Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1278679x
Příspěvků:
50363

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
20.05.22 14:22:25 | #36752

Musela jsem si založit nový profil .
Kvůli tomu ,že jsem zapomněla heslo.
Však poznáte kdo je kdo .😆| Předmět: RE:
20.05.22 18:28:18 | #36760 (1)
*4436* *23655* *4437*


| Předmět:
20.05.22 14:20:58 | #36751
*27179* *27179* *27179*


| Předmět: RE:
20.05.22 18:29:29 | #36761 (1)
*8158* *8158* *8158*


| Předmět:
20.05.22 10:26:47 | #36746

Biblické hovadiny

Toto jsou ti, co se otrockuy drží biblických textů

Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.

Myslíš, že nebesa, která Bůh jako závoj roztáhnul a napnul jako stan k obývání, se podobají nekonečně expandujícímu vesmíru? Věříme-li lidem více než Bohu, pak přestáváme věřit v to, co říká Bible jasnými slovy, a snažíme si to vykládat metaforicky a symbolicky. Nakonec Bibli odložíme, protože to nedává smysl. A o to přesně Satanovi jde: Přestat věřit Božímu slovu a Bohu samotnému.

Více zde: https://www.placata-zeme.cz/news/bible-a-placata-zeme-22-stan/| Předmět: RE:
20.05.22 10:30:20 | #36747 (1)

a přitom, biblický text to jasně tvrdí....

Snaha překrucovat pravdu o bibli, kde ti, co jí psali, vycházeli z pozorovací astronomie, je směšná....

A proto každý křes´tan, tvrdící, že bible je bez chyb nemluví pravdu


 #36746 

| Předmět: Pozor! Jedná se pouze o inspiraci!
20.05.22 08:55:59 | #36739

Pozor! Jedná se pouze o inspiraci!
A proč to sděluji? Abych nebyl jedním pyšným pokrytcem pranýřován jako uličník...

*34027* Tatínku můj milovaný...

*3474* Děkuji Ti, Lásko moje, to, že jsem šťastným člověkem, bratrem a přítelem všech lidí i andělů, to je díky Tobě, mému a našemu jedinému Živému Bohu a Spasiteli!
*3474* Děkuji Ti, že mi dáváš pocítit, jak moc miluješ mne i nás všechny, jako bych byl jediným člověkem na celé této Tvé překrásné planetě...
*3474* Děkuji Ti, že pro Tebe jsem vždy krásný a hodný, i když víš, že já ten pocit často nemám! Ovšem Ty ten pocit pokaždé okamžitě odstraníš svými láskyplnými slůvky: "Miluji Tě! Chlapečku můj milovaný..."
*3474* Děkuji Ti, že jsi to právě Ty, kdo mi dává občas pocit jakési vlastní důležitosti, která má být cestou ke spáse mé i celého lidstva, ačkoliv jsem pouhým maličkým a hloupoučkým človíčkem...
*3474* Děkuji Ti, že mi dnes a denně vyznáváš svou lásku a že skoro každý den slýchávám: "Miluji Tě! Synu můj! Miluji Tě moc a moc..." Sám víš, jak se vždy ihned rozzářím láskyplnou radostí jako malé děťátko...
*3474* Děkuji Ti, že zahrnuješ nás všechny svou ŽIVOU LÁSKOU 24 hodin denně a že se o nás všechny také neustále láskyplně staráš a že nad námi bdíš, i když my spíme...

P.S. A omlouvám se Ti, že jsem jednoho ze svých bratrů a přátel - jednoho z Tvých milovaných synů - nazval hned v úvodu pyšným pokrytcem a prosím Tě, aby byl právě on Tebou morálně uzdraven mezi prvními...
A to i dříve než já, jestli vůbec mám být někdy uzdraven... Předem Ti moc a moc děkuji.| Předmět: RE: Pozor! Jedná se pouze o inspiraci!
20.05.22 09:17:13 | #36740 (1)

Tajemství ráje.
(Převzato od Božího pramene moudrosti.)

Jeden statný, sebevědomý, drsný voják navštívil malého mnicha.
"Mnichu," řekl mu, "vysvětli mi, co je to peklo a co ráj!"
Mnich zvedl oči, podíval se na mocného válečníka a odpověděl s velikým opovržením:
"Tobě mám vysvětlovat, co je to peklo a co je ráj? Tobě bych nemohl vysvětlit vůbec nic. Jsi špinavý a páchneš, ostří tvé dýky dávno zrezavělo. Jsi hanba všech vojáků. Jdi, ať tě nevidím, nemohu tě snést."
Voják se rozzuřil. Tvář mu vzteky zrudla, začal se chvět a nebyl schopen vydat hlásku.
Tasil dýku a chystal se mnicha zabít.
"A to je peklo," zamumlal mnich.
To vojáka zastavilo. Najednou si uvědomil cit a odevzdanost tohoto malého opomíjeného mnicha.
Vždyť on nabídl vlastní život, jen aby mu ukázal, co je peklo!
Pomalu spustil dýku. V jeho duši se rozhostil mír a pocit vděčnosti.
"A toto je ráj," zamumlal mnich.

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: RE: Pozor! Jedná se pouze o…
20.05.22 09:38:01 | #36742 (2)

Ano, starý zenový příběh


 #36740 

| Předmět: RE: RE: Pozor! Jedná se pouze o…
20.05.22 16:51:12 | #36753 (2)

Je od _Vás hezké, že propagujete buddhistické příběhy


 #36740 

| Předmět: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
20.05.22 07:47:47 | #36714

*4919* Dobré ráno, Bohem milovaní návštěvníci této, Otci zasvěcené diskuze! *35235*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*


| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
20.05.22 07:51:50 | #36717 (1)

Tady se to jmenuje Bůh Tě miluje!
A co a nebo kdo je Bůh se ani pořádně neví, jeden se domnívá že to - druhý ono, tak Ježíš měl za otce Otce, to j o..


 #36714 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
20.05.22 08:06:42 | #36731 (2)

Ano. Otec je metafora pro podstatu bytí.... Z které emanuje Prasvětlo Logos... (Kristus)

A jelikož emanuje z Prapodstaty, je symbolicky nazván Synem.


 #36717 

| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
20.05.22 08:13:15 | #36734 (1)
*12216*

Jeden starý příběh vypráví o dobrém muži, kterému Stvořitel slíbil, že mu splní jedno přání.
Muž o tom chvilku přemýšlel a pak řekl:
"Přál bych si, abych mohl činit dobro a ani o tom nevěděl."
Bůh ho vyslyšel.
O něco později se Stvořitel rozhodl, že když se jedná o tak dobré předsevzetí,
že ho přenese na všechny lidské bytosti.

*2351*

1  

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
20.05.22 08:20:48 | #36738 (2)

*4585* A nemylte se, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš to dělá i dnes... *34027*| Předmět:
20.05.22 06:49:54 | #36705

Halíííí, belííí, koněěě v zelííí
a hříííbátkaaa v petrrrželiii. *2906*| Předmět: RE:
20.05.22 07:52:01 | #36718 (1)

Velké, širé, rodné lány,
buďte vy nám požehnány...

Přejme lidem lásku, zdraví, štěstí,
potěšme je až do morku jejich kostí...

*12228* *23658* *4436*


| Předmět:
20.05.22 06:44:41 | #36702

Ty si vzal asi ovoce ze stromu " z třech veteránů" *6117* máš moc dkohej frnak kterym čmuchas všude *6117* Sám máš na hlavě Mohameda a halí beli *6655* *11923* z čínského zelí a tady děláš ramena| Předmět:
20.05.22 03:16:03 | #36694

Vševědoucí bůh neví

20Hospodin dále pravil: „Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký,
21že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je.“

Musí to zjistit.....
Člověk musí mít IQ tykve, aby si mysle, že jde o boha| Předmět: RE:
20.05.22 05:23:03 | #36696 (1)

Český studijní překlad
Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible

'Vševědoucí'
Hledaný řetězec nebyl nalezen
https://www.obohu.cz/bible/index.php?hledat=V%C5%A1ev%C4%9Bdouc%C3%AD&k=Gn&styl=CSP&kap=1&kde=1


 #36694 

| Předmět: RE: RE:
20.05.22 06:11:41 | #36697 (2)

A co???
Že nebyl nalezen???
Nejpřesnější je překlad bible kralické 1613.

Věřící dnes často překládají tak, jak chtějí, aby text vyzněl.... Upravují ho dle své víry...


 #36696 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.05.22 07:01:53 | #36706 (3)

No právě i si přidávají podle svých představ a nebo i něco s pohádek třeba z pohádky o Dědu vševědovi :-).
To je to že mi víme prd o tom jak to má být přeloženo.


 #36697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 07:31:29 | #36709 (4)

ano, 1613 je nejpřesnější..

Nicméně i zde na těch stránkách tyo tam máte..Jeden z NÁS


 #36706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 07:39:53 | #36711 (5)

No však "jako jeden z nás.."
A nakonec i přístup ke stromu života, je ve Zjevení 22/14.


 #36709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 07:50:19 | #36716 (6)

Dále... bohové je vyhnali, protože strom života byl mocnější, než oni....

: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, tahle pasáž ukazuje, že údajné požití ze stromu je mocnější, než daní bohové, nemohli by to změnit.... a člověk by žil na vždy.... A tedy ho museli vyhnat, neboť na strom života by byli krátcí....


 #36711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 07:53:06 | #36719 (7)

těžko si lze představit, že by bůh nedoikázal porazit účinky stromu života....


 #36716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 07:54:29 | #36721 (8)

Info:
Zjevení 21
2 Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů


 #36719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 07:46:08 | #36712 (4)

Ano, ale jen znásilněním textu se z toho udělali pluralis maiestaticus.

Ale ve zmíněné pasáži je stále JEDEN Z NÁS... A tam je to neokecatelné ničím....

A JELIKOŽ ŠLO O BOHY, TAK TO VŠE DÁVÁ ZCELA JINÝ VÝZNAM.

A díky tomu, že si vymysleli, že šlo o plurál... Tak změnili obsah....


 #36706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 07:49:19 | #36715 (5)

A nebo že oslovuje Syna k učinění člověka, no jo chyb se nadělalo ve výkladech Bible.
Nakonec uctívají Panenku Marii a mají Trojjediného Boha, to to dopracovali.


 #36712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 07:58:57 | #36725 (6)

Panenka Marie je návrat matky, ženské síly....
Kdo se soustředí na Marii, získává velmi silnou ochranu....
To je jeden z mála plusů RKC, že tam vznikl mariánský kult...
Jinak je to dost děsná církev...

Univerzální inteligence může vzít na sebe jakoukoli podobu.... Krista nebo marii pro křesťany, opeřeného hada pro Indiány atd....

V Hinduismus je Shiva a Shakti, ale patriarchální kultura židů to vše v jejich lkultuře zničila...


 #36715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 08:04:24 | #36729 (7)

v původním křesťanství byla ta-duch svatá....


 #36725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 08:13:11 | #36733 (7)

No jo ale je to modlářství ten kult PM.


 #36725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 09:36:41 | #36741 (8)

Není to modlářství, pokud neuctíváte sochu.... Panna Marie Není nic jiného, něž Duch Svatá, která na sebe bere tu podobu.


 #36733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 17:17:05 | #36754 (9)

Může to být lucifer.


 #36741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 17:28:18 | #36759 (10)

2. Tesalonickým 2, 9 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky


 #36754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.05.22 13:21:59 | #36792 (11)

samozřejmě....
Po ovoci, poznáte je....

Takže starý zákon, kde údajný bůh stále nabádá k válkám, kamenování, kdopak to asi je???


 #36759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.05.22 13:17:24 | #36790 (10)

No asi takto. Lucifer se klidně pak může prohlašovat za Kohokoli, tím i za boha....

Po ovoci poznáte je.... Pokud vycházíte slepě z textu, tak z toho logicky plyne, že bohem židů mohl být klidně ďábel....


Jen čisté Srdce rozliší Světlo od Temnoty


 #36754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 09:49:12 | #36743 (8)

smysl model je hlavně v tom, aby si lidé nevybrali negativní inteligenci, kterou by uctívali


 #36733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 17:18:29 | #36755 (9)

Aha pozitivní uctívat mohou ?¨
To je modlářství tak jako tak.


 #36743 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.05.22 13:19:41 | #36791 (10)

Nicméně upínání se k vysokým kvalitám, pozvedá lidskou mysl.....
Podstatné je tyto kvality ctít, ne uctívat....


 #36755 

| Předmět: RE: RE:
20.05.22 06:15:46 | #36698 (2)

Přímo ze strínkyý obohu.cz

22I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky!


22I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky!

https://obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&kap=3&k=Gn

Takže si přesně najděte text, je prakticky identický

Jestli takto pracujete s textem, je to velmi smutné


 #36696 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.05.22 06:39:23 | #36699 (3)

Hele *6980* ty Hospodine *6980* zbal si

uzlíček svých nářků a mazej.Ty asi neumíš číst .Na Tvé hňupacke komenty tady nikdo není zvědavý! *11923* *6655* *1007*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 06:42:08 | #36700 (4)

Nápodobně.


 #36699 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 06:46:01 | #36703 (5)

Prober se indický a čínský chocholatý ďáble *11923* *11128*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.05.22 06:47:42 | #36704 (6)

uvádíš 0 argumentů.


 #36703 

| Předmět: RE: RE:
20.05.22 12:14:01 | #36750 (2)

Jób 37, 16Víš něco o tom, jak plují oblaka, a vůbec něco o divech Vševědoucího?


 #36696 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.05.22 17:25:56 | #36758 (3)

Jb 37:16
CSP Rozumíš snad letům oblaku a podivuhodným skutkům toho, jehož poznání je úplné?

MPCZ Zda se vyznáš stran vznášení mraku, podivuhodných činů dokonalého vědomostmi,

BKR A že tě roucho tvé zahřívati bude, když Bůh zemi pokojnou činí větry poledními?

B21 Rozumíš rovnováze mračen, všem divům Toho, jenž zná vše?

JB Víš, v jaké rovnováze zavěšuje mraky zázrakem dokonalého poznání?

HEJCL Chápeš, kterak vznášejí se mraky, divy dokonale moudrého?

VS Rozumíš oblakům, jež plují nebesy, chápeš je, ta divná díla, toho, jenž sám je dokonalý a moudrý?


 #36750 

| Předmět:
20.05.22 02:58:26 | #36687

Věřím že v nic nevěřím, vím že nic nevím a však jednou budu vědět že věřím ve vědění. *29716*| Předmět: RE:
20.05.22 02:59:17 | #36688 (1)

blaze těm, kteří nic neví *21360*| Předmět: RE: RE:
20.05.22 03:00:50 | #36689 (2)

Kdo nic neví nic nepoví, poněvadž v mysli je jako na prérií.


 #36688 

| Předmět: RE:
20.05.22 07:54:27 | #36720 (1)

*3439* Já věřím Bohu Otci svému... *22063*| Předmět:
20.05.22 02:57:08 | #36686

Snad je to láska