Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 159579x
Příspěvků:
12263

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Kazatel 10:7
před 8 hodinami | #14431

(Kazatel 10:7)
Viděl jsem sluhy na koních, ale knížata, jež chodí po zemi jen právě jako sluhové.


n/a
n/a

| Předmět:
20.10.20 08:11:59 | #14339

(Skutky 17:19, 30-32)
Chopili se ho tedy, vedli ho k Areopagu a řekli: „Můžeme se dozvědět, jaké je to nové učení, o kterém mluvíš?
...
Bůh sice přehlédl časy takové nevědomosti, ale přesto nyní říká lidstvu, že by měli všichni všude činit pokání. Stanovil totiž den, v němž zamýšlí soudit obydlenou zemi ve spravedlnosti mužem, kterého ustanovil, a opatřil záruku všem lidem tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“
A když slyšeli o vzkříšení mrtvých, někteří se začali posmívat, zatímco jiní řekli: „Vyslechneme si to od tebe i jindy.“


n/a
n/a

| Předmět: RE:
20.10.20 22:13:31 | #14409 (1)

Jak je vidět, je zájem, a "zájem".
Lidé na areopagu trávili čas nekonečnými debatami o všem možném, tak si lze představit, že novému tématu zpočátku věnovali pozornost.
Pavel jim sice taktně, ale přesto otevřeně ukázal cestu k záchraně, ale zdůraznil, že to nepůjde samo - měli činit pokání.
V tu chvíli většina věděla "proč ne", případně "proč ne teď".
Nicméně Lukáš zaznamenal, že Pavlova řeč přece jen některé oslovila (verš 33).
I dnes lidé "vědí" proč dobrou zprávu odmítnout, nebo se jí dokonce vysmát.


n/a
n/a
 #14339 

| Předmět: RE: RE:
před 23 hodinami | #14416 (2)

Někdy jde jen o snahu se hádat....
*33286*


n/a
n/a
 #14409 

| Předmět: RE: RE:
před 8 hodinami | #14430 (2)

Pro Pavla to byla bezpochyby silná zkušenost. Ve svých dopisech na několika místech varuje před planým filozofováním.
(1. Timoteovi 6:20)
Timotee, střež, co je ti s důvěrou svěřeno, a odvracej se od prázdných řečí, které porušují, co je svaté, a od rozporů falešně zvaného „poznání“.


n/a
n/a
 #14409 

| Předmět: Skutky 24:15
19.10.20 01:17:37 | #14252

(Skutky 24:15)
Stejně jako tito muži i já důvěřuji Bohu, že budou vzkříšeni lidé dobří i špatní.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Skutky 24:15
19.10.20 21:35:13 | #14327 (1)

Na tomto verši jsou zajímavé okolnosti, kdy zazněl.
Je to součást Pavlovy obhajoby před Felixem, kam se dostal v ohrožení života. Kvůli jeho řeči vznikl konflikt mezi farizeji a saduceji, protože saduceové popírali vzkříšení, zatímco farizeové v něj věřili. Přesto pro ně bylo obtížné o Pavlových myšlenkách i jen uvažovat.
Židé totiž věřili ve vzkříšení ve stylu "někdy to snad přijde", zatímco Pavel tuto naděj konkrétně spojil s osobou Krista, kterého oni nechali usmrtit.
Podobně jako Ježíše se i Pavla snažili zlikvidovat na základě falešných obvinění:
(Skutky 24:5, 6)
Shledali jsme totiž, že tento muž je jako mor a popuzuje k povstáním mezi všemi Židy po celé obydlené zemi a je vůdčím bojovníkem sekty Nazarejců, tím, kdo se také pokoušel znesvětit chrám a kterého jsme se zmocnili.

V tom obvinění je skoro všechno kvůli čemu jsou SJ v současnosti pronásledováni.
Jsou nebezpečnou sektou, plánují extrémistické akce a znesvěcují náboženství předků.
Patří za mříže nebo zlikvidovat.
Nic nového pod sluncem...


n/a
n/a
 #14252 

| Předmět: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 10:23:44 | #14390 (2)

Pravda nad slunce vzata.


115
n/a
 #14327 

| Předmět: RE: RE: Skutky 24:15
před 17 hodinami | #14423 (2)

Abuko, Pavel byl pronásledovaný kvůli Kristu, ........ne kvůli Jehovovi.....­...Takže to nelze srovnávat.....

Lidé mohou být pronásledovaní pro různé věci a samozřejmě je to vždycky zlo a násilí na člověku, které snáším nejhůře ze všech násilí.


34
n/a
 #14327 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 24:15
před 17 hodinami | #14424 (3)

To už je ale hodně přitažené za vlasy, viď, Kjaro...


n/a
n/a
 #14423 

| Předmět: RE: Skutky 24:15
20.10.20 10:45:14 | #14391 (1)

V jiných Biblích je psáno ve Skutcích 24:15 toto:

15a tak jako oni mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu.
16Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi.

Z překladu Bible svědků to vypadá jinak. Jakoby to bylo plošné a samozřejmé pro všechny.

Lidé budou vzkříšení k soudu, toto tam oni nemají !
16Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi.

Pak je psáno taky toto v Řím.8.kap.:

11Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.:

Musí v nás Duch Boží přebývat, abychom byli vzkříšení. Čili být chráme Ducha., A ne, že nás "nějak" vede !

Mnoho nespravedlivých vstane pouze k odsouzení, jak je psáno.


34
n/a
 #14252 

| Předmět: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 10:51:54 | #14392 (2)

Na tématu SJ je řešeno vyloučení. Vyloučení ze sboru pro hřích, třeba smilstva, modlářství, je jistě dobré, ale určitě nečtu nikde v Písmu, že by mohl být vyloučený někdo za to, že chápe nějaký verš v Bibli jinak , jako odpadlík proti Bohu !
Maximálně není v souladu s výkladem člověka ! A takových vyloučených je mnohem více !


34
n/a
 #14391 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 10:59:06 | #14394 (3)

Že to v Písmu nečteš, neznamená, že to tam není. *22705*
Ty máš k dispozici nějakou statistiku?
Ona je skutečnost někdy taková, že je vyloučenému trapné uvést skutečný důvod, tak to maskuje za "vznešené" naukové neshody.


n/a
n/a
 #14392 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 11:00:38 | #14395 (3)

Nepřetahuj sem témata z druhého fóra, prosím.


n/a
n/a
 #14392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 12:19:49 | #14401 (4)

Smazán příspěvek OT.


n/a
n/a
 #14395 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 11:16:28 | #14398 (3)

Smazány příspěvky OT.


n/a
n/a
 #14392 

| Předmět: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 10:56:50 | #14393 (2)

V kterých Biblích kromě ČEP?


n/a
n/a
 #14391 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 12:15:32 | #14400 (3)

Třeba ve Studijním překladu v Janovi 5:29:

29a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.


34
n/a
 #14393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 12:30:16 | #14402 (4)

Řeč je o Skutcích 24:15.
V Janovi 5:29 máme i my, že "vstanou ke vzkříšení soudu".
Tak nemanipuluj, prosím.


n/a
n/a
 #14400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 13:47:04 | #14403 (5)

Víš vůbec co je to manipulace ?

Je to doplňující Boží slovo............, aby bylo zjevné, že ekumenka nedoplňila něco lživého....!


34
n/a
 #14402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 14:21:42 | #14404 (6)

Abych nevěděl, co je manipulace, když nám je denně cpeš. *7271*

Řeč vůbec nebyla o nějakém dalším kontextu, ale zpochybnila jsi znění daného verše v PNS.
Mimochodem, Pavel mluvil o Židech, kteří sice věřili ve vzkríšení, ale téma nějakého soudu tam samozřejmě nezaznělo. Tím méně pak zmínka o Božím duchu.

Takže opět snaha nás shodit a ohřát si svoji "svatodušní" polívčičku.
A pak že nemanipuluješ...


n/a
n/a
 #14403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 24:15
20.10.20 15:18:56 | #14406 (7)

Ne, Abuko, toto manipulace není. Podívej se do slovníku.

Zpochybnit PNS není možné. Několikrát jsem poukázala na velký rozdíl mezi Biblemi, ale vy to nikdy neuvidíte.....
Tomuto se říká zmanipulovanos­t........vidíš třeba v 1.Kor.11.kap., že židé zůstali Božím lidem, i když nevěrným......?!


34
n/a
 #14404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
před 23 hodinami | #14411 (8)

Na kolik z nas původní jazyky, abys posoudila kvalitu překladu?


n/a
n/a
 #14406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #14412 (9)

EDGAR J. Goodspeed, překladatel řeckého „Nového zákona“ v An American Translation, napsal ve svém dopise z 8. prosince 1950 v souvislosti s Křesťanskými řeckými písmy — Překladem nového světa toto: „Zajímá mne misijní práce vašich lidí a její celosvětový rozsah a tento nenucený a mocný překlad se mi velmi líbí. Projevuje se v něm ohromná škála zdravých a vážných vědomostí, jak mohu dotvrdit.“


n/a
n/a
 #14411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #14413 (10)

Znalec hebrejštiny a řečtiny Alexander Thomson napsal: „Překlad je zřejmě dílem zkušených a bystrých učenců, kteří se snažili odhalit tolik pravého smyslu řeckého textu, kolik jen angličtina může vyjádřit.“ (The Differentiator, duben 1952, strany 52–57)


n/a
n/a
 #14412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #14414 (11)

Profesor Benjamin Kedar, izraelský znalec hebrejštiny, v roce 1989 řekl: „Ve svém lingvistickém bádání ve spojitosti s hebrejskou Biblí a překlady se často uchyluji k anglickému vydání toho, co je známo jako Překlad nového světa. Přitom se stále utvrzuji v názoru, že toto dílo zrcadlí poctivou snahu dobrat se toho nejpřesnějšího porozumění textu, jaké je možné.“


n/a
n/a
 #14413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #14415 (12)

Přečetl jsem si tzv kritiku v síti o NWT. Vsechno je založeno na tom, ze chtějí obhájit božstvo Ježíše a jeho rovnost s Bohem, proto jsou ty kritiky směšné a nepodložené znalosti hebrejstiny a rectiny. Na podporu svých úvah, o našich chybách, jen cituji špatné překlady, nic jiného nemají.....
Fakt nic relevantniho......
Jsou to úvahy, jako Visitorovo, ze Bible byla psána v latine.... *3617*


n/a
n/a
 #14414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #14417 (13)

Nějaké vážné důvody k pochybnostem o překladu, z pera dobrého jazykovedce, neexistuje.


n/a
n/a
 #14415 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #14418 (14)

Jsou jen štěky tohoto typu:
Jeden americký překladatel byl jednou obviněn jakýmsi čtenářem Bible, že ‚zničil krásnou angličtinu‘ „Překladu krále Jakuba“. Stěžovatel byl zřejmě zamilován do jeho archaické angličtiny. Když se mu překladatel snažil vysvětlit, že krása poselství je důležitější než krása jazyka, žalobce odpověděl: „Poselství mě vůbec nezajímá. Jsem ateista.“


n/a
n/a
 #14417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #14419 (14)

rose, mně nezajímají názory jazykovědců, ani nepotřebuju znát jazyky, abych mohla rozumět Písmu.
Bibli dal napsat Bůh sám a v průběhu staletí si hlídá obsah.
Ty jsi tělesný člověk a odvoláváš se na jazyky a jazykovědce, tudy cesta nevede. Je zapotřebí poznávat Písma a Boha Duchem svatým, když v nás přebývá a jsme chrámy Ducha !

Samozřejmě k nepodstatným odchylkám dochází, ale podstata Božího slova musí zůstat nezměněna.
To by Boží slovo přestalo být Božím slovem a každý by si mohl přepsat cokoliv, co by se mu nelíbilo !


34
n/a
 #14417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #14420 (15)

Já to taky nepisu tobě.....


n/a
n/a
 #14419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #14421 (15)

A nas ma zajimat slovnik?

Kjara Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 24:15před 20 hodinami | #14406
Reakce na příspěvek #14404
Ne, Abuko, toto manipulace není. Podívej se do slovníku.


n/a
n/a
 #14419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #14422 (16)

Proč ne. Manipulace není biblické slovo, tak je zapotřebí se podívat do slovníku.


34
n/a
 #14421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #14425 (17)
*5527* *5527* *5527*

n/a
n/a
 #14422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #14426 (18)

Slovo manipulace v Písmu není, když se tak řehoceš a posmíváš, dej mi odkaz do Bible !

Samozřejmě tam fungovaly intriky, zneužití moci,..........

A dej mi odkaz do Písma na jediného Božího služebníka, že se posmíval na plnou hubu...někomu jinému.!


34
n/a
 #14425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #14427 (19)

Je tam slovo počítač?


n/a
n/a
 #14426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 10 hodinami | #14428 (20)

Je :-)

Zjevení Janovo 21, 3A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,


n/a
n/a
 #14427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 10 hodinami | #14429 (20)

No, a co má být....., to přece není problém..........

Jen to slovo nebudu hledat v Bibli, ale v jiných publikacích..­........, stejně jako slovo manipulace.......


34
n/a
 #14427 

| Předmět: 1. Korinťanům 15:21, 22 21
17.10.20 22:54:23 | #14201

(1. Korinťanům 15:21, 22)
Protože smrt přišla prostřednictvím člověka, přišlo prostřednictvím člověka také vzkříšení mrtvých. Stejně jako kvůli Adamovi všichni umírají, tak díky Kristu všichni ožijí.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:40:22 | #14354 (1)

tělo zemřelo, duch zůstal živý


142
n/a
 #14349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:15:00 | #14373 (2)

rosse, mě nezajímá co říká Novotný, co říká papež, František..... mě zajímá co hovoří Bible, proroci , apoštole.....


25
n/a
 #14370 

| Předmět: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22 21
18.10.20 10:30:42 | #14226 (1)

Asi jsi tímto textem chtěl říct něco jiného, jen nevím přesně co a proto se nezlob, ale já zareaguji na to, co mi právě přišlo na mysl. Onehdy jsi napsal tohle:
Ano, Ježíš byl vzkříšen do stejného stavu, v jakém existoval před svým pozemským životem, stal se tedy opět mocnou duchovní bytostí, Synem po Boží pravici. Tedy Boha opravdu uviděl.
Člověk tuto cestu před sebou nemá, nikde nečteme, že po svém vzkříšení uvidí Boha doslovně.

Teď jsi vložil text s výrokem, že  přišlo prostřednictvím člověka také vzkříšení mrtvých. Takže i ty uznáváš, že Ježíš byl člověk a přesto stanul po své smrti Bohu tváří v tvář? Nebo jak to podle tebe je?


2
n/a
 #14201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:58:54 | #14365 (2)

Promiň, to propagujes filozofii Platná a Sokrata, ne Bible!


n/a
n/a
 #14354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:34:13 | #14379 (3)

Znalci rectiny a hebrejstiny, rikaji, čo bylo v puvodni Bibli. Pokud jsou tve znalosti puvodnich jazyku lepsi, tak pochopitelne slovniky nepotrebujes...
V tom případě se omlouvám..... *31268*


n/a
n/a
 #14373 

| Předmět: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22 21
18.10.20 11:59:10 | #14227 (2)

Ano, je to o něčem jiném.
Ježíš musel zemřít jako dokonalý člověk, aby jeho výkupní oběť za Adama měla odpovídající hodnotu.
Vzkříšen byl jako duchovní bytost, neboli se vrátil do stavu, ve kterém byl, než se narodil jako člověk.


n/a
n/a
 #14226 

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22 21
18.10.20 12:10:30 | #14229 (3)

A co se stalo s Ježíšem člověkem? Zanikl snad? Nebo to možná neřešíte a já tě do toho nechci nutit, jen mě opravdu zajímá, jestli k tomu nějaký názor jako svědci Jehovovi máte. Jestli ne, z mého pohledu se naprosto nic neděje.


2
n/a
 #14227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22…
18.10.20 12:23:29 | #14231 (4)

Zemřel, byl přece popraven.
V tom spočívalo výkupné. Dokonalý život Ježíše za dokonalý život Adama.
Jeho hmotné tělo bylo obětováno, proto ho Bůh odstranil.


n/a
n/a
 #14229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21…
18.10.20 14:15:48 | #14232 (5)

Když zemřel, tak prostě není. Nebo lépe, je mrtvý a o ničem nic neví. Tak to zůstane do posledního soudu. Za případné nepřesnosti se omlouvám, ale tak nějak jsem pochopil, že zní vaše učení. Přesto že Ježíš Kristus byl popraven a zemřel a tedy není, nějaký Ježíš Kristus je u Boha. Takže byli dva Kristové? Asi jsem otravný, když tak to klidně můžeme vynechat, nepochopím to ve zlém.


2
n/a
 #14231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům…
18.10.20 19:02:24 | #14238 (6)

Nemám důvod něco vynechávat, naopak, přece tě nenechám v tak zásadní "případné nepřesnosti *19831*
O Kristu se nikde v Písmu nepíše, že zemřel a "prostě není".
Naopak o něm na mnoha místech čteme, že byl třetího dne vzkříšen. Pavel ho dokonce nazývá prvním ovocem těch, kdo zemřeli. (1. Kor 15:20)
Po své smrti se posadil po pravici Božího trůnu a čekal, dokud nedostane pokyn, aby se ujal své královské moci. To se stalo v roce 1914. Jeho prvním činem bylo svržení Satana a démonů z nebe. Docela úctyhodná aktivita někoho, kdo "prostě není". *33084*
(Hebr 1:13; Zj 12:9)


n/a
n/a
 #14232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
18.10.20 22:27:28 | #14248 (7)

abuka koupam, ze na tebe zacina hodne pusobot zavreni vasich salu -- chybi ti to poucovani jinych a vysvetlovani toho podobenstvi ktere nerek Jezis ale napsal pisatel - v tom je ta podstata podobenstvi - neverim, ze by Jezis pri kazani prostemu lidu rek -- nehazejte svatost psum a perly prasatum. Skoda, ze nam Jezis sam nezanechal napsane to co mel na mysli on. Nebo si myslis, ze kazdy hned pochopit takoveto Jezisova slova ? Kdyby tomu bylo tak tak by se nemusela Bible lidem vysvetlovat a kazdy by to chapal vsechno hnet jak to chapes ty. Podobenstvi do Bible napsal pisatel te doby. Jiny pisatel Bible byl snim v rozporu zase s jinym podobenstvim.


115
n/a
 #14238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
18.10.20 22:33:15 | #14249 (8)

treba jsi hezky vysvetlil Sioux kdyz jsi napsal - Jezis nikdy nezemrel ale byl za tri dni vskrisen. Tim jako chces napsat, ze Jezis kdyz nikdy nezemrel za nas na krizi - tak nam na tom zaklade nemoch Buh - Otec odpustit dedicny hrich?


115
n/a
 #14248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
19.10.20 07:28:27 | #14253 (7)

Nemám důvod něco vynechávat, naopak, přece tě nenechám v tak zásadní "případné nepřesnosti. O Kristu se nikde v Písmu nepíše, že zemřel a "prostě není".
Ano, to je pravda, nikde jsem to v Bibli nečetl. Ale snažím se sestavit úvahy z toho co píšeš ty a co tedy učí vaše společnost. Z těchto tvých slov, „podstatné sdělení tohoto verše je potvrzení odpovídající hodnoty Ježíšovy výkupní oběti. Musel přijít dokonalý člověk, aby ji předložil,“ jaksi logický zaznívá, že Ježíš byl člověk.
Jinde jsi napsal, o Ježíši že „Vzkříšen byl jako duchovní bytost, neboli se vrátil do stavu, ve kterém byl, než se narodil jako člověk.“ Souhlasím s tím, že než se narodil jako člověk, člověkem nebyl. Tento člověk Ježíš, byl usmrcen. O mrtvých lidech říkáte, pokud se nepletu, že nic nevědí a že budou vzkříšení až na konci věků nebo tak nějak. Jak je možné, že u Ježíše to neplatí, nebo platí? Vždyť píšeš i to že se Ježíš „Po své smrti se posadil po pravici Božího trůnu a čekal, dokud nedostane pokyn, aby se ujal své královské moci“ Jenže to, podle toho co píšeš, přece není ten Ježíš člověk, ale je to ten Ježíš který byl v tom stavu než se jako člověk narodil. Mně není jasné co se stalo s Ježíšem člověkem. který volál„Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ Kam se poděl? Bude snad tento člověk, který nás svou oběti očistil vymazán z knihy života?


2
n/a
 #14238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
19.10.20 11:00:44 | #14271 (8)

Ano, logicky zaznívá, že Boží syn se narodil jako dokonalý člověk, protože jedině tak mohl přinést výkupné, které by odpovídalo hříchu dokonalého člověka Adama.
(1. Timoteovi 2:5, 6)
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako odpovídající výkupné za všechny ...

Jestliže se Boží syn narodil jako člověk, po smrti člověka Ježíše byl vzkříšen zpět do postavení Božího syna a předložil Otci výkupné v podobě svého lidského života, který obětoval.
(Hebrejcům 9:12)
nevstoupil s krví kozlů a mladých býků, nýbrž se svou vlastní krví jednou provždy do svatého místa a obdržel [pro nás] věčné osvobození.

Člověk (Ježíš) se tedy nikam nepoděl, nýbrž zemřel a stal se prvním ovocem vzkříšeným k věčnému životu. (1. Korinťanům 15:20)


n/a
n/a
 #14253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
19.10.20 11:29:42 | #14274 (9)

Jsem rád že se nám zatím vede držet debatu ve věcné rovině že to tak zůstane i v budoucnu a že mne snad nepodezíráš z nějakého zlého úmyslu, například v tom směru, že bych se snad snažil být vůči tobě nebo svědkům Jehovovým nějakým způsobem nepřátelský. I proto si dovolím další otázku. Ten Ježíš Kristus o kterém se shodneme, že je u svého Otce, to je tedy člověk nebo to člověk není a je to skutečně v uvozovkách “pouze“ ta duchovní bytost která byla na počátku, před stvořením světa? Já netajím, že můj názor je, že jsou to obě možnosti v jednom bytí, ale to podle svědků Jehovových asi není přijatelné. Nebo je? Abych to shrnul, jak a proč je to tak, podle vašeho učení?


2
n/a
 #14271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 11:46:09 | #14275 (10)

Ježíš se před smrtí modlil, aby mu Bůh vrátil slávu, kterou měl "předtím, než byl svět".
Byl tedy opět tou mocnou duchovní bytostí, "prvorozeným všeho stvoření".
Podle Božího plánu bylo pro něho připraveno nové pověření, totiž stát se králem Božího království, a také přímluvcem a prostředníkem mezi člověkem a Bohem.
(1. Jana 2:1)
Moje děťátka, píši vám tyto věci, abyste nezhřešili. A jestliže někdo přece zhřeší, máme u Otce pomocníka, Ježíše Krista, spravedlivého.

Jedná se stále o tutéž osobu. Nikdy nebyly dvě.


n/a
n/a
 #14274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 12:00:45 | #14278 (11)

Stále se mi nedaří napsat oč mi vlastně jde. Dokud se Ježíš nenarodil jako člověk, člověkem prostě nebyl. Byl „nějakou“ duchovní bytosti. Pak se narodil jako člověk a byl tedy člověkem. V době, kdy byl člověkem přestal být tou duchovní bytosti, kterou byl před svým pozemským narozením? A když pak jako člověk zemřel, stal se opět tou původní duchovní bytosti a člověkem přestal být? Tak to je?


2
n/a
 #14275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 12:18:09 | #14280 (12)

Tak především nejde o "nějakou" duchovní bytost. Identita je známá, je to stále jediný zplozený Boží syn (Jan 3:16), který se narodil jako člověk (Lukáš 1:32).
Poté, co obětoval svůj lidský život, byl vzkříšen opět jako duchovní bytost, kterou byl dříve než byl svět (Jan 17:5).


n/a
n/a
 #14278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 12:46:39 | #14282 (13)

Nechci tě chytat za slovíčka, ani nějak jinak faulovat. Protože já a stále ještě většina křesťanů věříme, že Ježíš je a vždy byl Bůh, volil jsem tu formulaci s duchovní bytosti, abychom se zbytečně nedostali v rozhovoru na jinou kolej. Trochu mě mrzí, že jsi mi neodpověděl na otázky zda v  době, kdy byl Ježíš člověkem přestal být tou duchovní bytosti, kterou byl před svým pozemským narozením? A jestli když pak jako člověk zemřel, se stal opět tou původní duchovní bytosti a tím člověkem jestli přestal být? Jako důkaz toho, že tady nechci nic hnát do krajnosti zopakuji, že můžeme tuhle rozpravu vynechat, a že to nepochopím zlém. Pravdou přece může být, že svědci Jehovovi tyhle věci prostě neřeší.


2
n/a
 #14280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 12:51:42 | #14284 (13)

dotaz dle mne zní takto :
když byl Boží syn člověk, Duchovní bytost neexistovala ? zemřela a narodila se ?


6
n/a
 #14280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 13:15:26 | #14286 (14)

Změnila se přece na lidskou. Když se zhmotňovali andělé, aby se mohli ženit s pozemskými ženami, tak se taky asi zhmotnili celí, ne? Nebo myslíš, že si k tomu účelu vbytvořili nějaké maňásky, a sami zůstali duchy? *24590*


n/a
n/a
 #14284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 13:22:07 | #14291 (15)

Ti andělé, by se museli narodit jak člověk! Žádné zhmotnění !


25
n/a
 #14286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 13:32:33 | #14292 (16)

Já to dala jako příklad, že duchovní osoba se může změnit na hmotnou. A že to není tak, že by duch zůstal zvlášť od tělesné schránky.


n/a
n/a
 #14291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 13:40:50 | #14293 (17)

Tak ten Ježíš, který kráčel v lidském těle po Zemi byl stále tou Duchovní bytosti?


2
n/a
 #14292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 13:51:50 | #14294 (18)

Byl člověkem. Člověkem přeměněným z duchovní bytosti. Nebo kdo to byl podle tebe?


n/a
n/a
 #14293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 13:56:30 | #14296 (19)

Boží Syn.


n/a
n/a
 #14294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 13:58:03 | #14297 (19)

Já to už výše napsal. Podle mne byl obojím. Člověkem i Duchovní bytosti. Nedovedu si představit, že by mohl přestat být tou Duchovní bytosti tím, že se stal člověkem. Ty takovou možnost připouštíš?


2
n/a
 #14294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:01:45 | #14298 (20)

Duchovníá bytost je bytost neviditelná, nehmotná. Ježíš byl viditelný, hmotný. A řesto říkal, že žil dlouho předtím, než přišel na zem, a je i něm známo, že byl duchovní bytostí.


n/a
n/a
 #14297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:03:30 | #14300 (21)

To se tak o něm jenom povidá, v Bibli tento výraz není.


n/a
n/a
 #14298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:12:18 | #14302 (22)

O andělích se píše, že jsou duchové, o Bohu se píše, že je duch, démoni jsou duchové. Duch je v Písmu označení něčeho neviditelného, a když jde o bytost, nazýváme ji duchovní bytostí nebo duchem.


n/a
n/a
 #14300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:20:10 | #14305 (23)

Raději by jsem se držela toho co je v Bibli, ono se toho napovídá..


n/a
n/a
 #14302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:22:18 | #14307 (24)

Právě to dělám, Krioky. Zkus to taky, je to fajn. Začni s Hospodinkou. *20832*


n/a
n/a
 #14305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:25:25 | #14308 (25)

To je jenom překlad do ženského rodu do řeči žen:-).


n/a
n/a
 #14307 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:26:33 | #14309 (26)

Ake o tom taky není v Bibli ani zmínka. *3477*


n/a
n/a
 #14308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:27:20 | #14310 (27)

Přeci když jsem dcera Hospodinova tak jsem hospodinka:-)


n/a
n/a
 #14309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:29:43 | #14311 (28)

Ne, tenhle výraz ani tu myšlenku Buible neobsahuje. *30244*


n/a
n/a
 #14310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:31:22 | #14312 (29)

Ale jo, jsme boží rodina, boží potomstvo.(Skutky 17/28)


n/a
n/a
 #14311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:53:06 | #14313 (30)
*5620*

n/a
n/a
 #14312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 19:30:11 | #14314 (21)

Byl oboje, duchovní i hmotný. Viditelný i neviditelný. Stejně jako my, máme část viditelnou a část vnitřní duchovní ostatním skrytou, Bůh vidí jaká ta vnitřní bytost je.


142
n/a
 #14298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:06:18 | #14334 (22)

Což není nehmotná část, která přežívá smrt.
Tento dualismus Bible neuci!
Je to názor spíše Platona:
Obtíž spočívá v tom, že významy, které se všeobecně spojují se slovem „duše“, nepocházejí z Hebrejských ani z Křesťanských řeckých písem, ale ze starověké řecké filozofie, tedy v podstatě z pohanského myšlenkového světa. Řecký filozof Platón například cituje Sokrata: „Duše, . . . stává se, že odchází čista, nic s sebou nevlekouc z těla . . . , odchází k něčemu sobě podobnému, neviditelnému, božskému, nesmrtelnému a moudrému; a když tam přijde, dostává se jí, aby byla blažena, protože je zbavena bloudění a nerozumnosti a strachů . . . i ostatních lidských zel, a . . . opravdu tráví ostatní svůj čas s bohy.“ (Faidón, 80, d, e; 81, a)


n/a
n/a
 #14314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:09:59 | #14338 (23)

To že si to myslíš nijak nezmění Bibli a biblické učení. A Tedy platí to co je v Bibli, Nemůžeš nijak vyvrátit texty co uvádí konvalinka tedy že může zahubit tělo v pekle (geheně), ale duši zahubit nemohou.


142
n/a
 #14334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:04:50 | #14301 (20)

Ano.
Čteme, že Slovo se stalo tělem.
V Hebrejcům 2:9 čteme, že se stal nižším než andělé a že vytrpěl smrt.
Jak tomu rozumíš ty?


n/a
n/a
 #14297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:17:54 | #14304 (21)

Snad správně předpokládám, že to Ano ve tvé odpovědi znamená, že Ježíš tou Duchovní bytosti byl i v lidském těle. A pokud to tak opravdu myslíš, pak si zase tak vzdálení svými vírami nejsme, což je myslím kladné zjištění. Já jsem postižen tím, že tohle zjištění konfrontuji s ostatními texty a je to...prostě mě to baví. Proto dík, za „pokec“.


2
n/a
 #14301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 07:57:13 | #14331 (18)

Ten se narodil jako člověk, opustil nebe!
: „Co je smrtelný člověk [ʼenóšʹ], že ho chováš v mysli, a syn pozemského člověka [ben-ʼa·dhamʹ], že se o něho staráš? Také jsi přistoupil k tomu, abys ho udělal o něco menším, než jsou ti podobní Bohu [text v Hebrejcům 2:7 zní „o něco nižšího, než jsou andělé“], a potom jsi ho korunoval slávou a nádherou. Necháváš ho panovat nad díly svých rukou, všechno jsi mu položil pod nohy.“ (Ža 8:4–6)


n/a
n/a
 #14293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
19.10.20 08:46:27 | #14254 (7)

abuko z toho všeho co jsi tady napsal tak mám chaos.
Takže v roce 1914 byl teprve svržen satan a démoni na zem. To znamená, že do roků 1914 tady byl ráj na zemi?
Podle tvého co tady citujes, to tak vypadá. Pokud satan byl celou dobu v nebi.
Jenže skutečnost hovoří něco jiného.

Satan byl už v ráji, to nejchytřejší zvíře, které mluvilo, chodilo po zemi ten zvaný had, tady na zemi má své království.

Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.
Lukáš 10:18 B21

To říkál Ježíš, když chodil po zemí. V tom případě, satan už tady byl před Ježíšem.

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl.
Lukáš 4:1‭-‬2 B21

Jak mohl ďábel pokoušet Ježíše, když byl v nebi v té době?

Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci.
Lukáš 4:6 B21

Tady jasně se píše, že svět je satanovo království.

A odkud se vzali na zemí tito démoni. Když v tvém případě do roků 1914 byli v nebi ?

Démoni ho proto prosili: „Pusť nás do těch prasat, ať vejdeme do nich!“
Marek 5:12 B21


25
n/a
 #14238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
19.10.20 11:04:51 | #14272 (8)

Nikde není psáno, že Satan může působit buď v nebi nebo na zemi.
Zjevení uvádí, že byl "svržen z nebe", neboli mu bylo zabráněno tam působit.


n/a
n/a
 #14254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
19.10.20 12:00:16 | #14277 (9)

A co jsi mi tím chtěl říct, že nikde není psáno, že satan může působit jak v nebi tak na zemi?

Jinak Zjevení hovoří o minulosti, přítomnosti a budoucnosti a to je třeba brát v úvahu.

A to že Satan byl svržen z nebe až teprve v roce 1914 to je falešné učení. To se stalo hned na počátku.

Co mi řekneš na tento verš, je to řeč o trůnu satana v nebi, nebo o trůnu satana na zemí.

„Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který má ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan.
Zjevení 2:12‭-‬13 B21

A pokud viděl Ježíš satana jak spadl jako blesk
Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.
Lukáš 10:18 B21
Tak to jak mi vysvětlíš, jak se pak dostal do nebe znovu satan?


25
n/a
 #14272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 12:47:19 | #14283 (10)

Tak především Zjevení nehovoří o minulosti, přítomnosti a budoucnosti, je to kniha prorocká. Zkus si přečíst, jak začíná.

Ze tvého předchozího tvrzení vyplývá, že podle tebe Satan nemohl být v nebi, když byl na zemi a naopak.
Především není Satan jako duchovní bytost vázán na nějaké konkrétní místo, protože duchovní svět nelze vtěsnat do našeho chápání prostoru.

Satan opravdu neměl a nemá na zemi svůj trůn, ani v Pergamonu, ani jinde. Je tím prostě řečeno, že Pergamon byl proslulý nejrůznějšími formami pohanského uctívání a magie.

Ježíš viděl Satanův pád jako něco, co zcela jistě nastane. V Písmu se podobně vyjádřil například Izajáš v 53. kapitole, kde se vyjadřuje střídavě v budoucím i minulém čase.


n/a
n/a
 #14277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 12:59:15 | #14285 (11)

abuko, nemám teď čas, takže se k tvému příspěvků vrátím až později.
Ale snad mi nechceš říct, že církev Pergamon a Antipas... její historie, její anděl to je proroctví. Vždyť to byla skutečnost.


25
n/a
 #14283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 13:18:06 | #14289 (12)

margo, to je falešné!To by je Bůh musel zhmotnit! Jak by se mohl anděl zhmotnit!
Přece Ježíš přišel na svět jinou cestou než ty tady propagujeme!


25
n/a
 #14285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 13:19:43 | #14290 (13)

A teď nevím, na co reaguješ... *16620*


n/a
n/a
 #14289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 07:52:26 | #14330 (13)

Ty to neznas, o andelech, kteri navstivili Abrahama a pojedli s nim?
Jak by to dělali bez žaludku?


n/a
n/a
 #14289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:07:44 | #14336 (14)

rosse, přečti si ještě jednou můj příspěvek a na co reagoval.
Samozřejmě, že znám a dokonce jsem to byla já, kdo tady upozornil na tyto skutečnosti....

Jinak je psáno v Biblí, že to byli tři muži, mezi nimi byl Hospodin.

margo psala, že andělé se zhmotnili a pak si brali lidské dcery. Já jsem reagovala, že anděl se sám nemůže zhmotnit, to může jedině udělat Bůh ! Což v případě Abraháma bylo.

Snad mi nechceš říct, že Bůh zhmotnil anděly, proto aby hřešili a pak litoval, že vůbec stvořil člověka. Vždyť to nemá ani ruce ani nohu, co tady propagujete!


25
n/a
 #14330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:17:34 | #14342 (15)

Na 3. den musel byt jako duchovní vzkrisen, nic z něho nezilo. Nemůžeš ignorovat slova Petra!


n/a
n/a
 #14336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:18:22 | #14343 (15)

Co to mas za překlad? Co tam bylo v originále, prosím?


n/a
n/a
 #14336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:22:15 | #14345 (16)

Takhle to tam je:
Potom se mu Jehova objevil mezi velkými stromy Mamre, když seděl za poledního žáru u vchodu do stanu. 2 Rozhlédl se a všiml si, že nedaleko stojí tři muži. Když je uviděl, rozběhl se jim vstříc a poklonil se až k zemi.
Ale neumožnil se Jehova, ani se nepíše, ze 1 z nich byl Jehova. To uz jsi si přidala.


n/a
n/a
 #14343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:42:19 | #14357 (17)

rosse, přečti si celý příběh pozorně, než něco napíšeš. Vždyť ten příběh jsem četla tolikrát a Abraham hovoří celou dobu s Hospodinem....kdo může poznát myšlenky lidske? Sára byla ve stanu a Bůh zde ukazuje, že ví co si Sára myslí a že se směje....
A nevím co jsi myslel pod tím neumožní se Jehova.....a co jsem si přidala. Píš trochu srozumitelněji.


25
n/a
 #14345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:45:09 | #14359 (18)

Ale nemáš tam, ze zhmotneni bůh, to si přidávás....


n/a
n/a
 #14357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:54:09 | #14362 (19)

Co si zase přidávám? Takže kdo byl toho všeho autorem podle tebe? Nebo v tom měl prsty ďábel? Koukám, že tobě jak to někdo nenadiktuje, nenapíše, nenaučí tě.....tak ty vůbec nemyslíš sám za sebe.


25
n/a
 #14359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:30:38 | #14378 (20)

Zhmotneni boha si pridavas. Sam Jehova Abrahama nenavstivil. Vime, ze s nim jenom mluvil. To je všechno.


n/a
n/a
 #14362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:42:27 | #14380 (21)

Akusticky signál je jen pohyb vzduchu, žádný zhmotneny bůh, při návštěvě Abraham nevystupuje.


n/a
n/a
 #14378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:47:10 | #14383 (21)

Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamrekdyž seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se až k zemi a řekl: „Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka!
Genesis 18:1‭-‬3 B21

rosse, zvláštní, viděl tři muže a pozdraví Pane můj
Kdo byl Pan Abraháma?

rosse v jakého Boha ty to věříš? Ten tvůj Bůh nic nemůže?

Hlavně, že andělé se můžou zhmotnit, ale Bůh ne!

Já nevím v jaké podobě byl Bůh rosse, ale připomínal tu slavnou trojicí *30944* byli to tři muži jak zní v příběhu a Abraham pozdravil jen jednu osobu.....


25
n/a
 #14378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 10:06:38 | #14387 (22)

Šlo o vidění Boha a posly, kteri ho zastupovali. O staletí později Jan píše, ze Boha nikdo nikdy neviděl.
Pane, je běžné oslovení hosta! O to vic, když je to vyslanec Boha.


n/a
n/a
 #14383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 10:22:10 | #14389 (23)

Protiřečis si rosse. Vždyť sám jsi ráno psal, že jedli.... Abraham jím umýval nohy. Tak jak to může být vidění?
Jak můžeš tak rychlé měnit své poznání! Zase ses oběsil na na svém provazů. *4302*

Vždyť ty sam máš v tom guláš a druhé pořád obviňujes, že si vymýšlí.


25
n/a
 #14387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 18:10:19 | #14408 (24)

Zjevení Boha! Čti pozorněji.


n/a
n/a
 #14389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:48:02 | #14385 (21)

Jan 1
1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
14A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Kristovo tělo jsou mnozí..(1.Korin­tským 14,20,27.)


n/a
n/a
 #14378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:05:23 | #14333 (13)

Bůh ne, jeho synove....


n/a
n/a
 #14289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:08:06 | #14337 (14)

15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

1. Janův 4


n/a
n/a
 #14333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 13:16:37 | #14287 (11)

Zjevení je takyy celé v minulém čase.


n/a
n/a
 #14283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22…
19.10.20 09:21:56 | #14260 (4)

Zemřel a byl vzkrisen na 3. den jako duchovní tvor. Tak to říká Písmo! Dokonalým tělem zaplatil, nemůže si ho vzít zpět. Když si koupíš chleba a sníš ho, ty peníze, cos zaplatil, uz nejsou Tvoje.


n/a
n/a
 #14229 

| Předmět: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22 21
19.10.20 01:12:27 | #14251 (1)

Podstatné sdělení tohoto verše je potvrzení odpovídající hodnoty Ježíšovy výkupní oběti.
Musel přijít dokonalý člověk, aby ji předložil. Tím nemohl být nikdo z lidí, protože "všichni zhřešili".
A tou obětí nemohl být ani Bůh z minimálně třech důvodů:

  • Bůh nemůže zemřít.
  • Jeho oběť neodpovídá hříchu člověka, byť dokonalého.
  • Bůh nebude přinášet oběť sám sobě.

n/a
n/a
 #14201 

| Předmět: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22 21
19.10.20 09:13:42 | #14257 (2)

Bůh nemůže zemřít, to je pravda. Nejen Bůh,ale i člověk nemůže zemřít. To co zemřelo a zemře je tělo. To je ta první smrt.

Jsme stvoření nejdříve na obraz Boží. A Bůh je Duch. Proto Bůh nemůže zemřít. A taky u člověka zemře jen to tělo. Ale naš Duch nezemře při první smrtí. Ti kdo přijali odpuštění, činili pokání nacházejí se pod krví Ježíše, nezakusi druhou smrt. Jejích Duch obdrží nové nesmrtelné tělo.

A ti, kteří nečinili pokání, jejích duch taký nezemřel, ale čeká na soud, protože Bůh není nespravedlivý a nepošle na smrt člověka bez soudů. Každý hříšník bude muset jednou stanout před soudem Božím a bude muset dát zprávu jak ho prožil. Život tady na zemí nám nebyl dán jen tak pro nic za nic. Každý jsme se tady dostali za určitým úkolem...... Slunce, aby svítilo na obloze, měsíc aby v noci dával světlo, ptáci aby nám zpívali, stromy, aby udržovali vláhu.....a člověk to vše měl mít pod kontrolou......
Až bude poslední soud, před Bohem stane každý člověk v těle učiněno na podobenství Boží, což je duchovní. Tehdy Bůh bude každého hříšníka soudít podle skutků. Ti co budou po Boží levici, půjdou do zatracení, bude to jejích druhá smrt, zemře i jejích duch. Nebude to věčné peklo jak si někteří myslí, že to bude věčné utrpení. Peklo mělo počátek, tak musí mít i konec. Ti po pravici obdrží na základě skutků, ale ne takových, že jsem nezabil člověka, neokradal......ale dle toho slova.....byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘
Matouš 25:36 B21

A to je ta první a druhá smrt na kterou jsem se tady tak dlouho ptala a nikdo mi tady doposud neodpověděl *824*


25
n/a
 #14251 

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22 21
19.10.20 09:18:56 | #14259 (3)

Jde o 2 druhý smrti, ne o aritmetickou posloupnost. Jasné jsem psal, ze 1. smrti, nemusí umřít každý.
Když je žloutenka A, B, C, nemusíš dostat nejdřív A, abys dostal B. Je to jen druh. Stejně tak druhy smrti!


n/a
n/a
 #14257 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22…
19.10.20 09:37:10 | #14265 (4)

Nevím co má žloutenka s první a druhou smrtí společného. Ještě doplním, že je taký první a druhé vzkříšení. Ale to by bylo na dlouho.
Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.
Zjevení 20:6 B21

Taký koukám, že rosse, si neověří co píšu a má do sekundy odpověď. *30944*


25
n/a
 #14259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21…
19.10.20 10:07:03 | #14266 (5)

Hlavně ze máš do sekundy posudek na jiné.

1. a 2. smrt nemusí jít po sobe!
Ty asi nečteš.


n/a
n/a
 #14265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům…
19.10.20 10:24:53 | #14268 (6)

A já jsem, kde psala, že první a druhá smrt jde po sobě?

První smrt je smrt toho těla......

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
Matouš 10:28 B21


25
n/a
 #14266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
20.10.20 07:50:43 | #14329 (7)

Podivej se do originalu, neni tam peklo, to za a/
Za b/ ujasni si, co je duše. Není to než možná část člověka, přežívající smrt.
Slovní spojení "nesmrtelna" duse, v Bibli neexistuje, za to jsou verše, které říkají, ze duše umira.


n/a
n/a
 #14268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
20.10.20 08:35:00 | #14348 (8)

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
Matouš 10:28 B21

A co říkáš tomu verši? Tady máš jasně napsáno, že tělo a duše, nejsou ve spojitosti. Že to jsou dvě odlišné části.

Víme, že slovo duše můžeme použít v oslovení člověka a také jako duše do kola *30944*
Ale člověk má tělo, ducha lidského a pak dostal duši, která patří Bohu. A ta duše, když prožije znovuzrození, chrání Ježíšova krev, ta duše nikdy nezemře, je nesmrtelná. A o duši hříšníka se rozhodne až na soudě Božím! Jeho duše pak zemře a to je ta druhá smrt.

Když člověk odchází z tohoto světa, tak tady na zemí zůstává tělo, které zemřelo. Tělo které jsme používali ke kontaktu s tímto světem. Zůstavime tady lidského ducha, představivost, vzdělání, myšlenky...... a duše odchází tam kde jí Bůh připravil místo.


25
n/a
 #14329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
20.10.20 08:36:07 | #14350 (9)

Podívej se na něj v rectine, slovo peklo tam neni!
Dodatek církve!


n/a
n/a
 #14348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:42:11 | #14356 (10)

nikoliv, gehena je překládána jako peklo. Nemusíme mluvit řecky když je to možné česky.


142
n/a
 #14350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:57:18 | #14364 (11)

Preklad smysleny, gehenna je vzdy hrob!
Tam si přál jít Job, když trpěl!


n/a
n/a
 #14356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:59:20 | #14366 (12)

Job si přál jít do šeolu, symbolického hrobu lidstva.
Po gehenně opravdu netoužil. *22705*


n/a
n/a
 #14364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:13:11 | #14372 (13)

A už vůbec ne po pekle!
V ohni by se mu "hodne" ulevilo.


n/a
n/a
 #14366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:20:29 | #14374 (13)

Job když to říkal, na verše na které se odvolavate, to říkal v nevědomosti. Až Bůh mu celý plán lidstva zjevil, tak pak zakřičel.....
Kež by má slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem a rydlem železným, kéž by je navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze mě kůži sedřeli, já ve svém těle Boha uvidím. Já ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale já – srdce mi touhou umírá!
Job 19:23‭-‬27


25
n/a
 #14366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:44:33 | #14381 (14)

Ve své tísni se Job modlí k Bohu: „Kdo mi to dá, abys mne ochránil v pekle, a skryl mne, dokud nepomine tvůj hněv, a abys mi ustanovil čas, kdy si na mne vzpomeneš?“ — Job 14:13, Překlad „Douay“.


n/a
n/a
 #14374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:47:58 | #14384 (15)

Ekumen:
13Kéž se stane, že mě schováš v podsvětí, skryješ mě, než se odvrátí tvůj hněv; určíš pro mě lhůtu a pak se na mě rozpomeneš.


n/a
n/a
 #14381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 10:15:56 | #14388 (15)

Ano o tom jsem přesně psala! Job hledá, má otázky a nezná odpovědi.... nemá ještě zjevení. Jsme teprve v kapitole 14 ale kapitola 19 hovoří už o něčemu jiném.
Člověk, který se odvolává na Joba v kapitole 14 tak žije pořád v nevědomosti. Pořád mu není zjevena Boží tajemství, jeho plán s lidstvem. Je stejně na tom jak Job, který dokonce v té době myslí na smrt dokonce oběšením.

že bych se raději oběsil – radši bych zemřel, než takhle živořil!
Job 7:15 B21

https://bible.com/bible/15/job.7.15.B21

I tento verš by tě měl poučit, že v té době žil Job v nevědomosti. A pokud chceš se zaštiťovat všemi verši od Joba, pak musíš souhlasit i s oběšením, že si člověk může vzít život....


25
n/a
 #14381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 18:07:57 | #14407 (16)

A cgtel jit do šeolu, to slovo nekdy prekladaji jako peklo! Kde nas tady chtit jit do pekla?


n/a
n/a
 #14388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
20.10.20 08:39:17 | #14351 (9)

Nemáš jasno ve slově duše, promiň!
Způsob, jak jsou výrazy v původních jazycích (heb. neʹfeš [נֶפֶשׁ]; řec. psy·cheʹ [ψυχή]) použity v Písmu, ukazuje, že „duše“ je osoba, zvíře nebo život, který člověk či zvíře má.
Sám živý člověk JE duše. Adam se STAL duši, nedostal ji!


n/a
n/a
 #14348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:40:19 | #14353 (10)

Duše je i zvíře, podívej do stvoření v Genesis, prosím.....


n/a
n/a
 #14351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:41:17 | #14355 (11)

duše je i zvíře i člověk... duše může být zahubena v těle...nebo živá v duchu.


142
n/a
 #14353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:44:08 | #14358 (11)

Kralicka Bible:
Genesis 1
24Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak.25I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podle.....


n/a
n/a
 #14353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:00:01 | #14367 (11)

Ale jenom člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha.


n/a
n/a
 #14353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:49:58 | #14361 (10)

Ale vždyť píšu, že slovo " duše " má víc významů!
Přece jsem ti to na posledním verši ukázala.

Ale tam je psáno, že se stal Adam živou duši a to je velký rozdíl, který ty nemůžeš pochopit!

Jak je psáno: „První člověk, Adam, se stal živou duší,“ ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem.
1 Korintským 15:45 B21


25
n/a
 #14351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 08:55:49 | #14363 (11)

Ano, Adam se stal živou duší, nikde nečteme, že by nějakou nesmrtelnou duši dostal.
Poslední Adam (Ježíš) je oživujícím duchem, neboli jako duchovní bytost vzkřísí mnoho lidí k věčnému životu.


n/a
n/a
 #14361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:13:03 | #14371 (12)

Musel dostát Adam nesmrtelnou duši, protože smrt tehdy neměla nad nimi moc.

Kdyby uposlechli Boha, tak by žili do dnes. Smrt přišla až po pádu až pojedli ze stromu poznání dobrá i zlá.


25
n/a
 #14363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:21:44 | #14375 (13)

Musel? Protože sis to tak vymyslela?
Adam se stal živou duší, neboli živým tvorem tak, že do něho Bůh vdechl nikoli duší, ale "dchnutí života" (KB), neboli oživující energii, která oživuje lidi i zvířata.
Ta se po smrti vrací k Bohu "k dalšímu použití", není pro každého tvora jedinečná.


n/a
n/a
 #14371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:59:54 | #14386 (14)

abuko vy jste s rosse jak kopie. Oba dva mě tady pořád obviňujete, že jsem si něco vymyslela. A celou dobu tady citující jen Biblí.

Takže, byl člověk stvořen na obraz Boží, nebo nebyl?
Je Bůh nesmrtelný, nebo není?
Mohl Adam zemřít, než zhřešil?
Bůh lhal, když říkal, že zemřou když člověk pojí ze stromů poznání dobrá i zlá?
Co by se stalo, kdyby člověk nepojedl z toho stromů?
Co to je, účinme člověka na obraz náš?
Co to je učinil člověka z prachů země?
Co to je oživení těla dechem života?


25
n/a
 #14375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:26:11 | #14376 (13)

Tak to v Bibli neni, podivej se, prosím!
Přesně stejné slovní spojení, jaké bylo použito na zvířata, totiž neʹfeš chai·jahʹ (živá duše), je použito na Adama, když se „člověk . . . stal živou duší“ potom, co ho Bůh vytvořil z prachu zemské půdy a vdechl do jeho chřípí dech života. (1Mo 2:7)


n/a
n/a
 #14371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.10.20 09:28:14 | #14377 (14)

Člověk se lišil od zvířat, ale rozdíl nespočíval v tom, že by člověk byl neʹfeš (duše), a zvířata nikoli. Podle biblické zprávy byl totiž rozdíl v tom, že pouze člověk byl stvořen „k obrazu Božímu“. (1Mo 1:26, 27) Byl stvořen s mravními vlastnostmi podobnými vlastnostem Boha, s mocí a moudrostí, jimiž člověk daleko převyšoval zvířata, a mohl proto mít v podřízenosti všechny nižší formy živého tvorstva. (1Mo 1:26, 28)


n/a
n/a
 #14376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům…
19.10.20 10:29:30 | #14269 (6)

Já jsem neposuzovala jiné, ale jsem posuzovala tvou rychlou reakci na můj příspěvek. A tvůj příspěvek ohledně žloutenky, jsem vážně nepochopila. Takže to nebyla reakce na tvůj příspěvek, ale na nepochopení tvé myšlenky. Proto jsem se k němu nevyjadřovala. Já nemám problém rosee s tebou osobně *30944*


25
n/a
 #14266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21…
19.10.20 10:07:28 | #14267 (5)
*5889*

n/a
n/a
 #14265 

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22 21
19.10.20 11:08:52 | #14273 (3)

První smrt je smrt, kterou umírají lidé už od Adama. Zemřou a přestanou existovat.
Druhá smrt hrozí tém kteří budou odsouzeni během posledního soudu.
Z této smrti už neexistuje vzkříšení, je to definitivní zánik.


n/a
n/a
 #14257 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:21, 22…
19.10.20 12:41:05 | #14281 (4)

Co je podle tebe, přestanou existovat,?


25
n/a
 #14273 

| Předmět: Matouš 7:6
16.10.20 23:30:57 | #14132

(Matouš 7:6)
Nedávejte psům, co je svaté, ani neházejte své perly před vepře, aby je snad někdy nepošlapali nohama a neobrátili se a neroztrhali vás.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Matouš 7:6
17.10.20 07:11:24 | #14133 (1)

Copak Matous --- Co zerou psi svateho nenapise -- a kdo v te dobe v Izraeli mel perly? Uz vidim jak by zid hazel veprum perly *17130*


115
n/a
 #14132 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:6
17.10.20 07:24:10 | #14134 (2)

jj. je to jen rčení a lze ním šermovat, urážet oponenta či uraženě odcházet středem.


142
n/a
 #14133 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 7:6
17.10.20 09:43:27 | #14137 (3)

Uvedený výrok je součástí Ježíšova kázání na hoře. Ježíš tady dal mnoho konkrétních a srozumitelných rad a napomenutí. Je pravda, že je to jedno z nich, které se stalo pouhým rčením, používaným jako klacek, což Ježíš rozhodně neměl na mysli.
Jak tomu rozumíme my, je dobře vidět na následující myšlence z naší publikace:
Ježíš tím zjevně myslel, že pokud lidé nemají ocenění pro duchovní věci, podobně jako psi nebo vepři, neměl by se člověk dále snažit o to, aby se s nimi rozdělil o duchovní myšlenky a nauky. Takoví zkažení lidé by duchovní věci pouze pošlapali a člověka, který se jim je snaží předat, by zneužili nebo by mu ublížili.


n/a
n/a
 #14134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:6
17.10.20 10:19:59 | #14143 (4)

uzasne - tak SJ uz dokonce vedi co si Jezis myslel.


115
n/a
 #14137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:6
17.10.20 22:28:58 | #14200 (5)

V tomto konkrétním případě to opravdu není těžké poznat.
Pokud tedy člověk nepatří k těm, kteří nehledají smysl, ale důvod k výsměchu.
Takoví právě cenné myšlenky z Písma pošlapávají a obracejí se proti těm, kdo jim je předkládají.


n/a
n/a
 #14143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:6
18.10.20 08:28:38 | #14216 (6)

Kdyz se to teda poznat tak proc pises :: Ježíš tím zjevně myslel, ::: To je jasny dukaz toho, ze SJ vedi co si Jezis tehda myslel -- nechapu proc tak podcenujete Jezise? Nebo si myslis, ze Jezis by nedokazal rict to co mel na mysli? SJ si mysli, ze Jezis mluvil neco jineho nez mel na mysli?


115
n/a
 #14200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:6
18.10.20 08:54:08 | #14217 (7)

Ježíš někdy mluvil v podobenstvích. Uvedl i důvod, proč tak činí:
(Matouš 13:13-15
Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledí a hledí marně, slyší a slyší marně, ani smysl toho nechápou; a plní se na nich Izajášovo proroctví, které říká: ‚Slyšením uslyšíte, ale smysl toho rozhodně nepochopíte; a pohlédnete a budete hledět, ale rozhodně neuvidíte. Vždyť srdce těchto lidí se stalo nevnímavým a ušima slyšeli bez odezvy a zavírali oči, aby nikdy očima neviděli a ušima neslyšeli a aby smysl toho nepochopili svým srdcem a neobrátili se zpět, a já je neuzdravil.‘


n/a
n/a
 #14216 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
18.10.20 08:58:08 | #14218 (8)

Ty tomu veris, ze byl Jezis takovy? Jezis ktery polozil zivot aby nas lidi zachranil a ocistil? Ty veris tomu, ze by Jezis nekdy prirovnal cloveka k prasivemu psovi a spinavemu praseti - tak jak cinili v te dobe zidi? Ja mam Jezise v ucte a neverim tomu, ze tak cinil jak pises. To podobenstvi bylo v necem jinem.


115
n/a
 #14217 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 12:00:49 | #14228 (9)

V čem?