Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 34009x
Příspěvků:
4415

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #5256

Zobrazit vše

| Předmět: Římanům 12:1, 2
15.05.20 16:05:55 | #5256

Římanům 12:1, 2
Bratři, proto vás tedy snažně prosím při Božím soucitu, abyste předkládali svá těla jako živou, svatou, Bohu přijatelnou oběť, jako posvátnou službu se svou silou rozumu. 2 A přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Římanům 12:1, 2
16.05.20 15:21:43 | #5264 (1)

V té pasáži vidím dvě důležité myšlenky.

  1. Pokud jsme se zasvětili Bohu, dáváme se mu vlastně jako oběť. Ta musela být "bez vady". Pro křesťana to znamená pracovat na změně své osobnosti podle Boží vůle. Například zbavovat se tělesných i duševních návyků, které nás znečišťují. Použitím slova přeměňujte (nikoli přeměňte) Pavel upozornil, že nepůjde o jednorázovou záležitost, ale o dlouhodobý proces plný návratů třeba až na počátek.
  2. O jedné konkrétní formě rtakých obětí se Pavel zmiňuje v Hebrejcům 13:15, 16:

Jeho (rozuměj Kristovým) prostřednictvím vždy předkládejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, které se veřejně hlásí k jeho jménu. A kromě toho nezapomínejte konat dobro a dělit se o věci s jinými, protože takové oběti se Bohu líbí.
Naši kazatelskou službu skutečně považujeme za dar, který chválíme Boha.


n/a
n/a
 #5256 

| Předmět: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 11:42:49 | #5271 (2)

Takto to zní v jiném překladu.

1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž** proměňujte se** obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Já budu kritizovat slovo " PŘEMĚŇTE" ! Z PŘEKLADU pns.

Ne z malicherných důvodů, ale pro podstatu ke které jsou tím svědkové nenápadně vedeni !

Jednak znovu musím říct, že tyto rady jsi napsány pro ty, kteří jsou už chrámem Ducha, takže proměňováni skrze Ducha je opravdu reálné a přijatelné pro Boha !

A jednak proměňujte se je rozhodně něco jiného než přeměňujte se. Je to nenápadný rozdíl, ale přesto evokuje smrt místo života !

My nejsme schopni se přeměňovat způsobem Starého zákona, že poslechneme prostě předpisy SZ !

Starý zákon nemohl nikoho spasit na základě SZ principu,...." Kdo toto činí bude živ." Gal.3.kap.

Kdyby to bylo možné, nemusel Kristus umírat a to i za hříchy Staré smlouvy. ! Žid.:9:15.

Přeměňovat evokuje to, že to musíme udělat sami svoji vůlí a námahou !

Slovo proměňujte se, dává prostor Božímu Duchu.

Ano Pavel bušil do svého těla a vedl ho jako otroka, ale on byl naprosto jistě znovuzrozený a naplněný Duchem svatým a rozhodně to nedělal ze své vůle a síly !

Vy to musíte udělat tělesně, což nejde !

Ano průběžně jsme ve spolupráci s Duchem svatým proměňováni, on to za nás všechno neudělá a neudělá to ani jednorázově ! Bez našeho rozhodování Bůh do našeho života nezasahuje...…., respektuje dokonale naši svobodnou vůli.....
Na rozdíl od některých lidí...…., kteří umí člověka ohýbat i když nepozorovaně...….., my jsme vyrostli pod tím Zlým, takže nic lepšího neumíme.....a připadá nám to normální,.....ale není tomu tak.....!


4
n/a
 #5264 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 11:55:43 | #5272 (3)

Spíše se zaměr na ten trojicny podvrh v EP.
Dlouhý závěr Marka
Přidaných 12 veršů na začátek Jana 8.


n/a
n/a
 #5271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:43:47 | #5281 (4)

Já neznám žádný trojiční podvrh a tento název nepoužívám. Mně to Bůh jasně zjevil ještě v době, kdy jsem sala uvěřila doma a neznala jsem žádného křesťana naplněného Duchem.

A jak to proběhlo v KC to mně nezajímá.

Dlouhý závěr Marka je i v Kralické Bibli a té já věřím.
Kromě toho, nepotřebuju brát hady, ani pít jed. Není to nic zásadního pro spasení.

A dvanáct veršů z Jana, netuším, proč by měly být přidané. Taky je uvádí i Kralická.


4
n/a
 #5272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:51:06 | #5284 (5)

Nejde o to, co považuješ za důležité ke spasení, ale o fakt, že to bylo přidáno dodatečně, takže to "nesedí" ani časově, ani stylisticky, ani myšlenkově.


n/a
n/a
 #5281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 13:41:31 | #5291 (6)

Pavel říkal, že chce znát jen Ježíše Krista a to toho ukžižovaného !

Že nechce mluvit o další Boží moudrosti, aby Kristův kůl nebyl vyprázdněn, nepozbyl smyslu.

A toto je přesně ono, všechno je důležité, ale Kristus nikde !
Ne jen, že je zasypán další moudrostí, tady ani žádný neexistuje. Není o něm mluveno !

A to je jediné důležité.

Takže se hodlám dále bavit pouze o Kristu.


4
n/a
 #5284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12…
17.05.20 19:46:58 | #5292 (7)

Kjara, vy vyznávate Kristov kul?


n/a
n/a
 #5291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
24.05.20 13:29:41 | #5503 (8)

Ne, nevyznávám. Není to pro mně podstatné na čem Kristus zemřel.

Podstatné je proč zemřel.


4
n/a
 #5292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12…
17.05.20 22:40:21 | #5295 (7)

Tak už abys začala.
Zatím si tady bereš Krista do pusy jen jako kulisu pro chlubení.


n/a
n/a
 #5291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
18.05.20 08:48:28 | #5300 (6)

Nove zverejnen Vatikánský kodex, to take nema.....


n/a
n/a
 #5284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12…
18.05.20 08:54:32 | #5301 (7)

A tady máš závěr sinajského kodexu...
8 και εξελθουσαι εφυγον απο του μνημειου ειχεν γαρ αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ9101112131­4151617181920

Vynechano...


n/a
n/a
 #5300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
18.05.20 09:02:47 | #5303 (8)

Codex Vaticanus
Závěr Marka
8και εξελθουσαι εφυγον απο του μνημειου ειχεν γαρ αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ9101112131­4151617181920


n/a
n/a
 #5301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.20 09:04:12 | #5304 (9)

n/a
n/a
 #5303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
18.05.20 08:59:34 | #5302 (5)

Podle nejstarsich kodexu a pod tlakem verejnosti, zpristupnenych Vatikanskych kodexu, je dlouhý závěr Marka podvrh...
Stejně začátek Jan 8. Trojicny podvrh je objeven uz dávno! Mne to Bůh také zjevil, ze je to podvrh!!


n/a
n/a
 #5281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
18.05.20 09:14:19 | #5305 (6)

Ja dnes shodou okolností četla:
Římanům 10
5Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,
6a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.
7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.

Což je zhodné s Efezským 4
Snášejte se navzájem v lásce
3a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
7Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.


n/a
n/a
 #5302 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:28:33 | #5276 (3)

Máš pravdu.
Hledání malicherností opravdu nemá cenu.
Takže jistě pochopíš, že na tvůj elaborát reagovat nebudu.


n/a
n/a
 #5271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:33:51 | #5278 (4)

Kromě toho bych rád četl tvou odpověď na můj příspěvek 5257 a na uvedené příklady přidaných biblických pasáží.
Nebude to tak, že nás budeš bombardovat svými obviněními a naše odpovědi "přehlédneš".


n/a
n/a
 #5276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:36:16 | #5279 (4)

Není to malichernost.

Jestliže se předělávám tělesně, znamená to smrt.

Jestliže se proměňuju Duchem znamená to život.


4
n/a
 #5276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:47:08 | #5283 (5)

Tam není nic o tělesném předělávání, ale o přeměně mysli.
Naopak ani v jedné z verzí není nic o přeměně duchem.


n/a
n/a
 #5279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 13:15:03 | #5287 (6)

Abuko, buď jsem Chrámem Ducha, pak změny probíhají z Ducha...….

Nebo nejsem Chrámem Ducha, pak jsem tělesný, přirozený člověk a nemůžu se měnit jinak, než ze své tělesné síly a to i svoji mysl.

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ TŘETÍ CESTA !

Že jako budu prosit o pomoc ducha...…..

Existuje život nebo smrt, nebo ještě jakou cestu Bůh nabízel Jozuovi a nabízí dodnes !

Nenabízí jinou.

Dám ti sem verš zKol.1.kap.:

29O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.

Ale je jasné, že Pavel byl chrámem Ducha.


4
n/a
 #5283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12…
17.05.20 13:18:10 | #5288 (7)

Přidám ti verše:

Gal.5:
16Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Gal.5:


4
n/a
 #5287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
17.05.20 13:19:20 | #5289 (8)

sorry, blbě jsem klikla. Ještě pokračuju:

Gal.5.:
25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.


4
n/a
 #5288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.20 07:40:54 | #5299 (9)

Tohle všechno už jsme tady řešili několikrát.
Nepopíráme, že člověk potřebuje k získání Božího schválení pomoc Božího ducha, ale jsme přesvědčeni, že je třeba svým úsilím mu "jít naproti".
Už s tím, prosím, neotravuj, budu to mazat.


n/a
n/a
 #5289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 13:38:13 | #5504 (10)

Když mu půjdeš naproti, nikdy ho nepřijmeš.

Je to buď a nebo.

Buď dělám skutky nebo přijmu Ducha.

Ga.3.kap:

1Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!
2Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona,..... nebo….. proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli?

Galatští nebyli Židé a nejednalo o zákon. jako třeba obřízku. O zákon se jednalo ve smyslu principu Starého zákona:...."Kdo toto bude činit, bude živ" !

Není možné jít naproti.


4
n/a
 #5299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 13:43:04 | #5505 (11)

To je tvůj velmi extrémní názor.
Nezajímá nás, dokážeš to akceptovat?


n/a
n/a
 #5504 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 21:22:05 | #5294 (3)
*5620* *5620* *5620*

n/a
n/a
 #5271