Rozcestník >> Náboženství >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1228498x
Příspěvků:
71919

Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Věčné otázky věčného člověka: co je pravda? - ateismus? teismus? biblický (žido-křesťanský) nebo filosofický Bůh? je náš svět a Vesmír výsledek náhody? nevyhnutelnosti? Big Bang? - nebo stvoření nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?... ateismus/teismus a jejich vztah k vědě a vice versa...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? je/není možná evoluce druhů? - je/není pro ní dostatek věděckých důkazů?...zjevil se Bůh člověku, nebo si ho sám vytvořil? je/není Bible "Boží slovo" či "Zjevení osobního Boha" pravda nebo mýtus? existuje život po pozemském životě?...historický nebo biblický Ježiš? Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký smysl? význam?...jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích? sektách? ...spása? věčný život? - věčné zavrhnutí? - je/není mravní systém?, je přirozený člověku, nebo je od Boha? ...Život v míru - proč vznikají a jsou občanské a mezinárodní konflikty? války? Co je spravedlnost? co je národ? jaké jsou atributy národa, jeho existence?... Fórum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez osobných animozit.. fórum není pro náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační příspěvky, články a videa s protináboženskou tématikou a propagandou...pozn.: o isláme debatujeme jen všeobecně (v rámci srovnání špecifit náboženství), bez obrázků, karikatur, videí a jakýkoli interviews, ...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru - z případného linku (i videa) uvést i jeho krátké "copy" (podstatu) , resp. + jeho krátký komentář...OT/spamy, hádky a reakce jenom smajlíky zde nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
25.11.20 21:16:12 | #18531

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«"
Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé."
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.| Předmět: RE:
25.11.20 21:19:31 | #18532 (1)

had, který mluví, se divím, že to nebylo té Evě nápadné. Pak ještě dodává "a budete jako Bůh znát dobré i zlé."| Předmět: RE: RE:
25.11.20 22:10:39 | #18534 (2)

no jasně, hadi zásadně lžou, když už mluví...


 #18532 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.11.20 23:49:07 | #18538 (3)

Vidím to spíš symbolicky. Musíme myslet na to, že jsme v prvních kapitolách Genesis. *4508*


 #18534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 13:50:00 | #18552 (4)

jenže v té době byli Adam i Eva takřka nepoznamenáni vědomím... ze stromu poznání dobrého a zlého museli teprve pojíst. Kavalerie 200 padlých andělů se také teprve připravovala, Takže na pokušitele brzo. Zase had, který umí mluvit, tak to pak musel být Eva blondýna *27179* *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: RE: RE:
26.11.20 13:54:09 | #18557 (3)

já sem ještě mluvícího hada neviděl *16160*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 14:00:07 | #18560 (4)

já ano, ale neslyšel jsem ho nic říkat... *4624*


 #18557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 14:07:29 | #18563 (5)

vůdce pláče a tak jdu jinam, aby se ze mě neměl osypky, hezký den *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.12.20 16:40:29 | #19218 (5)

Pašák! *27179*


 #18560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.11.20 13:02:40 | #18674 (4)

take ten had nebyl jako dnešní hadi, podobal se člověku, měl ruce a nohy. Musíš číst Bibli celou tam se píše že ho Bůh srazil na zem aby žral prach země navěky. Před tím had po břiše nelezl.
Genesis 3:14 Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: „Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach.

A časem hadovi nohy zakrněli, takže vypadá tak jak vypadá dnes.


 #18557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 08:39:57 | #18724 (5)

Za rabínem přijde Roubíček a hrdě hlásí, že je atheista. Rabín se zeptá: „A četli, Roubíček, aspoň něco z Tóry, když říkaj, že jsou atheista?”
„To jsem, prosím, nečetl!”
„A znají aspoň něco z Talmudu?”
„No, prosím, to taky neznám!”
„Tak vědí co, Roubíček? Voni nejsou žádnej atheista, voni jsou obyčejnej blb!”


 #18674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:06:11 | #18733 (6)

je v tom od rabína kus pravdy" - ateisti tvrdia, že sú ateisti, a nevedia nič z knihy kníh, resp. si vytrhávajú to negatívne na Boha, selektujú, čo sa im k ateismu hodí....ateista by sa mal preto deklarovať ateistom len po prečítaní a analýze tejto knihy (aspoň NZ) ...je zaujímavé, že teista môže byť teistom aj bez jej prečítania - kresťania do 4. st. nepoznali Bibliu, a uverili, rovnako v celých kresťanských dejinách i dnes milióny nkdy nemali v ruke túto knihu a uverili - v čom to je?:-)


 #18724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:24:44 | #18734 (7)

včera to vedle vypadalo, že ještě horší než ateisti jsou protestanti, protože jim jde jen o to, aby nám zničili tu naši krásnou katolickou církev, to ani ateisti nedělají, takové neplechy (lotr od jména Luther), no a rabín se jen směje, když se ti dva perou...


 #18733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:28:53 | #18735 (8)

Já třeba vůbec netušila že luteráni jsou tak agresivní vůči katolíkům. Zjistila jsem to teprve jako katolík :-)) a úplně mě to vyděsilo.


 #18734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:37:22 | #18738 (9)

jak agresivní? už nějakého katolíka upálili na hranici nebo si jen dovolují říkat, co si myslí?


 #18735 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:40:07 | #18740 (10)

Dříve by je upálili nebo umlátili palcátem, rozbili by všecky sochy a obrazy, pobrali na co by přišli protože stejně katolíci to získali nespravedlivě. A dnes? Dnes do nich furt ryjou.


 #18738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 14:46:06 | #18742 (11)

to je slabý ratko, až je začnou upalovat, bude to teprve 1:1, ale to oni neudělají, proti tomu bojovali...
a těch soch a obrazů je mi vážně líto, kdosi to tvořil hodiny, dny a týdny a pak to jiný rozbije za pár sekund...


 #18740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 14:55:43 | #18747 (12)

Myslím že protestanti upalovali taky, nebyli to žádní svatouškové. Prostě mě štve že dnes jsou všichni chytří ale v té době z nás nežil nikdo. A dnes neupaluje ani jedna strana, tedy kromě nějakých afričanů co honí albíny.


 #18742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 15:54:32 | #18750 (13)

jo, taky se zvrhli, ale to už nebylo na příkaz zhora - Luther ani Viclef ani Hus nikoho neupálili ani k tomu nevedli...


 #18747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 16:07:53 | #18752 (14)

vzbudili v lidech dojem že to dělat mohou, že je to správné protože "ti druzí" si to zaslouží.


 #18750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 16:14:36 | #18753 (15)

ne, nikoliv úmyslně...
všichni chtěli reformovat KC, ne ji zničit, je to vidět i v tom filmu o Lutherovi, on bojoval perem, ale bohužel někteří jeho následovníci byli radikálnější...


 #18752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 16:28:03 | #18757 (16)

to předpokládám, že ne úmyslně. Ale rétorika a podněcování lidí k revoluci, vede k radikalizaci.


 #18753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 16:32:37 | #18759 (17)

když se vzbouří otroci, zajisté poteče krev jejich pánů, může za to ale ten, který někde napsal, že otroctví je špatné?


 #18757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 16:42:39 | #18760 (18)

Toť otázka. Vše má svůj čas, víme že otroctví bylo zcela samozřejmé v době rozkvětu Řecka i Říma. Bez otroků by asi nevznikla řecká filosofie ani demokracie. Ale jistě máš pravdu že myšlenky revoluce a boje proti vykořisťovatelům mají své kouzlo - viz. třeba francouzská revoluce. Nakonec revoluce požírá své vůdce.


 #18759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 16:56:04 | #18762 (19)

Otroctví klasické trvalo cca do 19.st. , ale jinak trvá v jiné formě v některých zemích dodnes.
Je zajímavé, že vydrželo při té katolizaci tak dlouho.
Jakého vyznání a z jakých vrstev byli otrokáři?? *81* *20*


 #18760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 17:02:43 | #18763 (20)

Otrokáři a otroci je zajímavé téma. Ano i dnes je možné vidět jak někdo žije z práce někoho druhého a navíc legálně jako otrokář a otrok. A někdo dokáže žít z práce druhého a otrokářem vůbec není, jen se prostě dokáže správně (vychcaně) chovat.
Nevolnictví posledních století fakticky nedovolovalo lidem pracujícím a živícím šlechtu aby změnili pána a šli k jinému. Na druhé straně byl tento pán (šlechtic) povinen své lidi uživit. A co já vím, na sídlech moravských většinou lidé své zámecké pány měli rádi.


 #18762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 17:10:32 | #18765 (20)

otrokářství jsem napsal pro příklad, za Luthera to bylo "jen" nevolnictví a povinnost věřit tak, jak vrchnost káže...


 #18762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 17:12:18 | #18766 (21)

ano, lid přebíral automaticky víru svého pána.


 #18765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 17:13:42 | #18767 (21)

respektive za Luthera v Evropě...


 #18765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:57:44 | #18748 (7)

Oblibováním neznalých - proto věřili - a pak se to táhlo rody až do dnešních dnů!
A církev neselektuje co je jim z Bible hodí k utváření svých dogmatu?


 #18733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 16:16:28 | #18754 (6)

*15238* *15238*
Za rabínem přijde Roubíček a hrdě hlásí, že začal věřit v boha. Rabín se zeptá: „A četli, Roubíček, aspoň něco z Tóry, když říkaj, že jsou bohověřící?”
„To jsem, prosím, nečetl!”
„A znají aspoň něco z Talmudu?”
„No, prosím, to taky neznám!”
„Tak vědí co, Roubíček? Voni nejsou žádnej bohověrec, voni jsou obyčejnej blb!”

A zasmějem se nad blbostí těch druhejch. *15238* *15238* *15238*
Příjemné že? My jsme nad těmi druhými a ti nám nesahaj ani po kotníky.

Jo a můžem ten fór přeložit také do katoličtiny. : "Voni nejsou žádnej katolík, voni jsou obyčejnej blb!”

Kolikpak katolíků asi zná bibli? a jak je velké procento těch, kteří tu bibli znají a řídí se biblickým návodem na život?


 #18724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 16:27:26 | #18756 (7)

Zajímavé, že jsi se ozval zrovna ty, který se tu křesťanům vysmívá neustále. Pěkné sebeodhalení.


 #18754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 18:38:32 | #18785 (8)

Ty mne nezajímáš, nemáš poněti vo co go. Nazývat někoho blbem je u pobožných normální, že? *15238*
Těším se, co na to potrefná husa zakejhá. *15238*


 #18756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 20:29:54 | #18788 (9)

Je normální nazvat blba blbem. Tak jako je normální poukázat na skutečnost.


 #18785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 23:05:23 | #18795 (10)

Ano, v tomto ti dávám za pravdu, blb zůstane blbem.


 #18788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 01:06:46 | #18799 (11)

Tak vidíš


 #18795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.11.20 10:46:46 | #18817 (10)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 16:29:53 | #18758 (7)

ad Ondi:
co se one znalosti Bible tyce, tak na to celkem sedi tato hadanka.. *27179*
Jak se jmenuje kniha, kterou cte krestan za ucelem poznani Boha? Bible
Jak se jmenuje kniha, kterou cte atheista pro utvrzeni sve pozice? Bible


 #18754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 16:44:37 | #18761 (8)

pro utvrzení ateistické pozice Biblle není, naopak, Bible utvrrzuje v teisme...u ateistu je to zaujatost-svojvôľa-pýcha-nadutost-neustály chtíč protestovat, ne Bible...


 #18758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 17:08:46 | #18764 (9)

neplivejte tak na ně, nevidíte si do pusy, jak soudíte?
a samozřejmě, že bible je plná argumentů, proč ji nebrat jako dílo Boha, ale jen člověka...


 #18761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 20:36:58 | #18789 (10)

kde to robím? prečo si to vztťahujete na seba? Bible má omnoho viac argumentov v prospech viery v Boha - Bible je slovo samotného Boha....


 #18764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.20 08:28:44 | #19149 (11)

A nepleteš se? Bible obsahuje faktické nesmysly a vyložené lži, galaktických rozměrů. Který z těch nesmyslů a lží, považuješ za argument ve prospěch víry v Boha?


 #18789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.11.20 02:56:55 | #18800 (9)

Zase ty stokrát omleté lži?


 #18761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.12.20 08:41:07 | #19150 (10)

Stejnou taktiku používal i Joseph Goebbels.


 #18800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.12.20 17:29:37 | #19223 (9)

Ale, ale, "Nenechte milosti hněvu cloumat vaším majestátem."
To co píše je nesmysl a ukazuje jen na tvou zaslepenost.
Ne, že by byla bible mou oblíbenou knížkou, ale podle textu příručky pro pobožné mi bylo objasněno jejich někdy hodně irrationální chování a jejich někdy podivné názory.


 #18761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.02.21 06:53:14 | #24780 (9)

Bible utvrzuje v teismu, jedině nemyslící jedince. Myslící, tam vidí tolik faktických nesmyslů, i vyložených lží, že takové publikaci nemůže věřit, co se týká činnosti imaginárního boha.


 #18761 

| Předmět: RE:
25.11.20 21:27:39 | #18533 (1)

A poučení?
Pro věřící - Jediná věc, které se má správný křesťan vyhnout, je poznání.
Pro ateisty - Kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou...


 #18531 

| Předmět: RE: RE:
26.11.20 13:57:03 | #18558 (2)

snad holky by mohly vědět, že hadi nemluví, ale lezou *33532*| Předmět: RE: RE: RE:
28.11.20 02:41:41 | #18720 (3)

tenkrát chodili po nohou


 #18558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.11.20 03:01:13 | #18801 (4)

Pohádka!


 #18720 

| Předmět: RE:
26.11.20 13:45:10 | #18551 (1)

aký je komentár predloženého textu na štart fora? - čtete záhlaví fora!


 #18531 

| Předmět: RE: RE:
26.11.20 14:00:13 | #18561 (2)

se podívej, psal jsem o Adenosintrifos­fátu... a že by bůh musel být biochemik a také že je to zbytečně složité, na to, že je bible jednoduchá. jestli tě správně chápu, tak tady dáváš myšlenky jen ty a ostatní se k ni mohou vyjadřovat? To je nedemokratické soudruhu *5726* *27179* *27179* *27179* *27179* *16160*| Předmět: RE: RE:
26.11.20 14:03:30 | #18562 (2)

no nic, nebudu tě tu rušit. Co se ti nehodí tj. co neumíš vysvětlit, házíš po křesťansku do odpadu. Tomu se říká bída ducha. Blahoslavený z toho určitě nebudeš. Měj se dobře, ahoj *33572* *16160*| Předmět: RE: RE: RE:
26.11.20 14:23:29 | #18566 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18562 

| Předmět: RE: RE: RE:
26.11.20 14:25:10 | #18567 (3)

nič nehádžem do odpadu, ale trvám na rešpektovaní určitých pravidiel tohto df (inak je tu borde, hádky, spory, li zahlcení fora všelijakými infantiliami, prázdnymi rečami o ničom - je to v záhlaví...na začátek fora sa dávajú zmysluplné nové témy (v rámci tém záhlaví) so svojím krátkym komentárom...chcem, aby toto df bolo vedené s vyššou dávkou intelektu...


 #18562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 18:14:58 | #18588 (4)

O intelektu bych raději nemluvil. Je to tvá diskuse a já to respektuji. Jen trochu zapřemýšlej nad tím, zda pro křesťana, katolíka, kým bezesporu jsi, není bible stěžejním dílem, od kterého se odpichuješ na počátku každého dalšího dne a s nímž také uleháš. Z ní by si měl ve svých úvahách vycházet a podrobovat jí co nejtvrdší kritice, jakou ti tvůj "intelekt" dovolí. Člověk, který nedokáže přemýšlet o základu (základně), pak těžko chápe nadstavbu. To je tvůj případ. viz. Karel Marx. Také se tu mohu pouštět do nukleotidů, nukleových bází, příštítných tělísek, která produkují parathormon a řídí jim metabolismus Ca v těle. Nebo se bavit o bosonech, kvarcích, Heisenbergově principu neurčitosti, Pauliho principu, Hatch-Slackově či Krebsově cyklu, to už jsem zase u rostlin a způsobu zpracování uhlíku v rámci fotosyntézy. Je toho moc. Slova teismus, ateismus, kreacionismus, stoicismus a další -ismy, filosofie, různé náboženské směry a učení atd. mi také nejsou cizí, naopak hrabu se v tom neustále. Přesto si myslím, že každá diskuse, je zdravá, pokud má odpich. K čemu nějaká schémata z lékařských webů? Kterým ani sám vkladatel nerozumí? Jen o ně opírá svou úvahu, že za vším stojí Bůh, protože tohle by příroda sama nedokázala. Podívej se do té své knihy knih a začni od začátku... nezlob se na druhé, že ti říkají, něco, co nechceš slyšet. Otevři oči a nastav mysl. Argumentace by se měla vždy o něco opírat a nefunguje to tak, že sem něco vložíš a pak napíšeš, to nemohl udělat nikdo jiný než bůh. To je hrozně krátkozraké vidění. Nikdy jsem věřící neodsuzoval, protože víra nemusí být spojená jen s bohem, ale také provází celý náš život od narození až do smrti. To jsou mé argumenty, pro diskusi o hadovi, který mluví k Evě, která tou dobou ještě nepojedla ze stromu poznání a přesto se nechá hadem oklamat. To jsou všechno velmi důležité věci a důležitější něž tvé -ismy. Bohužel pro tebe zcela nedostatečné, protože nabourávají tvůj jedinečný, relevantní a nezpochybnitelný náhled na svět. Myslím si, že ty si nejlépe rozumíš sám se sebou. Pokud se mýlím, a já se opravdu někdy mýlím, jsem jen prostý člověk, přesvědč mě o tom. *12468*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 20:25:05 | #18598 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 20:56:33 | #18603 (6)

A ja, že kde uvidím tvoju reakciu, pretože Oral-B si toho dovolil strašne veľa.
Len mi tak chýba :"Ja som s vami husy nepásol.".
*65*
" a nemám záujem, aby som sa chválil, ale musím sa ohradiť"
Takže - chválíš sa pri každej príležitosti,
Nevšimol som si, že by ťa ten príspevok dehonestoval ako vedca - to ja som bol x krát tvrdší.
Dotyčný viděl tabulku z nejakého článku a nemohol si vycucať z palca, že správca tohto DF je odborníkom v tejto oblasti. Pokiaľ by si čítal pozorne, tak tam bolo spomenutých x "odborov", čo vylučuje narážku na ten tvoj.
Takže čítaj pozorne a odpovedaj, tak ako sa má vyjadrovať človek tvojho formátu.
*2527*


 #18598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 20:27:07 | #18599 (5)

ad: vy sa odborne nemôžete o ničom baviť, ani pouštět do nukleotidů, nukleových bází, příštítných tělísek, která produkují parathormon a řídí jim metabolismus Ca v těle. Nebo se bavit o bosonech, kvarcích, Heisenbergově principu neurčitosti, Pauliho principu, Hatch-Slackově či Krebsově cyklu, to už jsem zase u rostlin a způsobu zpracování uhlíku v rámci fotosyntézy. - jedine kopírovať z Wikipecie, nepracujete vo vede...


 #18588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 21:02:14 | #18607 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 21:09:32 | #18609 (6)

Odkud máš tyto informace??
Uvědomuješ si, že tvoje reakce je nedůvodná a de facto nepřípustná -v ponětí, že jsi zde správce a při tom vedecká kapacita, které nikto z nás nesahá ani po členky?(česť výnimkám) *65* *65*


 #18599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 20:39:13 | #18600 (5)

nekopírujem tu žiadne lekárske vedy, sú to moje veci, v ktorých vedecky pracujem, v ktorých publikum - mám desiatky publikácií (blížia sa k stovke) a stovky citácií (takmer 600) v zahraničných vedeckých časopisoch a databázach Web of Science a Scopus...tu podávam svoje názory, nikomu nič nevnucujem, - toto forum je konfrontácia názorov, argumentov v prospech viery v Boha, proti Bohu, resp. spochybňovania Boha, to je vše...a vyprosujem si osobné invektívy, dehonestáciu, ja vo vedeckej oblasti molekulární biologie, biochemie a imunologie vediem jeden veľký výskumný tím - niečo za sebou mám, mám aj spolupráce s AVČR (publikace i citace), a je toho dost...ak sa vám to tu nelíbí, tak tu nemusíte chodiť, vaše názory sú vaše názory, moje sú moje, ja rešpektujem vaše, vy rešpektujte moje...nie som tu na to, a nemám záujem, aby som sa chválil, ale musím sa ohradiť proti mojej vedeckej dehonestaci...


 #18588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 20:58:16 | #18604 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 21:00:19 | #18605 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 21:01:22 | #18606 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 21:09:37 | #18610 (6)

no, nechám vás při tom *27179* *27179* *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 21:12:10 | #18611 (6)

zeptám se ještě na něco, ta odborná kvalifikace se prokazuje na chatujeme.cz?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 23:05:33 | #18613 (7)

Ano. A posuzuje to Visitor. Když má někdo tu drzost prohlásit, že je taky od fochu, cítí Visitor právo si ho vyzkoušet. A tak navrhne vzájemné přezkoušení, ovšem na svou půlku té vzájemnosti se pak vykvajzne…


 #18611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.11.20 09:07:21 | #18630 (8)

*3484* *20*
Rád mu to připomínám.
Jenže doposud to cele ještě nepochopil.


 #18613 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.11.20 21:26:00 | #18612 (6)

hezký večer a pokračujte| Předmět: RE: RE: RE:
28.11.20 02:43:17 | #18721 (3)

Oral B je lhář *27179*


 #18562 

| Předmět: RE:
28.11.20 03:05:48 | #18723 (1)

ty orále ty blbneš s hadem i na jiném diskuzi asi si nic jiného z bible nečetl co? nebo máš doma terárko? *27179*


 #18531 

| Předmět: RE: RE:
28.11.20 10:01:16 | #18726 (2)

To je tvá reakce na: "Ježíš je jen implementací... něčím, co má naplňovat písmo svaté. Jonatan 1 se opírá o texty, které vytvořili zarytí věřící v Ježíše Krista a ještě si vybírá z "kanonických" evangelií, pro utvrzení svých myšlenek a vytváření vlastního souběhu událostí"
Nemohu za to, že jsi uzavřen ve vlastním světě, stejně jako vizitor a ostatní jsou pro vás hlupáci nebo lidé se sníženým intelektem, pokud nepropagují značku "Bůh".
Nemusíš se mě bát. Není důvod. Jen po mě nechtěj, abych tvrdil, že je někde hodný tatíneček. Víme co se stalo v Egyptě, kde nechal zabít vše prvorozené, v Jerichu atd. atd. Přivolal potopu ze které vyvázlo jen 8 lidí. Ještě že, máme tu bibli a můžeme v ní číst. Pak přijde distanc ve formě nového zákona. Něco, co všichni židé očekávali a pak někteří přijali za své. Najednou bůh nezná jen vyvolené židy, kterým dává Kanaán. Pavel už uvažuje multikulturně a stejně tak vytvoří své náboženství. Pak přijde dogma nejsvětější trojice. Najednou je tu Ježíš spravedlivý, laskavý, plný lásky a pochopení, nebrutální. Bohužel tohle nikdy spolu dohromady nepůjde. Navážu ještě na to, co tě urazilo: evangelia nepsali nestranní autoři, proto nemohou být brány jako hodnověrný historický zápis. Do bible se také samozřejmě všechna nevešla, aby nezpůsobila chaos v hlavách věřících.| Předmět: RE: RE: RE:
28.11.20 10:44:22 | #18728 (3)

Tak *3484*


 #18726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 13:32:14 | #18730 (4)
*20881* *4918* *33572*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 13:39:43 | #18731 (5)

Příště k tomu "hoď nějaké slovo protože :

  • visitor to nesnáší - nechápe, že odpovědět se dá i smajlíky
  • nechápe jejich význam
  • nechápe k čemu byli asi někým vytvořeny.
    *2527* *20*

 #18730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 13:47:24 | #18732 (6)

jasně, tady se smajlíci mažou, prý zabírají moc místa, ale hlavně urážejí náboženské cítění správců fora... *10696*


 #18731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:31:57 | #18737 (7)

Nevím, nevím, bratři a sestry, ale zdá se, že tady světla moc není. Připomíná to zde spíš Jiráskovo Temno *5726*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:40:03 | #18739 (8)

semka musíš s baterkou *4470*


 #18737 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:47:01 | #18743 (9)

podívej, jak krásně blikám a rozsvěcuji temnotu *16160*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:48:33 | #18745 (10)

super! *2080*


 #18743 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 14:52:03 | #18746 (11)

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života *16160*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:45:23 | #18741 (7)

Představ si situaci, kdy by každý člověk měl na věc stejný názor jako ti ostatní. Potom by nemusely existovat žádné diskuse. Nikdo by se nehádal, neobhajoval a nikdo by také nemluvil ani nepsal, bylo by to zbytečné. Každý by věděl, co si ten druhý myslí a nepotřeboval by se nikde prezentovat. Svět by byl tvořen názorovou jednotu. Statika by nahradila dynamiku a člověk by ustrnul, nejen jako živočišný druh, ale také v psychické (vědomé) rovině . *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:47:49 | #18744 (8)

islám!


 #18741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 15:05:29 | #18749 (9)

Islám je abrahámovské náboženství. Mohamedův předek byl Adnan, potomek Izmaela, prvního Abrahámova syna.
Bůh si vybral Mohameda jako posledního proroka a sdělil mu to prostřednictvím archanděla Gabriela v jeskyni nedaleko Mekky, kde upadl do transu podobně jako Buddha.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 15:56:25 | #18751 (10)

nicméně vyhovuje tomu požadavku, aby všichni mysleli stejně...


 #18749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 17:56:02 | #18781 (11)

tak to chce každé náboženství| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 21:32:56 | #18794 (12)

nikoliv, některá náboženství jsou už ovlivněna humanismem, jako např. křesťanství, už tě nebudou upalovat pro nevíru a herezi, už tě milují jako stvoření boží a chtějí tě do nebe, tedy ti liberální, ti fanatici ti samozřejmě pořád přejí peklo (v rámci boží milosti)...
ï ti fanatičtí křesťani nějak chápou ( bídně), co je svoboda, ale ne muslimové, islám je čisté zlo, kéž by toho mohameda koza kopla tak šťastně, že by z huby nevypustil slovo, kokot...


 #18781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 16:24:37 | #18755 (10)

Ty sem taky dáváš pěkný zkazky. Budha někdy upadl do transu?


 #18749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 17:57:09 | #18782 (11)

ano| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 18:31:31 | #18784 (12)

Jo? A kdy?


 #18782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 21:14:07 | #18792 (13)

víš, co je to tukdam?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 01:02:50 | #18797 (14)

Ne. Ale rád bych, abys napsal, kdy Budha upadl do toho transu.


 #18792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 09:27:43 | #18806 (15)

tak to potom nepochopíš, co tím myslím *16160*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 19:34:39 | #18871 (16)

Tak to vysvětli. Jinak potvrzuješ moje slova, že si vymýšlíš.


 #18806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:39:46 | #18887 (17)

To je tvá argumentace?
Dal jsem ti návod na to, jak najít cíl.
Co děláš ty? Nechceš ho skutečně hleadat.*16160*
Ego sum, qui sum.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 20:50:04 | #18893 (18)

Mojí povinností není hledat, to tvojí povinoostí jakožto tvrdícího je dokazovat. Úplně stejně jako v této věci si vymýšlíš i v jiných věcech.


 #18887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 21:50:02 | #18929 (19)

To je argument hodný Jonatana. Vygoogloval si to? Pak by ti bylo vše jasné. Ty chceš mít "človíčku" pravdu za každou cenu.
Mýlím se?
Ne.
V diskusi budeme pokračovat, až si to najdeš, pokud nepochopíš, rád ti budu prostředníkem. Jinak je to pro mě liché, neb mě jen zkoušíš *16160*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 21:53:23 | #18933 (20)

nemýlíš se *4470*


 #18929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 21:59:57 | #18936 (20)

Jaký argument?? Já se tě tážu, a otázka nevyžaduje žádný argument. Ty tvrdíš, že Budha upadl to transu a já tě žádám o osvětlení, kdy že do něho někdy upadl. Znalost významu nějakého slova není odpovědí. Z tvých neodpovědí to ukazuje právě na tebe, že právě ty chceš mít pravdu za každou cenu. Proto tohle divadlo.


 #18929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.20 14:28:54 | #18736 (6)

hm, budu se příště více snažit *16896*| Předmět: RE: RE:
28.11.20 10:03:34 | #18727 (2)

co se táče hada, pak mám na mysli něco jiného. Had zde mluví k Evě před tím než okusila ze stromu poznání dobrého a zlého. *16160*
| Předmět:
25.11.20 13:40:25 | #18449

neberete to moc odborně? *23266*| Předmět: RE:
25.11.20 13:45:28 | #18451 (1)

v odbornosti je sila argumentu..


 #18449 

| Předmět: RE: RE:
25.11.20 14:11:42 | #18459 (2)

to by pak znamenalo že bůh zase není tak všemohoucí, protože tohle je tvoření s obtížemi. kdyby si něco vytvářel, nedělal by si to jednoduše?| Předmět: RE: RE: RE:
25.11.20 14:30:58 | #18466 (3)

veríme, že Boh je všemohúci, systémy živej a neživej prírody vytvoril čo najjednoduchšie a najúspornejšie, úspornejšie to nešlo...je aj z prárodovedy živej a neživej hmoty známe, že všetky energetické- a iné systémy sú v kreovanom našom mikrosvete najoptimálnejšie, energeticky najvýhodnejšie a najúspornejši­e...rovnako asi aj vo Vesmíre (makrosvet)...preto ich aj tak obmedzeným ľudským mozgom môžeme skúmať, chápať a pochopiť...uniká nám len podstata života ako takého, to zrejme bude záhada pre človeka (i vedu) do skončenia sveta, veriaci veríme, že sa to dozvieme až v nebi:-)


 #18459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
25.11.20 14:49:18 | #18471 (4)

Všemocný???
Tak proč mu tak dlouho trvalo vyvést židy z Egypta a ještě je nechal 40 let bloudit po poušti.
Proč potřeboval k umravnění člověka (stvořil ho ve všemocnosti) - Potopu - a stejně se mu to nepodařilo.
Později zase musel obětovat k nápravě člověka nechat zabít Syna a stejně to nepomohlo.
*33789*
Můžeš mi prosím prozradit v čem tkví jeho všemocnost??
*65*


 #18466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
25.11.20 15:49:54 | #18489 (5)

nechal ich bloudit, aby ich vyskúšal (i vytrestal za neveru) - či sú hodní prisľúbení, ktoré dal vyvolenému národu...


 #18471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.11.20 16:01:49 | #18492 (6)

On to snad bez té zkoušky nevěděl?


 #18489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.11.20 16:08:49 | #18493 (7)

ne...
je opravdu divné (jak už to v mýtech a pohádkách někdy bývá), že je všechny vyvedl z Egypta, když z nich pak muselo ještě tisíce padnout mečem vlastních příbuzných za zlaté tele, další tisíce musely vymřít pro svou zkaženost - proto 40 let bloudění na poušti, to tam ty špatné (a on vidí každému do srdce přece) mohl egypťanům nechat...
jenže když má někdo zálibu v krvi a zabíjení...


 #18492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.11.20 16:42:17 | #18498 (8)

ano, hriech nevery proti Bohu znamená v konečnom dôsledku smrť...


 #18493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.11.20 17:15:37 | #18502 (9)

žádný smrtelný hřích nevíry není, zato je smrtelným hříchem pýcha, jedním ze sedmi, tak na to pamatujte...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_hlavn%C3%ADch_h%C5%99%C3%ADch%C5%AF#%E2%80%9ENov%C3%A9_smrteln%C3%A9_h%C5%99%C3%ADchy%E2%80%9C


 #18498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.11.20 17:19:34 | #18503 (10)

je to prvé prikázanie Desatora...a previnenie sa proti všetkým prikázaniam Desatora je smrteľný hriech...


 #18502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.20 17:36:16 | #18504 (11)

tak to půjdete do pekla taky, protože nesvětíte sobotu a klaníte se modlám (svatý kríž, bohorodička, antoníček),
a to je smrtelný hřích a basta fidli! *10709*


 #18503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.20 17:43:12 | #18505 (12)

:-) ste vtipný, už sme o tom debatovali...v tomto smere sa nebojím pekla (to, čo tvrdíte je vier Cirkvi), pekla sa bojím spíš z toho, či budem ospravedlnený za štýl svojho života...


 #18504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.20 17:48:51 | #18506 (12)

svätíme nedeľu (mnohokrát som vysvetľoval prečo), Kristov kríž si ctím, drevu sa neklaniam, ale Kristovi na kríži, Bohorodičku si ctím/hyperdulia ((sú o nej dve dogmy Cirkvi), sv. Antona z Paduy si ctím ako veľkého svätca, ktorý, ak sa k nemu obraciam, môže sa u Krista za mňa primluviť...dobre, že ste mi "Antoníčka" pripomenul, zahrniem ho do svojich modlitieb, prý nikoho nesklame:-)


 #18504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.11.20 16:11:45 | #18494 (7)

vedel, ale ich vyskúšal (aj otec skúša svoje deti), aby si to sami uvedomili, uzrozumeli, a prijali opatrenia - návrat spät k viere v Jahveho, svojho Boha a Pána, ktorý vyslobodzuje Izrael...


 #18492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.11.20 09:01:17 | #18626 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.11.20 09:03:10 | #18627 (4)

Vážně ti nevadí, že bohy na kde co si začali vymýšlet starověcí neználci už od úsvitu dějin? Teprve až mazaný žid, pravděpodobně Eliáš, sloučil všechny ty bohy do jednoho boha na všechno? Tenhle fakt opomíjíš záměrně, nebo ti to jenom nedochází?


 #18466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
27.11.20 09:05:43 | #18629 (5)

Vážně ti nevadí sem furt psát ty svoje zkazky, které nemají hlavu ani patu?


 #18627 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.11.20 02:45:50 | #18722 (3)

vole jaké máš parametry pro jednoduchost podle pocitu asi ne? cha cha


 #18459 

| Předmět: RE: RE:
25.11.20 14:12:58 | #18462 (2)

to mě přivádí k otázce, nebyl to spíš vědec z jiné galexie?| Předmět: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 11:13:15 | #18423

ad. arecuk:…a to čo je, muselo byť stvorené/vytvorené nejakou intelektuálnou činnosťou s určitým zámerom a cieľom…“A to je právě jádro problému – neexistuje nic, z čeho by tohle logicky plynulo. To je jen váš věřený předpoklad, založený na aplikaci čistě lidských atributů (stvoření, záměr, cíl) na celý známý svět, který ve skutečnosti ani v nejmenším nezajímají a který se podle nich ani náhodou neřídí.
V: z vecí a javov tohto sveta a Vesmíru ho môžeme aspoň uznať, že snad existuje...ka­tegoricky "proti" by so sa (ak myslím a uvažujem) nevyjadroval, nestaval na zadné nohy - aspoň rozum do toho nutká, a mi to káže...vieme ako vyzerá napr. Krebsov cyklus s ooxidatívnou fosforyláciiou v mitochondriách (výroba energie/ATP pre živý organizmus), či fotosyntézu v rastlinách, a trebárs desiatky snímkov z Hubblovho teleskopu (z budúceho Webba to budú prý šoky, ako už dnes hovoria astronómovia a astrofyzici - šoky prekvapení, úžasu a krásy pre vedecké zbláznění, vyjasnia sa mnohé astronomické/as­trofyzilálne hypotezy a teorie o Vesmíre - a ten, kto má rozum, a nie zatvrdlivé srdce, by mal pochopiť a uznať plán a nesmiernu inteligenciu ..

...kto tu nevidí vrchol inteligence (biochemik vie, o čom to je), tak je buď mentálne zaťatý, alebo nechce vidieť, čo mu prekladajú pred rozum naváženie oči ...tot samo od seréba nemohlo vzniknúť, sú to nepriame dôkazy moci a múdrosti toho, kto to vymyslel, naplánoval, inštaloval do živej hmoty...| Předmět: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 11:23:12 | #18426 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18423 

| Předmět: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 11:26:06 | #18428 (1)

ad.: ...a znova si dovolím pripomenúť to, čo povedal už pred 2000 rokmuí ten múdry Pavel:
Rim 1,
19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
...tieto slová sú veľkým mementom pre všetkých, ktorí mali možnosť (a mali tú výsadu) hlbšie poznať tieto veci( hlavne prírodovedci vo výskume živej i neživej hmoty) - toto musí rezonovať v ich v hlavách...


 #18423 

| Předmět: RE: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
27.11.20 09:09:19 | #18631 (2)

Jak moc "múdrý" ten Pavel může asi být, když věří nesmyslům, které si vymysleli starověcí neználci?


 #18428 

| Předmět: RE: RE: RE: nepriame dôkazy existencie…
27.11.20 11:23:22 | #18658 (3)

..Pavel bol pred 2000 rokmi múdrejší ako 3/4 dnešnej populácie....


 #18631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
27.11.20 11:27:18 | #18660 (4)

Nad tím se dá jen pousmát, protože nevěřím, že to myslíš vážně. *145*


 #18658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
27.11.20 11:52:22 | #18665 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
27.11.20 11:58:58 | #18666 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
27.11.20 12:02:23 | #18668 (5)

vážne!...jeho IQ bolo veľmi vysoké...pocho­piteľne nemal dnešné-, hlavne vedecké informace...už len to, že sa so svojimi jazykovými znalosťami pohyboval ako nôž cez maslo po celej rímskej ríši - ovlácal hebrtejčinu, aramejčinu, gréčtinu/koiné, i latinčinu (v Ríme), a iste aj niektoré semitské jazyky...jeho jazykové, spoločenské a humánne znalosti (politika/poli­tologie, historie, geografie, sociologie, psychologie,,...) boli značne vysoké, mal najvyššie rabínske vzdelanie....a hlavne mal srdce! - je to môj najväčší biblický (a vôbec) vzor, myslím, že je to tu jasné...


 #18660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
27.11.20 14:00:45 | #18681 (6)

hebrejština a aramejština jsou semitské jazyky...


 #18668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame…
27.11.20 14:08:48 | #18682 (7)

jo, prsnejšie malo byť: ...a niektoré iné semitské jazyky,,,


 #18681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 13:07:23 | #18442 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
27.11.20 14:20:34 | #18683 (6)

ˇJá žasnu nad tím, jaké máš ty informace o IQ Pavla - palec máš "výživný"!! *33789*


 #18668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame…
27.11.20 14:35:00 | #18684 (7)

žasnete! - je o tom mnoho informácií z kresťanskej a inej literatury...Pavel bol na svoju dobu génius...jeden biblista sa vyjadril na jeho účet: keby mal ap. Pavel k dispozici internet, bol by tam iste najnavšetevova­nejšou osobou....


 #18683 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:38:52 | #18685 (8)

byl nejen inteligentní, ale i velice houževnatý a vytrvalý. On je ukázkou člověka, který ať dělá cokoliv tak to dělá vytrvale a s plným nasazením. Tak jak byl intenzivním odpůrcem křesťanů, tak byl pak jejích zastánce. Tedy typická je tato horlivost pro věc. Zápal.


 #18684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:46:45 | #18690 (9)

Byl ukázkou - ale kde je pravda - ve visitorovych slovech??
Pochybuji.


 #18685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:50:51 | #18692 (10)

Pravda je v Kriistu a tedy každý z nás zná pravdu natolik jak je schopen se připodobnit Kristu, tedy světlu. A zajímavé je že každý hází stíny, a tedy je zjednodušené říct já dělám všeck odobře pokud jsem natolik pasivní že fakticky téměř žádný stín kome mě není, protože jsem víc mrtý než živý.

Paul - Saul byl osvícen právě pro svoji horlivost a pro svůj žár a vnitřní sílu. K čemu je chlubení že já vlastně nic nikomu nedělám a neškodím, když žiju jak leklá ryba a fakticky jsem k ničemu.


 #18690 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:51:20 | #18693 (11)

kolem mně :-)


 #18692 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 17:06:26 | #18708 (11)

ano, tá posledná veta charakterizuje aj pohanov (to robia aj pohania) , ako píše Pavel...


 #18692 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:52:15 | #18694 (10)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:54:23 | #18695 (9)

ano: je aj objemná kniha o živote ap. pavla, videl som ju v kníhkupectve Martinus
Jerome Murphy - O'Connor: "Apoštol Pavel
....rekonštrukcia života sv. Pavla o jeho myslení a čo cítil obsahujúca dôraz na časy a vzdialenosti.


 #18685 

| Předmět: RE: RE: RE: nepriame dôkazy existencie…
25.11.20 13:55:00 | #18456 (8)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18439 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:50:01 | #18691 (9)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:43:37 | #18686 (8)

ad.: na jednom mieste svojho listu sa aj chváli svojou múdrosťou, ktorú osobitne dostal od Boha skrze Krista...


 #18684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:45:03 | #18688 (9)

Tak proto se i ta tak pořád chválíš - aspoň víme odkud to máš. *33789*


 #18686 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:55:07 | #18696 (10)

:-) asi jo, je to môj životný vzor:-)


 #18688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:57:05 | #18697 (11)

Pavel hodně cestoval a znal cizí jazyky, je i v tom životním vzorem?


 #18696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:59:57 | #18698 (12)

je i v tom vzorem, i keď nepoznám jazyky, ktoré poznal on (v latine mám len základy) :-)


 #18697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 15:01:44 | #18699 (13)

Taky mě mrzí, že jsem v jazycích pozadu. Naše děti jsou v tomhle mnohem dál, i co se týče cestování nemají zábran.


 #18698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:45:07 | #18689 (13)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 15:48:07 | #18702 (13)

A které poznal?
Respektíve - které dokázal používat?


 #18698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 15:56:24 | #18703 (14)

...však som to napísal, vie to každý!


 #18702 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 15:05:52 | #18700 (12)

ano, absolvoval 4 misijné cesty pd Jruzalema (po súši a po Stredozemnom mori) po Rím (okolo 20 000 km...niektorí biblisti tvrdia, že absolvoval aj 5. cestu do Hispánie/Špani­elska, ale sú to sporné údaje....


 #18697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 15:11:39 | #18701 (13)

zajímavé je, kolikrát byl v nebezpečí života a pokaždé se z toho dostal a povzbuzoval ostatní.


 #18700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 15:58:31 | #18704 (14)

bol pod ochranou Ježiša, sám to hovorí....Ježiš si ho pripravil, povolal pre svoje dielo, ako sám tvrdí...som tým, čím som, v milosti Krista, bez neho som nič...


 #18701 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 16:34:43 | #18705 (14)

ano, racionálny a duchaplný ap. Pavel (pôvodne farizej), neskutočne vzdelaný na tú dobu, bol vyštudovaný v rabínskej škole u najznámejšieho rabínskeho učiteľa Gamliela/Gamalilova škola - perfektne ovládal materskú hebrejčinu, pravdepodobne aj iné dialekty hebrejčiny, ďalej aramejčinu, gréčtinu/koiné i latinčinu (v Ríme), politiku, právo a sociológiu rímskej ríše, filozofické smery helénskej kultúry (debatoval v koiné v aténskom Areopagu so špičkovými gréckymi filozofmi-helenistami - epilurejcami, stoikmi,..), , ovládal niektoré remeslá, napr. šitie stanov, čím sa aj živil,
...všetko, čo hlásal, mal, ako sám hovorí, od Krista (len málo vecí z vlastného úsudku pre rôzne spoločenské a rodinné situácie), bol a svojich misijných cestách posilňovaný Kristom, bez neho ho by nič nehlásal, a nič nevykonal, - 4 misijné cesty z Jeruzalema po Rím (celkovo asi 20 tis km) + predpokladá sa úbiblisti sa v tom rozchádzajú), potenciálna cesta do Hispánie/Španielska (6000 km) ...cesty vykonal pešo, na rôznych povozoch a plavbou Stredozemnom mori na všelijakých lodiach - rímskych, obchoných, i otrokárskych: -
...na svojich miusijných cestách bol prenasledovaný, viackrát súdený rímskymi súdmi, bičovaný, kameňovaný, niekoľkokrát zhodený z útesov skál, niekoľkokrát žalárovaný, , a s podlomeným zdravím (nemal čo-/nedali mu jesť, piť, trpel pravdepodobne niekoľkými infekčnými? chorobami zažívacieho systému a kože - podľa niektorých biblistov píše o nich (ako o "ostni" v tele a na tele":
2 Kor 12, 7 A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval - o čo presnejšie ide (čo bol ten "osteň") je podľa niektorých bíblistov popísané v 3. liste Solúnčanom, ktorý sa nezachoval, ale sú o ňom v biblistike nejaké informácie....
...bez Kristovej milosti a sily by toto všetko nevykonal! ...v Kristovi som tým, čím som, nežijem už já ale žije vo mne Kristus,...dobrý boj som bojoval, vieru som si zachoval, a teraz ma už čaká Kristov veniec slávy - píše...


 #18701 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 15:26:13 | #18479 (15)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #18475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 17:00:36 | #18706 (15)

Paulinismus *3440*


 #18705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 17:09:27 | #18709 (16)

jo, obdiv!


 #18706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 17:03:07 | #18707 (15)

naviac, mal po otcovi rímske občianstvo, čo neustále zdôrazňoval, odvolával sa na rímske súdy pri nespravodlivom zaobchádzaní, keď ho ponižovali, bili a chceli rýchlo zabiť - hlavne ukrižovať (rímsky občan nemohol byť ukrižovaný) ..


 #18705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 17:13:33 | #18710 (16)

ad.: všetci občania z Tarzu - patril do rímskej ríše (Pavel sa tam narodil) mali rímske občianstvo...


 #18707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 18:16:50 | #18711 (15)

Ještě si zapomněl na půlnoční zemětřesení, když byl vězněn.
Jeho domácí věznění - nevěznění ve spojitosti s požárem Říma.
Nakonec jej sťali za branami Říma. Jak se nevyplatilo prohlašovat se za občana Říma. Prosím, nepiš, že byl sto pro občanem, jen tvrdil, že jej zdědil.
Petr mohl být alespoň ukřižován. Dle pověsti požádal Nera, aby to bylo hlavou dolů, že není hoden Ježíšovy velikosti.
Také bys neměl opomenou jeho epileptické záchvaty a hrozný vztah k ženám. "Ženy nechť v církví mlčí".
Nakonec přidám, ještě jednu důležitou věc. Lukáš s ním chodil po světě 15 let a pak se stal biskupem v Thébách. Touto poslední větou poukazuji na věrohodnost kanonických evangelií nového zákona.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 18:27:09 | #18712 (16)

zmes právd, poloprávd a lží! - človeče, vy máte chabé, parciálne vedomostii, ktoré pospájate do nečitateľných polo-smyšlenin...


 #18711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 19:54:20 | #18713 (17)

Tohle přeci není odpověď. Neumíte argumentovat. Chápu to. Bůh je mantinelem pro vaše chápání světa a celého vesmíru, dál se nedokážete přenést.
Hezký večer.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 20:06:22 | #18714 (18)

proti lži sa nedá argumentovať, je mí ľúto, je to únava a strata času, ste zaujatý proti KC, nepoznáte jej reálie...ja argumentujem vo vzťahu k vecným a nezaujatým príspevkom, v ktorých je aspoň polovica pravdy.... najťažšie je argumentovať proti lži, pololži a pravde, keď sa zmiešajú v jenom nechutnom guláši....jeden mudrc napísal: ak chceš niekoho vytočiť, znechutiť, ukradnúť mu čas a zničiť nervy, naservíruj mu směsku právd, poloprávd a lží...vy to robíte....


 #18713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 20:53:53 | #18715 (19)
  • najťažšie je argumentovať proti lži, pololži a pravde, keď sa zmiešajú v jenom nechutnom guláši....

Pochopitelně souhlasím - proti ideologickým lžím, falešným slibům atd, se fakt nedá diskutovat. A už vůbec ne se zaslepenými fanatiky.


 #18714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 20:58:59 | #18718 (20)

ak ste nepostrehli, tu o to nejde, - ide o to, že prekrúca a lže proti tomu, čo je doktrinárne (i.e. v KC) stanovené/prijaté ako učenie....to, že je to učenie je lož v hlave ateistu, to je iná vec...


 #18715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 09:57:30 | #18725 (21)

Jenže z jeho pohledu a názoru není to učení správné - na tom není nic zvláštního.
Mě taky nesedí výklad například Trojjedinosti, nebo věčného panenství, záměna Ježišových bratrů za bratrance a atd. - jenže za názor nemáš co někoho nazývat lhářem a jinak ho osočovat.
*33789*
Pokud chceš diskutovat tak, že ti každý bude dávat za pravdu a jenom pokaždé souhlasit - tak to nevím - co nového by ti to dalo(?). *81*


 #18718 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.20 13:18:54 | #18729 (22)

ad DalkoT:
.."Pokud chceš diskutovat tak, že ti každý bude dávat za pravdu a jenom pokaždé souhlasit - tak to nevím - co nového by ti to dalo(?)"..
tohle celkem dobre vystihuje jeden starej atheistickej vtip - kdyby bylo mozne diskutovat s theisty, nebyli by prece theiste *27179*


 #18725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 20:57:28 | #18717 (19)

A argumenty proti lži by nebyli??
*33693*


 #18714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 21:29:38 | #18719 (20)

kdepak, jen nesmyslné plky a plivání na oponenta...
takové křesťanské to je...


 #18717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 20:56:06 | #18716 (16)

"Ženy nechť v církví mlčí"
*81*
Toho samého názoru je visitor - několikrát to zde prezentoval. *33648*


 #18711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 14:44:02 | #18687 (8)

Jasně - změřili mu IQ a tebe dali informaci


 #18684 

| Předmět: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 12:08:40 | #18434 (1)

„…kto tu nevidí vrchol inteligence (biochemik vie, o čom to je), tak je buď mentálne zaťatý…“

Kdo to nevidí jako já, ten je… Tohle je to, čemu se říká mentální zaťatost!

Nic z toho, co tu ukazujete, nedokazuje existenci tvůrce. Jen to, že si vy nedovedete představit, že to mohlo vzniknout bez něho – bez záměru a bez inteligence. Jste na tom stejně jako ti, kdo přesně tohle tvrdili před pár stovkami let o blesku, který přece evidentně musí někdo vrhnout na zem, nebo o sněhu, jehož vločky musel někdo vytvarovat, nebo o ročních obdobích, kterým někdo musí říci, aby přišla…


 #18423 

| Předmět: RE: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 12:12:15 | #18436 (2)

Kdo to nevidí jako já, ten je… Tohle je to, čemu se říká mentální zaťatost!

přesně tak!!!


 #18434 

| Předmět: RE: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 12:37:13 | #18438 (2)

ano?, mohlo to vzniknúť samo od seba? to myslíte vážne? ako biochemik?


 #18434 

| Předmět: RE: RE: RE: nepriame dôkazy existencie…
25.11.20 12:55:33 | #18440 (3)

jaká pravděpodobnost je ,že by toto vzniklo samo od sebe?


 #18438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 13:01:07 | #18441 (4)

malinká, jenže při nepředstavitelné velikosti vesmíru se možná blíží jistotě...


 #18440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 13:15:51 | #18443 (5)

konverguje k nule...Zem existuje len 4,6 mld rokov, a Vesmír (galaxie) nemajú na vznik života na Zemi priamy /resp. zanedbarewľný vplyv (okrem Slnka a Mesiaca..ostatné planéty len ako súčasť planetárneho systému v ráímci interakcií magnetických polí v Slnečnej sústave) ...mne išlo o to, aká je pravdepodobnosť vzniku uvedených systémov stámiliónov rovnovážnych a regulovaných mol gen, biochem- a fyzikálno-cheických reakcií a signálov?....


 #18441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 13:22:34 | #18444 (6)

...a tobôž tieto regulované reakcie a interakcie usporiadať do nesmierne komplikovaných systémov tak, aby na základe nich vznikol život ako taký - nikto nevie, a nebude ani vedieť (veda to neodhalí) čo je to "život"(podstatu života), hoci poznáme, akými reakciami v bunkách a orgánoch z nich zložených je život doprevádzaný, vieme ho len popísať ako sa prejavuje, ale nevieme nič o tom, o čo principiálne ide...


 #18443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 13:59:19 | #18457 (6)

Vesmír (galaxie) nemajú na vznik života na Zemi priamy /resp. zanedbatelný vplyv (okrem Slnka a Mesiaca..ostatné planéty len ako súčasť planetárneho systému v rámci interakcií magnetických polí v Slnečnej sústave)
*65*
Ani nevíš jak se mýlíš, ale bavit se z tebou o této problematice je jako lít vodu do bezedné studny.
*33684*


 #18443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame…
25.11.20 15:46:41 | #18487 (7)

jo, nebavte sa so mnou, ani sa ja sa nemienim...


 #18457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 15:46:07 | #18486 (6)

Pravděpodobnost je malá, ale, jak psal Krudox, při velikosti vesmíru (a možná také při nekonečném počtu opakování cyklu singularita-vesmír-singularita) ani tak nemusí být zanedbatelná.


 #18443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame…
27.11.20 13:40:47 | #18680 (7)

Zem má len 4,6 mld rokov, čo je strašne málo pre vývoj od atomu/molekuly k rozumovému človeku/intelek­tu...naviac, ten "nekonečnýpočtu opakování cyklu singularita-vesmír-singularita" má (ak existovali/existujú reálne, sú len fantzírovanie, potažmo hypotezy, taky je musel niekto vymyslieť, naprogramovať a uviesť do činnosti - samy sa neinštalovali vo Vesmíre v rámci prírodných zákonov, že...)


 #18486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 13:22:47 | #18445 (5)

když to tu máme a známe to, může člověk živý organizmus cíleně vytvořit zkopírovat? Myslím že vezmu neživé suroviny a začnu v laboratoři od znovu tvorbou živé buňky mělo by to jít.


 #18441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 13:38:57 | #18448 (6)

nechýba ti na konci otáznik?:-)


 #18445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 13:44:49 | #18450 (6)

Tohle se neustále opakuje. Na co neznáme odpověď, tak to udělal nějaký pánbíček, a je vysvětleno. Na co se namáhat s myšlením, že?


 #18445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 14:11:55 | #18460 (6)

To potenciálně umožňuje zařadit do proteinů aminokyseliny, které se běžně v přírodě nevyskytují. Vznikl tak de facto první syntetický druh!
*65*
https://vedator.org/2019/04/poprve-vedatori-vytvorili-genom-na-miru-v-pocitaci/
*33789*
Potřebný řetězec DNA lze připravit různým způsobem. Jsou již k dispozici dokonce automatizované postupy, jak syntetizovat DNA o žádané sekvenci z jednotlivých nukleotidů.
https://www.wikiskripta.eu/w/Synt%C3%A9za_um%C4%9Bl%C3%A9_DNA
*20*


 #18445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame…
25.11.20 15:59:24 | #18491 (7)

genom je možné snynteticky vytvoriť, to nie nie problém, to dnes dokáže každý lepšie zariadený labák, stačí vedieť poradie génov (a nukleotidov v nich - sekvenátormi DNA a RNA) mať syntetizátor pre syntézu DNA z nukleotidov...ale nikto ešte nevytvoril, aby sa ten genom SÁM exprimoval: replikace DNA, transpripce do RNA a translace do bielkovín + integrácia bielkovín do funkčných kompartmentov (napr. bunkového jdra, mitochondrií, endoplazmatického retikula, lyzozómov, a i.) ) a do biochemických, imunologických a hormonálnych funkcií buniek a z nich vytvorených fyziologických orgánových systémov živého tela...


 #18460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 15:40:12 | #18484 (6)

Že něco existuje a my víme, jak to funguje (a 100% to ještě zdaleka nevíme), ještě neznamená, že to umíme vytvořit. Život vznikl v dobách, kdy na Zemi panovaly podmínky odlišné od dnešních, a my je přesně neznáme, takže je neumíme experimentálně zopakovat. Žádná teorie nepředpokládá, že by z neživého materiálu najednou vznikla hotová buňka, jak ji známe dnes. Také v laboratoři nemáme k dispozici tolik času, kolik bylo ke vzniku života třeba. Život zkrátka vznikl za podmínek, které tu už nejsou, a díky svým vlastnostem se postupným změnám podmínek přizpůsoboval a přetrval. Dnes už by ale znovu de novo vzniknout nemohl. Rychlý vznik buňky dnešního typu z neživé hmoty se nikdy nekonal a nikdo nic takového netvrdí.

Představ si, že studuješ vlastnosti, složení a možnost vzniku bublin, a jako studijní materiál máš k dispozici jen ty bubliny. Můžeš zjistit, z čeho se skládají a jak je jejich materiál uspořádán. A že když je propíchneš, rozpadnou se na drobounké kapénky. Pokud ale nemáš k dispozici dostatečný objem dané kapaliny, do kterého bys mohl nabublat plyn, a netušíš, že něco takového, jako je kapalina v nádobce, může existovat, budeš si marně lámat hlavu, jak se ty kapénky mohly poskládat do takové pravidelné tenké vrstvy. A buď dojdeš k závěru, že každou bublinu musí uplácat někdo všemohoucí, nebo se budeš zabývat možnostmi, za jakých podmínek by bublina mohla vzniknout přirozeně. Možná dojdeš i k převratné myšlence, že může existovat kapalina ve formě jiné, než je tenká stěna bubliny, a že vpravením plynu pod tlakem do takové kapaliny by mohla právě taková kulatá tenká vrstva vzniknout. Ale protože žiješ ve světě, kde něco takového aktuálně neexistuje, spousta lidí ti neuvěří a budou dál mlít o tom, že se to prostě takto „poskládat“ samo nemůže a že to musel někdo udělat…


 #18445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 15:10:03 | #18474 (4)

No pokud by to mělo vzniknout najednou v této výsledné formě, tak samozřejmě zanedbatelná. Nikdo taky netvrdí, že to takto vzniklo. To jen manipulátoři z řad věřících říkají o ateistech, že to takto tvrdíme.


 #18440 

| Předmět: RE: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 12:53:50 | #18439 (2)

čo myslíte, ak'je pravdepodobnosť samovzniku DNA, jej transkripce/RNA a translace/biel­koviny+ Krebsovho/citrá­tového cyklu + naviazania naň oxidatívnej forsforylácie?


 #18434 

| Předmět: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 13:49:20 | #18453 (1)

dekarboxylace a pomalá oxidace kyseliny citrónové a nakonec redukce, jejíž produkty vedou k oxidativní fosforylaci k syntéze adenosintrifosfátu, což je takový akumulátor buňky. Jeho rozkladem vzniká energie. Nemyslím, si, že bůh byl biochemik zabývající se nukleotidy *16896*| Předmět: RE: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 14:32:58 | #18467 (2)

hmm, práve toto všetko je tak komplikované, sofistikované, dokonalé, že to mohlo skrsnúť len v "hlave" Boha...


 #18453 

| Předmět: RE: RE: RE: nepriame dôkazy existencie…
25.11.20 14:42:25 | #18469 (3)

Ale netáááááraj. *33684*


 #18467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 16:12:43 | #18495 (4)

takže to vymyslel Dalko!:-)


 #18469 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
27.11.20 09:24:19 | #18632 (5)

To není pravda. Vymyslela to zelená veverka.


 #18495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 18:29:57 | #18522 (4)

A jak se tobě líbí tohle tvé "suché" konstatování?


 #18469 

| Předmět: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 14:41:13 | #18468 (1)

K této složitosti dospěl život postupnou evolucí.
Tato složitost postupovala z jednoduchosti - nenastala naráz, takže sem zbytečně dáváš to, co ti má jakože dokázat "Stvořitele".
Před 3,5 mld. lety tady byli jednoduché sinice. Materiál na jejich "vznik" sem dopravili komety, kterých jádro se skládá především z vodního ledu, tuhého oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, dalších zmrzlých plynů a prachu. Koma obsahuje různé nedisociované i disociované molekuly, radikály a ionty, např. OH-, NH2-, CO, CO2, NH3, CH4, CN, (CN)2 .
Všemi možnými vlivy - záření, tlak, přítomnost jiných chemikálií a pod. klidně mohla vzniknout první baktérie, shluk baktérií a atd.
Život se mohl vyvíjet systémem genetických mutací a systémem silnější vyhráva - a jak to tak dnes vypadá tak to tak i bylo. To, že si to ty nedokážeš představit je irelevantní. *2527* *145*


 #18423 

| Předmět: RE: RE: nepriame dôkazy existencie Boja
25.11.20 14:47:56 | #18470 (2)

samo sa nič nekreuje, neexistuje ani saomoevoluce do nejakého zmysluplného a funkčného systému - za tým musí byť intelektuálne rozhodnutie, úmysel, zmysel toho, a udelenie funkčnosti zmyslplného systému...hráte tu hru typu: motyka sa sama kreuje z atómov a molekúl (dreva a železa) do samopalu, ktorý sa sám nabije nábojmi, sám si ich vyrobí, sám zmysluplne zamieri na toho, kto mu je nepohodlný:-)...


 #18468 

| Předmět: RE: RE: RE: nepriame dôkazy existencie…
25.11.20 15:03:18 | #18472 (3)

Zavádíš.
"za tým musí byť intelektuálne rozhodnutie, úmysel, zmysel toho, a udelenie funkčnosti zmysluplného systému"
Nemusel - dennodenně se objevují nové a nové poznatky.
*65*
Každopádně podle analýz DNA a RNA mají všechny současné organismy jednoho společného předka.
Poslední společný předek byl však již dobře vyvinutou buňkou, nejedná se tedy o první organismus, ale o jeho nejúspěšnějšího potomka. *20*


 #18470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 15:11:46 | #18475 (4)

opakujem, už predpokladáte že niečo "predok" existuje, mňa zaujíma, ako vznikol tento predok z atómov a molekúl, ako sa tento predok kreoval do uvedených molekulárnych systémov za určitým zmysluplným cieľom - na to neodpovedáte, len si hráte svoju hru samovzniknutého (predka) - samopalu z motyky, ktorá sa sama kreovala a vyrobila...


 #18472 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 15:29:44 | #18481 (5)

Ale vždyť jsem ti to popsal - byli tady různé vlivy, různé sloučeniny, různé podmínky a atd. - proč by v takovém prostředí nemohl vzniknout "život" na jedné z miliónů miliard planet. Tato vhodná konstelace netrvala jenom 4,5 mld. led, ale podstatně déle. *20* Musela vzniknout Mléčná dráha. *65*


 #18475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 15:37:49 | #18482 (6)

jo, ty vlyvy a sloučeniny sa samokreovali, samoorganizovali, samoregulovali do vyšších kompartmentov živoj hmoty...pochopil, o čo tu ide?


 #18481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame…
27.11.20 09:43:10 | #18633 (7)

Už několikrát jsem tu psal, že kosmické záření, rekombinuje z dostupných atomů, organické sloučeniny až do velikosti alkoholu. A tyhle organické sloučeniny, přinesly komety a meteority na Zem, a Dr. Sagan vypočítal, že jich mohlo být okolo 70.000.000 tun. A dovedeš si spočítat, kolik to bylo molekul? A protože povrch Země tvoří asi 70% voda, tak převážná část se dostala přímo do vody, nebo tam byla splavena. Potom UV záření Slunce, pokračovalo v rekombinaci i destrukci přítomných sloučenin. Tepelné proudění vody, zase zajišťovalo, že se složitější sloučeniny ponořily hlouběji, kde je už UV záření nemohlo poškodit. Přidej si k tomu miliardy let a vznik života je spíše pravidlem, jako výjimkou. Pro tohle tvrzení, svědčí i poznatek, že život vznikl v mořích a oceánech.


 #18482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 10:31:57 | #18636 (8)

život vznikl, jak vznikl? sám? - samovoľne vznikl?," - otrepaná písnička, všetko vzniklo samo, jak tá motyka sa zmenila na samopal!...aj to kosmické záření muselo nejako vzniknúť? samo? ...a nikto nedokázal, že kosmické záření aktivuje organickú hmotu do stavu, aby bola nositeľkou novej kvality - života! ...pozn.: ani miliardy ton organických zlúčenín, dokonca ani tých, ktorú už tvoria hotové telo (napr. v stave sekundy po jeho smrti) sa samo neposkladá do takej fyziologickej funkčnosti, aby vznikol život, ak raz vyhasne život, nikto ho do absolútne organizovanej hmoty (ako som spomenul, do tela sekundu po jeho smrti) pre život nevráti, nekreuje znova - život je nová realita, nový nám neznámy a nepochopiteľný atribút superorganizovanej organickej a anorganickej hmoty už hotového tela...


 #18633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 10:38:05 | #18637 (9)

živé tvorí len to/ten, kto je živý - živé len skze živého, zo živého...(Linné)


 #18636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 10:41:18 | #18639 (10)

Atomy jsou živé????? *33648*


 #18637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 10:53:51 | #18641 (11)

atomy sú neživé, anorganické i organické ani "super"rorganické molekuly DNA, RNA, bielkoviny, tuky, sacharidy - hlavné zložky pro genetiku, biochemii a imunologii - pro fyziologii tela sú neživé... - ako je možné, že ani ich superorganizáciiou do organizmu (napr. takej, aká je sekundu po smrti tela) sám nevznikne život?


 #18639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:04:20 | #18647 (12)

Všechny tyto atomy jsou v koloběhu a je možné s pravděpodobnosti blížící se k jistotě, že ve tvém těle jsou atomy z tvého prapředka, nebo z zvířete, z komety, z jiné planety, z jiného hvězdného systému a atd.. *65*


 #18641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:18:13 | #18655 (12)

Je to prosté, visitore, jednou sfouknutá svíčka se sama od sebe nezapálí. Jakmile se zastaví elektrochemické procesy v buňce, tak je tato na vždy mrtvá. Vše živé dnes nese v sobě "plamínek" života zažehnutý před miliardami let.
Tak, jako se dnes usmíváme nad tvrzením lidí doby před (řekněme) 150lety, že předmět těžší vzduchu nemůže létat, tak se usmíváme na tvrzením kreacionistů, že živé buňky a organizmy byly stvořeny nějakým dědulou z prachu a oživeny jeho dechem.


 #18641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:51:34 | #18663 (12)

Sekundu po smrti těla jsou buňky z drtivé většiny stále živé. Pokud jim nabídnete odpovídající prostředí, budou žít i nadále. Kdybyste takovou buňku skutečně poskládal z jejích stavebních složek, žila by úplně stejně. Že takové poskládání technicky nezvládáme, neznamená, že nemohlo vzniknout dlouhým vývojem z jednoduššího.


 #18641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 12:06:35 | #18670 (12)

Po smrti těla život nevratně zaniká. Pokusy tělo oživit nemají smysl. To jen věřící se domnívají, že život dál v nějaké formě pokračuje. Což není prokázáno.


 #18641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 12:27:01 | #18673 (13)

iste, dal som len primer, že telo sekundu po smrti (posledný výdych) je úplne dokonalé - len bez toho podstatného, čomu hovoríme "život"...je bez života...a kto ho dokáže oživiť, keď všetko má ešte dokonalé, usporiadané (len "vypnuté), rozkladné procesy ešte nezačali....stačí tam "vdýchnuť" len ten život, kto to dokáže? dokáže to niekto i o 1000-10000 rokov? isto nie!


 #18670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 03:18:58 | #18803 (14)

To si děláte srandu? Tělo zemřelo právě proto, že přestalo být tak „dokonale“ uspořádané! Některá z biochemických funkcí selhala, došlo k materiálnímu poškození, proto jedinec přestal žít. A ne naopak, že by z něj něco „vyprchalo“, co tam předtím někdo vdechl. Jistě, většina buněk je stále živých – ano, živých – takže život se posledním vydechnutím neztratí. Ten zanikne až se smrtí poslední buňky. A proč buňky zahynou? No protože selhalo jejich funkční propojení, ona nadstavba, která odlišuje mnohobuněčný organismus od kolonie jednobuněčných a která mimo jiné zajišťuje prostředí nezbytné k životu jednotlivých buněk. Výsledkem této nadstavby je i existence vědomí, které s jejím zánikem zanikne také. A to je moment, který jsme si definičně zvolili jako smrt. Není na tom nic, k čemu by byl nějaký bůh potřeba.


 #18673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 03:31:48 | #18804 (14)

Máš pravdu až na to, že poslední výdech člověka nastane tehdy, když nějaký životně důležitý orgán přestane fungovat, tělo není v tomto okamžiku dokonalé, ale absolutně nefunkční. A je úplně jedno jestli ten poslední výdech nastane v okamžiku exploze bomby, po přejetí parním válcem, po podání jedu, po infarktu, po rakovinném bujení a nebo po mozkové mrtvici. Takové tělo má hodnotu prakticky nulovou a to že si nějací prachatí věřící zaplatili uložení v kryotechnickém tanku se slibem opravy (vyléčení) a vzkříšení v budoucnu na tom nic nezmění.


 #18673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.20 09:16:17 | #18805 (15)

ano, telo je nefunkčné, zastavili sa biochemické procesy, lebo "vyletela" z neho duša, stratilo tú nepochopiteľnú entitu, tajomstvo - život...hovorím o sekunde po poslednom vydýchnutí - telo má ešte všetky atributy jak pred tou sekundou, len postrádá život (mnohé biochemické procesy však ešte fungujú, lebo sú známe situácie oživenia tela aj po niekoľkých minútach, či hodinách - i keď skončilo fungovanie/kolaps CNS)...hovorím o tom "živote" fungujúcom na biochemii, ale nikto a nikdy nezistí, aká je- podstata, čo je vlastne život...


 #18804 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:08:48 | #18650 (10)

Cituješ sice správně, ale děláš chybné závěry.

Linné zakončil svou životní pouť na tři desetiletí před narozením Ch. Darwina a nějakých 120 let od objevu vlastností jader prvků, který umožnil získání přehledu o stáří Země a trvání procesů na Zemi. V době Linného se mělo za to, že Země byla stvořena před několika tisíciletími a v téhle kraťoučké době se toho moc nezmění, ne v geologii a ne v biologii.

Zkrátka vědění lidstva se dost od dob Linného posunulo.

No a také, i kdyby to pravidlo (živé z živého) mělo absolutní platnost, tak vyvstane otázka kdo stvořil stvořitele. A tak se dostnaneme na kolotoč příčin a následků typu "co bylo dřív? vejce, nebo slepice (a kohout pochopitelně)"

Ostatně narážel Linné na v jeho době nesmyslné tvrzení, že hmyz (blechy a pod.) se rodí ze špíny a nepořádku.


 #18637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 10:43:31 | #18640 (9)

To, že to nechápeš ty, neznamená, že to tak není.


 #18636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 10:54:30 | #18642 (10)

no, nechápe tu zrejme niekto iný - ja sa vyjadrujem jasne...


 #18640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:06:04 | #18648 (11)

Jasně není podmínkou přesnosti/prav­divosti.


 #18642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 10:40:08 | #18638 (8)

To si on neumí ani jen představit a ne pochopit to, že život život v tom vodním "roztoku" mohl vzniknout.
Možno to pochopí, když se najde život někde na zmrzlých "měsících" u jiných planet v naší SS. *145*


 #18633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 10:57:21 | #18643 (9)

rosím vás, to hovorte detičkám v školce, nie vedeckému pracovníkovi v "živých" /o živote) prírodných vedách! - ti vám nespolkne ani gymnazista...


 #18638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:09:28 | #18651 (10)

Ještě jednou - život se objeví i mimo naší Zemi - čemu přispívají i nové poznatky z pozorování měsíců Saturnu a Jupiteru.


 #18643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 11:17:10 | #18653 (11)

ale prosím vás! - to nie sú ani hypotezy, ale fantázia, science fiction! -aj astrofyzici a astronómovia , resp. kosmobiológovia sa v laboratóriách /(či hvezdárňach) a pri počítačoch musia nejako baviť fantazírovaním, je to náplň ich práce...je to fascinujúce fantazírovanie, nemôžeme im to uprieť:-)


 #18651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 12:14:16 | #18672 (10)

Gymnasisté se o tom učí, je to v osnovách. Samozřejmě na VŠ to na příslušných fakultách probírají podrobněji.
Dětičkám ve školce byste svoje teorie o vzniku života mohl vyprávět vy. Nejlépe podle obrázkové Bible. Děti mají rády pohádky a pěkné barevné ilustrace.


 #18643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 15:54:32 | #18490 (5)

Vy zase už předpokládáte, že musí existovat nějaký smysl toho všeho, že to musí mít nějaký účel. Ale ono nemusí. Z ničeho to logicky neplyne, jen z vašeho přání, aby to tak bylo. Ta motyka, mimochodem, je pěkně hloupé přirovnání, které může platit na ty, kdo netuší, o co v biologii kráčí, ale že se jím bude ohánět nějaký biolog, to by mě nenapadlo ani ve snu.


 #18475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 16:23:51 | #18496 (6)

to sú len všeobecníé deklarace, negácia mojich tvrdení, názor - a riešenie neponúkate...


 #18490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame dôkazy…
25.11.20 16:47:47 | #18499 (6)

všetko živé i neživé má svoj zmysel, úmysel a cieľ...inak by bol v tomto svete a Vesmíre chaos, vlastrne nič by nevzniklo, neexistovalo, nebolo by tu ani vákuum...proste nic! - nikto nevie, co je to nic...


 #18490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame…
25.11.20 18:16:56 | #18511 (7)

To je ovšem pouze víra, nikoliv fakt.


 #18499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.20 10:58:15 | #18644 (8)

to je zdravý rozum....


 #18511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nepriame…
25.11.20 20:30:21 | #18529 (7)

Teprve život na určitém stupni vývoje může najít svůj smysl a cíl. Buď v dalším poznání, sebezdokonalování a vytváření vyšší kvality vědomí a společnosti. Nebo ve víře v nějakého Boha, v jeho vzývání při různých bohoslužbách a spoléhání na to, že on nám zajístí nějakou spásu.


 #18499