Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 105169x
Příspěvků:
9402

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
08.01.21 09:20:47 | #5931

*30698* bez lásky a milosrdenství by zde nebylo nic z toho co je stvořeno,ale nebylo by možné ani vysvobození-láska a milosrdenství jsou poslední dva stupně k Pravdě na cestě k Bohu můžeš jen ztěží vynechat lásku.milosrdenství nikdy *6415*| Předmět: RE:
08.01.21 09:28:16 | #5932 (1)

*30457* Láska je Boží - ano - LÁSKA je Dar Boží. *17063*

*15154* V Lásce je vše, co skutečně potřebujeme! *8164*

*15154* *34071* *15154*

 #5931 

| Předmět:
08.01.21 09:05:42 | #5927

*6415* můj dědeček mi říkal-děvenko.mnoho lidí mluví o bytí a nebytí-někteři se přiklánějí jen k byti a jiní jen k nebytí-přiměr vody a ledu a´t je ti příkladem,nebot byti tu není jen tak náhodou a hlavně toto tělo-máti sloužit spojit ono Nebytí s bytím-přikloníšli se jen k nebytí a zavrhneš bytí .tak se staneš chladnou a rozumovou-přiklonišli se jen k byti a neioznaš Nebytí,staneš se jen materialistickou-a´t je laska jako zlatá nic vinoucí se vším,ale ať láska se nestane povrchní,aby ses moc nevznášela jen v nebesích a nohama nestála na zemi.spoj nebesa se zemí láskou a uctou a pokorou děvenko-nemluv moc o Bohu a varuj se použivat často slova Bůh ,nebot je už mnohdy nepochopeno pokřiveno zprofanováno a není se čemu divit děvenko.ty raději buď v Bohu a Bůh at je v tobě ,aby se vše prolnulo- *6415* *4345*| Předmět: RE:
08.01.21 09:06:35 | #5928 (1)
  • zlatá nit-


| Předmět: RE: RE:
08.01.21 09:12:30 | #5929 (2)
  • nikdy si nemysli děvenko,že mnoho víš jen tím,že jsi přečetla mnoho knih o duchovnu a mužeš tedy s druhými polemizovat,nesnaž se nikdy prosazovat své nazory na poli ducha,to se nevyplácí-moudrý člověk se nikdy nevměšuje do zaležitostí těch kdo setrvávají v temnotě-ale nebu´d pyšná ani tím,že zdánlivě povyšeně bys mlčela-buď pokorná a buď jen řečíštěm pro Boží lásku děvenko *6614* *4345*


| Předmět: RE: RE: RE:
08.01.21 09:14:14 | #5930 (3)
  • vidět svou maličkost v nekonečném Božím bytí a tvoření s úctou,pokorou láskou a vděčností *31935*


| Předmět: RE: RE: RE:
08.01.21 09:34:23 | #5934 (3)

*3456* Moudrý člověk se nikdy nevměšuje do záležitostí těch, kdo setrvávají v temnotě? *3456*

*4511* Asi jsem hlupák, ale máme-li k dispozici láskyplně zářivé světlo, nepatří lidem všem? *4575*

*17063* Podle mne ano, podle Vašeho dědečka, je-li to pravda, ne! *3456* *11171*


 #5929 

| Předmět: RE:
08.01.21 09:29:32 | #5933 (1)

*15154* Můj Tatínek - náš Bůh - mi říkal a říká: "Miluji Tě, synu můj." *2351*


 #5927 

| Předmět: Neboj se!
08.01.21 03:09:46 | #5925

*33664* Ano, neboj se! *33792*

*30045* Bůh žije! Bůh nás uzdraví morálně, psychicky i fyzicky! *34027*

*6084* *6084* *6084*


| Předmět: Ano! Bůh Tě miluje!
08.01.21 03:06:04 | #5924

*31684* Ano, Bůh miluje i Tebe osobně!
*31684* Bůh je i Tvým milujícím Tatínkem!
*31684* Bůh je skutečně Láskou lásek pro celé lidstvo!

*31684* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš umí být přísný, ale neumí někoho nemilovat!
*31684* Bůh je Živým Bohem veškerého tvorstva v nebi i na zemi.
*31684* Bůh je jeden jednojediný!

*31684*


| Předmět: Dobré ráno!
08.01.21 03:01:18 | #5923

*24611* Človíček je už vyspinkaný! *24611*

*30513* Človíček se tu v srdíčku usmívá i na Tebe! *30513*

*35292* Človíček je i Tvým bratrem a přítelem. *35292*

*2351*


| Předmět:
07.01.21 23:31:53 | #5918

ELEMENTÁRNÍ HRA
listopadu 1979
Maharadž: Příčinou tohoto zrození, tohoto těla, je rozkoš muže
a ženy. Pro někoho je pak tento důsledek celoživotním utrpením.
Jen málokdo přijde ke Guruovi, který mu objasní důsledek této
rozkoše. Nastaví žákovi zrcadlo, které odráží skutečný obraz. Pro
Džňánina je smrt největší blažeností. Jakmile se vědomí hne, mysl
vytvoří vesmír. Stvoření (vesmír) je Prakrti. Puruša (vědomí) a Prakrti (příroda) jako takové nemají žádné jméno či formu.
Toto tělo cítí, že se blíží konec. Já vím, že tělo je výtažkem pěti
elementů. Pět elementů je neustále v pohybu ve vztahu jeden k druhému. Tělo vychází z jejich výtažku. Individualita považuje tělo za
své vlastní. Domníváme se, že vidíme a slyšíme pomocí našich očí
a uší, ale to, co ve skutečnosti vidí a slyší, je pocit bytí.
Pět elementů nikdy neumírá. Ztotožňujete-li se se svým tělem,
hřešíte a v momentu smrti budete trpět. Středem vědomí je vrcholek vaší hlavy. Vědomí je podstatou pětielementární činnosti, a tato
podstata žádnou smrt nezná. Pocit bytí není osobností. Pochopte
pocit bytí a smrt. Nakonec, vy Absolutno, nejste pocitem bytí. Pět
elementů je ve vás i všude kolem v neustálém boji. Konflikt je nepřetržitý, prostor bojuje se vzduchem, vzduch s ohněm, oheň s vodou,
voda se zemí atd. A toto vše je vyjádřeno v těle.
Vzájemné působení čtyř elementů skončí v zemi. Poté vyroste
vegetace, různé druhy potravy a tak máme individuální formy. Elementární spor je vyjádřen v lidském těle a člověk řekne: „Postihlo
mne neštěstí.“ Čtyřelementární působení sestoupí do zemské půdy.
Z výtažku vegetace se zrodí různé druhy, a formy pak přijmou svou
totožnost. Takto máme 85 milionu druhů, to je příběh této země.
Jaká bude kvalita toho, kdo tento princip rozpozná? Ten, kdo
pochopí vědomí, bude před vědomím, před pěti elementy. Pro něj
se stane smrt oceánem blaženosti. Ostatní, kteří se považují za tělo
a mysl, podstoupí traumatickou zkušenost útrpného konce. Výsledkem rozkoše trvající zlomek vteřiny je totožnost s tělem a myslí.
Porovnejme blažený stav Džnánina s rozkoší muže a ženy. Světec
Džňánéšvar napsal komentář k Bhagavadgítě (kniha zvaná Džňánéšvari). Napsal také knihu Amruta Anubhava – Prožívání Nesmrtelnosti (Mrit – smrt, Amrita – žádná smrt) – bezedný oceán blaženosti.
Pět elementů a tři guny způsobují ve vesmíru spoušť. Ale jak je
tím vším dotčen Džňánin? Poté, co pochopil tuto elementární hru,
ji transcendoval. Toto vidění a viděné, pozorovatel a pozorované
odejde a nic nezůstane. Prostě buďte, buďte tiše. Nenechte se vyrušit
a mysl nechte být. U kterého principu dojde k poškození? Jen v čase,
a čas zmizí. Může se měnit ten, kdo pozoruje změnu? Změnu může
vidět pouze to neměnné.

2. NEBYTÍ/NEPŘÍTOMNOST POCITU BYTÍ

1. prosince 1979
Maharadž: Můj pocit bytí zde nebyl, objevil se a je dočasný. Nemám nad ním žádnou kontrolu. Nejsem zákazníkem toho, co dává
Bůh, nechť je velký, já o to nemám zájem. Poznání nemůže být předáváno všem. Adept totiž ztrácí zájem. Ztrácíte-li zájem, dokonce
i svět přestává existovat. Je to kvůli chemické látce (pocitu bytí),
sattva guně, že jsou pořízeny snímky, podle toho entita roste. Všechny činnosti jsou mechanické, vše se tedy děje podle plánu.
Ve vztahu k čemu hovořím? Na čem to stojí? Na pocitu bytí.
Poté, co pocit bytí odejde, je tu Nebytí, jež je věčné. Není tu žádné
poznání, Bůh ani Íšvara. Co mohu říci? Pocit bytí zmizí. Já vždy
přebývám v Nebytí.
Z Nebytí se objeví pocit bytí. Je třeba poznat, jak k tomu došlo.
Někteří lidé mne velebí, říkají, že jsem jako hora. Já vím, že nic
neexistuje, jména a formy jsou kategorie. Nikomu se nemůže stát
nic dobrého nebo špatného, nikdy předtím se nestalo a ani se nestane. Tak proč se tím vzrušovat? Forma a pocit bytí se přihodily
nevědomky. Jinak řečeno, proč bych vstupoval na devět měsíců do
tak nečistého prostoru? Člověk běží pryč, i jen když spatří mrtvou
krysu.
Lidé hovoří o duchovnu, ale během toho neberou v potaz své
Já. Setrvejte ve svém Já, a pak mluvte. Prozkoumejte sebe sama.
Absolutno je věčné, je „stavem“ Nebytí (tj. stavem, kde není přítomen pocit bytí) a je skutečné. Pocit bytí je dočasný a spolu s ním
se objevuje pět elementů atd. Není-li tu pocit bytí, není tu nic. Nic
v tomto světě vám nemůže nabídnout společnost na věky. Lidé na
mně budou mít vzpomínky, někteří šťastné, jiní budou naštvaní, na
mně to má nulový dopad.
http://www.advaita.cz/wcd/e-knihy/nisargadatta/nezrozen-sazba-4-dvojstrany.pdf| Předmět: RE:
08.01.21 02:44:42 | #5919 (1)
*2386*

 #5918 

| Předmět:
07.01.21 21:24:57 | #5916

V rodině jsme měli zrádce,
byla to má tchýně,
teď už hnije na zahrádce,
rostou na ní dýně.| Předmět: RE:
08.01.21 02:45:10 | #5920 (1)
*33684*

 #5916 

| Předmět: Láskou k Bohu Otci svému nalezneš mír!
07.01.21 18:38:51 | #5914

*15154* Ano, LÁSKOU k Tatínkovi v sobě nalezneš mír! *15154*

*15154* V Lásce k Tatínkovi pochopíš, že jsi Božím dítětem! *15154*

*15154* Miluješ-li Boha Otce svého, potom nemůžeš nenávidět jeho děti! *15154*

*35292*


| Předmět: RE:
07.01.21 18:25:49 | #5913 (1)
*2386*

 #5900 

| Předmět:
07.01.21 15:58:16 | #5880

Inu věděl,jako věděl i o tom že bude pandemie covid 19,cesty Boží jsou nevyspitatelné a Bůh nás učí že vše nedostaneme za pusinku,ale musíme si to zasloužit.| Předmět: RE:
07.01.21 18:06:16 | #5903 (1)

*4575* Ano, pravda, cesty Boží jsou nevyzpytatelné! *4575*
*34031* *6084* *34031* *6084* *34031*


 #5880