Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 202694x
Příspěvků:
14221

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
23.02.21 08:45:16 | #8878

včera diskuzi napadnul virus s nenápadným jménem Čenda Sars Mers Ebola, Ptačí chřipka kašlajícího ptáka 2021| Předmět: RE:
23.02.21 09:20:19 | #8881 (1)

*2* *2* *2*
Zdeněk je hodný kluk, ale miluje pozornost za každou cenu! *11171*
(Čenda je prostě Čenda!) *4585*


 #8878 

| Předmět: RE: RE:
23.02.21 11:52:55 | #8882 (2)

Takových, jak jste popsal, vás tu je víc. Vytváří to pak, masakrálně třecí plochy, ve kterých, jak je vidno, se všichni vyžíváte. Přijde mi to, jako nový druh sportu. Soutěží se o to, kdo obsadí lepší příčku, kdo je moudřejší, u některých i, kdo zabere větší část území. Je to škoda, bývalo by to tu fajn, kdyby lidi nelhali a dokázali spolu mluvit bez zášti, ale to je utopie. Přeji všem hodně lásky :) bude jí potřeba víc a víc *2489* *28958* *34703*| Předmět: RE: RE: RE:
23.02.21 13:38:21 | #8884 (3)

Odpouštím Vám, dítě Bohem milované! *34685*

*30623* *25413* *28958* *25413* *30623*

 #8882 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.02.21 14:00:28 | #8887 (3)

*7921* A o budoucnost se nebojte, ta je v moci Boží! O té naštěstí nerozhodujete ani Vy! (A ani já!!!) *15154*
(A nevíte-li, co jsem Vám odpustil. Sdělím vám to! Pyšně jste mě zařadila mezi záštiplné lháře a sebe jste označila za spravedlivou. Myslete si co chcete, ale já nemám potřebu lhát! A zášť v mém srdci nežije...) *34685*


1  
 #8882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.02.21 14:08:01 | #8888 (4)

*33902* Človíčku! Nesdělil jsi, že víš, že jsi zločinec!!! *34003*

*33794* Omlouvám se Vám, nesdělil jsem Vám, že vím, že jsem výjimečně nebezpečným zločincem! Nemám z toho radost, ale tak to prostě je! *3456*

*3456* *6742* *3456*

 #8887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.02.21 14:32:58 | #8890 (4)

Není co odpouštět. Nebylo nikde psáno, že lžete Vy. Bylo psáno, že lidi lžou, nikoliv všichni lidé a každý člověk.
Ráda sem chodím číst. Člověk se tu hodně dozví.
Necítím k vám zášť. Miluji vás.
Tam kde není pocit křivdy, není potřeba odpuštění. :)
Je mi lhostejné kým jste, nebo kým jste byl. Cítím vás, jak vás cítím.
Líbí se mi Vaše tvář. Vrásky působí staře, oči se smějí mile, přesto vaše slova mi k vaší tváři nesedí.
Ano, slova jsou jen slova.
Opatrujte se. :) *2489*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
25.02.21 05:54:03 | #8948 (5)

*4542* Milá slova! *4542*

Tatínek mi je ukázal až dnes! Jistě k tomu měl velmi dobrý důvod... *34027*
Děkuji Vám! A děkuji i Bohu Otci lidstva, který se nyní jistě láskyplně usmívá. *3474*

*4542* A nebojte se, Tatínek mě opatruje. *4542*

*34027*

1  
 #8890 

| Předmět: Lidé! Nebojme se pravdy!
23.02.21 07:38:41 | #8877

Lidé! Bratři a sestry! Nebojme se pravdy! Buďme k sobě upřímní! *34031*

Sebekritika nikomu z nás neublíží! Výroky jiných lidí, které se nám dnes jeví jako pomlouvačné nebo škodolibé, jsou často velmi pravdivé, uznáme-li svou hříšnost!

Kdo z nás je bez viny? Ty? On? Ona? Ono? Oni? Já určitě ne!!! *3456*

Ale nebojme si to přiznat, jsme-li hříšní, vždyť Bůh Otec náš o nás pravdu zná a miluje nás takové, jací jsme!

Bůh je naším milosrdným Otcem! Ano, Tatínek je láskyplný a slitovný... *15154*

*34027* Pro mne je Bůh Otec náš nejen milovaným Tatínkem a LÁSKOU, pro mne je i Spasitelem lidstva.

Možná máte jiný názor, ale už Izajáš sděluje, co nám náš Otec praví: "Já, já jsem Živý Bůh /JHVH - Hospodin/, kromě mne žádný spasitel není." (Iz 43:11)
A jinde praví: "Živý Bůh /JHVH - Hospodin/ je náš soudce, Živý Bůh je náš Zákonodárce, Živý Bůh je náš Král, on nás spasí." (Iz 33:22)
A dále sděluje i toto: "Řekněte nerozhodným srdcím: 'Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, Váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, Vás přijde spasit." (Iz 35:4)
A děkujme Otci, že skrze Izajáše řekl i toto: "Já, já sám vymažu kvůli sobě Tvoje nevěrnosti, na Tvé hříchy nevzpomenu." (Iz 43:25)

NEBO CHCETE IZAJÁŠE NAZVAT LHÁŘEM a pravdomluvnými své vůdce? *3456*| Předmět: Dobré jitro!
23.02.21 07:07:30 | #8876

*35094* Dobré ráno nám všem! *35094*

*35292* A hezký celý den! *34071*

*25413* *30623* *25413*


| Předmět: Lidé!
22.02.21 22:56:54 | #8867

Lidé!
Bratři a sestry!!! *15154*

*3456* Proč tolika pokřtěným lidem vadí, že vnímám úplně celé lidstvo jako Boží Rodinu našeho Otce?
Proč mnohým z nich přímo ďábelsky vadí, že konstatuji, že před Bohem Otcem lidstva si jsou všichni věřící a nevěřící lidé rovni a že jsme všichni bratři a sestry před Bohem?

*3456* Kde se v nich vzala ta nenávist k ostatním lidem? Kde se v nich vzala ta zášť k nevěřícím? Kde?

*34027* Bůh Otec náš miluje každého člověka jako své vlastní dítě! Jako svého vlastního milovaného syna! Jako svou vlastní milovanou dceru! *15154*

*3456* (Proč to tolika pokřtěným lidem vadí?) *3456*| Předmět: RE: Lidé!
22.02.21 23:55:30 | #8870 (1)

TY CHLÉVSKÁ MRVO


 #8867 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
23.02.21 07:03:30 | #8875 (2)

*15154* Nemyslím si, že jsem až tak užitečný, ale děkuji Vám za Vaše upřímná slova. *15154*

*4585* Jistě jste dobrý a láskyplný člověk! Děkuji Bohu, že Vás sem přivedl. *4542*

*34866* *9540* *34866*

 #8870 

| Předmět: Móda je móda!
22.02.21 22:34:03 | #8865

Ano, móda je móda!

A kritika Človíčka je mezi pokřtěnými lidmi módní záležitostí!
(A že se jich sem nahrnulo, když mi Bůh Otec můj přikázal, abych tuto diskuzi založil!) *3456*

Pokřtění lidé jsou dost často v zajetí lží, které jejich církve a sekty po staletí systematicky zdokonalovaly!
Původní Boží učení, které Otec skrze Ježíše šířil, už dávno vzalo za své! Místo lásky k nepřátelům jsou tu války, kde se vojáci pokřižují a začnou zabíjet a vraždit!
TO JEŽÍŠ CHTĚL? Ano? Vy si skutečně myslíte, že Ježíš rozpoutává války? Tak krutí jste, že Vám nevadí, když Vás někdo pošle zabíjet a vraždit? V armádách mnohých států je hodně pokřtěných lidí! Klidně svrhnou i atomovou bombu, když jim dají rozkaz!!! Zabíjení nevinných civilistů označují za vedlejší ztráty, které jsou pro společnost normální! Tak hluboce už lidstvo kleslo! A když to Človíček označí za zlo, je ihned označen za Antikrista, blázna a zloducha!

*15154* Pro Človíčka je Ježíš Syn Boží synem i bratrem a přítelem! Milovaným bratrem a přítelem! *15154*

A to většina pokřtěných lidí vnímá jako býk červenou barvu! Kdysi by mě mučili a umučili nebo popravili. Klidně by mě nechali i zavraždit, abych jim nekazil jejich chamtivě ďábelské vykořisťování lidstva!!!

*15154* Na první místo patří LÁSKA k Bohu Otci lidstva! CELÁ LÁSKA!!! *15154*
(Ale mnozí pokřtění lidé dávají na první místo uznání Ježíše za Pána a Boha lidstva, kterému se všichni musí klanět! A to přece žádal po Ježíšovi Satan Syn Boží!!! /Mt 4:9, L 4:7/ Jak je možné, že se vůdci křesťanských církví a sekt chovají jako ďáblové!? Navíc papež tvrdí, že tu Ježíše zastupuje!!! Ale Panovníkem celého lidstva je Bůh Otec náš a ne Ježíš!!! Lež stíhá lež! A k tomu všechny ty skandály v církvích a sektách!)

*15154* Lidé! Navraťte se k Bohu Otci svému! Vytrhněte se ze spárů Satana a démonů, kterým jde pouze o jedno, snaží se, abyste zradili Boha Otce svého nebo ve své zradě vůči Tatínkovi zůstávali! *3456*| Předmět: RE: Móda je móda!
22.02.21 23:51:28 | #8869 (1)

TY PRASE


 #8865 

| Předmět: RE: RE: Móda je móda!
23.02.21 07:00:17 | #8874 (2)

*15154* Děkuji Vám za Váš názor. *15154*
*15154* Bůh Vám žehnej! *34027*


 #8869 

| Předmět: RE:
22.02.21 22:44:26 | #8866 (1)

*35092* Bratře! Příteli můj! Pohleďte na mou fotografii na profilu! Je mi tam 44 let? *34091*

*3456* A navíc, proč si neustále myslíte, že mám sklon k násilí jako Vy?
(Nemáte-li sklon k násilí, potom se Vám omlouvám! Ale lidé se často snaží přiřknout zlo v sobě jiným lidem ve stylu: "Zloděj křičí: 'Chyťte zloděje!'")

Jste mým vlastním bratrem! A já Vás vnímám přátelsky! Proč ve mně vidíte svého nepřítele?
(Kdo Vás proti mně ponouká? Nečisté svědomí? Ďábel? Démon? Církevní vrchnost? Bůh to není, myslíte-li si to! Bůh mě miluje!!! Bůh je i mým milujícím Tatínkem! Není to ani Ježíš, ten si mě váží, jsme bratři a přátelé.)

*11171*

 #8864 

| Předmět: RE: RE:
22.02.21 23:25:27 | #8868 (2)

Jenom jsem se chtěl zeptat.


 #8866 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.02.21 06:57:24 | #8872 (3)

*34041* Dobře! *34041*
*33794* Nepochopil jsem Váš smysl pro humor! *33902*
*3474* Omlouvám se Vám! *15154*


 #8868 

| Předmět: RE: RE:
22.02.21 23:56:53 | #8871 (2)

UTNI SI ŠULINEK A HOĎ HO PSOVI


 #8866 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.02.21 06:58:45 | #8873 (3)

*11171* Omlouvám se Vám, ale Vaší upřímnou a jistě dobře míněnou radou se řídit nebudu! *4511*


 #8871 

| Předmět: (Bible, Žalm 79:8-9)
22.02.21 19:33:59 | #8858

(Bible, Žalm 79:8-9)

Nepřipomínej nám staré nepravosti,
pospěš nám vstříc se svým slitováním,
jsme naprosto vyčerpáni.

Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména,
vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno.

(Živé Slovo Boží)

*3474*
Tatínku náš milovaný! My jsme Tvými dětmi! Nejsme bohové a bohyně! Jsme lidé...
Ty nás můžeš očistit od poznání dobra a zla!
Ty máš tu moc odstranit všechny ty hrůzné následky, které poznání dobra a zla mělo a má!
Ty jediný, Lásko moje a Tatínku můj milovaný, máš schopnost nás od naší špíny očistit.
Miluji Tě! A děkuji Ti, že nad námi bdíš.
*34027*| Předmět: RE: (Bible, Žalm 79:8-9)
22.02.21 21:43:56 | #8862 (1)

..toto není žádné živé slovo boží..toto jsou překopírované tisíce let staré statě z Bifle..ve stylu jehovistů...


 #8858 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 79:8-9)
22.02.21 22:03:36 | #8863 (2)

Když někdo v kostele čte z Bible, většinou potom řekne: "Slyšeli jste Slovo Boží!"
Kolikrát jste se tam ozval, že to čtení bylo jen čtením překopírovaných, tisíce let starých statí z Bible?

A když v jiných diskuzích kopírují biblické texty pokřtění lidé, kolikrát jste je napomenul, že se jedná pouze o citaci překopírovaných a přeložených, tisíce let starých statí z Bible!? A že tam skutečně dost často uvedené texty pouze kopírují!!! (Človíček ale každé písmenko naťuká svým prstíkem a upřesňuje současně to, co "straničtí" překladatelé tak trochu upravili, aby upevnili moc své církve nebo sekty! Človíček k tomu i občas cosi doplní, aby se lidem otevřeli oči! V jiných diskuzích spíš touží, aby lidé otevřeli své peněženky! A Vy osobně k tomu mlčíte, nemýlím-li se!? Jestli nemlčíte, potom se Vám hluboce omlouvám!)

*25413* *30623* *25413* *30623* *25413* *30623* *25413*

 #8862 

| Předmět:
22.02.21 19:26:42 | #8857


| Předmět: RE:
22.02.21 19:39:13 | #8860 (1)

Je tolik krásných písniček!
U mnohých si i popláčeme, ale překonat své zlozvyky nedokážeme!
Modlím se za nás, aby nás Tatínek spasil - aby nás i celý svět od zla očistil.

*3789* *33974* *3789* *9540* *35235* *33976* *35235*

 #8857 

| Předmět:
22.02.21 19:20:42 | #8854

Ano Clovicku zivot jde dale🦋| Předmět: RE:
22.02.21 19:23:04 | #8855 (1)

*4542* Ano, Bohem milovaná Haničko, život jde dál. *15154*

*4585* Čenda si založil svou diskuzi - má název: "Človíček". *34027*


 #8854 

| Předmět: RE: RE:
22.02.21 19:26:06 | #8856 (2)

Tak vas ma prece rad Cenda Jinak ho chapu Cendu.


 #8855 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.02.21 19:34:36 | #8859 (3)

Čenda má dobré srdce! *4542*


 #8856 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.02.21 19:42:35 | #8861 (3)

Čenda je až "surově" upřímný, nepřetvařuje se, jeho srdce je ale v plamenech.

*7224* *34685* *15154* *7224* *15154* *34685* *7224*

1  
 #8856 

| Předmět: (Bible, Žalm 91:9-11)
22.02.21 19:20:10 | #8853

(Bible, Žalm 91:9-11)

Máš-li útočiště v Živém Bohu, u Nejvyššího svůj domov,
nestane se Ti nic zlého, pohroma se k Tvému stanu nepřiblíží.
On svým andělům vydal o Tobě příkaz, aby Tě chránili na všech Tvých cestách.

(Živé Slovo Boží)

*25413* *30623* *25413* *30623* *25413*