Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 207126x
Příspěvků:
14097

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Lukáš 21:34-36
30.11.20 06:26:20 | #16361

(Lukáš 21:34-36)
Dávejte však na sebe pozor, aby vaše srdce nikdy nebylo obtíženo přejídáním a silným pitím a úzkostnými životními starostmi a aby na vás náhle, v jednom okamžiku, nepřišel ten den jako léčka. Přijde totiž na všechny, kdo bydlí na tváři celé země. Zůstaňte tedy bdělí a v každé době úpěnlivě proste, aby se vám podařilo uniknout všem těmto věcem, jimž je určeno, aby nastaly, a stát před Synem člověka.“


n/a
n/a

| Předmět: stvoreni
před 17 hodinami | #16394

Konwalinko pises o Biblickem stvoreni :
Při tomhle procesů odhalení země, mě napadá, že to všechno tady bylo, Bůh dál tomu jen řád, svým Slovem umístil na správné místo.....v tom chaosu udělal pořádek.
Kiwi: Podle tebe Buh nebyl stvoritel ale uklizec?


110
n/a

| Předmět: RE: stvoreni
před 5 hodinami | #16400 (1)

A jej kiwiku, to jsem tomu zase dala. Z Boha v tvém případě jsem uklízeče udělala *3473*

Mě se to tak líbilo jak jsem to napsala. Úplně jsem se vžila do toho, jak Bůh byl sám v té temnotě , propast kolem .....a najednou vznikalo tak nádherné dílo, každý Boží den něco nového. Musel to být krásný pocit, když Bůh odhalil zemi.... ten den se končí větou .... Bůh viděl, že je to dobré....
Ptáš se mě zdáli Bůh nebyl stvořitel? Určitě byl.....o jeho díle stvoření nám krásně vypráví taky moudrost v přísloví....

Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před časem. Od věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou naplněny byly prameny. Předtím než byly hory zapuštěny, dříve než pahorky jsem se zrodila, ještě než učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první prach........
Přísloví 8:22‭-‬26 B2

Což mi napovídá, že dílo Boží zde probíhalo dávno, dříve než začal svět.... ...


30
n/a
 #16394 

| Předmět: RE: stvoreni
před 4 hodinami | #16401 (1)

Všechno tady bylo? Odkud?
Vesmír měl počátek, kdo ho udělal? To samo???
*20390*


n/a
n/a
 #16394 

| Předmět: Lukáš 14:1-6
27.11.20 22:47:08 | #16282

(Lukáš 14:1-6)
A když při jedné příležitosti vešel v sabatu do domu kohosi z vládců farizeů, aby pojedl jídlo, bedlivě na něj dávali pozor. A pohleďme, před ním byl nějaký člověk, který měl vodnatelnost. Ježíš tedy odpověděl a mluvil k těm, kdo byli zběhlí v Zákoně, a k farizeům a řekl: „Je zákonné v sabatu léčit, nebo ne?“ Ale mlčeli. Na to uchopil [toho člověka], uzdravil ho a poslal [ho] pryč. A řekl jim: „Kdo z vás, jestliže mu spadne syn nebo býk do studny, ho v sabatním dnu ihned nevytáhne?“ A na to nebyli schopni odpovědět.

Zachoval se Ježíš jako "pán sabatu" a porušil ustanovení pro sabat?
Nebo usvědčil farizeje z neznalosti?


n/a
n/a

| Předmět: RE: Lukáš 14:1-6
28.11.20 08:59:55 | #16288 (1)

Skutečnost byla taková, že farizeové vytvořili složitý systém pokynů a nařízení, ve kterém se vyznali jen někteří z nich. Proto o nich Ježíš řekl:
(Matouš 15:6-9)
***A tak jste učinili Boží slovo neplatným kvůli své tradici. Pokrytci, vhodně o vás prorokoval Izajáš, když řekl: Tento lid mě ctí svými rty, ale jejich srdce je ode mne daleko vzdáleno. Je marné, že mě stále uctívají, protože vyučují lidské příkazy jako nauky.‘“

V předložené pasáži měl Ježíš na mysli toto přikázání:
(5. Mojžíšova 22:4) Neuvidíš osla svého bratra nebo jeho býka upadnout na cestě a úmyslně se od nich neodtáhneš. Rozhodně bys mu měl pomoci je zvednout.

Na jiném místě to komentoval takto:
(Matouš 12:11)
Řekl jim: „Kdo mezi vámi bude [takový] člověk, který bude mít jednu ovci, a jestliže ta upadne do jámy v sabatu, neuchopí ji a nevyzvedne?

Ustanovení sabatu se původně netýkalo neodkladných prací, tedy těch, které nemohly počkat, nebo které se nedaly vykonat předem.

To vše Ježíš shrnul takto:
(Matouš 23:2-4)
„Znalci Zákona a farizeové se posadili na Mojžíšově místě. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám povídají, ale nečiňte podle jejich skutků, protože mluví, ale nekonají. Svazují těžký náklad a dávají jej na ramena lidí, ale sami nejsou ochotni jím ani prstem pohnout.


n/a
n/a
 #16282 

| Předmět: RE: Lukáš 14:1-6
28.11.20 10:33:42 | #16294 (1)

koukam, ze SJ delaji z Bible hadankovou knizku. Skda, ze Bozi slova nejsou jasna a nemusime hadat *10156*


110
n/a
 #16282 

| Předmět: RE: RE: Lukáš 14:1-6
28.11.20 13:13:06 | #16295 (2)

Tak už to prostě chodí.
Poznání je založené na kladení otázek a hledání odpovědí. *33084*


n/a
n/a
 #16294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 22:08:38 | #16281

kiwimane, stvoření nebylo okamžité. V první kapitole Mojžíšové, Bůh učinil člověkana obraz Boží. To je ta duchovní čas člověka.

V druhé kapitole tvořil tělo člověka ( takže i to trvalo nějakou dobu ) Je dokonce psáno, že formoval. Dávid v žalmech píše " tkal " Což by ti mělo napovědět, že to muselo nějakou dobu trvat.
Z prachů země. Ty si vážně myslíš, že člověk byl uplacan z hlíny? Člověk musel přijít na svět v takovém programů, jak to funguje do dnešního dne. Tělo člověka se skládá ze všech prvků, které jsou v zemi......a až potom do jeho chřípí vdechl dech života.
Všechno co je živé zvířata, každá rostlina, člověk pochází ze semene. Semeno je počátek všeho...

A co se týče Evy, tak tam není velky rozdíl *3473* Adama sformoval, Evu vytvořil. *30944*

Adama z prachů země. Evu z žebra...
kost z mých kosti.... v kostech se nachází červená kostní dřeň....a ta se skládá ze tří typů buněk. Jedna ta buňka se podobá dokonce buňce embrya.....to jen v krátkosti. Máš na to celý zbytek života, abys si to prostudoval.
Ještě podotknu, že na Adama přivedl Bůh hluboký spánek. Vypadá to, že to byla první operace na zemi s narkózou *3473*


30
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 05:33:02 | #16283 (1)

konwalinko - jsi uzasna *27179* *27179* *27179* mela by jsi napsat scenar k filmu urcite by to vyhralo oskara za nejlepsi komedii *27179* *27179* *27179*


110
n/a
 #16281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 08:16:47 | #16284 (2)

🥝 děkuji za radu, ale slibuješ nedosažitelné. Konkurence komedií je velká, hlavně v politice. *30944*
Jinak ohodnocení mého příspěvku šesti veselými smajlíky mě sklamalo. Aspoň sedm kdybys hodil, když už ne deset.
*3456* *30944*


30
n/a
 #16283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 08:22:14 | #16285 (3)

Buh stvoril vse za 6 dni a sedmi odpociva *17130* Ja mam konec soboty posledniho dne *17130*


110
n/a
 #16284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 08:39:39 | #16286 (4)

A v osmém znovu do práce *3473*


30
n/a
 #16285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 08:12:33 | #16322 (1)

Konwalinko, to už jsme diskutovali, ale ještě jednou: člověk nebyl stvořen nejprve duchovně, a pak tělesně. Nic v Písmu o tom nesvědčí. Člověk byl stvořen pro hmotný žuivot tady na zemi.


n/a
n/a
 #16281 

| Předmět: Jozue 1:9
26.11.20 16:40:19 | #16231

(Jozue 1:9)
Znovu ti přikazuji: Buď odvážný a silný. Neměj strach ani se neděs, vždyť Jehova, tvůj Bůh, bude s tebou, kamkoli půjdeš.

Dnes si vypomůžeme rozborem z článku.
Co vás k tomu třeba napadne...
BIBLICKÉ VERŠE POD LUPOU


n/a
n/a

| Předmět: RE: Jozue 1:9
26.11.20 20:31:00 | #16233 (1)

"To, co Jehova řekl Jozuovi, může lidem dodat sílu i dnes. Je z toho vidět, jak Jehovovi záleží na těch, kdo mu slouží "

takže před vznikem SJ, byli lidé docela namydlení


6
n/a
 #16231 

| Předmět: RE: RE: Jozue 1:9
26.11.20 21:31:44 | #16234 (2)

SJ vznikli z odpadliku od RKC


110
n/a
 #16233 

| Předmět: RE: RE: RE: Jozue 1:9
26.11.20 21:51:14 | #16236 (3)

Nevznikli. To máš špatně.


n/a
n/a
 #16234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
26.11.20 22:06:12 | #16237 (4)

oprav mne - v cem to mam spatne?


110
n/a
 #16236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
26.11.20 22:09:25 | #16238 (5)

nebo si myslis, ze se jednalo o samoustanoveni


110
n/a
 #16237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 07:11:03 | #16245 (6)

Návrat k čistému křesťanství, založeném Ježíšem. S katolíky nemáme nic společného.


n/a
n/a
 #16238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 07:34:13 | #16249 (5)

V hlavě!


n/a
n/a
 #16237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 10:04:25 | #16257 (6)

Rosse my vsichni tady vime , ze mas v hlave


110
n/a
 #16249 

| Předmět: RE: RE: Jozue 1:9
26.11.20 21:50:36 | #16235 (2)

Tak to nám vysvětli proč. *3199*


n/a
n/a
 #16233 

| Předmět: RE: RE: Jozue 1:9
29.11.20 08:13:47 | #16323 (2)

Nechápu chod tvých myšlenek. Nemohl bys to trochu rozvést?


n/a
n/a
 #16233 

| Předmět: RE: Jozue 1:9
26.11.20 22:50:08 | #16239 (1)

Existují minimálně dva důvody, proč měl být Jozue odvážný a silný.

  1. Museli překonat rozvodněný Jordán.
  2. Jericho bylo nejlépe opevněné město v oblasti.

n/a
n/a
 #16231 

| Předmět: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 05:10:22 | #16240 (2)

zajimave - Vas Buh Jehovah byl snim kdyz sel Jozue porazit opevnene mesto a pobit a pozabijet v nem nevinny lid?
-
Muzu vedet odkud Jozue sel aby pozazil mesto Jerycho?


110
n/a
 #16239 

| Předmět: RE: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 06:57:40 | #16241 (3)

Nevinne? *3617*


n/a
n/a
 #16240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 07:09:03 | #16244 (4)

Kananejci! Ctitelé krvezizniveho Baala. *29808*


n/a
n/a
 #16241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 09:02:22 | #16252 (4)

čím se provinily malé děti a kojenci?


4
n/a
 #16241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 09:23:55 | #16254 (5)

Když dělají rodiče chyby, obvykle tím trpí i děti.


n/a
n/a
 #16252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 09:43:55 | #16255 (6)

diky za tu mapu kudy sel Jozue - dalo by se tomu i verit az na malickost rozvodneny Jordan -- to je v teto oblasti dost nesmysl - jestli mas moznost tak tam zalet - az zkonci - covid - okoli Jerycho je poust mezi Jordanem a mestem to same na takove pousti nemuze bit rozvodneni - to za prve a za druhe - Jordan je spise ricka nez reka po prsa vody a sirka kolem Jerycho tak 8m - 12m urcite ne vic neverim, ze byl Jordan rozvodnen - Taky neverim, ze by to Buh stvoritel takle zaridil a potom nechal napsat. Podle mne Mojzis psal v hodne vecech a nevedel o cem - proto nejsem zastancem SZ ale NZ kde jasne pisou Pavel i Petr prukopnici a dalo by se rict zakladatele RKC -- ja vim pro vas je to spatne - nikdy nenapsali jmeno Jehovah --- nic ve zlem mne nevadite - na jednu stranku jste proti vojsku a armade a na druhou je propagujete a pisete, ze Jezis se vrati s mecem v ruce, Ne Ne tak to nebude


110
n/a
 #16254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
28.11.20 08:46:27 | #16287 (7)

Našel jsem toto:
Pod Galilejským mořem Jordán obvykle dosahuje v průměru 1 až 3 m hloubky a je přibližně 27 až 30 m široký. Na jaře se však Jordán vylévá z břehů a je potom mnohem širší a hlubší. (Joz 3:15) V době povodně bylo nebezpečné, aby izraelský národ mužů, žen a dětí překračoval Jordán, zvláště pak v blízkosti Jericha. Proud je zde tak prudký, že i v nedávné době strhl lidi, kteří se tam koupali. Kdysi však Jehova Jordán zázračně zastavil a tak Izraelitům umožnil, aby přešli po suché zemi. (Joz 3:14–17) O staletí později došlo k podobnému zázraku — jednou když byl Elijáš ve společnosti Eliši, a jednou, když byl Eliša sám. (2Kr 2:7, 8, 13, 14) (článek je z roku 1988)
a:
Dnes může být situace jiná díky rozsáhlému zavlažování, jehož důsledkem je i vysýchání Mrtvého moře. Takže není moc rozumné soudit podle současnosti, a zejména ne podle jedné návštěvy dané oblasti, kdy skutečně mohlo být v Jordánu vody "žabám po pupek".
A mimochodem i v pouštních oblastech existují tzv. vádí, říční koryta po většinu roku vyschlá, která se pravidelně mění v prudké toky.


n/a
n/a
 #16255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1…
28.11.20 09:27:13 | #16289 (8)

abuka -- Promin nechci ti nejak zkazit popularitu nebo neco o tobe dokazat - ale vytod z Galilejskeho jezera je opravdu silny cele jezero je neco jako prasklina a zakonite pri jeji vytoku je voda hlubsi a silnejsi ale casem se voda zacina vsakovat do pouste a tok reky je slabsi a slabsi - nema zadny pritok -- Jerycho je od jezera hodne daleko ty pises uplne o necem jinem - teda pises o stejne rece ale uplne jinde rozdil 200 az 300km to nejde srovnavat - u Jerycha je Jordan hluboky tak 1,5m a siroky okolo 10m Jordan se pomalu od jezera Galilejskeho straci - nemuzea to srovnavat s rekou v europe ktera ma hodne pritoku Jordan nema z pouste nic neprityka -- ale v pohode nic se nedeje - stalo se - zapomen - nic ve zlem.


110
n/a
 #16287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 09:32:23 | #16290 (9)

Lide berou vodu z reky a taky se hodne vyparuje - proste se straci az se nakonec strati v mrtvem mory z ktereu zu nevyteka protoze se vyparuje samo o sobe *10156*


110
n/a
 #16289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 10:21:30 | #16292 (9)

Píšu stále o tomtéž.
Právě kvůli současnému masivnímu zavlažování nelze dnešní Jordán srovnávat s Jordánem před 3 500 lety.


n/a
n/a
 #16289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 09:49:40 | #16256 (6)

to je jako omvula za vrazdeni nevinnych deti? Dite muze za chybu rodicu?


110
n/a
 #16254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1:9
27.11.20 10:26:15 | #16258 (7)

kiwiku, je hloupé tady řešit takové věci, když jsi v té době neříl. Jejích zákony dnes už neplatí a proto z našeho pohledu to vypadá smutné. Ano nemyslí si, že my křesťané v dnešní době se s tím umíme vyrovnat a schvalovat to.
Jenže pokud budeš sledovat historii těch národů, jejích zákony ( oko za oko, zub za zub ) tak zjistíš, že takhle jednaly všechny národy.....nebudu se rozepisovat, musíš si v tom sám udělat pořádek.

A ještě jedna taková zmínka, abys pochopil, že nemůžeme minulost porovnávat s přítomností.

Co si myslíš, co by tito lidé v té době žijící řekli na naše zákony, kdyby vstali zmrtvých.

Například zákon o vraždění ještě nenarozených děti? Ročně je to přibližně 48 milionů.

A vidíš, někteří to omlouvají, jiní zase odsuzují.....a generace před námi jsou z toho v šoku.


30
n/a
 #16256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1…
27.11.20 10:41:25 | #16259 (8)

konwalinko - ted stebou souhlasim a v podstate jsem nato same narazel -- vsichni tady posuzujou a srovnavaji to co bylo napsano pred dvematisici lety s dnesni dobou -- my ted uz mame daleko vic informaci nez mel tehdejsi pisatel Bible - priklad = Mojzis napise, ze zemekoule je nejstarsi planetou ve vesmiru - radeji nic - ale souhlsim co pises. Zakony se meni a lidi snima. Pouze lidskost nemuzes zmeni ta zustane porad stejna -- ja dokazu okamzite odpustit.


110
n/a
 #16258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 10:47:34 | #16260 (9)

jeste malixkost Konwalinko - pri poceti -- co si ty myslis kdy se s plodu -- muzskeho sperma a zenskeho vajicka zrodi clovek? -- za jaky cas?


110
n/a
 #16259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:11:37 | #16262 (10)

kiwiku, to je jednoduchá otázka pro nás ženy, my to víme hned první. ( teď mě napadá co si představuješ pod slovem zrodí člověk, jestli máme stejný myšlenkový pochod *4302* ) Človíček se v nás začíná tvořit ihned po oplodnění. Je to zázrak.

Představ si, že každá žena, ktera jde dobrovolně k potratů, mohla kdysi být na tom místě co je teď její dítě. Představ si že to dítě nedostalo šanci žít, tak jak jeho matka, jeho otec?


30
n/a
 #16260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:19:11 | #16264 (11)

ja vim konwalinko, ze to pro vas zeny je jednducha otazka zrovna tak je zenska odpoved - jednoducha *17130* - ja jako muz se ptam - ne kdy se zacina tvorit ale kdy je ztoho stvoreny?


110
n/a
 #16262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 12:06:12 | #16275 (12)

Takže teď k tvé otázce....kdy je stvořený... to se ptáš na špatném čísle *4302* jasnou odpověď by ti měl dát stvořitel.

Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal.
Žalmy 139:13

Stvořitel nás v lůně matky tka..... Což je to dílo stvoření od počátku. Pokud zničíš počátek, zničil jsi celé dílo. Nemůžeš říct, že dílo začíná až teprve, když máš jednu třetinu v ruce...

Jednoduchá odpověď, ženský *30944*


30
n/a
 #16264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:36:14 | #16267 (9)

ano, 🥝 to je přesně, co lidé dělají. Mojžíšové knihy jsou zapsané řečí této doby.

Představ si že tuto řeč si vybral Bůh a poslal nám v té řečí jeho dílo. Hebrejština tehdy, nezněla ani se nepsala jak v dnešní době. Hebrejština tehdy se psala bez čárek, teček, otazníků, vykřičníku, velkých písmen.... Bůh diktoval ( ušetřím otázku jak diktoval...a položím otázku odkud berou nóty skladatele svých unikátních děl, odkud brali spisovatele svá díla? Nebyl internet, sdělovací prostředky a jsou to největší díla, která p dnešní doba už nevyprodukovala ,)

Bůh diktoval, *3473* pisatel jen psal. Možná se mu to někdy zdálo nelogické, nepochopitelné. Ještě jedna zmínka, jazyk hebrejský na počátku, kdy vznikal neměl čas minulý, přítomný ani budoucí. Měl jen čas. Tehdy lidé žili jen v čase...

Co tím chtěl básník říci? Že všechno šlo dopředu i dílo Boží, dostali jsme se do takového stadia, jak kdysi v Babylóně. Začínáme rozumět řečí Boží. Dokonce vědci pracují na tom, aby mohli zachytit hlas člověka, který žil kdysi dávno před námi. Prý si budeme moct jednou poslechnout kázání Ježíše.

Je pravda, jestli Bůh do té doby nezasáhne a tu věř kterou lidstvo staví, nezniči....


30
n/a
 #16259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:38:56 | #16269 (10)

Upřesním, čas dokonavý a nedokonavy....


n/a
n/a
 #16267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:42:36 | #16270 (11)

. V češtině se slovesa posuzují především z hlediska mluvnického času: rozlišuje se čas minulý, přítomný a budoucí. V hebrejštině je naproti tomu důležitý spíše stav děje, než čas, v němž k ději dochází. Děj se považuje buď za dokončený, nebo za nedokončený.

Jestliže sloveso označuje děj dokončený, je v perfektu. Například v 1. Mojžíšově 1:1 je řečeno: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ Děj byl dokončen; Bůh „stvořil“, to znamená ukončil tvoření nebes a země.

Jestliže se děj považuje za nedokončený, je sloveso v imperfektu. Příkladem může být děj popsaný ve 2. Mojžíšově 15:1: „Mojžíš a izraelští synové přistoupili k tomu, aby zpívali.“ Zde vidíme, že děj sice začal probíhat (přistoupili k tomu, aby zpívali), ale ještě nepřestal, byl tedy „imperfektní“, nedokončený.


n/a
n/a
 #16269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:50:03 | #16272 (12)

rosse - Bibli nemuzes posuzovat podle mluvnicke nebo gramaticke cestiny -- mas v hlave?


110
n/a
 #16270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 13:13:54 | #16296 (13)

Neodpovidam tobě!


n/a
n/a
 #16272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:48:05 | #16271 (10)

tezce je debatoivat kdyz utikas od tematu -- co je za tema?


110
n/a
 #16267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:54:23 | #16273 (11)

Počkej kiwiku, já nestíhám na tvé otázky odpovídat *4302*
Vyčkej času jak husa klasů *824*

Já musím mezi tím taky něco udělat....


30
n/a
 #16271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 12:02:13 | #16274 (12)

njn ale ja zase musim pod deku k zene *27179* za par minut pul noc -- precti si pozorne Bibli a pochopis -- Buh stvoril Adama a udelal Evu stvoreni bylo okamzite - udelani o necem jinek - kdy se Eva stala clovekem zijicim? Kdyz Buh odebral s adama zebro nebo kdyz nakopal dve kolecka hliny zadu v zahrade a uplacal s ni zenske telo ?? kdy se sni stal clovek? - Jdu spat prez sprchu zitra prectu tvoji odpoved - jestli mne odpovic? kdy se stava clovek clovekem ?


110
n/a
 #16273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 12:08:02 | #16276 (13)

Taky odpovím později. A samozřejmě utíkej k ženě, nesnáším, když muži zanedbávají svou ženu. *30944*


30
n/a
 #16274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 08:18:33 | #16324 (9)

Mojžíš nic takového nenapsal. Kde to máš?


n/a
n/a
 #16259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 09:46:19 | #16326 (10)

margo muzes mne prosim napsat co Mojzis napsal o Bozim stvoreni vseho? Jak to mate ve vasi Bibli? co stvoril Buh prvni?


110
n/a
 #16324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 10:40:33 | #16327 (11)

margo :: takle to zacalo:
Ja napisu __ my ted uz mame daleko vic informaci nez mel tehdejsi pisatel Bible - priklad = Mojzis napise, ze zemekoule je nejstarsi planetou ve vesmiru;
Ty nato : Mojžíš nic takového nenapsal. Kde to máš?
-
Tak ja ti pomuzu kdyz neznas Bibli: Tohle je co napsal Mojizis do Bible o stvoreni jasne se tam pise, ze prvni planetou byla zeme a kdyz byla prvni tak musi byt zakonite nejsarsi::
Mojzis:: 1Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
-
doufam, ze uz nikdy nenapsis, ze to Mojzis nenapsal a nebudes se dokonce ptat kde to napsal
Napsal to do Bible


110
n/a
 #16326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 11:56:05 | #16330 (12)

Vždyt to tam máš:
Na počátku stvoří Bůh nebesa a zemi, neboli hmotný vesmír.
Stvořitelské dny (etapy) se začaly počítat až potom.


n/a
n/a
 #16327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 18:49:08 | #16336 (13)

abuka -- co to je hmotny vesmir?


110
n/a
 #16330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 19:56:21 | #16337 (14)

Opak toho nehmotného, který začal existovat předtím, a ve kterém žijí duchovní bytosti včetně Boha.


n/a
n/a
 #16336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:01:45 | #16339 (15)

Nebe je "obydlí" nehmotných bytostí. Podle mě to takhle Konvalinka myslela, bylo stvořeno nebe s nebeskými bytostmi a země - hmotný vesmír.


163
n/a
 #16337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:20:46 | #16341 (15)

ale v Bibli je jasne napsan ::
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první.
-
Az pozdeji stvoril slunce mesic hvezdy (planety) - To jasne znamena, ze zeme je podle pisatele (Mojzise) nejstarsi planetou celeho vesmiru. Stvorena o 5 dni pred Adamem.


110
n/a
 #16337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:29:51 | #16342 (16)

Podle tohoto pochopení by země byla nejstarším tělesem ve vesmíru vůbec.
Je ale třeba vzít v úvahu, že zatímco o nebi a zemi čteme, že je Bůh stvořil, o světle Bůh prostě řekl aby bylo, čemuž můžeme rozumět tak, že způsobil, aby začalo být ze země viditelné.


n/a
n/a
 #16341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:43:33 | #16344 (17)

proto bylo prvni slovo. Buh stvoril nebesa i zemi slovem ne rukama zrovna tak jak vsechno ostatni -- logicky se neda napsat budis nebesa a budis zeme - ale da se napsat budis svetlo ale v obouch pripadech se jedna o stvoreni - udelani je neco z neceho - stvoreni je neco z niceho


110
n/a
 #16342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:52:26 | #16345 (18)

Správně, proto se o vesmíru píše, že že ho Bůh stvořil, zatímco o světle prostě řekl, aby bylo. Takže se stvořením něco udělal, aby bylo na zemi světlo. Například se mohl rozptýlit nějaký plynný nebo prachový obal země v rámci geneze planety.
Předpokládám, že tady všichni víme, že tím Slovem byl Ježíš, jehož prostřednictvím byly stvořeny "věci viditelné a věci neviditelné",


n/a
n/a
 #16344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:57:41 | #16347 (19)

pochop svetlo je z neceho a to neco predtim neexistovalo tak muselo byt stvoreno a ne udelano -- vsechno co mame od Boha je jeho dar jim stvoreny a ne udelany. Stvoril zemi a nebesa jako prvni a hned nato stvoril svetlo a oddelil od tmy - to byl ten prvni den jak se pise jasne v Bibli. Potom pozdeji hvezdy slunce mesic - Ja jsem psal margo, ze podle Mojzise je zeme nejstarsi planetou co existuje -- nebo co je starsi podle Bible?


110
n/a
 #16345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 21:10:22 | #16349 (20)

Světlo přece existovalo od stvoření vesmíru.
Je to lidem viditelná část spektra elektromagnetického záření, které se uvolňuje při přechodu elektronů mezi jednotlivými orbity.


n/a
n/a
 #16347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 11:10:49 | #16368 (16)

kiwiku co bys řekl tomu. Že věta " na počátku Bůh stvořil nebe a zemi ..... znamená jen konstatování celého procesu.

Něco v tom smyslů....... nejdříve jsme postavili dům a zahradu...... první akce, byla koupit parcelu....

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi...... To byl určitý proces.
Víme, že byla tma a že zde byla voda. Dva " prvky"
První den Bůh stvořil světlo, druhý den odděluje vodu, třetí den, rozkazuje ať se vody shromáždí na jedno místo a ukáže se souš, která dostane jméno země...

Při tomhle procesů odhalení země, mě napadá, že to všechno tady bylo, Bůh dál tomu jen řád, svým Slovem umístil na správné místo.....v tom chaosu udělal pořádek *30944*


30
n/a
 #16341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 11:15:21 | #16369 (17)

Jestli do toho můžu vstoupit... Myslím, že žádný chaos nebyl, že Bůh stvořil celý cvesmír s dokonalým řádem. Stvořil nebe (vesmír) a zemi (v v tom vesmíru). Pak teprve začal na té zemi pracovat, tvořit na ní život (přece zpočátku byla pustá). Řekla bych, že všechno, co je popsáno dál, je z pozice pozorovatele ze země.


n/a
n/a
 #16368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16377 (17)

Nebyla, vytvořil ji!


n/a
n/a
 #16368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16386 (17)

Všechno tady nebylo, hmota a vesmír ma počátek!


n/a
n/a
 #16368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #16387 (18)

Nihil est nihil.....


n/a
n/a
 #16386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #16388 (18)

I Jehova


118
n/a
 #16386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1…
27.11.20 10:57:41 | #16261 (8)

No minulostí by se věřící člověk zabývat měl, aby zjistil, že vše má jinou podstatu a zamyslet se nad tím, co se dělo v hlavách prvních lidí, když uviděli jak blesk rozčísl a zapálil strom, nebo když ty stromy "kácel" vichr. *33444*
Pak by se mohl zamyslet nad tím, proč jsou na Zemi od počátku neustále vojny, když většina lidstva věří v toho samého Boha "všemohoucího" - který s tím neumí nic dělat. *20*


118
n/a
 #16258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:17:35 | #16263 (9)

Nikdo tady nepíše, že se nemáme zabývat minulostí. Píšu, že nemáme porovnávat minulost z přítomnosti, zákony....To je jak bychom řešil dnes povoz koní z koňmi u auta. Nechápal, proč ten kůň nejel rychlostí 150 na hodinu.

Nebo, jak se dnešní studenti ptali... proč kdysi čekali lidé na banány ve frontách, proč nešli do jiného supermarketu.


30
n/a
 #16261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:24:30 | #16265 (10)

Protože vidí, že dnes stojí lidi při supermarketech ve frontách a vědí, že u jiných supermarketů jsou taky fronty.
*65*


118
n/a
 #16263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:28:16 | #16266 (11)
*27179* *27179* *27179* *27179* *30907*

110
n/a
 #16265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 08:24:38 | #16325 (10)
*15238*

n/a
n/a
 #16263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jozue 1…
27.11.20 13:13:15 | #16279 (8)

ano, tak jednaly mnohé národy, malé děti se vraždí proto, aby z nich nevyrostli mstitelé...
ale ne každý národ měl tu drzost, aby to vydával za nařízení Boha, a je smutné, že tomuhle dodnes křesťané věří...


4
n/a
 #16258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 15:52:38 | #16310 (9)

To není drzost, ale důvěra v pravdivost Bible.
Jsou to věci mnohdy pro dnešního člověka nepochopitelné a šokující, ale kvůli tomu je nebudeme nazývat drzým tvrzením.
Pavel napsal, že celé Písmo je inspirováno Božím duchem a vhodné k učení ... atd., tak bychom v něm měli pokorně hledat to poučení.
A to i v událostech, které se nám nelíbí.


n/a
n/a
 #16279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 16:02:11 | #16311 (10)

čti pozorně, drzostí je podle mne, když někdo páchá zlo a vydává to za příkaz Boha, to že tomu někdo věří, je smutné, jsem napsal...
Pavel toho napsal, ale nic to nedokazuje...


4
n/a
 #16310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 16:50:41 | #16312 (11)

Nebudu tě přesvědčovat, nerad dělám zbytečnou práci.
Kdo nechce něco přijmout, například biblické poznání, vytváří si v myšlení bariéry.


n/a
n/a
 #16311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 17:24:36 | #16313 (12)

naopak, to jsou zbořené bariéry, ne vytvářené *2080*
člověk musí myslet za sebe a posuzovat dle vlastního svědomí, ne v rámci nějaké ideologie...
bibli napsali jen lidé a té Boží moudrosti je tam poskrovnu, neustále si protiřečí, z Boha dělá vzteklouna který neodpouští a trestá kde co na dětech a vnucích, nařizuje krvavé oběti, které ho pak ale omrzí, nakonec si vzpomene, že je vlastně milosrdný a že už by židé neměli pohany vraždit jako klaté, ale měli by jim kázat o Kristu, který musel zemřít, aby nám Bůh mohl odpustit...
jedna hloupost za druhou...


4
n/a
 #16312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 17:26:27 | #16314 (13)

neber to doslova a tím to přestaneš řešit.


163
n/a
 #16313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 17:32:36 | #16316 (14)

*49* já to doslova neberu, mě je jasné, že jsou to báchorky, přesto řešit to mě baví...


4
n/a
 #16314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 17:39:57 | #16317 (15)

Anebo ryt do druhých :-))


163
n/a
 #16316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 23:19:34 | #16320 (15)

Na to, abys to řešil, toho víš žalostně málo, protože si selektuješ informace a následkem špatných zkušeností, respektive jejich tendenční interpretace, si vytváříš obraz, který ti vyhovuje a omlouvá tvé postoje.


n/a
n/a
 #16316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 11:03:58 | #16328 (16)

vím toho zrovna tolik jako ty, plus mínus, tu Bibli jsem četl poctivě, jsem bývalý křesťan...
žádný obraz si nevytvářím, posuzuju to, co je tam černé na bílém...
zkus dneska vyvraždit rodinu s tím, že ti to přikázal jehova, protože tě chtěli nakazit svým modlářstvím...
snad si nemyslíš, že ti to někdo uvěří...
a Bůh je přece neměnný, stejný včera, dnes i zítra...


4
n/a
 #16320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 12:08:49 | #16331 (17)

Černé na bílém je někdy psáno symbolickým a obrazným jazykem. Někdy je k porozumění nutné hledat řadu souvislostí, historický údajů, životních reálií příslušné doby atd.

Bůh je neměnný v plánech, vlastnostech, pohnutkách atd.
Kroky, které podniká sám, nebo řídí u lidí, se liší právě podle toho, v jaké etapě se ve svém plánu nachází.
I příchod a oběť Božího syna bylo součástí tohoto plánu, a právě od tohoto bodu se z mnoha důvodů zásadně mění Boží zacházení s lidmi jako celkem i s jednotlivci.


n/a
n/a
 #16328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 12:33:53 | #16332 (18)

no když je tam zabili všechny včetně žen a kojenců jako klaté, tak to symbolický ani obrazný jazyk asi nebude, že? ten najdeme určitě v Písni písní, Žalmech anebo třeba ve Zjevení...
můžeme uvažovat, jestli se to doopravdy stalo anebo je to jen národněbuditelské přání za náboženských reforem Jošiášových...

v deuteronomistické teologii Hospodin vystupuje jako tyran a uzurpátor
 od svého lidu, který zavázal smlouvou (berit), vyžaduje slepou poslušnost a trestá každé překročení svých zákonů nejhoršími kletbami (cherem)
 v duchu deuteronomistické historiografie je toto pojetí promítnuto zpět do minulosti – dobývání země Jozuem (Joz 1-12)
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2017/RLB405/um/RLB405-prezentace-DP.pdf


4
n/a
 #16331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 13:15:10 | #16333 (19)

Udělej si vlastní názor, ne vycteny někde!


n/a
n/a
 #16332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 14:24:15 | #16335 (20)

já mám vlastní názor na rozdíl od tebe a těch, kteří si to nemohou dovolit...


4
n/a
 #16333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 19:59:03 | #16338 (19)

V tomto případě o symbolický jazyk skutečně nejde.
Já jsem měl na mysli porozumění Bibli jako celku.
Když si člověk "vypreparuje" určitou pasáž Bible, aniž by znal širší kontext, většinou nastane problém s porozuměním.


n/a
n/a
 #16332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:06:27 | #16340 (20)

celek z toho udělali zase jen lidé, židé NZ vůbec nepřijali, protože jim do "celku" vůbec nezapadá...


4
n/a
 #16338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:33:37 | #16343 (21)

Ano většima Židů považovala Krista a evangelium za nový a cizorodý prvek.
Proto Pavel v dopise Hebrejcům (a nejen v něm) věnoval mnoho energie vysvětlování souvislostí mezi Zákonem a Proroky, a tím, co přišlo s Kristem.


n/a
n/a
 #16340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:55:20 | #16346 (22)

pokoušel se to skloubit jako i evangelisté (často násilně vytrhli nějaký verš ze SZ a napasovali ho jako proroctví o Ježíšovi, byť kontext dokazuje, že to nemá s Ježíšem nic společného), ale stejně nepřijali, protože podle jejich písem Ježíš nesplnil kriteria slibovaného mesiáše...

"Velká většina Židů považuje Ježíše za negativní postavu, za falešného proroka, svatokrádežného heretika nejhoršího druhu (svévolně se prohlašujícího za Mesiáše, Syna Božího, resp. za vtělení Boha)"
http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=10423


4
n/a
 #16343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 21:06:48 | #16348 (23)

Máš na mysli nějaká konkrétní kritéria?


n/a
n/a
 #16346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 21:14:16 | #16350 (24)

dají se najít, ale to snad znáš, ne?
od pasu - po příchodu mesiáše má nastat věčný mír, mesiáš se chopí vlády (na zemi jako král), židé v diasporách měli být shromážděni v izraeli atd.


4
n/a
 #16348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 21:23:32 | #16351 (25)

Každé proroctví má svůj výklad.
Židé ho podřídili svým představám o Mesiáši, který je vysvobodí zpod římského útlaku a obnoví slávu izraelských králů. Nenaslouchali ani starověkým prorokům, ani například Janu Křtiteli, samotnému Ježíšovi a nakonec ani apoštolům.
Ignorovali přitom například Ezekiela 21:25-27.
Nakonec i sami učedníci v tom opakovaně neměli jasno a ptali se Ježíše, zda "obnoví království v tomto čase".


n/a
n/a
 #16350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 22:27:27 | #16352 (26)

obávám se, že židovské představy o mesiáši pocházely výhradně z jejich prorockých písem...
vysvobození z útlaku je v nich slibováno...


4
n/a
 #16351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 22:46:38 | #16354 (27)

To slibováno je, ale Božím zásahem.
S tím výhradním zdrojem bych byl opatrnější. V Ježíšově době už byl judismus znečištěn kabalou apod.


n/a
n/a
 #16352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 22:51:33 | #16356 (28)

to už bychom se ale moc domýšleli, kabbalou v NZ nikdo neargumentuje, aby dokázal, že je Ježíš zaslíbený mesiáš...


4
n/a
 #16354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 05:47:35 | #16359 (29)

Šlo spíše o to, že kabalisté měli jiný přístup k výkladu Písma a mezi farizeji tento směr existoval. Mysticismus je dodnes pro některé lidi přitažlivý, protože nabízí přidanou hodnotu pocitu, že "já do toho vidím líp".
Nemyslel jsem argumentaci ve prospěch Ježíše jako Mesiáše, ale právě naopak.


n/a
n/a
 #16356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #16392 (30)

existovali taky esejci, když už chceš hledat nějaké to tajemné propojení, které židy tak zmátlo, že Ježíše nepřijali, a měli svá písma, která v Bibli nejsou...


4
n/a
 #16359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #16398 (31)

Esejci byli přece také mystikové, navíc mám pocit, že byli trochu "stříknutí" zoroastrismem a antikou.
Kromě toho věřili v nesmrtelnou duši, což pohoršeně konstatoval Josephus Flavius. A té duši dávali pěkně zabrat v pekle.
Takže ano, dost lidí z nich mohlo být zmatených.
Ale zkušenosti za současnosti učí, že pro lidi je přijatelnější cokoli, jen ne příchod Božího království.
Časy se možná mění, ale lidé jsou stále stejní.


n/a
n/a
 #16392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 22:31:46 | #16353 (26)

21 Proroctví proti Negevu

25Vyznač směr, kterým půjde meč: do Raby Amonců anebo do Judska s opevněným Jeruzalémem. 26Babylonský král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást šípy, ptát se bůžků a věštit z vnitřností. 27Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam má postavit beranidla, dát rozkaz k vraždění, spustit válečný pokřik, postavit beranidla proti branám, navršit násep a vybudovat val.

že by? *4506*


4
n/a
 #16351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 22:50:35 | #16355 (27)

Můžeš upřesnit text? Zítra se na to podívám, dnes už mám dost. *3305*


n/a
n/a
 #16353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 22:56:14 | #16357 (28)

to jsem jen nakopíroval verše, co jsi uvedl, asi sis spletl proroka nebo kapitoly a verše:

Ignorovali přitom například Ezekiela 21:25-27.


4
n/a
 #16355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 05:38:42 | #16358 (29)

Odkaz je správny.
(21:25-27)
A pokud jde o tebe, ty smrtelně raněný, ničemný náčelníku Izraele, jehož den přišel v čase konečného provinění, tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Odstraň turban a sejmi korunu. Tohle nebude stejné. Povyš i to, co je nízké, a sniž i vysokého. Zkázu, zkázu, zkázu z toho udělám. Pokud jde také o tohle, to jistě nebude patřit [nikomu], dokud nepřijde ten, kdo má zákonné právo, a jemu [to] dám.‘

a:
Z Ezekielova proroctví měli rozpoznat, že "stará sláva" Izraele obnovena nebude. A nakonec i Ježíš mluvil o nebeském království, které není z tohoto světa.
Dále nemohli přehlédnout, že Ježíš byl "syn Davidův", takže měl zákonné právo stát se králem.


n/a
n/a
 #16357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #16391 (30)

proč máme každý jiný text? nemůžu najít ani náznak podobnosti (kdyby to mělo být rozdílným překladem)

z Ezechielova proroctví nelze o Ježíšovi vyvodit nic, konkrétně v kapitole 21 prorokuje "proti Negevu"
ten, kdo měl přijít, mohl být třeba budoucí král, který porazí vetřelce...
ničemný náčelníku Izraele - zjevně špatný král


4
n/a
 #16358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #16397 (31)

Ty cituješ od 18. verše, já od 25., kde se právě mluví o králi.
Toto proroctví se splnilo nejen dobytím Jeruzaléma Babylonem, ale má i své větší splnění, jako řada jiných proroctví.
Zákonné právo má Ježíš, a zmínka, že "toto nebude stejné" ukazuje na nebeskou vládu.


n/a
n/a
 #16391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 23:17:37 | #16319 (14)

Ratko, jak se zprávy v Bibli o vyhlazení některých národů nedají brát doslovně?


n/a
n/a
 #16314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 07:23:23 | #16321 (15)

tak, stejně tomu nerozumím :-))


163
n/a
 #16319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 11:51:39 | #16329 (15)

dá se to, někteří to tak asi berou, četl jsem o tom přednášku jednoho husitského kněze, jelikož byly biblické knihy psány až po popisovaných událostech, mohou být ty popisované události poněkud zveličeny až smyšleny...
cílem bylo poukázat na "slavnou minulost" (oproti bídné přítomnosti - věčné okupaci od okolních národů) vyvoleného národa stylem - podívejte se, kolik národů jsme v minulosti porazili a podívejte se, co se stalo našim nepřátelům - kapky slitování jsme s nimi neměli, a to je důkaz toho, že jsme vyvolený národ a jednou zase všechny porazíme, jen se musíme semknout ve víře...


4
n/a
 #16319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 06:21:02 | #16360 (16)

Nj, každou chvíli se objeví někdo, kdo si snaží vysloužit popularitu cupováním Bible.
Většinou se ukáže, že nevzal v úvahu nějaký detail, nebo si prostě neví rady s výkladem některých pasáží, třeba zrovna s tím vyhlazením některých národů. Když někdo předem zaujme postoj, že "to takhle být nemohlo", těžko lze mluvit o objektivním výzkumu.


n/a
n/a
 #16329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 08:45:01 | #16362 (17)

a neni tohle neco podobneho? neni to jednim z kriterii, na ktera ses ptal krudoxe?

Poslední a vpravdě fatální překážku pro přijetí křesťanství pro Židy pak představovalo Pavlovo odmítnutí Tóry samé, když mluvil o „prokletí Zákona“. Tedy učení, že Tóra, která byla dána Židům, jim zároveň měla ukázat, že její požadavky jsou pro člověka nesplnitelné a tudíž žádný člověk neobstojí před Božím soudem. Taková teologie byla pro Židy s jejich tradičním pochopením Tóry naprosto nepřijatelná, protože Pavel tak zaútočil na samé nejposvátnější jádro židovského náboženství.


0
n/a
 #16360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 08:48:23 | #16363 (18)

tento kousek textu mi vypadl:

V neposlední řadě pak v neprospěch Ježíše hovořila jeho soustavná kritika „nepsané Tóry“, tj. židovskými rabíny vyučovaným doplňkům a vysvětlením „Tóry psané“ - Ježíš se značnou brutalitou tyto doplňky, komentáře a „prováděcí předpisy“ nazýval „lidskými nálezky“ a upíral jim Boží inspiraci.


0
n/a
 #16362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 08:49:27 | #16364 (19)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 09:39:53 | #16365 (20)

Mari-ka dik zato rad jsem si to precet - chtel bych si precist celo knizku.


110
n/a
 #16364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 10:20:08 | #16367 (20)

Skvělý blog a skvělý článek, trochu jsem si prošla i další články a respekt.
Tenhle mě zaujal obzvlášť, možná by pomohl Vizitorovi v argumentaci. Pán to prostě umí:

https://pinc.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=335646


163
n/a
 #16364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 11:16:42 | #16370 (21)

Já jsem ten článek ani nedočetla, zdaleka mi dobrý nepřipadal. Dal by se tu kousek po kousku rozebrat.


n/a
n/a
 #16367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16371 (22)

Citace:
"tím nejzásadnějším argumentem proti Ježíši je námitka, že jeho působení bylo velmi nenápadné a zasáhlo příliš nepatrný zlomek židovské populace – Ježíš měl stěží více, než několik stovek následovníků a jeho veřejné působení tak minulo většinu národa Židů"

Bible naopak říká, že kázání bylo mocné a že se tozšířilo po celém světě (rozumíme asi tehdejší známý svět). Kdyby bylo tak nepatrné, nestálo byŽidům a Římanům za to proti křesťanství bojovat, to přece dá rozum.


n/a
n/a
 #16370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16372 (23)

Teď ti moc nerozumím, ta námitka je vůči komu?


163
n/a
 #16371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16373 (24)

Tedy s kým polemizuješ. S autorem blogu nebo s židovským historikem a jeho knihou o které je řeč.


163
n/a
 #16372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16376 (25)

S uvedeným článkem.


n/a
n/a
 #16373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16375 (24)

To je citace z článku. Nejlíp pochopíš souvislost, když si to přečteš.


n/a
n/a
 #16372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16379 (25)

Já to právě četla, je to rozbor knihy a zajímavé postřehy z této knihy. Ale o tom není řeč, řeč je o tom jak Židé pochopili proroctví, co na tom bylo špatně a proč to bylo špatně. A ty mluvíš o pět o svém nebo vašem názoru.


163
n/a
 #16375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16381 (26)

Promiň, já jsem moc dál nepostoupila. Ono je to tam někde uvedeno na správnou míru?


n/a
n/a
 #16379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16383 (27)

Je to o tom proč Židé odmítli a co tím způsobili. Ale je to jedno, každý ať si udělá svůj názor na tu knihu sám.


163
n/a
 #16381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16384 (28)

Teď jsem zběžně četla kousek dál a znovu se divím, jak autor k těm myšlenkám došel. Teď nemám čas, ale bude-li zájem...


n/a
n/a
 #16383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16385 (29)

Teď jsem si uvědomila že pořád se vztahuji k odkazu který dala marika a to je článek

"Proč Židé zavrhli Ježíše?" - rozbor knihy od Davida Klinghoffera.

Dále jsem si procházela blog daného blogera a dala odkaz na "Bůh na lavici obžalovaných", a to je o tom jak lidé mají v postkomunistických zemích problém s akceptací Boha.

Takže pak nevím k čemu se tvé dotazy vztahují, zda ke knize nebo k druhému odkazu o Obžalobě Boha.


163
n/a
 #16384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #16389 (30)

Samozřejmě k tomu prvnímu. Už podle citací... *6876*


n/a
n/a
 #16385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #16390 (28)

jo, četl jsem o tom kus, on říká, že to bylo v Božím plánu, že Ježíš odmítli, takový fantasta, hraje si s "co kdyby"...


4
n/a
 #16383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #16395 (29)

Kdyby ho neodmítli, stali by se z nich Ježíšovi spoluvládci Božího království přednostně oni. Jinak by všechno probíhalo tak, jak to probíhalo, vzniklo by křesťanství a šířilo by se do všech koutů země.


n/a
n/a
 #16390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16382 (26)

Mluvím o názoru biblickém. Můžu to doplnit textty z Bibble, ale myslela jsem, že to udělám, až jestli bude zájem o tom vůbec diskutovat.


n/a
n/a
 #16379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16374 (22)

Citace:
"pokud by Ježíš opravdu byl Mesiáš, tak jak je prorokován starozákonními proroky, mělo jeho veřejnému vystoupení (podle všeobecného očekávání) předcházet několik dalších zřetelných jevů a znaků (podle proroka Ezechiele):
1. vyhnanci z Izraele budou shromážděni do své vlasti. 2. mesiášský král se chopí vlády, 3. bude přijata nová smlouva a s ní i závazek svědomitě dodržovat náboženské příkazy, 4. nastane věčný mír, 5. postaví se nový Chrám, 6. národy poznají Boha. V případě vystoupení Ježíše z Nazaretu se ovšem tyto znaky nevyplnily (rozhodně ne způsobem, jenž byl předpokládán)."

Tahle proroctví se týkala budoucnosti, Božího Izraele, nebeského kralování, ráje. Nikoli událostí předcházejících příchodu Mesiáše. Židé to přinejmenším špatně pochopili. Ale neměli zájem si to od Ježíše nechat vysvětlit.


n/a
n/a
 #16370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16378 (22)

Citace:
V neposlední řadě pak v neprospěch Ježíše hovořila jeho soustavná kritika „nepsané Tóry“, tj. židovskými rabíny vyučovaným doplňkům a vysvětlením „Tóry psané“ - Ježíš se značnou brutalitou tyto doplňky, komentáře a „prováděcí předpisy“ nazýval „lidskými nálezky“ a upíral jim Boží inspiraci.

Ano, kvůli tomu museli rabíni přímo zuřit. Ale z Ježíšovy strany to byla kritika oprávněná.


n/a
n/a
 #16370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #16396 (23)

To je přece jasné, že Židé se především zaměřovali na to, co svědčilo "v neprospěch" Ježíše.
Typický postoj lidí, kteří na svých názorech a životě nemají potřebu něco měnit.
Schválně se zeptej někoho, kdo neví, jestli má věřit v Boha nebo ne, jestli by si přál aby Bůh spíše existoval, nebo by byl radši, kdyby neexistoval. Odpovědi jsou poučné. Zjistíš, že dost lidí (i věřících) se bez skutečně živého Boha obejde.
S Božím královstvím je to dnes stejné. Než by lidé připustili variantu, že by věci mohly být jinak, budou sebe i své okolí vehementně přesvědčovat, že Boží království v podobě, jak o něm kážeme, vlastně nepotřebujeme, protože si žijeme tak dobře, že lepší už to ani být nemůže. *33084*


n/a
n/a
 #16378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #16380 (22)

Citace:
"Poslední a vpravdě fatální překážku pro přijetí křesťanství pro Židy pak představovalo Pavlovo odmítnutí Tóry samé, když mluvil o „prokletí Zákona“. Tedy učení, že Tóra, která byla dána Židům, jim zároveň měla ukázat, že její požadavky jsou pro člověka nesplnitelné a tudíž žádný člověk neobstojí před Božím soudem. Taková teologie byla pro Židy s jejich tradičním pochopením Tóry naprosto nepřijatelná, protože Pavel tak zaútočil na samé nejposvátnější jádro židovského náboženství.

Pavel židovdký Zákon neodmítl. Vysvětloval jeho účel. Měli možnost to pochopit.


n/a
n/a
 #16370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.20 09:45:47 | #16366 (19)

A měl pravdu!


n/a
n/a
 #16363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #16393 (17)

tak to bereš ty - cupování bible, ale tak to přece není, bible není nutně historický záznam, bohužel z toho taky plyne, že není nefalšovaným slovem Božím...
jde prostě o porozumění bibli - proč bylo co napsáno, za jakým účelem atd. - ve spojení s archeologií se ukazují některé části - jako zrovna to osídlovaní izraele - jako z velké části vybájené...


4
n/a
 #16360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #16399 (18)

Nikdo přece netvrdí, že Bible je jeden dlouhý historický záznam.
Myslím, že porozumět, za jakým účelem byla Bible napsána, neznamená vkládat do ní vlastní nebo dočasně moderní tenenční výklady.
Možná to nepřijmeš, ale o Bibli toho víme dost na to, aby se nějaké bombastické objevy potvrdily.
Spíš jsou věrohodnější drobné úpravy známých informací.
Takže bych nějaké "zpátky na stromy, všechno je jinak" opravdu neočekával.


n/a
n/a
 #16393 

<