Rozcestník >> Náboženství >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1392929x
Příspěvků:
82516

Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Věčné otázky věčného člověka: co je pravda? - ateismus? teismus? biblický (žido-křesťanský) nebo filosofický Bůh? je náš svět a Vesmír výsledek náhody? nevyhnutelnosti? Big Bang? - nebo stvoření nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?... ateismus/teismus a jejich vztah k vědě a vice versa...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? je/není možná evoluce druhů? - je/není pro ní dostatek věděckých důkazů?...zjevil se Bůh člověku, nebo si ho sám vytvořil? je/není Bible "Boží slovo" či "Zjevení osobního Boha" pravda nebo mýtus? existuje život po pozemském životě?...historický nebo biblický Ježiš? Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký smysl? význam?...jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích? sektách? ...spása? věčný život? - věčné zavrhnutí? - je/není mravní systém?, je přirozený člověku, nebo je od Boha? ...Život v míru - proč vznikají a jsou občanské a mezinárodní konflikty? války? Co je spravedlnost? co je národ? jaké jsou atributy národa, jeho existence?... Fórum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez osobných animozit.. fórum není pro náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační příspěvky, články a videa s protináboženskou tématikou a propagandou...pozn.: o isláme debatujeme jen všeobecně (v rámci srovnání špecifit náboženství), bez obrázků, karikatur, videí a jakýkoli interviews, ...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru - z případného linku (i videa) uvést i jeho krátké "copy" (podstatu) , resp. + jeho krátký komentář...OT/spamy, hádky a reakce jenom smajlíky zde nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Aký má zmysel život?
19.11.20 19:08:23 | #17861

Podstata a zmysel života - podstatu, princíp života nikto nevie definovať, lebo ho ľudským intelektom (vedeckými metodami) nie je možné v plnosti pochopiť, ani spoznať - môžeme definovať len vonkajšie empirické prejavy života popísané prírodnými vedami (rast, rozmnožovanie, dýchanie, pohyb, kognitívna činnosť: myslenie, vedomie, sebauvedomenie, svedomie,....) ako aj humanitnými vedami (sociológia, filozofia, psychológia, etika,... - popisujúce medziľudské vzťahy a vzťahy k tomuto svetu a Vesmíru) ...teda skúmané a skúmateľné pozorovaním "živými" i "neživými" vedami.
Život ako taký, v zmysle teismu, veriaci v Boha vnímajú ako vedecky nedefinovateľný a nepochopiteľný božský princíp, ako "pečať" samého Boha daného do živej a neživej hmoty - ako večné a nezávislé rozhodnutie živého Boha stvoriť:

  1. niekoho sebe podobného (človeka s intelektom) alebo
  2. niečo (bez intelektu), ktoré slúži intelektu, a následne (po páde do hriechu ako urážky Boha) vrátiť hriechom odlúčený intelekt skrze Krista späť k Bohu, aby mal s ním definitívne a večné spoločenstvo ako priateľ s priateľom, ako intelekt s intelektom - v láske - aby sa obnovila sláva a česť Boha-Stvoriteľa, ako i sláva a česť spaseného človeka...pocho­piteľne, toto v pozemskom živote vidíme a spoznávame neurčito, akoby v mlze, - jeho zmysel definitívne v plnosti pochopíme a spoznáme až vo večnom spoločenstve s ním....


| Předmět: RE: Aký má zmysel život?
19.11.20 20:26:32 | #17868 (1)

...v tomto zmysle som obdivovateľom a apologétom pavlovskej teologie milosti , prezentovanej hlavne v liste Rimanom (ktorú ap. Pavel získal od Krista) v následníckom vzťahu celodejinných udalostí spásy: Boh-Stvoriteľ-láska...-stvorenie vrcholného diela Boha - rozumového človeka v slobode (v slobode Boha),,,-- pád rozumového stvorenia do hriechu-...hriech-...milosť-milosrdenstvo-ospravedlnenie...-spása skrze milosť zjavená skrze Syna Boha-Krista Spasiteľa-...Spasiteľ-...večný život ...je to úžasná perspektíva nádeje pre nás, prameniaca v Bohu a z Boha, ktorý je láska....v takejto viere už nemusíme mať strach..atribút strachu a beznádeje je vo všetkých iných (pohanských) náboženstvách...


 #17861 

| Předmět: RE: Aký má zmysel život?
20.11.20 15:23:41 | #17923 (1)

ad.: ...-myslím, že neexistuje iná forma života v žiadnej galaxii, sme osamotení, život na našej planéte je vesmírny unikát - toto tvrdenie podporuje nepriamo aj Biblia, vidíme to v liste Kolosanom, kde Kristus ja alfou i omegou stvorenia, skrze neho bolo stvorené všetko - náš viditeľný i neviditeľný svet a Vesmír, nič by bez neho nebolo - ak je Biblia pravda, tak sme skutočne vo Vesmire sami.neviem si predstaviť iný svet so životom založeným na inej báze, neviem si predstaviť nejakého iného intelektuálneho tvora, intelektuálne stvorenie bez hriechu, ktoré by nepotrebovalo Spasiteľa....alebo žeby sa Ježiš inkarnoval (do akého tela?) pre spásu aj na iných potenciálnych planétach s našou- resp. inou formou života?...alebo by tam bol iný Spasiteľ?...alebo by tam nebol Spasiteľ? - sú to otázky, ktré sa nikdy nedozvieme, a tak sme povinní vnímať a brať vážne to, čo vieme a máme k dispozícii:...
Kol 1,
15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
16 neboť v něm/Kristovi bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
19 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
20 aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.


 #17861 

| Předmět: RE: RE: Aký má zmysel život?
20.11.20 17:25:14 | #17931 (2)

Ty máš teda nápady.
Myslet si to můžeš.
Na planetě kde by byl život na úrovni brouků, by se mohl Syn boží přeměnit například na brouka Pytlíky.
Na planetě, kde je vývoj na úrovni baktérii, by mohl proměnit na baktérii Marušku.
Nikdo netvrdí, na jaké úrovni je život ve vesmíru.
Vše můžeme hodnotit jen a jen z naší úrovni vyspělosti(nic-moc).
Někde může byt civilizace nám podobná, která má před námi náskok i několik miliard let.
My nejsme na takové úrovni, aby se s námi spojili.
Pro ně se můžeme chovat jako zvířata-nemají zájem.


 #17923 

| Předmět:
17.11.20 17:27:16 | #17542

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: vědec nedokazuje, jen potvrdzuje, co už…
17.11.20 09:32:12 | #17372

Vědec se nesnaží nic dokázat. Snaží se jen zjistit, co se dokáže dokázat samo (G. K. Chesterton)
Chesterton zrejme týmto výrokom chce povedať, že vedec (hlavne v prírodných vedách) vlastne nič nedokazuje, len vizuálne, rozumovo, experimemntálne sleduje na základe použitej experimentálnej metódy potvrdzuje, čo sa v danom experimentálnom systéme deje a udeje, čo sa dokazuje samo, keď stanoví a priipraví experimentálne podmienky pre samodôkaz pomocou danej metódy, aby prebehol nejaký prírodný jav, aby sa potvrdila nejaká fyzikálno-chemická, biochemická, genetická, fyziologická, fyzikálno-chemická udalosť, ktorá v danom systéme prebehne tak, ako má prebehnúť - ktorú následne vyhodnotí v rámci tejto metódy experimentálnymi prístupmi a postupmi/metodami - podľa zákonov a zákonitostí živej či neživej hmoty, ktoré sú a ktoré rovnako nemusí dokazovať, ktoré sú...| Předmět: RE: vědec nedokazuje, jen potvrdzuje,…
17.11.20 10:19:57 | #17381 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17372 

| Předmět: RE: vědec nedokazuje, jen potvrdzuje,…
17.11.20 10:26:28 | #17382 (1)

Pozor na ta slova, že se něco děje nebo dokazuje samo. To stačí jen naznačit a hned tě napadne nějaký katolík a začne ti vtloukat do hlavy *6056* , že nic se neděje samo, že za vším je třeba hledat první příčinu a tou je přece Bůh a kdo tomu nevěří, propadne peklu. Amen. *16600*


 #17372 

| Předmět: RE: RE: vědec nedokazuje, jen…
17.11.20 10:37:24 | #17385 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17382 

| Předmět: RE: RE: vědec nedokazuje, jen…
17.11.20 10:41:00 | #17387 (2)

tým sa chce povedať, že vedec "objavuje/dokazuje" - potvrdzuje len to, čo už je...


 #17382 

| Předmět: RE: RE: RE: vědec nedokazuje, jen…
17.11.20 10:49:17 | #17389 (3)

Ano, ale dosud to nebylo známo. Každý nový poznatek posune lidské vědění dál. Otázka je, co s tím pak lidé udělají.


 #17387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: vědec nedokazuje, jen…
17.11.20 10:59:05 | #17393 (4)

...v tom je práve ten "vtip" - veda nič neobjavuje, a nedokazuje ako také, ale len potvrdzuje, čo už bolo a je, - a to čo je, muselo byť stvorené/vytvorené nejakou intelektuálnou činnosťou s určitým zámerom a cieľom, - samo sa to pre ten cieľ nevytvorilo, ani neuviedlo do aktivity....každá príčina má vždy svoju predchádzajúcu príčinu, bez príčiny sa nič nevytvorilo, nič nie je, ani nebude...


 #17389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: vědec nedokazuje,…
17.11.20 11:11:23 | #17395 (5)

Takže příčina existence Boha je?????????
*65*


 #17393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 11:16:11 | #17396 (6)

to je irelevantná otázka, všeobecná paradigma v žido-kresťanstve ii v islame je, že Boh je večný, inak všetko padá....


 #17395 

| Předmět: RE: RE: RE: vědec nedokazuje, jen…
17.11.20 11:02:03 | #17394 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 11:27:21 | #17401 (7)

Sám sobě protiřečíš.
*65*
Nemůže být věčný - musel mít příčinu svého vzniku.
Jinak je to jsi napsal předtím blud. *145*


 #17396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 12:14:08 | #17410 (8)

Vesmár nie je nekonečný, ale je konečný, to tvrdí aj veda - a tak musí mať prvú príčinu, inak sa brouzdáme v nezmysloch...


 #17401 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 12:25:06 | #17412 (9)

To je filosofická otázka. Jak si ten konec prostorově i časově představujete?


 #17410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 12:31:17 | #17413 (10)

nikto si ho nevie predstaviť, lebo je to nepredstaviteľné...


 #17412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 15:49:07 | #17439 (11)

Jestli to nebude tím, že žádný začátek ani konec není. To máte jako s tím Bohem.


 #17413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 21:07:40 | #17633 (11)

Z globálního hlediska Bůh nemůže být nikdy sám,
vždycky bude kolem něj něco co stvořil.
Bůh je neustálé nyní.
Pokud neexistuje v jeho světě čas, tak je irelevantní se ptát na začátky a konce jako v našem světě, kde všechno začíná a končí.
Boha tedy nikdo nestvořil ani nevznikl.
Bůh je sám sobě příčinou na rozdíl od hmoty, která je zkonstruována časoprostorově,
vše v ní má počátek a konec díky času, který je součástí našeho světa. *5675*


 #17413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 07:56:57 | #17736 (12)

Boha tedy nikdo nestvořil ani nevznikl. Správně. Bohy si lidé začali vymýšlet, už od úsvitu dějin, na vysvětlení dění v přírodě. Vznik Boha, má tedy pouze jednu příčinu - lidskou neznalost toho, co je příčinou dějů v přírodě. Je to napsané dost jasně na pochopení, nebo budu muset přidat vysvětlivky?


 #17633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 21:07:41 | #17634 (12)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 15:35:20 | #17800 (13)

strašně nesmyslnou debatu vedete.Snažite se vnutit jen tu svou pravdu a ona může byt uplně někde jinde| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 21:28:57 | #17635 (13)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17634 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 20:04:47 | #17866 (14)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 17:30:33 | #17551 (7)

Nepadá, jen si musíme natvrdo přiznat, že nevíme. To někdo zvládne, jiný potřebuje „vědět“ (přesně řečeno věřit, že ví).


 #17396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: vědec nedokazuje,…
17.11.20 11:23:03 | #17399 (5)

Souhlas. Každá příčina má vždy svou předcházející příčinu. Bez příčiny nic není a nebude. Jakou příčinu má Bůh? Žádnou?
To je logický důkaz neexistence Boha.


 #17393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 11:41:45 | #17405 (6)

Boh je prvá príčina príčin, ak neprijmeme túto paradigmu, tak sa nedostaneme nikam...


 #17399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 11:57:45 | #17407 (7)

ad visitor77:
.."Boh je prvá príčina príčin, ak neprijmeme túto paradigmu, tak sa nedostaneme nikam"..
vhodnejsi by mozna bylo napsat, ze se tak nikam nedostanes ty jakozto reprezentant iracionalne vericich *27179*


 #17405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 12:07:04 | #17408 (7)

Pokud přijmu tezi o nekonečnu, žádná příčina nemůže být první.
Pokud člověk přijme nějaké neměnné dogma, nedostane se nikam.


 #17405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 12:11:34 | #17409 (8)

hypoyézou "nekonečna" sa dnes nikto (ani veda) nezaoberá, je to nezmysel...Vesmír je konečný, a ak je konečný, musí mať prvú príčinu...


 #17408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 17:13:12 | #17525 (9)

Když je nekonečno nesmysl, nemůže být nekonečný ani bůh. Takže by taky musel mít první příčinu, což se vám ovšem příčí…


 #17409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 17:14:45 | #17527 (10)

nemusí... tedy myšlenkově je možné ho definovat jako první příčinu.


 #17525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 13:15:52 | #17416 (7)

Proč by jsme měli brát tento předpoklad???
Jen proto, že to tak chceš ty?? *33444*


 #17405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 17:20:50 | #17530 (7)

Jenže když ji přijmeme, dostaneme se jenom tam, kam nás pustí. A nedozvíme se, co je jinde. Ne každý je ochoten takto své myšlení uzavírat do ohrádky nebo mu povolit jenom vycházky po cestičkách, ze kterých se nesmí podívat do stran, nebo nedejbože někam odbočit…


 #17405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
17.11.20 17:22:58 | #17535 (8)

A kdo nám zaručí (nezávisle na nějaké víře), že pravda je právě ve vymezeném prostoru?


 #17530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
18.11.20 21:20:22 | #17720 (8)

vy to teda komplikujete. nikdo nevěří ,že něco vzniklo z ničeho a na základě této představy můžeme spekulovat odkud se to vzalo a jak to vzniklo. Podotýkám že i samotné nic sice něco je ale je to tak malé že s toho nemohlo nic vzniknout. Je to ještě menší, než nejmenší možné.


 #17530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:42:08 | #17722 (9)

My to nekomplikujeme, to vy si to zjednodušujete.


 #17720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 22:45:12 | #17724 (9)

geniální věci jsou dicky jednoduché a mě to připadá geniální ,protože tam není nic nelogického *4099*


 #17720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 22:54:42 | #17725 (10)

Nelogické je, že celou „logiku“ té věci stavíte na pouhé víře, že to je právě tak, i když kromě té víry pro to vlastně nic nesvědčí. Že ti to připadá „logické“, je prostě jen tím, že ses tomu rozhodl věřit a ignorovat jiné možnosti.


 #17724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 23:09:04 | #17727 (11)

Náboženství lze také definovat jako bohapustý (nebo bohaplný?) výmysl.


 #17725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 23:03:43 | #17726 (10)

Že? Třeba taková evoluce je geniální a logická myšlenka. A přitom nepotřebuje vycházet z žádných zázraků a nadpřirozených jevů.


 #17724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 07:42:09 | #17735 (11)

Zázrakem je ta evoluce a logika. Nemuselo by být nic, jen mrtvý vesmír.


 #17726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 09:49:13 | #17740 (12)

To je pravda. Život nemusel vzniknout vůbec. Ale vznikl a my se s ním musíme nějak popasovat. Třeba ho udělat nějak lepším a zajímavějším, smysluplnějším.


 #17735 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:12:23 | #17751 (13)

Vznikl a my s ním musíme nějak žít. *29716*


 #17740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 13:31:34 | #17772 (13)

Přesně tak, my musíme dát svému životu smysl. najednou se vzbudíme a existujeme aniž bychom se o to nějak přičinili. Prostě se probudíme a všecko vnímáme cítíme rozlišujeme a je to jak lusknutí prstem. Probehně pár let a chystáme se do hrobu. Proč je to pro někoho tak těžké připustitt, že to chvilkové světlo které nám zasvítilo na cestě životem je Bůh. Je to neskutečný zázrak.


 #17740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:16:22 | #17783 (14)

To chvilkové světlo, jak tomu říkáš, je pro mě vědomí. Ano, můžu to vnímat jako něco fantastického, těžko vysvětlitelného, jako zázrak. Ale Bohem bych to nenazval. Pod tím pojmem si totiž lidé představují zpravidla něco jiného. Nějakého stvořitele, tvůrce, první příčinu. Něco věčného. To naše individuální a konečné vědomí není.


 #17772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:22:40 | #17784 (15)

To není, právě proto to spojuji s něčím lidské tělo přesahujícím. Nikoliv co teprve v lidském těle "vzniká" a s lidským tělem umírá. Chápu to spíše tak, že skrze lidské tělo může být viditelné.


 #17783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:44:38 | #17788 (16)

Myslíš něco jako nějaké společné, univerzální vědomí? Nebo nějakou vesmírnou inteligenci? S těmi pojmy jsem se už někde setkal.


 #17784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:52:01 | #17790 (17)

Jsem opatrná, distancuji se od jakékoliv definice protože to stahuje do omylu. Stačí když člověk připustí, že něco takového je možné... pak se může otevřít pro působení Ducha a nezahání myšlenky které ho mohou napadat a jsou vnuknutím.


 #17788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:54:16 | #17792 (18)

tedy dám hodně na intuici, vnitřní vedení.


 #17790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 15:13:39 | #17797 (19)

Ono i to vnitřní vedení, vnuknutí, spiritualita může být hodně zavádějící.
Např. jeden známý vůdce to neustále zdůrazňoval jako Prozřetelnost a svá rozhodnutí dělal intuitivně... *10718*
Ty následky byly dost devastující...
Já bych ve vztahu ke světu víc sázel na objektivitu.


 #17792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 15:33:03 | #17798 (20)

Však jistě, s tebou souhlasím. Ale jako celek jsem sázela hodně na intuici. Vybrala jsem si dobrého muže, udělala dobrá rozhodnutí životní, i strádání se nakonec obrátilo v dobré, neutekla jsem ze situací kdy by třeba jiní dávno byli pryč, věřila jsem v dobré a vytrvala pokud jsem věřila své intuici že věci budu dobré. A jsou.


 #17797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 16:05:55 | #17802 (21)

Tak to byla dobrá intuice. Ale jistě také vytrvalost a pozitivní přístup k životu. Budiž ti přáno.


 #17798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 16:11:58 | #17803 (22)

Domnívám se že důležitá je vytrvalost ale také schopnost se zastavit, vědět kdy stačí.


 #17802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:32:42 | #17785 (15)

to chvíľkové svetlo nie je Boh ale dar Boha - dal nám rozum/inteligenci a slobodu, aby sme mohlo vnímať svet, ktorý stvoril, aby sme mu mohli dôverovať - vidieť, vnímať a spoznávať ho, jeho krásy, dávať radosť, pokoj, lásku...podstatné je však to, že darovaním nám slobody rozumu a vôle nás pripodobnil k sebe, stvoril na svoj obraz, sme tak jeho obrazom, - a keď sme jeho obrazom, tak sme aj jeho priateľmi (nie otroci ani v otrockej závislostii) , a ako priateľov nás povoláva znova k sebe - stvoril nás ako svoje vrcholné dielo, do ktorého vložil svojho Ducha, a v tomto Duchu nás povoláva spät k sebe...preto sme spoznali a poznávame Boha ako lásku, nijak inak - Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ńom - e to vrcholné zjavenie Boha, ktoré potiera všetky pseudozjavenia vo všetkých náboženstvách...


 #17783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 19:55:59 | #17865 (16)

Máš pořád stejný problém. Dokud nad vší pochybnost nedokážeš, že ten tvůj pánbíček opravdu existuje, nemůžeš tvrdit, že něco daruje, nebo něco dělá. Tak chutě do toho dokazování.


 #17785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.20 10:32:35 | #18417 (16)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 04:02:36 | #17733 (9)

Když se v tom tak dobře vyznáš ... vysvětli prosím odkud se vzal náš Vesmír.
Jak si vznik Vesmíru představuješ?


 #17720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vědec…
19.11.20 08:13:24 | #17737 (7)

Mlžíš. Mono Bůh je výmysl starověkých neználků. Na to nelze zapomínat. Důkazem je i to, že byly vymyšleny celé hejna bohů, na kde co. Teprve až mazaný žid nejspíš Eliáš, zjistil že je nepraktické uctívat celé hejna Bohů, protože když se slavilo tak práce stála, tak všechny Bohy sloučil do jednoho Boha - na všechno. A Mojžíš tu úpravu, dovedl k dokonalosti.


 #17405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: vědec nedokazuje,…
17.11.20 11:36:25 | #17404 (5)

To jsou filosofické půtky bez většího smyslu.
Úkolem vědy je získávat vědění, to znamená objasňovat podstatu věcí a kauzali.

Objev se vztahuje v tomto směru na něco dosud neznámého, byť existujícího. Tak byla kdysi objevena i Amerika, Paleontologové objevují nové dávno vymřelé druhy a kriminalisti objevují stopy a motiv zločinu. Vše to bylo předtím skryto zraku a bylo objeveno.

Sestavení něčeho nového, před tím neexistujícího je pak vynálezem, jako třeba vynález žárovky. Markoni neobjevil elektromagnetizmus a jeho šíření Prostorem, ale objevill jeho praktické využití a vynalezl k tomu potřebná zařízení.

Je to na hraně slovíčkaření ... a Chestertona moc nemusím, četl jsme od něj pár povídek o páterovi Braunovi. Podle stylu povídek si myslím, že autor byl dost zatížený (závislý na droze bůh), literárně spíš slabý čajíček. Oproti němu je Conan Doyle spisovatelským géniem.

Zato miluji zfilmování pátera Brauna v podání Heinze Ruemanna. *3284*


 #17393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: vědec nedokazuje,…
17.11.20 17:35:13 | #17556 (5)

„…a to čo je, muselo byť stvorené/vytvorené nejakou intelektuálnou činnosťou s určitým zámerom a cieľom…“

A to je právě jádro problému – neexistuje nic, z čeho by tohle logicky plynulo. To je jen váš věřený předpoklad, založený na aplikaci čistě lidských atributů (stvoření, záměr, cíl) na celý známý svět, který ve skutečnosti ani v nejmenším nezajímají a který se podle nich ani náhodou neřídí.


 #17393 

| Předmět: Touha po Bohu
16.11.20 13:00:19 | #17282

Touhu po Bohu prožívá každý člověk - je vrozena, a tak ji má každý - ať „věřící“, či „nevěřící“, - každý prožívá v životě jakousi neúplnost, v které se naše touhy projevují - stále nám v životě něco chybí – mnozí z nás zažili, že i když jsme dosáhli určitého úspěchu a štěstí, stále nám v životě něco chybí. Všichni vnímáme onen nepokoj a hlodá v nás pochybnost, že podstatou života je něco víc než jen přežívat ze dne na den. Pocity neúplnosti můžou odrážet nespokojenost s naším všedním životem a poukazovat na něco, co je třeba napravit. bez ohledu na to, jak šťastně žijeme, část toho nepokoje nikdy nezmizí; odráží totiž naši touhu po Bohu.
Jak napsal Augustin: „Nepokojné je naše srdce, Pane, dokud nespočine v tobě.“ Tato touha je projevem touhy lidského srdce po Bohu. tato touha po Bohu je vlastností každého, či si to přizná,nebo ne.
Neuplnost je jedním z nejhlubších způsobů, jimiž nás Bůh volá. V ozvěně našeho nepokoje slyšíme něco, co věřící nazývá Boží hlas. Někdy jsou tyto pocity spíš jako hrozivá prázdnota. Kdosi tuto prázdnotu v našich srdcích nazval „prostorem“,, který ktérý může vyplnit jedině Bůh. Někteří se tento prostor snaží vyplnit penězi, postavením či mocí, ale časem zjistí, že to nejde, pořád mu něco chybí...| Předmět: RE: Touha po Bohu
16.11.20 13:13:36 | #17286 (1)

ad visitor77:
asi te to neprekvapi, ale tvrzeni, ze "Touhu po Bohu prožívá každý člověk - je vrozena, a tak ji má každý", odmitam - opravdu nemam vubec zadnou potrebu touzit po necem, v cehoz existenci nemam jediny duvod verit..


 #17282 

| Předmět: RE: RE: Touha po Bohu
16.11.20 13:31:19 | #17289 (2)

naopak, máte dôvod veriť, stačí otvoriť víc oči, nastražiť uši, aktivovať rozum, svedonmie a srdce: pomôlžem si naším obľúbeným ap. Pavlom, slovami, ktoré má fascinujú:
Rim 1,
19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.


 #17286 

| Předmět: RE: RE: Touha po Bohu
16.11.20 13:41:09 | #17292 (2)

Touhu po Bohu - která se projevuje jako touha po úplnosti, celosti, smyslu - má každý, to je instinktivní, akorát ne každý to tak nazve.


 #17286 

| Předmět: RE: RE: Touha po Bohu
16.11.20 14:01:43 | #17296 (2)

No je ještě pořád x izolovaných kmenů, které nemají o Bohu ani páru.
Podle visitora by měli mít vštěpenou morálku od Boha.
Pravda je však jiná.
I morální smyšlení mají odlišné od "civilizovaného" světa.
*65* *145*


 #17286 

| Předmět: RE: RE: RE: Touha po Bohu
16.11.20 14:56:28 | #17310 (3)

aj tie "zolované" kmene majú túžbu po Bohu - i keď to nie je konkrétny jeden Boh, sú to rôzne božstvá, ale ako hovorí II. VK, aj (parafr.): túžby pohanov vyjadrené vo viacerých božstvách sú túžbou po pravom jedinom Bohu, pretože aj pohania žijú v pokoji, v spravodlivosti a láske, a tam, kde sú tieto atribúty, tam prebýva aj jediný Boh, lebo to sú jeho hlavné atribúty (pozn.:v tých pohanských božstvách je akoby iskra, záblesk jedného pravého Boha, akoby "rozptýleného" v božstvách ...


 #17296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
16.11.20 15:06:43 | #17311 (4)

A teď ještě tu o Alibabovi a čtyřiceti loupežnících.


 #17310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
16.11.20 15:37:15 | #17314 (4)

Kolik lidí izolovaných kmenů znáš, že si tohle dovolíš tvrdit? Předpokládám, že takovouhle "informaci" mohl podat jen nějakej potrhlej misionář, aby zveličil svou nesmyslnou činnost u divošského kmene.

Nevím, jestli znáš román od Zane Grayho Duch pohraničí. Tam je také popsána mise u Delawarů a Huronů a ti indiáni, kteří se nechali pokřřtít se nebránili nepokřtěným, kteří přišli tu misi zlikvidovat. Klidně se nechali pobát, protože jim bylo nakukáno, že je to cesta do nebe.
Já vím je to jen román, ale napsal ho člověk, který zcestoval západ, nechal si povídat příhody, zkazky a legendy Indiánů, něco naštudoval a přemýšlel o tom.


 #17310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
17.11.20 10:53:46 | #17390 (5)

no, oni často tých mníchov likvidovali - a krute!...misionári nikomu nič nevnucovali, oni vždy najprv prinášali pokrok, vzdelanie, efektívnejšie medicínske postupy aké mali šamani, budovali školy, zdravotnícke zariadenia, nemocnice...a až nakoniec zvestovali evanjelium, ktoré tieto národy prijímali dobrovoľne, v slobode ich rozhodovania - aj tak boli misionári pôvodnými kmeňmi často vraždení /preto má Cirkev aj tisíce kanonizovaných misionárov-mučeníkov v rôznych národoch /(aponskí, americkí, vietnamskí, čínski...) známych i neznámych po mene...násilie, krutosť, a vyvražďovanie pôvodných národov nerobila Cirkev, ani misionári, ale dobrodruhovia (ktorí sa vydávali za kresťanov) za účelom moci a zisku, ktorí často zakrývali a ospravedlńovali svoje zločiny lživým tvrdením, že šíria kresťanskú vieru pod záštitou- a v moci kresťanských panovníkov a kráľov, pod záštitou Cirkvi...


 #17314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
17.11.20 11:17:12 | #17397 (6)

Velmi působivý příběh obětavých misionářů je ve filmu Misie. Ten děj končí právě střetnutím už ke křesťanství obrácených domorodců vedených misionáři s oficiální mocí.


 #17390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
17.11.20 11:31:14 | #17402 (6)

dobrodruhovia, kteří byli křesťany, ne že se za ně vydávali, přece jste nás ujistil, že stačí být veden jako pokřtěný v nějakých farních lejstrech a už vám to nikdo nikdy neodpáře, pak jsou křesťanů miliardy...
takže byli křesťané a kněz byl součástí dobyvatelského týmu, ukázal divochům bibli, a když nevěděli k čemu to je a třeba to odhodili, tak nastalo křesťanské peklo, vraždění všech včetně dětí, hálelůjá...


 #17390 

| Předmět: RE: RE: Touha po Bohu
17.11.20 10:02:12 | #17380 (2)

ty si pleteš touhu s potřebou *5679*


 #17286 

| Předmět: RE: RE: RE: Touha po Bohu
17.11.20 10:37:14 | #17384 (3)

Víš, ono to někdy splývá. Třeba jako když jsi někdy atraktivní spolužačce pod večerní oblouhou ukazoval souhvězdí... *33018*


 #17380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
17.11.20 10:38:47 | #17386 (4)

Oblohou... chybička se vloudí.


 #17384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
17.11.20 11:24:45 | #17400 (4)
*49*

 #17384 

| Předmět: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 15:00:48 | #17654 (2)

Odmítat samozřejmě můžete jak chcete co chcete.
Ale v tomto případě lžete sám sobě.
Svou tužbu po Bohu se snažíte potlačit co nejvíc to jde a přesto vás Bůh stále znepokojuje.
Důkazem je to, že se účastníte této diskuze.


 #17286 

| Předmět: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 15:05:31 | #17655 (3)

Jasne *145*
Nevím jak a z čeho jsi toto vydedukovala.
*65*
Říká ti něco slovo - bavit se ?
*33444*


 #17654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 15:53:26 | #17665 (4)

Samozřejmě!
Ale: bavím se tím/o tom, co mne nějak ZAJÍMÁ,
Já se např. nebudu bavit o golfu, protože to mne opravdu nijak nezajímá, nerozumím tomu ani rozumět nechci. Přece nejsem idiot abych se bavila něčím/o něčem, co mne úplně míjí.


 #17655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 16:51:27 | #17668 (5)

Jistě.
Tak se nebav.
Pokud to byl pokus o urážku, tak věz, že ty mě urazit nemůžeš.
Mnohokrát jsi diskutovala o tom, co tě úplně, ale úúúúplně míjelo.
*3440* *20*


 #17665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 17:14:42 | #17671 (6)

*27179* Vidím že jsem "ťala do živého" *27179* *27179*


 #17668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po…
18.11.20 17:24:33 | #17672 (7)
Pobavilas.
*65* Tvá cesta do minulosti *3440*

 #17671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha…
18.11.20 20:02:55 | #17696 (8)

Tímto dokazuješ, že seš jenom starej vůl.


 #17672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 20:17:18 | #17698 (9)

No o tobě se vyjadřovat raději nebudu a od Pavly se urážet nenechám,
Dej si raději pohov a nemíchej se do toho, když nevíš co a jak protože to nebylo poprvé.
Tak protivnou a sprostě se vyjadřující ženskou jsem nezažil ani v reálu.
Tady je geroj-ka a venku je Bůhví co.
Takže v míru - prosím tě nekomentuj můj problém s někým jiným.
Já taky nekomentuji tvoje nadávaním jiným tvým oponentům.
Díky


 #17696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 20:30:23 | #17700 (10)

Jestli nechceš, aby někdo komentoval "tvoje problémy", tak je buď neřeš na veřejnosti, anebo je řeš způsobem, při němž si zachováš důstojnost.


 #17698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 20:41:14 | #17705 (11)

nepoučuj...


 #17700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:01:44 | #17711 (12)

neprojevuj porád jenom komplexy...


 #17705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 20:41:54 | #17706 (11)

"tvoje problémy" - nie je to poslovenčené? - je to správne česky? - nebo "tvé problémy"?


 #17700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 20:47:03 | #17708 (12)

ne my takhle taky mluvíme *29716*


 #17706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:05:49 | #17714 (13)

otázka je, či je to česky spisovné...


 #17708 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:11:03 | #17716 (14)

ano, je


 #17714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:11:37 | #17717 (14)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:12:20 | #17718 (15)

tak to vůbec nevim... *29716*


 #17714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:39:02 | #17721 (12)

Tedy do tohohle tématu bych se na vašem místě radši nepouštěl…


 #17706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha…
19.11.20 10:28:18 | #17744 (8)

*27179* *27179* A potrefené husy kejhají a kejhají a kejhají *27179* *27179*


 #17672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:25:31 | #17754 (9)

ale karavana jede dál *30446*


 #17744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:36:05 | #17756 (10)

*27179* *2457* *27179* *2457* *27179*
pravdu díš

(a sleduj, jak se rozkejhají znovu)
*27179* *2457* 27179 2457 27179


 #17754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 19:36:18 | #17689 (5)

Souhlas, také se rád bavím o tom, co mne zajímá. A to, co mne nezajímá, nechám ležet.

Zajímají mne lidé, i takoví, kteří věří v realitu pohádek, v pohádkové bytosti a v pohádkové události. Zajímá mne, co je vede k takovému podivnému věření?

Například mám kámoše, který věří v magii pyramid a experimentoval se stavěním pyramid z papíru, ze skla, z plechu a pod. aby si vyzkouěel, jestli se v té pyramidě přes noc naostří žiletka, nebo ani za týden nezkazí kousek masa.
Jíný kámoš zase věří, že egyptské pyramidy byly postaveny Mimozemšťany na ovládání lidstva. Jinak znám lidi, kteří věří báchorkám o kulovém blesku, rekognózi terénu na hledání místa pro hloubení studně, nebo jako věřil Nikola Tesla v bezdrátový přenos energie z Niagarských vodopádů až do Evropy.

O tom v co lidi, oproti znalostem a logice, věří by se dala napsat bible, další bible.

Nezatracuji lidi kvůlivá jejich víře v něco, není-li v tom ohrožení pořádku a harmonického soužití společnosti. Jině je to s člověkem věřím, že dodržování silničních pravidel je nesmysl a zbytěšná šikana. Nemám absolutně nic proti tomu, že se sokolové scházejí v sokolovnách a pobožní ve svých klubovnách a tam provádějí kolektivně rituály.


 #17665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 19:53:14 | #17691 (5)

Dokud se někdo snaží řídit životy všech podle toho, v co on věří, tak mě to bohužel nemíjí, i když bych si to moc přál.


 #17665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 19:58:45 | #17695 (6)

To je třeba případ "hrozných tchýní" :-)) určitě víc než věřících. Určitě každý zná takové případy, kdy někdo v rodině ví všecko nejlíp


 #17691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po…
18.11.20 20:33:59 | #17701 (7)

Měl jsem na mysli spíš situace (aktuálně naštěstí tolik ne u nás), kdy se různé skupiny snaží prosazovat požadavky své víry na život celé společnosti.


 #17695 

| Předmět: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 17:08:47 | #17670 (3)

ad Pavla119:
tezko mne muze znepokojovat neco, v co neverim - zrovna tak ani nepotlacuji touhu po Bohu, protoze ji proste nemam..


 #17654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 17:52:42 | #17673 (4)

"opravdu nemam vubec zadnou potrebu touzit po necem, v cehoz existenci nemam jediny duvod verit.."
Dost podezřelá odpověď, jakoby si zapíral touhu jen pro to, že nemáš důkaz. *4058*


 #17670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
19.11.20 10:49:03 | #17748 (5)

ad jonatan1:
co je na tom "podezrele"? netouzit po necem, v co neveris, je snad pochopitelne..


 #17673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 18:00:52 | #17674 (4)

Nevěříte - a přesto vás to znepokojuje. Proto máte potřebu se ujistit, že ti věřící jsou vlastně jenom primitivové.... *13417*


 #17670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 18:31:23 | #17676 (5)

a jaks přišla na to, že ho to znepokojuje? toho jsem si teda nevšiml...


 #17674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 18:40:00 | #17679 (5)

ad Pavla119:
to ani nahodou - nebranim se sice uziti vyrazu primitiv, ignorant ci fanatik, ale cinim tak pouze v tech pripadech, kdy je to opodstatneno vysokou mirou absurdity, nelogicnosti ci amoralnosti tvrzeni, jejichz "ton" k tomu dle meho doslova vybizi.. kdyby te nekdo insultoval, ze ses mimo, protoze nevis, ze "dwa pluz tva se rowna pied", tak by ti zrejme take obcas dosla trpelivost *27179*


 #17674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 18:43:39 | #17680 (5)

To jsi napsala ty.
Takovou potřebu určitě nemáme.


 #17674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
19.11.20 01:33:51 | #17730 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 18:48:21 | #17681 (5)
Raději si zazpívej *65*

 #17674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
19.11.20 04:07:28 | #17734 (5)

Nezbyde mi nic jiného, než tě ve tvém hlubokém omylu ponechat. *5595*


 #17674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
19.11.20 10:22:27 | #17743 (5)

ondiho to neznepokojuje, protože on se ukájí lživou kampaní proti církvi.


 #17674 

| Předmět: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 22:41:39 | #17723 (3)

Bůh nás neznepokojuje, spíš nás překvapuje, že v něj někteří lidé věří. Asi jako nás překvapuje člověk pevně přesvědčený o tom, že je Napoleon.


 #17654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
18.11.20 23:36:25 | #17728 (4)

To mi připomíná scénu z filmu Dědictví:
— A paní doktorko, věříte v Boha?
— Ne. Nechápu, jak v něj někdo může věřit, nikdo ho nikdy neviděl.
...
*30446*


 #17723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
19.11.20 00:13:01 | #17729 (5)

Tohle už tady taky bylo... *16638*
Ale jako srovnání to pokulhává. Boha opravdu nikdo neviděl, ale klín paní doktorky jistě už někdo ano, a o jeho existenci se dalo přesvědčit...


 #17728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po Bohu
19.11.20 01:34:36 | #17731 (6)

No já neměl na mysli zrovna ten závěr, ale to, že taky nechápala, že někdo může věřit. Jinak ten její argument je samozřejmě mylný, víra má smysl právě a jenom tehdy, když v dané věci panuje neznalost. Jakmile by byla jeho existence potvrzená, tak už by nebylo potřeba věřit.


 #17729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po…
19.11.20 09:36:10 | #17739 (7)

Takže podmínkou víry je neznalost? To přece tvrdí všichni ateisté...


 #17731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 10:39:52 | #17746 (8)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha…
19.11.20 09:52:39 | #17741 (8)

99,999999999999% tohoto světa jsi neviděl a jen věříš že to existuje. Takže všichni ateisté jsou téměř ze 100% věřící. Oproti věřícím se nijak neliší, protože to jedno v miliardě ostatních je zanedbatelné.


 #17739 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 10:18:33 | #17742 (9)

Tebe jsem také neviděl a vím, že existuješ. To není jen víra, bohužel...


 #17741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:09:48 | #17749 (10)

Jistotu nemáš, jsem první kvantový robot s inteligenci člověka na světě. chlazení mého mozku spolkne 10kW každou hodinu, tak si mě važ, že tu s tebou trávím čas. *16160*


 #17742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 13:53:48 | #17778 (11)

Nicméně vím, že existuješ, i když jsem tě neviděl. Pokud opravdu věříš, že jsi robot, pak možná místnost, kde se nalézáš, není daleko od pokojíku toho pána, který si myslí, že je Napoleon.


 #17749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:15:02 | #17752 (10)

To je to to samé:
Bože neviděl jsem tě a vím že existuješ. *691* *4058*


 #17742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:52:07 | #17831 (11)

To není to samé. Každý už viděl nějakého člověka, takže nikdo nepochybuje, že lidé existují, takže proč bys neexistoval i ty? Někoho, kdo by už viděl nějakého (b|B)oha, ale budeš hledat jen těžko, takže tady je pochybnost víc než oprávněná.


 #17752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 10:31:23 | #17745 (9)

Ano pane šiditeli - máte plavdu jako fult *65*


 #17741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 10:41:27 | #17747 (9)

Ano pane šiditeli, máte zase plavdu jen plosím - hlavně je potšeba lošlišovat vílu od víly.
Víly poznáme :
Epistemologickou - tu mají ateisté
a pak : psychologickou-náboženskou - tu mají věšící
Plosím zapamatovat a nepludit *3440* *20*


 #17741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha…
19.11.20 11:11:07 | #17750 (8)

No jistě, při znalosti nemá víra smysl. Když vím, jak se věci mají, tak proč bych měl zapotřebí věřit?


 #17739 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:23:43 | #17753 (9)

no přece abys mohl říct, že myšlenka existuje! *330*


 #17750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:26:18 | #17755 (10)

cože?


 #17753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:39:16 | #17757 (11)

no jo, když pro ni nemáš důkaz, tak musíš jen věřit... *20059*


 #17755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:50:06 | #17758 (12)

Co to zase plácáš za blbosti?


 #17757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:51:30 | #17759 (13)

ani tak jednoduchou věc nechápeš?


 #17758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 11:57:42 | #17760 (14)

Ty jsi doteď nepochopil, o co v té debatě šlo?? *27179*
Já jsem nikde nepsal, že o myšlenkách nemám důkaz. Důkaz, který mám, je subjektivní. Debata byla o objektivním důkazu. Nemůžu za to, že nechápete pojem objektivní a nedokážete debatovat racionálně.


 #17759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 12:02:06 | #17761 (15)

já ano, ty ses do ní připletl a motal do toho roboty a kde co...
tvůj důkaz je subjektivní, protože jsi omezený egoista, jiní mají důkazy objektivní...


 #17760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 12:28:22 | #17763 (16)

Tak je vidět, že nejenom debatovat, ale racionálně nedokážeš ani myslet. Používal jsem jednoduše argumenty, které úspěšně zpochybňovali vámi činěné závěry. Je vaší vizitkou, že to nedokážete dohlédnout (stejně jako je vaší vizitkou to psycho, které jste tu rozjeli).

Objektivním se důkaz nestane tím, že ho za takový prohlásím. Aby byl objektivní, musí splňovat nějaké podmínky (které jsem tu popsal). Kdo máš rozum, pochop.


 #17761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 12:34:18 | #17764 (17)

ne mlel jsi úplné nesmysly a meleš je furt...
a na tvoje podmínky sere pes, je vídět, že tomu prostě nerozumíš, nech to koňovi, ten má větší hlavu...


 #17763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 12:47:35 | #17767 (18)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 12:43:44 | #17766 (18)

Tak ukazuješ, že omezený egoista jsi ty, protože nedokážeš používat racio.


 #17764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 12:56:22 | #17769 (19)

klidně si to mysli, matynko... *330*


 #17766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 13:35:09 | #17774 (20)

Já si to nemyslím, já to vidím.


 #17769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.11.20 09:06:58 | #17881 (21)

ne, ty nemyslíš, jen plkáš nesmysly...


 #17774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 12:51:49 | #17768 (17)

ad soucet:
muzu te prosim jeste jednou pozadat o osvetleni toho, ceho se snazis dobrat?
polozil si mi nasledujici otazky:

mysli robot? nikoliv ve smyslu lidskeho mysleni
je mozek tim, co mysli? ano
lze prokazat, ze clovek mysli? ano
nesouhlasis s pravdivosti techto odpovedi, respektive co na techto experimentalne overenych zaverech vnimas jako neobjektivni?


 #17763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 12:57:35 | #17770 (18)

jak vidno, snaží se dobrat toho, jak je chytrej, kdežto ostatní jsou blbci... *49*


 #17768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 13:06:05 | #17771 (19)

ad krudox:
netusim sice, jak by k zaveru, ze jsem blbec na zaklade mych odpovedi mohl dospet, ale jelikoz tim do urcite miry probudil muj zajem, tak se opravdu tesim "az to rozbali" *27179*


 #17770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 13:37:24 | #17775 (19)

Neprojevuj stále svoje komplexy


 #17770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 13:34:25 | #17773 (18)

bože můj... Co potřebuješ osvětlovat na otázce, jestli lze objektivně dokázat existenci myšlenek? Co je na ní tak nepochopitelného, že se na to furt ptáš?? *34029*


 #17768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 16:19:38 | #17805 (19)

ad soucet:
protoze opakovane tvrdis, ze me odpovedi (zavery vedeckeho vyzkumu) nejsou objektivnim dukazem, i kdyz je pritom existence procesu mysleni demonstrovatelna.. ackoliv jsem doufal, ze tva zadost o "objektivni dukaz", co se one myslenky tyce, neni jednou ze snah o vyuziti pouze zdanlive neschopnosti mysleni vedecky demonstrovat, tak tve ostentativni ignorovani poskytnutych zaveru mne vede k presvedceni, ze ses potencionalni adept na nekoho, kdo je schopen dostacujici dukazy neprijmout a vybidnout oponenty k prezentovani takoveho dukazu, ktery by mel kuprikladu hmotnou strukturu *27179* naposledy, kdyz jsem byl theistou pozadan o objektivni prokazani realne existence toho, co je vedou definovano a nedementni casti populace vnimano jako v tele probihajici proces, tak jsem byl sice vedoucim seminare "pokaran", ale jen ciste formalne, aby se proste nereklo *27179* "bazant" z arcibiskupskyho gymnazia rozporoval muj monolog na tema existence abstraktnich "objektu" a labelu danym vedecky prokazanym v prirode probihajicim procesum - zrejme nepochopil, ze nami propujceny label neni objekt, tak jsem mu poskytl "All in 1" explanaci.. jelikoz si na stul polozil Bibli, rozhodl jsem se temer logicky pro prokazani realne existence bolesti a gravitace zaroven - mnou predpokladana trajektorie dopadu navic byla konfirmovana dopadem na jeho nart, ale jelikoz tebe pres net nemuzu nakopat do ....., tak se omezim na nasledujici - jestli tva snaha presvedcit pritomne o nemoznosti "objektivne dokazat existenci myslenek" nema slouzit jako osli mustek pro argument souvisejici s Bohem, tak se obavam, ze ti proste stale nedochazi, ze myslenka neni vec, na kterou muzes prstickem ukazat, ale nami propujceny label, abstrakce pro vysledek demonstrovatelneho procesu mysleni *27179*


 #17773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 16:41:44 | #17806 (20)

Nezlob se na mě, ale ty nejsi schopen pochopit zadání. Nesnažím se druhé přesvědčit, ale naopak je vyzývám, aby oni přesvědčili mě. To, jestli to má k něčemu sloužit nebo ne (nemá), je irelevantní.


 #17805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:02:23 | #17813 (21)

Jenže ty budeš tvrdit, že to není důkaz i když ti myšlenka rozbije hlavu.
Už jsi měl někdy rozbitou hlavu. *20*


 #17806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:42:09 | #17828 (22)

Ty jí nejspíš rozbitou máš.


 #17813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 13:44:10 | #17776 (17)

Nepoužíval.
Jednal jsi způsobem jak 3-leté dítě - a proč, a proč a proč.
Napsaná myšlenka je důkazem, že existuje a ty s tím nic nenaděláš.
*65*
Zkus napsat něco jiného, než to k čemu tě nedovedla tvá myšlenka.
Bez myšlení a myšlenek se psát nedá.
*65* *145*


 #17763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:00:01 | #17779 (18)

Chtěl jsem po vás jen vysvětlit, jak se k daným závěrům dojde. To je aplikace logického postupu. Jako 3-letý děti jste se naopak chovali vy, protože namísto odpovědí jste rozjeli kolotoč psycháren.

Bez myšlení a myšlenek "píší" třeba počítačové programy. Navíc je to důkaz stejného typu, jako odvozování existence Boha ze stvořených věcí.


 #17776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 16:43:38 | #17807 (19)

Ani v tom nemáš pravdu!!
Program pracuje tak jak ho myslící entita naprogramovala - ptal jsi se jestli existuje myšlenka.
Myslíš si, že ke to samí jako když se ptáme jestli existuje Bůh?
Není!
Existuje myšlenka?
Existuje vzduch?
Existuje elektřina?
Existuje slovo?
Existuje málo?
Existuje moc?
Měl by sis ujasnit vo co go, protože všechno se dá dokázat i existence, nebo neexistence Boha.
Ale ne na dokázání něčeho potřebuješ stejný čas. *3440*


 #17779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:39:14 | #17826 (20)

Ne dalko, nepsal jsem, že je to to samé! Nepřekrucuj pořád to co píšu.
Jak dokážeš, že ta entita byla myslící? Že to taky nebyl jenom program, resp. automat?


 #17807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:01:27 | #17832 (21)

V tom případě proč jsi se v souvislosti s myšlenkou, kterou jsme probírali jestli počítaš taky myslí? *33789*


 #17826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:00:57 | #17812 (16)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 12:17:03 | #17762 (15)

objektivní = týkající se objektu, věcný, nestranný, neutrální, neosobní, shodující se se skutečností
existující nezávisle na subjektivním mínění, faktický, skutečný proti pouze míněnému.
*65*
A takových, týkajících se myšlenky, jsi tady měl dost.
Howgh


 #17760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 12:41:40 | #17765 (16)

Takových čeho?? Šlo o objektivní důkaz. Ne každá skutečnost je důkazem. Důkaz má tu povahu, že dokazuje (prokazuje), což rovněž znamená že vylučuje jakákoli jiná vysvětlení či možnosti. Jestliže tyto nějaká předložená skutečnost nedokáže vyloučit, pak nemá hodnotu důkazu.


 #17762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 13:47:39 | #17777 (17)

Tebou osobně napsaná myšlenka je tomu důkazem a vylučuje, že tvoji ruku k napsání tohoto textu vedla myšlenka někoho jiného.
I kdyby se udělal jenom čárku.
*20*


 #17765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:03:40 | #17781 (18)

To už ale předem vycházíš z toho, že existují myšlenky.


 #17777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 16:46:35 | #17808 (19)

Napsal bys to bez myšlenky??


 #17781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 16:50:20 | #17809 (20)

možné to je, kdyby byl vysokovýkonní automat tak třeba jo. a přitom by tento automat neměl myšlenky, jsou to jen odezvy na impulzy.


 #17808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:09:13 | #17815 (21)

Na jaké impulsy?
V první řadě jsme se bavili o myšlence jako takové.
Když dotyčný nevěděl kam z konopí tak nenápadně přešel na jiné myšlení - myšlení počítače.
Tak zůstaňme u člobrdíků - umělá inteligence je jiná kapitola.
(i ten automat musel někdo naprogramovat - a pak už má málo společného s počítačem jako takovým.)


 #17809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 16:59:36 | #17811 (20)

ešte raz, myšlienku nie je možne dokázať priamo, dokonca konkrétnu myšlienku nikdto nedokáže ani nepriamo - myšlienka je súčasť nervovej činnosti, nervového vzruchu, prenosu nervových signálov, celkovej aktivity mozgu - teda veda - neurológia, neurochémia, neurofyzika,...) nedokáže konkrétnu myšlienku, napr. nie je možné vedecky dokázať, že v tomto momente myslím na svoju 4-ročnú vnučku, na jej hnedé oči, úsmev, smiech, ako srandovne hovorí...- to sa môže maximálne prejaviť nejakým neurčitým elektrickým impulzom, elektrickou aktivitou v rámci mozgovej činnosti, ktorú môžu zachytiť vedecké metody uvedených neuro-vedeckých odborov....


 #17808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:03:24 | #17814 (21)

ad. jednoducho povedané: neuro-veda nedokáže čítať konkrétne myšlienky..


 #17811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:25:38 | #17820 (22)

Novou technologii předvedli na počítání. Lidé přes reproduktory poslouchali počítání od nuly do devítky, zatímco vědci zaznamenávali mozkové vlny. Ty se následně přenesly do vokodéru známém jako WORLD. Pomocí speciálního algoritmu, strojového učení a AI zanedlouho dokázal vokodér zopakovat myšlenky lidí v podobě řeči
*3440*
https://www.svetandroida.cz/cteni-myslenek-ai-mozkove-signaly/
*20*
A jak " fungoval" Stephen Hawking ??
https://www.reflex.cz/clanek/causy/73449/stephen-hawking-genialni-vedec-ktery-se-stal-soucasti-popkultury-jak-zil-a-jaky-byl.html


 #17814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:11:07 | #17817 (21)

Já vím, že to co jsi napsal nejsou tvoje myšlenky - tak se nevytahuj nějakou úvahou. *2527*


 #17811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:27:47 | #17821 (22)

a čie sú to myšlienky, ak nie moje?


 #17817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:33:39 | #17823 (23)

*2*
Takže existují myšlenky?
Jistě, že?
Nebo ani toto není jejich důkazem??
(sorry napsal jsem to tak úmyslně *65* )


 #17821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:48:09 | #17829 (24)

no jo, ale konkrétnu myšlienku nedokáže, že...o tom je reč...moja mama viedla na dedine roky dedinskú knižnicu, rada objednávala z mestskej knižnice a čítala detektívky, a očarila ju hlavne kniha (nespomínam si na autora) - bola v češtine "Muž, který prochází zdí" - často nám ako deťom (sme 5 súrodenci v prebehu 11 rokov) rozprávala príbehy z tejto knihy, a mala k tomu aj vlastnú predstavu a interpretáciu, - že by chcela mať "čiapku nevidilku", ktorú, keď by si nasadila na hlavu, videla by (my by sme ju nevideli) všetko čo ako deti robíme, na čo myslíme, ako ju klameme, aké huncútsva chceme robiť..spomínam si, hodne sme sa na tom bavili a smiali:-)...


 #17823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:08:29 | #17835 (25)

Ale tady přece nešlo o konkrétní myšlenku…


 #17829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:03:38 | #17833 (24)

to snad není možné, on to nikdy nepochopí... Dalko, nikdo se s tebou nepře, jestli existují myšlenky. To my víme, že existují. Jde jenom o to, podat o nich objektivní důkaz. Vem to třeba takhle: jak by jsi jejich existenci dokázal něčemu, co s nimi nemá zkušenost, třeba plyšovému medvídkovi? *29716*


 #17823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:10:24 | #17836 (25)

Takže nelze objektivně prokázat vůbec nic? Protože to tomu medvědovi fakt nejde.


 #17833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:13:33 | #17837 (26)

Jak to že ne?


 #17836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:15:04 | #17839 (26)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:16:32 | #17841 (25)

A toto jsem přesně čekal - kamufláž.
Zdá se ti neobjektivní důkaz, když někdo dá na papír své myšlenky a vyhlásí že jsou jeho??
visitor77 #17821
a čie sú to myšlienky, ak nie moje?
*145*
To jsi se mohl rovnou zeptat kolik myšlenka váží.
Objektivních důkazu jsi tady měl dost-
To že ty nepřipouštíš objektivitu - nevím z jakého důvodu(vlastně asi vím), tak to není můj problém.
Nastuduj i co je to objektivita.
Ty jsi neobjektivní - tak z toho můžeš vycházet.


 #17833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:29:08 | #17847 (26)

To je úplně stejné jako říct, že objektivním důkazem existence Boha je, když stvořil vesmír a vyhlásil, že ho stvořil on.


 #17841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.11.20 09:21:44 | #17883 (27)

to teda není, rozdíl zjevně nechápeš se svou intelektuální nedostatečností, nepoužíváš racio! *330*


 #17847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:30:19 | #17848 (28)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.11.20 09:51:26 | #17888 (28)

A argument nějaký máš? Nebo jsi sem zase přišel jenom ventilovat svoje komplexy?


 #17883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.11.20 10:01:25 | #17892 (29)

říkám, nepoužíváš racio, proto spoustu věcí nechápeš, to je argument nad argumenty, ty komplexe! *2080*
zkus ho vyvrátit *49*


 #17888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.11.20 10:13:43 | #17896 (30)

takže zase jen ventilace komplexů... no, už jsme si na to zvykli, tak jako u koleníka.


 #17892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.11.20 10:32:42 | #17899 (31)

klídek, ty komplexe! co tu ventiluješ ty? nesmysly o nedokazatelnosti myšlenky! *33054*


 #17896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.11.20 09:27:32 | #17884 (28)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:20:25 | #17843 (25)
ad soucet: asi bych mu to poseptal do ouska.. tenhle se mi treba jevi disponovanejsi nez ty co se schopnosti chapat tyce *27179*

 #17833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:30:45 | #17850 (26)

jo přesně toho jsem měl na mysli *29716*


 #17843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:10:31 | #17816 (20)

mimochodom, predstavte si, že by št. orgány mali detektor lži, ktorý by čítal myšlienky - to by bolo šílené:-)


 #17808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:31:33 | #17822 (21)

Stačí když ví jestli lžeš - jen tek asi z ničeho když myšlenky neexistují. *20*


 #17816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:49:35 | #17830 (22)

ne, podstatné by boli tie konkrítne myšlienky, zámery, činy - lhaní na detektoru lži je o niečom inom...


 #17822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:05:30 | #17834 (23)

Jak "mluvil" Stephen Hawking, když nemluvil?? *65*


 #17830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:34:53 | #17824 (21)

ad visitor77:
no vidis to a ted si predstav, ze i v 21. stoleti je mozne se setkat s lidmi, kteri veri v existenci entity, ktera je toho schopna *27179*


 #17816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:36:00 | #17851 (22)

to je viera vo Všemocného,Vše­mohúceho - opakujem, viera...- nie povera...veriť môžem jedine v toho, kto mí dáva nádej - a nepoznám nikoho, okrem zjaveného v Kristovi...ak máte iného podobného, tak ho ponúknite, predstavte ho - urobte mu reklamu...možno zmeníme názor...


 #17824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 17:40:22 | #17827 (20)

Já asi ne, ale napsat bez ní by se to dalo.


 #17808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:03:05 | #17780 (9)

Správně. A proto se ateisté zaměřují na poznání, jak se věci skutečně mají. Pokud to neví, vytvářejí různé hypotézy a teorie, ale jsou připraveni je doplňovat, upřesňovat a měnit.
Naproti tomu věřící spoléhají na to, že jejich dogmata jsou neměnná a odmítají jejich zpochybňování.
Slova vím a věřím jim dost často splývají.


 #17750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:11:02 | #17782 (10)

Ano, věřící "svou věc" pojímají takto.

Ta dvě slova v určitých věcech splývají každému. Každý se můžeme přistihnout, že omylem považujeme za vědění něco, co je jen naším hlubokým či vžitým přesvědčením.


 #17780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:35:54 | #17786 (11)

Souhlasím. Každý z nás může být přesvědčen, že něco jistojistě ví, a pak se ukáže, že je to jinak.
Ale obávám se, že zejména věřící si nedokážou připustit, že jejich víra je možná omyl.
Přitom schopnost zapochybovat o své pravdě nebo o jiných třeba oficiálně prosazovaných názorech je podmínkou dalšího poznání.


 #17782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:43:24 | #17787 (12)

Pokud se ukáže nějaká víra jako omyl, tak je to přece dobře. Nebyla to správná víra a je třeba poděkovat za poučení. Správná víra se jako omyl neukáže.


 #17786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:45:57 | #17789 (13)

ide o to spoznať správnu/pravú vieru, keď máme k ponuke viaceré:-)


 #17787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:53:05 | #17791 (14)

Správna viera se ukáž i časem jako stálá, nezhroutí se do omylu.


 #17789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:57:57 | #17795 (14)

No právě. Děda by řekl: " A teď babo raď!" ...


 #17789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 14:58:35 | #17796 (15)

je třeba dát tomu čas. Jen čas prověří co a jak.


 #17795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:15:05 | #17840 (16)

čas nemusí nič preveriť, aj po tisícoch rokoch máte niektoré náboženské (a iné) ideológie, ktoré ich vyznávači pasujú na pravú vieru...nie je to teda vecou času, ale Ducha (či ho človek prime alebo nie)...


 #17796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 16:50:56 | #17810 (14)

No a ty tady všechny přesvědčuješ, že jediná ta tvá víra je tá pravá.
Z mého pohledu není. *145*


 #17789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:17:05 | #17842 (15)

pravá viera je tam, kde sa zjavil večný Boh v Kristovi, kde je spása - a v takú verí 2,2 mld jej vyznavačov...


 #17810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 18:23:21 | #17845 (16)

Je to z tvého pohledu.
A z těch 2,2 mld. je kolik "funkčných"??
0,8 mld.?


 #17842