Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1605401x
Příspěvků:
59431

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
16.04.21 20:34:36 | #12298

ano Buh ma sve tělo hruby svět je jeho hrubym telem světlo zvuk apod je jeho jemnym tělem:-)vylez už konečne mělnicky z te sve praseči kuže abys ani boha neuzaviral do podobne formy a představy:-)| Předmět: RE:
16.04.21 20:35:54 | #12300 (1)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

Hezky chrochtáte!| Předmět: RE: RE:
16.04.21 20:39:36 | #12305 (2)

ano znam v okolí všechny voly ale tebe jsem tu ješte neviděl.-)| Předmět: RE: RE:
16.04.21 20:47:12 | #12310 (2)

hold jsi jako marnotratny synek co rucovite tatinečka opustil a musel jsi hold mezi nas svině abys aspon pojedl z našeho pokrmu a valelse s nami....ale my proste svině boži stvořeni se nevzpouzime jako ty tvrdohlave co rozhradaš majetek otce ve svych zločinech.)| Předmět: RE: RE: RE:
17.04.21 07:17:36 | #12328 (3)

Pro Vás jsou lidé svině? A sám se pokládáte za jednu z nich? *2386*

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*| Předmět:
16.04.21 20:30:11 | #12293

Jsem unavená Hezký večer.


1  

| Předmět: RE:
16.04.21 20:31:16 | #12295 (1)
*15154* *23655* *15154*


| Předmět: RE:
16.04.21 20:35:25 | #12299 (1)

to bude už menopauza a starosti abys ješte neotehotnela potom to bude už bezpečne.)| Předmět: RE: RE:
16.04.21 20:36:48 | #12301 (2)

*3456* Umíte být k ženám hnusný!!! Styďte se!!! *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: RE:
16.04.21 20:37:44 | #12303 (3)

ale proč copak menopauza je neco špatneho je to přeci podle zakona božiho:)| Předmět: RE: RE: RE:
16.04.21 20:39:00 | #12304 (3)

nestyd se sve přirozeni ale jestli se ho bojiš a maš na wc kleštičky na nej aby ses neznečistil a neznecudněl:-)tak te chapeme.-)trenyrky maš vytahane veřme že nejsou ješte mokre a pocintane:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.04.21 07:19:08 | #12329 (4)

*4506* Další pomluvy? Opět Vám je odpouštím! *34089*| Předmět:
16.04.21 20:29:15 | #12291

Jak se vlastně vsichni mate ?.
Asi všelijak.


1  

| Předmět: RE:
16.04.21 20:30:48 | #12294 (1)

Já se usmívám,
radost mezi Vámi mám. *34694*| Předmět:
16.04.21 20:19:55 | #12278

Jsi přec ještě ptačeco zde stále plače,ve sve kleci spáče-v duši ti buší ,máš tam jako v buši,a něco v tobě tuší,že lide nejsou hluší a to tě velmi zkruší.-)neb jednou poznaš jako s kuší,když svůj šíp tě vzruší,že nestydatost je let mušší co tě stále zkouší,abys mohl s nůší,hledat vůlí blešší a nepustit se silou vší.)| Předmět: RE:
16.04.21 20:25:10 | #12285 (1)

Páteční chvilka poezie... *11104*

*6318* *6318* *6318* *6318* *6318* *6318*

1  

| Předmět:
16.04.21 19:47:55 | #12268

jeden moudry človek řekl:-)az se Bůh bude divat tvyma očima,uvidí vše Božske.-)dřive ne.-)| Předmět: RE:
16.04.21 19:48:23 | #12269 (1)

uvidiš:-)| Předmět: RE:
16.04.21 20:24:00 | #12283 (1)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět:
16.04.21 18:35:24 | #12266

Ťuky ťuky na vrátka, otevřte mi kůzlátka


1  

| Předmět: RE:
16.04.21 20:23:35 | #12282 (1)
*4511*


| Předmět:
16.04.21 18:05:10 | #12265

ooo kokso *21253*


1  

| Předmět: RE:
16.04.21 20:23:14 | #12281 (1)
*2756*
*15154* *9531* *15154*


| Předmět: Pod bambusem o)))
16.04.21 17:45:27 | #12264

A proto miluji Boha, právě pro ty obláčky na obloze, neboť je to Jeho dílo.
Můžeme být k němu přítulení a obdivovat veškerou krásu kolem nás a je jedno jak ji pojmenujeme, nebo je to vše dílo Boží.
Můžeme se zamilovaně dívat na květinu, neboť i v ní je Bůh obsažen, nebo můžeme zamilovaně se dívat jeden na druhého, protože i v těch očích se usmívá Bůh.
Dává se nám poznat stále.
A když hledíme do Jeho milovaných očí, není nic potřeba chápat, neboť vše už je dávno zodpovězené, protože Nás moc a moc miluje.🤍🕊️🤍


1  

| Předmět: RE: Pod bambusem o)))
16.04.21 20:22:16 | #12280 (1)

*12216* Bůh má své tělo! Jednou Tatínkovu tvář spatříte, pohlédnete mu do očí, a vzpomenete si, jak jste tu lidem vykládala nesmysly... *3456*

*15154* *34089* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: RE: RE: Pod bambusem o)))
16.04.21 20:28:59 | #12290 (2)

stači abyse moudřejši žena než ty ozvala a už je ohen na střeše a je z ni hned pohanska děvka? .-)to jsou ale zmeny po tyvch slovech děvčatko a dětatko boži a sestřičko,mělnicky mělnicky.)| Předmět: RE: RE: RE: Pod bambusem o)))
16.04.21 20:30:01 | #12292 (3)

s tebou by žadna žena nemohla vydržet s takovym dogmatickym usurpatorem:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pod bambusem o)))
16.04.21 20:33:44 | #12297 (4)

A s Vámi nějaká vydržela? *3456*

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pod bambusem o)))
16.04.21 20:36:57 | #12302 (5)

všechny ženy jsou ve mne a ja v nich neni odchazeni ani přichazeni škoda že to neznaš:)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pod bambusem o)…
17.04.21 07:20:55 | #12330 (6)

Chcete tvrdit, že mě pomlouvají ti démoni ve Vás, které pokládáte za ženy? *35092*| Předmět: RE: RE: RE: Pod bambusem o)))
16.04.21 20:32:54 | #12296 (3)

Proč Domíska urážíte? *2386*
Sám jste tu nebohou ženu ošálil svými bludy!!! *3456*

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pod bambusem o)))
16.04.21 20:41:09 | #12306 (4)

pochop že je to moudra žena a tys ji nikdy nemohl přesvedčit o svycvh bludech nebot je to vlnka ktera vi o oceanu a ty jsi jako stary kamen na břehu oceanu:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pod bambusem o)))
16.04.21 20:44:04 | #12308 (5)

pochop že ženy jsou sexuelní a eroticke na to jsi už zapomnel a možna nikdy nepoznal a bral jsi sex jen jako formu zviřeciho plozeni.-)ale až pronikneš do ženy.)ne svym penisem ale srdcem a duchem tak terv poznaš tajemstvi a ženy se ti otevřou:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pod bambusem o)…
17.04.21 07:21:46 | #12331 (6)

*34031* ODPOUŠTÍM VÁM... *4585*| Předmět: RE: Pod bambusem o)))
18.04.21 00:19:13 | #12468 (1)

Ne pro muže je muž drahý, ale pro Světlo Átmana je muž drahý, ne pro ženu je žena drahá, ale pro Světlo Átmana je žena drahá. Upanišada| Předmět: (Bible, Zjevení Janovo 3:20)
16.04.21 17:14:20 | #12261

(Bible, Zjevení Janovo 3:20)

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi,
vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

(Živé Slovo Boží)

*25413* *30623* *25413* *30623* *25413* *30623* *25413*


| Předmět: RE: (Bible, Zjevení Janovo 3:20)
16.04.21 19:49:56 | #12270 (1)

hle jsem už ve tvem srdci a tluču:-)ale ty jsi pevne zavřel me v srdci že o Mně neviš:-)divaš se skrze bryle ale neviš o nich a stale je hledaš.-)| Předmět: RE: RE: (Bible, Zjevení Janovo 3:20)
16.04.21 20:19:00 | #12277 (2)

Nejste v mém srdci, tam ďábel nesmí! *3775*| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Zjevení Janovo 3:20)
16.04.21 20:24:02 | #12284 (3)

to jsou slova boži přeci ale je pochopitelne že Boha odmitaš a maš radeji demona sbveho ega ježiš prohledl jeho lest ty ješte ne:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Zjevení Janovo…
16.04.21 20:27:12 | #12287 (4)

Miluji Tatínka! Miluji Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva! *3775*

*4437* *4437* *4437* *4437* *4437* *4437*


| Předmět: Človíček je Otci věrný!
16.04.21 17:01:51 | #12259

*34031* Ano, Človíček je svému nebeskému Otci věrným synem! *34031*

Možná zlobí! Umí být zlý! Ale svého Tatínka miluje, jestli vůbec chápete, co to znamená!

*15154* *12216* *15154*


| Předmět: RE: Človíček je Otci věrný!
16.04.21 17:04:44 | #12260 (1)

*4542* Kéž by se dal náš nebeský Tatínek poznat i Vám všem! *4542*

................... *33974* *33975* *3596* *33973* *33976* .................| Předmět: RE: RE: Človíček je Otci věrný!
16.04.21 19:55:18 | #12271 (2)

vzdej se sveho boha pro Boha potom poznaš s ježišem a pochopiš jeho slova-ja a otec jedno jsme jako je otec ve mne a ja v nem.-)zatim jsi čekatelem.-)| Předmět: RE: RE: RE: Človíček je Otci věrný!
16.04.21 19:56:22 | #12272 (3)

budešli si chtit svuj život zachovat ,pravy Život nepoznaš nebot nemuže stat maly řivot ego vedle velkeho Života jedno musi zmizet tzv.-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: Človíček je Otci věrný!
16.04.21 19:57:05 | #12273 (4)

vzpominky na budoucnost pro tebe mělnicky.-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Človíček je Otci…
16.04.21 20:18:09 | #12276 (5)
*2386*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Človíček je Otci věrný!
16.04.21 20:17:50 | #12275 (4)

O mém životě rozhoduje Bůh a ne já! *18805*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Človíček je Otci…
16.04.21 20:25:32 | #12286 (5)

a proto maš slevove kartičky do všech supermarketu v okolí jo:-)o tom take rozhoduje Buh vid že jsi riozežrany jako čunik:)hezky s tebou cloumaji demoni.-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Človíček je…
16.04.21 20:28:36 | #12288 (6)

Nemám už ani jednu! *24611*
Musíte je mít tedy Vy, když o nich píšete... *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Človíček je…
16.04.21 20:42:15 | #12307 (7)

muselo to byt hodně tryznivy když jsi je vzteky a studem rozstřihaval ze studu jak jsi chamtivy a z nečiostyho svědomí vid, .)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.21 07:24:19 | #12332 (8)

TO VŠE JE VE VÁS - proč si to kajícně nepřiznáte? *11171*

Odpouštím Vám a dělám to v klidu a míru... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: Človíček je Otci věrný!
16.04.21 20:16:36 | #12274 (3)

Ježíše znám osobně! Vás ne!!! *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Človíček je Otci věrný!
16.04.21 20:21:05 | #12279 (4)

no poteš koště ješte že Ježiš nezna tebe.-)a ani o to nestojí nebot nestojí i hrdopyštce.-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Človíček je Otci…
16.04.21 20:28:57 | #12289 (5)
*2615*

1