Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 310684x
Příspěvků:
16548

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Opakuji:
11.06.21 11:34:34 | #16403

Opakuji: "Ježíš není Bůh ani bůh ani bůžek!"

Ježíš je jedním z nás všech lidí; Ježíš je člověkem a Božím služebníkem! Ježíš je náš bratr a přítel.

*34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: Opakuji:
11.06.21 11:40:43 | #16404 (1)

(Bible, Izajáš 44:6 + 45:5)

Toto praví Živý Bůh /JHVH/, král Izraele, jeho Vykupitel, Živý Bůh zástupů:
"Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není!"
+
"Já jsem Živý Bůh /JHVH/ a jiného už není, mimo mne žádného Boha není..."

(Živé Slovo Boží)


 #16403 

| Předmět: RE: Opakuji:
11.06.21 11:44:47 | #16405 (1)

(Bible, Izajáš 43:11)

Já, já jsem Živý Bůh /JHVH/, kromě mne žádný Spasitel není.

(Živé Slovo Boží)

*3456*
P.S. Pokřtění lidé, kdy se přestanete rouhat?
*3456*


 #16403 

| Předmět: (Bible, Žalm 19)
11.06.21 07:29:51 | #16396

(Bible, Žalm 19 - žalm Davidův)
*5671*
Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.
Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet.
Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po celém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan.
Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli.
Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.
*5671*
Zákon Živého Boha /JHVH - Hospodina/ je dokonalý, udržuje při životě.
Svědectví Živého Boha /JHVH - Hospodina/ je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
Ustanovení Živého Boha /JHVH - Hospodina/ jsou přímá, jsou pro radost v srdci.
Přikázání Živého Boha /JHVH - Hospodina/ je ryzí, dává očím světlo.
Bázeň Živého Boha /JHVH - Hospodina/ je čistá, obstojí navždy.
Řády Živého Boha /JHVH - Hospodina/ jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,
nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.
*5671*
Jsou poučením i pro Tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou.
Kdo může rozpoznat bludy? ZPROSŤ MĚ I VIN, JEŽ JSOU MI SKRYTY. /Prosím.../
Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. /Prosím.../
Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností.
Kéž se Ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci,
Živý Bože /Tatínku náš milující/, má skálo, VYKUPITELI můj! /LÁSKO MOJE!/
*5671* *34027* *5671*| Předmět: Tatínku!
11.06.21 07:05:23 | #16395

Tatínku můj milovaný!

Omlouvám se Ti za sebe i za celé lidstvo!
Dnes je těžko možné, abychom v činech nebo v myšlenkách nezhřešili, i když se třeba i snažíme!
A zlořečí-li Ti někdo, bývá to z bolesti, kterou v sobě pociťuje! Sám víš, jak hrůzné následky má poznání dobra a zla v nás i kolem nás! Ty následky jsou přímo strašlivé!!! (Proč to vše musíme poznat? To je těžká otázka!)
A tak se Ti kajícně omlouvám za sebe i za celé lidstvo...

Tvůj syn. *19664*| Předmět: Človíček je vyspinkaný...
11.06.21 06:49:00 | #16393

*35094* Ano, Človíček je vyspinkaný... *35094*

*15238* Dobré ráno Vám všem! *15238*

*34027* *12216* *34027*


| Předmět: RE: Človíček je vyspinkaný...
11.06.21 06:55:28 | #16394 (1)

Lidé! Sestry a bratři! Přátelé...

Prožijme nádherný den v lásce a úctě k našemu nebeskému Tatínkovi. Miluje nás!

*12318* *12318* *12318* *23658* *12318* *12318* *12318*

 #16393 

| Předmět: Bůh Tě miluje!
10.06.21 22:28:38 | #16387

Ano, Bůh Otec Tvůj Tě miluje!
*15154* *23670* *15154*

*9177* *4468* *3461* *6665*


| Předmět: RE: Bůh Tě miluje!
10.06.21 22:30:36 | #16390 (1)
*6665* *6665* *6665* *3421* *6665* *6665* *6665*

 #16387 

| Předmět: Věz!
10.06.21 22:23:04 | #16383

Věz!
Pýcha není dobrou rádkyní!
Pro pýchu je lež pracovním nástrojem!!!

*19969* *3429* *7331* *7331* *7331* *3429* *19969*


| Předmět: BŮH JE SPRAVEDLIVÝ!
10.06.21 22:15:24 | #16381

Ano, Živý Bůh /JHVH/, náš nebeský Otec a Panovník, je spravedlivý! *34031*

A co my lidé? Jsme vždy spravedliví? *3456* *14899* *3456*| Předmět: Bůh je pravdivý!
10.06.21 22:10:32 | #16378

Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš je pravdivý! *34027*

Ale my jsme lháři a lhářky! Obelháváme sebe i druhé! Vždyť kdo z nás nikdy nezalhal? *3456*| Předmět: Kdo je Boží?
10.06.21 21:56:51 | #16374

Kdo je Boží Dcera!? Kdo je Boží Syn!?
Kdo? Ty? Skutečně? Nemýlíš se! Ale může se Otec Tebou chlubit?

  • MŮŽE SE NÁŠ NEBESKÝ TATÍNEK TEBOU CHLUBIT?
    *14899* *14899* *14899* *11171* *14899* *14899* *14899*


| Předmět: RE: Kdo je Boží?
10.06.21 22:06:25 | #16376 (1)

(Bible, Římanům 3:10-18)

Jak je psáno:
"Nikdo není spravedlivý, není ani jeden,
nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha;
všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti,
není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest,
hadí jed skrývají ve rtech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost,
jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách;
nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají."

(Živé Slovo Boží)

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*

 #16374 

| Předmět: RE: Kdo je Boží?
10.06.21 22:07:53 | #16377 (1)

Bůh je tvoje představa. Proč by jsi pak nemohl představit, že tě miluje a že se s tebou všude chlubí. Dokonce si můžeš představit, že tě tvoje maminka počala s Bohem.


 #16374 

| Předmět: RE: RE: Kdo je Boží?
10.06.21 22:11:34 | #16379 (2)

Vaše domněnky Vás ničí!

  • *15154* BŮH ŽIJE. *15154*

 #16377 

| Předmět: RE: RE: RE: Kdo je Boží?
10.06.21 22:19:51 | #16382 (3)

Určitě. Včera jsme byli spolu na jedno pivko. Dokonce zatáhl útratu celé hospodě.


 #16379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kdo je Boží?
10.06.21 22:23:55 | #16384 (4)

Náš nebeský Otec alkohol nepije! Bůh není člověk!


 #16382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Boží?
10.06.21 22:28:33 | #16386 (5)

Pije. Dal si tři pivka a vůbec to na něm nebylo poznat. Je vidět, že pravidelně trénuje.


 #16384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Boží?
10.06.21 22:29:40 | #16388 (6)
*12216*

*3456* Lhát se nemá! *3456*

*12216*

 #16386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Boží?
10.06.21 22:33:31 | #16391 (7)

Copak tebe nenavštěvuje? Asi se málo modlíš. A kdy jsi byl naposled u zpovědi?


 #16388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je…
11.06.21 11:30:16 | #16401 (8)

Lituji Vás! A odpouštím Vám... *3474*


 #16391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kdo je Boží?
10.06.21 22:25:40 | #16385 (4)

Jen ještě otázku: "Dnes jste střízlivý?"

*2386* *18004* *2386*

 #16382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Boží?
10.06.21 22:30:11 | #16389 (5)

Zatím jsem si dal pár skleniček dobrého Vavřince r. 2019. Dobré pití. Doporučuji.


 #16385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Boží?
11.06.21 06:46:37 | #16392 (6)

Jsem abstinent - konzumace alkoholu mezi mé zlozvyky nepatří!
Neberu ani drogy, nepiji kávu a nekouřím. A ani pití čaje neholduji.
Vaše doporučení mě bolí - ukazujete, že mě vnímáte jako ochlastu!

*11171* *11171* *11171* *11171* *11171* *11171* *11171*

 #16389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Boží?
11.06.21 09:48:37 | #16397 (6)

není nad portugalské modré..z maďarska nebo z moravy kemo...


 #16389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Boží?
11.06.21 11:31:50 | #16402 (7)

Není nad kohoutkovou vodu z Mělníka! Kdo ji ochutná, tetelí se blahem... *5901*


 #16397 

| Předmět: Věz!
10.06.21 21:45:25 | #16371

Věz!
Neumíš-li odpouštět vše všem, potom nemáš milující srdce, i když se obelháváš, že v Tobě láska žije!!!
Právě schopnost odpouštět je známkou láskyplného srdce! Dobročinní jsou i "mafiáni", a tak se neutěšuj tím, že děláš dobré skutky! Lidem můžeš tvrdit, že nechováš k nikomu zášť ani nenávist, ale Človíčka neoklameš!!!
Amen!

*35089* *35089* *35089* *35089* *35089* *35089* *35089*


| Předmět: RE: Věz!
10.06.21 21:51:40 | #16372 (1)

(Bible, Matouš 15:7-9)

Pokrytci, dobře prorokoval o Vás Izaiáš, když řekl:

  • "Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými."

(Živé Slovo Boží)


 #16371