a mučili ho v lese a požadovali, aby jim poskytl informace o jiných svědcích Jehovových. Důstojníci opakovaně bili a škrtili našeho bratra a na břicho a nohu aplikovali elektrické šoky. Když si důstojníci uvědomili, že bratr Kutsenko nezveřejní žádné informace, odvedli ho do vyšetřovací kanceláře k dalšímu výslechu. Zůstává ve vazbě. Dne 15. února 2020 Okresní soud Ingodskij rozhodne, jaká omezení, pokud na něj budou uvalena.
(překladač google)


n/a
n/a

| Předmět: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 08:18:00 | #7970

To je hrozné! Co se to v tom Rusku děje? *33072*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 08:34:50 | #7982

Celý článek
10 февраля 2020 года в ходе обысков в Забайкалье сотрудники силовых органов надели на 31-летнего Вадима Куценко наручники за спиной, закрыли ему глаза и подвергли его в служебном автомобиле избиениям, удушению и разрядам электрического тока в область голени и живота, требуя признательных показаний.

Вадим Куценко был задержан поздно ночью у родителей жены. В ходе пыток он отказывался признавать вину или давать ложные показания против единоверцев. Служебный автомобиль остановился в лесу за стадионом СибВО в Чите. Вадиму Куценко сняли с глаз шапку и заставили выйти из автомобиля, угрожая инсценировать попытку побега. Также поставили лицом к автомобилю и били по ногам. После этого его отвезли к следователю, где он сразу же заявил о примененных к нему пытках.

Верующий все еще остается под стражей. Не позднее 15 февраля суд должен избрать в отношении него меру пресечения. 12 февраля Ингодинский райсуд Читы на трое суток продлил срок его задержания, а также задержания верующих Павла Мамалимова и Сергея Кирилюка. Владимира Ермолаева отправил под домашний арест.

https://jw-russia.org/…0/02/46.html
Dne 10. února 2020 policisté při prohlídkách v Transbaikálii poutali po zádech 31letého Vadima Kutsenka za zády, zavřeli oči a zmlátili ho ve služebním voze, škrtili ho a vybili elektrický proud do jeho dolní končetiny a břicha a požadovali přiznání.

Vadima Kutsenka zadrželi rodiče své ženy pozdě v noci. Během mučení se odmítl přiznat k vinným nebo podat falešná svědectví proti spolutvůrcům náboženství. Servisní vůz zastavil v lese za stadionem Sibiřské vojenské čtvrti v Čitě. Vadim Kutsenko sundal klobouk a byl nucen vystoupit z auta a hrozil pokusem o útěk. Také dal čelem k autu a kopal do nohou. Poté byl převezen k vyšetřovateli, kde okamžitě tvrdil, že na něj bylo aplikováno mučení.

Věřící je stále ve vazbě. Nejpozději do 15. února musí soud proti němu zvolit preventivní opatření. 12.února Ingodinsky Chita Obvodní soud pro tři dny prodloužil termín jeho zadržení a zadržení věřících a Paul Mamalimova Sergei Kiriliuk. Vladimir Ermolaev poslán v domácím vězení.

Nájezdy v Transbaikálii prošly nejméně 40 adresami, bylo zadrženo 28 osob. Přečtěte si, jak se události vyvíjely .


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 08:39:12 | #7984

Сотрудники ФСБ начинают массовые рейды против верующих в Чите, городах Балей, Шилка и Хилок, поселках Карымское, Курорт-Дарасун, Первомайский, селе Верхняя Хила. Задержаны для допроса не менее 10 человек. Под стражей остаются 31-летний Владимир Ермолаев (женат), 47-летний Сергей Кирилюк (женат), Павел Мамалимов (женат, имеет малолетнюю дочь), 31-летний Вадим Куценко (женат).

При обыске в жилище еще одной семьи силовики избивают Александра Карпова. Полученные травмы фиксирует медэксперт.

Среди прочих обыск проходит в доме 62-летней жительницы Хилка Ольги Поляковой, инвалида III группы. Хотя она с трудом передвигается, ее после обыска увозят на допрос. В том же городе силовики обыскивают жилище семьи Мальцевых. Оба супруга на инвалидности, воспитывают несовершеннолетнюю дочь. Во время обыска супругам вызывают скорую помощь. Несмотря на это, главу семьи Вадима увозят на допрос.

К супругам Васильевым, проживающим в Курорт-Дарасуне вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми, правоохранители вторглись рано утром. Во время обыска глава семьи, инвалид III группы, почувствовал себя плохо, однако его все равно забрали на допрос.

Следственный комитет отчитывается, что перед рейдами были сформированы более 30 следственно-оперативных групп, которые одновременно работали в Чите и районах Забайкальского края.
https://jw-russia.org/…s/chita.html

Důstojníci FSB zahajují hromadné nájezdy proti věřícím v Čitě, ve městech Balei, Shilka a Khilok, vesnicích Karymskoye, Kurort-Darasun, Pervomaisky a vesnici Verkhnyaya Hila. Nejméně 10 lidí bylo zadrženo pro výslech. 31letý Vladimir Yermolaev (ženatý), 47letý Sergey Kirilyuk (ženatý), Pavel Mamalimov (ženatý, má mladou dceru), 31letý Vadim Kutsenko (ženatý) zůstává ve vazbě.

Při hledání domu jiné rodiny porazili bezpečnostní úředníci Alexandra Karpova. Zranění zaznamenává lékař.

Pátrání probíhá mimo jiné v domě 62letého obyvatelky Hilky Olgy Polyakové, osoby se zdravotním postižením skupiny III. Ačkoli má potíže s pohybem, po prohlídce je odvedena k výslechu. Ve stejném městě úředníci bezpečnosti vyplenili domov Maltsevovy rodiny. Oba manželé jsou zdravotně postižení a mají malou dceru. Během prohlídky manželé nazývají sanitku. Přesto je hlava rodiny Vadimů vzata k výslechu.

Manželům Vasiljevům, kteří žijí v Kurort-Darasunu, spolu se čtyřmi malými dětmi, napadli policisté brzy ráno. Během pátrání se hlava rodiny, zdravotně postižená osoba ze skupiny III, cítila nemocná, ale byl stále přijat k výslechu.

Vyšetřovací výbor uvádí, že před nájezdy bylo vytvořeno více než 30 vyšetřovacích a operačních skupin, které současně pracovaly v Čitě a v regionech transbaikálního území.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 10:04:37 | #7988

Kam tahle policejní zvůle povede a jak to všechno dopadne? Jediné, co pro naše bratry můžeme udělat, jsou naše modlitby. *30360*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 12:58:27 | #7994

Skutečný demokratický systém disponuje vůči moceským složkám kontrolními mechanismy. U nás je to GIBS.
V Rusku stále platí pořekadlo "Bůh vysoko, car daleko".


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 12:29:51 | #7990
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 13:26:45 | #7998

Je hrozné, že s pokojnými lidmi zacházejí jako s nějakými mafiány - no vlastně mnohdy hůř.No vlastně co se divit, Ježíš taky zemřel jako zločinec nejtěžšího kalibru. *30360*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 13:35:01 | #8000

To je sice hrozné, ale ti lidé koneckonců jen poslouchají rozkazy, možná to někdy "vylepší" nějakou vlastní výslechovou metodou.
Horší je, že třeba tady jsou lidé (prý křesťané), kterým se to moc líbí a v našem případě si říkají "čím hůř, tím líp".
(Jan 16:2)
Lidé vás vyloučí ze synagogy. Dokonce přichází doba, kdy si každý, kdo vás zabije, bude myslet, že tím slouží Bohu.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 14:31:00 | #8002

nikto tu taký nie je...vzťahovať na seba Jn 16, 2 poněkud mimo SJ, patrí to niekomu inému...každá represália vzbudzuje odpor a ľútosť, ale za vašej strany zasa len to B:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim Kutsenko
14.02.20 19:05:06 | #8026

A proč myslíš, že je to mimo SJ?| *24581*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim
15.02.20 09:06:24 | #8098

Visitor je prostě svatá inkvizice!!!!
Co cekas?


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim
15.02.20 15:05:52 | #8156

pretože si zámerne a účelovo privlastňujete Písmo a aplikujete ho len na vaše problémy - len vy ste tí "prví kresťania", všetko z nich si privlastňujete, ale oni sso SJ nemajú nič spoločné - ani vierou, ani problémami, ani životom, ani utrpením (naviac, akokeby iní kresťania neexistovali) - akokeby Ježiš venoval a zameral svoje reči/Písmo len SJ..- a to vieme, že SJ vznikli v 2. polovici 19 st.


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother Vadim
15.02.20 15:51:08 | #8162

Ale kdepak, to není pravda, že bychom všechno v Písmu vztahovali na sebe! Vždyť věnujeme pozornost i jiným, třeba Velkému Babylónu, nevěstce... *3199* *15238*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured Brother
15.02.20 16:16:07 | #8164

jo, vy se nezapřete, ...- v tom falošnom Babylone náuk sú náuky 40000 (mimo KC) denominácií, včetne siekt...takže starajte sa o seba, o vaše náuky vyrobené v kanceláriách, o nás nemusíte, my sme Cirkev, ktorú založil sám Kristus - kto sa tým môže pochváliť?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured
15.02.20 16:25:21 | #8166
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured
16.02.20 00:49:32 | #8174
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured
16.02.20 08:29:13 | #8176

Jé, Vašík*24611*! Idol mých pubertálních let *6084*! Díky, Abuko. *4569*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers Tortured
16.02.20 08:40:03 | #8186
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers
16.02.20 08:45:33 | #8190

No, já většině jeho písniček celkem úspěšně odolával... *21979*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers
16.02.20 11:35:28 | #8208

No jasně, tobě těžko učaruje podmanivý mužský pohled, rošťácký výraz a sametový hlas... *32456*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers
16.02.20 14:30:37 | #8210

No samozřejmě, že ne.
To všechno mám v dostatečné míře. *30357* *19837* *3614*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian
16.02.20 14:38:38 | #8212

Kecáš. Vašíkovi se nikdo nevyrovnááá*33072*! Skákat jako koza taky umíš? *6084*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian
16.02.20 14:40:19 | #8216

O tom nebyla řeč... *3467*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS |
16.02.20 15:00:13 | #8218
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BREAKING NEWS | Russian Officers
17.02.20 05:54:33 | #8338

Ja ho posloucham s odstupem a nic mi to nerika....


22
n/a

| Předmět: Ruský soud uložil bratrům Markinovi a Trofimovovi pokutu.
14.02.20 01:04:22 | #7946
| Předmět: Žít podle pravdy
13.02.20 09:01:28 | #7804

K zamyšlení:

Budu žít podle tvé pravdy. (Žalm 86:11)

Abychom dál chodili v pravdě, je nezbytné přijímat a poslouchat všechno, co Jehova říká. Pravdu musíme mít na prvním místě a podle biblických zásad žít. Stejně jako David musíme být pevně odhodlaní dál chodit v Boží pravdě. Kdybychom nebyli, mohli bychom začít přemýšlet o věcech, které jsme za pravdu zaplatili, a možná bychom byli v pokušení vzít si některé z nich zpátky. Dobře ale víme, že si nemůžeme vybírat, které biblické pravdy přijmeme a které ne. Musíme chodit v celé pravdě. (Jan 16:13) Pokud nechceme, aby nás něco vzdálilo od pravdy, je potřeba moudře využívat čas. Když si nedáme pozor, možná začneme trávit nepřiměřené množství času na internetu, u televize, zábavou nebo koníčky. Na těchto věcech není samo o sobě nic špatného, ale mohlo by se stát, že jim budeme věnovat čas, který jsme dřív trávili studiem nebo jinými duchovními činnostmi. w18.11 10 ¶7, 8


27
n/a

| Předmět: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 09:02:18 | #7806

(Ža 86:11)
Jehovo, poučuj mě o své cestě. Budu žít podle tvé pravdy. Sjednoť mé srdce, aby se bálo tvého jména.

(Jan 16:13)
Ale až přijde on, duch pravdy, povede vás, abyste pochopili celou pravdu, protože nebude mluvit sám od sebe, ale bude říkat to, co slyší, a bude vám oznamovat to, co přijde.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 09:26:36 | #7808

k základnej úcte k ostatným, tam, kde je Jehova, používajte EP, inak reakcia je stratou času...žeby ste ani to nemali?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 09:49:23 | #7818

Jsi nepřítel Božího jména, Visitore. Proč bych měla používat EP, kde je Boží jméno nahrazeno výrazem Hospodin?

Já si dodnes pamatuju, jak krásný pocit jsem měla, když jsem se poprvé dozvěděla, že Bůh má jméno. A že to jméno zní Jehova. Že ho tím jménem můžu oslovovat... *18535*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:06:13 | #7834

Zatim lide mohou poznat Boha Jehovu,
Pak budou muset!
To už ale bude pozdě. ....


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:14:51 | #7842

Krásně jsi to napsal! *20832*

„Již nenechám své svaté jméno znesvěcovat; a národy budou muset poznat, že já jsem Jehova.“ — EZEKIEL 39:7.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:16:57 | #7848

No a mi tam máme : ..já jsem Hospodin..

Ale shoda je v tom " já jsem ", tak že se dorozumět můžeme velice snadno:-).


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:26:20 | #7856
Tak si to tam mějte. Každý jak si zaslouží. *3476*

27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:06:33 | #7836

naopak, ctím si Boží jméno, napísal som to tu a inde mnohokrát v zmysle jeho úcty, ako sme to rozobrali tu a na iných forach - ale ctíme pravé Boží jméno, a pritom ho nevyslovujeme, neskloňujeme, neoperujeme ním- a nepretriasame ho vo všetkých pádoch a debatách - od Sálu království cez čety, až možno v krčmách...lebo jeho jméno je sväté!)...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:12:55 | #7840

V mých očích jsi taky svatý. Můžu ti říkat "hele"? *33075*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:16:57 | #7846
| Předmět: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:22:52 | #7852

Jakou úctu máš na mysli, visitore?
Úctu k Bohu a jeho Jménu, nebo k církvi a jejím tradicím? *16172* *596*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:27:26 | #7860
| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 11:11:59 | #7880

Abuka píše: Jakou úctu máš na mysli, visitore?
Úctu k Bohu a jeho Jménu, nebo k církvi a jejím tradicím?
*
Jistěže visitor má především úctu k církvi, což je modlářství...……

Ale tady, když se někdo zmíní o vro, tak je konec......Ale Krista je možné otloukat, ohýbat ze všech stran...… o tom se můžeme bavit, to nevadí...…, tak kde je vaše největší úcta...…

Je úcta k Bohu, přepisovat jeho ….INSPIROVANÉ­....slovo....­..byť Božím jménem ?
Bůh se jasně vyjádřil tím, že do dokonaného kánonu NZ své jméno nedal vepsat...……-a ať se nám to líbí nebo ne, ať to vidíme jako logické /(jako třeba , že je to citace ze SZ/,...….Bůh má jistě lepší logiku a ví mnohem lépe, proč tam nadal vepsat své jméno !

Kdyby si v průběhu několika sta let, každý vůdce přepsal v Písmu co pro něj nebylo logické, Bible by dnes už neexistovala.....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 11:36:15 | #7884

Kjaro, nikdo tady Krista neotlouká.
Už mám dost tvých neustálých útoků a šíření lží o našich naukách a našem životě vůbec.
Vezmi si týdenní studijní volno a popřemýšlej, jak se tady dál míníš projevovat. *3275*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:36:47 | #7864

franto, za posledné 2 dni (a x-dní) tu a inde padlo o tom (o úcte k Božiemu jménu - i pri rozbore Otčenáša, čo začala nika na df "O Bohu a o životě s Bohem", kde to vysvetľujem) viac príspevkov - zalistujte...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 11:38:28 | #7886

Visitore, zase se vrátím ke staré praxi, a tvoje příspěvky, kde Boží jméno snižuješ, budu bez vysvětlení mazat.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 14:45:46 | #7890

Tak nám to sem, prosím, hoď, Visitore, ať to máme na jedné hromadě a nemusíme skákat z fóra na fórum. *11071*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:42:46 | #7868
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 14:49:08 | #7894
| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:43:06 | #7870

mám úctu k Bohu (Bohopoctu), jeho jménu, Cirkvi i tradicím...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 14:51:01 | #7896

Takovou úctu k Božímu jménu máš, až že schvaluješ jeho vyzmizíkování z Bible? *19364* Ó, jaká pocta Bohui! *889*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 10:44:25 | #7872

Kroky spousti nekonečný kolovratek.....
Nenastoupim. .....


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 11:10:13 | #7878
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 11:16:00 | #7882

Kjara, tú vašu predstavu mojej úcty k Bohu, jeho jménu, mi nepodsúvajte, a pozorne čítajte, čo píšem, prečo stále o mne lžete? - súdite a zákerne skresľujete a manipulujete mojimi slovami? - to si vyprosujem, robíte to už dlhé mesiace!


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 16:00:33 | #7906

Pro Margo
Děkuji za tohle:
Krásně jsi to napsal! *20832*


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
14.02.20 07:34:07 | #7960

Slov. Literatura:
Ivan Krasko
V roku 1906 uverejnil v Slov. pohľadoch básne List slečne Ľ. G., Poznanie a báseň Jehovah v Letopise Živeny 1906.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
14.02.20 07:40:11 | #7962

Co to znal Ivan Krasko, co nezná Visitor???


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
14.02.20 08:17:01 | #7968

Hviezdoslav, báseň Rachel:
„Nie plané, dovoľ… (Ananiáš sticha).
,I naplním dom tento slávou…’ snuje
zvesť ďalej prorok. Čo to? Iste slýcha
z úst Jehovových: zapriem šeliem sluje;
prestanem horič zlievať do kalicha,
i keď už dlho pyká, horekuje,
uvediem v pokoj Izraela, lebo…“
„Bez archy?“ kráľ v to. „Či sa našla v Nébo?“

Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/…lav_Rachel/1#…'


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
14.02.20 08:21:56 | #7972

Marne se snažíš, Rose. Visitore přece lehce odhalí, že jde o falsifikát SJ! *3312*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
14.02.20 08:26:11 | #7978

*34258*
Ale do mého fondu, je to přinos....


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
15.02.20 13:43:51 | #8132

Ivan Roy:
Hej! Nech sprší spravodlivosť tvoja na hajno bludných, zradných hyen, Jehovah mocný, tetragram ty svätý, vyplieň ich v prchlivosti svojej, nech síra Sodomy ich ničí a pekla plamy dusia v hŕbu, nech zem je holá pod nimi, neplodí ni semienka viac, nech Tatier granit na nich padá,

Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/…-roku-1918/2#…

znal i výraz tetragram!


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
15.02.20 14:08:41 | #8136
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
16.02.20 10:17:29 | #8194

Oprava: Vladimir Roy!


22
n/a

| Předmět: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 15:45:23 | #7902

jo, ide o to, co je pravda. pravda má tisíce podôb - i smerom k Bibli...Pilát k Ježišovi: co je pravda?...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 16:02:38 | #7908

Jasné ji podává písmo!
Pravda o Bohu a plánu s námi....


22
n/a

| Předmět: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 16:36:57 | #7922

ToTo není možné! Ty se ptáš stejně jako Pilát! *6578*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 16:39:07 | #7926

iste, ale Ježiš mu neodpovedal...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 16:55:55 | #7940

Neodpovídal, protože si to PIlát nezasloužil. Tak přemýšlím o tom, jestli bychom neměli přestat odpovídat tobě. *3392*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
13.02.20 17:05:49 | #7942
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
14.02.20 14:34:11 | #8006

:-) to bude pre mňa šok, co budu dělat? - nepřežiji to!


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
14.02.20 19:07:11 | #8030

Budeš se tu točit bezprizoerně jako vítr v bandě. *500*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žít podle pravdy
15.02.20 15:21:07 | #8158
| Předmět: Rusko
12.02.20 09:02:09 | #7670

К Александру и Ларисе Васильевым, проживающим в Курорт-Дарасун вместе с четырьмя детьми 4, 6, 8 и 16 лет, правоохранители вторглись рано утром. Во время обыска Александр, инвалид III группы, почувствовал себя плохо, однако его все равно увезли на допрос. Его жену Ларису, работающую неврологом, оставили дома с детьми, пообещав, что ее допросят позже. У семьи изъяты все электронные устройства. Единственная причина произошедшего — вероисповедание.

В доме одной из семей правоохранители в ходе обысков вскрыли полы. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Забайкальский край — территория, куда в ходе сталинских репрессий массово сослали Свидетелей Иеговы на спецпоселение. Позже верующие были реабилитированы и признаны жертвами политических репрессий.

Alexander a Larisa Vasiliev, kteří žijí v Kurort-Darasunu, spolu se čtyřmi dětmi ve věku 4, 6, 8 a 16 let napadli policisté brzy ráno. Během pátrání se Alexander, zdravotně postižený člověk ze skupiny III, cítil nemocný, ale byl stále vzat k výslechu. Jeho manželka Larisa, která pracuje jako neurologka, byla s dětmi ponechána doma a slibovala, že bude vyslýchána později. Rodina zabavila všechna elektronická zařízení. Jediným důvodem toho, co se stalo, je náboženství.

V domě jedné z rodin odhalili policisté při prohlídkách podlahy. Okolnosti incidentu se vyjasňují.

Území Trans-Bajkalu je územím, kde byli během stalinistických represí masově vyhnáni svědkové Jehovovi do zvláštního osídlení. Věřící byli později rehabilitováni a uznáni za oběti politické represe.

Fuj preklad, sorry

https://jw-russia.org/…movskiy.html


22
n/a

| Předmět: RE: Rusko
12.02.20 09:08:20 | #7672

Tohle je fakt dobré
Příbuzní, kteří smrdí vězením....
Родные с запахом тюрьмы: в России за убеждения судят целые семьи

https://jw-russia.org/…01/1539.html

Za víru soudí celé rodiny...


22
n/a

| Předmět: RE: RE: Rusko
12.02.20 09:11:09 | #7674

Забайкалье становится 54-м регионом России, где репрессируют за веру. Обыски в Чите и еще 6 населенных пунктах края


22
n/a

| Předmět: RE: RE: Rusko
12.02.20 19:10:15 | #7754

to nie je za víru ako takú v rodine, to je za šírenie viery SJ verejne (zhromažďovaním)...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 19:20:58 | #7756

Prosím, neusiluj o to, abych si o tobě myslela, co si začínám myslet... *2527*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 20:46:13 | #7772

:-) myslete si co chcete, objektivně zvažuji, asi o co tam jde...vy hovoríte len to B, ale nie A (to sa zamlčuje)...ob­jektívnu pravdu nepriznáte, len hovoríte, čo sa deje (represálie) so SJ, ale ich príčina (zdôvodnenie zásahov polície) - kde nic tu nic...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 08:04:57 | #7782

No počkej, nedávno jsi tvrdil, že povíme A, ale ne B. *3409* UJASNI SI TO! *2527*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 08:10:55 | #7786

NÁBOŽEBSKÁ NESNÁŠENLIVOST SE TI ZDÁ BÝT SLABÝM DŮVODEM? Razantní zásahy ozbrojených jednotek, rabování, zatýkání, věznění, mučení... pokojných občanů pro jejich víru ti přijde OK? No vlastně s inkvizičními procesy taky nemáš problém, viď... *19969*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 08:14:49 | #7790

NÁBOŽENSKÁ (opr.ava)


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 09:29:45 | #7810

to nie je náboženská neznášanlivosť, to je prestupovanie ruských zákonov/práva (zásah je vždy za nejaký takýto "trestný" čin, či prečin - ale to /podrobnosti, ktoré sú iste uvedené, keď sú SJ zatknutí/odsúdení) sa od vás nedozvieme....mne je to ľúto, ale píšem vzhľadom na ruské platné právo...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 09:55:44 | #7822

Ruské platné právo je takové, že zavedlo pojem "extrémismus" a jeho výklad tak, aby se dal napasovat na cokoli, co se zdá být nepohodlné. Dá se napasovat i na všechno, co vláda či pravoslavní nenávidí, čeho se chtějí zbavit. Třeba nepohodlných nivinářů, umělců, náboženství... "Svatá" inkvizice přesně stejně spolupracovala s vládním systémem, který jí umožňoval zatýkat, mučit a piopravovat kohokoli, koho se jí zamanulo, a zabavovat majetek obětí. Tohle je úplně stejnýá případ, tak si to přeber. *32456*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 09:49:55 | #7820

platí: raz poviete A, ale nie B, inokedy B, ale nie A - podľa toho, aká je kauza...v týchto prípadoch hovoríte len B (represálie), ale ni A (príčina represálií)...B je totiž naviazaním na A/pramení z A...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:02:13 | #7828

ak Rusko zaviedlo pojem extrémizmus, tak ho zaviedlo, a tak to treba rešpektovať..­.zákony sa neprijímajú na kolene nejakého gubernátora, či jeho grémia - ale v parlamente (predtým predložené a prediskutovaní v patričnom výbore Dumy)...prečo RKC nie je extrémistická (a pritom v Rusku nie je nejak populárna zo známych dôvodov...a rovnako desiatky protestantských cirkví nie sú tam extrémistické? - čo myslíte? podumajte!...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:11:03 | #7838

Podúmaj ty, proč myslíš jako inkvizitor.
Prostě jsou ke svědkům Jehovovým stejně nesnášenliví jako ty. Přeber si to, jestli na to máš. *5689*
Nejsme jediná skupina, která je v Rusku pronásledovaná. Ale ty si myslíš, že je to podle práva, práva lidského i Božího, protože tě šálí nenávist. Podle stejného "práva" byli pronásledováni a likvidováni první křesťané, podle stejného "práva" postupovala inkvizice.., a na stejné straně "práva" se teď cítíš stát i ty. Je to odporné, Visitore. Skutečně odporné. (Nemám smajlíka, kterým bych mohla vyjádřit svůj aktuální pocit - myslím, že takový tady ani není v nabídce.) Mít takové názory, tak s nimi ani nevylezu mezi lidi. *20280*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 15:56:52 | #7904

o prvých kresťanon nemluvte, SJ nemajú nič spoločné s nimi, boli to kresťania väčšinou rímskej cirkvi s vierou, ktorú dnes má RKC...účelovo si privlastňujete to, čo vám nepatrí, s čím SJ nemajú nič spoločné - ani vierou, ani mravmi, ani hrdinstvom vo viere - mučeníctvom za vieru - tisíce umučených na krížoch i v arénach ako potrava levom a iným šelmám (predtým boli vyhladované), ako fakle, či skrátení o hlavu), žijúcimi v katakombách, kde lámali chlieb vo viere v živého Krista, ani v relácii k času (sú vykopávky + svedectvá apoštolských cirkevných otcov), ...cirkevní otcovia svedčia, niektorí s nimi taky hrdinsky zomreli....re­presálie SJ v Rusku sú politicko-náboženského charakteru, proti zákonom Ruskej Federácie-ona si ich prijala v parlamentnej demokracii (i skrz nekompatibilitu vierouky SJ s doktrínami apoštolských cirkví, včetne pravoslávnej)..to sa však ťažko počúva, číta, a hlavne prijíma, chápem...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 16:25:24 | #7914

Původ RKC je tady:
Bod obratu pro nové náboženství v Římské říši byl rok 313 n. l., datum takzvaného obrácení císaře Konstantina na „křesťanství“. Jak k tomu obrácení došlo? V roce 306 n. l. nastoupil Konstantin po svém otci a časem se stal s Liciniem spoluvládcem Římské říše. Byl ovlivněn matčinou oddaností křesťanství a svou vlastní vírou v božskou ochranu. Než šel v roce 312 n. l. do bitvy u Milvijského mostu nedaleko Říma, tvrdil, že dostal ve snu pokyn namalovat na štíty svých vojáků „křesťanský“ monogram — řecká písmena chí a ró, první písmena Kristova jména v řečtině.* S tímto ‚posvátným talismanem‘ porazila Konstantinova vojska svého nepřítele Maxentia.

Krátce po vítězství v bitvě prohlásil Konstantin, že se stal věřícím, ačkoli pokřtít se dal až těsně před smrtí asi o čtyřiadvacet let později. Získal si pak podporu vyznavačů křesťanství ve své říši „přijetím řeckých písmen [] chí,ró jako svého emblému. . . Chí,ró se však již používalo jako ligatura [spojení písmen] jak v pohanském, tak v křesťanském kontextu.“ — The Crucible of Christianity, vydáno Arnoldem Toynbeem.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 16:29:22 | #7916

Dále :
Tak byl položen základ křesťanstva. Britský rozhlasový pracovník Malcolm Muggeridge napsal ve své knize The End of Christendom [Konec křesťanstva]: „Křesťanstvo začalo císařem Konstantinem.“ Učinil však také vnímavou poznámku: „Dalo by se dokonce říci, že sám Kristus zrušil křesťanstvo dříve, než začalo, prohlášením, že jeho království není z tohoto světa — což bylo jedno z jeho nejdalekosáhlejších a nejdůležitějších prohlášení.“ A bylo také jedno z nejpřehlíženějších náboženskými a politickými vládci křesťanstva. — Jan 18:36.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 16:33:13 | #7918

:-) to nie je pôvod RKC, ale niektoré preripetie dejín RKC:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 16:36:05 | #7920

A dale, s křesťany založenými Ježíšem, to nemá nic spolecneho:
Historik Will Durant vysvětluje: „Církev přejala některé náboženské zvyky a formy, které byly běžné v předkřesťanském [pohanském] Římě — štólu a jiná roucha pohanských kněží, používání kadidla a svěcené vody při očišťování, pálení svíček a věčné světlo před oltářem, uctívání svatých, architekturu baziliky, římský zákon jako základ pro kanonický zákon, titul pontifex maximus pro nejvyššího kněze a ve čtvrtém století latinu. . . Brzy se stali původci pořádku a zdrojem moci ve městech spíše biskupové než římští prefekti; metropolité neboli arcibiskupové podporovali, ne-li nahrazovali, provinční místodržitele a biskupský synod vystřídal provinční sněm. Římská církev šla ve stopách římského státu.“ — The Story of Civilization: Part III—Caesar and Christ (Historie civilizace: III. část — César a Kristus).


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 16:43:09 | #7930

Nakonec je to tak, Visirore, že s prvními křesťany nemá nic společného ŘKC. A ty hrůzy, které první křesťané zažívali od římské vlády, zažívali pak mnozí z rukou ŘKC. *11334*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
14.02.20 14:35:19 | #8008

boli to kresťania hlavne rímskej cirkvi, nie SJ...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
14.02.20 16:28:29 | #8014

Visitore, v té době žádná římská církev neexistovala, pouze jednotlivé sbory v Palestině, Malé Asii a jižní Evropě, o které se staral sbor starších mužů v Jeruzalémě.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
14.02.20 18:49:49 | #8020

rímska cirkev (ešte neorganizovaná) už existovala od r. 50, pred príchodom ap. Petra a ap. Pavla, ktorí je zorganizovali (dali jej základné cirkevné štruktúry a ju etablovali...s ńou splynuli po mučeníckej smrti (sťatí ap. Pavla v Ríme/za bránami medzi r. 64-67- je tam teraz bazilika ap. Pavla) všetky "východné" Pavlove cirkvi - cirkvi jednej viery), ktoré na svojich misiách založil, a tak vznikla jedna apoštolská rímsko-katolícka cirkev...dokazujú to aj dejiny pápežstva/Cirkvi a samozrejme i svetské dejiny...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
14.02.20 19:09:15 | #8032

To jsou vaše interní pohádky. Všimni si, prosím, že první křesťané žili a věřili úplně jinak, než se po celé ty věky prezentovala "římskokatolická církev". *3312*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
14.02.20 19:20:25 | #8038

to je vaša nevedomosť, neinformovanosť, ignorancia historických faktov...vaša interpretácia dejín nemá nič spoločné s historickou skutočnosťou, nielen cirkevných historikov ale i svetských...ob­jektívna pravda (hisitórie) je pre vás neprijateľný pojem...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
14.02.20 19:40:23 | #8046

V:
to je vaša nevedomosť, neinformovanosť, ignorancia historických faktov...vaša interpretácia dejín nemá nič spoločné s historickou skutočnosťou, nielen cirkevných historikov ale i svetských...ob­jektívna pravda (hisitórie) je pre vás neprijateľný pojem...

M:
Nevím, o co jude, k čemu se zakto vyjadřuješ.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
14.02.20 20:13:25 | #8048

k tomu, čo je vyššie - že spochybňujete zorganizovanie a etablovanie rímskej cirkvi ap. Pavlom, ako aj primát rímskej cirkvi medzi všetkými ostatnými, ktoré sa koncom 1. st. a zač. 2. st. do nej implementovali?...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
15.02.20 08:29:59 | #8084

Sbory, které vznikaly v 1. atoletí, nemají s ŘKC nic společného. Za tím si atojím a můžu to srovnáním lehce dokázat. *10235*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
15.02.20 08:35:32 | #8094

Visitore,ono není ani co zpochybňovat.
Církev se "etablovala" v Římě až poté, co se stala státním náboženstvím. Do té doby byl největší počet křesťanů v Palestině, takže neexistoval žádný racionální důvod, aby byla spravována z Říma.
Můžeš uvést jediný biblický text, který by zmiňoval Řím jako centrum křesťanství?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
15.02.20 08:48:54 | #8096

Mimochodem, Pavel byl v Římě ve vězení, tak tam těžko mohl něco organizovat. *21979*
Mohl odtud psát dopisy, to ano.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rusko
12.02.20 19:07:41 | #7752

znova: proč je napadli?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: Rusko
12.02.20 19:22:41 | #7758

Kvůli náboženské nesnášenlivosti. Měl bys vědět, co to je. *30975*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 19:32:12 | #7760

nemyslím si, - spíš skrze porušenie zákona o zhromažďovaní SJ (v bytoch/domoch a inde) a verejnom šírení SJ publikací...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 20:22:16 | #7764

Proto honí ktolíky v Číně, měly by ste uvažovat o tom, ze se stáhnete...
*34258* *34258* *34258*


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 20:22:40 | #7766

No, a vytvořit takový "zákon", nad nímž se tu tetelíš blahem, je projevem čeho? *3476* Je projevem náboženské nesnášenlivosti. *32456*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
12.02.20 20:40:26 | #7768

už sa opakujem asi 5.x - v Číne je principiálne s katolíky iný problém...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 08:00:57 | #7776

Ale podle tvých názorů. které tady prezentuješ, by se měli stáhnout z Číny, když jsou pronásledováni. Nebo ne? V čem je rozdíl. Jde přece o to pronásledování, ne? *20280*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 09:32:57 | #7812

Cirkev sa odnikiaľ nesťahuje, je to univerzálna Kristova Cirkev (má takýto štatút), nie nejaké v posledných desaťročiach vyrobené spoločenstvo nejakej skupiny, ktoré rebeluje proti štátnej moci...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:00:18 | #7824

Ty máš úplně zatemníno, Visitore. *5620* Ale asi za to nemůžeš... *4585*. |Nebylo by ti líp ve středověku? *19969* *11334* *30975*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:15:44 | #7844

Meli By Jste Se stáhnout. ....
Z Číny. Čína ma své zákony a nechce Vás tam. Zbalte kufry!
Porusujete čínské zákony!!!!


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:25:33 | #7854

To je o niečom inom. *6640* *15238*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:22:19 | #7850

to nie je náboženská neznášanlivosť, to je prestupovanie cinských zákonov/práva (zásah je vždy za nejaký takýto "trestný" čin, či prečin - ale to /podrobnosti, ktoré sú iste uvedené, keď sú katolici zatknutí/odsúdení) sa od vás nedozvieme....mne je to ľúto, ale píšem vzhľadom na cinské platné právo...
*35134* *35134*


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:26:57 | #7858
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:34:07 | #7862

už sa opakujem asi 5.x *5527*


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 10:42:01 | #7866

ak Čína zaviedla, ze neberie Vatikan, tak to zaviedla, a tak to treba rešpektovať..­.zákony sa neprijímajú na kolene nejakého gubernátora, či jeho grémia - ale v parlamente (predtým predložené a prediskutovaní v patričnom výbore Čínské vlady)...


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 14:48:29 | #7892

No a tak tedy si katolík nic nedělá z toho, že v Číně jsou jeho bratři perzekvováni? Je to tedy v pořádku a jede se dál? Ty vaše bratry, kteří jsou v Číně pochytáni a vězněni, prostě hodnotíte jako přestupníky zákona a dobře jim tak? Chápu to správně? *19364* *30428* *15184*


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
13.02.20 16:38:14 | #7924
| Předmět: Svedsko a Norsku
12.02.20 08:56:40 | #7664

осударственные органы Швеции и Норвегии признали Свидетелей Иеговы полезной для общества организацией
Министерство культуры Швеции официально признало, что Свидетели Иеговы «вносят вклад в укрепление и поддержание фундаментальных ценностей», а также «играют активную роль в общественной жизни».

Švédské a norské úřady uznávají Jehovovy svědky za organizaci přátelskou vůči komunitě
Švédské ministerstvo kultury oficiálně uznalo, že svědkové Jehovovi „přispívají k posílení a udržování základních hodnot“ a „také hrají aktivní roli ve veřejném životě“.

https://jw-russia.org/…0/02/33.html


22
n/a

| Předmět: RE: Svedsko a Norsku
12.02.20 08:57:51 | #7666
| Předmět: RE: Svedsko a Norsku
12.02.20 20:41:27 | #7770

chcelo by to citaci z nejakého norskeho zdroja...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: Svedsko a Norsku
13.02.20 08:01:45 | #7778
| Předmět: RE: RE: Svedsko a Norsku
13.02.20 17:15:43 | #7944

Sbírka soudních rozhodnutí
STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
PAOLA MENGOZZIHO
přednesené dne 1. února 20181
Věc C-25/17
Tietosuojaval­tuutettu
proti
Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta
[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Nejvyšší správní soud,
Finsko)]
Celý dokument:https://www.google.com/url?…

https://eur-lex.europa.eu › PDFPDF
Sbírka soudních rozhodnutí - EUR-Lex


22
n/a

| Předmět: církev a politika
12.02.20 06:29:13 | #7648

Jak jsem si tak četla dnešní zprávy:

https://www.seznamzpravy.cz/…olicie-88088

Je v pořádku, když církev spojuje své cíle s politickými? Za "urážku" církve pronásledování? *30428*


27
n/a

| Předmět: RE: církev a politika
12.02.20 08:47:41 | #7662

Ono to celé zapadá do obrazu symbiózy církve a státu v Rusku.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: církev a politika
12.02.20 08:58:41 | #7668

No jasně, to je z té zprávy cítit. Prostě státní náboženství.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: církev a politika
12.02.20 09:20:54 | #7676

Satan si své 3 části před posledním utokem musi spojit....
Zjevení 16
„Pak jsem spatřil, jak z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falešného proroka ycházejí tři nečistí duchové jako žáby — a skutečně jsou to ďábelští duchové dělající zázraky, kteří odcházejí ke králům na celém světě, aby je shromáždili k válce, k onomu velikému dni vševládného Boha. . . Shromáždili je na místo, které se hebrejsky jmenuje Harmagedon.“


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: církev a politika
12.02.20 09:23:09 | #7678

Oni mají pocit, ze jsou silnější a pro Jehovu bude lehčí je utřít. .....


22
n/a

| Předmět: zemřel za všechny
12.02.20 06:01:25 | #7644

K zamyšlení:

[Kristus] zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, už nežili pro sebe, ale pro toho, kdo za ně zemřel a byl vzkříšen. (2. Kor. 5:15)

Jako křesťané máme důkaz, že nás Jehova miluje. „Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16) Ježíš nás také miluje, vždyť za nás zemřel! A jeho láska je pro nás hnacím motorem. Boží Slovo slibuje, že ani „soužení nebo tíseň“ nás nedokážou „oddělit od Boží lásky, která je v Kristu“. (Řím. 8:35, 38, 39) Když se potýkáme se zkouškami, které nás fyzicky nebo citově vysávají anebo nám berou radost ze služby Jehovovi, vzpomeňme si na lásku, jakou k nám má Kristus. Může nám to dát sílu vytrvat. (2. Kor. 5:14) Díky Ježíšově lásce budeme mít chuť žít dál a sloužit Jehovovi. Může nám pomoct, abychom to nevzdali, i když zažijeme přírodní katastrofu, pronásledování nebo zklamání anebo nás trápí zničující úzkost. w18.09 14 ¶8, 9


27
n/a

| Předmět: RE: zemřel za všechny
12.02.20 06:02:46 | #7646

(2Ko 5:15)
A zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, už nežili pro sebe, ale pro toho, kdo za ně zemřel a byl vzkříšen.

(Jan 3:16)
Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

(Ří 8:35)
Kdo nás oddělí od Kristovy lásky? Těžkosti, tíseň nebo pronásledování? Hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?

(Ří 8:38, 39)
Jsem totiž přesvědčený, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani vlády, ani věci nynější, ani věci budoucí, ani moci, 39 ani výška, ani hloubka, ani žádné jiné stvoření nás nedokážou oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

(2Ko 5:14)
Pohání nás Kristova láska. Došli jsme totiž k tomuto závěru: Jeden člověk zemřel za všechny, protože všichni zemřeli.


27
n/a

| Předmět: RE: RE: zemřel za všechny
12.02.20 09:30:31 | #7682

Margo, všechny verše Nové smlouvy se vztahují na Křesťany, kteří jsou chrámem Ducha a tudíž lze do nich vejít pouze v Duchu.
Tělesně není možné se učit nehněvat,...….není možné spoléhat na zaslíbení o zkouškách, třeba že nebudou nad naše síly,.....nelze si jen vzpomenout mozkem na Kristovu lásku...…, ta láska musí být skrze Ducha v nás....!

Dáváte recept lidem, který nemůže člověku pomoci dnes a už vůbec ne pro věčný život!


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: zemřel za všechny
12.02.20 09:35:40 | #7684

No ty tomu "rozumis"....


22
n/a

| Předmět: Jásání
11.02.20 19:42:33 | #7634

K zamyšlení:

Budu ... jásat díky Jehovovi. (Hab. 3:18)

Někteří odborníci se domnívají, že tento verš doslova znamená: „Budu skákat radostí díky Bohu, budu díky němu tancovat nadšením.“ To je pro nás všechny opravdu cenné poučení! Jehova nám nejenom dal nádherné sliby, ale také nás ujišťuje, že na jejich splnění pilně pracuje. Hlavním poselstvím knihy Habakuk je bezpochyby to, že máme důvěřovat Jehovovi. (Hab. 2:4) Tuto důvěru budeme mít, když budeme prohlubovat svůj vztah s ním. K tomu je zapotřebí: 1. Stále se k Jehovovi modlit a říkat mu o všem, co nás trápí, 2. pozorně naslouchat tomu, co nám říká ve svém Slově a jaké pokyny dostáváme prostřednictvím jeho organizace, a 3. trpělivě a s vírou na něj čekat. Přesně to dělal Habakuk. I když na začátku rozhovoru s Jehovou byl silně rozrušený, na jeho konci byl odhodlaný a šťastný. Když si z něj vezmeme příklad, Jehova utěší i nás. Bude to, jakoby nás láskyplně objímal. Mohl by nám snad tento hrozný svět nabídnout něco lepšího? w18.11 17 ¶18, 19


27
n/a

| Předmět: RE: Jásání
11.02.20 19:43:02 | #7636

(Hab 3:18)
já budu přesto jásat díky Jehovovi, budu mít radost díky Bohu, svému zachránci.
(Hab 2:4)

Podívej se na toho, kdo je pyšný. Jeho srdce není čestné. Ale bezúhonný bude žít díky své věrnosti.


27
n/a