Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 118021x
Příspěvků:
9675

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
24.06.20 09:10:22 | #6587

Jsi rus?
Proč господ?


n/a
n/a

| Předmět: RE:
24.06.20 09:24:03 | #6590 (1)

Protože Hospodinka, ja ráda hospodařím...


n/a
n/a
 #6587 

| Předmět: RE: RE:
24.06.20 09:30:18 | #6593 (2)

i pro pírko přes plot skočí


5
n/a
 #6590 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.06.20 09:33:57 | #6595 (3)
*3168*

 #6593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:46:07 | #6599 (4)
*27012*

n/a
n/a
 #6595 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.06.20 09:45:33 | #6598 (3)

No je prostě šikovná :-) To se ale člověk celý život učí .., že to neumí hned je docela divný..


n/a
n/a
 #6593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:49:29 | #6601 (4)

Přísloví 19:14  Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.


5
n/a
 #6598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:51:44 | #6603 (5)

Jsi rus?
Proč господ?


n/a
n/a
 #6601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:54:42 | #6605 (6)

..musím se dsc zastat, vždyť nepíše rusky ale česky, nevim co máš porád s tou ruštinou a těma klikihákama co sem dáváš, vůbec jim nerozumím..tady to jsou česká diskuzní fora nemýlim-li se.


n/a
n/a
 #6603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:58:21 | #6609 (7)

v poho, mám z RJ maturitu


5
n/a
 #6605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:05:37 | #6611 (8)

Měnit Boží slovo není v poho!


n/a
n/a
 #6609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:18:34 | #6617 (9)

jak jej měníme ? přece celé písmo čteme v překladu, tak proč nějaká slova vynechávat ?


5
n/a
 #6611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:22:26 | #6619 (10)

Překladatel bude před Bohem zodpovídat za neúcta k Bozimu jménu. Já jeho chybu nehodlám napodobovat! Nejsem farizej!


n/a
n/a
 #6617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 10:31:25 | #6620 (11)

shluk písmen, není žádné jméno, ono JSEM, je myšlená podstata, pokud se domníváš, že svým hlasem jsi schopen vyslovit "jméno" Boha, tak žij blaze


5
n/a
 #6619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 10:33:21 | #6621 (12)

Jak ale dokážete faleš přeměnit na ušlechtilou pohnutku! *33087*


n/a
n/a
 #6620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 10:35:25 | #6623 (13)

JSEM není žádná faleš ale skutečnost každého z nás.
To vy se před JSEM asi že skováváte :-),


n/a
n/a
 #6621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 10:40:29 | #6625 (14)

To uz se tady rozebírali 100x, je to špatný preklad!


n/a
n/a
 #6623 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 10:41:52 | #6627 (15)

Dobrý překlad :-) Až i výtečný :-) je ve všech rodech..


n/a
n/a
 #6625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 11:03:57 | #6628 (16)

U Tebe prez to vlak nejezdí!
Moses said to God, "When I come to the Israelites and say to them, 'The God of your ancestors has sent me to you,' and they ask me, 'What is his name?' what shall I say to them?" And God said to Moses, "Ehyeh-Asher-Ehyeh" (Exodus 3:13-14).

Moses does not believe the names "God" and "the God of your ancestors – the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob" are convincing enough. He wants something much more explicit. Moses needs a name that spells out the exact nature of this God who wants to redeem them. After all, everyone wants clear proof. It is wonderful to see – both at the beginning of his career and later when Moses faces the frustration of leading the Jewish people through the desert – that he persists in seeking even greater intimacy with God to give him the confidence to proceed with his mission. If doubt exists for Moses, it is not surprising that we ourselves have doubts.

God presents him with the wonderfully enigmatic name Ehyeh-Asher-Ehyeh. What has God told Moses and us about Himself or Herself? Volumes have been written in response to this question. I believe God said something like the following, "I am whatever you want Me to be. I am whatever you need Me to be. You cannot know My Essence but we will have a relationship, and you will tell stories about your encounters with Me. None of them will be totally accurate because I am not a concept. I am a living complex reality that can be experienced, but not defined or limited by language. That is Who I Am and Who I Will Be."
Mojžíš řekl Bohu: „Když přijdu k Izraelitům a řeknu jim: 'Bůh tvých předků mě k tobě poslal,' a ptají se mě, „Jak se jmenuje?„Co jim mám říct?A Bůh řekl Mojžíšovi: „Ehyeh-Asher-Ehyeh“ (Exodus 3:13-14). Mojžíš nevěří, že jména „Bůh“ a „Bůh tvých předků – Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův“ jsou dostatečně přesvědčivá. Chce něco mnohem explicitnějšího. Mojžíš potřebuje jméno, které vyjádří přesnou podstatu tohoto Boha, který je chce vykoupit. Koneckonců, každý chce jasný důkaz. Je nádherné vidět – jak na počátku své kariéry, tak i později, když Mojžíš čelí frustraci z vedení židovského národa pouští –, že stále usiluje o ještě větší intimitu s Bohem, aby mu dodal sebedůvěru a mohl pokračovat ve svém poslání. Pokud o Mojžíšovi existují pochybnosti, není divu, že my sami máme pochybnosti.

Bůh mu dává nádherně záhadné jméno Ehyeh-Asher-Ehyeh. Co Bůh řekl Mojžíšovi a nám o sobě nebo o sobě? V reakci na tuto otázku byly napsány svazky. Věřím, že Bůh řekl něco jako následující, „Jsem tím, čím mě chceš mít. Jsem tím, čím mě potřebuješ. Nemůžeš znát Mou Esenci, ale budeme mít vztah a ty budeš vyprávět příběhy o svých setkáních se mnou. Žádná z nich nebude úplně přesná, protože já nejsem pojem. Jsem živoucí komplexní realita, kterou lze prožívat, ale není definována ani omezena jazykem. To je Kdo jsem a kým budu."


n/a
n/a
 #6627 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 11:06:52 | #6631 (17)

"Jsem živoucí komplexní realita, kterou lze prožívat, ale není definována ani omezena jazykem. To je Kdo jsem a kým budu." :-)


n/a
n/a
 #6628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 11:05:45 | #6630 (16)
  • *27482* *27482* *27482*

Až i s omyly! A chybami!
Na svoji dobu supr, ale několik pátku uz mu uteklo!


n/a
n/a
 #6627 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 11:08:11 | #6632 (17)

Ale význam se nezměnil:-).
Máš to i v Desateru .. na začátku ...


n/a
n/a
 #6630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 11:15:20 | #6634 (18)

Tam mluví o tom, ze je Jehova! Jde o sloveso být.


n/a
n/a
 #6632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 11:18:10 | #6635 (19)

No a být není jsem?


n/a
n/a
 #6634 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 11:22:17 | #6636 (20)

Já taky Jsem!


n/a
n/a
 #6635 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 11:23:35 | #6637 (21)

Ale není to mé jméno, ani Boží! *33684*


n/a
n/a
 #6636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 12:16:42 | #6644 (22)

Je to jméno Boha živých, když nebudeš tak to z Tebou nemá nic společného:-).


n/a
n/a
 #6637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 11:34:55 | #6638 (14)

Jasně, je to skutečnost každého z nás. Ale to teď není předmětem debaty.


n/a
n/a
 #6623 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 10:35:23 | #6622 (12)

Tvé nepochopení není jsem!


n/a
n/a
 #6620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 10:37:08 | #6624 (13)

Desatero začíná slovy: Ja jsem ... a ja něco nepochopila:-) *3090*


n/a
n/a
 #6622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 11:35:54 | #6639 (14)

Desatero začíná slovy: Ja jsem Jehova..., a tys opravdu něco nepochopila. *3409*


n/a
n/a
 #6624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 12:14:16 | #6641 (15)

Mi to takto nemáme ale první dvě slova jo, to desatero máš dodržovat "ty", je pro každého na míru ušité..nejdřív musí být a potom až můžeš dodržovat Desatero.


n/a
n/a
 #6639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 12:45:16 | #6646 (16)

Kroky, já už tyhle tvoje myšlenkové pochody nezvládám. *5620* Dám si od tebe na chvíli pauzu. *2108*


n/a
n/a
 #6641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:06:05 | #6612 (8)

Tu máme asi všichni! *24611* Bez ruštiny se odmaturovat nedalo. Ovšem ty budeš asi mlaďas, tak u tebe to je zvláštnost. *15238*


n/a
n/a
 #6609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:06:57 | #6613 (9)

mám věk na profilu, jsem ročník 69


5
n/a
 #6612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:08:04 | #6615 (10)

No tak to jsi taky maturoval z ruštiny povinně. *18535*


n/a
n/a
 #6613 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 11:04:07 | #6629 (9)

Ja maturitu nemám, vykašlala jsme se na ni, než se učit takové ptákoviny, to raději nic.


n/a
n/a
 #6612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 11:13:46 | #6633 (10)

Ehyeh Asher Ehyeh Žádný člověk nezná přesný význam tohoto jména – natož jak ho přeložit do angličtiny, japonštiny nebo jiného jazyka. Víme, že hebrejské slovo „Ehyeh“ má nedokonalý aspekt, což znamená, že ještě nebylo dokončeno, mohlo by být již dokončeno nebo by mohlo být dokončeno v budoucnu. Proto, i když se často překládá jako „Jsem tím, kým jsem,Existuje pocit, že Bůh jedná, nejen že Bůh je. Dá se to také přeložit jako „byl jsem tím, kým jsem byl“ a „budu tím, kým budu“, zdůrazňující minulost nebo budoucnost. Dva různé případy potřeby „Ehyeh“ nemají stejný čas: „Jsem tím, kým jsem byl“ a „budu tím, kým jsem byl“ oba označují Boha za neměnného. „Jsem tím, kým budu“ naznačuje, že Bůh je definován tím, jak pokračuje v jednání na tomto světě.

http://theory.stanford.edu/~oldham/church/ehyeh-asher-ehyeh/index.html


n/a
n/a
 #6629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 11:37:06 | #6640 (10)

Máš recht... *20832*


n/a
n/a
 #6629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 12:15:18 | #6642 (11)

Alespoň mohu psát s chybama:-).


n/a
n/a
 #6640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:56:59 | #6607 (6)

čech, kde Bůh hospodaří, tam se dobře daří, jak bys nahradil slovo hospodaří ?


5
n/a
 #6603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:07:21 | #6614 (7)

Proč by to měl dělat? *3199*


n/a
n/a
 #6607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:41:06 | #6626 (7)

A vo ni čem jiném to není..


n/a
n/a
 #6607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 15:51:00 | #6647 (8)

JSEM zvědav, zda se dočkám odpovědi ,o)


5
n/a
 #6626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:55:06 | #6606 (5)

Já občas provokuji manželku Příslovím 31:14
Je jako obchodní lodě, zdaleka přiváží potraviny. *3168*


 #6601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:09:29 | #6616 (6)

Tajy si tak někdy připadám. Jako obchodní loď. Vydrancovaná. *16620*


n/a
n/a
 #6606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:20:02 | #6618 (7)
*5874*

n/a
n/a
 #6616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:57:16 | #6608 (5)

Leningradsky kodex
בַּיִת וָהוֹן נַחֲלַת אָבוֹת וּמֵיְהוָה אִשָּׁה מַשְׂכָּֽל

Které z toho je Hospodin? Farizejske předsudky vynechte! Visitor to nazýval zidovcenim.....


n/a
n/a
 #6601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 10:02:48 | #6610 (6)

Takhle to vidí 1 prekladac:

Dům a Pán otců a Jehova, žena našich sousedů.

https://www.prekladac.cz/


n/a
n/a
 #6608 

| Předmět: RE: RE:
24.06.20 09:32:58 | #6594 (2)
*24581* *24581* *24581*

n/a
n/a
 #6590 

| Předmět: RE: RE:
24.06.20 09:50:14 | #6602 (2)

Na tenhle kolotoč nenaletím... *34029* .


n/a
n/a
 #6590 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.06.20 09:52:00 | #6604 (3)

To to musí u tebe doma vypadat když si tam Hospodinku nepustíš :-)..


n/a
n/a
 #6602 

| Předmět: Hebrejcům 3:12, 13
24.06.20 08:43:03 | #6576

(Hebrejcům 3:12, 13)
Dejte si pozor, bratři, aby se v někom z vás někdy nevyvinulo ničemné srdce bez víry tím, že by se odtahovalo od živého Boha; ale dále každý den jeden druhého vybízejte, dokud lze říkat „dnes“, aby se někdo z vás nezatvrdil podvodnou mocí hříchu.| Předmět: RE: Hebrejcům 3:12, 13
24.06.20 08:54:12 | #6581 (1)

2 Korintským 6:2  `V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.
´ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!


5
n/a

| Předmět: RE: RE: Hebrejcům 3:12, 13
24.06.20 09:04:22 | #6586 (2)

Ano, ten "příhodný čas" stále trvá.
Pavel nás proto v citované pasáži povzbuzuje, abychom ten čas využívali společně, abychom si vzájemně pomáhali udržet víru, protože "všichni mnohokrát klopýtáme" (Jakub 3:1)
I z tohoto důvodu nemáme zanedbávat společenství (Hebr 10:24, 25).
Všechno je to krásně propojené.| Předmět: RE: Hebrejcům 3:12, 13
24.06.20 21:47:33 | #6648 (1)

Jeden ze způsobů, jak se může vyvinout "ničemné srdce bez víry" popisuje Pavel v Kolosanům 2:8
Dávejte si pozor, aby vás nikdo neodvedl jako zajatce prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu, které jsou založené na lidských tradicích, na základních principech tohoto světa, a ne na Kristu.
a:
Některé názorové směry mogou připadat jako nové a objevné, ale ve skutečnosti jsou to jen nové variace na stará témata. Šalomoun výstižně poznamenal, že "sepisování mnoha knih nebere konce".| Předmět:
23.06.20 08:40:21 | #6505

Existuje nějaký důkaz (samozřejmě biblický, jiné neuznáváte) že v Bibli byl dřív použit asi 7000 krát jak tvrdíte tvar Božího jména Jehova?


0
n/a

| Předmět: RE:
23.06.20 09:15:06 | #6520 (1)

Ale vůbec ne to si vymysleli :-).


n/a
n/a
 #6505 

| Předmět: RE: RE:
23.06.20 09:20:27 | #6525 (2)
| Předmět: RE: RE: RE:
23.06.20 09:26:23 | #6528 (3)

Díky uložila jsem si to :-).


n/a
n/a
 #6525 

| Předmět: RE:
23.06.20 09:35:59 | #6531 (1)

Skoč si do muzea a podívej sa na Biblia hebraica, třeba leningradsky kodex!


n/a
n/a
 #6505 

| Předmět: RE:
23.06.20 16:44:17 | #6562 (1)

Otevři si ekumenický překlad, přečti si, co se v předmluvě píše o Božím jménu, a pak už jen čti a dělej si za každého Hospodina čárku. *19837*


 #6505 

| Předmět: RE: RE:
23.06.20 17:37:32 | #6564 (2)

Hele, a co kdybys mě udělal jednou radost a odpověděl na to, na co se ptám? Ty víš o nějakém opisu Písma dejme tomu z pátého století před andělem, kde by ses dopočítal těch sedmi tisíc použitých výrazů Jehova?
Ty na to jdeš pozpátku. Spočítáš Hospodiny a tvrdíš, že tam byli dřív Jehovové. Dokaž to!


0
n/a
 #6562 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.06.20 21:44:50 | #6565 (3)

Dojdi si za nějakým židem a popros ho o hebrejsky psaný Starý zákon. Měli by to tam mít pořád.
Myslíš před andělem smlouvy?


n/a
n/a
 #6564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.06.20 22:01:03 | #6566 (4)

Proč bych měl někam chodit? Vy tvrdíte že jsme vymazali, vy dokazujte. Jestli to dokázat nemůžete, tak máte smůlu.


0
n/a
 #6565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 01:06:03 | #6567 (5)

Ne, my smůlu nemáme. Máš ji ty. Je tě škoda. *4585*


n/a
n/a
 #6566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 07:21:54 | #6568 (4)

Stačí leninkradsky kodex v Peterburgu a počítat!


n/a
n/a
 #6565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 07:23:25 | #6569 (5)

Nebo Jeruzalemskou Bibli!
Přístupná v síti!
A 7000 prstů!


n/a
n/a
 #6568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 07:29:02 | #6570 (5)

A i Leningradsky kodex je v siti:
Exodus 3

1
וּמֹשֶׁהH4872 הָיָהH1961 רֹעֶהH7462 אֶתH853 צֹאןH6629 יִתְרוֹH3503 חֹתְנוֹH2859 כֹּהֵןH3548 מִדְיָןH4080 וַיִּנְהַגH5090 אֶתH853 הַצֹּאןH6629 אַחַרH310 הַמִּדְבָּרH4057 וַיָּבֹאH935 אֶלH413 הַרH2022 הָאֱלֹהִיםH430 חֹרֵֽבָהH2722

2
וַיֵּרָאH7200 מַלְאַךְH4397 יְהֹוָהH3068 אֵלָיוH413 בְּלַבַּתH3827 אֵשׁH784 מִתּוֹךְH8432 הַסְּנֶהH5572 וַיַּרְאH7200 וְהִנֵּהH2009 הַסְּנֶהH5572 בֹּעֵרH1197 בָּאֵשׁH784 וְהַסְּנֶהH5572 אֵינֶנּוּH369 אֻכָּֽלH398

3
וַיֹּאמֶרH559 מֹשֶׁהH4872 אָסֻֽרָהH5493 נָּאH4994 וְאֶרְאֶהH7200 אֶתH853 הַמַּרְאֶהH4758 הַגָּדֹלH1419 הַזֶּהH2088 מַדּוּעַH4069 לֹאH3808 יִבְעַרH1197 הַסְּנֶֽהH5572

4
וַיַּרְאH7200 יְהוָהH3068 כִּיH3588 סָרH5493 לִרְאוֹתH7200 וַיִּקְרָאH7121 אֵלָיוH413 אֱלֹהִיםH430 מִתּוֹךְH8432 הַסְּנֶהH5572 וַיֹּאמֶרH559 מֹשֶׁהH4872 מֹשֶׁהH4872 וַיֹּאמֶרH559 הִנֵּֽנִיH2009

5
וַיֹּאמֶרH559 אַלH408 תִּקְרַבH7126 הֲלֹםH1988 שַׁלH5394 נְעָלֶיךָH5275 מֵעַלH5921 רַגְלֶיךָH7272 כִּיH3588 הַמָּקוֹםH4725 אֲשֶׁרH834 אַתָּהH859 עוֹמֵדH5975 עָלָיוH5921 אַדְמַתH127 קֹדֶשׁH6944 הֽוּאH1931

6
וַיֹּאמֶרH559 אָנֹכִיH595 אֱלֹהֵיH430 אָבִיךָH1 אֱלֹהֵיH430 אַבְרָהָםH85 אֱלֹהֵיH430 יִצְחָקH3327 וֵאלֹהֵיH430 יַעֲקֹבH3290 וַיַּסְתֵּרH5641 מֹשֶׁהH4872 פָּנָיוH6440 כִּיH3588 יָרֵאH3372 מֵהַבִּיטH5027 אֶלH413 הָאֱלֹהִֽיםH430

7
וַיֹּאמֶרH559 יְהוָהH3068 רָאֹהH7200 רָאִיתִיH7200 אֶתH853 עֳנִיH6040 עַמִּיH5971 אֲשֶׁרH834 בְּמִצְרָיִםH4714 וְאֶתH853 צַעֲקָתָםH6818 שָׁמַעְתִּיH8085 מִפְּנֵיH6440 נֹֽגְשָׂיוH5065 כִּיH3588 יָדַעְתִּיH3045 אֶתH853 מַכְאֹבָֽיוH4341

8
וָאֵרֵדH3381 לְהַצִּילוֹH5337 מִיַּדH3027 מִצְרַיִםH4713 וּֽלְהַעֲלֹתוֹH5927 מִןH4480 הָאָרֶץH776 הַהִואH1931 אֶלH413 אֶרֶץH776 טוֹבָהH2896 וּרְחָבָהH7342 אֶלH413 אֶרֶץH776 זָבַתH2100 חָלָבH2461 וּדְבָשׁH1706 אֶלH413 מְקוֹםH4725 הַֽכְּנַעֲנִיH3669 וְהַחִתִּיH2850 וְהָֽאֱמֹרִיH567 וְהַפְּרִזִּיH6522 וְהַחִוִּיH2340 וְהַיְבוּסִֽיH2983

9
וְעַתָּהH6258 הִנֵּהH2009 צַעֲקַתH6818 בְּנֵיH1121 יִשְׂרָאֵלH3478 בָּאָהH935 אֵלָיH413 וְגַםH1571 רָאִיתִיH7200 אֶתH853 הַלַּחַץH3906 אֲשֶׁרH834 מִצְרַיִםH4713 לֹחֲצִיםH3905 אֹתָֽםH853

10
וְעַתָּהH6258 לְכָהH1980 וְאֶֽשְׁלָחֲךָH7971 אֶלH413 פַּרְעֹהH6547 וְהוֹצֵאH3318 אֶתH853 עַמִּיH5971 בְנֵֽיH1121 יִשְׂרָאֵלH3478 מִמִּצְרָֽיִםH4714

11
וַיֹּאמֶרH559 מֹשֶׁהH4872 אֶלH413 הָאֱלֹהִיםH430 מִיH4310 אָנֹכִיH595 כִּיH3588 אֵלֵךְH1980 אֶלH413 פַּרְעֹהH6547 וְכִיH3588 אוֹצִיאH3318 אֶתH853 בְּנֵיH1121 יִשְׂרָאֵלH3478 מִמִּצְרָֽיִםH4714

12
וַיֹּאמֶרH559 כִּֽיH3588 אֶֽהְיֶהH1961 עִמָּךְH5973 וְזֶהH2088 לְּךָH0 הָאוֹתH226 כִּיH3588 אָנֹכִיH595 שְׁלַחְתִּיךָH7971 בְּהוֹצִֽיאֲךָH3318 אֶתH853 הָעָםH5971 מִמִּצְרַיִםH4714 תַּֽעַבְדוּןH5647 אֶתH853 הָאֱלֹהִיםH430 עַלH5921 הָהָרH2022 הַזֶּֽהH2088

13
וַיֹּאמֶרH559 מֹשֶׁהH4872 אֶלH413 הָֽאֱלֹהִיםH430 הִנֵּהH2009 אָנֹכִיH595 בָאH935 אֶלH413 בְּנֵיH1121 יִשְׂרָאֵלH3478 וְאָמַרְתִּיH559 לָהֶםH0 אֱלֹהֵיH430 אֲבוֹתֵיכֶםH1 שְׁלָחַנִיH7971 אֲלֵיכֶםH413 וְאָֽמְרוּH559 לִיH0 מַהH4100 שְּׁמוֹH8034 מָהH4100 אֹמַרH559 אֲלֵהֶֽםH413

14
וַיֹּאמֶרH559 אֱלֹהִיםH430 אֶלH413 מֹשֶׁהH4872 אֶֽהְיֶהH1961 אֲשֶׁרH834 אֶֽהְיֶהH1961 וַיֹּאמֶרH559 כֹּהH3541 תֹאמַרH559 לִבְנֵיH1121 יִשְׂרָאֵלH3478 אֶֽהְיֶהH1961 שְׁלָחַנִיH7971 אֲלֵיכֶֽםH413

15
וַיֹּאמֶרH559 עוֹדH5750 אֱלֹהִיםH430 אֶלH413 מֹשֶׁהH4872 כֹּֽהH3541 תֹאמַרH559 אֶלH413 בְּנֵיH1121 יִשְׂרָאֵלH3478 יְהוָהH3068

Tak ať počítá!
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&kap=3&k=Ex


n/a
n/a
 #6568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 07:57:32 | #6571 (6)

Jsem zvědavá, co s tou informací udělá, až to spočítá. *30244*


n/a
n/a
 #6570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 08:37:24 | #6573 (7)
*29324* *29324* *29324*

n/a
n/a
 #6571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 08:49:10 | #6579 (7)

A to jsem jeste nekopnul celou Bibli!


n/a
n/a
 #6571 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.06.20 08:38:23 | #6574 (3)

Tak ještě jednou a pomalu:
Když vydavatelé ČEP v přemluvě uvádějí, že "v navázání na starou českou tradici nahradili Boží jméno jahvé titulem Hospodin", tak to znamená, že tam, kde čteme Hospodin, bylo původně Boží jméno, většinou v podobě tetragrammatonu.

Co znamená 5. století před andělem?


 #6564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 08:45:12 | #6577 (4)

Klidně rychle, neboj, já to stíhám. Nepleť sem žádnou staročeskou tradici, ptal jsem se na na něco jiného. Žid, kdyč čte Tóru, tak tam kde vidí JHVH, čte Adonáj, můj Pane, můj Pán. Nikdy nečte JAHVE nebo JEHOVA.


0
n/a
 #6574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 08:52:09 | #6580 (5)

Ano, Židé to tak mají ustanoveno.
My bychom měli zase číst Jehova tam, kde vidíme Hospodin.
That´s elementary, Dear Warson. *18328*


 #6577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 08:55:41 | #6583 (6)

Teď je otázka, jestli je Boží vůle, min, než tradice.....


n/a
n/a
 #6580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:00:40 | #6585 (6)

Mně slovo Hospodin nevadí ..


n/a
n/a
 #6580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:21:32 | #6589 (6)
*17625* *17625* *17625*

n/a
n/a
 #6580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:40:51 | #6597 (6)

Tak to je originální vysvětlení! My bychom měli...! Proč? Důvod? Co jste si vy ustanovili, podle toho si to čtěte, ale necpěte to ostatním!


0
n/a
 #6580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:20:42 | #6588 (5)

Ptal ses takhle, příteli. Nekopej to do autu.

Volman [Uživatel je online]

Předmět: RE: RE:

23.06.2020 17:37 | #6564
Reakce na příspěvek #6562

Hele, a co kdybys mě udělal jednou radost a odpověděl na to, na co se ptám? Ty víš o nějakém opisu Písma dejme tomu z pátého století před andělem, kde by ses dopočítal těch sedmi tisíc použitých výrazů Jehova?
Ty na to jdeš pozpátku. Spočítáš Hospodiny a tvrdíš, že tam byli dřív Jehovové. Dokaž to!


n/a
n/a
 #6577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:48:53 | #6600 (6)

Má tam link, A prstíky, až to spočítá, ať se ozve!
Tak ať počítá!
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&kap=3&k=Ex


n/a
n/a
 #6588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 08:54:24 | #6582 (4)

Pozor, někdo je to Ježíš a pak se neví, kdo, komu, co říká.
Skutky 2
34Neboť David nevystoupil na nebesa, ale sám říká: ‚Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé pravici.

Petr zapoměl hebrejsky, když citoval Žalm?


n/a
n/a
 #6574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 08:57:15 | #6584 (5)

Když opomenem otázku, kde se toula David...


n/a
n/a
 #6582 

| Předmět: RE: RE:
24.06.20 09:27:09 | #6591 (2)

Jenže tam není napsáno, že za každého Jehovu dosadili Hospodina.

Ale za každé slovo Bůh.

Bůh je titul, stejně tak Hospodin a je to vlastně stejný titul. Nejsou to jména, tam kde ani jména nebyla.

Bůh přijal pod Novou smlouvou daleko lepší jméno a to jménmo nebo zase spíše titul je.....Otec !

On se v Kristu stal Otcem !

Ale jen pro ty, kdo se přijetím Krista.....NARODÍ Z BOHA !

Pro ostatní je Bůh stále Jehovou, cizím vzdáleným Bohem nebo Hospodinem, to je také cizí vzdálený Bůh !

Ale Bibli si nečtou jen Boží vlastní narozené děti, takže tam musí být slovo Bůh.

Není možné tam vpisovat jméno Jehova ! Je to hřích před Bohem, který své jméno dal svému Synu a s ním všechno ! Aby mohlo plati:

Skutky4.kap.:
12V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

Je to jméno Ježíš Kristus a žádné jiné jméno tomu nesmí konkurovat, nesmí ho zastiňovat, ani jméno Jehova !


29
n/a
 #6562 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.06.20 09:29:35 | #6592 (3)

Přečti si to, prosím, pozorně.
V té předmluvě je jasně uvedeno, že titulem Hospodin je nahrazováno Boží jméno.


 #6591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 09:34:59 | #6596 (4)

Boží jméno Jahve.
Ale vůbec se do toho nenuť, Kjaro. Užívat Boží jméno Jehova je asi jen naší výsadou. *10235*


n/a
n/a
 #6592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 12:16:32 | #6643 (4)

A ty někde vidíš v NZ v řečtině jméno Jehova ?


29
n/a
 #6592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 12:43:21 | #6645 (5)

Ani v SZ. Tedy podle toho, v jaké Bibli. *3476*


n/a
n/a
 #6643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
25.06.20 09:58:20 | #6669 (5)

Hallelu Jah
Zjevení!


n/a
n/a
 #6643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.06.20 12:55:33 | #6674 (6)

Ano, vy to víte, že je ve Zjevení Hallelu Jah......

Ale ve vašich chválách k Bohu to nepoužíváte. Já ano.

Tam to totiž nezastiňuje Krista.

Jestliže není v řečtině v NZ zákoně jméno Jehova, a pod SZ je uvedený sporadicky, jak mohli překladatelé ekumenické Bible nahradit Boží jméno Hospodinem.
Oni to sice říkají, ale nemyslí tím slovo Jehova.

A pokud je takováto situace v Písmu, s různými překlady po staletí, pak to má svůj význam. Bůh nedovolí své slovo zásadním způsobem měnit. Je to jeho dílo a hlídá si ho. Kromě toho by nenechal tolik hledajících lidí po staletí tápat.....v jeho jménu !

Já vím, že si myslíte, že jste jediní úpřímní a vydaní lidé, takže vám jediným Bůh ukázal své jméno a že vy jediní jste kvůli tomu byli poctěni znalostí Božího jména !

Ale jméno Jehova je něčím, co blokuje křesťanství tak, že vůbec netušíte co znamená a i jménem jste se vrátili pod zákon, kromě SZ principu, Kdo toto bude činit, bude živ !

A ten, kdo se navrací pod zákon, vypadává z Boží milosti.

Gal.5.kap.:
4Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.


29
n/a
 #6669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.06.20 13:11:46 | #6676 (7)

To bys mel zpívat Hallelu hosp!


n/a
n/a
 #6674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.06.20 13:33:30 | #6680 (8)
*33072*

n/a
n/a
 #6676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.06.20 13:32:46 | #6679 (7)

Střílíš vedle, Kjaro. Ve všem. Ale už jsme si zvylkli. *3312*


n/a
n/a
 #6674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.06.20 09:09:51 | #6694 (8)

Já jsem žena rose, hlavně že si nevšimneš základní věci v životě, jak bys mohl v Písmu......

Já nemám problém se jménem Jahve a můžu mu zpívat chvály.......

Já mám problém, že se jeho jméno vytáhne, ber kde ber , vyvýší ho nad jméno Kristovo, tím anuluje jeho spasení, evangelium, křesťanství a ještě vytvoří na základě tohoto jména celý naprosto jiný spasitelský systém, založený na přesném poznání a na skutcích bez předchozího naplnění Duchem, vytvoří jiné evangelium a jinou Bibli, protože všude do Bible chce vecpat slovo Jehova a tím vyjadřuje, že ostatní Bible jsou bezcenné, přestože sloužily po staletí pod Boží ochranou a přivedly k Bohu milióny lidí !

Já už jsem psala o tom, že je možné zneužít jméno Kristus a dokonce na něm postavit okultní učení!

A stejně tak je možné zneužít jméno Jehova a pokud na tomto jménu vytvořím takto znetvořené učení, pak v něm skutečný Jehova nemá místo a ujme se ho duchovní bytost, které toto vyhovuje a odpovídá !

Proč vlastně nemáte jedinou chválu Boha na bázi Hallelu Jah !!

Vysvětlíte mi to ?!

Toto je křesťanství, vážení :

Skutky 2.kap.:
38Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a** dostanete dar Ducha svatého.**
39Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“

Jak to, že jste si nechali namluvit člověkem, že vy nepotřebujete být chrámem Ducha ,.... Boží slovo pro vás tedy nic neznamená ?!


29
n/a
 #6679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.06.20 10:24:46 | #6695 (9)
*24590* *24590* *24590*

n/a
n/a
 #6694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.06.20 12:40:46 | #6701 (10)

Margo, já vím, že máte vyloženo od vůdce, že jste jiné ovce a velký zástup........

Ale toto neznamená jinou pozemskou naději a tudíž že nepotřebujete Ducha svatého !

Ve Zjevení 5.kap. je jasně napsáno že i tito lidé z národů Jsou králové i kněží v Kristu !

9 „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras
10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“

Jiné ovce i velký zástup jsou křesťané z pohanů, ze všech ras jazyků a národů !

Malé stádce a 144 000 jsou křesťané z Zidů.


29
n/a
 #6695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.06.20 15:46:35 | #6703 (11)

A proč bychom jako neměli potřebovat svatého ducha? Prosím, když se cítíš být znalkyní nauk svědků Jehovových, tak se o nás něco nauč. *17622* Stejně tak motáš ty jiné národy. Pořád vykládáš jako naše nauky něco, co neučíme. *3422*


n/a
n/a
 #6701 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.06.20 20:17:00 | #6713 (12)

A ty pořád píšeš, že není pravda co píšu, že o vás nic nevím a mám se to naučit. A když se zeptám, jak to tedy učíte, napíšeš mi totéž, co jsem psala já.....

Margo, já vím že potřebujete Ducha svatého a že věříte, že vás nějakým způsobem vede...

Ale otázka je, co je realita. Duch svatý dneska působí i na pohany nějakým způsobem.

Ale v Kristu můžeme být chrámy Ducha, ale u vás to mají jen pomazaní, kteří nad vámi budou kralovat.

Ovšem kralovat budeme nad pohany !

Zjevení 2.kap.:
26Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy:
27bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet


29
n/a
 #6703 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 07:06:03 | #6714 (13)

To pasení národů vychází spíš jako vykonání rozsudku než vládnutí.


n/a
n/a
 #6713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 07:08:58 | #6715 (14)

Nebo myslíš, že Boží království bude vypadat tak, že Bohem přijatí budou spolu s Kristem vládnout nad pohanským světem lidí podobným tomuto? *6578*


n/a
n/a
 #6714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 07:40:58 | #6717 (15)

Ne, nad spálenou zemí. *5527* ..


n/a
n/a
 #6715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 09:30:25 | #6719 (16)

rose, ten Bůh je ale idiot, že tvrdí, že budeme vládnout nad pohany.......­.........toto říkáš ty, když se posmíváš, že to bude nad spálenou zemí .....

Logicky přece tady musí být jiní křesťané, nad kým bychom přece vládli....!

Rose vy si vymyslíte nějaký výklad a pak do toho musíte nacpat Boha,.......přece, aby to bylo logické.......!!!

To je hrůzinec takto zacházet s Bohem !

Toto je další verš, který říká nad kým budeme vládnout, případně vykonávat soud.

Nemusím tomu přesně rozumět, ale musím respektovat Boha i jeho Slovo !

Zjevení 5.kap:
10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.

Země vždy v Písmu znamená pohany.

Napište mi jediný verš, který potvrzuje, že vaši pomazaní budou vládnou nad vámi, jinými ovcemi, které chrámy Ducha nejsou !

Hlavně je podstatné být dnes označený pečetí Ducha přijetím Krista ! Jinak je pro vás příliš nebezpečné se radovat, že Armagedon je blízko............

Nemáte svá roucha vypraná v Kristově krvi ! To že se chováte podle příkazů, to není to vyprání.....!


29
n/a
 #6717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 09:37:47 | #6720 (17)

... a království nebeské, dostanou do držení svatí!


11
n/a
 #6719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 09:50:37 | #6721 (18)

My jsme už dnes králové a kněží v Kristu a také všichni křesťané, ovšem ti znovuzrození, kteří jsou očištěni dokonale Kristovou krví a tím jsou čistí, svatí a oddělení pro Boha, budou vládnout nad zemí !

Ovšem, pokud zůstanou věrní až do konce.


29
n/a
 #6720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 10:06:03 | #6722 (19)

"Ale vy jste vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví, abyste široko daleko oznamovali znamenitosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla."

Královské kněžstvo to není králové a kněží..


n/a
n/a
 #6721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 10:34:32 | #6723 (20)

Ale běž kroky, je to jedno a totéž.........


29
n/a
 #6722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 10:50:00 | #6724 (21)

Tak že ty jsi král a nebo kněz?


n/a
n/a
 #6723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 12:37:13 | #6729 (22)

Oboje....


29
n/a
 #6724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 14:11:36 | #6733 (23)

A nad kým tedy vládneš?


n/a
n/a
 #6729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 14:41:23 | #6734 (24)

ještě neví ,o)


5
n/a
 #6733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.20 19:54:38 | #6755 (25)

Ty to víš desc....?

Nebo ty nejsi král a kněz v Kristu ?


29
n/a
 #6734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.20 23:44:00 | #6756 (26)

Židům 8:1  máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu


5
n/a
 #6755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.20 08:58:32 | #6743 (24)

Nad kým měli kralovat Židé na poušti, když tento dar, být králové a kněží, dostali už oni, ale.........báli se a volali, ne Bože ne, ať za nás mluví Mojžíš !
Bůh se rozlobil a tento dar jim odňal.

Čili jako kněží, vstupujeme do nebeské svatyně a Bůh k nám skrze to, že jsme také chrámy Ducha může také promlouvat.

Židům.10.kap.:
19Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně
20cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla.
21Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem,
22přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou.


29
n/a
 #6733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.20 09:33:13 | #6745 (25)

Všímáš si Margo, jsme očištěni od zlého svědomí.......ne jako máte formulku při vašem křtu,........s prosbou o dobré svědomí......


29
n/a
 #6743 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.20 13:44:09 | #6751 (23)

Ty mi děláš kněze?
*23266* jak?


n/a
n/a
 #6729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.20 19:48:04 | #6754 (24)

Pod SZ byl kněz jeden z těch, kdo byl vyjímečně naplněný Duchem svatým, takže byl v kontaktu s Bohem a sděloval jeho vůli lidem, kteří Ducha neměli. Byl prostředník.

Pod NZ je každý skutečný křesťan naplněný Duchem a z toho vyplývá, že funkce NZ kněze musí být rozdílná, když všichni křesťané jsou kněží.

Vůči tobě nějakým knězem a prostředníkem jsem, ale pouze v tom, že ti říkám evangelium.
A to je to, že Kristus vzal tvoje hříchy a nechal se s nimi přibít, abys mohl být očištěn a ospravedlněn jeho krví, zadarmo z milosti a tudíž smířený s Bohem.

Ale jsi svobodný přijmout nebo odmítnout.

Tvůj smajlík asi pojde pýchou..........a nadřazeností......, udělej s ním něco.......chudák malej....


29
n/a
 #6751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 05:41:43 | #6763 (23)

Jelikož jsi žena měla by jsi být královna a kněžka a ne král a kněz, když už trváš na takovémto velice podivném překladu královského kněžstva.


n/a
n/a
 #6729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 08:11:06 | #6765 (24)

Necetla si, ze v nebi uz nebude zena a muz?


n/a
n/a
 #6763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 08:13:03 | #6766 (25)

kde to píšou ?


5
n/a
 #6765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 08:21:19 | #6768 (26)

Z Ježíšova výroku o tom, že vzkříšení muži se nebudou ženit a vzkříšené ženy se nebudou vdávat, ale že budou „jako andělé v nebi“, je patrné, že mezi těmito duchovními tvory neexistuje manželství a že se u nich nerozlišuje mužský a ženský rod. (Mt 22:30)


n/a
n/a
 #6766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 08:19:10 | #6767 (25)

Z Galatským 3:28 jasně vidíme, že tělesné rozdíly již nehrají u Boha žádnou roli, protože tam čteme: „Není ani Žid, ani Řek, není ani otrok, ani svobodný, není ani muž, ani žena; neboť vy všichni jste jedna osoba ve spojení s Kristem Ježíšem.“


n/a
n/a
 #6765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 10:08:05 | #6769 (26)

Tady se spíše mluví o duchovní nerozdílnosti.....

Nebo ty jsi přestal už být tělesně mužem ....?


29
n/a
 #6767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 10:43:16 | #6771 (27)

Ty si uz byla v nebi, ze víš, jak to bude vypadat?


n/a
n/a
 #6769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 11:13:09 | #6772 (28)

rose, nevím proč bych ti to vyprávěla, když věci Ducha svatého považuješ za bláznovství..­......a nemůžeš ani jinak, protože to říká Boží slovo o přirozeném tělesném chápání......Božích věcí.....

Máš tady verš, že máme přístup do nebeské svatyně......

Tady je druhý verš, že okoušíme nebeské dary i moc budoucího věku.......to znamená Boží království i věčný život......., Boží přítomnost.....

Žid.6.kap.:
4Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého
5a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku,......

To ti musí stačit, nejsem blázen, abys mi strčil do svého příspěvku zase odulého smajlíka, tlustého a povýšeného...­.......


29
n/a
 #6771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 11:26:42 | #6773 (29)

To si myslím já o Tobě....


n/a
n/a
 #6772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 12:04:03 | #6774 (30)

Já žádné smajlíky nepoužívám...­.........


29
n/a
 #6773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 10:06:11 | #6779 (31)

nevím proč bych ti to vyprávěl0a, když věci Ducha svatého považuješ za bláznovství..­......a nemůžeš ani jinak, protože to říká Boží slovo o přirozeném tělesném chápání......Božích věcí.....


n/a
n/a
 #6774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 10:10:06 | #6770 (25)

Tedy ani mužové, no super :-).


n/a
n/a
 #6765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 14:09:43 | #6732 (20)

(Zj 20:6)
Šťastný a svatý je každý, kdo má podíl na prvním vzkříšení – nad těmi druhá smrt nemá moc. Budou kněží Boha a Krista a budou s ním kralovat těch 1 000 let.


n/a
n/a
 #6722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.20 10:43:26 | #6747 (21)

Margo, nejen budou pak královským kněžstvem, ale jsou už teď:

1.Petra:
9Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
10Kdysi jste ‚vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; pro vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování.

Zároveň je z toho jasné, že jen oni jsou novodobým Božím lidem !

Bůh si je označuje sám !

Ne nějaká organizace, která není ani církví !


29
n/a
 #6732 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.20 10:48:36 | #6748 (22)

1.Petra, 2.kapitola.


29
n/a
 #6747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 14:06:47 | #6731 (19)

Gratuluju. *34041*


n/a
n/a
 #6721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.20 09:35:55 | #6746 (20)

Nemáš k čemu. Je to dar, který se nedává za zásluhy, ale zadarmo.......

Navíc musím vytrvat do konce..........

Samozřejmě, že pak bude tento dar rozvinut do jiných rozměrů.......


29
n/a
 #6731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 10:54:26 | #6725 (17)

To já nenapsal.....


n/a
n/a
 #6719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 10:58:21 | #6726 (17)

A jací to budou "křesťané", když nebyli hodní vytržení do nebe?


n/a
n/a
 #6719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 11:10:42 | #6727 (17)

Já si myslím, ze je nemáš vypraná ty.....


n/a
n/a
 #6719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 14:06:03 | #6730 (17)

Prosím, Kjaro, ta silné slova si příště odpust, takhle psát o Bohu se nehodí ani v ironii.
Znovu se ptám: Co to bude za Boží království, když tady na zemi budou žít pohané v odporu proti pravému Bohu a jehio zákonu? To tady budou pořád stejné podmínky jako dosud, ne-li horší? *5567*


n/a
n/a
 #6719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.20 09:10:01 | #6744 (18)

Margo, já nemám ve zvyku Bohu podstrkovat, co jako má dělat, aby to bylo pro mně logické !

Jistota je pouze, že tady pohané budou, to říká jasně Boží slovo.

Výklady ti tady dělat nebudu, těch jsou stohy knih včetně vašeho, protože nejdříve je zapotřebí dnes přijmout Krista, být naplněný Duchem, dostat pečeť Ducha pro přežití.......a pak zcela jistě z Ducha porozumíš sama, jak to doopravdy v tom tisíciletém království bude......

Ale z této znalosti neprojdeš Armagedonem......, projdeš jen, když ti Kristus sejme hříchy ......., takto se pere naše roucho, abychom mohli přežít.......


29
n/a
 #6730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.06.20 07:10:37 | #6716 (13)

Ne, nepíšu ti to, co jsi psala já. Jen ty to pořád stejným způsobem deformuješ.


n/a
n/a
 #6713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.06.20 11:08:52 | #6696 (9)
*3059*

n/a
n/a
 #6694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.06.20 11:14:57 | #6697 (9)

Otce nás, jenž si na nebesich....
Říká Ježíš, když stojí na zemi....


n/a
n/a
 #6694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.06.20 11:35:14 | #6698 (10)

Ke komu se Kristus modlí?

Hebrejcům 5:7
7 Během svého života na zemi Kristus se silnými výkřiky a slzami předkládal úpěnlivé prosby a žádosti tomu, který ho mohl vysvobodit ze smrti, a díky své bázni před ním byl vyslyšen.


n/a
n/a
 #6697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.06.20 12:27:35 | #6699 (11)

rose, svojí logikou pleskáš Boha do tváře............

1.Kor.2.kap:
14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.

rose a vy jste přirození lidé, vy jste se nenarodili z Boha, nejste chrámy Ducha.a nemůžete rozsoudit tudíž ani mně,.........jak byste mohli rozsoudit Boha !

Ano, to je pro vás bláznovství, že by se mohl modlit k Otci Boží Syn, taky Bůh !

Ale to je pochopitelné, nejste chrámy Ducha, abyste to mohli chápat.

A ne si vytvořit přirozené tělesné náboženství, kde bude Bůh jednat podle mých přirozených, tělesných a logických představ !
Strčit ho do svého chápání a své logiky !

Stvořili jste si svého Boha Jehovu !

A svého Ježíše Krista, anděla !

Boha lze chápat jenom jeho Duchem:

1.Kor.2.kap.:
11Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.

Ale ty se chvástáš, že to víš, protože to odporuje přirozené logice člověka ?!

Bez Ducha svatého nemůžeš pochopit Boží hlubiny, jak to je s jeho Synem i Duchem svatým.

Hledej raději, jak přijmout Ducha svatého......., vždyť je zaslíbený všem....široko, daleko, vám i vašim dětem......
A ještě k tomu darem, čili zadarmo, pouhým přijetím Krista...........

Proč si udělat uzavřený bludný kruh lidské logiky............, který nikdy nemůže Boha poznat, ani pochopit.....!


29
n/a
 #6698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.06.20 12:31:50 | #6700 (12)

Víš co, Kjaro? Nechtěla bys opustit ta svá veřejná prohášení? fakt se to nedá ani číst, natož odpovídat. *3199* *3199* *3199*


n/a
n/a
 #6699 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.06.20 12:42:29 | #6702 (13)

Končím s prohášením......, to opravdu nehodlám dělat..-...


29
n/a
 #6700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.06.20 15:47:21 | #6704 (14)

OK. Dobrý závazek. *19753*


n/a
n/a
 #6702 

| Předmět: Boží jméno, rozuzlení
23.06.20 01:35:01 | #6485

Genesis 21:33  A Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Jehovy, Boha věčného.

Abraham znal jméno Jehovy, vzýval "jméno" Jehovy, ne Jehova !

Genesis 17:1  Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Jehova a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!  Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím."  Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: "Já jsem!"


5
n/a

| Předmět: RE: Boží jméno, rozuzlení
23.06.20 01:50:08 | #6486 (1)

Našla jsem v PNS Genesis 17:3 poznámku ke slovu Bůh :
Heb. ʼElo·himʹ, mn. č. bez určitého členu.
https://www.jw.org/cs/knihovna/bible-online/bi12/knihy/1-Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova/17/


n/a
n/a
 #6485 

| Předmět: RE: RE: Boží jméno, rozuzlení
23.06.20 07:11:23 | #6491 (2)

A co s tím?


n/a
n/a
 #6486 

| Předmět: RE: Boží jméno, rozuzlení
23.06.20 01:54:20 | #6487 (1)

Biblenet 1/17
1Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!
2Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím.“
3Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil:
4„Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů.


n/a
n/a
 #6485 

| Předmět: RE: Boží jméno, rozuzlení
23.06.20 07:06:18 | #6489 (1)

(1Mo 17:1–27)
Když bylo Abramovi 99 let, objevil se mu Jehova a řekl mu: „Jsem Všemohoucí Bůh. Choď po mých cestách a buď bezúhonný.

CSP Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: Já jsem Bůh Všemohoucí. Choď přede mnou a buď bezúhonný.

MPCZ A když byl Abrám ve věku devadesáti let a devíti let, ukázal se Abrámovi Hospodin a řekl k němu: Já jsem BŮH, Všemocný; choď před mou tváří a buď dokonalý,

CRP Když bylo Abramovi devadesát devět let, zjevil se Hospodin Abramovi a řekl mu: Já jsem všemohoucí Bůh: Kráčej přede mnou a budiž dokonalým!

BKR Když pak Abram byl v devadesáti devíti letech, ukázal se mu Hospodin, a řekl jemu: Já jsem Bůh silný všemohoucí; chodiž ustavičně přede mnou a budiž dokonalým.

NBK06 Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: "Já jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý.

B21 Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: "Já jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý.

B21P Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: „Já jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý.

JB Když Abram dosáhl věku devadesáti devíti let, zjevil se mu Jahve a řekl mu: „Jsem El Šadaj, choď přede mnou a buď dokonalý.

HEJCL Když byl Abram počal devadesátý devátý rok, zjevil se mu Hospodin a pravil: Já jsem Bůh všemohoucí; chod přede mnou a buď dokonalý.

KLP Když bylo Abramovi devadesát devět let, zjevil se mu Hospodin a řekl mu: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď přede mnou a buď dokonalý.

VS Abrámovi bylo devadesát devět let, když se mu Jahve zjevil a řekl: „Jsem všemocný bůh! Jdi po mých cestách a buď spravedlivý.

PKM A v době, kdy bylo Avramovi devětadevadesát let, zjevil se Avramovi Hospodin a řekl mu: „Já jsem El Šadaj (Síla Všemohoucí), procházej se před mou tváří a buď dokonalý!

ROH A keď bolo Abramovi deväťdesiatdeväť rokov, ukázal sa mu JeHoVaH a riekol mu: Ja som El-šaddaj +. Choď predo mnou a buď dokonalý!

SKP Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu: „Ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý.

SEP Keď mal Abrám deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal: Ja som Él-Šaddaj(1), choď stále predo mnou, buď bezúhonný.(1) Él Šaddaj je titul Boh Všemohúci.

SEVP Keď mal Abrám deväťdesiat rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný,

BOT Keď Abram dosiahol vek deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Jahve a povedal mu: "Ja som El Šaddaj, kráčaj v mojej prítomnosti a buď dokonalý,

Ty nás lakuješ, Descu! *118*


n/a
n/a
 #6485 

| Předmět: RE: RE: Boží jméno, rozuzlení
23.06.20 09:38:19 | #6533 (2)

klíčové je poslední slovo v mém příspěvku
už se k tomu nebudu dále vyjadřovat, tato kauza je pro mne uzavřena


5
n/a
 #6489 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží jméno, rozuzlení
23.06.20 13:35:51 | #6557 (3)

Jsi, Descu, skutečně skoupý na slovo. Co je na tom výroku klíšového, nevím, ale všimni si, jak různě ho překládají různí překladatelé:

Gn 17:4

CSP Já jsem. Zde je moje smlouva s tebou. Staneš se otcem množství národů.

MPCZ Já - hle, má smlouva s tebou, i staneš se otcem spousty národů;

CRP Já nyní udělám smlouvu svou s tebou a budeš otcem národů mnohých.

BKR Jáť jsem, aj, smlouva má s tebou, a budeš otcem národů mnohých.

NBK06 "Hle, já sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů.

B21 "Hle, já sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů.

B21P „Hle, já sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů.

JB „Hle, já, a má smlouva s tebou: staneš se otcem četných národů.

HEJCL A Bůh mu řekl: Já jsem to, jenž má s tebou úmluvu, že budeš otcem četných národů.

KLP „Hle, já a má smlouva s tebou: Staneš se otcem mnohých národů.

VS „Já jsem! A sjednávám s tebou smlouvu. Staneš se otcem nesčetných národů.

PKM „Já jsem, to je má smlouva s tebou, a ty se staneš otcem množství národů!

ROH Ja som, hľa, moja smluva je s tebou, a budeš otcom mnohých národov.

SKP a Boh s ním hovoril: „To som ja, čo mám zmluvu s tebou, že budeš otcom mnohých národov.

SEP Toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých národov.

SEVP Hľa, toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých národov.

BOT "Hľa, ja a moja zmluva s tebou: staneš sa otcom mnohých národov.


n/a
n/a
 #6533 

| Předmět: RE: Boží jméno, rozuzlení
23.06.20 07:08:55 | #6490 (1)

„To musíš říci Izraelitům, že tě k nim poslal JEHOVA, Bůh jejich předků, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. To je mé jméno navždy; to je můj titul v každé generaci.“ — 2. Mojžíšova 3:15, „The New English Bible“.

(Iz 42:8)
Já jsem Jehova, to je mé jméno. Nikomu jinému nedám svou slávu, svou chválu nepřenechám vytesaným modlám.