Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 537415x
Příspěvků:
35500

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Rossiq
10.10.20 14:21:36 | #40823

Velmi pěkná závěrečná řeč bratra Tokareva:
https://jw-russia.org/docs/46.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq
10.10.20 14:23:14 | #40824 (1)

Za mřížemi je v současnosti 45 svědků!


n/a
n/a
 #40823 

| Předmět: RE: Rossiq
10.10.20 18:46:35 | #40850 (1)

S mojí angličtinou bych to louskala celý den - tak jen nedokonalý překlad strýčka Googla:

Posledním slovem obžalovaný připomněl soudu, že v roce 1991 úřady již odsoudily náboženské represe a rehabilitovaly svědky Jehovovy. Tokarev také vysvětlil, že se nikdy nepodílel na extremistických aktivitách a popření víry bylo pro něj nepřijatelné.

Přepis ze soudního jednání u okresního soudu Kirov Oktyabrsky ze dne 6. října 2020 ve věci 1-82 / 2020 o obvinění Anatoly Tokarev ze spáchání trestného činu podle části 1 článku 282.2 a části 1 článku 282.2. 282.3 KRIMINÁLNÍHO KÓDU RUSKÉ FEDERACE.

Tokarev Anatolij Michajlovič: Znovu vás žádám, abyste připojili své písemné poznámky ke spisu.

Protože už na začátku nedostanu další příležitost. tímto posledním projevem bych rád poděkoval všem účastníkům procesu.

Jsem vám vděčný, Irino Alexandrovna, za vaši plodnou spolupráci po mnoho měsíců při vypracovávání soudních záznamů. Taky . děkuji Anně Alexandrovně, která laskavě poskytla potřebné spisy pro kopírování.

Jsem ti vděčný, Yano Yurievna, že jsi projevil úctu mým náboženským ... smyslům. Ukázali jste to v tom, že po mé žádosti, doslova na druhé. Boží jméno, v které věřím, bylo vysloveno se správným důrazem. Také jsem cítil vaši úctu ke všem ostatním schůzkám, a to navzdory skutečnosti, že stejně jako v šermu musely soutěžit a vzájemně se vztahovat, včetně bodavých slov. Výbuchy.

Rovněž bych rád vyjádřil vděčnost vyšetřujícím orgánům za to, že jsem nebyl fyzicky zneužíván ani uvězněn. během předběžného šetření, ale naopak to bylo zdůrazněno zdvořile a s úctou.

Jsem vám vděčný, Vaše ctihodnosti, že jste mi poskytl slušné ... Nebyl jsem zavřený v kleci za sebou. zády a seděl u stolu. Děkuji, že jste trpělivě snášel moji neznalost ... mnoha organizačních a právních záležitostí, dovolil jsem vyjádřit linii v různých epizodách, vyslechl mé argumenty na svou obranu.

Jakmile budu odsouzen, mnoho věcí se změní jen málo. Nebude to mít za následek, že Stvořitel vesmíru přestane existovat ... bude to Darwinova teorie. Po svědectví svědků to nebude vést k Bohu, v jehož existenci věří miliardy lidí. Jehova najednou změní jméno pro ty, kdo mu říkají Jehova. jiným způsobem. Stejně tak nebude stvořitelův záměr obnovit ráj na Zemi. Požadavky na ty, kteří s ním chtějí navázat vztahy, nebudou zrušeny. Svědkové Jehovovi, ať už na svobodě nebo ve vězení ... sdílet s lidmi dobrou zprávu o světě, který bude brzy vybudován na základě Boží lásky. Mnozí se budou smát, ale někteří si budou myslet. Kdokoli. rozsudek vynesený na mě a na další svědky Jehovovy nezruší ty pravdy, které jsou zaznamenány pod Boží inspirací v Bibli.

Ale co se děje nyní, včetně tohoto soudu ... procesu? Proces hanobení svědků Jehovových probíhá záměrně. Oni jsou . kázání o dobrých zprávách, lásce, poctivosti, morálce. Ale nestyděli se za to, že byli obviněni z nenávisti, ze zničení rodiny ... psychologické plížení, aby se zapojili a dobře způsobili škodu!

Absurdní situace je také to, že v demokratickém státě civilní občané, kteří by šli do vězení, místo aby se chopili zbraní, kteří se neúčastní protestů, shromáždění a stávek, ale kdo ano. se ve skutečnosti snaží projevovat lásku svému bližnímu, jsou obviňováni z podkopávání základů ústavního pořádku a bezpečnosti státu v extremismu! Čistý. špinavý!

Například jsem obviněn z podněcování nepřátelství a nenávisti. A ve skutečnosti každý vypadá přesně naopak: po celá desetiletí nepřátelství a nenávist ... podněcují mě a mé spoluvěřící, svědky Jehovovy.

Jako občan Ruské federace však nechápu, proč nedostatek důkazů o mých protiprávních činech neznamená, že neexistuje žádný zločin. Já ne. Chápu také, proč bylo vyšetřování před soudem po celou dobu jednosměrné a šlo až po hranici obžaloby. Nikdy jsem nepřekročil zákon a nemyslel jsem si, že ho překračuji, stále věřím ve Stvořitele. a dodržováním příkazu Ježíše Krista přinést lidem dobré zprávy. Nechci však pochopit, proč se mnoho vládních prostředků vynakládá na boj proti mé víře místo na utrácení, jako na boj se skutečnými zločinci.

Je pro mě také těžké pochopit, proč jsem na svá obvinění z jednotného trestného činu padělání záznamů o výslechu svědka, která byla provedena jako úředník, opakovaně odpovídal, že tuto skutečnost nelze ověřit. A konečně, jako ruský občan, nechápu, proč ti, o kterých jsem si myslel, že mě mají chránit před pomlouváním a lžou obvinění, sami je iniciují a proti tomu všemu se musím bránit. V . Rád bych poukázal na to, že jsem nikdy předtím nebyl účastníkem trestního řízení ... správní r


n/a
n/a
 #40823 

| Předmět: RE: RE: Rossiq
10.10.20 18:51:48 | #40851 (2)
*18432*

n/a
n/a
 #40850 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq
11.10.20 12:34:26 | #40909 (3)

Zkus to biolitem.


2
n/a
 #40851 


| Předmět: Rossiq segodnq
10.10.20 13:40:04 | #40812

9 октября 2020 года Дмитрий Балаев, судья Свердловского районного суда Костромы, приговорил Свидетелей Иеговы Сергея и Валерию Райман к 8 и 7 годам условного наказания соответственно. Это больше, чем просил гособвинитель. Вина верующих — совместное домашнее обсуждение Библии. Приговор в силу не вступил.

C подачи гособвинителя суд признал верующих супругов виновными одновременно и в организации, и в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ). Гособвинение просило суд назначить им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно каждому. Верующие продолжают настаивать на своей полной невиновности.

«Само то, что их признали виновными сразу по 2 взаимоисключающим статьям, уже свидетельствует о полном непонимании сути дела среди правоприменителей,— сказал Ярослав Сивульский из Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы.— В действительности Сергей и Валерия просто пользовались своим конституционным правом на свободу вероисповедания, ни о какой экстремисткой деятельности речи не идет».

Dne 9. října 2020 odsoudil Dmitrij Balaev, soudce okresního soudu ve Sverdlovsku v Kostrome, svědky Jehovovy Sergeje Sergeje a Valerii Raimanovou na 8 a 7 let podmíněného trestu. To je více, než požadoval státní zástupce. Vina věřících - sdílená biblická diskuse doma. Verdikt nevstoupil v platnost. Po podání státního zástupce soud uznal věřící manžele vinnými z organizování a účasti na činnosti extremistické organizace (část 1 a 2 článku 282.2 trestního zákoníku Ruské federace). Státní zastupitelství požádalo soud, aby každému z nich uložil podmíněný sedmiletý trest. Věřící nadále trvají na své úplné nevině.

„Samotná skutečnost, že byli shledáni vinnými podle dvou vzájemně se vylučujících článků, svědčí o úplném nepochopení podstaty případu mezi donucovacími orgány,“ uvedl Yaroslav Sivulsky z Evropské asociace svědků Jehovových. jaký druh extremistické činnosti nepřichází v úvahu “.

https://jw-russia.org/news/2020/10/4.html


n/a
n/a

| Předmět:
09.10.20 16:31:48 | #40705

Je tam psáno, že se záchrana bude týkat všech.
A pokání u všech je čirá utopie.

Co víš o našem pohledu na pokání?


n/a
n/a

| Předmět: RE:
09.10.20 16:43:14 | #40707 (1)

Proč si myslíte, že pokání u všech je čirá utopie? Protože se v Bibli předpovídá, že nepokáčů bude jako písku v moři?
Myslíte, že třeba Pol Potovi nikdy, třeba za 6 540 123 000 let, nemůže dojít, že se choval tak, jak by nechtěl, aby se k němu chovali ostatní? Proč by mu měl Bůh nedopřát ten čas, když sobě si dopřává věčnost?
O vašem pohledu na pokání vím to, co se dá vyčíst z mé poslední poznámky... To je špatně?


63
n/a
 #40705 

| Předmět: RE: RE:
09.10.20 17:01:48 | #40708 (2)

Badriko, a ty si o nás snad myslíš, že bychom záchranu nepřáli všem? |Že si nepřejeme to samé co náš Bůh? Ale bylo by od něho laskavé nechat ty, kdo chtějí žít pokojně podle jeho zákonů, trápit násilníky, zloději , vrahy...? Jak jim má dopřát čas? Tak, že je nechá tyhle věci páchat na nevinných lidech tak dlouho, dokud je to neomrzí? Představ si někoho, kdo je právě někde týrán, znásilňován, zbídačován..., jestli on nevolá k Bohu o osvobození?
Vzkříšeni mají být spravdliví i nespravdedliví. Takže všichni dostanou šanci změnit názor, ne?


n/a
n/a
 #40707 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.10.20 17:43:57 | #40709 (3)

Nedostanou ji všichni. A ten klíč k šanci je opravdu ulítlý. Je naprosto absurdní, že Pol Pot s Mao-ce-tungem šanci dostanou, ale Ornela Koktová s Paris Hilton ne - a to jenom proto, že ještě nestihly umřít. (No a já samozřejmě taky.) Nebo jinak: 2 minuty před armagedonem se nabourá auto se dvěma dealery drog. Jeden se zabije, ten větší hajzlík, a ten menší hajzlík to přežije, a díky tomu za dvě minuty zemře navěky. No a ten větší hajzlík se za chvíli zase probudí, aby si díky své smůle a Božímu milosrdenství užil věčnosti.... Tohle je prostě děravé a Bůh mě nemůže soudit za to, že tomu odmítám uvěřit. (I když Jehova bratra Morrise se se mnou asi párat nebude...)

Jak jim má dopřát čas?
Alláh, Krišna, Bódhisattvové a ostatní jim ho dopřejí, kolik budou potřebovat, klidně pro ně stvoří další vesmír, tak nevidím důvod, proč by zrovna Jehova neměl vědět jak to vyřešit (kdyby chtěl).
Já třeba dodnes nechápu logaritmy, moje ségra je zvládla na první dobrou a když mě viděla se s nima trápit, tak prohlásila, že je nepochopím ani za sto let. Vzhledem k tomu, že přikázání "milujte bližního svého jako sebe samého" je mnohem větší oříšek než logaritmické pravítko, umím si představit, že nekomu k jeho pochopení nebude stačit ani tisíc let.... a přitom na to tady třeba neměl k dispozici ani padesát.

Badriko, a ty si o nás snad myslíš, že bychom záchranu nepřáli všem?
Že si to nepřejete? To možná neděláte úplně správně, protože bratr Morris, a to je NĚKDO, si to přeje VÝSLOVNĚ. A ten úšklebek úplně na konci jeho proslovu se sirkou v ruce to naznačuje i hluchým. Možná bys sem měla dát odkaz na video v češtině ať si i druzí udělají obrázek a moji tradiční "zaujatost" vyvrátí.


63
n/a
 #40708 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.10.20 18:01:03 | #40710 (4)

Mám jistotu, Badriko, že Jehova bude soudit spravedlivě. Jak to přesně udělá, nevíme, ale těím se na dobu, kdy planetu Zemi budou obývat samí bohabojní lidi, kteří se nebudou muset obávat žádného zla. Takový je Boží slib.

K tomu videu možná později, ani nevím, kde bych ho hledala. Možná se něco nepovedlo nebo se špatně pochopilo. A pokud nepovedlo, pokud bratr přestřelil, je zajímavé, jak po tom všichni chttvě skočí. Máme přece tolik krásných a podnětných přednášek, třeba na celý letní sjezd jsme sem dávali odkaz, ale nikoho to nezajímá. Fakt, hodně zvláštní.


n/a
n/a
 #40709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 09:55:04 | #40738 (5)

Asi ti nezbývá než odpovědět, že Bůh bude soudit spravedlivě, a konkrétním otázkám, které vyplývají z vašich nauk na toto téma, se raděj vyhnout… Já si je čas od času položím a pokaždé mi z toho vyjde, že to budou nepochopitelná rodičovská jatka. Ale musím dodat, že ostatní křesťanské denominace včetně vizitorně orientovaných katolíků nejsou v tomhle směru o nic přesvědčivější. Na druhé straně mi připadá, že má na to každý svůj vyhraněný osobní názor, který dost věrně rezonuje s tím, jaký je.
I když tedy neřešíš detaily, těžko se ale asi někdy vyhneš úvaze, že jestli jsou podle kritérií vašeho učení lidé jako Nika nebo Konwalinka nebo tvoje katolické kamarádky nepřátelé Jehovy a podle toho taky skončí, tak ty potom žádný jeho velký přítel být nemůžeš…
Krásných a podnětných přednášek jsou miliony, těma nejste nijak zvláštní a ostatní křesťany jejich inspirativností nijak nepřevyšujete (můj osobní názor). Ale když se někdo, kdo platí za jednoho z nejpomazanějších na zeměkouli, veřejně těší z toho, jak všichni, kdo nevěří tomu co on, jednou shoří a zbude z nich jen dým, tak to je unikát, který by neměl jen tak zapadnout.


63
n/a
 #40710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 10:42:41 | #40745 (6)

Ne, Badriko. Nejsme Bůh, a proto opravdu nemůžeme soudit za něj. Máme k dispozici jen Písmo, z něhož můžeme získat pár potřebných informací. Za výklad biblického pojetí nemůžeš soudit nás věřící, ale můžeš vznášet své protesty tak akorát samotnému Bohu. A taky nelze Boží soudy vykládat podle svých osobních představ, podle vlastní blahosklonnosti. Tak to fakt nefunguje. Nesoudím ani Konwalinku nebo Niku, obě jsou milé holky a nepovažuju ze za nepřátele. Diskutuji s nimi o jediném pravém Bohu Jehovovi a je jejich věc, co s tím udělají, a je jedině věc Boha, jak je bude soudit. My opravdu soudit nebudeme.
Na to video bys mi mohla poslat odkaz na vzkazní, prosím?


n/a
n/a
 #40738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 10:44:52 | #40746 (7)

Fakt ale je, ža nepřátelsky nasupení lidi si chodí SEM *10235* vylít vztek na nás a odsuzovat nás za naši víru.


n/a
n/a
 #40745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 11:12:49 | #40750 (8)

No, ona je v tom určitá zákonitost.
Stačí, aby se na "sektách" objevil obzvlášť hnusný příspěvek, nebo se do nás pustili na "připomínkách", a najednou lidem, kteří jsou tady v relativní pohodě, narostou drápy, a začnou nás trhat na kusy, drásat a kopat.
Je v tom určitý atavismus, jakýsi syndrom "bílé vrány", kdy nějak označený kus musí ze stáda pryč. *33084*


n/a
n/a
 #40746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 11:15:13 | #40753 (9)

Nechápu proč to povídáš. Utěšuje tě to nějak?


142
n/a
 #40750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 11:16:21 | #40755 (10)

Ne, je mi z toho smutno.


n/a
n/a
 #40753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 11:17:07 | #40757 (11)

Nesoucitím.


142
n/a
 #40755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 11:16:49 | #40756 (9)

Tohle máte stejné s kroky, ti druzí jsou zlí, je vám ubližováno, jste velcí chudáci. Snažíte se získat soucit od druhých, poukazovat že vy jste ti hodní zatímco ti druzí....


142
n/a
 #40750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 11:25:30 | #40762 (10)

Jasně, Ratko. Viděla jsi někdy u nás něco podobného jako na Sektách?


n/a
n/a
 #40756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 11:26:28 | #40763 (10)

To jsi dost vedle, ratko.
Stále si myslím, že i internetová anonymní diskuse o duchovních věcech by měla mít určitou kultivovanost, a především by neměla být chápána ve stylu "kdo z koho, všechno je dovoleno".
Necítím se být zakomplexovaným chudáčkem, který žebrá o soucit. Jen předvádíš zde rozšířené myšlenkové klišé, ale chápu, že podobným způsobem demonstrovat jakousi mentální převahu je lákavé.
Slabochem není ten, komu vadí verbální agrese, ale ten, kdo má potřebu se k ní uchylovat.


n/a
n/a
 #40756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 11:37:51 | #40778 (11)

Snažím se diskutovat, jsou mi nepříjemné různé přestřelky a al komu bylo více ublíženo. nechci být vtahovaná do manipulací kdo je ten hodnější etc.


142
n/a
 #40763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 11:48:09 | #40779 (12)

Proto jsi můj mnohokrát ověřený postřeh komentovala tak, jak jsi ho komentovala?
Sama jsi jednu manipulaci přidala. My nejsme chudinky, to zaprvé. A především si naše postřehy budeme uvádět bez ohledu na to, jak se komu líbí nebo nelíbí.


n/a
n/a
 #40778 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 12:03:49 | #40781 (13)

Teď bych dost hrubě zareagovala, ale neudělám to. Diskutuji s Margo, celekm zajímavé téma. Ty do toho vstupuješ, nezajímá mě to. Prostě mě zablokuj nebo mě nech být.


142
n/a
 #40779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 12:06:39 | #40783 (14)

Nevstupuji do vaší debaty, tohle je jiné vlákno.
Ale nechávám tě být.


n/a
n/a
 #40781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 13:18:25 | #40800 (10)

To je žel, tvůj komplex!


n/a
n/a
 #40756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 13:25:40 | #40803 (11)

1J 5,19 Víme, že z Boha jsme, ale svět všecken ve zlém leží.


n/a
n/a
 #40800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 11:19:17 | #40759 (9)

No, a s tím se na Sektách počítá. A nejen tam. *6094*


n/a
n/a
 #40750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 11:14:39 | #40752 (8)

Můžeš být konkrétní? Kdo třeba?


7
n/a
 #40746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 12:09:26 | #40784 (9)

A ticho. To se dalo čekat!


7
n/a
 #40752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.10.20 18:21:27 | #40846 (10)

OK, tak ticho. Nesedím tu celé dny, taky občas něco dělám nebo někam jdu. *24590*


n/a
n/a
 #40784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 20:05:03 | #40866 (11)

Čekat se dalo, jaká jsi hrdinka, plácnout něco, obvinit jiné, neadresně, jen tak plivnout jedovatou slinu...!


7
n/a
 #40846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 20:12:14 | #40869 (12)

Ty jses zase sama "laskavost."


n/a
n/a
 #40866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 21:00:33 | #40875 (12)

Víš, Volmane, možná jsi ani npostřehl, že jsem tady dlouho nebyla, měla jsem jiné povinnosti. Čekalo mě tu přes padeát nových příspěvků, něco jsem zodpověděla a zase utíkala k povinnostem, při dalším příchodu zase nová kupa příspěvků - a na dvou fórech a ještě vlastně ně třetím... I teď beru čas, který jsem chtěla věnovat dětem, abych ti odpověděla, a to se mi kvůli tvému hecování ani nechce. No tak jsem měla na mysli třeba ty, kteří tady mají nebo měli BL. Někteří sem třeba jen vtrhnou s nějakou agresivní poznámkou a zase jdou. To je případ od případu. Ale nekdy je to fakt husté.


n/a
n/a
 #40866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 20:08:30 | #40867 (11)

A já vím že máš hodně práce. Třeba monitoring toho, co se děje na sektách, to zabere hodně času!


7
n/a
 #40846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 20:51:06 | #40873 (12)

No jistě. Co bych taky celé dny dělala jiného, viď? *2108*


n/a
n/a
 #40867 

| Předmět: Boží soud
09.10.20 12:48:35 | #40620

PROTOŽE PŘIŠLA NARÁŽKA NA ZNIČENÍ BOŽÍCH NEPŘÁTEL V ARMAGEDONU, POJĎTE SI POPOVÍDAT O TOM, JAK TOHLE VIDÍ JINÁ NÁBOŽENSTVÍ, JEHOŽ JSTE ČLENY. dfOVOLÍM SI VŠEM DÁT OTÁZKU:

Co učí vaše náboženství o Božím soudu? Kdio jím neprojde a co se s Božími odpůrci stane?


n/a
n/a

| Předmět: RE: Boží soud
09.10.20 13:10:00 | #40636 (1)

Moje náboženstí neučí nic, protože se k žádnému nehlásím. Ale pokud bych se nad tím měla zamyslet, tak bych řekla, že Bůh žádné nepřátele mít nemůže, takže nikoho ničit nemusí.


63
n/a
 #40620 

| Předmět: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:12:46 | #40639 (2)

Ti, co zabili Ježíše, byli kámoši ?


n/a
n/a
 #40636 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:22:03 | #40643 (3)

Umíte si představit tu ironii, kdyby ho nikdo nezabil????
Na druhou stranu, kdyby Ježíše OPRAVDU zabili, tak by je nemohl soudit... Stejně jak je relativní slovo "zabít", je stejně relativní i "nepřítel". Protože kdyby byl nepřítel opravdu nepřítel, asi by po vás Ježíš nechtěl, abyste je milovali...


63
n/a
 #40639 

| Předmět: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:28:11 | #40644 (2)

Ty nemáš žádné náboženství? No, že tak vehementně hájíš třeba Trojici... To tě nikde nenaučili?
Bůh nemůže mít žádné nepřátele? Tak pokud se chceš bavit jen na základě vlastních úvah, můžeš vymyslet cokoli, ale my věřící prostě vycházíme z toho, co je o Bhu psáno. Tak takhle bychom se asi nedohodli. Boha bereš taky teoreticky?


n/a
n/a
 #40636 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:58:15 | #40653 (3)

Jojo protože ja taky nepatřím k nijakému oficiálnímu náboženství, jen jsem četla Bibli a dlouho mi trvalo než jsem pochopila proč si s věřícími nemohu dorozumět, bylo to kvůli Trojjedinému Bohu který v Bibli není..,,, to až tady v diskuzích mi to docvaklo u Svědků Jehovových:-), neb se to tu často omílá..


n/a
n/a
 #40644 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 14:03:42 | #40658 (3)

No, že tak vehementně hájíš třeba Trojici. .. To tě nikde nenaučili?
Nehájím trojici, pouze nechápu, jak může někdo věřit, že Bůh a Boží Syn není jedno a totéž. To mě vážně nikdo učit nemusí, uvažuju naprosto svobodně. Spíš tě musí někdo naučit, že Bůh si "vytvoří" Syna proto, aby byl menší než On... Co se dá vydedukovat z řecké gramatiky mě celkem nezajímá.
ale my věřící prostě vycházíme z toho, co je o Bohu psáno.
A proč nevycházíte z toho, co vám řekne osobně? Ježíš a jeho žáci vycházeli z čeho? K čemu je Bůh, který s tebou komunikuje jenom prostřednictvím jedné staré knihy?
Tak takhle bychom se asi nedohodli.
Váš problém je, že se nedohodnete s nikým....
Boha bereš taky teoreticky?
Teoreticky je, že si o něm něco přečteš a myslíš si, že přečtené je skutečnost. Takže teoreticky jako vy ho neberu. Já věci žiju a poznávám.


63
n/a
 #40644 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 14:04:47 | #40659 (4)

No ale mi jsme také synové boží:-)

Římanům 8, 14Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.


n/a
n/a
 #40658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 14:11:47 | #40660 (5)

vy jste transsex?


63
n/a
 #40659 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 14:14:59 | #40662 (6)

Co to je transsex?
To ani nevím:-)


n/a
n/a
 #40660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 12:34:10 | #40787 (6)

Ne, paní má jen problémy se svoji ženskosti....


n/a
n/a
 #40660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 12:36:02 | #40788 (7)

Nemám problémy se ženskostí :-)
Ale vzývat by jsem měla asi že Hospodinku , když jsem žena.
Hospodin to je přeci jen Bůh otců a synů..


n/a
n/a
 #40787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 14:16:25 | #40663 (5)

No to právě že řeším, že by se měla Bible vhodněji přeložit, ženy přeci nejsou synové :-)


n/a
n/a
 #40659 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 14:30:50 | #40667 (6)

Tohle nevyřešíte překladem, tohle vyřešíte jedině tak, že napíšete Bibli úplně znovu, aby jí rozuměli všichni dnešní lidé dnešní doby. Že existuje 40 000 denominací a každá se odvolává na své konečně psrávné pochopení Bible, mluví za vše... Jenom člověk s přehnaným sebevědomím si může myslet, že se v tomhle počtu trefil do té správné.


63
n/a
 #40663 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 14:33:37 | #40668 (7)

Tak naštěstí jsou diskuze a můžeme o tom o všem alespoň debatovat.


n/a
n/a
 #40667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 18:12:38 | #40712 (7)

Překlad i do ženského rodu by všechno vyřešilo :-)


n/a
n/a
 #40667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
09.10.20 18:15:27 | #40713 (8)

ALE KROKY, PŘESTAŇ UŽ S TÍM... *17622* *17622* *17622*


n/a
n/a
 #40712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 18:16:15 | #40714 (9)

To nejde :-)


n/a
n/a
 #40713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 20:54:47 | #40716 (10)

Jde, ale nechce se, co? *2108*


n/a
n/a
 #40714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 20:57:37 | #40717 (11)

Inspirovala mne v tom dnes televize NOE:-)


n/a
n/a
 #40716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 12:40:29 | #40790 (7)

Nemuze v tom snad Buh, pomoci lidem s uprimnym srdcem?
Nebo je tak slabý?


n/a
n/a
 #40667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
10.10.20 16:26:27 | #40837 (8)

Těžko říct, jestli je slabý, každopádně to číslo indikuje spíš jiný fakt: že křesťanů s upřímným srdcem je tragické minimum, přesně 0,5 %. Je to vlastně to nejméně upřímné náboženství na světě. Ale vy můžete být v klidu, vás se to netýká… *34087*


63
n/a
 #40790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 15:14:04 | #40673 (4)

OK, Badriko. Ty si žij svoje prožívání, a my si budeme poznávat Boha z jeho slova, Bible. Snažíme se lidem odpovídat a vysvětlovat jim svoje postoje vyplývající z našeho pochopení Písem.

Ježíš vycházel z toho, co ho jeho Otec naučil. Ostatní vycházeli z Ježíšova učení a z ostatních Písem. Občas měl někdo nějaké důležité vidění, které mu Bůh zprostředkoval, a to pak bylo zapsáno. No a pak je jiná cesta - vymyslet si ve svých představách jiného Boha, nezávisle na jeho slovu. Tudy já se ale ubírat nechci.


n/a
n/a
 #40658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 15:28:02 | #40679 (5)

Tragédie vaší víry je v tom, že vy vlastně nemůžete argumentovat žádnou vlastní zkušeností ani vlastním poznáním, můžete argumentovat jenom tím, co jste se dočetli v knize, kterou jste si více méně náhodně vybrali. Tímto způsobem můžete přesvědčit jenom lidi, kterým takové poznání stačí. Lidi jako mě jenom slovy nepřesvědčíte.
Obě cesty, které jsi tady nastínila - věřit pouze napsanému, nebo si vymýšlet vlastní představy - jsou špatné. Žes žádnou jinou nepoznala ani poznat nepotřebuješ, je tvoje věc. Ale v případě, že chceš druhé přesvědčovat o tom, že to, čemu věříš, je jediná pravda, která vede k životu, se bez vlastního poznání neobejdeš. Když žádné vlastní poznání nemáš, o čem chceš svědčit? Můžeš jenom opakovat slova jiných, ale to není svědectví. To je vlastně zoufalství...


63
n/a
 #40673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 15:33:59 | #40680 (6)

Čemu říkáš vlastní poznání? Nevím, co konkrétně máš na mysli. Vzdělání v různých vědách? Zkušenosti s Bohem? Vlastní famtazie o Bohu? Nebo ještě něco jiného?


n/a
n/a
 #40679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 15:48:55 | #40689 (7)

Tak jestli si neumíš představit rozdíl mezi tím, co je to vlastní poznání proti vyčtenému poznání a ještě do toho zamícháš vlastní fantazii, tak se vážně nesejdeme. Ale zkraťme to - zkus mi odpovědět na otázku:
Dal ti Bůh někdy nějakou jinou, popř. rozvitější odpověď na otázku, kdo je a jaký je, kromě toho, co ses o něm dočetla v Bibli?


63
n/a
 #40680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
09.10.20 15:50:24 | #40691 (8)

No to určitě. Tím, jak se mnou jedná.


n/a
n/a
 #40689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 16:10:51 | #40700 (9)

To bys asi měla trochu rozvést, abych si pod tím vůbec něco představila. Protože takhle odpoví naprosto každý, a to i ten, co věří v Boha úplně jiného než ty.


63
n/a
 #40691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
10.10.20 12:52:13 | #40794 (8)

S Tebou mluví osobně?


n/a
n/a
 #40689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 15:57:37 | #40830 (9)

S váma taky, ale protože máte radši slova, které o něm napsali jiní, tak jste ho zřejmě ještě nikdy neslyšel….


63
n/a
 #40794 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 12:28:59 | #40786 (4)

Prostě najdi vers o trojici,
Nebo jak se Ježíš někde odvolává na svoji stejnou vsemohoucnost, jako Bůh a debata ne ukončena. Děkuji!


n/a
n/a
 #40658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 15:56:53 | #40829 (5)

Do hry na biblické veršíky mě nezatáhnete; možná jste si toho za ty roky ještě nevšiml, ale každý zdejší jedinec je čte něčím jiným a nějak jinak, takže bysme se jenom zbytečně míjeli. Já křesťanka nejsem a na slovíčka stará 2000 let se nespoléhám, protože se dají vykládat na 100 způsobů, takže pro mě můžou mít výpovědní hodnotu nanejvýš doplňkovou. Dávám přednost bezprostřední logice a kde to jde, tak zkušenosti, která se nemusí bát jít nad to, co je někde psáno. Takže kde vy končíte, já můžu pokračovat. No a díky té logice mám ve věci celkem jasno. Vy si věřte, čemu chcete, já sem nechodím proto, abych vás o přesvědčovala. Tím míň o trojici. Mě nanejvýš zajímá, jakými argumenty jste schopní o duchovních skutečnostech přesvědčovat vy. Na vás osobně je zajímavé, že ty nejpřesvědčivější argumenty nikdy nepoužíváte.


63
n/a
 #40786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 19:47:51 | #40858 (6)

Přesvědčivě jsou podle Tebe, jen osobní pocity?
To je non plus ultra 0 hodnota!


n/a
n/a
 #40829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 19:50:02 | #40859 (7)

Nikoliv, to co se píše v Bibli. Klidně si najdi všecky verše NZ které se týkají lidské smrti a života.


142
n/a
 #40858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 19:55:37 | #40861 (7)

například náhodně:
1 Januv 5,12-13
Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.
13Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

můžeš klidně hledat dál. Kdo má Syna, má život... ko nemá Syna Božího, nemá život.

Najdeš spoustu veršů o životě věčném.


142
n/a
 #40858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 22:04:50 | #40891 (7)

Těsně vedle.. Vlastně vedle ne, u vás se vedle nenachází už nic…


63
n/a
 #40858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 14:36:02 | #40826 (4)

Tak kdo vlastně "vstoupil" do Marie??
*65* *65*
Nevím, jestli si věřící/nevěřící uvědomují ten paradox.(v trojjedinosti)
*20*


98
n/a
 #40658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 14:41:16 | #40827 (5)

Spíš vysvětlí ten věk Timothy, kde to objevil!


n/a
n/a
 #40826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 14:48:48 | #40828 (6)

No podle dostupných informací se narosil v r. 17 n.l..
*20*


98
n/a
 #40827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 16:13:31 | #40832 (7)

To mě fakt zajímá.
Z jakých dostupných informací vycházíš konkrétně?


n/a
n/a
 #40828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
10.10.20 17:43:36 | #40842 (8)

Co tak kdybys mi dal nejdřív ty své - odkud bereš, že byl odmala vychováván v křesťanství, když jeho matka i babička se dali pokřtít při první návštěvě Pavla.
*20*


98
n/a
 #40832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 19:00:43 | #40853 (9)

TADY NIKDO NEPSAL, ŽE V KŘESŤANSTVÍÍÍ! *33072* Už tě na to upozorňuju poněkolikátééé! *2527*


n/a
n/a
 #40842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 20:37:25 | #40872 (9)

Nejprve bych vyvrátil malé, ale zásadní nedorozumění.
O Timoteovi čteme, že od dětství znal svaté spisy, čímž jsou myšleny knihy SZ.
Jeho matka a babička se staly křesťankami při Pavlově 1. misionářské cestě, a sice v Lystře (r. 47 - 48). Jestli byl tehdy Timoteus pokřtěn s nimi, není známo.
Každopádně ale v době Pavlovy 2. misionářské cesty (49-52) už horlivým křesťanem, jinak by si ho Pavel nevybral, aby šel s ním (Skutky 16:1-3).
A ve svém 1. dopíse (61-64) Timoteovi píše:
*"Ať se na tebe nikdo nedívá svrchu proto, že jsi mladý."
Takže mu mohlo být 30-35 let.

A teď ty... *32742*


n/a
n/a
 #40842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 19:45:31 | #40856 (7)

Úvěr ty "dostupne" zdroje, to mne zajímá....


n/a
n/a
 #40828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 16:26:13 | #40836 (5)

Já osobně bych nemluvil o vstoupení nebo jiných popisných výrazech.
Lukáš to zaznamenal takto:
(Lukáš 1:35)
Anděl jí odpověděl: „Přijde na tebe svatý duch a zastíní tě moc Nejvyššího. Ten, kdo se narodí, se proto bude nazývat svatý a také Boží Syn.

Podle biblického slovníku znamenají použitá řecká slova v prvním případě "přijít, nastávat, sestoupit", v druhém případě "zastínit".
Lukáš použil právě tato poměrně neurčitá slova, přestože jako lékař měl jistě po ruce jiné výrazy. Toho bych se držel.


n/a
n/a
 #40826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 17:48:13 | #40843 (6)

Dobře - držím se.
Povětšinou muž zastíní ženu, když .......
*20*
Já jsem se ptal - v trojjedinosti - koukni na koho jsem reagoval.
*65* *65*


98
n/a
 #40836 

| Předmět: RE: Boží soud
09.10.20 13:11:59 | #40637 (1)

Kdo jsou tedy podle tebe Boží nepřátelé? Jsou to lidé? Nebo jsou to duchovní bytosti. A pokud lidé tak jsou to všichni kdo nejsou Svědci Jehovovi?


142
n/a
 #40620 

| Předmět: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:13:50 | #40640 (2)

To nikdo ze svědků, nemůže tvrdit!,


n/a
n/a
 #40637 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:16:55 | #40642 (3)

Jasně, to si nedovolí, ale ještě nedávno to dokázali procentuálně přesně kvantifikovat...! *5087*


63
n/a
 #40640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 15:20:14 | #40677 (4)

Prosím? *17622*


n/a
n/a
 #40642 

| Předmět: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:30:46 | #40645 (2)

Tak třeba ti, které Bůh odsuzuje za jejich špatné jednání. Ti, kteří postupují proti němu a proti věřícím lidem. Už trochu rozumíš?


n/a
n/a
 #40637 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:37:21 | #40646 (3)

on je neodsuzuje, prostě jen nedojdou k spáse. K spáse musíme vykročit sami. Obrátit se k Bohu jako svobodní lidé, nutit nás nikdo nemůže. Pokud nechceme nikdo nás nutit nebude.


142
n/a
 #40645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:38:15 | #40647 (4)

A co s nimi bude, když nevykročí ke spáse?


n/a
n/a
 #40646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:38:55 | #40649 (5)

Nebudou spaseni.


142
n/a
 #40647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:39:42 | #40650 (6)

Co to ně znamená?


n/a
n/a
 #40649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 14:42:04 | #40670 (7)

Spása není něco co dostaneš nebo nedostaneš, ale to co přijmeš, nebo odmítneš.


7
n/a
 #40650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
09.10.20 15:20:48 | #40678 (8)

OK, a když to odmítnu? Co pak?


n/a
n/a
 #40670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 15:34:09 | #40681 (9)

Když odmítneš, nebudeš v nebi. Rozuměj ne na nějakém místě, ale nebudeš prožívat radost z Boha, u Boha, v Bohu. Zůstaneš vně, tzn. zase ne na nějakém místě, ale mimo Boha o něm budeš už vědět, že jedině v němje pravé štěstí, ale pýcha, hřích, ti bude bránit... Já ti to líp vysvětlit neumím. V každém případě, když jste se mě ptali v čem je ten rozdíl v chápání evagelia, tak bych řekl, že třeba právě tady. Evangelium nic z toho čemu věříte a co učíte neslibuje.


7
n/a
 #40678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 15:37:04 | #40683 (10)

Na tom místě budu jako nějaká nehmotná duše? Budu bezcílně poletovat vesmírem, nebo co? No a když tedy budu zlá, tak si udělám partičku s ostatními zlými dušemi a budeme dělat binec. Třeba si někde počkáme na ty hodné duše... *3455*


n/a
n/a
 #40681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 15:41:12 | #40684 (11)

Co kdyby trestem byla naprosta samota?


2
n/a
 #40683 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 15:43:24 | #40686 (12)

Kde?


n/a
n/a
 #40684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 15:47:57 | #40688 (13)

V prázdnotě. Nikde naprosto nic. Ani světlo. Naprosta tma, takže vlastně slepota a hluchota. Pouze vědomí, že jsem. Nic víc.


2
n/a
 #40686 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 15:49:22 | #40690 (14)

Tak někdo žije normálně, ani mu to nepřijde! *2*


n/a
n/a
 #40688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 15:52:42 | #40693 (15)

Jak to víš?


2
n/a
 #40690 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 16:01:23 | #40695 (16)

Dělám si srandu - nevidíš? Z pasivních jedinců, kteří tráví život tím, že pouze tráví. *15238*


n/a
n/a
 #40693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 12:36:20 | #40789 (10)

Lidový soudce, který z lidu pošel.


n/a
n/a
 #40681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
09.10.20 13:41:59 | #40651 (5)

*4366*
Taky čekám...


n/a
n/a
 #40647 

| Předmět: RE: Boží soud
09.10.20 15:46:06 | #40687 (1)

Je trochu úsměvné, jak se všichni vyhýbáte věčnému utrpení v pekle - jako kdyby to vaše církev neučila.To jako proto, abyste z toho vyšli líp než SJ? *3476*
Našli byste v Bibli nějakou podporu pro vaše názory?


n/a
n/a
 #40620 

| Předmět: RE: RE: Boží soud
09.10.20 16:02:57 | #40696 (2)

Není úsměvné spíš to, že považujete za lepší představu Boha, který ty, kdo v něho nevěří či věří špatně, nemučí, ale JENOM ZABIJE? Podle mě je OTEC, který své dítě věčně mučí za to, že v něj nevěřilo, když mu sám dal tu možnost, jenom o málo větší magor, jako ten, který ho za to JENOM ZABIJE. Naštěstí křesťanství je jediné náboženství na světě, které k něčemu takovému dospělo...


63
n/a
 #40687 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 09:46:10 | #40733 (3)

Otázka je, jak ta ostatní náboženství reflektují realitu i budoucnost.
Mimochodem, slyšela jsi někdy o pekle v podání hinduistů? Viděli jsi, jak si ho představují hinduističtí malíři?


n/a
n/a
 #40696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 10:30:29 | #40744 (4)

Podobně jako katolická církev?


n/a
n/a
 #40733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 11:04:41 | #40747 (5)

Ne, vůbec.
Katolická církev má svůj model věčného života v nebi a trápení v pekle, zatímco poslední soud z tohoto konceptu poněkud bezradně vyčnívá.
Navíc moderní představa pekla je poněkud "soft" a nezahrnuje oheň a kotle se vřelým olejem, ale trápení probíhá v pocitové rovině.
Naproti tomu je pobyt v hinduistickém pekle začleněn do koloběhu reinkarnací a je to skutečný "hard core". Armády démonů si tam zkoušejí ty nejsadističtější formy mučení a jeden z nespočetných hinduistických bohů Naraka to má "pod palcem".


n/a
n/a
 #40744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 11:08:33 | #40748 (6)

Až tak daleko moje vědomosti nesahají. *3409*


n/a
n/a
 #40747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 11:15:37 | #40754 (7)

Jednou jsem viděl pár obrázků, jak si malíři představují hinduistické peklo.
Oproti tomu by Hieronymus Bosch mohl maloval ilustrace do Mateřídoušky.


n/a
n/a
 #40748 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
10.10.20 11:28:25 | #40766 (8)
*2*

n/a
n/a
 #40754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 11:34:04 | #40773 (9)

Uvádím to i proto, že někteří lidé inklinující k "východu" si vyzobávají z různých náboženství, jen co se jim hodí.


n/a
n/a
 #40766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 11:14:17 | #40751 (6)

Katolická církev učí tohle, nic víc ale také nic méně.

Vzkříšení všech mrtvých, „spravedlivých i nespravedlivých“ (Sk 24,15), bude předcházet poslednímu soudu. Bude to „hodina, kdy všichni v hrobech uslyší … hlas [Syna člověka] a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“ (Jan 5,28-29). Tehdy Kristus přijde „ve slávě a s ním všichni andělé … a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici … A ti půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života“ (Mt 25,31-33.46).


142
n/a
 #40747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 11:21:19 | #40761 (7)

No vidíš. Visitor to ještě přibarvuje představou, jak ti vzkříšení z pekla dostano lidská těla a budou do pekla šupnuti zpátky, aby je to ještě víc bolelo. *5812*


n/a
n/a
 #40751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
10.10.20 11:27:05 | #40765 (8)

Myslím že ne, možná to nechápete správně. Doslovně to nikdo neví, stejně jako jiné věci. Detaily neznáme.


142
n/a
 #40761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 11:28:55 | #40767 (9)

Visitor zná.


n/a
n/a
 #40765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 11:29:16 | #40768 (9)

No a co to věčné trápení?


n/a
n/a
 #40765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 11:31:32 | #40770 (10)

no co to je? Je to v Bibli, tak řekni.


142
n/a
 #40768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 11:37:08 | #40777 (11)

Takže trápení? To jsem zvědavá, jak po tobě Badrika skočí! *15238*


n/a
n/a
 #40770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
10.10.20 11:32:28 | #40771 (8)

Kašli na visitora a napiš narovinu, proč si vymýšlíte jakési armagedonské bitvy a nevěříte tomu, co stojí černé na bílém ? Nebo to najednou už není Boží slovo, které je potřeba brát doslova?


7
n/a
 #40761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 11:36:07 | #40776 (9)

Armagedoská bitva STOJÍ černé na bílém.


n/a
n/a
 #40771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 12:04:58 | #40782 (10)

Ale to je ve vidění... ve vidění se zjevují různé věci lidskému zraku. Přizpůsobeny lidskému chápání.


142
n/a
 #40776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 18:19:47 | #40845 (11)

No právě, Ratko. Vidění jsou obrazy, které znázorňují určité skutečnosti. Takže i "hora Megido" něco znázorňuje.


n/a
n/a
 #40782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 12:26:09 | #40785 (9)

Ty Armageddon v Bibli nemáš?


n/a
n/a
 #40771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží soud
10.10.20 13:09:03 | #40798 (7)

To by museli být v hrobě, ale podle vás, jsou někde v ocistci, nebo pekle....


n/a
n/a
 #40751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
10.10.20 13:10:20 | #40799 (8)

A proc znovu soud, když uz chytli peklo? Aby se nadechli?


n/a
n/a
 #40798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
10.10.20 13:26:52 | #40804 (8)

to jsou všechno citace z Bible.


142
n/a
 #40798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 13:28:13 | #40807 (9)

Tak cituj, prosim!


n/a
n/a
 #40804 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 13:40:00 | #40811 (10)

takže znovu:
Vzkříšení všech mrtvých, „spravedlivých i nespravedlivých“ (Sk 24,15), bude předcházet poslednímu soudu.

Cituji: Věřím všemu, co je napsáno v zákoně Mojžíšově a v prorockých knihách,
15a tak jako oni mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu.

Citace: Bude to „hodina, kdy všichni v hrobech uslyší … hlas [Syna člověka] a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“ (Jan 5,28-29).

Citace: Mt25: 31.Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
32a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, 33ovce postaví po pravici a kozly po levici.
Mt. 25: 46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“


142
n/a
 #40807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 13:43:26 | #40813 (11)

Když už jsou v pekle, tak proč? Aby Buh své rozhodnutí potvrdil? A ty z ne ve taky?
Proč máji slyset v hrobe, když jsou v nebi a pekle? Nejak vám to nesedí.....


n/a
n/a
 #40811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 13:48:12 | #40814 (12)

Celé to vypadá takto:

Jan 5

24. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
25Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.
26Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.
27A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.
28Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
29a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.


142
n/a
 #40813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 13:55:14 | #40816 (13)

V hroboch uslysi!
Duše jsou uz v nebi a uši máji v hrobe?
Rozsudek už podle RKC dostali, tak proč je znovu volat?


n/a
n/a
 #40814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 13:56:15 | #40817 (14)

Mají v hrobe....
Oprava


n/a
n/a
 #40816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 13:57:36 | #40819 (14)

Můžeš mi to nějak ozřejmit? Třeba citací z Katechismu, nevím přesně co máš na mysli. O co jde.


142
n/a
 #40816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 13:59:40 | #40821 (15)

Kde jsou duše teď?


n/a
n/a
 #40819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 14:30:10 | #40825 (16)

Tak kde jsou, prosím, duše teď?


n/a
n/a
 #40821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 16:31:49 | #40838 (17)

Opět z oficiálního učení KC:

Každý člověk hned po smrti obdrží ve své nesmrtelné duši při soukromém soudu, který hodnotí jeho život ve vztahu ke Kristu, svou věčnou odplatu: buď projde očišťováním, nebo ihned vchází do nebeské blaženosti, nebo je ihned navždy zavržen. „Až nastane večer života, budeme souzeni podle toho, jak jsme milovali.“
(KKC 1022)


142
n/a
 #40825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 18:57:03 | #40852 (18)

Tak tomu nerozumím. Z eho vychází tahle teorie?


n/a
n/a
 #40838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 19:56:21 | #40862 (18)

To je úplně antibiblicky názor. Nic podobného Pismo neříká. Slovo ocistec v Bibli nemáš!
A kde máš soukromý soud a pak obecný, kde bude ma Bůh jakože prověřovat, nebo napravovat svůj první soud? A co bude vzkriseno, když podle Tebe duše žijíou?


n/a
n/a
 #40838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 19:58:10 | #40863 (19)

a matouš 10:28
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.


142
n/a
 #40862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 20:17:38 | #40870 (20)

Podivej se, prosím, co tam je v originalu. Zadne slovo "peklo" tam neni!


n/a
n/a
 #40863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 21:29:25 | #40884 (21)

Jak to nazveš není důležité. Důležité je to co to je.


142
n/a
 #40870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 21:41:18 | #40886 (22)

Slova mají význam, který jim přřadíme.
Měl by odpovídat významu slov v původních jazycích.


n/a
n/a
 #40884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 21:43:49 | #40888 (23)

I v původních jazycích něco ta slova vyjadřovala, tedy je třeba pátrat po tom co ta slova vyjadřovala nikoliv o jaká písmena šla.


142
n/a
 #40886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 22:01:07 | #40890 (24)

S tím rád souhlasím.
Původní slovo je gehenna, což bylo místo za hradbami Jeruzaléma, kam byly vyhazovány odpadky, zdechliny nebo mrtvá těla zločinců.
Nebylo to tedy místo trápení, tím méně věčného, ale místo definitivního zmaru.


n/a
n/a
 #40888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.10.20 07:10:04 | #40899 (25)

To vím, otázkou je zda se jedná o toto místo i teď, zda je myšleno toto místo v textu nebo zda nemělo jít spíše o podobenství, obraz.


142
n/a
 #40890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.10.20 09:00:48 | #40902 (26)

Samozřejmě, že se jedná o obrazné vyjádření.
Obrazy v Bibli jsou ale k tomu, aby byly dříve nebo později pochopeny.
Jsou tady dva záchytné body:

  1. Gehenna bylo místo definitivního zničení. Podle popisu současníků tam hořel trvalý oheň přiživovaný vhazováním síry, organická hmota se rozkládala a žrali ji červi.
  2. Byla tam vhazována mrtvá těla zvířat i lidí, kteří neměli nárok na pohřbení. Nebylo to tedy místo trestu.

n/a
n/a
 #40899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.10.20 14:41:08 | #40920 (27)

nechápu co jako, dobrá smrt je za odměnu. Není to trest. Je úplně jedno jestli něco žerou červi nebo je to spáleno, tělo se rozpadá... prvky se dostávají do kolobehu. Tedy nešlo o nějaké místo.


142
n/a
 #40902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.10.20 20:45:32 | #40928 (28)

Přesně tak, nejde o místo, ale o stav.
Ve Zjevení "věčné trápení" znamení věčné/definitivní zničení. Je to například řečeno o smrti, a tu trápit nelze.


n/a
n/a
 #40920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.10.20 20:49:28 | #40929 (29)

to asi neznamená... to by bylo napsáno jinak.


142
n/a
 #40928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.10.20 20:51:36 | #40931 (30)

Jak by to podle tebe mělo být napsáno?


n/a
n/a
 #40929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.10.20 20:54:55 | #40934 (31)

třeba zánik. konec.


142
n/a
 #40931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.10.20 21:02:17 | #40937 (32)

Ten stav je také popsán jako "druhá smrt". To, myslím, vše vysvětluje.


n/a
n/a
 #40934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.10.20 05:23:06 | #40948 (31)

taky se těším na vysvětlení!


n/a
n/a
 #40931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.10.20 20:54:14 | #40933 (30)

Naopak, smrt znamená konec trápení. ticho, pokoj.


142
n/a
 #40929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.10.20 05:13:02 | #40946 (31)

Dotahni to vzkriseni, podle tebe tela k duši.
A kde bude? A proc, když uz jsou dobré duše v nebi?
Tělo do nebe nemůže!
Duše v nebi a telo na zemi? Naukou o nesmrtelne dusi, úplně anulujete vzkriseni! Zrraci smydl, kdyz podle vas, duse neumira! Prosim jediny vers o nesmrtelne dusi!


n/a
n/a
 #40933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.10.20 07:15:28 | #40955 (32)

Tělo není na zemi, už se rozpadlo


142
n/a
 #40946