Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 512716x
Příspěvků:
34766

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Nová adresa
29.09.20 10:18:06 | #39830

Pro ty, co píšou dopisy!

20 сентября 2020 г. #
Юрий Крутяков переводится в СИЗО №7 по г. Москве. Он содержится в камере без горячей воды и холодильника, поэтому не может получать скоропортящиеся продукты.

20. září 2020 #
Jurij Krutyakov je převezen do vazební věznice č. 7 v Moskvě. Je v cele bez horké vody a chladničky, takže nemůže přijímat rychle se kazící jídlo.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Nová adresa
30.09.20 12:21:05 | #39919 (1)

To je na pováženou! Ostatní cely jsou přece vybaveny kromě leničky a rozvodem teplé vody, podlahovým topením , televizí a klimatizací. Internet je samozřejmostí a někteří delikvent mají navíc klíče ode dveří.


6
n/a
 #39830 

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
29.09.20 10:02:07 | #39826

Po 3, budou obhajovat své konstituční právo, na svoji víru!

6 августа 2020 г. Апелляция #
Свердловский областной суд в Екатеринбурге отменяет обвинительный приговор всем троим, возвращая дело в суд первой инстанции для рассмотрения другим составом суда.

8 сентября 2020 г.
Судья Карпинского городского суда Свердловской области Вера Базуева назначает на 29 сентября 2020 года судебное заседание по уголовному делу № 11802650042000038 в отношении Александра Пряникова, Венеры и Дарьи Дуловых.

Уголовное дело будет рассматриваться повторно после отмены обвинительного приговора апелляционным судом, вынесенного более 9 месяцев назад.

Верующим предстоит третий раз защищать в суде свое конституционное право свободно исповедовать религию.

29 сентября 2020 г. Слушание в суде первой инстанции
Судья: Вера Базуева. Карпинский городской суд Свердловской области (г. Карпинск, ул. Мира, д. 60). Начало: 10:00.

6. srpna 2020 - odvolání #
Krajský soud ve Sverdlovsku v Jekatěrinburgu zrušíl obvinení všech tří a vrátí věc soudu prvního stupně k posouzení jiným složením soudu.

8. září 2020
Soudkyně městského soudu v Karpinsky ve Sverdlovské oblasti Vera Bazueva jmenovala dne 29. září 2020 jednání o trestním řízení č. 11802650042000038 proti Alexandrovi Pryanikovovi, Venuši a Darii Dulovové.

Trestní případ bude znovu přezkoumán poté, co byl rozsudek zrušen odvolacím soudem před více než 9 měsíci.

Věřící budou muset obhájit své ústavní právo svobodně vyznávat náboženství již potřetí u soudu.

29. září 2020 Slyšení u soudu prvního stupně
Rozhodčí: Vera Bazueva. Městský soud v Karpinsky Sverdlovské oblasti (Karpinsk, ulice Mira, 60 let). Začátek: 10:00.

Satan poodešel pro jinou vhodnou příležitost. Ale pořád to zkouší!!!

https://jw-russia.org/cases/karpinsk.html#20200908


n/a
n/a

| Předmět: Rossiq segodnq
29.09.20 07:27:53 | #39810

Jeste, ze mame "experty!!!"

1 сентября 2020 г.
Религиоведческую экспертизу поручено выполнить выпускнику сергиевопосадской Московской православной духовной академии Дмитрию Шатову, «специалисту по церковно-практическим дисциплинам». Он является кандидатом богословия, специализирующимся на «старчестве валаамских подвижников». Участие в деле подобного « специалиста» вызывает недоумение у верующих.

1. září 2020
Náboženskou odbornou zkouškou byl pověřen absolvent pravoslavné teologické akademie Sergiev Posad v Moskvě Dmitrij Šatov, „specialista na církevní praktické obory“. Vystudoval teologii se specializací na „starší valaamských asketů“. Účast takového „specialisty“ na případu způsobuje u věřících zmatek.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
29.09.20 07:45:51 | #39812 (1)

Soud nad mírnou ženou....

28 сентября 2020 г. #
В Первореченском районном суде Владивостока начинаются прения сторон. Гособвинитель К. Сологуб запрашивает для мирной верующей 3 года условного наказания с испытательным сроком 3 года. Елена Бармакина обращается с последним словом подсудимого. Оглашение приговора назначено на 29 сентября.

29 сентября 2020 г. Оглашение приговора
Судья: Ольга Барабаш (Лёвкина). Гособвинитель: К. Сологуб. Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края (г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 4). Начало: 9:00

28. září 2020 #
U Pervorechenského okresního soudu ve Vladivostoku začíná debata stran. Státní zástupce K. Sologub požaduje pro mírnou věřící podmíněný trest odnětí svobody v délce 3 let se zkušební dobou 3 roky. Elena Barmakina oslovuje poslední slovo obžalovaného. Verdikt bude vyhlášen 29. září.

29. září 2020 Oznámení rozsudku
Rozhodčí: Olga Barabash (Lyovkina). Státní zástupce: K. Sologub. Pervorechensky District Court of Vladivostok, Primorsky Territory (Vladivostok, Yuzhno-Uralskaya St., 4). Začátekvěřící

https://jw-russia.org/cases/vladivostok.html#20200928


n/a
n/a
 #39810 

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
29.09.20 10:06:26 | #39829 (1)

Pochopitelně, odborník, který má nějaké renomé nebude vyrábět posudky na zakázku obžaloby. *19831*


n/a
n/a
 #39810 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
29.09.20 10:29:58 | #39832 (2)

Zaujali mě ti valaamští asketi.
Je to zajímavé počtení: https://cs.wikipedia.org/wiki/Valaamsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter
No, pokud se někdo specializuje na takto široké táma, bude to jistě odborník na slovo vzatý i v problematice svědků Jehovových. *19831*


n/a
n/a
 #39829 

| Předmět: dobré k povzbuzení
28.09.20 19:35:25 | #39805

K zamyšlení:

[Říkejte] to, co je dobré k povzbuzení podle potřeby, aby to bylo prospěšné pro ty, kdo vás poslouchají. (Ef. 4:29)

Každý z nás by měl být pozorný k tomu, co druzí potřebují. Pavel napsal hebrejským křesťanům: „Napřimte svěšené ruce a zesláblá kolena a stále napřimujte stezky svým nohám, aby se chromé nevykloubilo, ale spíše aby se uzdravilo.“ (Hebr. 12:12, 13) Všichni, včetně mladých, můžeme svými slovy druhé posilovat a povzbuzovat. Pavel dal tuto radu: „Jestliže je tedy nějaké povzbuzení v Kristu, jestliže je nějaká útěcha lásky, jestliže je nějaké podílnictví na duchu, jestliže je nějaká něžná náklonnost a soucit, naplňte mou radost tím, že budete téže mysli a budete mít touž lásku, budete v duši spolu spojeni a budete chovat v mysli tu jednu myšlenku, nic nebudete dělat ze svárlivosti ani ze samolibosti, ale s ponížeností mysli budete považovat ostatní za sobě nadřazené a nebudete s osobním zájmem upírat oči jen na své vlastní záležitosti, ale s osobním zájmem i na záležitosti ostatních.“ (Filip. 2:1–4) w18.04 22 ¶10; 23 ¶12

texty:

(Ef 4:29)
Ať z vašich úst nevychází žádné zkažené slovo, ale jen to, co je dobré k povzbuzení podle potřeby, aby to bylo prospěšné pro ty, kdo vás poslouchají.

(Heb 12:12, 13)
Proto posilněte svěšené ruce a zesláblá kolena 13 a urovnávejte cesty svým nohám, aby se chromá část těla nevykloubila, ale naopak uzdravila.

(Flp 2:1–4)
Pokud tedy v Kristu povzbuzujete druhé a s láskou je utěšujete, pokud máte duchovní přátelství, něžnou lásku a soucit, 2 dovršte moji radost tím, že budete mít stejnou mysl a stejnou lásku a budete úplně jednotní a jednomyslní. 3 Nic nedělejte ze svárlivosti ani ze samolibosti, ale s pokorou považujte druhé za sobě nadřazené 4 a nemyslete jen na to, co je dobré pro vás, ale také na to, co je dobré pro druhé.


n/a
n/a

| Předmět: RE: dobré k povzbuzení
28.09.20 20:29:56 | #39806 (1)

Zkažené slovo...
To mohou být falešné nauky, ale i vypínání se nad ostatní, pomluvy, urážky apod.


n/a
n/a
 #39805 

| Předmět: RE: RE: dobré k povzbuzení
28.09.20 21:08:39 | #39807 (2)

...nadávky, klení, dezinformace, lži...


n/a
n/a
 #39806 

| Předmět: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 16:31:14 | #39858 (3)

Výsměch.......


34
n/a
 #39807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 16:35:57 | #39862 (4)

Ano, i výsměch.


n/a
n/a
 #39858 

| Předmět: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 17:14:09 | #39865 (2)

To vypínání nad ostatní, to je taky mazání příspěvků, které ti nevoní. Prostě pýcha a opájení se mocí, že to můžete dělat. Žádná shovívavost, tolerance, nadhled.


6
n/a
 #39806 

| Předmět: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 20:19:03 | #39882 (3)

No, Volmane, ještě že tě tu máme. Konečně máme výstižnou ilustraci Ježíšova podobenství o stéblu a trámu v oku. *33084*
Mimochodem, kdybych neměl shovívavost, toleranci a nadhled, už bys tady dávno nebyl. *32742*


n/a
n/a
 #39865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 21:55:43 | #39883 (4)

Opět z tebe stříká domýšlivost. Jak můžeš tvrdit, že tu někoho máte? Založili jste si fórum a provokujete okolí tím, že v rámečcích uveřejňujete své teze a čekáte, jestli a jak proti nim někdo nevystoupí! Prostě se chcete hádat a čekáte, že vás za to Bůh nějak ocení!
Takže, nikoho tu "nemáte", kdo sem chodí, je tu dobrovolně! A ani agitace se vám nedaří, jste tu pořád sami dva, vaše učení nijak netáhne!


6
n/a
 #39882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
29.09.20 22:00:46 | #39884 (5)

V rámečcích uvádíme buď články s obsahem, který chceme sdělit, nebo biblické texty.
K obojímu se může každý věcně a slušně vyjádřit.
Ocenění nečekáme, od lidí už vůbec ne.
Možná si někdo na nějaké myšlenky vzpomene v budoucnosti.


n/a
n/a
 #39883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: dobré k povzbuzení
30.09.20 10:11:02 | #39895 (5)

Když sem přijdeš, tak tě tu prostě máme. S tím nic nenaděláš ani ty, ani my! *15238*


n/a
n/a
 #39883 

| Předmět: Je biblická zpráva o Ježíšovi úplná a…
28.09.20 17:43:21 | #39792

Je biblická zpráva o Ježíšovi úplná a pravdivá?

Úvodní otázky článku:
Skutečně Ježíš zemřel na Golgotě, jak to říká Bible, nebo zůstal naživu?
Oženil se s Marií Magdalénou a měl s ní děti, anebo byl asketou, který se věnoval mystice a zavrhoval všechny radosti pozemského života?
Je možné, že učil něco jiného, než co čteme v Bibli?


n/a
n/a

| Předmět: RE: Je biblická zpráva o Ježíšovi úplná…
29.09.20 08:34:54 | #39818 (1)

Smazán Volman.
Piš k tématu, prosím. *30357*


n/a
n/a
 #39792 

| Předmět: RE: Je biblická zpráva o Ježíšovi úplná…
29.09.20 10:38:49 | #39833 (1)

Hinduistum se to hodí.Ještě tvrdí, ze do 12 let, žil Ježíš v Indii.
Pak asi odletěl do chrámu v Jeruzalémě. ...


n/a
n/a
 #39792 

| Předmět: Dobrý výsledek!
28.09.20 09:50:05 | #39749

Содержание в СИЗО верующих из Дагестана было незаконным. Так постановил Пятый кассационный суд в Пятигорске.

Zadržování věřících z Dagestánu ve vazebním středisku bylo nezákonné. Pátý kasační soud tedy rozhodl v Pjatigorsku.

https://jw-russia.org/news/2020/09/9.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Dobrý výsledek!
28.09.20 09:53:34 | #39751 (1)

A další dobrý!!!

На Сахалине ФСБ прекратила уголовное преследование верующих за беседы о Боге — нет состава преступления.

Na Sachalinu FSB zastavuje trestní stíhání věřících za to, že mluví o Bohu - žádné corpus delicti....

https://jw-russia.org/news/2020/09/8.html


n/a
n/a
 #39749 

| Předmět: RE: RE: Dobrý výsledek!
28.09.20 17:56:40 | #39793 (2)

Tohle je také zajímavé:
V říjnu 2019 byly domy mužů prohledány. Zabavené publikace, zvukové kazety, disky, notebook a telefon byly zaslány donucovacími orgány k prozkoumání, které nezjistily žádné známky extremismu, nenávisti, nepřátelství nebo zhoršení důstojnosti z náboženských důvodů. Expert dále dospěl k závěru, že předložené materiály nepodporují myšlenku nadřazenosti jednoho náboženství nad druhým.
Po přezkoumání skutečností vyšetřovatel FSB Melnikov DS ukončil trestní řízení, protože, jak je uvedeno v rozsudku, „akce Kulakova a Ivanova mají obecnou náboženskou povahu související s právem praktikovat náboženství, které není v Ruské federaci zakázáno , což zaručuje článek 28 ruské ústavy. Jak je uvedeno v dokumentu, Nejvyšší soud Ruské federace neposuzoval zákonnost náboženských vír svědků Jehovových ani způsoby jejich vyjádření.


n/a
n/a
 #39751 

| Předmět: RE: Dobrý výsledek!
28.09.20 18:03:04 | #39794 (1)

Tato kasační rozhodnutí jasně ukazují, že okresní a odvolací soudy v případech svědků Jehovových pouze poslouchají názory vyšetřujících orgánů a nejdou do podrobností. Výsledkem je, že desítky věřících stráví mnoho měsíců ve vězení nebo v domácím vězení, dokud svědomití vyšetřovatelé nebo soudci nepochopí, že nepředstavují hrozbu pro společnost a stát. Soudy prvního stupně jsou povinny zkoumat, zda existují skutečnosti, které odůvodňují jmenování nebo prodloužení vazby. Skutečnost, že osoba praktikuje náboženství svědků Jehovových, nestačí k zajištění zatčení a zadržení. Vyšetřování zpravidla nemůže předkládat soudům fakta o extremistických prohlášeních nebo činech svědků Jehovových.

Z článku také vyplývá, že kasační soudy jsou v Rusku v činnosti necelý rok, tak uvidíme, jak bude jejich činnost pokračovat.
Konstatování, že okresní a odvolací soudy "šly na ruku" prokurátorům, asi nepřekvapí.


n/a
n/a
 #39749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 14:41:36 | #39719

Když dojdou argumenty, pustím se napadat argumentujici......
Bravo.....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 09:30:18 | #39741 (1)

To přesně děláš ty rose.....Vypnutí vysavače není argument.........


34
n/a
 #39719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 09:36:25 | #39742 (2)

Cirkev odsuzovani, uz je v cinnosti!


n/a
n/a
 #39741 

| Předmět: Věříte, že jste žili už někdy dříve?
27.09.20 07:04:43 | #39669

Věříte, že jste žili už někdy dříve?

Z článku:
KLADLI jste si už někdy otázku, kdo vlastně jste? Napadlo vás, že už jste žili dříve? Pokud ano, nejste sami. O těchto otázkách uvažují lidé ve východních i západních kulturách již odedávna. Některé z nich tyto úvahy přivedly k nauce o převtělování neboli reinkarnaci. Je to názor, že když člověk zemře, jeho nehmotná část, „duše“, opouští tělo a narodí se znovu v jiném těle — jako člověk, zvíře nebo rostlina —, a to v jedné či více po sobě jdoucích existencích.
Pro některé lidi je tato nauka možná uspokojujícím vysvětlením. Můžeme si ale být jisti, že je pravdivá? Co o tom říká Boží Slovo, Bible? Nejprve si musíme zodpovědět otázku, kde má tato nauka původ.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Věříte, že jste žili už někdy dříve?
27.09.20 08:18:40 | #39670 (1)

Měla jsem v práci kámošku, která tomuhle věřila. Napovídaly jsme toho na toto téma hromadu. Takže se na případnou diskuzi těším. *17625*


n/a
n/a
 #39669 

| Předmět: RE: Věříte, že jste žili už někdy dříve?
27.09.20 08:23:16 | #39671 (1)

Reinkarnace nemá s křesťanstvím téměř nic společného, až na to, že člověk nějakým způsobem ví, tuší, že smrtí život nekončí. Že smrt je jenom přechod do jiné dimenze bytí.
Vaše učení o smrti kterou všechno končí, je nekřesťanské.


6
n/a
 #39669 

| Předmět: RE: RE: Věříte, že jste žili už někdy…
27.09.20 08:28:55 | #39672 (2)

Učíme o vzkříšení.


n/a
n/a
 #39671 

| Předmět: RE: RE: RE: Věříte, že jste žili už…
27.09.20 08:32:51 | #39673 (3)

Pár Svědků Jehovových...ně­kolik lidí.


142
n/a
 #39672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Věříte, že jste žili už…
27.09.20 08:43:34 | #39676 (4)

Přes osm miliónů kazatelů. Vzkříšení mrtvých je přece biblické učení, za ně zemřel Ježíš.


n/a
n/a
 #39673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že jste…
27.09.20 08:44:38 | #39679 (5)

Tak podle vašeho učení bude vzkříšeno 8 milionů kazatelů. Zbytek se rozložil v zemi na prvky.


142
n/a
 #39676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že jste…
27.09.20 08:51:31 | #39687 (6)

Vidím, že naše (biblické) učení neznáš. A to sem chodíš už roky. *17622*


n/a
n/a
 #39679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že…
27.09.20 08:56:44 | #39692 (7)

jasně, řeknete že budou spaseni i jiní, ovšem pod podmínkou že se budou modlit k Jehovovi a z Ježíše Krista udělají stvořenou bytost.


142
n/a
 #39687 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte,…
27.09.20 09:02:20 | #39699 (8)

My řekneme jsn to, co stojí v Písmu. A taková zajímavá myšlenka:

„Již nenechám své svaté jméno znesvěcovat; a národy budou muset poznat, že já jsem Jehova.“ — EZEKIEL 39:7.

Opakuje se v Písmu nesčíslněkrát.


n/a
n/a
 #39692 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 09:08:22 | #39706 (9)

My známe Kristova slova a uctíváme Boha našeho Pána.


142
n/a
 #39699 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 09:09:57 | #39707 (10)

OK. *19750*


n/a
n/a
 #39706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 09:38:19 | #39713 (9)

Margo a co se opakuje v Nové smlouvě nesčíslněkrát ? Toto tam není !


34
n/a
 #39699 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 11:51:08 | #39718 (10)

(Sk 15:12–18)
Nato všichni ztichli a začali poslouchat, jak Barnabáš a Pavel vypráví o všech těch znameních a zázracích, které Bůh jejich prostřednictvím dělal mezi národy. 13 Když domluvili, Jakub řekl: „Bratři, poslouchejte mě. 14 Symeon vyprávěl, jak Bůh poprvé obrátil svou pozornost k jiným národům, aby z nich vybral lid pro své jméno. 15 S tím se shodují i slova zapsaná v Prorocích: 16 ‚Potom se vrátím a znovu postavím Davidův stan, který spadl. Vybuduji ho z jeho trosek a obnovím ho, 17 aby ti, kdo zůstali, horlivě hledali Jehovu spolu s lidmi ze všech národů, lidmi, kteří jsou nazýváni mým jménem, říká Jehova, který udělá tyto věci, 18 známé odedávna.‘


n/a
n/a
 #39713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 10:17:06 | #39752 (11)

Pro jaké jméno se to dělo ?! Jaké jméno mělo být vyvýšeno ?! Odedávna byl i Kristus, vždyť byl skalou pro Mojžíše a lid, ze které vytryskla voda !

Oč vám jde ?!

Křesťané nejsou kristovci, jak byli nazváni, protože učedníci měli plnou pusu Krista ?!

Lidé musí být jehovisté a vzývat jen Jehovu ?!

Pod NZ nemůže být napsaný žádný Jehova a taky tam ani jednou není ve všech překladech !

Protože Bůh dal své jméno Jahve svému Synu, jako mu dal všechno ostatní. Význam Kristova jména je: "Jahve je spasitel" !

Proto učedníci také vzývali Kristovo jméno a ne Jehovu !

1.Kor.1.kap:

2církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:

Musím vás velmi vážně upozornit, že zneužívání Božího jména a ještě ve spojení s antikristovstvím, je velmi vážná věci !
Stejně tak jako jsem už vícekrát psala, když se zneužívá jméno Kristus !

Jméno jako takové nic neřeší, důležitý je obsah, pod kterým je používáno a jestli obsah je mylný, dokonce závadný i ta přesvatá jména mohou být zneužitá démony !


34
n/a
 #39718 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 10:20:14 | #39753 (12)

Nezneuzivej Boží jméno, patvarenim našeho názvu. Na Boží jméno jsme citlivý! Nikdo se mu posmivat nebude!!!


n/a
n/a
 #39752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 14:26:17 | #39779 (12)

No, a to já si právě myslím o Trojici, Kjaro. *3312*


n/a
n/a
 #39752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 16:40:06 | #39863 (13)

Do tebe nějaký člověk vpravil informace a zpracoval tě.

Já jsem se to dozvěděla přímo od Boha. Taky se mi trojice velmi ošklivila kdysi kvůli KC atd.

Taky Otci, jeho Synu a Duchu svatému trojice neříkám. Dodnes nejsem schopná !

Ale dostat se do opačného extrému, nikdy není pravda! Pružina má dobrou funkci v nějakém středu, nikde ne v extrémních polohách, tam nefungují ! To mi věř Margo !


34
n/a
 #39779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 20:06:43 | #39876 (14)

Mám to takhle, Kjaro: Bible je takovým etalonem pravosti víry. Takže když říkáš, že ti něco řekl přímo Bůh, a já vím, že to nesouhlasí s Písmem, prostě pochybuju, že šlo o našeho o jediného pravého Boha, Stvořitele. *19750*


n/a
n/a
 #39863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 09:44:55 | #39889 (15)

Ano, Bible je napsána Bohem. Sice skrze lidi, ale ti byli Bohem vedeni.

Ty ale nemluvíš o Bibli, ty mluvíš o výkladu Bible.

Pod Novou smlouvou ale nemůže být Bible vykládána centrálním způsobem. Bůh nedá Ducha svatého do něčeho takového.
On pomazává, vkládá svého Ducha, do každého, komu Kristus smyje hříchy a udělá ho Chrámem Ducha !

Bible je psána i vykladána Duchem a je jí rozumět dnes jen skrze Ducha. Individuálně.

Bible je arbitrem víry, ale ne pro lidi, kteří zkoumají Písma logickou cestou a tělesně.


34
n/a
 #39876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 09:50:27 | #39890 (16)

Co je, prosim, centralni zpusob?


n/a
n/a
 #39889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:50:50 | #39905 (17)

Centrální způsob je takový, že se někdo označí za zástupce Krista a vykládá centrálně Bibli všem, lidem !


34
n/a
 #39890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 11:00:45 | #39911 (18)

A to někdo takový existuje? *19364* *19364* *19364*


n/a
n/a
 #39905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:10:05 | #39893 (16)

Ano, pisatelé Bible byli vedeni Božím duchem, takř´že Bible je Božím slovem. Cokoli ke mně přichází, bych tedy měla konfrontovaz s Biblí, abych nemohla být odvlečena od pravého poznání. Právě tak, Kjaro. Takže když mi někdo tvrdí, že mu Bůh vyprávěl nco v tom smyslu, že je trojicí, je mi hned jasné, že to nemohl být pravý Bůh. Biblr Bohem inspirovaná představuje Boha jako jednoho jednojediného. Rozumíš mi, prosím?
A TAKY NA TO NEPOTŘEBUJU ŽÁDNÉHO VYKLADAČE, ABY MI TOHLE DOCVAKLO. *3477*


n/a
n/a
 #39889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:12:37 | #39896 (17)

Bůh nemůže nikomu vyprávět že je trojicí, principiálně je to nemožné :-)))


142
n/a
 #39893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:27:22 | #39898 (18)

Kjara tvrdila že ano.


n/a
n/a
 #39896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:58:19 | #39907 (19)

Vypráví Duch svatý... a ten je v Tobě. Buď o něm víš nebo ho odmítáš. Buď Boha v sobě vítáš nebo zaháníš. Není řeč o Trojici, nýbrž o přijetí Ducha svatého jako Boha. Tedy Duch svatý je Bůh.


142
n/a
 #39898 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 11:00:52 | #39912 (20)

To vypráví je alegorie... aby si někdo nemyslel že mi opravdu něco vypráví. Prostě Duch je v člověku a člověk to přijme nebo odmítá.


142
n/a
 #39907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:38:55 | #39900 (18)

Souhlas.
Neboť to tak není!


n/a
n/a
 #39896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:56:25 | #39906 (18)

ratka, to je známka, že netušíš, jak to Bůh dělá, čili, že nejsi vedená Duchem.

Bůh to nevypráví, Bůh mi to zjevil v mém znovuzrozeném duchu skrze Ducha svatého. Už jsem to jednou tady popisovala, ale dvakrát se nechat označovat za blázna od tělesných lidí nenechám.
Protože přirozenému člověku se věci Ducha svatého jeví jako bláznovství !

A ty rose se spolčíš i s ďáblem, hlavně aby ti potvrdíl tvé lži !

Katolíci jsou pro tebe odsouzení jako nevěstka, ale teď je ti podpora ratky dobrá !

Neznám odpornější pokrytectví !


34
n/a
 #39896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:59:42 | #39908 (19)

Já tě za blázna neoznačuji, a budu ráda když mi nebudeš vsouvat a podsouvat své domněnky. Opravdu jsi tím otravná. Musím se pak zbytečně ohrazovat proti blbým řečem.


142
n/a
 #39906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 11:07:57 | #39915 (19)

Tak pozor, Kjaro, vyprošuju si tenhle tón. Takhle se tady nikdo nebude vyjadřovat o nikom. Kromě toho jsi použila velmi podivnou logiku. To jako když s někým nesouhlasím v nekterých jeho názorech, nemůžu souhlasit v žádných, jinak jsem odporný pokrytec? Co to má být, Kjaro? Smazala bych ti to, ale ne, neudělám to, aby byklo vidět, jak se projevuje člověk pomazaný duchem svatým. Tedy člověk, který to o sobě tvrdí. *17622* *17622* *17622*


n/a
n/a
 #39906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:47:33 | #39904 (17)

Margo, takto to nemůže obecně fungovat pro tělesného člověka.

Pokud jsi tělesný člověk, nejsi chrámem Ducha, tak nic s Biblí neporovnáš !
Bibli nemůžeš vůbec do hloubky rozumět !

K něčemu takovému Bible neslouží !

Toto je jen možné dobře zneužít pro vykladače Biblí !

1.Kor.2.kap.:
10Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
11Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.
12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,
13abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.
14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.

Margo, vy jste hluboce tělesní a přirození lidé. Jak byste mohli posoudit, zda vás někdo výkladem Písma neklame ?!

I trojicí........, že za ní můžou katolíci........, nic nechápeš Margo........, to že je ti to bláznovstvím je právě důkaz, jak hluboce jsi v tělesném nechápáni Božího slova.


34
n/a
 #39893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:59:43 | #39909 (18)

A víš, že porovnáš? Jak víš, že nejsem duchovní člověk? Víš, že třeba Berojští tenhle postup ověřování použili ještě předtím, než uvěřili a byli pokřtěni? A že uvěřili právě na základě takového ověřování v Písmech, jestli je to všechno tak, jak říká Pavel? Na to mi povíš co?


n/a
n/a
 #39904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 11:05:09 | #39914 (19)

Berojští, nestudovali Bibli dva roky. Oni si jen porovnávali proroctví o Kristu s evangeliem a k tomu Písma slouží i pro nevěřící.
Přivést ke Kristu, aby mohli přijmou z ruky Krista život !

Ne ze zkoumání Písem !_


34
n/a
 #39909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 11:11:53 | #39916 (20)

Nepřevracej to, Kjaro, vykřičníky ti taky nepomůžou. Vyvracím tvoji teorii o tom, že člověk, který není pomazaný duchem, nemůže podle Bible zkoumat, jestli to, co mu někdo tvrdí, pochází od Boha, tedy z Písem. Je to tak, Kjaro? Měla jsi pravdu?

Řeč není o studiu Písma, a už vůbec ne o nejakých dvou letech. A nebylo to ani o tom, jestli zkoumáním Písem získali život. Nepřevracej hlavní myšlenku, prosím.


n/a
n/a
 #39914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 20:10:38 | #39878 (14)

Necítím se být zpracovaná nějakým člověkem. Jako ještě mladá ateistka jsem byla hledačkou smyslu života, a věř mi, že jsem se setkala s lecčíms. Ale když jsem začala poznávat Boží slovo se svědky Jehovovými, bylo to o něčem úplně jiném. Pocit souznění - znáš to?


n/a
n/a
 #39863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:08:33 | #39892 (15)

Znám to Margo. Taky jsem podlehla výkladu jedné sekty. Pánově církevi.

Taky jsem souzněla.

Člověk, který moc hledá Boha a někdo mu vykládá Bibli je v euforii. Já jsem už jako úplně malá holka chodila do kostela za panem farářem, aby mi dal něco na přečtení, aby mi něco vysvětlil, to jsem se neodvážila poprosit.

Margo, lidé velmi snadno podlehnou. Bibli nelze vykládat za účelem nejlepšího poznání Bible a záchrany.
Bibli je možné vysvětlovat jen tak, aby člověka přivedla ke Kristu a člověk mohl s důvěrou PŘIJMOUT Krista !

Ovšem přijmout Krista tak, aby mu to Bůh dokázal zpětně, že se narodí reálně z Boha.

Toto znamenají verše z Jana: Zkoumáte Písma a myslí si, že v nich máte věčný život, ale Písma svědčí o mně a vy nechcete ke přijít, abyste měli život !

To se netýká jen židů......


34
n/a
 #39878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 20:11:36 | #39879 (14)

A co jiného je extrém než trojjediný Bůh?


n/a
n/a
 #39863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Věříte, že jste žili už…
27.09.20 17:59:12 | #39722 (4)

Myslíš, že množství lidí, kteří něco tvrdí, je zárukou správnosti?


n/a
n/a
 #39673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že jste…
28.09.20 09:50:13 | #39750 (5)

Inspirovaných lidí a v Písmu, zcela určitě.


34
n/a
 #39722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že jste…
28.09.20 14:28:39 | #39780 (6)

No jasně. Inspirovaní jsou ti, kdo zaznamenávali Písmo. Ale těch zase až tolik nebylo, viď?


n/a
n/a
 #39750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že jste…
30.09.20 10:10:37 | #39894 (5)

To, že množství lidí není záruka správnosti jsem věděla už jako malá holka. Zažila jsem si ledacos.


34
n/a
 #39722 

| Předmět: RE: RE: RE: Věříte, že jste žili už…
27.09.20 08:43:04 | #39675 (3)

Vy neučíte, že v okamžiku smrti přestane člověk existovat a jenině Bůh si pamatuje jaký byl?


6
n/a
 #39672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Věříte, že jste žili už…
27.09.20 08:49:42 | #39685 (4)

Jo, učíme. Tak nějak to je v Bibli:

„Jeho duch vychází, on se vrací do své půdy; v ten den opravdu mizí jeho myšlenky.“ — Žalm 146:3, 4.
(Ka 9:5)
Živí totiž vědí, že zemřou, ale mrtví nevědí vůbec nic ani už nedostávají žádnou odměnu, protože vzpomínky na ně zanikly.
(Ka 9:10)
Cokoli můžeš dělat, dělej ze všech sil, protože v hrobě, kam odcházíš, není ani práce, ani plánování, ani poznání, ani moudrost.
(Iz 38:18)
Vždyť hrob tě nemůže oslavovat, smrt tě nemůže chválit. Ti, kdo sestupují do jámy, už nedoufají v tvou věrnost.

Vzkříšení:
(Jan 11:20–24)
Když Marta slyšela, že přichází Ježíš, šla mu naproti. Ale Marie zůstala doma. 21 Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. 22 Přesto i teď vím, že ti Bůh dá všechno, o co ho poprosíš.“ 23 Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ 24 „Vím, že vstane při vzkříšení v posledním dni,“ odpověděla Marta.


n/a
n/a
 #39675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že jste…
27.09.20 08:51:20 | #39686 (5)

„Jeho duch vychází"?


n/a
n/a
 #39685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že jste…
27.09.20 08:58:30 | #39693 (6)

Ano, všechno je oživeno duchem, je to taková životní síla v nás.

(1Mo 2:7)
Potom Bůh Jehova vytvořil člověka z prachu země, vdechl do jeho nosu dech života a člověk se stal živou bytostí.
(Ka 12:7)
Potom se prach vrátí do země, kde předtím byl, a duch se vrátí k pravému Bohu, který ho dal.
(Sk 17:25)
ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval. On sám totiž dává všem lidem život, dech a všechno.
(1Mo 7:22)
Zemřelo všechno, co bylo na souši a v čem byl dech života.


n/a
n/a
 #39686 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že…
27.09.20 09:00:46 | #39696 (7)

Duch je duch! Nemůže to být nic jiného. Označuje se to různě, může to označit jako síla... ale je to jen pomocné slovo. Aby síla mohla přivést tělo k životu, musí tam být neuvěřitelné množství spojů aprocesů a výmeny a vztahů, není to jen síla ve smyslu EMG elektrické energie jak píše rosé, je to oživovací princip - duch.


142
n/a
 #39693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte,…
27.09.20 09:02:06 | #39698 (8)

Tak jsem to neřekl, fabulace, tvymi slovy....


n/a
n/a
 #39696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte,…
28.09.20 14:31:03 | #39781 (8)

Je to Boží síla, Ratko. To, čím Bůh například koná. Boží prst, Boží ruka...


n/a
n/a
 #39696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 14:34:52 | #39783 (9)

Tak boží ruka, vzhledem k tomu že Bůh je nehmotný... je to Bůh. Bůh nemá části, nelze od něj oddělit kousek jako něco jiného. Tedy jeho ruka je taky Bůh.


142
n/a
 #39781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že…
27.09.20 09:07:54 | #39704 (7)

Teť jsem brouzdala v PNS a našla :
Jan 5
42 ale dobře vím, že v sobě nemáte Boží lásku.+

A k tomu je v PNS křížový odkaz na:

1. Jana 4:20
20 Jestliže někdo prohlašuje: „Miluji Boha“, a přece nenávidí svého bratra, je lhář. Ten, kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl.

Tak že je pravda že Bůh je v bratřich..a sestrách /Efezanům 4/6


n/a
n/a
 #39693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že…
27.09.20 09:31:08 | #39710 (7)

Jestliže je duch životní síla v nás, tak čím žili lidé před tím, než se jejich duch narodí znovu z Ducha svatého při očištění Kristem ?!

Lidský duch je část člověka, jako duše je taky jiná část člověka. Duše je naše cítění, myšlení a vůle.

Pletete si dech s duchem !


34
n/a
 #39693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte,…
27.09.20 09:34:56 | #39711 (8)

Nastuduj si, prosim, pojem duše. Jses úplně mimo.
To co rikas, neni ze SD.


n/a
n/a
 #39710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 09:40:56 | #39714 (9)

Ještě jsi mi neodpověděl, jak lidé mohli žít bez ducha, když se jejich duch znovu rodí přijetím Krista ?!


34
n/a
 #39711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 14:32:49 | #39782 (10)

Tady někdo tvrdí, že lidi žijí bez ducha? Nějak nechápu tvou otázku.


n/a
n/a
 #39714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 17:44:11 | #39869 (11)

Kristus to tvrdí, protože říká, že se náš duch musí narodit znovu.-...

Vy tvrdíte, že je to životní síla a lidi před tím by bez životní síly nemohli přežít, že ?!


34
n/a
 #39782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 20:13:57 | #39880 (12)

Ne, Kjaro. Nečteš pozorně, co píšu. Napsala jsem několik významů ducha. Životní síla je jeden z nich.


n/a
n/a
 #39869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte,…
27.09.20 09:37:04 | #39712 (8)

Človek, který prosazuje nebiblické, pohanské omyly, určite nemá SD.


n/a
n/a
 #39710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 10:22:55 | #39715 (9)

rose, četl jsi vůbec co jsem napsala ?

To jsem nevyčetla u pohanů, ale v Písmu.

Člověk má ducha, duši a tělo.

1.Tesal.5.kap.:
23Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

A to, že ti to připadá jako bláznovství, je pro mně důkazem že mluvím z Ducha, tělesnému člověku to tak připadá. Takže tvé odsouzení je pro mně pochvala.....


34
n/a
 #39712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte,…
27.09.20 11:47:18 | #39717 (8)

Řecké slovo pneuʹma (duch) je odvozeno od slova pneʹo, jež znamená „dýchat nebo vanout“, a hebrejské slovo ruʹach (duch) je údajně odvozeno od kořene téhož významu. Slova ruʹach a pneuʹma tedy v podstatě znamenají „dech“, ale kromě tohoto základního významu mají i významy širšího rozsahu. (Srovnej Hab 2:19; Zj 13:15.) Mohou mít také významy: vítr; životní síla v živých tvorech; něčí duch; duchovní osoby včetně Boha a jeho andělských tvorů a Boží činná síla neboli svatý duch.
Jiné hebrejské slovo, neša·mahʹ (1Mo 2:7), také znamená „dech“, ale rozsah jeho významu je omezenější než v případě slova ruʹach. Zdá se, že řecké slovo pno·eʹ má podobně omezený smysl (Sk 17:25) a překladatelé Septuaginty jím překládali výraz neša·mahʹ.


n/a
n/a
 #39710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 09:45:44 | #39746 (9)

Boží slovo se nevykládá jinými slovníky, jedině doplňkově. Boží slovo se vykládá Duchem svatým

Ano slovo duch může mít více významů, jen je zapotřebí vědět jaký je význam v konkrétním místě písma, protože buďto se rodí z Ducha svatého vanutí větru nebo náš duch.

Ale stejně tady nevidím jako překlad ..."životní sílu"........, jak vám to překládá VRO na vašich stránkách, takže nevím, kde to vzal !

A opakuju, jestliže je duch životní síla člověka, tak jak mohli lidé žít do doby, než se narodí náš duch znovu přijetím Krista !
Takže životní síla je nesmysl po všech stránkách ! A proto jste mi nebyli schopni do dnešního dne odpovědět na tuto moji otázku !
Můj duch se narodil z Ducha svatého přijetím Krista, takže dobře vím co je i jak funguje !

To je podstatné ! Protože jestliže se to nestane, člověk Boží království ani nespatří ! Jan.3.ka. 5.verš.

A pak je důležité ho neposkvrňovat !

Vy to dělat nemůžete, protože se váš duch ještě nenarodil !!!

Z vašich jediných údajně naprosto přesných výkladů se to nikdy nestane !!!!


34
n/a
 #39717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 09:48:22 | #39748 (10)

Spis si myslim, ze tvuj se nenarodil!


n/a
n/a
 #39746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 14:36:14 | #39784 (10)

"Životní síla" není překlad, ale výklad.
No, a dál mě přešla chuť. *3761*


n/a
n/a
 #39746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 15:03:20 | #39790 (11)

No právě a z čeho tedy z Písma vychází, že je to životní síla, když to tam není !

Pořád to nechápeš, i když to opakuju posté........jak by lidé žili do Krista, když se jejich duch rodí znovu až vírou v něj....., kdyby to byla životní síla....?!


34
n/a
 #39784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 19:27:45 | #39802 (12)

Přece nikdo netvrdí, že ke to jen životní síla, Kjaro. Však jsme to tady popisovali mnohokrát. Je to prostě Boží působení. Bůh duchem tvoří, cítí, myslí, působí na lidi, oživuje, a taky pomazává za Kristovy spolukrále. Možná jsem na něco zapomněla.


n/a
n/a
 #39790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 10:25:17 | #39831 (13)

Margo Boží Duch a lidský duch jsou dvě rozdílné věci. Je to vidět v Ezechielovi 36.kapitole od 26.verše.
Bůh nám dá Ducha svatého a také do nás vloží nového ducha.

Nechápu přesmyčku na Ducha svatého. On je někdo jiný a působí jinak.

Pokud srovnáváš působení, pak člověk všechno dělá z duše a těla. Lidský duch jen zprostředkovává přenos od Boha do naší duše a působí na ni ve smyslu Boží vůle.
Duch svatý v nás spolupracuje s naším duchem.


34
n/a
 #39802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 10:54:54 | #39838 (14)

Já to přece nerozporuju.


n/a
n/a
 #39831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 06:29:34 | #39808 (12)

100x opakovana nepravda, se nestava pravdou, protože ji chceš věřit ty.


n/a
n/a
 #39790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 10:51:32 | #39835 (13)

Nevím co máš na mysli, jaká nepravda a co opakuju. Tomu ovšem nevěřím jen já, ale sta milióny křesťanů, narozených z Boha.


34
n/a
 #39808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte, že…
28.09.20 10:24:35 | #39754 (7)

NE, NENÍ TO ŽIVOTNÍ SÍLA V NÁS !

Duch se rodí znovu přijetím Krista ! Lidé do té doby by nemohli žít !


34
n/a
 #39693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Věříte,…
28.09.20 10:33:06 | #39758 (8)

Čím ho přijal Adam? Taky Kristem?
*3617*


n/a
n/a
 #39754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 11:09:18 | #39759 (9)

Nevpomínám si, že by se učedníci v Písmu posmívali, jako ty prostřednictvím tvého smajlíku.......

Je to humus, že se mu z něho dělá špatně.....

Posmívala jsem se vám někdy.........-..? Dolož.....

Adamovi dal jeho ducha dal Bůh sám. Jedna z jeho funkcí je být jako..."mobil"­.....mezi námi a Bohem .
A Adam mluvil s Bohem, to je důkaz, že ducha měl.

Ovšem, když zhřešil měl v ten den zemřít. Ale v tom stejném dni nezemřel. Zemřel ale jeho duch a taky ztratil možnost komunikace s Bohem.

Lidé také ztratili mít možnost komunikace s Bohem. Jejich duch je mrtvý a nefunkční.

Rodí se znovu až zásluhou Ježíše Krista a jeho přijetím.

Pod SZ Bůh naplnil Duchem svatým dílčím způsobem jen svého prostředníka, jak kněze, krále, soudce, o vůdce, proroky a ti pak zprostředkovávali Boží vůli lidu.

To, že Bůh znovu v Kristu vloží našeho ducha do nás je v Ezechielovi už protokováno: Nejen Ducha svatého, ale také našeho ducha !

Ezechiel 36.kap.:
26A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
27Vložím vám do nitra svého Ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.


34
n/a
 #39758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 12:06:15 | #39769 (10)

Ještě tady vytahuj mobil!!!!!


n/a
n/a
 #39759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 13:24:32 | #39776 (11)

Je to pro dnešní lidi dobře srozumitelné přirovnání třeba jako Kristův kvas......, mobil je komunikační prostředek, který slouží k dorozumívání.


34
n/a
 #39769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 13:36:23 | #39777 (12)

A mne se posmivas, ta použití přirovnání k elektřine....


n/a
n/a
 #39776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 13:44:50 | #39778 (13)

Kjara Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 4 hodinami | #39741
Reakce na příspěvek #39719
To přesně děláš ty rose.....Vypnutí vysavače není argument.........


n/a
n/a
 #39777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 14:41:25 | #39786 (14)

Jste jak malé děti na písečku. *34003*


n/a
n/a
 #39778 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 14:53:22 | #39787 (15)

Jsem ráda, že jsi konečně pochopila, jak se rose chová....


34
n/a
 #39786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 19:21:19 | #39798 (16)

Já to chápu docela dlouho. *19750*


n/a
n/a
 #39787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 06:30:51 | #39809 (16)

A sebe vidíš?
Máš zrcadlo?


n/a
n/a
 #39787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 14:40:44 | #39785 (10)

Kjaro, ducha jakožto životní sílu mají i zvířata.

Kazatel 3:18 O lidských synech jsem si řekl, že pravý Bůh je vyzkouší a ukáže jim, že se neliší od zvířat. 19 Lidi i zvířata totiž čeká stejný konec. Jako umírají jedni, tak umírají druzí a všichni mají stejného ducha. Člověk tedy není nijak nadřazený zvířeti. Všechno je marnost. 20 Všichni jdou na stejné místo. Všichni pochází z prachu a všichni se do prachu vrací. 21 Kdo ví, jestli duch lidí vystupuje vzhůru a jestli duch zvířat sestupuje dolů k zemi?


n/a
n/a
 #39759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 14:58:08 | #39788 (11)

Margo, já miluju zvířata, takže tyto verše znám velmi dobře. Víš, že vědci zjistili, že i obyčejná ryba má vědomí sebe sama....?

A co to má společného s tím, že ale lidem se musí jejich duch znovu narodit, nebo to chceš popřít ?!


34
n/a
 #39785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 19:23:05 | #39799 (12)

I obyčejná ryba? Chudák Adam. Součet o něm tvrdil, že před hříchem vědomí sebe sama neměl. *30360*


n/a
n/a
 #39788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 10:05:38 | #39828 (13)

Co tvrdí Součet mně nezajímá.


34
n/a
 #39799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 10:53:16 | #39837 (14)

To bylo spíš pro něj.


n/a
n/a
 #39828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 19:24:17 | #39801 (12)

Otázce nerozumím.


n/a
n/a
 #39788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 10:48:28 | #39834 (13)

Já jsem taky nerozuměla proč srovnáváš ducha zvířat s lidským. Zvířata mají také ducha, to je fakt.


34
n/a
 #39801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 10:57:27 | #39839 (14)

To nesrovnávám já. Bible prostě říká, že zvířata i lidi mají stejného ducha. Něco podobného, jako že žárovka i počítač jsou poháněny stejnou elektřinou.


n/a
n/a
 #39834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 13:37:46 | #39849 (14)

U Kazatele 3:19 je ve spojení se smrtí uvedeno podobné zjištění: „Je možnost, pokud jde o lidské syny, a je možnost, pokud jde o zvíře, mají tutéž možnost. ... Jako umírá jeden, tak umírá i druhý; a všichni mají jen jednoho ducha [ruahh], takže neexistuje nadřazenost člověka na zvířetem.“


n/a
n/a
 #39834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 14:43:03 | #39854 (15)

Tento verš mám doma zarámovaný, protože miluju zvířata a ona mají stejnou šanci jako my.
Už jsem to psala Margo, ale zdá se, že ty nečteš příspěvky jiných.

Ale jejich duch nezemřel, protože zvířata nezhřešila jako člověk, takže nepotřebují, aby se jejich duch znovu narodil v Kristu Ježíši !

Kristus způsobil, že sejmutím hříchů se znovu vracíme k Bohu domů a rodíme se z Boha jako jeho vlastní synové.
Ale vězíme pořád v těle, takže potřebujeme komunikační prostředek s ním jako ho měl Adam v dokonalosti.
Našeho lidského ducha.

Já jsem poslední , kdo vyvyšuje nadřazenost člověka nad zvířetem. Psala jsem Margo, že vědci dnes vědí, že i ryba si je vědoma sama sebe. To jsi ode mně nečetl !


34
n/a
 #39849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 16:16:43 | #39855 (16)

Jakou stejnou šanci mají zvířata?


n/a
n/a
 #39854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 16:29:37 | #39857 (17)

Budou žít v tisíciletém království, budou vzkříšená a jejich duch odešel k Bohu.


34
n/a
 #39855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 16:32:17 | #39859 (18)

Zvířata mají nějakého ducha, který odchází k Bohu?
Jak jsi na to přišla?


n/a
n/a
 #39857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 16:53:58 | #39864 (19)

Kazatel 3.kapitola:

19Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí.
20Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací.
21Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi?


34
n/a
 #39859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 17:17:34 | #39867 (20)

Zvířata nejsou obraz a podobenství Boha tak jako člověk, muž a žena.


n/a
n/a
 #39864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 17:19:09 | #39868 (21)

Člověk by měla panovat nad zvířaty:
Genezis 1
26 ... Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“


n/a
n/a
 #39867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 16:34:47 | #39861 (18)

Budou v nebi? Tak to asi měl papež František pravdu... *3761*


n/a
n/a
 #39857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 17:48:08 | #39870 (16)

Davas zvirata na rovinu s clovekem?
Kdo byl stvořen k Bozimu obrazu?


n/a
n/a
 #39854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 17:49:01 | #39871 (17)

Kde mas verš, pro příslib věcného života zviratum?


n/a
n/a
 #39870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 17:49:49 | #39872 (18)

Pokud nezhresili, proč stárnou a umírají?


n/a
n/a
 #39871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 18:56:51 | #39875 (19)

Zvířata zřejmě stárnou a umírají protože jsou pod zodpovědností člověka a má to na ně dopad.......


34
n/a
 #39872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 09:29:38 | #39888 (20)

A kdy žili věcně?


n/a
n/a
 #39875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:29:56 | #39899 (21)

Myslím, že před hříchem Adama nebyla zmínka, že by zvířata měla umírat........, když už se tak ptáš....


34
n/a
 #39888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:39:35 | #39901 (22)

Ani, ze by měla žít věcně!


n/a
n/a
 #39899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:40:08 | #39902 (23)

Jak mohl Adam vedet, co je to smrt?


n/a
n/a
 #39901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:59:49 | #39910 (24)

To je stejná dedukce......­.nemusel to vědět....


34
n/a
 #39902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 10:41:22 | #39903 (22)

Nebyla ani zmínka, že by umírat neměla. Jen člověk byl k obrazu Božímu, což mj znamenalo i nesmrtelnost. Taky Ježíš neumíral za zvířata, ale pouze za lidi.


n/a
n/a
 #39899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 11:00:54 | #39913 (23)

Nikde netvrdím, že umírat neměla...........


34
n/a
 #39903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 12:11:00 | #39917 (23)

Za zvířata Ježíš nemusí umírat, protože ony se chovají tak jak byly stvořené. Jejích přirozenost neopustili.
Jsou poslušný svému stvořiteli. Na co byly poslané má zem, to vykonávají. Instinkt, který byl do nich zapsán, je provází. Nic na tom nemění.
Člověk, kdyby aspoň jednal podle svědomí, které bylo do něho vloženo, tak by nebylo tolik zlá na světě.

Jinak, Bůh zachránil více zvířat při potopě, jak lidí. Takže zvířata budou tady pořád s tím rozdílem, že nemusí na poslední soud *30944*
A možná to bude tak s těmi zvířaty jak s manželem, manželkou, dětmi .....budou posvěcené rodinou ve které budou žít.
Vždyť se říká, jaký pán takový pes *33548* No já bych tam chtěla mít našeho věrného pejska *3171* ten nám tolik v životě lásky dál.


25
n/a
 #39903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 12:12:39 | #39918 (24)

Kde bys chtěla mít pejska? V nebi? *19364*


n/a
n/a
 #39917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 12:30:32 | #39921 (25)

Psy ani Bůh nestvořil, vznikl křížením, pes nebyl stvořen Bohem, není to původní druh a asi ani nemáme žít se zvířaty, není to sodomie?


n/a
n/a
 #39918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 12:34:31 | #39922 (26)

Sodomie je něco podstatně jiného. *24590*


n/a
n/a
 #39921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 12:36:55 | #39924 (27)

A jsi si jistá že v domácnostech se psi k ní nedochází?


n/a
n/a
 #39922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 12:39:09 | #39925 (28)

Na Noemově arše měli zvířata svoje koje nemýlim li se.


n/a
n/a
 #39924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 12:44:05 | #39927 (29)

No jistě.


n/a
n/a
 #39925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 17:11:43 | #39934 (29)

A tos četla kde?


n/a
n/a
 #39925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 17:18:04 | #39937 (30)

Já myslím, že asi nebylo možné, aby byla archa bez kójí. Už jenom jako podpěry pro další patro tam snad musely být nějaké zpevňující stěny.


n/a
n/a
 #39934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 17:44:11 | #39941 (31)

Genezis 6/14


n/a
n/a
 #39937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 17:52:03 | #39944 (32)

No včšak to říkám.


n/a
n/a
 #39941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.09.20 12:43:38 | #39926 (28)

No to je fakt extrém, Kroky. O niče takovém jsem nikdy neslyšela.


n/a
n/a
 #39924