Rozcestník >> Náboženství >> Bez cenzury svědků Jehovových

Informace

Název: Bez cenzury svědků Jehovových
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 24.01.2021 10:31
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné zamčené
Zobrazeno: 48355x
Příspěvků:
3464

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bez cenzury svědků Jehovových - Hlavní náplní tohoto fóra je použití textů z debat u svědků Jehovových nebo z jejich oficiálních zdrojů, ale i informací z jiných pramenů, jako jsou například výpovědí bývalých svědků Jehovových, a to vše bez cenzury svědků Jehovových, a popsat je z pohledu křesťanů. Pochopitelně, že svědci Jehovovi mají v rámci pravidel vstup bez omezení.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
15.02.21 07:17:54 | #2521

tato místnost se zde uzavírá a bude převedena pod správu na ulici Húskova 2, Brno, balte si :-))))| Předmět: RE:
15.02.21 07:25:25 | #2523 (1)

Nás je tady více. Jestli máš možnost vycházek, tak by bylo lepší, kdybys ty chodil sem než abychom se všichni stěhovali za tebou.| Předmět: RE: RE:
15.02.21 07:28:37 | #2524 (2)

:D
| Předmět:
14.02.21 09:18:40 | #2469

Včera se u svědků rozvinula zajímavá debata. Všiml jsem si, že svoje představy o tom kdy, kdy a jak bude "zřízeno" Boží království čerpají svědci ze starého zákona a z knihy zjevení a nikoliv z evangelií. Nejsou schopní na podporu svých tezí uvést jediný verš z evangelií klasicky mlží a vykrucují se. Bylo by dobré to trochu rozebrat. Oni si tu samozřejmě pilně čtou, tak se možná odváží i něco napsat.| Předmět: RE:
14.02.21 11:03:47 | #2472 (1)

Ve Starém zákoně není zmíněno Boží království ani jednou. Proto je s podivem, že by svědci starozákonního Jehovy dovedli ve Starém zákoně najít něco o království Božím, když například v Nové smlouvě nedovedou najít verše potvrzující svatou Trojici Boží. Starý zákon říká, že Bůh kraluje, že je král, to ano. Ale že Bůh má království o tom tam není napsáno ani jednou.
Ono je to s výkladem evangelia u svědků Jehovových vůbec potíž. Pokud bychom přistupovali důsledně jejich systémem, pak bychom mohli tvrdit, že křest v dospělosti je už vlastně zbytečný, protože přijetí Božího království je nutné učinit například formou křtu, v dětském věku, jelikož je psáno že „kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Samozřejmě, že tento verš je myšlen tak, že Boží království nemusíme přijmou v dětském věku, nýbrž s dětskou důvěřivosti, s takovým přístupem k citu zvanému láska, jako mají malé děti.

Boží království je všude tam, kde kraluje Bůh. A protože Bůh je láska, je Boží království královstvím lásky. Proto Boží království nemá žádné prostorové hranice. A Bůh kraluje všude tam, kam ho člověk pustí. V tomto smyslu se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“ V plném rozsahu však, pro každého z nás, nastane vláda Lásky až v budoucnu.| Předmět: RE: RE:
14.02.21 11:25:09 | #2474 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2472 

| Předmět: RE:
14.02.21 11:34:55 | #2475 (1)

napsat sem se neodváží, jsou to amátéři a proti nim stojí dva profici Sioux a Selen.
Mám v PC materiály, kterými se dá dokázat, že jejích PNS je jen ideologická příručka VRO.
Samotný VRO pochází z protestantizmu a svobodných zednářů.


 #2469 

| Předmět: RE: RE:
14.02.21 11:45:24 | #2478 (2)

Nejsem nic jiného Jonatane, než laik, který se pokouší vyhrabat hřivnu, pokud to tedy hřivna byla, kterou kdysi zakopal.| Předmět: Nehorázná a nebezpečná lež, svědků…
13.02.21 08:11:28 | #2434

https://www.jw.org/cs/co-rika-bible/biblicke-verse/rimanum-10-13/
Na uvedeném oficiálním zdroji svědků Jehovových se píše tohle;
„Každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Římanům 10:13, Překlad nového světa)
„Kdokoli totiž bude vzývat jméno Páně, bude spasen.“ (Římanům 10:13, Jeruzalémská bible)

Kdo je skutečně tím Pánem, jehož jméno máme vzývat, je však srozumitelně a proto nezpochybnitelně napsáno v předchozích verších.

Římanům 10:9 -13 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘
Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť,
každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen
.

Z toho nelze odvodit nic jiného, než to, že se svědci Jehovovi snaží pomáhat "zlému", svést nás z jediné správné cesty a zabránit našemu spasení tím, že nám podstrčí na místo našeho Pána svého Jehovu.| Předmět: RE: Nehorázná a nebezpečná lež, svědků…
13.02.21 08:25:10 | #2435 (1)

Když jsem diskutoval se svědky a uvedl jsem verš Matouš 6:24, který praví, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku, svědci „zachraňovali situaci“ tím, že je to přece o majetku a že jsem to nepochopil a že to musím číst v kontextu.

Takže jsem usoudil, že pokud se jedná o majetek, podle svědků nelze sloužit Bohu i majetku. Ale pokud by se jednalo například o nenávist, tak to by asi podle svědků šlo sloužit nenávisti i Bohu zároveň. Stejně tak lze sloužit současně pravdě i lži, lásce a nenávisti, kráse a ošklivosti, řádu a chaosu a prostě všem protikladům, protože současně nelze, podle svědků Jehovových sloužit pouze Bohu a majetku. Z toho lze také cosi odvodit. A sice to, čemu všemu mohou svědci Jehovovi bez problému sloužit.| Předmět: RE: RE: Nehorázná a nebezpečná lež,…
13.02.21 09:31:22 | #2436 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2435 

| Předmět: RE: RE: Nehorázná a nebezpečná lež,…
13.02.21 09:33:00 | #2437 (2)

Povedzme si to na rovinu a porovnajme si aktovity NSSJ vs KC: (ak sa mýlim, nech ma SJ opravia)

  1. je všeobecne známe, že NSSJ je hlavne biznis spoločnosť, ktorú ovláda ich vedoucí sbor, tečie v nej mnoho USD (ako aj v iných menách), ako aj nemovitého majetku, - vedoucí sbor kontroluje všetky hlavne majetkové a finančné aktivity, a je rovnako známe, že tento majetok a financie je len pre potreby SJ, a de facto nikoho iného - ak vniknú vo svete nejaké katastrofy (povodne, tornáda, hurikány, záplavy, zemetrasenia, pandémia koroavírusom, a i) , NSSJ si prísne všíma de facto len svojich členov (mnohokrát to i tu potvrdili správcovia fora SJ), a čítame na ich stránkach, a nie je jediná zpráva, že by pomáhali tak ako svojim, aj iným kresťanom alebo neveriacim - prísne sledujú v rôznych častiach sveta len svojich SJ, a ich pomoc ide prakticky len im, ako to často zdôrazňujú...kres­ťanská viera sa zdá byť len na okraji tejto náboženskej spoločnosti (javí sa spíš ako sekundárna aktivita finančných a majetkových aktivít) - vidieť to aj z toho, že viera SJ je prísne kontrolovaná z ich centra VRO, a každý, kto sa jej spreneverí, je prísne osobne sankcionovaný...
  2. iste, KC má svoj nemovitý majetok, peniaze i banku, financie získava skrze obrovské kultúrne (sakrálne a iné) pamiatky a i dobrovoľné zbierky, ako i nemovitý majetok jej odkázaný, - ale všetky tieto prostriedky idú pre odvrátenie biedy, chudoby, pre rozmach kultúry, umenia a vzdelanosti všetkých národov, na všetkých úrovniach do celého sveta, - KC kňazi i iaickí misionári pracujú v celom svete, a ich služby lásky a obetavosti sú pre všetkých - bez rozdielu viery, náboženstva, národa, jazyka, etnika, rasy....

 #2435 

| Předmět: RE: RE: RE: Nehorázná a nebezpečná lež,…
13.02.21 10:01:04 | #2438 (3)

No moc si to neidealizuj a odlož růžové brýle. Mezi kněžími je dost velká rivalita o to kdo jakou faru dostane, je mezi nimi část která jde po prestiži, hodnosti, postavení. Já věřím že je jich menšina, ale jsou.


 #2437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nehorázná a nebezpečná…
13.02.21 10:09:01 | #2440 (4)

Proto je důležitá loajalita vůči církvi (poslušnost) ze strany kněží, tato loajalita se prověřuje rznými způsoby. Třeba kolikrát pokyny, které jsou pro kněze nepříjemné, přeloží ho na úplně jiné místo, pošlou na misii když vidí že si stele "hnízdo".


 #2438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nehorázná a…
13.02.21 11:51:55 | #2445 (5)

ano, to "stlanie hnízda" Cirkev príne sleduje, aby sa z kňaza na dedine, v meste, mestskej štvrtti nestal kult osobnosti, "budovateľ", sebestředný samoľúby kňaz, ktorébo všetci "milujú" - aj to sa stáva, preto je biskupom vtedy vždy preložený do inej, menej populárnej farnosti, aby aj tú tak "vvybudoval"/zveľa­dil:-)


 #2440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nehorázná a…
13.02.21 16:46:54 | #2446 (6)

ano, jakmile se příliš zabydluje na jednom míst, dostane novou výzvu v nějakém zapadákově :-))


 #2445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nehorázná a nebezpečná…
13.02.21 10:16:32 | #2441 (4)

iste, je aj takáto rivalita, ale nie je to nič podstatné, všetko je následne biskupom vysvetlené - dnes práve kňaz, ktorý ide do "zaostalejšej" (i nábožensky) farnosti, má u Boha väčšie zásluhy ako ten, kto ide do relatívne bohatšej farnosti - i dnes sú rôzne regióny, čo sa týka vzdelania, kultúry, rozvoja, a tak sú rôzne úrovne farnosti - iste, je ľudské požadovať farnosť, kde sú menšie problémy, ako takú, kde sú obrovské problémy - krásne to vidieť na životnom príbehu jednoduchého farára sv. Jana Vianey, ktorý bol inštslovvaný bislupom do neskutočne zaostalej francúzskej farnosti Arsu, kde, keď tam prišiel, tak si musel kosákom/srbom pokosiť trávu v zarastenom kostole, vedľa ktorého boli 2 krčmy, a všetci muži v Arse boli notorickí alkoholici...keď tam prišiel, niekoľko týždňov na omšu nechodil nikto, po niekoľkých týždňoch len jedna žena...ale po rokoch svojho farského účinkovania sa tisíce chceli spovedať len u neho, a na jeho pohrebe boli státisíce ľudí z celého Francúzska...


 #2438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nehorázná a…
13.02.21 10:21:01 | #2442 (5)

Vím, znám. Asi si rozumíme, je fakt potřeba brát kněze jako lidi a hlavně se za ně modlit.


 #2441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nehorázná a…
13.02.21 10:26:13 | #2443 (5)

a dodám: keď kosil na kolenách tú trávu srbem, tak do kostola vošla jedna arská ženička, a s výsmechom a rehotom sa na neho vyrútila so slovami: pán farárko, a čo vy to tu robíte? tomuto kostolu ani dedine, už nikto nepomôže, všetci chlapi sú v krčme, nás už Boh opustil - po viacerých rokoch s ukázalo, že neopustil, naopak, požehnal práve týmto "farárkom" - dnes je to vo Francúzsku (i vo svete) jedna z najznámejších farností)...


 #2441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nehorázná a…
13.02.21 10:30:29 | #2444 (6)

já chápu co je to požehnání... může přijít s jednou osobou a rozlít se na celou vesnici, stejně takhle může přijít požehnání na rodinu i potomky. Důležité je všimnout si toho a poděkovat.


 #2443 

| Předmět: RE: Nehorázná a nebezpečná lež, svědků…
13.02.21 10:07:29 | #2439 (1)

To je dobrý a konkrétní postřeh.


 #2434 

| Předmět: RE: RE: Nehorázná a nebezpečná lež,…
14.02.21 08:55:56 | #2468 (2)

Zdá se, že svědkům Jehovovým nevadí, jsou-li obvinění ze lži. Jehova asi jako hřích neposuzuje takové lži, které mají vést k jeho propagaci a jsou proto v jeho zájmu. Ale jestli to tak opravdu je, tak se Jehova liší od Boha křesťanů velmi výrazně.| Předmět: RE: RE: RE: Nehorázná a nebezpečná lež,…
14.02.21 11:20:49 | #2473 (3)

u SJ neexistuje lož, pokud tu lož propaguje VRO, jejich stránky...v prospěch VRO je možné lhát, protože jejich lož je posvěcena Jehovou, protože jde o SJ, a pro to je možné všechno - i lhát...denně se o tom přesvedčujeme...


 #2468 

| Předmět: RE: RE: RE: Nehorázná a nebezpečná lež,…
14.02.21 11:53:57 | #2483 (3)

ad.: propagácia ukůlovaného Ježiša/Ježiš na kůlu je najväčší zločin SJ proti kresťanskej viere, je to šialené diabolstvo, ktoré vylučuje zo spásy... sú to, ako píše ap. Pavel, nepriatelia Kristovho kríža, a kto je v kresťanskej kultúre nepriateľom Kristovho kríža, nebude spasený...


 #2468 

| Předmět:
12.02.21 19:57:28 | #2433

Krudox má zablokovaný přístup. Sem mu tedy nepište, byla by to ztráta času.| Předmět: RE:
14.02.21 03:11:54 | #2447 (1)

A proc ho blokujes a delas cenzuru ? Kdo tu pak bude dal s vami diskutovat a pripadne vam i oponovat, kdyz nesouhlasi s urcitymi nazory, co zde prezentujes i ty sam ?

Nebo snad o tu diskusi bez te cenzury ve skutecnosti nestojis ?

Mel by si pak zmenit nazev teto mistnosti. Diskuse s moji cenzurou.


 #2433 

| Předmět: RE: RE:
14.02.21 06:37:36 | #2450 (2)

Zabránil jsem mu v tom aby tady mohl psát své soudy tohoto typu;

krudox - ...nabubřelé pozérství je křesťanství, víte hovno, ale tváříte se jako byste sežrali šalamouno…

Kdybych to stejné napsal tobě o tobě, myslíš si, že by to bylo téma o kterém bys chtěl na téhle úrovni diskutovat? Já tedy o diskuze podobného typu opravdu nestojím. Krudox mě přesvědčil, že sem nechodil diskutovat, ale pouze si myslel, že tady bude vynášet své rozsudky. Podobně se ale chováš i ty. Něco tady plácneš a když ti na tvé tvrzení odpovím, nereaguješ. Takže, pokud sem budeš psát se záměrem diskutovat, jsi vítán. Jestli si ale myslíš, že jsem zřídil vývěsní tabuli pro zveřejňování tvých názorů, tak počítej s tím, že to dlouho neobstojí.| Předmět: RE: RE:
14.02.21 07:53:52 | #2451 (2)

Tato diskuzní místnost vznikla, aby bylo možné diskutovat o učení svědků jehovových, kde se rozcházejí s křesťanstvým. Na jejich fórech to není možné, vládne tam tuhá cenzura. Běžně se mažou přípěvky kde se objeví slovo blábol, jehovista, sekta.
Krudox si tuto možnost diskutovat bez těchto omezení vyložil po svém a evidentně svobodu nepochopil. Teď se rozhoduje, jestli svůj nezamněnitelný způsob komunikace zmnění.


 #2447 

| Předmět: RE: RE:
14.02.21 08:01:15 | #2454 (2)

Krudox píše tak urážlivě, že i to co by blyo k diskusi se v těch urážkách ztrácí. Může přece normálně říct, že se domnívá že Kristus byl ženatý s Marii Magdalénou bez urážky této světice. A také může napsat že nevěří ve svatost matky Ježíše Krista, že to pro něj byla obyčejná žena. Myslím že to každý pochopí. Je zde spousta lidí kteří to tak berou a nemají nutkání katolíky urážet.


 #2447 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.02.21 08:37:14 | #2467 (3)

Je to přesně tak, jak to píšeš ty a také kamarád Volman. Naprosto nehodlám cenzurovat skutečnou diskuzi. Ale nechci žádné vulgarity, a hodnocení oponentů ve smyslu, "jsi hlupák". Jako hloupý může být označen názor, ale ne jeho autor. O tom názoru pak lze vést spor, ale nebudeme zde přece vést dohady o domnělé hlouposti svých oponentů. Druhý nešvar vidím v tom, že někdo na tribuně fotbalového stadiónu zařve, že sudí je vůl, ale pak se k tomu nehlásí. Najdou se jiní, kteří s jeho názorem nesouhlasí, ale on už stadión opustil. Přijde stejný výkřik zopakovat na jiné utkání a pak opět odejde. Tohle dělá právě Lorak. S takovými výkřiky mě debatovat také nebaví. Když chceš něco říct, tak to řekni, ale připrav se na povinnost, svůj názor hájit. To pak teprve lze za diskuzi pokládat.| Předmět:
12.02.21 12:27:32 | #2391

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka;
na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“
Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“
Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“
Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.
Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj.
Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak.
Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženichaa řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“

Pro mně je to důkaz, že Ježíš své matce nic neodmítne. Tak se na ni s důvěrou obracím. Nikdy mě nezklamala a vždycky u Synka lobovala v můj prospěch.| Předmět: RE:
12.02.21 12:36:28 | #2392 (1)

ta to je důkaz jako Brno a přímý návod k uctívání Marie! *4470*


 #2391 

| Předmět: RE: RE:
12.02.21 12:40:19 | #2394 (2)

Že jo! To jsem rád, že ti to docvaklo. Už jsem ani nedoufal!


 #2392 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.02.21 12:46:53 | #2401 (3)

zdrávas Matička Země! *4470*


 #2394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 13:01:21 | #2408 (4)

Názorná ukázka diskuze| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 19:28:20 | #2429 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 19:39:32 | #2432 (3)

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: RE:
12.02.21 13:09:03 | #2410 (2)

nie uctívání, ale úcta.:-)...


 #2392 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.02.21 18:05:48 | #2418 (3)

Modlit se k Marii není možné......Jen k Bohu, ke Kristu........v Písmu se nikdo nikdy k Marii nemodlil.


 #2410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 18:12:42 | #2419 (4)

modliť sa k Panne Márii, matke Krista-Boha" prímluvnou modlitbou (nie však modlitbou Bohoúctý/Bohopocty) je naopak Bohumilé, - sú to skúsenosti a prax miliónov veriacich vo všetkých apoštolských cirkvách, (i "protestantskej" anglikánskej)...ak sa vaša sekta k nej nemodlí, neblahoslaví ju ("blahoslaviť ma budú všetky pokolenia..."), tak nerešpektuje/ig­noruje Písmo, tam to máme (Lk 1) čierne na bielom...v akej ste sekte?


 #2418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 19:08:54 | #2420 (5)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 19:12:39 | #2422 (6)

Však to Ježíš předpověděl že hodně lidí zabloudí v Matouš 24/5,23,24.


 #2419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 19:09:57 | #2421 (7)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 19:14:41 | #2423 (8)

Pavel taky v Galatským 1.


 #2422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 19:18:32 | #2424 (5)

("blahoslaviť ma budú všetky pokolenia..."), je Mariino proroctví které se vyplnilo ale není to příkazání od Boha :-).


 #2419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 03:32:46 | #2449 (6)

Pre katolicku sektu su niektori ludia z tejto ich sekty viac ako len blahoslaveny, ale su priamo vyhlaseny za svatych a su uctievany ako taky mensi bohovia a maju aj svoje rozne modlarske zobrazenia, ktorym je prejavovana takato zbozna ucta. Im sa ale toto ich odporne modlarstvo zda byt v poriadku a to, ze maju uctievat bez modiel len jedineho BOHA pre nich neplati. Vytvorili si vlastny modlarsky bludarsky polyteisticky kult kde i z toho jedineho BOHA urobili trojhlave vymyslene monstrum, ktoremu este davaju aj fyzicku podobu.

http://www.obohu.cz/bible/index.php?por%5B%5D=JB&k=Jr&styl=PR&kap=10&vyberpor=porovna%C5%A5


 #2424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 07:57:09 | #2452 (7)

Není to modlárstvo, bylo vysvětleno mockrát ale můžeš si jít nerušeně popovídat s kroky. Určitě si porozumíte.


 #2449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 08:05:55 | #2456 (8)

To je od tebe milé že nám to dovoluješ :-)


 #2452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 08:07:20 | #2457 (9)

Hledáš někoho s kým můžeš sdílet víru, kritizování katolíků je dobrý začátek :-))


 #2456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 08:09:19 | #2458 (10)

Proč myslíš si že je toto dobrý začátek?


 #2457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 08:12:19 | #2460 (11)

Protože o tom může dlouho diskutovat, a shodnete se.


 #2458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 08:13:32 | #2462 (12)

Máme to příkazem vystříhat se odvrátit se od model v1.Jan 5/21 a toto evangelium máme zvěstovat, učit : Matouš 28/20.


 #2460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 08:15:34 | #2464 (12)

Ja nemám shodu s Jehovou, můj Bůh živých se jmenuje JSEM .-), Hospodin a Hospodinka, to hledám takovou shodu, odvrácení se od model a modlářství je samozřejmost, měla by být..


 #2460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 08:13:21 | #2461 (13)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 08:16:58 | #2465 (13)

Nojo, ale shodu nenajdeš ve všech bodech...vždycky najdeš něco co se liší


 #2464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 08:17:53 | #2466 (14)

Jo jo však máme aj tak vcházeti těsnou branou která vede k životu :-).


 #2465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 08:11:17 | #2459 (8)

On je pan Diviš takový light jehovista. A lorák jeho pilný žák a obdivovatel. Tady tito týpci to mají vlastně strašně jednoduché, postavili svoji víru na vymezení se proti něčemu, v tomto případě proti katolické církvi a nehledí vpravo vlevo.
Myslím, že Bůh kroutí hlavou a diví se, co všecko dokážeme...!


 #2452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 08:14:00 | #2463 (9)

možná, ale jak říkáš důležitá je ta jejich vnitřní píle a houževnatost svůj názor pořád někde umisťovat


 #2459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 19:19:20 | #2425 (5)

V mariánském kultu není :-).


 #2419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 03:20:28 | #2448 (4)

Kristus jasne rekl ke komu se mame modlit a touto jedinou osobou je pouze sam OTEC jako ten JEDINY a vecny BUH od ktereho je VSE a kteremu v pozicii prostrednika velekneze a pomazaneho mesiaskeho krale v nas prospech slouzi i sam Bozi Syn Jezis Kristus. Kristus je CESTOU k OTCI a je v tom symbolickem duchovnim chramu slouzicim VELEKNEZEM co prinasi obet v nas prospech, ale mi neuctivame a nemodlime se k velknezi prinasejicimu tuto obet i kdyz sme mu za tuto jeho sluzbu vdecni. Uctivame pouze JEDINEHO BOHA JHVH OTCE stejne jak i sam Bozi Syn Jezis Kristus.


 #2418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 07:58:49 | #2453 (5)

Nemusíš to psát velkým, tomu všichni rozumíme. Ano, Otec je jediný a věčný Bůh, Syn je jediný a věčný Bůh a stejně tak je Duch svatý jediný a věčný Bůh, tedy řeč je o jediném věčném Bohu Otci, Synu a Duchu svatém.


 #2448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 08:05:13 | #2455 (6)

No ale když Bůh je v nás všech? Efezským 4/6


 #2453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 10:50:34 | #2470 (5)

Loraku, Svědkové tvrdí, že se vrátili k prvním křesťanům, ale první křesťané v Písmu vzývali jméno Kristovo ne jméno Jehova !!

1.Kor.1.kapitola:
2církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:


 #2448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 10:52:33 | #2471 (6)

Záleží co mají na tom místě přeloženi svědci, pokud tam mají Jehova, nedomluvíš se s nimi. Budou tvrdit svoje.


 #2470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:41:07 | #2476 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:42:23 | #2477 (6)

Jméno našeho Pána Ježíše Krista je JSEM, neb mu Bůh dal jméno nad každé jméno.

No a dál se píše:
3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
4Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;
5on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.
6Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno,
7takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus.
8On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
9Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

Tedy mně z toho vychází že Bůh je vždy na prvním místě.


 #2470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:45:30 | #2479 (7)

produkujete lži, jméno nášho Pána je Ježiš Kristus...a prestaňte už trúsiť svoje smyšleniny! - čítate Písmo ako samolibá, slepá, hluchá a nemysliící - bez rozlišování...


 #2477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:50:13 | #2480 (8)

Jméno Ježíš měl od mala ale Bůh mu dal jméno nad každé jméno když:
Filipským 2
6 Kterýž jsa v způsobu Božím, nepoložil sobě toho za loupež rovný býti Bohu,
7 Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn.
8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.
9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno,
10 Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,
11 A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce.
.............­.............­.............­.............­.............­.............­....

A nechte si toho slovního napadání, to neumíte seriozně věcně diskutovat ?


 #2479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:52:18 | #2481 (9)

Boh mu dal jméno Ježiš! - tak nevymýšľajte nezmysly...


 #2480 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:54:46 | #2484 (10)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:55:50 | #2485 (10)

To mu dal otčím Josef :
Matouš 1
25Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.


 #2481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 11:57:37 | #2487 (11)

jméno Ježíš mu dal Boh, tak netárajte....


 #2485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:01:58 | #2493 (12)

Filipským 2
8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.
9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno,


 #2487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:56:58 | #2486 (10)

Bibli neznáte ani na tolik že ani nevíte kdo mu dal jméno Ježíš.


 #2481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 11:58:19 | #2488 (11)

jméno Ježiš mu dal Boh, čítajte Písmo!


 #2486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:00:03 | #2491 (12)

To právě že čtu Písmo a vím že mu Bůh dal jméno nad každé jméno až když podstoupil smrt na kříži.


 #2488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:06:18 | #2495 (13)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:08:58 | #2498 (13)

Lk 2, 21 Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.


 #2491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:10:08 | #2500 (14)

No ale když podstoupil smrt na kříži tak mu Bůh dal jméno nad každé jméno.


 #2498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 09:36:06 | #2759 (15)

...a just sa budete hádať, viete dobre, že lžete, ale budete to robiť just!


 #2500 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 09:42:45 | #2760 (16)

myslis si, ze kroky zna a rozumi slovu -- Just? -- To je prekladatelsky orisek co cestiny -- naschval? to ale neni schvalne? mozno, ze cesi pouzivaji slovo just taky nevim -- cet jsem ho pouze v slovenkych knihach - i prelozenych .


 #2759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 09:45:40 | #2761 (17)

správně by mělo být napriek :-) priečna žena robí napriek


 #2760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 09:49:00 | #2762 (17)

myslím že v češtině je to naschvál. ale také mě napadlo natruc.


 #2760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 09:55:16 | #2763 (18)

...tak, tak!:-)


 #2762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 10:59:12 | #2770 (18)

A tak je to tady o diskuzi a nebo o čem ?


 #2762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 11:06:11 | #2772 (18)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 10:57:36 | #2769 (16)

Pomluva.


 #2759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 11:05:39 | #2771 (17)

V Bibli není toto napsáno: "když podstoupil smrt na kříži tak mu Bůh dal jméno nad každé jméno"
vycucané z prstu *691*


 #2769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 11:08:35 | #2773 (18)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 11:26:52 | #2776 (18)

Tak si to najdi ve Filpským 2/8-9


 #2771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 11:13:41 | #2774 (19)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 11:39:40 | #2783 (19)

když to tam není tak se to tam nedá najít *5679*


 #2776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 11:43:16 | #2784 (20)

Tak sem sem měla asi skopírovat origiál toho z Bible ale jak když se na mne za to neustále zlobíte?


 #2783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 00:32:58 | #2516 (21)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 12:30:40 | #2789 (21)

toto tam není: "když podstoupil smrt na kříži tak" zvlášť slova "když" a "tak" tyto dvě slova sisi vycucala s prstu a v Bibli nejsou.
Tyto dvě slova mění celý význam toho textu co je v Bibli,
tak si příště nic k Biblickým veršům nepřidávej OK? *5679*


 #2784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 12:33:06 | #2790 (22)

Jo a tak už mohu kopírovat biblické verše do katolických diskuzí?


 #2789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 19:41:57 | #2819 (23)

kopíruj jeden verš a ne dalších x variant toho samého. a okomentuj to co kopíruješ o co jde.
Máš problém, že nedodržuješ téma diskuze a plácneš tam něco,
co nemá s tou diskuzí nic společného.


 #2790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 20:30:07 | #2820 (24)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 20:32:25 | #2821 (24)

Když stejně mám takovej dojem že mi nemáte co poroučet, rozkazovat ni radit co a jak mám psát, jsem svobodná člověk


 #2819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 20:35:51 | #2822 (25)

Galatským 4
31A proto, bratří, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.


 #2821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 20:40:32 | #2823 (26)

Jan 8:36
36 Jestliže vás tedy Syn osvobodí, budete skutečně svobodní.


 #2822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 20:50:43 | #2824 (27)

Jonatán o koze a Kroky o travce.


 #2823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 20:52:56 | #2825 (28)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 20:54:53 | #2826 (28)

Vám tady asi všem hrabe, tohle není normální diskuzní forum, asi jste nějací zapšklí staříci:-) co si tu hojejí svoje mindráky :-)


 #2824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 22:50:09 | #2828 (29)

když chceš být anarchistka a nedodržovat pravidla diskuze tak se nediv že ti to ostatní vyčítají.
so neřízená střela


 #2826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 23:43:25 | #2829 (30)

A ..čím nedodržuji pravidla diskuze?


 #2828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 00:33:40 | #2517 (31)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 23:53:10 | #2831 (32)

A tímto vistor77:
Vážné prohřešky:
(Za tyto prohřešky můžete být přidáni na Black List Místnosti stálým správcem případně vykopnuti administrátorem ze všech místností nebo vykopnuti z místnosti na dobu úměrnou prohřešku který uživatel spáchal)

Používání sprostých nebo vulgárních výrazů.

Mám to všechno uložené jak se tu o mně pravidelně bezostychu vyjadřuje.


 #2829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 23:50:46 | #2830 (30)

Ja jsem se dnes dočetla čím ty se selenem :
Vážné prohřešky:
(Za tyto prohřešky můžete být přidáni na Black List Místnosti stálým správcem případně vykopnuti administrátorem ze všech místností nebo vykopnuti z místnosti na dobu úměrnou prohřešku který uživatel spáchal)

Odkazování na nelegální aktivity včetně užívání drog a omamných látek.


 #2828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.21 23:58:28 | #2832 (30)

Situace je opravdu vážná a měli by jste se do budoucna nad sebou zamyslet.


 #2828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.21 00:01:14 | #2833 (31)

Zdejšího správce na to občas upozorńuji a vypadá to že si z toho vůbec nic nedělá, bohužel ne.


 #2832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.21 00:02:27 | #2835 (32)

Dokonce mi vyhrožoval že když vaše útoky nepřestanou že od sud vykopne mne, dobrý co :-).


 #2833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.21 00:01:47 | #2834 (31)

Kroky, ty jsi fakt na drogách?


 #2832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.21 00:04:23 | #2836 (32)

ja se tu s Tebou zůčastńovat na Vážných prohřešcích proti pravidlům diskuzí nehodlám


 #2834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.21 09:40:35 | #2837 (33)

kroky, to všechno co jsi vychrlila ze svého chřtánu, jsou poznatky o SJ?
stále tu píšeš o někom jiném nejvíc o sobě a visitorovi, ten ale není SJ
vzpamatuj se *4446*


 #2836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.21 10:00:28 | #2838 (34)

prosim --- muzes ji nechat na pokoji? Kroky potrebuje poradneho chlapa - zrovna tak jak rose -poradnou zenskou -- normalni clovek to chape jako vnitrni ukojeni --- coz neni bezbozne miovani ale pouze sexualni uojeni, .


 #2837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.21 13:15:25 | #2840 (35)

Drobné prohřešky:
(Z pravidla budete napomenuti dočasným správcem (DS) nebo stálým správcem (SS) v případě neuposlechnutí budete vykopnuti z místnosti )

Užívání nevhodných výrazů.
Obtěžování jiných uživatelů místnosti.
Sexuální podtext či nárážky.

https://napoveda.chatujme.cz/nevhodne-a-zakazane-chovani


 #2838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.21 13:14:30 | #2839 (34)

To si pleteš útočníci mimo tématu této diskuze jste tady vy.


 #2837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.21 13:16:05 | #2841 (34)

Drobné prohřešky:
(Z pravidla budete napomenuti dočasným správcem (DS) nebo stálým správcem (SS) v případě neuposlechnutí budete vykopnuti z místnosti )

Užívání nevhodných výrazů.
Obtěžování jiných uživatelů místnosti.
Sexuální podtext či nárážky.

https://napoveda.chatujme.cz/nevhodne-a-zakazane-chovani


 #2837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:58:38 | #2489 (10)

Přestante mne slovně napadat. měli by vám dát sem blokaci jako Krudoxovi dali když se neumíte slušně chovat, když neumíte seriozně diskutovat.


 #2481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:06:56 | #2496 (11)

nikto vás nenapadá, len poukazujem na vaše lži...


 #2489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:09:07 | #2499 (12)

visitor77 | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: | #2479
Reakce na příspěvek #2477
produkujete lži, jméno nášho Pána je Ježiš Kristus...a prestaňte už trúsiť svoje smyšleniny! - čítate Písmo ako samolibá, slepá, hluchá a nemysliící - bez rozlišování..


 #2496 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:15:23 | #2502 (13)

Porád verbujete do té své církve a kdo by do ni chtěl když se chováte takto?


 #2499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:33:05 | #2503 (14)

téma bola o tom, kto dal Ježišovi jméno - nedokážete sa ospravedlniť?...do Cirkvi nikoho neverbujem...


 #2502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 16:35:12 | #2507 (15)

Bůh dal Ježíšovi jméno nad každé jméno když podstoupil smrt na kříži, jméno Ježíš měl od mala, jméno Ježíš to není jméno nad každé jméno, to mělo i mívá víc lidí takovéto jméno jako on.


 #2503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 18:29:56 | #2511 (16)

Lk 2, 21 Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.


 #2507 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 18:33:25 | #2512 (17)

No od anděla, ale Búh mu dal jméno nad každé jméno když podstoupil smrt na kříži.


 #2511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 18:36:37 | #2513 (17)

To ke mně taky promluvil anděl jaké mám dát jméno dceři a co jako ?


 #2511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 00:07:20 | #2514 (18)

Tvoje dcera se jmenuje Satanela?


 #2513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 00:34:16 | #2518 (19)

Přeci Boženka :-), ty jeden Satanelo :-)


 #2514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 16:37:39 | #2508 (15)

Nevim za co by jsem se měla odspravedlnit, to vy by jste se mi měl opravedlnit za to všechno co si tu ke mně dovolujete.
Tady to sou veřejné diskuze a tedy vaše takovéto chování co tu porád předvádíte nemá co dělat.


 #2503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 00:11:33 | #2515 (14)

do Katolické církve vstoupilo několik miliard lidí,
kdežto do církve, kterou založila Kroky nikdo *27179*


 #2502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 00:36:18 | #2519 (15)

To se neví :-).to je tajná církev :-), to se vyjeví až před Bohem :-).


 #2515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 07:11:32 | #2520 (16)

jmenujete se BUK , boha ukousnutého slunce *691*


 #2519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 07:19:15 | #2522 (17)

Myslíš, že Bůh hodnotí lidi podle církevní příslušnosti?


 #2520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:29:18 | #2526 (18)

no, v tomto texte je spíš otázka, čo sa stalo s Ježišovou matkou po Synovej smrti...- teda prečo ju nezobrali k sebe Ježišovi "bratia" - je to nejaké divné!:-)


 #2522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:38:46 | #2529 (19)

Nejenom Jan matku ale i matka Jana neb byl asi ještě nedospělý.
Si to pozorněji přečtěte.


 #2526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:40:18 | #2531 (20)

otázka je jasná, zavádzate! - co se stal s matkou po Ježišovej smrti...treba sa naučiť číst....


 #2529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:41:46 | #2533 (21)

Mně to někdy přijde že diskutuji s analfabetem když diskutuji s váma, tedy pardon se omlouvám jestli Vás to urazilo.


 #2531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:52:51 | #2482 (8)

Asi to pošlu admínovi to takto to dál nejde aby jste se o mně porád takto nějako vyjadřoval, už je toho fakt dost.


 #2479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 11:59:08 | #2490 (9)

pošlite, predpokladám, že vás tu správca zablokuje...


 #2482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 12:00:31 | #2492 (10)

ja se tu chovám slušně na rozdíl od Vás.


 #2490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:07:27 | #2497 (11)

aj v slušnosti dá lhát...


 #2492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:12:05 | #2501 (12)

..nelžu, to vy tu lžete o mně když mne slovně napadáte, to se v seriozních diskuzích nedělá..


 #2497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 12:33:57 | #2504 (13)

lhali ste o tom, kdo dal Ježišovi jméno....


 #2501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 16:32:30 | #2506 (14)

nelhala ale uvedla jsem to v pravdu, tak jak je o tom v Bibli


 #2504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.21 16:39:32 | #2509 (14)

Křivě me tu obvinujete ze lži, to se taky nesmí, je to i v Desateru: Nepodáš křivé svědectví.


 #2504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:34:22 | #2527 (15)

no, obvinění toho, kdo lže, není kŕivé svědectví, napŕ. to, kdo dal Ježíšovi jméno...tak, kdo mu ho dal?:-)


 #2509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:37:12 | #2528 (16)

Už sem Vám to vysvětlovala několikrát to to mám sem hodit do kopírky aby jste si to přečetl znovu ?


 #2527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:41:29 | #2532 (17)

takže odpovedzte priamo: kdo dal Ježíšovi jmíéno? - to neumíte?


 #2528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:42:33 | #2534 (18)

Už sem to psala několikrát v této diskuzi hodím to do kopírky co sem o tom psala jo ?


 #2532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:47:19 | #2535 (19)

napíšte to ešte raz, tam sa ukáže, ako lžete...proč se bojíte?


 #2534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:53:42 | #2540 (20)

Moje odpovědi v této diskuzi:
Reakce na příspěvek #2534
Reakce na příspěvek #2479
Jméno Ježíš měl od mala ale Bůh mu dal jméno nad každé jméno když..

Reakce na příspěvek #2481
To mu dal otčím Josef :
Matouš 1
25Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

Reakce na příspěvek #2488
To právě že čtu Písmo a vím že mu Bůh dal jméno nad každé jméno až když podstoupil smrt na kříži.

Reakce na příspěvek #2487
Filipským 2
8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.
9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno,

Reakce na příspěvek #2498
No ale když podstoupil smrt na kříži tak mu Bůh dal jméno nad každé jméno.

Reakce na příspěvek #2503
Bůh dal Ježíšovi jméno nad každé jméno když podstoupil smrt na kříži, jméno Ježíš měl od mala, jméno Ježíš to není jméno nad každé jméno, to mělo i mívá víc lidí takovéto jméno jako on.

Reakce na příspěvek #2511
No od anděla, ale Búh mu dal jméno nad každé jméno když podstoupil smrt na kříži.


 #2535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:59:59 | #2541 (21)

takže Ježišovi dal jméno Boh, vy ste tvrdila iné:-)


 #2540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:02:48 | #2542 (22)

Dala sem sem všechny svoje odpovědi které byli k věci, to je vám málo?
Musíte si vymýšlet něco co jsem vůbec ani nenapsala?
Mám to znova zkopírovat?


 #2541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:06:47 | #2544 (23)

v 1. príspevku vo vlákne ste napísala:
kroky
To mu dal otčím Josef :
Matouš 1
25Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

  • takže ste lhala...

tázka bola: kdo dal Ježišovi jméno:


 #2542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:08:37 | #2546 (24)

Máte to tam černé na bílém:
To mu dal otčím Josef :
Matouš 1
25Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

Vy to z toho nechápete kdo mu dal jméno Ježíš?


 #2544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:10:34 | #2548 (24)

"takže ste lhala..."

V čem sem lhala?


 #2544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:24:27 | #2549 (25)

že prvý dal Ježišovi jméno Josef...


 #2548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:28:19 | #2551 (26)

Josef mu dal jméno Ježíš, kdo jinej ?
Jaké ho už k tomu vedli okolnosti, to je věc druhá..


 #2549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:03:14 | #2543 (22)

Reakce na příspěvek #2481
To mu dal otčím Josef :
Matouš 1
25Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.


 #2541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:25:19 | #2550 (23)

jmíéno mu dal anjel, teda Boh (anjel je Boží posol)...


 #2543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:30:00 | #2552 (24)

Andělé nedávají jména, jenom ponůkají k tomu jaké mají dát jméno rodiče dítěti.


 #2550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:31:58 | #2553 (24)

Anděl není Bůh, měla sem dojem že si to pletete co je anděl a co Bůh.


 #2550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:37:57 | #2554 (25)

andél je Boží posol, prináša človeku zprávy od Boha, preto je v Biblii aj anděl označovaný ako Boh/Boh mluví, Boh koná (skrze anjela)......takže bol to Boh (skrze anjela), nie Josef...


 #2553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:41:48 | #2555 (26)

Josef dal tomu chlapci jméno, tak to chodí, že rodiče dávají jména dětem a mohou být od anděla doporučena to ano.


 #2554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:46:29 | #2556 (27)

jeho jméno nebolo doporučené, jeho jméno bolo dané Bohom! - teda, aby sme to uzavreli: Ježišovi dal jméno Boh skrze anjela, ktorý to oznámil Josefovi (pochopiteľne, to bol Josef, ktorý ho dal aj zapísať- ale pôvodca a autor jména Boh Boh, že...


 #2555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:48:46 | #2557 (28)

Bůh mu dává jméno až ve Filpským 2
8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.
9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno,


 #2556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 09:50:46 | #2558 (28)

Jméno Ježíš mu dal Josef který uposlechnul v tom anděla.
To sou taky lidi co andělské hlasy sice slyší ale neuposlechnou je.
A Josef takovej nebyl.


 #2556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:50:03 | #2537 (19)

Reakce na příspěvek #2479
Jméno Ježíš měl od mala ale Bůh mu dal jméno nad každé jméno když..

Reakce na příspěvek #2481
To mu dal otčím Josef :
Matouš 1
25Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

Reakce na příspěvek #2488
To právě že čtu Písmo a vím že mu Bůh dal jméno nad každé jméno až když podstoupil smrt na kříži.

Reakce na příspěvek #2487
Filipským 2
8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.
9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno,

Reakce na příspěvek #2498
No ale když podstoupil smrt na kříži tak mu Bůh dal jméno nad každé jméno.

Reakce na příspěvek #2503
Bůh dal Ježíšovi jméno nad každé jméno když podstoupil smrt na kříži, jméno Ježíš měl od mala, jméno Ježíš to není jméno nad každé jméno, to mělo i mívá víc lidí takovéto jméno jako on.

Reakce na příspěvek #2511
No od anděla, ale Búh mu dal jméno nad každé jméno když podstoupil smrt na kříži.


 #2534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:39:45 | #2530 (16)

"obvinění toho, kdo lže, není kŕivé svědectví"?
A to od kdy ?


 #2527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:48:14 | #2536 (17)

len konštatujem, že o tom, kdo dal Ježišovi jméno, lžete....


 #2530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:52:07 | #2538 (18)

Mám to dát znova do kopírky ?

Reakce na příspěvek #2481
To mu dal otčím Josef :
Matouš 1
25Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.


 #2536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 08:52:40 | #2539 (18)

konkrétně kde jsem o tom lhala?


 #2536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 12:04:35 | #2494 (5)

Lorak má modlu jehovistickýho guru.


 #2448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 12:35:25 | #2505 (6)

...hnevá ma to o to viac, že, ako sám tvrdí, je zo Šaštína, mekky SK katolicizmu - aký paradox!:-)


 #2494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.21 16:41:04 | #2510 (7)

Ne všichni ze Šaštína musejí být bludné ovce :-).


 #2505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 10:31:52 | #2572 (3)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2568 

| Předmět: RE:
12.02.21 12:39:11 | #2393 (1)

Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“


 #2391 

| Předmět: RE: RE:
12.02.21 12:42:49 | #2396 (2)

A přesto že nepřišla jeho hodina, matčině prosbě neodolal. A na tom já to právě stavím. Prostě ON neumí odmítnout! Já to mám fakt vyzkoušené!


 #2393 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.02.21 12:45:03 | #2398 (3)

A čí to byla svatba že Ježíš hostil?


 #2396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 12:47:46 | #2402 (4)

a jeho matka se starala o hosty? no čí? Ježíšova! *4624*


 #2398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 12:54:52 | #2404 (5)

No právě oni byli hostitelé tak že to byla asi že svatba Ježíše.


 #2402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 12:56:57 | #2406 (6)

vypadá to tak...


 #2404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 11:00:42 | #2581 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 13:10:38 | #2411 (5)

...nestarala sa o hosty, ale si všimla, že nemajú víno - na svadbe sa to dá ľahko všimnúť:-)


 #2402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 13:25:48 | #2413 (6)

No a a oslovila syna , on tam byl čím ten syn?


 #2411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 13:40:26 | #2415 (7)

bol tam zrejme pozvaným hosťom spolu s matkou...boli tam z biblického hľadiska preto, aby sa uskutočnil jeho prvý zázrak, kedy sa prvýkrát ukázal ako Boží Syn vo svojej moci Boha...


 #2413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 13:40:50 | #2416 (7)

Proč si nepřečteš úvod tohoto vlákna? Tam to máš přece napsáno.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 11:38:15 | #2588 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2587 

| Předmět: RE: RE:
12.02.21 12:44:05 | #2397 (2)

Mezitím ale už jeho hodina přišla.| Předmět: RE: RE: RE:
12.02.21 12:46:05 | #2399 (3)

No právě :-), dodal by víno na hostinu i bez matky :-)


 #2397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 12:48:50 | #2403 (4)

Nebo možná řekl matce, nežádej teď, ale žádej až má hodina pomine.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 12:55:58 | #2405 (5)

V Kralickém překladu je:
4 Dí jí Ježíš: Co mně a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má.


 #2403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 13:04:56 | #2409 (6)

Podobné, naprosto nic neříkající vstupy ti budu mazat. Tak se nezdržuj jejich posíláním.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 13:23:12 | #2412 (7)

Mně by zajímalo co tím myslí : "Co mně a tobě ženo?"
Sem myslela že by to tu mohl někdo vědět.


 #2409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.02.21 13:40:24 | #2414 (8)

Je toho hodně na internetu, třeba tady:
https://www.pastorace.cz/Knihovna/07-Svatba-v-Kane.html


 #2412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 11:50:44 | #2594 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 14:09:16 | #2653 (10)

U veršů níže ....kdo je má matka....jsem nenapsala, kde je to napsáno:

Matouš 12 kapitola.


 #2414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.21 12:35:23 | #2617 (5)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2614 

| Předmět: RE:
12.02.21 18:02:03 | #2417 (1)

Bez komentáře, kdo byla pro Krista jeho matka:

46Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.
47Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
48On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“
49Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři.
50Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“


 #2391 

| Předmět: RE: RE:
15.02.21 07:45:27 | #2525 (2)

Tak dobře, bez komentáře, kdo byla pro Krista jeho matka:

Jan 19:26,27 Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.| Předmět: RE: RE: RE:
15.02.21 09:08:03 | #2545 (3)

Marie měla více dětí, jak vyplývá z mého předchozího příspěvku, proč se o ni nepostarali, proč ji Kristus musel svěřit Janovi ?


 #2525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 09:09:16 | #2547 (4)

Ale On svěřil i Jana své matce.


 #2545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 09:52:43 | #2559 (5)

Ale jednalo se jen o fyzickou péči, ne....aby byla pro Jana "nebeskou královnou"......


 #2547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 09:53:30 | #2560 (6)

To se tam nepíše.


 #2559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 09:54:41 | #2561 (6)

problém je v tom, prečo ju nezobrali k sebe jeho "bratŕi" (ani jeden z nich) - je to divné, nelogické, keď ich "mal" (podľa protestantov a sektárov) několik, že..


 #2559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 09:57:20 | #2562 (7)

Mně to přijde že Ježíš dal Jana matce něco jako do adopce, jemu matku a jí syna, Jan byl ještě malý hoch když sedával Ježíšovi na kolenouch při večeřích, při prsích jeho.


 #2561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 10:01:09 | #2563 (8)

J 13,23 Byl pak jeden z učedlníků Ježíšových, kterýž zpolehl na klíně jeho, jehož miloval Ježíš.
J 21,20 I obrátiv se Petr, uzřel toho učedlníka, kteréhož miloval Ježíš, an jde za ním, kterýž i odpočíval za večeří na prsech jeho, a byl řekl:


 #2562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 10:02:34 | #2564 (9)

Na kolenouch se chovají a prsa dosahují malé děti.


 #2563 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 10:04:06 | #2565 (10)

On evangelia sepisoval až v dospělosti ale za života Ježíše byl jenom chlapcem ?


 #2564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 10:26:33 | #2567 (8)

otázka bola podstatne iná: prečo ju ani jeden z jeho domnělých pokrvných "bratov" najmene 4-och) nezobral k sebe? - male/nemal Ježiš pokrvných bratov?...odpoveďje jediná a jasná!


 #2562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 10:29:18 | #2569 (9)

Tam ani tak nešlo o matku ale o Jana, Marie byla v té době ještě mladá nebyla to stařenka nad hrobem jak si asi představujte, věk se dá spočítat, nebylo ji ještě ani 50?


 #2567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 10:10:08 | #2566 (4)

Z toho nic takového nevyplývá. Spíš naopak. Ježíš ukázal učedníky a označil všechny za svou matku a své bratry. To měl opravdu tolik matek a tolik bratrů? Každý z jeho učedníků byl jeho bratrem i jeho matkou? Já takhle přemýšlet opravdu neumím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 10:28:56 | #2568 (5)

OK, ale tu išlo o starostlivosť o jeho matku v starobe - prečo ju nezobral k sebe a nestaral sa o ňu ani jeden z jeho "bratrů"? - a Ježiš je zveril na kríži Janovi? - nie je to zvláštne?


 #2566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 10:30:36 | #2570 (6)

Ona ještě nevyžadovala či nepotřebovala stařecké opatrovnictví, byla v té době ještě mladá.


 #2568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.21 10:30:59 | #2571 (6)

V jakej starobě?


 #2568