Rozcestník >> Náboženství >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1215586x
Příspěvků:
70875

Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Věčné otázky věčného člověka: co je pravda? - ateismus? teismus? biblický (žido-křesťanský) nebo filosofický Bůh? je náš svět a Vesmír výsledek náhody? nevyhnutelnosti? Big Bang? - nebo stvoření nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?... ateismus/teismus a jejich vztah k vědě a vice versa...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? je/není možná evoluce druhů? - je/není pro ní dostatek věděckých důkazů?...zjevil se Bůh člověku, nebo si ho sám vytvořil? je/není Bible "Boží slovo" či "Zjevení osobního Boha" pravda nebo mýtus? existuje život po pozemském životě?...historický nebo biblický Ježiš? Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký smysl? význam?...jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích? sektách? ...spása? věčný život? - věčné zavrhnutí? - je/není mravní systém?, je přirozený člověku, nebo je od Boha? ...Život v míru - proč vznikají a jsou občanské a mezinárodní konflikty? války? Co je spravedlnost? co je národ? jaké jsou atributy národa, jeho existence?... Fórum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez osobných animozit.. fórum není pro náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační příspěvky, články a videa s protináboženskou tématikou a propagandou...pozn.: o isláme debatujeme jen všeobecně (v rámci srovnání špecifit náboženství), bez obrázků, karikatur, videí a jakýkoli interviews, ...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru - z případného linku (i videa) uvést i jeho krátké "copy" (podstatu) , resp. + jeho krátký komentář...OT/spamy, hádky a reakce jenom smajlíky zde nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Googloval jsem: Názory Křesťanů na…
17.10.20 15:51:44 | #15299

Není snadné se v tom orientovat: Soudobé názory Křesťanů na stvoření a evoluci jsou velmi rozmanité - (vygoogloval jsem až dnes, neb se v tom vlastně moc neorientuji).
Lze najít jak naprosté odmítnutí a výsměch evoluci, tak pokus o skloubení evoluce s principem Boha

tohle není pokus o celkový výčet - namátkou:

1. Kreacionisms / Intelligent design: Názor "Evoluce je podvod". Web Kreacionismus.cz , má webové logo s heslem "Evoluce - největší podvod století" a , s obrázkem škrtnutého Darwina a nabádá příznivce, jak nejlépe bojovat proti myšlence evoluce:
"Pro zpochybnění či přímo vyvrácení evolučních příběhů..."
"proti evoluci asi nejvíce “úderná” oblast genetiky."
"genetika popírá celou řadu evolučních chybných domněnek"
(S přáním Božího požehnání Jakob Haver)

2. Kombinace fází řízené evoluce a stvoření: nějaký profesor genetiky údajně říká že Bůh pomocí evoluce "připravil" (!) tělo opice a z něj pak "stvořil"(!) inteligentního člověka.

3. Kompromis "Teistická evoluce" (např. Visitorem zde předkládaný Collins)
vesmír vznikl evolučním procesem, do kterého Bůh zasahoval a řídil tak vývoj.
Collins: „Bůh, který stvořil vesmír a zavedl přírodní zákony, které ve vesmíru vše řídí… zvolil elegantní mechanismus evoluce

4. Teilhard de Chardin: vesmír je evoluce. Evoluce směřuje k duchu.

5. Další ....?| Předmět: RE: Googloval jsem: Názory Křesťanů na…
17.10.20 15:59:16 | #15303 (1)

objektivní či subjektivní idealismus. Přiznám se že je nedovedu moc od sebe odlišit. Pro mě je prostě duch prvotní... takže si pomůžu wikinou.
Subjektivní idealismus, podle něhož je vnější svět fenoménem vědomí; existuje tedy jen ve vnímajícím subjektu jakožto idea. Jeho nejznámější postavou je George Berkeley (1685–1753); ten jej však neuskutečňuje plně, neboť jakožto křesťan uznává Boha, který ideje do vědomí vkládá. V poněkud pozměněném smyslu sem patří i Immanuel Kant, který zavádí „věc o sobě“, jež je ovšem pro subjekt poznatelná pouze jako jev. Toto pojetí se někdy označuje jako transcendentální idealismus.

Podle objektivního idealismu je základem všeho, co existuje, nějaká duchovní entita – Bůh, (absolutní) duch, vědomí, idea apod., zatímco hmotný svět vnímatelný smysly je jen jeho odvozeninou, vyjádřením. V tomto rámci se pohybuje zejména německý idealismus – F. W. J. Schelling (1775–1854) a zejména „absolutní idealismus“ G. W. F. Hegela (1770–1831) s pojetím světa a dějin jako sebeuvědomování (objektivního) ducha.


 #15299 

| Předmět: RE: Googloval jsem: Názory Křesťanů na…
17.10.20 16:09:57 | #15306 (1)

Vedlejší produkt googlování: Kreacionismus o ateismu:

Ateismus je hřích, za který nás čeká mnoho trápení, bolest a smrt z blbosti, smrt v pekle

Kreacionismus říká : Ateismus ...je něco jako rakovina duše. Tato rakovina ateismem a materialismem dnes metastázuje do celého světa. Je to infekce, které se v Bibli říká hřích, jehož konečným stadiem je smrt. Ne pouze a nutně smrt v pekle, ale už tady, v tomto světě: smrt předčasná, zbytečná, smrt z blbosti a hlupácké životní filozofie, smrt, které předchází mnoho trápení a bolestí, v rodinách, osobních životech, ve vztazích jak doma, tak i venku.


 #15299 

| Předmět: RE: RE: Googloval jsem: Názory Křesťanů…
17.10.20 16:12:57 | #15307 (2)

co čekat od náboženských fanatiků...


 #15306 

| Předmět: RE: RE: RE: Googloval jsem: Názory…
26.10.20 15:47:47 | #15619 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15307 

| Předmět: RE: RE: Googloval jsem: Názory Křesťanů…
17.10.20 16:46:31 | #15308 (2)

Typické pro náboženskou ideologií zdrogované individua.

ˇ6e náboženská ideologie jsmrtelná choroba se potvrdilio ve Francii, kde jeden fanatik zabil učitel, protože ten použil praktický příklad pro intoleranci odlišného názoru.
Kdysi se říkalo "ty do mne kamenem, já do tebe chlebem". To zřejmě neplatí pro zdrogované pobožné, ti praktikují "ty do mne názorem, já do tebe kudlou".


 #15306 

| Předmět: RE: RE: Googloval jsem: Názory Křesťanů…
26.10.20 15:50:51 | #15620 (2)

Lorene nejsi to ty? *7487* náboženský fanatik? a navíc to není v Bibli, ani to neučí světové církve *5679*


 #15306 

| Předmět: Theistická evoluce
15.10.20 14:09:57 | #15153

Francis Collins: Theistická evoluce I.
Theistická evoluce s alternatívnymi názvami: theistický evolucionismus/e­volučný kreacionismus, resp. Bohom riadená evoluce, sú názory, ktoré pokladajú náboženské učenie o Bohu kompatibilné s moderným chápaním biologické evoluce.
Theistická evoluce sama o sebe nie je vedecká teorie, ale určitý rozsah názorov o tom, ako veda o evoluci má vzťah k náboženskej viere, na rozdiel od osobitých názorov o stvorení.
Podporovatelia theistické evoluce dávajú do harmónie predstavu evoluce s predstavou viery v Boha, a odmietajú rozporuplné tvrdenia týkajúce sa vzťahu medzi vierou a vedou-domnievajú sa, že náboženské učenie o stvorení a vedecké teorie o evoluci nemusia byť v protiklade.
Francis Collins v “The Language of God” popisuje theistickú evoluci z pozície, že “evoluce je ako taká reálna, ale bola ustanovená a uvedená do pohybu Bohom. - charakterizuje ju v zmysle “že evoluce skutočnost života na zemi, ako ju popisujú biológovia, ale pod riadením Boha. ...Collins udáva 6 hlavných predpokladov, na ktorých spočívajú rozličné verze theistické evoluce... (pokr.)

Theistic evolution, theistic evolutionism, evolutionary creationism, or God-guided evolution are views that regard religious teachings about God as compatible with modern scientific understanding about biological evolution.
Theistic evolution is not in itself a scientific theory, but a range of views about how the science of general evolution relates to religious beliefs in contrast to special creation views.
Supporters of theistic evolution generally harmonize evolutionary thought with belief in God, rejecting the conflict thesis regarding the relationship between religion and science – they hold that religious teachings about creation and scientific theories of evolution need not contradict each other.
Francis Collins describes theistic evolution as the position that "evolution is real, but that it was set in motion by God", and characterizes it as accepting "that evolution occurred as biologists describe it, but under the direction of God". He lists out six general premises on which different versions of theistic evolution typically rest...pokr.| Předmět: RE: Theistická evoluce
15.10.20 14:11:08 | #15154 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15153 

| Předmět: RE: Theistická evoluce
15.10.20 14:41:39 | #15157 (1)

*145*
“evoluce je ako taká reálna, ale bola ustanovená a uvedená do pohybu Bohom"
*65*
Můžeš popsat atributy ustanovení "bodu" počátku a velkosti tvorby Boha??
Hlavně by mě zajímal počátek pro nejrozšířenější počet existujících druhů, který se odhaduje na 6 –10 miliónů a je možné, že představují více než 90 % všech živých forem na Zemi.
*20* *3440*


 #15153 

| Předmět: RE: RE: Theistická evoluce
15.10.20 19:59:29 | #15161 (2)

Zem vznikla pred asi 4,6 mld rokmi, odvtedy sa predpokladá okolo tých - 7,8 milióna živočíšnych druhov, okolo 300000 rastlinných, 600 000 druhov húb, 40 000 prvokov a 30 000 druhov rias a rozličných vodných organizmov...

 • vznik živočíšnych druhov sa prisudzuje kontinuální evolucí na základe Bohom daných biogických/ge­netických zákonov, a to na základe kombinatoriky a modulace exprese genetickeho kodu (DNA/genomu) selektívnou diferenciáciou a selekciou génov pre daný biologický druh - ťo znamená vznik biodiverzity živočíšnych druhov (a iných druhov), pod taktovkou Boha v rámci plánu stvoriteľskej aktivity Boha + kontinuálne udržiavanie takto vytvorených druhov (čo je v rozpore s deismem) - ...teda ide o kontinuální evoluci v čase (4,6 mld rokov - pravdepodobne nie hneď od počiatku vzniku Zeme, a ale za posledných niekoľko sto miliónov rokov) pod taktovkou Boha...je to aj v rámci predstáv Francisa Collinsa (theistické evoluce)...

 #15157 

| Předmět: RE: RE: Theistická evoluce
15.10.20 21:39:54 | #15176 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15154 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
15.10.20 20:15:00 | #15166 (4)

ad.: predpokladá sa, že existuje 2,2 milióna morských druhov, zvyšok sú suchozemské druhy... odhaduje sa, že 86 % všetkých suchozemských druhov a 91 % z morských druhov ešte nebolo skatalogizovaných. ...nie sú tu zaradené mikroorganizmy a vírusy. pripúšťa sa štandardná odchýlka 1,3 milión druhov..


 #15161 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 00:58:17 | #15181 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
15.10.20 20:54:07 | #15174 (6)

*20*
No já jsem se ptal přímo na hmyz, co bylo z příspěvku jasné, protože každý, kdo skončí ZŠ ví že co se týče druhů je nejrozšířenější.
Takže tvoje informace : Zem vznikla pred asi 4,6 mld rokmi, odvtedy sa predpokladá okolo tých - 7,8 milióna živočíšnych druhov, - je hodně zavádějící.
Hmyz představuje více než polovinu všech známých žijících organismů - takže hravo sám zvládne 7,8 mil. druhů.
Já jen chtěl vědět, co bylo z hmyzu stvořené jako první - ale prosím ne všeobecně - tvé tvrzení, že všechno začal Bůh by mělo obsahovat informaci i o tom.
Operovat tady Collinsem, který vše implementoval ve svém "díle" ve všeobecné rovině je myslím už přes míru operovat takovým autorem, který ti takto "uměle" - hraje do "noty".
*65* *145*


 #15166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 17:50:15 | #15222 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15181 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
15.10.20 20:06:01 | #15163 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15161 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
15.10.20 20:13:57 | #15165 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15161 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 10:47:33 | #15197 (8)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 17:30:51 | #15213 (5)

Tak kde je ta vaše evoluce pouze v rámci druhů?


 #15166 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 11:00:47 | #15198 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
22.10.20 09:32:36 | #15477 (5)

znova: evoluce iišla do druhov, tam bola Bohom "zafixovaná"/za­brzdená, a tak druh je pevná taxonomická jednotka, ...v rámci druhu už neprebiehajú genetické zmeny, ktoré by narušili druh ako taký, teda, žeby daný druh sa stratil zmenou genomu - druh však ostáva, prebiehajú len jeho fenotypické zmeny spolupôsobením genotypu, epigenetiky a vonkajšieho (enviroment) a vnútorného prostredia organizmu (epigenetika, metabolismus), čiže len také zmeny, ktoré len jemne modifikujú niektoré vlastnosti/vzhľad daného druhu organizmu...


 #15213 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 20:04:58 | #15248 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 20:08:21 | #15249 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 20:24:38 | #15257 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
16.10.20 20:36:11 | #15261 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15257 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
17.10.20 10:19:50 | #15279 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15257 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
15.10.20 20:20:18 | #15167 (8)

Ti starověcí neználci byli ale kabrňáci! Vymysleli si tak výkonného boha! *27179* *27179* *27179*


 #15161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
19.10.20 14:53:00 | #15382 (8)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
15.10.20 20:23:39 | #15168 (9)

čo myslíte, akú intelektuálnu hodnotu má tento váš príspevok?


 #15167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.20 09:43:12 | #15478 (9)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.20 09:57:03 | #15479 (10)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15478 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
29.10.20 17:31:23 | #15664 (11)

To může pochopit jenom nezaujatě myslící jedinec.


 #15168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.20 10:49:44 | #15486 (10)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15478 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 17:29:21 | #15211 (3)

Collins ale netvrdí, že by bůh evoluci řídil. On tvrdí, že ji spustil. Jak to udělal, tedy jak stvořil první živý útvar, neví nikdo. Totéž ale platí pro častý antiateistický argument, že neumíme popsat mechanismus, jak první živý útvar vznikl abiogenezí.
Víme tedy (zatím?), vy i my, velký kulový. Vy si do této vědomostní mezery dosazujete boha, a jste přesvědčeni, že tím jste sežrali, pardon – požili, veškerou moudrost. My si tam nedosazujeme nic, protože víme, že cokoliv tam dosadíme, bude pouhá víra. My poctivě přiznáváme, že nevíme, vy věříte, že víte, i když to není pravda. Až budeme vědět, boha posunete o další level víc dozadu, a tak dále.

Mimochodem, Collins si opravdu nemyslí, že by bůh evoluci řídil. Má za to, že ji předurčil už spuštěním Big Bangu a že evoluce tedy běží sama, přesně podle principů, které objevil Darwin a dokonaleji objasnili jeho následovníci. A že možná do ní musel jednou zasáhnout dodáním DNA a podruhé dodáním duše člověku. Obojí je ale pouhá víra, která žije tam, kam (zatím?) nedosáhla věda. Proto je s ní věda kompatibilní, ne proto, že by ji nějak podkládala.


 #15161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 17:32:57 | #15214 (4)

*3484* *65* *145*
Tak.


 #15211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 17:33:24 | #15215 (4)

My jsem vsazeni do časového úseku, kdy vše již zde je a ten mechanismus nejsem schopni poznat. Jen spřádáme hypotezy.


 #15211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 17:37:01 | #15217 (5)

Jinak je topro mě velice zajímavé téma, a to včetně hypotézy jak to mohlo proběhnout. A i kdyby to sám Bůh skládal dohromady jednotlivé sekvence DNA řetězců, také by k tomu potřeboval čas a prostor v kterém by se jednotlivé sekvence tvořily. Tedy je úplně jedno jestli tam je nebo není, samotná evoluce by měla mít vývoj v čase. A buď porozumíme jak nebo nikoliv.


 #15215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
16.10.20 17:47:09 | #15220 (6)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
16.10.20 17:53:16 | #15224 (7)

jak se to skládalo?


 #15220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 18:46:51 | #15234 (8)

Zatím to nevíme - jak se poskládala prvotní DNA - ale víme, že prvotní muselo být, protože všechno živé - fauna i flóra mají určitou část DNA společnou.
Pokud se sami nezničíme, tak na to jednou přijdeme - nedávno jsme ještě nevěděli, co jsou to ty světla na obloze - jaké bude vědění za takových 10.000 let(?).
*65* *145*


 #15224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
22.10.20 09:26:49 | #15476 (9)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15213 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.10.20 12:13:14 | #15621 (9)

naprv musela byť vymyslená, kreovaná a uvedená do funkcie DNA, je to univerální kod pre život, z ktorého sa odvíja všetko - skutočnosť a variabilita žívota je zakódovaná v slede-poradí a čítaní nukleotidov DNA...


 #15234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.10.20 15:38:30 | #15622 (10)

To ale není tak jisté, že musela být na samém počátku života a že musela být vymyšlena. Je to jako kdyby za pár tisíc let někdo tvrdil, že stroje musel stvořit bůh, a ne vynalézt člověk. Protože přece v každém stroji se vše odvíjí od procesoru. A logika jasně říká, že člověk, který ještě neznal žádný stroj, nemohl ten první procesor vymyslet a beze strojů vyrobit…


 #15621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
16.10.20 17:56:52 | #15226 (7)

Dalko, vtipné! - naopak, moc zložité! - opísal som chemické zloženie, transkripoci a translaci DNA...vŕtate do toho, čomu vôbec nerozumiete...


 #15220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 17:42:10 | #15218 (4)

naopak, Collins tvrdí, že Boh stvoril svet a řídí evoluci - je proti deismu - už som o tom písal v jeho postulátoch o BioLogos...


 #15211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 18:19:54 | #15229 (5)

Ano, a God-ordained jste přeložil jako „řízený bohem“… V tom to asi bude.


 #15218 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
17.10.20 16:01:06 | #15305 (4)

"Collins si opravdu nemyslí, že by bůh evoluci řídil"
S tím Collinsem jsem tomu rozuměl tak, že dle něj Bůh to řídí, ale jaksi nepřímo:

Collins: „Bůh, který stvořil vesmír a zavedl přírodní zákony, které ve vesmíru vše řídí… zvolil elegantní mechanismus evoluce..."


 #15211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
17.10.20 16:47:30 | #15309 (5)

Asi úkrok směrem ID. *3284*


 #15305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
19.10.20 15:04:15 | #15385 (5)

Ano, který stačilo připravit a spustit.


 #15305 

| Předmět: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 01:18:55 | #15183 (2)

bod počátku by se dal definovat v bodě, kdy vznikl čas, který ovšem sám o sobě nemůže existovat. Existenci realizoval Bůh a to zmíněným počátkem, vše potom probíhalo samo automaticky.
V této automatice má svobodná vůle člověka své místo, stejně jako náhoda. *4099*
Evoluce jako taková, pokud ovšem to nebylo jinak, jede podle plánu, také automaticky, bez korekce a zásahu Boha.


 #15157 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 02:05:13 | #15185 (3)

Pokud nebyl žádný počátek, nebyl ani vznik času. Čas také můžeme chápat čistě teoreticky, jako fyzikální jednotku a sám o sobě, bez energie a hmoty zřejmě opravdu neexistuje.
Já si čas představuju (velmi zjednodušeně) jako časovou přímku. Přímka začíná a končí v nekonečnu.
Teorie o Bohu mi připadá překonaná a zbytečná.


 #15183 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 17:29:55 | #15212 (3)

Asi si nerozumíme.
*2527*
Já chtěl jenom vědět - který hmyz byl stvořen jako první - od kterého se odvíjela evoluce hmyzu až po dnešních cca 8 mil. druhů.
Visitorové tvrzení je tak sebevědomé, že to určitě ví - o Bohu ví všechno - takže určitě zná i jeho plány - i postup evoluce v teistickém pojímání.
Nevím proč sem cpe neustále toho Collinse a nepíše o tom něco ze své hlavy. *65* *20*


 #15183 

| Předmět: RE: RE: RE: Theistická evoluce
16.10.20 17:55:29 | #15225 (3)

„*…Existenci realizoval Bůh a to zmíněným počátkem, vše potom probíhalo samo automaticky.…*“

Že to takhle s určitostí tvrdíš, ale neznamená, že je to pravda.

A evoluce mezi druhy tedy najednou funguje?


 #15183 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
19.10.20 02:37:27 | #15373 (4)

podle mě lidi vůbec neví jak to funguje ,ani jak to vzniklo. Možná na to časem přijdou. vypadá to že všechno má podobný koncept, že to vychází z jednoho plánu. na vývoj neexistují dostatečné důkazy, jen si tak nějak myslíme že to bylo, což je pro vědu málo, ona potřebuje jistotu. Nejhorší je, že to někteří za vědu považují, i když je to pouhá víra. *5679*


 #15225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
19.10.20 09:44:48 | #15374 (5)

sú stále polemiky v kresťanskej filozofii a polemiky veriacich vedcov na rôznych sympóziách a konferenciách o tom, či všetko vo svete po jeho stvorení funguje už len na základe Bohom stvorených prírodných zákonov, a Boh je v podstate už "nečinný", resp. či je stále činný v priebehu geologických a spoločenských dejín...drtivá väčšina sa prikláňa (i Collins) k druhej alternatíve:. že Boh je vo svete mikro- a makrosveta, ako aj v dejinách národov (vývoja spoločnosti) stále činný, svojím Duchom (Svätým) stále kreuje a ovplyvňuje svet a Vesmír do jeho finálnej fázy vývoja, ktorú si už pred stvorením sveta naplánoval, a ktorú dovŕši...


 #15373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
19.10.20 09:58:00 | #15375 (6)

myslím si, že aj chráni našu planétu pred stratou magnetického poľa a udržuje ho (pôvodne ho mali i Venuša a Mars), čím aj ochraňuje proti zásahom meteroritov/pla­nétek slnečným žiarením a všeobecne kozmickým žiarením...rovnako zasahoval a stále zasahuje svojím Duchom do spoločenských dejín...


 #15374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
19.10.20 12:06:50 | #15376 (7)

*20*
Úsměvné.
Jak později ochrání Zemi před rozpínavosti Slunce?
*2527*
" čím aj ochraňuje proti zásahom meteroritov/pla­nétek"(a že si to rozmyslel, když nechal zlikvidovat dinosaury)
Jsi si jistý?
Meteorit je to, co už na Zemi dopadlo - předtím to byl meteoroid
Když už, tak proti nim nás chrání naše atmosféra.
*3440*


 #15375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 19:39:35 | #15462 (8)

Slnko sa rozpína tak, že spálí Zem za 5 mld rokov (koho to zaujím? - naviac, je to astrofyzikálna teorie), ...magnetické pole cháni zem proti "satelitmi" z Vesmíru a všetkými druhmi kozmického žiarenia, bez magnetického poľa nemôže existovať život - to je základná informace...


 #15376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 21:23:26 | #15466 (9)

Tak ještě jednou :
Zemský magnetismus chrání proti jakémukoliv záření - problém je v tom, že jen do určitému stupně,
Neuchrání ho pře gama-zábleskem bližších než 6000 sv.let. - čím blíž - tím větší nebezpečí až do vzdálenosti z které by takový proces zlikvidoval naši atmosféru a tím započal konec lidstva.
Toto se může stát kdykoliv.
*145*
Magnetické pole určitě nechrání Zeni proti vesmírnému "smetí" - od gramů - po milión tun.
*3440*


 #15462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
19.10.20 12:17:24 | #15377 (5)

Několik stovek miliónů len trvalo, než se začali tvořit atomy z hvězd.
Do té doby byli jenom dva - hélium a vodík - z kterých vznikali hvězdy a jen díky nim - jsme se "posunuli dál" - až do dnešních dnů.
No a nějak podobně vznikal život - několik stovek a stovek miliónů let - až do dnešní podoby.
*65* *65*


 #15373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
19.10.20 12:49:56 | #15378 (6)

nepoužívajte zvratné zámená pádové varianty "sebe/se, sobě/si"... nic "se", samo samo od sebe nevzniklo...ateisti to "se" radi používajú...


 #15377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
19.10.20 13:02:50 | #15379 (7)

Nemáš jediný důkaz na to abys to vyvrátil.
*65*
Pokud předtím neexistovala žádná hmota, čas a ani prostor, pak to něco muselo vzniknout z ničeho.
Vlastně, i kdyby se zjistilo, že vesmír vznikl z kusu rohlíku, tak bychom si položili stejnou otázku: „Kde se tu, sakra, vzal ten rohlík?“
Asi to bude znít divně, ale pokud v černých dírách může něco zmizet v ničem, tak proč by z ničeho nemohlo vzniknout něco?
Stephen Hawking přišel na to, že když obrátíte v Penrosově teorému tok času, kolaps přejde v rozpínání. Podle něj, tak vesmír vznikl z počáteční singularity - veškerá jeho hmota byla namačkána do jednoho jediného bodu menšího, než subatomární částice.
*20*


 #15378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 19:53:09 | #15463 (8)

čo sa týka Boha a stvorenia, nepoužívajte zvratné zámená - a uvidíte, ako ďaleko zájdete:-)


 #15379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 20:38:47 | #15464 (9)

Od toho jsou, aby se používala.


 #15463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 20:57:18 | #15465 (10)

:-) mám na mysli niečo iné...


 #15464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 21:33:58 | #15467 (11)

*65*
visitor77
..dá SA teda povedať že:
1: theistická evoluce SA dá chápať ako
*145*
Proč je používá ty??
To jako z nadřazenosti??
*2527*


 #15465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
19.10.20 15:20:08 | #15392 (5)

Žádný jednotný plán nebyl, nebyl nikdo, kdo by ho vytvořil. Na vývoj je důkazů hodně. O čem víme málo, je počátek vývoje života. Je v čase velmi vzdálený, zůstalo málo materiálu pro výzkum.


 #15373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická evoluce
19.10.20 15:37:59 | #15395 (5)

Kdyby někdo (zejména někdo všemohoucí) svět stvořil, tak sice mohl, ale vůbec nemusel (proč by měl?) život založit na jednom konceptu. Pokud se ale život vyvinul ze společného předka, pak na jednom konceptu založen nutně musí být


 #15373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theistická…
11.11.20 11:15:45 | #16722 (6)

Boh stvoril život (alebo pre neveriaceho: život existuje na-) na jenom koncepte (genetický kod a metabolizmus), tak sa rozhodol /tak (taká je skutočnosť) ...je to aj dosť pochopiteľné, i z hľadiska "úspornosti" - uľahčuje to človeku mnoho jeho úkonov smerom k živočíšnej a rastlinnej ríši, i k sebe samému (i včetne medicíny, liečby onemocnení, chápaniu života, a pod.)....jeden koncept života veľmi usnadňuje tisíce aktivít smerom k životu, eden koncept života znamená nesmierne úsporný systém vzťahov, aktivít, postojov, chápania ku celej živej ríši....


 #15395 

| Předmět: Theistická evoluce
15.10.20 13:46:58 | #15145

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE: Theistická evoluce
15.10.20 13:54:30 | #15148 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15145 

| Předmět: xxxxx
15.10.20 12:59:35 | #15132

respektujte pravidlá fora...tieto osobné animozity tu nestrpím....už som to w-krát napísal...a naviac, top fora je len pre novú tému...| Předmět: xxxxxxx
15.10.20 12:58:06 | #15131

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět:
15.10.20 12:41:31 | #15124

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE:
15.10.20 12:45:46 | #15126 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15124 

| Předmět:
15.10.20 12:04:21 | #15116

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět:
14.10.20 18:05:59 | #15070

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE:
15.10.20 09:59:31 | #15102 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15070 

| Předmět: RE: RE:
15.10.20 11:11:45 | #15107 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15102 

| Předmět: RE:
15.10.20 10:01:36 | #15103 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15070 

| Předmět: Něco to přinášet musí - zkusím posbírat…
14.10.20 10:41:27 | #15039

Já myslím, že nemá cenu si soustavně vzájemně nadávat.

Já bych prostě ty věřící rád pochopil - a pokud možno bez toho, že bych mluvil o berličce a neschopnosti unést některé pravdy atd. (a oni by mohli zkusit pochopit nás)
A u některých celkově bystrých lidí mě opravdu provokuje, že nechápu - ani ne tak jak se k tomu dostali - ale, jak to, že v tom setrvávají a že se v dospělém věku od toho neosvobodí.

Něco to přinášet musí - zkusím posbírat něco pozitivního o náboženství.

Našel jsem - nebudu říkat, kde, to bych mnoho lidí odradil od četby:

Náboženství je rozsáhlý jev, který si žádá velkou teorii.
Náboženství dokáže poskytnout útěchu a povzbuzení. Ve skupinách posiluje pocit
sounáležitosti. Naplňuje naši touhu pochopit, proč existujeme.
„náboženství ukojuje naši zvědavost, kterou chováme vůči vesmíru a našem místě v něm"
Je náboženství placebo, které prodlužuje život tím, že snižuje stres? Možná..
Fakt, že náboženství je všudypřítomné, patrně vypovídá o tom, že skutečně fungovalo ku prospěchu něčeho,
ale že to nutně nemuselo být ku prospěchu našemu nebo našich genů.

kde se vzalo náboženství a proč jej mají všechny lidské civilizace?
Náboženství je nesmírně nákladné - Je náročné na čas i energii. Náboženství
požírá zdroje.(A šetrná Evoluce eliminuje zbytečné věci ale i neúsporné, zbytečně "nákladnéí" věci. Jak to, že nevyeliminovala náboženství? )

(Taky jsem našel definici: náboženství je v podstatě pocit viny.)

Náboženské chování: Proč se lidé postí, poklekávají, bičují se, posedle se klaní zdi, pořádají křížové výpravy či se oddávají dalším nákladným praktikám, které ničí a v krajních případech i promarňují lidské
životy?

Politické vysvětlení - nepostihuje ale jádro problému: „náboženství je nástrojem, jehož pomocí si vládnoucí třída podmaňuje níže postavené".

(a neodpustím si, zkráceně, toto:)
" velmi mnoho lidí - vyznává víru, která jednoznačně odporuje prokazatelným vědeckým
faktům i konkurenčním náboženstvím, jež vyznávají jiní lidé. Lidé ... vynakládají čas a zdroje na nákladné aktivity, které z vyznávání této víry vyplývají. Umírají za ni nebo v jejím jménu zabíjejí. Žasneme nad tím ... Zmateně se ptáme proč. ..... možná, že náboženství je vedlejší produkt nějakého fundamentálního psychologického sklonu, který je nebo byl za jiných okolností užitečný...

 • ale to bych se moc rozjížděl, to jsem nechtěl


| Předmět: RE: Něco to přinášet musí - zkusím…
14.10.20 11:25:41 | #15046 (1)

Já myslím, že nemá cenu si soustavně vzájemně nadávat.

Ano, problém je prostě v tom, že každá ze stran se snaží nadřadit té druhé.


 #15039 

| Předmět: RE: RE: Něco to přinášet musí - zkusím…
14.10.20 11:54:54 | #15047 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15046 

| Předmět: RE: RE: Něco to přinášet musí - zkusím…
14.10.20 11:55:53 | #15048 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15046 

| Předmět: RE: Něco to přinášet musí - zkusím…
14.10.20 12:19:55 | #15049 (2)

ono vždy platí: zlodej křičí, chyťte zlodéje! - to, čo ste vy nakydali na náboženství, to treba dať skutočne do výkladnej skrine, samé pomluvy, nezmysly, detinskosti!


 #15039 

| Předmět: RE: RE: RE: Něco to přinášet musí -…
14.10.20 12:20:11 | #15050 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15048 

| Předmět: RE: RE: Něco to přinášet musí - zkusím…
14.10.20 17:27:37 | #15063 (4)

15049: Pane Visitor77. Rozhořčujete se, že prý jsem "nakydal na náboženství..samé pomluvy, nezmysly, detinskosti"

To mě překvapujete. to jsou silná slova! Tak se podívejme na ty mé texty

14946: první můj příspěvek,
Slovník: „mystično“ – „náboženský svetový názor opierajúci sa o mystiku“
mystický → záhadný, tajuplný
To jsem přestřelil - ale věřící by měl zaplesat : na počátku evoluce vidí ateista jakoby drobný mystický prvek. A ptá se, co my ateisti v tomto bodě stavíme proti názoru protistrany "To Bůh to inicioval".
Za což mě Necroczar možná správně kritizoval.

Nebo je toto to kydání?

14955: je nekonfliktní odpověď podobně smýšlejícímu Necroczarovi, je tam i sebekritické "Co my ateisté mu na to řekneme?" - věřícímu, který má jasno (a vidí Boha )tam, kde my pouze "nevíme". V textu uznávám určitý mystický prvek "stvoření", píšu o představě pokusu o sbližovací diskuzi s nějakým "otevřeným" věřícím.

To určitě taky nebylo kydání pomluv.

14988: Jonatan1 (+) v pár slušných řádcích ke vzniku života proti mé nejistotě "co k tomu máme říct" staví - ale nevnucuje - svůj názor na stvoření (jak jen to jde slučitelný s evolucí);

15015: o příčině/smyslu vzniku života. "nevíme" je poctivé, byť trochu teskné
vyjadřuji pochopení pro "posvátný údiv až obdiv" v tomto bodě i určité mystérium, mystično.
Píšu že bych se i klaněl určité genialitě spojené se vznikem života. Snažím se vyjít vstříct věřícímu Jonathanovi1, i když to nenazývám Bůh. Snažím se mu přiblížit - "narcistní ješitnost" píšu jen jako demonstraci toho, že téměř stejnou věc na počátku (to neomylné směřování vesmíru k vzniku inteligentního vědomí) lze označit, interpretovat i desinterpretovat úplně odlišně (Boží neegoistická vůle /nebo narcistní ješitnost. Obojí je spekulace ) 15015 a 14998 nebyl konflikt, jen výměna stanovisek s mým pokusem o smír "nejsou to zas tak odlišné názory"

14996: Jonatan1 se domnívá, že ateisti se bojí bádat v citlivých bodech, bojí se že by objevili Boha, tak na venek dělají, že neví. (Ale žádný útok)

15009: bráním se , píšu mimo jiné ale "mezi nám zas takový rozdíl není. Člověk má hledat, co nás spojuje a ne co nás rozděluje".
Nejostřejší dvě věci, které jsem napsal:

 1. Myslím, že projektujete vlastní strachy na opačný břeh
 2. Myslím, že třeba nebrat drogy nebo nevěřit v Boha nejsou žádné ideologie; je to prostě normální.

Nahrávám protistraně poukazem na Antropický princip a "Intelligent Design"

15018: bráním pana Jonatana1: j...1 nebyl nijak agresivní ani nenaznačoval, že jsem blb

15039: píšu: já myslím, že nemá cenu si soustavně vzájemně nadávat. a dále: zkusím posbírat něco pozitivního o náboženství

Cituji tam mnohořádkově pár myšlenek o tom, proč mají náboženství všechny lidské civilizace, že asi je lidstvu něčím prospěšné, když ho evoluce dosud neeliminovala.

Pane Visitor:

To jediné nevhodné až hrubé přijde teď :

 1. Já chápu, že pro VÁS je obtížné se konkrétně vyjádřit k jednotlivým věcem
 2. Vy to tedy ve stylu křesťanského zjednodušování všeho označíte za kydání pomluv. To je ale vážné osočení. Rozveďte to !
 3. * * * * * * Tak kde do p...e pane Visitor je to kydání pomluv? * * * * * *
 4. můj největší hřích je, že jsem neuvedl zdroj těch mnou citovaných řádek, z obavy, že okamžitě přijdou nadávky. Je to z Dawkinse (dodal mi pár řádek Google)

 #15049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Něco to přinášet musí -…
15.10.20 10:01:37 | #15104 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15050 

| Předmět: RE: RE: RE: Něco to přinášet musí -…
14.10.20 18:07:20 | #15071 (6)

Vidím první záblesk poznání o zdejších zastáncích „očividné pravdy“…


 #15063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Něco to přinášet…
15.10.20 11:08:50 | #15106 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Něco to přinášet musí -…
15.10.20 00:29:57 | #15089 (7)

Někde stálo: " proč ty, kdo toto „vysvětlení“ nepřijímají, mají za hlupáky?"
Nevím, jestli nás mají za hlupáky. Třeba se jen bojí možnosti zviklání jejich víry v důsledku všech možných tlaků moderního světa. A proto se snaží v diskuzi jakoby utlouct bezvěrce, vyhrát nad ním/nimi, znemožnit je, v očekávání, že to upevní jejich víru? (toto je ale jen má spekulace)

Znám nějaké Křesťany opravdu dlouhodobě a neochvějně zakotvené v tom svém světonázoru a ti nejeví potřebu s někým "zvenku" prodiskutovávat základní ideje své víry. Nebo přemýšlet například o jejich pojetí "Stvoření" ve vztahu k poznání o evoluci. Natož se snažit nějak s ostatními (a třeba i s vědou) nějak přiblížit. Ti si jedou mezi sebou to své a když se chtěj angažovat v nějaké nové oblasti, tak jakoby hlavně přemýšlej, zda a jak to jde uchopit z hlediska víry/jejich církve.
Možná jsem ale mimo téma...


 #15071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Něco to přinášet…
15.10.20 11:40:30 | #15111 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Něco to…
15.10.20 11:58:04 | #15114 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15111 

| Předmět: RE: RE: RE: Něco to přinášet musí -…
15.10.20 11:54:56 | #15113 (7)

proč tak dlhé litánie? - nevíte, o čem je seriózní věcná debata? - poč nereagujete konkrétně a stručné na néjaký názor? - nezaujatě? - bez toho, aby jste uvádéli nejaká konkrétní jména? bez osobní animozity? řeknu svůj názor a šmitec, proč tak roztahujete své přspěvky?


 #15063 

| Předmět: Já určité mystično vidím v tom drobném …
12.10.20 00:29:50 | #14946

Pánové ateisti,
Jak my (různé typy ateistů) komentujeme (nechci říct rovnou vysvětlujeme) tu tendenci některé hmoty na některých místech vesmíru vytvářet stále složitější struktury, ve finále se schopností se replikovat se současným zakódováním informací a .... (teď improvizuji).­..znalostních struktur , plánů a strategií s přenosem do nástupnické struktury atd... se systémem evoluce ... prostě život? Já určité mystično vidím v tom drobném "popostrčení" (samozřejmě i to bez Boha) na počátku směrem k samovolnému komplikování a evoluci.
My nemáme tu potřebu tento centrální bod úpně dovysvětlit, jako věřící... ale jak se k tomu stavíme?| Předmět: RE: Já určité mystično vidím v tom…
12.10.20 21:54:40 | #14954 (1)

ad JeanLoren:
jestlize prihlednu k tomu, ze se zde prezentujes jako atheista, tak mi tva otazka prijde opravdu pomerne zvlastni.. asi mne k tomu vede i ne zrovna "optimalni" artikulace tve pozice, respektive nestastna volba vyraziva - ale napsat, ze "určité mystično vidíš", kdyz pritom neveris v Boha ci nadprirozeno, je dle meho vice nez matouci, protoze mystika je do znacne miry spojovana prave s duchovnem a religionizitou *27179* navic.. jediny, kdo by tvou otazku mel zodpovedet, jsi prece ty sam - atheismus totiz nikterak neimplikuje nic, co by nevericiho vedlo k akceptovani konkretni kosmologicke teorie ci jakymkoli zpusobem formovalo nazory v oblasti abiogeneze - skutecnost, ze se znacna cast atheistu "rekrutuje" z rad skeptiku, kteri z principu neakceptuji nepodlozena tvrzeni, je totiz nutne vztahnou i na oblast vedy, protoze dokud kuprikladu nebudeme disponovat teorii kvantove gravitace, tak uvahy o tom, co vlastne inflaci iniciovalo, by nemely byt predmetem tebou zmineneho "dovysvětlení", ale naopak jeste intenzivnejsiho vedeckeho badani..
p.s. neber to prosim osobne, ale i kdyz si to castecne vybalancoval tim "teď improvizuji", tak tvuj prispevek presto pusobi dojmem, jako kdyby se visitor chvilku pokousel psat jako atheista - napr. "..znalostních struktur , plánů a strategií s přenosem do nástupnické struktury atd... se systémem evoluce ..." ten ti to urcite rad "dovysvetli", ale dej mu nejakej cas, protoze jeho oblibeny fasounsky prase (Marian Kotleba) zrovna pred chvilkou dostalo pres ctyri roky nepodminene *27179*


 #14946 

| Předmět: RE: RE: Já určité mystično vidím v tom…
13.10.20 01:18:25 | #14955 (2)

Necroczare 14946 Buď schovívavější k poutníkovi, který sem po delší době zabloudil při úklidu starých záložek a přemýšlí, díky jakým specifickým vlastnostem v době Facebooku ještě existuje takovéhle chatovací fórum (ale opravdu: proč se nehádáte na Facebooku? Jaké to tu má výhody? je tu "větší klid"?).

Zastihls mne nepřipraveného a nevzdělaného : do dneška jsem neznal pojem "abiogeneze" ani "inflace" v tomto kontextu! z fakulty fyziky jsem kdysi utekl po dvou semestrech (na lehčí informatiku) - ale díky tobě jsem si teď vygoogloval pár opravdu zajímvých věcí na téma vznik života a evoluce:viz. později dole.

 • - - - -

Ano improvizovaně (ale aspoň vlastními slovy) jsem se snažil o výčet toho, co mě udivuje na životě - především to zpracování té různorodé mnohosti informací a jejich přenos do nástupce . Moh jsem jednoduše napsat "tu tendenci ke vzniku života" .
A ta myšlenka s tím mystičnem: Mě by nebavilo polemizovat s nějakým jednoduchým křesťanem, který argumentuje biblí, který přijímá princip "stvoření" a uznává pojmy "život věčný", "vzkříšení", "on trpěl za tvoje hříchy a proto ty musíš..." atd.

 • - - - -

= = = Představuji si někoho, kdo se cítí být věřící, má jaksi potřebu "religiózních emocí" a "poetického mystična" ale přitom je inteligentní i pokrokový, uznává vědu včetně celé evoluce a církev vidí spíš jakoby "zvenku", jako historický kulturně-společenský fenomén - ale přesto se označuje z věřícího křesťana.

A sem směřoval můj příspěvek:
Kdyby se bavil ateista s takovýmhle jaksi "akceptovatelným věřícím", kdyby ve shodě probírali to centrální téma sporů - tedy vznik světa a hlavně života ... oba by souhlasili se samovolným evolučním vývojem od mikroorganizmů až k člověku, někde by musel přijít bod, kdy se ti dva názorově zcela rozejdou.
Věřící by řekl něco jako: právě v tom, že zdánlivě bez příčiny vznikl život, ten geniální systém s atributy:
1) otevřený systém 2) replikace 3) samosestavování 4) evoluce (=definice NASA) - právě v tom spatřuji důkaz existence Boha!
A já se ptám: Co my ateisté mu na to řekneme? pokud tento bod nezačnu intenzivně vědecky zkoumat, tak ho prostě s pokorou a respektem přijmu a já osobně tady cítím jakési (byť nereligiózní) reziduum Mystična.

"langer Rede kurzer Sinn:" Jak vy ostatní se stavíte k tomuto citlivému bodu "Vznik života"?

 • - - - -

Řešení II.: je možné zkusit to nějakou teorií vysvětlit. Například mě jednou v podroušenosti napadlo:
Život vznikl proto, že základní vlastností vesmíru je jakási "ješitnost" a narcistní potřeba "být obdivně uvědomován nějakým trochu inteligentním vědomím". Blbost? Ano, ale něco podobného jako by se objevovalo v jednom z výkladů "Atropického principu" (o tom se můžeme pohádat příště).

Pojmy:

Inflace: rozpínaný vesmír po částech jednotlivě kolabujících vede k mnoha izolovaným kapsovitým vesmírům - kupodivu mi to zní celkem věrohodně. (To například mluví proti myšlence nějakého "centrálou" rozsévaného života)
Abiogeneze: Oparinova teorie (teorie evoluční abiogeneze) - předpokládá vznik života postupným vývojem z neživé hmoty přímo na Zemi (autochtonně)

Tady je toho dost: https://is.muni.cz/el/1431/jaro2017/Bi8350/um/Evolucni_genomika_Brno_1_2017_Vznik_zivota__30obr_.ppt
Taky slyším prvně: "Atropický princip" - téma pro diskuzi samo pro sebe.


 #14954 

| Předmět: RE: RE: RE: Já určité mystično vidím v…
13.10.20 07:36:15 | #14959 (3)

Oprava: "Antropický princip", ne Atropický .... odeslaný příspěvek asi nelze už editovat


 #14955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
13.10.20 07:38:48 | #14960 (4)

lze :-)) ale bylo pochopeno a celkem tvůj názor sdílím


 #14959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
13.10.20 10:56:47 | #14966 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #14959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
13.10.20 11:09:41 | #14968 (4)

ahoj, editovat tu nejde, jediná možnost je ho smazat a napsat znova (příp. copy + paste), smazat jde ale jenom 10 minut po odeslání, pak už se tlačítko pro smazání nezobrazuje


 #14959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
13.10.20 11:24:22 | #14969 (5)

ano, nad to "editací" by ešte mali technický admin pouvažovať (pomohlo by to, je to už bežná možnosť na mnohých diskusných forach i diskusiách pod novinovými článkami, lebo občas sa prichytím, že urobím viac nielen lexikálnych chýb, ale aj vecných, a chcel by som ich opraviť, a to po 10 min to nejde - a potom musím vo viacerých príspevkoch vysvetľovať, že som to tak nemyslel, resp. bol to preklep...:-)


 #14968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
13.10.20 11:37:28 | #14970 (5)

možná i déle... v poslední době semi zdá že to jde smazat i po delší době.


 #14968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
13.10.20 11:40:44 | #14971 (6)

tu nejde tak ani o dobu, ale o princip - možnost editace hockdy....


 #14970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
13.10.20 11:58:02 | #14973 (7)

to je blbost, každý ať si stojí za tím, co napsal, nebo ať si to předem rozmyslí, zamazávat nepohodlnou minulost není řešením...


 #14971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
13.10.20 12:02:28 | #14974 (8)

stalo sa mi viackráti, že som napísal nezmysel len preto, že som zapomněl dať predponu, vynechal spojku, a pod. - a potom nastala hádka /chytanie za slovíčka), aký som lhář, neznalec veci, a pod. - že je to proste prý môj názor...preto tá editace, lebo si kontrolujem "prácne" príspevky aj po dlhšom čase, keď mi niekto vyčíta, čo som napísal...


 #14973 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
13.10.20 12:05:26 | #14975 (9)

no to si musíte právě zkontrolovat hned...


 #14974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.10.20 12:40:13 | #14976 (10)

drtivo dlhší príspevok kontrolujem, ale aj tak něco unikne...


 #14975 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 20:08:28 | #15250 (11)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
14.10.20 15:19:56 | #15055 (6)

všimol som si, že príspevok ostáva aj zmením forum a vrátim sa spät (ale to problém nerieši - rieši to len to, že ak objavím v príspevku chybu, môžem ju opraviť aj po odoslaní príspevku - ten objaví sa na foru 2x, a jeden tak môžem do 10 min vymazať...editace daného príspevku by umožnila opraviť príspevok hockdy...


 #14970 

| Předmět: RE: RE: RE: Já určité mystično vidím v…
13.10.20 17:48:54 | #14997 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #14955 

| Předmět: RE: RE: RE: Já určité mystično vidím v…
13.10.20 17:50:30 | #14998 (3)

Z pohledu věřícího je tu život pro to že Bůh není egoista a chtěl se se svou superdokonalostí rozdělit i s ostatními.
Z pohledu ateisti je to názor zvaný mlčení nebo nevíme.
Názor můj: Co se týče života- vymyslel to Bůh, ale jak to funguje, na to musí přijít věda. Z tohoto pohledu je mě jedno, zda sem život Bůh přímo dodal, nebo to nechal na své přírodě. Podotýkám, že přímé dodání života mě připadá nesystémové potažmo i snižování schopností Boha, že by to jeho příroda nebyla schopna zajistit. *17163*


 #14955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
13.10.20 21:29:32 | #15015 (4)

To je zajímavá myšlenka. Řekl bych, že to není standardní názor křesťana (?)
Ano, to, že k tomu vzniku života od určitého stádia poznání už dál nemáme co říct, je vlastně trošku "teskné" - ale je to poctivé! - to "nevíme". Nevymýšlíme si. Přesto je podle mne v tomhle bodě i pro, ,jak vy říkáte, "ateistu", prostor pro jakýsi posvátný údiv až obdiv. Je to bod s určitým mystériem (byť, z mého hlediska bezbožným")

Já třeba nemám pochopení pro provádění nějakých rituálů na oslavu nějakého příběhu o tom, že "on trpěl za tvoje hříchy" (a nenechám si vnutit, že všichni máme nějaké hříchy a licenci na odpuštění má jen určitá jedna organizace)..

Ale možná by mi nebyl cizí nějaký rituál oslavující některé obdivuhodné detaily evoluce - třeba bych byl možná schopen klanět se technologii genetického kódu a tomu, že i tenhle základní stavební prvek evoluce prochází postupnou evolucí ! Že tam jsou náznaky hledání lepšího řešení, snížení chybovosti, znovupoužití staršího technologického prvku ale pro jiný účel ... Jakoby z toho čišela pocivá, byť ne neomylná vývojářská práce. Skláním se před tím. I tady to ale zůstává ateizmus, možná ne zrovna nejtypičtější.

Vy ale s tím "nepřímým dodáním života" taky nejste moc standardní. Vy jakoby říkáte, že "přímá fáze stvoření" skončila vybudováním vstupní situace (ať už počátku velkého třesku nebo až situace po vzniku sluneční soustavy), a vdechnutím evolučního softwaru (možná víceúrovňového - mikrokódu- kódu, různých autonomních systémů nevyjímaje) který zajistil samovolný vývoj až k člověku uvědomujícímu si toto vše.

I když se to nezdá, nejsou to zas tak odlišné názory.

Rozdíl je v tom, že vy jste vyfabuloval ten "hybatelský princip" je "Bůh není egoista"
A já například můžu vyfabulovat, že základní vlastností vesmíru je "narcistní ješitnost" a že vesmír spustil evoluci proto, aby vzniklo vědomí, které si toto vše uvědomí a bude ho obdivovat - a to jsme my.


 #14998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
15.10.20 01:39:29 | #15090 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
15.10.20 01:46:06 | #15091 (5)

haha trpíš přísunem mylných informací, katolická církev nemá ve svém učení odpouštění hříchů, ani je odpustit z čistě technických překážek nemůže, to ti vtloukli do hlavy ateisté nebo kde si k tomu došel?
Zklamu tě, ale rituál nezažiješ, přijal si další mylné informace o DNA.
Narážím na známy problém vejce a slepice.
Tobě se to machruje, když tu máš tu DNA, strčíš ji do skartovacího stroje a říkáš tomu evoluce.
Ale kde se vzala ta informace v DNA? která vytvořila živý organizmus.
Musela být první.
Ale kde se tedy vzala? když tu nebyl její nositel, živý organizmus?

Další tvoje ptákovina:
Vesmír, než se v něm začal tvořit člověk byl neživý, ale pokud si myslíš, že kámen který leží před tebou může být ješitný, tak máš pravdu. (upozorňuji, že vesmír neměl možnost se nějak rozhodovat, zda bude ješitný či nějaký jiný postoj zaujmout, on jel přesně podle zákonů mu daných automaticky jako robot a dělá to dodnes) *4585*
Navíc Bůh nemůže stvořit něco, co je hříšné, takže ješitný vesmír je tvůj omyl. *6554*


 #15015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
15.10.20 07:53:15 | #15097 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
15.10.20 09:00:21 | #15098 (6)

Ty tu Bibli evidentně vůbec neznáš!
J 20,23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
O čem chceš diskutovat, s takovými "vědomostmi"? *6554*
Vypadá to, že Bibli rozumíš asi tolik, jako vlk hvězdám! *27179* *27179* *3816*


 #15091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
15.10.20 12:43:46 | #15125 (7)

pokud by si znal texty Bible a ne jen vytrhnout jeden, jasně je tu psáno že církev jen sprostředkuje odpuštění ale samotné odpuštění je na Bohu
Marek 11:25
25 A když stojíte a modlíte se, odpusťte druhým všechno, co proti nim máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše provinění vám.“
a dokonce některé hříchy nebudou odpuštěny nikdy:
Marek 3:29 Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“ *5679*


 #15098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
15.10.20 12:48:09 | #15129 (8)

Proč se lidi tak rádi rouhají? Protože rouhání přináší zábavu a dobrou náladu. *15238*


 #15125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
15.10.20 12:54:20 | #15130 (9)

mám problém s přezdívkama a už nevím kdo ke co napsal a kdo je kdo a ke komu patří Ondi ,koleník,arečuk
ted nově džon loren(jakože inteligent) dalko T a další
problém je ,co je to to rouhání?


 #15129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
15.10.20 13:02:05 | #15133 (9)

a dokonce krudox již neexistuje i když se tu vesele baví to je komedie


 #15129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
15.10.20 01:49:48 | #15092 (8)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
15.10.20 07:48:40 | #15096 (9)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
15.10.20 13:06:12 | #15135 (8)

Tak ještě jednou:
J 20,23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Kde tam vidíš nějaké zprostředkování?


 #15125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
15.10.20 20:33:08 | #15169 (9)

Hříchy odpouští jedině Bůh ty přijdeš a budeš hrát divadlo že jako se kaješ, ale jen na oko, to ten farář neví, dá rozhřešení ,ale konečná instance je Bůh ten to rozhodne s konečnou platnosti. ostatní texty bible jednoznačně určují, že ten kdo odpouští hříchy je Bůh. Ten verš se týkal speciálně jen apoštolů ti to měli díky Duchu Svatému přímo od Krista,


 #15135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.20 20:34:32 | #15171 (10)

...a prešlo to apoštolskou postupnosťou na kňazov Cirkvi


 #15169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
15.10.20 09:54:11 | #15099 (6)

No co to... co to je, toto?
Ten člověk musí vidět, že já jsem sem zabloudil a neznaje poměrů jsem se pokoušel o vpodstatě přátelskou debatu, v mírném tónu, chtěl bych je pochopit, vyšel jsem jim vstříct s tím mystickým prvkem, nadhodil ten Antropický princip, který věřící můžou použít jako podporu té ideje existence Boha ... a dokonce jsem se tohohle člověka zastával, když mě někdo varoval. -- a - zase nic.

To se teda stydím, že jsem ho úplně špatně odhadl.
A teď "Haha" - "ti vtloukli do hlavy" - "tvoje ptákovina" a ten celkový tón... (a zda je text vůbec k tématu, to už je to nejmenší)
To je krank, to nehraju.


 #15091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
15.10.20 11:37:51 | #15110 (7)

Jonatán je koleník v náboženském vydání, tohle je prostě jeho styl. Na to si zvykneš a začneš to ignorovat... *32299*


 #15099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
15.10.20 13:04:27 | #15134 (8)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
15.10.20 12:46:02 | #15127 (7)

kdo nemá argumenty utíká z bojiště *691* *27179*


 #15099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
15.10.20 13:12:24 | #15136 (7)

Johne přestaň hrát divadlo kouká ti to z očí. a nelži demagogu *6365*


 #15099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
16.10.20 17:08:04 | #15210 (7)

Já jsem věděl, že to dlouho nepotrvá…


 #15099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
16.10.20 17:03:52 | #15208 (6)

Informace není nic, co by muselo být vytvořeno inteligencí.

Problém slepice a vejce je nesmysl. Vejce existovala mnohem dřív, než se z nich začalo líhnout to, čemu dnes říkáme slepice. Takže vejce pochopitelně bylo dřív, a to o mnoho generací, než slepice.
Jiná otázka je, co byla ještě poslední neslepice a co už první slepice, tedy jestli se první slepice vylíhla z prvního slepičího vejce, nebo jestli první slepičí vejce bylo sneseno až první slepicí. Ale ta je taky nesmyslná: Zkus někdy za soumraku určit moment, kdy právě přestalo být světlo a začala být tma! To je stejné, jako určit, který pták v té nepředstavitelně dlouhé řadě byl první slepicí. Vlastně to stejné není – u toho soumraku jsi osobně přítomen! Trvá jen pár desítek minut, přesto to nepoznáš, a přesto nebudeš popírat, že denní světlo postupně přešlo v noční tmu…


 #15091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
14.10.20 00:54:05 | #15016 (4)

"...Názor můj: Co se týče života- vymyslel to Bůh..."

To je takový dudlíček, který dodává (byť falešný) pocit jistoty tam, kde žádná jistota neexistuje. Že znáš něco, co ve skutečnosti nezná nikdo. Budiž ti to přáno, když poctivé přiznání, že nevíš, neuneseš. Ale kvůli tomu nemusíš ty, kdo ho unesou, pokládat za blbce.


 #14998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité mystično…
15.10.20 20:40:15 | #15172 (5)

Dobře, kdo tedy stvořil svět ? nějaký ateistický skřítek? my máme příčinu a to Boha a vy jste nenašli jediný důkaz, že by to nemohl být on. Přesto si zcela nelogicky myslíte, že Bůh není. *5679*


 #15016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
15.10.20 23:49:36 | #15177 (6)

Proč by měl svět někdo stvořit? Co když je to nekonečná řada příčin a následků, neustálá změna? Tedy nemá začátek ani konec.
Stvoření světa je nesmysl. Odporuje to fyzikálním zákonům. Energii a hmotu nelze stvořit ani zničit. Může se jen měnit.
Žádné stvoření se prostě nekonalo. Ale protože v ně věřící věří, museli si vymyslet nějakou příčinu. Boha.


 #15172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já určité…
16.10.20 01:09:52 | #15182 (7)

Konečně zas rozumné slovo.
Oni mají představu stvoření podle nějakého plánu v ucelených fázích, myslím. např. : Po dokončení stvoření rostlin se stvořila fauna a v další fázi člověk. A tahle fáze skončila kdy? Čili teď je asi vše hotovo?

Spíš (než "kdo stvořil?") je pro někoho zajímavé , jestli a kdy v té okamžité konstelaci bylo už zakódované, kam až ta evoluce půjde.

Mně se docela líbí ty úvahy o člověku-pozorovateli .. našel jsem právě:
"má-li být vesmír reálný, musí umožnit svými vlastnostmi existenci pozorovatele" a
"Inteligentní pozorovatel je cílem, protože dává smysl existenci vesmíru"
Já jsem zu napůl vážně napsal vlastně něco podobného: vesmír chce být uviděn, někým uvědoměn (a možná i obdivován). Je to prostě taková základní narcistní vlastnost vesmíru.

Jo, nad některými věcmi možná stojí ateista v posvátném údivu víc, než věřící.

Jo kdyby všechny důkazy na světě byly tak snadné "my máme příčinu a to Boha a vy jste nenašli jediný důkaz, že by to nemohl být on" - nedalo by se to použít (byť tomu nerozumím) vlastně skoro na všechno?


 #15177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
16.10.20 01:41:36 | #15184 (8)

S tím, že ateista může vnímat svět jako nekonečně mnohotvárnější a zajímavější - stát nad některými věcmi "v posvátném údivu" můžu souhlasit. Už sám v kvantové fyzice popisovaný fenomén, že člověk-pozorovatel už jen svým vnímáním ovlivňuje chování částic, je důkazem nekonečné mnohotvárnosti světa kolem nás.
S tím vědomím vesmíru (či jak to nazvat), bych byl ale opatrný. Jinak se dočkáme toho, že věřící začnou tvrdit, že to je přesně ten jejich Bůh a že to věděli už dávno.


 #15182 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
16.10.20 02:11:36 | #15186 (9)

No konečně to někdo poznal že jim čím dál víc vycházím vstříc a čekám jestli budou mít radost když se někdo bude trochu blížit jejich pozici. Ale všechno málo. Uvidíte jak mě ti nejbojovnější sprdnou.. jakoby Měli radost hlavně z toho Hrubého boje.


 #15184 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
16.10.20 13:08:46 | #15202 (9)

"S tím vědomím vesmíru (či jak to nazvat), bych byl ale opatrný..." - rozumím...

Já to nevidím tak, že vesmír má vědomí.
psal jsem jen "vesmír chce být uviděn, někým uvědoměn" - jako že v základech celého toho systému je jakoby zakódovaná potřeba, aby si někdo inteligentní (= něco jako člověk) uvědomil existenci vesmíru.
Tu "potřebu" ale nevidím jako nějakou tužbu nejaké nad-bytosti; může to být prostě "statistický jev" v procesu automatické evoluce, nevím. Že třeba z těch "triliard" možných evolučních variant reálně existuje jen ta naše (nebo několik málo), protože v ní/nich vzniknul pozorovatel. Ty ostatní, bez pozorovatele, vlastně nexistují, protože je nikdo neviděl.

Ale když jsem jako pokus z jednoho evolučního biologa zkoušel vypáčit, co si myslí o tom perfektním nastavení počátečních podmínek, o čem že to svědčí, ujišťoval mě, že to nevypadá, že by to někdo nastavil; že to je už od časů před vznikem života prostě tupá selekce a my jen máme to štěstí, že to pozorujem z té "úspěšné varianty".

Tohle jsou ale jen mé spekulace, ovlivněné tím, co jsem vygoogloval včera a převčírem.

Nevím - a nepotřebuji to za každou cenu vysvětlit a s tímhle nevěděním můžu docela dobře žít a dožít; i když bych rád věděl, ne že ne. A - jak tu někdo napsal - kdyby v tomhle bodě byl nalezen a prokázán nějaký "božský prvek", my ateisti bychom to přijali.


 #15184 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 19:19:25 | #15241 (10)

ty kecko demegogická ,výše si vesele tvrdil, že je vesmír ješitny a používal to jako argument. a najednou tvrdíš že nemá vědomí ty lháři. *5663* *82* tam je třeba tvá tvrzení zahodit *27179*


 #15202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
16.10.20 11:11:17 | #15199 (8)

Ona existence vědomí mi přijde taková zvláštní. Působí na mě poněkud mysticky, že přírodní zákony vedly k vytvoření něčeho, co tyto zákony a jiné jejich výtvory dokáže reflektovat, uvědomovat si. Že je může přesáhnout a tázat se po smyslu toho všeho (předpokládám, že vlastnost "smysl" není v přírodních zákonech obsažena). Až mi přijde, že to do toho mechanistického stroječku, čímž vesmír nepochybně je, nezapadá.

Jenom poznámku: teď pojímám věci čistě ateisticky, bez jakéhokoli náznaku, že by měl existovat Bůh.


 #15182 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
16.10.20 12:14:23 | #15200 (9)

Ano, v přírodních zákonech (neživé hmoty) není vědomi, smysl, účel a pod. Pro neživou část Vesmíru platí pouze kauzality přírodních (= fyzikálních) dějů a vlastností dané hmoty.
Jinak je to pochopitelně u živé části přírody (i rostliny reagují (iniciativa) na vnější podněty).


 #15199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 12:35:44 | #15201 (10)

Právě, že jestliže v nich smysl není, tak kde se ta otázka po smyslu vlastně vzala? Proč by nás vůbec měla napadnout?

Rostliny reagují na čistě mechanické bázi.


 #15200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 15:22:52 | #15207 (11)

"Rostliny reagují na čistě mechanické bázi" -
já bych ani rostliny nepodceňoval. I v nich probíhá grandiózní zpracování informací , mají určité zkušenosti, které předávají dál, mají strategie, které adaptují na okolnosti.. vymakané způsoby rozmnožování....

A otázka po "smyslu" ? možná je smyslem to, že vznikne někdo kdo je schopen se zeptat na smysl?


 #15201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 18:10:00 | #15227 (11)

Inteligence (která dle nás vznikla až s dostatečně vyvinutým mozkem) umožňuje, pokud je dostatečně vysoká) dělat věci ne pouze „protože“, ale také „aby“, tj. ne pouze z nějaké příčiny, ale také z nějakého důvodu. A projekcí tohoto pravděpodobně pouze lidského pojetí na celý svět, potažmo vesmír, se člověk ptá po jeho smyslu, i když ten, podle mně, neexistuje. Smysl musí (svému) životu udělit sám člověk. Život jako jev žádný smysl nejspíš nemá.


 #15201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 18:16:15 | #15228 (12)

třeba má být život jen pozorován, to je jeho smysl


 #15227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 18:25:36 | #15231 (13)

Nebo zničen – není tohle jeho smysl?


 #15228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 19:22:56 | #15242 (14)

vědecky nevíme jak vznikl, tedy pokud předpokládáme že z prvků, které jsou k dispozici na zemi... jak může být zničen? ty prvky zde budou pořád.


 #15231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 19:36:53 | #15243 (15)

hrubá neznalost - prvky vznikali až ve hvězdách, dávno po tom, co byl VT. Vesmír může zaniknout smrsknutím se do jediného bodu. *14503*


 #15242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 19:41:47 | #15244 (16)

no a? jak to odporuje tomu co píšu. to se ví že těžší prvky vznikaly ze zanikajících hvězd.


 #15243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 19:42:23 | #15245 (16)

zda vesmír zanikne smrsknutím se do bodu je taky teorie... spekulace.


 #15243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 19:53:41 | #15246 (17)

jo, prý za 5 mild rokov - koho to zaujíma?


 #15245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 20:01:28 | #15247 (18)

nemá to pro náš život význam


 #15246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:35:25 | #15290 (18)

to neříkej, čas letí jak blázen *29716*


 #15246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 20:09:09 | #15251 (18)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 20:13:21 | #15253 (15)

Takže když roztřískám skleněnou nádobu na padrť (a ta padrť tu bude pořád), tak ji nezničím?


 #15242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 20:18:02 | #15254 (16)

Nerozumím otázce. Vy ateisté věříte že život vznikl sám z neživé přírody. Je to tak? Proč byse to nemohlo zopakovat... času jsou miliardy.


 #15253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 20:21:26 | #15256 (17)

Protože na Zemi už nejsou podmínky umožňující jeho vznik opakovat. A i kdyby znovu vzniknout mohl, byl by jistě odlišný. Pokud vznikl nebo vznikne jinde ve vesmíru, taky je/bude jiný než ten, který známe ze Země.

A skleněná nádoba taky může být vyrobena znovu. Přesto – je nezničitelná?


 #15254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 20:33:27 | #15259 (18)

když není život, jak má být vyrobena? nerozumíme si... souhlasím s tím že podmínky jsou jiné, ale můžou se v průběhu miliard let zopakovat nebo změnit a dát opět podnět k vývoji života. Víme že život přežívá i ve velice těžkých podmínkách.


 #15256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 21:19:23 | #15264 (19)

Nepsal jsem když není život. Psal jsem když už není ta skleněná nádoba.

Když ji roztřískám, je zničená, už není, i když to sklo stále existuje a lze vyrobit jinou.

Když zahyne poslední živá buňka, život je zničen, i když prvky, z nichž se skládal, stále existují. Že třeba někdy vznikne jiný, to na tom nic nemění.


 #15259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 06:10:21 | #15272 (20)

možná tomu tak věříš, já ne


 #15264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 08:10:26 | #15274 (21)

tedy nevěřím že zahyne poslední živá buňka... v nějaké formě přetrvá, jako latentní možnost, šroubovice...jak se změní podmínky, opět se život vrátí.


 #15272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 08:13:39 | #15275 (22)

Tedy život se objevuje všude tam kde je to možné, kde to možné není tam není... jakmile se to podminky umožní, objevuje se život. Tak nějak to cítím. Až dosáhne život určité komplexnosti, objevuje se duchovní kvalita, sebereflektivní uvědomování vlastní existence. Jakmile se objeví tato úroveň, tedy uvědomění si svého já, představivost minulého a budoucího (spřádání myšlenkových knstruktů) oobjevuje se i kvalita etická - odpovědnost.


 #15274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 09:43:07 | #15276 (23)

:-) jak vyšité v rámci theistické evoluce:-)


 #15275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:06:12 | #15312 (23)

Tak nějak to může být. Jen Boha bych v tom procesu nehledal.


 #15275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:11:08 | #15313 (23)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:17:40 | #15314 (24)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já…
16.10.20 19:02:33 | #15237 (23)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15230 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 14:47:03 | #15380 (23)

Jak víš, že se objevuje „všude, kde je to možné“? O jiném místě než Zemi nevím, ty jo?


 #15275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 15:06:48 | #15387 (24)

O žádném takovém místě nevíme. Ale není důvod se domnívat, že pokud jsou někde na jiných planetách, a je jich nesmírně mnoho, podobné podmínky jako na Zemi, že tam nemohl vzniknout život.


 #15380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 15:13:32 | #15390 (25)

A zákonitě všude na takových místech?


 #15387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 15:31:54 | #15394 (26)

Pokud jsou vhodné podmínky, proč ne? Možná je vývoj od jednoduchých prvků ke složitějším sloučeninám, od anorganických sloučenin k organickým a od nich k nejjednodušším organismům základní vlastností hmoty a energie.


 #15390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 10:38:35 | #15281 (21)

A proč ne?


 #15272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:47:36 | #15291 (22)

prostě nevěřím, že je možné tak jednoduše zničit život. To by museli rozstřelit celou planetu na kusy. Zatím se život po každé katastrofě obnovil


 #15281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 13:57:55 | #15292 (23)

...to by sa mohlo stať len stratou atmosféry zeme skrze vymiznutie- alebo zmenou magnetického poľa Zeme, napr. nárazom meteoritu (pred 65 mil rokov) najmenej o veľkosti najmenej 20 km (meteorit, ktorý padol do oblasti Yucatanu/v Mexiku, mal veľkosť 10 km, čo znamenalo vymiznutie dinosaurov, zmenu prírodných podmienok na zemi......


 #15291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:02:28 | #15293 (24)

tak jako na Marsu...


 #15292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:04:34 | #15294 (24)

a země už není stará jen 10 000 let? copak dinosauři nežili zároveň s lidma? vždyť v USA to mají v muzeích kreacionismu...


 #15292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:17:37 | #15296 (24)

magnetické pole země se změnilo několikrát, to by nemělo představovat nebezpečí. Stejně tak oheň či mráz. Vše se opět obnoví.


 #15292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 15:27:47 | #15297 (25)

Jo a co když po dobu 1000 let změny magn. štítu Země klesne výroba (pěstování) potravin třeba na deset procent? Budeme muset vyrábět potraviny z ropy. Mělo by se zavčas pracovat na odpovídajících technologiích.
Také nám ten sluneční vítr může odfouknout část naší atmosféry. Bylo by potřeba zavčas budovat přetlakové bunkry.

Lidstvo s tím asi nemá ještě zkušenosti.


 #15296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 15:42:27 | #15298 (26)

lidstvo se přizpůsobí podmínkám


 #15297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 15:53:27 | #15300 (27)

pokud ne lidstvo, tak život, co zbyde...


 #15298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 16:00:49 | #15304 (28)

nebo život. jsem optimista.


 #15300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 15:56:50 | #15302 (27)

Jasně, i třeba tím, že 90% lidstva vymře třeba hladem. That is live (C´est la vie)..


 #15298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 17:13:24 | #15310 (25)

že sa "magnetické pole změnilo několikkrát" - to jsou hypotezy, potažmo teorie - žiadny dôkaz....


 #15296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 17:21:16 | #15311 (26)

Již poměrně dlouho se ví o tom, že se zemské magnetické pole čas od času přepóluje. Tyto změny zřejmě trvají už miliardy let a pramení z pomalých změn toků rozžhavené horniny v zemském jádře – jenom v posledních 83 milionech let došlo na 183 případů komplexního přepólování. Poslední podobná událost nastala před 780 tisíci lety.
https://nedd.tiscali.cz/zmena-magnetickeho-pole-zeme-muze-trvat-jen-200-let-317950
*330*


 #15310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:30:08 | #15317 (27)

...opakujem, sú to teorie, fantazírování...ak sa to stalo, nemalo to vplyv na život a evoluci, o to tu jde...


 #15311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.20 20:42:24 | #15262 (28)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.10.20 23:28:21 | #15689 (29)

Tak to se pleteš, a to tak, že hodně. Pokud dojde k přepólování magnetického pole Země, tak poměrně dlouhou dobu, je Země bez ochrany před korpuskulárním zářením Slunce, a není chráněna ani před kosmickým zářením. Takže vliv na život a evoluci, nejde dost dobře popírat.


 #15317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 15:00:24 | #15384 (23)

Zatím se obnovovat nikdy nemusel, zatím vždycky nějaký zůstal. Až Slunce přejde do další fáze svého životního cyklu a zvětší svůj objem, nezůstane ze života na Zemi vůbec nic.


 #15291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 02:15:42 | #15267 (18)

Zničit lze jen formu (nádoba), ne podstatu (sklo) - hmotu a energii.
Život mohl a může vzniknout opakovaně, jinde a v jiných formách. Není důvod se domnívat, že by tomu tak nemohlo být.


 #15256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 14:05:45 | #15295 (19)

život ako taký (princíp života) vznikol len raz- jeho výsledkom je diferenciácia do fauny a flory do formy druhov, ktoré sú v rámci druhu stabilné, prípadne sa fenotypicky (ako výsledok spolupôsobenia genotypu, epigenetiky a prostredíia) čiastočne modifikujú až do dnešnej podoby...


 #15267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:21:12 | #15315 (20)

..bez Boha je to len myšlienková a argumentačná paralýza, jen takové blouznění o ničem, stavění tez na vodě, bez základu...
Epigenetika odbor genetiky, ktorý študuje zmeny v génovej expresi DNA na základe opvplyvňování génov DNA nie priamo na genom, ale nepriamo cez ovplyvňovanie bielkovinových histonov chromozómov, v ktorých je DNA "zabalena"...


 #15295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:40:35 | #15318 (21)

Bez Boha jsou to vědecké teorie, jejichž pravdivost je ověřována praxí a dalším výzkumem.
Jakmile do kteréhokoliv názoru začleníte předpokládanou existenci Boha, degradujete ho na bajku o působení neprokázaných a neprokazatelných nadpřirozených sil, nestojí dál za vědecké zkoumání, nemá základ, stojí na vodě.


 #15315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 18:58:38 | #15319 (22)

To nějaký vědec dělá? Že do vědecké teorie, jejíž pravdivost je ověřována v praxi a dalším výzkumem začlenil předpokládanou existenci Boha?


 #15318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 19:09:46 | #15322 (23)

Tak mám takový dojem, že náš expert na náboženskou ideologii zastává názor, že bez boha není vědy. Jeho bůh se snad zůčasnil i vědecké disciplíny Evoluce. Vždyť i CH. Darwin byl hluboce pobožným člověkem a na smrtelné posteli olitoval všeho, co proti církvi a tedy proti bohu napáchal. Tvrdí aspoň někteří pobožní.


 #15319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 19:11:23 | #15323 (23)

To dělá např. Visitor a kreacionisté. A nazval jsem to názorem, ne vědeckou teorií. Skutečně vědecká teorie s existencí Boha nepočítá.


 #15319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 19:13:45 | #15324 (24)

znova zopakujem, veda a viera majú iné predmety záujmu, ale je jasné, že viera obohacuje vedu a veda vieru, nie sú v protiklade...


 #15323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 19:31:57 | #15331 (25)

Souhlasím s tím, že víra a věda mají jiné předměty zájmu. Ale domnívám se, že věda, její poznatky a její praktické využití postupně víru vytlačují z lidského myšlení. Jak jsme nejednou konstatovali, víra je založena na mezerách v lidském poznání, a ty jsou postupně zaplňovány.
Jak obohacuje víra vědu, to bych tedy rád věděl. Snad jen tím, že už nepronásleduje vědce.


 #15324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 19:34:23 | #15334 (26)

Nemůže věda vytlačovat víru, jelikož víře nic neposkytuje. Běží zcela po jiné koleji. Víra je spiritualita, duchovno. Může akorát nakládat s výsledky vědy ve smyslu etiky.


 #15331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 19:41:51 | #15339 (27)

Historicky vzato, vědecké poznatky vyvrátily postupně řadů názorů, hlásaných církví. Církev a potažmo i křesťanská víra tím ztrácely věrohodnost i vliv.


 #15334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 19:46:23 | #15344 (28)

Církev vede k spiritualitě, vědní obory se věnují vědě. Možná v minulosti nebylo tolik možností k přírodním vědám a tak se bádalo v klášterech. Ale priosritou je spiritualita, modlitba, cesta k Bohu. Vědné obory jsou něco jiného i když taky patří k lidskému poznání. Jen je třeba rozlišit co je víra (tedy spirituální cesta) a co je věda.


 #15339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 12:50:51 | #15287 (28)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #15286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 15:12:56 | #15389 (25)

V protikladu nejsou, dokud se někdo nezačne vědou ohánět na podporu víry. Že věda s vírou není v rozporu, ještě neznamená, že ji nějak podporuje oproti nevíře. Protože s nevírou je úplně stejně zadobře, jako s vírou. I ten váš Collins na několika místech své knihy v podstatě defenzivně ustupuje s vírou tam, kam věda nedohlédne…


 #15324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.20 19:21:03 | #15326 (23)

ten visitorem omílaný Collins asi jo...


 #15319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 15:16:52 | #15391 (24)

Ani ten ne! Neuvádí nic vědeckého, co by o bohu svědčilo jinak než pocitově. A ani to není jeho cílem. Jen říká, že víra a věda se neohrožují, protože se míjejí. Pokud tedy nezasáhnou fanatici…


 #15326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 18:31:58 | #15403 (25)

Collins říká něco daleko víc, viz jeho tezy o BioLogos...


 #15391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 18:52:10 | #15404 (26)

Co furt otravuješ s Collinsem .
O nic jiného se asi nemůžeš opřít, co?
Je x vědců, kteří jeho názor nesdílí.
.Ze svého nic??
*145*
Co ale čekat od někoho, kdo neuznáva inteligenci zvířat a tvrdí, že zemský magnetismus nás chrání před meteoroidy a planetkami.
*20*


 #15403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.20 10:13:11 | #15481 (27)

To vážně napsal?


 #15404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.20 10:46:05 | #15483 (28)

Ano a pak to ještě jednou potvrdil - aby jsem si asi nemyslel, že si dělá srandu.
*20*


 #15481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.20 10:49:31 | #15485 (27)

napísal som to, a napísal som toho viac - ale to sa vám už nehodí, že permanentne prekrúcate- a manipulujete mojimi príspevkami:-)


 #15404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.20 11:26:52 | #15494 (28)

Napiš příklad, kdy jsem něco tvého z tvrzení, co jsem popsal - jinak je to co jsi napsal lež.
*65*


 #15485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.20 11:30:46 | #15495 (29)

vypiichujete si z mojich tvrdení len to, čo sa vám hodí na prekrútenie a posmeškovanie...o zemskom magnetickom poli a zvieratách som toho napísal omnoho viac...