Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 133257x
Příspěvků:
19137

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Rusko
18.02.20 11:37:47 | #8556

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ. В Хабаровске суд приговорил верующего Евгения Аксёнова к 2 годам лишения свободы условно и ограничению свободы еще на полгода. Он готовит апелляцию...
https://jw-russia.org/cases/khabarovsk3.html#20200218


6
n/a

| Předmět: skutky
18.02.20 08:55:28 | #8522

K zamyšlení:

Ať každý zkoumá své vlastní skutky. Potom bude jeho radost vyplývat z toho, co dělá on sám, a ne ze srovnání s někým jiným. (Gal. 6:4)

Když Jehova stvořil lidi, přál si, aby byli jeho spolupracovníky. Můžeme s ním spolupracovat každý den, přestože jsme nedokonalí. Děláme to například tehdy, když kážeme dobrou zprávu o Království a činíme učedníky. (1. Kor. 3:5–9) Stvořitel celého vesmíru si nás vybral, abychom s ním spolupracovali na něčem, co považuje za důležité. To je něco úžasného! Kázání a vyučování ale nejsou jediné způsoby, jak s Jehovou spolupracovat. Můžeme to dělat také, když pomáháme někomu z rodiny nebo ze sboru, jsme pohostinní, podporujeme teokratické projekty a sloužíme Jehovovi víc. (Kol. 3:23) To, co pro Jehovu můžeš dělat ty, ale neporovnávej s tím, co pro něj můžou dělat druzí. Pamatuj, že svou roli hraje věk, zdravotní stav, podmínky a schopnosti. w18.08 23 ¶1, 2


n/a
n/a

| Předmět: RE: skutky
18.02.20 08:56:19 | #8524 (1)

(1Ko 3:5–9)
Kdo je tedy Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, jejichž prostřednictvím jste uvěřili a kteří vykonali práci, kterou jim dal Pán. 6 Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh dával vzrůst. 7 Ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, tedy nejsou nic, ale důležitý je Bůh, který dává vzrůst. 8 Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, mají stejný cíl, ale každý dostane odměnu podle své práce. 9 Jsme tedy Boží spolupracovníci a vy jste Boží pole, Boží stavba.

(Kol 3:23)
Ať děláte cokoli, pracujte na tom celou duší, jako byste to dělali pro Jehovu, a ne pro lidi,


n/a
n/a
 #8522 

| Předmět: RE: skutky
18.02.20 09:01:32 | #8526 (1)

"Jehova" nepatrí do listov ap. Pavla (ap. Pavel nikdy nehovoril o "Jehovovi"), ak chcete reakciu na príspevok, tak to nerobte, buďte aspoň trocha tolerantná k ostatným veriacim kresťanom - je to SJ egoizmus, strata empatie k iným a tolerancie iných...inak odmietam reagovať a urobia to aj iní...


n/a
n/a
 #8522 

| Předmět: RE: RE: skutky
18.02.20 09:09:58 | #8530 (2)

A o kok ten text podle tebe je, když ne o Jehovovi?


n/a
n/a
 #8526 

| Předmět: RE: RE: RE: skutky
18.02.20 09:17:10 | #8532 (3)

v kresťanstve hovoríme o Bohu - katolíci/angli­káni/dokonca i metodisti (tvrdí Domecek) ho veria ako v jednote Trojice, ostatní ako jednotu jedného Boha v troch božských osobách), a tak isto ap. Pavel písal "Boh" (i keď nehovoril jednote božských osôb v Trojici, ale isto to tušil)...


n/a
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: skutky
18.02.20 09:29:04 | #8534 (4)

Netušil. Apoštol Pavel znal Boha jako Jehovu - byl Žid. *10235*


n/a
n/a
 #8532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: skutky
18.02.20 09:36:24 | #8536 (3)

znal Boha, a jeho jméno (isteže ho poznal ako JHVH) nevyslovoval, to je predsa jasné z jeho listov a Skutkov...chcete spochybňovať všetky, hlavne klasické profesionálne preklady? - znova, ak chcete reakcie na príspevky, tak píšte tak, ako je to vo všetkých, hlavne klasických prekladoch, tu debatujú kresťania cirkví, prípadne ateisti, takže z akejsi elementárnej úcty k iným píšte "Boh"...PNS si nechajte na internú debatu vo vašom SJ prostredí (medzi svojimi), toto je verejné forum ...


n/a
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: skutky
18.02.20 09:42:58 | #8538 (4)

Ono totiž vůbec není jasné, kdy se Boží jméno přestalo vyslovovat. Jasné je akorát to, že tento zvyk zavedli odpadlí Židé. Jehova nikdy něco takového nepřikázal, ba ani nenaznačil. Ježíš Boží jméno, tedy jméno svého Otce Jehovy, ctil, i jeho vlastní jméno obsahovalo jméno Boží.


n/a
n/a
 #8536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: skutky
18.02.20 10:06:02 | #8540 (3)

znova, Ježiš Božie meno nevyslovil, nevyslovovali ho ani apoštoli, a ani ap. Pavel, amen! - tak to rešpektujme".­..Božie jméno posväcujeme (v duchu/v modlitbe len hovoríme: "posvěť se jméno tvé", nie verbálne ohýbame vo všetkých gramatických pádoch a formách - od četov na nete až po pivárne - je to inak hriech: "Nevezmeš jména Božího nadarmo"..


n/a
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: skutky
18.02.20 10:17:07 | #8542 (4)

Jak víš, že z NZ nebylo Boží jméno vymazáno stejně jako ze SZ? Když Ježíš četl ze svitků text, v němž bylo Boží jméno, myslíš, že ho vynechal? Posílala jsem ti odkaz na pojednání, proč bylo na to které místo v NZ vráceno Boží jméno a které Bibe ho taky obsahují, ale úplně jsi ho zazdil. Nezajímá, tak nezajímá. *19969*


n/a
n/a
 #8540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 10:35:11 | #8544 (3)

operovanie s Božím jménem na internete a v tisícoch všelijakých diskusií, ktoré sa často zvrhnú do všelijakých polemík (i tady), je hriech proti 3. prikázaniu Desatora: "Nevezmeš jména Božího nadarmo"!...


n/a
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 10:51:31 | #8546 (4)

A operování s Ježíšovým jménem nic? *3409*


n/a
n/a
 #8544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 11:18:02 | #8548 (4)

Tak nepolemizuj, stejně jsem ti slíbil, že tvoje ataky na Boží jméno budu mazat.


n/a
n/a
 #8544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: skutky
18.02.20 11:27:08 | #8552 (3)

Čisté křesťanství trojuci nezná! Je to součást odpadnuti od víry zs 4. století.


6
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: skutky
18.02.20 11:34:52 | #8554 (3)

Znova, Tys s Ježíšem chodil, abys věděl, co vyslovil?
Vyslovoval ho pokaždé, když říkal vlastni jméno, neboť Ježíš znamena: "Jehova je zachrana".
Kromě toho, kdy znovu zjevoval uz zapomenuté Boží jméno, kvůli židovské zrudne povere, nevyslovovat Boží jméno.
Tak nezidovci, Visitore!


6
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 11:45:22 | #8558 (3)

V Ježíšově době však existoval silný sklon rozumné Boží příkazy vysvětlovat nanejvýše nerozumným způsobem. Například čtvrté z Deseti přikázání ukládalo Židům povinnost, aby sedmý den každého týdne dodržovali jako den odpočinku, sabat. (2. Mojžíšova 20:8–11) Ortodoxní Židé dovedli tento příkaz až k absurdním závěrům tím, že vytvořili nespočetná pravidla, která určovala i ty nejmenší věci, které se směly nebo nesměly v sabatu dělat. Nepochybně ve stejném duchu dovedli rozumný příkaz, že Boží jméno nesmí být zneuctíváno, k vrcholně nerozumnému extrému, že jméno by nemělo být dokonce ani vyslovováno.

Držel se Ježíš takové nebiblické tradice? Sotva! Určitě se však nezdráhal v sabatu uzdravovat, i když to znamenalo, že poruší lidmi vytvořená pravidla Židů a že bude dokonce riskovat svůj život. (Matouš 12:9–14) Ježíš odsoudil farizey jako pokrytce, protože jejich tradice šly nad Boží inspirované Slovo. (Matouš 15:1–9) Proto je nepravděpodobné, že by se zdráhal vyslovovat Boží jméno.


6
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 12:20:47 | #8562 (4)

A katolíci to dovedli k ještě větší dokonalosti tím, že Boží jméno pro jistotu ani do Bible nepíšou.


n/a
n/a
 #8558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 21:10:20 | #8586 (3)

nepíšou, protože tam není:-)


n/a
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 21:46:20 | #8592 (3)

Není tam, protože ho tam nepíšou! *2527*


n/a
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 22:00:46 | #8600 (3)

iste, když nic není, tak není:-)


n/a
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 22:07:50 | #8606 (3)

No jo, to se to vymaže, přepíše na Hospodina, a už není! Máš dobrou argumentaci, Visitore, jen co je pravda! *447*


n/a
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 02:01:38 | #8612 (4)

Důležité je že JSEM je všude, ve všech překladech Bible zůstalo:-) i když mnohde jenom jako užitečné sloveso:-).


n/a
n/a
 #8606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 06:32:53 | #8618 (3)

*34258* *34258* *34258*
No jo, Visitor, odborník.....
Asi má původní dopisy Pavla!


6
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 06:38:28 | #8620 (3)

Až na to, ze Boží jméno není jsem.


6
n/a
 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 08:51:23 | #8652 (4)

Ja to mám v Bibli velkejma písmenama :-), že jo, Bůh živých se tak jmenuje, dokuď jsme tak je v nás Bůh živých, je to boží přítomnost a mi se potom dál každej nějako jmenujeme, ale i vím že na tomto diskuzním foru se to nesmí psát, tak se předem omlouvám, že se stalo.


n/a
n/a
 #8620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 09:26:39 | #8678 (3)

Máš sice zajímavou teorii, ale proatě to není tak, jak bys chtěla a jak by se ti líbilo. *10235*


n/a
n/a
 #8530 

| Předmět: Vidím svět svýma rukama
18.02.20 07:59:19 | #8520

James Ryan, který je svědek Jehovův, se narodil neslyšící a později ztratil zrak. Díky rodině (v rodině je jediný svědek) a sboru to ale vnímá tak, že získal mnohem víc, než kolik toho ztratil.

Vidím svět svýma rukama


n/a
n/a

| Předmět: RE: Vidím svět svýma rukama
18.02.20 09:09:07 | #8528 (1)

Fakt hodně dojemné. Asi nikdy nepochopím, jak se můžou dorozumívat hluchoslepí lidi, a navíc jak si povídat o hlubokých myšlenkách. Pro ně musejí mít verš z Izajáše obrovský význam:

(Iz 35:5, 6)
V té době se slepým otevřou oči a uši hluchých uslyší.  6 V té době bude chromý skákat jako jelen a jazyk němého bude radostně volat.


n/a
n/a
 #8520 

| Předmět: RE: RE: Vidím svět svýma rukama
19.02.20 09:26:44 | #8680 (2)

No já znám taky jeden "dojemnej".
*33684*
Rodina měla dvě dcery - starší zdravá - mladší slepá s obrbnou.
Potom jak se st.dcera stala členkou SJ a rodiče s tím nesouhlasili - odešla z domu,vztahy se "zchladili" na bod mrazu a všechnu starostlivost o sestru nechala na rodičích až do smrti matky,která cca 10 let před smrtí měla zdr. problémy a bylo těžké se o postihnutou dceru dokonale starat - do ústavu ji samozřejmě nechtěla dát ani náhodou - po smrti mámy si ji vzala k sobě a stará se o ni myslím(vím),že dobře - jen nevím jestli to není "nezištná starostlivost"
*33789*
Kde v tomto případě zůstalo :
Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
*33684*


78
n/a
 #8528 

| Předmět: RE: RE: RE: Vidím svět svýma rukama
19.02.20 09:36:47 | #8686 (3)

Těžko k tomu něco říkat, když například nevím, co všechno je skryto pod neutrální formulací, že se "vztahy zchladily". Do toho zvenčí většinou není vidět, a to ani když si vyslechneš názory obou stran.
A také nevím, proč bych měl sdílet tvoji nedůvěru o pohnutkách péče o mladši sestru.
Ctít své rodiče je samozřejmě povinnost, ale pokud by to mělo znamenat přestat ctít Boha, je volba jasná.


n/a
n/a
 #8680 

| Předmět: RE: RE: RE: Vidím svět svýma rukama
19.02.20 09:42:29 | #8694 (3)

Tak jestli jí rodiče bránili ve víře, možná jí řekli i něco ve smyslu, aby odešla z domu... To se asi nedozvíme. Píšeš jen, že s tím rodiče nesouhlasili. Podle naší víry a porozumění Písmu to není tak, že my máme opustit rodinu a zpřetrhat svazky. Často to udělá rodina, protože se nesmíří s novou vírou některého z jejích členů.


n/a
n/a
 #8680 

| Předmět: Moudrost
17.02.20 00:27:34 | #8328

K zamyšlení:

Moudrost je to nejdůležitější, proto ji získej. (Přísl. 4:7)

Když děláme to, co je správné, přináší to mnoho dobrého. I když se moudrost neobejde bez poznání, nestačí jen znát fakta. Zásadní je, jak se rozhodujeme. Moudrost projevují dokonce i mravenci, a to tím, že si dělají zásoby na zimu. (Přísl. 30:24, 25) Kristus, „Boží moudrost“, vždycky dělá to, z čeho má jeho Otec radost. (1. Kor. 1:24; Jan 8:29) Jehova ví, že je rozdíl mezi tím, když nějaké rozhodnutí uděláme, a když podle něj skutečně jednáme. Ty, kdo se snaží zůstat pokorní a dělat to, co je správné, určitě odmění. (Mat. 7:21–23) Proto stále přispívej k tomu, aby byl sbor místem, kde můžou všichni pokorně sloužit Jehovovi. Dělat to, o čem víme, že je správné, chce svůj čas a vyžaduje to trpělivost. Když se o to ale snažíme, je vidět, že jsme pokorní. A díky pokoře budeme šťastní teď i v budoucnosti. w18.09 7 ¶18


n/a
n/a

| Předmět: RE: Moudrost
17.02.20 00:28:34 | #8330 (1)

(Př 4:7)
Moudrost je to nejdůležitější, proto ji získej. A spolu se vším, co získáváš, získej porozumění.
(Př 30:24, 25)
Čtyři tvorové patří k těm nejmenším na zemi, ale jsou instinktivně moudří: 25 Mravenci nejsou silní, a přesto si v létě připravují potravu.
(1Ko 1:24)
Ale pro ty, kdo jsou povolaní, pro Židy i Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
(Jan 8:29)
A ten, kdo mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože vždycky dělám to, co se mu líbí.“
(Mt 7:21–23)
Do nebeského království nevejde každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, ale jenom ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích. 22 Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali, ve tvém jménu nevyháněli démony a ve tvém jménu nedělali mnoho zázraků?‘ 23 Ale já jim odpovím: ‚Nikdy jsem s vámi neměl nic společného! Jděte ode mě pryč, vy ničemové!‘


n/a
n/a
 #8328 

| Předmět: RE: Moudrost
17.02.20 10:31:17 | #8368 (1)

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině.
Shaw George Bernard
*3440* *20*


78
n/a
 #8328 

| Předmět: RE: RE: Moudrost
17.02.20 11:02:41 | #8370 (2)

Tak to je fakt dobré! *3357*


n/a
n/a
 #8368 

| Předmět: RE: RE: Moudrost
17.02.20 11:06:21 | #8372 (2)

:-) to je taká říkanka daného pána (mnohí páni a dámy si v histórii vymýšľali svoj moudra, aby boli známi a zaujímaví), ktorá môže byť pravdivá, ale nemusí byť na nej ani špetka pravdy...
lepšie je: inteligentný myslí, ví, zvažuje a rozlišuje (v Duchu) pravdu od nepravdy...


n/a
n/a
 #8368 

| Předmět: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 11:20:50 | #8394 (3)

To je taky pravda. Zkus to někdy. *10235*


n/a
n/a
 #8372 

| Předmět: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 12:00:10 | #8416 (3)

Tie tvoje pravdy "pravdúce" plávajú často na "vode".
*20*


78
n/a
 #8372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 12:57:31 | #8436 (4)

Spíš se topí! *20574* *15238*


n/a
n/a
 #8416 

| Předmět: RE: Moudrost
17.02.20 11:14:40 | #8380 (1)

Moudrost je schopnost správně uplatnit poznání.
(Jak 3:13-18)
Kdo z vás je moudrý a rozumný? Ať to prokáže svým dobrým chováním – tím, že jedná s mírností, která je projevem moudrosti. Pokud ale ve svém srdci máte hořkou žárlivost a svárlivost, nevychloubejte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shora. Je pozemská, živočišná, démonská. Vždyť kde je žárlivost a svárlivost, tam je neklid a kdejaká špatnost.
Ale moudrost shora je především čistá, také pokojná, rozumná, připravená uposlechnout, plná milosrdenství a dobrých skutků, nestranná, nepokrytecká. Když ti, kdo působí pokoj, rozsévají v pokojných podmínkách, sklidí dobré ovoce.


n/a
n/a
 #8328 

| Předmět: RE: Moudrost
17.02.20 11:19:15 | #8392 (1)

je dôležitá, ale nie najdôležitejšia (je často tou "márnosťou") - najdôležitejšia je láska...


n/a
n/a
 #8328 

| Předmět: RE: RE: Moudrost
17.02.20 11:21:49 | #8398 (2)

Láska bez moudrosti může být taky k ničemu.


n/a
n/a
 #8392 

| Předmět: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 15:01:58 | #8456 (3)

A moudrost bez lasky chladné strojove jednaní. Číslo 6 žije.
Láska bez múdrosti škodlivý sentiment, nebo netrvale poblouzneni.


6
n/a
 #8398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 15:04:03 | #8458 (4)

Číslo 5 žije.


n/a
n/a
 #8456 

| Předmět: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 15:08:17 | #8460 (3)

hmm, láska v sebe obsahuje múdrosť, lebo je najvyššia...inak to nie je láska:-)


n/a
n/a
 #8398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 16:49:58 | #8474 (3)

Co máš s tou šestkou? *19364* *3409*


n/a
n/a
 #8398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 16:50:53 | #8476 (3)

A dokonce pětka? Něco mi uniklo? *17622*


n/a
n/a
 #8398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 17:07:40 | #8484 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 16:52:35 | #8478 (3)

V:
hmm, láska v sebe obsahuje múdrosť, lebo je najvyššia...inak to nie je láska:-)

M:
Jo, bez moudrosti ani nemusíš cědět, co taková láska obnáší a jak ji projevit. *447*


n/a
n/a
 #8398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Moudrost
18.02.20 11:21:52 | #8550 (3)

Melo to byt 5.
Číslo 5 žije
1986 ‧ Akční film/Filmová komedie ‧ 1 h 39 min
Roboti lásku neznaji:
Na vojenském cvičení zasáhne nového válečného robota předváděného firmou Nova Robotics blesk, který způsobí zkrat a vzápětí se shodou okolností a náhod dostane ven z přísně střeženého objektu. Šéf bezpečnosti, kapitán Schroeder, okamžitě zahájí pátrání, neboť robot číslo pět nereaguje na signály a chová se velmi podivně. Nepozorovaně se dostane do vozu, jehož majitelkou je sympatická Stephany Specková. Když ho dívka objeví, považuje ho za mimozemšťana a pozve do svého domu. Ráno však zjistí, že jde o robota firmy Nova Robotics a oznámí to řediteli firmy. Robot však nechce být chycen a rozebrán, a tak nasedne do dívčina auta a snaží se ujet....


6
n/a
 #8398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Moudrost
18.02.20 12:17:27 | #8560 (4)

No jo, tak tenhle druh filmů mě nijak nebere... *24581*


n/a
n/a
 #8550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Moudrost
19.02.20 08:45:31 | #8646 (3)

Nevíš o co přicházíš. ... *5527* *5527* *5527*


6
n/a
 #8398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Moudrost
19.02.20 08:52:31 | #8654 (3)

O nudu? *34109*


n/a
n/a
 #8398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 09:14:45 | #8664 (3)

Je tam dost ftipu....
Blízké Ti to nebudek ale zasmála by ses......


6
n/a
 #8398 

| Předmět: RE: RE: Moudrost
17.02.20 11:25:56 | #8402 (2)

Pokud máš na mysli lásku a·gaʹpe, neboli lásku postavenou na zásadách, tak v ní už je moudrost obsažená.


n/a
n/a
 #8392 

| Předmět: RE: RE: RE: Moudrost
17.02.20 16:54:26 | #8480 (3)

A proč? Protože ji předchází poznání Boha. *6876*


n/a
n/a
 #8402 

| Předmět: Bůh promlouvá skrze proroky
16.02.20 14:39:38 | #8214

ZA VLÁDY izraelských a judských králů hrála významnou úlohu jedna zvláštní skupina mužů — proroci. Měli mimořádnou víru a odvážně ohlašovali Boží poselství. Podívejme se na čtyři důležité náměty, o kterých často mluvili.

Bůh promlouvá skrze proroky


n/a
n/a

| Předmět: Rusko
16.02.20 10:20:33 | #8196

В Ставрополе силовики во время обыска подбросили верующим запрещенную литературу. Семье грозит уголовное преследование.
https://jw-russia.org/news/2020/02/49.html


6
n/a

| Předmět: RE: Rusko
16.02.20 10:21:56 | #8198 (1)

Во время обыска силовики подбросили супругам несколько публикаций, ранее внесенных в федеральный список экстремистских материалов, а также изъяли ноутбуки, телефоны, электронные накопители информации и личные записи, в том числе с паролями от телефонов.

Правоохранители задавали Денису вопросы о его связях со Свидетелями Иеговы, является ли он организатором и знает ли других верующих.

После обыска супругов отвезли на допрос, где тем снова пришлось выслушивать оскорбления и угрозы в свой адрес. И хотя Машковы позднее были отпущены, силовики пригрозили им, что «теперь они будут чаще видеться».


6
n/a
 #8196 

| Předmět: RE: RE: Rusko
16.02.20 11:30:19 | #8202 (2)

Zastrašování no. Ukazování síly a neomezené moci. Žádné právo. Smutné. *30360*


n/a
n/a
 #8198 

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
16.02.20 21:56:28 | #8234 (3)

jaké právo? však právo je to, čo je prijaté na úrovni parlamentu/Dumy...a to sa musí rešpektovať...aké právo máte na mysli?


n/a
n/a
 #8202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
16.02.20 22:03:46 | #8242 (4)

Jo? To, co jsem popsala, že se bratrům děje, považuješ za právo? Nám tady budete lejt do hlavy, jaké jsme pomalu zrůdy, když vyloučímě nekajícného hříšníka ze sboru, a tady se budeš zastávat takových hrůz jako práva nejprávovatějšího? To se jako nestydíš? *17622*


n/a
n/a
 #8234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
16.02.20 22:05:01 | #8244 (3)

Po padesáté osmé:
Rozhodnutím Nejvyššího soudu byly zrušeny právní subjekty svědků Jehovových, tedy jednotlivé sboru a pobočka.
Ústavní právo na svobodu uctívání zůstalo formálně stále zachováno.


n/a
n/a
 #8202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
16.02.20 22:12:17 | #8258 (3)

Najvyšší súd sa musí riadiť Ústavou daného štátu, tak je to v každom právnom systéme....ak by tomu tak nebolo, tak je okamžite právny chaos, anarchia...


n/a
n/a
 #8202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
17.02.20 05:52:00 | #8336 (3)

Vždyť to je katolicka inkvizice, co cekas???


6
n/a
 #8202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
17.02.20 09:17:38 | #8358 (4)

To je Visitor. Od toho nečekám už nic*5567*. Ani papež snad není tak bigotní jako on. *11334* Ale myslím, že valná většina ostatních katolíků je prostě normální. *6876*


n/a
n/a
 #8336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
19.02.20 06:24:17 | #8614 (3)

Proc Vatikán a jeho kněží Čína neuznala?
Najvyšší súd sa musí riadiť Ústavou daného štátu, tak je to v každom právnom systéme....ak by tomu tak nebolo, tak je okamžite právny chaos, anarchia...


6
n/a
 #8202 

| Předmět: čisté srdce
16.02.20 08:32:51 | #8180

K zamyšlení:

Šťastní jsou ti, kdo mají čisté srdce, protože uvidí Boha. (Mat. 5:8)
Aby naše srdce bylo čisté, musíme se stále snažit mít čisté myšlenky a touhy. Je to velmi důležité proto, aby Jehova naše uctívání přijímal. (2. Kor. 4:2; 1. Tim. 1:5) Jak ale můžou ti, kdo mají čisté srdce, vidět Boha, když ho „žádný člověk ... nemůže vidět, a přesto žít“? (2. Mojž. 33:20) Řecké slovo přeložené jako „vidět“ může také znamenat „chápat, vnímat, vědět“. Ti, kdo „vidí“ Boha, tedy rozumí tomu, jakou má osobnost, a váží si toho, jaké má vlastnosti. (Ef. 1:18) Praví Boží služebníci můžou „vidět“ Boha i tak, že si všímají, jak jedná v jejich prospěch. (Job 42:5) Můžou se také zaměřovat na nádhernou odměnu, kterou Bůh slíbil těm, kdo se snaží zůstat čistí a věrně mu sloužit. w18.09 20 ¶13, 15, 16


n/a
n/a

| Předmět: RE: čisté srdce
16.02.20 08:34:35 | #8182 (1)

(2Ko 4:2)
Zřekli jsme se ostudných, nečestných věcí, nejednáme vychytrale ani nepřekrucujeme Boží slovo, ale tím, že zjevujeme pravdu, se před Bohem doporučujeme každému lidskému svědomí.

(1Ti 1:5)
Cílem těchto pokynů je láska, která vychází z čistého srdce, z dobrého svědomí a z víry bez pokrytectví.

(2Mo 33:20)
Ale dodal: „Nemůžeš vidět moji tvář, protože žádný člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu.“

(Ef 1:18)
Osvítil oči vašeho srdce, abyste věděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné bohatství má připravené jako dědictví pro svaté

(Job 42:5)
Doteď jsem o tobě jen slyšel, ale teď tě vidím na vlastní oči.


n/a
n/a
 #8180 

| Předmět: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 10:05:42 | #8192 (2)

bodej by to tak bylo!


n/a
n/a
 #8182 

| Předmět: RE: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 11:30:56 | #8204 (3)

Je to tak. *10235*


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 22:02:42 | #8240 (3)

k tomu 2 Kor 4, 2 sú SJ ďaleko ...máte iné vieroučné a mravné princípy (a vôbec štýl myslenia, poihľady a názory na život) ako všeobecne všetci kresťania - tie, ktoré pochádzajú od- a sú nariadené VRO...až potom PNS, resp. VRO a PNS a vice versa musia ladiť ako zladené duo - napr. husle a klavír :-)...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 22:10:22 | #8252 (4)

Visitore, jediná věc, která je na tvých příspěvcích zajímavá, je "zadubenost", s jakou opakuješ své stupidní fráze. *33693* *33693* *4266*


n/a
n/a
 #8240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 22:12:00 | #8256 (3)

Visitore, možná bys nás neměl srovnávat s všeobecnými principy křesťanstva, ale s Písmem. Zkus to. *10235*


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 22:13:36 | #8260 (3)

znova, problém je v tom, že nie je Písmo ako Písmo - kresťanské preklady Písma nie sú PNS a vice versa...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 22:17:35 | #8262 (3)

každý sme o niečom presvedčení, každý sa riadime niečím iným i iným Písmom - ja tvrdím niečo, vy tvrdíte niečo - každý sa riadime inými princípmi, inou vierou, inými mravmi, každý vidíme mnohé biblické a iné veci značne inak....- kto to rozsúdi? kde je pravda?


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 22:22:37 | #8270 (4)

Co to na nás zkoušíš, visitore? *21979*
Ty sem nechodíš porovnávat názory, ale soudit a zatracovat vše, co tady uvedeme.


n/a
n/a
 #8262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 22:23:32 | #8274 (4)

Jo, svoje mravní cítění jsi právě předvedl v celé "kráse" *11334*. Jestli představuješ vzorek katolické obce, tak jsem velice šťastná, že se řídíme jinými principy.


n/a
n/a
 #8262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 22:19:02 | #8264 (3)

nov vidíte, keby som ja napísal niečo o stupidite vašich vyjadrení, vašich tvrdení, tak ma blokujete...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: čisté srdce
16.02.20 22:26:37 | #8278 (4)

Visitore, ty jsi napsal něco daleko horšího, odsoudil jsi naše morální principy, způsob života a vůbec všechno.


n/a
n/a
 #8264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: čisté…
16.02.20 22:35:28 | #8280 (3)

nič som neodsúdil - napísal som len, že sú iné, že...tak nepodsúvajte...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 22:40:59 | #8286 (4)

Napsal jsi přesně:
k tomu 2 Kor 4, 2 sú SJ ďaleko
a:
Kdo ti dal právo nás takto soudit?


n/a
n/a
 #8280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 23:04:01 | #8296 (3)

nesúdim, len tvrdím, že ďaleko k tvrdeniu, že "neprekrúcame Božie slovo" má ten, kto má svoj účelový (interný) preklad Písma u kresťanov nepoužívaný/ne­prijateľný, - iný, ako sú všeobecné, biblistikou uznané kresťanské preklady...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 23:07:47 | #8300 (4)

Visitore, jiný překlad neznamená překroucený.
Neschovávej se za biblistiku, když své výhrady nedokážeš obhájit ani na jejím základě.

Vedle jsi předvedl, jak té své biblistice rozumíš.


n/a
n/a
 #8296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 09:08:53 | #8356 (3)

iný preklad je jednoducho iný, - každý, kto trochu pozná zákony gramatiky toho-ktorého jazyka, kto publikuje, narába so slovom, vie, ako sa dajú ohýbať slová a tým aj celé vety (dikcia), hľadať nové slová, nové spojenia pre zmenu nielen krásy slova, ale aj jeho význam, význam a zmysel celej vety, meniť slovosled, a pod.

  • práve biblisti musia byť nesmierne opatrní v týchto veciach - a to sa dá len absolútnou znalosťou všekých biblických jazykov, tímovými prekladmi expertov na všetky biblické jazyky, aplikáciou biblických vied, hlavne biblickej hermeneutiky (filologická a filozofická náuka o metódach správneho chápánia výkladu textov, hlavne náboženských/bi­blických (exegéza), právnych (výklad práva) a filozofických...
  • ak pri preklade Písma nepracuje veľký biblický/univer­zitný tím zo všetkých biblických vied (sú to teologicky/uni­verzitne vzdelaní odborníci/vedci), preložená Biblia je len plagiát či paškvil (doktrinárne upravený - copy-paste tohto odborného prekladu - takých prekladov sú pochopiteľne stovky - podľa denominácií (či profánne preklady) - sú to len účelové úreklady pre podporu svojich doktrín. (denominácií, spoločností, a pod.)..
  • jediné dva preklady, ktoré splňujú všetko, čo som uviedol, hlane zákony biblickej hermeneutiky a jazykovedy (naviac prekladané z pôvodných textov) sú Vulgata (či revidovaná Nova Vulgata) a Jeruzalémská Bible...

n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 09:22:39 | #8362 (4)

To jsou jen takové všeobecné proklamace.
Já ti dám konkrétní otázku:
Proč většina biblistů překládá u Matouše 6:12 výraz dluh jako hřích?
To už se dostává od překladu k výkladu.

To je tvoje věc, že uznáváš pouze 2-3 překlady Bible. *2260* Je to tvůj názor, tak nám ho necpi.


n/a
n/a
 #8356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 09:56:17 | #8364 (3)

iste, anglické preklady majú "debt" čo sa prekladá do našich jazykov rôzne - hlavný preklad je "dlh" (v zmysle materiálnom, alebo duchovnom), ale na základe biblickej hermeneutiky do našich jazykov sa to prekladá ako "podlžnosť, záväzok, teda nesplnené poddlžnosti/záväzky k Bohu, čo sú viny/hriechy...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 09:57:27 | #8366 (3)

tak to ("viny") prekladá aj česká i slovenská Vulgata ako i Jeruzalémská Bible...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 11:08:20 | #8374 (3)

No, a my tam máme správně "dluhy", ale jsme natolik inteligentní, že víme, co ty dluhy znamenají. Problém máš al´korát ty se svou bigotností. *6094*


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 11:21:18 | #8396 (3)

vy (žena) ma fakt v Bibli nepoučujte, to, čo si vy niekedy robíte z Bible, to často bolia oči (pamätajte na ten Pavlov výrok o ženách vs slovo Boží)......


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 11:24:13 | #8400 (3)

No jasně, když nevíš kudy kam, tak si najwdnou uvědomíš, že jsem žena!
*17622* *10235* *33075* *17625* *3409* *24581*


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 11:27:15 | #8404 (3)

nie, to je o princípe, vša "výklady" Bible sa často nedajú čítať, úplne mimo...píšete len to, čo prečítate z VRO, i nezmysly...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 11:33:10 | #8410 (4)

No jo, visitore, věcná argumentace dá námahu a přemýšlení, zatímco podobných frází máš plný šuplík. *8888*


n/a
n/a
 #8404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 11:29:48 | #8406 (3)

(Ža 68:11)
Jehova dává příkaz. Žen, které oznamují dobrou zprávu, je velké vojsko.
(A nečuř se, já nevykládám Písmo, já jen papouškuju učení VRO!*3357*)


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 11:30:42 | #8408 (3)

Já vím, že tě některé pravdivé výklady štípou jako vosy! *500*


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 11:39:36 | #8412 (3)

áno, vy neuvažujete rozumom, vy len papouškujete len jeden zdroj, dávate osobné závery, vymýšľate si, čo je v biblistike neprípustné..­.naviac, viete aký je váš problém? - nech človek (hocikto) napíše evidentnú nespochybniteľnú pravdu, vy musíte za každú cenu opravovať, protestovať, vyvracať, spochybňovať podľa vášho gusta, proste vy nikdy nepriznáte pravdu iného, hlavne pri výklade Bible, na ktorý fakt nemáte, nemáte na to biblické vedomosti ani hlavu...to je pre mužov...abuka je iný, keď vidí pravdu, občas ju aj prizná a dá doplńujúce otázky a odpovede, s níms a relatívne dobre (i keď i ostro) debatuje - ale vy nikdy, vy "vyvrátite" aj čierne na bielom:-)...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 11:48:07 | #8414 (3)

Boh mi žiadny dluh neodpustí, ten si musím v spravdlivosti (blížnemuň splatit, ale odpustí mi vinu/podlžnosť k nemu a k blížnemu...preto ten správny preklad "vina" v zmysle podlžnosti/hriechu voči Bohu a blížnemu....


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 12:02:48 | #8418 (4)

To není překlad, ale výklad. *3467*


n/a
n/a
 #8414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 13:05:30 | #8450 (4)

Tys tomu dal! *5620*


n/a
n/a
 #8414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 12:17:26 | #8420 (3)

urobil som aj preklad i výklad (v angličtine je vo všetkých prekladoch "debt" = dluh, ale i "podlžnosť" v zmysle duchovnom (k Bohu)), a tak vo všetkých českých a slovenských relevantných prekladoch máme správne "viny" (nie dluhy), čo by mohlo viesť k zmätku v chápaní a zmyslu českého a slovenského významu "dluh" (ako spíš materiál/finančné dlžníctvo smerom k človeku)...tak pracuje bibl. hermeneutika, rozoberá aj zmysel slova, rozlišuje aj synonymá, homonymá, viaceré významy toho istého slova, ako aj rôznych slov s tým istým alebo podobným významom, a iné jazyko-/vedné formy, a pod.


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 12:25:31 | #8422 (4)

Ano, ve většine (ne-li ve všech) anglických překladech se píše o dluhu, který snad každý chápe ve významu hřích.
Už jen proto, že paralelní zápis Lukáše mluví o hříchu. (jak užb jsem minimálně 2x připomněl)
Takže o čem je celá ta debata? Co je v PNS špatně oproti většině anglických a některých českých překladů?


n/a
n/a
 #8420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 12:55:57 | #8432 (5)

Přece ten název PNS, A|buko! Nechápeš? *2527*


n/a
n/a
 #8422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 12:34:06 | #8424 (3)

margo, aby som to uzavrel: na týchto forach sú ženy ako sú hlavne ratka, nika, Domecek, Pavla (hoci ona je značne o niečom inom) - nikdy som od nich nezaregistroval, že by masívne citovali Písmo, resp. sa preli o nejaké konkrétne bilblické nuansy, tobôž, že by vykladali Písmo - naopak, u všetkých se mi líbí, že prakticky bez nejakých citácií šíria radostnú zvesť evanjelia svojimi teoretickými, ale hlavne praktickými spôsobmi, radami, psotrehmi ako prežívať v normálnom živote evanjelium (a keď to píšu, píšu v kontexte evanjelia, hneď viem, že sa to kde dá podložiť Písmom) - proste na rozdiel od vás nešpekulujú nad Písmom, neprú sa, nehádajú sa, ale katechetizujú, preto ich rád čítam...iné kafé je margo a Ruslana - to je hotová spúšť často k Písmu na kolene vyrobených tvrdení, či Kjara, ktorá mieša pravdu s nepravdou a polopravdou - o "kroky" ani nehovorím, to je už hodne mimo...stručne povedané, žena má s láskou katechetizovať/ší­riť evanjelium slovom i v praxi (radami a svojimi skúsenosťami), ale nie sa prieť o biblických textoch - to nechajte mužom:-)...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 12:49:29 | #8426 (4)

Ano, visitore, tebou zmiňované ženy opravdu Písmo k šíření evangelia prakticky nepoužívají.
Namísto toho si některé z nich libují ve vznešeném "svatořečnění".
V tom se shodnete. *8888*
Chápu, že tě musí vytáčet, když nedokážeš věcně oponovat takové druhořadé bytosti, jakou ve tvých očích žena bezpochyby je. *596*


n/a
n/a
 #8424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 12:52:10 | #8428 (5)
*32818*

n/a
n/a
 #8426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 12:54:51 | #8430 (4)

Jaknby mohla katechetizovat, kdyby neznala Písmo? A bez citace Písma, to tedy už vůbec ne. *5620* *3477*


n/a
n/a
 #8424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 12:56:50 | #8434 (3)

:-) podsúvate, ženu si nesmierne vážim, ale v tejto veci som sa vyjadril jasne: - katechetizovať, ale nie vykladať Písmo, handrkovať sa s biblickými veršami, prieť sa so (vzdelanými) mužmi o každé biblické slovo, či verš - katechéza - to je Bohom stanovená úloha pre ženu + samozrejme mnohé iné nádherné úlohy v Cirkvi: v školstve, v zdravotníctve (detské lekárky zdravotné sestry) , v starostlivosti o detičky (školky), deti, chorých, nevládnych,výchove, detí,... v umení, a pod. - tam, kde treba viac nehy a lásky, muži to nedokážu...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 12:58:27 | #8438 (4)

Se vzdělanými muži se zásadně nepřu. *3820*


n/a
n/a
 #8434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 13:00:21 | #8440 (4)

Ok, tak nebuď jako žena ze tvých bajek, a vysvětli nám, proč jsi tak odporoval použití výrazu dluh u Mat :12.


n/a
n/a
 #8434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 13:02:38 | #8446 (4)

Jestli ty sám nejsi schopen něhy a lásky (nebo aspoň empatie), tak do toho nezatahuj ostatní muže. *17622*


n/a
n/a
 #8434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 15:18:14 | #8462 (4)

V Az kvízu soutěžil učitel v mateřské školce i zdravotní bratr, ošetřovatel.
Galatským 3
28 Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.


n/a
n/a
 #8434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 13:01:10 | #8442 (3)

katechéza je o tom, čo k viere predkladá Cirkev na základe Písma...katechéta teda pozná Písmo (často ho číta, uvažuje a medituje nad ním), ale nevykladá ho, ale len reprodukuje už stanovené učenie Cirkvi, t.j. pozná vierouku Cirkvi, - a to je i úloha ženy v Cirkvi (okrem uvedených poslaní) ...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 13:04:10 | #8448 (4)

Nedělám nic jiného. *24581*


n/a
n/a
 #8442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 13:01:59 | #8444 (3)

vysvetlil som to asi v 4 príspevkoch, bolo by to takmer na stranu A4...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 13:06:58 | #8452 (4)

Mám tomu rozumět tak, že výraz dluh je nesprávně použitý i v mnoha dalších překladech?


n/a
n/a
 #8444 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 17:10:27 | #8486 (5)

Ne, Abuko, jen v PNS. V ostatních je to v pořáku. Zapamatuj si!!! *2527*


n/a
n/a
 #8452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 17:11:48 | #8488 (6)

Vlastně zajímalo by mě, jestli i v anglickém PNS je to špatně... *3409* *3409* *3409*


n/a
n/a
 #8486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 14:15:01 | #8454 (3)

ide o to, v akých prekladoch textov, hermeneutika definuje, či ide o vhodné slovo v danom preklade textu - niekde je vhodné "dluh", inde "vina"...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 15:23:42 | #8464 (3)

katechéza vychádza učenia Cirkvi založeného na Bibli a Tradícii:-)


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 15:29:18 | #8466 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 16:06:51 | #8468 (3)

Jde pořád o jeden a ten samý verš u Mat 6:12.
A jde pořád o tu samou otázku:
Co ti v PNS vadí na použití slova dluhy, když v anglických překladech je použito prakticky ve všech, a v několika českých rovněž?


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 16:19:51 | #8470 (3)

podstatu som vysvetlil, treba čítať pozorne...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 16:26:00 | #8472 (4)

Jo ale ne vás :-).


n/a
n/a
 #8470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 17:00:18 | #8482 (3)

V:
katechéza vychádza učenia Cirkvi založeného na Bibli a Tradícii:-)

M:
Tušila jsem to. *6578* Ale myslela jsem to tak, že dělám něco podobného v rámci organizace svědků Jehovových, na základě nauk svědků Jehovových. Doufala jsem, že to pochopíš. *10235*


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 18:44:24 | #8490 (3)

v:
podstatu som vysvetlil, treba čítať pozorne...
a:
Ne, nevysvětlil jsi nic, jen mlžíš.
Stále mluvíme o jednom jediném verši: Matouš 6:12.
Velmi ti vadí, že v PNS je použito slovo dluhy.
Ve většině anglických překladů je v tomtéž verši rovněž použito slovo dluhy.
Otázka zní, proč ti to v PNS vadí, zatímco v jiných překladech ne.
Můžeš se k této jasné záležitosti nějak jednoznačně vyjádřit?


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 19:02:48 | #8492 (3)

napísal som, že "debt" = (najčastejšie=dluh) je v anglických prekladoch Vulgaty/Nova Vulgaty a JB chápané (a také sú aj alternatívy prekladov "debts" - v zmysle "podlžnost, pohľadávka, záväzok, vina/hriech", a tak v českom i slovenskom preklade Vulgaty a JB "debts" preložené správne ako"viny" (v zmysle hriechy)...kde je poblém?


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 19:10:19 | #8494 (3)

...teda stručne povedané angl, "debt" v angl. Vulgate a angl. JB je v českej a slovenskej Vugate preložené ako "vina", - pochopiteľne, lebo "debt" je okrem "dluh" (materiálny) aj "vina"...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 19:22:08 | #8496 (3)

V PNS je rovněž uvedeno dluh a jak jsem několikrát uvedl, chápeme to jako hřích. Zdůraznil jsem dokonce, že se při tomto výkladu opíráme o paralelní text u Lukáše.
K čemu tedy celá ta dlouhá debata, ve které se marně snažíš dokázat chybu v PNS?


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 19:28:06 | #8498 (3)

ten preklad ako "dluh" v PNS je zavádzajúci, nie je v ostatných našich prekladoch...preto sa prekladá ako vina/hriech...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 19:39:07 | #8500 (3)

Tak ještě jednou a pomalu:
Je v anglických překladech výraz debt, který znamená dluh? Je
Je chápán ve významu vina nebo hřích? Ano
A teď se soustřeď, prosím.
Je v PNS výraz dluh? Je
Je chápán ve významu hřích? Ano
Stručné opakování:
Anglický text: dluh = vina, hřích
PNS: dluh = hřích

A nyní otázka za 500:
Čím se PNS liší od většiny anglických překladů?
Nemusíš odpovídat hned, neukvap se.


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 20:53:03 | #8504 (4)
*2* *2* *2* *2* *2* *2*
*33072*

n/a
n/a
 #8500 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 19:57:40 | #8502 (3)

ide o to, že v cz a sk preklade má byť "vina" nie "dlh" (lebo každý Čech a Slovák chápe "dlh" v zmysle materiálnom/fi­nančnom, a tak ak Písmo číta nevzdelaný v Biblii, tak ho to môže pomýliť...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 22:22:36 | #8516 (4)

Tedy já nevím, Visitore, jak Slováci, ale Češi docela dobře chápou, že Bohu nedluží žádné čmrlíky. Tedy aspoň z toho důvodu, že si od něj žádné nepůjčili. *3477*


n/a
n/a
 #8502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 21:11:53 | #8508 (3)

Ne, visitore, tam nemá být vina, protože použité řecké slovo znamená především dluh a jako druý význam hřích.
Proto i anglické překlady tam mají debt.
Angličané i svědkové Jehovovi správně chápou, že to neznamená dluh finanční, ale dluh vůči Bohu, neboli hřích.
Asi nemá cenu to s tebou dál rozebírat. *4585*


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 22:18:53 | #8512 (4)

Nehlaď ho moc dlouho, ať ho úplně nevyhladíš...! *3409* *17625*


n/a
n/a
 #8508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 22:27:30 | #8518 (5)

Nj, měl jsem zvolit jinou přesvědčovací metodu. *3509*


n/a
n/a
 #8512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 17:07:11 | #8570 (3)

Preklad slova „debt” z angličtiny do slovenčiny otočiť slovník
Mali ste na mysli slovo dept?
debt → dlh
→ dlžoba
→ záväzok
→ pohľadávka
→ zadĺžený
→ dlžný
→ podlžnosť
→ ťarcha
debt, active → aktívny dlh
debt, ancestral → dlh zdedený po predkoch
debt, antecedent → prednostný dlh

https://slovnik.aktuality.sk/preklad/v/?q=debt


6
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 19:21:22 | #8572 (3)

vo veľkom angô. slovníku je omnoho viac významov slova "debt"...v biblickom zmysle slova je to hlavne duchovná i materiálna "podlžnosť"/ťarcha k Bohu (a k blížnemu) = vina/hriech...preto je to tak v klasických/ele­vantných prekladoch...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 19:32:45 | #8574 (4)

No, a to je ono. My s tím problém nemáme, jestli je v nějakém překladu "vina", "hřích" či "dluh", protože tomu prostě rozumíme, víme, o co jde. Já třeba z toho mám jazykový požitek, jsou pro mě zajímavé jeho různé odstíny a možnosti vyjádření. Mně spíš vadí, že ty oplýváš takovým vzácným darem zkazit každou duchovní debatu odvedením od havního námětu, vypichováním hnid. To je docela škoda, protože namísto biblických mšlenek řešíme oprávněnost Božího jména, zažité katolické výrazy a nuance různých překladů... *3438*


n/a
n/a
 #8572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 21:08:08 | #8582 (3)

tak tam treba dať "vina" (a nie "dluh"), aby to bolo pre našinca zrozumiteľné...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 21:43:55 | #8588 (4)

Visitore, překlady biblických textů se dělají tak, aby odpovídaly původním řecký a hebrejským výrazům, ne proto "aby to bolo pre našinca zrozumiteľné". Od toho je výklad.
V tomto případě je výklad jednoduchý, protože význam slova dluh v této souvislosti pochopí průměrně inteligentní člověk, pokud ovšem nemá blok v podobě předsudku.


n/a
n/a
 #8582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 22:12:32 | #8610 (5)
*2*

n/a
n/a
 #8588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 06:42:04 | #8622 (3)

Tvé vysvětlení, je mimo, Visitore!


6
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 06:52:29 | #8626 (3)

„Porušením Božího zákona nám vůči Bohu vzniká dluh. . . . Bůh má právo požadovat, abychom za svůj hřích zaplatili životem. . . . Kdyby chtěl, mohl by nám odejmout svůj pokoj a zcela se nás zříct. . . . Dlužíme mu lásku, která se má projevovat poslušností. Když tedy hřešíme, vlastně svůj dluh nesplácíme, protože hřích není projevem lásky k Bohu.“ (1. Jana 5:3)


6
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 07:19:44 | #8628 (3)

Na tradici, která je odpadnuti že 4. století!
Visitore, když to pochopis, zacneš písmo chápat.
Zatím máš vůči Bohu velký dluh, ne jen o kvůli zdedenemu hříchem který máme všichni, Bohu dlužíme svůj život, jako odplatu za hřích.
Ty ještě navíc Bohu upiras právo nato, mít Jméno a ctít ho. A zidovcis, když se přiklánís k židovské povere nevyslovovat ho!

NIKDO nemůže s jistotou říci, kdy ortodoxní Židé přestali nahlas vyslovovat Boží jméno a začali je nahrazovat hebrejskými slovy s významem Bůh nebo Svrchovaný Pán. Někteří se domnívají, že Boží jméno se z každodenní mluvy zcela vytratilo před Ježíšovou dobou. Ale existuje přesvědčivý důkaz, že je dál vyslovoval velekněz při náboženské službě v chrámu — zejména v den smíření — až do roku 70 n. l., kdy byl chrám zničen. Proto, když byl Ježíš na zemi, byla výslovnost jména známá, ačkoli pravděpodobně nebylo běžně používáno.

Proč přestali Židé vyslovovat Boží jméno? Pravděpodobně i proto, že nesprávně uplatnili slova třetího přikázání: „Nepoužiješ jména Jehovy, svého Boha, nehodným způsobem.“ (2. Mojžíšova 20:7) Toto přikázání nám ovšem nezakazuje Boží jméno používat.


6
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 08:54:32 | #8656 (3)

Skutky 21:9
9 Měl čtyři neprovdané dcery, které prorokovaly.

Proč jim to nezakazal?

Filipanům 4: 3
3 A tebe, věrného spolupracovníka, prosím, abys pomáhal těmto ženám, které se mnou zápasily bok po boku za dobrou zprávu společně s Klementem i mými ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života


6
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: čisté srdce
17.02.20 21:03:55 | #8506 (1)

Žalmy 24:3  Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
4  Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.
5  Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.


5
n/a
 #8180 

| Předmět: RE: RE: čisté srdce
17.02.20 22:17:17 | #8510 (2)

Ano, tak. *10235*


n/a
n/a
 #8506 

| Předmět:
15.02.20 22:34:55 | #8168

Jak se běžný jehovista dostane do betelu? Ma běžný jehovista přístup k knihám a dokumentům, které jsou výhradně v betelu?


n/a
n/a

| Předmět: RE:
15.02.20 23:01:41 | #8170 (1)

Vítám tě u nás, Temdo. Ale nezamávám ti. Cítím despekt z tvých slov, a zřejmě se nemýlím, viď? Zkusil by ses nás na totéž zeptat normálně, aniž bys nás nazýval hanlivě jehovisty? *19753*


n/a
n/a
 #8168 

| Předmět: RE: RE:
16.02.20 15:10:41 | #8220 (2)

Nezlobte se ale nevidím v tom nic hanlivého. Položil jsem dotaz který mě zajímá


n/a
n/a
 #8170 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.02.20 15:28:38 | #8222 (3)

Jsme svědkové Jehovovi. Mohl bys to, prosím, akceptovat?

"Běžný" svědek Jehovův se do Bételu dostane tak, že si podá přihlášku.
Nevím o žádných knihách, které by byly k dispozici výhradně v Bételu. Ty ano?


n/a
n/a
 #8220 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.02.20 16:52:21 | #8226 (3)

Pro službu v betelu je dané určité věkové rozpětí, uchazeč musí být nějakou dobu v průkopnické službě, podmínkou je také dobrý zdravotní stav (opravdu se tam nerekreují), a je dobré, když může nabídnout nějakou odbornost, která je potřeba.
Pokud jde o ty knihy a dokumenty, tak tam určitě je dobře vybavená knihovna se studovnou. Od lidí, co tam byli, vím, že po příchodu dostali nějaký čas, aby si nastudovali jakýsi domácí řád, který dává pravidla pro soužití. To je nutné, protože je tam na malém prostoru poměrně hodně lidí, z nichž má každý svoje návyky i zlozvyky. Dále jsou pracovníci školeni profesně, a jak vím, získávají často osvědčení a certifikáty platné i v profesích mimo betel.


n/a
n/a
 #8220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.02.20 22:21:17 | #8268 (3)

čo znamená průkopnická služba?


n/a
n/a
 #8220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.02.20 11:09:17 | #8376 (3)

Větší nasazení v kazatelské službě.


n/a
n/a
 #8220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 21:09:38 | #8584 (3)

:-) jo, nasazení - ono to ľahko prejde k "otravování"/nechce­ní:-)


n/a
n/a
 #8220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 21:48:03 | #8596 (3)

Ježíš taky nepřišel každému vhod. *15223*


n/a
n/a
 #8220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 21:59:09 | #8598 (3)

...rešpektoval slobodu...


n/a
n/a
 #8220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 22:11:19 | #8608 (3)

Stejně tak i svědkové Jehovovi.*20832*
Představ si, že některé církve si to respektování svobody představivaly tak, že šířily "víru" mečem! *6578*


n/a
n/a
 #8220 

| Předmět: RE:
17.02.20 05:08:21 | #8334 (1)

Používat pro nas nazev, který si použil, je vysmech Božímu jmenu a to neseme velmi nelibe. To si v zahranici nikdo nedevoli. V americkych filmech vzdy oslovuji svedky Jehovovy.


6
n/a
 #8168 

| Předmět: Rusko
15.02.20 09:20:07 | #8108

Верующих избили при поступлении в исправительную колонию, расположенную в Крымском переулке Оренбурга. На следующий день врачи провели их осмотр. Только после того как Феликс Махаммадиев написал документ о том, что он «ударился в туалете», ему была вызвана бригада скорой помощи. Он был госпитализирован, произведено хирургическое вмешательство, в легкое вставлен дренаж для отвода жидкости. Помимо прочего, анализы показали, что организм Махаммадиева голодает (у него непереносимость глютена, а назначенную врачом специальную пищу сотрудники колонии у него отобрали). Остальных верующих отправили в штрафной изолятор по нелепым ложным обвинениям, например «за курение в неположенном месте» (Свидетели Иеговы не курят по религиозным убеждениям).

К тюремному заключению на сроки от 2 до 3,5 лет шестерых саратовских верующих 19 сентября 2019 года приговорил судья Ленинского районного суда Саратова Дмитрий Ларин. Спустя три месяца, 20 декабря 2019 года, Саратовский облсуд оставил приговор в силе. Константин Баженов, 6-й верующий, направлен в Исправительную колонию № 3 в Ульяновской области, поэтому он не пострадал в результате инцидента в оренбургской колонии.

ФКУ «Исправительная колония №1» УФСИН России по Оренбургской области расположена в Оренбурге по адресу переулок Крымский 119. Начальник учреждения майор внутренней службы Александр Николаевич Гребенников.

Год назад, 15 февраля 2019 года, 7 мирных Свидетелей Иеговы в Сургуте подверглись пыткам — ударам тока, удушению, изощренным избиениям. Под пытками следователи заставляли их отвечать на вопросы об их вероисповедании и единоверцах. По сообщениям верующих ведется

Celý článek i fotky:
https://jw-russia.org/news/2020/02/37.html

Věřící byli poraženi při vstupu do trestní kolonie umístěné v krymském pruhu Orenburg. Následující den je lékaři zkoumali. Teprve poté, co Felix Makhammadiev napsal dokument, který uvádí, že „zasáhl toaletu“, byla k němu zavolána záchranná posádka. Byl hospitalizován, podstoupil chirurgický zákrok, do plic byl vložen drenáž, aby vypustil tekutinu. Testy mimo jiné ukázaly, že Makhammadievovo tělo hladovělo (netoleroval lepek a zaměstnanci kolonie brali zvláštní jídlo, které mu předepsal). Zbývající věřící byli posláni do cely trestu za směšné falešné obvinění, například „za kouření na špatném místě“ (Jehovovi svědkové nekouří z náboženských důvodů).

K trestu odnětí svobody v rozmezí od 2 do 3,5 let, šest věřící Saratov 19. září 2019 odsoudil soudce na Leninsky Okresního soudu v Saratov Dmitri Larin. O tři měsíce později, 20. prosince 2019, Krajský soud v Saratově potvrdil rozsudek. Konstantin Bazhenov, šestý věřící, byl poslán do korekční kolonie č. 3 v Ulyanovské oblasti, takže při incidentu v orenburgské kolonii nebyl zraněn.

PKU "Korekční kolonie č. 1" Federální vězeňské služby Ruska pro region Orenburg se nachází v Orenburgu na adrese 119 Krymsky Lane. Vedoucím instituce je major of Internal Service Alexander Nikolayevich Grebennikov.

Před rokem, 15. února 2019, bylo mučeno 7 pokojných svědků Jehovových v Surgutu - elektrické šoky, zadušení, sofistikované bití. Během mučení je vyšetřovatelé nuceni odpovídat na otázky týkající se jejich náboženství a spoluzboženců. Podle zpráv věřících probíhá kontrola.


6
n/a

| Předmět: RE: Rusko
15.02.20 11:03:33 | #8110 (1)

Ten překlad je úděsný. *4266* *2*
Bratr asi napsal, jak to bylo s tím jeho "upadnutím na záchodě" ve skutečnosti, a až potom zavolali záchranku, protože cítili, že bude malér.
Bratři byli posláni do korekce za kouření?
Kdyby to neznamenalo, že dostali "gumoléčbu", bylo by to k smíchu.
Takhle to ukazuje jen na tupost systému.


n/a
n/a
 #8108 

| Předmět: RE: Rusko
15.02.20 11:22:48 | #8112 (1)

Только после того как Феликс Махаммадиев написал документ о том, что он «ударился в туалете», ему была вызвана бригада скорой помощи.

Tady je řečeno, že bratrovi byla zavolána záchranka až poté, co sepsal dokument o tom, že se zranil na toaletě.

Prostě se báli, aby na ně neprasklo, že bratra zbili, tak ho donutili napsat ten dokument.*3438* Jinak by ho asi nechali umřít, nebo co... *30360*


n/a
n/a
 #8108 

| Předmět: RE: RE: Rusko
15.02.20 13:38:01 | #8126 (2)

Překlad hrozný, ale pro Vaši žádost uvádím.....
Google dikobraz!


6
n/a
 #8112 

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
15.02.20 13:39:47 | #8128 (3)

Překladač prostě neumí myslet.
Jsou lidi, kteří si myslí, ze MEPS, je překladač. Nic není dál od pravdy!!!!


6
n/a
 #8126 

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
15.02.20 13:55:51 | #8134 (3)

Jo, jasně, počítáme s tím. *19753*


n/a
n/a
 #8126 

| Předmět: Rusko
15.02.20 09:16:12 | #8106