Rozcestník >> Náboženství >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1071357x
Příspěvků:
60639

Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Věčné otázky věčného člověka: co je pravda? - ateismus? teismus? biblický (žido-křesťanský) nebo filosofický Bůh? je náš svět a Vesmír výsledek náhody? nevyhnutelnosti? Big Bang? - nebo stvoření nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?... ateismus/teismus a jejich vztah k vědě a vice versa...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? je/není možná evoluce druhů? - je/není pro ní dostatek věděckých důkazů?...zjevil se Bůh člověku, nebo si ho sám vytvořil? je/není Bible "Boží slovo" či "Zjevení osobního Boha" pravda nebo mýtus? existuje život po pozemském životě?...historický nebo biblický Ježiš? Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký smysl? význam?...jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích? sektách? ...spása? věčný život? - věčné zavrhnutí? - je/není mravní systém?, je přirozený člověku, nebo je od Boha? ...Život v míru - proč vznikají a jsou občanské a mezinárodní konflikty? války? Co je spravedlnost? co je národ? jaké jsou atributy národa, jeho existence?... Fórum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez osobných animozit.. fórum není pro náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační příspěvky, články a videa s protináboženskou tématikou a propagandou...pozn.: o isláme debatujeme jen všeobecně (v rámci srovnání špecifit náboženství), bez videí a jakýkoli interviews, ...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru - z případného linku (i videa) uvést i jeho krátké "copy" (podstatu) , resp. + jeho krátký komentář...OT/spamy, hádky a reakce jenom smajlíky zde nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
15.08.21 20:47:38 | #33846

Bůh stvořil Adama, Evu a všechno kolem nás. Kdo ale stvořil Boha? Nebyli to šamani a na jeho vývoje se pak už podíleli duchovní z různých církví? *6561*| Předmět: RE:
16.08.21 09:43:01 | #33858 (1)

Už tu to bylo napsáno nejmíň 10x
Náš svět funguje s časem. Vše má začátek a konec. Boží svět v něm čas není.
Boží svět nezačíná ani nekončí.
Bůh je trvalé nyní- byl, je a bude,
proto ho nikdo ani stvořit nemohl, je věčný. *4099*


 #33846 

| Předmět: RE: RE:
16.08.21 13:06:59 | #33914 (2)

Malá oprava:
Náš svět nezačíná ani nekončí.
Náš svět je trvalé nyní - byl, je a bude.
Proto ho nikdo ani nemohl stvořit, je věčný.


 #33858 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.08.21 20:12:31 | #34036 (3)

to odporuje vědeckým poznatkům, že vše má svoji příčinu,
je to nelogická úvaha, divím se,
že nedodržuješ jako ateista čistě vedecké poznání *6365*


 #33914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.08.21 20:26:55 | #34038 (4)

ad jonatan1:
co to zase placas za nesmysly? to fakt nechapes, ze jsem popsal zpusob vedeni argumentace a ze se tedy jedna o retoriku/filosofii, jejiz zakladem je prave ona logika? *27179*


 #34036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.08.21 21:52:59 | #34052 (4)

Asi sis toho nevšiml, ale já použil tvoje vlastní slova. Jen místo Boží svět jsem dal náš svět.
Ano - i já soudím, že vše má svou příčinu. Jen se domnívám, že žádná příčina není první - i ona by musela mít příčinu atd. To přece z toho výroku logicky vyplývá.
Nelogicky uvažuješ ty. Jestli vše má příčinu - jakou příčinu má Bůh?
Jako ateista jsem přesvědčen, že Bůh neexistuje. Je tu ale to slovo Bůh. Co to znamená? ... Je to čistě lidská spekulace o podstatě světa. Jedna z mnoha náboženských představ, racionálně nezdůvodnitelná.


 #34036 


| Předmět:
14.08.21 16:59:19 | #33760

Skutečný původ Jošui je také poměrně nejistý. Ježíšovou matkou měla tedy být panna Marie, kterou údajně ozářil Duch svatý a která budoucího Spasitele porodila ve velmi nuzných podmínkách, s níž putoval, jako “hmotný otec” Ježíška, tesař Josef - řečeno samozřejmě velmi zjednodušeně a schematicky. Pražský židovský rabín Karol Sidon však uvádí v “Evangeliu podle Josefa Flavia”, že Marie byla pravděpodobně z chudé židovské rodiny a její rodiče ji provdali za vojáka římského okupačního vojska Pandiru (jméno zřejmě odvozeno od přezdívky Panther).Marie podle všeho svého manžela nemilovala, ovšem zamilovala se do tesaře Josefa. Když se její manžel vrátil z dlouhého válečného tažení a zjistil, že je Marie těhotná, vyhnal ji. Od té doby žila Marie s Josefem, který si ji vzal. Brzy na to se jim narodil syn Ježíš (Jehóšua = osvoboditel).Toto jméno je příznačné, avšak nikoli v obecně chápaném smyslu – Ježíš vlastně matku osvobodil, od manžela, kterého nemilovala… Jiný pramen, který se vyjadřuje o Ježíši jako o nemanželském dítěti, je spis řeckého filozofa Celsa, rádce “filozofa na trůně” Marka Aurelia, který nese jméno “Pravdivé slovo” a je z roku 177 n. l. K tomuto spisu však nutno podotknout, že Celsus byl zaujatý vůči křesťanům, tehdy ještě jedné z mnohých židovských sekt, navíc značně agresivní, a vyčítal jim v tomto díle také například paradoxnost evangelií.

Naprosto základním nedostatkem křesťanství, v honbě za důvěryhodností a lidskými dušemi, je sklon opisovat od jiných náboženství. Když pomineme judaismus, ze kterého křesťanství oficiálně vychází, bylo by bezesporu chybou opomenout další “inspiraci”, a to dnes již zcela zapomenuté náboženství – zoroastrismus, jenž byl v době “vzniku” a formulování křesťanství značně rozšířen. Toto náboženství tvoří velmi evokující paralelu právě ke křesťanství. Podobnou postavou, jakou je Ježíš pro křesťany, byl Mithra pro zoroastristy. Mithra znamená persky Bůh vítězství světla nad tmou, duch pravdy a spravedlnosti, Spasitel a vykupitel člověčenstva (spásu a věčný život však pro lidstvo nevykupoval životem svým, ale životem obětního býka). Mithra byl stejně jako Ježíš synem božím (jeho otcem byl nejvyšší bůh Ahura Mazdy, v perském překladu Moudrý pán), kterého měla porodit panna v jeskyni. První se o něm také dozvěděli pastýři - stejně jako v Lukášově evangeliu o Ježíši, přišli se mu rovněž poklonit mágové a přinesli mu jako dary zlato, kadidlo a myrhu, totožně jako v Matoušově evangeliu. Přívrženci tohoto náboženství také očekávali, že Mithra sestoupí jako mesiáš z nebe, aby porazil vládce temnot Angromainya a uvrhl jej i s jeho vojsky do pekel. Poté budou vzkříšeni mrtví a bude následovat poslední soud.Po rozsouzení všech nastane Mithrova tisíciletá říše pozemského ráje.Zde jsou obrovské podobnosti s Janovým zjevením, Apokalysou. Za duchovního otce zoroastrismu je pokládán perský mudrc Zarathuštra, který se narodil někdy kolem roku 600 př.n.l.. V době vlády krále Dareia I. (521 – 486 př.n.l.) se zoroastrismus stal perským státním náboženstvím. Již v 6. století př.n.l. bylo toto náboženství rozšířené po celé Mezopotámii, od 2. století př.n.l. pak i v Sýrii a Malé Asii. Blízký východ se stal v tomto období jakousi křižovatkou různých náboženství: střetávaly se tu judaismus, mithraismus, egyptské, babylonské, řecké, římské kulty,…
Lze tedy tvrdit, že křesťanství nevzniklo pouze jako židovská sekta, ale jako nový náboženský směr, ovlivněný různými náboženskými směry a eklekticky z nich čerpající.

Kromě již zmíněné tisícileté říše blaha, například u tzv. mesiánské hostiny, která se podobá Poslední večeři Páně; také se zde objevují podobnosti mezi učením esejců a obsahem evangelií, některé pasáže jsou takřka totožné. Esejci vyznávali Ducha pravdy, pokud jde o jeho výroky, jsou téměř totožné s údajnými výroky Kristovými. Z tohoto vyplývá, že esejci měli zřejmě velký vliv na tvůrce evangelií, a že svou podstatou stáli u zrodu křesťanství.

https://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/teologie/system//2052

zajímavý článek a přímo od křesťanů!


1  

| Předmět: RE:
16.08.21 09:49:15 | #33860 (1)

krudox lže, sám si k tomu dal nějaké jeho sračky a doplnil to tím článkem,
takže je to sfalšovaný článek od krudoxe *5663* *82* *6554*


 #33760 

| Předmět: RE: RE:
16.08.21 10:39:34 | #33863 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: dehonestácia diskutníka


 #33860 

| Předmět: RE:
16.08.21 10:07:17 | #33861 (1)

je to nehorázna manipulácia faktami, drtivo ateistická fantazie, až provokácie, nestojí to za rozumovú reakciu....viackrát som tu napísal výrok jedného mudrca: podsuň svojmu oponentovi snůšku lží a poloprávd a mentálne ho vyčerpáš k smrti, trafí ho šľak...


 #33760 

| Předmět: RE: RE:
16.08.21 10:42:21 | #33864 (2)

klídek visitore, zhluboka dýchejte, ať vás netrefí šlak, pravda je pro fanatika velmi bolestná, že?
dobrej článek přímo od křesťanů, ale proč na to reagujete až po týdnu, co je sem vložen?


 #33861 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.08.21 12:27:26 | #33886 (3)

kousek jsem toho článku četl evangnet propaguje militantní křídlo protestantů, a ten co ten článek napsal je
podvodník. ¨
Aby bylo jasno co je to militantní protestantizmus:
Už 500 let hnije, mokvá a krvácí otevřená rána protestantismu na těle křesťanství. Čím více času nás dělí od těch neblahých století, která zplodila onen ohavný blud, tím snadněji se daří falsifikátorům dějin zaměňovat vulgární, agresivní, šílenou a vražednou realitu původu protestantismu za mdlou a nasládlou realitu protestantské duchovní anarchie 19. a 20. století. Tato charismaticko-cukrová patlanina moderního protestantismu, nakládaná v pietistických a kvakerských nálevech, vyválená v nikdy nevysychajícím bahně amerických úsměvů, cudně mlčí o svém hulvátském původu. Vždyť, kdo by uvěřil, že by poživačná, hrabivá, skrz naskrz ordinérní individua, která stála na počátku této arcihereze, mohla někomu imponovat? Kdo by věřil, že tito myšlenkoví pidimužíci, plní banalit a pivních moudrostí, mohli někoho zaujmout? A pokud ano, tak koho? Duchovní blížence své malosti, panské lačnivce po klášterních statcích, majitele věčně hořících lýtek, pivní kumpány, rabující lůzu. Rozvrat, anarchie, nenávist. To bylo jejich dílo. Hulvátství, perverznost a banalita. Jejich metody. Vzájemná nenávist. Jejich křesťanství....... *6940*
http://www.stjoseph.cz/protestanti-vlastnimi-slovy/


 #33864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.08.21 12:32:44 | #33888 (4)

směšná fanatická nenávistná propaganda militantních katolíků...
fuj!!!


 #33886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
16.08.21 20:15:38 | #34037 (5)

no právě je to přesně a pravdivě napsané i visitorovi se to bude líbit.
Problém je v tom, že řadový protestant s tím nemá nic společné jen asi kjara tu je militantní protestantka ale ta sem nechodí.


 #33888 

| Předmět: RE: RE:
16.08.21 12:55:40 | #33901 (2)

Visitore, tohle je již stará záležitost - více než třináct let.
Tehdy se do diskuze na oficiálním webu Českobratrské církve evangelické zapojil člověk který vystupoval pod jménem Deštěnský (a ještě pod několika jinými jmény) a psal tam takovéto nesmysly. Uživatelé s ním nejdříve diskutovali ale pak se zjistilo že jde o člověka duševně nemocného. Jeho články redakce smazala ale on je tam dával znovu a znovu. Přitom zuřil a administraci vyhrožoval- Takže se rozhodli jeho články nemazat, nechat to tam viset. Pokud někdo zareagoval (jako třeba já) tak dostal soukromou zprávu, ať se do žádné debaty s ním nepouštíme. Pokud by se Krudox trochu víc tou diskuzí na Evangnetu zabýval, přišel by na to sám. Jenže to by Krudox nesměl mít ty protikřesťanské brýle a vidět rudě, jenom co uvidí kříž *2527*
Takže tak.
Nech Krudoxe Krudoxem, ať si tady pastuje výlevy duševně nemocného člověka... nikdo jiný to vážně nebere.


 #33861 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.08.21 13:03:36 | #33909 (3)

ať je nemocný nebo zdravý, sám na to nepřišel, ty informace jsou relevantní, ostatně řekl bych, že věřit na panenská početí a kříšení mrtvol nebude zrovna znakem duševního zdraví, že?
jinak klasika, když nejsou argumenty, tak zdiskreditujeme osobu autora, takové křesťanské, že?


 #33901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.08.21 13:42:50 | #33950 (4)

Ty jsi fakt chudák...


 #33909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
16.08.21 13:56:48 | #33962 (5)

proč pořád urážíš?


 #33950 

| Předmět: EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova teorie a…
14.08.21 00:13:00 | #33701
EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova teorie a její nepřesnosti

Dole ste se treba bavili o tech penkavach co skoumal i Darwin. Co vyplynulo z vedeckeho vyskumu si muzete podivat zde 32 min 55 vterine - DRUH SE NEMENI - MENI se pouze MORFOLOGIE !

Proste Darwin stejne jak i vecsina dalsich evolucionistu delaji pouze unahlene hloupe zavery o necem o cem nemaji dostatek informaci a cemu skutecne nerozumi.| Předmět: RE: EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova teorie a…
14.08.21 00:20:07 | #33702 (1)

Vznik noveho druhu z jineho, ani zmenu organu nedokaze nikdo z evolucionistu vysvetlit a neexistuji pro ni zadne seriozni vedecke dukazy, co by dokazovali, ze neco podobne se skutecne deje a je to pozorovatelny jev, co lze popsat.

RNDr. Peter Vajda, Ph.D. z Geofyzikálního ústavu Slovenské akademie věd:

"Evoluční teorie má obrovské množství děr, zásadních děr. A jedna věc je, co slyšíte v těch populárních seriálech, kde vám řeknou v současné době, že evoluce je fakt, že není teorií, ale faktem..., že byla 100x a 1000x zásadně potvrzená..., a pak jdete na vědecké konference, kde jsou hluboce přesvědčení evolucionisté, a tam se dozvíte, že dodnes nemáme smysluplnou, ani ne hypotézu, jak vznikl například život z chemikálií, život z neživota..., a jak vzniklo celé spektrum rostlinné a živočišné říše, protože dnes evolucionisté velmi dobře vědí, že genetické mutace plus přirozený výběr, jež jsou jádrem neodarwinismu, to nedokáží."


 #33701 

| Předmět: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova…
14.08.21 01:05:19 | #33703 (2)

Věřící si stále a záměrně pletou evoluci se vznikem života. Dnes zhruba víme, které druhy rostlin a živočichů žily na Zemi před stovkami milionů let, které postupně vyhynuly a že je nahrazovaly jiné, složitější a dokonalejší. Žádný druh nevznikl jako hotový a neměnný - a logicky se tak stát ani nemohlo. Evoluce je jediná smysluplná teorie. Nic jiného dosud není. Že přeměnů druhů nedovedeme ještě detailně popsat neznamená, že tento proces neprobíhal a samozřejmě dál probíhá. Není ani jeden druh, který by nevznikl přeměnou z jiného druhu a ten zase z jiného. Jiná cesta prostě není. Vnější podoba těchto změn je už u mnoha druhů dobře popsána a učí se o ní žáci od základní školy.
Věřící se zoufale chytají každé mezery v lidském poznání. To je jejich poslední naděje, jak sami sebe přesvědčit o oprávněnosti své víry. Jejich představa, že nějaký druh vznikl už hotový jakýmsi mávnutím čarovného proutku (nic jiného totiž představa o stvoření není) je zcela nelogická a nesmyslná.


 #33702 

| Předmět: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova…
14.08.21 01:10:58 | #33704 (2)

Existuje nespočet živočišných a rostlinných druhů. Dokážou věřící najít aspoň jeden, který by nevznikl evolucí z jiného druhu?


 #33702 

| Předmět: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova…
14.08.21 04:59:10 | #33708 (3)

Vedecky popsana a prokazana je pouze ta mikroevoluce, ktera ale znamena jen nepatrne zmeny, ale nikdy nepovede k vyvoji nejakych novych organu a uz vubec ne ke vzniku nejakeho uplene noveho druhu.

Proste lidi vzdy budou lidmi i se svoji typickou vybavou organu a pouze s odlisnosti ve velkosti tvaru a barve a stejne tak to bude i i dalsich zivych tvoru.

Tohle jedine je prokazano jako VEDECKY FAKT.

Vsechno, co je navic jsou jen fantazie vericich z nebezpecne a nasilne sekty ateistu a evolucionistu, kteri svoji viru nasilne nanucuji i dalsim lidem, treba i detem ve skolach.


 #33704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY -…
14.08.21 07:49:14 | #33710 (4)

Před několika lety, byla na internetu zpráva, kterou se pokusím co nejpřesněji zopakovat. Ale už nevím, na které vysoké škole v USA, pěstovali améby, jako vhodný materiál k nějakým pokusům. Jenomže profesor, který je měl na starosti, odjel na dovolenou, a améby napadly nějaké dravé bakterie. Améby hynuly po tisících, ale ne všechny! Některé se s agresorem spojily, a ten začal plnit specifickou funkci, která byly ke prospěchu obou. Tím vznikl zcela nový druh. Je to odpověď na tvoje tvrzení?


 #33708 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY -…
14.08.21 07:59:27 | #33713 (5)

Neni.


 #33710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY …
14.08.21 17:17:13 | #33761 (6)

Potom jsi ten příspěvek nepochopil.


 #33713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ…
14.08.21 17:20:30 | #33762 (7)

a co takhle geneticky upravená kukuřice, kterou baštíme?


 #33761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.21 17:54:50 | #33769 (8)

Taky odpověď na otázku, jak jde napomoci evoluci.


 #33762 

| Předmět: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova…
14.08.21 07:37:07 | #33709 (2)

A víš o tom, že kosmické záření v mezihvězdném prostoru, rekombinuje z dostupných atomů organické sloučeniny, až do velikosti alkoholu - C2H5OH? A tyhle sloučeniny, přinesly meteority a komety na Zemi, kde je vhodné prostředí. Dr. Sagan vypočítal, že to bylo až 70,000.000 tun, organických sloučenin. Potom vlivem UV záření Slunce, docházelo k dalším rekombinacím i destrukcím. Proudění vody posléze bránilo destrukcím a tak mohly vznikat složitější organické sloučeniny. V takovém množství organických sloučenin, je potom jenom otázka času, kdy začnou vznikat samo replikující se buňky a začne přirozený výběr.


 #33702 

| Předmět: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova…
14.08.21 08:00:58 | #33714 (3)

Vidim, ze mas rad pohadky a rad konspirujes, ale tohle nema s vedou nic spolecne *33012*


 #33709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY -…
14.08.21 17:20:58 | #33763 (4)

Jasně. Vymyšlený pánbíček, to je to pravé ořechové! *27179* *27179* *27179*


 #33714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY -…
17.08.21 06:49:30 | #34066 (5)

Vymysleny nemuze byt nikomu nijak ku prospechu. Ten co ale vytvoril vesmir zemi i nas zivot je pro nas zivot jiste velkym pozehnanim.


 #33763 

| Předmět: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova…
14.08.21 09:47:35 | #33728 (3)

no, ale pre vznik aj tej najjdenoduchšej bunky je to pramálo, a to je len bunka, a čo zložitejší organizmus, a čo človek? v tých miliardách ton kozmického prachu (ten je a j dnes) kozmického záŕení (to je aj dnes) nemá informaci pre vznik ani tej najjednoduchšej bunky (baktérie), tobôž vyšších organizmov, tobôž človeka....pán Sagan hovorí len to A, ale to B nejak vedome zamlčuje, že...


 #33709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY -…
14.08.21 17:27:19 | #33765 (4)

Nejedná se o kosmický prach, ale o organické sloučeniny. Musíš číst pozorněji. Nebo to zaměňuješ záměrně? Potom se na obhajobu nesmyslu stvoření, dopouštíš manipulaci s fakty. To je poslední zoufalý pokus, jak obhájit stvoření?


 #33728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY -…
15.08.21 20:43:17 | #33845 (4)

A kdo stvořil Boha? *366* *366* *366*


 #33728 

| Předmět: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova…
14.08.21 14:00:02 | #33746 (3)

domáci slivovice to je taky organická sloučenina a z ni vznikl koleník
nebo antibiotika z nich zatím nevzniklo nic ničí totíž život místo toho, aby jej vytvořili *6554* *5271* *27179* *691*


1  
 #33709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY -…
14.08.21 17:31:12 | #33767 (4)

Ani šaškování ti nejde. Na to musí být inteligentní člověk, víme?


 #33746 

| Předmět: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY - Darwinova…
14.08.21 14:18:41 | #33748 (3)

Jak vzniklKoleník:
Vezmeme umělohmotný kýbl to je orgsnická sloučenina.
dáme do něj kilo koňského hnoje aby narostla koňská hlava.
Dále kilo hliny na jeho nohy.
nalijeme tam litr domácí slivovice,
přidáme 2vejce aby, se to spojilo,
do toho nalijeme litr jaru a dvě tablety do myčky.
osolíme opepříme přidáme kilo cukru pro pěkný úsměv.
Tyto organické sloučeniny zamícháme klackem zaděláme víkem a dáme na sluníčko.
Po zhruba týdnu se začne víko hýbat a koleník se začne prokousávat skrz.
Prvně vystrčí svoji koňskou hlavu a nakonec celé tělo. *14503*


 #33709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY -…
14.08.21 14:23:47 | #33749 (4)

to je skoro jako v Bibli, akorát Hospodinovi stačila jen hlína a prach země...


 #33748 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY -…
14.08.21 14:29:45 | #33750 (5)

+ jeho moc!


 #33749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: EVOLUČNÍ OMYLY …
14.08.21 17:58:16 | #33770 (6)

Jó, vymyšlený pánbíček, to je ten správný kabrňák! *27179* *27179*


 #33750 

| Předmět:
13.08.21 15:41:17 | #33663

český vědec, evoluční biolog Prof. Jan Zrzavý, v jedné diskuzi upřímně prohlásil:

"Druhá otázka zní, zda je víra v evoluci také jenom víra. Ano, je. Cokoli na světě mohlo vzniknout selekcí dle Darwina, stejně jako cokoli na světě mohl stvořit inteligentní designér. Evoluce je jeden z příběhů, které jsme si vymysleli, abychom vysvětlili to, co pozorujeme." A hned vedle k existenci jevů, které evoluční biologie nedokáže vysvětlit, píše: "Bez problémů přiznávám, že takových míst je mnoho. No a co? Naše ignorance není důkazem vůbec ničeho."| Předmět: RE:
13.08.21 15:42:56 | #33664 (1)

molekulárního biolog dr. Michaea Denton
"Evoluční teorie je stále, stejně jako byla v Darwinově době, vysoce spekulativní hypotézou, která se nezakládá na přímých faktech a která zdaleka není tak samozřejmým axiomem, jak se nám někteří z jejích bojovnějších zastánců snažili namluvit"


 #33663 

| Předmět: RE: RE:
13.08.21 16:34:44 | #33665 (2)

Tak to se pleteš a to tak, že hodně.
Bakterie rezistentní vůči antibiotikům, pánbíček stvořil jako hotové, nebo se přizpůsobily, chybnému používání antibiotik? Že by to byl mechanismus evoluce? Co myslíš?


 #33664 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.08.21 16:39:19 | #33667 (3)

To se pleteš ty
to mají dávno dané v DNA . Já se taky přizpůsobuje a nedělám z toho vývoj *27179*


 #33665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.08.21 16:56:42 | #33670 (4)

Jak potom vysvětlíš, že nejprve houfně hynuly, a teprve chybným užíváním, začaly přežívat? Aha, pánbíček to tak chtěl! *27179* *27179* *27179* *3816*


 #33667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.21 17:03:58 | #33674 (5)

jednoduše trénovali jako sportovec a přizpůsobili se *12619*


 #33670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 07:59:15 | #33712 (6)

Gratuluji. Přesně tak. Projevil se přirozený výběr, jeden z hnacích motorů evoluce. Začíná tě opouštět, náboženská slepota! *6084*


 #33674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 14:31:35 | #33751 (7)

přirozený výběr je mýtus, Nic takového neexistuje. Darwin se ve všem pletl.
Už dávno bylo zjištěno, že když se největším blbům a fyzicky slabým jedincům narodí velké množství potomků ,tak zlikvidují i ty nejinteligentnější a nejsilnější. *5679*


 #33712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 18:01:43 | #33771 (8)

Pravda. Proto svatí blbové, tak dlouho vládli nejen v Evropě.


 #33751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.08.21 19:22:38 | #33699 (4)

Aha, tak ty se také nevyvíjíš? Neustále v embryonálním stavu? *15238* Jen se přizpůsobuješ?

A lovců mamutů se přizpůsobením stali vědci, spisovatelé, komponisté, inženýři i soustružnící a hasiči?


 #33667 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.08.21 17:01:14 | #33672 (3)

DNA říká co má dělat buňka a ne naopak
a kdo poručí DNA, aby udělala jiné odlišné kopie?
DNA nikdo neporoučí, takže žádný vývoj jen neustálé kopírování.
Jestli tu máme coronavirus x tou mutaci, tak to není vývoj, protože řídící centrum viru není změněno.
Mutace nevedou k vývoji ale k zániku.
Chtěl bych vidět siamská dvojčata jakou oni mají výhodu. Že mohou vystupovat na jevišti? *6365*


 #33665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.08.21 19:14:30 | #33698 (4)

řídící centrum viru není změněno

Vopravdu ??? Co to je to "řídící centrum viru"? Co řídí?


 #33672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 14:43:25 | #33752 (5)

část DNA která se za žádných okolností nemění, stále to je ten samý vir akorát má trochu víc či méně zakřivené prsty. Pokud v této části nastane mutace, vir to nepřežije. Dá se to ale v laboratoři přeskládat tak, aby to fungovalo ne však v přírodě. Lze očekávat nové tipy organizmů, které jsou složeny z různých částí živých organizmů. Jako třeba svítící myši do kterých byla implantována DNA ze svítící medúzy. *5675*


 #33698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 15:06:11 | #33758 (6)

Bavili jsme se o virech a ne o buňkách přece. Do té myší buňky přimíchali laboranti jen některé části (sekvence) DNA cizích buněk. Tímhle laboratorním pokusem dokázali možnost, že z jednoho živočišného druhu lze vyrobit jiný živočišný druh. Zkrátka Evoluce za laboratorních podmínek.

Virus je stručně řečeno DNA v obalu, který má na povrchu "klíče" potřebné na vstup do hostitelské buňky, kde se pak množí, dokud buňka nezdechne. Zkrátka virus nic neřídí, jen se tupě množí a hostitelskou buňku zničí.

Ta parallela k dnešní neutěšené situaci s množícím se lidstvem a zničenou Zemí je jen "náhodná".


 #33752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 17:29:41 | #33766 (7)

dít říkám je to stejnej virus akorát má ty ruce-kliče trochu jinak tvarovaný. je tam oblast řídících genů, která se prostě nemění, jinak by sám zdechl.
Ale hlavně chci vidět ty přechodný články z ryby na člověka, musí jich být vykopány tisíce.


 #33758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 17:52:58 | #33768 (8)

Lidi maj s lidoopy také prakticky shodnou DNA, teda na pár procent.
A prosím tě, už si uvědom, že dnešní savce od dnešních ryb dělí propastný věk stovek milionů let.


 #33766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 18:04:23 | #33772 (9)

ale no, človek má s opicou genom spoločný asi na 98,5%, a div sa vete, podobne aj s myšou...problém nie je ani tak "spoločný" /rovnaký) genom, ale hlavne rozdelenie génov (lokusov) na rôznych (v počte) chromozómoch! - a tam sú obrovské rozdiely! - nielen v počte chromozómov, ale aj rozdelení génov v nich...teda ani takmer 100%ná zhoda v génoch nič neznamená, tá môže byť medzi rôznymi živočíchmi, ktoré sú taxonomicky veľmi vzdialené...


 #33768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 19:01:18 | #33781 (10)

A čo to dokazuje??
Že všetko živé na Zemi spoločný počiatok a nie, že to Boh tvoril postupne, ako samostatné "jednotky".
Aj malý rozdiel v "chybe" DNA stvoril iného živočícha, či rastlinu.
Oblbuješ ako s VT. *20*


 #33772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.08.21 00:52:27 | #33791 (8)

Skoro všichni tvorové žijící před miliony let byly přechodnými články mezi rybami a obojživelníky, nebo obojživelníky a plazy, mezi plazy a savci či mezi plazy a ptáky. Čemu na tom nerozumíš?


 #33766 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.08.21 17:29:53 | #33681 (3)

profesor chemie, informatiky a mechanického inženýrství, James M. Tour, který upřímně vyznává:

"Řeknu vám jako vědec a molekulární chemik - jestli by někdo měl rozumět evoluci, tak jsem to já, protože já tvořím molekuly jako zaměstnání. Nerozumím evoluci, k tomu se vám přiznám. Je v pořádku, že to takhle říkám? Řeknu vám co se děje v zákulisních místnostech vědy - mezi lidmi z Národní akademie, mezi držiteli Nobelových cen. Sedávám s nimi a když jsme občas sami, mimo dosah lidí z venku, zeptám se...' rozumíš odkud se to všecko vzalo a jak se to stalo?' A pokaždé, když jsem seděl s těmito lidmi..., dostal jsem stejnou odpověď, něco jako... 'Ne... kdepak.' Rozumím mikroevoluci, to opravdu ano. To v laboratoři děláme neustále. To chápu. Ale když se jedná o proces vzniku druhů, nebo změnu orgánů..., pak to je velice těžké pochopit. Nedávno jsem byl v Izraeli a mluvil s jedním bioinženýrem, který se mi vyznával ze své fascinace z některých aspektů funkčnosti lidského ucha. Ptal jsem se jej, jestli ví jak vzniklo a on mi řekl. ,No... Jime, víš sám..., všichni věříme v evoluci, ale nemáme moc tušení, jak se to stalo'."


 #33665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 08:23:52 | #33718 (4)

Tak jim řekni, že nevznikla pouze jediná samo replikující se buňka, že jich vzniklo miliony, a hledat změny druhů, je zbytečné, protože od začátku se vyvíjely samostatně.


 #33681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 09:50:50 | #33729 (5)

ak vznikla? sama od seba? kde zobrala informáciu pre svoju živú existenciu? - lusknutím prsta?


 #33718 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 12:32:41 | #33730 (6)

Ne. Při vzniku hrálo roli UV záření Slunce, které dokáže rekombinovat složitější struktury. K tomu je zapotřebí voda, aby složitější struktury nebyly rozbity.


 #33729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 12:39:41 | #33732 (7)

ale prosím vás, tomu veríte? tejto bohapustej a hlúpučkej naivite? podľa akého programu sa cielene (aký je program pre ten cieľ?) vytvorí žena a muž a ich milované dieťa? človek, ktorý dokáže milovať, je schopný odhaľovať zákonitosti tohto sveta a Vesmíru? vám postačí pre život táto prisprostučká naivita?...


 #33730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 12:51:11 | #33736 (8)

to je jasné, Pánbůh muže a ženu uplácal z hlíny jako dospělé jedince, i s prsními bradavkami a slepým střevem...


 #33732 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 13:03:57 | #33737 (9)

je jedno, ako to urobil, ale podstata je v tom, že motyka sama nevystrelí: musíte jej (intelektuálna činnosť) pripevniť na to porisko sofistikovanú hlaveň, aby ju vystrelený náboj neroztrhol, namontovať zariadenie pre vystrelenie náboja s patričným mechanismom + s nábojovým zásobníkom, - teda aj tej motyke to musí niekto urobiť s intelektom...a čo je oproti človeku strieľajúca motyka? nič! menej ako kvapka vody oproti oceánu! myslime, hoši!


 #33736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 13:12:29 | #33739 (10)

Víš jak se tento logický klam nazývá? Je to záměna předmětu. Protože platí toto, potom musí platit i tamto..


 #33737 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.21 13:22:00 | #33741 (11)

nedávate žiadne dôkazy, ani prijateľné vysvetlenia..len plácate....


 #33739 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.21 18:10:29 | #33774 (12)

Já tu nedávám logické klamy. K tomu se musí uchylovat věřiči, protože kreaci jinak nejde obhájit.


 #33741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 14:08:04 | #33747 (10)

co když to "ako" byla zrovna ta evoluce?


 #33737 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 18:07:54 | #33773 (8)

Nepředbíhej. Nejdříve musí dojít k rekombinaci samo replikujících se buněk, teprve potom může nastoupí evoluce, která vytřídí úspěšné.


 #33732 

| Předmět: RE: RE:
13.08.21 16:44:25 | #33669 (2)

přesně hypotéza podložená domněnkami. Nebo snad mají nějaký důkaz? nemají *6554*


 #33664 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.08.21 16:59:28 | #33671 (3)

Kolikrát ti tu budu muset dávat vznik rezistentních bakterií? Někam si to napiš, ať to pořád nezapomínáš.


 #33669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.08.21 17:02:39 | #33673 (4)

omyl to není vývoj DNA těch bakterií se nemění


 #33671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.21 17:05:34 | #33675 (5)

Jasně. Pánbíček jim dal schopnost, z ničeho nic, přežít antibiotika. *27179* *27179* *27179*


 #33673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.21 17:06:59 | #33676 (6)

ano je to tak DNA mý v sobě přizpůsobování a to dřív než byli antibiotika


 #33675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.08.21 05:28:47 | #33795 (7)

Že by už u tebe nastalo "svítání v temnotách"? *4316*


 #33676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.21 17:08:39 | #33677 (6)

přesně jako ty pěnkavy toho blázna darwina, taky měli jiné zobáky, ale DNA naprosto stejnou takže to nebyl vývoj *34019*


 #33675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.21 18:35:11 | #33689 (7)

Ne!!
V DNA musí být predispozice pro červený, nebo nějaký jinak zbarvený zobák.
Pokud by se DNA neměnila, tak by jsme se všichni podobali jako "vejce vejci"
*20*
Chtělo by to trochu přemýšlet, než "vypustíš takovou ptákovinu.
*3440*


 #33677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 14:46:52 | #33753 (8)

ha tvoji ptákovinu *27179*
jenže právě to je, že DNA je stejná a má to ve své funkci natahovat zobáky nebo měnit barvu.
Žádný vývoj, pěnkavám zatím ruce nenarostli *6554*


 #33689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 18:21:02 | #33775 (9)

Toto už je nefalšované zoufalství! *27179* *27179* *3816* Zeptej se visitora, ten ti vysvětlí, jakou jsi napsal krávovinu! *2*


 #33753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 04:09:46 | #33706 (7)

Ten blázen Darwin byl křesťanský vědec, který objevil studoval a dokázal to, co mnozí před ním jen tušili a ignoranti s vervou napadají. Proč? To neví ani jejich bůh.

Pěnkavy z Galapág zmínil Darwin v prvním vydání Původu druhů jen okrajově a jako inspiraci k myšlence evolučního vývoje použil spíš srovnání nápadných rozdílů morfologie drozdů z amerického kontinentu se čtyřmi druhy drozdů z Galapág. Sloužili mu jako příklady viditelného štěpení jednoho druhu na druhy různé. Ta evoluce drozdů i pěnkav byla přizpůsobením na místní potravinovou základnu různých ostrovů Galapág. Tedy jasný důkaz přírodní mutace a selekce.
Jestli se Jonatáne nebojíš pravdy, tak si otevři:
https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin%27s_finches

A co se týče DNA coby "staveního plánu", tak zajisté víš, že stejnou DNA nemají a asi neměli dva lidé z doby lidstva. A to platí jak pro pěnkavy, drozdy, tak i pro kočky.

Taxonomie je systém zařazení živých idividují do "škatulek", jakož i systém jejich pojenování. To zavedl Linné a tím umožnil, že si dva zoologové, entomologové ... a td. rozumí i když jsou na opačném konci světa a mluví jinými jazyky.


 #33677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 14:50:54 | #33754 (8)

Viděl jsem to jak se hádají a přehazují opičáky z jedné větve do druhé.
Ti co studují DNA tvrdí něco jiného ,
než ti co kopou kostry a občas falšují lebky, aby byli slavní. *5679* *16160*


 #33706 

| Předmět: RE:
14.08.21 07:52:58 | #33711 (1)

Zato pánbíček, kterého si vymysleli starověcí neználci, vysvětluje úplně všechno! *27179* *27179* *27179* *3816*


 #33663 

| Předmět: RE: RE:
14.08.21 08:02:01 | #33715 (2)

"Když se snažím zjistit původ tohoto přesvědčení (o tom, že svět má řád), zdá se, že ho nacházím v základní teorii, staré dva až tři tisíce let, kterou v západním světě jako první vyhlásili staří Hebrejové, a sice, že svět je řízen jediným Bohem a není produktem rozmarů mnoha bohů, z nichž každý vládne ve své oblasti podle svých vlastních zákonů. Tento monoteistický pohled se jeví jako historický základ moderní vědy." - Dr. Melvin Calvin, Nositel Nobelovy ceny za biochemii."


 #33711 

| Předmět: RE: RE:
14.08.21 08:03:07 | #33716 (2)

"Když přemýšlím nad krásou fyzikálních zákonů a nad tím, že jen malý počet těch nejzákladnějších z nich umožňuje fungování nesmírně složitých systémů, jako jsou třeba živé organismy, nezdá se mi možné, že by toto vše vzniklo pouhou náhodou bez nějakého plánu. V přírodě je vidět na každém kroku taková důmyslnost a dokonalost, že se mi zdá existence Stvořitele, který to vše naplánoval, jako nejpřirozenější vysvětlení toho, co pozoruji." - fyzik prof. Tomáš Tyc


 #33711 

| Předmět: RE: RE:
14.08.21 08:03:43 | #33717 (2)

Kdysi skeptický profesor teoretické fyziky Paul Davies, ředitel SETI, je dnes přesvědčen, že za existencí vesmíru stojí inteligentní Stvořitel. Říká:
"Díky své vědecké práci jsem začal stále hlouběji a hlouběji věřit, že náš fyzický vesmír je poskládaný s takovou ohromující důmyslností, že ho dále nemůžu akceptovat jako obyčejný holý fakt. Nemůžu už více věřit, že je naše existence v tomto vesmíru pouhou hříčkou osudu, jakousi historickou náhodou, nebo náhodným zábleskem v tomto velkém vesmírném dramatu." [4, s. 118]. Na jiném místě pak: "Může se to zdát bizarní, ale podle mého názoru věda nabízí jistější cestu k Bohu než náboženství."


 #33711 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.08.21 08:33:03 | #33719 (3)

Sečteno a podtrženo: Na co neznáme odpověď, tak to udělal Bůh. Vědce nehodná úvaha. Tak mysleli starověcí neználci.


 #33717 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.08.21 12:37:28 | #33731 (3)

I kdyby všichni lidé na světě věřili, že existuje nějaký pánbíček, jeho existenci to nijak nedokazuje


 #33717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 14:54:17 | #33755 (4)

I kdyby hrstka ateistů nelogicky věřila, že Bůh není.
nebude to mít vliv na to že Bůh existuje a věřící s nám komunikují. *17790*


 #33731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 14:59:51 | #33756 (5)

tak se ho zeptej, proč to nezařídil tak, aby v něho věřili všichni...
jsem zvědav, co ti na to zakomunikuje...


 #33755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 17:21:55 | #33764 (6)

chce aby ho lidé hledali, teprve skrze hledání ho poznávají. Neukazuje se jen tak...je skrytý, neviditelný


 #33756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 18:28:53 | #33777 (7)

Mezi neviditelným a neexistujícím Bohem, není žádný rozdíl.


 #33764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 18:33:04 | #33779 (8)

Je velký a zásadní! Musí se hledat, rozjímat o něm, modlit se a vnitřně se na něj ladit.


 #33777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 18:58:03 | #33780 (9)

A proč by to měl někdo dělat, když důkazy o jeho existenci nejsou veškeré žádné?


 #33779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.21 19:13:21 | #33783 (10)

protože hledá původ a smysl sebe sama


 #33780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 00:43:46 | #33790 (11)

Pak by měl hledat pravdu a ne jen staré mýty a báje...


 #33783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 06:45:52 | #33796 (12)

to taky hledá... příběhy provázejí historii, pokud se ukážou jako poučné a aktuální, přetrvávají do dnešních dnů. Některé se neukáží jako životaschopné a zanikají, tak jako civilizace.

Ale hledání je individuální... příběh je svědectvím subjektu o sobě.


 #33790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 07:47:20 | #33797 (13)

Potom hledá špatně. Je dostatek důkazů, že bohy si lidé začali vymýšlet už od úsvitu dějin, na vysvětlení dějů v přírodě. Takže za vznikem Bohů, je lidská neznalost. A hledat něco rozumného tam, kde působila lidská neznalost, je víc než úsměvné a ztráta času.


 #33796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 10:34:48 | #33806 (14)

ty hledáš špatně


 #33797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 11:01:29 | #33808 (15)

Proč??
Nejsou známí antičtí bohové??
Proč by měli být jiní než Bůh??
Jediný rozdíl je v tom, že židovský Bůh se "ujal".
*32630*


 #33806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 11:04:36 | #33809 (16)

to nie je o tom, že sa ujal, to je o skúsenosti s niekým, kto je, kto vypočuje, zachraňuje, pomáha...bohové to nerobia, takže je tam obrovský, principiálny rozdiel......


 #33808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 11:36:10 | #33814 (17)

Podle Bible je to spíš někdo, kdo lidi hromadně trestá, bez ohledu na jejich osobní vinu... stačí si připomenout potopu, Sodomu, egyptské rány ... atd.
Žádná zkušenost s tím, že by Bůh vyslechl, zachraňoval a pomáhal není. Jinak totéž tvrdili i Řekové o svých bozích - konali oběti, aby jim bohové pomohli při jejich aktivitách, aby je chránili na cestě a pod. Když to vyšlo, přisuzovali to pomoci bohů. Křesťané tomu věří úplně stejně.
Pokud jde o základní princip - nadpřirozeno - není mezi všemi náboženstvími žádný podstatný rozdíl.


 #33809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 13:14:14 | #33818 (17)

jak kteří, Mitra to robí zrovna tak, je to spasitěl...


 #33809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 13:39:36 | #33820 (17)

Nepočúvá!!
Všetko prebieha postupne - samovoľne - tzv. kolobeh života - meniace sa podmienky už miliardy rokov.
Boh je to isté ako bohovia - vznikol z rebélie skupiny pod vedením Ježiša.
Jednoducho "vznikol" len a len preto, pretože Kristus mal dar presviedčať masy ľudí - takých bolo v historii ľudstva viac.
Pokiaľ by existoval - nenechal by padať svoje "stánky" na nevinných ľudí a nezomierali by nevinné děti - nerozdával by žiaľ.
*3422*


 #33809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 11:06:11 | #33810 (16)

To je na hlubší rozhovor. Antičtí bohové popisují různé lidské vlastnosti, tedy jsou antropologičtí a lze si je představit nebo je popsat. I proto se lze přiklonit k tomu že jsou lidským výtvorem.

Bůh je neviditelný, jen ho tušíme v naších srdcích, hledáme a odhadujeme... že pokud my žijeme pak existuje i důvod našeho života, podstata v které žijeme. A navíc věříme a ot je již dogma protože to dokázat nelze, věříme že Bůh je dobrý a tak to co nacházíme v srdci a patří Bohu je dobré. Je to láska, naděje a víra. Láska která udržuje pohromadě svět, vytváří jednotu (pokud někoho milujeme taky se cítíme být s ním jedno) , taky máme naději že i když to teď není, nevidíme to tak je to možné a víra věří že to je. že láska je.


 #33808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 11:08:05 | #33811 (17)

a souhlasím s Vizitorem, víra a naděje nás uschopňuje otevřít se lásce. Tedy nikoliv že my z nás jsme schopni absolutní lásky, nýbrž že to Bůh nám tuto schopnost dává a pokud to nedokážeme v průběhu života, máme naději že se to stane třeba těsně před smrti prozřením.


 #33810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 15:05:16 | #33825 (18)

Můžeš definovat tu "Boží" lásku.
Když se tak dívám po světě a vidím umírat nevinné křesťany - tak mi to nějak "nehraje".
*5726*


 #33811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 13:15:18 | #33819 (17)

a žárlivost je čistě Boží vlastnost? Bůh SZ je mstivý vztekloun...


 #33810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 13:44:38 | #33822 (18)

Boh je "žiarlivý" (nie je to však žiarlivosť ako u človeka) na človeka, ktorého chce spasiť, ktorému dáva milosť, ale on proti Bohu protestuje, i bojuje...teda je "žiarlivý" len vo veci spásy, ako hovorí Písmo....


 #33819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 15:09:28 | #33826 (19)

Nie!!
Je žiarlivý na to, že by človek uctieval iných bohov.
*5726*
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující
*3422* *19376*


 #33822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 16:26:29 | #33832 (20)

iste, aj tu ide o popieranie spásy...


 #33826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 18:28:51 | #33834 (21)

Snad odpírání, ne?

Jak si pobožný tu spásu představuje? Co při té spáse má probíhat? Bolí pobožného to spasení, nebo lechtá? Před čím je pobožný spásován?

A jak je to s lidmi, kteří považují náboženskou ideologií nabízenou spásu, tedy záchranu, za ideologickou lež a klam?


 #33832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 20:22:26 | #33843 (22)

Spása je v tom, že tu smrt co by nutně nastala u člověka,
protože dělá hříchy, vzal Ježíš na sebe.


 #33834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 21:37:51 | #33850 (23)

ptákovina na entou...


 #33843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 10:43:34 | #33866 (24)

naopak, tvrdí biblickú pravdu....


 #33850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 10:45:27 | #33867 (25)

biblická pravda neexistuje, jen dogmata, Bible není pravdivá kniha...


 #33866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 10:57:34 | #33869 (26)

...povedal ateista!


 #33867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 11:26:07 | #33871 (27)

povedal věřící, máte s tím problém? kolikrát mám opakovat, že na světě není jen křesťanství a ateismus, jste jak malé děti a vidíte černobíle...


 #33869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 22:54:27 | #33852 (23)

Takže klidně hřešíš, protože Ježíš zařídil, že smíš a jseš přesto nesmrtelný. Gratuluji! *15238*


 #33843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 10:53:51 | #33868 (24)

:-) zlé chápanie podstaty veci!: hrešíme, lebo nosíme v sebe následok dedičného hriechu Adama, - ale nehrešíme preto, že chceme hrešiť, ale nechceme hrešiť, a aj tak hrešíme...je tu však Božia milosť zjavená v Kristovi, ktorá nás zachraňuje v úprimnom pokání za hriech, zadosťučinení za hriech a v pevnom predsavzatí, že sa hriechu budeme strániť/chrániť, ako to svojou mohutnosťou psychiky, prácou svedomia a srdca dokážeme (tak to chce Kristus, teda on nás neodsudzuje za hriech, vie, že budeme vždy hrešiť . kto je bez hriechu? že! ...ale chce našu úprimnú snahu pred hriechom sa chrániť, predchádzať mu) ...ap. Pavel: chcem robiť dobro, a som v hĺbke srdca presvedčený, že to chcem, - ale robím zlo, hoci to nechcem - kto ma zachráni? - len Ježiš Kristus! - sú to fantastické slová nádeje vo viere, že aj hriešnik, ktorý si uvedomuje svoj hriech, a robí niečo proti nemu, bude zachránený - že ako hriešnici nie sme definitívne odsúdení!...


 #33852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 15:18:31 | #33829 (19)

Jak se ta žárlivost boha projevuje ateistům? Navštěvuje je často křížkem, nenechá je plodit děti? Jejich automobily žerou víc paliva? Plešatí, jsou permanentně nemocní, poslal na ně COVID?


 #33822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 11:01:07 | #33870 (20)

Boh žiarli aj na ateistov, i im dáva milosť obrátenia k nemu vo viere (ap. Pavel je apoštolom neveriacich pohanov) - i napr. skrze tieto čety, je to jeden zo spôsobov, ako získať informácie i o Bohu, je to milosť, a už len záleží na každom, ako to spracuje, či sa nechá/odmietne osloviť Božou milosťou....


 #33829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 11:27:21 | #33872 (21)

Bůh nežárlí, to je lidská vlastnost, žárlivost není bezpodmínečná láska...
žárlivý bůh je výmysl náboženských fanatiků...


 #33870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 13:42:10 | #33821 (17)

V tom případě, proč je zobrazen v sixtinské kaple - když je neviditelný.
Ale taky "argument". *5726*


 #33810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 13:52:55 | #33823 (18)

v kapii je opravdu zobrazena představa umělce neboi řeč je o uměleckém cítění a také schopnostech. Já bych něco takového nenamalovala


 #33821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 15:11:46 | #33827 (19)

V to případě proč tato malba porušuje Desatero?
Proč nebyla odstraněna??
Přímo ve Vatikánu??
*33648*


 #33823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 15:25:45 | #33831 (20)

Ano, i Vatikán porušuje ono desatero a nejen tou malbou pámbíčka na obláčku střelného prachu, ale i hamouněním majetku, vydíráním, psychickým terorem, násilím a lhaním.


1  
 #33827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 18:20:52 | #33833 (20)

myslím že nemáš pravdu, ale o takových blbinách se nechci přít. Byla jsem tam, domnívám se že je to dílo vysoké hodnoty a jen úplní fanatici ničí kulturu jiných z náboženských důvodů. To by se mohlo vyházet do vzduchu úplně všecko, a to je proto že se to nějakému pitomci znelíbí a řekne že to tak chtěl Bůh.


 #33827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 18:34:27 | #33835 (21)

Přesně tak, křesťanský bůh nařídil likvidaci nekřesťanských kultur a náboženství. A tak se pustili křesťané do likvidace v Americe, v Evropě a i jinde. Něco se křesťanům podařilo dokonale zničit, něco si domorodci zachránili.


 #33833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 18:39:42 | #33836 (22)

Není vina křesťanství, že byli zdecimováni Indiáni, byla to rozpínavost koloniální politiky.

U nás se původní kultura promítla do kultury nové ... sasíci budou vždycky bojovní například, nezávisle jakého vyznání jsou. Angličané povýšení etc etc.


 #33835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 18:57:47 | #33839 (23)

No - dobývání šlo ruku v ruce s "křížem" - je toho plná historie.
*5726*


 #33836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 21:34:10 | #33848 (23)

je to vina křesťanství a církve, má na tom obrovský podíl...


 #33836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.21 22:50:17 | #33851 (23)

Indiáni byli zdecimovaní tím, že byli nahnáni do polopouštních plání a nebo do hor, kde se neuměli a možná ani nemohli uživit a přežít.
Křesťané požádali zábavné výlety na pláně vláčkem a když se dostali na dostřel k bizonům, tak vláček zastavil a výletníci stříleli tak dlouho, dokud bylo po čem střílet. Pak vláček odjel. To byl úmysl křesťanů sebrat indiánům zdroj obživy a donutit je k hladovému pochodu vstříc smrti.

No a Střední a Jižní Ametika, Mayové, Olmékové, Inkové a Aztékové? Křesťané je obrali o sakkrální předměty a přetavili je na cihličky, písemné záznamy (khipu, nebo quipu - uzlíkové záznamy) spálili a svou vojenskou převahou dokazovali, že křesťanský bůh je silnější zabiják, než indiánští bohové.

Dílo zkázy dokonaly zavlečené epidemie.

Nedělejme si iluze, křesťané napáchali ve jménu "milujícího" boha po světě mnoho zlého.


2  
 #33836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 06:37:16 | #33853 (24)

Tohle je známé, jen nerozumím co s tím má křesťanství. To yopravdu věříš, že kdyby byli kolonialisté ateisté, tedy bez vyznání tak by nehonilil bizony, nelikvidovali obživu indiánům a nepřetavovali cihličky zlat. Prostě by skromně stáli na okraji, a odjeli bez úlovku protože vlastně jen chtěli přijet na návštěvu, a vůbec nešlo o rozpínavo plavbu.


 #33851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 15:36:32 | #33982 (25)

Křesťané, tedy katolíci se ratko považují za nadlidi a jako nadlidé se ve jménu milosrdného a milujícího boha dopouštěli krutostí. Asi u nich ta křesťanská výchova vedla k tomu chování, jakého se dopouštěli. Nebo si myslíš, že Němci zahájili své poslední světové války podle mylně knězem vyloženého přikázání "Miluj bližního svého"?

Nikdo netvrdí, že všichni ateisté jsou z principu altruisté, ale nečiní to, co činí, ve jménu nějakého boha, který je, coby své bojovníky, zbavuje zodpovědnosti za jejich činy. Ta hrstička ateistů na Zemi přece nic nezmůže.

No a co s počtem 2,3 miliardy křesťanů na Zemi, ti nenesou zodpovědnost za neutěšený stav lidstva? Každý tři a půltý Pozemšťan je křesťanem, tedy nadčlověkem. Na Zemi by měl vládnout boží pořádek, že jo?


1  
 #33853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 16:22:47 | #33987 (26)

Nemyslím žeby se různé rozpínavé kmeny považovaly za lidi, prostě jen žili ze své rozpínavosti. víme že že na severu taky žili wikingové, také Mongolové to tady válcovali, kdyby se mocnosti nedomluvili tak Švédové jsou zde dodnes. Svalovat to na křesťanství je černobílé a nesprávné.


 #33982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 16:36:04 | #33989 (27)

ad ratka:
spis jde o to, co jsou konkretni spolecenstvi schopna pachat ve jmenu Boha, a to krestanske denominace nevyjimaje.. jestlize navic zohlednime, co bylo pro theisty dle literarniho cteni bible akceptovano jakozto pred Bohem ospravdelnitelne chovani, jeden by fak blil *27179*


 #33987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 16:39:11 | #33991 (28)

to se tak říká, že je to ve jménu Boha. Ale soudný člověk přece pozná že Bůh něco takového nenařizoval ani nechce. Mohu se zaštíti i blahem lidu, žejo... a lid to také nechce.


 #33989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 16:43:46 | #33992 (29)

ad ratka:
ok.. ackoliv jsem se doposud vyhybal diskusim v obdobnem duchu, rad udelam vyjimku.. mas tedy zajem diskutovat, co moralne odpuzujiciho bylo dle literarniho cteni bible pred Bohem ospravedlnitelne?
p.s. "soudný člověk přece pozná že Bůh něco takového nenařizoval ani nechce" - tohle radsi nechtej diskutovat, protoze te na tom utopim jak maly kote..


 #33991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 16:50:54 | #33997 (30)

Neoruzím tvojí řeči, promiň. Utopit mě můžeš kdykoliv. to by problém nebyl.


 #33992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 16:45:14 | #33995 (29)

soudný člověk ano, křesťan ne, ten ti řekne třeba že to bylo nutné pre dějiny spásy...


1  
 #33991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 16:49:32 | #33996 (29)

Milá ratko, kdyby někdo někoho zavraždil ve jménu ondi, tak bych se určitě ozval a to jsem bezvýznamný človíček.


1  
 #33991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 16:51:34 | #33998 (30)

chceš po Bohu aby se choval jako Ondi? To jsou lidké úvahy, lidské představy a také výmluvy.


 #33996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 16:54:37 | #34000 (31)

ad ratka:
hele.. slibuju, ze ponecham stranou zesmesnovani a demonstraci intelektualni prevahy - chces se seriozne bavit o tom, co zde Ondi nastinil?


 #33998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 17:03:37 | #34002 (32)

ne, měl bys vždycky argumentační převahu, již z podstaty věci. Nemám dost informací... moje víra není postavená na historii indiánech, Francouzské revoluci či jiných událostech. Nijak s tím nesouvisí. Jen se domnívám že to není vina Boha, není správné obviňovat Boha či křesťanství z historických události. To si myslím. Jistě mi to můžeš vyvrátit, že z vašeho pohledu je to naopak.


 #34000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 17:09:54 | #34003 (33)

ad ratka:
ok, to beru.. nejde vsak o to, ze z "našeho pohledu je to naopak" - je to totiz naopak jak z hlediska vedy, a to aplikovanim vedecke metody, tak filosofie, a to epistemologie, etiky i ontologie..


 #34002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 18:48:39 | #34018 (34)

to sou keci *27179*


 #34003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 18:51:04 | #34020 (35)

ad jonatan1:
*27179* skutecne? tak v tom pripade prezentuj argument, ktery by to dolozil - jakykoli verici, ktery nema totalne nasrano v hlave, ti totiz potvrdi opak *27179*


1  
 #34018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 17:20:38 | #34006 (33)

to není vina Boha

Pohádkovou bytost zvanou bůh také nikdo z nějakých činů neobviňuje, stejně jako neoviňuje vodníka za utonutí nepozorného a lehkomyslného člověka (teda povětšině, pochopitelně oběti záplav si to zpravidla nezpůsobily lehkomyslností).


 #34002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 17:24:06 | #34008 (34)

Někdy to tak vypadá... ale OK.


 #34006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 18:13:57 | #34014 (35)

ad ratka:
pro mnohe theisty jsou argumenty nesouci se v duchu kontra-apologetiky pochopitelne matouci.. netvrdim sice, ze je to tvuj pripad, protoze s tvou konkretni pozici nejsem zrovna obeznamen, ale zkus o tom uvazovat tak, ze atheiste casto protiargumentuji tak, ze "zpritomni" situaci, ve ktere je tentativne prijato tvrzeni theistu vcetne jejich konsekvenci.. dam jednoduchy priklad - kdyz tady treba dement typu Jonatana vytahuje naprosto absurdni "dukazy" o potope, tak se atheiste casto uchyli k tomu, ze nemrhaji cas tim, aby poukazali na jejich absolutni nesmyslnost, ale docasnym akceptovanim existence Boha, v jehoz prospech je zde argumentovano, vyuziji k tomu, aby poukatali na fakt, ze takovy Buh je jen krveziznive monstrum *27179*
p.s. myslim, ze to byla Pavla, ktere jsem to jiz nekolikrat vysvetloval, takze se to pripadne pokusim dohledat


 #34008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 18:33:03 | #34015 (36)

Domnívám se že jakékoliv důkazy které by měli dokazovat historická fakta Bible. jsou irelevantní. Každý tábor vytáhne něco svojeho ale v důsledku to na víru (vnitřní otevřenost Bytí) nemá vliv.


 #34014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 18:44:08 | #34016 (37)

ad ratka:
prave jsi trefila "hrebicek na hlavicku", protoze v ramci iracionalni viry je "cokoliv dukazem cehokoliv" *27179* skutecne to tedy "v důsledku na víru (vnitřní otevřenost Bytí) nemá vliv".. ale prave ona skutecnost, ze zde nekdo kuprikladu veri v to, ze potopa byla nevyhnutelna pro spasu, mi dava moznost demonstrovat, ze takovemu Bohu jsem moralne nadrazen, protoze narozdil od nej bych nebyl takovej kokot, abych stvoril svet, ve kterem by k necemu takovemu kdy muselo dojit.. je to fakt proste - clovek fakt nemusi byt "profi" intelektual, aby mu bylo zrejme, ze takovy Buh je opovrzenihodny.. *27179*


1  
 #34015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 18:49:35 | #34019 (38)

je vidět že jsi nevěřící, takže se tak trochu míjíme :-)


 #34016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 18:57:15 | #34022 (39)

ad ratka:
to urcite, ale prave proto jsem to s tebou chtel diskutovat..


 #34019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 19:17:30 | #34030 (40)

Co konkrétně by tě zajímalo z oblasti víry... nemyslím ti diskutovat historii, co kdo komu udělal nebo sebral.


 #34022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 19:19:34 | #34031 (41)

ty jsi srandista...


 #34030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 20:11:29 | #34035 (41)

ad ratka:
nechci, aby to ve finale vyznelo jako "hra kocky s mysi", takze nebudu predstirat, ze mnou nadnesene tema je de facto tematem k diskusi, protoze jestli mam byt uprimny, tak drtiva vetsina pouzivanych kontra-argumentu byla "zhotovena" uz davno pred tim, nez jsem se vubec narodil - spise ti proto zprostredkuji to, jakym zpusobem je o vlivu iracionalni viry, kuprikladu krestanstvi, na chovani spolecnosti uvazovano v intelektualnich kruzich - temat jsou fakt kvanta, takze dam zamerne neco naprosto srozumitelneho, co dle meho vylouci moznost nepochopeni.. kuprikladu otroctvi - z hlediska moralky (filosofie/etiky) je nezpochybnitelne, ze se jedna o spatnou vec - argument o toto se opirajici by tedy zapocal tim, zda-li souhlasis s tim, ze vlastnit lidi jakozto majetek, a to tak, jak je to popisovano v bibli, pokladas za spatne..


 #34030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 21:14:57 | #34043 (42)

nerozumím proč se na to ptáš? Nemá to s vírou nic společného... byl to tehdejší zvyk, otroci byli i v jiných zemích. Kristus učil, jsme si všichni rovni a toho se držím.


 #34035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 21:16:30 | #34044 (43)

Chci tím říct, že nezávisle na vnějších podmínkách, vnitřně jsem svobodni. Naši mysl dokud to nedovolíme, nelze zotročit.


 #34043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 22:28:04 | #34056 (44)

I naši mysl lze spoutat různými předsudky a ošálit ji falešnými představami, třeba právě náboženskými...


 #34044 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 21:43:14 | #34051 (43)

ad ratka:
.."nerozumím proč se na to ptáš?".. v tom je prave ten problem - proto jsem ti napsal, ze o filosofii opirajici se argumentace atheistu je pro vetsinu vericich matouci - neber to osobne, ale nemam moc chut to rozebirat, protoze se obavam, ze mi ve finale, pote co odprezentuji argument demostrujici moji moralni nadrazenost Bohu bible, zase napises, ze mi "nerozumíš".. kdyz to veeelmi zjednodusim, tak vec se ma tak, ze vlastneni lidi jakozto majetku je z etickeho hlediska spatne a skutecnost, ze "to byl tehdejší zvyk a otroci byli i v jiných zemích" na tom samozrejme vubec nic nemeni - jestlize tedy ti, kteri bibli cetli literarne, byli presvedceni o tom, ze dle boziho slova je ok zmlatit otroka tak, ze do tri dnu nezemre, jedna se prave o onen moralku pokrivujici moment - kdyz tedy v diskusi atheista intencionalne tentativne prijme hypotezu existence takoveho Boha, otevira si prostor, aby demonstroval, ze neco takoveho posvecujici Buh je hovado, kterym opovrhuje - samozrejme to vsak neznamena, ze by mu tim cokoliv vycital, protoze jak sis urcite uz vsimla, casto je takovy argument doprovazen antitheistickou hlaskou "jedine, co tveho Boha omlouva, je to, ze neexistuje".. ale jestli chces, muzeme ten argument spolu klidne projet


 #34043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.21 06:34:47 | #34064 (44)

ne, nechci s tebou nic projíždět a ani filosofovat.


 #34051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.21 03:50:19 | #34061 (37)

důkazy které by měli dokazovat historická fakta Bible. jsou irelevantní
Spíš bych napsal, že důkazy, které by měly dokazovat historická fakta Bible, prostě neexistují.

Pobožní vycházejí z cirkulárního tvrzení s odkazy na jiná tvrzení (vždyť se to tam také píše). Tohle, že neexistují důkazy pravdivosti v bibli popsaných událostí by nebyl až tak velký malér, ten ale nastává, když v bibli posané události odporují přírodním zákonům.
Kdyby bylo v bibli vylíčeno, že nějaký potok tekl do kopce, tak by se tomu všichni smáli, ale když je tam vylíčeno, že někdo oživil mrtvolu, tak se tomu ateisté smějí, ale pobožní uznale kývají hlavou.


 #34015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 19:06:04 | #34027 (36)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: dement tipu necroczar


 #34014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 19:16:07 | #34029 (37)

oko za oko není bezpodmínečná láska, hospodin SZ není žádný odpuštějící a laskavý Bůh, kterého údajně hlásal ten nemanželský synek...
celá ta Bible je slátanina...
apage satana!


 #34027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 20:01:32 | #34032 (38)

Na zasah visitora jsem se polepšil a příspěvek upravil -nahradil vhodnějším slovem (křesťané by neměli oplácet oko za oko jak to to bylo ve SZ.)
odpovídám (člověku) tipu Necroczar tvoje argumenty jsou dětinské a jde je roznést na kopytech.
Takže ta potopa.
Jestli byla, nebo nebyla celosvětová, nebo nějaké místní potopa, je v celku jedno.
V Bibli je to příběh o tom, že když budeš svině, tak za to dostaneš adekvátní odměnu.
Křesťanství tento přístup překonává učením Ježíše, který hlásal lásku.
Je tento příběh s potopu šit na míru divokému židovskému kmenu, který fungoval na principu oko za oko zub za zub.
A Bůh toto respektoval.
Montovat starozákonní morálku na dnešní poměry a z Boha dělat zloducha může jen (člověk) tipu necroczar ,
ale nemůže to zkoušet na nás, co to trochu znají 6365
PS: Ta potopa byla jelikož se našla archa v pohoří Ararat, stalo se to tak, že kdysi byla spojena Evropa s Afrikou v místech dnešního Gibraltarského průlivu no a prostě se to jednou provalilo a moře teklo a vytvořilo se středozemní moře. Ararat tenkrát nebyl tak vysoko jako dnes. *12619*


 #34029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 21:22:09 | #34046 (39)

montuje bible a vy, ne já nebo ateisti...
pak se musíte vymlouvat a nadávat oponentům do chudáků...


 #34032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 22:21:00 | #34055 (39)

"Starozákonní morálka" byla hrůzná nejen z hlediska dnešních poměrů, ale v kterékoliv době.
Archa se nikdy v pohoří Ararat nenašla a Ararat byl v té době (před několika tisíci lety) zhruba tak vysoký jako dnes.


1  
 #34032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 20:06:52 | #34033 (38)

asi nevíš že morálka SZ je jiní než morálka NZ. Obě tyto morálky byli ve své době podle podle Božích přikázání.
Nemůžeš ale porovnávat SZ Boha s Ježíšem-Bohem NZ a obviňovat Boha z nemorálnosti *12619*


 #34029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 20:09:37 | #34034 (39)

*17163* U Boha se morálka během dějin mění,
stejně jak se mění k lepšímu lidské pokolení,
které si Bůh v průběhu dějin vychovává k obrazu svému, *17163*


 #34033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 21:26:46 | #34049 (40)

Bůh se vyvíjí z pubertálního žárlivce na moudrého starce? fakt? on není v ječný? *330*


 #34034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 21:59:26 | #34053 (41)

Podle Jonatana i Bůh podléhá evoluci...no co, já bych to bral jako jakýsi posun v jeho názorech...Pánbůh zaplať za ty dary! *24670*


1  
 #34049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.21 04:19:59 | #34063 (42)

Dobře, ale přece bych jen namítl, že v případě změny vlastností boha jde o evoluci myšlení části populace, která si stvořila boha k obrazu svému.


 #34053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.21 06:36:26 | #34065 (43)

vlastnosti jsou pokaždé k obrazu lidskému, protože jinak to nejde. Mohu věřit že Bůh přesahuje veškeré lidské představy a je tudíž pro mě nepředstavitelný. Pak se ani nebudu pokoušet si ho představovat, mohu také věřit... že nepředstavitelný Bůh se projevuje v mém světě např. Bytím.


 #34063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.21 04:13:57 | #34062 (40)

Opakovaně se dočítám, že single-bůh je věčný a neměnný.
To akorát křesťané si judeistická sekta křesťanů si svého singlee-boha předělala a vylepšila k obrazu svému (své ideologie).
Akorát to dopadlo tak, jak dopadne každá cesta k idealizovaným cílům, totiž tak, že nikdy nekončí a ideálu dosáhnout nelze.
Proč? No protože se lidi nemění přesto že změnili boha. Lidé zůstanou vždy pestrou směsí altruistů a mizantropů, lidí laskavých i škodících, lidí hamounící majetek a lidí majetek nemající.

Takže nezbylo nic jiného, než aby se lidé podobných povah sjednotili v nějakém spolku, navzájem se podporovali a svým zářným příkladem nalákali stejně smýšlející k následování. To platí i pro kriminálníky zakládající mafie a vydřidušské spolky.


 #34034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 21:24:49 | #34048 (39)

Slovo Boží už není Slovo Boží, moc dobře to vím, ale Bůh je stejně neměnný a jeho slovo platí, že?
no není to známka duševní choroby?


 #34033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 19:00:03 | #34023 (33)

neuhýbej, Boha nikdo neobviňuje, křesťanství to v sobě prostě má, Indián k Bibli čichne, přiloží ji k uchu a hodí ji na zem, křesťan ho za to zabije...


 #34002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 18:45:15 | #34017 (28)

Klasický ojeb s kolektivní vinou, nemontuj do toho denominace.
Jde o to říci, který člověk co páchal, vždy je tu osobní vina.
Křesťan je ten co se chová jako křesťan a ne jako zločinec.
Zneužívání křesťanství není křesťanství,
To je jen tvoje napadání křesťanů nic víc.
Kdyby si tu dal dokument, který usvědčí křesťany z něčeho, co je proti jejich víře,
tak to vezmu, můžeš potom připomenout tu instituci co to prosazovala.
Navíc pomlouváš bez konkrétních důvodu a důkazu to jsou jen tvoje keci u piva *6554*
Biješ si do své kapsy. *5663* *82* *3877*


 #33989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 18:54:55 | #34021 (29)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: označenie dement


 #34017 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 19:12:52 | #34028 (29)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: označenie katolický ďáble...


 #34017 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 16:44:12 | #33994 (27)

kdo co na koho svaluje?

Pizarrova lest
Tak nastal poslední den incké říše: Atahualpa byl přinesen na nosítkách zdobených papouščími pery, která měli na ramenou jeho zlatem odění strážci. Neočekával žádné nebezpečí, byl ve výrazné přesile, a tak přátelsky pozdravil Pizarra. Poté k němu ale přistoupil kněz s Biblí a požadoval maličkost: Inka má přijmout křest a uznat nadvládu Španělska nad svou zemí. Ale to by udělal jen blázen. Atahualpa knihu hodil na zem, načež se ho Pizarro pokusil shodit z nosítek. V té chvíli začali španělští vojáci střílet z ručnic. Šokovaní indiáni se nestihli bránit a po chvíli bylo místo plné jejich mrtvých těl. Atahualpa se ocitl v Pizarrově zajetí.

https://nasregion.cz/potupny-konec-posledniho-vladce-inku-atahualpa-padl-do-pasti-dobyvacnym-spanelum-122677/


 #33987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.21 17:15:23 | #34004 (27)

Ještě jednou, ratko, o Wikingách se mluví jako o náslinících a lupičích přepadajících počestné lidi zejména ze zálohy. Podobně se to říká o Mongolech, Osmánech a jiných útočných a bezohledně rozpínavých se etnik.
Křesťané dělali to samé jako Wikingové, Mongolové, Osmánci ... jenže se zaštiťovali láskyplnou Ježíšovou verzí boha.

Takže?
Zřejmě je křesťanská ideologie stejně ve svém dopadu na jiné kultury barbarská, jako ta Wikingská ...
Z toho jde hrůza, kdy si uvědomíme, že každý tří a půltý Pozemšťan je vychováván v téhle ideologii.
No, je tu naděje, vlády sekularizovaných států uznaly krutá pochybení svých předchůdcú a omlouvají se potomkům ublížených. To akorát "praví křesťané" dělají neviňátka "my nic, my muzikanti". A nejde jen o dávné a asi už promlčené surovosti a nelidskosti, ale i o téměř současné skandály o sexuálním zneužívání bezbranných dětí, nebo maloletých křesťany v určitých institucích.

Co tím chci naznačit? Asi to, že křesťané mají covnout ze své, si přisouzené, vedoucí úloze na Zemi (komunisti si uzurpovali vedoucí úlohu ve státě) a praktikovat to, co v náboženské výuce probírají. Prostě se chovat jako normální lidé. Jde především o toleranci k jiným a nevyvyšování se nad jiné. Jde jak o jiná etnika, jiné spolky odlišných náboženských ideologií a také o lidi, kteří nepadají do jednoho ze dvou šuplíků s nadpisy "muži" a "ženy" (podle některých výzkumů jde o 5 až 10 % lidstva).