Rozcestník >> Náboženství >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1083888x
Příspěvků:
61550

Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Věčné otázky věčného člověka: co je pravda? - ateismus? teismus? biblický (žido-křesťanský) nebo filosofický Bůh? je náš svět a Vesmír výsledek náhody? nevyhnutelnosti? Big Bang? - nebo stvoření nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?... ateismus/teismus a jejich vztah k vědě a vice versa...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? je/není možná evoluce druhů? - je/není pro ní dostatek věděckých důkazů?...zjevil se Bůh člověku, nebo si ho sám vytvořil? je/není Bible "Boží slovo" či "Zjevení osobního Boha" pravda nebo mýtus? existuje život po pozemském životě?...historický nebo biblický Ježiš? Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký smysl? význam?...jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích? sektách? ...spása? věčný život? - věčné zavrhnutí? - je/není mravní systém?, je přirozený člověku, nebo je od Boha? ...Život v míru - proč vznikají a jsou občanské a mezinárodní konflikty? války? Co je spravedlnost? co je národ? jaké jsou atributy národa, jeho existence?... Fórum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez osobných animozit.. fórum není pro náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační příspěvky, články a videa s protináboženskou tématikou a propagandou...pozn.: o isláme debatujeme jen všeobecně (v rámci srovnání špecifit náboženství), bez videí a jakýkoli interviews, ...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru - z případného linku (i videa) uvést i jeho krátké "copy" (podstatu) , resp. + jeho krátký komentář...OT/spamy, hádky a reakce jenom smajlíky zde nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
23.12.21 10:27:47 | #41816

".... Ničema kvůli své povýšenosti nic nezkoumá, všechny jeho myšlenky jsou: „Bůh není...“

"...Všechno, co se dá o Bohu poznat, mají totiž jasně před očima, protože jim to Bůh odhalil. Vždyť jeho neviditelné vlastnosti – jeho věčná moc a božství – jsou jasně vidět už od stvoření světa, protože je lidé můžou pochopit z vytvořených věcí. Jsou tedy neomluvitelní. I když znali Boha, neoslavovali ho jako Boha ani mu neděkovali. Jejich uvažování k ničemu nevedlo a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdili sice, že jsou moudří, ale stali se z nich hlupáci..."

"...Tehdy Ježíš řekl: „Veřejně tě chválím, Otče, Pane nebe i země, protože jsi tyto věci skryl před moudrými a intelektuály a odhalil jsi je malým dětem..."

"...Pak Ježíš řekl: „Přišel jsem do světa, aby lidé byli souzeni: Aby ti, kdo nevidí, uviděli a ti, kdo vidí, oslepli.“ Slyšeli to farizeové, kteří tam byli, a řekli mu: „Nechceš snad říct, že i my jsme slepí?“ Ježíš na to reagoval: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Ale protože říkáte: ‚Vidíme‘, váš hřích zůstává.“"

"...proto k nim mluvím v podobenstvích. Dívají se totiž, ale nevidí, poslouchají, ale neslyší a smysl toho nechápou...."

"...Světlo přišlo do světa, ale lidé si spíš než světlo zamilovali tmu, protože jejich skutky byly špatné..."

Tohle opravdu zadny dalsi komentar nepotrebuje.| Předmět: RE:
23.12.21 10:30:57 | #41817 (1)
Jak Pán Bůh stvořil svět

„Veřejně tě chválím, Otče, Pane nebe i země, protože jsi tyto věci skryl před moudrými a intelektuály a odhalil jsi je malým dětem..."


 #41816 

| Předmět:
22.12.21 22:01:05 | #41812

říkám vám to pořád, vy nehledáte Boha, vy posloucháte sami sebe| Předmět: RE:
22.12.21 22:08:01 | #41813 (1)

a ty?


 #41812 

| Předmět: Vianočný čas
20.12.21 11:07:14 | #41479

Zamyslenie v predvianočnom období:

1 Jn 4,
7 Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
9 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
11 Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
12 Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13 Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14 A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm...

...tieto verše sú vrcholom Božieho zjavenia v dejinách spásy – Boh je láska! - ako taký je láska – láska, ktorá sa zjavila v neviditeľnom osobnom Bohu s absolútnou mocou,...poznanie Boha je možné len v láske, bez nej to nejde, kto nemiluje, nepoznal., - ani nemôže poznať Boha...– ak milujeme sme a žijeme v Bohu a on je živý v nás, v láske zdieľame jeho samého, teda ak milujeme vlastníme Boha do takej miery do akého stupňa milujeme,..
...Boh si nás zamiloval už pred stvorením sveta, nás miluje, a my milujeme jeho, a zostáva v nás počas celého života, a rovnako mi v ňom - v láske sme s ním nerozlučne spojení v jeho Duchu, ktorý nás uschopňuje milovať, spoznať a dosvedčovať, že Boh-láska sa vrcholne prejavila v tom, že nám poslal svojho Syna – večné Slovo, ako obeť zmierenia za naše hriechy, čím láska dosiahla svoj vrcholný cieľ - aby sme skrze Syna mali život. V tejto láska aj spoznávame, že sa máme navzájom milovať, a tak zostávame v Bohu a ‘Boh zostáva v nás...v intencii týchto slov očakávame príchod Krista-Spasiteľa, tak vyrovnajme mu chodníky...| Předmět: RE: Vianočný čas
20.12.21 11:11:07 | #41480 (1)

zase ty dějiny spásy *34572*


 #41479 

| Předmět: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 11:16:50 | #41481 (2)

jak bys nazval časový průběh v kterých člověk zraje k poznání tedy k probuzen v Bohu? tomu se říká dějiny spásy.


 #41480 

| Předmět: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 11:42:20 | #41483 (3)

ne, dějiny spásy se říká náboženské historii pádu/zatracení člověka a jeho záchrany skrze krvavé zvířecí oběti přes lidské až k oběti "božího syna", čím víc krve teče, tím více "spásy"...


1  
 #41481 

| Předmět: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 12:13:49 | #41484 (3)

"dejiny spásy" začali už pred stvorením sveta, kedy si nás B oh zamiloval - do praxe/reálií vstúpili stvorením prvého človeka...


 #41481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 12:16:37 | #41485 (4)

no jasně, Bůh si nás tak zamiloval, že nás nejdřív nechal padnout do hříchu a zatracení, aby nás pak mohl zachraňovat, tomu říkám logika...


1  
 #41484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 18:47:20 | #41578 (4)

Jasně. Zamiloval si nás, ještě před tím, než nás stvořil. *27179*


1  
 #41484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 18:48:06 | #41579 (5)

trefa! - jo, to je věc, že:-)


 #41578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 19:18:52 | #41586 (6)

Tohle budeš moci tvrdit, až nad vší pochybnost dokážeš, že ten pánbíček opravdu existuje.


 #41579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vianočný čas
22.12.21 09:42:06 | #41705 (7)

Náboženství a představa Bohů je největší vynález lidstva. Jak dlouho se tím dařilo ovládat společnost a jak dobře se představitelům, z vytváření těchto představ, dobře žilo. *2929*


1  
 #41586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 10:01:43 | #41708 (8)

A zase ta ZÁVIST *13417*


1  
 #41705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 20:20:48 | #41807 (9)

To není závist. Celý život aktivně pracuji a tvořím hodnoty. Nezávidím duchovním. Nejsou hloupí a jim samotným je jasné, jak to je. Nezávidím jim ani celibát. Je to proti přírodě. Jsem přesvědčený, že stejně ho jen málo který z nich dodrží. Stačí si přečíst, v jakých počtech, se duchovní ve Francii dopouštěli, po dobu padesáti let, pedofilie. *2929*


 #41708 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 19:27:43 | #41602 (6)

to je buď argument pro preexistenci anebo jen logický nesmysl, že?


 #41579 

| Předmět: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 12:21:59 | #41486 (3)

výraz "dejiny spásy" používa aj kresťanská teológia, je to výstižné vyjadrenie času, kedy nastalo spoznanie a spojenie Boha a človeka v láske,- v Abrahámovej viere Židov, aj vo viere v dobro u pohanov (v prirodzenom zákone, Rim 2, 14, 15), a finálne a vrcholne v radostnej zvesti evanjelia...


 #41481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 12:30:10 | #41487 (4)

předtím to spojení v lásce nebylo?


 #41486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 13:04:27 | #41488 (5)

kdy předtím?


 #41487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 13:17:48 | #41489 (6)

času, kedy nastalo spoznanie a spojenie Boha a človeka v láske,


 #41488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vianočný čas
20.12.21 13:51:12 | #41490 (7)

však píšem, Boh si zamiloval človeka už pred stvorením sveta, a poznanie Boha v jeho láske je už od Adama cez Abraháma (Abrahámova viera, vyvolenie židovského národa), cez pohanov, ktorým sa rovnako zjavoval (i keď to vyhodnotili inak), a ktorých rovnako miloval, čo sa prejavilo vštepením prirodzeného zákona dobra do ich svedomia a srdca, a spoznanie nutnosti konania dobra - ..ale finálne, kedy sa Boh zjavil ako láska vo svojom Synovi, - ako láska, ktorá sa prejavila jeho obetou za hriechy celého ľudstva celých dejín..
...Boh teda ešte pred stvorením sveta, keď ešte človek nebol stvorený, keď ho mal len v pláne (list Efezanom), si zamiloval svoje najvyššie stvorenie, ale odpoveď človeka po jeho stvorení a poslaní do sveta bola v dejinách rôzna - až Židom bolo dané poznanie, že ich Boh miluje (skrze Abrahámovu vieru si ich vyvolil), ale až v Kristovi bol zavŕšené poznanie Boha s jeho identitou láska, ako je uvedené v textoch 1 Jn 4......
...a teda.Jánove vyjadrenie/spoz­nanie o Bohu "Boh je láska" je najväčší dejinný "objav" Jána (ktorý mu Boh zjavil) - a tak i človeka, ktorý mu Boh dal poznať- a vštepil o vedomia, svedomia a srdca skrze Božieho Ducha ...


 #41489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 13:56:10 | #41491 (8)

*22267* ¨
přečtěte si občas něco novějšího, ty starověké představy už jsou zastaralé...

například:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neale_Donald_Walsch


2  
 #41490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 14:01:37 | #41492 (9)

wikipediu podsúvajte školákom...


 #41491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 14:05:25 | #41494 (10)

ježíš, to snad ne, vždyť je to odkaz na spisovatele a jeho knihy...
zase záchvat náboženského fanatismu?


 #41492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 14:16:53 | #41497 (11)

Jo, Walsch? *2457*
Tak jen studuj, studuj!
A hlavně se podle toho chovej!


 #41494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 14:31:30 | #41498 (12)

jo, Walsh, přečti si to, možná tě přejde náboženský fanatismus a roznášení drbů a soukromí o jiných po diskuzích a vzkaznících...
já to mám přečteno už delší dobu...


 #41497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 14:32:14 | #41499 (13)

ale neřídíš se podle toho *27179*


 #41498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 14:32:36 | #41500 (14)

ty taky ne...


 #41499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 14:38:55 | #41501 (15)

Já to nepropaguju, Ale ty bys za ta léta už měl mít vilu s bazénem!
Protože ji nemáš tak jsou dvě možnosti:

1. neřídíš se podle toho
nebo
2. je to humbuk.


 #41500 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 14:42:09 | #41502 (16)

já to taky nepropaguju, jen doporučuju visitorovi jako alternativu, aby z té Bible a církevních dogmat tak neblbnul...
jinak myslím, že tvoje dojmy o zbohatnutí nejsou nosnou myšlenkou jeho knih, to si pleteš s náboženstvím prosperity, které propagují blázniví televizní kazatelé v USA...

svoje dvě možnosti si strč za klobouk...


 #41501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 15:49:02 | #41505 (17)

to nie sú cirkevné dogmy, to je zjavenie NZ-a...


 #41502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 15:58:40 | #41507 (18)

říkám, studujte občas i něco jiného než Bibli a vaše dogmata, aspoň pro rozhled...


 #41505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 16:21:29 | #41521 (19)

tých lživých informácií o Bohu sú vo virtuálnom prostredí tisíce, nemyslite si, že nemám prehľad, čítal som- a počul už všeličo (nie som najmladší) ...ak chceme poznať pravdu o Bohu, jeho identite, máte to jasne v Jánovom evanjeliu a v jeho listoch - mal info z prvej ruky, - tárajji, na internete, popierajúci Jána, to majú z vlastného rukáva, a tak sú nástrojom zlého ducha...


 #41507 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 19:26:57 | #41601 (20)

Pravda o Bohu je prostá. Jedná se o výmysl, starověkých neználků.


1  
 #41521 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 11:01:57 | #41656 (21)

ak chcete mať pravdu, musíte vysvetliť tisíce záhadných vecí a javov v tomto svete a Vesmíru, a hlavne tú najväčšiu záhadu - vznik a objavenie sa rozumového človeka, jeho schopnosť pretvárať svet, podriadiť si prírod skrze kognitívne schopnosti - vedomie , myslenie, uvedomenie si samého seba, svedomie, mravnú zodpovednosť (mravný zákon) za seba, iných, za tento svet, a jeho schopnosť práve milovať Boha, seba samého, a blížneho ako seba samého...kde sa to všetko vzalo? - ako to vykladá kolenikovské myslenie? prečo sa vôbec v tomto svete záhadne objavil Kolenik? je v toim nejaký zmysel? viete to vysvetliť? ...nie je problém tárať proti Bohu, a nič neponúkať ako vysvetlenie, ale problém je rozumne a rozumovo v zákonoch logiky tieto veci vysvetľovať...


1  
 #41601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 10:05:35 | #41711 (22)

Vidím, že se musím zase opakovat. Kosmické záření, rekombinuje v mezihvězdném prostoru organické sloučeniny, až do velikosti etanolu.Dle výpočtů Dr. Sagana, přinesly komety, asteroidy a meteority na Zemi asi 70,000.000 tun těchto organických sloučenin. Naprostá většina těchto sloučenin se dostala do vody, protože více než 70% povrchu Země tvoří voda. Svdčí pro to i fakt, že život na zemi, vznikl ve vodě. V dalších rekombinacích pokračovalo UV záření Slunce. Proudění vody zajišťovalo, že nově rekombinoané celky, se ponořily hlouběji a unikly tak destrukci. Takovýchto scénářů, může být hned několik. A na konec: Všichni Bohové jsou produktem lidské neznalosti příčin dějů v přírodě. A sebelépe vymyšlený pánbíček, nemůže udělat vůbec nic.


 #41656 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 10:13:59 | #41713 (23)

Přeji Ti hezké a pohodové vánoce! Doufám že nebudeš sám... jestli ano, tak přijeď sem! Je nás tady sice plno ale jeden děda se sem ještě vejde!


 #41711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.12.21 09:12:22 | #41870 (24)

A budete se taky společně modlit?


 #41713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 07:44:47 | #41648 (17)

Aha, takže jsi to nečetl.


 #41502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 07:48:01 | #41650 (18)

četl...


 #41648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 14:05:08 | #41493 (9)

naopak, tie NZ-nné zprávy (od Jána) o Bohu, kto on v skutočnosti je, sú moderné, výpovedné o jeho podstate, nie predstava Boha s kladivom nad hlavou alebo v gnostických bludoch...


 #41491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 14:11:38 | #41496 (10)

moderní nejsou ani náhodou, to by musel miláček žít ve 30. letech 20. století, ale on žil ve starověku, tak jsou starověké...
gnosticismus určitě nehlásá Boha s kladivem nad hlavou, nepleťte si kozu s vozem, a neobviňujte jiné z představ o hrozivém mstivém a žárlivém Bohu, jaké máte v Bibli...
gnosticismu pokládal biblického boha za demiurga, archonta, Saklase, Samaela, Jaldabaotha, tedy nižšího boha, který si myslí, že je jediný, jenže netuší, že vysoko nad ním je Nejvyšší...


 #41493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 16:01:40 | #41509 (11)

Ján zjavil to, čo počul od Krista, čo pochopil ako najväčšie tajomstvo, a ktoré nám zdelil - identitu Boha, ktorý je je láska, čo je najradostnejšia správa dejín, hovorí o Bohu takom, aký je, čo je svojou identitou ako taký, je to radostná zvesť, bez nej by sme mali iné zmanipulované/lživé nami vykonštruované predstavy o Bohu, a takéto predstavy o Bohu majú jeho ignoranti/agnos­tici, posmeškári, nenávistníci ateisti/antiteisti, i gnostici....toto zjavenie ďalej hovorí aj o tom, že ak je Boh láska, je aj milosrdenstvo, lebo láska v sebe zahrňuje milosrdenstvo - a milosrdenstvo vzhľadom na svoju hriešnosť potrebujeme všetci bez výnimky...preto, ako hovorí často p. František, Boh vo svojom milosrdenstvo odpúšťa všetko a vždy, takže sa nemusíme báť - pochopiteľne, nesmieme ho zneužívať - aj takto mnohí k Bohu pristupujú - hoc veria v Boha, zneužívajú jeho milosrdenstvo - ide o to, aká je to viera!?...


1  
 #41496 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 16:06:36 | #41511 (12)

nelžete, gnostici ani ateisti se Biblí neřídí a neberou ji jako slovo boží, to vy! gnostický Bůh nikdy nikoho vraždit neposílal ani sám nevraždil


1  
 #41509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 09:27:23 | #41699 (13)

nezačínajte vetu "nelžite", viete, že je to primitívne a trápne, hovorí to o nedostatku vedomostí a argumentov toho, kto o tom nič nevie, alebo len povrchne...


 #41511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 16:09:01 | #41513 (9)

Tak tohle se ti vážně ale povedlo *17574*

Kdepak Walsch, to není žádná moderna, to je ezoterická naivita a sluníčkářství duchovna "pro staré panny". Moderní náboženské představy jsou ty, co z boha a všech duchovních bytostí dělají velice technicky vyspělé mimozemšťany.


 #41491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 16:15:07 | #41515 (10)

já jsem ale nepsal, že je to moderna, to psal visitor o "Jánovi" *49*
no a jestli je to ezoterická naivita a sluníčkářství, tak ať je, pro mě o dost lepší než vraždící žárlivec z Bible...


 #41513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 16:21:50 | #41522 (11)

Psal jsi, že je to "novější", nejspíš jsi myslel nějakou novější verzi boha. *29716*
Jediný vraždící žárlivec v Bibli je Herodes.


 #41515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 16:31:22 | #41527 (12)

tak je to tedy novější představa Boha...
"Neboť já jsem bůh žárlivě milující" říká, a na jiném místě znovu, "Neboť bůh náš jest oheň spalující".


 #41522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 16:48:39 | #41531 (13)

Dětská představa boha.
Žárlivě milující je (tak jako třeba pravdivý výrok, ten taky k sobě nesnese alternativu). Jak ale vůbec může být Bůh vrahem?


 #41527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 16:55:49 | #41533 (14)

Jak může být Bůh žárlivý, když jiní neexistují? Opravdu vyžaduje naše uctívání, to proto nás stvořil?
Opravdu dětská představa Boha, to se ti povedlo...


 #41531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 17:41:27 | #41559 (15)

Neexistují reálně, ale existují jejich kulty. Je to podobné jako se tázat, proč bychom si měli dávat pozor na dezinformace, když přece ty referují o něčem neexistujícím.
Ano vyžaduje, tak jako vyžaduje, abychom uctívali pravdu, protože to je naše přirozená "poloha". Být v jednotě se sebou a se světem (realitou). To uctívání neslouží jemu, nýbrž nám.


 #41533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 19:18:02 | #41585 (16)

existují zrovna tak reálně, jako ten židovský, i ta Bible to dosvědčuje...

Dt 32:8-9
Když Elyon přiděloval národům jejich dědictví,
když rozsazoval Adamovo potomstvo,
stanovil hranice lidu podle počtu synů Izraele (synů božích).


 #41559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 20:12:25 | #41622 (17)

Bible dosvědčuje existenci pouze jediného Boha. Proto se taky proti kultům jiných bohů, kteří pro ní nejsou reálně neexistující, ostře vymezuje:

Dt 4,35: Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný.
Dt 4,39: Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není.
Iz 45,5-6: Já jsem Hospodin a žádný jiný není, kromě mě není žádný Bůh. I když mě neznáš, já tě vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že kromě mě není ani jediný; já jsem Hospodin a žádný jiný není!
1Kor 8,4: Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh.
1Kor 8,5-6: Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.
Iz 41,21-24: Předneste svou při, praví Hospodin. Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se má přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé, ať si je k srdci vezmeme a poznáme, jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, ať poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, ať je to dobré nebo zlé, ať užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň – kdo si vás volí, je odporný!
Iz 41,28-29: Dívám se a není ani jediný, žádný z těch bohů neumí poradit; kdybych se zeptal, kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky jsou ještě míň – vzduch a nicota jsou jejich odlitky!


 #41585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 20:31:10 | #41627 (18)

Bible není konzistentní, je tam celý vývoj představ, úlohu Elyona převzal Jahve a Elyon se vytratil...
úplně obvyklý postup jako v ostatních náboženstvích...
https://vhled.cz/Archiv/CasopisVhledcislo1/Moudrost_starych_textu/BBVB1.html


 #41622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 21:55:42 | #41635 (19)

V Bibli klidně můžou být obsaženy relikty dřívější polyteistické židovské víry a Jahve klidně v sobě může všechny ty bohy integrovat, nicméně to nijak neodporuje faktu (naopak ho potvrzuje), že Bible připouští existenci pouze jednoho boha.


 #41627 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 21:56:34 | #41636 (20)

zajímavý protimluv...


 #41635 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 22:07:54 | #41637 (20)

jo souhlas


 #41635 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 22:12:59 | #41638 (21)

pak to ale potvrzuje, že Bible zachycuje spíš vývoj představ o Bohu, než nějaké věrohodné "Boží Slovo"...


 #41637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 22:20:45 | #41639 (22)

Tam není patrný nějaký vývoj, tam od počátku a všude vládne monoteistická víra v jednoho boha.


 #41638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 22:24:43 | #41640 (23)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 22:28:46 | #41641 (24)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 22:38:47 | #41642 (25)

Zatímco se vyprávění Exodu jeví povětšinou jako mýtické, dále dokládá polyteistické smýšlení autorů tohoto příběhu. Poté, co jsou Izraelci vyvedeni z Egypta, můžeme nalézt i v českém překladu Exodu, že zpívají: “Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine?” (Exodus 15, 11) a “Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové;” (Exodus 18, 11).
Zdroj: https://balaban.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=456286


 #41641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.21 22:48:04 | #41643 (26)

Z této monoteistické kultury pocházejí tzv. kněžské zdroje označované jako P a dějiny Izraelitů byly opět přepsány. Exodus byl přepsán tak, aby El Šaddaí, kterého uctíval Abrahám, a Jahve, kterého uctíval Mojžíš, byli jedním a tím samým bohem. Jakékoliv reference k El Elyonovi jsou vysvětleny jako jiné jméno pro Jahveho. Vzniká nová kniha Leviticus (tzv. 4 Mojžíšova). Babylonský příběh o stvoření světa se stal první kapitolou Genesis a byl pozměněn tak, aby byl monoteistický. Druhý Izajáš mění babylonský mýtus o Mardukově vítězství nad drakem Tiamatem a připisuje ho Jahvemu. Tóra je přeuspořádána tak, aby vypadala, že byla monoteistická vždycky. V roce 600 př. n. l. se tak zrodil bůh zapadního monoteismu, bůh judaismu, křesťanství a islámu.

Tímto vám všem doporučuji vynikající knihu od Karen Armstrongové, The History of God, česky vyšla pod názvem Dějiny Boha.

Zdroj: https://balaban.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=456286


 #41642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 01:48:46 | #41647 (27)

Dávám spíš přednost názoru odborníků.


 #41643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 01:42:02 | #41645 (24)

Tohle je jedna z hypotéz, stojící na určitých předpokladech.

Bible max. ty staré představy reinterpretuje do teologie jednoho boha. Teologie se Biblí vine jedna.


 #41640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 07:46:17 | #41649 (25)

ale prd, to je religionistika, na teologii sere *575*


 #41645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 11:07:56 | #41657 (26)

Religionistika jsou proudy různých názorů.
Pes možná, ale religionistika (ani křesťan) ne.


 #41649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 11:41:47 | #41659 (27)

religionistika je věda a má své většinové názory, teologií, která je pavěda, se řídit nemusí, není jí nijak vázaná ani podřízená, religionistika teologické představy reflektuje...
křesťan nemůže, religionista může...
faktem zůstává, že sama Bible nám dosvědčuje polyteismus nejstarších izraelitů, posléze henoteismus, monolatrii a nakonec monoteismus...


 #41657 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 11:49:59 | #41660 (28)

religionistom môže byť aj aktívny ateista, dokonca antiteista...re­ligionistika je umelá paveda...- o ničom...


 #41659 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 12:11:14 | #41661 (29)

může být kdokoliv, ale není to pavěda, je to věda, pavěda je teologie, religionistika pracuje s fakty, reflektuje poznatky historiků, archeologů, antropologů atd., teologie "pracuje" jen s neověřitelnými tvrzeními a předpoklady...

https://religionistika.ff.cuni.cz/co-je-religionistika/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Religionistika


 #41660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 12:33:04 | #41662 (30)

ako môže ateista, resp. agnostik, či príslušník pohanských kultov/nábožen­stiev/filozofíi byť religionistom? - teda ako môže v pravde študovať, posudzovať a vyhodnocovať vznik, vývoj, vzťahy medzi náboženstvami, keď nemá Božieho Ducha, a tak nepozná/nerozumie Biblii, Koránu, či podstate východných náboženstiev/fi­lozofií?...ako vie napr. rozlíšiť vieru v Boha vs mýtus?- nepokladá ateista vieru v Boha za mýtus?


 #41661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 12:43:24 | #41663 (31)

Božími duchy ani fanatickým zaujetím pro nějakou víru se religionista neřídí, naopak, je nezávislý a náboženství studuje a zkoumá s nadhledem jako vědec, nikoliv s cílem podpořit vlastní náboženství jako teolog...
to jako vědec nechápete?


 #41662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 13:03:31 | #41664 (32)

vedcom môžem byť len vtedy, keď problému rozumiem do piky - do podstaty, keď dokážem rozlišovať podstatu vecí a javov, vnútornú podstatu náboženstiev /či ide o zjavenie Boha, vymyslených bohov, mýty, povesti, legendy, pohádky,...).­..religionista-ateista vieroučným a filozofickým doktrínam o Bohu/bohoch nemôže rozumieť, a tak ani v pravde ich vyhodnotiť...preto je religionistika u mňa paveda, nie je nezávislá na duchovnom profile osoby (nezávislosť je potrebná pre každý výskum), každý sa totiž môže na tieto problémy dívať z iného uhla svojej teistickej/ná­boženskej/ate­istickej/agnos­tickej/filozo­fickej príslušnosti...


 #41663 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 13:10:59 | #41665 (33)

Religionistika (z latinského slova religio) je věda, která se zabývá studiem náboženství. Jejím předmětem není rozhodování o pravdivosti jednotlivých náboženství, nýbrž popis a klasifikace jednotlivých náboženských skutečností i celých náboženských systémů. Zkoumá však i samu sebe, své meze a metodologické možnosti.

Religionistika není teologie

Religionistika bývá někdy omylem zaměňována s teologií. Tyto dva obory však nemají mnoho společného. Zatímco teologie se věnuje studiu určité jedné náboženské tradice (nejčastěji křesťanské) zevnitř, z pozice jejího věřícího příslušníka, religionistika studuje všechna náboženství současnosti i minulosti z vnější perspektivy a snaží se jim porozumět za pomoci řady humanitních a sociálních disciplín jakožto významnému fenoménu lidské kultury, aniž by některému z těchto náboženství dávala přednost nebo zaujímala jeho pozici.

Religionistika jako svébytný způsob rozumění lidské duši

Religionistika umožňuje porozumění hlubinným vzorcům lidského chování. Náboženství pojmenovává síly, které vládnou světu i člověku; ve svých mýtech a symbolických obrazech zachycuje zhuštěným způsobem staletou lidskou zkušenost. Díky tomu religionistika nabízí způsob porozumění lidské psychiky, který postihuje jiné aspekty, než na jaké se zaměřuje dnešní psychologie.

z odkazů níže...


1  
 #41664 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 18:31:44 | #41667 (34)

Ten poslední odstavec, to je jak opsané z Junga *29716*


 #41665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 18:53:55 | #41668 (31)

Objektivně může zkoumat vztahy mezi náboženstvími, jejich vznik a vývoj pouze ateista. Jedině on není nijak zaujatý, žádné z nich subjektivně a emočně neupřednostňuje. Všechna náboženství jsou pro něj mýtem.


 #41662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 18:59:09 | #41669 (32)

no vida, vy ste to zaklincovali - takže ateistický religionista vôbec nerozumie problému náboženstiev, správa sa mechanicky, paušálne pre neho sú všetky náboženstvá mýtus (+ prípadne legendy a pohádky)! - uf!:-)...


 #41668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 19:10:38 | #41670 (33)

Šlo mi o tu objektivitu, tedy nestrannost. Pokud zkoumá vývoj a vztahy různých náboženství ten, kdo jednomu z nich věří, pak není nestranný a objektivní. To je jakoby utkání Sparty a Slávie pískal skalní sparťan... *5671*


 #41669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 19:24:47 | #41672 (34)

no, problém je v tom, že problému náboženstiev nemôže ako ateista rozumieť...má len ateistického ducha, a v tomto duchu vyhodnocuje veci a javy (teda ni netuší, o čom je kresťanstvo, ani judaizmus, ani islam, ani pohanské náboženstvá, proste ateistický duch mu nedovolí rozlišovať, o čom sú /ich podstata) tieto náboženstvá, kulty resp. filozofie, lebo netuší, čo principiálne znamená "náboženský duch" a konsekvencie spojené s ním pre určitú národnú/etnickú kultúru, umenie, vzdelávanie tradície, a pod.....on má proste ateistického ducha, a skrze neho aj všetko vyhodnocuje ako, ako sám píšete mýty, legendy, pohádky...ak už religionista, tak to musí byť vzdelaný humanitný vedec, obyčajne kresťanský teológ s veľkými znalosťami národných kultúr a etník, včetne ich náboženstiev...ale nikdy ateista...


 #41670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 19:26:13 | #41674 (35)

problém z toho děláte vy, potřebujete ho tam vidět...


 #41672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 19:40:06 | #41675 (36)

..to nie je argument...


 #41674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 21:27:21 | #41682 (37)

to je nepříjemná pravda...


 #41675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 20:20:59 | #41678 (35)

Pouze nezaujatý racionální pohled mu umožňuje poznat, že PODSTATA VŠECH NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMŮ JE STEJNÁ. A dále sledovat, jak se tyto systémy projevují a jaký mají dopad na všechny oblasti života.


1  
 #41672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 21:13:52 | #41680 (36)

Je jen nutno podotknout, že nezaujatý racionální pohled není zaručen ani u ateisty, o antiteistovi nemluvě.


 #41678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 21:26:21 | #41681 (37)

Zaručený nezaujatý pohled jistě není u nikoho, každý jsme nějaký. Ale pokud nepatřím k žádnému fanklubu, mám předpoklad pro větší nadhled a neovlivněné hodnocení.


 #41680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 21:43:09 | #41685 (38)

Ano, ani fanklubu, ani hateklubu


 #41681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 00:36:54 | #41691 (35)

no, problém je v tom, že problému náboženstiev nemôže ako ateista rozumieť. ...

Ono to je visitore přesně naopak.
Problému nábožeství a jejich ideologií nemohou rozumět teisté, neboť jsou uvnitř problému a ten jim omezuje objektivní nadhled.
To je podobné jako s alkoholiky, kteří svou závislost na tomto jedu popírají s tvrzením, že nejsou na alkoholu závislí a mohou kdykoliv přestat ... ale nechtějí, protože se jim ta droga stala součástí jejich osobnosti.

Náboženství je drogou, nebo konkrétně "nábožeství je opium chudých".. (Ernest Hemingway). Ještě před ním dospěl k podobnému názoru Novalis (18. století) "nábožeství je opium lidstva".


1  
 #41672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 07:40:36 | #41692 (36)

Dovolím si oponovat. To je jakobys tvrdil že zraku může rozumět jen slepý protože není ovlivněn okem a interpretací zrakových nervů. Přesně takhle. Slepý dokáže velice dobře vyhodnotit zrak. Ohmatá oko, naučí se jaké vlnové délky jaká barva, nahmatá si i tvar a ví které tvary jsou jakou vlnovou délkou vybarvené a pak se může dohadovat že něco není bílé protože jsou tam napsány frekvence pro žluté a je na koni protože to zná lépe než ten co vidí ale vidí bílou a je to po něj samozřejmé.


1  
 #41691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 07:44:31 | #41693 (37)

to není adekvátní přirovnání...


 #41692 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 07:46:18 | #41694 (38)

Pro některé není, protože nerozumí co je u duchovního člověka "navíc", v čem spočívá spiritualita. Vidí jen vnější svět a napozorované věci nikoliv praktikování, meditace a vnitřní život.


1  
 #41693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 07:59:33 | #41695 (39)

to prostě není adekvátní obecně, asi to nepochopíš...


 #41694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 10:04:12 | #41710 (40)

Spíš jsi to ty, kdo nechápe.
Vezmi na vědomí jednu věc a to, že Radka není "věřící z tradice", nikdy nebyla k žádné víře vedena.


 #41695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 10:21:54 | #41716 (41)

ty už vůbec nevíš, o co jde...


1  
 #41710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 12:13:36 | #41725 (39)

Přesně tak. Tuhle stránku věci bude muset také jednou religionistika zohlednit, pokud mají být její hodnocení komplexní a kompletní.


 #41694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 12:26:24 | #41727 (40)

ona ji ale zohledňuje, zvlášť svými odvětvími jako je psychologie náboženství, filosofie náboženství, antropologie náboženství:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Religionistika#Psychologie_n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD


 #41725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 12:41:47 | #41731 (41)

Ne zcela. Hlubinná psychologie je okrajový psychologický směr. Většina psychologů a psychiatrů v ní díky své až přílišné hypotetičnosti nemá důvěru.


 #41727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 13:10:12 | #41733 (42)

psychologie náboženství není jen hlubinná psychologie, vždyť to tam píšou:

Psychologie náboženství vznikla na začátku 20. století, kdy američtí badatelé Edwin Diller Starbuck a James Henry Leuba prováděli dotazníkový průzkum o konverzích.[37] V roce 1902 vydal William James knihu Druhy náboženské zkušenosti (The varieties of religious experience). George Wobbermin ji přeložil do němčiny a stal se zakladatelem psychologie náboženství v německy mluvících zemích.[38] Značný přínos měla psychoanalýza a hlubinná psychologie a jejich představitelé Sigmund Freud a Carl Gustav Jung. Freud vnímal náboženství jako iluzi, kterou si člověk vytváří sám, aby se cítil v bezpečí.[39] Naproti tomu měl Jung k náboženství afirmativní (pozitivní) poměr,[40] a spatřoval v něm studnici archetypů, ze které může lékař čerpat užitečné paralely.[41] Z psychologie náboženství metodologicky vycházeli badatelé jako Rudolf Otto, Gerardus van der Leeuw či Friedrich Heiler.[42]


 #41731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 13:51:14 | #41734 (43)

Z valné části ale je. Jung třeba hodně odkazuje na toho Jamese, hodně si ho cenil.


 #41733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 13:59:19 | #41735 (44)

tak je, no...


 #41734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.12.21 09:28:48 | #41871 (39)

To "navíc", u nich spočívá v tom, že těm přesvatým nesmyslům uvěřili.


 #41694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 11:15:07 | #41719 (37)

To je bohapustá demagogie. Slepému je jakékoliv poznání zraku odepřeno, nemá šanci ho posoudit a srovnávat. Naopak, jak sama víš, z ateisty se může stát věřící a naopak. Teprve potom ovšem může srovnávat a hodnotit.Ty srovnáváš skutečnosti, z nichž jedné je už předem každé poznání znemožněno.
Dále - při hodnocení různých náboženství jde čistě o racionální přístup. Že zrovna u některého z nich mají lidé nějaké subjektivní vjemy nebo různě silné představy, to je jiná záležitost. Jiní zase intenzívněji vnímají zcela jinou věrouku. Tohle prožívání my ateisté opravdu nemáme. Pouze tu pobaveně, jindy zase zděšeně pozorujeme jeho důsledky.


1  
 #41692 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 12:27:44 | #41728 (38)

U všech náboženství mají lidé nějaké subjektivní vjemy, nějakou vnitřní zkušenost. Na ní je náboženství dokonce postaveno, jí podepřeno a z ní vzešlo.


 #41719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 14:17:54 | #41737 (39)

To ano, ale ta subjektivní zkušenost může být různá i v rámci jedné víry. To ale ateisté nehodnotí, je to vyloženě individuální záležitost. Co můžeme srovnávat, jsou vnější projevy určitých náboženství, jejich vzájemné soužití, historii, poměr ke vzdělání, tradice a zvyky, chování členů jednotlivých církví a sekt atd.


 #41728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 14:22:21 | #41738 (40)

Projevy známe většinou jen z existujícího zákonodárství... jinak je to i o tradici. náboženství stejného jména se projevuje na různých místech různě, protože životní podmínky a původní tradice jsou různé. Tedy hloubková spiritualita (duch) se v daném náboženství jen uchytí a projeví. Ale netroufla bych si říct že dané náboženství nějak zásadně ovlivní dané místo. To by chtělo opravdu nějaké systematické pozorování co má silnější vliv... zda místo - charakter životního stylu nebo náboženství.


 #41737 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 17:48:36 | #41787 (40)

Může se stát, že je různá, ale každé náboženství je koncipováno tak, aby své přívržence vedlo a dovedlo právě k té zkušenosti, která je jeho základem a kořenem. To je důvod jejich podoby, obřadností a rigorozity v požadavcích na vykonávání kultu. Tohle bude muset religionistika dříve nebo později objevit a zohlednit.


 #41737 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 18:27:27 | #41791 (41)

a k tomu by se měli i ateisté svými metodami dopracovat. Něco jako hlubinná psychologie. Taky má své metody, i rituály jak se dopracovat co nejhlouběji a najít tam třeba příčiny problémů či různé blokace.


 #41787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 18:52:43 | #41802 (42)

jj, akorát to vyžaduje nějaký ten čas, který může být klidně hodně dlouhý. *29716*


 #41791 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 14:16:45 | #41736 (38)

Podle mě je to velice dobrý příklad, protože slepý může o zraku zjisti úplně všecko. Nic mu není odepřeno. Každý detail o vlnových délkách, tvarech, fyzikálním chování. Prostě může vyzkoumat do posledního detailu a všecko kvantifikovat. Tedy ví úplně všecko o zraku. A pak najednou uvidí. Co se změnilo? Vlastně vůbec nic se nezměnilo, jenom to co znal do té doby zcela přesně a objektivně dostalo najendou subjektivní kvalitu, nic nebylo jinak... všecko je pořád stejné. Jen pro něj získalo naučené smysl. Pochopil k čemu všecky ty vlnové délky jsou, proč jsou etc a již nemusí něco zkoumat a učit se rozměry etc... stačí se podívat a vidí. V tom je ten rozdíl. Slepec najednou vidí! To je i symbolika Bible. Byl slepec slepý od narození a Ježíš se ho dotkl a on uviděl. Přesně tak se to stalo.


1  
 #41719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 14:46:58 | #41740 (39)

Jenže ten slepý nikdy neuvidí a zázraky jsou jen v pohádkách a v Bibli. Může se snažit jak chce, nemá to význam, nezmění to. Kdežto věřící se domnívá, že něco vidí a vnímá (a ateista má být ten slepý, který to nechápe). Pak se ale múže stát, že uvěří něčemu jinému, silnějšímu a působivějšímu. A tak může přecházet od víry k víře, od sekty k sektě. Což se občas děje.
Nicméně, na začátku diskuse nešlo o to, zda ateista může porozumět pocitům věřících - to asi ne - ale o to, jestli může objektivně srovnat několik různých náboženství. To si myslím, že ano - nezaujatě a s nadhledem.


1  
 #41736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 18:11:38 | #41789 (40)

Dnešní věda už dokáže třeba hluchým od narození zprostředkovat sluchové vjemy, když jim nevím přesně jakým způsobem nahradí ty chybějící části sluchového orgánu. Někde, snad na Youtube nebo kde, jsem viděl videa takových lidí, co poprvé v životě slyšeli. Všichni z toho byli v šoku, protože zvuk pro ně je zcela nový typ vjemu a mnozí z nich byli dojatí až plakali, když poprvé uslyšeli někoho hodně blízkého, mámu třeba, jak na ně mluví.


 #41740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 14:58:33 | #41745 (37)

Také si dovolím oponovat.
Existují lidé s vypěstovanou, nebo získanou závislostí na rozličných drogách, kteří svou závislost popírají a tvrdí, že ta jejich droga je neškodná a že je obohacuje.

Takovým upírám ratko schopnost objektivně posoudit svou situaci.

Slepec není závislák na nevidomosti. Je vázán svým postižením a dal by zajisté vše za to, aby se mu zrak vrátil.


2  
 #41692 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:04:01 | #41746 (38)

vždyť to říkám, nebyl to vůbec adekvátní příklad s tím slepcem... *4624*


 #41745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:04:45 | #41747 (38)

Droga ničí člověka, pořád si musí stupňovat dávku a nějak ji dodávat do těla jinak propadá depresím.
Závislost na Bohu je jiného druhu. Je to víra že z Boha pocházíme v opět s v něj navracíme. Bůh je pořád přítomen. Určitě to závislost je, ale je bez podmínek, absolutní. Bez Boha bychom nebyli.


 #41745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:09:48 | #41749 (39)

jenže na Bohu jsme závislí všichni, jak věřící, tak nevěřící, tou drogou je myšleno náboženství...


 #41747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:12:59 | #41750 (40)

NO vidíš, stačí si tuto závislost přiznat. a otevřou se dveře dál


 #41749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:14:55 | #41753 (40)

v čem je náboženství drogou? řekněme že vyjádřím respekt a akceptaci křesťanství tím že jdu v neděli na mši svatou. Je to droga?


 #41749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:23:21 | #41757 (41)

v tom, že tě nutí mysle určitým způsobem a nedovoluje ti myslet jiným...


 #41753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:03:07 | #41768 (42)

jaký způsobem třeba? jak lze někoho donutit myslet určitým způsobem? vždycky jsem věřila že uvnitř nikdo nevidí, nitro je svobodné pokud ho nesvazujeme uměle (neblokujeme nějakými zábranami)


 #41757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:09:10 | #41771 (43)

podívej se na svědky jehovovy... *4624*

anebo Bible je slovo Boží a proto vše, co se tam píše, je svatá pravda...


 #41768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:12:44 | #41772 (44)

Tam je ot o něčem jiném. TAm se jedná o touhu po vyjímečnosti, vyvolenosti a kvůli tomu se děje to co se děje. Téměř každé slovo a každá věta je jiná a lepší než mají ostatní.


1  
 #41771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:21:31 | #41774 (45)

ptala ses, jakým způsobem někoho donutit určitým způsobem myslet, no tak třeba takto, vsugerovat mu, že v Bibli je svatá pravda a nebo že vedoucí sbor je ten "věrný a rozvážný otrok" a podobně...
pokud se to podaří vsugerovat, tak ten dotyčný už uvažuje jen v určených mantinelech...


 #41772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:29:15 | #41779 (46)

Jasně, existuje i autosugesce. člověk si může nasugerovat cokoliv. Přesto se domnívám, že nejlepší je čistá mysl a tam kde vzniká umělý konstrukt, tam tento rozeznat a vědět proč tam je a jaká je jeho úloha. Konstrukty používáme všichni a to i ti kteří tvrdí že žádné nemají.


 #41774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 17:04:12 | #41784 (44)

problém je v tom, že SJ si Písmo prispôsobili svojim náukam, zmanipulovali ho, a dokonca tým, že si vytvorili jeho vlastné verziu, a tej sa držia ako kliešť kože - a preto Božie slovo manipulujú, prekrúcajú, vysvetľujú si ho svojsky podľa svojho "prekladu" (plagiátovaním a zmanipulovaním), čo si pochopiteľne všimnú tí, ktorí Písmo poznajú z kresťanských cirkví, ktoré používajú klasické/jednotné preklady Písma - nezmanipulované - a preto nie je problém, aby všetci kresťania medzi sebou komunikovali, neintrigovali, neprovokovali sa, ale de facto jednotne chápu a vysvetľujú Božie slovo...


 #41771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 17:07:28 | #41785 (45)

sranda je, že to se děje už dávno, křesťané si upravili k obrazu svému židovské texty, židé si upravovali své i cizí starší texty atd.
ale zajisté je to všechno "Boží Slovo" *49*


 #41784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 21:48:03 | #41810 (46)

Ovšem to Boží Slovo účelově vymyšlené a sepsané náboženskými ideology.


 #41785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:59:16 | #41765 (41)

Cítš se po užití té mši lépe, hřeje Slunce teplej, je obloha modřejší, cítíš nové síly a odhodlání ?

Prý to tak cítí lidé po požití jakékoliv drogy, i kofeinu, teinu a nikotinu.


 #41753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:00:49 | #41767 (42)

Ne, je to pro mě vyjádření respektu a dodržování pravidel daného společenství. Ale pocit mám dobrý, jakože vše běží jak má.


 #41765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:19:32 | #41773 (43)

Po užití mše, nebo po užití kontaktu s bohem modlitbou máš dobrý pocit jakože vše běží jak má

No a to je přece účel - zlepšení nálady, odbourání nejistoty a strachu. Dlouhodobým užíváním se vypěstuje zívislost na této droze. To není ratko na škodu, naopak to schvaluji.

Je spousta lidí, kteří nevolí tvou cestu, ale utíkají se k jiným drogám, nebo k medikamentům. Stimulační drogy zlepšují náladu ... i výkonovýcm sportem, lezením po skalách, skákání na gumě, horská dráha v Prátru, hazardní hry, šílená rychlost za volantem ... je produkce endorfinu, také droga, snižuje pocity bolesti, hladu, odbourává strach, excituje sebevědomí.

Francouští vojáci dostávali před útokem víno, ruští vojáci vodku a němečtí vojáci pervitin ... a polní mše.


1  
 #41767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:26:57 | #41777 (44)

Ateisté mohou svým strachům nejistotám a úzkostem i podlehnout, neříkám že přímo chytnou depku ale mohou opravdu z nich být nepříjemní lidé. Né žeby takoví byli, ale jen se bojí.


1  
 #41773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:37:56 | #41782 (45)

To máš ratko pravdu, jsou i stresující životní situace ... ateisté se akorát neutíkají k bohu, ale řeší to jinak.

Pochopitelně někteří třeba i drogami. Někdy pomůže frťan slivovice, či popovídání s přáteli, popřípadě kafe se zákuskem. Procházka přírodou, se psem, s kamarádem, s kamarádkou, mazlení se s kocourem, čištění akvária, bastlení v dílněm, vrtání se v autě, dobrá kniha, muzika .....
Slepičí polévka je také dobrým lékem.

Lidé jsou prostě různí, každý si volí svou cestu..


 #41777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 18:47:01 | #41799 (46)

Ano, každý si volí svou drogu. *29716*


 #41782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:23:05 | #41776 (43)

Respekt je také stav mysli související se strachem z velké síly, z nebezpečí.


 #41767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:27:31 | #41778 (44)

To nepopírám, vím o svých nejistotách a nikdy jsem je nezastírala. Naopak.


 #41776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:13:59 | #41752 (39)

Určitě to závislost je, ale je bez podmínek, absolutní. Bez Boha bychom nebyli.

Krásné přiznání absolutní závislosti. A v té závislosti je ten pes zakopán.
Závislost je jako jáma, ze které se člověk nemůže jen tak vlastní silou vyškrábat, jako ten sedlák v jámě, který si musel skočit ze stodoly pro žebřík, aby z té jámy mohl vylézt.


 #41747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:15:58 | #41754 (39)

Bůh by nebyl bez nás. Je přítomen jen v představách věřících.


 #41747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:19:43 | #41755 (40)

neredukujte to na predstavy, Boh je v nás skrze Ducha Svätého, vieme o tom...Kristovi veríme, je dôveryhodný na rozdiel od ateistov...


 #41754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:25:37 | #41760 (41)

nevíte, jen věříte...


 #41755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:00:25 | #41766 (41)

Ano, věřit se dá v lecos.


 #41755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 15:25:02 | #41759 (40)

místo o Bohu můžeme mluvit o Jsoucnu třeba, všichni jsme závislí na tom, že jsoucno existuje...


 #41754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 16:04:08 | #41770 (40)

Umožňuje že ty představy vůbec jsou.


 #41754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 11:07:14 | #41717 (36)

ak sa nemýlim, Ernest Hemingway spáchal sebevraždu a ateistická frustrácia k tomu prispela...


 #41691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 12:09:37 | #41724 (36)

Tak ale ty výroky ukazují, že ani člověk s objektivním nadhledem nemusí problému náboženství rozumět.


 #41691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 14:48:01 | #41741 (37)

Proboha, čemu na náboženství nerozumíš?
Bohy si vymýšleli starověcí neználci, na vysvětlení dějů v přírodě. Potom samozvaní služebníci těch vymyšlených Bohů, si ze služby vymyšleným Bohům, udělali pohodlné živobytíčko ve věčné zahálce. Chce to jenom trochu myslet a nežrat kdejakou přesvatou hloupost.


1  
 #41724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.21 18:25:16 | #41790 (38)

Ano, chce to myslet a nevymýšlet si. Nikdy ničemu neporozumíš, když budeš zatvrzele trvat na svých představách.


 #41741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 19:24:49 | #41673 (32)

nejen ateista, ale i člověk nepodléhající náboženským systémům...


 #41668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 19:54:20 | #41676 (33)

Myslíš - věřící člověk, ale nepodléhající náboženským systémům - nenazývá se tento myšlenkový a filosofický směr deismus?
V tom případě souhlasím, i takový člověk může náboženství hodnotit objektivně.


 #41673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.21 21:29:23 | #41683 (34)

nevím přesně, nepotřebuju se hlásit k nějakému směru, všechny mají své mouchy...


 #41676