Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 118020x
Příspěvků:
9675

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Matouš 6:33
26.02.20 09:17:23 | #1623

Matouš 6:33
Dávejte tedy na první místo Království a to, co Bůh považuje za správné, a on vám dá to všechno ostatní.

Myslím, že k této známé myšlence bude co říct.| Předmět: RE: Matouš 6:33
26.02.20 10:43:39 | #1628 (1)

Asi máme na DF, různé názory na to, co je Království
A co jsou jeho zájmy!


n/a
n/a

| Předmět: RE: Matouš 6:33
26.02.20 10:46:12 | #1629 (1)

Třeba tohle?
Protože „zbývající čas je zkrácen“, řekl Pavel: „Ať . . . ti, kteří užívají svět, [jsou] jako ti, kteří ho neužívají plně.“ (1. Kor. 7:29–31)


n/a
n/a

| Předmět: RE: Matouš 6:33
26.02.20 11:54:05 | #1638 (1)

ano. To mohu k té myšlence říct. Zcela s ní souzním.


134
n/a

| Předmět: RE: Matouš 6:33
27.02.20 12:42:12 | #1662 (1)

hmm, te preklad je trocha iný:
Mt 6, 33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
...myslím, že je to jasný verš, a nejak ho vykladať nie je potrebné...najprv teda treba hľadať to, čo je Božia vôľa (žiť vevanjeliovej viere, v nádeji,v láske a spravodlivosti k sebe a k iným, odpúšťať aj keď nám je veľmi a nespravodlivo ublížené, nezlorečiť ale dobrorečiť) a Boh nám skrze Krista potom pridá všetko, čo potrebujeme k spravodlivému a mravnému životu - čo pochopiteľne vedie k spáse...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: Matouš 6:33
27.02.20 12:46:44 | #1663 (2)

ad.: ak už na zemi žijeme uvedené atribúty lásky, už aj v tomto žijeme (je medzi nami a v nás skrze Ducha Svätého) Božie kráľovstvo, a smrť tela znamená len prechod do Božieho kráľovstva (skutočného spoločenstva s Bohom, Kristom, anjelmi a svätými spasenými a jeho/ich videnie v tvárou v tvár)...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: Matouš 6:33
27.02.20 13:28:44 | #1669 (2)

Jistě, visitore, smysl Ježíšových slov je jasný.
Ale jak už to u jeho slov bývá, když se zamyslíme nad jejich uplatněním v konkrétních situacích, najednou už to tak jasné nebývá, a objevují se myšlenky typu "Ale vždyť..."
Nikdy se ti nestalo, že jsi musel překonávat nějaké pochybnosti, jestli by ses spíš neměl starat o to, co "bude přidáno"?| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 6:33
27.02.20 14:08:54 | #1675 (3)

iste, pochybnosti vždy sú a budú, nie sme tak ani skrze vieru psychicky odolní a silní dk tomuto sekulárnemu svetu, ktorý všetko mravné popiera a atakuje (lebo viera a mravnosť človeka často znižuje zisky), a tak aj naša viera/nádej/láska sú atakované a vystavené tvrdým skúškam, nie sme dokonalí, a ani nikdy nebudeme - preto viera v Krista a sviatostný život v Cirkvi nám pomáha tieto problémy prekonávať...Ježiš vie, že nie sme a nebudeme nikdy dokonalí, vie že sme hriešni, ale milosť dáva tomu, kto je pokorný, a kto o tom vie, a snaží sa niečo na sebe v zmysle jeho evanjelia na sebe niečo vylepšiť...do Božieho kráľovstva nepôjdu dokonalí (takí nie sú) ale pokorní, vedomí si svojich chýb/hriechov, robiaci pokánie a ochotní plniť vo svojej sile Ducha aspoň čiastočne evanjelium (evanjeliové rady pre život v láske k Bohu a blížnemu)...tak ma učí Cirkev...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:33
27.02.20 15:02:31 | #1677 (4)

visitore, říkala jsem že Kristus člověka očišťuje a celý život pak pomáhá proměňovat co se týká mravnosti a charakteru.
Nežiju volně, jak mně napadne. Teď třeba žiju v sexuální čistotě devátý rok, protože mi zemřel manžel. A taková období jsem měla v životě i delší.

Ale Boha nelze poznat na školách, ani v církvi, ani skrze nějakého vůdce, Bůh je poznatelný jen Duchem svatým, když v nás přebývá jako v chrámu.

1.Kor. 2.kap.:
10Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
11Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.
12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,
13abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.
14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.
16Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme.


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:33
27.02.20 19:37:14 | #1678 (3)

Kjara, nikto netvrdí, že žijete voľne...naviac, ak zomrie životný partner, má právo nájsť si nového, založiť nové manželstvo, ako kto chce a kdy chce, - Ježiš v tomto nerobí žiadne obmedzenia, ...a ap. Pavel píše (radí), že je žiadúce nájsť si (hlavne tí vekom mladší) nového partnera/manžela, aby slobodný nepadol do silných pokušení, a následne do hriechu..


n/a
n/a

| Předmět: Očistec?
24.02.20 09:11:19 | #1543

(1. Petra 3:13-15)
přijde den, kdy se ukáže, jaké je jeho dílo. Oheň totiž odhalí všechno a ukáže, kdo jak stavěl. Když něčí dílo postavené na tomto základu vydrží, ten člověk získá odměnu. Když něčí dílo shoří, ten člověk utrpí ztrátu. On sám bude zachráněn, ale bude to, jako by unikl z ohně.

Píše Pavel v této pasáži o očistci?
(Prosím biblické argumenty.)| Předmět: RE: Očistec?
24.02.20 11:09:37 | #1544 (1)

viackrát som uviedol texty, ktoré podporujú existenciu očisca...je to náuka Cirkvi a tu platí Mt 16, 19
Hlavný argument v prospech očisca je, že hriešna neočistená duša nevojde do Božieho kráľovstva.
•Biblia výslovne nepozná pojem "očistec", ale sú v nej viaceré indície oprávnenosti pokladať te-nto pojem za biblickú pravdu,
 v Biblii je "očistec" naznačený ako "miesto/stav/o­čistný oheň", kde dochádza k zmiereniu. k spravodlivému zadosťučineniu Bohu za pozemské hriechy už skrze Kristovu obetu odpustené, - tento pojem vyplýva zo spravodlivosti zadosťučinenia Bohu vo forme nám neznámych trestov v očisci,...tieto zmierčie obety za mŕtvych môžu prinášať za zomrelých aj živí,
Zprávu o zmierčích obetách za hriechy čítame už v:
2 Mak 12, 45 


45 On (Juda) však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka – proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.a ďalej:

1 Kor 3,

13 dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka,


14 Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu.


15 Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.
V určitom zmysle by sme mohli uvažovať o očistci ako o dočasnom väzení, z ktorého duše nevyjdú, kým nezaplatia do posledného haliera.Mt 5, 26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.
...takže verše o "očisci" analyzujeme v kontexte celého Písma....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 11:58:41 | #1546 (3)

Už kanonické Skutky apoštolské měly v sobě románový potenciál. Ty apokryfní ho rozvíjejí dosti radikálně. Z dokumentů se stává skutečná napínavá, dobrodružná literatura. Cesty do exotických krajin, disputace s králi, pronásledování, uvěznění, útěky – a samozřejmě nezbytné zázraky. Některé texty, jako Skutky Pavla a Thekly, přidávají dokonce motiv milostný: Apoštol Pavel a jeho oddaná následovnice Thekla vytvářejí dvojici, která putuje světem podobně dramaticky, jako milenecké dvojice řeckého eroticko-dobrodružného románu z římské doby. Rozdíl je „jen“ v tom, že vztah Pavla a Thekly je čistě „platonický“: V Pavlově kázání a Theklině nadšení je panenství jedním z ústředních aspektů křesťanské nauky.

Na tomto případě se ukazuje, jak jsou apokryfy občas opravdu „lživé“ – nejen že fantazírují, ale posouvají křesťanskou zbožnost opravdu hodně daleko od té, kterou hlásají „obyčejná“, kanonická evangelia. Na některých apokryfech, i když co do původu stejně „lživých“, se naopak ukazují pravdivé kulturní souvislosti. Mezi apokryfními listy je i korespondence Pavla a Seneky. Ta je sice podvržená, ale vznikla z oprávněného pocitu, že Senekova stoická nauka se etice raného křesťanství velmi podobá (stejné motivy rovnosti lidí, nelpění na majetku atd.); a z novozákonní informace o reálném setkání Pavla se Senekovým bratrancem.

http://www.fhs.cuni.cz/homer21/apokryfy.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 15:24:56 | #1547 (3)

to nie sú apokryfy, knihy Makabejských sú deuterokánonické knihy - a to, že ich SJ (i niektorí protestanti) vylúčili z kánonu, to je ich problém, nie problém tých kníh...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 17:54:55 | #1549 (4)

Apokryfní židovské knihy, například Júdit a Tóbijáš, se ve skutečnosti zmiňují o řeckých milostných pověstech.

Je nanejvýš nepravděpodobné, že původní řecká Septuaginta obsahovala apokryfní knihy.

Apokryfní knihy Makabejské obsahují mnoho zpráv o mužích, ženách a dětech, kteří raději zemřeli, než by se dopustili kompromisu.

Jedním příkladem je apokryfní kniha Tóbijáš, která byla pravděpodobně sepsána dvě stě let před dobou, kdy žil Pavel.

Dominikánský kardinál Kajetán, ve své době (1469–1534 n. l.) přední katolický teolog, o němž Klement VII. řekl, že je „lampou církve“, také rozlišoval mezi knihami pravého hebrejského kánonu a apokryfními spisy, a odvolával se na Jeronýmovy spisy jako na autoritu.

Polsko je další zemí, kde se iniciativě jednotlivce daří – a to natolik, že se onen apokryfní „polský instalatér“ stal ztělesněním hrozeb, jež globalizace přináší Francii.

Výraz „apokryfní“ je odvozen z řeckého slova, které znamená „skrýt“.

Své náboženské názory zakládali také na apokryfních textech.

Nepřeložil však apokryfní knihy Makabejské.

https://cs.glosbe.com/cs/cs/apokryfn%C3%AD


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 18:10:46 | #1550 (5)

Překlad zkrátka podle Jeronýma na základě jeho osobní zkušenostipře­kladatele a jeho teologických představ o inspiraci nemůže být inspirovanýmPísmem. Poslední a nejpřesvědčivější argument je hermeneutický. Opírá se o histo-rický rozměr Božího zjevení. Překladatelé Septuaginty překládali před smrtía vzkříšením Krista, a proto textům hebrejských Písem, která na Krista ukazují,nemohli plně rozumět, a jen „nejistými větami vyjadřovali, co neznali“.

Na těch-to principech zakládal Jeroným svůj přístup k textu i kánonu Starého zákona. Jeho preferenci palestinského kánonu je však třeba vidět v širších církevnícha geografických souvislostech. Jeroným sice psal latinsky a překládal do latiny,pocházel ze Stridónu na hranicích Dalmácie a Pannonie, delší dobu pobývalv Římě a měl na Řím silné vazby, avšak naprostou většinu produktivního životastrávil na Východě. Na překladech Vulgáty a na většině komentářů k biblickýmknihám pracoval v Palestině. Jeho klášter, který založil roku  v Betlémě, pod-léhal jurisdikci jeruzalémského biskupského stolce, na němž seděl do své smrtiroku  Cyril Jeruzalémský, o jehož názorech na kánon Písma jsme dobře in-formováni. Dochovalo se od něho dvacet čtyři křestních katechezí a ve čtvrtéz nich předává katechumenům kánon Písma. Doporučuje jim číst Starý zákonv septuagintním překladu a vykládá jim legendu o původu Septuaginty ve verzivyužívající všech známých zázračných prvků, které mají dokládat, že překlad Du-chem inspirovaných knih byl vytvořen z Ducha Svatého:  učenců překládajícíchpo  dní v oddělených obydlích vytvořilo doslovně shodný překlad.

Poté všakupozorňuje, aby se z těchto knih četlo pouze  knih, které se čtou v církvi a kterépředali apoštolové a dřívější biskupové. Varuje před užíváním apokryfů a dopo-ručuje naučit se zpaměti seznam posvátných knih, který uvádí.

Seznam svýmrozsahem (nikoli ovšem uspořádáním) téměř přesně odpovídá palestinskému­kánonu, jak ho uvádí Jeroným.

https://www.academia.edu/6103941/Staroz%C3%A1konn%C3%AD_k%C3%A1non_ve_starov%C4%9Bk%C3%A9_c%C3%ADrkvi._Salve_revue_pro_teologii_a_duchovn%C3%AD_%C5%BEivot_23_2_2013_s._79_90


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 17:48:51 | #1548 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 18:26:11 | #1551 (3)

to nie sú apokryfy, to sú deuterokánonické knihy - treba rozlišovať...len Cirkev rozhoduje, ktoré sú protokánonické-, deuterokánonické knihy, a ktoré sú apokryfy...ob­jasnite si rozdiel medzi nimi...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:14:30 | #1552 (4)

Ano, máš pravdu, nejedná se o apokryfy, ale o deuterokanonické knihy. Rozdíl je v tom, že tyto spisy byly katolickou církví zařazeny do biblického kánonu na Tridentském koncilu (1546).
Předtím se objevily v některých verzích Septuaginty, ale církevní otcové a zejména tvůj oblíbený Jeroným je za kanonické nepovažovali.
Obecně některé z nich obsahují nějaké historické informace, ale naukově nejsou s Písmem na mnoha místech kompatibilní, dokonce obsahují báje a vyloženou magii.
Druhá Makabejská se do kánonu "hodila", protože posloužila jako "podklad" pro nauku o očistci, zmiňuje přímluvy svatých a modlitby za mrtvé.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:31:09 | #1555 (3)

to sú samozrejme vaše účelové tvrdenia, - deuterokánonické knihy sú drtivo v súlade s protokánonickými knihami (nweladia len niktorým od Cirkvi odlúčeným kresťanským spoločenstvám a sektám)...mimocho­dom, aj v protokánonických knihách hlavne v Gen a Lev máme viaceré verše s nádychom judaistickej mytológie, ktoré biblistike robia určité problémy, - ale expertízou v rámci bibl. hermeneutiky sú tieto vyložené...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:32:09 | #1556 (4)

Konkrétní příklady, prosím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 04:47:51 | #1572 (4)

To je tvé účelové tvrzení, Jeronym všechny tyto apokryfu odvrhl a uznávala jen 39 knih SZ a 29 NZ.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 04:52:51 | #1573 (5)

Bůh jasné stanovil krále z kmene Nudu a kněží z Leviho. Co si udělali Makabejsti?

Bratři Makabejští tak založili novou židovskou dynastii, kněžskou a později i královskou, která vládla až do Heroda Velikého. Spojení velekněžské a královské moci však postupně mnozí kritizovali a odmítali a z tohoto protestu vzniklo mimo jiné hnutí esejců.
2. kniha Makabejská nenavazuje na líčení 1Mak, nýbrž líčí některé události téže doby z jiného hlediska a přináší nové náboženské myšlenky, například modlitby za zemřelé a vzkříšení při Posledním soudu.

Úplně proti Bibli!!!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 04:56:16 | #1574 (6)

nové náboženské myšlenky
Protiřečí Písmu.
Neměl by Bůh takovéto informace jasné sdělit ve svem inspirovaném slově?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 05:11:07 | #1575 (7)

Z Jeronýmova pera nám chybí překlady knih Makabejských, Bárucha a Jeremjášova dopisu. Také text Nového zákona – kromě revize evangelií – prostě převzal.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 08:20:58 | #1576 (4)

My uvádíme texty y zdroje, ty jen drstis síru.
Kómy veriť?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:33:26 | #1557 (3)

a opakujem: len Cirkev !Mt 16, 19) má od Boha právo rozhodovať, ktoré knihy sú proto- resp. deuterokánonické, a ktoré apokryfy, a ktoré sú/nie sú prijaté do kánonu...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:39:28 | #1559 (4)

O tomhle se s tebou opravdu nebudu bavit.
Buď předložíš nějaké biblické argumenty, nebo budu celou záležitost považovat za vyřízenou.
Demagogické pseudo-argumenty si schovej jinam. *596*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.20 20:37:55 | #1558 (3)

vedľa na df "Ateismus, víra,......" je polemika o "viditeľnosti" Boha/Gen v podobe Božích anjelov (s tomom sawerom)...exegéti Jeruzalémské Bíble majú k tomu výklad...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.20 20:40:39 | #1560 (3)

Neřešíme viditelnost Boha, ale očistec.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.20 20:48:48 | #1563 (3)

o podpore vierouky v očistec som uviedol x- biblických odkazov


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.20 21:13:28 | #1570 (4)

Ty biblické odkazy nám zajisté rád připomeneš.
Ale prosím, ne ty, které jsem právě vyvrátil.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.20 22:42:01 | #1571 (3)

Co nedokážeš vyvrátit, to necháš bez povšimnutí. Myslíš si,že to svědomí ti to nechá zapomenout? že to přebiješ svým rozumem?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 08:58:18 | #1579 (3)

opakujem, ne ta vaše cirkev, ale pravá


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 14:30:09 | #1584 (3)

to, čo je v súlade s Bibliou alebo proti nej, to veľavážený apologéta SJ rose66 fakt nemôže v pravde posúdiť, je mi ľúto....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 14:33:22 | #1585 (4)

Lituj sám sebe.
Na jedné straně vynášíš Jeronýma do nebes, na druhé straně ignoruješ jeho názor na deuterokanonické texty.
Podle toho, jek se to hodí, že? *596*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 14:36:14 | #1586 (4)

A už nám konečně vysvětlíš, jak ŘKC dospěla k závěru, že Mat 5:26 se týká očistce?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 16:44:18 | #1587 (3)

Mt 5
25 Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení.
26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

  • RKC k svojmu učeniu dospie v Duchu Svätom, a to v kontexte výpovedí viacerých bibl. textov /ktoré som uviedol), nielen tohto,
  • očistec (jeho podstatu nepoznáme) je v Cirkvi /učeníň priblížený ako miesto/stav/žalár, kde pre zadosťučinenie Božej spravodlivosti musíme dať Bohu zadosťučinenie za svoje hriechy (už skrze Krista odpustené), - je to spravodlivé nielen vo vzťahu k Bohu (Božím zákonom), ale i k svetským zákonom (i v živote, ak spáchame vážny trestný čin, ideme za to do žalára/väzenia,..s hriech je "trestný čin" proti Bohu) - tam si spravodlivo odkrútime trest za trestný čin, ale trest je zahladený až po jeho odpykaní - podobne je to v očisci: hriechy máme (v pokánií skrze Krista odpustené), ale zadosťučinenie nie je odpustené, to musíme splatiť do haléře..až po "odpykaní trestov" v očisci akomsi duchovnom žalári), - tak sme očistení, a čistá duša je tak disponovaná pre vstup do Božieho kráľovstva (vieme z Písma, že do Božieho kráľovstva sa nedostane nič nečisté)...

n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 18:42:21 | #1598 (4)

Moc hezké.
Jenže Ježíš zde nemluví o nějakém očistci, ale o běžné světské záležitosti. Prostě a jednoduše doporučuje dohodnout se s protivníkem dřív, než případ skončí u soudu a viník ve vězení.
Boží spravedlnost spočívá v odpuštění skrze Kristovu oběť. Není třeba to "vylepšovat" nějakým posmrtným nápravným zařízením. Bůh od nás ve své lásce nevyžaduje nějaké zadostiučinění, tím se právě liší od lidí.
Náprava věcí je součástí pokání.
Kontext dalších textů?
Snad ne 1. Petra 3:13-15 ? *27946*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 16:50:59 | #1588 (3)

ad.: pri spáchaní hriechu sme porušili vzťah a dohodu s Bohom, a to generuje trest, lebo hriech je zločin proti Bohu...v duchovnom !väzení" (očisci) si obnovíme túto dohodu s Bohom (dali sme mu zadosťučinenie), a tak po odpykaní trestu (splacení do haléŕe) sme čistí, a opätovne sme získali dôverné spoločenstvo s Bohom, "splacením do haléře" sme tak ospravedlnení......


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 16:55:04 | #1589 (3)

ad2: je to spravdlivé aj z toho hľadiska, že napr. je rozdiel hriech pomluvy vs hriech napr. desaťnásobnej vraždy (pritom obaja robili pokánie pred Bohom) - predsa nie je možné zo spravodlivosti zrovnávať trest za pomluvu vs vraždu, že...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 17:24:01 | #1592 (3)

ale prosím vás, pozrite si ešte raz, ktoré knihy obsahuje Vulgata...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 18:53:20 | #1599 (3)

Bible neřeší světské záležitosti, kdo kolik komu dluží denárů. Je to kniha s duchovním rozměrem přesahující obyčejné počty (kdo komu co dluží v penězích)


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 19:13:56 | #1601 (3)

Ratko, duchovní rozměr se u křesťana promítá i do světských záležitostí.
Nebo by alespoň měl.
Když Ježíš mluvil o smilstvu, dluzích, nenávisti apod., rozhodně tím nesledoval nějaké podivné jinotaje.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 19:22:00 | #1603 (3)

Visitore, sliboval jsi nějaké kontextové verše. *30357*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 19:29:08 | #1604 (3)

Proč ale teď mluví o penězích, nedává mi to smysl. Proč Bůh řeší fakt, že někdo musí splatit peníze někomu. A když nemůže? a co když těžce onemocní nebo sestárne nemůže, to pak navěky zůstává v žaláři? to se mi nezdá.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
26.02.20 07:22:44 | #1607 (3)

však upozorňuje, aby se z těchto knih četlo pouze  knih, které se čtou v církvi a kterépředali apoštolové a dřívější biskupové. Varuje před užíváním apokryfů a dopo-ručuje naučit se zpaměti seznam posvátných knih, který uvádí.

Seznam svýmrozsahem (nikoli ovšem uspořádáním) téměř přesně odpovídá palestinskému kánonu, jak ho uvádí Jeroným.

https://www.academia.edu/…013_s._79_90'

Samotná židovská obec na konci 1. století po Kr. na sněmu v Jamné definovala 39 hebrejsky psaných knih jako Boží zjevení. Ovšem v té době se už hojně používal řecký překlad označovaný jako Septuaginta - LXX.

http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=676


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 08:58:36 | #1621 (3)

Ratko, když si přečteš celé Kázání na hoře, tak zjistíš, že Ježíš většinou mluvil o "aplikované" víře, o věcech, které byly pro shromážděné prosté lidi pochopitelné.
Život křesťana se neodehrává pouze v jeho nitru, ale i navenek.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 09:19:39 | #1624 (3)

Myslím, že to může být myšleno i v duchovní rovině.( řešil se tu Otčenáš viny= dluhy).
V tom případě " dohodnout se s protivníkem dokud jsi s ním na cestě" , vidím smíření, pokání, odpuštění -dokud žiješ. Pak už by k řešení případu u soudu nedošlo, tedy ani k vězení a nějakému trestu.


24
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 09:24:37 | #1625 (3)

Samozřejmě, že u křesťana by měly podobné kroky vycházet z upřímného pokání. Nevěřící může jednat stejně, jen to bude z jiných pohnutek.
A pravdu máš v tom, že to dává smysl jen pokud člověk žije.
Takže s očistcem to nemá nic společného.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 11:51:35 | #1637 (3)

Souhlasím s nikou, nešlo jen o vězení a skutečné peníze.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 13:27:54 | #1643 (4)

Celá pasáž zní podle ČEP takto:
Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

Takže to "mimosoudní vyrovnání" se skutečně nemusí týkat pouze financí.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 11:55:05 | #1639 (3)

A souvisí to s očistcem zcela právě protože člověk žije. Je živý.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 13:22:40 | #1642 (4)

Ratko, do očistce jdou živí lidé? *22341*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 13:29:07 | #1644 (3)

Chápu to tak že ano... Bůh je Bohem živých a i ti co zemřou žijí věčně. Takže tak to chápu.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:16:53 | #1553 (2)

Je dost zvláštní, že některé katolické neuky nejsou v Písmu explicitně vyjádřeny.
Jak si to vysvětluješ?| Předmět: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:47:06 | #1561 (3)

pochopiteľne, tieto náuky sú biblicky podložené metódami biblickej hermeneutiky - žiadna iná cirkev, či náb. spoločenstvo) nemá biiblický výskum v rámci biblickej hermeneutiky a iných bilbických vied (biblistika, dejiny SZ a NZ, teológia SZ, biblická jazykoveda, patristika, biblická archeológia, a iné)...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:47:44 | #1562 (3)

Konkrétně, prosím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:52:54 | #1564 (3)

ako vždy, vaša zavádzajúca otázka/-y...nech napíšem čokoľvek, dáte ďalľšiu nezmyselnú/za­vádzajúcu otázku...dokazujte vy proti, máte zelenú..ja uvádzam dosť dôkazov, vy žiadny...tak začnite zmysluplne debatovať/argu­mentovať proti (nielen negativizovať), a nie dávať (klasika) bezobsažné otázky...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:59:49 | #1567 (3)

Trochu sis popletl pořadí, ne?
Já jsem biblické argumenty předložil, zatímco ty se dokážeš pouze nadutě schovávat za autoritu církve, která ovšem mimo církev neplatí, víš? *3467* *16630*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
24.02.20 21:07:44 | #1568 (3)

pozoruje, s vami sa nedá rozumne debatovať, vy len kritizujete, negativizujete, a dávate bezobsažné propvokatívne otázky, tak to máte v praxi...ak niečo konkrétne chcete, tak dajte konkrétnu otázku - ale hlavne diskutujte, ja som na to zvyknutý, ja nedávam zavádzajúce, negativizujúce a bezobsažné otázky...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 08:23:59 | #1577 (3)

Ty jen drstis síru, my uvadime verše a zdroje...
Komu věřit? .


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 08:38:40 | #1578 (3)

Jediný duvod, kromě nadávek na jiné překladatele, use neviděl!
Jenom chystají se, ňák jste nejlepší, přitom jíst dost překladatelů Bible povrazdili....
Najdi si jméno Tyndal....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 09:03:02 | #1581 (3)

Oprava: chvastaji


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 13:21:02 | #1582 (3)

Opraven Celý Text:
Jediný duvod, kromě nadávek na jiné překladatele, jsem neviděl!
Jenom chvastaní se, jak jste nejlepší, přitom jste dost překladatelů Bible povrazdili....
Najdi si jméno William Tyndal....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 14:27:35 | #1583 (3)

viete, já to Williama Tyndala dobre z literatúry poznám, čo všetko spôsobil v Anglicku, a tak aj skončil, - nemusíte ma poučovať...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 17:19:45 | #1590 (3)

Asi si nepochopil. Jen jeden z mnoha, za preklad, zavražděn cirkvi....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 17:27:37 | #1594 (3)

To zlo bylo dat lidem Bibli v rodném jazyce

STALO se to jednoho dne v květnu roku 1530. Svatopavelské náměstí v Londýně bylo plné lidí. Nepovstávali před knihkupeckými stánky ani si nesdělovali poslední novinky jako obvykle. Dav byl zřejmě zachvácen vzrušením. Uprostřed náměstí planul oheň. Nebyl to však obyčejný oheň. Do tohoto ohně sypali nějací muži plné koše knih!

A nebyly to obyčejné knihy. Byly to Bible — „Nový zákon“ a Pentateuch od Williama Tyndala. První, jež byly vytištěny v angličtině. Je podivné, že tyto Bible byly páleny na příkaz londýnského biskupa Cuthberta Tunstalla.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 17:35:23 | #1595 (3)

Tyndale chtěl uniknout pronásledování ze strany úřadů, a proto prchl na evropský kontinent, aby pokračoval ve své práci. Nakonec však byl zatčen. Byl obviněn z kacířství a v říjnu 1536 byl uškrcen a upálen na kůlu. Jeho poslední modlitba zněla: „Pane, otevři oči anglického krále.“ Nemohl vědět, jak rychle se změní situace. V srpnu roku 1537, necelý rok po Tyndalově smrti, dal král Jindřich VIII. královské povolení k vydání Bible, která je všeobecně známa jako „Matthewova Bible“. Vydal výnos, že má být v jeho říši volně prodávána a čtena.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.02.20 17:56:01 | #1596 (3)

to vieme...chcel pretransportovať protestantizmus do Anglicka, tak mu v tom zabránili...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 07:02:13 | #1606 (3)

Chcel lídem dát cist Bibli v rodném jazyce!
Církev zuřila, ztrácela moc nad masami lidí a peníze!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 07:44:06 | #1611 (3)

Tohle je také cenne:
Tyndale také stanovil vysoké požadavky na přesnost. Například při překládání z hebrejštiny se snažil o překlad co nejvíce doslovný, přičemž měl být zachován snadný a plynulý sloh v angličtině. Dokonce i pečlivě reprodukoval plnost hebrejského popisu, v němž se často opakuje slovo „a“ spojující jednotlivé věty v souvětí. (Viz 33. kapitolu 1. Mojžíšovy v „Překladu krále Jakuba“, kde je téměř zcela převzato Tyndalovo znění.) Dával bedlivě pozor na souvislost textu a vyvaroval se dodatků k původnímu textu i jakýchkoli vynechávek, ačkoli se většina překladatelů v jeho době uchylovala k volnému podání.

Tyndale také pečlivě a přesně vybíral slova. Užil například slova „láska“ místo „dobročinnost“, „sbor“ místo „církev“ a „starší“ místo „kněz“, kdykoli to bylo na místě. Kritikové, jako byl například Sir Thomas More, zuřili, protože byla změněna slova, která byla předtím posvěcena tradicí. Kdykoli originál vyžadoval opakování nějakého slova, Tyndale je pečlivě opakoval. Například v 1. Mojžíšově 3:15 uvádí jeho překlad dvakrát výraz „rozšlapat“, jednou v souvislosti se „semenem“ ženy a jednou v souvislosti s hadem.*

Tyndale také uvedl do anglické Bible Boží osobní jméno, Jehova. Autor J. F. Mozley poznamenává, že ho Tyndale použil v překladech „svého Starého zákona více než dvacetkrát“.

V jednom novodobém hodnocení, které bere v úvahu dalekosáhlé a trvalé účinky Tyndalových snah, je jeho dílo výstižně shrnuto slovy: „Tyndalova poctivost, upřímnost a svědomitost, jeho prostá přímost, působivá jednoduchost vyjadřování, jeho neokázalá libozvučnost, to vše poskytlo jeho znění autoritu, která se projevila i na všech pozdějších překladech . . . Devět desetin Autorizovaného Nového zákona [„Překladu krále Jakuba“, angl.] je stále ještě Tyndale, a to nejlepší je stále jeho.“ — „Bible ve starých a anglických překladech“ (angl.), str. 160.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 07:58:01 | #1614 (4)

...zuřili, protože byla změněna slova, která byla předtím posvěcena tradicí.
To je to samé, co pořád vytýkám Visitorovi! Sbor, starší, ale taky třeba nezasoužená laskavost či prohlášení za šťasné ho rozpaluje doběla*6578*, protože má zkostnatělé církevní myšlení.*2468*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 08:13:39 | #1618 (3)

V:
to vieme...chcel pretransportovať protestantizmus do Anglicka, tak mu v tom zabránili...

M:
No jasně, a takovéhle náboženské záležitosti se řeší jednoduše uškrcením a upálením. A je to! Takhle si církve udržují svou moc? *30975*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 17:01:34 | #1647 (3)

dominikánský mnich Girolamo Savonarola (1452–1498) z kláštera svatého Marka ve Florencii. Stržen duchem italské renesance mluvil proti zkaženosti církve i státu. Jako základ si bral Písmo a rovněž vidění a zjevení, jež prý obdržel, a snažil se vytvořit křesťanský stát neboli teokratický řád. Papež ho roku 1497 exkomunikoval. Příští rok jej zatkli, mučili a oběsili. Jeho poslední slova byla: „Můj Pán zemřel za mé hříchy; nemám dát ochotně tento ubohý život za něho?“ Jeho tělo bylo spáleno a popel hozen do řeky Arno. Savonarola si přiléhavě říkal „předchůdce a oběť“.

To určitě byli také Tudorovci.... *34258*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 17:10:09 | #1648 (3)

Přečti si něco o něm, je o něm film i dokument. Nikdo z nás není za trest smrti, v té době byly tresty jaké byly. Viz smrt gilotinou etc.... o Savonarolovi je hodně popsáno. není to dobrý příklad, popravili si ho tam fakticky sami z pudu sebezáchovy. úplně se vymknul z kloubů a terorizoval město. (podle dokumentu)


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 08:06:32 | #1649 (4)

Ratko, v té době byli snad všichni "křesťané", od králů až po pohůnky. Za to nemůže nějaká "doba", středověk, za to může špatné uchopení toho křesťanství, boje o moc spíš než projevy pravé víry. Tresty smrti a soudy tvořili tehdejší "křesťané", gilotinu vymysleli "křesťané"...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 08:12:15 | #1650 (3)

Jde o to že společnost spěje k určitému vývoji, (otrokářsství, feudalismus, nástup buržoazie, dnešní demokracie) Tedy úplně jasně je vydět vývoj k postupnému osvobozování člověka a umožnění rozvoje jeho schopností. Moc zde byla aby udržela určitou strukturu. Když byl dobrý král (i když často velmi přísný) země vzkvétala protže neyla pleněna nepřáteli, lidé měli své místo aa mohli pracovat. Když byl král slabý nebo šlechta rozhádaná, plenilo se. Stabilitu udržovala i Církev, nezávisle na tom co si myslíte vy. Byla protiváhou moci králů a šlechty.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:22:01 | #1554 (2)

(Mat 5:25,26 ČEP)
Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení.
Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

a:
Z kontextu je jasně vidět, že se jedná o důraznou radu pro naprosto pozemskou záležitost - dluhy.| Předmět: RE: RE: Očistec?
24.02.20 20:57:41 | #1566 (2)

(1. Kor 3:13-15)
dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.

a:
I tady je třeba vzít v úvahu kontext.
O jaké zkoušce ohněm Pavel píše?
Opět je třeba vzít v úvahu předcházející verše. Čtěme od 8. verše:
Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy –
a:
Čí stavba prochází ohněm?
Toho, kdo vyučuje druhé. "Každý ať dává pozor, jak na něm (Kristu) staví".
Ta zkouška ohněm samozřejmě proběhne za života zúčastněných.
Jak by o ní jinak ostatní věděli, že?| Předmět: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 18:56:07 | #1600 (3)

nechápu pod stavbou vyučování, nýbrž život v pravdě. Pravdivé činy, slova, myšlení


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 19:18:06 | #1602 (3)

Ano, a jak Pavel píše, někdo pro ten život zasel semínko, jiný ho zaléval, až vyrostl člověk žijící v pravdě.
A nebo se někde stala chyba, a při nějaké zkoušce (ohněm) ten dotyčný selhal.
První křesťané biblickým pravdám vyučovali a vedli v nich nové.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
25.02.20 19:31:17 | #1605 (3)

selhal ten co vyučoval nebo ten vyučovaný?


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
26.02.20 07:37:10 | #1610 (3)

Otevri si ten verš a příjdeš na to sama....
Tolik inteligence máš...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
26.02.20 07:55:50 | #1613 (3)

Zatím přicházím jen na to že nedokážeš normálně diskutovat, jen vyrýváš.

Četla jsem ten veš a chápala jsem ho jinak než vykládá Abuka. On mluví o učení jiných a že učitel prochází ohněm.
Čí stavba prochází ohněm?
Toho, kdo vyučuje druhé.

Chápu procházení ohněm nejen v otázce učení jiných, nýbrž na jakých základech stavím život. ale to jsem napsala jinde.
Rosé, nemám nic proti tobě. Ale opravdu se ti v diskussi raději vyhnu, můžeme se bavit možná o vaření a že jdeš k lékaři. ale všecko ostatní jsou jen výkřiky a agresivní obviňování katoliků.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
26.02.20 08:00:49 | #1615 (3)

Tak s Tebou koncim...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
26.02.20 08:10:04 | #1616 (3)

Ratko, rozumíme tomu tak, že selhal učedník. Je to samozřejmě jeho zkouška, a i o tom apoštolové psali.
V 15. verši se píše o "díle, které shoří". To je ten učedník.
Učitel ale také projde ohněm sebezkoumání a možná i pochybností. I když je jasné, že nemůže za učedníka nést odpovědnost (Gal 6:5), má se s čím vyrovnávat.
Pokud tím "ohněm" projde úspěšně, je zachráněn.
Asi tak...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
26.02.20 08:13:01 | #1617 (3)

takže né ten kdo vyučuje. Špatně jsem pochopila tvoje slova předtím.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Očistec?
26.02.20 08:19:42 | #1619 (4)

Zkusím to zestručnit:
Dílo (učedník) shoří učiteli, který přitom jakoby projde ohněm.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 08:50:47 | #1620 (3)

máte experta na moje dislajkovanie: tie mínusky (za 7 dní z +76 na -412) sú drtivo (takmer všetky) od rose66 - je to normálne? - ale dobre, bavíme sa:-)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 10:24:22 | #1626 (3)

Tam, kde utocis na jine......


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 10:32:50 | #1627 (3)

Nebo, na otazku, na kterou nemas odpoved, zautocis na tazatele:

ako vždy, vaša zavádzajúca otázka/-y...nech napíšem čokoľvek, dáte ďalľšiu nezmyselnú/za­vádzajúcu otázku...dokazujte vy proti, máte zelenú..ja uvádzam dosť dôkazov, vy žiadny...tak začnite zmysluplne debatovať/argu­mentovať proti (nielen negativizovať), a nie dávať (klasika) bezobsažné otázky...

To je odporné, ne debata!!!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 10:56:12 | #1630 (3)

abuka vie, o čom píšem, nie je to vaša kauza...ja napíšem aj 5 príspevkov, v ktorých tieto veci z mojej pozície vysvetlím (sú teda už vysvetlené), ale po nich dáva znova otázky "chtělo by to citace! - hoci citace uvádzam), na ktoré už dostal odpoveď...znova, vás sa to netýka, ak abuka chce, tak zareaguje...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 10:58:09 | #1631 (3)

neutočím na nikoho, len vehementne polemizujem - a to nie je útok /útok je o niečom inom)...mnohí nesúhlasia so mnou, aj útočia, a ja to beru, nikomu to nevyčítam...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 11:08:26 | #1633 (3)

Abuka zareaguje.
Ano, uvedl jsi tři texty by podle nauk ŘKC měly dokazovat existeci očistce.
Oponoval jsem, že očistec nedokazují a žádal biblické zdůvodnění.
Na to jsi reagoval osobním útokem.
Je to tvůj běžný způsob "diskuse", a i když se mi nelíbí, jak ti rose solí mínusy, souhlasím s ním v tom, že se vyjadřuješ pohrdavě o všem nekatolickém a to i v osobní rovině.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 11:41:56 | #1635 (3)

Slíbil jsme, ze uz solit nebudu, at to dělají jini....
On cirkev znechuti fšem dostatečně!!!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 11:50:39 | #1636 (3)

S rosém se nedá diskutovat. On vychrlí tolik zmatů a emocionálních výlevů že se v tom člověk ztrácí. Vizitora hodnotím velice kladně protože je konzistentní a hájí učení ŘKC církve. Nevymýšlí si a nehledá co by tedy ještě hodil na druhého. Výklad Bible je pro ŘKC jednotný. Je uveden a rozpracován v Katechismu. Katechismus má hodně bodů a tak ne káždý přesně a správně vyloží Bibli v souladus učením ŘKC a církevních otců. Ale máme se o to snažit! A nevymýšlet si vlastní verze. Taky se snažím. Kritiku která padá na hlavu katoliků je třeba tedy rozlišovat zda nesouhlasíte s výkladem Bible ŘKC, ten mají katolíci společný a jde o to ho pochopit a žít (prakticky) a něco jiného je to co dělá rosé, vyhledávat historicky a upravovat si různé události a tím útočit zde na nás. To přece s výkladem Bible nijak nesouvisí. Naopak. Zavádí to naa vedlejší kolej, výklad se ztrácí a my katolíci zde stojíme na pranýři.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 12:51:52 | #1640 (4)

Ano, Visitor hájí slavné a svaté učení ŘKC. Na druhé asi nic nehází, jen na svědky Jehovovy, ale to snad ani nejsou lidi, jen plagiátoři, nevzdělanci, podvodníci, lháři, buřiči (a já ještě k tomu žena!)...,*17622* prostě nějaké pozemské smetí, co snad ani nemá právo dýchat. Tohle asi nevnímáš, viď?

Rose si nic neupravuje, občas použije něco z historie církve. Proč bereš dějiny své církve za útok, to nechápu, vždyť Visitor nemá problém ani se "svatou" inkvizicí či šíření víry mečem.
Možná máte jednotné učení, ale všímám si, že stejně každý věříte něčemu jinému. Pravda, někdy je Rose taky za hranou, ale kdo není, viď? On si na to dá pozor, viď, Rose? *6876*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 12:54:30 | #1641 (3)

Ale klidně sol, Rose, ale nepřeháněj to. *18535*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 13:34:30 | #1645 (3)

ne neberu to jako útok, jen odvádění pozornosti. Mohla bych uuvádět tisíce a tisíce různých srdcervucích události ze středvěku i novějších dob. třeba nedávno smrt Marie Antoinety: čtu například jk stooupala na popraviště, jak ji stříhali vlas a pálili aby si z něj nikdo neudělal relikvii. Lidé trpěli, ale proč se vzájemně obviňovat, nedává mi to smysl. Taky zabíjeli řeholníky, jen proto že šířili víru a koho obvinit? Je to zcelaa bezzubé takhle kolem kopat a říkat že za to můžou katolíci. Je to tak absurdní a zavádějící, živí to v člvěku nenávist až k nemocem.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 08:14:32 | #1651 (4)

Proč by to mělo šířit nenávist, Radko? Ale dobré je z historie se poučit. Visitor se zady neustále chlubí, jak Ježíš založil katolickou církev a jak je Bible majetkem katolické církve a jek katolická církev vytvořila ten jediný správný překlad Bible, jak je církev katolická nositelkou vzdělanosti atd. Je dobré vidět taky odvrácenou tvář toho všeho a poučit se, kam vede usilování církve o moc, její nenasytnost a panovačnost, jak se dá náboženství lehce zneužít k mrzkým cílům. Když tady čtu Visitora, připomíná mi fragment středověku. *11334*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 13:37:46 | #1646 (3)

výklad učení je stejný, tedy platí Katechismus ovšem každý člověk je jedinečný a tak v každém se tento výklad nějak usadí, nějak působí... působí idsky, nejsme roboti.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 08:41:10 | #1652 (3)

Margo, tvoje odpověď tak nějak zmizela mezi... :-) Historie přinesla hodně utrpení a t nejen gilotina, hranice, koncentráky, komunistické soudy (HOráková a spol). Je vidět že nezávisle na tom za křesťan neb ne... historie si v sobě nese tento náboj a dnes můžeme říct u nás v Evropě že žijeme v míru.

Jde teď o výklad Bible, pokud by byla jednotná a výklad jednotný.... tak můžeme říct že tato jednota by se měla postupně ukazovat, vyrrůstat z nitra církve. Jedno tělo a jeden duch a jedno Písmo. Takhle to chápu. Pokud si ale každý vytváří své verze, své sbory které si vykládají Bibli dle svého a nejen to, kteří přímo chtějí rozložit církev pak je jednotná církev v nedohlednu. K tomu se ještě přidává sekularismus, tedy životní styl kteří je opravdu proti věřícím a snaží se je nějak víry "zbavit" a láká je na světské požitky pak chápu že ti co se bojí o ztrátu víry u svých blízkých, a jsou horliví pro víru a Boha mohou někdy působit divně. Já zas tak horlivá nejsem ale věřím že i lidé jako já jsou Církvi užiteční a vnášejí tam něco dobrého.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 09:31:07 | #1654 (4)

Neměla jsem na mysli historii lidstava jako takovou, ale historii křesťanství. Chtěla jsem vysvětlit, že se nelze vymlouvat, že za hrůzy středověku může středověk, když středověk byl pod taktovkou církve. Zkus tomu porozumět, prosím.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 08:48:19 | #1653 (3)

Jo a to důležité, respektuji oficiální učení Církve ze samotné smyslu Církve, sjednocovat v Duchu svatém nikoliv rozdělovat.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 09:33:22 | #1655 (4)

No jo, ale je docela dost lidí, kteří mají jiný názor a učení KC nepokládají za správné. Oni nemají právo na svobodný život? Všichni se musí podřídit sjednotit s církví, která si uzurpuje nárok na pravost?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 10:24:43 | #1656 (3)

Pod taktovkou církve těžko, světská moc měla svá práva a duchovní jen korekční. Korigovala světskou moc (víceméně více či méně a to jen tam kde měla vliv)
Tak je to dodnes.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 13:27:46 | #1667 (4)

A světská moc nebyla křesťanská, či co? *35092*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 10:26:36 | #1657 (3)

však si tvoří své církve a sbory, vidíš že to běží jak říkáš. Jestli to takhle považuješ za správné, OK. Stejně je věřících jen zlomek.... takže spousta rozdrobených ostrůvků. ŘKC je mezi nimi pevný přístav.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.20 13:28:31 | #1668 (4)

Pevný přístav čeho?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.20 07:10:27 | #1682 (3)

pevný přístav, stálost výkladu a možnost kdekoliv na světě nalézt místo k modlitbě ve spirituálním prostředí.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.20 08:45:36 | #1684 (4)

Ratko, to zní hezky.
Napsala bys totéž o svědcích Jehovových? *33018*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.20 09:12:17 | #1685 (3)

to nenapsala, nevybrala jsem si vaši komunitu za přístav.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.20 09:20:45 | #1686 (4)

Tak jsem to nemyslel. *22705*
Ptal jsem se, jestli jsi ochotná připustit, že my stejně tak vnímáme svědky Jehovovy.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.20 16:26:23 | #1691 (5)

JIstěže jsem.


134
n/a

| Předmět: Peklo?
23.02.20 07:25:35 | #1520

GEHENNA

[řec. forma heb. Gé Hin·nomʹ, „údolí Hinnom“].

Toto jméno se objevuje v Křesťanských řeckých písmech dvanáctkrát. Mnoho překladatelů si troufá překládat je slovem „peklo“, ale řada moderních překladů je transliteruje z řeckého výrazu geʹen·na. (Mt 5:22, KMS, Ro, Mo, ED, NS, BC [španělsky], NC [španělsky], také poznámka pod čarou v překladu Pa a RS)

Symbol úplného zničení. Je zřejmé, že Ježíš použil gehennu jako symbol naprostého zničení vyplývajícího z nepříznivého rozsudku od Boha, tedy bez naděje na vzkříšení k životu jakožto duše. (Mt 10:28; Lk 12:4, 5) Zákoníci a farizeové byli veřejně označeni jako ‚poddaní gehenny‘. (Mt 23:13–15, 33) Aby se takovému zničení vyhnuli, měli se Ježíšovi následovníci zbavit všeho, co působí duchovní klopýtání. To, že si měli, obrazně řečeno, ‚useknout ruku či nohu‘ a ‚vytrhnout oko‘, znamená, že měli umrtvovat tyto tělesné údy, pokud jde o hřích. (Mt 18:9; Mr 9:43–47; Kol 3:5; srovnej Mt 5:27–30.)

Žádné peklo!!!


n/a
n/a

| Předmět: RE: Peklo?
23.02.20 09:26:37 | #1530 (1)
*33572*

n/a
n/a
 #1520 

| Předmět: (1. Jana 2:15) Nemilujte svět ani věci…
19.02.20 22:56:31 | #1378

Nemilujte svět ani věci ve světě. (1. Jana 2:15)
Ve videu je uvedený text rozebrán na základě příběhu Lota.
Kdo se přidá?
Robert Luccioni: „Nemilujte svět“ (1. Jana 2:15)| Předmět: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte svět ani…
21.02.20 09:39:58 | #1460 (1)

svet je krásny, milujem dobré krásne veci vo svete, ktoré skrášľujú život, a tých sú milióny (veda, umenie, literatúra, empatia, spolupatričnosť, vzťahy v láske, detský smiech, a tisíce iných... - ale nie nezriadene! - je to všetko teda o tej zriadenosti/nez­riadenosti vzťahov ku všetkým aspektom života...pocho­piteľne, na prvom mieste je Boh - ale on nás priamo prikazuje: "miluj a rob, čo chceš!! - nadchýňaj sa krásami života a sveta, a nenáviď zlo...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte svět…
21.02.20 10:18:11 | #1462 (2)

Celá biblická pasáž tak optimisticky prosluněně nevyznívá.
(1. Jana 2:15-17)
Nemilujte svět ani věci ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska, protože všechno ve světě — touha těla a touha očí a okázalé vystavování prostředků, které má někdo k životu — nepochází od Otce, ale pochází ze světa. Mimoto svět pomíjí a rovněž jeho touha, ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.

a:
Jak vidíš, Jan staví lásku ke světu do protikladu k lásce Boží.
Kromě toho ten komentář reaguje na to, že láska ke světu a láska k věcem v něm jsou dvě různé věci.
Škoda, že sis to neposlechl, je to velmi zajímavé.| Předmět: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte…
21.02.20 11:25:45 | #1464 (3)

Písmo berieme v kontexte mnohých veršov, nie selektovaním jedného verša...znova: je to o zriadenom vs nezriadenom prístupe v k veciam, - ak milujeme, v láske (v Duchu) aj rozlišujeme - vidíme veci dobré i zlé, dobro milujeme (sú tisíce dobier), zlo/hriech nenávidíme a pranierujeme.­..takže znova to biblické (Augustínovo): miluj (opravdovo: Boha v Kristovi, i blížneho) a rob, čo chceš!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
21.02.20 11:29:42 | #1466 (4)

"Augustínovo): miluj (opravdovo: Boha v Kristovi, i blížneho) a rob, čo chceš!"

není Kristovo "miluj Boha svého.. , a bližní své tak jako sebe,"

Tedy ja raději co Kristus káže.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
21.02.20 11:31:01 | #1468 (3)

kým niečo napíšete, nejdřív myslite!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
21.02.20 11:33:27 | #1470 (4)

vy by jste neměl svádět na jiná učení než-li na Kristovo.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
21.02.20 11:46:06 | #1472 (3)

OK, co tedy znamená "nemilovat svět"?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
21.02.20 12:48:15 | #1494 (3)

Nemilovat svět chápu jako nebýt na něm závislý. Milovat je vztahovat se...k dobru, Bohu, lásce. Pokud svět je pomíjivý, klamavý a nenaplňující je marné ho milovat.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
21.02.20 22:24:14 | #1504 (3)

Jo, ratko, tak by to mohlo být.
Ono by asi chtělo si nejprve ujasnit, co Jan tím světem vlastně myslel.| Předmět: RE: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte svět…
21.02.20 11:51:23 | #1474 (2)

"miluj a rob, čo chceš!!" je kde od Boha v Bibli?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte…
21.02.20 11:55:14 | #1476 (3)

?ono nakonec se ukáže že vistor nás skrze "pravou církev" chce svýst na falešná učení?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte…
22.02.20 04:57:06 | #1512 (3)

ten Visitoruv citat z Bible také čekám.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte…
25.02.20 17:21:28 | #1591 (3)

nemyslel som to explicitne ako biblický text, ale v kontexte Bible, takto sa vyjadril sv. Augustín...láska totiž dovolí všetko, lebo je najväčšia, lebo Boh je láska...a ak som zakorenený v Bohu skrze Krista, všetko, čo robím, je na Božiu slávu, môžem proste všetko, lebo všetko (každý môj čin) je posvätené...aj sv. Augustín to takto vysvetľuje...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
26.02.20 07:34:21 | #1609 (3)

Augustin je Bible?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
26.02.20 11:00:25 | #1632 (3)

sv. Augustín je slávny, uznávaný a geniálny poapoštolský cirkevný otec, učiteľ Cirkvi, ktorý má obrovské dielo - každý jeho výrok je biblický alebo v súlade s Bibliou...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
26.02.20 11:09:04 | #1634 (4)

Cituj, spíše, verš z Bible, pak to bude stát za odpověď!


n/a
n/a

| Předmět: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte svět ani…
21.02.20 12:17:33 | #1478 (1)

Ovšem, nejpodstatnější je nepatřit už tomuto světu tak, že Kristus nás dokonalým očištěním vytáhne ze světa a přijme nás ve svém Království, které není součástí tohoto světa, narodíme se z Boha /Jan.1.kap./
A tam...."budeme vcházet a vycházet , skrze dveře Krista, a nalezneme pastvu".....

Budeme se tam sytit pokrmem od Boha, přijatým Duchem svatým skrze Boží slovo i tím, že Bůh nás přímo popíše na desky našeho srdce....
/Vycházíme, protože nejsme v Božím Království plně, jen z částky/.

To, že se to člověk bude učit vnějším způsobem i skrze nějakého člověka, na co se nefixovat ze světa, to je způsob Starého zákona. To by Kristus nemusel umírat.....


29
n/a

| Předmět: RE: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte svět…
21.02.20 12:23:56 | #1480 (2)

Otázka zní, co Jan myslel tím "nemilovat svět ani věci ve světě.

Nechceme se nechat vyučovat vnějším způsobem skrze nějakého člověka, tak nám sem nepiš. *3467*| Předmět: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte…
21.02.20 12:27:04 | #1482 (3)

Nevyučuju, jen vedu ke Kristu.
Já nemůžu psát na desky našich srdcí, ani přenášet ze smrti do života.....


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
21.02.20 12:34:18 | #1484 (3)

A poštolové ve svých dopisech nevedli a nevedou ke Kristu?
Maříš tady čas a zabíráš místo.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
21.02.20 12:40:32 | #1490 (4)

Ano, ale vedli ty, kteří byli chrámy Ducha.


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
22.02.20 07:40:11 | #1514 (5)

To si ovšem odporuješ.
Podle tebe zejména ti, kdo jsou chrámy ducha, žádné lidské vedení nepotřebují.

Za předchozí výrok se omlouvám.| Předmět: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15) Nemilujte…
21.02.20 12:38:26 | #1488 (3)

Nemilovat svět, znamená nemilovat způsob světa , kterým v podstatě je. A to je to, že si volí stále za vůdce satana, jako Adam a žije pod jeho vedením. To plodí samozřejmě hříšný způsob života, který je v rozporu s Bohem.
Znamená to i snahu nechtít se mu líbit, nepodílet se na zlu a nenechat se vtahovat do praktik, které nás třeba i jen svojí závislostí odcizují Bohu.


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
22.02.20 11:11:25 | #1516 (3)

Nie je možné celý svet hádzať do vreca zla, svet je viac dobrý ako zlý, - keby to bolo opačne, zničili by sme sa už dávno nenávisťou a válkami...
Ježiš hovorí: miluj dobro, spravodlivosť, ale nenáviď zlo...
Nelíbí sa mi tie reči často od extrémnych protestantov a siekt o tom, aký je tento svet zlý, skazený, a prosíkajú Boha, aby to všetkom zničil, privolávajú Armagedon, akokeby ich Boh mal vyslyšať, - proste diktujú Bohu, aby už konečne zničil tento prý totálne skazený svet...
Kresťanský postoj je iný: miluj (opravdivo) a rob, čo chceš, odstraňuj zlo, kde môžeš (hlavne vo svojom okolí/rodine/v práci/s kým sa stretávaš), rob svet krásnym a spravodlivým a nenáviď zlo/hriech, nespravodlivosť...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
22.02.20 23:30:25 | #1518 (4)

Visitore, stejná otázka jako pro ratku:
Víme, co Jan myslel tím světem?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
23.02.20 07:27:47 | #1522 (3)

Svět je pokaždé stvoření - stvořený svět. Taky se říká:
6. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Předpokládám že Jan zde poukazuje na marné obrácení se k pomíjivému stvoření a odvrácení od Boha.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2…
23.02.20 07:34:11 | #1524 (4)

Pojem "svět" je použit v různém smyslu, stejně jako třeba "kvas" nebo "oheň". Bůh je Stvořitelem, miluje svoje stvoření a chce ho zachránit, napravit tak, aby fungovalo podle jeho vůle. To je k významu výroku "Bůh tak velice miloval svět...". V jném smyslu je tento pojem použit v 1. Jana, a když si přečteme kontext, lehce pochopíme:

15 Nemilujte svět ani věci ve světě. Pokud někdo miluje svět, nemá lásku k Otci, 16 protože všechno ve světě – touhy těla, touhy očí a chlubení se majetkem – nepochází od Otce, ale ze světa. 17 Kromě toho svět pomíjí a stejně tak i jeho touhy, ale ten, kdo koná Boží vůli, zůstává navždy.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2…
23.02.20 07:34:35 | #1526 (3)

Odpověď pro Visitora, který se snaží blahosklonně tvrdit, ze mě víc dobrých...

Co si o tom myslel Ježíš?
Ve svém slavném Kázání na hoře Ježíš řekl: „Vcházejte úzkou branou, protože široká a prostorná je cesta, jež vede do zničení, a mnoho je těch, kdo se po ní vydávají; zatímco úzká je brána a stísněná cesta, jež vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají.“ (Matouš 7:13, 14)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1.…
23.02.20 07:52:35 | #1528 (3)

Margo, zkus porovnat moji a Tvoji odpověď a zjistíš že píšeme totéž. Ty jsi to ještě rozvinula o popis následků které přicházejí po odklonu od Boha ke světu.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2:15)…
23.02.20 12:04:50 | #1534 (3)

A kdo doopravdy miluje věci ve světě a svět celý??
Zdravý člověk jistě ne.Nikdo normální nepovýší lásku k věcem/ke světu nad lásku k bližnímu svému - nebo z pohledu věřícího i k lásce k Bohu.
Kdo povýší,ten už má nějakou "diagnozu" - např. chamtivost,závist a pod.
*3440*


91
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2…
23.02.20 13:13:42 | #1536 (4)

Může mít třebas sociální fobii


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1. Jana 2…
23.02.20 16:44:31 | #1537 (3)

Dalko, opět jsi "nebezpečně blízko" pravdě. *19837*
Svět (řecky koʹsmos) je v Bibli používán především ve třech významech:

  1. lidstvo obecně
  2. uspořádání světa, ve kterém žijeme
  3. lidstvo odcizené Bohu

Těžko by Jan podezíral své spolukřesťany z lásky k bezbožnému světu. K náklonnosti k uspořádání světa ovšem ano. Pavel uvádí příklad takového postoje:
(2. Timoteovi 4:10)
Démas mě totiž opustil, protože miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galácie a Titus do Dalmácie.

Myslel tím snad Pavel, že se Démas vrhl do opilství, násilností a nemravnosti?
Asi těžko. Spíš se nechal pohltit věcmi, které samy o sobě nejsou špatné, ale mohou člověka, který se nedá pozor, od Boha třeba úplně odvést.
Jan toto varování upřesňuje tím, že odděluje "věci ve světě" od světa.
Pokud sis neposlechl to video v úvodu, udělej to, prosím.
Celá tahle problematika je tam názorně rozebrána na příkladu Lota.
Já jsem si třeba nevšiml zásadních skutečností, i když ten příběh znám asi jako každý.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1.…
23.02.20 17:44:36 | #1538 (3)

Poslechl jsem si ho celý a až pak reagoval.Nebudu své "hodnocení" raději zveřejňovat,ale příklad Lota k této "problematice" nebyl asi vhodný.Nikde se tam nevyjadřoval (vykladatel) jakým způsobem majetek nabyl.
Že se nechtěl dělit?
Možno v tom "zahlédl" lenost toho druhého a držel se pravidle : Bez práce nejsou koláče".

*3440*

91
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (1.…
23.02.20 17:56:03 | #1539 (4)

Oni se přece rozdělili, protože měli tolik majetku, že si překáželi.
Jde ale o postupnou přeměnu Lota z nomáda v bohatého měšťana ve městě, které proslulo velmi špatnou morálkou.
Tu Lot nemiloval, nemiloval tedy "svět".
Začal ale milovat "věci ve světě", což bylo vykoupeno životem v duchovně i fakticky nebezpečném prostředí. A tomu nebezpečí vystavil i svou rodinu, což mělo v rozhodující situaci tragické následky.
Nakonec o ty své "věci" přišel a skončil v jeskyni.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.20 18:47:36 | #1540 (3)

(Tak to jsem asi přeslechl)
Myslím,že bohatnout poctivou prací není hřích.
*65*
A co je to bohatství,přepych?
Pro někoho je i dvě lžíce na osobu už "přepych" - pro druhého je to "rezerva".
*3440*


91
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.20 19:25:29 | #1542 (4)

Jde o to, jestli člověk bohatství miluje, a pokud takový člověk o bohatství usiluje, tak ho asi miluje, ne?
Celé to video je o pohnutkách.
Lot se držel stranou zkaženosti v Sodomě, dokonce o něm čteme, že kvůli tomu "trápil svou duši".
Proč se tedy nesebral a z města neodešel? Co ho tam drželo?
V Bibli čteme, "přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem". Na Lotovi vidíme, že to začíná láskou k "věcem světa". Lot odolal, ale lze říct, že zatím. Jeho žena podlehla a stálo ji to život.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.20 19:08:10 | #1541 (3)

Bohatství je marnivým přepychem pokud se člověk o něj nedělí


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 07:52:03 | #1612 (3)

Dalko, v tomhle máš pravdu!


n/a
n/a

| Předmět: nedovol, abychom podlehli pokušení, ale…
17.02.20 21:33:36 | #1250

Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám chléb na dnešní den  a odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my odpustili svým dlužníkům. A nedovol, abychom podlehli pokušení, ale osvoboď nás od toho zlého| Předmět: RE: nedovol, abychom podlehli pokušení,…
17.02.20 21:47:41 | #1254 (1)

Tak, poslední myšlenka z Pánovy modlitby:

„Neuveď nás do pokušení, ale osvoboď nás od toho ničemného.“ (Mat. 6:13) Jak máme rozumět těmto dvěma vzájemně souvisejícím prosbám? Jedna věc je jistá: Jehova nás nesvádí k tomu, abychom zhřešili. (Jakub 1:13.) ‚Pokušitelem‘ je Satan — ‚ten ničemný‘. (Mat. 4:3) Nicméně Bible někdy o Bohu říká, že nějakou věc dělá, ačkoli ji pouze připouští. (Rut 1:20, 21; Kaz. 11:5) Slovy „neuveď nás do pokušení“ tedy Jehovu prosíme, aby nedopustil, že podlehneme, když se dostaneme do pokušení ho neposlechnout. Prosbou „osvoboď nás od toho ničemného“ Jehovu žádáme, aby Satanovi nedovolil nás přemoci. A můžeme mít důvěru, že ‚Bůh nedovolí, abychom byli pokoušeni nad to, co můžeme snést‘. (1. Korinťanům 10:13.)| Předmět: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
18.02.20 00:16:46 | #1262 (2)

Poslední věta z otčenáše je : Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen.
Mnoho překladů Bible to vypustilo a nevim proč.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
18.02.20 07:29:59 | #1264 (3)

Které překlady Bible tuto pasáž "nevypustili"? *27946*
Tento dodatek pochází z Didaché, jakéhosi návodu pro křesťany. Byl napsán kolem roku 100 n. l. Název znamená "Učení dvanácti", což sice evokuje dvanáct apoštolů, ale ve skutečnosti není autor známý.| Předmět: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
18.02.20 07:36:54 | #1266 (4)

ja teť chodím často sem https://bible-online.cz/ a tam to je ve dvouch překladech ale ja to už vím dávno že to někde chybí, mne se to zdá být s tím uzavřenější.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
18.02.20 08:13:02 | #1268 (5)

Nechybí to nikde, naopak to někde přebývá.
Díky snaze "vylepšovat" Písmo vznikly i dodatky v Markově evangeliu.
Naštěstí je těch několik podvržených pasáží už dávno identifikováno. *18328*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol,…
18.02.20 08:51:20 | #1270 (3)

le jinak bychom proti takovému závěru nic neměli, že? *3409* Svou modlitbu může člověk formulovat svými vlastnímu sovy, Ježíš ji neřekl kvůli tomu, abychom ji opakovali stále dokola, nakonec v té samé řeči před takovými praktikami varuje. Ježíš chtěl naučit svoje následovníky, aby si při modlitbách uvědomovali hlavní věci, o něž se mají modlit.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol,…
18.02.20 09:06:15 | #1272 (4)

..mně se to jeví být důležité zvěstovat evangelium o království..


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol…
18.02.20 09:12:17 | #1274 (5)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol,…
18.02.20 11:05:36 | #1280 (4)

Přesně tak, margo.
Jen jsem reagoval na příspěvek, který naznačoval, že ten závěr byl z Ježíšovy modlitby odstraněn.| Předmět: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
18.02.20 10:41:34 | #1276 (2)

aj tu poznámka: vsúvať Božie jméno do evanjelií a apoštolských listov, či Skutkov, je absurdné, ap. Ježiš, ani evanjelisti, ani ap. Pavel to neurobili (nepoužili Božie jméno, lebo toto jméno je sväté), nemáme ho v klasických prekladoch Bible z pôvodných zdrojov - naviac, operovanie s Božím jménem na internete a v tisícoch všelijakých diskusií a, hádok a polemík, ktoré sa často zvrhnú (i tady), je hriech proti 3. prikázaniu Desatora: "Nevezmeš jména Božího nadarmo"!...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
18.02.20 10:55:22 | #1278 (3)

Klasické překlady Bible odstranily Boží jméno i ze Starého zákona. Proč by to neudělaly se Zákonem novým?

Nebereme Boží jméno nadarmo, naopak oznamujeme ho a chováme ho v úctě. Že ho někdo haní je jeho odpovědnost, a že ho někdo zapírá, to samé.

Aj tu poznámka: Co Ježíšovo jméno? To svaté není? *30428*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
18.02.20 11:09:34 | #1282 (3)

píšete nezmysly, nič nebolo z Písma odstránené...tobôž z modlitby Otčenáš - sú to všetko SJ špekulácie, ktoré sa vám hodia....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
18.02.20 12:23:33 | #1290 (4)

Pleteš si to, Visitore, o prodlouženém textu Otčenáše píše Kroky, nikoli svědkové Jehiovovi. *33072*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
18.02.20 11:16:40 | #1288 (3)

Jsi úplně mimo, visitore. Nejde vůbec o modlitbu, o té je řeč v jiném vlákně.
Važ slova, prosím. *2260* *2260*| Předmět: RE: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
20.02.20 08:04:32 | #1382 (3)

Visitor se chce jen hádat, ale do ust si nevidí.
To neví o odstranění trojicniho dodatku?
To je cirkev se znalostmi na tom tak blbě?


n/a
n/a

| Předmět: RE: nedovol, abychom podlehli pokušení,…
17.02.20 21:47:53 | #1256 (1)

Takže k tomu,aby jste nepodlehli pokušení potřebujete pomoc Boha??
Proč by vás měl osvobodit od zlého,když on je strůjcem toho zlého?
Jeho nedůsledností ve všemocnosti své "tvořivosti" dovolil zlu působit na člověka.
*33684*


91
n/a

| Předmět: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
17.02.20 22:15:29 | #1258 (2)

Ano, Dalko, je velmi užitečné si to přiznat.
(1. Korinťanům 10:12) Kdo si tedy myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.
Řečeno současným jazykem:
Svět je plný namistrovných suverénů, kteří padají...a padají...a padají... *33693*| Předmět: RE: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
17.02.20 22:24:26 | #1260 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
19.02.20 09:06:48 | #1330 (3)

Svět je plný namistrovných suverénů, kteří padají...a padají...a padají...
*81*
To je pravda,ale já nepsal o namistrovaných - já psal o obyčejných lidech,o mě,o vás a o x dalších normálních běžných lidech.
Podle sebe můžu konstatovat,že k odolání "hříchů" nepotřebuji Boha.
Určitě nepatřím k výše uvedených - nepotřebuji mít víc než mám,nedostávám se do situací,abych si pak vyčítal,že to a to jsem neměl udělat.
*33684*
Vy jste z těch okolo kterých neustále "krouží" nějaké "pokušení",kterému je těžké odolat a proto se obracíte na Boha??
*65*
Můžeš uvést příklad?
*81*


91
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
19.02.20 09:44:44 | #1332 (4)

Možná, že jsi opravdu "pan dokonalý".
Většina lidí se ale potýká se zlozvyky a sklony, které do křesťanské osobnosti nepatří. A to je druhé hledisko: Bez poznání Boha a jeho vůle můžeme jen těžko posuzovat, jak to s tou naší bezhříšností je. *19837*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
19.02.20 20:19:22 | #1376 (3)

Netvrdím,že jsem dokonalý.
Jen dodržuji morální principy a vyhýbám se tvorbě "zla".
*33684*


91
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol,…
19.02.20 22:58:47 | #1380 (4)

Ať ti to slouží ke cti.
Někteří lidé se tohle snaží dělat, protože tím chtějí působit radost Bohu.
Proto se chtějí ujistit, že to dělají správně.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol,…
21.02.20 12:58:10 | #1496 (3)

S tímhle před očima

1. Jana 1:10
10 Pokud tvrdíme: „Nehřešíme“, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol…
23.02.20 11:45:27 | #1532 (3)

Netvrdím,že bych byl vůči Bohu bez hříchu,ale jako ateista si myslím,že i kdyby jsem uvěřil,tak bych se hlavně. nacházel v hříchu - že jsem v něj nevěřil - takže z Desatera bych nedodržoval/ne­dodržuji jenom to 1.přikázání.

*3440* *3440*

91
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.20 07:31:17 | #1608 (3)

Desatero bylo pro židy.
Jseš žid?
A světíš sobotu podle desatera?
Nikdy si nikomu nic nnezavidel?
10. přikázání!


n/a
n/a

| Předmět: RE: nedovol, abychom podlehli pokušení,…
18.02.20 12:37:18 | #1292 (1)

Krátké shrnutí významu Pánovy modlitby:
MODLITBU, kterou pronesl Ježíš Kristus v Kázání na hoře, můžeme najít v Bibli v 6. kapitole Matoušova evangelia, ve verších 9 až 13. Před tím, než Ježíš vyslovil tuto modlitbu, řekl: „Když se ... modlíte, neříkejte znovu a znovu totéž, právě jak to dělají lidé z národů, neboť ti si představují, že budou vyslyšeni, protože používají mnoho slov.“ (Matouš 6:7)
Je zřejmé, že Ježíš nechtěl, aby lidé modlitbu Otčenáš odříkávali slovo od slova. Po jisté době ji sice zopakoval, aby z ní mohli mít užitek i další posluchači, ale její záznam v evangeliích Matouše a Lukáše se poněkud liší. (Lukáš 11:2–4) Navíc se Ježíš ani jeho učedníci později strnule nedrželi určitých slov z této vzorové modlitby.
Proč byla modlitba Otčenáš zapsána do Bible? Pomocí tohoto vzoru nám Ježíš ukazuje, jaké modlitby jsou Bohu přijatelné. V této modlitbě také nacházíme odpověď na některé základní životní otázky.
(Strážná věž z 15. 9. 2004, strana 4)| Předmět: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
18.02.20 14:03:08 | #1294 (2)

myslím si, že práve to odříkávaní slova od slova je dôležité, v každom slove je vyjadrená dobrota a síla Boha-Otca, je to modlitba zasvätenia sa Bohu, modlitba odpustenia, absolútne kľúčová, - všetky ostatné sú od nej odvodené (v nej sa ukáže, aká je osobná viera), je to celodenná (ranná, obedná, večerná) modlitba...je to modlitba modlitieb - jediná, ktorú nás naučil Ježiš a je z vôle Otca...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
18.02.20 14:41:43 | #1296 (3)

Nemusíme ji odříkávat ale vnímat ji?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
18.02.20 16:40:01 | #1298 (3)

Důležité je porozumět, o čem ta modlitba je. Teď po té společné debatě už bys ji vysvětlil? Jak jsem psala předtím, než jsme ji začali rozebírat - valná většina těch, kteří tuto modlitbu odříkávají, nedokáže vysvětlit její smysl.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
18.02.20 20:51:57 | #1300 (3)

modlitby se odříkávají, Boh ich chce slyšet (je to akási naša verbálna aktivita, ktorú musíme smerom k Bohu vynaložiť) - inak je to duchovná lenivost:-)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
18.02.20 21:20:20 | #1302 (4)

He ženy maj být ticho, možná to maj nějako jinak:-).


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
18.02.20 21:50:20 | #1322 (4)

Modlitby pronášené v duchu nejsou o nic horší než ty hlasité.
Někdy prostě není možné se modlit nahlas.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
18.02.20 21:50:33 | #1324 (4)

Modlitby se neodříkávají, modlitby se pronášejí. Před verbální aktivitou bych dala přednost aktivitě duševní. *3577*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol,…
18.02.20 21:23:20 | #1304 (3)

:-) v modlitbe nie, to ich "ticho" platí pre ich vŕtanie v Bibli....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol,…
18.02.20 21:28:04 | #1308 (4)

Studium Bible je bezhlučné ale tichá voda břehy mele:-).


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol,…
18.02.20 21:30:19 | #1312 (4)

V modlitbě právě že nemáme být mnohomluvní jako pohané.. Matouš 6/7


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol…
18.02.20 21:44:22 | #1314 (3)

tu nejde o mnohomluvnosť, Otčenáš je málomluvnost:-)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 21:47:32 | #1316 (4)

No jo ale blahoslavení tiší..tak že potichu v duchu, Bůh to tak určitě slyší..


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 21:49:38 | #1320 (5)

Matouš 6
8..vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 21:48:36 | #1318 (4)

Málomluvný je, pokud si ho člověk "nestřihne" pro jistotu 10x za sebou, například v rámci uloženého pokání.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 10:59:39 | #1334 (3)

opakovanie určitej časti modlitby je duchovná stimulácia a odvzdanie sa pre užšie spoločenstvo s Bohom, - zvlášť, keď je to so hymnickým spevom, viď napr. spevy Taizé...v profánnom prevedení je to napr. aj pri spievaní štátnej hymny, ktorá 2-3 ďalšími odstavcami graduje (zážitok z nej)...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 14:53:05 | #1338 (4)

Myslíš něco jako mantra? *19364* *3409*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 15:06:56 | #1342 (3)

například žalmy, tam se taky rytmicky opakují refrény


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: nedovol, abychom podlehli…
19.02.20 17:34:41 | #1348 (3)

Brain washing
Opakované omilani cizí modlitby..... ..


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
03.03.20 16:20:58 | #1805 (4)

nezmysel, opakovanie otčenáša denne (aj niekoľkokrát) znamená posilnenie viery...brain­washing je niečo iné, sálá z kancelárií samozvaných doktrinárov viery...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
20.02.20 08:09:02 | #1384 (3)

Tady To Kroky chápe lépe než Visitor.
Potom, co apostolove modlitbu slyšeli, nemáme nikde, ze by ji doslova opakovali. I když modlitbě je v Písmu dost...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
03.03.20 09:23:54 | #1770 (4)

modlitbu Otčenáš naučil Ježiš apoštolov, a cez nich sa stala hlavnou modlitbou Cirkvi celých dejín po Kristovi, ovládajú ju aj zarytí ateisti a pohania, i pohania iných kultúr (pozná ju prezident USA i Pauánec v pralese Novej Guiney/Papuy či Bornea, či eskimák (kde sú misionári) - ktorú sa modlíme denne, pretože ide v nej vôľu Otca, o naše denné potreby, o vzájomné odpustenie, a odpustenie Otca, o ktoré prosíme denne Otca...nie je kresťanom ten, kto ju nepozná, a kto sa ju denne nemodlí...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
03.03.20 16:23:42 | #1806 (4)

Otčenáš je rozhodujúca modlitba, je to jediná modlitba, ktorú nás naučil Ježie, a prikázal sa ju modliť - ide o úctu, vďaku a prosby k nebeskému Otci...všetky ostatné sú od nej odvodené, len ju potvrdzujú inými slovami...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol,…
03.03.20 16:36:23 | #1810 (5)

Teť jsem našla poznámku v Českém studijním překladu u Matouše 6/9

Oslovení Boha jako Otce jednotlivcem se objevuje až v apokryfním (resp. deuterokanonickém) spise Sírachovec (Mt 23:1.Mt 23:4) z 2. stol. př. Kr. Je však doloženo pro židovstvo doby těsně před NS. Dnes známe minimálně jeden text z Kumránu, v němž jednotlivec oslovuje Boha jako svého Otce. Jde o fragment ze 4. kumránské jeskyně, který hovoří o Josefovi Egyptském a kde se Josef obrací na Boha slovy: „můj Otče a můj Bože, neponechávej mě v rukou pohanů“ (4Q 372 frg.
https://bible-online.cz/


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nedovol, abychom…
20.02.20 08:50:09 | #1398 (3)

motliteb, oprava


n/a
n/a

| Předmět: odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my…
16.02.20 21:19:53 | #1156

‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám chléb na dnešní den  a odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my odpustili svým dlužníkům. A nedovol, abychom podlehli pokušení, ale osvoboď nás od toho zlého.| Předmět: RE: odpusť nám naše dluhy, jako jsme i…
16.02.20 21:34:53 | #1158 (1)

Krátká úvaha na rozehřátí:
Další prosba vzorové modlitby obrací naši pozornost k něčemu, co musíme dělat my. Ježíš řekl: „Odpusť nám naše dluhy, jako i my jsme odpustili svým dlužníkům.“ (Mat. 6:12) Lukášovo evangelium ukazuje, že tyto „dluhy“ jsou „hříchy“. (Luk. 11:4) Odpuštění od Jehovy můžeme očekávat pouze v případě, že my sami „jsme odpustili“ těm, kdo zhřešili proti nám. (Přečti Matouše 6:14, 15.) Odpouštět bychom měli velkoryse. (Ef. 4:32; Kol. 3:13)| Předmět: RE: odpusť nám naše dluhy, jako jsme i…
16.02.20 21:47:30 | #1160 (1)

"naše viny", nie "dluhy"! - "dluh" je o niečom inom ako "vina"...
"dluh" - niečo dlžím (finančne, materiálne, duchovne),...
"vina": hriech, zodpovednosť za niečo, čím som ublížil duchovne (urážka, osočenie, pomluva, a pod.), = právny pojem - za čo musím z mravného zákona dať blížnemu ssatisfakciu (napr. ospravedlnením)...
v Mt 6, 12 ide jasne o hriech, - duchovné ublíženie blížnemu,...
Mt 6
12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. (ČEP)
12 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům (JB).


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: odpusť nám naše dluhy, jako…
16.02.20 21:53:21 | #1164 (2)

Možná jsi přehlídl, že jsem ti odpovídala:

V:
všetky preklady majú: "...a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom" (nie dluhy)...

M:
Naše viny jsou dluhem vůči Bohu.

MPCZ a odpusť nám naše dluhy, jako i my odpouštíme svým dlužníkům (Studijní překlad Miloše Pavlíka)
NK a odpusť nám ty naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům (Nový kovenant)

Strong: G3783
ὀφείλημα, τος, τό [ofejléma]

1. dluh 2. hřích, provinění, vina [2]


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy, jako…
16.02.20 21:54:48 | #1166 (3)

Jinak je to zase o slovíčkaření, protože si pod těmi slovy představujeme to samé.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy,…
16.02.20 22:29:29 | #1170 (3)

žiadne slovíčkárení, sú to naprosto 2 rôzne významy - vy proste asi nemáte na to, aby ste pochopila rozdiel medzi dluhem vs hriechom/vinou­...hádžete to do jedného vreca..preto, prosím, exegéza Psma je pre mužov:-)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
16.02.20 22:32:03 | #1174 (4)

Visitore, oba výrazy jsou použity ve stejném významu.
Kromě toho i význam "dluh" má v tomto kontextu své opodstatnění, protože hřešením svůj dluh vůči Bohu zvětšujeme.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
16.02.20 23:12:58 | #1176 (3)

ten, kto správne myslí a ropzlišuje, vie, že je rozdiel medzi dluh vs vina/hriech...môžem mať dluh ale nemusím mať hriech, a vice versa - takže ten "dluh" v Otčenáši je naprosto mimo...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám…
16.02.20 23:21:46 | #1180 (4)

Vyjádření v Matoušovi není vůbec mimo, protože Ježíš vyslovil několik podobenství, kde přirovnal hříchy k dluhům.
Navíc Lukáš ve stejné myšlence použil výraz "hřích", takže nemusíme tápat, o jaké dluhy (vůči Bohu) se jedná.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť…
16.02.20 23:32:13 | #1184 (5)

To stejně nemá cenu Abuko... *3761*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám…
16.02.20 23:31:25 | #1182 (4)

Jsi ještě navíc úzkoprsý. *6094*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám…
16.02.20 23:34:09 | #1188 (4)

Ještě jeden pokus, poslední:
Interlinear Mat 6:12 : And forgive us the debts...
Luk 11:4 : And forgive us the sins...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť…
17.02.20 13:31:55 | #1222 (3)

prosím vás, čítajte, čo píšem, a neopakujte sa! - však o tom píšem: v angličtine "debt" znamená dlh (spíš materiálny/fi­nančný), ale aj nejakú duchovnú podlžnosť/ťar­cha/pohľadávka v zmysle (vo vzťahu k Bohu) viny/hriechu - preto naše všetky preklady majú správne "viny" - aj o tom je bibl. hermeneutika - nájsť v danom jazyku to správne slovo/pojem, ktoré by najlepšie vystihovalo podstatu bibl. veci...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 16:23:25 | #1236 (3)

V čweštině to taky znamená aj duchovnú podlžnosť. Vo slovenčine nie? *19364*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy, jako…
20.02.20 08:12:32 | #1386 (3)

odpusť nám naše dluhy, jakož i my...
marosz 5. března 2013Moje myšlenky

Četli jste modlitbu Otčenáš v originále? Pokud ano, třeba vás v ní překvapilo několik odlišností oproti české verzi. Mě zaráží překlad Mt 6,12, kde v originále máme καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν (v latině: et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris) čili „odpusť nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme dlužníkům našim“. V dávných dobách i v angličtině zněl tento řádek modlitby „and forgive us our debts“, ale byl změněn na „and forgive us our trespasses“. Proč? Kdo tuto změnu překladu inicioval? Proč neprosíme o odpuštění dluhů, ale jen o odpuštění vin?

Jistě, dluh a vina mají společné rysy. Dluh je ale mnohem širší pojem. Dlužit můžeme i někomu, vůči komu jsme se nijak neprovinili. A snad i existují lidé, kteří se nikdy vůči nikomu neprovinili, ale přesto mají vůči bližním a vůči Bohu velký dluh. Proč na to chceme zapomenout? Proč redukujeme dluh na vinu? Možná je to tak pohodlnější?

https://marosz.signaly.cz/1303/a-odpust-nam-nase-dluhy


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy,…
20.02.20 08:19:10 | #1388 (3)

Hřích, vina je mimo jiné DLUH: „Odpusť nám naše DLUHY!!“ (To je přesný překlad.)
Ježíš o dluzích hodně: sociální cítění k chudákům v dluhové pasti → hrozilo i otroctví.
Naše skryté dluhy: hladoví jsou daleko, a živoří celé národy, z jejichž bídy je náš blahobyt!
Nemocní a opuštění jsou za zdmi nemocnic a starobinců!

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pavelrican.cz/download/90-03-a-odpust-nam-nase-dluhy-pdf.pdf&ved=2ahUKEwiP3Z7Nyd_nAhWSposKHQKLBvsQFjAEegQIBBAB&usg=AOvVaw0q9z8xFf1n_TetdzApeuHw


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
20.02.20 08:58:49 | #1402 (3)

Vulgata dluh

2et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;13et ne inducas nos in tentationem, sed libera nos a Malo.

Zase bude Visitor vykřikovat, ze se náhodou prehlid....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
20.02.20 09:24:26 | #1408 (3)

Kdyz ztratí půdu plcnohami, útočí na ženat Margo, jak ubohé!
Tady zena reagovalarozumnější než muž
Překlad Pavlik
Soudci 13
(22) i řekl Mánóach ke své ženě: Jistotně budeme muset umřít, neboť jsme uviděli Boha. (23) Alejeho žena mu řekla: Kdyby byl Jehova pojal zálibu v usmrcení nás, nebyl by vzal z naší ruky vzestupnou oběť ani oběť daru, aniž by nám byl ukázal všechny tyto věci, aniž by nám právě nyní něco takového ohlásil.

*35134* *35134* *35134*

n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám…
20.02.20 13:27:07 | #1434 (3)

Už jsem si zvykla, Visitor je prostě gentleman! *34689* *15238*

A jinak, to jsou pěkné věci, co jsi sem dal. Kde jsi to vyštrachal? *20832*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: odpusť nám naše dluhy, jako…
16.02.20 22:20:51 | #1168 (2)

OK, tak si dáme obligátní kolečko slovíčkaření.
U Matouše 6:12 je použitý výraz *ὀφείλημα [ofejléma]

1. dluh 2. hřích, provinění, vina*

V paralelním textu u Lukáše 11:4 je slovo ἁμαρτία [hamartia]
hřích, provinění

PNS tedy spolu s některými dalšími překlady správně pro dva různé řecké výrazy použil dva různé české výrazy.
Současně je zřejmé, že jsou-li oba výrazy použity ve stejném kontextu, mají i stejný význam.
"That´s elementary, dear Watson". *19837*| Předmět: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy, jako…
16.02.20 22:29:33 | #1172 (3)

Můžeme se teď věnovat vlastní myšlence? *30244*| Předmět: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy,…
20.02.20 11:54:41 | #1424 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
20.02.20 13:28:00 | #1436 (3)
| Předmět: RE: odpusť nám naše dluhy, jako jsme i…
16.02.20 23:40:52 | #1190 (1)

Aby to bylo kompletní, tak podobnou myšlenku zaznamenal i Marek:
(Marek 11:25)
A když stojíte a modlíte se, odpusťte druhým všechno, co proti nim máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše provinění vám.“| Předmět: RE: odpusť nám naše dluhy, jako jsme i…
17.02.20 09:33:56 | #1206 (1)

Má-li být naše prosba o odpuštění hříchů upřímná, musíme být schopni si připustit, že hřešíme, a hlavně, že to není v pořádku.
Vybavily se mi dva nesprávné postoje:

  1. Jsem nedokonalý, tak prostě hřeším, co má být?
  2. Když budu hřešit, bude mít Bůh co odpouštět, kvůli tomu přece Kristus zemřel.

K tomu druhému bodu jedno Judovo varování:
(Juda 4)
Vklouzli totiž mezi vás jistí lidé, které Písmo už dávno určilo k soudu. Jsou to bezbožní lidé, kteří nezaslouženou laskavost našeho Boha používají jako omluvu pro nestoudné chování a kteří svými skutky zapírají našeho jediného Majitele a Pána, Ježíše Krista.| Předmět: RE: RE: odpusť nám naše dluhy, jako…
17.02.20 09:47:30 | #1208 (2)

to 2. by som preformuloval: Boh nečaká na môj hriech, aby mohol odpúšťať:-)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy, jako…
17.02.20 09:54:03 | #1210 (3)

Mluvím o nesprávném postoji některých lidí.
Tento "mazlivý" vztah ke hříchu propagoval například hrdy.moravak.| Předmět: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy,…
25.02.20 17:26:37 | #1593 (3)

kde sa vlastne stratil moravák?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: odpusť nám naše dluhy, jako…
17.02.20 10:15:11 | #1212 (2)

naviac, "nezasloužená laskavost" kresťanská náuka odmieta, x-krát sme o tom hovorili...biblická hermeneutika ho nepripúšťa, v prekladoch máme na patričných miestach "milost"...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy, jako…
17.02.20 11:21:41 | #1214 (3)

Biblická hermeneutika používá slovo, které má ve skutečnosti několik významů, ale dosadila si tam úzce specifikovaný význam.
Učenec R. C. Trench v díle Synonyms of the New Testament říká, že chaʹris znamená „přízeň projevenou ze svobodné vůle, bez nároku nebo vyhlídky na odměnu — slovo je tak předem připravené přijmout svůj nový důrazný význam [který je mu dán v křesťanských spisech] ... k vyjádření úplné a absolutní svobody, s níž Bůh projevuje milující laskavost lidem. (Londýn, 1961, s. 158)
Joseph H. Thayer ve svém lexikonu říká: „Slovo [chaʹris] obsahuje myšlenku laskavosti, která někomu udílí to, co si nezasloužil ... pisatelé NZ používají [chaʹris] převážně na tu laskavost, díky níž Bůh projevuje přízeň dokonce i těm, kdo si ji nezaslouží, díky níž hříšníkům odpouští jejich přestupky a zve je, aby prostřednictvím Krista přijali věčnou záchranu.“ (A Greek-English Lexicon of the New Testament, 1889, s. 666) Chaʹris úzce souvisí s jiným řeckým slovem, se slovem chaʹri·sma. O něm ve svém díle New Testament Wordbook (1956, s. 29) William Barclay říká: „Celá základní myšlenka slova [chaʹri·sma] je myšlenka dobrovolného daru, který si jeho příjemce nezaslouží, myšlenka něčeho, co bylo člověku darováno, aniž si to zasloužil.“ (Srovnej 2Ko 1:11, Int.)| Předmět: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy,…
17.02.20 13:16:46 | #1216 (3)

pojem "Boží milost" je Pavlova biblická teologie Cirkvi, a má naprosto iný význam ako pojem "Boží nezasloužená laskavost" - ak to nerozoznáte, nerozlišujete, je mi ľúto...je mi jedno, čo si myslia špekulatívni, a tento tak vážny biblický/teologický pojem kamuflujúci niektorí páni mimo Cirkvi...pojem"mi­lost" je definovaná aj v pravoslávií a v protestantizme, tu nie sú žiadne spory - naopak, pojem "milosti" je jednotiacim vieroučným faktorom medzi katolicizmom, pravoslávím, a i protestantizmom - v tomto sme všetci v jednote Pavlovej viery...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
17.02.20 13:24:11 | #1220 (4)

Já to upřesním.
Pavel použil výraz chaʹris, který je do moderních jazyků přeložen jako milost.
Možná by tzo chtělo oficiální definici, co si pod pojmem milost představujete.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
17.02.20 13:33:09 | #1224 (3)

dobre, už som to asi 2x v minulosti urobil, tak to urobím znova - možne dnes večer...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy, jako…
17.02.20 16:26:18 | #1238 (3)

X krát ti Alam ukazoval, že to máte i v Katechismu! *15238*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše dluhy,…
19.02.20 11:04:46 | #1336 (3)

to "milost" nemá nič spoločné s katechizmom ako takým /hoci je v katechizme) je to rozhodujúca náuka ap. Pavla vo svojich listov, hlavne list Rimanom, - tak nezavádzajte.­..stále musíte provokovať, podpichovať, zavádzať, hovoriť nepravdy/polo­pravdy, preto dostávate také odpovede, aké si zaslúžite - priznám sa, postupom času mám problém vás čítať - ženo! - je to vždy tak, keď žena vŕta do biblickej vierouky, dehonestuje kristovu Cirkev...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
19.02.20 14:54:25 | #1340 (4)

Špatně jsi mi rozuměl. Ale to už je jedno, s takovou, jak se tu předvádíš, se mi už o tom diskutovat nechce. *32456*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
19.02.20 15:55:47 | #1344 (3)

presne, kým budete vŕtať bludnými nezmyslami do vierouky, tak radšej so mnou nediskutujte, Bibli proste nerozumiete...kto si zamieňa Božiu milosť s prý Boží nezaslouženou laskavostí (a presadzuje ten druhý pojem) , tak nech radšej mlčí (hlavne žena) , to len svedčí, že Biblii nerozumie - a nech sa modlí...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
19.02.20 17:20:54 | #1346 (3)

zajimave pojednani. Překladatelé vědí, ze milost je **nepřesná **

Výraz „milost“, který (po potlačení Pravoslaví u nás) zahrnul do svého obsahu i překlad řeckého slova cháris (tj. „blahodať“), má v jádru jiný obsah i význam a není přiléhavým překladem řeckého cháris; nejenže odvádí výklad k jinému významu, ale nepostihuje, že se jedná o obdarování, o duchovní energie – posvěcující působení. Pravoslavné učení o nestvořené blahodati je jedním z pilířů pravoslavné věrouky a zkušenost pravoslavných křesťanů s posvěcujícím působením blahodati je neodmyslitelnou součástí dvoutisícileté duchovní praxe Církve (učení o blahodati je neodlučně spojeno se jménem sv. Řehoře Palamy). Proto je nadmíru žádoucí, aby náš církevní jazyk měl opět pojem vyhrazený pro tyto Boží energie stejně, jako ho má řečtina a podle ní staroslověnština.

Podrobněji o tom viz studie: Význam učení o nestvořených energiích a nebo ve slovníku některých pravoslavných pojmů.
Český termín milost se obsahově dostatečně nekryje se spirituálním i teologickým významem pojmu blahodať, ani když slovo milost vnímáme v nejširším jeho významu, jak bylo používáno a chápáno v dřívějších dobách: láska, laskavost, přízeň. (Podotkněme k tomu, že dle lingvistů dnes už slovo milost v současné češtině takto široký význam nemá.)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám naše…
19.02.20 17:46:03 | #1350 (3)

řecké cháris má tak hluboký smysl, ze žádné žádné jediné české slovo ho neobsahne:

Strong's Concordance
charis: grace, kindness
Original Word: χάρις, ιτος, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: charis
Phonetic Spelling: (khar'-ece)
Definition: grace, kindness
Usage: (a) grace, as a gift or blessing brought to man by Jesus Christ, (b) favor, (c) gratitude, thanks, (d) a favor, kindness.
HELPS Word-studies
Cognate: 5485 xáris (another feminine noun from xar-, "favor, disposed to, inclined, favorable towards, leaning towards to share benefit") – properly, grace. 5485 (xáris) is preeminently used of the Lord's favor – freely extended to give Himself away to people (because He is "always leaning toward them").

5485 /xáris ("grace") answers directly to the Hebrew (OT) term 2580 /Kaná ("grace, extension-toward"). Both refer to God freely extending Himself (His favor, grace), reaching (inclining) to people because He is disposed to bless (be near) them.

[5485 (xáris) is sometimes rendered "thanks" but the core-idea is "favor, grace" ("extension towards").]


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť nám…
19.02.20 17:48:00 | #1352 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: odpusť…
19.02.20 19:15:00 | #1358 (3)

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 5485: χάρις

Strong jako 2. bod uvádí milující laskavost

Bible > Strong's > Greek > 5485

◄ 5485. charis ►
Strong's Concordance
charis: grace, kindness
Original Word: χάρις, ιτος, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: charis
Phonetic Spelling: (khar'-ece)
Definition: grace, kindness
Usage: (a) grace, as a gift or blessing brought to man by Jesus Christ, (b) favor, (c) gratitude, thanks, (d) a favor, kindness.
HELPS Word-studies
Cognate: 5485 xáris (another feminine noun from xar-, "favor, disposed to, inclined, favorable towards, leaning towards to share benefit") – properly, grace. 5485 (xáris) is preeminently used of the Lord's favor – freely extended to give Himself away to people (because He is "always leaning toward them").

5485 /xáris ("grace") answers directly to the Hebrew (OT) term 2580 /Kaná ("grace, extension-toward"). Both refer to God freely extending Himself (His favor, grace), reaching (inclining) to people because He is disposed to bless (be near) them.

[5485 (xáris) is sometimes rendered "thanks" but the core-idea is "favor, grace" ("extension towards").]

NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. word
Definition
grace, kindness
NASB Translation
blessing (1), concession (1), credit (3), favor (11), gift (1), grace (122), gracious (2), gracious work (3), gratitude (1), thank (3), thankfulness (2), thanks (6).

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 5485: χάρις

χάρις, χάριτος, accusative χάριν, and twice in L T Tr WH the rarer form χάριτα (Acts 24:27; Jude 1:4) which is also poetic (cf. Alexander Buttmann (1873) Ausf. Spr. i. § 44 Anm. 1; (WHs Appendix, 157{b}; Buttmann, 13 (12))), accusative plural χάριτας (Acts 24:27 R G), ἡ (χαίρω), from Homer down, Hebrew חֵן, grace; i. e.

  1. properly, that which affords joy, pleasure, delight, sweetness, charm, loveliness: grace of speech (Ecclesiastes 10:12; Sir. 21:16 Sir. 37:21; Homer, Odyssey 8, 175; τῶν λόγων, Demosthenes, 51, 9; 1419, 16; χάριτες μωρῶν, verbal pleasantries which the foolish affect in order to ingratiate themselves, Sir. 20:13), λόγοι χάριτος (genitive of quality), Luke 4:22; χάριν διδόναι τοῖς ἀκούουσιν, Ephesians 4:29; ἐν χάριτι, with grace (the substantive, ἅλας being added; see Lightfoot), Colossians 4:6.
  2. good-will, loving-kindness, favor: in a broad sense, χάρις παρά τίνι, Luke 2:52; ἔχειν χάριν πρός τινα, to have favor with one, Acts 2:47; χάρις ἐναντίον τινας, Acts 7:10; (χάριν κατά τίνος αἴτεσθαι ὅπως (which see II. 2), Acts 25:3 (but others refer this to 3 b. below)); χάρις (of God) ἐστιν ἐπί τινα, attends and assists one, Luke 2:40; Acts 4:33; χάριν (χάριτα) χάριτας κατατίθεσθαι τίνι (see κατατίθημι), Acts 24:27; Acts 25:9; favor (i. e. act of favoring (cf. Winer's Grammar, § 66 at the end)), 2 Corinthians 8:4. χάρις is used of the kindness of a master toward his inferiors or servants, and so especially of God toward men: εὑρίσκειν χάριν παρά τῷ Θεῷ, Luke 1:30; ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, Acts 7:46; τοῦτο χάρις ἐστιν, this wins for us (God's) favor (R. V. is acceptable), 1 Peter 2:19; with παρά Θεῷ added, 1 Peter 2:20; παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ, to be committed or commended to the protecting and helping favor of God, Acts 14:26; Acts 15:40. The apostles and N. T. writers at the beginning and end of their Epistles crave for their readers the favor (`grace') of God or of Christ, to which all blessings, especially spiritual, are due:

n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 19:22:48 | #1366 (3)

Pardon, vlezlo mi tam fšechno, mazejte ......


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 09:00:19 | #1404 (3)

Visitor je hodně mimo!!!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 13:29:27 | #1438 (3)

Kam míme mazat? *500* *3761*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 16:28:39 | #1450 (3)

Kolik chces...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 16:36:19 | #1456 (3)

I kdyz tato část je dobrá....
2. good-will, loving-kindness, favor: in a broad sense, χάρις παρά τίνι, Luke 2:52; ἔχειν χάριν πρός τινα, to have favor with one, Acts 2:47; χάρις.
PRIPOUSTI PREKLAD MILUJICI LASKAVOST


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 13:03:27 | #1498 (3)

Visitor je pridrzly
Když neví co odpovědět, začne utočit na pisatele....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 13:07:05 | #1500 (3)

rosé, máš tam 8 nicneříkajících komentářů po Vizitorovi a teprve pak že Vizitor je přidrzlý. Poč to nenapíšeš hned a těch osm komentářů nevynecháš jednoduše. Bylo by to mnohem přehlednější.


134
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.02.20 04:52:46 | #1510 (3)

Tobe to nic nerika, vetsine ano...


n/a
n/a

| Předmět: Dej nám chléb na dnešní den
16.02.20 11:36:59 | #1092

Tak budeme pokračovat.
Možná se nám konečně podaří udržet téma. Dnes by to neměl být problém.

‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám chléb na dnešní den  a odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my odpustili svým dlužníkům. A nedovol, abychom podlehli pokušení, ale osvoboď nás od toho zlého.| Předmět: RE: Dej nám chléb na dnešní den
16.02.20 11:56:33 | #1104 (1)

proč by nás měl osvobodit od zlého,když to zlé sám stvořil?
Čím by jsme si to zasloužili??
Nikdo - příslušníci žádné skupiny,žádné sekty,žádné církvi se nechovají tak,aby jim bylo "odpuštěno".
Ani vám.
*33684*


91
n/a

| Předmět: RE: RE: Dej nám chléb na dnešní den
16.02.20 12:14:08 | #1108 (2)

Jedno po druhém, Dalko.
Text, o kterém uvažujeme, je vždy zdůrazněn červeně.
Nepředpokládal jsem, že to bude třeba vysvětlovat.