Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 405839x
Příspěvků:
31404

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: svědomí
12.05.20 08:18:13 | #20838

K zamyšlení:

Běda těm, kdo říkají, že ... špatné je dobré. (Iz. 5:20)

Lidé mají svědomí už od počátku své existence. Je to jedna z věcí, díky které jsme na vyšší úrovni než zvířata. Jak víme, že Adam a Eva měli svědomí? Potom co Boha neposlechli, se před ním schovali. Je z toho vidět, že je trápilo svědomí. Svědomí je vnitřní smysl pro to, co je správné a co špatné, a může ovlivňovat to, jak se v životě rozhodujeme. Člověk, který nemá školené svědomí, je jako loď s rozbitým kompasem. Snadno se může stát, že vítr a mořské vlny budou loď hnát špatným směrem. Nicméně spolehlivý kompas kapitánovi pomůže udržet loď v kurzu. Podobně pokud své svědomí dobře školíme, může nás správně vést. Pokud nemáme dobře vyškolené svědomí, nezabrání nám udělat něco špatného. (1. Tim. 4:1, 2) Dokonce nás může přesvědčit o tom, že „špatné je dobré“. w18.06 16 ¶1–3

Texty:

(Iz 5:20)
Běda těm, kdo říkají, že dobré je špatné a špatné je dobré, těm, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, těm, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

(1Ti 4:1, 2)
Inspirované prohlášení jasně říká, že v budoucnu někteří odpadnou od víry, protože se budou zabývat podvodnými inspirovanými výroky a démonskými naukami. 2 Budou svedeni pokrytectvím lhářů, kteří mají necitlivé svědomí, jakoby spálené rozžhaveným železem.


n/a
n/a

| Předmět: RE: svědomí
12.05.20 08:35:01 | #20841 (1)

Mám známého, který pracuje ve zkušebním metrologickém ústavu.
Jejich úkolem je kontrolovat a cejcovat různá měřidla a měřící zařízení. Vystavují k tomu certifikáty, které jsou pro některé firmy povinné.
I naše svědomí by mělo být takto otestováno a prověřeno. Etalonem je Písmo, certifikovat ovšem musíme sami, popřípadě s pomocí druhých.


 #20838 

| Předmět: RE: svědomí
12.05.20 13:12:53 | #20880 (1)

Článek, ze kterého je vybrán dnešní denní text si všímá ještě dalších aspektů:

  1. Svědomí si školíme studiem Písma, o kterém je třeba s modlitbou rozjímat. (2. Tim 3:16)
  2. K poznanému je třeba si vytvořit citový vztah. (Amos 5:15)
  3. Naše správně citlivé svědomí se bude dál rozvíjet, když budeme brát ohledy na svědomí druhých. (Řím. 14:21)

 #20838 

| Předmět: RE: RE: svědomí
12.05.20 14:01:56 | #20895 (2)

Jo, o tom by se dalo hezky debatovat, ale jak vidíš, diskutníky zajímá jen Trojice a sejmutí hříchů na úvod víry... *30360*


n/a
n/a
 #20880 

| Předmět: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 08:57:21 | #20981 (3)

Dobré ráno,
svědomí je skvělé téma k náboženské debatě. Zvlášť když právě svědomí bude rozhodujícím faktorem pro většinu lidí v den D, kdy se bude rozhodovat, jestli člověk projde tím Božím sítem nebo ne. Podle mě je svědomí - resp. úroveň zvědomění toho, co má každý člověk "vepsáno v srdci" - jediným univerzálním náboženstvím na světě.


61
n/a
 #20895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 09:10:20 | #20984 (4)

No tak já bych s tím Božím sítem nijak nestrašil!


0
n/a
 #20981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 09:21:40 | #20985 (5)

Nemyslím, že síto je prostředek ke strašení. To, co na něm zůstane, se dá využít nejrůznějšími způsoby a věčné zatracení je jenom jeden z nich, asi ten nejprimitivnější. Jestli se nemýlím, tak věčné zatracení, věčný trest apod. mají jenom křesťané a to ješte ne všichni.


61
n/a
 #20984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 10:25:37 | #20989 (6)

Věčný trest je součástí křesťanské věrouky jak v katolických, pravoslavných tak evangelických denominací. Nevím o tom, že by to měl někdo z křesťanů jinak. Kdyby totiž bylo trestem pouhé věčné nebytí a neuvědomování si sebe sama, bylo by toto řešení spíš tou největší odměnou pro ty nejzatvrzelejší hříšníky a pro všechny Boží odpůrce. Protože takoví lidé většinou jednají právě na základě přesvědčení, že smrtí všemu uniknou a žádný trest je nestihne. Nejenže je tedy nauka o věčném nebytí nebiblická, ale vylučuje i logiku a jakoukoli vyšší spravedlnost, která se neslučuje s vírou v Boha.


14
n/a
 #20985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 10:32:03 | #20992 (7)

Buďte trochu specifičtější: Věčný trest je co?


61
n/a
 #20989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 10:57:39 | #20995 (8)

Tak co asi může být tím trestem, že. Místo "tam kde je pláč a skřípění zubů", "kde oheň nehasne a červ neumírá". Přes všechnu bolest a utrpení je největším a nejbolestivějším trestem tzv "poena damni" - věčná ztráta blaženosti, tj vědomí, že tento stav se už nikdy nezmění. Nulla est redemption - zde není vyloupení. Duše tím ztrácí všechno a navždy, je to druhá a definitivní smrt. Nic veselého se o tom bavit, ale zároveň by se toto téma nemělo ignorovat.


14
n/a
 #20992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 10:59:26 | #20997 (9)
  • vykoupení - samozřejmě

14
n/a
 #20995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 12:50:50 | #21013 (9)

Jjiirrkkaa - tak!, tak je to v Písme/Mt 25, taká je aj vierouka KC ...sú v KC vizionári, ktoré dostal od Krista vízie očisca, neba i pekla - je hrozné vôbec čítať, ako interpretujú peklo,- je to neskutočná a nepredstaviteľná hrôza, RKC má aj teologii očista, neba i pekla, tá je napr. v knhách Vincenta Granata "K člověku, Bohu a Kristu"/časť 5, vydané v Ríme, 1986 - po prečítaní týchto vecí človek skamenie, ani nezaspí ...ak by chcel niekto niečo o tom vedieť, mohol by som niektoré veci z tej knihy uviesť,- ale radšej nie, nechcem mu zobrať duchovnú pohodu a spánok 29713


n/a
n/a
 #20995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 15:54:00 | #21040 (10)

To zní skoro jako: "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho NEMILUJÍ." *2*
Docela chápu, že jste s touhle pekelnou rovnicí v poho, když si do ní dosadíte nějaký klasický extrém, jako třeba Čachtickou paní nebo Vlada Draculu, ale úplně se vám sesype, když si v ní představíte něco běžnějšího, např. Paris Hilton nebo Ornellu Koktovou. Přijde mi až morbidní, jak někteří lidé potřebují vyvažovat svou představu o Boží lásce, aby seděla jejich potřebě po zachování pozemské spravedlnosti.
Na okraj: ty hrůzy, co popisují katoličtí vizionáři, možná ještě naturalističtěj zaznamenává i buddhistický Bardo Thodol, ovšem nezapomene dodat osvícenou poznámku, že se nejedná o žádnou objektivní realitu, nýbrž o subjektivní děje "v zrcadle nečisté mysli". Nedivím se, žě spoustě lidí tohle "peklo" dává mnohem větší smysl než to vaše "Bůh je láska, ale běda těm, kteří...." *4502*


61
n/a
 #21013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 22:56:08 | #21080 (7)

A není náhodou v tom Boží milosrdenství, že nikdo nebude trápen, natožpak věčně? *15223*


n/a
n/a
 #20989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 23:15:50 | #21084 (8)

To bys mohla občas mrknout do Bible. "pláč a skřípění zubů" "pro toho je lepší, kdyby se vůbec nenarodil" "oheň nejasne a věcně neumírá" "nebude odpuštěno v tomto ani v budoucím věku" Všimni si, že Ježíš tady mluví o nějakém budoucím věku ohledně neodpustitelneho hříchu vůči Duchu. Když tento hřích nelze odpustit, tak potom by nemohl být žádný budoucí věk, byl by konec člověka, ale on budoucí věk je, takže vzhledem k vážnosti hříchu, se bude jednat o trest za plné účasti viníka. Nechápu, kde jste vzali představy, že člověk nebude existovat, ale z Bible asi těžko. Tohle si myslí i ateisti a nihilisti, že prostě po smrti přestanou být a začnou nebýt, jakoby si to plánovali. Ale je to jenom přelud.


14
n/a
 #21080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 17:40:00 | #21199 (9)

Na jednu stranu nás tady bombardujete bezpodmínečnou Boží láskou, a na druhou stranu nám Boha představujete jako věčného trapitele. Nebo to věčné utrpení v ohni je projevem Boží lásky? Nerozumím tomu. *3409*


n/a
n/a
 #21084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 10:04:06 | #20986 (4)

To máš o tom dost jednoduchou představu, kdyby to bylo tak prosté, nemusel by si Kristus brát na sebe tvou špínu a nechat se s ní přibít na kříž. Dveřmi spravedlnosti by neprošel nikdo, tím méně ten, kdo si myslí, že je dobrý. A proto máme jedinou naději, a to vstoupit dveřmi milosti, kterými je Ježíš Kristus.


14
n/a
 #20981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 10:21:21 | #20988 (5)

kdyby to bylo tak prosté, nemusel by si Kristus brát na sebe tvou špínu a nechat se s ní přibít na kříž.
Mohl byste mi zkusit vysvětlit, jak mohl Kristus vzít na sebe mou špínu, když jsem ještě nebyla na světě….? Špína, která ještě neexistuje, protože neexistuju já, se dá přibít na kříž???? A když už teda ta špína předem existuje, jak může být moje, když ještě neexistuju já???? Nechci vás předem podezírat, že o tom máte dost jednoduchou představu, ale…

A proto máme jedinou naději, a to vstoupit dveřmi milosti, kterými je Ježíš Kristus.
To mi připomíná, že jste mi doposud neodpověděl na otázku, k čemuž jsem vás už asi třikrát vyzývala: Když je to jediná naděje, proč Bůh čekal dalších 1800 let, než o ní zpravil např. Austrálce, a to ještě naprosto nehumánním způsobem?


61
n/a
 #20986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 10:36:32 | #20993 (6)

Je přirozené, že si pokládáš takové otázky. Výkupní oběť na kříži má nadčasový význam a týká se tak generací minulých i budoucích. Bylo dopředu zaplaceno. Když šel Syn Boží na kříž, viděl tam i tebe. Myslíš, že bez Jeho vědomí bys přišla na svět? Každý z nás už od narození dědíme vinu, ano, rodíme se z hříchu.


14
n/a
 #20988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 16:05:41 | #21045 (7)

Takže ani napotřetí nic. Tak nezbývá než si odpovědět sama:
Všechny ostatní nechal a nechává čekat nejspíš proto, že to je jediná naděje akorát pro křesťany...
Když vy za někoho něco zaplatíte, taky mu neřeknete, že už je zaplaceno? Máte nějaký specifický důvod z nejvýznamnějšího okamžiku v dějinách lidstva dělat tajemství? Asi pořád nechápete, proč se ptám...


61
n/a
 #20993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 21:07:59 | #21073 (6)

to je zajímavé, že SJ na tvé otázky nemají vůbec žádné odpovědi, asi proto, že jich to jejich koncept neumožňuje

s tou vinou (hříchem) co na sebe vzal kristus je to tak, že on je Bůh a Bůh je mimo čas, nebo nad časem jako přiblížení a jako takový má přehled nad celým časovým kontinuem, takže pro něj je jedno kdy se narodíš on už o každém ví, takže ta oběť platí jak zpětně, tak i pro nás do budoucnosti


5
n/a
 #20988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 22:25:44 | #21075 (7)

Svědků se na to Badrika neptala.
A krmě toho si dopřejeme luxus sledovat, jak se v tom koupeš. *18328*


 #21073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 22:30:43 | #21077 (8)

Jenomže ono to moc Abuko nevypadá, že by se v tom nějak koupal. Vysvětlil to dobře a jasně.


14
n/a
 #21075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 23:04:48 | #21081 (8)

SPÍŠ TOPÍ! *20574* *20574* *20574*


n/a
n/a
 #21075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 23:05:40 | #21082 (8)

JÁ JSEM SI DOPŘÁLA LUXUS TU NEBÝT. *3761*


n/a
n/a
 #21075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 23:06:59 | #21083 (7)

A na tohle jsi přišel jak? *19364* *3409*


n/a
n/a
 #21073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
14.05.20 10:58:13 | #21142 (7)

K tomu mám pár úvah, když tak komentujte:
… Jestli je mimo čas, tak je jasné, že nemohl umřít a bylo to jen takové představení pro věřící, aby se jim líp věřilo. A když ve skutečnosti neumřel, tak to nebyla žádná oběť – prostě si jenom nechal propíchat kabát a pak si dal ušít nový, který si navlékl podobně jako andělé, co chodili kdysi za praotci … Jestli je Kristus mimo čas a ví, kdo jsem, i když ještě nejsem, tak je to už od věčnosti všechno vyřešené – už na počátku bylo jasné, kdo bude kozel a kdo ovce… Takže co je to vlastně ve skutečnosti: jenom takové kosmické divadlo...?


61
n/a
 #21073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
14.05.20 17:47:21 | #21200 (8)

Pokud by to tak bylo, měla bys pravdu. *10235*

O Bohu není psáno, že je mimo čas, ale že u něj 1 000 let je jako den a den jako 1 000 let.Je tím vyjádřeno, že prostě má dost času a že co nám připadá časově dlouhé, je pro něj okamžik, a naopak v jednou dni může udělat tolik věcí, co lidstvo za 1 000 let. Tedy aspoň tak nějak to chápu.


n/a
n/a
 #21142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 10:11:31 | #20987 (4)

Rozhodujícím faktorem nemůže být svědomí, protože samotné svědomí (i když ho nikdo nemá čisté) nemůže smazat následek prvotního hříchu, hřích dědičný, bez jehož očištění nemůže nikdo vejít do Božího království. Rozhodujícím faktorem byla výkupní oběť na kříži a spaseni jsme skrze víru v ukřížovaného a vzkříšeného Krista. Žádné svědomí nikoho nemůže zachránit, nevěř takovým nesmyslům, protože podíl viny nese každý.


14
n/a
 #20981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 10:27:49 | #20990 (5)

Žádné svědomí nikoho nemůže zachránit, nevěř takovým nesmyslům.
Vysvětlíte mi, podle čeho asi bude Bůh soudit např. hinduisty a buddhisty? To není žádná okrajová skupinka - těchle lidí se v historii světa narodilo tolik, že aby je křesťané někdy předstihli, musel by se Armagedon protahovat ještě pár tisíc let...


61
n/a
 #20987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 10:46:26 | #20994 (6)

Myslím, že Bůh si při svých soudech poradí i bez vašich rad a představ o spravedlnosti. Vy ale hádám mezi tyto náboženské skupiny nepatříte, a to ani geograficky, o Kristu jste slyšela, tak nevím, proč se zabýváte někým jiným než sebou.
Bůh ví lépe než kdokoli z nás, kdo co věděl nebo nevěděl, měl či neměl možnost. Ježíš může přijít když bude chtít jak za indiánem v Amazonii, tak za tibetským mnichem nebo eskymákem. Není v tomto nijak omezen. Dost se také zapomíná, že např. v Číně a Korei je celkem vysoký nárůst křesťanů v posledních letech.


14
n/a
 #20990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 16:29:39 | #21049 (7)

Vy ale hádám mezi tyto náboženské skupiny nepatříte, a to ani geograficky, o Kristu jste slyšela, tak nevím, proč se zabýváte někým jiným než sebou.
Jistěže jsem o Kristu slyšela, spoustu věcí. Ale zároveň jsem slyšela i spoustu jiných podnětných věcí z jiných oblastí, které rozhodně nezní o nic míň přesvědčivě, tak si myslím, že je na místě, abych se v té pestrosti zorientovala a v klidu posoudila, co z toho mi dává nejkomplexnější smysl. Ono slyšet a pochopit jsou dvě dost rozdílné věci, mezi kterými moc lidí nerozlišuje. Vy jste kupříkladu hodně slyšel o hinduismu, ale podle toho, co jste tu minulý týden prezentoval, jste nepochopil ani to nejnutnější minimum.
Oba moji rodiče jsou konzulární pracovníci, takže jsem většinu dětství strávila na třech kontinentech. Docela se domluvím s Chilanem, Arabem i Číňanem, mám představu o tom, jak tihle lidé v reálu žijí a uvažují. To mi dává určitou perspektivu, ze které taky pramení většina mých otázek. Že je ignorujete nebo jim nerozumíte dávám na vrub tomu, že vám chybí globálnější pohled na problémy a schopnost dívat se na ně očima těch druhých. Jinak byste nemohl vypustit z pusy takové výroky, jakože „slyšeli, tak se nemají na co vymlouvat.“ Tohle může říct jenom poloslepý člověk, který nedohlédne dál než za vlastní dvorek.

Ježíš může přijít když bude chtít jak za indiánem v Amazonii, tak za tibetským mnichem nebo eskymákem. Není v tomto nijak omezen.
Pak je zajímavé, že to prakticky nedělá; resp. ne častěji, než to dělá Krišna, Buddha nebo podobné mýticko-historické existence.

Dost se také zapomíná, že např. v Číně a Korei je celkem vysoký nárůst křesťanů v posledních letech.
V Koreji to není nic divného, je to asijská Evropa, kde chce být každý druhý jako my. Nedělejte si o korejském křesťanství příliš velké iluze. S Čínou je to diskutabilní, protože „vysoký nárůst“ je v tomhle měřítku strašně relativní. Rozhodně není vyšší než nárůst vyznavačů falun-kungu, kteří jsou utlačováni daleko brutálněj než křesťané, protože představují daleko početnější hrozbu režimu. Je ale srandovní si představit, jak je tady za jejich víru mučí Číňani a pak je bude ještě věčně mučit Boží spravedlnost… *13313*


61
n/a
 #20994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 17:39:00 | #21063 (8)

Je hodně špatný předpoklad, myslet si, že aby něco byla pravda, musí to člověku dávat smysl, to je velice zavádějící, a v oblasti víry to platí dvojnásob. Výkupní oběť Krista, stejně jako akt Boží lásky nemusí přece být opodstatněné logikou. Vždyť ani Písmo neříká nic jiného než, že jde o bláznovství Boží, pro některé pohoršení, pro jiné posměch - prostě nepochopení. Nakonec ale výkupní oběť, uvědomí-li si člověk, že dobrým zase tak není, zase tak nesmyslná není. No tobě možná dává větší smysl uctívání dobytka v hinduismu, to nevím, ale i o tom jsem kdysi přemýšlel. A dnes vím, že je to nesmysl. Jestli vím o hinduismu hodně nebo málo je mi srdečně jedno, protože nic o něm vědět nepotřebuju. Informace o většině náboženství jsou běžně dostupné, ale já nemám důvod se o jiné zajímat, což vím, že vy nutně chápete jenom jako omezený rozhled, já vím, ale to je jenom vaše představa, protože nic nechápete - prošel jsem si mnoha směry, včetně okultismu, a ještě necelý rok před svým znovuzrozením, jsem o výkupní oběti Krista a celém křesťanství říkal, že je to nesmysl. Pak jsem pochopil, že nesmyslné a naivní byly jenom moje představy a předsudky. Po té, co vstoupil Kristus do mého života, udělal v něm podivuhodné změny a vedl mě i k přečtení Bible, kde jsem narazil na věci, které se mi staly a pochopil jsem, že jsem se narodil znovu, jak stojí v Janově evangeliu. Tedy poznal jsem Pravdu, tedy ne já, Bůh mi jí ukázal a Duch svatý mě vedl mě ke Kristu. Abychom si rozuměli, já jinými vírami nepohrdám, nezlehčuju je, ovšem vím už že pravda je v Kristu a nikde jinde. Rozumím také tomu, že těžko můžete chápat nebo přijmout skutečnost, že za mnoha náboženskými směry mohou stát napodobeniny, z dílny padlých andělů (démonu), hlavně tam, kde je iniciativa na člověku, tyto temnosti pak člověku dají to co chce slyšet, cítit, vidět apod. Dávají mu falešný pocit spásy, zvláštních schopností, výjimečnosti nebo dokonce moci. Lidé se nechají velmi snadno oklamat, protože tyto síly jsou daleko chytřejší než lidé. Křesťané jsou zaprvé chráněni Kristem a za druhé se logicky k žádným takovým silám neobrací. Já nepochybuju, že jsi projela mnoho končin a krajů světa a ani ti nechci brát iluze, které sis udělala, ale ani tvá zcestovalost ti nedává hlubší duchovní zkušenost a už vůbec ne schopnost rozlišovat dobré od zlého. V Číně opravdu i Korei je mnoho křesťanů, proto nevím oč se pokoušíš, a ta poslední věta - mně to tedy srandovní nepřijde vůbec a ani to, že tobě něco takového přijde srandovní. Jsi se tu docela projevila.


14
n/a
 #21049 

| Předmět: RE: svědomí
13.05.20 06:58:04 | #20963 (1)

beda jehovistum, kteri se tesi na zniceni soucasneho sveta, jste odporni s temi svymi pitomymi sny


 #20838 

| Předmět: RE: RE: svědomí
13.05.20 07:00:53 | #20964 (2)

Anebo běda těm co se snaží manipulovat jiné lidi dle svých představ.


134
n/a
 #20963 

| Předmět: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 07:10:48 | #20965 (3)

vzacna sebekritika, s lidmi manipuluji jehoviste, manipulaci trenuji na svych seslostech, a pak ji nazyvaji kazatelskou sluzbou


 #20964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 08:14:11 | #20973 (4)

Hraje o zlatou blokaci? *10648*


n/a
n/a
 #20965 

| Předmět: RE: RE: svědomí
13.05.20 07:42:23 | #20969 (2)

"Kritické časy", o kterých se píše v Bibli, dolehnou na každého, tedy i na nás.
Naší výhodou je, že vidíme "světlo na konci tunelu" v podobě příchodu Božího království, a doufáme, že v něm budeme. Totéž přejeme i ostatním. Toto království přinese především posvěcení Božího jména, zbaví zemi působení Satana a zlých lidí.
(Matouš 24:14)
A tato dobrá zpráva o Království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům a potom přijde konec.

Nemusím snad zdůrazňovat, že pro tvoji paranoidní nenávist už na našem fóru místo nebude.


 #20963 

| Předmět: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 09:06:03 | #20982 (3)

Totéž přejeme i ostatním.
Většina lidí, kteří vás kritizují, je schopná doložit citací z vaší literatury, že je to spíš naopak. Spousta takových citací už se tady objevila, já sama jsem jich tu vyložila asi 6. Mohli byste tedy doložit nějaké citace z vaší literatury, ze kterých nějak průkazně vyplývá, že si přejete, aby se do Božího království dostali i ostatní dobří lidé, kteří také milují Boha a nejsou a nikdy nebudou členy vaší organizace?


61
n/a
 #20969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 10:57:41 | #20996 (4)

(2. Petra 3:9)
Jehova neotálí se splněním svého slibu, jak si to někteří lidé myslí, ale má s vámi trpělivost, protože nechce, aby byl někdo zničen, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Podle Petrových slov jsou jen dvě možnosti. Pokání, neboli obrácení se k Bohu, nebo zničení.
Přát si, aby byli zachráněni i "nezúčastnění pozorovatelé", není reálné.
Přejeme si záchranu všech lidí, a snažíme se o způsobu záchrany informovat, protože jsme přesvědčeni, že naše cesta je správná. Proto například mluvíme i se členy všech možných náboženství. Nesedíme někde v koutku a nemneme si ruce, jak to s druhými špatně dopadne.
Především jde o posvěcení Božího jména, proto by se lidé, kteří "také milují Boha", měli zajímat o uskutečnění jejich zajisté upřímných modliteb.
"Přijď tvé království, buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi".


 #20982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 11:28:42 | #21001 (5)

O to hůře pro vás, že jste přesvědčeni o tom, že je vaše cesta správná, a je to i hrozba pro ty, které se pokoušíte svést k tomu taky. Správná cesta je jenom skrze Ježíše Krista, ale ne tak, jak vám to vyložili a jak to chápete, protože takhle jste odstřiženi od toho živého zdroje. Nechápete furt, že odmítnutím Krista, odmítáte Jehovu. Neporozuměli jste slovům "Já a Otec jsme jedno", "Kdo nemá Syna, nemá ani Otce", "Já jsem ta pravda, cesta a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mě." ...Abuko vy si vůbec neuvědomuje teologickou hodnotu těchto výroků a jejich hluboký význam.


14
n/a
 #20996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 11:40:16 | #21003 (6)

Dopouštíš se stejné chyby jako Kjara.
Soudíš nás podle svých předsudků, nikoli podle skutečnosti.
To je oblíbená taktika všech samospravedlivých.


 #21001 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 11:49:01 | #21005 (7)

Abuko, i verš o souzení se dá jak vidíš zneužít. Nazývej si to třeba předsudky, ale křesťan je povinován rozlišováním správnosti učení. Bude nutné podložit Písmem? Navíc vidím co píšete a vím, co učíte, tak jaképak předsudky. Napsals to jako kdyby jste měli nějaké tajemství o kterém ostatní lidé nevědí.


14
n/a
 #21003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 12:26:01 | #21008 (8)

Nemáme žádné tajemství, naopak.
Proto každý, kdo něco překrucuje, přijímá za to odpovědnost. Nebo by alespoň měl.
Opravdu nebudu vyvracet tvoje fabulace o nás, svůj čas tady chci využít hodnotnějším způsobem.
Až to překročí únosnou míru, tak se rozloučíme. Tentokrát nastálo.


 #21005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 23:18:33 | #21085 (6)

Kde jsi vzal, že odmítáme Krista? *3199*


n/a
n/a
 #21001 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 23:27:40 | #21087 (7)

Kde asi, vy to přece sami prezentujete svou věroukou.


14
n/a
 #21085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
14.05.20 00:06:04 | #21105 (8)
*2527*

n/a
n/a
 #21087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
14.05.20 06:32:02 | #21107 (8)

Asi něco špatně chápeš. Nebo "chceš" chápat. *3409*


n/a
n/a
 #21087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 07:16:50 | #21108 (9)

Myslím že to chápe velmi dobře. Odmítáním Božství Krista, si dost komplikujete život,


0
n/a
 #21107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 08:03:27 | #21109 (10)

Božství Krista je mimo pochybnost.
Horší je to s jeho Božstvím ve smyslu rovnosti s Bohem v rámci trojice.


 #21108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 08:10:07 | #21110 (10)

Což by možná ani až tak nevadilo, horší je odmítání uvěřit, že člověk je duše v těle. Tělo bylo prach a v prach se obrátí, duše - tedy to, co tělo oživuje, co dal Bůh, se po smrti těla vrací k Bohu a jedině u Něho se může cítit šťastná. To je to, v co věří křesťan. O ostatním je možné se bavit.


0
n/a
 #21108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 17:52:26 | #21201 (11)

Tělo oživuje nikoli duše, ale duch. Čti pozorněji.Tělo oživené duchem je duší, tedy živým člověkem. Duch oživuje, duše je život.


n/a
n/a
 #21110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
14.05.20 11:37:03 | #21158 (7)

ako SJ o Kristovi, iste, hodne hovoríte, ale až na druhom mieste - vždy je to najprv Jehova, a potom ako dodatek nejaký Kristus - pojem Krista u SJ je principiálne iný ako u všetkých kresťanov, Kristus u SJ nie je môj Kristus, nie je to moja viera v Krista - preto, odídenci od SJ idú za skutočným Kristom... *3789*


n/a
n/a
 #21085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
14.05.20 17:54:12 | #21202 (8)

Zbytečně ironizuješ. *17622* A za kým jdou odídenci od KC? *3761*


n/a
n/a
 #21158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 11:47:09 | #21004 (5)

Přát si, aby byli zachráněni i "nezúčastnění pozorovatelé", není reálné.

Reálné to je, protože spousta lidí si to přeje. Možná není reálné splnění toho přání, ovšem takovéto přání, takováto přímluva je přirozeně doprovodným jevem pokorného srdce.


-106
n/a
 #20996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 12:31:38 | #21009 (6)

Ano, vyjádřil jsem se nepřesně, je skutečně reálné, aby lidé měli o posledních dnech a soudu své představy.
Přimlouváme se podobně jako Pavel, který si přál, aby "lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy." (2. Tim 2:4)

Mimochodem, ta zmínka o přesném poznání tam jistě není náhodou.


 #21004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 13:47:57 | #21020 (7)

Pravé poznání je poznání o Kristu. Stejně tak jako v 10.kapitole Římanům ! Ale není to přesné, ale pravé !!!

Nevím, kde vidíš v uvedených verších v Timoteovi slova, co píšeš. Je tam něco o vojáku Ježíše Krista !

Jsi voják Ježíše Krista Abuko ?!


29
n/a
 #21009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 15:51:45 | #21038 (8)

Aha, omlouvám se, je to 1. dopis Timoteovi.


 #21020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 15:09:20 | #21027 (7)

Problém je, že my nevíme, jak konkrétně bude Bůh rozhodovat ve věci spasení. Na samotném poznání spása jistě nestojí. Stejně jako na samotné příslušnosti k nějaké náboženské organizaci. Jisté je z Písma ale to, že roli v tom hrát budou osobnostní kvality, neboť právě v člověku dochází ke střetu mezi Bohem a satanem, přičemž tyto kvality odráží, kterého z nich člověk následuje - ne náhodou je v Písmu vyzdvihována právě pokora (jejíž produktem je láska k bližnímu a jejím produktem soucit a milost - o jejím projevu viz výše). Je proto nesprávné a naduté představovat si, že jedině členové nějaké ("mé") organizace budou spaseni.


-106
n/a
 #21009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 15:55:05 | #21042 (8)

Vycházíme z toho, co je napsáno v Písmu, tedy především z toho, že nikdo z lidí nebude rozhodovat, kdo bude zachráněn.
To ale neznamená, že nesmím být přesvědčen, že jdu po té správné cestě.
Ostatně ty také svými příspěvky dáváš najevo, že své názory považuješ za správné.


 #21027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 16:41:30 | #21052 (9)

Ale zároveň říkáte, že členové jedné náboženské organizace mají nárok na spasení a členové jiných ten nárok nemají. Přitom v Písmu se nic takového nepíše. Tak jaképak, že nerozhodujete, kdo bude zachráněn.


-106
n/a
 #21042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 16:48:22 | #21055 (10)

Nikoli.
Je to zase jen o přesvědčení, že vykládáme Písmo správně.
Ke správnému pochopení Písma rozhodně nepatří tvrzení o nároku na záchranu.


 #21052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 16:59:04 | #21058 (11)

Zbytečně slovíčkaříš. Jestliže jste přesvědčeni, že jedině členové vaší organizace budou spaseni, tak jste přesvědčeni, že jedině členové vaší organizace mají nárok na spasení.


-106
n/a
 #21055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 17:27:03 | #21061 (12)

Vím, co píšu.
Nárok na spasení a naděje na spasení jsou dvě různé věci.


 #21058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 17:39:04 | #21064 (13)

To je slovíčkaření, podstata obou výroků je stejná.


-106
n/a
 #21061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 22:29:49 | #21076 (14)

Nárok vzniká na sociální dávky, pokud splníš daná kritéria.
Naději máš, že vyhraješ ve Sportce.


 #21064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
14.05.20 11:39:36 | #21159 (7)

prečo nikdy necitujete Posledný súd tak, ako je uvedený v Mt 25? - nikdy za tier oky som od SJ nezaregistroval žiadnu citáciu z tejto kapitoly (25) Matúša:-)


n/a
n/a
 #21009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
14.05.20 18:00:27 | #21203 (8)

Podobenství o talentech i ovce a kozly jsme teď probírali na shromáždění. Celá tato kapitola má pro nás stejný význam jako ostatní Písmo. Pokud se tomu skutečně chceš věnovat, a nemáš v úmyslu se čehokoli chytit a přejít např k Trojici, budeme rádi, když na to téma začneš nové vlákno. *10235*


n/a
n/a
 #21159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 16:46:15 | #21054 (5)

Tohle jsou ale možnosti pro křesťany - k jiným lidem Petr v listě nemluví. To by bylo dobré rozlišovat, protože těžko můžete obracet k Bohu někoho, kdo už k němu obrácený je a nechápe, proč by to měl dělat podle vás. To ostatně vyplývá z těch statistik, jak se daří SJ potažmo křesťanům v Indii a Thajsku, co jste vyvěšoval miulý týden. Stovky let misijní činnosti a efekt prakticky nulový. A přesto tam Bůh nechává narodit se tolik lidí, které bude muset následně zatratit... *6236*
Ale na tohle jsem se neptala. Chtěla jsem po vás, jestli můžete doložit nějakým textem z vaší literatury, který dokládá, že si přejete, aby se do Božího království dostali kromě vás i ostatní dobří lidé, kteří nejsou a nikdy nebudou členy vaší organizace.


61
n/a
 #20996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 17:19:30 | #21060 (6)

Petr mluví i k těm členům křesťanských sborů, kteří předtím uctívali různé pohanské bohy.
Je to celé o myšlence, kterou už jsem tady uvedl:
(Skutky 13:48)
Když to slyšeli lidé z jiných národů, začali se radovat a oslavovat Jehovovo slovo. Všichni, kdo měli správný postoj vedoucí k věčnému životu, uvěřili.

Nevím kde jsi vzala ty stovky let naší misijní činnosti.
V Thajsku kážeme od 30. let. Jak už jsem uvedl, v současnosti je v Thajsku asi 5 400 SJ, zatímco v roce 1993 nás v Thajsku kázalo cca 1 400.

Mluvíme o tom, kteří lidé mají naději v Božím království být. To je cesta, kterou jsme poznali.
Nebudeme lidem říkat, že "všechny cesty vedou do Říma", když si myslíme, že cesta je jen jedna.
Na druhou stranu to nikomu nenutíme.
Pokud to někdo považuje za nesmysly, mělo by mu být lhostejné, jestli tam bude nebo ne.


 #21054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 19:38:30 | #21069 (7)

Té myšlence ze Skutků chybí jeden podstatný údaj: kdo byli ti lidé z jiných národů - jestli měli už předtím nějakou víru a jak silnou. Jestliže hledali a pořádně nevěděli co, není divu, že se radovali a oslavovali. A to je úplně jiná situace než se zmíněným Thajskem a Indií.
Na vysvětlenou: nejste jediní křesťani, co tam kdy působili, proto ty stovky let. Nikdo vás křesťany v těchhle zemích nikdy nediskriminoval (v Indii to bylo právě naopak), jsou tam aktivní tisíce denominací a přesto je tam křesťanství naprosto marginální (Indie 2,3 %, Thajsko 1,4 % populace, a to povětšinou imigranti). Tohle jste nevysvětlil: jak je možné, že ti lidé neslyší, co jim říkáte? Zvlášť když tam prakticky nežijí žádní ateisté a spiritualitu nějakým způsobem žije každý? Co chybí vašemu svědectví nebo co chybí jim?
Tohle je fakt paradoxní: Jestliže ti lidé jsou zakotvení a přesvědčení ve své víře (co to znamená, si asi představit umíte), proč by ji měli vyměnit za jinou? Copak jsou pokrytci? Vy byste to udělal? Vyměnil svou víru, za kterou jste ochotný položit život, za nějakou exotickou?
Někde jste psal: pokud ten člověk nechce poznat pravého Boha, my mu ho nenutíme.
Vy nevidíte tu absurditu té věty? Ten člověk by vlastně musel o pravosti svého Boha pochybovat, musel by mu apriorně nedůvěřovat, aby vám mohl naslouchat tak, jak byste ocenili. Sám říkáte, že si jenom myslíte, že vaše cesta je pravá - vědět to prostě nemůžete - ale zároveň předpokládáte, že ten jinověrec by si měl nějak uvědomit, že ty slova, co mu říáte, jsou objektivní pravda a měl by ji přijmout. A když to neudělá a odmítne, stejně jako byste to udělali vy, tak nebyl dost upřímný a vlastně se sám odsoudil...
Je to fakt bláznovství... *5655*


61
n/a
 #21060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 20:18:30 | #21071 (8)

Tak jistě že jsou o své víře přesvědčení i všichni pohané, co je na tom divného, ono asi i satanista bude přesvědčen o tom, že se vydal správným směrem. Když přišli první konquistadoři (jezuité) na nový kontinent a viděli obřadní symboly mayů, aztéků nebo toltéků, nabyli přesvědčení, že uctívají Lucifera. V Amazonii zase krom jiného indiáni uctívají jaguára (mimochodem krásné zvíře), v Číně zase slaví už celá staletí slavnosti draka. Mnohé domorodé kultury mají v symbolice hada, spousta jich uctívá nějaký druh zvířete, v totalitním režimu zase člověka (teď třeba KLDR), v asijských náboženstvích jsou to často sochy, výrobky, neživé věci, nebo ten dobytek, ale i hmyz, zkrátka samé stvoření. Podle tohohle se lehce pozná, že je to víra bludná a mrtvá. O všech těchto věcech Bible mluví. Zajímavé, že dost často je předmětem uctívání had, šelma nebo drak. Je třeba uvědomit si, že každá kultura hledá nějaký duchovní pokrm, ale to může být taky vítaná příležitost démonům, kteří se toho s radostí ujímají. A to právě skrze formy uctívání, které Bůh zakazuje. Jako když si někdo na něco sahá pro štěstí, nosí u sebe talisman apod. a argumentuje, že mu to funguje a přináší štěstí. No proč asi.


14
n/a
 #21069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 10:57:05 | #21141 (9)

Myslela jsem, že se dá docela dobře rozlišovat mezi oblastním folklórem, lidovou zbožností, scholastikou a reálnou, proměňující zkušeností s Bohem. Začíná mi pomalu docházet, proč to lidi nedělají… Jenom poslední poznámka: mám teď rozečtenou knihu, která se jmenuje Women Saints - East and West a když nad ní přemýšlím, musím přiznat, že vlastně není žádný výrazný rozdíl mezi Terezou od Ježíše, Rabíjou al-Basríja ani Mírábáí z Rádžasthánu. V naplnění své nezadržitelné lásky k Bohu je jedna nádhernější než druhá. Lidem jako vy to ale asi nevypovídá o ničem.


61
n/a
 #21071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 11:12:49 | #21144 (10)

Badriko, nelze všechny lidi házet do jednoho pytle - viz. poslední věta.


134
n/a
 #21141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 11:25:26 | #21149 (11)

Házím pana J do pytle s panem J - jen reaguju na to, co mi plyne z toho, jak on sám píše o jiných...


61
n/a
 #21144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 11:26:47 | #21150 (12)

Tak to jo :-)


134
n/a
 #21149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 22:36:31 | #21078 (8)

Člověk může střídat víru jako ponožky...dokud o nic nejde.
V okamžiku, kdy začíná chápat, že věřit určitým způsobem, může přinést nějaké komplikace, začne si vše ověřovat daleko důkladněji.
Už jen kvůli úvaze, jestli mu to stojí za to.


 #21069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 11:05:47 | #21143 (9)

Člověk může střídat víru jako ponožky...dokud o nic nejde.
…spíš dokud o ní pochybuje.

V okamžiku, kdy začíná chápat, že věřit určitým způsobem může přinést nějaké komplikace, začne si vše ověřovat daleko důkladněji.
Takže rozumové chápání je klíčovější než víra? Rozumem ji můžete proklepnout, jestli je dost pravá? Ověřovat víru důkladněji neznamená nic jiného, než že si jí není úplně jistý, takže to vlastně žádná víra není… Podle vás to ale znamená, že si ji neověřil ještě podle té vaší představy, tedy správně. A když tu vaši představu neshledá smysluplnější než tu, co má, tak si neověřoval dost důkladně a sám se odsoudil… Tohle už mi přijde trochu paranoidní.

Už jen kvůli úvaze, jestli mu to stojí za to.
Jestli si myslíte, že vaše křesťanská představa o Božím království může nalákat na něco lepšího než třeba islám nebo hinduismus, tak nejste dobře informovaný… Uvedu příklad: jeden svědek od nás ze čtvrti mě jednou přesvědčoval o přednosti své víry a nadšeně líčil, jak mu Bůh jednou umožní mít v garáži auta všech značek, co kdy existovaly, a on je bude moct věčně opečovávat a bez pokut prohánět po silnici, kterou Bůh postaví jenom pro něho… Omlouvá ho, že mu ještě nebylo ani dvacet, ale myslím, že z toho už nevyroste – chce zůstat tím, čím je teď, akorát věčně. Tohle určitě není to, co trumfne všecko ostatní – je to vlastně posun nikam. Podle mě je určitě daleko lepší úděl být něčím, co jsem nikdy ani netušila, že můžu být.


61
n/a
 #21078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 18:08:01 | #21204 (10)

*2* Tak to je góóól! *2* To ten mladík skutečně nevychytal. Není to v souadu ani s Písmem, ani (kdyby to tak někdo chtěl rozlišovat) s naším učením. Podobné představy nemají ani naše předškolí děti. *15238*


n/a
n/a
 #21143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 23:27:33 | #21086 (8)

TRohle všechno o jiných národech věděl i Ježíš. Přesti poslal své následovníky kázat do celého světa!


n/a
n/a
 #21069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 11:23:33 | #21146 (9)

A proč tam nešel sám, když už byl fit? Už se mu podruhé nechtělo? Židům tu laskavost prokázal a Inkům, Austrálcům nebo Číňanům ji odepřel z jakého důvodu? Zaplatil za všechny, ale řekl to jenom hrstce, která to měla stejně napsané ve své svaté knize? K čemu je dobré tisíce let nevědět, že za mě umřel sám Syn Boha? Tuhle otázku v různých obměnách pokládám už po několikáté a zatím jsem nedostala ani jednou odpověď....


61
n/a
 #21086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 18:25:37 | #21205 (10)

Ale já jsem ti odpovídala, a to docela obsáhle. *6876* Křesťanství se mělo prostřednictvím kázání rozšířit po celé zemi. Lidi, kteří dosud neslyšeli, nebudou souzeni podle Božího zákona, ale je předpovězeno, že před koncem bude kázáno na svědectví všem národům. Těžko ale hodnotit Boží plány - jak to udělal, tak zo udělal.

(2Pe 3:1–18)
Milovaní, je to už druhý dopis, který vám píšu. Stejně jako v tom prvním připomínkami burcuji vaši schopnost jasně přemýšlet, 2 abyste si pamatovali výroky, které dříve pronesli svatí proroci, a přikázání Pána a Zachránce předané prostřednictvím vašich apoštolů. 3 Především mějte na paměti, že v posledních dnech přijdou posměvači se svým posměchem. Budou se řídit svými touhami 4 a říkat: „Kde je ta jeho slibovaná přítomnost? Vždyť od té doby, kdy zemřeli naši předkové, všechno zůstává přesně tak, jak to bylo od počátku stvoření.“ 5 Záměrně přehlížejí, že v dávné době existovala nebesa a země, která Božím slovem pevně vystupovala z vody a uprostřed vody, 6 a že těmito prostředky byl tehdejší svět zničen, když ho zatopila voda. 7 Stejným slovem jsou ale současná nebesa a země vyhrazeny pro oheň a zachovávány pro den soudu a zničení bezbožných lidí. 8 Nezapomínejte však na to, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. 9 Jehova neotálí se splněním svého slibu, jak si to někteří lidé myslí, ale má s vámi trpělivost, protože nechce, aby byl někdo zničen, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 10 Jehovův den přijde jako zloděj. Nebesa v něm s hukotem pominou, rozžhavené prvky se rozplynou a země i díla na ní budou odhaleny. 11 Protože se to všechno má takhle rozplynout, přemýšlejte, jakými lidmi byste měli být! Vaše chování by mělo být svaté a svými skutky byste měli projevovat oddanost Bohu, 12 když očekáváte a stále máte na mysli Jehovův den, ve kterém nebesa zaniknou v plamenech a prvky se žárem roztaví. 13 Podle jeho slibu ale očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých bude přebývat spravedlnost. 14 Když tedy, milovaní, očekáváte tyto věci, dělejte všechno pro to, aby vás Bůh nakonec posoudil jako neposkvrněné, bez vady a v pokoji. 15 A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to psal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, kterou dostal.


n/a
n/a
 #21146 

| Předmět: RE: RE: svědomí
13.05.20 08:17:54 | #20975 (2)

Bednu vyrobí Bůh a je otázka, kde se budeš krcit ty.....
*3810*


n/a
n/a
 #20963 

| Předmět: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 08:18:39 | #20976 (3)

Oprava - bědu


n/a
n/a
 #20975 

| Předmět: RE: svědomí
13.05.20 08:00:03 | #20971 (1)

Je to daleko složitější. Kde bylo svědomí nacistů, kteří likvidovali židy po miliónech? Kde bylo svědomí komunistických dozorců, kteří umlátili k smrti třeba P. Toufara? Kde je vaše svědomí, když se dokážete těšit na poslední dny tohoto světa, kdy kolem vás budou umírat milióny lidí, zatímco vy se budete blaženě usmívat?


0
n/a
 #20838 

| Předmět: RE: RE: svědomí
13.05.20 08:07:49 | #20972 (2)

je to svědomí zmanipulované, nesoucitné.


134
n/a
 #20971 

| Předmět: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 08:19:30 | #20977 (3)

Mluvis o kom? *3059*


n/a
n/a
 #20972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 08:25:36 | #20980 (4)

Obecně, soucitný člověk je pohnut soucitem pokud vidí trpícího... pokud se to neděje, tak je něco divné, pokřivené.


134
n/a
 #20977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 11:09:55 | #20999 (5)

Přesně tak, ratko.
Je to i soucit, který nás vede kázat dobrou zprávu.
A to i přesto, že se tomu někteří lidé vysmívají.


 #20980 

| Předmět: RE: RE: svědomí
13.05.20 08:15:58 | #20974 (2)

Kdo se na ne teší? Mas někde velký error. Udělej si update informovanosti, jinak jsi *16124*


n/a
n/a
 #20971 

| Předmět: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 08:22:07 | #20978 (3)

No a ne snad svědci? Je to zřejné ze všech popisů toho okamžiku konce, které jsem kdy od nich četl a ilustrací. které jsem kdy viděl.


0
n/a
 #20974 

| Předmět: RE: RE: svědomí
13.05.20 11:07:17 | #20998 (2)

My se těšíme na svět, který nastane potom.
Jak jsem napsal výše, víme, že přijdou velmi těžké chvíle, a to i na nás.
Představa, že se budeme usmívat, až budou umírat jiní lidé, je zlomyslná a nepřátelská.

Nemyslím, že máš právo takto zaujatě hodnotit naše svědomí.
Snažíme se co nejpoctivěji napodobovat příklad apoštola:
*(Skutky 20:24-27)
Přesto si vůbec necením svou duši jako drahou, jen když budu moci dokončit svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, abych vydal důkladné svědectví o dobré zprávě o Boží nezasloužené laskavosti.
A tu pohleďte, vím, že vy všichni, mezi které jsem chodil kázat království, již můj obličej neuvidíte. Proto vás právě tento den volám za svědky, že jsem čistý od krve všech lidí, neboť jsem se nezdržel, abych vám nesdělil celou Boží radu.


 #20971 

| Předmět: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 11:49:39 | #21006 (3)

Představa, že se budeme usmívat, až budou umírat jiní lidé, je zlomyslná a nepřátelská.

Jenže tahle představa slouží jako ilustrace v mnoha vašich časopisech.


-106
n/a
 #20998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 12:38:57 | #21010 (4)

Člověk, který přežil nějako katastrofu, se většinou usmívá.
Navíc, když ho čeká opravdu krásná budoucnost.


 #21006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 12:53:10 | #21014 (5)

Dá se na to dívat i jinak. Usmívá se zločinec, kterému prošel zločin. Člověk, který přežil katastrofu děkuje Bohu za to, že přežil a modlí se za zemřelé. Slovo "usmívat" je tady dost nešťastně použito a opravdu vás to (opět) nestaví do moc pozitivního světla.


14
n/a
 #21010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 15:57:53 | #21044 (6)

Nás do špatného světla nestaví TO, ale konkrétní lidé.
Není jich zas až tolik, jak by se zdálo podle diskusních fór. *19837*


 #21014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 15:16:27 | #21028 (5)

Egoistický člověk - člověk, který vidí jen sebe a utrpení a zkázu okolo nevnímá - ano.


-106
n/a
 #21010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 15:34:50 | #21032 (6)

Myslíš, soucte, že bude možné nevnímat takovou katastrofu?
Uvědomuješ si, že nám podsunuješ velmi negativní vlastnosti na základě ilustrace?


 #21028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 16:26:51 | #21048 (7)

No na to právě poukazuju. Ti smějící se lidé na vašich ilustracích ji nevnímají.
Závěr ať si každý učiní sám.


-106
n/a
 #21032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: svědomí
13.05.20 16:42:49 | #21053 (8)

A já zase poukazuji na to, že hodnotit charakter lidí na základě ilustrací (většinou starších) je malicherné.
Nějak jsem si vzpomněl na "vědecký" rozbor pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících v podání pánů Vodňanského a Skoumala. *19837*
Sorry, ale nebudu mařit čas polemikou o tom, jak se kdo na obrázku usmívá a co se z toho dá vyčíst o jeho ničemných sklonech. *4266*


 #21048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 16:53:05 | #21056 (9)

Na tom není nic malicherného, to je prostě ve světle toho, co bylo napsáno výše, ilustrativní.


-106
n/a
 #21053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 16:57:12 | #21057 (10)

Ilustrativní je to pro toho, kdo to ilustrativní vidět chce.
Nemám v úmyslu řešit "co tím chtěl malíř říct".
Pokud v tom vidíš argument na podporu negativních názorů na nás, budiž ti to přáno.


 #21056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 17:00:36 | #21059 (11)

Ilustrativní jsou ilustrace už z podstaty věci.


-106
n/a
 #21057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 17:33:25 | #21062 (12)

A jejich interpretace je rovněž z podstaty tendenční.


 #21059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 17:40:49 | #21065 (13)

Nepleť si interpretaci s popisem.


-106
n/a
 #21062 

| Předmět: Proč můžete důvěřovat biblickým…
11.05.20 22:44:03 | #20812

Proč můžete důvěřovat biblickým evangeliím

V této době, kdy lidé obecně mají k Bibli a ortodoxním náboženstvím negativní postoj, gnostické a apokryfní spisy padly na úrodnou půdu. Mají velký vliv na to, co si mnozí myslí o učení Ježíše Krista i o křesťanství jako takovém. V jednom časopise bylo napsáno: „Tomášovo evangelium a jiné apokryfní [spisy] mluví k srdci určitých lidí — těch, kteří touží po duchovním osvícení, ale nedůvěřují náboženství. Takových lidí v moderní době stále přibývá.“ Odhaduje se, že jen v Brazílii „je nejméně 30 skupin, jejichž náboženské názory jsou založené na apokryfech“.| Předmět: Pro bratry v Rusku
11.05.20 17:27:32 | #20760

| Předmět: RE: Pro bratry v Rusku
12.05.20 10:02:39 | #20861 (1)

promin nectu oficialne zakazane stranky v jakemkoliv state - je to poruseni mezinarodniho prava o zakazu apravu kazdeho statu - Ja jsem cesny clovek ktery dodrzuje prava a zakony jinych statu a nesirim zakazanou protistatni cinnost. Tohle neni informace co se tam deje ale protistatni cinnost -- zadna https://jw-russia.org/news/2011/09/609.html nemuze v rusku oficialne existovat a jestli existuje jinde tak protizakonne pouziva jmeno organizace ve state kde neexistuje. Chapes?


115
n/a
 #20760 

| Předmět: RE: RE: Pro bratry v Rusku
12.05.20 13:39:30 | #20888 (2)

Tak to nečti - a můžeš zase jít. *3422*


n/a
n/a
 #20861 

| Předmět: RE: RE: RE: Pro bratry v Rusku
13.05.20 14:17:13 | #21025 (3)

No, margo, vyplazovat na nás jazyk zrovna nemusíš. *27179* Měla jsem o tobě jiné mínění. (Ber to jako vtip.)


63
n/a
 #20888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pro bratry v Rusku
13.05.20 23:34:22 | #21088 (4)

Když on je takový roztomilý... *30440*


n/a
n/a
 #21025 

| Předmět: mírnost
11.05.20 07:36:23 | #20696

K zamyšlení:

Pátrejte po Jehovovi, všichni mírní lidé na zemi... Buďte mírní. (Sef. 2:3)

V Bibli se píše, že Mojžíš byl „daleko nejmírnější ze všech lidí, kteří byli na povrchu zemské půdy“. (4. Mojž. 12:3) Znamená to snad, že byl slabý, nerozhodný a bál se konfliktů? Tak by možná někdo mírného člověka popsal. Ale taková představa je daleko od pravdy. Mojžíš byl silný, rozhodný a odvážný Boží služebník. S Jehovovou pomocí se postavil mocnému egyptskému panovníkovi, vedl asi třímilionový národ pouští a pomáhal Izraelitům zvítězit nad jejich nepřáteli. My nezažíváme takové náročné situace jako Mojžíš. Každý den ale musíme jednat s lidmi, se kterými není snadné vyjít, nebo se dostáváme do situací, ve kterých je těžké zůstat mírní. Máme ale silnou motivaci tuto vlastnost rozvíjet. Jehova totiž slibuje, že „mírní, ti budou vlastnit zemi“. (Žalm 37:11) Řekl bys o sobě, že jsi mírný? Řekli by to o tobě druzí? w19.02 8 ¶1, 2

Texty:

(Sef 2:3)
pátrejte po Jehovovi, všichni mírní lidé na zemi, vy, kdo dodržujete jeho spravedlivé zákony. Jednejte správně, buďte mírní. V den Jehovova hněvu se pravděpodobně budete moct ukrýt.
(4Mo 12:3)
Mojžíš byl zdaleka nejmírnější ze všech lidí na zemi.
(Ža 37:11)
Ale mírní budou vlastnit zemi a budou se těšit z dokonalého pokoje.


n/a
n/a

| Předmět: RE: mírnost
11.05.20 07:46:59 | #20697 (1)

V ekumenickém překladu je to takhle:
Žalm 37:11 Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.

Znamená mírný pokorný? Nebo co je myšleno mírným.


134
n/a
 #20696 

| Předmět: RE: RE: mírnost
11.05.20 08:01:58 | #20700 (2)

Řekl bych, že mírnost patří k pokoře a naopak. V mírnosti je obsažena i pokora, a pokora se projevuje mírností.
V Hebrejšině obě slava pocházejí z výrazu ʽa·nahʹ, což znamená „trápit, pokořit, ponížit“.

Podstatná je snaha obě tyto vlastnosti projevovat, což je pro většinu lidí skutečný boj.


 #20697 

| Předmět: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 08:06:07 | #20701 (3)

ono se to vylučuje. vylučuje se se vnitřní boj a pokora. kdo vnitřně bojuje, není pokorný.


134
n/a
 #20700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 08:24:21 | #20710 (4)

Mluvím o vnitřním boji s nějakým vlastním nedostatkem, nikoli o skrývané pýše, hněvu a zlosti.
Mírnost a pokora se projevuje nejprve uvnitř a je nutná k tomu, aby si člověk vůbec uvědomil, že v tomto směru má na čem pracovat.


 #20701 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 10:55:52 | #20720 (5)

Zase je tady pobídka k nějaké práci na sobě od vedení Svědků.

A mně nezbývá, než zase říct, že to lze dělat do určité míry a slouží to dobře pro tento život na zemi.

Ano mírní, pokorní obdrží zemi...……,pokud by to takto bylo možné, Kristus nemusel umírat...…..

Až poté co nás Kristus dokonale očistí a přijmeme Ducha a ten v nás začne přebývat a promění naše kamenné srdce na masité, začne psát zevnitř na desky našich srdcí , teprve pak je možná skutečná proměna naší osobnosti, pak teprve i skutečně pochopíme, co to znamená mírnost i pokora.

Jinak si to představujeme podle naší nedokonalé mysli a zrádného srdce, ….natož abychom byli skutečně schopni bezezbytku mírnými být a pokornými...…

Není v lidské moci člověka to dělat z vlastní síly...….., nestačí jen prosit o Ducha.....
Tato prosba o Ducha a že Bůh ho dává, tomu kdo ho prosí, to se taky týká už těch co Ducha svatého přijali a mají pečeť Ducha. Někdy můžeme mít Ducha trošku méně a pak můžeme prosit a je nám doplněn.
Ale tělesní lidé jako jste vy nemohou prosit o Ducha, …..pro vás je podmínka pro přijetí Ducha přijít za Kristem a v pokání poprosit o sejmutí hříchů !

Uvádíte: pátrejte po Jehovovi, všichni mírní lidé na zemi, vy, kdo dodržujete jeho spravedlivé zákony. Jednejte správně, buďte mírní. V den Jehovova hněvu se pravděpodobně budete moct ukrýt.
(4Mo 12:3)

Toto je citace ze Starého zákona. A kdyby to šlo takto realizovat, nemusel se Kristus nechat přibít s našimi hříchy !
Kristus totiž zemřel i za hříchy první smlouvy !
Žid: 9.kap: 15Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno – neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.

Žádný člověk na světě nemůže dodržovat spravedlivé zákony Boha tak, aby mohl být Bohem přijat !

Jen Kristus nás musí dokonale umýt svojí krví a pak jsme uschopněni předstoupit před Boha !

A jen pak jsme uschopněni dodržovat i Boží zákony.z Ducha svatého..…….., které může Bůh přijmout !

Svědkové si myslí, že se ukryjí ve svých samospravedlivých skutcích a ve svém poznání a ve své organizaci. Vždyť to mají jasně vyjádřeno na svých stránkách, že jen ti, kteří budou součástí jejich orgnanizace budou spaseni. To je jejich Noemova archa.

**ALE JEDINÁ NOEMOVA ARCHA, KAM SE DÁ UKRÝT PŘED BOŽÍM HNĚVEM JE...….JEŽÍŠ KRISTUS !
**


29
n/a
 #20710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 11:09:37 | #20721 (6)

To neníé od vedení svědků, ale z Bible, Kjaro! Víš, kolik je toho v ní na tohle téma napsáno? *3477*
Mírní obdrží zemi v Božím království. A právě proto, že jakožto míní dělají to, co už jsem psaa Ratce.
Myslím, že dokonale to všechno nezvládneme ani s pomocí Krista, a ani ti, kteří žijí s pocitem své výjimečnosti ohledně znovuzrození. Protože to by se tady nevyjadřovali takovým způsobem, jako to děláš ty. Tak nějak "tělesně".
Kolik lidí z orvních křesťanů to udělalo tak, jak popisuješ, že by přišli za Kristem a požádali ho o sejmutí hříchů a Božího ducha? Ti všichni, o nichž se píše v Bibli, to udělali špatně a nejsou pravými křesťany. To snad ne, viď? *3199*

I tak Ježíš musel zemřít za naše hříchy. Protože i kdyby se lidi těch slov drželi sebevíc, nikdy by to jakožto hříšní nedokázali dokonale.

Nebaví mě ty tvoje proklamace - mimochodem mířené mimo terč. *17622*


n/a
n/a
 #20720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 11:55:10 | #20722 (7)

Kde máš v Bibli napsáno, že první křesťané to neudělali tak, jak popisuje Kjara, že je potřeba to udělat?


63
n/a
 #20721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 12:02:02 | #20724 (8)

A kde máš napsáno, že to udělali, dokonce že je to podmínkou takhle udělat? *24590* *19364*


n/a
n/a
 #20722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.20 12:06:37 | #20726 (9)

Myslím, že to vyplývá z Ježíšova rozhovoru s Nikodémem. Jedná se totiž o "nové narození" nebo-li znovuzrození.


63
n/a
 #20724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.20 12:22:14 | #20727 (10)

No a co udělal Nikodém? A jak to dělali ostatní Ježíšovi následovníci?


n/a
n/a
 #20726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 04:55:45 | #20815 (11)
*2213*

n/a
n/a
 #20727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 13:50:11 | #20734 (7)

Margo, já vím, že je to z Bible. Ale to nejdůležitější je vynecháno a to je to co píšu já.

A taky vím, že je toho v Písmu hodně co je zapotřebí v našich životech změnit , abychom dostali korunu života.

Ne život Margo, …...korunu života !

Život lze přijmout jen z ruky Krista !

Jan.5.kap.:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Pokud ho nepřijmeme teď, na závěr, při příchodu Krista nebo po smrti už ho nedostaneme.

Margo k některým byli posláni učedníci, aby jim zvěstovali Krista. Jako Kornélius, Etiopan. Taky Pavel zvěstoval Krista. Oni Krista přijali, jen Berejští více zkoumali jestli je to skutečně ten Kristus.

Nebo si myslíš, že Pavel s němi studoval dva roky o Jehovovi ?!

Tam se nejednalo o nějaké poznávání všeho, aby byli z toho pak jednou spasení....v Armagedonu.

Stačilo, že vstoupili do Noemovy archy.

Margo, křesťané jako jsme my existovalo v průběhu staletí obrovské množství, vždyť dneska jsou jich stovky miliónů.
Nejsou na světě jen katolíci a jejich dcery !

Myslíš, že Noe byl dokonalý, proto stavěl archu a vlezl do ní.

Myslíš, že židé byli vyučováni na poušti, když se měli podívat jednoduše na hada že byli mírní ?!

Ani my znovuzrození nejsme dodnes dokonalí, ale vlezli jsme do dnešní archy....do Ježíše Krista, nebo spíše jsme mu dovolili vejít do nás a v něm jsme skryti před soudem označením pečetí Ducha.

Jistě v Písmu je tisíc důležitých věcí, i v historii bylo, ale vždy je zapotřebí pochopit to nejdůležitější, to jedno co je skutečnou záchranou a to dnes je přijetí Ježíše Krista !

Naše skutky jsou důležité a to až v Duchu svatém pro odměnu nebo bití nebo taky, abychom nebyli odmítnuti !

Ale pořád dokola zdůrazňovat naše chování, naše skutky** místo Krista**, to je totálně mimo terč......Margo !


29
n/a
 #20721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 13:54:32 | #20735 (8)

Nejdůležitější je z Bible vynecháno? *3199* No tak hlavně že máme tebe a že ám to můžeš sdělit ty! *18535*

Jaký je rozdíl mezi korunou života a životem? *19364*


n/a
n/a
 #20734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.20 19:55:06 | #20781 (9)

Margo, koruna života. Je odměněný život, ale ne život sám.


29
n/a
 #20735 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.20 20:21:04 | #20793 (10)

Odměněný čím? *24590*


n/a
n/a
 #20781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 06:51:33 | #20824 (11)
*3402*

n/a
n/a
 #20793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 09:04:24 | #20842 (11)

Třeba vládou nad deseti městy. Nebo taky dostaneme hvězdu jitřní...…

Kdo vytrvá až do konce.....říká Zjevení.....


29
n/a
 #20793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 11:55:40 | #20869 (12)

"...ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn" - říká Matouš 10:22


n/a
n/a
 #20842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 18:51:33 | #20941 (13)

Matouš 10:20:

22Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Vynechala jsi Margo, že nás budou nenávidět pro Kristovo jméno , že ?!

Vás nikdo pro Kristovo jméno nenávidí !

Ano, jistěže na závěr budeme schváleni nebo ne. Musíme vytrvat až do konce, abychom o spasení nepřišli.
Když nevytrváme...….a odpadneme, ten verš už vešel do vašeho povědomí ze Zidům 10.kap.

Ale vytrvat v tom, že se budu snažit chovat podle Písma, bez pečeti Ducha, to už jsem přišla o spasení teď a přijdu i potom......


29
n/a
 #20869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 18:55:02 | #20942 (14)

ten výraz "schválení" je nebiblický..na konci vekov nás Ježiš zobeie so sebou alebo zavrhne (Mt 25):-)


n/a
n/a
 #20941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 19:50:59 | #20950 (14)

Ty jsi taky necitovala celý verš. Jen jsem dokončila, co ty jsi začala.. Tedy tenhle tvůj komentář je dost podraz. *17622*


n/a
n/a
 #20941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 17:48:24 | #20915 (12)

A hvězdu zlatou na čelo?


n/a
n/a
 #20842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 19:01:13 | #20943 (13)

rose přečti si někdy Zjevení:
Zj.2.kap.
28– tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní.

26Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy:

3.kapitola:

12Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.

Tu svoji sprostotu i s hvězdou si strč......


29
n/a
 #20915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 13:58:18 | #20736 (8)

Nikde netvrdím, že jsme či že můžeme být dokonalí. Kjaro, docela znám B|inbli, abych tomu byla schopna porozumět, a abych rozuměla účelu výkupní oběti.


n/a
n/a
 #20734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 09:06:26 | #20843 (9)

Nestačí výkupnému rozumět, Kristus ti musí sejmout hřích...-....

Teď jsi zase potvrdila, že se vám jedná na prvním místě o poznání.....


29
n/a
 #20736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 11:57:31 | #20870 (10)

No jo, člověk prostě musí vědět, čemu a proč věří. *20832*
A proč si myslíš, že za naše hříchy Ježíš nezemřel? *24581*


n/a
n/a
 #20843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 19:05:31 | #20944 (11)

Margo, Kristus zemřel za hříchy všech lidí, ……….ale je na nás, jestli za ním přijdeme a z jeho ruky je přijmeme...….
On sám varoval, že se budou za něj vydávat, tak se hlavně nesplést a nechodit za tím co Kristem pravým není...….

Margo, on příliš hodně zaplatil, svojí drahou krví, je psáno...….je to příliš vážná věc, abychom se v tomto nepletli...…...to pak taky nic nemůžeme dostat.....


29
n/a
 #20870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 19:52:25 | #20951 (12)

Myslíš, že tohle všechno nevím? *3199*


n/a
n/a
 #20944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 14:00:02 | #20738 (8)

Nikdo z nás tu netvrdí ani to, že můžeme být spaseni z poznání. To jen tobě se vaří v hlavě takové předsudky, a nechceš je za nic na světě opustit... *500*


n/a
n/a
 #20734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 09:08:53 | #20844 (9)

Vždyť nic jiného neděláte, než ukazujete co všechno z Bible nevíte...…...ne­musím mít předsudky, ani se mi nemusí vařit něco v hlavě...….


29
n/a
 #20738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 12:05:26 | #20871 (10)

Ukazujeme, co všechno nevíme, a přitom si myslíme, že budeme souzeni z poznání? Není to nelogické? Nechtělas napsat něco jiného? *6076*


n/a
n/a
 #20844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 18:45:07 | #21066 (11)

Špatná formulace.....


29
n/a
 #20871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 23:36:37 | #21089 (12)

Tak to přeformuluj, prosím.


n/a
n/a
 #21066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 14:02:57 | #20739 (8)

No ne, my o Kristu vůbec nemluvíme, nezdůrazňujeme ho... *2527* Vezmi si pár Strážných věží azatrhávej si všechny zmínky o něm, ať prozřeš. *3438* *6876*


n/a
n/a
 #20734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.20 19:56:16 | #20783 (9)

Margo, tady jsem o Kristu četla hodně málo.


29
n/a
 #20739 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.20 20:25:05 | #20797 (10)

Ale jdi. Tak zkus číst víc! *32594*


n/a
n/a
 #20783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 07:06:40 | #20825 (11)

Pak svuj vyklad na nás splouchnd a nám z toho *34029*


n/a
n/a
 #20797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 09:12:49 | #20845 (12)

rose, tvé výroky taky na mně mnohdy šplouchnou....

Jako že Bůh nemá....raději řeknu manželku,.....takže nemůže mít Syna.....naro­zeného....

Bůh stvořil mnoho živočišných druhů, kteří mají oba pohlavní orgány v sobe a nepotřebují druhého partnera...…..a ty si myslíš, že Stvořitel si neumí poradit sám se sebou...…….

Tak mu poraď ty.....


29
n/a
 #20825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 12:09:03 | #20872 (13)

To si vážně myslíš, že se Bůh rozmmnožil jako hermafrodit? *5620* Jako že potřeboval nějaké pohlavní orgány, aby předal genetický kód? Prober se, prosím! *32549* Bůh je Duch, Kjaro.


n/a
n/a
 #20845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 17:51:20 | #20916 (14)
*47*

n/a
n/a
 #20872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 18:10:50 | #20927 (15)

A ty se furt netlem! *19969*

*3357* *3357* *3357*

n/a
n/a
 #20916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 19:07:49 | #20945 (14)

Já to netvrdím, to tvrdíš ty a rose...….
On je právě vůbec nepotřebuje a přesto se z něj může narodit jeho Syn !


29
n/a
 #20872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 19:55:07 | #20952 (15)

I to je mi nadmíru jasné. Tedy s tím, že vůbec nevíme, jak Syn přišel na svět. Jediné je jisté. Že jakožto Syn je jinou osobou než Bůh a že že má v okamžiku zplození/stvoření počátek.


n/a
n/a
 #20945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 20:00:35 | #20953 (16)

To považují za jisté asi jenom svědci. Nikde jinde jsem se s tím nesetkal. Čímž nevylučuju, že tento blud nešíří ještě někdo jiný.


0
n/a
 #20952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 20:10:54 | #20954 (17)

No jo, Descu, ten blud šíříme my a Bible. Jinak nikdo. *2108*


n/a
n/a
 #20953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 21:12:02 | #20956 (18)

Bible rozhodně ne. Jednou to poznáš.


0
n/a
 #20954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.20 21:53:52 | #20957 (19)

Promiň, řekla jsem ti Descu.
Možná, kdybys poznal Bibli... *18535*


n/a
n/a
 #20956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 11:30:47 | #21002 (20)

Říkej mě jak chceš, je mě to fuk!


0
n/a
 #20957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 23:37:36 | #21090 (21)
*3357*

n/a
n/a
 #21002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 13:58:21 | #21022 (16)

Ano Syn je jiná osoba.
A je počátek a konec, jako jeho Otec. JE ALFA A OMEGA !


29
n/a
 #20952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 12:00:30 | #20723 (6)

Ano. A jediný způsob, jak dosáhnout ve svém životě změny, je skrze modlitbu v jazyku. to ale SJ neznají. a proto na sobě do úmoru pracují - a stejně občas jejich staré já vykoukne.


63
n/a
 #20720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 12:03:13 | #20725 (7)

Hlavně že z tebe nevykoukne! *15238*


n/a
n/a
 #20723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 12:56:11 | #20728 (7)

Taky to neznám.


134
n/a
 #20723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 17:15:53 | #20757 (7)

A co proroctví o tom, že dar jazyků zanikne? Co pak?


n/a
n/a
 #20723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mírnost
11.05.20 19:59:52 | #20785 (8)

rose, už jsem to psala. Dar jazyků zanikne až budeme stát tváří v tvář Kristu, podle 1.Kor.13.kapitoly.
Taky zanikne poznání, víra, ani Bible nebude třeba.

Takže dar jazyků zanikne, až nebude zapotřebí Boha poznávat částečně. Až uvidíme, dotkneme se...….uvidíme plně.....


29
n/a
 #20757