Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1189891x
Příspěvků:
48391

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Dobré ráno!
23.05.22 07:59:17 | #36962

*32830* Lidé, dobré ráno! Jistě máte i Vy radost ze života! *32830*

 • *31684* *8734* *31684* *8734* *31684*


| Předmět: RE: Dobré ráno!
23.05.22 08:01:06 | #36964 (1)

*15154* Jistě i Vy děkujete Tatínkovi, našemu Bohu, že vnímáte radostnou krásu dnešního dne! *35292*

 • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
23.05.22 08:02:44 | #36965 (2)

*22063* Bůh žije! Bůh nás miluje! Bůh nás dokonce tak trochu rozmazluje... *22063*

 • *33792* *34027* *33792* *34027* *33792*


| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno!
23.05.22 08:05:03 | #36966 (3)

*5901* Možná jsem blázen, ale já Tatínka - svého a našeho jediného Živého Boha - miluji... *22063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno!
23.05.22 08:06:39 | #36967 (4)

*7710* Zblázní-li se člověk z lásky a úcty k Bohu, je to úžasné "šílenství"! *22063*
| Předmět: Dobrou noc.
22.05.22 22:41:40 | #36946

*22063* Dobrou noc!
*22063* Hezky se vyspinkejte... *6665*

*22063* *23670* *22063*


| Předmět: RE: Dobrou noc.
23.05.22 02:00:06 | #36953 (1)

*3461* Nebojte se, už zase běžím do postýlky... *3421*| Předmět: Zázraky se dějí. Bůh je umí!
22.05.22 22:30:52 | #36944

Ano, Bohem milovaní lidí!

Zázraky se dějí! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je umí!

A i Ježíš dnes už ví, jak byl před popravou směšně pyšný, když pravil:
"Opět Vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

Našeho nebeského Otce nelze uprosit!!! A Ježíš žádnou moc nikdy neměl a nemá ji ani dnes!!! Vše, co se dělo, děje a bude dít, dělo se, děje se a bude se dít jen a jen z vůle Boží Stvořitele a Otce lidstva a to nezávisle na našich prosbách!!! Prosby jsou úlevou pro prosebníky, jako jsou slzy úlevou pro plačící, ale to je vše!

Celá hra o dobru a zlu je v Boží režii našeho Otce!!!

Bůh rozhoduje o bytí nebo nebytí veškerého tvorstva!
Bůh rozhoduje o kvalitě zdraví celého lidstva!
Bůh vládne životu i "smrti"!

Amen.

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: Zázraky se dějí. Bůh je umí!
22.05.22 22:35:36 | #36945 (1)

*15154* Veškeré tvorstvo i celé lidstvo má jednoho jednojediného Boha! Svého Stvořitele!!! *34027*| Předmět: RE: RE: Zázraky se dějí. Bůh je umí!
23.05.22 05:56:26 | #36956 (2)

A jak dokážete, že takových stvořitelů nejsou miliardy?


 #36945 

| Předmět: RE: RE: RE: Zázraky se dějí. Bůh je umí!
23.05.22 07:38:43 | #36957 (3)

*32830* Zdravím Vás a přeji Vám velmi krásný den...

Nemám potřebu to dokazovat, bylo mi to Bohem Stvořitelem a Otcem mým zjeveno a já mu důvěřuji.

 • *2351*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zázraky se dějí. Bůh je…
23.05.22 13:26:23 | #36991 (4)

a co když ďábel vám zjevil, že je bůh stvořitel a zjevil vám, že je jediným stvořitelem??? a vše, co vám tedy zjevil, nebo část toho jsou lži?


 #36957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zázraky se dějí.…
23.05.22 14:00:15 | #36992 (5)

❤️ Vy Tatínka neznáte, já ano! ❤️| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zázraky se dějí…
23.05.22 17:41:13 | #37013 (6)

Vážně? A co když je to právě ďábel, který vám ukáže, tatínka , ďábla a další... Vy pak znáte ďáblem vytvořeného tatínka?


 #36992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zázraky se…
23.05.22 18:00:22 | #37025 (7)
*2615*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zázraky se dějí.…
23.05.22 15:57:28 | #37001 (5)

Stálý úsměv jste lump a nevíte co je láska k človíčkovo bratru v dyku satanovi nevíte že je to človíčkuv přítel a bratr? *19027* Kvůli takovým lumpun mý dva bratři byli vykazani *5239* človíček káže evangelium *551*


 #36991 

| Předmět:
22.05.22 21:59:04 | #36940

Když v roce 1995 bylo v Yellowstonském národním parku vypuštěno čtrnáct vlků, vědci netušili, jak moc to změní celý ekosystém parku.
Vlci nebyli v parku 70 let a celou tu dobu tam vládli jen jeleni, protože vlky lidé předtím všechny vystříleli. Jeleni zatím, za ty roky nekontrolovaného chovu (veškerá pozdější snaha lidí snížit populaci jelenů nebyla úspěšná) způsobili značnou škodu na místní floře .......
Čtrnáct vlků samozřejmě nemohlo sníst všechny jeleny, ale díky nim byli jeleni opatrnější na výběr míst a pastvin a vyhýbali se úplně některým plochám parku. Na těchto místech se začala oživovat vegetace. Za šest let se počet stromů zvýšil pětkrát. Jsou tu znovu bobři, kteří potřebují stromy, aby stavěli přehrady. Ondatry, kachny a ryby začali žít díky rostlinám u břehu. Vlci snížili populaci šakalů, což vedlo k nárůstu počtu zajíců a myší a ti přitáhli do parku jestřáby, lišky a orli. Medvědi se vrátili do parku, protože se obnovili lesní plody a mech, který potřebují medvědice pro svá mláďata.
Ale nejvíce překvapivě vlci změnili tok řek. Jak jeleni neustále spásali okolí břehů, kosodřeviny neměly čas na obnovu. Vrby, topoly a osiky čekala naprostá zkáza. Příchodem vlků se břehy stabilizovaly, snížila se eroze.. Stalo se to proto, že vliv vlků na jeleny vedl k výbušnému růstu stromů a trávy podél břehů řek, což vedlo k jejich posílení.
Geografie samotného parku se úplně změnila a to vše díky čtrnácti vlkům, které tam vypustili před necelými dvaceti lety.

Johan Peter Hasenclever| Předmět: RE:
22.05.22 22:13:52 | #36942 (1)

Bratře, bratře...

To vše, co je tu popisováno, se stalo díky Bohu Otci lidstva! Těch 14 vlků tu změnu nezpůsobilo!

Člověk Syn Boží...

 • *15154* *3775* *15154*

1  

| Předmět: RE:
23.05.22 07:45:43 | #36959 (1)

Mnozí lidé si myslí, že zachraňují přírodu - flóru i faunu!

Ale jediným Zachráncem je Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš...

 • *29742* *29742* *29742* *34031* *29742* *9540* *29742*

1  

| Předmět: Lidé!
22.05.22 21:58:14 | #36939

*34027* Lidé!

Vždy, všude a ve všem se spolehněte na Boha Otce svého!

Neprohloupíte... *34027*| Předmět: RE: Lidé!
22.05.22 22:10:30 | #36941 (1)

*22063* Vše, po čem Bůh Otec náš touží je, aby byl námi milován a aby bylo námi milováno vše, co pro člověka a lidstvo v nás a okolo nás stvořil... *22063*

*33684* Tatínek netouží, aby z nás byli vládci, politici, vědci, vynálezci, podnikatelé, lékaři, učitelé, umělci nebo vrcholoví sportovci atd. atd. atd., i když nám cestu k těmto lidmi vyhledávaným "cílům" nezakazuje! Je trpělivý, čeká, až si to uvědomíme sami! Většinou si to lidé uvědomí až tehdy, když umírají - teprve na prahu zesnutí pochopí, jak celý svůj život promarnili... *3456*| Předmět: RE: RE: Lidé!
22.05.22 23:08:38 | #36947 (2)

to by na tom byl hodně bledě, kdyby toužil být milován....


 #36941 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
23.05.22 01:58:46 | #36952 (3)
*15154* *22971* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
23.05.22 13:22:28 | #36990 (4)

Kdo miluje, stačí si sám. Jen ti, co si na lásku hrají, se nachají napíchat, aby mohli trsat...


 #36952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
23.05.22 14:02:54 | #36993 (5)

Lituji Vás! Nemáte o lásce ani ponětí… *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
23.05.22 18:19:42 | #37029 (6)

dobře víte, že vám tatínek nestačí.... asi ho málo milujete, proto o tom pořád píšete, aby jste přesvědčil sám sebe


 #36993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
24.05.22 00:57:07 | #37101 (7)
*2615*


| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
23.05.22 07:42:20 | #36958 (3)

Optám se Vás: "Vy vnímáte i každého člověka, který touží být milován, jako člověka, který je na tom velmi bledě? A člověk je stvořený k obrazu Božímu, jak jistě víte, i když tomu možná nevěříte..."

 • *15154* *3439* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
24.05.22 00:25:55 | #37099 (4)

Pokud někdo touží být milován, pak nemá dost lásky...Kdo miluje, po ničem a nikom netouží


 #36958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
24.05.22 00:56:42 | #37100 (5)
*4585*


| Předmět:
22.05.22 21:09:03 | #36937

STAROVĚKÉ NÁPISY
V této kapitole uvedeme příklad toho, co je možné přečíst na kamenech a hliněných destičkách, jež jsou objeveny na různých místech naší Země. Byl nalezen, například, kulatý disk s nápisem, který dostal název „Phaistos Disk“ („Фестский диск“). Zde je převod části jeho textu:

„Když jdete, přemýšlejte nad cestou a ne nad překážkami. Oči se dívají po prostranství, chřípí však vdechuje vůně. Na Zemi nebude žít ten, kdo se povyšuje, ani ten, kde se ponižuje. Existuje síla a existuje slabost, ale to, co je pravá síla, to je i opravdovou slabostí. Život si sami dláždíme za pomoci tory (pravdy). Ten, kdo nenávidí (neskrývá svůj opravdový vztah) – ten miluje, neboť podstata lásky není v úsměvu na rtech, leč v upevnění ducha. Nadčasovosti není rovno tělo, nýbrž láska muže k ženě, a láska ženy ke všemu, co jí patří.“

Tora. To – to je, Ra – sluneční svit, to je světlo pravdy (slunce zaručuje opravdový život, ale ne iluzi). Tora – znamená pravda. Tora se jmenuje bible židovského národa. Není na tom nic překvapujícího, protože písmo od začátku existovalo pouze u jednoho národu – a sice Árijského (nebo-li Vedruského), a to slovo je od nich propůjčeno.

Co je možné z „Phaistos Disku“ pochopit? Pokud nebudete vědět, co znamenají slova – Tora, nadčasovost, láska, v hlubším smyslu, tak absolutně nic. Dnešní člověk opravdový smysl těchto slov nezná. Proto vám zde říkáme, že písmo vám může předat pouze záhlaví. Ta hlavní podstata, která hýbe životními procesy, se nachází na energetické úrovni.

Například když vstoupíte do energetického pole stromu, strom vám může sdělit tak hluboké poznání, jaké si člověk ani neumí představit. Stejně tak může člověk vstoupit do takových kosmických úrovní, kde jsou různá vědění a různé moudrosti Vesmíru, pomocí své vlastní životní energie. Tyto informace se k člověku dostávají v podobě myšlenek, jako odpovědi na zadané otázky. Ale aby toho byl člověk schopen, musí vrátit své božské možnosti (ztratil se kult-URA – vytratily se s ním i možnosti, zkrátka degradovaly).

A k tomu ještě mohou tyto starověké nápisy lidé přečíst (rozšifrovat) každý úplně jinak, neboť písmena Árijů – nejsou vymyšlené znaky, nýbrž genetické spirály árijského (Vedruského) kódu národu. Svět energií nelze mozkem pochopit, proto je nemožné vysvětlit, proč vše se děje zrovna tímto způsobem.

V Arkaimu se spojovaly energie Země, Slunce a Luny. Spojením těchto tří energií vznikala čtvrtá energie s názvem „myšlenka Boha“. Energie „myšlenka Boha“ se pak spojovala s energií „čas“: Při spojení těchto dvou energií bylo možné pozorovat, k čemu bude docházet na Zemi, například třeba za deset tisíc let nebo devět, osm, sedm tisíc let apod., anebo se bylo možné podívat do minulosti: Devět tisíc let nebo i sto tisíc let zpět.

Jak k tomu docházelo? Všichni už víte, že myšlenka je materiální a energie „čas“ je též materiální, i když cíl času je trochu jiný než u myšlenky. Civilizace Vedrusů, nebo Árijů, byla schopna tyto energie spojovat a číst program života, který mohli i měnit. V podobě hologramu mohli vidět to, co se přihodilo dříve i to, k čemu bude docházet v budoucnosti. Tehdy uviděli, že za deset tisíc let budou lidé odvedeni od pravdy – zabloudí:

Zapomenou svoji podstatu, svoje předurčení, voda a vzduch budou otrávené a Země začne vyzařovat jiný zápach, a to škodlivý zápach dýmu a spáleniny. Ale špatný život měnit prudce na dobrý nelze – docházelo by tím k velkým katastrofám. Jenže oni také uviděli, že bez jejich přičinění může Země zemřít, proto zařídili pozvolný přechod od špatného k dobrému – pouze pozvolný přechod.

My – Bílá civilizace Védů, tedy Bělovodí – vám navrhujeme:
„Předepsali jsme na Zemi program lidského života s neotřesitelnou a kvetoucí Věčností. Božská Myšlenka naplnila živou energii „času“ a nevytvořila časové cykly života Země a lidí, nýbrž vytvořila pouze jeden cyklus s názvem Věčnost. Slovo, to je energie ŠTĚSTÍ – je tím hlavním, jak to bylo na začátku vymyšleno Bohem. Vrátili jsme božskou podstatu do Kola Věčnosti.

Energie ŠTĚSTÍ bude tou hlavní energií na Zemi i ve Vesmíru.
Lidé, kteří píší živou energii ŠTĚSTÍ živými stromy na živou Zemi, jsou v podstatě tvůrci Věčnosti, ale jsou to pouze ti, kteří to dělají bezelstně, upřímně, takzvaně od duše, pro dobro všeho na Zemi.
Nezapomeňte však na slova svých předků, která napsali na disk („Phaistos disk“): „Když jdete, přemýšlejte nad cestou, ne nad překážkami.“

Z knihy Bělovodí - Bílé Védy
Autor: Alexandr Savrasov
Z edice knih Vědění Prvopočátků| Předmět: RE:
22.05.22 21:56:11 | #36938 (1)

Bratře!

Uměl jsem číst a psát už v zahradě v Edenu!
A to tu žádní jiní lidé nikde nebyli. Bůh to byl, kdo mě s těmito znalostmi stvořil.
Schopnosti a vědomosti, které jsem tenkrát měl, dnes už nemám a určitě je to tak lepší...
Chcete-li tedy pátrat po znalostech, které jsem tenkrát měl a které jsem předával i svým potomkům, když jsme byli vyhnáni z Božího Ráje, potom zjistíte, že je to přímá cesta do "pekla"...

Člověk Syn Boží.

 • *3456* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *3456*

1  

| Předmět: RE: RE:
22.05.22 23:09:51 | #36948 (2)

Jasně A také jste uměl tancovat s bílými myškami....


 #36938 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.05.22 01:57:54 | #36951 (3)
*3513*


| Předmět: RE: RE:
22.05.22 23:34:47 | #36949 (2)

Mně Milane synů Boží stačí že vím kdo jsem já a nepasuji se na prvního člověka syna Božího, takové velké ego nemám,jen jsem duše co zde chodí od dob propadu a učím se na sobě pracovat v pokoře, lásce a milosti ke všem bytostem. *29716*


 #36938 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.05.22 01:56:33 | #36950 (3)

*8164* Odpustím Vám toho Milana i to ego! *33792*

Nebyl jste to Vy, co se tu chlubil tisícovkou životů? Něco v tom duchu tu Vaše "já" tvrdilo! Jestli to bylo tvrzení pokorné, nebudu raději rozebírat! Oproti Vám jsem tedy břídil - mám pouze jeden život a stačí mi... A že jsem tím prvním člověkem? Všichni lidé si jsou před Bohem v Lásce Boží rovni - od prvního až do posledního! Žádný prostor pro pýchu v tom konstatování není!!! A pročtěte si svůj příspěvek! Nenacházím v něm pokoru, lásku ani milost ke všem bytostem! Vy ano? POLEPŠETE SE, je-li to bez pomoci Boží ještě vůbec možné...

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM z celého svého srdce... *4585*| Předmět: RE: RE: RE:
23.05.22 07:55:57 | #36960 (3)
*34027*

Málokdo dokáže zkrotit své "já" a výsledkem bývají kritická slova, která jen dokazují, jak málo lásky k lidem v sobě máme! Já o tom vím a neskrývám to tu! Mnohokrát jsem tu sdělil, že miluji "pouze" Tatínka, našeho Boha! Nemám z toho radost, ale tak to prostě je, i když má od Tatínka roli bratra a přítele všech lidí i andělů...

Člověk hodnotí život člověka a lidí!
Člověk kritizuje přístup člověka a lidí k životu!
Člověk soudí slova a skutky člověka a lidí a ani se nezastydí...

Tak to prostě je! Ještě štěstí, že nás Bůh miluje a že následky naší pýchy, a jak jinak to nazvat, napravuje...

 • *15154* *3775* *15154*

1  

| Předmět: (Bible, Jan 3:8)
22.05.22 19:34:48 | #36935

(Bible, Jan 3:8)

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směruje.
Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Jan 3:8)
22.05.22 19:40:16 | #36936 (1)

(Bible, První Korintským 2:14-15)

Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím
a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko,
ale sám nemůže být nikým správně posouzen.

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: Vše se dá řešit v klidu...
22.05.22 18:46:37 | #36931

*31844* Vše se dá řešit v klidu... *31844*

*33794* A člověk s přezdívkou "ODKIN" se o tom právě přesvědčil... *7478*| Předmět: RE: Vše se dá řešit v klidu...
22.05.22 18:50:07 | #36932 (1)

*22063* Všichni jsme bratři a sestry před Bohem, ano, Bůh je milujícím Otcem nás všech, ale urážlivé příspěvky v této diskuzi nepotřebujeme... *33684*| Předmět: RE: Vše se dá řešit v klidu...
22.05.22 19:14:17 | #36933 (1)

*15154* *19975* *15154* Mnozí z Vás ví, že i Satana Syna Božího vnímám jako svého bratra a přítele, ale to neznamená, že bych jemu nebo jemu podobným pokušitelům dával v této diskuzi neomezený prostor k urážení jakéhokoliv člověka nebo lidstva! *15154* *19975* *15154*| Předmět: RE: RE: Vše se dá řešit v klidu...
22.05.22 19:22:32 | #36934 (2)

(Bible, První Korintským 13:4-7) *34027*

*15154* Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí.
*15154* Láska se nevychloubá a není domýšlivá.
*15154* Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
*15154* /Láska!/ Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

*22063* Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. *22063*

(Živé Slovo Boží)| Předmět:
22.05.22 18:29:36 | #36924

Jako zrcadlo Nikdo-odkiN. *29716*| Předmět: RE:
22.05.22 18:31:35 | #36926 (1)

Pohoda... *31844*| Předmět:
22.05.22 18:19:46 | #36915

*5239* človíček jedusacek jeduhnidek jedurozsevac *5239* loutkové divadlo hraje dobře *3724*| Předmět: RE:
22.05.22 18:33:11 | #36927 (1)

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM, ale nemyslím si, že bychom tu Vaše urážlivé příspěvky potřebovali. *3775*| Předmět: RE:
22.05.22 18:42:59 | #36930 (1)

*3456* Ježíš řekl i toto:
"Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka." (Bible, Marek 7:20-23)

 • *6578* *7266* *6578*