Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 204199x
Příspěvků:
13982

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #14086

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 2. Mojžíšova 33…
15.10.20 16:21:27 | #14086
Reakce na příspěvek #14082

nepředpokládala jsem že je tomyšleno doslovně, právě proto že je k tomu hafo textů. Proto mě zajímalo, jakou odpověď máš na otázku, když se ptáš.

Pro mě je zajímavá například ta z Joba... kdy Job trpí, chvíli nadává, vzpírá se, pak zase naříká, pak se ptá a pořád nevidí Boží tvář... Furt to není ono. Teprve až se zcela pokoří, zclea odevzdá ve svém utrpení a zároveň touze dostat odpověď: Proč? V ten moment se mu zjeví Bůh v tváří tvář. Tedy není to jen tak nějaké oznamování nebo může být, ale mě zajímá právě ta výjimečnost. I proto jsem chtěla slyšet odpověď.

Kdy se zjevuje Bůh tváří v tvář? Co se tím vyjadřuje?


161
n/a
 #14082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 2.…
15.10.20 16:54:55 | #14088 (1)

Ratko, na začátku každé diskuse je otázka.
Pokud jsi nastavená tak, že otázku bereš jako zkoušení nebo dokonce soupeření, není to moje chyba.
Mám upřímný zájem vést debaty na duchovní témata bez předpojatosti, snad se to někdy podaří.


n/a
n/a
 #14086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 2.…
15.10.20 17:00:24 | #14090 (2)

Odpověď žádná zatím nebyla. nevíme jak mluvil Bůh s Mojžíšem tváří v tvář. Můžeme si to jen osobně nějak vyložit. Kolik lidé tolik výkladů. Možná uvidíme i my Boha tváří v tvář až budem umírat, tedy když padnou všechny ochranné bariéry, všecky filtry, a my uvidíme Boha takového jaký je. Tváří v tvář.


161
n/a
 #14088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 2.…
15.10.20 17:16:28 | #14093 (3)

Jaký je tedy tvůj výklad?


n/a
n/a
 #14090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.20 17:44:40 | #14094 (4)

Jak jsem naznačila, je to určitý stav čistoty, průzračnosti.


161
n/a
 #14093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.20 19:07:24 | #14097 (5)

Job 42

5Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.
6Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“


161
n/a
 #14094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.20 19:08:03 | #14098 (6)

Co spatřil Job? Co Job viděl a jeho přátelé nikoliv.


161
n/a
 #14097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 15:05:44 | #14118 (7)

Jak jsi uvedla výše, je třeba hledat obrazný smysl.
Když Jehova mluvil s Jobem z větrné bouře, Job asi řadu věcí pochopil, například to, že ho Bůh netrestá, jak si původně myslel.
Nešlo jen o poznání, ale i o porozumění. V Písmu nalézáme na několika místech popis lidí, kteří "mají oči a nevidí", a "vo tom to je".
Šlo také o citovou stránku, i na to se vztahuje výraz "vidět", viz například Efezanům 1:18, kde Pavel píše o "očích srdce".
A i zde najdeme prvek vzájemné komunikace jako v případě Mojžíše.


n/a
n/a
 #14098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 2.…
16.10.20 10:33:08 | #14099 (3)

Tělo a krev nemůže do nebe! Na zemi Boha nikdy neuvidíme. Jenom ten, kdo b7de vzkrisen do duchovni rise!
2. Mojžíšova
20 Ale dodal: „Nemůžeš vidět moji tvář, protože žádný člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu.“


n/a
n/a
 #14090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 10:37:11 | #14101 (4)

Bůh s Mojzise jednal tak osobně, jak jen to naše hmotná podstata dovoluje, aby to lidské tělo vydrželo. To znamená, musel vidět jenom nepodstatny zlomek Boží slávy, nebo jenom slyšet Boží hlas. Je to úplně jedno, v budoucnu se Mojzise zeptáme!


n/a
n/a
 #14099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 10:41:51 | #14103 (5)

domnívám se že to jedno není, né každý je schopen (vnitřně způsobilý) mluvit s Bohem tváří v tvář nebo alespoň slyšet jeh hlas. že si někdo něco přečte je o něčem jiném, to jsou pravidla a jejích dodržování. Slyšet Boha tváří v tvář... je o jiném.


161
n/a
 #14101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 10:54:08 | #14105 (6)

Nikdo!!!
Nikdo by to nepřežil.
*10580*


n/a
n/a
 #14103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 11:05:07 | #14108 (7)

:-)) Máš pravdu, všichni, mrtví skutečně doslova stanuli Bohu tváři v tvář.


2
n/a
 #14105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 15:06:10 | #14119 (8)

Jak to víme?


n/a
n/a
 #14108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 15:23:23 | #14121 (9)

Pro věřícího není jiná varianta. Ateisté zmizí beze stopy a věřící se setkají se svým stvořitelem. Jestli je třetí možnost, tak mi unikla.


2
n/a
 #14119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 15:33:34 | #14122 (10)

Dal bych přednost odpovědi podložené Písmem. Tohle jsou, s prominutím, dohady a přání.


n/a
n/a
 #14121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 15:37:12 | #14123 (11)

Pokusím se tedy něco vyštrachat, možná to bude chvíli tvrat.


2
n/a
 #14122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 15:38:32 | #14124 (12)

V pohodě, nehrajeme "blitz" partii šachu. *33084*


n/a
n/a
 #14123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 15:59:57 | #14125 (13)

Jestli se dá věřit tomu že "Co oko nevidělo a co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují..." (1Kor 2,9) tak by mohl mít pravdu i Ježíš Kristus když řekl, "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věřte ve mne! Já jsem vzkříšení a život.Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít navěky. Já jsem ta cesta, pravda a život!" (srv. Jan 11,25. 14,1.6). Také se píše že, Kristus vstal z mrtvých "jako první z těch, kteří zesnuli... Pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, ale pro spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu" (1 Kor 15,20-22). Nikde jsem se v Bibli nedočetl, že s příchodem člověka Bůh opustí to co pro nás připravil a že se tam s Ním tedy nepotkáme. Ve zjevení se naopak píše, že Bůh ve svém království vládne i v přítomnosti těch, kteří tam přicházejí. Proto si myslím, že si moc nevymýšlím, ale posoudit to musí někdo mimo mne. Klidně se do toho pusť.(Já umím bravůrně (prohrávat) akorát člověče nezlob se, kdepak šachy!)


2
n/a
 #14124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 22:21:38 | #14129 (14)

Ty verše samozřejmě znám, ale nikde v nich nevidím informaci, že mrtví uvidí nebo dokonce již uviděli Boha na vlastní oči.
Můžeš mě navést?


n/a
n/a
 #14125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 07:25:30 | #14135 (15)

Každý jsme jiný a tak je samozřejmé, že i způsoby našeho myšlení se budou lišit. Byl bych hlupák, kdybych po někom žádal, aby myslel stejně jako já. Proto nemohu udělat nic jiného, než naznačit, kde já vidím něco o čem ty říkáš, že to nevidíš. Nechci být zbytečně rozvláčná a uvedu jen jeden příklad vycházející z toho co jsem výše napsal. Stojí tam, že Kristus vstal z mrtvých jako první z těch, kteří zesnuli. Není tam, že Kristus vstane jako první, ale že vstal jako první. Že se poté co vstal z mrtvých a odešel ke svému Otci nesetkal s Bohem tváří v tvář je nemyslitelné. Pochopitelně mohou být proti mému výkladu různé námitky, jako že je to myšleno nějak jinak a že my nejsme Kristus a další. Jenže já a tvrdím že my všichni, prostým následováním Krista projdeme po Jeho cestě ke vzkříšení.Nevidím jediný důvod, pro zpochybnění takového výkladu, protože pevně věřím, že to co jsem napsal je v Boží moci a nikde v tom nevidím žádnou komplikaci. Ale opakuji, jsem si vědom že každý máme jiné myšlení.


2
n/a
 #14129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 09:48:17 | #14138 (16)

Ano, Ježíš byl vzkříšen do stejného stavu, v jakém existoval před svým pozemským životem, stal se tedy opět mocnou duchovní bytostí, Synem po Boží pravici. Tedy Boha opravdu uviděl.
Člověk tuto cestu před sebou nemá, nikde nečteme, že po svém vzkříšení uvidí Boha doslovně.


n/a
n/a
 #14135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 09:52:31 | #14139 (17)

Matouš 5:8  Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.


6
n/a
 #14138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 09:57:54 | #14140 (18)

Ten verš už tady zazněl, a dospěli jsme k závěru, že je to myšleno obrazně, což je dáno několika jinými verši, kde čteme, že člověk Boha vidět nemůže.


n/a
n/a
 #14139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 11:43:19 | #14147 (19)

Člověk Boha vidět nemůže, protože by ihned zemřel. Ano, to je správně. Při pohledu na Boha by zemřelo lidské smrtelné tělo. Však po smrti našeho současného těla to už nehrozí.


2
n/a
 #14140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 11:47:06 | #14148 (20)

Jenom že milovati máme Boha svého a bližní své tak jako sebe a sami sebe taky nemůžeme vidět na vlastní oči.


n/a
n/a
 #14147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 12:10:07 | #14151 (21)

To platí jen pro některé. Většinou si nos mezi očima vidíme.


2
n/a
 #14148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 12:21:53 | #14152 (22)

To jo a někteří dál ani nedovidějí:-).


n/a
n/a
 #14151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:01:44 | #14160 (20)

A co prezije?
Celé Písmo neobsahuje výraz "nesmrtelna duse", ani "trojice."


n/a
n/a
 #14147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:59:30 | #14179 (21)

Důvody jsou ale jednoduché. O nesmrtelné duši v Bibli nic není asi proto, že duše je smrtelná, kdyby byla nesmrtelná, proč by kvůli její záchraně umíral Ježíš? A o trojici není v Bibli ani slovo proto, že slovo trojice je lidské označení toho, že někteří už rozumem i citem zjistili, že Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý. V Bibli bude nejspíš spousta informací o Bohu scházet. Více se o Bohu dozvíme až budeme u Něho než z toho, co nám o sobě dal vědět skrze Bibli.


2
n/a
 #14160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:32:18 | #14194 (22)

To není cit, ale bláhově představy! Sorry...


n/a
n/a
 #14179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:11:35 | #14222 (23)

Zapomněl jsi poukázat na nízkou rozumovou úroveň těch, kteří to vidí jako já.


2
n/a
 #14194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 09:25:55 | #14262 (24)

Ukázal si sám, dekujem!


n/a
n/a
 #14222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:06:32 | #14141 (18)

V PNS je u toho odkaz na : 1. Jana 3:2
2 Milovaní, nyní jsme Božími dětmi,a ale až dosud nebylo učiněno zjevným, čím budeme.b My víme, že jakmile on* bude učiněn zjevným,c budeme jako on,d protože ho uvidíme, právě [takového], jaký je.


n/a
n/a
 #14139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:19:42 | #14142 (17)

Copak ten vzkříšený Ježíš Kristus tedy nebyl člověk? Podle toho co píšeš to vypadá, že člověkem nebyl.


2
n/a
 #14138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:29:45 | #14144 (18)

(Jan 17:5)
Otče, nyní mě tedy oslav vedle sebe slávou, kterou jsem měl vedle tebe, dříve než byl svět.

Jakou slávu měl Boží syn před stvořením světa?
Byl snad člověkem?


n/a
n/a
 #14142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 11:09:06 | #14145 (19)

jasne napsane - trojedinost Bozi -- otec - syn - DS uz pred stvorenim sveta- stejna slava


110
n/a
 #14144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 11:12:13 | #14146 (20)

Jenom že:
Jan 17
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno..


n/a
n/a
 #14145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:59:35 | #14159 (20)

Tvuj zaver, ale rozhodne ne spravny!


n/a
n/a
 #14145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 12:05:52 | #14149 (19)

Ten verš vypovídá o tom, že před stvořením světa byl pouze Otec a Syn v Duchu Svatém. V jiné formě snad být nemohli, když nic jiného nebylo. Podle učení Svědků byl Syn podřízený Otci. Neumím si takovou situaci představit. Já věřím tomu, že byli neodlučitelní. Kdyby byli před stvořením světa dva, nemohl by být pouze jediný Bůh. Vše co bylo byl Bůh. Pro bytí Otce a Syna vidím jen tu možnost, že oba byli tím jediným Bohem, protože vedle jediného Boha nebylo možné žádné jiné bytí. Takže ten verš říká, že ač byl Ježíš Kristus při svém pozemském působení nepochybně člověkem, nyní, když se vrací do svého předpozemského působení, vrací se na svůj post Boha a jeho působení jakožto člověka, že je ukončené.


2
n/a
 #14144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:03:08 | #14161 (20)

Byli 2 bytosti. Bůh je jen jeden. Je věcný a vsemohouci, Ježíš není ani jedno z toho!


n/a
n/a
 #14149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:11:20 | #14162 (21)

Nechápu, jak se ti povedlo studiem Bible dojít k takovému závěru, ale důležité je, že to víš ty.


2
n/a
 #14161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:18:24 | #14165 (22)

V Bibli to máš!


n/a
n/a
 #14162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 15:01:03 | #14180 (23)

Já tedy určitě ne.


2
n/a
 #14165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:52:59 | #14157 (16)

Matous 5:5 - zdedi zemi, tí krista, ani Boha, doslovne neuvidi.....


n/a
n/a
 #14135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:16:06 | #14163 (17)

Matouš 5:5 Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
To, jestli Boha uvidí nebo ne ti tam někdo musel dopsat. Já to tam v mé Bibli nemám.


2
n/a
 #14157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:21:10 | #14166 (18)

podívej matouš 5:8

prostě tři rádky dolů


161
n/a
 #14163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:27:27 | #14170 (19)

Reagoval jsem na tohle. Matous 5:5 - zdedi zemi, tí krista, ani Boha, doslovne neuvidi.....
Rose asi tvrdí, že to tak má v Bibli. To on by si měl přečíst verš na který správně poukazuješ.


2
n/a
 #14166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:30:35 | #14172 (20)

Lidé se mohou přehlídnout, tedy mohou se domotat v těch verších.


161
n/a
 #14170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:15:40 | #14189 (20)

Necitoval jsem, jen uvedl 1 myšlenku....
CEP Matouš 5:5
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví.


n/a
n/a
 #14170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:32:12 | #14174 (19)

Podívej na Matouse 5:5, prostě 3 verše nahoru. Takže vidět, nemusí být doslova.


n/a
n/a
 #14166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:33:03 | #14175 (20)

vůbec nerozumím co chceš říct.


161
n/a
 #14174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:34:09 | #14176 (20)

Matouš 5:5Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.


161
n/a
 #14174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:22:50 | #14168 (18)

Bůh se nikdy nenarodil, ani nebyl stvoren, nebot je večný!
Ježiš pocatek me,:

Kolosanům 1:15, 16
15 On je obrazem neviditelného Boha, prvorozený ze všeho, co bylo stvořeno. 16 Jeho prostřednictvím bylo stvořeno všechno ostatní v nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať jsou to trůny, panství, vlády, nebo moci. Všechno ostatní bylo stvořeno skrze něho a pro něho.


n/a
n/a
 #14163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:29:45 | #14171 (19)

že to sem vůbec dáváš, chceš trochu popíchnout vaší úpravou bible.
Takže dám pro srovnání naší verzi, i s celým kontextem:

15On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
16neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
18on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
19Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
20aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

Vidíš někde psáno "všechno ostatní"? Odkud to máte


161
n/a
 #14168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:45:12 | #14177 (19)

Bůh nestvořil svět kouzelnou hůlkou, ale Slovem. Dokud Bůh neřekl to, co máme v Bibli jako „Buď světlo!“ nebylo ani Slovo. Jakmile ale Bůh řekl ono Buď, zrodilo se Slovo, které bylo u Boha a které bylo Bůh. Nic jiného než Bůh to Slovo nemohlo být, protože nic jiného než Bůh nebylo ve smyslu existence. O tom Slově máme zprávu, že se později stalo tělem a v tom těle přebývalo mezi námi. V tomhle smyslu lze hovořit o zrození Syna , který je tím Slovem na počátku veškerého tvoření Bohem. Skrze Slovo Boha bylo vše co je učiněno. Protože Bůh byl autorem toho Slova, stal se automatický Otcem „zrozeného“ Syna a oba jsou jedním Duchem Svatým.


2
n/a
 #14168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:16:51 | #14190 (20)

Tys tam byl?
Když tak přesně víš, jak Buh tvořil....


n/a
n/a
 #14177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 06:23:41 | #14203 (21)

U čeho z toho o čem se píše v Bibli jsi byl ty?


2
n/a
 #14190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 06:25:43 | #14205 (22)

Já vykládám, jak presne Buh tvořil?


n/a
n/a
 #14203 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 07:16:29 | #14209 (23)

Na tohle si přišel jak?
: Jakmile ale Bůh řekl ono Buď, zrodilo se Slovo....

To je jenom tvoje fantazie, pardon......


n/a
n/a
 #14205 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:13:40 | #14223 (24)

To je pro změnu v mé Bibli.


2
n/a
 #14209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 06:39:09 | #14207 (20)

Zrození Syna, bylo i dávno v nebi.
: „Ale ty, Betléme Efrata — i kdybys byl nejmenší mezi tisíci Judovými — z tebe mi vyjde ten, který má být panovníkem v Izraeli, jehož původ je od pradávna, od dávných dnů.“ (Micheáš 5:1, Zunz, Bič, Menge; 5:2, NS, KB, Slov. b.)
Ježíš měl původ! Ten Buh nema, neboť je věčný. Ježíš je jeho první stvoření k Jeho obrazu. Ale stále bude jen podřízeným synem, který není Bohu roven. Bůh sobe rovneho nemá.


n/a
n/a
 #14177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 06:40:52 | #14208 (21)

Davno, pred narozenim na zemi, mel Ježiš svuj puvod v nebi.


n/a
n/a
 #14207 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:16:32 | #14224 (22)

Fakt? No tak to je ale novina! Dík za informaci. A chtěl jsi tím něco říct? Jestli ano, klidně začni diskutovat, nikdo ti hlavu neutrhne.


2
n/a
 #14208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:25:47 | #14169 (18)

Lidská bytost, by pohled na Boha neprežila....
2. Mojžíšova
20 Ale dodal: „Nemůžeš vidět moji tvář, protože žádný člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu.“


n/a
n/a
 #14163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:31:40 | #14173 (19)

Jak je tedy Ježíš oslaven a stojí po Boží pravici, kdyby nemohl Boha vidět?


161
n/a
 #14169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:51:32 | #14178 (19)

Souhlasím. Takový člověk by zemřel první smrti, kterou budeme absolvovat naprosto všichni.


2
n/a
 #14169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 06:24:22 | #14204 (20)

První smrt nemusi absolvovat všichni!
„Kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“ (MATOUŠ 24:22)

Nějaké "telo", má přežít Armageddon.


n/a
n/a
 #14178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 06:30:21 | #14206 (21)

Jan předpověděl „velký zástup . . . ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků“. O koho se jedná? Hlas z nebe odpovídá: „To jsou ti, kteří vycházejí z velkého soužení.“ (Zjevení 7:9, 14) Ano, to budou přežijící! Kniha Zjevení nám také dává možnost nahlédnout do vývoje událostí v nadcházejícím velkém soužení a ukazuje nám, jak se splní Matouš 24:22.

Takže nemusíme zemřít všichni. Písmo to tak neříká. Adam s Evou nebyli stvoreni k umírání, smrt přišla jen jako trest.


n/a
n/a
 #14204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 16:08:50 | #14182 (19)

Žádný člověk nemůže Boha vidět a zůstat na živu, protože všichni jsme zhřešili. A hříšný člověk nemůže k Bohu.

Než Adame zhřešil, měl Bůh s ním kontakt. Navštěvoval ho v zahradě Eden, komunikovali spolu.....

Ale ten vztah s Bohem nám privratil Ježíš. Musíme ale přijít k Ježíši, činit pokání, dát se pokřtít na jeho jméno.....a krev Ježíše nás očistí. Naše hříchy půjdou v zapomnění.

Mezi Bohem a člověkem musí být to znamení Ježíšove krve, aby jsme mohli jednou se setkat s Bohem....

Tak jak to bylo v době, kdy přecházela smrt přez Egypt a kdo neměl nanesenou krev na zádveří, smrt tam dělala svou službu.

Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
Matouš 5:8 B21


29
n/a
 #14169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 16:20:47 | #14184 (20)

To poslední je velice důležité. Blaze čistým, neboť....

Tedy jde o to, být čistý.


161
n/a
 #14182 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:24:27 | #14192 (21)

Nebo mírný a zdědil zemi.....


n/a
n/a
 #14184 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:28:05 | #14193 (22)

Kde podle Matouse 5:5 budou?


n/a
n/a
 #14192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 16:21:42 | #14186 (20)

O tom zhřešení je to v Bibli jinak :
Ř 3,23 Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.


n/a
n/a
 #14182 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 16:37:18 | #14187 (21)

23všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, 24ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. 25Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru


n/a
n/a
 #14186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:18:28 | #14191 (20)

Což vůbec nemusí být doslova! Ti, co budou žít věcně na zemi, ho neuvidí...


n/a
n/a
 #14182 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:44:34 | #14195 (21)

no tak řekni jak tomu rozumíš, co to znamená?


161
n/a
 #14191 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 06:19:32 | #14202 (22)

Zkus, prosím, vysvětlit, kde podle Matouse 5:5, budou míření, dekuji.


n/a
n/a
 #14195 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 07:25:16 | #14210 (23)

myslíš asi tiší - mírní. Já se ptala jako první, tedy odpovím já a pak odpovíš ty.

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví

Pod slovem tiší lze rozumět i mírný, pokojný. To je jasné.

A co tedy dostanu ti mírní....podívejme se co dostanou ti kteří planou hněvem. Rozbroje, haštěření, bratr s bratrem přestává mluvit, ve větším boje, strach, úzkosti. Tedy ztráta místa k životu.

ti mírní tedy dostávají prostor k životu, svého bratra, bližního, možnost růstu v lásce. To je ta země... země přicházející z Nebe.(Nový Jeruzalém?) Propojení Nebe a Země.


161
n/a
 #14202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 07:38:38 | #14211 (24)

Já tam vidím zemi!
Žádné filozofické propojení. Země byla původně stvořená pro člověka a pro jeho věcný život na ní. Boží plán se nezměnil. Ráj tady bude a věcně žijící lidé v něm, taky.

To, že někteří lidé půjdou do nebe, bylo Boží tajemství, které lidem odkryl až Ježíš a Bible jasné říká, proč tam půjdou a co budou dělat.


n/a
n/a
 #14210 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 07:42:42 | #14212 (25)

Proto Ježíš mluví i o těch, co budou v nebi i o těch, co budou na zemi.
Jan 10
14 Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě, 15 stejně jako Otec zná mě a já znám Otce. A dávám za ovce svůj život.

16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a budou naslouchat mému hlasu a vznikne jedno stádo s jedním pastýřem.


n/a
n/a
 #14211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 07:43:19 | #14213 (26)

Proč 2 ovcince?


n/a
n/a
 #14212 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 07:52:58 | #14215 (26)

To mluvil o Židech a o pohanech.


161
n/a
 #14212 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 09:13:02 | #14256 (27)

Ani náhodou....jaký máš doklad z Bible, pro tento názor? Pavel pak píše o odstranění zákona, jako zdi mezi nima. Už jsou 1 národ, ale pořád 2 ovcince. Jaké?
Ježiš prisel jenom ke ztracenym ovcim Izraele. Mluví o 2 skupinách v rámci svých služebníku....
Jakou práci, mají podle Písma, ti v nebi?


n/a
n/a
 #14215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 07:52:03 | #14214 (25)

No dobře, takže ty to vidíš jako hlínu, zem jestli to správně chápu nikoliv jako žití v míru.

A ted tu 5:8
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.


161
n/a
 #14211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 09:07:21 | #14255 (26)

Ted tu 5:5, zdedi zemi.....
„Přímí, ti budou přebývat na zemi, a bezúhonní, ti na ní zbudou. Pokud jde o ničemné, ti budou právě ze země odříznuti.“ (Přísloví 2:21, 22)


n/a
n/a
 #14214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:40:57 | #14155 (14)

Uvedeny vers, co oko nevidelo, pouzil pisatel na nevericic, nemluvil o vericich. Spatne citovany usek Pisma a tim i jeho nepochopeni....


n/a
n/a
 #14125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:17:59 | #14164 (15)

Když myslíš?! Já se s tebou o tom přít nebudu.


2
n/a
 #14155 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:38:23 | #14154 (10)

3 je, ze hromada lidi i ateistu, dostanou moznost, konecne videt dostatecne dukazy o Bohu a chtit, nebo nechtit, zacit zit podle Bozich meritek spravedlnosti a lásky!


n/a
n/a
 #14121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:22:45 | #14167 (11)

Z té hromady lidí, včetně ateistů, se stanou tím pádem věřící a jiná varianta pro ně nebude platit. Ze třetí možnosti se v takovém případě stane možnost první.


2
n/a
 #14154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 12:08:56 | #14112 (7)

a co ten Job?


161
n/a
 #14105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 13:36:15 | #14115 (8)

"Vidím to takhle....", může říct i slepý. Tak 'videl' Job Boha, jenom o něm lecos pochopil.


n/a
n/a
 #14112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 16:16:10 | #14126 (9)

Takže on pochopil, ostatní nikoliv. Proto by požehnán kdežto ostatní nebyli potrestáni po Jobově přímluvě (modlitbě)..


161
n/a
 #14115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 22:51:30 | #14131 (10)

Ano, Job pochopil díky Jehovovi, který ho poučil. Asi je důležité si připomenout, že to byl právě Job, který si vyžádal odpověď přímo od Boha, a také ji dostal, na rozdíl od jeho falešných přátel, kterým chyběla pokora.


n/a
n/a
 #14126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 2.…
15.10.20 17:02:37 | #14091 (2)

jinak upřimný zájem o debatu mám taky, jinak bych zde nebyla. Jen nemám ráda předem nachystané odpovědi a známkování jak ve škole. výborně Nováková, za jedna. a ty ratko opět propadáš.


161
n/a
 #14088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 2.…
15.10.20 17:15:38 | #14092 (3)

OK, pokud to tak vnímáš.
Já jsem zvyklý diskutovat o konkrétním námětu, který ja definován nejlépe otázkou.
Dával jsem sem biblické těxty bez komentáře, a bylo to taky špatně.
Takže se k tomu vrátím.
Koneckonců můžeš předložit nějaký text sama.


n/a
n/a
 #14091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 20:53:47 | #14197 (4)

Měl bys obšlehnouit *20832* , jak to dělá na svém výkladu Visitor. To bys pak byl jednička!


n/a
n/a
 #14092