Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 226025x
Příspěvků:
23787

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: nestranný Bůh
23.03.20 10:50:27 | #13682

K zamyšlení:

Bůh je nestranný. (Sk. 10:34)

Předtím byl apoštol Petr zvyklý trávit čas jenom se Židy. Když ale Bůh dal jasně najevo, že křesťané by neměli nikomu stranit, mluvil Petr o dobré zprávě s Kornéliem, který byl římským vojákem. (Sk. 10:28, 35) Od této události Petr rád jedl s křesťany z jiných národů a trávil s nimi čas. O několik let později, když byl v Antiochii, s nimi najednou přestal jíst. (Gal. 2:11–14) Pavel Petra napomenul a on to přijal. Jak to víme? Když Petr psal svůj první dopis křesťanům v Malé Asii, kteří měli židovský i nežidovský původ, mluvil o tom, že je důležité milovat všechny bratry. (1. Petra 1:1; 2:17) Apoštolové si vzali příklad z Ježíše a naučili se milovat „lidi všeho druhu“. (Jan 12:32; 1. Tim. 4:10) I když jim to nějakou dobu trvalo, změnili způsob svého uvažování. Oblékli si „novou osobnost“ a na všechny lidi se začali dívat nezaujatě, tak jako Bůh. (Kol. 3:10, 11) w18.06 11 ¶15, 16

Texty:

(Sk 10:34)
Nato se Petr ujal slova a řekl: „Teď jasně chápu, že Bůh je nestranný

(Sk 10:28)
Řekl jim: „Dobře víte, že se Žid nesmí stýkat s člověkem z jiného národa ani ho navštívit. Ale Bůh mi ukázal, že nemám nikoho nazývat poskvrněným nebo nečistým.

(Sk 10:35)
a v každém národu má jeho přízeň ten, kdo se ho bojí a jedná správně.

(Ga 2:11–14)
Když ale Kéfas přišel do Antiochie, otevřeně jsem se proti němu postavil, protože to, co dělal, bylo jednoznačně špatné. 12 Než totiž přišli někteří lidé od Jakuba, jídával s lidmi z jiných národů. Ale po jejich příchodu s tím přestal a začal si od nich držet odstup, protože se bál zastánců obřízky. 13 Spolu s ním se začali přetvařovat i ostatní Židé, takže se jejich přetvářkou dal strhnout i Barnabáš. 14 Když jsem viděl, že nejednají v souladu s pravdou dobré zprávy, přede všemi jsem řekl Kéfovi: „Pokud ty, i když jsi Žid, žiješ jako lidé z jiných národů, a ne jako Židé, jak to, že lidi z jiných národů nutíš, aby žili podle židovských zvyků?“

(1Pe 1:1)
Já, Petr, apoštol Ježíše Krista, píšu vám, dočasným obyvatelům rozptýleným v Pontu, Galácii, Kappadokii, Asii a Bithýnii, vám, koho vyvolil

(1Pe 2:17)
Mějte úctu k lidem všeho druhu, milujte všechny své bratry, mějte bázeň před Bohem, mějte úctu ke králi.

(Jan 12:32)
Ale já, až budu vyzdvižen ze země, přitáhnu k sobě lidi všeho druhu.“

(1Ti 4:10)
A tak tvrdě pracujeme a namáháme se, protože jsme svou naději vložili v živého Boha, který je Zachráncem lidí všeho druhu, hlavně těch věrných.

(Kol 3:10, 11)
a oblečte si novou osobnost, která se přetváří přesným poznáním k obrazu toho, kdo ji stvořil. 11 V ní už není rozdíl mezi Řekem a Židem, obřezaným a neobřezaným, cizincem, Skytou, otrokem nebo svobodným – všechno a ve všech je Kristus.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: nestranný Bůh
23.03.20 13:05:53 | #13685 (1)

Národ byl vyvilený k tomu, aby z něj vzešel Mesiáš, a tedy záchrana pro všechny národy země. Vyvolenost neznamenala nadržování, ale většínáklad, větší odpovědnost vůči Bohu. Kromě toho se kdokoli mohl z Božímu národu přidat, a ataky to mnoho lidí udělalo.


n/a
n/a
 #13683 

| Předmět: RE: nestranný Bůh
23.03.20 11:26:02 | #13683 (1)

Nestranný???
*33684*
V tom případě - proč měl národ vyvolený?
Proč nevedl k "svému" celé lidstvo stejně??
To by při své všemocnosti snad zvládl,nebo ne??
*3440*


86
n/a
 #13682 

| Předmět: RE: RE: RE: nestranný Bůh
23.03.20 13:16:10 | #13687 (2)

vyvolenosť národa Bohom pramenila z Abrahámovej viery, bol to vrcholný dar Boha pre židovský národ...- aby následne v perspektíve zjavil túto vieru všetkým národom - i pohanom - čo sa aj stalo - dnes je už kresťanstvo vo všetkých národoch, rasách, etnikách, kultúrach...


n/a
n/a
 #13685 

| Předmět: RE: nestranný Bůh
23.03.20 22:02:28 | #13734 (1)

Boží nestrannost se projevila i v použití obrazných klíčů, kterými Petr použil a otevřel tak cestu do Božího království různých skupinám lidí.
Nejprve to samozřejmě byli křesťané ze Židů. Pak je zde popsáno požehnání, kterého se dostalo pohanům počínaje Kornéliem.
Ještě předtím ale Petr otevřel Boží království Samaritánům.
(Skutky 8:14-17)
Apoštolové v Jeruzalémě se doslechli, že lidé v Samaří přijali Boží slovo, a tak k nim poslali Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za ně, aby dostali svatého ducha. Na žádného z nich totiž ještě nepřišel. Byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Potom na ně Petr a Jan položili ruce a oni dostali svatého ducha.

Boží nestrannost se tedy projevila i v tomto směru.


n/a
n/a
 #13682 

| Předmět:
23.03.20 10:02:33 | #13677

A vidi to Radka?

visitor77 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ruskopřed 16 hodinami | #13615 (5)
opakujem, napíšte aj príčiny, prečo sú konkrétni vaši bratři perzekuovaní, predsa to musí byť právne uvedené, podložené - to nejde len tak zatknout a vec je vybavená...


n/a
n/a

| Předmět: RE:
23.03.20 10:05:18 | #13678 (1)

Inkvizitor:

visitor77 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: Ruskopřed 19 hodinami | #13530 (3)
výmluva, to A som tu doteraz nečítal, len sa "vyplačkáva" s B....


n/a
n/a
 #13677 

| Předmět: RE:
23.03.20 10:41:45 | #13681 (1)

Provokuješ a snažíš se mě vtáhnout do vaších hádek, abych řekla svůj názor. Mohu říct že mi to nepřijde nijak směšné, to kdyby to někdo chtěl pak použít k zhodnocení mé osoby.


106
n/a
 #13677 

| Předmět: RE: RE:
23.03.20 15:49:21 | #13694 (2)

Hadat se s Tebou nehodlám, ani mluvit, stačí., když to uvidíš. Hádej se, se sebou sama. Mne je to dál volny!!!


n/a
n/a
 #13681 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.03.20 08:09:16 | #13908 (3)

Ano vidím, hádáš se sám se sebou


106
n/a
 #13694 

| Předmět: Rusko
23.03.20 09:24:51 | #13665

Zbity za usmev:

«Досталось из-за того, что улыбнулся»

В декабре 2019 года Саратовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы верующих и оставил приговор в силе. В начале февраля пятеро из шести осужденных Свидетелей Иеговы были этапированы в Исправительную колонию №1 в Оренбурге, а 6 февраля, по прибытии, их всех избили сотрудники колонии.

«Посадили на корточки и начали избивать дубинками, руками и ногами. Феликсу досталось больше всего, скорее всего из-за того, что он там улыбнулся на входе, потому что он улыбчивый»,— рассказывает о тех событиях Евгения Лагунова, жена Феликса Махаммадиева.

После побоев врачи диагностировали у Феликса Махаммадиева перелом ребра, повреждение легкого и почки.

"Mám to, protože jsem se usmál."

V prosinci 2019 Krajský soud v Saratově zamítl odvolání věřících a potvrdil rozsudek. Začátkem února bylo pět ze šesti odsouzených Jehovových svědků převedeno do korekční kolonie č. 1 v Orenburgu a 6. února po příjezdu byli všichni zbiti zaměstnanci kolonie.

"Dřepli dolů a začali mě mlátit obušky, pažemi a nohama." Felix se dostal nejpravděpodobněji kvůli tomu, že se tam u vchodu usmál, protože se usmívá, “říká o těchto událostech manželka Felix Makhammadievové Evgenia Lagunová .

Po porážce lékaři diagnostikovali zlomeninu žebra, plic a ledvin u Felixe Makhammadijeva.

Porážka je vyšetření! Made in google...

https://jw-russia.org/news/2020/03/38.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rusko
23.03.20 09:29:15 | #13668 (1)

"Demokratický" příspěvek, komunistické strany katoliku:

visitor77 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: Amnesty international04­.03.20 09:06:06 | #11044 (2)
áno, všelijaké nadácie a mimovládky (financuje ich štát) paradoxne rozkladajú štát, financujú ich zahraniční sponzori, ktorú sú väčšinou proti danej vláde, sledujú americké a iné záujmy...


n/a
n/a
 #13665 

| Předmět: RE: RE: Rusko
23.03.20 09:40:29 | #13673 (2)

Stejny "demokrat" nám přispívá dal, reakce na sdělení amnesty international, že svědky berou jako vězně svědomí!

visitor77 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: Amnesty international04­.03.20 10:02:01 | #11052 (3)
add: ale mimovládky, ktoré sa pletú do politiky, ľudské práva si vysvetľľujú jak se im líbí vzhľadom na ich morálny ultraliberálny­profil), sú veľmi nebezpečné, môže to byť rrakovina spoločnosti....


n/a
n/a
 #13668 

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
23.03.20 09:50:16 | #13674 (3)

proč mi to připomíná schůze KSČ?


n/a
n/a
 #13673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
23.03.20 09:55:09 | #13675 (4)

Nebo kostnický koncil.. *11334*


n/a
n/a
 #13674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
23.03.20 10:00:40 | #13676 (5)

Ano

visitor77 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: Rusko02.03.20 09:36:27 | #10770 (3)
ale ne, Rusko to je perspektíva...vie, ako si ochrániť svoju apoštolskú cirkev, vieru, tradície, svoju kultúru, - vie, čo pre "ródinu"/vlasť znamenajú....


n/a
n/a
 #13675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
23.03.20 12:11:18 | #13684 (6)

v čom je problém?


n/a
n/a
 #13676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
23.03.20 13:12:21 | #13686 (7)

V tobě, Visitore. Ake tomu nerozumíš... *2108*


n/a
n/a
 #13684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
24.03.20 13:54:09 | #13800 (8)

ja rozumím mnohým iným veciam, a vám dokonale:-)


n/a
n/a
 #13686 

| Předmět:
22.03.20 19:06:33 | #13626

A ty jsi nikdy nevysvětlil, jak tyo víš.


n/a
n/a

| Předmět: RE:
22.03.20 22:53:00 | #13640 (1)

Ja to vidim tak. ze u slova jehova ktere je udvozeno od souhlasek JHVH - nebo teda jmeno Jehova chybi posledni souhlaska H - proto je muj usudek, ze Jehova neni spravne jmeno podle JHVH nevim proc je posledni H ve jmenu nepouzito?


89
n/a
 #13626 

| Předmět: RE: RE:
22.03.20 22:59:34 | #13641 (2)

Protože se to poslední H nevyslovuje. A to tedy ani v hebrejštině. To H na konci znamená, že se samohláslka před ním čte jako A. V angličtibně se třeba H na konci píše, ale taky se nevyslovuje - podlůe anglické výslovnosti. V češtině kdyby se psalo, muselo by se vyslovit.


n/a
n/a
 #13640 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.03.20 23:14:49 | #13642 (3)

nechci odporovat tvym znalostem - moje znalosti jsou - ve stare hebrejstine se nepouzivali souhlasky proto kazda ale kazda samohlaska mela svuj vyznam a vzdy se vyslovovala - nemuzes srovnava anglictinu ze starou hebrejstinou anglicani reknou van a napisou one to nejde srovnavat - srovnej to ze starou hebrejstinou kde neexistuje zadne jine psane slovo ze samohlasek aby se tam ta samohlaska i nevyslovovala - jedine takove slovo je prave to JHVH - proto jsem presvedceny, ze Jehova neni spravne jmeno Boha a proto ho neuznavam a nepouzivam. Jinak kdyz se vy milne domnivate a verite tomu tak si ho klidne pouzivejte.


89
n/a
 #13641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 23:26:14 | #13643 (4)

Ve staré hebrejštině se právě nepoužívaly SAMOHLÁSKY.
Pravidlo H na konci slova platí právě pro hebrejštinu (o anglitiněš jsem psala v trochu joné souvislosti). V čem je jedinečné slovo JHVH? Zapisuje se stejně jako všechna ostatní starohebrejská slova - jen souhláskami.

Neuznávej, nepoužívej, je to tvoje volba.

Ono je to totiž jedno, co děláme nebo neděláme, vyslovujeme nebo nevyslovujeme, jsou lidi, u kterých to vždycky bude špatně, ať děláme, jak děláme. Nepatříš taky mezi ně? *15238*


n/a
n/a
 #13642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 00:10:57 | #13644 (5)

prave proto, ze stara hebrejstina namela samohlasky tak kazda souhlaska se vyslovovala -- Muzes prosim nekde sehnat jeste jedno jedine starohebrejske slovo psane pouze se samohlaskama kde by se ta samohlaska nevyslovovala jak u JHVH? Dik - Ja vas pouze chci dostat s te milne cesty kde jste. Ale ma snaha je marna je marna.


89
n/a
 #13643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 00:25:52 | #13645 (6)

A co když se mýlíš ty? *24611*
Třeba Hannah - Hana?
Mariah - Maria?
Já opravdu nevím, musela bych to studovat nebo kdopvíkde shánět. Prostě je to tak, že H na konci se nevyslovuje.Aůe vidím, že se potrzuje to, co jsem předtím psala, prostě MUSÍME to mít špatně, kdyby jánevímco! *2108*


n/a
n/a
 #13644 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 01:34:29 | #13648 (7)

Ach jo to snad ani neni mozne toto -- promin ale pises a nevis co -- ja jasne napsal:
Muzes prosim nekde sehnat jeste jedno jedine starohebrejske slovo psane pouze se samohlaskama kde by se ta samohlaska nevyslovovala jak u JHVH?
Rozumis co jsem chtel po tobe? a ty napises Hannah novodobe hebrejske jmeno a jeste k tomu pridas anglicky prekl;ad toho jmena :-( jsem dost zklaman. Ja pozaduji jedno jedine starohebrejske slovo pouze ze " samohlasek" kde se jedna s tech samohlasek nevyslovuje - chapes? Jedine je pouze to JHVH proto ho neuznavam jako jmeno Bozi. Myslim ten vas spatny preklad.


89
n/a
 #13645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 02:07:04 | #13650 (8)

nemohu něco napsat aby to tam bylo, když se to tam nemá vyskytovat.


 #13648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 02:17:42 | #13651 (9)

Jak je potom mozne, ze ustredi SJ v USA jasne pise Jehovah a cesi jako jejich podrizeny uz to jmeno skomoli a pise pouze Jehova bez h a tvrdi mne, ze se nevyslovuje - treba ne ale urcite se pise.


89
n/a
 #13650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:25:17 | #13666 (10)

Protože potom bychom museli říkat Jehovahu, a nikoli Jehovo. Prostě zákonitosti českého jazyka. A zase, Kiwi, nejde o náš výmysl, podívej se třeba do nějaké encyklopedie či slovníku.


n/a
n/a
 #13651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:17:33 | #13661 (8)

Hana (angl. Hannah) byla matka proroka Samuela.
Připadá ti to jméno málo starohebrejské? *2003*


n/a
n/a
 #13648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:19:29 | #13662 (8)

Pokud sis všiml, Kiwi, psala jsem to s otazníkem a ještě jsem ti k tomu něco připsala. Neznám starohebrejštinu, vycházím jen z toho, co jsem si kde přečetla. Tvar Božího jména Jehova ani Jahve jsme si nevymysleli my, jsou to tvary starobylé, všeobecně známé a přijímané, tak si to vyřiď s jazykovědci, kteří to vyzkoumali. A vůbec si Božího jména nemusíš všímat. *2108*


n/a
n/a
 #13648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:30:19 | #13669 (9)

zase spatne - mne Bozi jmeno nevadi pokud se jedno o spravne Bozi jmeno


89
n/a
 #13662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:37:26 | #13672 (10)

To máš fakt jedno. Stejně nevíš, kdo to je. *3409*


n/a
n/a
 #13669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 10:28:51 | #13680 (10)

Zase špatně.
O problému toho víš zoufale málo, abys mohl posuzovat, co je dobře a co špatně. *735*


n/a
n/a
 #13669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 00:28:16 | #13646 (5)

JHVH :
Jelikož původní hebrejský text dochoval pouze tyto čtyři konsonanty, zatímco vokály nikoli, nelze původní výslovnost těchto čtyř písmen spolehlivě rekonstruovat. Kvůli obavě ze zneuctění jména Božího Židé a většina křesťanských církví vlastní jméno Boží raději téměř vůbec nepoužívá jako výraz úcty vůči jménu Božímu a raději jej nahrazují náhradními výrazy !!
*33684* *65* *65*


86
n/a
 #13643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 01:20:34 | #13647 (6)

Co myslíš, Dalko: Židé po tisíciletí psali a vyslovovali Boží jméno, a najednou ho zapomněli, tak se rozhodli ho radši nevyslovovat, aby ho špatnou výslovností nezneuctívali? Není to trochu postavené na hlavu? A křesťané najednou přejímají ryze židovský zvyk a taky Boží jméno nevyslovují? A co znamená to téměř vůbec? Jako že občas Boží jméno někam napíšou, a nebojí se, že ho špatným zápisem zneuctí? Sporadicky používané nesprávně napsané jméno Boha nezneuctí? Co je to za scízu? Ono to asi bude všechno trochu jinakl, viď? *6876*


n/a
n/a
 #13646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 01:50:09 | #13649 (7)

na hlavu to neni postavene - skomolit moje jmeno neni problem ale skomolit Bozi jmeno je neopustitelny hrich proto je lepsi Boha titulovat - pan - hospodin - lord nebo tak nejak a odpustit si jeho skomolene jmeno.


89
n/a
 #13647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:21:25 | #13663 (8)

Dělej, Kiwi, jak myslíš. Nikdo ti Boží jméno přece nenutí. *3312*


n/a
n/a
 #13649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 08:27:01 | #13658 (7)

Jehova,Jahve,Jih­va,Johev,Jihev,Je­hav,Johov,Johiv,­.....atd.
*65*
Které je správné?
Jak víte,že jsou dosazené správné samohlásky?
Můžete poskytnout nějaký "zdroj"?
Díky.
*65*


86
n/a
 #13647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:10:46 | #13660 (8)

Uvedená jména jsou už mutace v jednotlivých současných jazycích. Každý jazyk vyslovuje hebrejská nebo vůbec cizojazyčná jména trochu odlišně. Nikoho to nepřekvapuje.
Původní přesnou výslovnost Božího jména neznáme, ale odborníci (nikoli pouze SJ) se přiklánějí pouze ke dvěma nejpravděpodob­nějším variantám - Jahve a Jehova.
Jak k tomu došli?

  1. V přiřazování samohlásek existovaly přece jen určité zákonitosti. Lze je vysledovat ve starých rukopisech, kde už se objevily značky, které navigovaly k použitým samohláskám. Například v Leningradském kodexu z 12. století, jsou u tetragrammatonu uvedeny značky, které ukazují na výslovnost jehvah nebo také jehvih.
  2. Boží jméno je obsažené v podobě takzvané teoforické částice v řadě hebrejských jmen, například Izajáš, nebo to nejznámější Jehošua, zkráceně Jošua. Tady se výslovnost zachovala.

Zakazování Božího jména se u Židů začalo prosazovat postupně, přibližně v Ježíšově době. Chtěli zabránit jeho zneužívání v kabale, v nekonečně se opakujících modlitbách nebo dokonce v magických rituálech. To vše bylo skutečné porušování příslušného bodu Desatera.
Jiná věc byla záliba rabínů v neustálém vytváření nových pravidel pro cokoli, za což je i Ježíš kritizoval.

Katolické církvi Boží jméno překáželo v prosazování trojiční nauky. Když bylo nahrazeno titulem Pán, tak byl Ježíš Pán, Bůh byl Pán, a rázem bylo po problému.


n/a
n/a
 #13658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:34:31 | #13671 (9)

Jiná věc byla záliba rabínů v neustálém vytváření nových pravidel pro cokoli, za což je i Ježíš kritizoval.
*65*
Myslím,že taková záliba se projevovala jak u církve,tak i u jiných "odnoží",SJ nevyjímajíc.
*81*
Například v Leningradském kodexu z 12. století, jsou u tetragrammatonu uvedeny značky.
Nějak pozdě,ne?
Stát se zajímavým - "Já to vyřešil"!
*65*
Jinak se nedivým tvoji "obhajoby",protože ses to tak naučil - tak jak visitor obhajuje to,co se naučil on.
*33684*


86
n/a
 #13660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 10:26:00 | #13679 (10)

Ježíš ta přidaná pravidla kritizoval konkrétně. Co ty? Dáš něco k dobru?
*33018*
Takže oprava, Leningradský kodex je z počátku 11. století. Samohláskové značky obsahuje v celém textu, nikoli pouze u Božího jména.
Samohláskové značky začali zavádět masoreti někdy v 7. století n.l.
Každý jazyk se totiž vyvíjí včetně jeho psané podoby.
*18328*
Ano, něco jsem se naučil, a nejen o Božím jménu. Pokud něco nevím, tak si to najdu v odborné literatuře, stejně jako to, co uvádím o výslovnosti tetragrammatonu.
Není to "vynález" svědků Jehovových.
Co a jak ses naučil ty?
*16172*


n/a
n/a
 #13671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 16:24:14 | #13699 (6)

Visitor to nazývá zidovceni!


n/a
n/a
 #13646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 02:20:43 | #13652 (4)

stará hebrejština používala jen souhlásky,samoh­lásky byli pro skloňování a četli se podle tradice. nebyli zapisovány. JHVH není Boží jméno pokud bychom ho četli tak jak je psáno. Chybí mu samohlásky. Které nikdo nezná kromě svědků.


 #13642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:28:09 | #13667 (5)

No a to teprve nevíte, co všechno nezná METATRON! *15238* Třeba že se Boží jméno ve tvaru Jehova či Jahve používalo dlouhá staletí předtím, než na to přišli svědkové Johovovi! *3357*


n/a
n/a
 #13652 

| Předmět: shromáždění po internetu
22.03.20 15:25:32 | #13543

Tak jsme si dnes poprvé vyzkoušeli společné shromáždění po internetu.
Přednáška byla přenášená pro všechny z Prahy, studium Strážné věže už bylo v režii sboru.
Nebylo to po skypu, ale používáme progeram jitsi.org.
Při komentářích jsme se dobře viděli i slyšeli.
Občas nějaké to "kouzlo nechtěného" nás všechny pobavilo. *33121*


n/a
n/a

| Předmět: RE: shromáždění po internetu
22.03.20 17:55:30 | #13606 (1)

vaša existencia je založená na prednáškach? ak sú tie prednášky biblicky verné, tak by tam mala byť zdôraznené slávenie Kristovej obeti - umučenia a zmrtvýchvstania Krista - prečo neslávite túto liturgiu/Večera Pánova, keď to robia všetci kresťania? - prečo nelámete chlieb a neprijímate ho ako živé telo Kristovo, ako to robili už v katakombách prví kresťania?


n/a
n/a
 #13543 

| Předmět: smazání příspěvků
22.03.20 14:34:08 | #13515

Tak jsem to tady trochu promazal. *3509*
Příspěvky, které mají za cíl pouze urážet popř. zesměšňovat tady nemají místo.
Upozorňuji na to zejména Metatrona. *3467*
Pokud se s tím svezl někdo nevinně omlouvám se.


n/a
n/a

| Předmět: RE: smazání příspěvků
22.03.20 16:45:00 | #13588 (1)

Jo můžeš to mazat.


 #13515 

| Předmět: RE: RE: smazání příspěvků
22.03.20 17:05:20 | #13597 (2)

Já to četl a máš naprostou pravdu. Dřív to s ní ale bylo ještě horší, to teď už se hodně krotí.


-45
n/a
 #13588 

| Předmět: Rusko
22.03.20 10:26:44 | #13466

Návrat sovětské totality:
Житель Липецка Виктор Бачурин вместе с двумя единоверцами были отправлены за решетку после серии обысков, прошедших 2 декабря 2019 года. Через два дня по ходатайству следователя Следственного отдела УФСБ России по Липецкой области, не уведомив родственников, Советский районный суд города Липецка отправил их в СИЗО.
Lipetsk s bydlištěm Viktorem Bachurinem, spolu se dvěma spoluvěřícími, byl poslán do vězení po sérii vyhledávání, která se konala 2. prosince 2019. O dva dny později, na žádost vyšetřovatele vyšetřovacího oddělení FSB Ruska v lipetské oblasti, aniž by to oznámil příbuzným, je sovětský okresní soud města Lipetsk poslal do vazebního centra.

https://jw-russia.org/prisoners/bachurin.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rusko
22.03.20 14:30:58 | #13514 (1)

...zasa len to B:-)


n/a
n/a
 #13466 

| Předmět: RE: RE: Rusko
22.03.20 14:35:27 | #13518 (2)

"A" ti nemá cenu sdělovat. Stejně to zpochybníš.
Prostě to máš nastaveno tak, že máme, co si zasloužíme.


n/a
n/a
 #13514 

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
22.03.20 15:00:16 | #13530 (3)

výmluva, to A som tu doteraz nečítal, len sa "vyplačkáva" s B....


n/a
n/a
 #13518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
22.03.20 15:49:02 | #13560 (4)

To je od tebe fakt hnusné, to "vyplačkávání" Mně se z toho normálně obrací žaludek. Naši bratři tady zažívají docea životní dramata, zlé pronásledování podněcované ruskou církví, a ty tomu říkáš vyplačkávání, cyniku? *6094* V životě jsem potkala málo takhle zlých lidí.


n/a
n/a
 #13530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
22.03.20 18:12:46 | #13615 (5)

opakujem, napíšte aj príčiny, prečo sú konkrétni vaši bratři perzekuovaní, predsa to musí byť právne uvedené, podložené - to nejde len tak zatknout a vec je vybavená...


n/a
n/a
 #13560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
22.03.20 19:16:05 | #13633 (6)

Inkviziční procesy chápeš?


n/a
n/a
 #13615 

| Předmět: RE: RE: Rusko
22.03.20 15:08:40 | #13532 (2)

A je inkvizice. *11334*


n/a
n/a
 #13514 

| Předmět: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 09:50:34 | #13449

zkusim to jinak -- kolik jinych cirkevi na zemi - nabozenskych spolku sekt jeste veri, ze Bozi jmeno je Jehova mimo sekty SJ?


89
n/a

| Předmět: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 10:02:27 | #13458 (1)

Přes všechny snahy církve Boží jméno vymazat z povědomí lidstva se Boží jméno dochovalo a dneska už o něm vědí snad všichni. Jméno Jehova použil dokonce i papež František, tvar Jehova/Jahve či podobný je v mnohých Biblích, v kostelích, na starých mincích a různých nápisech, ve slovnících a encyklopediích... Snad i na Nový Zéland se Boží jméno doneslo, jen snad ke Kiwimu ještě ne... *24581*


n/a
n/a
 #13449 

| Předmět: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 10:06:26 | #13461 (2)

Ale ja raději jméno Boha živých hezky česky: JSEM, to je skoro ve všech Biblích v Exodus 3/14.


n/a
n/a
 #13458 

| Předmět: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 11:11:32 | #13473 (2)

To je divný Papež používá jméno Jehova a církev má všechnu snahu vymazat jméno Jehova? Takže je papež zrádce co bojuje proti církvi a klidně Jméno používá?


 #13458 

| Předmět: RE: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 11:35:40 | #13480 (3)

Napsal jsem, že přes všechny snahy církve Boží jméno vymazat z povědomí lidstva se Boží jméno dochovalo dodnes. Ty nevíš, že církev ho zakázala používat při kázání v kostele? A z věřících by jo znal, nebýt svědků Jehovových, asi málokdo.
Papež František ho použil nejméně jednou, a to když vyjmenovával různé víry v různé bohy... Určitě ho nepozužívá při mši.

No a co to ostatní, co jsem napsala? *3199*


n/a
n/a
 #13473 

| Předmět: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 11:24:15 | #13477 (2)

Těžko říkat, že měli církve nějakou snahu vymazat z povědomí lidstva Boží jméno, když se to jméno vyskytuje v Biblích i kostelech. Tohle obvinění je lživé a vzpomeň si na to, až zas budete mít řeči, že někdo něco ohledně vás překrucuje!


-45
n/a
 #13458 

| Předmět: RE: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 11:39:16 | #13481 (3)

Boží jméno zmizelo z Biblí. Nepoužívalo se v kostelích. Lidi ho neznali a dosud ho považují za něco nepatřičného. Podívej se, jak tu proti němu kdekdo brojí a obhajuje jeho nevyslovování. Například \|Kiwi je katolík, a ohledně Božího jména je zmaten, jak by řekl Moravák, jako cigán v kukuřici. *500*


n/a
n/a
 #13477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 13:17:00 | #13503 (4)

Tak teďka zase říkáš úplný opak. Nejdřív v Biblích a kostelích je a pak zase neni. Ty máš úžasný dar popírat samu sebe. *27179*


-45
n/a
 #13481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je…
22.03.20 14:09:08 | #13510 (5)

Když píšu "v kostelích" nebo "v Biblích", nemyslím tím ve všech. Ale tu a tam se najde, a ještě na Diskutnících jsme několikrát uváděli fotogragie takových míst, kde je nápis Jahve, Jehiova či podobně, a i třeba tady jsme nejednou uváděli Bible, které Boží jméno obsahují. Visitor to všechno shodil, všechno to napsali nějací nevzdělaní plagiátoři. Jestli je někde v kostele uveden hebrejský tetragrammaton, tak prostí věřící o tom ani nevědí, nevědí, co to znamená, natožpak jak se to čte. Umíš si představit, s jakým kvantem lidí jsem už mluvila o jménu Boha? A nikdo nevěděl. Většinou "Ježíš" nebo prostě "Bůh"... "Jehova" či "Jahve" je pro ně něco jako sprosté slovo, protože si to spojili se SJ. A nevymlouvej mi to, muvím z praxe. *17622*


n/a
n/a
 #13503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je…
22.03.20 14:38:11 | #13519 (6)

Ve všech církevních Biblích je Boží jméno zmíněno. Čtenář je o něm informován jak v předmluvě, tak v poznámce pod čarou v Ex 3,14, takže není pravda, že by se církev snažila Boží jméno nějak zamlčovat. Takováto obvinění jsou lež! Stejně tak jeho výskyt v některých kostelích ukazuje na lživost takového obvinění!


-45
n/a
 #13510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno…
22.03.20 14:45:29 | #13524 (7)

Važ slova, soucte, tady nikdo nelže, jen ty se snažíš za každou cenu útočit.
Visitor ti vysvětlí, že grafické ztvárnění Božího jména na církevních stavbách byla pouze autorská licence, se kterou nemá církev nic společného.
Pokud jde o ty vysvětlivky, tak např. v ČEP je v předmluvě zmínka o "Božím jménu jahvé, psáno s malým(!) "j".
O těch několika tisících výskytů Božího jména v textu cudně pomlčíš?


n/a
n/a
 #13519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi…
22.03.20 14:54:01 | #13529 (8)

Já neříkám, že někdo lže, ale že nějaké tvrzení je lživé. Kdyby církev opravdu chtěla Boží jméno zamlčovat, tak se nedostane ani do těch kostelů, ani do těch Biblí.


-45
n/a
 #13524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 15:10:04 | #13533 (9)

Napsal jsi, že je to lež.
Na slovíčkaření si najde někoho jiného, kdo do toho s tebou půjde.


n/a
n/a
 #13529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 15:16:08 | #13538 (10)

Ano, napsal jsem že nějaké tvrzení je lež/lživé. Protože tak to je, jak jsem vysvětlil.


-45
n/a
 #13533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 15:45:18 | #13557 (9)

Tak proč ho věřící neznají? A co v těch Biblích? Kolik jich znáš s Božím jménem? Kdy takové Boží jméno zazní z kazatelny?


n/a
n/a
 #13529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 15:48:23 | #13559 (10)

Já nevim proč ho neznají. Já jsem žádný takový výzkum nedělal.
Kolik jich znám s Božím jménem jsem ti právě vypsal!!!!!
Kdy zazní z kazatelny nevim.
*33021* *33021* *33021*


-45
n/a
 #13557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:14:13 | #13578 (11)

Četla jsem, že to mají zakázané nějakým církevním výnosem.

To je žalostně málo, nemyslíš? A žádná z nich navíc není katolická, to ti Visitor vysvětlí.


n/a
n/a
 #13559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:19:42 | #13580 (12)

To jsou nejpoužívanější české Bible a mají církevní schválení.


-45
n/a
 #13578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:31:49 | #13586 (13)

Co píše B21 o Božím jménu, prosím?
Kralická to má v nějaké poznámečce jen v někaém vydání z mnoha, Rose bude vědět, citoval to tu.

A nakonec to, co je napsáno v EP, je spíš přizná í k strašnému zločinu, totiž k odebrání jména autora, samotného Stvořitele, z jeho díla, a nahrazení toho jména tizulem Hospodin.

Když si lidi čtou Bibli, prakticky se Bioží jméno nedozvědí. A z kazatelny už vůbec ne.


n/a
n/a
 #13580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:16:10 | #13579 (11)

Původně jsi napsal:
"Ve všech církevních Biblích je Boží jméno zmíněno. Čtenář je o něm informován jak v předmluvě, tak v poznámce pod čarou v Ex 3,14"


n/a
n/a
 #13559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 17:01:51 | #13596 (12)

existuje len jedna Bible - Vulgata/Neva Vulgata (ktorú užíva Cirkev) - tam Boží jméno vyjadrené /výslovne) nie je...


n/a
n/a
 #13579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 17:06:04 | #13598 (13)

No vidíš. Církev Boží jméno zamlčuje. Tak to řekni taky Součtovi. *3820*


n/a
n/a
 #13596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 18:18:50 | #13618 (14)

nemá čo zamlčovať, nezamlčuje co v Bibli není...


n/a
n/a
 #13598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 19:11:49 | #13631 (15)

*15238* To je fikané: nejdřív vypreparovat, a pak argumentovat, že to tam není! *2*


n/a
n/a
 #13618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.03.20 09:08:02 | #13659 (13)

Ty nevíš, v jakém jazyce se psala Bible?
Myslíš, ze Jeronym, byl 1 z 12 učedníků a Ježíš mu své kázání nadiktoval latinsky?
Dnes uz existuje tolik svitku NZ v rectinem starších, než Jeronym, ze moderní překladatelé, používají původní jazyk a nepotřebují tvoji vulgatu!
Ta má jen poradní hlas! Ale ne nejvážnější!


n/a
n/a
 #13596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi…
22.03.20 16:38:58 | #13587 (8)

To je psáno podle pravopisu, hovoří se tam o tom slově jako takovém, proto píši s malým.


 #13524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:53:19 | #13590 (9)

Kam na ta moudra chodíš, Metatrone? *15238*


n/a
n/a
 #13587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno…
22.03.20 15:18:56 | #13540 (7)

Boží jméno není v textu Bible, a opravdu jen v některých stojí ve vysvětlivkách psaných malými písmenky, že Boží jméno bylo nahrazeno slovem Hospodin. Napiš mi, kolik znáš Biblí s touto vysvětlivkou, a kolik z nich je katolických. Já to měla v ČEP, jinak nevím. Tam se drze přiznávají, že \Boží jméno nahradili. *17622*
Vysvětli mi, prosím, proč valná většina věřících Boží jméno nezná. A proč ani o něm nechtějí slyšet - jako třeba Kiwi.


n/a
n/a
 #13519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi…
22.03.20 15:31:47 | #13548 (8)

Boží jméno je uvedeno v Kralické, EP, i B21. Jak je to ve Studijní nevim, ale tipnul bych si, že tam to bude stejné.


-45
n/a
 #13540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:06:00 | #13571 (9)

V Kralické asi jen v některém vydání. V B21 nevím. Co tam je? A dál? Víš, kolik vyšlo českých překladů Písma? Z poznámky v EP vyplývá, že česky je Boží jméno Hospodin.
A v mojí Kralické ani žádná předmluva není.


n/a
n/a
 #13548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:13:51 | #13577 (10)

Už jsem to všechno jednou napsal. Nebudu to pořád opakovat. Možná máš nějaké zvláštní, třeba samizdatové vydání Kralické Bible.


-45
n/a
 #13571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:20:01 | #13581 (11)

Je podle posledního vydání kralického z roku1613.
B21 nemám. Kde je v ní uvedeno Boží jméno?:


n/a
n/a
 #13577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:56:24 | #13594 (12)

B21 14 Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Jsem.'"

https://bible-online.cz/


n/a
n/a
 #13581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:58:47 | #13595 (13)

Ptala jsem se na jméno. Nejspíš Součtovi šlo o nějaký dodatek s vyasvětlivkou, že Boží jméno bylo zaměněno za Hospodina.


n/a
n/a
 #13594 

| Předmět: RE: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 11:43:33 | #13483 (3)

Visitor popírá existenci nápisů s Božím jménem na církevních budovách či v Biblích dodnes. Dokonce přišel s různými konspiračními teoriemi, že pokud to někde je, tak je to naše práce. A Bible, kde se Boží jméno vyskytuje, jsou protestantské, na koleni psané od biblických diletantů. Omlouvám se, že jeho myšlenky neformuluji přesně - aby zase nevznikla nějaká zacyklená protestní debata.


n/a
n/a
 #13477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 15:01:30 | #13531 (4)

o nápisoch na tých budovách a pod. som už písal asi 5x, môžem to zopakovať, tuším som si to skopíroval, takže ako to nájdem, uvediem to:-)


n/a
n/a
 #13483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je…
22.03.20 15:50:47 | #13561 (5)

Prosím, uveď to, to se neochodí. *447*


n/a
n/a
 #13531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je…
22.03.20 17:32:29 | #13600 (6)

tzv. argumenty, že Boží jméno Jehova je na všelijakých encyklopédiách, na erboch, fasádach, či na priečeliach katolíckych kostolov a rôznych budov, pochádzjú z histórie, napr. v erbe Turzovcov na Oravskom hrade (poznám to dobre, pochádzam z tejto oblasti, a bratova dcéra tam robíla cez VŠ prázdniny sprievodkyňu, a toto aj vysvetľovala (Jehova) turistom):

  • z histórie vieme, že mnohé katolícke kostoly, zámky a hrady v čase rozmachu protestantizmu v 16-18. St na krátky čas vlastnili všelijaké protestantské cirkvi so sektárskym pozadím (i kalvíni a iní), a protestantskí panovníci (na základe Tolerančného patentu, Jozef II., 1781) tam umiestňovali všelijaké nápisy, tvorili si aj vlastné erby (i s názvom "Jehova"), ktoré už RKC (po znovanavrátení kostolov/reka­tolizácii) tam ponechala, lebo ich odstraňovanie bolo zo strany šátu zakázané z historických dôvodov ako kultúrne pamiatky (pozn.: palatín Oravského hradu Juraj Thurzo bol zatvrdilý protestant, vehementne podporoval protestantizmus)...

n/a
n/a
 #13561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno…
22.03.20 17:36:22 | #13601 (7)

ad.: a vieme, že - „Jehova(h)“ bol spopularizovaný v anglickej hovorovej reči Williamom Tyndaleom (1494-1536), ako aj ďalšími „pionieskymi“ protestantskými prekladmi, napr. v ženevskej Bibli (Geneva Bible/r. 1560). „Jehova(h)“ rozšíril v protestantizme hlavne Luther (16. st.),n/a
n/a
 #13600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi…
22.03.20 17:51:18 | #13604 (8)

Fuj, to je hanebné... *6084*


n/a
n/a
 #13601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 18:08:09 | #13613 (9)

čo je hanebné?


n/a
n/a
 #13604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 19:05:45 | #13625 (10)

To, že "Jehova(h) bol spopularizovaný v anglickej hovorovej reči Williamom Tyndaleom (1494-1536), ako aj ďalšími „pionieskymi“ protestantskými prekladmi, napr. v ženevskej Bibli (Geneva Bible/r. 1560). „Jehova(h)“ rozšíril v protestantizme hlavne Luther (16. st.).

Ironizuju, Visitore, těžce iropnizuju! *3477* Je vid+ět, jak těmi lidmi a jejich prací pohrdáš.
 *17622*


n/a
n/a
 #13613 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 18:35:02 | #13963 (11)

Zel, to je staletí postoj církve!


n/a
n/a
 #13625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno…
22.03.20 17:50:20 | #13603 (7)

Takže Boží jméno zamlčuje hlavně církev katolická?


n/a
n/a
 #13600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi…
22.03.20 18:09:09 | #13614 (8)

vám to nestačí povedať ani 1000x, ste neskutočne indoktrinovaná, neprijímate pravdu...


n/a
n/a
 #13603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 19:17:04 | #13634 (9)

Jaká je pravda, ty neindoktrinovaný? *3409* *31007*


n/a
n/a
 #13614 

| Předmět: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 18:15:04 | #13617 (2)

netárajte, pápež nepoužíva jméno Jehova...


n/a
n/a
 #13458 

| Předmět: RE: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 19:15:06 | #13632 (3)

Vím o jednom případu, kdy použil jakožto jedno ze jmen BOha. Proběhlo to tiskem, a tehdy jsme to dávali na Diskutníky a pak ještě nejméně dvěkrát jsem to speciálně kvůli tobě hledala, protože jsi to pokaždé zapomněl.Už to ale hledat nebudu, stejně by sis to zase nepamatoval.


n/a
n/a
 #13617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 19:19:55 | #13635 (4)

ale prosím vás, fabulujete...JPP...


n/a
n/a
 #13632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je…
22.03.20 19:22:25 | #13636 (5)

To je docela drzé takhle se mnou mluvit, nemyslíš? *17622* *17622* *17622*


n/a
n/a
 #13635 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je…
22.03.20 19:28:02 | #13638 (5)

„Společně můžeme vytvořit bezprecedentní věk míru, potřebujeme jen dosáhnout respektu pro jiné víry, neboť jsme všichni boží děti bez ohledu na to, jakým jménem k němu mluvíme. Můžeme dokázat na světě zázračné věci tím, že spojíme svou víru a doba pro takové hnutí je teď,“ řekl papež s tím, že už nebudeme vraždit své sousedy kvůli rozdílům v našem pojetí Boha. Ježíš Kristus, Jehova i Alláh jsou podle jeho názoru jména popisující stejnou bytost.


n/a
n/a
 #13635 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je…
23.03.20 18:51:47 | #13709 (6)

:-) no ne!:-)


n/a
n/a
 #13638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno…
23.03.20 19:22:59 | #13724 (7)

JAKÉPAK NO NE? TAK VYSLOVIL PAPEŽ BOŽÍ JMÉNO JEHOVA? *6876*


n/a
n/a
 #13709 

| Předmět:
22.03.20 09:25:36 | #13432

Na tyhle otázky už jsme ti odpovídali mnohokrát, leč bezvýsledně. Zkusila jsem tedy něco odborného - a zase nic. Nevím, co ještě nového bych tui mohla sdělit.


n/a
n/a

| Předmět: RE:
22.03.20 09:27:39 | #13433 (1)

?


n/a
n/a
 #13432 

| Předmět: RE: RE:
22.03.20 09:29:10 | #13436 (2)

To bylo Kiwimu.


n/a
n/a
 #13433 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.03.20 09:32:43 | #13439 (3)

kiwi pochopil a vizitor taky pouze nechape jako ja tvoji reakci


89
n/a
 #13436 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 11:45:42 | #13484 (4)

Aha, ono se mi nějakým záhadným způsobem nenavázalo. Měla to být moje odpověď na tvoje protesty ohledně uvedení odkazu na celý článek o Božím jménu.


n/a
n/a
 #13439 

| Předmět: RE:
22.03.20 09:30:00 | #13437 (1)

a uz je to tady zas -- nekoliktrad odpovezeno - to jsme uz resili - promin zapominam ty si pamatujes vsechno - prosim odpoved mne na moji otazku bez vymluv - dekuji - kdy poprve bylo uznano jmeno Boha Jehova a kdo to vsechno uznal za pravdu? Ja opravdu nevim proto se tady ptan na foru kde se mam zeptat. dik


89
n/a
 #13432 

| Předmět: RE: RE:
22.03.20 09:35:36 | #13441 (2)

Boží jméno znají lidi od svého vzniku, tedy od Adama. Prosím, zapiš si to někam, ať se neptáš po sto první.Jo, a to jméno mu nedali lidi, ale dal si ho sám a lidem ho sdělil. (To abych zamezila další posté opakované otázce.)


n/a
n/a
 #13437 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.03.20 09:41:13 | #13444 (3)

to jmeno je Jehova? to nemyslis vazne - zene o Kain rikal Bohu Jehovo ??? Ja si na tohle prisla ? Pokud znam Bibli tak poprve Bozi jmeno JHVH ( ve smyslu jsem jaky jsem ) je pouzito az od Mojzise - nebo mate jinou Bibli?


89
n/a
 #13441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 09:55:37 | #13451 (4)

Ty máš jinou Bibli. *33075*


n/a
n/a
 #13444 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 09:58:08 | #13454 (5)

třeba si čte v koránu kdo ví


n/a
n/a
 #13451 

| Předmět: RE:
22.03.20 09:46:28 | #13446 (1)

ja ale chci cist - vasi - vasi osobni odpoved a vas osobni nazor - to co pises nejsi Ty


89
n/a
 #13432 

| Předmět: RE: RE:
22.03.20 09:57:22 | #13453 (2)

Proč bych to neměla být já? Co máš zase za problém? *3199*


n/a
n/a
 #13446 

| Předmět:
22.03.20 08:36:49 | #13411

Kiwi smazán. Můžeme spolu pokračovat v diskuzi, až si odpustí výrazy "bludy" a "lhaní".


n/a
n/a

| Předmět: RE:
22.03.20 08:48:22 | #13419 (1)

promin - nevim jak v cestine napsat jinak slovo blud - kdyz se nejedna o pravdu ale vynysleny nesmysl
napis mne cesky vyra proto a ja ho klidne a rad budu psat nato co pises - dik


89
n/a
 #13411 

| Předmět: RE: RE:
22.03.20 09:24:00 | #13431 (2)

Ani tyhle výrazy, ani jiné vyjadřující totéž.


n/a
n/a
 #13419 

| Předmět: RE:
22.03.20 08:50:49 | #13421 (1)

rada mazes?


89
n/a
 #13411 

| Předmět: RE: RE:
22.03.20 08:53:55 | #13424 (2)

Nerada. Jsem radši, když jsou lidi slušní a mazat není potřeba. *34689*


n/a
n/a
 #13421 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.03.20 09:01:08 | #13426 (3)

co sprosteho jsem napsal ?? podle tebe je slovo blud sproste?? od kdy?


89
n/a
 #13424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 11:53:48 | #13486 (4)

Já jsem nepsala nic o tom, že by to bylo sprosté. Prostě jen nestojíme o to, aby se tu namísto věcné diskuze rozjelo kolonarážek, impertinencí, posměšků, urážení apod. To mnikam nevede.


n/a
n/a
 #13426 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.03.20 11:34:31 | #13479 (3)

ale kiwi my dojem, ze zachranuje naše duše z omylu!!!!
To by musel, alespon trochu, znát písmo!


n/a
n/a
 #13424 

| Předmět: RE:
22.03.20 10:18:13 | #13464 (1)

dítě dítě boží vlastnost je odpouštět ale tady není co odpouštět ten člověk se nedopustil hříchu to ty se hříchu dopouštiš kdyžý jiným vnucuješ své představy a jiné názory trestáš,ámen


n/a
n/a
 #13411 

| Předmět: RE: RE:
22.03.20 11:56:26 | #13487 (2)

Já to Kiwimu velkoryse odpuastila. *16386* A vysvětlila jsem mu, proč tady určité výrazy nejsou žádoucí. Chceme diskutovat, a ne se hádat a urážet.


n/a
n/a
 #13464