Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1431396x
Příspěvků:
55412

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
08.04.21 16:03:25 | #11696
*21253*


| Předmět: RE:
08.04.21 18:25:46 | #11697 (1)
*15154* *28958* *15154*


| Předmět: Chvilka poezie s Františkem D. o)
08.04.21 13:05:43 | #11695

Stanovisko Boží: Jen ten, kdo Mne plně chápe a tak rovněž žije, ten žije rovněž ve Mně. Jinak žiju jen Já v něm.o)


1 1  

| Předmět: RE: Chvilka poezie s Františkem D. o)
08.04.21 18:33:50 | #11698 (1)
*15154* *4542* *15154*

Člověk, který Tatínka zná a skutečně miluje, by toto nikdy neřekl - Tatínek má své tělo i svou tvář!

Tatínkovi lze pohlédnout do očí. Tatínkovi lze podat ruku. Tatínka lze obejmout...

S Tatínkem si lze zazpívat i zatancovat! Od Tatínka lze i dostat výchovný pohlavek...

*15154* *14568* *15154*


| Předmět: RE: RE: Chvilka poezie s Františkem D.…
08.04.21 19:02:00 | #11704 (2)

To, že Vám někdo nakukal, že je Váš tatínek, neznamená, že je Váš tatínek.| Předmět: RE: RE: RE: Chvilka poezie s Františkem…
09.04.21 04:55:29 | #11730 (3)

*2* Kuku! Kluku! *2*

*2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: Chvilka poezie s Františkem D. o)
08.04.21 19:42:42 | #11706 (1)

slunce jenom zaři a jeho paprsky bud vedi že jsou stejne latky stejne podstaty jako slunce a nebo ne:-)ale slunce dale jen zaři:-)| Předmět: RE: RE: Chvilka poezie s Františkem D.…
09.04.21 04:56:23 | #11731 (2)
*9540*


| Předmět:
08.04.21 10:21:55 | #11692

slunce vychazi na vychodě stejně jako moudrost i otec abraham přišel z vychodu,ale vy stale zustavate v prachu nevedomosti.-)utopeni ve slovech pisem a zmatku,je to tak smutne vas všechny videt a se slzami v očich se slzami soucitu kdy se navracite z ostrova plneho pokladů s prazdnyma rukama nejen pro vaši pychu a nevedomost a nedostatek inteligence.-)kež nakonec najdete prave štesti je daleko i blizko.-)ale oči mate zahaleny prachem nevedomosti:-)vše ma svuj čas.-)| Předmět: RE:
08.04.21 10:22:31 | #11693 (1)

zpěv Vznešeneho je lekem na vaše neduhy.-)


1  

| Předmět: RE: RE:
08.04.21 10:25:28 | #11694 (2)

krasně řika Pán-Jsem mlčením...:-)| Předmět: RE:
08.04.21 18:42:29 | #11701 (1)

Raději budu žít v prachu v roli nevědomého hlupáka, než v ďábelské pýše v roli věrolomného chytráka!

*15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE:
08.04.21 19:41:31 | #11705 (2)

ano tak žijte e a budete stale žit dokud nezmoudřite.-)jste k sobe tak upřimny už tedy nejste synem božim ale nevedomy hlupak a už to vite a přiznavate:-)| Předmět: RE: RE: RE:
08.04.21 19:45:33 | #11707 (3)

vyhledejte duchovniho učitele verně mu služte s pokorou se ho dotazujte .muže vam odkryt pravdu života nebot on zna a tzv uzřel pravdu.-)bude to pro vas po všech strankach přinosne.-)| Předmět: RE: RE: RE:
09.04.21 04:59:24 | #11732 (3)

Vaše domněnky jiné možná ovlivní, ale mně je nevsugerujete! *2* *2* *2*

  • Náš nebeský Otec mi řekl: "Ty jsi můj syn! Můj prvorozený! Můj miláček!"
    *15154* *4437* *15154*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.04.21 11:53:00 | #11774 (4)

Ano, někdo vám řekl. Jsem Váš nebeský otec a Ty můj syn....

To ale neznamená, že je Váš otec, ale jen to, že Vám to řekl....

Mohl klidně lhát| Předmět:
08.04.21 10:16:07 | #11691

jste stale tak neklidní:-)nebot jste ješte nenalezli Pisen a zpěv a slova Vznešeneho a vaše srdce jsou neklidna a nenaplněna,slova Vznešeneho jsou jako nektar k a vodopa pod nimž je potřeba v tichosti spočinout a v oddanosti lasce a odevzdanosti a vaše srdce mohou byt potom naplněna nektarema rozpuštena a vaše mysl a ego uspokojena milostí,zatim jste tak neklidni a jako prach na poušti ,kdo hleda najde v pokoře naše dlan je stale otevřena.-)| Předmět: RE:
09.04.21 05:00:47 | #11733 (1)

Podle sebe, Miroslave, pomlouváte nás? *3456*

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět:
08.04.21 09:58:01 | #11689

VIDEO: Globalisté na Bílou sobotu o Velikonocích v Káhiře uspořádali triumfální přehlídku děsivých okultních symbolů vládců nad planetou Zemí! Árijské dítě přineslo oheň planety Země, teprve za ním mulati, a teprve po nich černoši! Architekti a božstvo Amon Ra sestoupilo z nebes s ohněm z hvězd! Společně zapálili termonukleární jádro syntézy 2×11 v podobě 22 faraonů, jejichž vláda se vrací zpátky na planetu Zemi! Globalisté odhalili poprvé v historii špici nedokončené pyramidy, bylo ukázáno, kde se nachází skutečný vrchol okultního řízení! https://aeronet.cz/news/video-globaliste-na-bilou-sobotu-o-velikonocich-v-kahire-usporadali-triumfalni-prehlidku-desivych-okultnich-symbolu-vladcu-nad-planetou-zemi-arijske-dite-prineslo-ohen-planety-zeme/| Předmět: RE:
08.04.21 09:59:43 | #11690 (1)

Židé byli nyní opět obětováni jako první v nastupující globální technokratické tyranii, čili počínajícím systému totální kontroly všech...doporučuji všem si tento článek přečíst...=jestli autor článku není onen Parsifal, tak už asi nikdo...?| Předmět: RE: RE:
08.04.21 18:38:30 | #11700 (2)
*3456*


| Předmět: RE:
08.04.21 18:38:12 | #11699 (1)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: (Bible, Skutky 3:12-13)
08.04.21 09:38:57 | #11688

(Bible, Skutky 3:12-13)

Když to Petr viděl, promluvil k lidu: "Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom SVOU VLASTNÍ MOCÍ nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí.
Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil SVÉHO SLUŽEBNÍKA Ježíše, kterého Vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit."

(Živé Slovo Boží)

*3456* P.S. *3456*
Působivá řeč! Je v ní i úcta k Bohu Otci lidstva! Ale povšimněte si, jak Petr hází veškerou vinu na ostatní a pokrytecky nepřizná: "Vždyť i já jsem Ježíše 3x zapřel." *3456*| Předmět: Láska Boží je věčná!
08.04.21 09:25:39 | #11687

LÁSKA BOŽÍ JE JSOUCÍ A VĚČNÁ!

Ano, náš nebeský Tatínek opakuje dnes a denně i Tobě: "Miluji Tě, lásko moje!"
Slyšíš ten hlas, co se z nebe ozývá? Tatínek Ti láskyplně říká: "Miluji Tě, dítě moje milované!"

*34027* *34027* *34027* *23658* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: Rovnost.
08.04.21 09:16:28 | #11686

ROVNOST V LÁSCE BOŽÍ NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE JE JSOUCÍ. *34031*

Lidé by měli vědět a ctít, že jsme si v Lásce Boží našeho Tatínka rovni. Role máme různé, to ano, co by to za hru, kdyby tam všichni měli stejnou roli, že!? Ale nikdo by neměl zapomínat, že Bůh je milujícím Otcem nás všech!
Všichni jsme bratři a sestry! Ano, jsme vlastní sourozenci před Bohem!!!

*15154* *4542* *15154*
*34089* *12318* *3775*


| Předmět: Zvůle.
08.04.21 09:09:43 | #11685

ZVŮLE.

Zvůle většiny židovského, křesťanského a muslimského panstva je historicky doložená mnohými záznamy.
Většina církevních a sektářských vůdců vládla ve svých tlupách nelítostným způsobem!

*11171* *3456*

Zde je máte: *8640* *11024* *16449* *8637* *34714*| Předmět: Obsah Bible.
08.04.21 09:02:23 | #11684

OBSAH BIBLE.

Bible obsahuje celou řadu záznamů o životě lidstva.
Na mnoha místech se tam píše ale i o SYNECH BOŽÍCH.
A přesto se tu najdou lháři a podvodníci, kteří tvrdí, že Živý Bůh /JHVH/, náš nebeský Otec, má syna pouze jednoho a že tento jediný Boží syn je ustanovil za své zástupce a svěřil jim neomezenou moc nad ostatními lidmi.

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: Obsah Bible.
09.04.21 11:56:14 | #11775 (1)

Synové boží vcházeli k pozemským dcerám. Nicménmě doslovný překlad z hebrejštiny je, Ti, kteří přišli z hůry... To, že překladatelé takto překládají, je věc jiná. Důležité je, co říká hebrejský text