Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 215758x
Příspěvků:
14924

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: osamělý pastýř.)
02.03.21 11:12:45 | #9210

tato skladba pastor solitario-osaměly pastyř nepotřebuje ani komentář.)je v ní vše pokora laska a něha-stejně jako osaměly pastyř nepouživa slova moc o Bohu a lasce ale z jeho srdce vychazí krasa i v podobě tonů a čistí lide to poznají a přichazejí za ním sami:)https://wuauquikunamusic.bandcamp.com/track/pastor-solitario| Předmět: RE: osamělý pastýř.)
02.03.21 11:16:08 | #9211 (1)

děkujiTi za Tvé příspěvky-:)přinášejí mi klid a mír už od rána.Tvá přítelkyně El-:)poslechla jsem si nějaké skladby z odkazu a našla jsem jednu pro Tebe :-)https://wuauquikunamusic.bandcamp.com/track/sacred-reed


 #9210 

| Předmět: RE: RE: osamělý pastýř.)
02.03.21 11:21:09 | #9212 (2)
*18376* *18374*

 #9211 

| Předmět: RE: RE: osamělý pastýř.)
02.03.21 11:25:52 | #9214 (2)

děkuji Ti,je velice nadherná:)ale tolik krásy si ani nezasloužím,proto ji venuji Tobě a Bohu,jež v našich srdcích zaří a jen jeho milostí mužeme vnimat krasu a lasku v jednotě.)věnujme ji tedy Bohu a všem lidem dobré vůle,ale přesto Ti velice děkuji nebot jen Tve čiste srdce mohlo najít a vybrat tuto překrasnou hudbu:)


 #9211 

| Předmět: (Bible, Micheáš 5:1)
02.03.21 11:00:51 | #9207

(Bible, Micheáš 5.1)

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.

(Živé Slovo Boží)

*3456*
Toto inspirovalo dvanáct "učedníků" Ježíše! Mysleli si, že se Ježíš stane králem v Izraeli a že z nich udělá bohaté dvořany, kterým se lidé budou klanět! Obelhávali jeden druhého!
Za všechny to vyslovila matka synů Zebedeových! (Matouš 20:21) Řekla: "Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království."
Ano, u "apoštolů" to nebyla láska k Živému Bohu /JHVH - Hospodinu/, byla to "láska" k vysokému postavení a k penězům, které královi hodnostáři mohli "vydřít" z poddaných!!!
(A dnešním pokřtěným církevním vůdcům jde většinou o to samé! Nechají si líbat ruce a zlaté prsteny na nich a schvalují ukládání lstivě vymámených peněz na miliardová konta své chamtivé církve!)

*3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: (Bible, Micheáš 5:1)
02.03.21 11:07:55 | #9208 (1)

Chování Petra o tom svědčí také!
1.) "Nevím, co mluvíš."
2.) "Neznám toho člověka!"
3.) "Neznám toho člověka!" se zaklínal a zapřísahal... *3456*
A to žil s Ježíšem jako jeho zdánlivý bratr a zdánlivý přítel. Ovšem pravda byla jiná!!!

*3456* *3456* *3456*

 #9207 

| Předmět: RE: (Bible, Micheáš 5:1)
02.03.21 11:12:27 | #9209 (1)

*34027* Dnes už z nich, v Božím Království, bratři a přátelé Ježíše jsou! *34027*

*34027* Náš milující nebeský Otec zázraky umí! *34027*

*34027* *23658* *34027*

 #9207 

| Předmět:
02.03.21 10:55:56 | #9206

velice dojemna hudba tech kteří přesto že byli ovlivněni křestanstvím:)přes­to nehořekují na cirkve apod ale zachovali si sva srdce minulosti a klidně zkloubili nauku křestanství s tou svou nebot pochopili a neustrnuli nenadavají nehořekují ale Buh skrze ne zpiva a hraje nebvot vedí že Buh je hlavně stale v jejich srdcich a srdci všeho a všech jeden jediny.)now we are free.)https://wuauquikunamusic.bandcamp.com/track/now-we-are-free| Předmět:
02.03.21 10:40:52 | #9202

jemná hudba pro jemná srdce nezmitana zmatkem a chaosem.)https://wuauquikunamusic.bandcamp.com/album/wuauquikuna-iv-stačí zmačknout šipku a už prvni skladba kallaryk je dojemně krásná:)a niže jsou jiné skladby na vyběr take nadherně něžne a kirasne je vidět že vychazejí z čistych a zbožnych srdcí z dalekych and inckych,kteři ještě vědí kdo a nebo co je Bůh:)| Předmět: RE:
02.03.21 10:41:37 | #9203 (1)
| Předmět: RE: RE:
02.03.21 10:47:16 | #9204 (2)

a také tato hudba s nazvem harmonicka písen je dojemně krasna,jakoby skladatel chtel vyzpivat sve silne a čiste srdce vuši krase.)a vi,že kdejaka slova jsou přiliš chuda i slovA O LASCE A BOHU ,TAK VTISKL DO HUDBY A UMĚNI TU KRASU A POKORU A VDĚČNOST.)UČME SE OD TĚCHTO KRASNYCH ČISTYCH POKORNYCH LIDI,KTEŘI ZAPOMINAJI NA SEBE A TIM SPIŠE SKRZE NĚ PROCHVIVA BUH V TONECH A HRAJE SI SKRZE NĚ.)https://wuauquikunamusic.bandcamp.com/album/wuauquikuna-iv


 #9203 

| Předmět: RE: RE: RE:
02.03.21 10:48:47 | #9205 (3)

OPRAVA.)TOTO JE SKLADBA S NAZVEM HARMONICKA PISEN NEBOLI HARMONIA SONG:)https://wuauquikunamusic.bandcamp.com/track/armonia-song


 #9204 

| Předmět: Bůh je jeden Bůh!
02.03.21 10:18:07 | #9200

Živý Bůh /JHVH - Hospodin/ je jeden jednojediny Bůh! *34027*

Cože?

*8637* Vždyť naši církevní vůdci tvrdí, že první Bůh, náš milující Otec, zplodil ještě další dva Bohy! Syna a Ducha! A naši církevní vůdci jsou neomylní a pravdomluvní! *34714*
*3456* (Občas sice sexuálně zneužijí nebo znásilní nějakého pokřtěného chlapce nebo nějakou pokřtěnou dívku a zprzní je, ale kdo z nás nikdy nezhřešil, že!?) *11021*

*8640* Kdo tři Boží osoby neznává, je blázen, šílenec a Antikrist! *16449*
(Církev to má prostě vyřešené! Své lži po staletí zdokonalovala! Obelhala sama sebe!!!)| Předmět: RE: Bůh je jeden Bůh!
02.03.21 10:26:02 | #9201 (1)

*2* Chybička se vloudila! *3456*

*8640* Kdo tři Boží osoby neuznává, je blázen, šílenec a Antikrist! *16449*

(Ono to první slovo "neznává" je sice neobvyklé, ale použitelné, a tak si Tatínek zažertoval, abychom všichni pochopili, jakým způsobem církve a sekty upravují pravdu: hezky nenápadně to činí!)

Ale dělají to rázně! *8640* *8637* *34714*


 #9200 

| Předmět: Syn Člověka.
02.03.21 10:04:08 | #9199

Kdo je ten biblický Syn Člověka?
Kdo je ten biblický Ježíš zvaný Kristus?

*34027* Pro Človíčka je tato láskyplná lidská bytost naším bratrem a přítelem! *34027*

*5671* Není ten Človíček Antikrist? Vždyť naši neomylní církevní vůdci tvrdí, že Ježíš je Bohem, Pánem, Králem a Spasitelem lidstva, kterému se musíme klanět. *8520*
(A přemýšlíte-li, že poklony vyžadoval Satan, potom pozor, budete pokřtěnými lidmi pomlouváni!)
*11171* Církev, jako taková, je přece od počátku neomylná! Tak pozor na jejich výchovné nadávky! *34003*

*2351*


| Předmět: Bůh.
02.03.21 09:54:54 | #9198

Kdo je Bůh?
Kdo je ten Živý Bůh /JHVH - Hospodin/?
Pro Človíčka je Stvořitelem, Otcem, Pánem, Králem, Učitelem, Zákonodárcem, Soudcem i Spasitelem!
Není ten Človíček blázen? Tyto funkce mají přece naši vůdci církví a sekt!!! (Přece by nám nelhali.)
*9388*
"Prohlásíme tedy Človíčka za blázna a šílence! Budeme ho dnes a denně pomlouvat a sami sebe chválit!
A uvidíme, jak přileze s prosíkem mezi nás!" - To tvrdili mnozí před mnoha roky! *2*
*7183*
A ejhle, Človíček si stále vede svou. Raduje se ze života v Lásce Boží, usmívá se, a "žvatlá" to své: "Bůh Tě miluje! Bůh miluje nás všechny!"

*33794* *24611* *2* *35292*


| Předmět: Človíček.
02.03.21 09:42:50 | #9197

Kdo je Človíček?

Človíček tvrdí, že mu Živý Bůh /JHVH - Hospodin/, jeho a náš Otec, dal jméno: "Člověk Syn Boží"!

(Kam on na ty hloupé "žvásty" chodí!?)

*5671* Kam? *2* *2* *2* *2* *2* *2*| Předmět: Jsme.
02.03.21 09:34:26 | #9196

*30045* Ano, my jsme! *8161*

*33792* My všichni jsme Boží. *33572*

*21215* *17063* *21215*


| Předmět: (Bible, Žalm 37:1-6)
02.03.21 08:24:47 | #9195

(Bible, Žalm 37:1-6)

*15154* Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.
*15154* Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.
*15154* Doufej v Živého Boha /JHVH - Hospodina/, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
*15154* Hledej blaho v Živém Bohu /JHVH - Hospodinu/, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
*15154* Svou cestu svěř Živému Bohu /JHVH - Hospodinu/, doufej v něho, on sám bude jednat.
*15154* Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jak polední jas tvoje právo.

(Živé Slovo Boží)

*3474*