Rozcestník >> Náboženství >> Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.

Informace

Název: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: KamilaLiska
Založeno: 28.08.2021 14:10
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 264615x
Příspěvků:
11586

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou. - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je milujícím vlastním Tatínkem všech věřících i nevěřících lidí všech generací člověka od počátku a současně je i LÁSKOU celého lidstva!
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Bůh Tě miluje!
29.08.21 00:10:33 | #33

*30045* Bůh Tě miluje! *17063*

*34027* To platí i zde! Bůh miluje nás všechny! *34027*

 • *15154* *12318* *15154*| Předmět: Nejsem jiný!
29.08.21 00:07:14 | #32

Nejsem jiný! *15250*
Očkování proti Covidu-19 mě nezměnilo! *21324*
Navíc jsem podstoupil další očkování proti tetanu... *19837*

Jsem stále Človíčkem s milujícím srdíčkem! *3474*

 • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: Odešel jsem odtud...
29.08.21 00:02:35 | #31

Ano, odešel jsem odtud a Bůh mě sem vrátil... *27179*

Dokonce mi dal i stejnou ikonku, jakou jsem tu původně měl - nebudu ji tedy měnit. *34029*

A Bůh mi i založil novou virtuální komůrku mezi diskuzemi, abych tu měl klid. *34694*

 • *15154* *32355* *15154*


| Předmět: ŽIVOT S BOHEM.
28.08.21 23:41:36 | #29

ŽIVOT S BOHEM.

O čem je život s Bohem? Rozhodně není o drilu!
Bůh se nechová jako generál - Bůh se chová jako náš milující Tatínek!

Vím, byly doby, kdy platilo: "Oko za oko, zub za zub, život za život!" Byly to strašlivé časy! *6195*

Ale dnes je náš život o LÁSCE... *15154* *17063* *15154*

 • *18805* *6084* *3775*


| Předmět: RE: ŽIVOT S BOHEM.
28.08.21 23:56:29 | #30 (1)

Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš dal život nám všem! *34694*

Ano, od početí jsi i Ty milovaným Božím dítětem! Tvé členství v církvi nebo sektě to nezměnilo ani nezmění!
Otázkou je, proč nedůvěřuješ Lásce Boží svého nebeského Tatínka! Křest ani obřízka není počátkem Tvého života s Bohem! Ty jsi člověkem od svého početí! A tím jsi od svého početí i synem nebo dcerou Boží...
To, že na tom někdo parazituje, je věc jiná! Navíc je to dočasné. Bůh je Tvým vlastním Otcem! A nikdo jiný...
Ano, Bůh je Tvým vlastním milujícím Tatínkem a Tvůj domov je v Rodině Boží a ne v nějaké církvi nebo sektě!

Bůh zná Tvé jméno! Bůh zná všechny Tvé skutky i myšlenky! Bůh Tě skutečně miluje!!! Jasné? *34031*

 • *15154* *18805* *15154* *3775* *15154*


| Předmět: Láska k Bohu je nade vše!
28.08.21 17:14:48 | #13

Láska k Bohu je nade vše!

Co je člověku platné, když zná obsah Bible nebo Koránu, když Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého nemiluje? Zamyslete se nad tím, umožní-li Vám to Bůh! Budete překvapeni, jak Vás to rozzáří láskou k Tatínkovi.

 • *15154* *18805* *15154* *34031* *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: Láska k Bohu je nade vše!
28.08.21 17:17:00 | #14 (1)

Jan 14
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.


 #13 

| Předmět: RE: RE: Láska k Bohu je nade vše!
28.08.21 17:25:33 | #16 (2)

Vnímáte se? Ježíš sděloval Otcova slova!!! Přestaňte tedy našeho bratra Ježíše povyšovat a skloňte se přímo před Bohem Otcem svým, jak to má každá milující dcera činit! *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Láska k Bohu je nade vše!
28.08.21 17:27:49 | #18 (3)

A to je kterým směrem ?


 #16 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu je nade…
28.08.21 17:42:03 | #19 (4)

Směrem LÁSKY milující dcery k milovanému Otci.

(Bible, Matouš 6:6)
Když Ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a Tvůj Otec, který vidí, co je skryto, Ti odplatí.

 • *15154* *32830* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu je…
28.08.21 17:43:56 | #20 (5)

Aha v pokojíku mém za zavřenými dveřmi :-).


 #19 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu je…
28.08.21 17:48:25 | #22 (6)
*27473*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k…
28.08.21 18:01:56 | #23 (7)

Ale když je ten pokojík můj a se zavřenými dveřmi tak tam nikdo není :-).


 #22 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k…
28.08.21 23:34:45 | #28 (8)

Vy nejste nikdo - Vy jste milovaná dcera Boží! *15154* *4542* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k…
30.08.21 08:08:41 | #57 (8)

to je špatný a hmoťácký překlad..ve skutečnosti to zní: "useber se do komůrky svého srdce a tam se v duchu k Otci svěřuj a pros Ho" /tzv. "modli"/( =tedy žádné mechanické a naučené modlitby, ale přímo od srdce a ne navenek, ale v sobě, v duchu....=toto je význam toho "vejdi do svého ""pokojíku""...pros Jej o jeho samotného a o nic jiného..o nic jiného totiž žádat Boha, než o splynutí s Ním samotným nemá trvalý smysl...tedy mezi Ježíšem a Otcem v tom okamžiku, kdy tohle učil a kázal nebyl žádný rozdíl, byli jeden Duch..Ježíš s Bohem splynul v úplnou jednotu ducha...= tohle je něco, co ještě človíček nechápe a mnoho let se mu to marně pokouší Oblak vysvětlit, ale on to bere jako urážky svého dosud od Boha odděleného ega...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.21 15:30:21 | #69 (9)

Láska k Bohu je nade vše! *15154* *4542* *15154*

Náš život není o modlitbách; lidský život je o lásce. *15154* *3775* *15154*| Předmět: Lidské cesty?
28.08.21 16:57:30 | #10

Lidské cesty?
Omyl, Boží cesty! *34694*

Od stvoření a oživení! Od početí a porodu! Po zesnutí až k následnému vzkříšení k životu věčnému v Božím Ráji našeho nebeského Tatínka! To vše se děje na Božích cestách našeho nebeského Otce! *17305*

A to žádná církev ani sekta neovlivní! To nezmění žádný člověk, anděl nebo jiný tvor! Děje se vůle Boží a náš Otec není bezmocným ňoumou, kterého by si nějaký církevní nebo světský panovník "zotročil"... *27179*

 • *15154* *33792* *15154*


| Předmět: RE: Lidské cesty?
30.08.21 08:27:12 | #61 (1)

omyl..lidstvo nejde a zatím ještě nikdy nešlo božími cestami..a moc dobře to víte...nyní například směřuje do velkého utrpení a zotročení..boží vůle je to, že to Bůh musí respektovat coby následek mnoha hříchů lidí, které se nashromáždily do tohoto /posledního/ času..boží vůle je nezasahovat do svobodné vůle člověka, přestože to je vůle zlá a bude mít zlé následky..boží vůle pak v tomto je to, aby si člověk trpící v následcích svých vadných myšlenek a skutků uvědomil, že si to způsobil sám tím, že nedodržoval boží vůli, že šel proti Bohu a to zenměná, že šel proti destateru, či zákonům rovnováhy, proti vesmírným zákonům života, lásky, proti vývoji lidstva, proti vývoji duše svojí nedokonalé v dokonalého ducha...| Předmět: RE: RE: Lidské cesty?
30.08.21 08:35:29 | #62 (2)

toto nezasahování, či zjevné a viditelné nezasahování do jednání lidí, ať už je jakékoliv lidem a lidstvu umožňuje se vyvíjet..jakmile by vše ovládal tak, jak to tvrdíte mylně vy, tak by žádný svobodný vývoj nedokonalých duší v dokonalé duchy nebyl možný..každý by jen čekal, až ho Bůh vyzve, až mu zatahá za jeho provázky..například by ráno vůbec nikdo nevstal do práce, pokud by vše řídil Bůh, protože žádný člověk na světě by si večer nanatáhnul budíka a spoléhal by na Boha, že ho ráno každopádně probudí, že ho obleče, uvaří mu snídani a odvede ho za ručičku do školy nebo do práce..ale každý ví, že takto to nefunguje...člověk si může nenařídit budík, člověk nemusí vstát do práce, ale boží vůle pak je, že to v práci tvrdě schytá od šéfa, že se stal neřádem a buď se bude velice snažit se napravit a u šéfa si to vyžehlit a nebo ho z práce vyhodí..a tak si uvědomí, že si za všechno může sám svým vnitřním neřádem, leností a neposlušností­...čili je to vše naopak než tvrdí človíček, že Bůh všechno řídí...kdo chce najet do kolejí Boha, ten do nich vpluje a nechá se vést tím, že dodržuje řád, který zvěstoval Mojžíš nebo Ježíš těmi desatery a dvoutery a nebo se nejlépe řídí samotnou láskou, která jej vede intuitivně a samospádem..kdo však nechce, ten se může veškerým řádům a psaným či nepsaným nařízením věčně protivit a věčně následky toho trpět, ba mít jisou zvrácenou rozkoš z toho nic nedodržovat a pak už si ani neuvědomovat, že si to utrpení způsobuje sám až už to bude pro něj neůnosné...| Předmět: RE: RE: RE: Lidské cesty?
30.08.21 15:34:28 | #71 (3)

*18805* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš má vše pod kontrolou! *18805*

 • *15154* *34089* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: RE: RE: Lidské cesty?
30.08.21 15:31:53 | #70 (2)

*19382* Trpíte? *19975* Vnímáte se jako otrok? *6578*| Předmět: Je jeden Bůh!
28.08.21 16:24:51 | #6

Ano, je jeden Bůh! *18805*
A tímto Bohem je náš nebeský Otec! *18805*
To nezmění žádný člověk ani žádný anděl... *34027*

Náš nebeský Otec je Panovníkem veškerého tvorstva v nebi i na zemi a nikdo se mu nevyrovná!

Bůh a Ty! A nikdo mezi Vámi! *34027*

Milující Tatínek a milované dítě! A nikdo mezi nimi. *34027*

Tak o tom je život s Bohem! O tom je život v Lásce Boží našeho nebeského Tatínka!
(Kdo z lidí je dobrý? Nikdo! Kdo z lidí je zlý? Nikdo! VŠICHNI JSME BOŽÍ.) *34027*

My všichni lidé jsme vlastní sourozenci, bratři a sestry před Bohem! Nikdo není cizí! Nikdo není adoptovaný!
My všichni lidé jsme živými dětmi Živého Boha! Amen. *34027*| Předmět: RE: Je jeden Bůh!
28.08.21 16:27:21 | #7 (1)

Ježíš to řekl takto :

Matouš 12:50 Kdo činí vůli mého Otce, je můj bratr a sestra a matka.
Marek 3:35 Kdokoli činí Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka.
Lukáš 8:21 Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a činí je.


 #6 

| Předmět: RE: RE: Je jeden Bůh!
28.08.21 16:43:22 | #8 (2)

Kdo z lidí zná vůli Boží našeho nebeského Otce?
Neznal a nezná ji ani Ježíš! Nebudu Vám sice citovat, kde všude se o tom Ježíš zmínil, jistě to i Vy velmi dobře víte, ale raději to zamlčujete, ale bude dobré, když to budete respektovat.
Přeji Vám příjemný podvečer plný lásky a pohody. *4542*| Předmět: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
28.08.21 16:52:07 | #9 (3)

J 6,40 Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho..
J 6,40 A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho,..


 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
28.08.21 17:05:55 | #11 (4)

Někdo v Ježíše věří, někdo svého bratra Ježíše osobně zná. *33987*

No a Človíček se tu usmívá. *34694*

Ježíš žije! Je to dobrý a hodný člověk! Miluje našeho nebeského Tatínka a slouží mu!
Ano, v nebi žijící Ježíš je láskyplný, Boha milující a Bohu věrně sloužící člověk... *3474*

Uvědomte si, že je rok 2021 - mnohé se změnilo! Ale Ježíš je člověkem i dnes. *15154* *17063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
28.08.21 17:07:58 | #12 (5)

1. Timoteovi 2, 5Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,


 #11 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
28.08.21 17:21:57 | #15 (6)

Tu domněnku pokřtění lidé měli - později to rozšířili o Marii a stovky dalších, tzv. svatých lidí, aby nakonec lidem vnutili za údajné prostředníky i celé kněžstvo!

Opakuji: "Bůh a člověk!" A žádný prostředník mezi nimi! A to ani Ježíš, Mojžíš nebo Muhammad.

Líbí se mi, jak Vy osobně měníte obsah Bible, když se Vám to hodí - z Otce děláte svévolně Matku - a jindy byste člověka popravila, když odmítá Vaše dogmatické závěry... *34069*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je jeden…
28.08.21 17:27:03 | #17 (7)

Jan 3
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
17Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
*32594*
Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena, ja s tím nic nenadělám :-), to tak je v knize Genezis 1/26,27 :-).


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je…
28.08.21 17:47:29 | #21 (8)

Vím, pokřtění lidé občas tvrdí, že Bůh má jediného syna! *19969*
A proč to tvrdí? Protože dodávají: "A tento syn nám svěřil absolutní moc nad lidmi na celém světě!"

Opakuji: "Všichni lidé jsou synové a dcery Boží!"
Dcerou Boží jste i Vy! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je…
28.08.21 18:03:23 | #24 (9)

Pokřtěná ještě nejsem :-).


 #21 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.08.21 23:31:00 | #26 (10)

Od početí jste dcerou Boha Otce svého! K čemu křest? *15154* *34089* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je…
28.08.21 18:12:31 | #25 (9)

Žalm 82
6 Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;


 #21 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.08.21 23:32:40 | #27 (10)

Ano, takové průpovídky Tatínek vedl, ale Bohem je pouze On! *17063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
30.08.21 08:22:32 | #60 (5)

kdo nežije ve hmotě a kdo nemá tělo a je už dokonalý, tan je duch...takže Ježíš žije navěky v nebi a je to věčný čistý dokonalý duch..nikoliv dobrý člověk, jak píšete vy..člověk, ej bytost uvězněná ve hmotném těle a v nízkém, pomíjivém, v podstatě iluzorním hmotném světě...určeném právě pro ezdejší vývoj nedokonalých lidských duší v dokonalé, bohupodobné a už nesmrtelné duchy...to jest nejvyšší smysl stvoření všeho mimo Boha Jím samotným...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
30.08.21 09:21:20 | #64 (6)

Láry fáry:
1.Jan 4.
2 Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.
3 Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.
4 Vy pak z Boha jste..

1.Korintským 12
27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


 #60 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
30.08.21 15:36:44 | #72 (6)

V Bibli je záznam, že Ježíš byl popraven a následně vzkříšen v těle! *27179*
Vaše teorie je tedy scestná... *6548* *6365* *6548*| Předmět: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
30.08.21 08:14:54 | #58 (3)

Ježíš nejen že znal Vůli Boha, ale duchovně s Otcem splynul v jedno natolik, že Otec plnně jednal skrze něj..plnit vůli Otce je milovat skutečně Boha celým srdcem a bližní tak, jak by dotyčný chtěl, aby se ostatní chovali k němu a tedy mít všechny lidi rád tak, jak by kdo chtěl, aby měli oni rádi jeho, neboť vše se každému vrací a na druhých se mu jeho vlastní nitro zobrazuje....­....čili kdo ještě nedokáže ve druhých vidět samotného Boha Otce v různých fázích přiblížení se k Němu, v různé větší či menší čistotě duše či ducha, ten ještě sám není k Němu ve skutečnosti příliš blízko..není k Bohu tak blízko, jak si o sobě myslí...| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
30.08.21 15:39:57 | #73 (4)

*21450* Mýlíte se! *3632* Ježíš nezná celou Otcovu vůli ani dnes! *34031*| Předmět: RE: Je jeden Bůh!
30.08.21 08:44:23 | #63 (1)

anděl je poslušným robotem Boha, ten rozhodně nemůže i kdyby chtěl se vůli Otce protivit..člověk může.. a proto se může pokud Otce dokonale poslouchá člověk stát více než andělem, ale pokud nesposlouchá, tak se ve své duši může stát také stále trpícím neposlušným ďáblem vzdorujícím a pykajícím neustále...člověk se může stát více než robotickým andělem, ale dokonce nesmrtelným, věčným, bohupodobným duchem od Otce zde neoddělitelným hierarchicky v nebi samozřejmě malinkatým mravencem, zde všek obřím gigantem= a toto pouze v duchu..kdo totiž chce být Tam u Boha v nebi být v Bohu, ten zde na Zemi není navenek ničím, čili nejpokornějším, zbaveným iluze oddělenosti od Něj...zde tedy nejmenším před Bohem, ne však slabochem před lidmi, nýbrž již sebevědomím v pokoře s uvědoměním si vnitřním opory, vědomí si Boha neustále...tedy zvláštní sebevědmí z vnitřní pokory vůči Bohu, což lze pozorovat u největších osobností, které jsou velice skromné, chovají se obyčejně, přestože jsou svojí zásluhou bez křiváren zde bohatí a nebo ve své duši duchovně dokonalí a vědomí si Boha v duchu, v duši, navázanosti, spojení vnitřního s Bohem atp..| Předmět: RE: RE: Je jeden Bůh!
30.08.21 15:41:13 | #74 (2)

*3359* Robotem? Proč se Vám nelíbí výraz loutka? *5671*| Předmět: My!
28.08.21 14:32:25 | #4

My všichni lidé jsme synové a dcery Boží! *34694*

My všichni lidé jsme svým nebeským Otcem milováni... *33792*| Předmět: RE: My!
28.08.21 16:11:33 | #5 (1)

A co z toho plyne?

1.) Věřící i nevěřící lidé si jsou před Bohem rovni!
(Důkaz? Ten mají lidé v srdci!)

2.) Nikdo není věřící! Nikdo není nevěřící! VŠICHNI JSME BOŽÍ.
(Důkaz? Může víra nebo nevíra člověka odlidštit? Nemůže! Člověk je neustále člověkem! A to i po zesnutí!)

 • *15154* *34089* *15154* *33792* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: Čtyři stupně modlitby.
28.08.21 14:23:47 | #3

ČTYŘI STUPNĚ MDLITBY:

1.) Já mluvím, Ty nasloucháš.
2.) Ty mluvíš, já naslouchám.
3.) Nikdo nemluví, oba nasloucháme.
4.) Nikdo nemluví, nikdo nenaslouchá. Ticho.

 • *15154* *18805* *15154* *34089* *15154* *18805* *15154*


| Předmět: RE: Čtyři stupně modlitby.
30.08.21 08:19:09 | #59 (1)

jediný stupeň meditace: pokouším se zastavit svoje zbytečné myšlenky tak, abych mohl splynout s duchem božím...

jediný stupeň kontemplace : myslím na světlo Otce a snažím si jej v duchu vybavit a představovat si, jak mne prostupuje, očišťuje moji duši a vtahuje ji do sebe...| Předmět: RE: RE: Čtyři stupně modlitby.
30.08.21 15:42:11 | #75 (2)
*5762*


| Předmět: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší…
28.08.21 14:10:28 | #1

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne!


1  

| Předmět: RE: Bůh je naším milujícím Tatínkem i…
28.08.21 14:13:45 | #2 (1)
 • *15154* *18805* *15154* *12216* *15154* *3775* *15154*