Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 34003x
Příspěvků:
4415

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: 10. nisan, události během dne
04.04.20 08:12:09 | #3315

Budu sem dávat biblické texty, které popisují události několika posledních dnů Ježíšova pozemského života.

Marek 11:12–19
Když příští den odcházeli z Betanie, dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník, který měl listí. Šel se tedy podívat, jestli na něm něco nenajde. Ale když k němu přišel, nenašel nic než listí, protože nebylo období fíků. A tak mu řekl: „Ať z tebe už nikdy nikdo nejí ovoce.“ Jeho učedníci to slyšeli.
Pak přišli do Jeruzaléma. Ježíš vstoupil do chrámu a začal vyhánět ty, kdo tam něco prodávali a kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků a lavice těch, kdo prodávali holubice, a nikomu nedovolil, aby přes chrám něco přenášel. A vyučoval je: „Není napsáno ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy‘? Ale vy jste z něho udělali lupičskou jeskyni.“ Když to slyšeli přední kněží a znalci Zákona, začali hledat způsob, jak ho zabít. Báli se ho totiž, protože celý zástup žasl nad jeho učením.
Když nastal večer, odešli z města.


n/a
n/a

| Předmět: RE: 10. nisan, události během dne
04.04.20 08:52:04 | #3320 (1)

Proč Ježíš proklel neplodný fíkovník, když čas fíků ještě nebyl?
Fíkovník nejprve odkvete a nasadí na plody, a teprve potom raší listy.
Takže olistěný fíkovník vypadal jako raný a daly se u něho očekávat plody.
Myslíte, že to Marek zaznamenal i z jiného důvodu než jako "veselou historku z natáčení"?


n/a
n/a
 #3315 

| Předmět: RE: RE: 10. nisan, události během dne
04.04.20 13:19:43 | #3353 (2)

Židovský národ se chlubil svým poznáním, zvláštní Boží přízní ,ale nedělili se o tyto velké dary s ostatními , jak si to Bůh přál. Vystavovali své nádherné větve a listí , ale nenesli ovoce. To prokletí stromu je varováním i pro naši dobu. Je výstrahou všem církvím , náboženským společnostem i každému křesťanu.Někdy se podobáme krásnému neplodnému fíku. Zdůrazňujeme své poznání, ale chybí nám pokání a pravá víra. Tvrdíme, že ctíme Boží zákon, ale poslušnost je nám cizí. Zachováváme náboženské obřady, ale chybí nám pokora, láska a dobrota. Prokletím fíkovníku Kristus ukázal, jak se mu prázdná okázalost oškliví.


24
n/a
 #3320 

| Předmět: RE: RE: RE: 10. nisan, události během…
04.04.20 13:24:38 | #3354 (3)

To je skvělý výklad Niko, ještě jsem ho neslyšela.


50
n/a
 #3353 

| Předmět: RE: RE: RE: 10. nisan, události během…
04.04.20 13:43:41 | #3358 (3)

Fakt pěkné. Dík. *20832*
A konečně něco k věci - namísto handrkování, kdo kdy komu co...


n/a
n/a
 #3353 

| Předmět: RE: RE: RE: 10. nisan, události během…
05.04.20 08:07:00 | #3395 (3)

Opravdu moc hezká úvaha. *14503*
Podobnou myšlenku vyjádřil i Jan Křtitel, jenže ten se s tím nepáral.
(Mat 3:7-9)
Když zahlédl mnohé z farizeů a saduceů, jak přicházejí ke křtu, řekl jim: „Vy potomstvo zmijí, kdo vám naznačil, abyste uprchli před přicházející zlobou? Neste tedy ovoce, které přísluší pokání; a neopovažujte se říkat si: ‚Máme za otce Abrahama.‘ Říkám vám totiž, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů.


n/a
n/a
 #3353 

| Předmět: Efezanům 6:4
01.04.20 21:32:17 | #3214

"Efezanům 6:4"
A vy otcové, nedrážděte své děti, ale dál je vychovávejte v kázni a v Jehovově myšlenkovém usměrňování.


n/a
n/a

| Předmět: Matouš 23:5-10
31.03.20 08:33:18 | #3193

Matouš 23:5-10
Všechno dělají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují svá pouzdra s úryvky Písma, která nosí pro ochranu, a prodlužují si třásně oděvů. Mají rádi nejčestnější místa na večeřích a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když je lidé zdraví na tržištích a oslovují Rabbi. Ale vy si nenechte říkat Rabbi, protože Učitele máte jen jednoho a vy všichni jste bratři. A nikoho na zemi nenazývejte otcem, protože máte jen jednoho Otce, toho nebeského. Ani se nenechte nazývat vůdci, protože váš Vůdce je jen jeden, Kristus.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 09:51:56 | #3194 (1)

vidím, že ste účelovo (vzhľadom na vedľ. forum) zvolili tento text - takže, aký je váš komentár?:-)


n/a
n/a
 #3193 

| Předmět: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 09:57:16 | #3195 (2)

Účelově? *19364* Za jakým účelem? *3312*


n/a
n/a
 #3194 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 10:00:02 | #3196 (3)

franto ví, vy nemusíte...


n/a
n/a
 #3195 

| Předmět: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 12:46:13 | #3201 (1)

Ježíš varuje před formálností a okázalostí v uctívání.

1. Pouzdra s úryvky Písma (fylakteria) byly kožené schránky se 4 pasážemi Zákona. Začaly se používat po návratu ze zajetí, původně si je muži upevňovali při ranní modlitbě, ve svátečních dnech a o Sabatu. Bylo to na základě chybného doslovného pochopení pasáže v 5. Mo 6:6-8. Farizeové si z toho nejen udělali předmět v soutěženív okázalé zbožnosti, ale dokonce to používali jako talisman.
Navíc se o těch, kdo fylakteria nenosili vyjadřovali pohrdavě.

2. Okázalost v projevu, vyžadování projevů mimořádné úcty. záliba v titulech, to vše ukazovlo na povrchnost v uctívání zaměřeného na vnější projevy.


n/a
n/a
 #3193 

| Předmět: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 13:14:42 | #3202 (2)

OK, ale to bolo u farizejov (v SZ), - aký to má vzťah k NZ, k NZ-ákonnému kňazstvu?, - to SJ chcú tvrdiť (zdá sa, že je to zámer SJ v tejto časti diskusie), že špecifické jednoduché oblečenie (a liturgické rituály) kňazov, či pastorov (v protestantizme) je to, čo poznáme u kňazov SZ s ich praktikami "zbožnosti"? - čo máte za lubom?, čo sa chce tým povedať?..


n/a
n/a
 #3201 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 13:40:18 | #3203 (3)

Kde se píše o NZ-kněžstvu?

Ano, mám na mysli okázalé exhibování v nejrůznějších církevních rituálech, manipulace s monstrancemi a další věci. Všechny ty předměty musí být co nejhonosnější, že?
A to "špecifické jednoduché oblečenie", to měl být vtip, že?

Líbání prstenů, vzdávání nejrůznějších poct, které u papeže mají často charakter masové hysterie.
A tituly? Jak je kdo nazýván v písmném styku, a jak "skromně a neokázale" má být označován v osobním kontaktu. Celá webová stránka je o tom. Všichni ti monsignorové, eminence, excelence... *735*

A ty máš tu drzost nám otloukat o hlavu "drahé kravaty"?


n/a
n/a
 #3202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 14:30:51 | #3204 (4)

myslím, vidím u vás naprostý deficit v chápaní kresťanských (hlavne liturgických) rituálov:

  • tie nie sú okázalé, ony sú predpísané a zaužívané stáročia Cirkvou (tradícia), a nie sú to honosné predmety, - okrem monštrancie - tá je obyčajne zo zlata alebo ide o nejaký kov potiahnutý zlatom (čo je v Cirkvi znak vrcholnej úcty Krista v sviatosti oltárnej - svätostánku),
  • áno, ide o jednoduché oblečenie (biela dlhá košeľa, omšový ornát (ornát je len pri liturgii); kňaz má obyčajne 4 ornáty, na ktoré sa vo farnostiach zložia veriaci pri jeho vysviacke, alebo ich ušijú rehoľné sestry (ornáty nie sú drahé),
  • pápež (i biskup diecézy) má len jeden zlatý prsteň (dnes má zlatý prsteň každý ženatý/vydatá), a isto asň 50% ľudí/hlavne žien ,.. - pápežov prsteň je prsteň hlavy pozemskej Cirkvi s pečaťou, - ak ho veriaci políbí (nemusí to robiť, nie je to príkaz, ani odporúčanie), tak to robí z úcty k Cirkvi, akoby líbal Cirkev, nie pápeža, - pri tom nie je žiadna hysterie, vymýšľate si, - naopak, pokora pápeža/biskupa i veriacich (ktorý pri "líbání! často stiahne ruku, ak nejaká, hlavne staršia dáma, robí okolo toho príliš rozruch, a pod.,
  • tie tituly v oslovovaní cirkevných hodnostárov sú historické, symbolické, nemajú žiadny účel, nikto si to vecne nevšíma - podobne, ako keď pri promócii sú univerzitní hodnostári (rektor, dekan fakulty) oslovovaní titulmi "vaša magnificiencia, spectabilita, honorabilita, a pod.
  • nerobte z komára somára, účelovo si vymýšľate, za každú cenu dehonestovať Cirkev, jej hodnostárov, je to od vás nefér...som presvedčený, že to, čo Cirkvi v týchto veciach vyčítate, sám tomu ne veríte...

n/a
n/a
 #3203 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 15:03:03 | #3206 (5)
  • každý kňaz farnostii má 1-2 obyčajne pozlátené kalichy, na ktoré sa tiež zložia farníci...

n/a
n/a
 #3204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 18:48:10 | #3207 (6)

Na kolik pohárů se Ježíšovi následovníci složili Pavlovi? *19831*


n/a
n/a
 #3206 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5…
02.04.20 14:11:35 | #3220 (7)

aj prví kresťania (čítame v Písme) sa v cirkvách skladali (robili zbierky) na potreby miestnej/mestskej/o­blastnej cirkvi, ako aj na potreby ich predstaviteľov...


n/a
n/a
 #3207 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
03.04.20 10:06:49 | #3278 (8)

JO TO JO. V DOBÁCH HLADOMORU SE SKLÁDALI NA JÍDLO PRO SVÉ BRATRY. NIKOLI NA ZLATÉ POHÁRY "PŘEDSTAVENÝCH". *18535*


n/a
n/a
 #3220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 10:09:32 | #3280 (9)

to přece můžeme říct my i o vás, žejo. Vaši bratři se skládají na živobytí vaších představených, na jejích vybavení, auta etc. Tahle argumentace nevede k porozumění.


50
n/a
 #3278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 17:47:12 | #3307 (10)

jo, a chceli by sme vidieť tie autá/značky...iste v Európe nie sú etablované...bol som v USA a videl som tam desiatku značiek, ktoré som v živote nevidel...


n/a
n/a
 #3280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 19:01:47 | #3209 (5)

To je přesně ono - všechno je to uměle vytvořená tradice, úplně stejně jako u farizejů.
Pompézní roucha a rituály, davy tlačící se, aby na papeže mohli aspoň sáhnout, to je kolorit, který by Ježíše nejspíš přiměl, aby to znova vyčistil.
Nejde o to, jak si nechávají říkat univerzitní autority. Ty nejsou povinny se řídit Kristovými naomenutími.

Podívej, visitore, vůbec bych to neřešil, je to vaše věc, čím se necháváte zaslepovat.
Nemohu ale strpět, aby ses s takovou porcí másla na hlavě navážel do našeho vedoucího sboru a vysmíval se jejich kravatám a oblekům.


n/a
n/a
 #3204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 21:27:48 | #3210 (6)

No přesně, Abuko!!! *20832*


n/a
n/a
 #3209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
02.04.20 10:27:06 | #3217 (6)

Na tom právě nic pompézního neni. Visitor to srozumitelně vysvětlil. Děláš z komára somára.


-52
n/a
 #3209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5…
02.04.20 12:26:55 | #3218 (7)

Okázalost a pompa, vytváření planých rituálů svázaných mnoha předpisy. Tím se vyznačovalo chování a učení farizeů, počínaje oblečením, přes různé tituly, a konče obřadnými modlitbami, a třeba rituálním mytí rukou.
Stejně jako kněží pohanských náboženství a kultů se farizeové toužili odlišit od "prostého lidu".
Já totéž nacházím u katolické církve.
Nemusíš se mnou souhlasit, klidně si ponech svůj názor


n/a
n/a
 #3217 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
02.04.20 13:42:55 | #3219 (8)

Samozřejmě když chceš vidět v obřadném oblečení a titulech okázalost a pompu, tak jí tam uvidíš. Pokud nepostřehneš účel rituálů, budou pro tebe plané a zbytečné. S tím se nedá nic dělat. Ovšem ty charakteristiky tam vkládáš ty.


-52
n/a
 #3218 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 10:08:37 | #3279 (9)

Ty jsi tak krásně ohebný, Součte! Chtěla bych vidět, jak by ses vyjadřoval, kdyby tohle byl problém svědků Jehovoých! *15238*


n/a
n/a
 #3219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:00:13 | #3288 (10)

Ty jsi tak krásně méněcenná...


-52
n/a
 #3279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 14:10:20 | #3295 (11)

Gentleman každým coulem! *34689*


n/a
n/a
 #3288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
02.04.20 17:43:30 | #3225 (8)

Naopak, ŘKC se mi jeví (po zkušenostech) ta nejotevřenější a zcela svobodná církev. žádná pompa a nic svázaného. Vy mi přijdete (z toho co tady čtu) mnohem svázanější. Margo mi kvůli nevinnému slovu (opravdu hloupost) vymaže celý komentář...prostě rituál na entou. V podstatě o nic nejde, ale netvrďte tady že ŘKC je svázaná :-) Neznám otevřenější a vřelejší křesťansskou skupinu. Alespoň u nás, nikdo nikomu nic nepřeedepisuje ani nezakazuje.


50
n/a
 #3218 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 21:50:16 | #3228 (9)

To nebylo slovo nevinné, ale sprosté. *3820*


n/a
n/a
 #3225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:53:23 | #3362 (10)

slovo sprosté? no teda, to koukám!


50
n/a
 #3228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:06:57 | #3366 (11)

A ne snad? Řešily jsme to spolu.


n/a
n/a
 #3362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:08:51 | #3368 (12)

jistě, řešily. Mávla jsem nad tím rukou, o nic nešlo. Ale že by to slovo bylo nějak urážlivé...možná pro přecitlivělé.


50
n/a
 #3366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:19:52 | #3376 (13)

Tedy nevím, Ratko, jak to máš ty, ale pro mě tohle slovo patří mezi nejsprostší. Prostě na tomhle fóru ho nechci.


n/a
n/a
 #3368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:22:10 | #3377 (14)

pro mě je sprosté významem. nikoliv zvukomalebností. ale nebudu ho psát když si to nepřeješ. Nevím jak vyjádřit tuto konkrétní lidskou vlastnost lépe :-)


50
n/a
 #3376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:23:40 | #3379 (15)

dívala jsem se teď ve slovníku, možná by se to dalo vyjádřit slovem vychytralý, vychytralost. Ale není to ono.


50
n/a
 #3377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:27:27 | #3381 (16)

Já vím, co jsi tím myslela. Ale použila jsi sprostý výraz. Mohla jsi napsat "vyčuranost", jak jsme se pak shodly, což by už bylo akceptovatelné, ale tys to už chtěla nechat být.


n/a
n/a
 #3379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:31:20 | #3385 (17)

jenže vyčuranost je taky od škaredého slova. Tedy nijak bych si tím nepolepšila. Teď mám ze všecky tři vnoučata, nejmenší už chodí lulat sám, a hajá v postýlce a já u něj bdím aby se nepolulal až se vzbudí. A tak mě napadlo, že bych mohla říct vylulanost. Ale pokud někkoho označím jako vylulaného.... tak právě seskočil ze záchodu.:-)


50
n/a
 #3381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:42:48 | #3387 (18)

Stejnou kvylitu mají i obě další uvažovaná slova - akorát jsou různě sprostě či nesprostě vyjádřena. Ty mi prostě NECHCEŠ rozumět. *21943*


n/a
n/a
 #3385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:48:49 | #3388 (19)

no nechci, pro mě jsou to všecko stejná slova, slovo čurání (vyčurat) má i vulgární výraz v mužském pohlavním údu. raději to nepíšu, protože mi již bylo vytknuto že jsem to slovo použila, aniž bych si uvědomovala že je to neslušné. TAkže podvědomě se tomuto slovu vyhýbám. Pokud je něco sprosté, tak je to sprosté ve všech variantách. Nemohu přece předstírat, že slvovo čurat je v poho a slovo čura(.) již v poho není.


50
n/a
 #3387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:53:23 | #3389 (20)

Trochu citu do toho, prosím.


n/a
n/a
 #3388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:55:35 | #3390 (20)

Co je na tom sprostého? Jak by se to mělo napsat jinak?


-52
n/a
 #3388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:58:18 | #3391 (21)

My si s Margo rozumíme :-) a našlapuji měkce jak kočička kolem mlíčka.


50
n/a
 #3390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 15:12:44 | #3392 (22)

takhle? *17952*


-52
n/a
 #3391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 15:17:36 | #3393 (23)

jojo, jen tak lehce ťapičkuju


50
n/a
 #3392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 15:22:59 | #3394 (24)
*30434*

-52
n/a
 #3393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.20 14:14:36 | #3398 (24)

Ovšem šlo by to ještě lehčeji... *3476*


n/a
n/a
 #3393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5…
02.04.20 21:45:18 | #3227 (7)

Jasně, Součte. Pompézní jsou saka a kravaty. *2*


n/a
n/a
 #3217 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
02.04.20 14:20:13 | #3221 (6)

ja nemôžem zasa strpieť, ako sa navážate do reálií KC, ako sa ju za každú cenu snažíte dehonestovať, i vyťahovaní úplne nepodstatných cirkevných potrieb (moštrancia, oblečenie kňaza, prsten pápeža/biskupa kalichy, a i.) ...najprv to urobíte (atak) , a následne akože se omlouváte, je to nefér...- mimochodom, to sú veci vo vlastníctve Cirkvi (uzavreté v sakristiách, Bohostánku, a i.), nie sú osobným vlastníctvom kňaza - na rozdiel od vašich predstaviteľov...


n/a
n/a
 #3209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
02.04.20 15:01:28 | #3224 (6)

A tradice ani není uměle vytvořená. Tradice je jednoduše nějaká generace trvající praxe. Neni na tom nic umělého.


-52
n/a
 #3209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5…
02.04.20 17:45:55 | #3226 (7)

Součte, souhlas. Tradice je generace překračující řád. Kdyby tradice nebyla, muselo by se všecko znovu a znovu vytvářet. Tradice předává dílo lidských rukou a umu, z generace na generaci


50
n/a
 #3224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
02.04.20 22:32:21 | #3231 (8)

Ratko, není tradice jako tradice.
Některá tradiční ustanovení (teď si nevybavuji která) byla Bohem dokonce zahrnuta do Zákona.
Naproti tomu Ježíš řadu tradic odsoudil.
(Marek 7:6-9; 13)
Řekl jim: „Izajáš o vás, pokrytcích, vhodně prorokoval, jak je napsáno: ‚Tento lid mě ctí rty, ale jejich srdce je ode mne daleko vzdáleno. Je marné, že mě stále uctívají, protože jako nauky vyučují lidské příkazy.‘ Opustili jste Boží přikázání a pevně se držíte lidské tradice.“ Dále, přikročil k tomu, aby jim řekl: „Obratně dáváte stranou Boží přikázání, abyste se drželi své tradice.
...
Svými tradicemi, které předáváte druhým, tak prohlašujete Boží slovo za neplatné. A takových věcí děláte hodně.“

Jestliže si tedy církev libuje například ve všelijakých titulech, činí neplatnými Ježíšova slova:
(Matouš 3:8-10)
Ale vy si nenechte říkat Rabbi, protože Učitele máte jen jednoho a vy všichni jste bratři. A nikoho na zemi nenazývejte otcem, protože máte jen jednoho Otce, toho nebeského. Ani se nenechte nazývat vůdci, protože váš Vůdce je jen jeden, Kristus.


n/a
n/a
 #3226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 22:38:51 | #3232 (9)

A jak tedy třeba máme říkat svým zploditelům mužského pohlaví?


-52
n/a
 #3231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 22:45:49 | #3233 (10)

Co myslíš, soucte:
Skutečně Ježíš káral farizeje za to, že jim jejich děti říkaly "otče"?
Nebylo v tom něco jiného?


n/a
n/a
 #3232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 22:58:41 | #3234 (11)

"otče" neříkají jenom děti.
A co jiného?


-52
n/a
 #3233 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 23:05:35 | #3235 (12)

Otcem nemáme nikoho nazývat, to je jiné než že rodným otcem někdo je.


n/a
n/a
 #3234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 23:13:27 | #3236 (12)

Ano, neříkají.
To oslovení se díky tradici stalo titulem.
Právě to Ježíš odsoudil.


n/a
n/a
 #3234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 23:20:35 | #3237 (13)

Díky jaké tradici? To slovo bylo titulem odjakživa.


-52
n/a
 #3236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 23:26:19 | #3238 (14)

Proč tedy Ježíš své učedníky nabádal, aby toto oslovení nepoužívali?


n/a
n/a
 #3237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 23:31:55 | #3239 (15)

Protože mají být všichni "bratři".


n/a
n/a
 #3238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 00:12:27 | #3241 (16)

a sestři


-52
n/a
 #3239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 07:42:58 | #3244 (17)

Ježíš to "sestři" rozšířil na :"Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“


n/a
n/a
 #3241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 00:11:45 | #3240 (15)

Protože tehdy se tímto slovem oslovovali náboženští učitelé (rabbi), kteří si uzurpovali autoritu a respekt, namísto aby je přenechávali Bohu. Ježíš tu prostě jen říká, že všichni jsme si rovni.


-52
n/a
 #3238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 07:55:24 | #3247 (16)

No přesně tak. Takže když dáš hlavě církve titul "svatý otec", jde právě o tento případ.


n/a
n/a
 #3240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:07:43 | #3253 (17)

nemyslím že je to oficiální titul, spíše lidová tvořivost :-)


50
n/a
 #3247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:08:46 | #3255 (18)

Ale farníkům se taky říká : Otče..


n/a
n/a
 #3253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:12:21 | #3256 (19)

Tak se říká místním kaplanům, to ale není "svatý Otec", je to normálně páter - otec, ten co vede své stádo. místní farář :-) Pokud je toto oslovení špatně, tak to se nedá nic dělat. Já říkám pan Novotný, protože otče mi přijde divné... ale pokud si někdo na to zvykne, nevidím v tom žádný problém.


50
n/a
 #3255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:14:13 | #3258 (20)

Je to porušení nařízení že nemáme nikoho na zemi oslovovat otče.


n/a
n/a
 #3256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:19:37 | #3260 (21)

nařízení? pokud bereš slova Bible takhle tak nařízení jo,... v běžném neformálním životě se ale neřídíme nařízním nýbrž důvěrnm vztahem. A tak se může stát že se neformálně osloví důvěrný kněz otče, protože k němu mají farníci důvěru, mohou mí říct taky bratře nebo xy. Jsou to prkotiny.


50
n/a
 #3258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:24:39 | #3262 (22)

(Matouš 23:9)
A nikoho na zemi nenazývejte otcem, protože máte jen jednoho Otce, toho nebeského.

Ježíšova slova nejsou prkotiny.
To je přesně to, před čím Ježíš varoval. Takto se "kvůli tradici činí Boží slovo neplatným".


n/a
n/a
 #3260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:27:36 | #3263 (23)

takže ty jsi abuko svého otce nikdy nenazýval otcem. Pokud to bereš takhle doslovně tak ano, máš pravdu. Je to tam napsano. Tímto téma ukončuji jak vyřízené.


50
n/a
 #3262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:44:45 | #3267 (24)

Mezi nazýváním a skutečností je rozdíl.


n/a
n/a
 #3263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:19:52 | #3294 (21)

Ježíš samozřejmě nezakázal používání toho slova, to by ani nedávalo smysl. Zakázal ho používat v určitém významu.


-52
n/a
 #3258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 14:26:43 | #3298 (22)

Ano, přesně tak.


n/a
n/a
 #3294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:44:35 | #3266 (18)

Otevřela jsem internet. Hned první na mě vykouklo:

František (papež) – Wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/františek-(papež)

V roce 2016 Svatý Otec navštívil Mexiko...

Obrázky svatých otců:
https://obrazky.seznam.cz/?q=svat%C3%BD%20otec&fulltext&mm=2&sourceid=fulltext&thru=hint#utm_content=ncobrazky&utm_term=svat%C3%BD%20otec&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

https://magazin.aktualne.cz/kuriozity/pokud-je-ve-mestepapez-odpusti-si-italove-sex-ukazala-studie/r~17c6763831fb11eab1410cc47ab5f122/

Svatý otec Benedikt XVI. v Brně
brno.biskupstvi­.cz/papezvbrne

Papež v Brně. Svatý otec Benedikt XVI. navštíví Brno v neděli 27. září 2009

Nalezené články - Rádio Vaticana
www.radiovaticana.cz › hledat › telo=otec
Hlavní stránka. Zprávy. Svatý otec ... Svatý otec: O blahoslavenstvích – Blahoslavení čistého srdce · Publicistika: Požehnání, které rozčísá temnoty strachu

A další a další... *24611*
Papež jako antikoncepce. Pokud je ve městě Svatý otec, odpustí si Italové sex


n/a
n/a
 #3253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:45:37 | #3268 (19)

není to oficiální oslovení.


50
n/a
 #3266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:49:38 | #3269 (20)

Nazývání taky není oficiální oslovení:-).


n/a
n/a
 #3268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:52:31 | #3271 (21)

pokud chceš abych ti odpovídala, vyjádři se prosím srozumitelně. Nerozumím co chceš říct.


50
n/a
 #3269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:51:35 | #3270 (20)

v článcích pod tím se mluví o papeži Františkovi. Dívala jsem se i na oficiání oslovení, není tam oslovení "svatý otec". Už jsem potvrdila abukovi že otec se podle bible nemá říkat ani vlatnímu otci, ani farářovi ne, jediný Otec je na nebessích.


50
n/a
 #3268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:56:11 | #3272 (21)

Neříkat vlastnímu otci otče by bylo popírání skutečnosti, proč se asi říká nevlastním otcům otčím?
Rozlišuje se to.
Nazývat je dávat někomu název.


n/a
n/a
 #3270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 09:00:51 | #3273 (22)

můj syn vyženil vnuka a ten mu říká otec. Prostě se to tak říká.... zvyk. i když není jeho otec. Z mého pohledu je důležité si uvědomit že duchovně je naším Otcem Bůh... zde na zemi je ale otec pokrevní otec, kukaččí otec, otčím, ale může se tak oslovit i farář (a nemusí). Je důležité vědět že naším otcem je Bůh na nebesích a to skrze Krista našeho Pána.


50
n/a
 #3272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 09:05:04 | #3274 (23)

Kdo se seznámí s Písmem tak se nazývánímu otče vyvaruje, tedy že by jsme byli v nebi a říkali tam farníkům otče tak by mohl nastat zmatek.


n/a
n/a
 #3273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 09:20:00 | #3277 (24)

Nemám s tím problém. Myslím že je to spíše nejistota jak oslovovat fařáře či kaplana. Pane děkane je asi nejlepší.


50
n/a
 #3274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:13:37 | #3291 (25)

Ja to vidím v každém filmu, jinde k tomu ani nemám moc příležitost.


n/a
n/a
 #3277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:15:45 | #3293 (26)

Oprava : slyším:-).


n/a
n/a
 #3291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 09:15:32 | #3275 (23)

Ano, to je důležité vědět, ovšem daleko důležitější se zařídit se podle toho.
Tohle je zajímavé čtení:
https://cirkevnihistorie.estranky.cz/clanky/znaky-a-tituly-katolickych-duchovnich.html

Mimo jiné je tam jasně uvedeno:
Každý katolický kněz je nazýván titulem "otec".
Erby, obleky, klobuky, tituly... krása pohledět.


n/a
n/a
 #3273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 09:18:30 | #3276 (24)

jasně P. jako pater


50
n/a
 #3275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:15:30 | #3292 (17)

Ale kdepak. Tady nejde o samotné používání toho slova. Ježíš tím říká, že v náboženských věcech či ve věci víry nikdo není přední, prominentní, nikdo nestojí výš než někdo druhý, a proto že tak nikoho nemáme vnímat (a tedy ani oslovovat), i když si takové postavení uzurpuje či vynucuje.


-52
n/a
 #3247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 14:26:22 | #3297 (18)

No jasně, Součte, tak jsem to myslela. Papež taky není nijak přední, prominentní, a nepoužívá titul "Svatý ctec" (dokonce s velkým "S") a nestojí výš než ti, co mu padají k nohám, líbají mu ruce a propukají v davové šílenství, když se jim ukáže. Nedokážu si představit lepší příklad k oněm Ježíšovým slovům. *3476*


n/a
n/a
 #3292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 16:10:53 | #3299 (19)

Ano, papež ani kněží se nestaví nad jiné, nestaví se do pozice, že by byli nějak lepší ve vztahu k Bohu a ve víře vůbec. Zastávají jen svůj úřad Božích služebníků. Nedělají to, co Ježíš kritizoval.


-52
n/a
 #3297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 16:20:39 | #3300 (20)

Ale oblékají se jinak a často i honosně.


n/a
n/a
 #3299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 16:44:18 | #3301 (21)

Oblékají se jinak, protože mají obřadná roucha. *32299* Zvláštní obřadná roucha pro kněží ostatně stanovil už Bůh izraelitům ve Starém zákoně.


-52
n/a
 #3300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 21:48:41 | #3309 (22)

No právě, jede se něco co už nemělo by být..máš-li dva pláště..dej jeden tomu kdo nemá žádný..


n/a
n/a
 #3301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 23:10:43 | #3310 (23)

A kdo to zakázal?


-52
n/a
 #3309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 23:17:39 | #3311 (24)

Tak máme být "bratři" no, nemáme mít učitele, rabína, ale Otce jo.


n/a
n/a
 #3310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 08:12:16 | #3316 (22)

KC je ještě ve starém? *19364* Židovčí? *15238*


n/a
n/a
 #3301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 12:15:28 | #3337 (23)

Nežidovčí, jen že zvláštní obřadná roucha nejsou nic proti ničemu.


-52
n/a
 #3316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 12:53:40 | #3341 (24)

Třeba proti skromnosti? Za co Ježíš kritizoval farizeje?


n/a
n/a
 #3337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:16:25 | #3352 (25)

heh, jakým způsobem se v obřadném rouchu projevuje neskromnost?


-52
n/a
 #3341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:47:17 | #3359 (27)

A? V čem je ta neskromnost?


-52
n/a
 #3357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:49:40 | #3360 (28)

Na to si, prosím, odpověz sám. Jako protiváhu si můžeš dát (možná zdánlivě) drahé hodinky našeho bratra z vedoucího sboru a jeho možná na míru šitý oblek. *6094*


n/a
n/a
 #3359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:53:19 | #3361 (29)

Na nic si odpovídat nebudu. Ty tam někde vidíš neskromnost, tak mi ukaž kde.


-52
n/a
 #3360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:06:26 | #3365 (30)

To víš, neodpovídej si. Ignoruj to, zavři oči... Nejsem tady kvůli tomu, abych tě přesvědčovala. *20280*


n/a
n/a
 #3361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:09:22 | #3369 (31)

Ty tvrdíš, ty odpovídej. Jinak je to zase jenom takové plácnutí do vody, jenom aby se něco řeklo proti církvi. Děláš přesně to samé, co vyčítáš Visitorovi.


-52
n/a
 #3365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:18:21 | #3374 (32)

Už jsem ti k tomu napsala dosz, a vím, že to můžu pořád opakovat a dávat další a další podněty, a stejně to nevezmeš, stejně se budeš tvářit nechápavě, a pro mě je to ztráta času. Hluboko do paměti se mi vrylo i tvojr přitakání na vyjádření Trojice obrázkem tří zajíců, i něco takového jsi schopen hájit, když je to za katolictví a proti nám. Už jsem si zvykla, že dokážeš nemít problém vůbec s ničím (tedy kromě SJ), jen cyklovat, cyklovat a cyklovat neplodnou diskuzi... *500*


n/a
n/a
 #3369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:23:22 | #3378 (33)

Nenapsala jsi vůbec nic. Když nejsi schopná vysvětlit, co je na tom neskromného, tak tím dáváš najevo, že tam nic neskromného nelze nalézt a tímhle se jenom pokoušíš z toho vykroutit. *33395*


-52
n/a
 #3374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:28:27 | #3383 (34)

Nevyprovokuješ mě. Přečti si rto od začátku debaty. *3312*


n/a
n/a
 #3378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 14:40:22 | #3386 (35)

O to mi taky vůbec nejde. Zapamatuj si tuto situaci, až zas budeš mít nějaké řeči na Visitora a jiné.


-52
n/a
 #3383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 08:11:13 | #3314 (20)

Já vím, Součte. Špatní a bezchgarakterní jsou jen svědkové Jehovovi... *2108*


n/a
n/a
 #3299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 12:16:42 | #3338 (21)

Když to říkáš...


-52
n/a
 #3314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:06:10 | #3346 (22)
*3422*

n/a
n/a
 #3338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5…
03.04.20 10:10:56 | #3281 (7)

No a proti takovým tradicím právě mluvil Ježíš. Víš proč? Protože se po nějaké generace tvořily z falešných náboženských představ. *33075*


n/a
n/a
 #3224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
03.04.20 17:37:13 | #3302 (8)

nie, práve tradice potvrdzujú pravú vieru! - falošní proroci sú tí, ktorí dehonestujú tradice...niekto múdry povedal: každá tradícia, či je to cirkevná alebo i "pohanská"-prirodzená je dobrá (Boh sa prihováral od počiatku aj pohanom - v prirodzenosti je často skryté dobro), ak sa v dejinách udrží v praxi 50 rokov a viac...tradícia viery v Cirkvi má aj viac ako tisícročné trvanie (keby to bolo zlé, Duch Svätý by to z Cirkvi eliminova), je dar Ducha Svätého, pretože dobré tradície drží pri živote Duch Svätý...


n/a
n/a
 #3281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 08:13:34 | #3317 (9)

Hezká poučka. Jen by ses měl zeptat, co na to pravý Bůh. *24581*


n/a
n/a
 #3302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 12:56:07 | #3342 (10)

iste, Jehova s tým nesúhlasí:-)


n/a
n/a
 #3317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:05:39 | #3345 (11)

Správně. Pravý Bůh Jehova s tím nesouhlasí. Konečně chytrá odpověď. *18432*


n/a
n/a
 #3342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:06:50 | #3347 (12)

však nemôžem do vás len rúbať ako Jánošík do buka *2663*


n/a
n/a
 #3345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
03.04.20 10:16:51 | #3282 (5)

To je neuvěřitelná slepota, Visitore! Zatímco na svědcích Jehovových ti vadí i "drahé kravaty" či hodinky na ruce bratra z vedoucího sboru, tahle katolická pompa ohledně rituálů za pomoci honosných předmětů plných zlata okázalých oděvů kněží ti přijde úplně normálka. No jasně, musíš kopat za svůj tým, i kdybys u toho vypadal směšně. *31007*


n/a
n/a
 #3204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
03.04.20 10:22:04 | #3285 (6)

Nechápu proč to zpochybňuješ, je to služba lidem...kněz slouží tisícům až desettisícům lidí. Nepřijde mi to ani trochu směšné, naopak. Je to důstojné a vytváří to u věřících pozitivní naaladění. amozřejěm ti co nesnáší církev a ateisté, ti to odmítají. Ale neuvědomujísi že nemají nic jiného. že všecko ostatní jsou náhražky.


50
n/a
 #3282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5…
03.04.20 10:31:32 | #3286 (7)

Kdežto práce našich bratrů pro sbory službou lidem není a důstojnosti postrádá jen proto, že bratři nenosí speciální hábity určující jejich hosnosti, ale ovyčejné obleky a kravaty? S jakým odporem se tu o nich Visitor vyjadřoval! Prý byznysmani! Ratko, přemýšlej o celém kontextu naší debaty, a ne jenom o posledním příspěvku.

Je mi jedno, co ve vás vytváří pozitivní naladění, na mě všechno církevní už odmala působilo velmi negativně. Ale to je asi věc názoru.
Právě že si uvedomuju, že mám něco jiného, Ratko. A není to žádná náhražka, ale "perla vysoké hodnoty". Křesťanství není o pompě, zlatu a ceremoniích. *24581*


n/a
n/a
 #3285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
03.04.20 12:06:39 | #3290 (8)

no právě, vyvozuješ něco co není. Tobě je to odporné a tudíž je ti odporně všechno co má s církví něco společného.


50
n/a
 #3286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 14:19:22 | #3296 (9)

Nepsala jsem "odporné", to se týkalo Visitora: "..s jakým odporem se tu o nich Visitor vyjadřoval! Prý byznysmani!" Prosím, neotáčej smysl mých slov. *17622*

Pokud něco v církvi nepokládám za dobré, stojí to na poznání Božího slova, a nikoli na předsudcích.Nes­tavím se automaticky do opozice jen proto, že jde o jiné náboženství, jako to tu dělají mnozí jiní. Prosím, ber to na vědomí.


n/a
n/a
 #3290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 17:41:34 | #3303 (10)

treba skúmať či, a aká skupina si z náíboženstva/viery (naviac vyčleneného, špecifického hodne v nekompatibilite s kresťanstvom) robí biznis, a aký má (i ich rodiny) životný štýl ((treba sa pozrieť na ich majetky a kontá) ...katolícka hierarchia to nie je...


n/a
n/a
 #3296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 07:59:56 | #3313 (11)

To máš pravdu, bohatství katolické církve nesmí být rozmělněno do rodin.
I od toho máte celibát.
O tom byznysu by ses měl rozepsat konkrétně, aby to nevyznělo, že jen trapně pomlouváš. *3467*


n/a
n/a
 #3303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 08:15:16 | #3318 (11)

No tak to trochu prozkoumej. Možná se budeš divit. *16620*


n/a
n/a
 #3303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:14:58 | #3350 (12)

nie je známe, žeby nejaká KC kňaz/biskup mal nejaký majetok, prevážal sa na limuzínach, či mal vlastnú rezidenciu...ak je preložený z nejakej farnosti do inej farnosti, tak všetko tam nechá, odíde s dvoma kuframi a dvoma taškami v kufri auta/jedným taxíkom (aj to väčšinu jeho "majetku" tvoria knihy, viem o čom hovorím, mal som v rodine 3 kňazov, jeden z nich bol otcov brat/strýko, pôsobil vo viacerých farnostiach na Slovensku...


n/a
n/a
 #3318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:16:23 | #3351 (13)

Totéž není známo o nikom z vedoucího sboru nebo členů poboček.


n/a
n/a
 #3350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 13:35:00 | #3356 (13)

A ty máš nějaký přehled o majetcích našich bratrů z vedoucího sboru? Víš, jak se žije v Bételu?


n/a
n/a
 #3350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5…
03.04.20 10:33:12 | #3287 (7)

Ale no!!
Ta honosnost bije do očí.
Tomu Ježíš nekázal.
Takové z chrámu vyháněl.
*3440*


76
n/a
 #3285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
03.04.20 12:05:23 | #3289 (8)

z chrámu vyháněl kupce, pokud se nepletu. Nestrhával chrámovou oponu a neobíjel zdi protože byly moc pěkné. Vadilo mu kupčení v chrámu.


50
n/a
 #3287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 17:42:18 | #3304 (9)

presne, niektorí mudrlanti miešajú hrách s fazolí....


n/a
n/a
 #3289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 15:01:18 | #3205 (4)

Kristus je Veľkňaz podľa rádu Melchizedechovho, a každý kňaz apoštolskej cirkvi je Kristvov kńaz (má svätenie od Krista a apoštolov)...


n/a
n/a
 #3203 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
31.03.20 18:52:05 | #3208 (5)

Kdy se Ježíš stal tím veleknězem, a co znamená, že po způsobiu Melchidezecha?

Kde je v NZ použit výraz kněz v souvislosti s někým z křesťanů?


n/a
n/a
 #3205 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
02.04.20 14:31:44 | #3222 (6)

v NZ je titul (cirkevná fiunkcia) biskup a diakon...kňaz je svätená osoba s nižšou cirkevnou organizačnou a výkonnou právomocou ako biskup, ale má takmer všetku duchovnú právomoc ako biskup, ktorý však nemôže pokryť všetky organizačné a duchovné potreby Cirkevi (v každej farnosti pochopiteľne nemôže byť biskup, kňaz je jeho pomocník v cirkevnej službe, pri vysluhovaní sviatostí a riadenie konkrétnej farnosti)...Cirkev dostala moc ustanoviť si potreby Cirkvi (i vysviacať kňazov) tak, ako sama rozhodne, a to je záväzné aj pre nebo (Mt 16, 18, 19)...


n/a
n/a
 #3208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5…
03.04.20 10:18:45 | #3283 (7)

No jo, stačí jeden jediný, navíc špatně pochopený biblický text, a církev sii může dělat, cokoli se jí zachce, i kdyby to bylo proti Bohu. *24590*


n/a
n/a
 #3222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
03.04.20 17:43:50 | #3305 (8)

co je v Cirkvi proti Bohu? - píšete, ako keď smädný vidí na púšti fatamorgánu...


n/a
n/a
 #3283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 08:16:44 | #3319 (9)

Třeba nějaké ty falešné nauky? *447*


n/a
n/a
 #3305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.20 10:12:36 | #3326 (10)

pak se ale Margo nedivte že s tímto postojem provokujete pravolavnou církev v Rusku. U nás je to celkem v pohdě, můžete ssi povídat co chcete... ale v Rusku si to líbit nenechají.


50
n/a
 #3319