Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 552096x
Příspěvků:
35744

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Hexapla
23.03.20 19:30:51 | #13728

Z čeho vycházel Jeronym? Neobjevil know -how, opisoval z Hexaply Origena...

Hexapla (řecky „šesterá“) označuje text Starého zákona, sestavený v první polovině 3. století Órigenem, který v šesti sloupcích přináší různé verze starozákonního textu:

Dochované zlomky tohoto textu byly prozkoumány a profesor W. G. Waddell v té souvislosti napsal: „V Origenově Hexaple . . . je v řeckém textu Aquilově, Symmachově i LXX [Septuaginty] JHWH uvedeno jako ΠΙΠΙ; ve druhém sloupci Hexaply bylo tetragrammaton napsáno hebrejskými písmeny.“ (The Journal of Theological Studies, Oxford, sv. XLV, 1944, s. 158, 159) Jiní znalci se domnívají, že v původním textu Origenovy Hexaply byla pro tetragrammaton použita hebrejská písmena ve všech sloupcích. Origenes sám prohlásil, že „v nejvěrnějších rukopisech je JMÉNO psáno hebrejskými písmeny, ne moderními, ale nejstarobylejšími hebrejskými [písmeny].“
původní hebrejský text;
fonetický přepis hebrejského textu pomocí řecké abecedy, tzv. Secunda;
řecký překlad Aquilův;
řecký překlad Symmachův;
řecký překlad Septuagintu;
řecký překlad Theodotiónův.

Uspořádání Hexaply umožňovalo rychlou a jednoduchou konzultaci biblického textu, a to nejen původního hebrejského, ale i řeckého překladu užívaného křesťany (Septuaginta) s dalšími řeckými překlady, neboť obsahovala též překlad ebionity Symmacha, velmi doslovný překlad Aquilův (řecký konvertita k judaismu) a židovský překlad Theodotiónův. V textu Septuaginty Órigenés označuje zvláštními značkami pasáže, které neodpovídají zcela hebrejskému textu, a také pasáže, které v hebrejském textu úplně chybějí.

Hexapla zřejmě existovala v jediném rukopise (který měl údajně šest tisíc stran a padesát svazků) a byla uložena v Kaisareji. Z jejího znění vycházel při překladu latinské Vulgaty i svatý Jeroným. Do současné doby se Hexapla dochovala pouze fragmentárně, tyto zlomky byly vydány v několika edicích.

Jeronym preklad tedy nepředložil spravne, neboť JMENO prepsal jak Buh! Což je neúcta k tetragrama.....


n/a
n/a

| Předmět: RE: Hexapla
23.03.20 19:35:38 | #13729 (1)

Sekunda už nejasného původu:

Tam je tvrzení o tom, zda Secunda napsal Origen, moderní, nebo byla kopie již existujícího staršího textu. Někteří předpokládat, že Origen napsal byl text sám, snad s židovskými pomocníky. Jiní se předpokládat, že Secunda bylo již existující text, přidány do Hexapla jako pomůcka pro čtenáře. Existují důkazy o tom, že Židé času využil přepisů; Například pasáž v Jeruzalému Talmud popisuje, jak Židé Caesarea by chybně tetragrammatonjak graficky podobný <πιπι>, což naznačuje využití přepsaných textů s jHVH zachovalou hebrejským písmem. K dispozici je také fonetický důkaz pro Secunda je již existujícího textu. V době, kdy Origen <η αι> byl výrazný [i ɛː], je fúze, která začala již kolem 100 BCE, zatímco v Secunda jsou používány reprezentovat hebrejské / E / aj.

dělá tu divnou věc, ze hebrejske JHVH se snaží přepsat do grafický podobných řeckých znaků a jazykové z toho vychází úplný nelogismus


n/a
n/a
 #13728 

| Předmět: RE: RE: Hexapla
23.03.20 19:45:41 | #13730 (2)

Jeroným začal revizí překladu evangelií, následně přešel k revizi překladu žalmů. O této revizi žalmů však není nic známo. Když se Jeroným přesunul v roce 387 do Betléma, začal překládat ze Septuaginty podle Órigenovy Hexaply. Vznikl tak nový překlad žaltáře, tzv. „galikánský“ (neboť se používal v galikánské liturgii). Ze Septuaginty přeložil také Jóba, Přísloví, Píseň písní, Kazatele a 1. a 2. knihu Paralipomenon. Není známo, zda ze Septuaginty nepřeložil i některé další knihy.


n/a
n/a
 #13729 

| Předmět: RE: RE: RE: Hexapla
23.03.20 19:46:48 | #13731 (3)

Jeronýmův počin byl sice velký, neznamenal však sám o sobě nic převratného – nebyl ani prvním, ani posledním pokusem o překlad Písma do latiny. Skutečnost, že překládal z hebrejštiny, také nebyla pro jeho současníky tak významná. Byla to autorita papeže Damasa I. a jeho zmínky v prologu k evangeliím, které učinily z Jeronýmova překladu hlavní a nejpoužívanější překlad. Jeronýmovy překlady začaly být používané zvláště od začátku devátého století, kdy se objevily ve větším počtu jednosvazkové biblické rukopisy. Nejvíce se prosadila verze Alcuinova, doplněná o latinskou verzi zbývajících, Jeronýmem nepřeložených knih. Alcuinova Vulgáta byla základem pro tzv. pařížskou vulgátu, standardní text latinské bible používaný ve 13. století v Paříži, na němž se sjednotil více méně celý Západ. Vulgáta jako taková tedy existuje až od doby Alcuinovy, tj. od doby karolinské (9. století).


n/a
n/a
 #13730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hexapla
23.03.20 20:25:52 | #13733 (4)

známe preklady, které vychazeji z hexaply žádný Jeronym....

textsThe English hexapla : exhibiting the six important English translations of the New Testament Scriptures, Wiclif, M.CCC.LXXX., Tyndale, M.D.XXXIV., Cranmer, M.D.XXXIX., Genevan, M.D.LVII., Anglo-Rhemish, M.D.LXXXII., Authorised, M.DC.XI. : the original Greek text after Scholz, with the various readings of the textus receptus and the principal Constantinopolitan and Alexandrine manuscripts, and a complete collation of Scholz's text with Griesbach's edition of M.DCCC.V : preceded by an historical account of the English translations.


n/a
n/a
 #13731 

| Předmět: RE: RE: Hexapla
24.03.20 07:04:37 | #13741 (2)

Pokud vím, tak Řekové četli JHVH podle řecké abecedy a údajně tak získali nějaký lidový vulgární výraz.
Možná i to je důvod, proč se hebrejský tetragrammaton z řeckých textů vytratil.


 #13729 

| Předmět: RE: RE: RE: Hexapla
24.03.20 12:36:14 | #13774 (3)

ja tam čtu Pipi


n/a
n/a
 #13741 

| Předmět: RE: Hexapla
24.03.20 06:21:11 | #13738 (1)

Pokud se Visitor nestydí používat slovo "vykradli" Jeronyma, tam Jeronym "vykradl" hexaplu!
Další světové překlady čerpala z hexaply, jako jednoho ze zdrojů ale ne Jeronyma.
Visitor chybí Ti poznání, je mi líto!


n/a
n/a
 #13728 

| Předmět: RE: RE: Hexapla
24.03.20 07:37:27 | #13745 (2)

ALE JÁ JSEM CELÁ PRAČ Z TOHO, KAM NA TY SVOJE INFORMACE CHODÍŠ! *10235*


n/a
n/a
 #13738 

| Předmět: RE: RE: RE: Hexapla
24.03.20 08:43:10 | #13756 (3)

jseš pračka?

Nejvýznamnější prací sv. Jeronýma ze Stridonu († 420) byla revize tehdy užívaného latinského překladu Písma svatého, známého dnes jako Vetus Latina, jíž věnoval téměř dvacet let. Zda jej novým překladem oficiálně pověřil papež Damasus, není možné s jistotou doložit. V každém případě na něm začal pracovat během pobytu v Římě (382–385) a předmluvu adresoval papeži Damasovi. Nejprve srovnal latinské texty evangelií s řeckými rukopisy, o nichž toho mnoho nevíme, je dokonce možné, že byly starší než nejstarší dosud nalezené papyry. Následně vyhotovil dva překlady Starého zákona: první na základě Órigenovy Hexaply – synopse šesti verzí Starého zákona –, který však obsahoval pouze Žalmy, knihu Jób, Přísloví, Píseň písní, Kazatele a První a Druhou knihu letopisů; a druhý, úplný, vydaný v letech 393–404/405, který pořídil podle svého vlastního svědectví z hebrejského originálu (srov. De viris illustribus, 135), přičemž se omezil – s výjimkou knih Tobiáš a Judit přeložených z aramejštiny – na knihy židovského kánonu. Při překladu se snažil zachovat známé doslovné znění, jak jen to bylo možné, ale nikoli na úkor srozumitelnosti, a dle možnosti hledat pravý smysl textu, jak o tom píše v předmluvě

Zdroje vesměs katolické i stránka

H. Drobner, Patrologie, Praha 2011, s. 455–456; H. Kraft, Slovník starokřesťanské literatury, Kostelní Vydří 2005, s. 169; V. Grossi & P. Siniscalco, Křesťanský život v prvních staletích, Brno 1995, s. 55, 66–67, 68–69; Jeroným, Výbor z dopisů, Praha 2006, s. 81, 201, 231, 235; 2000 let křesťanství, Kostelní Vydří 1999, s. 200–201; Dokumenty tridentského koncilu, Praha 2015, s. 21–22.

http://www.ikatolici.cz/sv-jeronym-prekladatel-pisma-svateho/

Před hexaplou uz byla septuaginta, kterou Origin zahrnul.


n/a
n/a
 #13745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hexapla
24.03.20 08:46:52 | #13757 (4)

A neřekne Visitor, ze Jeronym "vykradal" Vetus Latina?


n/a
n/a
 #13756 

| Předmět: RE: RE: RE: Hexapla
24.03.20 08:47:43 | #13758 (3)

Fsechno bracha google!


n/a
n/a
 #13745 

| Předmět: RE: RE: Hexapla
24.03.20 13:46:42 | #13795 (2)

ano, všetci plagiátori od 16. sst. vykrádali Hieronyma...bez neho by si ani "neprdli"...


n/a
n/a
 #13738 

| Předmět: RE: RE: RE: Hexapla
24.03.20 15:34:22 | #13824 (3)

Právě jsem Ti dokázal, ze ne.
Používali hexaplu nebo starší svitky, dnes dostupné!


n/a
n/a
 #13795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hexapla
24.03.20 16:21:50 | #13846 (4)

Kupříkladu za hranicemi Byzantské říše, v Mezopotámii, Persii a jižní Indii, východní církve četly a čtou Syrskou bibli v její specifické podobě. Řecká církev a její dcery, koptská, etiopská, arménská či kavkazská církev, čtou Septuagintu přeloženou do svých jazyků. Latinská církev na západě četla až do doby Karla Velikého starou latinskou verzi přeloženou z Řecké bible. Poté tuto starší Bibli nahradila Jeronýmova verze, takzvaná Vulgáta. Jelikož předlohou Jeronýmovy verze byla verze hebrejská, Hebrejská bible v latinském šatu zůstala Biblí západu až do moderní doby. I protestantské církve pořídily nové překlady do moderních jazyků z hebrejštiny, a tudíž čtou Bibli podle masoretského znění.

https://salve.op.cz/dnesni-pohled-na-otazku-starozakonniho-kanonu


n/a
n/a
 #13824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hexapla
24.03.20 16:54:42 | #13847 (4)

iste, Hieronym použil aj Origenesovu Hexaplu (shebrejským textom s gréckou transkripciou, gréckej Septuaginty a iných gréckych prekladov: Origenes ich usporiadal v poradí: hebrejský text, transkripcia do gréčtiny, Aquilov preklad, Symmachov preklad, Septuaginta, Theodotiónov preklad...Hexapla sa zachovala iba vo fragmentoch, originál sa pravdepodobne nachádzal v Cézarei a tu s ňou pracoval pri zostavovaní Vulgáty Hieronym....teda dnes sa nedá prekladať SZ s použítím Hexaply...


n/a
n/a
 #13824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hexapla
25.03.20 09:33:39 | #13918 (5)

Z čeho vycházel Jeronym? Neobjevil know -how, opisoval z Hexaply Origena...
vykradal - po dle Tvého slovníku.....


n/a
n/a
 #13847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hexapla
25.03.20 19:18:21 | #13967 (6)

o čo vám ide?- však x-krát tvrdím, že Hierronym použil pre Vulgatu Hexplu i Septuagintu - tak o co vám jde? to know-how bolo v niečom inom: že zostavil prvý Bibliu, dal jej podobu - ostatným sa už potom ľahko kopírovalo!


n/a
n/a
 #13918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hexapla
26.03.20 10:06:21 | #14031 (7)

Podobu zkopiroval, z Vetus Latina!!!


n/a
n/a
 #13967 

| Předmět: RE: RE: RE: Hexapla
25.03.20 05:00:20 | #13887 (3)

to by neudelal Jeronym bez hexapla a vetus latina.....
"Vykradal" je, podle teho slovníku....


n/a
n/a
 #13795 

| Předmět: RE: Hexapla
24.03.20 08:57:36 | #13762 (1)

Tady si hexaplu můžete stáhnout a pročíst si hebrejsko-recko-latinsky.
Ten první odkaz. Je to pdf a pěkně čtení....
https://www.britannica.com/topic/Hexapla


n/a
n/a
 #13728 

| Předmět: RE: RE: Hexapla
24.03.20 08:59:36 | #13763 (2)

S latinou je to tady, 1. odkaz, pdf
https://earlychurch.org.uk/hexapla.php


n/a
n/a
 #13762 

| Předmět: RE: RE: RE: Hexapla
24.03.20 11:54:47 | #13772 (3)

Další zdroj:
What was the Hexapla? There is the question of what were the readings that were at one time in the Hexapla as presented here, here, and here. Then, there is the question of what was the Hexapla? We have to ask this question because it was not transmitted much (if at all), and there is no manuscript to date that we can point to and say, “that’s the Hexapla.” This is one of the saddest truths of literary history. Furthermore, these questions do not answer “Why the Hexapla?” or “How the Hexapla“, which are also interesting questions.

For english reading...


n/a
n/a
 #13763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hexapla
24.03.20 13:31:35 | #13785 (4)

Na to nemám. *5689*


n/a
n/a
 #13772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hexapla
25.03.20 11:17:45 | #13929 (5)

Mas, nepodceňuj se!


n/a
n/a
 #13785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hexapla
24.03.20 19:10:04 | #13866 (4)

no , čo tým chcete povedať? - vyjadrujte sa zrozumiteľne, ale vám ani Pán Boh nerozumie! - len tu slepo kopírujete angl. texty (a vidím, že ani neviete anglicky) od buka-do buka, a ani Pán Boh nevie, o čo vám ide, čo chcete podstatne povedať - zopakujte to!...


n/a
n/a
 #13772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hexapla
25.03.20 05:05:46 | #13889 (5)

Tak ty zdroje studuj, misto nadavek a obviňovaní. Kvalitnejší prekladatele dnes, prekladaji z puvodnich jazyku, ne Jeronyma. To je ovsem nad tve chápaní.....
To jste ve škole otrocky nememorovali, co???


n/a
n/a
 #13866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hexapla
25.03.20 06:28:15 | #13903 (5)

Tak ukaž tvoji angličtinu. Už půl roku, tady nesprávně pouzivas výraz "know-how" a když jsem te zadal o preklad, /pro kontrolu/, jen ticho!


n/a
n/a
 #13866 

| Předmět: RE: Hexapla
24.03.20 19:07:24 | #13865 (1)

pochopiteľne, že jedným zo zdrojov Hieronyma pre Vulgatu bola aj Origenova Hexapla - a tvrdí niečo niekto iné? - čo to má spoločné s know-how? - to know how bolo, že Hieronym prvý preložil kompletne SZ i NZ (zostavil Vulgatu) v celku, a ostatní od 16. st. (aj Tyndale) Vulgatu kopírovali......čo vám nie je jasné? pomenujte to...čo tvrdím iné?


n/a
n/a
 #13728 

| Předmět: RE: RE: Hexapla
25.03.20 05:17:42 | #13890 (2)

Nerikas pravdu!
Chybí Ti poznání.
Kvylitni překladatel dnes, nepreklada Jeronyma, ktery prekladal hexaplu a vetus latina. Bez nich by si ani nepr..., jak si "správně krestansky", poznamenal!
Co neřekne cirkev, nebo Sovětský svaz - není pravda!!!!
Srovnej si Vulgatu a Leningradsky kodex. A uvidíš, kdo se díval do původních jazyků a kdo kopíroval Vulgatu!
Hexapla, třeba, ve všech šesti sloupcích opakovala JHVH, tam uz se Jeronym, pravdy nedržel...


n/a
n/a
 #13865 

| Předmět: RE: RE: RE: Hexapla
25.03.20 05:41:11 | #13895 (3)

know-how prvni udelala septueginta, Jeronym nic neobjevil! Ty zrejme nerozumis slovu know-how.
Pro kontrolu, zkus to přeložit!


n/a
n/a
 #13890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hexapla
25.03.20 18:30:48 | #13961 (4)

samozrejme, že nič neobjavil, kto tvrdí iné? Septuaginta bol jedným zo zdrojov...


n/a
n/a
 #13895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hexapla
25.03.20 19:19:44 | #13968 (4)

know how nebolo v tom, že by si Bibliu vymyslel, ale prvý ju v dnešnej podobe zostavil...ostatní potom len kopírovali...


n/a
n/a
 #13895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hexapla
26.03.20 07:31:17 | #13996 (5)

To je hluboká neznalost, Visitore!
V jakém stavu byla Hexapla a vetus latina?
Podivej se na to!
Ztrapnujes celou cirkev!

The Old Latin Bible

As Christianity spread throughout the Roman Empire in the first centuries after Christ, it became necessary to produce Latin versions of the Bible for those not able to understand the Greek of the New Testament or Septuagint.

The first translations were made by individual Christians for use within their own community. These are known as the Old Latin or Vetus Latina.

http://www.vetuslatina.org/

Překlady ve staré latině: Pravděpodobně vznikaly od druhé poloviny druhého století n. l. Zdá se, že v severoafrickém Kartágu byla celá Bible v latině používána nejpozději kolem roku 250 n. l. Hebrejská písma byla přeložena do staré latiny z řecké Septuaginty (ještě před revizí, kterou provedl Origenes), ovšem Křesťanská řecká písma nebyla převzata z žádného překladu, ale byla přeložena z řečtiny. Je možné, že byly pořízeny různé překlady nebo že na překladu do staré latiny pracovala přinejmenším celá řada překladatelů. Znalci obvykle uvádějí dva základní typy starolatinských textů: africký a evropský. Z novozákonních textů ve staré latině se dochovalo více než 50 rukopisů (nebo jejich zlomků).


n/a
n/a
 #13968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hexapla
26.03.20 07:38:57 | #14003 (6)

Jeronym to zkopírovat z vetus latina. Nic nevymyslel. To si myslíš, ze křesťané, čekali bez Bible, 4 století, až se zjeví Jeronym?


n/a
n/a
 #13996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hexapla
26.03.20 07:44:18 | #14004 (5)

Podívej se na Vetus latina institut, at se dovzdelas mimo cirkev!

https://www.herder.de/vetus-latina/edition/schriftenreihe/


n/a
n/a
 #13968 

| Předmět: papež a Jehova
23.03.20 13:21:26 | #13688

Na tohle jsi mi neodpověděl, Visitore. Kvůli tobě jsem musela pátrat po internetu, a ty to pak úplně zazdíš:

Reakce na příspěvek #13635

„Společně můžeme vytvořit bezprecedentní věk míru, potřebujeme jen dosáhnout respektu pro jiné víry, neboť jsme všichni boží děti bez ohledu na to, jakým jménem k němu mluvíme. Můžeme dokázat na světě zázračné věci tím, že spojíme svou víru a doba pro takové hnutí je teď,“ řekl papež s tím, že už nebudeme vraždit své sousedy kvůli rozdílům v našem pojetí Boha. Ježíš Kristus, Jehova i Alláh jsou podle jeho názoru jména popisující stejnou bytost.

Prosím, vyjádříš se k tomu? Už ti to dávám na diskuzi, na tvoje přání, nejmíň popáté. *17622*


n/a
n/a

| Předmět: RE: papež a Jehova
23.03.20 13:28:42 | #13689 (1)

Korán je stejně posvátná kniha jako bible. Slova papeže Františka rozebírá server Usapoliticsto­day.com, která následně převzal český server Britské listy.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Papez-Frantisek-vychvalil-koran-Tak-moc-az-z-toho-mrazi-423832


n/a
n/a
 #13688 

| Předmět: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 13:59:06 | #13690 (2)

nie je to posvätná kniha ako Bible...z z Parlamentých listov (antikatolícky/an­tikresťanský liberálny plátek) normálny vzdelaný a informovaný človek necituje...


n/a
n/a
 #13689 

| Předmět: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 14:25:24 | #13691 (3)

A www.usapoliticstoday.com? To se smí citovat?
Papež to tedy neřekl?


n/a
n/a
 #13690 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 15:32:00 | #13692 (4)

vy viete anglicky? však tvrdíte, že nie..naviac, všímate si z čoho citujete? (USA Politics Today)...ak chcete pravdivo uviesť, čo hovorí a tvrdí pápež, k tomu je jediný zdroj "Radio Vaticana"/Vati­kánsky rozhlas,
https://www.radiovaticana.cz/....
inak sú to všetko zmanipulované pravdy, polopravdy (včetne Parlamentní listy a iné libetálne de facto antikatolícke portály) a lži...


n/a
n/a
 #13691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 16:08:17 | #13696 (5)

Všechno americké = špatné!
Komunistická strana Visitor!


n/a
n/a
 #13692 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 18:57:56 | #13712 (6)

problém je v tom, že si tieto médiá účelovo (aby provokovali a excitovali čitateľov, a viac boli čítané a zarábali) prispôsobujú pápežove vyjadrenia, - viackrát sa na portále "Radio vaticana" o tom vyjadril a protestoval...


n/a
n/a
 #13696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
23.03.20 19:25:47 | #13726 (7)

A nějaký protes proti tomuto máš?


n/a
n/a
 #13712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
24.03.20 08:49:02 | #13759 (7)

Hrozny kapitalisti, že, Visitore?


n/a
n/a
 #13712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 13:48:58 | #13797 (6)

tu nejde o to, či je to americké, ide o to, ako sa manipulujú (vytrhávajú z kontextu, resp. použije sa iný "synonym", resp. iné slovné spojenie) pápežové slová, viackrát sa o tom vyjadril a aj protestoval...


n/a
n/a
 #13696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 19:00:59 | #13716 (5)

No to je fakt, Visitore, vezmi si z´to k srdci, až budeš shánět informace o svědcích Jehovových. Jediný pravdivý zdroj o nás jsou naše webové stránky. OK? *2108*

Jak se z Radia Vaticana dozvím, jestli tohle papež skutečně řekl? Ty to můžeš zjistit? Taky nevím, proč by si to kdo vymýšlel, vždyť by se asi papež mohl proti tomu ohradit, a pochybuju, že jeho tým nesledujem co se o něm kde píše.


n/a
n/a
 #13692 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 06:23:04 | #13739 (6)

Ať Visitor cituje, kde to papež popřel, čekáme. ....
Bude dlouho ticho......,


n/a
n/a
 #13716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 14:12:46 | #13810 (6)

to, čo povie pápež, je v Radiu vaticana prísne v úvodzovkách (ako presná citácia jeho slov)...


n/a
n/a
 #13716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
24.03.20 16:12:13 | #13843 (7)

no hoď sem link


n/a
n/a
 #13810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
24.03.20 17:08:24 | #13849 (8)

nájdite si ho na portále Radio vaticana...


n/a
n/a
 #13843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 13:33:22 | #13787 (5)

Nikdy jsem netvrdila, že neumím, ale taky ani že jsem machr. Neumíš ty, protože tvrdíš, že "perfect" neznamená "dokonalý". *35094*


n/a
n/a
 #13692 

| Předmět: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 13:39:47 | #13791 (3)

pardon, Britské listy, alo to je jedno oba servery (+ Parlamentní listy) sú liberálne a silne antikatolícke....


n/a
n/a
 #13690 

| Předmět: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 15:34:41 | #13693 (2)

ak by ste to "stejně" z úst pápeža vynechala, možno by sa dalo prižmúriť jedno oko...


n/a
n/a
 #13689 

| Předmět: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 16:06:16 | #13695 (3)

Tamtéž:
Papež František vychválil korán. Tak moc, až z toho mrazí
28.02.2016 6:55
Korán je stejně posvátná kniha jako bible. Slova papeže Františka rozebírá server Usapoliticsto­day.com, která následně převzal český server Britské listy.


n/a
n/a
 #13693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 19:00:01 | #13714 (4)

nevychválil, len povedal, že je to posvätná kniha muslimov! - amen! - tak nezavádzajte - viete, všetko, čo poviete na účet pápeža, sa dá kontrolovať na radiu vaticana - ale vy to neviete, že...


n/a
n/a
 #13695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 19:27:27 | #13727 (5)

Jde o to Boží jméno! Kvůli tomu jsem ten odkaz hledala, abych ti dokázala, že papež sám použil tvar JEHOVA. Tobě a Kiwimu. *21943*


n/a
n/a
 #13714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 13:49:51 | #13798 (6)

pápež nikdy nepoužil Jehova, zavádzate...


n/a
n/a
 #13727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
24.03.20 14:03:07 | #13802 (7)

Proběhlo to tiskem. Proč y papež nemohl použít Boží jméno Jehova? Protože ty si to nepřeješ? Protože ty si trváš na svém, že je to nepřijatelný tvar Božího jména? Jsi strašně zaujatý, zaťatý, neinformovaný, a přitom nadmíru sebevědomý. *3422*


n/a
n/a
 #13798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
24.03.20 17:17:29 | #13850 (8)

nepodsúvajte mi vaše dojmy! - ja viem, o čom hovorím...ak tvrdíte, že pápež použil "Jehova", tak to nájdite v jeho priamej reči (v úvodzovkách), a to (ak je to pravda) nájdete len na portále Radio vaticana (český link máte)...viete, mňa JPP a konšpirácie, čo povedal/nepovedal pápež, nezaujímajú...


n/a
n/a
 #13802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.03.20 18:41:32 | #13860 (9)

Omlouvám se že vstupuji ale zaujalo mě to a hledala jsem na radiovatikana a našla jsem toto.

v roce 2015 papež kázal v římském luterském sboru. a jednou z posledních vět byla tato věta:

rosme dnes o tuto milost, o milost této různosti smířené v Pánu, tehdy ve Služebníku Jahveho, onoho Boha, který přišel k nám, aby sloužil a nikoli aby si nechal sloužit. Děkuji vám za toto bratrské přijetí.

zde odkaz: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22769


145
n/a
 #13850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.03.20 18:53:53 | #13862 (10)

Tady šlo o jeden článek z tisku, o konkrétní papežův proslov.


n/a
n/a
 #13860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.03.20 19:00:11 | #13863 (11)

Hledala jsem ho, mělo to být někdy z února 2016 ale nepodařilo se mi tento proslov najít.


145
n/a
 #13862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.03.20 19:16:18 | #13867 (12)

Jedná se s velkou pravděpodobností o Hoax. Britské listy dokonce vydaly omluvu:
Včera jsme vydali níže uvedenou zprávu, zveřejněnou v celé řadě důvěryhodných zdrojů, podle níž se papež František vyjádřil, že Korán je stejně posvátná kniha jako bible. Jeden čtenář nás upozornil, že zdroje zprávy je zřejmě ultrapravicový americký server National Report, který publikuje hoaxy. Účelem tohoto článku bylo zřejmě ironizovat papeže mezi ultrapravicovými americkými voliči.


145
n/a
 #13863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 10:38:52 | #13923 (13)

Bývalí muslimové kritizují papeže za jeho tvrzení, že islám je dobré náboženství.
https://www.krestandnes.cz/byvali-muslimove-kritizuji-papeze-za-tvrzeni-ze-islam-dobre-nabozenstvi/

Nejde o hádku, jenom zajimavy odkaz!


n/a
n/a
 #13867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 10:52:08 | #13924 (14)

vyjadril sa (iste to tak myslel) e to dobré náboženstvo pre muslimov, nevyjadril sa, že je to dobré náboženstvo pre kresťanov:-)..nemohol sa vyjadriť inak, keď chodí na návštevy aj islamských zemí:..- vyjadril sa tak v rámci konštitúcie II. VK "Lumen Gentium"/Svetlo národov, kde sa hovorí aj o možnosti spásy (pochopiteľne hlavne v zjavených 3 náboženstvách, ale i u pohanov), u tých, ktorí žijú podľa dobrého svedomia a robia zo srdca skutky lásky a milosrdenstva....


n/a
n/a
 #13923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 10:52:10 | #13925 (14)

nic takového papež netvrdí. V článku jssem přečetla že je to reeakce na tato slova: Ve svém textu narážejí na apoštolskou exhortaci Evangelii gaudium (odstavce 252 a 253), kde František napsal, že „pravý islám a správné čtení Koránu je proti jakékoliv formě násilí“.

A všecko ostatní jsou už jen různé názor pisatelů.... nic z toho nessouvissí s papežem, jde pořád o exhibici různých skupin a zviditelňování se.


145
n/a
 #13923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 11:33:04 | #13932 (15)

On se chce jen hadat


n/a
n/a
 #13925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 11:35:23 | #13933 (16)

myslíš sebe, žejo.


145
n/a
 #13932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 11:45:43 | #13938 (17)

Ja Ti uvedl zdroj, bez komentare. Mas s tím problém?


n/a
n/a
 #13933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 12:10:05 | #13941 (18)

On se chce jen hádat. To je jaký zdroj? Kdo je On?


145
n/a
 #13938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 12:58:52 | #13942 (18)

problém mám s tým, že de facto len kopírujete bez hlavy, ladu a skladu, ste povrchný, lenivý, často píšete mimo kontextu, a ni č nevysvetľujete (nevidím do vašej hlavy, čo chcete povedať)...in­tlelektuál vždy povie obsah toho, čo chce povedať, ai z toho, čo kopíruje (kľúčovú myšlienku, tvrdenie, ktorého sa oponent môže chytiť pre svoju reakciu) - u vás to (tak to vidím) často nejde...


n/a
n/a
 #13938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 17:05:57 | #13953 (19)

Dost sebekriticky si se zhodnotil, ale jako omluvu to beru!!!


n/a
n/a
 #13942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 11:39:34 | #13935 (15)

ratka, tak, o novinároch vs pápež som sa vyjadril mnohokrát...vi­ackrát protestoval, alebo sa len usmial, ako si jeho reči prispôsobujú novinári, aby dramatizovali jeho vyjadrenia, a noviny sa viac predávali....preto vždy apelujem na "Radio vaticana" - tam sú jeho slová v priamej reči (v úvodzovkách)...


n/a
n/a
 #13925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.03.20 19:34:07 | #13871 (10)

jo Jahveho, nie Jehovu...


n/a
n/a
 #13860 

| Předmět: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 16:17:53 | #13698 (3)

Tady máš to A

Proti-misionářské opatření

V roce 2016 v Rusku prošlo „proti-misionářské“ opatření jako součást širšího zákona o boji proti terorismu. Opatření se zaměřuje na náboženské menšiny a působí ve prospěch vlivné pravoslavné církve.

Asi rok poté, co zákon vešel v platnost, norská skupina Forum 18 zaznamenala 181 případů, kdy ruské úřady zákon použily k potlačení náboženských skupin. Jednalo se o protestanty, svědky Jehovovy, budhisty, muslimy a členy Hare Krišny.

Asi před měsícem ruský soud odsoudil dánského svědka Jehovova Dennise Christensena k šestiletému vězení, protože toto náboženské uskupení je v zemi považováno za extrémistické. Christensen byl zatčen při kázání v roce 2017.

„Christensenův případ a zákroky proti svědkům Jehovovým porušují právo na svobodu náboženského vyznání, odpírají jim právo na uctívání a nemohou být ospravedlňovány jako nezbytná nebo přiměřená opatření k ochraně veřejné bezpečnosti nebo pořádku,“ uvedla organizace Human Rights Watch.

https://www.krestandnes.cz/papez-frantisek-prijme-prezidenta-putina/


n/a
n/a
 #13693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 19:11:28 | #13720 (4)

Tam jsem si řečetla:

Ruská federace a Vatikán navázaly plné diplomatické vztahy v létě roku 2010 (28.6.) zhruba půl roku po setkání prezidenta Medveděva s Benediktem XVI. (10.12. 2009 ve Vatikánu).

Pak že se církev nezaobírá politikou! Papež má hlásat Boží království, a nikoli navazovat diplomatické styky s panovníky.


n/a
n/a
 #13698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 19:36:47 | #13872 (5)

zrejme nerozumiete, o čom je naviazanie diplomatických vzťahov štát vs Vatikán - vzdelajte sa, je neuveriteľné do vás čítať, ako všetko dehonestujete, spochybňujete, prekrúcate, posmeškujete, a tomu, o čom hovoríte, čo podsúvate, ani za mak nerozumiete...


n/a
n/a
 #13720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 20:14:27 | #13873 (6)

O ČOM JE? sNAD NE O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ? *3199*


n/a
n/a
 #13872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
25.03.20 10:53:54 | #13926 (7)

margo, vzdelávajte sa viac aj mimo jw.org...


n/a
n/a
 #13873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
26.03.20 10:16:58 | #14033 (8)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
25.03.20 05:57:34 | #13900 (6)

"Vecne" Visitorove nadávky!!!


n/a
n/a
 #13872 

| Předmět: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 16:46:40 | #13700 (3)

"Ježíš Kristus, Jehova, Alláh. Tato jména jsou používána k popisu jedné bytosti, která je na celém světě stená. Po staletí byla krev prolévána zbytečně, pouze s cílem rozdělit naší vííru," řekl v pondělí podle serveru National Report během své hodinové řeči ve Vatikánu papež s tím, že duchovní učení zapsané v Koránu je stejné jako to v Bibli.

Zdroj: https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/146999-rana-pro-krestany-bible-a-koran-jsou-pry-totez-a-znamy-publicista-k-tomu-dodal/

Zdroj: https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/146999-rana-pro-krestany-bible-a-koran-jsou-pry-totez-a-znamy-publicista-k-tomu-dodal/


n/a
n/a
 #13693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 19:00:41 | #13715 (4)

kde sú jeho citáty na radio vaticana?


n/a
n/a
 #13700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 12:38:07 | #13775 (5)

Cituj, čekáme. ....


n/a
n/a
 #13715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 13:40:28 | #13792 (6)

citujte, vy ste s tým začal!


n/a
n/a
 #13775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
25.03.20 09:29:49 | #13917 (7)

Takze nic nemas......


n/a
n/a
 #13792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 19:13:10 | #13721 (4)

Pan papež tu Bibli asi ještě nečetl. *3409* *3409* *3409*


n/a
n/a
 #13700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 13:50:52 | #13799 (5)

utierate si svoju SJ pusu o pápeža, tak to nerobte, je to smiešne....


n/a
n/a
 #13721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
25.03.20 05:22:07 | #13892 (6)

ty si utiras o nás, tak to nedělej, si směšný!!!


n/a
n/a
 #13799 

| Předmět: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 19:02:23 | #13717 (3)

To slovo nějak zásadně mění?


n/a
n/a
 #13693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
23.03.20 19:04:15 | #13718 (4)

Kromě toho - původně jsem sem dávala ta papežova slova kvůli něčemu jinému. Šlo nám přece o to, že použil Boží jméno ve tvaru Jehova.


n/a
n/a
 #13717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 13:40:56 | #13793 (5)

nepoužil, vymýšľate si!


n/a
n/a
 #13718 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a Jehova
24.03.20 13:47:19 | #13796 (6)

Vymýšlejí si autoři toho článku snad? Proč by to asi tak dělali? Kvůli propagaci Jehovy? *24581*


n/a
n/a
 #13793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
24.03.20 14:14:47 | #13812 (7)

jo, vymýšlejí si,...na mňa s Jehovom nechoďte!


n/a
n/a
 #13796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: papež a…
27.03.20 11:05:20 | #14202 (8)

Nemusíme, On prijde na tebe sám...


n/a
n/a
 #13812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.03.20 13:39:26 | #14223 (9)
*20832*

n/a
n/a
 #14202 

| Předmět: nestranný Bůh
23.03.20 10:50:27 | #13682

K zamyšlení:

Bůh je nestranný. (Sk. 10:34)

Předtím byl apoštol Petr zvyklý trávit čas jenom se Židy. Když ale Bůh dal jasně najevo, že křesťané by neměli nikomu stranit, mluvil Petr o dobré zprávě s Kornéliem, který byl římským vojákem. (Sk. 10:28, 35) Od této události Petr rád jedl s křesťany z jiných národů a trávil s nimi čas. O několik let později, když byl v Antiochii, s nimi najednou přestal jíst. (Gal. 2:11–14) Pavel Petra napomenul a on to přijal. Jak to víme? Když Petr psal svůj první dopis křesťanům v Malé Asii, kteří měli židovský i nežidovský původ, mluvil o tom, že je důležité milovat všechny bratry. (1. Petra 1:1; 2:17) Apoštolové si vzali příklad z Ježíše a naučili se milovat „lidi všeho druhu“. (Jan 12:32; 1. Tim. 4:10) I když jim to nějakou dobu trvalo, změnili způsob svého uvažování. Oblékli si „novou osobnost“ a na všechny lidi se začali dívat nezaujatě, tak jako Bůh. (Kol. 3:10, 11) w18.06 11 ¶15, 16

Texty:

(Sk 10:34)
Nato se Petr ujal slova a řekl: „Teď jasně chápu, že Bůh je nestranný

(Sk 10:28)
Řekl jim: „Dobře víte, že se Žid nesmí stýkat s člověkem z jiného národa ani ho navštívit. Ale Bůh mi ukázal, že nemám nikoho nazývat poskvrněným nebo nečistým.

(Sk 10:35)
a v každém národu má jeho přízeň ten, kdo se ho bojí a jedná správně.

(Ga 2:11–14)
Když ale Kéfas přišel do Antiochie, otevřeně jsem se proti němu postavil, protože to, co dělal, bylo jednoznačně špatné. 12 Než totiž přišli někteří lidé od Jakuba, jídával s lidmi z jiných národů. Ale po jejich příchodu s tím přestal a začal si od nich držet odstup, protože se bál zastánců obřízky. 13 Spolu s ním se začali přetvařovat i ostatní Židé, takže se jejich přetvářkou dal strhnout i Barnabáš. 14 Když jsem viděl, že nejednají v souladu s pravdou dobré zprávy, přede všemi jsem řekl Kéfovi: „Pokud ty, i když jsi Žid, žiješ jako lidé z jiných národů, a ne jako Židé, jak to, že lidi z jiných národů nutíš, aby žili podle židovských zvyků?“

(1Pe 1:1)
Já, Petr, apoštol Ježíše Krista, píšu vám, dočasným obyvatelům rozptýleným v Pontu, Galácii, Kappadokii, Asii a Bithýnii, vám, koho vyvolil

(1Pe 2:17)
Mějte úctu k lidem všeho druhu, milujte všechny své bratry, mějte bázeň před Bohem, mějte úctu ke králi.

(Jan 12:32)
Ale já, až budu vyzdvižen ze země, přitáhnu k sobě lidi všeho druhu.“

(1Ti 4:10)
A tak tvrdě pracujeme a namáháme se, protože jsme svou naději vložili v živého Boha, který je Zachráncem lidí všeho druhu, hlavně těch věrných.

(Kol 3:10, 11)
a oblečte si novou osobnost, která se přetváří přesným poznáním k obrazu toho, kdo ji stvořil. 11 V ní už není rozdíl mezi Řekem a Židem, obřezaným a neobřezaným, cizincem, Skytou, otrokem nebo svobodným – všechno a ve všech je Kristus.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: nestranný Bůh
23.03.20 13:05:53 | #13685 (1)

Národ byl vyvilený k tomu, aby z něj vzešel Mesiáš, a tedy záchrana pro všechny národy země. Vyvolenost neznamenala nadržování, ale většínáklad, větší odpovědnost vůči Bohu. Kromě toho se kdokoli mohl z Božímu národu přidat, a ataky to mnoho lidí udělalo.


n/a
n/a
 #13683 

| Předmět: RE: nestranný Bůh
23.03.20 11:26:02 | #13683 (1)

Nestranný???
*33684*
V tom případě - proč měl národ vyvolený?
Proč nevedl k "svému" celé lidstvo stejně??
To by při své všemocnosti snad zvládl,nebo ne??
*3440*


100
n/a
 #13682 

| Předmět: RE: RE: RE: nestranný Bůh
23.03.20 13:16:10 | #13687 (2)

vyvolenosť národa Bohom pramenila z Abrahámovej viery, bol to vrcholný dar Boha pre židovský národ...- aby následne v perspektíve zjavil túto vieru všetkým národom - i pohanom - čo sa aj stalo - dnes je už kresťanstvo vo všetkých národoch, rasách, etnikách, kultúrach...


n/a
n/a
 #13685 

| Předmět: RE: nestranný Bůh
23.03.20 22:02:28 | #13734 (1)

Boží nestrannost se projevila i v použití obrazných klíčů, kterými Petr použil a otevřel tak cestu do Božího království různých skupinám lidí.
Nejprve to samozřejmě byli křesťané ze Židů. Pak je zde popsáno požehnání, kterého se dostalo pohanům počínaje Kornéliem.
Ještě předtím ale Petr otevřel Boží království Samaritánům.
(Skutky 8:14-17)
Apoštolové v Jeruzalémě se doslechli, že lidé v Samaří přijali Boží slovo, a tak k nim poslali Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za ně, aby dostali svatého ducha. Na žádného z nich totiž ještě nepřišel. Byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Potom na ně Petr a Jan položili ruce a oni dostali svatého ducha.

Boží nestrannost se tedy projevila i v tomto směru.


 #13682 

| Předmět:
23.03.20 10:02:33 | #13677

A vidi to Radka?

visitor77 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ruskopřed 16 hodinami | #13615 (5)
opakujem, napíšte aj príčiny, prečo sú konkrétni vaši bratři perzekuovaní, predsa to musí byť právne uvedené, podložené - to nejde len tak zatknout a vec je vybavená...


n/a
n/a

| Předmět: RE:
23.03.20 10:05:18 | #13678 (1)

Inkvizitor:

visitor77 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: Ruskopřed 19 hodinami | #13530 (3)
výmluva, to A som tu doteraz nečítal, len sa "vyplačkáva" s B....


n/a
n/a
 #13677 

| Předmět: RE:
23.03.20 10:41:45 | #13681 (1)

Provokuješ a snažíš se mě vtáhnout do vaších hádek, abych řekla svůj názor. Mohu říct že mi to nepřijde nijak směšné, to kdyby to někdo chtěl pak použít k zhodnocení mé osoby.


145
n/a
 #13677 

| Předmět: RE: RE:
23.03.20 15:49:21 | #13694 (2)

Hadat se s Tebou nehodlám, ani mluvit, stačí., když to uvidíš. Hádej se, se sebou sama. Mne je to dál volny!!!


n/a
n/a
 #13681 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.03.20 08:09:16 | #13908 (3)

Ano vidím, hádáš se sám se sebou


145
n/a
 #13694 

| Předmět: Rusko
23.03.20 09:24:51 | #13665

Zbity za usmev:

«Досталось из-за того, что улыбнулся»

В декабре 2019 года Саратовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы верующих и оставил приговор в силе. В начале февраля пятеро из шести осужденных Свидетелей Иеговы были этапированы в Исправительную колонию №1 в Оренбурге, а 6 февраля, по прибытии, их всех избили сотрудники колонии.

«Посадили на корточки и начали избивать дубинками, руками и ногами. Феликсу досталось больше всего, скорее всего из-за того, что он там улыбнулся на входе, потому что он улыбчивый»,— рассказывает о тех событиях Евгения Лагунова, жена Феликса Махаммадиева.

После побоев врачи диагностировали у Феликса Махаммадиева перелом ребра, повреждение легкого и почки.

"Mám to, protože jsem se usmál."

V prosinci 2019 Krajský soud v Saratově zamítl odvolání věřících a potvrdil rozsudek. Začátkem února bylo pět ze šesti odsouzených Jehovových svědků převedeno do korekční kolonie č. 1 v Orenburgu a 6. února po příjezdu byli všichni zbiti zaměstnanci kolonie.

"Dřepli dolů a začali mě mlátit obušky, pažemi a nohama." Felix se dostal nejpravděpodobněji kvůli tomu, že se tam u vchodu usmál, protože se usmívá, “říká o těchto událostech manželka Felix Makhammadievové Evgenia Lagunová .

Po porážce lékaři diagnostikovali zlomeninu žebra, plic a ledvin u Felixe Makhammadijeva.

Porážka je vyšetření! Made in google...

https://jw-russia.org/news/2020/03/38.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rusko
23.03.20 09:29:15 | #13668 (1)

"Demokratický" příspěvek, komunistické strany katoliku:

visitor77 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: Amnesty international04­.03.20 09:06:06 | #11044 (2)
áno, všelijaké nadácie a mimovládky (financuje ich štát) paradoxne rozkladajú štát, financujú ich zahraniční sponzori, ktorú sú väčšinou proti danej vláde, sledujú americké a iné záujmy...


n/a
n/a
 #13665 

| Předmět: RE: RE: Rusko
23.03.20 09:40:29 | #13673 (2)

Stejny "demokrat" nám přispívá dal, reakce na sdělení amnesty international, že svědky berou jako vězně svědomí!

visitor77 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: Amnesty international04­.03.20 10:02:01 | #11052 (3)
add: ale mimovládky, ktoré sa pletú do politiky, ľudské práva si vysvetľľujú jak se im líbí vzhľadom na ich morálny ultraliberálny­profil), sú veľmi nebezpečné, môže to byť rrakovina spoločnosti....


n/a
n/a
 #13668 

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
23.03.20 09:50:16 | #13674 (3)

proč mi to připomíná schůze KSČ?


n/a
n/a
 #13673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
23.03.20 09:55:09 | #13675 (4)

Nebo kostnický koncil.. *11334*


n/a
n/a
 #13674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
23.03.20 10:00:40 | #13676 (5)

Ano

visitor77 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: Rusko02.03.20 09:36:27 | #10770 (3)
ale ne, Rusko to je perspektíva...vie, ako si ochrániť svoju apoštolskú cirkev, vieru, tradície, svoju kultúru, - vie, čo pre "ródinu"/vlasť znamenajú....


n/a
n/a
 #13675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
23.03.20 12:11:18 | #13684 (6)

v čom je problém?


n/a
n/a
 #13676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
23.03.20 13:12:21 | #13686 (7)

V tobě, Visitore. Ake tomu nerozumíš... *2108*


n/a
n/a
 #13684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
24.03.20 13:54:09 | #13800 (8)

ja rozumím mnohým iným veciam, a vám dokonale:-)


n/a
n/a
 #13686 

| Předmět:
22.03.20 19:06:33 | #13626

A ty jsi nikdy nevysvětlil, jak tyo víš.


n/a
n/a

| Předmět: RE:
22.03.20 22:53:00 | #13640 (1)

Ja to vidim tak. ze u slova jehova ktere je udvozeno od souhlasek JHVH - nebo teda jmeno Jehova chybi posledni souhlaska H - proto je muj usudek, ze Jehova neni spravne jmeno podle JHVH nevim proc je posledni H ve jmenu nepouzito?


110
n/a
 #13626 

| Předmět: RE: RE:
22.03.20 22:59:34 | #13641 (2)

Protože se to poslední H nevyslovuje. A to tedy ani v hebrejštině. To H na konci znamená, že se samohláslka před ním čte jako A. V angličtibně se třeba H na konci píše, ale taky se nevyslovuje - podlůe anglické výslovnosti. V češtině kdyby se psalo, muselo by se vyslovit.


n/a
n/a
 #13640 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.03.20 23:14:49 | #13642 (3)

nechci odporovat tvym znalostem - moje znalosti jsou - ve stare hebrejstine se nepouzivali souhlasky proto kazda ale kazda samohlaska mela svuj vyznam a vzdy se vyslovovala - nemuzes srovnava anglictinu ze starou hebrejstinou anglicani reknou van a napisou one to nejde srovnavat - srovnej to ze starou hebrejstinou kde neexistuje zadne jine psane slovo ze samohlasek aby se tam ta samohlaska i nevyslovovala - jedine takove slovo je prave to JHVH - proto jsem presvedceny, ze Jehova neni spravne jmeno Boha a proto ho neuznavam a nepouzivam. Jinak kdyz se vy milne domnivate a verite tomu tak si ho klidne pouzivejte.


110
n/a
 #13641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 23:26:14 | #13643 (4)

Ve staré hebrejštině se právě nepoužívaly SAMOHLÁSKY.
Pravidlo H na konci slova platí právě pro hebrejštinu (o anglitiněš jsem psala v trochu joné souvislosti). V čem je jedinečné slovo JHVH? Zapisuje se stejně jako všechna ostatní starohebrejská slova - jen souhláskami.

Neuznávej, nepoužívej, je to tvoje volba.

Ono je to totiž jedno, co děláme nebo neděláme, vyslovujeme nebo nevyslovujeme, jsou lidi, u kterých to vždycky bude špatně, ať děláme, jak děláme. Nepatříš taky mezi ně? *15238*


n/a
n/a
 #13642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 00:10:57 | #13644 (5)

prave proto, ze stara hebrejstina namela samohlasky tak kazda souhlaska se vyslovovala -- Muzes prosim nekde sehnat jeste jedno jedine starohebrejske slovo psane pouze se samohlaskama kde by se ta samohlaska nevyslovovala jak u JHVH? Dik - Ja vas pouze chci dostat s te milne cesty kde jste. Ale ma snaha je marna je marna.


110
n/a
 #13643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 00:25:52 | #13645 (6)

A co když se mýlíš ty? *24611*
Třeba Hannah - Hana?
Mariah - Maria?
Já opravdu nevím, musela bych to studovat nebo kdopvíkde shánět. Prostě je to tak, že H na konci se nevyslovuje.Aůe vidím, že se potrzuje to, co jsem předtím psala, prostě MUSÍME to mít špatně, kdyby jánevímco! *2108*


n/a
n/a
 #13644 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 01:34:29 | #13648 (7)

Ach jo to snad ani neni mozne toto -- promin ale pises a nevis co -- ja jasne napsal:
Muzes prosim nekde sehnat jeste jedno jedine starohebrejske slovo psane pouze se samohlaskama kde by se ta samohlaska nevyslovovala jak u JHVH?
Rozumis co jsem chtel po tobe? a ty napises Hannah novodobe hebrejske jmeno a jeste k tomu pridas anglicky prekl;ad toho jmena :-( jsem dost zklaman. Ja pozaduji jedno jedine starohebrejske slovo pouze ze " samohlasek" kde se jedna s tech samohlasek nevyslovuje - chapes? Jedine je pouze to JHVH proto ho neuznavam jako jmeno Bozi. Myslim ten vas spatny preklad.


110
n/a
 #13645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 02:07:04 | #13650 (8)

nemohu něco napsat aby to tam bylo, když se to tam nemá vyskytovat.


 #13648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 02:17:42 | #13651 (9)

Jak je potom mozne, ze ustredi SJ v USA jasne pise Jehovah a cesi jako jejich podrizeny uz to jmeno skomoli a pise pouze Jehova bez h a tvrdi mne, ze se nevyslovuje - treba ne ale urcite se pise.


110
n/a
 #13650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:25:17 | #13666 (10)

Protože potom bychom museli říkat Jehovahu, a nikoli Jehovo. Prostě zákonitosti českého jazyka. A zase, Kiwi, nejde o náš výmysl, podívej se třeba do nějaké encyklopedie či slovníku.


n/a
n/a
 #13651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:17:33 | #13661 (8)

Hana (angl. Hannah) byla matka proroka Samuela.
Připadá ti to jméno málo starohebrejské? *2003*


 #13648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:19:29 | #13662 (8)

Pokud sis všiml, Kiwi, psala jsem to s otazníkem a ještě jsem ti k tomu něco připsala. Neznám starohebrejštinu, vycházím jen z toho, co jsem si kde přečetla. Tvar Božího jména Jehova ani Jahve jsme si nevymysleli my, jsou to tvary starobylé, všeobecně známé a přijímané, tak si to vyřiď s jazykovědci, kteří to vyzkoumali. A vůbec si Božího jména nemusíš všímat. *2108*


n/a
n/a
 #13648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:30:19 | #13669 (9)

zase spatne - mne Bozi jmeno nevadi pokud se jedno o spravne Bozi jmeno


110
n/a
 #13662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:37:26 | #13672 (10)

To máš fakt jedno. Stejně nevíš, kdo to je. *3409*


n/a
n/a
 #13669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 10:28:51 | #13680 (10)

Zase špatně.
O problému toho víš zoufale málo, abys mohl posuzovat, co je dobře a co špatně. *735*


 #13669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 00:28:16 | #13646 (5)

JHVH :
Jelikož původní hebrejský text dochoval pouze tyto čtyři konsonanty, zatímco vokály nikoli, nelze původní výslovnost těchto čtyř písmen spolehlivě rekonstruovat. Kvůli obavě ze zneuctění jména Božího Židé a většina křesťanských církví vlastní jméno Boží raději téměř vůbec nepoužívá jako výraz úcty vůči jménu Božímu a raději jej nahrazují náhradními výrazy !!
*33684* *65* *65*


100
n/a
 #13643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 01:20:34 | #13647 (6)

Co myslíš, Dalko: Židé po tisíciletí psali a vyslovovali Boží jméno, a najednou ho zapomněli, tak se rozhodli ho radši nevyslovovat, aby ho špatnou výslovností nezneuctívali? Není to trochu postavené na hlavu? A křesťané najednou přejímají ryze židovský zvyk a taky Boží jméno nevyslovují? A co znamená to téměř vůbec? Jako že občas Boží jméno někam napíšou, a nebojí se, že ho špatným zápisem zneuctí? Sporadicky používané nesprávně napsané jméno Boha nezneuctí? Co je to za scízu? Ono to asi bude všechno trochu jinakl, viď? *6876*


n/a
n/a
 #13646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 01:50:09 | #13649 (7)

na hlavu to neni postavene - skomolit moje jmeno neni problem ale skomolit Bozi jmeno je neopustitelny hrich proto je lepsi Boha titulovat - pan - hospodin - lord nebo tak nejak a odpustit si jeho skomolene jmeno.


110
n/a
 #13647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:21:25 | #13663 (8)

Dělej, Kiwi, jak myslíš. Nikdo ti Boží jméno přece nenutí. *3312*


n/a
n/a
 #13649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 08:27:01 | #13658 (7)

Jehova,Jahve,Jih­va,Johev,Jihev,Je­hav,Johov,Johiv,­.....atd.
*65*
Které je správné?
Jak víte,že jsou dosazené správné samohlásky?
Můžete poskytnout nějaký "zdroj"?
Díky.
*65*


100
n/a
 #13647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:10:46 | #13660 (8)

Uvedená jména jsou už mutace v jednotlivých současných jazycích. Každý jazyk vyslovuje hebrejská nebo vůbec cizojazyčná jména trochu odlišně. Nikoho to nepřekvapuje.
Původní přesnou výslovnost Božího jména neznáme, ale odborníci (nikoli pouze SJ) se přiklánějí pouze ke dvěma nejpravděpodob­nějším variantám - Jahve a Jehova.
Jak k tomu došli?

  1. V přiřazování samohlásek existovaly přece jen určité zákonitosti. Lze je vysledovat ve starých rukopisech, kde už se objevily značky, které navigovaly k použitým samohláskám. Například v Leningradském kodexu z 12. století, jsou u tetragrammatonu uvedeny značky, které ukazují na výslovnost jehvah nebo také jehvih.
  2. Boží jméno je obsažené v podobě takzvané teoforické částice v řadě hebrejských jmen, například Izajáš, nebo to nejznámější Jehošua, zkráceně Jošua. Tady se výslovnost zachovala.

Zakazování Božího jména se u Židů začalo prosazovat postupně, přibližně v Ježíšově době. Chtěli zabránit jeho zneužívání v kabale, v nekonečně se opakujících modlitbách nebo dokonce v magických rituálech. To vše bylo skutečné porušování příslušného bodu Desatera.
Jiná věc byla záliba rabínů v neustálém vytváření nových pravidel pro cokoli, za což je i Ježíš kritizoval.

Katolické církvi Boží jméno překáželo v prosazování trojiční nauky. Když bylo nahrazeno titulem Pán, tak byl Ježíš Pán, Bůh byl Pán, a rázem bylo po problému.


 #13658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:34:31 | #13671 (9)

Jiná věc byla záliba rabínů v neustálém vytváření nových pravidel pro cokoli, za což je i Ježíš kritizoval.
*65*
Myslím,že taková záliba se projevovala jak u církve,tak i u jiných "odnoží",SJ nevyjímajíc.
*81*
Například v Leningradském kodexu z 12. století, jsou u tetragrammatonu uvedeny značky.
Nějak pozdě,ne?
Stát se zajímavým - "Já to vyřešil"!
*65*
Jinak se nedivým tvoji "obhajoby",protože ses to tak naučil - tak jak visitor obhajuje to,co se naučil on.
*33684*


100
n/a
 #13660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 10:26:00 | #13679 (10)

Ježíš ta přidaná pravidla kritizoval konkrétně. Co ty? Dáš něco k dobru?
*33018*
Takže oprava, Leningradský kodex je z počátku 11. století. Samohláskové značky obsahuje v celém textu, nikoli pouze u Božího jména.
Samohláskové značky začali zavádět masoreti někdy v 7. století n.l.
Každý jazyk se totiž vyvíjí včetně jeho psané podoby.
*18328*
Ano, něco jsem se naučil, a nejen o Božím jménu. Pokud něco nevím, tak si to najdu v odborné literatuře, stejně jako to, co uvádím o výslovnosti tetragrammatonu.
Není to "vynález" svědků Jehovových.
Co a jak ses naučil ty?
*16172*


 #13671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 16:24:14 | #13699 (6)

Visitor to nazývá zidovceni!


n/a
n/a
 #13646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 02:20:43 | #13652 (4)

stará hebrejština používala jen souhlásky,samoh­lásky byli pro skloňování a četli se podle tradice. nebyli zapisovány. JHVH není Boží jméno pokud bychom ho četli tak jak je psáno. Chybí mu samohlásky. Které nikdo nezná kromě svědků.


 #13642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 09:28:09 | #13667 (5)

No a to teprve nevíte, co všechno nezná METATRON! *15238* Třeba že se Boží jméno ve tvaru Jehova či Jahve používalo dlouhá staletí předtím, než na to přišli svědkové Johovovi! *3357*


n/a
n/a
 #13652 

| Předmět: shromáždění po internetu
22.03.20 15:25:32 | #13543

Tak jsme si dnes poprvé vyzkoušeli společné shromáždění po internetu.
Přednáška byla přenášená pro všechny z Prahy, studium Strážné věže už bylo v režii sboru.
Nebylo to po skypu, ale používáme progeram jitsi.org.
Při komentářích jsme se dobře viděli i slyšeli.
Občas nějaké to "kouzlo nechtěného" nás všechny pobavilo. *33121*| Předmět: RE: shromáždění po internetu
22.03.20 17:55:30 | #13606 (1)

vaša existencia je založená na prednáškach? ak sú tie prednášky biblicky verné, tak by tam mala byť zdôraznené slávenie Kristovej obeti - umučenia a zmrtvýchvstania Krista - prečo neslávite túto liturgiu/Večera Pánova, keď to robia všetci kresťania? - prečo nelámete chlieb a neprijímate ho ako živé telo Kristovo, ako to robili už v katakombách prví kresťania?


n/a
n/a

| Předmět: smazání příspěvků
22.03.20 14:34:08 | #13515

Tak jsem to tady trochu promazal. *3509*
Příspěvky, které mají za cíl pouze urážet popř. zesměšňovat tady nemají místo.
Upozorňuji na to zejména Metatrona. *3467*
Pokud se s tím svezl někdo nevinně omlouvám se.| Předmět: RE: smazání příspěvků
22.03.20 16:45:00 | #13588 (1)

Jo můžeš to mazat.| Předmět: RE: RE: smazání příspěvků
22.03.20 17:05:20 | #13597 (2)

Já to četl a máš naprostou pravdu. Dřív to s ní ale bylo ještě horší, to teď už se hodně krotí.


-110
n/a

| Předmět: Rusko
22.03.20 10:26:44 | #13466

Návrat sovětské totality:
Житель Липецка Виктор Бачурин вместе с двумя единоверцами были отправлены за решетку после серии обысков, прошедших 2 декабря 2019 года. Через два дня по ходатайству следователя Следственного отдела УФСБ России по Липецкой области, не уведомив родственников, Советский районный суд города Липецка отправил их в СИЗО.
Lipetsk s bydlištěm Viktorem Bachurinem, spolu se dvěma spoluvěřícími, byl poslán do vězení po sérii vyhledávání, která se konala 2. prosince 2019. O dva dny později, na žádost vyšetřovatele vyšetřovacího oddělení FSB Ruska v lipetské oblasti, aniž by to oznámil příbuzným, je sovětský okresní soud města Lipetsk poslal do vazebního centra.

https://jw-russia.org/prisoners/bachurin.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rusko
22.03.20 14:30:58 | #13514 (1)

...zasa len to B:-)


n/a
n/a
 #13466 

| Předmět: RE: RE: Rusko
22.03.20 14:35:27 | #13518 (2)

"A" ti nemá cenu sdělovat. Stejně to zpochybníš.
Prostě to máš nastaveno tak, že máme, co si zasloužíme.


 #13514 

| Předmět: RE: RE: RE: Rusko
22.03.20 15:00:16 | #13530 (3)

výmluva, to A som tu doteraz nečítal, len sa "vyplačkáva" s B....


n/a
n/a
 #13518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rusko
22.03.20 15:49:02 | #13560 (4)

To je od tebe fakt hnusné, to "vyplačkávání" Mně se z toho normálně obrací žaludek. Naši bratři tady zažívají docea životní dramata, zlé pronásledování podněcované ruskou církví, a ty tomu říkáš vyplačkávání, cyniku? *6094* V životě jsem potkala málo takhle zlých lidí.


n/a
n/a
 #13530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
22.03.20 18:12:46 | #13615 (5)

opakujem, napíšte aj príčiny, prečo sú konkrétni vaši bratři perzekuovaní, predsa to musí byť právne uvedené, podložené - to nejde len tak zatknout a vec je vybavená...


n/a
n/a
 #13560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rusko
22.03.20 19:16:05 | #13633 (6)

Inkviziční procesy chápeš?


n/a
n/a
 #13615 

| Předmět: RE: RE: Rusko
22.03.20 15:08:40 | #13532 (2)

A je inkvizice. *11334*


n/a
n/a
 #13514 

| Předmět: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 09:50:34 | #13449

zkusim to jinak -- kolik jinych cirkevi na zemi - nabozenskych spolku sekt jeste veri, ze Bozi jmeno je Jehova mimo sekty SJ?


110
n/a

| Předmět: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 10:02:27 | #13458 (1)

Přes všechny snahy církve Boží jméno vymazat z povědomí lidstva se Boží jméno dochovalo a dneska už o něm vědí snad všichni. Jméno Jehova použil dokonce i papež František, tvar Jehova/Jahve či podobný je v mnohých Biblích, v kostelích, na starých mincích a různých nápisech, ve slovnících a encyklopediích... Snad i na Nový Zéland se Boží jméno doneslo, jen snad ke Kiwimu ještě ne... *24581*


n/a
n/a
 #13449 

| Předmět: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 10:06:26 | #13461 (2)

Ale ja raději jméno Boha živých hezky česky: JSEM, to je skoro ve všech Biblích v Exodus 3/14.


n/a
n/a
 #13458 

| Předmět: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 11:11:32 | #13473 (2)

To je divný Papež používá jméno Jehova a církev má všechnu snahu vymazat jméno Jehova? Takže je papež zrádce co bojuje proti církvi a klidně Jméno používá?


 #13458 

| Předmět: RE: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 11:35:40 | #13480 (3)

Napsal jsem, že přes všechny snahy církve Boží jméno vymazat z povědomí lidstva se Boží jméno dochovalo dodnes. Ty nevíš, že církev ho zakázala používat při kázání v kostele? A z věřících by jo znal, nebýt svědků Jehovových, asi málokdo.
Papež František ho použil nejméně jednou, a to když vyjmenovával různé víry v různé bohy... Určitě ho nepozužívá při mši.

No a co to ostatní, co jsem napsala? *3199*


n/a
n/a
 #13473 

| Předmět: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 11:24:15 | #13477 (2)

Těžko říkat, že měli církve nějakou snahu vymazat z povědomí lidstva Boží jméno, když se to jméno vyskytuje v Biblích i kostelech. Tohle obvinění je lživé a vzpomeň si na to, až zas budete mít řeči, že někdo něco ohledně vás překrucuje!


-110
n/a
 #13458 

| Předmět: RE: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 11:39:16 | #13481 (3)

Boží jméno zmizelo z Biblí. Nepoužívalo se v kostelích. Lidi ho neznali a dosud ho považují za něco nepatřičného. Podívej se, jak tu proti němu kdekdo brojí a obhajuje jeho nevyslovování. Například \|Kiwi je katolík, a ohledně Božího jména je zmaten, jak by řekl Moravák, jako cigán v kukuřici. *500*


n/a
n/a
 #13477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je Jehova??
22.03.20 13:17:00 | #13503 (4)

Tak teďka zase říkáš úplný opak. Nejdřív v Biblích a kostelích je a pak zase neni. Ty máš úžasný dar popírat samu sebe. *27179*


-110
n/a
 #13481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je…
22.03.20 14:09:08 | #13510 (5)

Když píšu "v kostelích" nebo "v Biblích", nemyslím tím ve všech. Ale tu a tam se najde, a ještě na Diskutnících jsme několikrát uváděli fotogragie takových míst, kde je nápis Jahve, Jehiova či podobně, a i třeba tady jsme nejednou uváděli Bible, které Boží jméno obsahují. Visitor to všechno shodil, všechno to napsali nějací nevzdělaní plagiátoři. Jestli je někde v kostele uveden hebrejský tetragrammaton, tak prostí věřící o tom ani nevědí, nevědí, co to znamená, natožpak jak se to čte. Umíš si představit, s jakým kvantem lidí jsem už mluvila o jménu Boha? A nikdo nevěděl. Většinou "Ježíš" nebo prostě "Bůh"... "Jehova" či "Jahve" je pro ně něco jako sprosté slovo, protože si to spojili se SJ. A nevymlouvej mi to, muvím z praxe. *17622*


n/a
n/a
 #13503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno je…
22.03.20 14:38:11 | #13519 (6)

Ve všech církevních Biblích je Boží jméno zmíněno. Čtenář je o něm informován jak v předmluvě, tak v poznámce pod čarou v Ex 3,14, takže není pravda, že by se církev snažila Boží jméno nějak zamlčovat. Takováto obvinění jsou lež! Stejně tak jeho výskyt v některých kostelích ukazuje na lživost takového obvinění!


-110
n/a
 #13510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi jmeno…
22.03.20 14:45:29 | #13524 (7)

Važ slova, soucte, tady nikdo nelže, jen ty se snažíš za každou cenu útočit.
Visitor ti vysvětlí, že grafické ztvárnění Božího jména na církevních stavbách byla pouze autorská licence, se kterou nemá církev nic společného.
Pokud jde o ty vysvětlivky, tak např. v ČEP je v předmluvě zmínka o "Božím jménu jahvé, psáno s malým(!) "j".
O těch několika tisících výskytů Božího jména v textu cudně pomlčíš?


 #13519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bozi…
22.03.20 14:54:01 | #13529 (8)

Já neříkám, že někdo lže, ale že nějaké tvrzení je lživé. Kdyby církev opravdu chtěla Boží jméno zamlčovat, tak se nedostane ani do těch kostelů, ani do těch Biblí.


-110
n/a
 #13524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 15:10:04 | #13533 (9)

Napsal jsi, že je to lež.
Na slovíčkaření si najde někoho jiného, kdo do toho s tebou půjde.


 #13529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 15:16:08 | #13538 (10)

Ano, napsal jsem že nějaké tvrzení je lež/lživé. Protože tak to je, jak jsem vysvětlil.


-110
n/a
 #13533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 15:45:18 | #13557 (9)

Tak proč ho věřící neznají? A co v těch Biblích? Kolik jich znáš s Božím jménem? Kdy takové Boží jméno zazní z kazatelny?


n/a
n/a
 #13529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 15:48:23 | #13559 (10)

Já nevim proč ho neznají. Já jsem žádný takový výzkum nedělal.
Kolik jich znám s Božím jménem jsem ti právě vypsal!!!!!
Kdy zazní z kazatelny nevim.
*33021* *33021* *33021*


-110
n/a
 #13557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:14:13 | #13578 (11)

Četla jsem, že to mají zakázané nějakým církevním výnosem.

To je žalostně málo, nemyslíš? A žádná z nich navíc není katolická, to ti Visitor vysvětlí.


n/a
n/a
 #13559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:19:42 | #13580 (12)

To jsou nejpoužívanější české Bible a mají církevní schválení.


-110
n/a
 #13578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:31:49 | #13586 (13)

Co píše B21 o Božím jménu, prosím?
Kralická to má v nějaké poznámečce jen v někaém vydání z mnoha, Rose bude vědět, citoval to tu.

A nakonec to, co je napsáno v EP, je spíš přizná í k strašnému zločinu, totiž k odebrání jména autora, samotného Stvořitele, z jeho díla, a nahrazení toho jména tizulem Hospodin.

Když si lidi čtou Bibli, prakticky se Bioží jméno nedozvědí. A z kazatelny už vůbec ne.


n/a
n/a
 #13580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 16:16:10 | #13579 (11)

Původně jsi napsal:
"Ve všech církevních Biblích je Boží jméno zmíněno. Čtenář je o něm informován jak v předmluvě, tak v poznámce pod čarou v Ex 3,14"


n/a
n/a
 #13559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 17:01:51 | #13596 (12)

existuje len jedna Bible - Vulgata/Neva Vulgata (ktorú užíva Cirkev) - tam Boží jméno vyjadrené /výslovne) nie je...


n/a
n/a
 #13579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 17:06:04 | #13598 (13)

No vidíš. Církev Boží jméno zamlčuje. Tak to řekni taky Součtovi. *3820*


n/a
n/a
 #13596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.03.20 18:18:50 | #13618 (14)

nemá čo zamlčovať, nezamlčuje co v Bibli není...


n/a
n/a