Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 171023x
Příspěvků:
12554

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
18.07.20 08:08:21 | #7075

zeptám se tedy konkrétně:
V který okamžik byli padlí andělé svrženi na zem?
Po narození Ježíše
nebo při jeho vzkříšení
nebo podle Zjevení ,že je to budoucnost ,tak tam ještě jsou.?


-62
n/a

| Předmět: RE:
18.07.20 21:28:46 | #7084 (1)

zřejmě po jeho nanebevstoupení, otázka je kdy, jestli ihned, nebo až bůh ví kdy ..


6
n/a
 #7075 

| Předmět: RE: RE:
18.07.20 21:31:00 | #7085 (2)

1 Korintským 15:25  Musí totiž kralovat, `dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy´.
velmi zajímavý verš, sám Bůh bude podmaňovat, zatímco Kristus "musí" pouze kralovat


6
n/a
 #7084 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.07.20 21:33:29 | #7086 (3)

1 Korintským 15:26  Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, vždyť `pod nohy jeho podřídil všecko´. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil.
 Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.

po "boji" bude až bude přemožena smrt, takže válka probíhá dosud ..


6
n/a
 #7085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.07.20 23:53:34 | #7090 (4)

Takže v nebi dosud probíhá boj a jsou tam padlí andělé? *6940*


-62
n/a
 #7086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
19.07.20 00:30:20 | #7092 (5)

dle všeho ano


6
n/a
 #7090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.07.20 01:32:16 | #7097 (6)

V nebi válka skončila. (Zjevení 12:12)
Na zemi bude válka dobojována v Armagedonu.
Smrt bude odstraněna až úplně v závěru událostí popsaných ve Zjevení. (20:14)


 #7092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.07.20 03:14:50 | #7098 (7)

jak to víš, že skončila ?


6
n/a
 #7097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.07.20 08:58:53 | #7100 (8)

(Zjevení 12:9-12)
Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A slyšel jsem silný hlas v nebi, který řekl:
Nyní nastala záchrana a moc a království našeho Boha a autorita jeho Krista, protože byl svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaluje před naším Bohem! A zvítězili nad ním kvůli krvi Beránka a kvůli slovu svého svědectví a nemilovali své duše ani tváří v tvář smrti. Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte! Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“


 #7098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.07.20 09:56:53 | #7101 (9)

Takže to Zjevení není jen o budoucnosti, ale i minulosti, že už byl svržen. A kdy byl svržen na zem ten velký drak ti padlí andělé? *2614*


-62
n/a
 #7100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.07.20 10:04:55 | #7102 (10)

Ne, to bylo o budoucnosti. Jan popisuje, co viděl v obrazech. Mělo se to stát poté, co byl Ježíš korunován za krále Božího království, a to se podle našeho poznání z výpočtu z Danielova proroctví stalo v roce 1914.


n/a
n/a
 #7101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.07.20 05:52:21 | #7118 (9)

Spousta tvrzení, bez jediného, byť jen náznaku důkazu.


19
n/a
 #7100 

| Předmět: válka
17.07.20 22:45:22 | #7057

Zjevení Janovo 12:8  Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.


6
n/a

| Předmět: RE: válka
18.07.20 00:11:56 | #7058 (1)

Já mám na jiné diskuzi jeden problém. V který okamžik pro ně nebylo místo v nebi. Jelikož je tu verš:
„I kdybychom vám však my nebo nějaký anděl z nebe snad oznámili jako dobré poselství něco nad to, co jsme vám oznámili jako dobré poselství, takový ať je proklet.“ (Gal. 1:8)

Toto může oznamovat jen padlý anděl, jenže v tu dobu, kdy to Pavel říká, *34019* už padlí anděle v nebi nebyli. ?


-62
n/a
 #7057 

| Předmět: RE: RE: válka
18.07.20 00:16:15 | #7060 (2)

Byli svrženi po bitvě v nebi a ta nastala po narození Ježíše


-62
n/a
 #7058 

| Předmět: RE: RE: RE: válka
18.07.20 00:24:13 | #7062 (3)

Lukáš 10:18  Řekl jim: "Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk.


6
n/a
 #7060 

| Předmět: RE: RE: RE: válka
18.07.20 00:25:16 | #7064 (3)
  1. Když se Ježíš narodil na zemi jako nemluvně, těžko mohl vést v vést v duchovní sféře bitvu se Satanem a jeho démony.
  2. Ve Zjevení popisuje Jan události, které se mají stát v budoucnosti, tedy dávno po Ježíšově narození.

 #7060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 00:33:57 | #7066 (4)

kde konkrétně je ve zjevení napsáno že se to týká budoucnosti (daleké, blízké) ?


6
n/a
 #7064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 00:40:51 | #7067 (5)

Je to hned na začátku.


 #7066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 00:44:20 | #7068 (4)

Zjevení Janovo 12:5 Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.
6 Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.
7 A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
8 Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.

Dítě bylo přeneseno do nebe kde bojovalo


-62
n/a
 #7064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 00:52:00 | #7069 (5)

"Dítě" bylo přeneseno k Bohu po vzkříšení, a čekalo tam, než dostane od Boha pověření ujmout se královské moci. (Mat 22:44)
Stále platí, že Jan měl vidění budoucích událostí, nikoli minulých.


 #7068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 08:01:12 | #7073 (6)

je divné že se hovoří o dítěti když Ježíš už dítě nebyl , v Mat 22:44 se nehovoří že bylo přeneseno po vzkříšení.


-62
n/a
 #7069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 08:24:08 | #7078 (7)

Ježíš zde cituje proroctví ze Žalmu 110:1.
Pavel v Hebr 10:12, 13 toto proroctví jasně situuje do doby, kdy se vzkříšený Ježíš objevuje před Bohem, aby mu předložil hodnotu své oběti.
Ale tento [muž] natrvalo obětoval jednu oběť za hříchy, posadil se po Boží pravici a od té doby čeká, až jeho nepřátelé budou položeni jako podnož jeho nohám.

Odkud víš, že se Zjevení 12:5 se týká pozemské události narození Ježíše?


 #7073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 23:45:16 | #7088 (8)

Ta s 12cti hvězdama je Maria tak porodí Ježíše


-62
n/a
 #7078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.07.20 01:19:54 | #7095 (9)

Na základě čeho to tvrdíš?


 #7088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.07.20 11:48:50 | #7104 (9)

Jak si na Tohle prisel?


n/a
n/a
 #7088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.07.20 12:07:20 | #7107 (9)

Mluví se o budoucím porodu v nebi, dávno po Jezisovym narození ny zemi......
Takže je to mimo Marii...


n/a
n/a
 #7088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 22:49:26 | #7087 (5)

Jaké používali zbraně?


19
n/a
 #7068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 23:49:51 | #7089 (6)

myslím že kaťuše, ty by šli namontovat na křídla andělů *16160*


-62
n/a
 #7087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: válka
19.07.20 20:07:36 | #7114 (7)

Spíš klacky a kameny! *27179*


19
n/a
 #7089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 21:23:02 | #7082 (4)

co po nanebevstoupení ?


6
n/a
 #7064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: válka
19.07.20 01:22:28 | #7096 (5)

I Ježíšovo nanebevstoupení se odehrálo předtím, než Jan zapsal Zjevení.


 #7082 

| Předmět: RE: RE: válka
18.07.20 00:22:39 | #7061 (2)

Efezským 6:12  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

kdo jsou dobří "andělé" ?


6
n/a
 #7058 

| Předmět: RE: RE: RE: válka
18.07.20 00:26:14 | #7065 (3)

Ti, kteří slouží Bohu.


 #7061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 06:05:51 | #7070 (4)

takže i vy ?


6
n/a
 #7065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 08:15:20 | #7077 (5)

Podle Efezanům 6:12 předpokládám, že je řeč o duchovních bytostech.


 #7070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 21:26:44 | #7083 (6)

přece proti nadzemským duchům zla bojujeme my (praví křesťané)
vy to máte jinak ?


6
n/a
 #7077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: válka
19.07.20 01:07:57 | #7093 (7)

Ne, my to nemáme jinak.


 #7083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: válka
19.07.20 12:01:28 | #7106 (7)

proti nadzemským duchům zla bojujeme my (praví křesťané)...


n/a
n/a
 #7083 

| Předmět: RE: válka
18.07.20 00:12:54 | #7059 (1)

A vidění pokračuje:
(Zj 12:9)
Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který se nazývá Ďábel a Satan a který svádí celý svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

a:
Tahle pasáž tady byla celkem nedávno, ale asi k tomu máš nějaké nové postřehy.


 #7057 

| Předmět: RE: RE: válka
18.07.20 00:25:05 | #7063 (2)

dost možná, zkusíme to rozvinout


6
n/a
 #7059 

| Předmět: RE: RE: válka
18.07.20 08:03:25 | #7074 (2)

nevím měl sem tu zákazaný přístup


-62
n/a
 #7059 

| Předmět: RE: válka
18.07.20 07:22:14 | #7071 (1)

kdo je dostal do nebe?


110
n/a
 #7057 

| Předmět: RE: RE: válka
18.07.20 08:47:40 | #7079 (2)

všichni andělé byli v nebi od stvořeni světa, nikdo je tam nepřeváděl odněkud


-62
n/a
 #7071 

| Předmět: RE: RE: RE: válka
18.07.20 10:35:39 | #7080 (3)

jakto, ze se snich stali spatni andele -- nejak ten andel musel vzniknout - nebo je vjecny?


110
n/a
 #7079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: válka
18.07.20 13:13:41 | #7081 (4)

Stejne jako Satan i lide. Jsou stvoreni se svobodnou vuli, tedy, mohou se skazit, pokud začnou pěstovat špatně myšlenky a začnou mít míň rádi Boha!


n/a
n/a
 #7080 

| Předmět: Jób
16.07.20 05:17:14 | #7015

Jób 33:14  Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne.
 Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku, tehdy otvírá lidem ucho a zpečeťuje varování, jež jim dal, aby člověka odvedl od toho, co páchá, aby muže chránil před vypínavostí, aby jeho duši ušetřil před jámou a jeho život aby nezašel hubící střelou.
Bolestmi je kárán na svém loži, stálým svárem v kostech, takže jeho život si oškliví pokrm a jeho duše vytoužené jídlo.
Jeho tělo se očividně ztrácí, vystupují kosti, které nebývalo vidět.
Jeho duše se blíží jámě a jeho život jisté smrti.
Bude-li s ním anděl, tlumočník, jeden z tisíců, a poví-li, že je to přímý člověk,  tehdy Bůh se nad ním smiluje a řekne: »Vykup ho, ať do jámy nesestoupí; mám za něho výkupné.«
Jeho tělo bude svěžejší než v mládí, vrátí se do dnů dospívání.
Bude-li prosit Boha a on v něm najde zalíbení, ukáže mu svou tvář za hlaholu polnic a člověku vrátí jeho spravedlnost.
Bude zpívat před lidmi a řekne: »Hřešil jsem a převracel, co bylo přímé, ale nebylo mi odplaceno stejným.«
Bůh vykoupil jeho duši, aby neodešla do jámy, jeho život smí hledět na světlo.
To vše učiní Bůh pro muže dvakrát i třikrát, aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu, do světla živých.


6
n/a

| Předmět: RE: Jób
16.07.20 06:34:47 | #7016 (1)

Krásné, ale opět tvrzení bez důkazu, čili "na nic".


19
n/a
 #7015 

| Předmět: RE: RE: Jób
16.07.20 06:52:23 | #7017 (2)

Jan 8:17  I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé.


6
n/a
 #7016 

| Předmět: RE: Jób
16.07.20 11:52:14 | #7022 (1)

Toto je ta cesta věčnosti, o které mluví Žalm.

Bude-li s ním anděl, tlumočník, jeden z tisíců, a poví-li, že je to přímý člověk, tehdy Bůh se nad ním smiluje a řekne: »Vykup ho, ať do jámy nesestoupí; mám za něho výkupné.«
Jeho tělo bude svěžejší než v mládí, vrátí se do dnů dospívání.
Bude-li prosit Boha a on v něm najde zalíbení, ukáže mu svou tvář za hlaholu polnic a člověku vrátí jeho spravedlnost.
Bude zpívat před lidmi a řekne: »Hřešil jsem a převracel, co bylo přímé, ale nebylo mi odplaceno stejným.«
Bůh vykoupil jeho duši, aby neodešla do jámy, jeho život smí hledět na světlo.
To vše učiní Bůh pro muže dvakrát i třikrát, aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu, do světla živých.

Bude-li s ním anděl, tlumočník, jeden z tisíců, a poví-li, že je to přímý člověk, tehdy Bůh se nad ním smiluje a řekne: »Vykup ho, ať do jámy nesestoupí; mám za něho výkupné.«
Jeho tělo bude svěžejší než v mládí, vrátí se do dnů dospívání.
Bude-li prosit Boha a on v něm najde zalíbení, ukáže mu svou tvář za hlaholu polnic a člověku vrátí jeho spravedlnost.
Bude zpívat před lidmi a řekne: »Hřešil jsem a převracel, co bylo přímé, ale nebylo mi odplaceno stejným.«
Bůh vykoupil jeho duši, aby neodešla do jámy, jeho život smí hledět na světlo.
To vše učiní Bůh pro muže dvakrát i třikrát, aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu, do světla živých.

a člověku vrátí jeho spravedlnost.

Ne, že si ji člověk musí odpracovat.......


35
n/a
 #7015 

| Předmět: RE: RE: Jób
16.07.20 12:02:58 | #7023 (2)

Ty víš o někom, kdo si myslí, že si vykoupení musí odpracovat?


 #7022 

| Předmět: RE: RE: RE: Jób
16.07.20 12:55:23 | #7025 (3)

Ne, Abuko nikdo si to nemyslí, ale znám spoustu lidí, kteří to ale fakticky dělají, protože byli oklamáni tím, že přijali nebo přijmou výkupné, takže budou zachráněni, spaseni tím.

Pokud to spasení nepřijmou teď, jako se to stalo Kornéliovi, pokud tomu jen věří, myslí si to, ale žijí podle Písma, tak vlastně realizují spasení ze skutků a nemusí tomu věřit. Vůbec to nevědí.

Asi by ses divil, kolik těch lidí je oklamaných, nejen vy......., jsou to hlavně katolíci....., ale nejen oni.....


35
n/a
 #7023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jób
16.07.20 15:21:40 | #7026 (4)

Takže máš tu drzost tvrdit, že nejednáme podle toho, co si myslíme?


 #7025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jób
16.07.20 15:52:37 | #7028 (5)

Nic takového jsem neřekla, ani náhodou......, jak jsi přišel na něco takového, to nechápu.......

Řekla jsem, že nemáte tušení, že vše je jinak..........


35
n/a
 #7026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jób
16.07.20 17:35:17 | #7029 (6)

To si myslíme o Tobě!
Nemáš tušení, že je všechno jinak...
*5726* .


n/a
n/a
 #7028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jób
16.07.20 17:36:36 | #7030 (6)

O tvoje tušení nestojíme.
Zařiď se podle toho konečně.


 #7028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jób
16.07.20 17:43:13 | #7031 (7)

Říkáš mně?


n/a
n/a
 #7030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jób
16.07.20 17:56:27 | #7032 (8)

Ne.
Sleduj vlákno, prosím. *22705* *33018*


 #7031 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jób
16.07.20 18:13:04 | #7033 (9)

Dobre, v časovém zobrazení jsem trochu mimo, pardon...


n/a
n/a
 #7032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jób
17.07.20 10:55:27 | #7046 (7)

Taky nesleduješ vlákno , o mé tušení nejde,.....jde o vaše tušení......


35
n/a
 #7030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jób
19.07.20 00:02:45 | #7091 (4)

Skutek musí člověk udělat vždycky a to přijmout Ježíše. Kdo ho odmítne spasen nebude, proti své vůli? Ty Kjaro si Ježíše nepřijala, protože by to byl skutek a to by si se zpronevěřila svojí falešné víře. *4099*


-62
n/a
 #7025 

| Předmět: RE: RE: Jób
16.07.20 12:26:22 | #7024 (2)

Římanům 9:16  Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.


6
n/a
 #7022 

| Předmět: Žalm 139:23, 24
15.07.20 22:29:38 | #7006

(Žalm 139:23, 24)
Prozkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce.
Vyzkoušej mě a poznej, co mě trápí.
Zjisti, jestli je ve mně nějaká škodlivá cesta,
a veď mě po cestě věčnosti.| Předmět: RE: Žalm 139:23, 24
15.07.20 22:58:26 | #7007 (1)

Co ten pisatel proved, ze tak uskostlive prosi Boha o pomoc?


110
n/a

| Předmět: RE: RE: Žalm 139:23, 24
15.07.20 23:11:11 | #7010 (2)

Pisatelem je král David, a ten toho měl na svědomí dost.
Měl ale také hodně pokory a ta ho vedla k modlitbám o Boží pomoc při sebezkoumání.| Předmět: RE: RE: RE: Žalm 139:23, 24
15.07.20 23:39:48 | #7011 (3)

to je odnej hezke - ja se budu chovat jako padouch a potom poprosim o odpusteni a budu nakonec veleben a moje prozba se dostane do Bible - ono hodne kralu bylo natom podobne asi to bude spojeno s moci - koukni co ted delaji bohati lide a to maji zadat Boha o odpusteni ?
Buh moc dobre vi co delame a rikat mu co ma udelat je rouhani - nepotrebuje zadne rady od cloveka.
Buh nam dal svobodu a mame se chovat a zit tak abychom nemuseli Boha prosit o odpusteni nasich hrichu za ktere si muzeme sami. To jako kdyby jsi napsal chovete se jak chcete potom pozadejte u Boha o odpusteni.


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žalm 139:23, 24
15.07.20 23:50:06 | #7012 (4)

David neříkal Bohu, co má dělat, ale prosil ho o pomoc, aby mu pomohl se vyznat sám v sobě.
Chtěl se chránit, aby nebyl natolik pyšný, že by získal dojem, že nepotřebuje Boha prosit o odpuštění.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žalm 139:23, 24
16.07.20 01:06:50 | #7013 (5)

jak chapes ty - Proskomej mne ? jako prozbu nebo jako zadost?
Kdyz David napsal prosim te Boze proskoumej mne tak se jedna o jasnou zdost.
Tohle se zachovalo v originale, ze to psal David?


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žalm 139:23, 24
16.07.20 09:17:56 | #7018 (6)

Ono je celkem jedno, jestli to považuješ za probu nebo žádost.
Podstatný je smysl.

Od nejstarších rukopisů je u většiny žalmů uveden autor, případně o co se jedná.
U tohoto žalmu čteme, že je Davidův, jedná se o píseň pro vedoucího chrámového sboru, zřejmě předzpěváka.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žalm 139:23…
16.07.20 09:31:30 | #7020 (7)

kdy se narodil David a kdy zemrel?? My onem nevime vubec nic a vime co napsal *10156*


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žalm…
16.07.20 09:36:28 | #7021 (8)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 20:54:09 | #7034 (9)

OK Ja onem moc nevim - teda pouze to, ze je onem nekym psano v Bibli - Jestli ty vis vic tak pouc neznaleho - kdy se narodil a kdy zemrel ? Hledal jsem a nasel pouze toto -- https://cs.wikipedia.org/wiki/David_(biblick%C3%A1_postava) - Tam taky nic moc pouze dohady - ty urcite vis vic kdyz vis i co rek a vedci a historikove ani nevedi jestli vubec zil.


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 20:56:32 | #7035 (10)

Ale jdi. Učili jsme se o něm v dějáku. No a co řekl, je přece v Bibli. *3477*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 21:09:59 | #7040 (11)

a komu co rek? to jsou pouze dohady bez potvrzeni - David mluvil s Bohem?


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 20:56:47 | #7036 (10)

Dopln wikipedii o sve pravdive znalosti o Davidovi at tam nejsou pouze dohady.


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 21:04:19 | #7037 (11)

JPP je wikina plná, to se neztratí...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 21:07:33 | #7039 (12)

mas moznost ji pravdive doplnit - muzes i rusky ale hlavne pravdu a ne bludy to si nech jinam.


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 23:18:33 | #7041 (13)

Debata s tebou mi silně připomíná debatu s Kolenikem. *4266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.07.20 02:28:31 | #7044 (14)

To je jedno - koho ti pripominam kolejnika jsem moc neznal tak nevim jak psal ale to je mimo tema.
co rikas tady tomu ??
Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé,
poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej!
24
Zjisti, zda držím se cesty škodlivé,

a cestou věčnosti mě veď!

To ma uplne jiny vyznam - ty slova pro zpevaka nekde v chramu


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.07.20 10:52:43 | #7045 (15)

On nemá úroveň, já ho ignorují... *11803*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.07.20 17:19:38 | #7052 (15)

Čím se ty dvě verze liší ve významu?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.07.20 22:30:29 | #7055 (16)

Tim podstatnym - ten tvuj se neda zazpivat a je primo urceny Bohu od Davida ( jeho vyznani)- ten muj je zpevny a urceny pro zpevaka a ne Boha (ja zazpivan vsem jak se mame chovat) Nakonec tady budeme rozebirat pisnicky.


110
n/a

| Předmět: RE: Žalm 139:23, 24
16.07.20 09:19:59 | #7019 (1)

Obrátit se k Bohu, aby prozkoumal moje srdce, aby mi pomohl rozpoznat, co je v něm špatného, k tomu je zapotřebí velká pokora.| Předmět: RE: RE: Žalm 139:23, 24
16.07.20 21:05:49 | #7038 (2)

David se obracel k Bohu tim, ze to psal do pisnicek? Nebo napis jak se obracel k Bohu?
Jak to zdelil Bohu to co pises? Nic ale vubec nic se po Davidovi nezachovalo pouze to, ze se mu to pripisuje, ze by to mohlo bit receno - Davidem


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Žalm 139:23, 24
16.07.20 23:23:32 | #7043 (3)

Jedná se o písně, které zpíval chrámový sbor, a které byly součástí uctívání.
Davidovi je připisováno mnohem víc skutečností než jiným antickým vládcům, o jejichž existenci nikdo nepochybuje.

Kromě toho je uvedená citace vlastně modlitbou.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žalm 139:23, 24
17.07.20 10:57:40 | #7047 (4)

To je vsechno v poradku - David byl asi pisnickar ale to neni obraceni se k Bohu - on se k Bohu neobracel pouze psal pisne ktere se obraceli k Bohu - jinak by je v chramovem zboru nezpivali - ale porad nemam zadny dukaz, ze to psal on.


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žalm 139:23, 24
17.07.20 17:23:49 | #7053 (5)

Omyl.
David nebyl písničkář ale v pořadí druhý král v Izraeli.
Je autorem mnoha žalmů, které byly určeny pro zpěv nebo sloužily jako modlitby a chvály.
Byl to významný válečník

Myslím, že člověk by se neměl chlubit svojí neznalostí a svými stupidními komentáři zaplevelovat fórum.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žalm 139:23, 24
17.07.20 22:23:16 | #7054 (6)

tak se podle toho i rid -- rec je o tom zalmu a sam si napsal, ze skladal pisne zalmy modlidby - to SJ chvali vyznamne valecniky kdyz jsou sami proti valce - proto jsem onem jako o valecniku nechtel psat.


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žalm 139:23, 24
17.07.20 22:34:00 | #7056 (6)

Ja nenapsal, ze byl David pisnickar ja napsal "asi" byl pisnickar. Nemuzu o nekom neco tvrdit co nevim 100%, ze tak bylo jinak bych lhal -- tak jsem napsal "asi"


110
n/a

| Předmět: Jakub 5:7, 8
14.07.20 18:57:55 | #6994

(Jakub 5:7, 8)
Bratři, buďte trpěliví až do Pánovy přítomnosti. Rolník trpělivě čeká na drahocennou úrodu, dokud nepřijde časný déšť a pozdní déšť. I vy buďte trpěliví a posilněte své srdce, protože Pánova přítomnost se přiblížila.| Předmět: RE: Jakub 5:7, 8
14.07.20 23:27:45 | #6995 (1)

Časný déšť byl očekáván na podzim. Zvláčnil půdu a umožnil setbu a sázení.
Pozdní déšť zase na jaře přinášel vláhu nutnou pro růst zrna a plodů.
Rolník musel být hodně trpělivý při očekávání těchto období, a neměl se užírat obavami a pochybnostmi.| Předmět: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 06:21:45 | #6996 (2)

nechci te poucovat a uz vubec ne napsat, ze nemas pravdu -- pouze ti chci zdelit malickost -- zeme je kulata a vsude je to uplne ale uplne jinak nez pises - *17163* nemuzes posuzovat pouze podle sebe - nebo mista kde zrovna zijes
-- je na zemi velke uzemi kde je uroda dvakrat do roka - takze podzim - jaro zde vubec nefunguje - na velkem uzemi zemekoule je takzvane odbobi destu -- jednou do roka -- a hodne velke uzemi je bez deste kde neprsi nekolik let -- zkus davat verse s kteryma se da naprosto souhlasit. Priklad vis jak se pestuje ryze? Rolnikovi u pestovani ryze nejde - vubec oto jetli bude prset na jare nebo na podzim.


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 08:09:35 | #6997 (3)

Neposuzuji to podle země, kde žiju, ale podle země, kde vzniklo to podobenství.
Ten komentář je právě určen pro pochopení, že v Izraeli se selo na podzim a sklízelo v pozdním jaru, a o závislosti tamního zemědělství na sezónních srážkách.
Ano, v současné době se v některých částech Izraele sklízí 2x ročně, ale Jabub svůj dopis psal v 1. století n. l.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 10:19:32 | #6999 (4)

to chapu -- ale podle toho to neni urceno pro vsechni lidi ale pouze pro zidi na urcitem miste - takze nam je k nicemu


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 21:43:27 | #7004 (5)

Je to určeno pro všechny křesťany.
Pokud tomu chtějí všichni rozumět, musí hledat smysl, a to třeba i v agrotechnických lhůtách. *19837*| Předmět: RE: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 09:30:04 | #6998 (3)

Bez pochopení, je ti celá Bible na nic....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 10:21:40 | #7000 (4)

to rozhodne -- napis jak si to pochopil Ty at se *27179*


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 11:00:52 | #7001 (5)
| Předmět: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 13:03:06 | #7002 (1)

Celý smysl je v trpělivosti, ale to vám unika.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 13:26:55 | #7003 (2)

trpělivost přináší růže, to ví každý


6
n/a

| Předmět: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 21:44:30 | #7005 (2)

Ano, každé očekávání vyžaduje trpělivost.| Předmět: RE: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 23:01:39 | #7008 (3)

Jakup napise otom kdy ma prijit jaky dest a vy z toho vydedukujete prpelivost?
Drzte se toho co tam je napsane a ne vlasni uvahy - co by to asi tak mohlo znamenat?


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jakub 5:7, 8
15.07.20 23:09:34 | #7009 (4)

Jakub psal o trpělivosti, se kterou je třeba očekávat Pánovu přítomnost.
Přirovnal ji k trpělivosti zemědělce, čekajícího na sezónní období dešťů.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jakub 5:7, 8
16.07.20 01:16:06 | #7014 (5)

tak to prirovnai se mu zrovna nepovedlo -- kdyby mel rolnik cekat na dest tak dlouho jak mi na prichod Panuv tak se mu nikdy nic neurodi. Mozno to chapali lide z vesnic a statku v te dobe. Ted si vase vedeni zavlazuje pred svyma branama i v dobe deste.


110
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jakub 5:7, 8
16.07.20 15:26:07 | #7027 (6)

Víš, proč například Ježíš mluvil v podobenstvích?
(Matouš 13:10-15)
Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ Odpověděl a řekl: „Vám je dáno porozumět posvátným tajemstvím nebeského království, ale těm lidem to není dáno. Kdokoli totiž má, tomu bude dáno více a bude mít hojnost, ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledí a hledí marně, slyší a slyší marně, ani smysl toho nechápou; a plní se na nich Izajášovo proroctví, které říká: ‚Slyšením uslyšíte, ale smysl toho rozhodně nepochopíte; a pohlédnete a budete hledět, ale rozhodně neuvidíte. Vždyť srdce těchto lidí se stalo nevnímavým a ušima slyšeli bez odezvy a zavírali oči, aby nikdy očima neviděli a ušima neslyšeli a aby smysl toho nepochopili svým srdcem a neobrátili se zpět, a já je neuzdravil.‘*
a:
Končím debatu s tebou, škoda času.| Předmět:
13.07.20 22:26:16 | #6983

Malachiáš 1:6  Syn ctí svého otce a služebník svého pána. "Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně?
Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno.
Ptáte se: »Čím zlehčujeme tvé jméno?«
Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se: »Čím jsme tě poskvrnili?«
Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně.


6
n/a

| Předmět: RE:
13.07.20 22:46:05 | #6984 (1)

(Malachiáš 6:1-7)
„‚Syn, ten ctí otce; a sluha svého vznešeného pána. Jestliže jsem tedy otcem, kde je úcta ke mně? A jestliže jsem Vznešeným Pánem, kde je bázeň přede mnou?‘ řekl Jehova vojsk vám, kněží, kteří opovrhujete mým jménem.
‚A vy jste řekli: „Jak jsme opovrhli tvým jménem?“‘
7 ‚[Tím, že] na mém oltáři předkládáte znečištěný chléb.‘
‚A vy jste řekli: „Jak jsme tě znečistili?“‘
‚Tím, že jste řekli: „Jehovův stůl je něco opovrženíhodného.“


 #6983 

| Předmět: RE:
13.07.20 23:08:16 | #6985 (1)

Podle mě je to o lidech, kteří mají plnou pusu zbožných řečí, jak milují Boha jako svého tatínka, ale nejednají podle toho, jeho zákony neberou na zřetel.

2. Tim 3:1 Pamatuj, že v posledních dnech nastanou velmi těžké časy. 2 Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou se vychloubat, budou namyšlení, rouhači, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, nevěrní, 3 bez přirozené lásky, nebudou ochotní se dohodnout, budou pomlouvat, nebudou se ovládat, budou suroví, bez lásky k dobru, 4 zrádci, tvrdohlaví, pyšní, budou milovat požitky, a ne Boha, 5 budou působit dojmem, že jsou zbožní, ale nebudou tak žít.


n/a
n/a
 #6983 

| Předmět: RE: RE:
13.07.20 23:14:08 | #6986 (2)

Ano, uctívali Boha jen naoko a nestyděli se přinášet nepřijatelné oběti.


 #6985 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.07.20 23:15:44 | #6988 (3)

kulhavé a chromé, ne prvotiny


6
n/a
 #6986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.07.20 23:19:12 | #6989 (4)

Ano, nedávali Bohu, co mu patří.


 #6988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
21.07.20 09:34:28 | #7174 (5)

Dále mu patří vnitřnosti, tuk a vše co se nejí, jako oběť zápalná, aby to nehnilo někde za táborem.


19
n/a
 #6989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.07.20 10:42:52 | #7182 (6)

Zápalná oběť byla spálena na otáři v prudkém ohni. Maso až tak dobře nehoří, že?
Zvířata nebyla zabíjena jen kvůli obětování. Vnitřnosti a tuk byly běžně zakopávány.
Tvoje dedukce je tedy chybná.

Myšlenka je ovšem v něčem jiném. Židé tehdy především nedávali Bohu poslušnost a úctu.


 #7174 

| Předmět: RE: RE:
13.07.20 23:15:12 | #6987 (2)

šaty dělají člověka ? např.


6
n/a
 #6985 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.07.20 23:23:34 | #6990 (3)

Ne.


n/a
n/a
 #6987 

| Předmět: uzasne
13.07.20 09:24:25 | #6969

mam rad kdyz nekdo napise neco jak napsal abuka o pochopeni a vykladu Bible. ::
-
abuka
Je velmi pravděpodobné, že Pavel narážel na učení gnostiků.
-
presne takle si predstavuji jako vidi SJ - *17163* -- je to velmi pravdipodobne

  • k tomu nemamm co dodat

110
n/a

| Předmět: RE: uzasne
13.07.20 09:51:16 | #6974 (1)

Tak nic nedodávej.

Učení gnostiků bylo v prvních stoletích n.l. populární, jak o tom svědčí různé podvrhy evangelií, zjevení apod. Nicméně není jisté, že měl Pavel na mysli konkrétně gnostické poznání, mohl se vyjádřit v obecnější rovině.
Nebudu psát, že je něco jisté, když je to pravděpodobné.


 #6969 

| Předmět: RE: RE: uzasne
13.07.20 11:38:01 | #6975 (2)

Během druhého a počátkem třetího století n. l. spojili gnostici, odpadlé křesťanství s řeckou filosofií a orientální mystikou. Prohlašovali, že všechna hmota je zlá, a zdůrazňovali, že záchrana přichází skrze mystické „poznání“ (gnosis) spíše než skrze víru v Krista jako vykupitele.


n/a
n/a
 #6974 

| Předmět: RE: uzasne
13.07.20 16:51:34 | #6978 (1)

Chtěla jsem ti nějako odpovědět, ale asi taky nemám co dodat... *3312*


n/a
n/a
 #6969 

| Předmět: 1. Timoteovi 6:20, 21
12.07.20 22:06:42 | #6959

(1. Timoteovi 6:20, 21)
Timotee, chraň to, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se prázdným, bezbožným řečem a takzvanému poznání, které je v rozporu s pravdou.
Někteří se takovým poznáním chlubili a odchýlili se od víry.| Předmět: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 05:28:29 | #6960 (1)
| Předmět: RE: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 07:31:32 | #6963 (2)
| Předmět: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 07:41:58 | #6965 (3)

1 Timoteovi 6:20  Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají "poznání".  Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!

sorry jako a nebudu psát v čem je tento překlad přesnější


6
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 08:05:19 | #6966 (4)

Nepiš. Zbytečně by ses blamoval. *10235*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:20,…
13.07.20 08:09:51 | #6967 (5)

1Tm 6:20

CSP Ó Timoteji, zachovej, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se světským prázdným řečem a protikladným tvrzením toho, co se falešně nazývá ‚poznání ‘,

MPCZ Ó Timothee, zachovej svěřený vklad, odvraceje se od světských prázdných žvástů a odporujících stanovisk lživě tak jmenovaného poznání,

ZP Timotee, opatruj si své svěřenství, varuj se světských prázdných řečí a protimluvů toho, co si lživě říká „poznání“(a);

OP Ó Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno! Vyhýbej se světským prázdným řečem a opačným naukám nepravého poznání. a (a) „Poznání“ (řec. gnosis): bylo to staré učení, které přehnaně zdůrazňovalo duchovní stránku v člověku (např. manželský život považovalo za hříšný: [1 Te 4:3] )

BKR1 Ó Timotee, cožť jest svěřeno, ostříhej, utíkaje bezbožných daremních křiků a odporů falešně nazvaného umění,

NBK Ó, Timoteji! Zachovávej to, co ti bylo svěřeno a vyhýbej se světským prázdným řečem a rozporům toho falešně nazývaného "poznání",

NBK06 Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno poznáním.

B21P Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno „poznáním“.

JB Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vystříhej se prázdných a bezbožných řečí, námitek jakéhosi klamného poznání.

NK O: Timotheo, zachovávej to již umístěné, zvrátiv tu přestupnickou, prázdně znějící a falešně jmenovanou znalost,

COL Timotheji, opatruj svěřený statek! Chraň se planých světských řečí a sporů klamné vědy!

KLP Milý Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno! Vyhýbej se prázdným světským řečem a opačným naukám nepravého poznání.

SYK Timotee, opatruj statek svěřený, chraň se světských řečí planých a sporů lichojmenné vědy,

SKR Ó Timotheji, opatruj svěřený statek, varuj se prázdných světských řečí a námitek nepravé vědy;

ROH Ó, Timotee, ostríhaj imanie, ktoré ti je sverené, odvracajúc sa od obecných rečí prázdnych a od protikladov známosti falošného mena,

SKP Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy;

SEP Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam a falošnému učeniu, ktoré sa lživo nazýva poznaním.

SEVP Zachovávaj, Timoteos, čo ti je zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania,

BOT Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa bezbožným a prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania.

1Tm 6:21

CSP k němuž se někteří přiznávali, a zbloudili ve víře. Milost s vámi. Amen.

MPCZ k němuž přiznávajíce se někteří, se stran víry minuli cíle. Milost s tebou.

ZP vždyť beztoho někteří, kdož je hlásají, propadli pochybnostem o víře. Milost s vámi!

OP Někteří se na to poznání odvolávali, a zbloudili ve víře. Milost buď s vámi.

NBK06 Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře. Milost s tebou. Amen.

B21P Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře. Milost s vámi.

JB Když je někteří lidé vyznávali, odchýlili se proto od víry. Milost buď s vámi!

NK kterou někteří slibujíce - týkaje se té víry - bez zaměření chybili. Ta vděčnost uprostřed tebe, amen.

COL K ní se někteří přidali, a zbloudili ve víře! Milost (budiž) s tebou! [Amen.]

KLP Někteří se na to poznání odvolávali, a zbloudili ve víře. Milost buď s vámi!

SYK ke kteréž někteří se přiznávajíce, zbloudili ve víře. Milost s tebou. Amen.

SKR vždyť někteří, kdo ji vyznávají, zbloudili ve víře. Milost s vámi!

ROH ktorú niektorí vyznávajúc zablúdili ohľadne viery. Milosť s tebou! Ameň.

SKP veď niektorí, čo sa k nej hlásili, zblúdili od viery. Milosť s vami!

SEP Niektorí, čo sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milosť nech je s vami.

SEVP ku ktorému sa niektorí priznali a zblúdili od viery. Milosť s vami. Amen.

BOT Niektorí, čo sa k nemu hlásili, zblúdili od viery. Milosť s vami!


n/a
n/a

| Předmět: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 07:41:58 | #6964 (1)

Je velmi pravděpodobné, že Pavel narážel na učení gnostiků.
Člověk se ale může odchýlit od víry snahou "vylepšovat" Písmo, jak by šlo křesťanství zjednodušit, aby bylo "svobodnější", nebo naopak vše zkoplikovat, aby vypadalo "vznešeněji".| Předmět: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 08:12:09 | #6968 (1)

Chránit svěřené učení neznamená zahrabat je do šuplíku mezi ostatní nauky, ale mít je na očích a věnovat mu pozornost. Ve studijním překladu je použit výraz "střežit".| Předmět: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 09:35:18 | #6972 (1)

Poznání, které je v rozporu s pravdou........

Může být některé poznání ve větším rozporu s pravdou, když nastolí spasení z přesného poznání oproti spasení jen a jen Kristem ?!

Kristem, který je zároveň ....PRAVDOU.....?!


35
n/a

| Předmět: RE: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 09:41:20 | #6973 (2)

O spasení z přesného poznání tady píšeš jen a jen ty.
Uděláš dobře, když tuhle ohranou a přeskakující desku budeš přehrávat na svém gramofonu.| Předmět: RE: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 16:52:45 | #6979 (2)

Ty snad znáš někoho, kdo si myslí, že bude spasen z přesného poznání? *19364* *19364* *19364*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 18:15:58 | #6981 (2)

poznání nemá nic společného s pravdou nebo nepravdou. Opakem poznání je neznalost. samotná informace může být nebo nebýt pravdiví. Poznání není informace je to jen příjem informace.


-62
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 18:33:30 | #6982 (3)

Výraz "poznání" zahrnuje i souhrn znalostí, zkušeností apod..
Například když o někom říkáme, že má velké poznání, nemyslíme tím, že přijal nějakou informaci.| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
14.07.20 05:39:18 | #6992 (4)

Jde spíše o porozumění. Poznání Písma měli i farizeovem ale nepochopili, jak ty zákony uplatnit, aby jejich uctívání bylo Bohu přijatelné.


n/a
n/a

| Předmět: RE: 1. Timoteovi 6:20, 21
13.07.20 13:56:03 | #6977 (1)

Je zřejmé, že Pavel považoval předávání nezkresleného učení Krista a apoštolů za velmi důležité.
(2. Timoteovi 4:2-4)
Kaž slovo, naléhavě se toho drž v příznivém období, v období obtížném, kárej, napomínej, vybízej, s veškerou trpělivostí a [uměním] vyučovat. Nastane totiž časové období, kdy nesnesou zdravé učení, ale budou si shromažďovat učitele ve shodě se svými vlastními touhami, aby jim lechtali uši; a odvrátí uši od pravdy, zatímco se obrátí k falešným historkám.

a:
Pavel Timotea hodně povzbuzoval, protože předpokládal, že se pro svoje relativní mládí stane terčem útoků těch, kteří jsou starší a tedy "musí" mít větší poznání.
Podobně "ohroženým druhem" mohl být i Titus, který byl pro změnu neobřezaným Řekem.
Jemu zase Pavel m.j. napsal:
(Titovi 1:10, 11)
Je totiž mnoho vzpurných lidí, mluvků a podvodníků, hlavně těch, kdo lpí na obřízce. Ty je nutné umlčet, protože pro nečestný zisk vyučují to, co by neměli, a podvrací tak celé rodiny.

a:
Ale i jemu v obecném významu napsal:
(Titovi 2:1)
Ty ale vyučuj to, co odpovídá zdravému učení.

a:
Pavlova péče o sbory byla příkladná.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 11:50:55 | #6948

Je to tam napsáno, nebo ne?
Všechno máš špatně....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.07.20 09:26:06 | #6970 (1)

sebe krytika je hezka vec pokud to neni slozeno s dvou slov - sebe tryti -- tvuj neomezeny pripad


110
n/a
 #6948 

| Předmět: Pán je jeden
11.07.20 22:10:19 | #6930

Římanům 12:19  Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: `Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.´


6
n/a

| Předmět: RE: Pán je jeden
11.07.20 22:36:59 | #6931 (1)

To jsi dal na rozbor, Descu? Dávám ti to tedy do rámečku.


n/a
n/a
 #6930 

| Předmět: RE: RE: Pán je jeden
12.07.20 01:01:30 | #6932 (2)

díky, doplňující verš : Jan 5:22  Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.


6
n/a
 #6931 

| Předmět: RE: RE: RE: Pán je jeden
12.07.20 01:25:18 | #6933 (3)

Přesně tak.
Jak dnes ctí většina věřících Otce, když zpochybňují jejho jméno?


 #6932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pán je jeden
12.07.20 01:40:23 | #6934 (4)

ctí syna Ježíše Krista Nazaretského, tudíž ctí Otce


6
n/a
 #6933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pán je jeden
12.07.20 01:50:53 | #6935 (5)

Kdo nectí Syna, nectí Otce, a naopak.


 #6934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pán je jeden
12.07.20 03:38:37 | #6936 (6)

cituj verš


6
n/a
 #6935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pán je jeden
12.07.20 07:03:17 | #6938 (7)

aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce.


n/a
n/a
 #6936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pán je…
12.07.20 10:00:32 | #6940 (8)

Ano, Margo, Otce.....ne Jehovu....!

Jehova dal své jméno svému Synu........a přeje si být oslaven ve svém Synu ne ve svém jménu Jahve, kdy byl člověku vzdálený hříchem........, chce být blízký člověku jako Otec.

Ale tím se člověku stává pouze, když mu jeho Syn Ježíš sejme hříchy a tím se může narodit z Boha a mít Boha svým Otcem...!

Jinak, když se to nestane, je mu Bůh stále SZ Jahvem, vzdálený hříchem !!!


35
n/a
 #6938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pán…
12.07.20 10:46:34 | #6941 (9)

Má Tvůj otec jméno?


n/a
n/a
 #6940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 10:51:43 | #6942 (10)

Soukromé ho možná oslovuje "táta", ale pokud podavas svědectví před soudem, musíš uvést jméno!
„Tak řekl Jehova, tvůj Stvořitel, Jákobe, a tvůj Tvůrce, Izraeli: ‚Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil. Zavolal jsem tě tvým jménem. Jsi můj. Já jsem totiž Jehova, tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj Zachránce. . . . Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery z nejzazšího konce země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil pro svou vlastní slávu, koho jsem utvořil, ano, koho jsem udělal. Jste moji svědkové,‘ je Jehovův výrok, ‚ano můj sluha, kterého jsem vyvolil, . . . [lid], který jsem si utvořil, aby líčil mou chválu.‘“ (Izajáš 43:1, 3, 6, 7, 10, 21)

My jsme na soudu s falešnými bohy, kteří nemůžou dokázat své bozstvi!


n/a
n/a
 #6941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 10:54:53 | #6943 (10)

Má, jistě, můj pozemský otec má jméno Josef, ale neříkám mu tak............, zlobil by se na mně, že na něj mluvím jako na cizího........, říkám mu tati......

Můj nebeský Otec má také jméno Jahve, ale neříkám mu tak.........., zlobil by se na mně, že na něj mluvím jako na cizího.......­...říkám mu Abba, Otče............já můžu, protože jsem jeho vlastní narozené dítě.....přímo z něj.....

Jan 1.kap.:
13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.


35
n/a
 #6941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 11:03:48 | #6944 (11)

Zaspal jsi dobu hochu.........Jahve dal svoji slávu svému Synu........., dal mu všechno......

A já jsem svědek Kristův, jak je psáno ve Skutcích 1.kap......a věř mi, že si na jémkoliv soudu vystačím.......

Hlavně já na soud vůbec nepřijdu a ty se ....snaž, chlapče snaž......

Řím 8.kap.:
1Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,


35
n/a
 #6943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 11:12:30 | #6945 (12)

Máš toto v Bibli, nebo si zaspala dobu?
: „[Ježíš] musí totiž kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny nepřátele pod nohy. Jako poslední nepřítel má být přivedena vniveč [adamovská] smrt.“ Co se stane potom? „Až mu bude podřízeno všechno, potom se také sám Syn podřídí Tomu, kdo mu podřídil všechno.“ Jinými slovy, Ježíš „předá království svému Bohu a Otci“. (1. Korinťanům 15:24–28)


n/a
n/a
 #6944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 11:18:43 | #6946 (13)

Ne hochu, nezaspala jsem dobu. Ta doba , která je tady popsána teprve přijde. A dnes je doba, kdy musím patřit Kristu, musím mít pečeť Ducha, aby mně mohl Kristus jednou předat Otci.

Buď jsi pozadu nebo předbíháš Boha ! Všechno špatně.


35
n/a
 #6945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 11:49:35 | #6947 (14)

A jak mu to předá, když si myslíte, ze je sám Bohem?


n/a
n/a
 #6946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 12:18:14 | #6949 (15)

Proč by Bůh nemohl něco předat.....!

Já nikoho nezavírám do klece svoji stupidní logiky, která si občas nevidí na špičku nosu.........­...natož Boha !


35
n/a
 #6947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 16:22:34 | #6950 (16)

Tolik zlosti se nevejde do bytosti, která si myslí, ze má svatého ducha!


n/a
n/a
 #6949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 16:42:16 | #6951 (17)

Ty si myslíš, že Bůh se nezlobí........

Přiznám se opravdu, že tolik hlouposti není někdy k překousnutí..­........., v tu chvíli jsem se opravdu zlobila.....

Protože svojí ubohou logikou Boha amputovat........je opravdu někdy nad mé síly.....


35
n/a
 #6950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 16:53:15 | #6954 (18)

A vysvětení pro Roseho máš?


n/a
n/a
 #6951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 20:06:50 | #6956 (19)

Diky...


n/a
n/a
 #6954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 20:16:38 | #6957 (20)
*10235*

n/a
n/a
 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.20 16:51:50 | #6953 (16)

No to je nejlepší! Když neumíme odpovědět, vysmějeme se logice! *2468*


n/a
n/a
 #6949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.07.20 13:33:00 | #6976 (17)

Já tady píšu do bezvědomí a vy mi smažete klidně celou stránku............


35
n/a
 #6953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.07.20 16:55:54 | #6980 (18)

Prosm, snaž se psát při vědomí, a bude to OK. Ale určitě máš celý ten elaborát vyvěšený na svém fóru... *35094*

No, škoda, že to Abuka smazal, docela bych si početla. *32594*


n/a
n/a
 #6976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.07.20 05:21:08 | #6991 (18)

Nepsala si náhodou, ta se obviňování druhých, do bezvědomí?


n/a
n/a
 #6976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.07.20 05:40:32 | #6993 (19)

Oprava: zase


n/a
n/a
 #6991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pán…
12.07.20 16:46:46 | #6952 (9)

Proto se Ježíš modlí "buď posvěceno tvé jméno"?


n/a
n/a
 #6940 

| Předmět: RE: Pán je jeden
12.07.20 08:23:37 | #6939 (1)

Výborně!
Proto neděláme krizacke výpravy a nejdeme do armády!


n/a
n/a
 #6930 

| Předmět: RE: Pán je jeden
12.07.20 20:50:16 | #6958 (1)

„Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem. Sami se nemstěte.“ (Římanům 12:18, 19)

Někdy je asi těžké nechat řešení na Bohu, ale měli bychom to mít na paměti, když máme tuhu někomu něco oplatit.


n/a
n/a
 #6930 

| Předmět: RE: RE: Pán je jeden
13.07.20 06:13:29 | #6961 (2)

18 Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
19 Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘


n/a
n/a
 #6958 

| Předmět: RE: RE: RE: Pán je jeden
13.07.20 07:31:08 | #6962 (3)

(Ří 12:18, 19)
Pokud je to možné, když to záleží na vás, žijte pokojně se všemi lidmi. 19 Nemstěte se, milovaní, ale nechte na Bohu, aby projevil svůj hněv. Je totiž napsáno: „‚Má je pomsta, já oplatím,‘ říká Jehova.“ *10235*


n/a
n/a
 #6961