Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1510128x
Příspěvků:
57810

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
11.12.22 17:31:50 | #54239

když koukate po druhych tzv duchovnich diskuzich tak se da snadno najit nekolik jedincu,kteři zapadaji do teto kategorie:-)...někteři zamlčují svuj pobyt na psychiatricke lečebně.-)kde se lečili nebo lečí:-)kvuli parafrenní psychoze-jde o formu paranoidni schizofrenie-jedna se o chorobne projevy velikašství a nasilnickeho a excentrickeho chovani:-)| Předmět: RE:
11.12.22 17:26:04 | #54238 (1)

voltaire napsal....jsem přesvědčen,že všechno pochazi od břehů gangy-astronomie,as­trologie,stěho­vani duši atd :-)


 #54237 

| Předmět:
11.12.22 17:09:55 | #54234

feničane řekove etruskove v italii,v toskansku je stale citit v tech malebnych mestečkach etrusky vliv,ale byli pohlceni asimilovani řimany.-)| Předmět:
11.12.22 17:08:48 | #54233

na ms v kataru ve fotbale prohralo portugalsko s marokem.-)a Ronaldo velky hrač portugalsky majici miliardy plakal,nebot vedel že to bylo jeho posledni mistrovstvi světa ve svych 37 letech a a na konci zapasu nepromenil šanci:-)i to je bolest samsary nedosahnout to co si přejeme:-)| Předmět:
11.12.22 13:25:56 | #54229

a teď v tv: julius caesar změnil kalendář z ročního desetiměsíčního, na alexandrijský, dnešní 12-ti měsíční...a právě na narození Krista ukazuje počátek počítání tohoto dnešního kalenáře..kalen­dáře, kterým se řídí dnes drtivá většina celé planety......záz­rak...| Předmět:
11.12.22 13:15:34 | #54228

Nejpozději v době 2. punské války již byla Neapolis silně opevněna, takže kartaginský vojevůdce Hannibal musel od města, které v té době bylo spojencem Říma, odtáhnout.[10] Dalšími významnými stavbami ve městě byly Odeon, divadlo a chrám městských patronů Dioskúrů, božských dvojčat Kastóra a Polydeuka. Ačkoli byla Neapolis podmaněna nejprve Samnity během 5. století př. n. l. a poté Římany,[11] zachovala si dlouho svou řeckou kulturu (významným pozůstatkem řeckého vlivu je též skutečnost, že se moderní Neapolitáni stále označují jako Partenopei, „Parthenopejci“)­.[12][13][poz­n. 2]

V roce 326 př. n. l. v průběhu samnitských válek Římané dobyli Neapol.[10] V římské době bylo město prosperujícím střediskem helénistické kultury, která přitahovala Římany, kteří chtěli zdokonalit svou znalost řecké kultury. Příjemné klima z něj činilo známé letovisko, o kterém se zmiňuje Vergilius. Město se pyšnilo četnými luxusními vilami, které lemovaly pobřeží od Pozzuolijského zálivu až po Sorrentský poloostrov. Dnešní rezidenční čtvrť Posillipo na severním pobřeží Neapolského zálivu převzala své jméno od ruin Villy Pausílypon, což znamená v řečtině „pauza“ nebo „odpočinek od starostí“. Římané propojili město se zbytkem Itálie svými slavnými silnicemi, a také vyhloubenými horizontálními průchody, které propojily Neapol s Pozzuoli, rozšířili přístav a přidali veřejné lázně a akvadukty ke zlepšení kvality života v Neapoli. Ve městě se také konalo mnoho oslav svátků a různých společenských a sportovních akcí. V průběhu staletí hostila Neapol několik římských císařů, kteří zde trávili své volné chvíle mezi vládnutím, zmiňován bývá pobyt císařů Tiberia a Claudia.[10] Roku 476 n. l. byl poslední nominální císař západořímské říše Romulus Augustus) sesazen germánským králem Odoakrem z kmene Skirů a uvězněn v Castel dell'Ovo.

Podle křesťanské legendy přišli svatí Petr a Pavel do města, aby kázali. Křesťané hráli významnou roli v pozdních letech římské říše a z té doby existuje několik pozoruhodných katakomb, zejména v severní části města. První křesťanské baziliky byly postaveny právě vedle vchodů do katakomb. Velmi populární patron města sv. Januárius (italsky: San Gennaro) byl sťat v roce 305 v nedalekém Pozzuoli[14] a od 5. století byl připomínán bazilikou San Gennaro extra Moenia. Také katedrála v Neapoli je zasvěcena tomuto světci.

V průběhu 6. století Neapol značně trpěla během gótských válek mezi Ostrogóty a Byzantinci.[15] V roce 536 se město rozhodlo vzdorovat byzantské invazi. Nicméně vojáci vojevůdce Belisaria město obsadili vniknutím do jeho akvaduktu.[16] S vrtkavým válečným štěstím ve 40. letech 6. století nejprve ostrogótský král Totila donutil město kapitulovat vyhladověním při obléhání. Po kapitulaci s ním ale zacházel shovívavě. V 50. letech 6. století další významný byzantský vojevůdce Narses znovu připojil město k byzantské říši. Když v následujících letech Langobardové vtrhli do Itálie a značnou část jí dobyli, Neapol zůstala věrná Byzanci. V době langobardské invaze měla Neapol přibližně 30 000 až 35 000 obyvatel.
Vévodství neapolské https://cs.wikipedia.org/wiki/Neapol| Předmět: RE:
11.12.22 13:31:17 | #54230 (1)

tehdy a ještě dlouho potom byla ta Itálie tak hodně duchovní..asi jako je dodnes Indie...čili každý nádech, skrze tu bídu tam a tehdy byl s pojen s kontemplací na Boha a na všechny tzv. svaté, kteří dosáhli osvícení své duše a ducha buď čistým životem, nebo na neodvolání svatých principů i přes mučení temnými, na kterých vše postavili a nebo na udržení tohoto způsobu myšlení, ba jeho prohloubení svým specifickým způsobem, viz. napříklůad velice specifický a originální František z Asissi....| Předmět:
11.12.22 12:54:27 | #54226

Takže problém je v tom,

že Erdogan jedná přesně tak,

jak Západ vyžaduje, jak vidí roli Turků v novém střetu s Ruskem.

A právě na tento základ jsem poukazoval, stejně jako když mluvíme o Ukrajině,

tak nemluvíme o Ukrajincích jako o části ruského národa, že oni jsou takoví či makoví.

Vždy mluvíme o politické složce.

Takže tady se musím omluvit pouze za to,

že jsem to hned nevysvětlil,

že řeč je o tom, jaký plán mají globalisté vůči Turkům jako k národu,

a jak se tato složka realizuje

v osobě Erdogana.

Když jsem řekl, že to nebude

dělat jinak, protože je to Turek.

Takže jsem vůbec neměl

na mysli turecký národ,

ale to, že Turky ženou do pro ně

sebevražedného střetu s Ruskem.

A tam je vede Erdogan.

Ty operace, které provedl v severním Iráku

a v severní Sýrii, se Turecku velice vymstí.
Poslali jste
https://pjakin.blogspot.com/2022/12/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne.html| Předmět:
11.12.22 11:42:27 | #54216

tak to jsem netušil, že původně byla Itálie řecká...ale oblak by se mi asi zasmál..ze školy si vybavuju jenom nějaký Etrusky...ta nepoučitelnost lidí..před chvílí v televizi úžasnej pořad o Pompejích, podle me většinou jen zinscenované nové tamní vykopávky..alůe stejně z toho šel mráz po zádech a provázáno dokonale vypracovaným filmem přesně dle nálezů jako to tehdy přesně bylo...Pompeje, což je dnes jen malá městská čtvrť uprostřed milionového velkoměsta Neapol, jehož dejme tomu celý okres kolem dokola hned pod dřímající sopkou Vesuv /1281 m nad mořem/ představuje téměř 4 miliony lidí..třetí nejlidnatější oblast Evropy a to všechno ohroženo dalším výbuchem sopky..neskuteč­ný..tak kdy že skončil ten starověk, středověk? pořád asi ne....lidé jsou prostě nepoučitelní a opakují pořád dokola stejné i historické chyby, viz, dnešní útok na Rusko, doslova válka o zdroje a ukořistění ruských zdrojů pro uchování anglosasské hegemonie nad světem, dávno už projeté, sledujte konec a zánik římského impéria, možná až egyptského uměle udržovaného v USA na starověkém principu násilného loupení zdrojů mnoha zemí po celém světě..jakmile konečně zaniknou USA, tak konečně skončí na planetě Zemi starověký princip existence založený na loupení, na válkách, na vraždění, převratech přes rozvědky a spoustu dalších svinstvech pod zcela lživou báchorkou o demokracii a svobodě..představte si, že by Hitler hlásal svůj vraždící fašismus, že to je šíření demokracie a svobody..a to nyní dělá Londýn a jeho silový nástroj USA..ale celý takto zvrhlý západ nyní stojí vteřinu před zánikem......| Předmět: RE:
11.12.22 11:45:31 | #54217 (1)

O Pompejích zpívá třeba skupina Punk Floyd a dokonce z textů slyšíš i její historii


 #54216 

| Předmět: RE: RE:
11.12.22 11:58:41 | #54220 (2)

jo to pompejský album miluju..vcítili se do toho okamžiku rozkladu tamní společnosti, která tak nějak souvisela se vřením uvnitř té sopky, až najednou ta karma praskla, pohár přetekl a boží soud nastal..jako dnes tohle přijde ne lokálně, ale globálně..už ta erupce probíhá....

Pink Floyd: Live at Pompeii is a 1972 concert documentary film featuring the English progressive rock group Pink Floyd performing at the ancient Roman amphitheatre in Pompeii, Italy, directed by Adrian Maben. Although the band are playing a typical live set from this point in their career, the film is notable for having no audience.

Pink Floyd: Live at Pompeii is a 1972 concert documentary film featuring the English progressive rock group Pink Floyd performing at the ancient Roman amphitheatre in Pompeii, Italy, directed by Adrian Maben. Although the band are playing a typical live set from this point in their career, the film is notable for having no audience.| Předmět: RE: RE: RE:
11.12.22 12:01:31 | #54221 (3)


| Předmět: RE: RE: RE:
11.12.22 12:28:33 | #54225 (3)

Pompejí jsou druhá Atlantida tam bylo taky úpadek až jsme se propadli do tohoto bytí.


 #54220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.12.22 13:04:03 | #54227 (4)

pompeje nebyly však nijakým celkovým a úplným zánikem celé tehdejší říše římské..tím, že z vrchu někdo nám sposlal in=formaci, že my jsme v pořadí na planetě Zemi už sedná Atlantýda, čili civilizace, která zanikne beze stop naprosto celá..to je věc trochu odlišná...sice to zanedlouho malá část lidí přežije a ti budou základem pro lepší, už v dvapáře, duchovní dimenzei na Zemi budující ráj na Zemi....tím se to bude lišit..nyní tedy zaniká celá civilizace a to globálně..nyní nejprve ta západní, ale přijdou tak obrovské přírodní katastrofy, čili boží tresty, karmické odezvy a následky, tak velké boží mlýny a poslední soudy, že nezůstane z toho dnešníého nide kámen na kameni...a to předevěím proto, že to všechno bylo vadné..kupodivu za socialistického zřízení nebylo těch vadností tolik, jelikože stačilo kormidlo toho systému otočit jen malinkoa snadno by došlo ke všem nutným úsporám šetřením zdrojů planety, neplýtvání zdroji tak, jako v kaputalismu, který není regulovatelný jinak, než jen tímto přejetím na fašistický systém brutálního útlaku všech lidí až k jejich vyvražďoévání jako za Mengeleho...pokud by dál trval socialismus, tak by to vše šlo plynule, s mírným růstem..ale v kapitalůismu musí vždy přijít válka, genocída, vyvfražďování, jen aby se vládnoucí mafiánské bank-sterské klany pokusily marně se udržet svcoji dosud neomezenou moc....| Předmět: RE:
11.12.22 11:49:17 | #54218 (1)

Já už se ale jinak nedivím že obhajujes Loraka 9n taky píše že spíš byla napadeno Rusko což není nikde vidět spíše Rusko zaútočilo na demokratickou zemi která se svobodně rozhodla být součástí Evropy,ty jsi od začátku neviděl jak Rusko v čele s Putlerem obsazuje u Ukrajinských hranic strategická místa a tvoří útočnou formaci ve stylu Adolfa Hitlera zvané operace Blikskrik?


 #54216 

| Předmět:
10.12.22 18:00:56 | #54213


| Předmět: RE:
11.12.22 11:54:07 | #54219 (1)

nikoliv dušku..sleduješ totální zánik jedné pidlivizace...| Předmět: RE: RE:
11.12.22 12:07:14 | #54222 (2)

jardo dušku....tohle není žádné budování civilizace podivné...všechno co na západě nyní probíhá, je naprosté podemílání všech základů, na kterých mohou jakýkoliv národ, stát a civilizace přežít...přičemž tzv, elity západu, čili ve skutečnosti korporátní mafie a zločinecké banksterské gangy tento rozklad aúpadek velice urchlují pod jejich iluzorní touhou, že takto konečně po sisíciletích snah jejich předků ovládnou z jediného místa celý svět..nyní pomocí bezhotovostní otrokářské tyranie, digitální měny, jejíéž příprava vrcholí a vypukne to už do dvou let..každýmu, komu se to pokusím v kostce rozebrat kam spějeme mi řekne: toho už se nedožiju..a já mu řeknu: no pokud se nedožiješ dvou let od dneška tak ne no..a podle toho, jestli v sobě má "vakcínu" a nebo ne, si už jen sám pro sebe vím, jestli se dožije nebo ne☺☺☺| Předmět: RE: RE: RE:
11.12.22 12:11:02 | #54223 (3)

a proč to tyto mafie tolik všechno urychlují? přotože ve skutečnosti tohle všechno dopouští pro shnilost lidstva Bůh sám, dle toho prorokovaného v Bibli, ve Zjevené podle Jana: "neboť pokud by nebyly tyto dny velkého strádání lidstva urychleny=zkráceny, tak by je nemohl přežít vůbec nikdo a to dokonce ani spravedliví MEZI CHUDÝMI".......!!!| Předmět: RE: RE: RE:
11.12.22 15:29:23 | #54231 (3)

Pro Tebe samozřejmě platí, co píšeš...

Reality jsou kvantově provázány, každé rozhodnutí určuje novou realitu.....
Nedávno došlo k přesununu do lepší reality z mnohem horší varianty....
Většina bytostí to ani nepostřehla.

Většina lidí ani nechápe, že myšlením mohou měnit i svoji vlastní minulost....
Již dnes vnikají komunity, které tu budou paralelně existovat pro pozitivní lidi, nebo se zase přesunou do výrazně pozitivnějšího vesmíru. Jako nedávno.

Ty samozřejmě budeš mít realitu, kterou si utváříš svým myšlením, tak jako každý....


 #54222 

| Předmět:
10.12.22 12:58:51 | #54201