Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 118056x
Příspěvků:
9675

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bůh
08.08.20 01:59:33 | #7929

Kazatel 3:14  
Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat.
A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním.
Co se děje, bylo odedávna, a co bude, i to bylo; a Bůh vyhledává, co zašlo.


5
n/a

| Předmět: Kazatel 8:9
04.08.20 08:57:28 | #7912

(Kazatel 8:9)
To všechno jsem viděl a v srdci jsem uvažoval o všem, co se dělá pod sluncem po celou tu dobu, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho škodě.| Předmět: RE: Kazatel 8:9
04.08.20 13:17:50 | #7914 (1)

Kazatel 12:13  Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej;
na tom u člověka všechno závisí.

*34797*

5
n/a

| Předmět: RE: RE: Kazatel 8:9
04.08.20 17:40:33 | #7915 (2)

Amen a amen!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: Kazatel 8:9
06.08.20 14:49:54 | #7917 (2)

Ano, tak. *20832*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: Kazatel 8:9
06.08.20 16:13:10 | #7918 (2)

ANO!!! Bát se Boha a zachovávat Jeho přikázání. A ne se bát lidí nebo zachovávat lidské výmysly.


63
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Kazatel 8:9
07.08.20 11:41:50 | #7919 (3)

Třeba zákaz svědků v Rusku!
„Musíme poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi.“ (SKUTKY 5:29)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kazatel 8:9
07.08.20 12:22:36 | #7921 (4)

a co vám říká Bůh ? přeci se máme podřizovat světským zákonům ..


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kazatel 8:9
07.08.20 12:49:32 | #7922 (5)

Precti si ty Skutky a pokus se pochopit soulad mezi těma verši. Podřizovat se svetskym autoritám, dokud nepopírám Boží zákony! Úplnou autoritu má jenom Bůh. Chapes plnou oddanost Bohů?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kazatel 8:9
07.08.20 12:50:48 | #7923 (6)

Právo na plnou oddanost, nemá žádná vláda!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kazatel 8:9
07.08.20 12:53:35 | #7924 (7)

Chapes tento rozdíl?

Matouš 22:21
21: „Dávejte* tedy císařovy věci císaři, ale Boží věci Bohu.“


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kazatel…
07.08.20 13:07:36 | #7925 (8)

Římanům 13:1  Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha,  takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud.

neznáš písmo ?!


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.08.20 13:15:08 | #7926 (9)

Ja ano, ale ty nechapes nuance:
„Musíme poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi.“ (SKUTKY 5:29)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.08.20 13:18:36 | #7927 (10)

Boží služebníci vždy uznávali, že podřízenost, kterou podle svědomí dluží nadřazeným autoritám, má meze. Asi v té době, kdy se v Egyptě narodil Mojžíš, nařídil farao hebrejským porodním bábám, aby zabíjely všechny novorozené hebrejské chlapce. Porodní báby však nechávaly děti naživu. Bylo nesprávné, že faraona neposlechly? Ne. Řídily se svým svědomím od Boha a Bůh jim za to požehnal. (2. Mojžíšova 1:15–20)

Chapes, prosím? Úplnou poslušnost může požadovat jen Bůh!
Premyslej! Jinak se stane loutkou v rukou Satana, ten je teď vládcem světa!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 01:56:13 | #7928 (11)

Jan 12:31  Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.
kdo je vládce světa ? probuď se


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 06:06:21 | #7930 (12)

Kdo je tedy panovníkem světa?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 07:47:43 | #7931 (12)

Kdo, Descu? Hořím zvědavostí. *30244*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 07:55:32 | #7932 (13)

Matouš 28:18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 11:18:41 | #7935 (12)

Satan!!!
Probud se!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 05:41:23 | #7943 (13)

co satan ?, ten maximálně obchází jako lev řvoucí a hledá koho by pohltil, ale nevládne světu


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 06:17:02 | #7944 (14)

Modloslužebníků je plnej svět a satan že nevládne světu?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 06:49:34 | #7945 (15)

Kazatel 8:9  To všechno jsem viděl, když jsem si předsevzal zabývat se vším, co se pod sluncem děje v čase, kdy má člověk moc nad člověkem a působí mu zlo.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 08:11:57 | #7949 (16)

To ano, to má. Ale nad tím vším je Ďábel.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 08:14:24 | #7950 (15)

Pravdu máš, Kroky. Nutí dělat lidi včechno jiné než uctívat pravého Boha Jehovu. Odvrací od něho pozornost, jak se dá, a snaží se, aby lidi uspokojovali svoje duchovní potřebypomocí model neje§znějšího druhu.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 08:16:43 | #7951 (16)

Tak ja mám v Bibli že Bůh živých se jmenuje JSEM, ale co už, nebudeme se dotahovat o takovéto maličkosti:-).


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 12:47:53 | #7962 (17)

Bude to tím, že máš Bibli s vygumovaným Božím jménem. A tak ti to nemůže nikdy docvaknout. Leda že bys brala trochu na zřetel, co tady o Božím jménu píšeme my, a občas se mrkna do PNS.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 13:10:42 | #7966 (18)

Má PNS, občas ho cituje, problém je ve špatných brýlích.....
Nedovolí ji vidět!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 17:54:26 | #7971 (19)

Používám občas PNS, protože tam máte docela dobře zpracované křížové odkazy ale jméno Boha jménem Jehova jsem nepřijala, nesedí mi to, neboď JHVH má 4 slabiky, tedy ne jenom 3 a s tím že se poslední slabika nevyslovuje, tak s tím na mne prosim Vás nechoďte:-).


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 19:52:59 | #7976 (20)

OK, nech si svoji clonu. Je to tvoje odpovědnost. Ale takhle těžko pravého Boha poznáš.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 19:54:37 | #7977 (21)

Poznala jsem :-)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 17:49:38 | #7970 (18)

JSEM vygumované není, vy tam máte na tom místě v Exodus 3/14, PROKÁŽI SE BÝT, tak že o jaké gumování jde ?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 08:09:43 | #7947 (14)

(Jan 14:30) Už s vámi nebudu mnoho mluvit, protože přichází vládce světa. A nemá nade mnou moc.

(1. Jana 5:19) Víme, že pocházíme z Boha, ale celý svět je v moci toho zlého.

(2. Korinťanům 4:4) pro nevěřící, kterým bůh tohoto systému zaslepil mysl, aby na ně nezazářilo světlo slavné dobré zprávy o Kristu, který je Božím obrazem.

(Lukáš 4:5–7) Ďábel ho tedy vyvedl na horu a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země. 6 Řekl mu: „Dám ti moc nad nimi všemi i jejich slávu, protože byla dána mně a dávám ji, komu chci. 7 Když se pokloníš a budeš mě uctívat, bude to všechno tvoje.“

To je o kom, Descu?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 08:58:13 | #7956 (15)

Titovi 1:15  Čistým je všechno čisté.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 12:48:52 | #7963 (16)

Třeba i modlářství nebo smilstvo?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:02:02 | #7995 (17)

Lukáš 23:34  Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí."


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 09:13:39 | #7933 (11)

rose píše:
Chapes, prosím? Úplnou poslušnost může požadovat jen Bůh!
Premyslej! Jinak se stane loutkou v rukou Satana, ten je teď vládcem světa!

Výborně rose, tak se nad sebou zamyslete, jakou poslušnost vykazujete vedení člověka a v rukou koho to vlastně jste !


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 11:17:26 | #7934 (12)

Ty premyslej o sobě a svém chování....


n/a
n/a

| Předmět:
03.08.20 09:46:18 | #7909

Tak si ustel v jeslích, paaa


n/a
n/a

| Předmět: 1. Petra 2:21
02.08.20 20:17:26 | #7901

(1. Petra 2:21)
K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám vzor, abyste šli věrně v jeho stopách.| Předmět: RE: 1. Petra 2:21
03.08.20 01:19:43 | #7902 (1)

Matouš 19:24  Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."
Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?"
Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."


5
n/a

| Předmět: RE: RE: 1. Petra 2:21
03.08.20 01:29:55 | #7903 (2)

Římanům 9:15  Mojžíšovi řekl: `Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.´
Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Petra 2:21
03.08.20 03:26:33 | #7904 (3)
| Předmět: RE: 1. Petra 2:21
03.08.20 10:01:19 | #7910 (1)

Z kontextu verše vyplývají dvě věci:

  1. Následovat Ježíše máme i navzdory pronásledování.
  2. Petr ale máme především napodobovat Ježíšovo chování a následovat jeho vyučování v běžných životních situacích.


| Předmět: 1. Timoteovi 6:10
01.08.20 13:38:48 | #7849

(1. Timoteovi 6:10)
Láska k penězům je totiž kořenem mnoha špatných věcí, a protože ji v sobě někteří živili, odvedlo je to od víry a způsobili si mnoho bolestí.| Předmět: RE: 1. Timoteovi 6:10
01.08.20 23:28:32 | #7860 (1)

souhlasim - to chce prestavat davat prachy zboru at je neodvedouod viry a nezpusoby jim bolest. Modle te se zane to staci.


115
n/a

| Předmět: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
02.08.20 13:55:36 | #7887 (2)

Láska k penězům podle tebe spočívá v dávání darů?| Předmět: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
13.08.20 04:24:49 | #8074 (3)

Dávání peněžních darů sboru, může vyvolat u vedení sboru, lásku k penězům. Tak tomu rozumím já.Tak nač je zbytečně vystavovat pokušení?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
13.08.20 04:38:38 | #8077 (4)

Jak jsem si tak povšimla u různých církví vyhlašují různé sbírky peněz když vidí kolem sebe potencionální dárce..jsou v tom velmi aktivní i vynalézaví :-).


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
13.08.20 06:41:40 | #8078 (4)

To je fakt.
A což teprve taková výplata. *3168*| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
13.08.20 09:37:46 | #8087 (4)

Proto se musí číst, k čemu budou finance použity a sbírky musí sbor odsouhlasit. Výplatu nikdo nedostává. Sbor je zrozumen dopisem na nastence, kolik se vybralo a na co, se finance použily. Provoz sálu, tisk a dovoz literatury, fungování pobočky a prekladatelskeho tymu.....


n/a
n/a

| Předmět: RE: 1. Timoteovi 6:10
02.08.20 08:51:18 | #7883 (1)

1 Timoteovi 6:10  Kořenem všeho toho zla je láska k penězům.

kořenem "všeho" zla *5810*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
02.08.20 08:53:30 | #7884 (2)

Ezechiel 28:14  Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.
Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
02.08.20 14:08:31 | #7889 (3)

Obecně se předpokládá, že tato pasáž obrazně mluví o Satanovi. To je příklad toho, co píšu níže. Satan opravdu neměl lásku k penězům, jeho problémem byla žárlivost a touha po moci.
Peníze v duchovním světě jsou bezvýznamné.| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
02.08.20 14:44:09 | #7892 (4)

v duchovní světě neexistuje "měna" ? proč si to myslíš ?
neříká se tomu utopie ? podlož svůj názor písmem


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
02.08.20 15:25:44 | #7895 (5)

Takovými spekulacemi se fakt nemíním zabývat.
Co by mělo být předmětem obchodu duchovních bytostí?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6…
02.08.20 15:56:03 | #7896 (6)

znalosti ? vědomosti ? duchovní růst ?


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
02.08.20 16:00:24 | #7897 (7)

Ano, to se dá nazvat duševním nebo duchovním bohatstvím.
Pokud se nemýlím, tak to Pavel psal o hmotném bohatství, které v duchovní říši opravdu neexistuje.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
02.08.20 16:14:34 | #7898 (7)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
03.08.20 07:28:56 | #7906 (5)

Kde mas v duchovním světě peníze, když tam bytosti nemají ani lidské tělo?
Bůh je duch.....
A andělé?
Andělé jsou někdy nazýváni duchové; duch je totiž neviditelný a mocný. Čteme tedy: „Vyšel nějaký duch a stanul před Jehovou“ a „Cožpak nejsou všichni duchové k veřejné službě?“ (1Kr 22:21; Heb 1:14)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6…
03.08.20 09:35:53 | #7907 (6)

asi tady budu končit, protože stlát oslům na růžích opravdu nehodlám *723*


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
03.08.20 07:23:55 | #7905 (3)

Chebub nemůže být člověk.....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
03.08.20 11:13:24 | #7911 (4)

Oprava- cherub!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: 1. Timoteovi 6:10
02.08.20 14:04:46 | #7888 (2)

Když už se tedy chceš zase "hádat o slova", podívejme se na to v kontextu.
V 9. verši Pavel píše o "bláznivých a škodlivých věcech", které láska k penězům přináší. V následujícím verši na tuto myšlenku navazuje a nepíše proto o všech věcech, ale o všech těch věcech.
Je to i logické, protože existuje dost špatných věcí, které v lásce k penězům původ nemají.| Předmět: Hebrejcům 9:24-26
31.07.20 20:29:55 | #7816

(Hebrejcům 9:24-26)
Vždyť Kristus nevstoupil do svatého místa udělaného rukama, které je napodobením skutečnosti, ale do samotného nebe, aby se nyní za nás objevil před osobou Boha. Není to ani proto, aby se obětoval často, jako velekněz skutečně vstupuje rok co rok do svatého místa s krví, [která] není jeho vlastní. Jinak by musel trpět často od založení světa. Nyní se však zjevil jednou provždy, při závěru systémů věcí, aby odstranil hřích tím, že obětoval sám sebe.| Předmět: RE: Hebrejcům 9:24-26
01.08.20 03:37:59 | #7830 (1)

dokonáno jest


5
n/a

| Předmět: RE: Hebrejcům 9:24-26
01.08.20 07:10:05 | #7835 (1)

Není to "oběť",pokud vím, že za 3 dny vstanu z mrtvých.
Obětí by bylo, kdyby zůstal mrtev jako ti,kteří svůj život obětovali za záchranu jiných - je mnoho takových důkazů o takových obětech. *33684*


91
n/a

| Předmět: RE: RE: Hebrejcům 9:24-26
01.08.20 08:01:31 | #7839 (2)

Smrt mnoha lidí je považována za oběť, přestože měli jasno, že existuje vzkříšení.
Ježíš byl mocná duchovní bytost, už jen to, že se stal člověkem, byla oběť. A to nemluvím o okolnostech jeho smrti.| Předmět: RE: RE: RE: Hebrejcům 9:24-26
01.08.20 08:34:52 | #7842 (3)

Všichni měli jasno?? *33684*


91
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 9:24-26
01.08.20 13:08:53 | #7848 (4)

Mluvíme o těch, kteří se obětovali za víru.
U těch se dá předpokládat, že jasno měli.| Předmět: RE: RE: RE: Hebrejcům 9:24-26
01.08.20 16:53:25 | #7850 (3)

To že se stal člověkem nebyla žádná oběť. *6554*


-77
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 9:24-26
02.08.20 16:17:56 | #7899 (4)

(Filipanům 2:7)
Naopak, zřekl se sám sebe, přijal podobu otroka a stal se člověkem.

a:
Naopak, byla to od mocné duchovní bytosti velká oběť, i když samozřejmě ne ta výkupní.| Předmět: Kain
31.07.20 06:52:43 | #7785

Jak se divate na zivot Kaina popsany v *17163*


115
n/a

| Předmět: RE: Kain
31.07.20 12:41:23 | #7794 (1)

Rád bych věděl kde se "vzala" jeho žena.
Podle všeho on byl homo sapiens sapiens a ona jedna z posledních neandrtálců.
*145*
Jenže "tady" se to "nebere" - člověk existuje jenom 6.024 let.
*33648*


91
n/a
 #7785 

| Předmět: RE: RE: Kain
31.07.20 12:47:51 | #7796 (2)

Myslím, že vysvětlení tady zaznělo už několikrát, takže další opakování by postrádalo smysl a bylo by ztrátou času.


 #7794 

| Předmět: RE: RE: RE: Kain
31.07.20 16:09:03 | #7803 (3)

Ani jsem nečekal reakci.
Vaše vysvětlení je nelogické a středověké.
*65*


91
n/a
 #7796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kain
31.07.20 17:18:32 | #7805 (4)

Ty jsi reakci nečekal, a skutečně žádná nebyla.
Já jsem čekal přesně to, co jsi napsal.
Takže oboustranná spokojenost. *14503*


 #7803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
31.07.20 19:23:01 | #7814 (5)

Ještě jednou.
Vaše vysvětlení je zaostalé - postrádající logiku a hlavně neprokazatelné bez důkazů.
Bible/kniha jako taková důkazem není.
Vědecké důkazy "mluví" o něčem jiném - to by jste ale nesměli zůstat někde v 16 tým století.
Bibli si vykládáte k obrazu svému - vlastně je vám vykládaná a vy ji tak musíte vnímat - nemůžete mít vlastní názor - a psát, že úplně se vší souhlasíte - no myslím, že by to byla lež.
*65* *65*


91
n/a
 #7805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
31.07.20 19:47:45 | #7815 (6)

postrádající logiku .. máš matfyz, nebo jsi diskutér amatér ?


5
n/a
 #7814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 06:59:29 | #7833 (7)

Pokud máš poznatky dnešní doby tak ano - tyto biblické důkazy jsou na faktech, nebo na výmyslech.
Bible je maximálně v 50% postavená na faktech a zbytek jsou jenom zavádějící "pohádky" a přikrášlen příběh židů,kteří do doby počátku psaní Bible neměli vlastní historii a tak si ji propůjčili z jiných kultur - od národu mezi kterými žili.SVÉHO Boha si tam dali jako "přidanou" hodnotu na omluvení těch zvěrstev, kterých se pak dopouštěli. *33684*


91
n/a
 #7815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 07:58:22 | #7838 (8)

To jsou ovšem tvoje interpretace.
Třeba tvé poznání Bible a toho, co s ní souvisí, není až tak komplexní, jak se domníváš. *33018*


 #7833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
31.07.20 20:52:06 | #7817 (6)

tak co ta Bible Dalko si z ní zmatený jak pes Goro viď a co ty důkazy zase jen fantazie rádoby vědců


-77
n/a
 #7814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
31.07.20 20:55:59 | #7818 (7)

Možná bys mohl pohovořit, jak jsi přišel na to, že jsme satanisté a podvodníci. *30357*


 #7817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
31.07.20 21:09:05 | #7819 (8)

Abuko sem na výklad Bile jsem nic takového nepsal. Tady je výklad Bible nehovoříme tu morálním úpadku jednotlivých náboženských společností. Když se chceš dozvědět o tom tvém dotazu něco víc, máš možnost zajít na Sekty ČR určitě tě nevyhodím, podívám se zda tam máš přístup a povolím ti ho, aby si k tomu mohl něco říci.
Osobně si ale myslím ,že nedokážeš čelit naším teologickým znalostem.


-77
n/a
 #7818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
31.07.20 21:14:17 | #7820 (9)

Na "sekty" mám zakázaný přístup a povolený ho mít opravdu netoužím.
Co si osobně myslíš, je zřejmé ze tvých příspěvků.
O vašich teologických znalostech mi není nic známo, asi je dokážete dokonale skrývat. *3168*


 #7819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 21:16:57 | #7821 (10)

Máš to povolené odteď, ale máš strach, že tě budeme grilovat a ty nebudeš mít argument. *16160*


-77
n/a
 #7820 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 21:23:00 | #7822 (11)

Teď jsi na to kápnul. *2*
Abychom to nezamluvili:
Na základě čeho nás nazýváš satanisty a podvodníky?


 #7821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 21:55:26 | #7823 (12)

možná sis nepřečet příspěvky *20826* nad sebou, tam máš vysvětlení a vyřešení tvého problému


-77
n/a
 #7822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 23:16:22 | #7827 (13)

Omyl, četl jsem to, ostatně to nedá moc práce. *4266*
Je to snůška naivních konspirací, které se hodí, když je třeba po někom hodit špínu.
Jsou lidé, kteří se na jednom fóru snaží vystupovat jako duchovně smýšlející, zatímco na druhém se vyžívají v pubertálních vulgárnostech a shromažďování "informací" bez jakékoli výpovědní hodnoty.
Takové jednání nesnáším, takže jsi to ty, kdo má na tomto fóru problém.


 #7823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 06:11:10 | #7831 (14)

Neumí rozlišit ani to že pro něco nejsem SJ :-).
Zástává se modlářů tak to máz toho, je zaslepený..


n/a
n/a
 #7827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 22:34:00 | #7825 (11)

No právě, vám nejde o nějakou normální, slušnou, věcnou debatu, ale o grilovačku.*5567*


n/a
n/a
 #7821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 16:58:07 | #7851 (12)

neboj to bude grilovačka ala JWorg. vše ve slušností ztratí Abuka půdu pod nohama sílou argumentu. Toho on se bojí, tak do toho nepůjde. *16160* *6365*


-77
n/a
 #7825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 17:10:36 | #7853 (13)

Znám ty vaše pseudoargumenty. Já bych do toho nešla - vaše způsoby jsou mi odporné. *6578*


n/a
n/a
 #7851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 19:00:17 | #7857 (13)

Vy nevíte, co je to slušnost.
Stačí si přečíst pár stránek na vašem fóru.
Ninochodem jsem tam zjistil, že si nedáš pokoj, a stále pouštíš dezinformace o SJ, například o ekologickém přínosu našich staveb ve Warwicku.
Já se u vás za dveřmi rřást nebudu.
Zato ty jsi tady za dveřmi skončil.


 #7851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 21:57:15 | #7859 (14)

OPravdu je dneska horko. Za co Jonatan dostává BL? Vždyť nic špatného neudělal. Tedy aspoň ne tady u nás. *17622*


n/a
n/a
 #7857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 07:18:31 | #7861 (15)

I když nemám do toho co mluvit ale nemám to kam jinam napsat neb mi to na svých forech maže, proč on nemůže pochopit že Ti jeho papežové se klanějí modlám?
Dala jsem mu o tom do diskuzí fotky i videa a on porád mele že jsem to špatně pochopila, no není to divné?
A to se ví že takovíto papežové jdou svým ovečkám za příklad a tak svádějí je na špatnou cestu, vždyť je dobré o tom mluvit když můžeme o tom mluvit a psát i když na jeho forech o tom psát nesmím, maže mi to i hrozí mi blokací, ale prodiskutovat by se to mělo a ne o tom mlčet, tedy vlastně být umlčována, máme své bratry a sestry upozorňovat na hřích?


n/a
n/a
 #7859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 07:38:17 | #7863 (16)

Jo židé se modlejí směrem k Jeruzalému,v Jeruzalému směrem k chrámu, islamisté směrem k Mecce..a papežové klekají před díla rukou lidských, před zobrazení muže(Krista) a nebo ženy(Panny Marie, i před voskové Jezulátko poklekají).
Tak ja tomu asi že ani nerozumím, o co jde, je to tak důležité mít na zemi uctívané místo a nebo nějaký předmět, sochu a nebo obraz?


n/a
n/a
 #7861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 07:54:11 | #7866 (17)

Ježíš chodil na opuštěná osamělá místa k modlitbě, kde byl sám..jako že se vzdálil od davu k modlitbě i od učedníků, modlitba to je asi že něco jako meditace když nemá býti mnohoslovná/mno­homluvná..(Ma­touš 6/7)


n/a
n/a
 #7863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 07:54:25 | #7867 (17)

Izraelité se měli modlit směrem k chrámu, byl to příkaz.

Žalm 5: 7 Ale já díky tvé velké věrné lásce vejdu do tvého domu,
v bázni před tebou se budu klanět směrem k tvému svatému chrámu.

(1Kr 8:42)
(oni totiž uslyší o tvém velkém jménu, o tvé silné ruce a o tvé vztažené paži), který přijde a bude se modlit směrem k tomuto domu,

(1Kr 8:44)
Když tvůj lid vytáhne do války proti svému nepříteli cestou, kterou je pošleš, a budou se k tobě, Jehovo, modlit směrem k městu, které jsi vyvolil, a směrem k domu, který jsem postavil tvému jménu,

(Da 6:10)
Jakmile se ale Daniel dozvěděl, že byl podepsán takový výnos, šel do svého domu, kde měl ve střešní místnosti otevřená okna směrem k Jeruzalému. Tam třikrát denně klekal na kolena a modlil se a předkládal chválu svému Bohu, jako to dělával předtím.
7

Tehdy ale bych chrám symbolem Boží přítomnosti. V křesťanství ake žádné takové místo není:

Jan 4:19 Žena na to reagovala: „Pane, vidím, že jsi prorok. 20 Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě.“ 21 Ježíš jí řekl: „Věř mi, ženo, přichází doba, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. 22 Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, protože záchrana pochází ze Židů. 23 Ale přichází doba a už je tady, kdy praví služebníci budou uctívat Otce duchem a pravdou, protože Otec hledá ty, kdo ho budou takto uctívat. 24 Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat duchem a pravdou.“ 25 Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, který je nazýván Kristus. Až přijde, všechno nám oznámí.“ 26 „To jsem já, ten, kdo s tebou mluví,“ řekl Ježíš.


n/a
n/a
 #7863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 07:57:58 | #7869 (18)

Aha Jan 4:19 - 26 je o tom, že se to mění..


n/a
n/a
 #7867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 07:42:41 | #7864 (16)

Máš pravdu, katolická církev je plná model. Myslím, že to všichni vědí, ale nechtějí si to připustit, protože tyhle praktiky jsou velmi zakořenené.


n/a
n/a
 #7861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 07:47:48 | #7865 (17)

No jo oni si to povolili, že to dělat můžou, tak to vidím


n/a
n/a
 #7864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:07:14 | #7870 (18)

Takové návyky můžou lidi držet u víry. Jsou na těch sochách a obrazech citově závislí, utvrzují jejich víru, protože jsou hnmatatelné. No, a taky to může být dobrý obchod. Lidi se vydávají nap poutní místa, kupují tam všelijaké "svaté" obrázky a sošky...


n/a
n/a
 #7865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:17:07 | #7873 (19)

Jo jo a když mají v chrámu nějakou takovouto oblíbenou modlu, tak ten chrám mám kasičku a je to asi veliký zdroj příjmů, a proto se tomu chodí klanět i papežové :-).

Kolikrát i ty chrámy postavili i jen kvůli nějaké takovéto modle, opředli ji nějakými těmi zázraky a je vystaráno, jak se říká vymalováno.


n/a
n/a
 #7870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:18:19 | #7874 (20)
*118*

n/a
n/a
 #7873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:20:45 | #7876 (21)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:27:07 | #7877 (22)

No jo, no. To si v sobě musí vyřešit oni sami... *30360*


n/a
n/a
 #7876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:28:45 | #7878 (23)

Jo no jo, ono je to těžké takovéto věci opustit když v nich mají své touhy i srdce:-).


n/a
n/a
 #7877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:31:30 | #7880 (24)

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. (Matouš 6,21)


n/a
n/a
 #7878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:46:36 | #7881 (25)

Ano.


n/a
n/a
 #7880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:49:05 | #7882 (25)

kde ty máš poklad ?


5
n/a
 #7880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 09:07:58 | #7885 (26)

Nechala jsem se poučit:
Lukáš 10
42 Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kterážto nebude odjata od ní.


n/a
n/a
 #7882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 09:49:22 | #7886 (27)

a to je konkrétně co ?


5
n/a
 #7885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 14:31:31 | #7890 (28)

O nepomíjivých hodnotách?


n/a
n/a
 #7886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 14:41:55 | #7891 (29)

přečti si vlákno


5
n/a
 #7890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 14:56:52 | #7893 (30)

Ptáš se mne:
"kde ty máš poklad ?"


n/a
n/a
 #7891 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 15:16:18 | #7894 (31)

kde je tvůj poklad, ano


5
n/a
 #7893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 17:00:19 | #7852 (12)

Máš pěkného smajlíka, takto přesně se třese Abuka a bojí se za dveřmi. *12619*


-77
n/a
 #7825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 17:13:29 | #7855 (13)

Nehecuj! *3820*


n/a
n/a
 #7852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
31.07.20 22:31:18 | #7824 (9)

*2* Tomu říkáš teologické znalosti, ty pindy, co tam píšete? *4585*


n/a
n/a
 #7819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 22:42:20 | #7826 (10)

Nejdřív by musel uznat že patří k modlářům, že obhajuje modláře a potom by se mu nějaká ta teologie mohla objevit:-), dřív to asi že nepůjde :-).


n/a
n/a
 #7824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 06:44:34 | #7832 (7)

Je mi jasné,že vůči mému názoru nastane odpor, ale pokud existují důkazy, že existovala doba ledová s mamuty a s lidmi,kteří je lovili,prokazatelně před víc než 10.000 lety,tak Bible od Adama stvořeného před 6.024 lety zavádí věřícího.
A to je fakt, proti kterému neexistují relevantní důkazy - maximálně bludné "výkřiky", že vědci se mýlí
*3440* *20*


91
n/a
 #7817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 07:17:18 | #7836 (8)

Clovece Bible neznala -- Ty nevis, ze trilobiti - dinosauri - mamuti a clovek jsou stejne stari? Ty urcite ani nevis, ze zemekoule je starsi nez slunce? Je toho rozhodne co s *17163* neznas. *27179*


115
n/a
 #7832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 07:18:37 | #7837 (9)

rozhodne vic


115
n/a
 #7836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 08:03:34 | #7840 (9)

Ironie nechápavého člověka bývá spíš k pláči než k smíchu.


 #7836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 08:51:05 | #7843 (10)

to je tvuj prispevek do diskuze - nebo hodnoceni cloveka jako takoveho?
Drz se tematu a nepomlouvej. To plati kazdemu diskutujicimu a spravci obzvlast.


115
n/a
 #7840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 08:05:27 | #7841 (8)

Když něco nechceš znát, neznamená to, že to neexistuje. *22705*


 #7832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 08:57:45 | #7844 (9)

kdyz chapes tal pis at pochopime i my neznali ale takle s vykrikama si delas pouze ostudu


115
n/a
 #7841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 11:18:29 | #7846 (8)

Nemáš jasno, zvířata byla stvořená nějaká tisíci letí před člověkem!


n/a
n/a
 #7832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 11:33:43 | #7847 (9)

Ty neznas *17163* ? ---- snad tomu porozumis ?
-
23Byl večer a bylo ráno, den pátý.
24Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se. 25Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.
26Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“

27Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,

To se stalo den sesty -- co se ti nezda na *17163* pravdou?


115
n/a
 #7846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kain
01.08.20 07:04:01 | #7834 (7)

No je to lepší, než byt zmatený sám ze sebe - jako jsi ty, který zde na diskuzích zatím nenapsal nic kloudného - a pokud jo tak to nebylo z tvé hlavy. *3440*
Dokážeš jenom zavádět, dehonestovat a prudit - (a krást názvy DF)
*20* *65*


91
n/a
 #7817 

| Předmět: RE: Kain
01.08.20 01:57:36 | #7828 (1)

Kainovi se narodi mimino s jeho sestrou nema vubec nic - jak lovit nacem varit doceho se obleknout - ale hned zacne pro syna stavet mesto bez lopaty , krumpace, kladiva, hrebiku proste mimo holeho zatku nema nic pouze zenu a syna - komu stavel to mesto? Nemluve otom, ze jeho vnuk se stal sefem kovaru jakych? oni uz dolovali zeleznou rudu a tavili zelezo? Takze zadna doba ledova kamenna bronzova - rovnou doba zelezna. Postavit mesto je otazkou desitek let a tisice delniku - takovy Kain to zmakne bez problemu z niceho uplne sam na samote.


115
n/a
 #7785 

| Předmět: RE: RE: Kain
01.08.20 02:23:19 | #7829 (2)

Kain nemel zadne skoly zadne vzdelani zadne zivotni skusenosti odkud vedel co je mesto kdyz neexistovala zadna osada nebo vesnice?


115
n/a
 #7828 

| Předmět: 1. Korinťanům 15:58
29.07.20 23:59:39 | #7747

(1. Korinťanům 15:58)
Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní, nepohnutelní, vždy mějte hodně práce v Pánově díle, protože víte, že vaše tvrdá práce pro Pána není zbytečná.| Předmět: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 03:16:09 | #7748 (1)

vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

my máme v Pánu a vy to překládáte jako pro Pána, vidím tam drobný rozdíl
jak praví apoštol Pavel "nežiji již já, nýbrž Kristus ve mně"


5
n/a

| Předmět: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 08:30:54 | #7751 (2)

A nějak to zásadně mění výslednou myšlenku?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 09:22:16 | #7759 (3)

Ano, to zcela jistě mění výslednou myšlenku.

Jestliže něco dělám v Pánu, jsem v něm skryta a on ve mně žije skrze Ducha svatého.

Takže dělám práci z Ducha a tu Bůh přijímá.

Jestliže něco dělám pro Pána, stojím venku a tělesně se snažím pro něj něco dělat !

A to je práce marná pro Boha.


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 09:24:31 | #7760 (4)

Není to žádné šťourání ve slovech, ani překladatelský úsus............JE TO ŽIVOT NEBO SMRT !


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 10:08:25 | #7762 (5)

Mas jen potrebu shazovat jiné, ke své škodě.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům…
30.07.20 12:29:39 | #7771 (6)

Jaké shazování ?

Vždyť se jedná o život, o věčný život, o to, abychom mohli žít s Bohem !

Proč jste tady sose ? Určitě proto, že byste rádi lidem pomohli vidět pravdu k záchraně ! Je vám líto, že lidi jsou oklamáni !

Totéž prožívám já a snažím se o své pravdě = Kristu říkat lidem, aby mohli prohlédnout a být spaseni !

Já nemám nejmenší potřebu někoho shazovat, proč bych to dělala, co bych z toho měla ?!

Proč podezříváte každého z toho nejhoršího, nechápu to..........


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
30.07.20 12:31:51 | #7772 (7)

Ano, jsou tady lidé, kteří vás chtějí jen shazovat, ale s těmi se bavíte na celou stránku......­........to taky potom nechápu......


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
30.07.20 14:47:04 | #7775 (8)

podle sebe soudím tebe, zloděj volá chyťte zloděje


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
31.07.20 09:32:18 | #7786 (9)

No, spletla jsem se. Je vidět, že jsi katolík.


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
30.07.20 12:43:35 | #7773 (7)

si fanatička co má jen svoji pravdu Kristus je to vzdálen na hony *7897*


-77
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
30.07.20 13:01:59 | #7774 (8)

Zdá se, že si notuješ se svědky............

Ovšem toto je diskuze, bylo by slušné vysvětlit ne hodnotit.......


29
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 11:47:01 | #7767 (5)

Schopnost smysluplné debaty Ti chybí, kjaro....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 10:36:09 | #7763 (4)

keci o ničem


-77
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 15:46:09 | #7776 (5)

Jako ty tvoje o tom, že jsme satanistická sekta?
Ono je horko, že? *4266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům…
30.07.20 15:54:33 | #7777 (6)

reagoval jsem na kjaru ty jeji keci o ničem
A co jsou katolíci podle tebe?


-77
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
30.07.20 16:01:57 | #7778 (7)

Rozhodně je nepovažuji za satanisty. *19831*
I když v katolických artefaktech nacházejí pošahaní tvůrci nejrůznějších konspiračních teorií také spoustu sataniastických, zednářských a kdovíjakých jinotajů. *3168*
Podobné "dokumenty" může brát vážně jen ten, kdo sebere jakýkoli hnus, aby to mohl hodit na ty, které nenávidí, nebo člověk duševně "nesmělý".| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům…
30.07.20 16:59:32 | #7779 (6)

Já viděl ty démony ve vašich obrázcích


-77
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
30.07.20 17:03:46 | #7780 (7)

Jojo na tom něco je:-)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
30.07.20 17:15:24 | #7782 (7)

Skoro jako Sixtinská kaple:-).


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
31.07.20 12:35:46 | #7792 (8)

V Sixtínské kaply je zobrazen Bůh - porušení Desatera .
X - 100-vek let to nikomu nevadí - zajímavé *3440*


91
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
31.07.20 12:50:16 | #7797 (7)

Skutečně?
A viděl jsi je hned od prvního pohledu, nebo až poté, co jsi na to byl upozorněn?
Lidské oko a mozek tak prostě fungují. Budeš 20 let chodit kolem praskliny ve zdi, až tě někdo upozorní , že to vypadá jako hlava z profilu. Pak už to tak budeš vidět pořád.
S těmi démony v našich obrázcích je to totéž, jen je to výsledek usilovné snahy tam něco objevit, někdy dokonce i pomocí zrcátka.
Cílem podobných hrátek s optickou fantazií nejsme jen my, ale může se jím stát kdokoli a cokoli. Například v jednom podobném článku autor objevil "satanské" číslo 666 i v reklamě Vodafonu.

Netvrdím, že obrázky v našich starších publikacích jsou umělecké skvosty, mají pouze ilustrovat některé biblické situace. Některé mě dost iritují, ale rozhodně bych v nich nehledal nějakou skrytou symboliku.
Ale kdo chce psa bít...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
31.07.20 13:05:26 | #7799 (8)

Hlavně to vyšla představa ilustrátora a ne biblicka pravda.
Americké umění, typu reklama na Coca Colu, není nic moc. V současnosti je to o skok dál. Kde se dá, vymění obrázky fotky reálných lidi a hned je to decentní!


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
31.07.20 14:19:04 | #7800 (8)

V dnešní době vznikají ilustrace spoluprací různých oddělení.
Způsob vložení tajných motivů ovšem video z pochopitelných důvodů neuvádí. *3168*
Prohlídka výtvarného oddělení| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
31.07.20 14:22:14 | #7801 (9)

Což způsob - ale účel! *24590*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 14:35:13 | #7802 (10)
| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
31.07.20 17:44:00 | #7807 (3)

margo, sú to fatálne manipulácie Písmom: je rozdiel "v Pánu" vs "pro Pána"...-Pán nepotrebuje, aby sme robili pre neho (pro) , ale chce, aby sme robili v ňom, skrze neho (v/ve), že...takže vidíte, ako manipulácie len pomocou predložky menia zmysel textu...


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
31.07.20 18:05:52 | #7811 (4)

Jo? A tedy prakticky ten rozdíl? Jak ty robíš "v Pánu"?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
31.07.20 18:14:10 | #7813 (4)

Strong: G1722
ἐν [en]
(předl. s dat.) 1. (místo; i přen.) v(e), na; mezi; u; do (= εἰς); před; v přítomnosti; (přísahání) při ¦¦ ἐν ἡμῖν v nás; mezi námi ¦ ἐν ἐμοί ve mně; na mně; v mých očích (viz i 4.) ¦ ἐν Ἠλίᾳ (*Ř 11:2) (ve vyprávění) o Eliášovi ¦ ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ (*Mk 1:2) u proroka Izaiáše 2. (čas) během, za, v(e), při ¦¦ ἐν ᾧ (sc. χρόνῳ) zatímco, když 3. (nástroj a příčina) s (pomocí), pro, skrze; na základě; = instr. ¦¦ ἐν δόλῳ (*Mk 14:1) lstí ¦ ἐν τούτῳ πιστεύομεν (*J 16:30) proto věříme ¦ ἐν χαρᾷ s radostí 4. někdy jen podtrhuje dat.: δεδομένον ἐν ἀνθρώποις (*Sk 4:12) dané lidem ¦ ἐν ἐμοί mně, pro mne; skrze mne (sr. 1.) [2752]


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 08:33:22 | #7752 (2)

Myslím, že jde jen o překladatelský úsus.
Co podle tebe znamená práce v Pánu?| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 08:39:14 | #7754 (3)

Jestli ono zase nejde spíš o šťourání ve slovech než o smysluplnou debatu o textu... *2108*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 08:49:56 | #7755 (4)

To se právě snažím zjistit. *18328*| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 09:21:57 | #7758 (3)

v Pánu znamená,
že jsem si oblékl zbroj světla
tudíž jsem obklopen Pánem,
jelikož jsem v něm

Římanům 13:12 Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla.
Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.


5
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
31.07.20 12:37:53 | #7793 (3)

A vy tomu věnujete dost času?
Protože vím, že jezdíte i na dovolenky.
*145*


91
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
31.07.20 12:46:23 | #7795 (4)

Hodně práce neznamená, že se nesmíme věnovat i jiným věcem.
Chodíme do zaměstnání, do škol, staráme se o domácnost, auto...
A taky samozřejmě odpočíváme nebo se věnujeme koníčkům.| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
31.07.20 17:48:47 | #7808 (3)

pochopiteľne je v tom veľký rozdiel: pro Pána nerobíme nič, lebo on to nepotrebuje...ale chce, aby sme robili v Pánu, t.j .v něm, skrze neho, ním naplnené - len tak môžeme robiť dobré Bohumilé veci, že...ako bolo už uvedené: aj ap. Pavel napísal: nežijem já, ale žije ve mne Kristus...teda Pavel je "v Pánovi", robil v Pánovi/skrze Pána, nie pro Pána..aj preklady Písma sú "v Pánovi//skrze Pána, nie "pro Pána":-)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
31.07.20 18:07:38 | #7812 (4)

Pokud je Kristus v Pavlovi, tak Pavel má Krista v sobě, a nikoli že je on v Kristu. *15238*


n/a
n/a

| Předmět: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 05:49:46 | #7749 (1)

Jojo moje víra i v Boha rodu ženského je opravdu pevná:-). *4105*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 10:37:36 | #7764 (2)

a co ta duha?


-77
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 10:53:24 | #7765 (3)

Najdi si ju v Bibli - symbol miru.....
Čistému vše čisté....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 21:08:16 | #7784 (4)

znhám to běhaji s tím po ulicích nazí homosexuálové


-77
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
31.07.20 12:54:23 | #7798 (5)

Proč dal Bůh po potope znamení duhy?


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 10:54:18 | #7766 (2)

U Tebe už to je nemoc....


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 11:54:14 | #7768 (3)

Ještě by šlo že by jsem se nechala předělat na muže a problém s nalezením se v totožnosti s biblickým Bohem by mi tím ustal, ale to by byla lež jako věž, takto to jde s tou Hospodinkou..


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 11:56:01 | #7769 (4)

Zastavte te veverce kolečko. ...
Nebo tam uhyne... *16124*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:58
30.07.20 11:57:57 | #7770 (5)

Bůh skušuje i naše lédví a jak by mohl skoušet naše ženské orgány když by byl jenom Otcem a Synem? *17269*


n/a
n/a

| Předmět: abba
28.07.20 23:27:08 | #7700

Matouš 11:27  Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit

vztahy v trojici jsou následující : Otec vymýšlí, Syn realizuje a Duch kontroluje


5
n/a

| Předmět: RE: abba
29.07.20 05:04:15 | #7701 (1)

A mi lidi se na ně díváme jako na kino?


n/a
n/a
 #7700 

| Předmět: RE: RE: abba
29.07.20 21:13:49 | #7734 (2)

to není úplně zcestná myšlenka *16272*


5
n/a
 #7701 

| Předmět: RE: RE: RE: abba
29.07.20 21:16:54 | #7736 (3)

Jenom že to odporuje tomuto:
Efezským 4
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


n/a
n/a
 #7734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: abba
29.07.20 21:40:47 | #7737 (4)

Efezským 4:4  Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;  
jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Skutky apoštolské 17:28  `Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme´,
jak to říkají i někteří z vašich básníků: `Vždyť jsme jeho děti.´

*4916*

5
n/a
 #7736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: abba
29.07.20 21:58:00 | #7738 (5)

No ale celkem je to mnoho osob, ne jenom tři.


n/a
n/a
 #7737 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: abba
29.07.20 22:04:44 | #7742 (6)

Genesis 13:16  A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země.
Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno.


5
n/a
 #7738 

| Předmět: RE: abba
29.07.20 08:15:17 | #7705 (1)

To má vyplývat z tebou uvedeného textu?


n/a
n/a
 #7700 

| Předmět: RE: RE: abba
29.07.20 09:11:36 | #7706 (2)

to je poznámka pod čarou, je to má myšlenka, nikde jsem to neslyšel, ani nečetl


5
n/a
 #7705 

| Předmět: RE: RE: RE: abba
29.07.20 11:43:12 | #7714 (3)

Tak proč k tomu dáváš ten text?


n/a
n/a
 #7706 

| Předmět: RE: RE: RE: abba
29.07.20 13:05:42 | #7720 (3)

desc: Nic si z toho nedělej. Bible je plná podobných výmyslů. *4316*


11
n/a
 #7706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: abba
29.07.20 21:12:35 | #7733 (4)

uveď nějaký


5
n/a
 #7720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: abba
29.07.20 22:06:15 | #7743 (5)

L 17,6 Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře,‘ a ona by vás poslechla.“
Stačí?


11
n/a
 #7733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: abba
29.07.20 22:12:03 | #7744 (6)

to přeci znamená jen jedno


5
n/a
 #7743 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: abba
31.07.20 17:52:47 | #7810 (7)

Samozřejmě. Je to výmysl.


11
n/a
 #7744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: abba
01.08.20 11:14:28 | #7845 (8)

Na to nemáš, Hamburgadzo, to vynech...
Nastuduj si rozdíl mezi makro a mikro evoluci, abys tady nepletl, ze nám probíhá před ocima.
Máš znalosti ZŠ....
Tam bys paní učitelku 1. stupně, určitě přesvědčil!


n/a
n/a
 #7810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: abba
01.08.20 18:28:56 | #7856 (9)

Ale tebe asi nepřesvědčím, že mikroevoluce je právě to, co ti probíhá před očima. No, s tím nic nenadělám. *4316*


11
n/a
 #7845