Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 56475x
Příspěvků:
5575

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #5532

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 17:51:20 | #5532
Reakce na příspěvek #5522

Kroky, co jsem napsala je přesně, jak jsi to podávala ty a já jsem ti toto vše co je tady už napsala jednou.

Je mi líto, je to už déle a asi to nedohledám.

Ale ani náhodou bych si nedovolila něco zkreslovat.

Možná, že pod tímto mým vlivem jsi se trochu posunula v nahlížení na Krista.
Ale původně to bylo jinak.


7
n/a
 #5522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 17:58:22 | #5534 (1)

Nemáš pravdu, Kjaro. Znám Kroky mnoho let, a žádný podobná výrok jsem od ní ještě nečetla. Možmná jsi podlehla nějaké své předpojatosti, jako se ti to stává vzhledem k nám,.


n/a
n/a
 #5532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 18:02:41 | #5536 (2)

Ptala ses. Taky ti to nevnucuju. Řekla jsem jen svůj názor.


7
n/a
 #5534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 18:12:33 | #5540 (3)

Ještě krátce ke Kroky. Když jsem psala pravdivý výrok jako té biblické démonské prorokyně, tak jsem nemyslela stejný výrok.
To stejné je v tom, že občas se strefí do nějaké pravdy,


7
n/a
 #5536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 18:10:22 | #5539 (1)

Ja jsem jenom napsala v ateistické společnosti že se mi to jeví být hloupé připomínat na velký pátek každý rok jeho smrt, když je živej.
Smrtiny ani narozeniny neslavím, přijde mi to být hloupé a od věci a ty jsi z toho udělala to co jsi tady z toho udělala, je to tu od Tebe Lež s velkým L.
Ani není takovéto boží příkázání aby jsme slavili takovéto svátky.


n/a
n/a
 #5532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 18:13:30 | #5542 (2)

Alespoň vidíš Kroky, kam tvé výklady vedou, jak jsou chápány.Zpětná vazba je důležitá.


106
n/a
 #5539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 18:16:08 | #5544 (2)

Kroky, nebylo to jen toto, bylo to asi dvakrát nebo třikrát ještě předtím.....


7
n/a
 #5539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 18:18:09 | #5546 (3)

Zcela určitě jsem to nepodala takovým to tvým způsobem, moje slovo můžeš kopírovat ale ne si je vymýšlet a lhát tím tak.


n/a
n/a
 #5544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 18:19:13 | #5547 (3)

Doložit moje slova by mělo být tvoji povinností a ne si je vymýšlet.


n/a
n/a
 #5544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 18:38:38 | #5551 (3)

Od Krista to máme zděleno takto:
Lukáš 9
59Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce.“
60Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“
61A jiný mu řekl: „Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.“
62Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“

A ja to tak mám no.


n/a
n/a
 #5544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 18:42:46 | #5552 (4)

Jak by mohlo být království s připomínáním ukřižování když :
"..a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."


n/a
n/a
 #5551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.05.20 18:47:01 | #5554 (5)

Ale hold někdo se v tom porád rád štourá a hrabe:-).


n/a
n/a
 #5552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 09:18:23 | #5568 (2)

kroky to je jeden z těch výroků o Kristu, který jsi napsala. Já nelžu.

Toto nikdy nenapíše ten, komu Bůh zvěstoval Krista osobně.

1.Kor.11.kap:

23Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
25Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“
26Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
Kristus si sám přeje, abychom si připomínali jeho smrt.


7
n/a
 #5539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:02:59 | #5575 (3)

Jo včera jsem to opět četla, i studovala, i v evangeliích, ale ja na ty svátosti pojídání oplatek nikam nechodím a za mnou už Ježíš Kristus přišel a dal mi pojíst ze svého skutečného těla tak že je hotovo, už přišel tudíž nezvěstuji smrt ale život protože ze mnou již dávno tomu co přišel, tudíž zvěstuji že je živej.


n/a
n/a
 #5568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:12:38 | #5576 (4)

Jan 15
26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.


n/a
n/a
 #5575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:16:14 | #5577 (3)

Ja to mám jinak, ja zvěstuji život věčný:
Jan 6
53Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
55Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
57Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
58To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“


n/a
n/a
 #5568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:27:18 | #5578 (3)

Ja jsem někde tady:
Lukáš 9
60Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“
62Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“

Neztahuj mne spátky, díky:-).


n/a
n/a
 #5568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:30:11 | #5579 (3)

Měla by sis uvědomit že Kristus je PÁN a ne ty nějaká Paní:-) co by měla o všem rozhodovat:-)i rozhoduje: Nesuď nebo budeš tím samým soudem souzena a tak se do mne nemontuj a je..


n/a
n/a
 #5568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:30:12 | #5580 (3)

Měla by sis uvědomit že Kristus je PÁN a ne ty nějaká Paní:-) co by měla o všem rozhodovat:-)i rozhoduje: Nesuď nebo budeš tím samým soudem souzena a tak se do mne nemontuj a je..


n/a
n/a
 #5568