Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1213236x
Příspěvků:
48902

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
01.04.21 12:32:59 | #10807


| Předmět: RE:
01.04.21 18:25:58 | #10812 (1)

Ano, krása jarních květin je podmanivá!

*15154* *2614* *15154* *23658* *15154*


| Předmět: Bůh Tě miluje!
01.04.21 10:46:50 | #10806

*15154* 1.) Bůh Tě miluje!
(A odpouští Ti...)
*15154* 2.) Bůh Tě miluje!
(A odpouští Ti...)
*15154* 3.) Bůh Tě miluje!
(A odpouští Ti...)
*15154* 4.) Bůh Tě miluje!
(A odpouští Ti...)
*15154* 5.) Bůh Tě miluje!
(A odpouští Ti...)
*15154* 6.) Bůh Tě miluje!
(A odpouští Ti...)
*15154* 7.) Bůh Tě miluje!
(A odpouští Ti...)| Předmět: Miluj!
01.04.21 10:42:24 | #10805

1.) Miluj! *15154*
(A odpouštěj...)
2.) Miluj! *15154*
(A odpouštěj...)
3.) Miluj! *15154*
(A odpouštěj...)
4.) Miluj! *15154*
(A odpouštěj...)
5.) Miluj! *15154*
(A odpouštěj...)
6.) Miluj! *15154*
(A odpouštěj...)
7.) Miluj! *15154*
(A odpouštěj...)


1  

| Předmět: (Bible, Marek 12:28-31)
01.04.21 10:38:02 | #10804

(Bible, Marek 12:28-31)

*34027* NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ *34027*

Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je PRVNÍ ze všech?"
Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, Živý Bůh /JHVH/, Bůh náš, JEST JEDINÝ PÁN; miluj Živého Boha, Boha svého, z CELÉHO svého srdce, z CELÉ své duše, z CELÉ své mysli a z CELÉ své síly!'
Druhé je toto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není."

(Živé Slovo Boží)

*15154* *15154* *3775* *15154* *15154*


| Předmět: Miluj bližního svého...
01.04.21 10:28:39 | #10803

*15154* *4542* *15154* Miluj bližního svého jako sebe samého! *15154* *4542* *15154*

Křesťanko! Křesťane!
Tvým bližním je každý člověk!!! KDY VÁM TO DOJDE, jak jste zradili Otce i Ježíše? *3456*| Předmět: Křesťanství.
01.04.21 10:24:54 | #10802

*15154* Původní křesťanství bylo o lásce! *4542*

Potom ale došlo ke smlouvě mezi církevními a světskými vůdci a pokřtěným lidem začal být mír cizí!
Začala HRŮZOVLÁDA plná válek, korupce a všeobecného násilí, která trvá do dnešních dnů... *3456*

To si ale pokřtění lidé nepřiznají... *3456*

*3456* *3456* *3456*


| Předmět: Miluj!
01.04.21 10:18:08 | #10801
*15154* *3474* *15154*

Miluj nade vše Boha Otce svého!
Miluj každého člověka!
Miluj a odpouštěj!
Odpouštěj a miluj!

O tom měl být láskyplný vztah k Otci a o tom měli být mezilidské vztahy pokřtěných lidí, ale nejsou!!!
*3456*
Láska a úcta k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva je jim neznámá - vrchností skoro nepropagovaná!
*3456*
A láska k lidem? Ta má podobu hororu!!!
*3456*
Víte kolik pokřtěných lidí vyrábí zbraně?
A víte kolik pokřtěných lidí zbraně používá?
A víte kolik je vojenských kaplanů?
*3456*| Předmět: Přeji nám překrásný den!
01.04.21 09:42:18 | #10800

Ano, přeji hezký den lidem všem! Lidem "věřícím" i "nevěřícím"! Lidem "zlým" i "dobrým"!!! *34027*

Vždyť, a to si už laskavě zapamatujte, Živý Bůh /JHVH/ je milujícím Otcem nás všech! *34027*

*18805* Amen. *3775*| Předmět: Křesťané!
01.04.21 09:37:31 | #10799

Křesťané! Bratři a sestry! *3456*

Omluvte se Bohu Otci svému, kajte se, a navraťte se celým srdcem, celou duší i celou myslí svou k Tatínkovi, který jediný a jednojediný je Živým Bohem lidstva, kterého znáte pod jménem: "JHVH"!

Syn Člověka, Ježíš zvaný Kristus, Otci věrně slouží! On ano a Vy ne? Tomu říkáte následování Ježíše?
Obelhali Vás! Zotročili si Vás! Vůdci křesťanů se spojili s celosvětovými vládci a vykořisťovateli i dnes!
Křest je cesta do otroctví! Někteří se sice stanou otrokáři a mohou žít v blahobytu - většina se ale stane vykořisťovanými otroky, které donutí i válčit, když se to panstvu složeného ze světských a církevních vůdců zlíbí na jejich cestě k ovládnutí celého světa!!!

Jasné? *3456*| Předmět:
01.04.21 08:12:48 | #10796

Zrušil bych velký pátek, jako svátek a naopak zavedl bych 21.3. jako svátek jara.| Předmět: RE:
01.04.21 08:29:15 | #10797 (1)

*5647* Já bych zrušil všechny svátky a oslavoval bych radostně úplně každý den jako den Boží. *15250*

*11171*
Oslava kruté popravy Ježíše, a tom svátek na velký pátek je, je hodně velkou věrolomností, kdy se tlupa pokřtěných lidí utěšuje, že je díky této popravě Syna Člověka /Ježíše/ beztrestná! *3456*| Předmět: RE: RE:
01.04.21 18:09:02 | #10810 (2)

Já bych slavil ten příchod jara, dříve začínal jarní rovnodenností nový rok, tak by to mělo být:-)| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.21 18:24:17 | #10811 (3)

*15154* Láska a úcta k Živému Bohu /k JHVH/ je nade vše! *15154*

*34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.21 19:39:49 | #10819 (4)
*7668*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.21 19:51:09 | #10820 (5)
*34866* *34866* *15154* *2341* *15154* *34866* *34866*