Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 314162x
Příspěvků:
27382

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Dokazují biblická proroctví, že Ježíš…
09.02.20 21:11:24 | #7166

Dokazují biblická proroctví, že Ježíš byl Mesiáš?

Kolik je v Bibli proroctví o Mesiášovi?
Jejich přesný počet není možné určit. Jedním důvodem je, že i u pasáží, které se na Mesiáše jasně vztahují, se způsob počítání může lišit. Třeba pasáž u Izajáše 53:2–7 uvádí několik rysů, které se měly splnit na Mesiášovi. Někteří můžou celou pasáž považovat za jedno proroctví, ale jiní můžou každý rys počítat jako samostatné proroctví.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Dokazují biblická proroctví, že…
09.02.20 21:28:54 | #7174 (1)

židovčíte - sú to všetko SZ-nné fakty o Mesiášovi, ktoré zdôrazňujete - osloboditeľovi Židov z otroctva Egypta, Babylonu, Ríma,..- (pojem SZ-nného Mesiáša je pre pre kresťana okrajový - nezdôrazňujete však pre kresťana to podstatné - inú úlohu a pravú identitu Mesiáša - identitu NZ-nného Mesiáša, Ježiša Krista, Slovo, ktoré sa stalo telom, Spasiteľa, umučeného na kríži a vzkrieseného pre odpustenie hriechov a večný život (Jn 1, 1, Jn 1, 14,...).....


n/a
n/a
 #7166 

| Předmět: RE: RE: Dokazují biblická proroctví, že…
09.02.20 21:41:24 | #7180 (2)

Visitore, to jsou proroctví, podle kterých měl být Mesiáš identifikován, a která dosvědčují, že se vše dělo v souladu s Božím plánem.
Kde jinde by se o tom mělo psát, když ne v Hebrejských písmech? *27946*


n/a
n/a
 #7174 

| Předmět: RE: RE: RE: Dokazují biblická proroctví…
09.02.20 21:41:56 | #7184 (3)
*3477*

n/a
n/a
 #7180 

| Předmět: RE: RE: RE: Dokazují biblická proroctví…
09.02.20 21:46:24 | #7190 (3)

len ma prekvapuje, že prakticky vôbec nezdôrazňujete NZ-nného Mesiáša, o tom to je...mňa (a kresťana) SZ-nný pojem Mesiáša zaujíma len okrajovo (ako záchranca Židov z otroctva), lebo len Izaiáš "v mlze" pochopil, o koho ide...treba písať o NZ-m Mesiášovi, jeho význame pre spásu...


n/a
n/a
 #7180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dokazují biblická…
09.02.20 21:57:30 | #7204 (4)

Visitore, ten článek je o proroctvích, které se na Ježíšovi splnila.
Jedná se tedy o úzký výsek informací o Ježíšovi.
Všechny články, které sem dávám, jsou krátké, a mají za cíl podat stručné informace ke konkrétní otázce.


n/a
n/a
 #7190 

| Předmět: RE: RE: RE: Dokazují biblická proroctví…
09.02.20 21:57:18 | #7202 (3)

len ten Boží plán o NZ Mesiášovi nie je vidieť vo vašich textoch...


n/a
n/a
 #7180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dokazují biblická…
09.02.20 21:58:28 | #7206 (4)

Kontrolní otázka, visitore:
Kolik těch porovnání uvedených biblických textů jsi provedl?


n/a
n/a
 #7202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dokazují biblická…
09.02.20 21:59:45 | #7210 (3)

pozrel som si tie texty, o tom, čo píšem, tam nie je de facto nič...


n/a
n/a
 #7180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dokazují…
10.02.20 10:23:34 | #7260 (4)

Visitore, Kristus nás nepovolal k vojenskému vyřešení situace na zemi, to by on sám šel příkladem a nechal se ustanovit králem, ale neudělal to.

My máme kázat evangelium, které neznáte ani svědkové, ani katolíci. Ty ho umíš jen napsat, ale neznáš moc evangelia.
Skrze evangelium máme přivádět lidi do Božího království, pod vládu Ježíše Krista, teď ruku v ruce, svědkové,---------- je psáno, " na místě vás prosíme , smiřte se s Bohem !

Vaše hádky jsou prach a popel, nemají smysl a nikomu nemohou pomoci a už vůbec ne pro spasení !


25
n/a
 #7210 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dokazují…
10.02.20 10:57:19 | #7280 (5)

OK, tak se tu nehádej! *15238*


n/a
n/a
 #7260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dokazují…
09.02.20 23:17:03 | #7220 (3)

Nebo jsi to nenašel.
No čo už, že?


n/a
n/a
 #7180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dokazují…
10.02.20 10:17:42 | #7256 (3)

mám na mysli jw.org text, nič tam nie je o NZ-nnom ponímaní Mesiáša...


n/a
n/a
 #7180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 13:31:58 | #7334 (3)

Ten článek je o totožnosti Mesiáše na základě splněných proroctví.
Znova opakuji, že ty články se většinou zabývájí úzkou tématikou, protože vzhledem k rozsahu to ani jinak nejde.
Slibuji, že příští článek bude o významu Krista jako Mesiáše. *18328*


n/a
n/a
 #7180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 16:45:43 | #7362 (3)
*19753*

n/a
n/a
 #7180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dokazují biblická…
11.02.20 07:46:45 | #7458 (3)

Proroctví musí být v SZ, Visitore, soustred se!!!


n/a
n/a
 #7180 

| Předmět: RE: RE: RE: Dokazují biblická proroctví…
11.02.20 14:24:26 | #7576 (3)

Proroctví jsou dobové - jen vy jste si jich přizpůsobili,aby to sedělo na JK.
*33693*
NAPŘÍKLAD :
Matouš 2:1-6
Oni mu řekli: "V judském Betlémě. Neboť tak je napsáno skrze proroka: 'Ale ty, Betléme v zemi judské, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde Panovník, který bude pást můj lid, Izrael.' "
Micheáš 5:2 (5:1)
A ty Betléme Efrata, jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci Judskými, z tebe mi vyjde ten, kterýž má býti Panovníkem v Izraeli, a jehož východové jsou od starodávna, ode dnů věčných.
Jenže Micheáš psal pravděpodobně o něčem zcela jiném. Většina překladatelů se dnes kloní k závěru, že Betlém Efrata není město ale osoba (viz náš rozbor Michejáš 5:2 ). Z překladu BKR to není zcela zřejmé. CEP však již jasně ukazuje, že Betlémem efratským je míněn člověk či judský rod, ze kterého má vzejít vládce.
Překlady upřednostňují význam judské rody před tisíci Judskými, což jednoznačně ukazuje na osobu - Betléma efratského.
*20* *20* *701*


91
n/a
 #7180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dokazují biblická…
11.02.20 15:02:35 | #7584 (4)

Neřešili jsme už tohle spolu?

(1. Mojžíšova 35:19)
Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě do Efratu, což je Betlém.


n/a
n/a
 #7576 

| Předmět: RE: RE: Dokazují biblická proroctví, že…
10.02.20 08:22:38 | #7238 (2)

zidovcis ty celým systémem kneži a kostelu, oltaru a kadidelnic . To je všechno SZ.. Smrti Ježiš to skoncilo..


n/a
n/a
 #7174 

| Předmět: RE: RE: RE: Dokazují biblická proroctví…
10.02.20 08:36:35 | #7244 (3)

Kadidlo a kadidelnici si jednou koupím, desinfikuje to prej prostory ve kterých se "bydlí", přes internet se to dá všechno sehnat a nestojí to moc, teť zrovna po chřipce by se mi to tu hodilo.


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: Dokazují biblická proroctví…
10.02.20 10:47:49 | #7278 (3)

Vyjímečně se svědky plně souhlasím.


25
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dokazují biblická…
10.02.20 11:07:51 | #7282 (3)

kadidlo (jeden z troch darov) darovali aj tři králové/mudrci malému Ježišovi...používa sa pri náboženských obradoch a meditáciách, prebraté do obradov západného i východného kresťanstva apoštolských cirkví z judaizmu...pou­žívanie kadidla pri obradcoh je kresťansky legitímne, ide o kresťanskú symboliku, sprítomnenia si Krista v obradoch hlavne sv. omše/liturgie/e­ucharistického slávenia premeny chleba a vína na telo a krv Kristovu....už to, že kadidlo darovali králi/mudrci Ježišovi, niečo o podstate tejto symboliky hovorí....proti akdidlu žiadny kresťan apoštolskej cirkvi nič nemá, sú proti nemu len vzdialené "kresťanské" protestantské fragmenty a sekty....


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dokazují biblická…
10.02.20 11:13:06 | #7286 (3)

...a tak práve darovanie kadidla troma kráľmi/mudrcami Ježišovi legitimizuje aj používanie kadidla v kresťanstve, v NZ-e - pri obradoch liturgického slávenia...kto odmiet a dehonestuje kadidlo v kresťanstve/NZ, je zaujatý, a nepozná Písmo...


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dokazují…
10.02.20 11:21:58 | #7294 (3)

Zidovcis.....
V krestanstvi uz to nema co delat!


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dokazují…
10.02.20 11:53:05 | #7306 (3)

Ježiš dostal dar "kadidlo", proč asi? - mudrlante?:-)


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 12:05:35 | #7308 (4)

No proč? Vhodil s ním snad vykuřovat synagogy? *447*


n/a
n/a
 #7306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 12:44:20 | #7328 (3)

No proč asi dostal Ježíš kadidlo, visitore?
Zákon trestal soukromé pálení kadidla smrtí.
První křesťané pálení kadidla nepraktikovali, tento rituál se nevyskytuje ani v prvních liturgických pokynech. Dokonce s ním ani neobchodovali. (Tertullianus, De idololatria, kap. XI)
První zmínky o používání kadidla v liturgii nacházíme až v době Řehoře Velikého (6. století)


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 13:51:19 | #7346 (3)

boli ste s prvými kresťanmi?...pod­stata je v tom, že dar "kadidlo" Ježišovi od mudrcov legitimuje jeho užívanie v NZ/Cirkvi...


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 13:54:09 | #7350 (4)

n/a
n/a
 #7346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dokazují biblická…
10.02.20 16:47:20 | #7364 (3)

Kjara:
Vyjímečně se svědky plně souhlasím.

M:
Tomu říkám pokrok! *20832*


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dokazují biblická…
10.02.20 17:48:28 | #7368 (3)

ruka ruku umýva...já ne...


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.02.20 07:01:34 | #7438 (3)

Jeste byl zidovsky system. Nezidovci!!!


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.02.20 09:03:36 | #7484 (3)

To Přinesli Pohané, Mudrlante!!!!


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dokazují biblická…
11.02.20 09:33:04 | #7500 (3)

A kde mas, kolik tech magu bylo, Visitore?


n/a
n/a
 #7238 

| Předmět: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti bezpráví
09.02.20 11:58:13 | #7010

*34258* otázka na místě! Asi ne, proti krizackym valkam a honu na čarodějnice!!!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
09.02.20 14:02:48 | #7076 (1)

križiacke výpravy boli v tom čase legitímne (ochrana a záchrana kresťanstva pred islamom), a s honom na čarodejnice RKC nemá nič spoločné, to si predebatujte s kalvínovskými a lutherskými protestantami....


n/a
n/a
 #7010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
09.02.20 16:46:22 | #7112 (2)
*15238*

n/a
n/a
 #7076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem…
09.02.20 21:30:35 | #7176 (3)

To byly ty "spravedlive" války rukou katolíků a jejich "milovat i nepritele"
Dějiny katolíků jsou posety *6873* *6873* *6873*


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala…
09.02.20 21:41:39 | #7182 (3)

buďte radi, že práve tí katolíci vás skrze križiacke války zachránili - inak by tu bol islam...naviac, na západe to boli africkí Mauri, ktorí dobyté takmer celé Španielsko (8.-15. st.), a len katolíci ich z tejto zeme vyhnali...ďakujte katolíkom, dnes by ste bez nich pravdepodobne (ak by ste prežili) obhajovali islam, nosili turbany/burky:-)


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 21:43:05 | #7186 (4)

Visitore, spoléhají katolíci taky na Boha? Kdo ví, jak by to všechno bylo, kdyby to dělali. *24611*


n/a
n/a
 #7182 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 21:48:00 | #7192 (3)

jo, vy nevíte, my víme, my sme zachránili Európu pred islamom, vy ne:-)


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 21:51:55 | #7194 (4)

Když jste předtím na jejich území nastavěli křižácké pevnosti.


n/a
n/a
 #7192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 21:55:31 | #7200 (3)

chce to objektívne štúdium križiackych válek, objektívne informácie - tie nemáte, resp. ich ignorujete - a boli by ste prekvapení:-)


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 08:29:19 | #7240 (3)

Denne jim dekuji za vsechny veazdy, ktere spachali
*6873* *6873* *6873* *6873*


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 08:39:44 | #7246 (3)

Bylo to násilí dost objektivni?


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 10:19:44 | #7258 (3)

jo, proti Saracénom a Seleukom by som vám odporučil ísť s úsmevom s chlebom v ruke...


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 10:39:05 | #7272 (3)

Který Jezisuv příkaz schvaluje ty vaše "legitimní" války?
Miluj nepřítele,
Nebo "kdo mečem zachází, mecem schazi"?


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 10:43:03 | #7274 (3)

Nebo tento?
Jan 18:36
36 Ježíš odpověděl: „Moje království není částí tohoto světa. Kdyby moje království bylo částí tohoto světa, moji sloužící by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Moje království však není odtud.“


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 10:46:37 | #7276 (3)

Jak to pochopili apostolove?

Efezanům 6:12
12 protože nebojujeme proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocem, proti vládcům tohoto temného světa, proti zlým duchovním silám v nebeských místech......


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 12:42:26 | #7326 (3)

neodpovedáte na príspevky...


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 18:01:21 | #7376 (3)

Odpovidam nejlepsim zpusobem, Biblickymi versi, ale to ti asi nic nerika!
*6477*


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.02.20 10:09:24 | #7704 (3)

Poznatky k maturitě z dějepisu
https://www.odmaturuj.cz/…rodejnictvi/

napiš ministrovi školství, že v učebnicích lžou!!!
http://www.unium.cz/…0373-p1.html


n/a
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
10.02.20 08:14:53 | #7234 (2)

Na přelomu let 1199–1200 papež Inocenc III. požehnal snaze francouzských velmožů uspořádat tažení na Blízký východ[47] a zároveň zdůraznil dosavadní neschopnost evropských králů.[48] Výprava, organizovaná výborem navzájem si rovných rytířů a vedená hrabětem Theobaldem ze Champagne, postupovala do severní Itálie. Zde si na úvěr najala lodě u Benátčanů, kteří si tak zajistili vliv na výpravu.

Na jaře roku 1201 zemřel hrabě Theobald a vedení převzal Bonifác z Montferratu. Cílem výpravy měl být Egypt, což se nelíbilo Benátčanům, kteří tam měli obchodní zájmy.[49] Požadovali proto od vůdců výpravy, aby křižáci pro Benátky vybojovali od Uherska město Zadar, za což jim budou odloženy splátky dluhů.[50] Útok na katolický Zadar byl pod trestem exkomunikace papežem zakázán,[51] křižáci přesto nátlaku benátského dóžete ustoupili a v listopadu 1202 Zadar dobyli.[52]

Křižácké státy a řecké nástupnickými státy v době po čtvrté křížové výpravě v Řecku
Krátce poté křižáky požádal římsko-německý král Filip Švábský o pomoc při dosazení svého švagra Alexia IV. na byzantský trůn. Alexios křižákům nabízel uznání papežovy autority nad východní církví, tolik potřebné peníze, zásoby a vojenskou pomoc na křížové výpravě.[53] V červenci 1203 proto křižáci zaútočili na další město a to samotné centrum celé Byzantské říše Konstantinopol, kterou nakonec po dlouhém boji a nerozhodnosti byzantského císaře dobyli a brutálně vyplenili a na trůn dosadili prince Alexia a jeho otce Izáka II. Těm se však sliby dané křižákům nepodařilo splnit, kvůli enormním nárokům křižáků. Obyvatelstvo je brzy svrhlo a zabilo.[54] Křižáci na město zaútočili znovu a 12. dubna 1204 se jim podařilo byzantskou obranu zlomit a vniknout do města; následovalo třídenní drancování a vraždění obyvatelstva.[55] Čtvrtá křížová výprava již do Egypta ani Svaté země nepokračovala.[45]

Novým císařem Latinského císařství vzniklého na troskách Byzance byl zvolen flanderský hrabě Balduin. Nově vzniklé Soluňské království získal Bonifác z Montferratu a Achajské knížectví a Athénské vévodství připadlo francouzským velmožům. Benátčané získali obchodní monopol a Naxos. Byzantská císařská rodina si zachovala část svých držav na východě a založila zde Nikájské císařství, které se stalo hlavním nepřítelem křižáků v Konstantinopo­li.[56] Další členové rodu Komnenů založili na pobřeží Černého moře Trapezuntské císařství. Posledním řeckým státem byl Epirský despotát ležící v Epiru na pobřeží Jónského moře. Všechny tyto státy se považovaly za legitimní nástupce Byzantské říše a vedly válku proti latinským křižáckým státům.

Takhle to Ježíš myslel, ze se má šířit křesťanství?


n/a
n/a
 #7076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem…
11.02.20 07:20:59 | #7446 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala…
11.02.20 07:24:31 | #7448 (3)

Křížové výpravy
Autor, revidující: Václav Němec, Anna Haladová
Obsah kapitoly [skrýt]

1 Průběh křížových výprav
1.1 1. křížová výprava (1096 – 1099)
1.2 2. křížová výprava (1147 – 1149)
1.3 3. křížová výprava (1189 – 1192)
1.4 4. křížová výprava (1202 – 1204)
1.5 Dětská křížová výprava (1212)
1.6 6. křížová výprava (1228 – 1229)
1.7 7. křížová výprava (1248 – 1254)
1.8 8. křížová výprava (1270)
1.9 Význam křížových výprav
2 Rytířské řády
Křížové výpravy (někdy též křižácké výpravy; z latiny kruciáty) obecně byly válečné výpravy vedené ve znamení kříže (kříž jakožto symbol křesťanství; válka proti nevěřícím).
https://www.dejepis.com/ucebnice/krizove-vypravy/


n/a
n/a
 #7234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
10.02.20 08:36:29 | #7242 (2)

Katolické "legitimni" nasili:
Bosenská křížová výprava Editovat
V letech 1235–1241 se odehrála bosenská křížová výprava pořádaná Uherskem proti Bosenskému banátu. Vedl ji Koloman Haličský. Křižáci se však nedostali dál, než jen do pohraničí. Tou dobou čelilo Uhersko vpádu tatarů. Záminkou k pořádání výpravy bylo hnutí bogomilů, z nichž někteří padli za oběť při násilnostech.


n/a
n/a
 #7076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem…
10.02.20 13:57:24 | #7352 (3)

to bolo schválené RKC, Vatikánom/pápežom? - akým právom podsúvate tieto veci Cirkvi (lokálne konfikty nejakých pánov s bogomilmi) ?..opakujem, Cirkvi sa dotýka len to, čo je v kontraverzii s jej vieroukou, nie lokálne nábožensko-politické boje....Cirkev nikomu nekáže vraždiť, nemá to vo vierouke, že!


n/a
n/a
 #7242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala…
10.02.20 18:32:41 | #7384 (3)

Kdo tady vypisovat o legitimních válkách?
Vidíš si do pusy?
*736*


n/a
n/a
 #7242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 18:49:09 | #7386 (3)

vypisoval som o legitimných obranných/spra­vodlivých válkach, a križiacke boli v tom čase také...dnes to mnohí nevedia a nechcú pochopiť, a tárajú o nich nezmysly....


n/a
n/a
 #7242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.02.20 06:56:02 | #7434 (3)

Co bylo obranné, když šli tam a povrazdili tam lidi, třeba v Jeruzalémě?


n/a
n/a
 #7242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.02.20 07:07:37 | #7440 (3)

Co je obranne na tom, usporadat tazeni?
Na přelomu let 1199–1200 papež Inocenc III. požehnal snaze francouzských velmožů uspořádat tažení na Blízký východ.
V červenci 1203 proto křižáci zaútočili na další město a to samotné centrum celé Byzantské říše Konstantinopol, kterou nakonec po dlouhém boji a nerozhodnosti byzantského císaře dobyli a brutálně vyplenili.
O je ne tom obranného? To brutální pleneni?


n/a
n/a
 #7242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
10.02.20 10:34:29 | #7268 (2)

Kterým Jezisovym výrokem, je správné vraždit?
Visitor, soustred se a cituj!!!


n/a
n/a
 #7076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem…
10.02.20 13:53:36 | #7348 (3)

rose, kto tvrdí, že Ježiš má výrok pre vraždy? - čo to neustále podsúvate, prispôsobujete si texty, udalosti dejín, ohýbate ich ako sa vám hodí, a potom to podsuniete ako pravdu! - naopak, sú to vyfabulovaní lži - aké pošetilé a hlúpe!


n/a
n/a
 #7268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala…
11.02.20 07:14:16 | #7442 (3)

Papež vyzval v roce 1994 katolickou církev, aby ‚zkoumala své historické svědomí‘. Jedním výsledkem je, že v České republice byla sestavena komise — první svého druhu —, která má zvážit, zda církev sejme vinu ze stovek lidí, kteří byli zaživa upáleni pro čarodějnictví.


n/a
n/a
 #7268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
10.02.20 11:09:12 | #7284 (2)

papez je kalvínista, nebo luteran?
Papež vyzval v roce 1994 katolickou církev, aby ‚zkoumala své historické svědomí‘. Jedním výsledkem je, že v České republice byla sestavena komise — první svého druhu —, která má zvážit, zda církev sejme vinu ze stovek lidí, kteří byli zaživa upáleni pro čarodějnictví. Od 12. do 18. století kvůli honu na čarodějnice nařízenému církví zemřelo v Evropě upálením nebo umučením mnoho tisíc lidí. Potom, co v roce 1484 papež Inocenc VIII. vydal edikt o čarodějnictví, hon na čarodějnice vzrostl a k usvědčení podezřelých bylo používáno více než třicet metod mučení. Nebyly ušetřeny ani malé děti, pokud byla snaha získat důkazy proti jejich rodičům. Největší počet upálených čarodějnic byl v Německu, ale tyto soudní procesy byly běžné také ve Francii i v Británii. Církev uvažuje o tom, že se těmto lidem dodatečně omluví, uvádějí londýnské noviny The Sunday Telegraph.


n/a
n/a
 #7076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem…
10.02.20 11:15:56 | #7290 (3)

co to meleš? tohle je Vaše učení SJ? na tomhle je postavené? Vytahuješ různé pamflety které jsou staré přes dvacet let a jen kydat a kydat a kydat. Všecky komentááře mááš stejné kydy.


128
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem…
10.02.20 11:44:13 | #7298 (3)

Rose, měl bys uvést zdroj.


n/a
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala…
10.02.20 11:45:46 | #7300 (3)

No vidš, Ratko, a takovýchto komentářů, jako jsi teď dala, bychom toto fórum rádi uchránili. *10235*


n/a
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 11:51:37 | #7304 (3)

jistě, to zní logicky. Rosé si může libovat ve vytahování různých historek a nikdo ho u toho neotravuje.


128
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 12:06:56 | #7310 (4)

To nejsou "různé historky", ale historie. *17625*


n/a
n/a
 #7304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 18:49:54 | #7388 (3)

hisorky, naviac poprekúcané...


n/a
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala…
11.02.20 07:38:43 | #7452 (3)

Už tam zdroje jsou
jeste jeden:http://historicky.blog.cz/0810/hon-na-carodejnice


n/a
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.02.20 07:41:17 | #7454 (3)

Společně s papežskou inkvizicí byly zakládány zvláštní soudní tribunály - inkviziční soudy, které měly zcela jiný a daleko tvrdší průběh než dosavadní církevní soudy. K zahájení inkvizičního soudu nebylo potřeba podání formální obžaloby. Stačila pouhá pomluva nebo tehdy velmi rozšířené udání. Obviněný nevěděl, kdo ho udal, a zpočátku ani netušil, z čeho je obviňován. Výpovědi svědků nesměl znát a kdo vypovídal v jeho prospěch nebo ho obhajoval, byl brzy obžalován také. Inkvizitoři nepotřebovali uvádět proti obviněnému žádné objektivní důkazy. Cílem výslechů bylo přiznání viny, které postačovalo k vynesení rozsudku. Při výsleších sehrála ohavnou a krutou roli tortura. To bylo legalizované duševní a tělesné mučení, při kterém bylo vše povoleno, zvlášť když šlo o tak ohavný zločin, jakým bylo kacířství, natož pak čarodějnictví. Tortura bezpečně vynutila z mučených lidí přiznání i jména dalších podezřelých. Proces, který byl zahájen s jedním obviněným, se tak rozrůstal do obludných rozměrů, kdysi nikdo nemohl být jistý, zda nebude v kteroukoliv dobu odveden do mučírny před inkviziční tribunál. Především v době čarodějnických procesů se lidí často zmocňovala hysterie, kdy udávali druhé ze strachu, aby sami nebyli udáni dříve. Často si lidé udáním vyřizovali osobní účty, někdy to byl i prostředek, jak se zbavit nepohodlného manžela, manželky či milence. V některých zemích, především v Anglii, se při procesu používala "zkouška vodou", která měla podat důkaz o tom, zda je obviněný vinen či ne. Tato procedura byla založena na prastaré pohanské víře v čistotu vodního živlu, který do sebe nepojme nic nečistého a zločinného. Kdo se tak ve vodě potopil, byl považován za nevinného, kdo zůstal na povrchu vody, ten byl očividně vinen. Při tom musela být dotyčná osoba svázána do kozelce. Při této zkoušce inkvizitoři zcela přirozeně podváděli. Koho chtěli udělat nevinným, toho nechali potopit, kdo měl být usvědčen z čarodějnictví, toho pomocí svých osvědčených triků nechali plavat na hladině.
http://historicky.blog.cz/0810/hon-na-carodejnice


n/a
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem…
11.02.20 08:53:07 | #7478 (3)

Nebyly ušetřeny ani malé děti, pokud byla snaha získat důkazy proti jejich rodičům. Největší počet upálených čarodějnic byl v Německu, ale tyto soudní procesy byly běžné také ve Francii i v Británii. Církev uvažuje o tom, že se těmto lidem dodatečně omluví, uvádějí londýnské noviny The Sunday Telegraph.


n/a
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala…
11.02.20 10:40:05 | #7526 (3)

...už som sa k vašim článkom vyjadril, obyčajné lži, konšpirácie, a pomluvy KC...to si vydiskutujte s Kalvínovými a Lutherovými protestantami hlavne ve Svýcarech a v Nemecku..


n/a
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.02.20 16:28:14 | #7608 (3)

Poznatky k maturitě z dějepisu
https://www.odmaturuj.cz/dejepis/carodejnictvi/


n/a
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.02.20 16:41:44 | #7610 (3)

napiš ministrovi školství, že v učebnicích lžou!!!
http://www.unium.cz/materialy/0/0/krizove-vypravy-m30373-p1.html


n/a
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala…
11.02.20 17:01:29 | #7622 (3)

londýnské noviny The Sunday Telegraph.


n/a
n/a
 #7284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
10.02.20 11:13:19 | #7288 (2)

Rimsko katolická církev, jsou protestanti, Visitore?
Důležitou roli v pronásledování čarodějnic hrála inkvizice. Ve 13. století ji ustanovila římskokatolická církev s cílem „získat zpět odpadlíky a ochránit druhé, aby nezbloudili od víry,“ vysvětluje kniha Der Hexenwahn (Čarodějnická mánie). Inkvizice sloužila církvi jako policie.

Pátého prosince 1484 papež Inocenc VIII. vydal bulu, která čarodějnictví odsuzovala. Také zmocnil dva inkvizitory, Jakoba Sprengera a Heinricha Kramera (známého i pod svým latinským jménem Henricus Institoris), aby toto zlo potírali. Napsali knihu Malleus Maleficarum, což v překladu znamená Kladivo na čarodějnice. Jako autoritu ji přijímali katolíci i protestanti. Obsahovala smyšlené příběhy o čarodějnicích založené na pověrách. Předkládala teologické a právní argumenty proti čarodějnictví a také postupy, jak čarodějnice rozpoznat a zlikvidovat. O Kladivu na čarodějnice bylo napsáno, že je to „nejkrutější a . . . nejškodlivější kniha v celé světové literatuře“.


n/a
n/a
 #7076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
10.02.20 11:18:14 | #7292 (2)

Papezska bula jsou protestanti, Visitore?
Vidis si do ust?
Pokud byl někdo obviněn z čarodějnictví, nebyly zapotřebí žádné důkazy. Kniha od Pavla Toufara Čarodějnice, hvězdlháři a zlatodějové uvádí, že „oběti čarodějnických procesů nakonec při nejkrutějším mučení zopakovaly, co se jich nelítostní soudci ptali a co chtěli slyšet“.

Kladivo na čarodějnice a papežská bula spustily v Evropě hon na čarodějnice. Přispěl k němu také právě vynalezený knihtisk, který napomohl rozšířit tuto mánii dokonce i přes Atlantik do Ameriky..


n/a
n/a
 #7076 

| Předmět: Bojovala jsem proti bezpráví
09.02.20 08:34:58 | #6992

Bojovala jsem proti bezpráví

Černí panteři? *16172*


n/a
n/a

| Předmět: RE: Bojovala jsem proti bezpráví
09.02.20 10:16:25 | #6994 (1)

1, 2 mld katolíkov bojuje proti bezpráví, na čele s p. Františkom...


n/a
n/a
 #6992 

| Předmět: RE: RE: Bojovala jsem proti bezpráví
09.02.20 11:56:20 | #7006 (2)

Pro křesťana je jediným přijatelným "bojem" proti bezpráví postoj Ježíše Krista a jeho prvních následovníků.
Kolik Pánových učedníků se například přidalo k zélótům? *30357*


n/a
n/a
 #6994 

| Předmět: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti bezpráví
09.02.20 12:20:34 | #7020 (3)

Abuko, to, že nebojuješ z tebe křesťana neudělá !

Nejdříve se musíš křesťanem stát jen a jen očištěním Krista zadarmo, pak teprve bude tvé chování z Ducha a přijatelné pro Boha.

Jinak je to s visitorem žabomyší válka. Nikdo z vás není křesťan a nikdo nemá tímto způsobem šanci vyhrát a vejít do věčného života.


25
n/a
 #7006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
09.02.20 12:46:10 | #7036 (4)

To máš pravdu, Kjaro.
K tomu, aby člověk nebojoval, už musí křesťanem být. *19837*


n/a
n/a
 #7020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
09.02.20 13:10:35 | #7052 (5)

Aby člověk nebojoval, k tomu může vést více důvodů.
Ale problém je v tom, že ty si myslíš, že tím že nebojuješ, že se tím stáváš křesťanem a dokonce tím nejlepším, oproti takovým žabařům jako je visitor, že ?

Křesťanem člověka je schopen udělat jen Kristus,....jen on má ta slova věčného života !

Nic a nikdo jiný. Nemůže to udělat katolická ani jiná církev, ani vaše organizace.


25
n/a
 #7036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem…
09.02.20 13:12:52 | #7054 (6)

Ani archanděl Michael...….


25
n/a
 #7052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem…
09.02.20 13:17:20 | #7056 (6)

Ty už zase víš, co si myslím? *2* *2*


n/a
n/a
 #7052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bojovala…
09.02.20 15:40:28 | #7106 (7)

No, já vím, že teď to tady berete jako prču, ale nezapomeň že to říkáš před Jehovou...…

Můžeš mi před ním říct, že si to nemyslíš.....?


25
n/a
 #7056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 16:58:50 | #7122 (8)

Stále nám namísto argumentů predkladas svoje mnohdy silně zaujaté představy.
Skutky vycházejí z víry, jinak u Boha nemají cenu.


n/a
n/a
 #7106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 16:49:42 | #7114 (3)

Před Jehovovu si nemůžeme dělat prču? Myslíš, že pro ni nemá smysl? *35092*


n/a
n/a
 #7006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
11.02.20 06:57:31 | #7436 (3)

Kjára jen o vyryva.....


n/a
n/a
 #7006 

| Předmět: RE: RE: Bojovala jsem proti bezpráví
10.02.20 07:54:05 | #7226 (2)

hlavne ta krutost je křesťanská. ....
Na přelomu let 1199–1200 papež Inocenc III. požehnal snaze francouzských velmožů uspořádat tažení na Blízký východ[47] a zároveň zdůraznil dosavadní neschopnost evropských králů.[48] Výprava, organizovaná výborem navzájem si rovných rytířů a vedená hrabětem Theobaldem ze Champagne, postupovala do severní Itálie. Zde si na úvěr najala lodě u Benátčanů, kteří si tak zajistili vliv na výpravu.

Na jaře roku 1201 zemřel hrabě Theobald a vedení převzal Bonifác z Montferratu. Cílem výpravy měl být Egypt, což se nelíbilo Benátčanům, kteří tam měli obchodní zájmy.[49] Požadovali proto od vůdců výpravy, aby křižáci pro Benátky vybojovali od Uherska město Zadar, za což jim budou odloženy splátky dluhů.[50] Útok na katolický Zadar byl pod trestem exkomunikace papežem zakázán,[51] křižáci přesto nátlaku benátského dóžete ustoupili a v listopadu 1202 Zadar dobyli.[52]

Křižácké státy a řecké nástupnickými státy v době po čtvrté křížové výpravě v Řecku
Krátce poté křižáky požádal římsko-německý král Filip Švábský o pomoc při dosazení svého švagra Alexia IV. na byzantský trůn. Alexios křižákům nabízel uznání papežovy autority nad východní církví, tolik potřebné peníze, zásoby a vojenskou pomoc na křížové výpravě.[53] V červenci 1203 proto křižáci zaútočili na další město a to samotné centrum celé Byzantské říše Konstantinopol, kterou nakonec po dlouhém boji a nerozhodnosti byzantského císaře dobyli a brutálně vyplenili a na trůn dosadili prince Alexia a jeho otce Izáka II. Těm se však sliby dané křižákům nepodařilo splnit, kvůli enormním nárokům křižáků. Obyvatelstvo je brzy svrhlo a zabilo.[54] Křižáci na město zaútočili znovu a 12. dubna 1204 se jim podařilo byzantskou obranu zlomit a vniknout do města; následovalo třídenní drancování a vraždění obyvatelstva.[55] Čtvrtá křížová výprava již do Egypta ani Svaté země nepokračovala.[45]

Novým císařem Latinského císařství vzniklého na troskách Byzance byl zvolen flanderský hrabě Balduin. Nově vzniklé Soluňské království získal Bonifác z Montferratu a Achajské knížectví a Athénské vévodství připadlo francouzským velmožům. Benátčané získali obchodní monopol a Naxos. Byzantská císařská rodina si zachovala část svých držav na východě a založila zde Nikájské císařství, které se stalo hlavním nepřítelem křižáků v Konstantinopo­li.[56] Další členové rodu Komnenů založili na pobřeží Černého moře Trapezuntské císařství. Posledním řeckým státem byl Epirský despotát ležící v Epiru na pobřeží Jónského moře. Všechny tyto státy se považovaly za legitimní nástupce Byzantské říše a vedly válku proti latinským křižáckým státům.


n/a
n/a
 #6994 

| Předmět: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti bezpráví
10.02.20 07:56:02 | #7228 (3)

Pozehnana brutalita


n/a
n/a
 #7226 

| Předmět: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti bezpráví
11.02.20 10:44:56 | #7532 (3)

jo, wikinka...že se nestydíte!:-)


n/a
n/a
 #7226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bojovala jsem proti…
11.02.20 17:10:10 | #7630 (3)
| Předmět: RE: RE: Bojovala jsem proti bezpráví
10.02.20 11:47:12 | #7302 (2)

A viděls to video? Víš, o čem to vůbec je? *3820*


n/a
n/a
 #6994 

| Předmět: Přestaňte žehnat jaderným zbraním
09.02.20 07:56:49 | #6990

Přestaňte žehnat jaderným zbraním, nabádá své kněze Ruská pravoslavná církev

Během vlády Vladimira Putina došlo k těsnému sblížení státu a Ruské pravoslavné církve, což se projevilo i na těsnějších vztazích mezi církví a ministerstvem obrany. Kněží žehnající ponorkám, dělům i balistickým střelám se tak stali typickým obrázkem, proti kterému chce ale církev zakročit.
V novém dokumentu obsahujícím pokyny pro své duchovní, církev tvrdí, že žehnání zbraním, které jsou schopny zabít „blíže neurčené velké množství lidí“ musí být vyňato z pastorační praxe.

a:
Ze zprávy vyplývá, že stačí žehnat těm, kdo ty knoflíky mohou zmáčknout. *16172*


n/a
n/a

| Předmět: jake to je
08.02.20 18:57:46 | #6942

Dobrý den, o čem tedy jsou svedci jehovovi, jaké to u vás je, zatím o tom nic nevím


0
n/a

| Předmět: RE: jake to je
08.02.20 19:07:58 | #6950 (1)
| Předmět: RE: RE: jake to je
08.02.20 19:11:15 | #6952 (2)

a tam se k vam da jako prihlasit


0
n/a
 #6950 

| Předmět: RE: RE: RE: jake to je
08.02.20 19:38:26 | #6958 (3)

Jak přihásit? *19364* Jestli se chceš dozvědět víc, tak můžeš tady od nás, nebo někde u vás ve sboru.


n/a
n/a
 #6952 

| Předmět: RE: RE: RE: jake to je
09.02.20 11:44:29 | #6996 (3)

Video si můžeš zkouknout, je tam dodi i pro mladé a tam jsou problémy teenegeru...
-
-
-


n/a
n/a
 #6952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: jake to je
09.02.20 11:48:27 | #7000 (3)
| Předmět: RE: jake to je
08.02.20 19:34:36 | #6954 (1)

Ahoj, Nikolko, vítám tě u nás. *32818*
Svědkové Jehovovi jsou o víře v jediného pravého Boha Jehovu, Stvořitele.
Dál se musíš ptát. *10235*


n/a
n/a
 #6942 

| Předmět: RE: RE: jake to je
08.02.20 19:36:29 | #6956 (2)

no, já tomu moc nerozumím, nevím jak to jako to funguje, tam se muze i když mi jako ještě není 18


0
n/a
 #6954 

| Předmět: RE: RE: RE: jake to je
08.02.20 19:40:20 | #6960 (3)

No, tam se nůže, i když ti není třeba ani deset. Ale asi by ses měla zeptat rodičů. *10235*


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: jake to je
08.02.20 19:42:35 | #6964 (3)

tatka by mi to nedovolil, mi nedovolí nic


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: jake to je
08.02.20 20:42:10 | #6968 (3)

No jo, tak to musíš počkat, až budeš starší. Ale vždyť ani nevíš, co by ti měl taťka dovolit, nevíš ani, o čem svědkové Jehovovi jsou.
A chatovat na internetu ti taťka dovolí?


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jake to je
08.02.20 20:44:15 | #6970 (3)

ne, no on totiž to no, není doma


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jake to je
08.02.20 20:52:05 | #6972 (4)

Aha. Ale tady tě můžou oslovit různí pánové... Tohle není web pro malé holky. Tedy promiň, ve třinácti se už asi cítíš skoro dospělá, viď?


n/a
n/a
 #6970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jake to…
08.02.20 20:54:10 | #6974 (3)

no skoro, no, nedělám tu nic špatného


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.02.20 20:55:25 | #6976 (4)

A proč jsi tu vlastně? *3409*


n/a
n/a
 #6974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.02.20 20:56:33 | #6978 (3)

sem jen nakoukla


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.02.20 20:59:14 | #6980 (4)

Jak nakoukla? *5567* Musela ses tady přece zaregistrovat.


n/a
n/a
 #6978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.02.20 21:00:02 | #6982 (3)

myslim jako sem k vám, v diskuzi, jinak už sem tu dyl


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.02.20 21:28:02 | #6984 (4)

Tak jo, nebudu tě zpovídat. Je mi přijde, že je to tady spíš pro dospěláky, mládež že se baví jinde. Ale nevadí, budeme rádi, když k nám budeš chodit. *17625*


n/a
n/a
 #6982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.02.20 21:34:28 | #6986 (3)

tak moc děkuju, jste hodná


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.02.20 21:57:49 | #6988 (4)
*18535*

n/a
n/a
 #6986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 11:58:38 | #7012 (4)

Nikolko, buď opatrná, nejen pánové ti tady mohou způsobit problémy.
Já nejsem svědek Jehovy a vím, že i oni ti mohou přinést problémy do života. Pokus se o tom všem říkat alespoň své mámě.


25
n/a
 #6986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 12:19:25 | #7018 (3)

Vždyť si viděla, ze ji posíláme za rodici. S mládeží v jejím věku, bez dovoleni rodičů, nestudujem!


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 12:21:56 | #7022 (4)

To doufám, rose !


25
n/a
 #7018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 12:41:10 | #7032 (3)

Tvůj problém, když nevidis!


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 12:43:35 | #7034 (3)

jo děkuji, maminku už nemám


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:04:41 | #7048 (4)

To je mi líto Nikolko, o to víc musíš být opatrnější.


25
n/a
 #7034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 12:49:26 | #7038 (3)

Au au, to je smutné!!!


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 12:52:55 | #7040 (3)

O to víc si povídej s tatkou, v tomhle věku Ti může kopa dospělých ublížit proto ty zákazy od tatky. Dela to proto, ze Te ma rad.....


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 12:54:22 | #7042 (3)

jo dobře


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:01:36 | #7044 (3)

Pa *5527*


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:03:02 | #7046 (3)

o tatka je velmi přísný, nedá se s ním moc mluvit, ale i tak děkuji za rady, nashle tedy


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:09:22 | #7050 (3)

já jsem opatrná, děkuji


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:19:43 | #7058 (3)

Fajn, on se jen o Tebe boji, když si mu zůstala jen Ty!
Reklas, třeba, ze si doma sama. To také cizím neříkej!
Nemas tetu, nebo spolužačku, ke které můžeš skočit?
S někým si povídat potřebuješ, ale musis byt opatrna. Je strasne moc spatnych lidi....
*5187*


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:30:32 | #7062 (4)

Jen jestli si z nás neutahuje někdo dávno dospělá-dospělej, to bejvaj i volavky na sociálních sítích a lověj tak pedofily, od kdy se 13 dívky zajímaj o náboženství?
Možná si tu z nás někdo dospělý utahuje, dělá s lidí blbce:-) a vydává se při tom za 13letou nikolku která je sama doma, moc nevěřím takovýmto nickům ale tak jistěže je i možnost že je to zatoulané bezprizorní dítě:-)..dokonce i katolíčka:-), ale katolíci i protestanti o svoje děti a mládež dostatečně pečují a nebo ne?.


n/a
n/a
 #7058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:25:23 | #7060 (3)

ne nemám, jsem tady sama, a když tata přijde tak stejně jen křičí a nadá mi, ale děkuji za radu, jsem opatrná


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:33:56 | #7064 (3)

tak prominte že sem otravovala a nezlobte se, už nebudu otravovat, prominte mi


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:39:04 | #7070 (4)

Vůbec neotravuješ a tak co tě na náboženství přitahuje a zajímá?
A to tě rodiče dali pokřtít jako nemluvně?
A Tobě se u katolíků nelíbí a jestli ne tak proč?


n/a
n/a
 #7064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:34:23 | #7066 (3)

Taťka toho má asi hodne!
Nemáš tam sousedku, ke které Tě pustí? Nebo taťkovi něco dobrého navar a pak si s nim popovidej, když bude v dobré náladě o tom, ze potřebuješ kamosku. Nějaký kroužek, nebo sport. Navstivte psychologa a on to taťkovi vysvětlí. Školní poradce by Ti také pomohl. Ty už budeš potřebovat holčici rady, které taťka nebude vědět! Učitelka ve škole Ti poradí, pokud tam mas nějakou, kterou máš rada....
Skoč za ni....


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:37:48 | #7068 (3)

jo děkuju, jste moc hodný, bydlím na vsi, to zvládnu, s tatkou radši se o tom bavit nechci, vy ho neznáte, nashle


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 13:43:04 | #7072 (3)

no protože to no, kvúli zpovedi, že se tam vždy musí to no, všechno říct, se vždy to no, děsně stydím


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 14:00:57 | #7074 (3)

nikolka, píšem o tom inde...toto SJ nezaujíma...


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 14:10:05 | #7078 (3)

jo dobře, prominte, a dekuji


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 14:16:11 | #7080 (3)

A nikomu nedej adresu ani číslo!!!!
Popros o pomoc nějakou hodnou učitelku!!!!
Pomoc potřebuješ. ......


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 14:17:20 | #7082 (3)

ne nepotrebuju, vse zvladnu sama radsi, mi mame spis ucitele a oni by to rekli tatkovi, jste hodny


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 14:25:01 | #7084 (3)

Zpověď je na nic. V srdci Boha popros o pomoc a zítra ve škole si najdi hodnou učitelku a řekni ji to všechno!
Kněží Ti mohou taky ublížit....
S nikým cizím o svych problémech nemluv!
Paní doktorka se může s tatkou poradit a spolu můžou vymyslet, jak Ti pomoct!
Psychologicka ve škole není?

\-- ve škole neni.


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 14:27:47 | #7086 (3)

Tak to je těžké!
Paní doktorce to nemůžeš říct?


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 14:29:33 | #7088 (3)

k doktorovi musim vzdy s tatou, je tam vzdy, a já ji vlastne nemam co rict, jsem zdrava


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 14:49:54 | #7090 (3)

Nikolko, možná by pro Tebe bylo lepší jít chatovat někam jinam, třeba tady:

https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

My, tady, na náboženských diskuzích, jsme sice pravděpodobně většinou dobří lidé (někteří se známe osobně) - ale - i tady se může vyskytnout nějaký špatný člověk, který se za věřícího jenom vydává!

Natož najít si přítele a důvěrníka na chatu! To může být opravdu MOC nebezpečné!
Zkus to na té Lince bezpečí. Myslím si že tam najdeš pochopení, popovídáš si s odborníky a můžeš se jich zeptat na co chceš!


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 15:01:02 | #7092 (3)

kolik je nikolke let?


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 15:01:41 | #7094 (3)

Nikolce je 13 let


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 15:09:01 | #7096 (3)

jo tak prominte, nebudu uz otravovat, jste hodná, a nezlobte se teda


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 15:17:26 | #7098 (3)

neospravedlňujte sa stále, máte svoju dôstojnost...os­pravedlňujeme sa vtedy, keď niekomu evidentne ublížime podľa Desatora a prikázaniu lásky (ak nám to vytýka svedomie)...


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 15:22:39 | #7102 (3)

myslela sem ze vám to vadí že tu jsem, to bych nechtěla, takže mě z toho trochu tíží svědomí, že tu asi nemám být, no, děkuju vám


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 16:36:03 | #7108 (3)

NE, Nikolko! Nikomu tady nevadí, že si tady s námi povídáš! Jsi hodné a upřímné děvče - a právě proto o Tebe máme strach! aby Ti někdo neublížil!
Já mám stejně starou vnučku jako jsi Ty a měla bych o ni stejnou starost, kdybych ji potkala tady! Na tomto webu je totiž hodně mužů, kteří chtějí nějakou ženu obloudit, píšou jí na vzkazník různé vzkazy, chtějí se s ní setkat a tak. Každá z nás, když se tady zaregistrovala, tuto zkušenost má!
Takže pokud Ti někdo pošle vzkaz, nevěř mu a hlavně mu nedávej adresu ani telefon ani jiný kontakt!!
Myslím si že tady, mezi námi, jsi v bezpečí - někteří se navzájem známe i osobně (hlavně ženy). Ale napsat Ti může kdokoliv jiný....a obluzovat Tě krásnými řečičkami..... pozor na to!


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 16:44:45 | #7110 (4)

Přesně tak, Pavlo. Tedy pokud Nikolka je Nikolka... *16620*


n/a
n/a
 #7108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 16:53:46 | #7118 (3)

Visitore, prosím, nemluv za svědky Jehovovy. Umíme svoje názory prezentovat sami.


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 17:24:50 | #7126 (3)

jo, moc dekuju jsem rada že vam to teda nevadí, sem opatrná, nikdo mi nic nepíše, ale dekuji


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:01:41 | #7128 (4)

Tak to se divím. Já jsem tady měsc, a už mi napsalo deset patnáct neznámých pánů - přestože nemám na profilu žádné údaje. *24581*


n/a
n/a
 #7126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:06:00 | #7130 (3)

mě nikdo nic, a byla bych rada kdybych si mohla s někým psát, ale nikdo nepíše, mate stěsti asi


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:17:03 | #7132 (4)

Ne, to není žádné štěstí, ti pánové si vězšinou chtějí psát o neslušných věcech. Takže od toho pryč! *5567*


n/a
n/a
 #7130 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:20:52 | #7136 (4)

Jestli si chceš psát o víře, můžeš tady, ale ani tady to vždycky nebývá přátelské. A jestli ti jde spíš o nějaké poklábosení, tak je asi lepší jít na nějaký web pro mladé lidi. A nebo si prostě najít nějakou skutečou kámošku z ulice. To je lepší než vysedávat u počítače.


n/a
n/a
 #7130 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:19:44 | #7134 (3)

aha, to se mi naštěstí ještě nestalo


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:25:45 | #7138 (3)

spíš o víře. proto sem nakoukla sem


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:32:52 | #7140 (4)

Napsala jsi, že o nás nic nevíš, tak proč jsi nešla spíš na katolíky, když jsi katolička? No ale rádi s tebou probereme cokoli, co tě bude zajímat. Už ses zkusila podívat na https://www.jw.org/cs/co-rika-bible/mladi-lide/ ?


n/a
n/a
 #7138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:42:18 | #7142 (3)

mě tam vadí ty zpovědi a to tady prý není, ale boha mám ráda, jo koukala sem tam


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:44:00 | #7144 (3)

nikolka, kolik je vám let?


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:45:23 | #7146 (3)

už 13 a půl mi je


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:53:02 | #7148 (4)

Nevybíráš si přece víru podle toho, co se ti líbí či hodí, ale měla by ses podřídit tomu, co chce Bůh. To je pravá víra.


n/a
n/a
 #7146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:55:07 | #7150 (3)

já vím a plním vše co bůh chce, jen to no, sem se tady podívala, jestli bůh nechce abych byla tady


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:00:34 | #7152 (3)

viz vzkazník


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:01:09 | #7154 (3)

ano


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:13:42 | #7156 (3)

*2457* ten vzkaz je pro margo *2457*


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:15:21 | #7158 (3)

aha, tak prominte, sem pitomá


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:22:50 | #7160 (4)

Nic se nestalo, tady není moc jasné, kdo na koho reaguje *13417* *13417* pitomá jsem já, že jsem nenapsala rovnou, že je to pro margo *13417* *13417*


n/a
n/a
 #7158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:59:01 | #7164 (5)

Nejsi. Pitomý je ten systém tady. *20280*


n/a
n/a
 #7160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:24:18 | #7162 (3)

ne nejste


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 21:22:11 | #7170 (3)

na zpoved musím, to je pro me samozrejmost, tatkovi doma taky rikam úplně vše, ucitelovi tohle teda rikat nechci, ale dekuju


0
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 21:27:00 | #7172 (3)

Nikol, jsi šikovná! Na spoved nechod, farari jsou obcas take pedofilove. Bohu řekni, co cítis, Jeho to zajímá. A pak se sver třeba učitelovi, nic to, ze to řekne tátovi, ten musí vědět, co s Tebou je a ze dělá něco špatně.. Jinak nic nenapravi. Do 18 let mas jeste 5 let a asi se nechces rychle a spatne vdat, abys mohla z domu. To je z blata do louze....
Mas kamosku spoluzacku? Ma hodnou mámu, co by si s Tebou popovidala?
Nebo tá linka duvery, neni spatný nápad. Jen je mínus, že Te človek neuvidí na živo. Psychológ, nebo psychiatr by mohl pomoci. Klidně i s tatkou, at vidí, ze mas problém a tím pádem na i on, jak se o Tebe stará, pomocí potřebujete oba! U doktorky řekni, před ní, ze s ni chceš mluvit sa na a oba Ti určitě vyhoví.....
Pomodli se a zkus to!


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 07:42:43 | #7222 (3)

Jsme rádi, ze si s námi povidas, ale pokud by to tátovi vadilo, raději ne!
On je ze zákona za Tebe odpovědný! Můj otec byl desny alkoholik a bil mamu.Jednou jsem ho musel pěstí poslat k zemi protože škrtil mámu! Nemám dobré vzpomínky. Tvého otce fakt neznám, ale asi lepší, než kdyby Tě dali do decaku, ne?


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 08:01:11 | #7230 (3)

A co u doktorky rict, ze chceš mluvit o ženských věcech? To uz budeš potřebovat znát a taťka vás chvíli může nechat. Pak se zeptej i na psychologicku...
A tam můžete chodit oba s tatkou, neboť Vás vztah chcete zachránit. Ústav NENI lepší!


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 17:54:38 | #7374 (3)

Nemáš pocit, že se ji napasal totez?


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.02.20 07:29:24 | #7450 (3)

Na vzkazník ji nic nepisu a kontakt zadny nechci. Bylo by to nezakonne. Mladez je svěřena statem do péče rodice a nikomu jinému. ....
Všechno, co jsem nepsal veřejně vidíte!


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.02.20 16:56:34 | #7618 (3)

Oprava: napsal!


n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: Rusko
08.02.20 18:28:40 | #6922

Прокурор запрашивает для Евгения Аксёнова 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, несмотря на то, что он воспитывает двух несовершеннолетних детей. 14 февраля 2020 года в 11:30 Аксёнов выступит с последним словом; возможно уже в этот же день будет вынесен приговор.

02/06/2020 #
Státní zástupce požaduje 3 roky vězení Jevgenije Aksyonova s ​​trestem ve vězeňské kolonii, přestože vychovává dvě nezletilé děti. 14. února 2020 v 11:30 Aksyonov učiní poslední slovo; snad ve stejný den bude vynesena věta.

Chtěl říct "rozsudek"

https://jw-russia.org/cases/khabarovsk3.html#20200206


n/a
n/a

| Předmět: Jméno
08.02.20 18:10:14 | #6910

České jméno Anděla objevil vlastně Viyitor:

visitor77 /Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: reconciliation06­.02.20 13:32:29 | #6390
anjeli nemajú žiadne telo, ani duchovné...i keď sa môžu objaviť ako muži/ženy v siluete tela...


n/a
n/a

| Předmět: RE: Jméno
08.02.20 18:12:01 | #6912 (1)

Pardon za preklep : Visitor


n/a
n/a
 #6910 

| Předmět: RE: Jméno
08.02.20 18:14:08 | #6916 (1)

Jen marně listuji v Bibli, kde se ta Andelka zjevila...


n/a
n/a
 #6910 

| Předmět: nemravnost
08.02.20 08:41:45 | #6778

K zamyšlení:

Ti, kdo následují jiné bohy, množí své trápení. (Žalm 16:4)

V biblických dobách často patřila k uctívání falešných bohů otřesná sexuální nemravnost. (Oz. 4:13, 14) Hodně lidí uctívání falešných bohů přitahovalo, protože se mohli chovat nemravně. Přineslo jim to ale štěstí? Vůbec ne! Ti, kdo uctívají falešné bohy, mají víc trápení, řekl David. Tito lidé dokonce falešným bohům obětovali svoje děti. (Iz. 57:5) Jehova jejich kruté jednání nenáviděl. (Jer. 7:31) I v dnešní době mnoho církví přivírá oči nad sexuální nemravností, včetně homosexuality. (1. Kor. 6:18, 19) Lidé, kteří takové věci dělají, se možná cítí svobodní, ale ve skutečnosti mají víc trápení. Všiml sis toho? Proto naslouchej svému nebeskému Otci. Sám na sobě si ověř, že poslouchat ho je pro tebe to nejlepší. Přemýšlej o následcích, ke kterým nemravné chování vede. Zjistíš, že bolest, kterou způsobuje, je mnohem větší než jakékoli chvilkové potěšení. (Gal. 6:8) w18.12 27, 28 ¶16–18


n/a
n/a

| Předmět: RE: nemravnost
08.02.20 08:42:56 | #6780 (1)

(Ža 16:4)
Ti, kdo následují jiné bohy, množí své trápení. Já jim nikdy nebudu vylévat tekuté oběti z krve ani se nebudu zmiňovat o jejich jménech.

(Oz 4:13, 14)
Na vrcholcích hor obětují, na kopcích nechávají dýmat oběti, pod duby a sturači a každým velkým stromem, protože jejich stín je příjemný. Proto se vaše dcery dopouští prostituce a vaše snachy cizoloží. 14 Nebudu účtovat s vašimi dcerami za jejich prostituci ani s vašimi snachami za jejich cizoložství. Vždyť i muži si vyrážejí s nevěstkami a obětují s chrámovými prostitutkami. Takový lid bez porozumění bude zničen.

(Iz 57:5)
těmi, kdo se rozvášňují mezi velkými stromy, pod každým zeleným stromem, těmi, kdo zabíjí děti v údolích, pod skalními převisy?

(Jer 7:31)
Vystavěli výšiny Tofet v údolí Hinnomova syna, aby tam pálili své syny a dcery v ohni, něco, co jsem nepřikázal a na co jsem nikdy ani nepomyslel.‘

(1Ko 6:18, 19)
Utíkejte před sexuální nemravností! Každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, se netýká jeho těla, ale kdo se dopouští sexuální nemravnosti, hřeší proti vlastnímu tělu. 19 Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Navíc nepatříte sami sobě,

(Ga 6:8)
Kdo totiž zasévá s ohledem na své tělo, sklidí od svého těla zkázu, ale kdo zasévá s ohledem na ducha, sklidí od ducha věčný život.


n/a
n/a
 #6778 

| Předmět: RE: RE: nemravnost
08.02.20 12:40:18 | #6864 (2)

Na $ je návykové to, ze čím jich máš víc, tím víc je milujes!
A masjeden problém..... *11803*


n/a
n/a
 #6780 

| Předmět: RE: RE: RE: nemravnost
08.02.20 12:43:24 | #6868 (3)

Kdo stříbro má,stříbra se nenasytí..., říká jedno moudré biblické přísloví. *2108*


n/a
n/a
 #6864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nemravnost
08.02.20 12:57:56 | #6878 (3)
*33572*

n/a
n/a
 #6864 

| Předmět: Jsou peníze kořenem všeho zla?
08.02.20 08:21:31 | #6772

Jsou peníze kořenem všeho zla?

V Bibli se nepíše, že peníze jsou samy o sobě zlem ani že by byly hlavní příčinou všech špatných věcí. Někteří lidé si myslí, že běžně používané rčení, že „peníze jsou kořenem všeho zla“, je citací z Bible. Tam je ale něco jiného. V Bibli se píše, že „láska k penězům je kořenem všeho zla“. (kurziva od nás; 1. Timoteovi 6:10, King James Version)


n/a
n/a

| Předmět: RE: Jsou peníze kořenem všeho zla?
09.02.20 15:19:06 | #7100 (1)

áno, je v tom tá "láska" k penězím (= nezriadenosť vzťahu k peniazom)...


n/a
n/a
 #6772