Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 59614x
Příspěvků:
5668

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #5568

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 09:18:23 | #5568
Reakce na příspěvek #5539

kroky to je jeden z těch výroků o Kristu, který jsi napsala. Já nelžu.

Toto nikdy nenapíše ten, komu Bůh zvěstoval Krista osobně.

1.Kor.11.kap:

23Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
25Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“
26Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
Kristus si sám přeje, abychom si připomínali jeho smrt.


8
n/a
 #5539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:02:59 | #5575 (1)

Jo včera jsem to opět četla, i studovala, i v evangeliích, ale ja na ty svátosti pojídání oplatek nikam nechodím a za mnou už Ježíš Kristus přišel a dal mi pojíst ze svého skutečného těla tak že je hotovo, už přišel tudíž nezvěstuji smrt ale život protože ze mnou již dávno tomu co přišel, tudíž zvěstuji že je živej.


n/a
n/a
 #5568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:12:38 | #5576 (2)

Jan 15
26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.


n/a
n/a
 #5575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:16:14 | #5577 (1)

Ja to mám jinak, ja zvěstuji život věčný:
Jan 6
53Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
55Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
57Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
58To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“


n/a
n/a
 #5568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:27:18 | #5578 (1)

Ja jsem někde tady:
Lukáš 9
60Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“
62Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“

Neztahuj mne spátky, díky:-).


n/a
n/a
 #5568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:30:11 | #5579 (1)

Měla by sis uvědomit že Kristus je PÁN a ne ty nějaká Paní:-) co by měla o všem rozhodovat:-)i rozhoduje: Nesuď nebo budeš tím samým soudem souzena a tak se do mne nemontuj a je..


n/a
n/a
 #5568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.05.20 12:30:12 | #5580 (1)

Měla by sis uvědomit že Kristus je PÁN a ne ty nějaká Paní:-) co by měla o všem rozhodovat:-)i rozhoduje: Nesuď nebo budeš tím samým soudem souzena a tak se do mne nemontuj a je..


n/a
n/a
 #5568