Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 34023x
Příspěvků:
4415

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #5271

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 11:42:49 | #5271
Reakce na příspěvek #5264

Takto to zní v jiném překladu.

1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž** proměňujte se** obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Já budu kritizovat slovo " PŘEMĚŇTE" ! Z PŘEKLADU pns.

Ne z malicherných důvodů, ale pro podstatu ke které jsou tím svědkové nenápadně vedeni !

Jednak znovu musím říct, že tyto rady jsi napsány pro ty, kteří jsou už chrámem Ducha, takže proměňováni skrze Ducha je opravdu reálné a přijatelné pro Boha !

A jednak proměňujte se je rozhodně něco jiného než přeměňujte se. Je to nenápadný rozdíl, ale přesto evokuje smrt místo života !

My nejsme schopni se přeměňovat způsobem Starého zákona, že poslechneme prostě předpisy SZ !

Starý zákon nemohl nikoho spasit na základě SZ principu,...." Kdo toto činí bude živ." Gal.3.kap.

Kdyby to bylo možné, nemusel Kristus umírat a to i za hříchy Staré smlouvy. ! Žid.:9:15.

Přeměňovat evokuje to, že to musíme udělat sami svoji vůlí a námahou !

Slovo proměňujte se, dává prostor Božímu Duchu.

Ano Pavel bušil do svého těla a vedl ho jako otroka, ale on byl naprosto jistě znovuzrozený a naplněný Duchem svatým a rozhodně to nedělal ze své vůle a síly !

Vy to musíte udělat tělesně, což nejde !

Ano průběžně jsme ve spolupráci s Duchem svatým proměňováni, on to za nás všechno neudělá a neudělá to ani jednorázově ! Bez našeho rozhodování Bůh do našeho života nezasahuje...…., respektuje dokonale naši svobodnou vůli.....
Na rozdíl od některých lidí...…., kteří umí člověka ohýbat i když nepozorovaně...….., my jsme vyrostli pod tím Zlým, takže nic lepšího neumíme.....a připadá nám to normální,.....ale není tomu tak.....!


4
n/a
 #5264 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 11:55:43 | #5272 (1)

Spíše se zaměr na ten trojicny podvrh v EP.
Dlouhý závěr Marka
Přidaných 12 veršů na začátek Jana 8.


n/a
n/a
 #5271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:43:47 | #5281 (2)

Já neznám žádný trojiční podvrh a tento název nepoužívám. Mně to Bůh jasně zjevil ještě v době, kdy jsem sala uvěřila doma a neznala jsem žádného křesťana naplněného Duchem.

A jak to proběhlo v KC to mně nezajímá.

Dlouhý závěr Marka je i v Kralické Bibli a té já věřím.
Kromě toho, nepotřebuju brát hady, ani pít jed. Není to nic zásadního pro spasení.

A dvanáct veršů z Jana, netuším, proč by měly být přidané. Taky je uvádí i Kralická.


4
n/a
 #5272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:51:06 | #5284 (3)

Nejde o to, co považuješ za důležité ke spasení, ale o fakt, že to bylo přidáno dodatečně, takže to "nesedí" ani časově, ani stylisticky, ani myšlenkově.


n/a
n/a
 #5281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 13:41:31 | #5291 (4)

Pavel říkal, že chce znát jen Ježíše Krista a to toho ukžižovaného !

Že nechce mluvit o další Boží moudrosti, aby Kristův kůl nebyl vyprázdněn, nepozbyl smyslu.

A toto je přesně ono, všechno je důležité, ale Kristus nikde !
Ne jen, že je zasypán další moudrostí, tady ani žádný neexistuje. Není o něm mluveno !

A to je jediné důležité.

Takže se hodlám dále bavit pouze o Kristu.


4
n/a
 #5284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12…
17.05.20 19:46:58 | #5292 (5)

Kjara, vy vyznávate Kristov kul?


n/a
n/a
 #5291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
24.05.20 13:29:41 | #5503 (6)

Ne, nevyznávám. Není to pro mně podstatné na čem Kristus zemřel.

Podstatné je proč zemřel.


4
n/a
 #5292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12…
17.05.20 22:40:21 | #5295 (5)

Tak už abys začala.
Zatím si tady bereš Krista do pusy jen jako kulisu pro chlubení.


n/a
n/a
 #5291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
18.05.20 08:48:28 | #5300 (4)

Nove zverejnen Vatikánský kodex, to take nema.....


n/a
n/a
 #5284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12…
18.05.20 08:54:32 | #5301 (5)

A tady máš závěr sinajského kodexu...
8 και εξελθουσαι εφυγον απο του μνημειου ειχεν γαρ αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ9101112131­4151617181920

Vynechano...


n/a
n/a
 #5300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
18.05.20 09:02:47 | #5303 (6)

Codex Vaticanus
Závěr Marka
8και εξελθουσαι εφυγον απο του μνημειου ειχεν γαρ αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ9101112131­4151617181920


n/a
n/a
 #5301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.20 09:04:12 | #5304 (7)

n/a
n/a
 #5303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
18.05.20 08:59:34 | #5302 (3)

Podle nejstarsich kodexu a pod tlakem verejnosti, zpristupnenych Vatikanskych kodexu, je dlouhý závěr Marka podvrh...
Stejně začátek Jan 8. Trojicny podvrh je objeven uz dávno! Mne to Bůh také zjevil, ze je to podvrh!!


n/a
n/a
 #5281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
18.05.20 09:14:19 | #5305 (4)

Ja dnes shodou okolností četla:
Římanům 10
5Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,
6a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.
7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.

Což je zhodné s Efezským 4
Snášejte se navzájem v lásce
3a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
7Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.


n/a
n/a
 #5302 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:28:33 | #5276 (1)

Máš pravdu.
Hledání malicherností opravdu nemá cenu.
Takže jistě pochopíš, že na tvůj elaborát reagovat nebudu.


n/a
n/a
 #5271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:33:51 | #5278 (2)

Kromě toho bych rád četl tvou odpověď na můj příspěvek 5257 a na uvedené příklady přidaných biblických pasáží.
Nebude to tak, že nás budeš bombardovat svými obviněními a naše odpovědi "přehlédneš".


n/a
n/a
 #5276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:36:16 | #5279 (2)

Není to malichernost.

Jestliže se předělávám tělesně, znamená to smrt.

Jestliže se proměňuju Duchem znamená to život.


4
n/a
 #5276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 12:47:08 | #5283 (3)

Tam není nic o tělesném předělávání, ale o přeměně mysli.
Naopak ani v jedné z verzí není nic o přeměně duchem.


n/a
n/a
 #5279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 13:15:03 | #5287 (4)

Abuko, buď jsem Chrámem Ducha, pak změny probíhají z Ducha...….

Nebo nejsem Chrámem Ducha, pak jsem tělesný, přirozený člověk a nemůžu se měnit jinak, než ze své tělesné síly a to i svoji mysl.

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ TŘETÍ CESTA !

Že jako budu prosit o pomoc ducha...…..

Existuje život nebo smrt, nebo ještě jakou cestu Bůh nabízel Jozuovi a nabízí dodnes !

Nenabízí jinou.

Dám ti sem verš zKol.1.kap.:

29O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.

Ale je jasné, že Pavel byl chrámem Ducha.


4
n/a
 #5283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12…
17.05.20 13:18:10 | #5288 (5)

Přidám ti verše:

Gal.5:
16Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Gal.5:


4
n/a
 #5287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
17.05.20 13:19:20 | #5289 (6)

sorry, blbě jsem klikla. Ještě pokračuju:

Gal.5.:
25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.


4
n/a
 #5288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.20 07:40:54 | #5299 (7)

Tohle všechno už jsme tady řešili několikrát.
Nepopíráme, že člověk potřebuje k získání Božího schválení pomoc Božího ducha, ale jsme přesvědčeni, že je třeba svým úsilím mu "jít naproti".
Už s tím, prosím, neotravuj, budu to mazat.


n/a
n/a
 #5289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 13:38:13 | #5504 (8)

Když mu půjdeš naproti, nikdy ho nepřijmeš.

Je to buď a nebo.

Buď dělám skutky nebo přijmu Ducha.

Ga.3.kap:

1Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!
2Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona,..... nebo….. proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli?

Galatští nebyli Židé a nejednalo o zákon. jako třeba obřízku. O zákon se jednalo ve smyslu principu Starého zákona:...."Kdo toto bude činit, bude živ" !

Není možné jít naproti.


4
n/a
 #5299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 13:43:04 | #5505 (9)

To je tvůj velmi extrémní názor.
Nezajímá nás, dokážeš to akceptovat?


n/a
n/a
 #5504 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 12:1, 2
17.05.20 21:22:05 | #5294 (1)
*5620* *5620* *5620*

n/a
n/a
 #5271