Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 319980x
Příspěvků:
16996

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: (Bible: Matouš, Marek, Lukáš a Jan!)
16.01.21 13:57:14 | #6426

*15154* (Bible: Matouš, Marek, Lukáš a Jan!) *15154*

*15154* Slyšte, Bohem milovaní lidé, Živý Bůh /JHVH/, Bůh náš, JEST JEDINÝ PÁN; milujte Živého Boha /JHVH/, BOHA SVÉHO JEDINÉHO, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! Amen! *15154*

*15154* (Živé Slovo Boží) *15154*

*35292*| Předmět: (Malachiáš)
16.01.21 13:47:24 | #6425

Syn ctí svého otce a služebník svého Pána.

Jsem-li Vaším Otcem, kde je úcta ke mně? Jsem-li Vaším Pánem, kde je bázeň přede mnou, praví Živý Bůh /JHVH/ zástupů Vám, pokřtění lidé, kteří zlehčujete Otcovo jméno!

Navštěvujete kostely a tam se křižujete! NA KRKU MÁTE POHANSKÝ KŘÍŽ - v rukou pohanský růženec! Vaše mysl není u mne! Vaše mysl je u Vašich pohanských model.

Totemy, sochy, obrazy, amulety, sošky, obrázky, betlémy - tím vším mě urážíte - praví Otec Vám, pohansky pokřtění lidé! Vám a Vaší vrchnosti, která si Vás zotročila!!!

Lidé! Bratři a sestry! Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh?
(Vaše církve a sekty se "otci" přímo hemží - těch nadutých "otců" je v církvi jako červů na mrtvole!!! Vysmíváte se i Ježíšovi, i když jednu ze svých neexistujících pohanských model nazýváte: "Pánem Bohem Ježíšem Kristem" a máte ji přibitou na totemu ve tvaru kříže!)

*15154* Slovo Ježíše, potomka z rodu Davidova: "A NIKOMU NA ZEMI NEDÁVEJTE JMÉNO "OTEC": jediný je Váš Otec, ten nebeský." (Matouš 23:9) *15154*

Jak je možné, že to církev ignoruje? Kde se v nich bere ta drzost? Tisíce a tisíce církevních "otců" ignorují Ježíšova slova a hrají si na bohy, pány a otce rovné Bohu!!!

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: Vnímáte se?
16.01.21 13:15:25 | #6424

Vnímáte se? *3456*

Stále tu oslavujete lidskou velikost, a na Boha Otce svého skoro nemyslíte!!!
Co dělá "velikost" člověka? Boží dary dělají "velikost" člověka!!! A nemá tedy být oslavován především DÁRCE? Proč tedy oslavujete příjemce? Proč se hrbíte před obdarovanými lidmi? Proč?

A hlavně, proč ignorujete Živého Boha /JHVH/, který ty lidi obdaroval? *3456*

*33974* *33975* *3456* *33973* *33976*


| Předmět:
16.01.21 11:24:28 | #6420

*6415* Tys mi řekl-děvenko, na světě jsou tzv duchovní politici ,kteři si vypůjčí z bible svou představu Boha podle své urovně a tančí svůj tanec pro klamání druhých svůj tanec svatého Víta, kdy si mysli jak svými krokovymi variacemi,grymasami slovíčkařením pochychtáváním,,kej­klemi sebevyzdvihová­ním,zveličová­ním a dokonce slovy že jsou živým slovem Božím,s epileptickym záchvatem a pěnou u úst kterou skrývají,to je už úsměvné a dokonce to hraničí z psychickou poruchou moralní tragedií a jsouli to jedinci dokonce s kriminální minulostí,kteří byli za své prohřešky trestně stíhaní,tak už se není čemu divit ,že tito jedinci nejsou poslove pokoje míru a Pravdy ,ale jen varovnými přiklady,kam až muže dojít a padnout lidská bytost když zradila Pravdu a podstatu Boží-prostí a čistí lidé je prohlédnou snadno,i když tito jedinci budou vše chtít obrátit a tyto proste lidi klidně nařknou z kacistřství,kteři o Bohu nemluví ale žijí Ho nebot v pokoře uznali jeho Božskou všudypřitomnost a ze sveho ega neudělalai neco vice a vyššiho než je tento Božsky princip *6415*| Předmět:
16.01.21 10:36:00 | #6419

*6415*za slovy o Bohu,lásce se dá schovat mnohé,jen lide čistych srdcí to prohlednou-tomu,kdo zradil sám sebe,svoji duchovní podstatu,se zdá Pravda smrdutá-žije klamáním druhých,v podstatě klame sám sebe-příčina jeho lži není ve slově,ale v přání oklamat svoji přirozenou podstatu a i když stale piše jak Boha miluje,ale jeho Bůh je jen iluzí podle jeho urovně podlouženou třeba slovy bible jako zaštita jeho nevědomosti a je stále otrokem tmy *6415* to se stalo mnohým a i když se zdají pokornými..ale jsou jen skrytě pyšní na svou kranou zbožnost a pokoru. *6415*| Předmět: Otče!
16.01.21 09:38:57 | #6416

*6084* Otče! (Praví duše má!) Miluji Tě! *4542*

*4542* Ty jsi můj Bůh! Ty jsi můj Panovník! Ty jsi má LÁSKA! *2351*

*6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: Otče!
16.01.21 17:08:18 | #6429 (1)

Zde nejlepší příspěvek, který vyjadřuje filozofii této diskuze, je tento:
.............­.............­.............­.......... .............­.............­....... .............­.............­...... .............­.............­.............­.............­.. .............­..........*33692* .............­.............­.... .............­.............­.............. .............­.............­............. .............­.............­.............­.... *33692* .............­.............­.............­.............­.............­........ .............­.............­............. .............­.............­.............­..... *33692* .............­.............­.............­.............­.............­.............­.. .............­.............­.............­.. .............­.............­.............­...... *33692* .............­.............­....... .............­.............­.............­... .............­.............­.............­.. .............­.............­............ *33692* .............­.............­.............­.............­............. .............­............. .............­.............­........... *33692* .............­.............­.... .............­.............­.............­..... .............­............. .............­.............­...
.............­....... .............­...........hov­no...*4080*


 #6416 

| Předmět: RE: RE: Otče!
16.01.21 21:36:09 | #6430 (2)

Vidím, že Vy katolíci jste pěkně neslušní. A divíte se mi, když na Vaše hnusné chování upozorňuji. *3456*


 #6429 

| Předmět: Nikdo!
16.01.21 09:18:35 | #6404

*6605* Nikdo z nás není bůh ani bohyně! Nikdo z nás se Bohu nevyrovná, i když si to mnozí myslí a i když jsou dokonce tací, kteří to o sobě nebo jiných lidech prohlašují. *2351*

*15154* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš nemá sobě rovnou bytost! Schopnosti veškerého tvorstva, včetně všech lidí a andělů, jsou skoro nicotné. Ovšem schopnosti Boží jsou velkolepé! *15154*

*558* (Člověk Syn Boží) *24611*| Předmět:
16.01.21 09:07:45 | #6396

*6415* tys mi řekl :-)mnozí jsou jako děti na pískovišti s lopatičkami a plastovými letadylky na tom není nic špatného ,všechny děti se musí učit,ale je horší,když některe z těchto děti maji sve lopatičky a plastova letadylka a kyblíčky s vodou, kdy dělají jen blato a hází je po všech, kteři jdou kolem a neuznávají jejich letecke znalosti :)ale děvenko jsou i pokorní letci, kteři jdou kolem těchto dětinskych dětí a sedají denně do tryskovych letadel a chapou a vědí,co vše museli prožit ,obětovat v pokoře a když sedí v letadle a vnimají tu krasu Boži a mistrovství,tak v pokoře vědí a jen soucitně a spochopením bez hadek a přesvědčovaní hledí na tyto děti na piskovišti,co touží být letci nad mraky,ale jejich uroven ješte na to nestačí a jejich pycha a zatvrzelost že nemůže byt nic vyššiho nad jejich plastove hračky jim braní v letu děvenko *30698* *6415* *4345*| Předmět: RE:
16.01.21 09:11:20 | #6398 (1)

*3456* A přesto Vás to nenapravilo! *3456*

(Hodně o Bohu znáte a málo Otce milujete!) *3456* *11171* *3456*

*33974* *17748* 33976


 #6396 

| Předmět: RE: RE:
16.01.21 09:13:18 | #6400 (2)

zkus odložit aspon na chvíli sva letadylka a lopatičky a kyblíčky s blatem a jako mistr Eckhart se odej medotaci a kontemplaci potom mužeš byt také letcem ve vyšinách ducha ) *6614* *6415*| Předmět: RE: RE: RE:
16.01.21 09:22:06 | #6406 (3)

*15154* Zkuste odložit svou pýchu, svou ješitnost a své velikášství. Učiňte v sobě z nadčlověka opět člověka! Budete překvapen, jak moc je v nížině, kde žije Človíček, nádherně! *15154*


 #6400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 09:26:58 | #6409 (4)

nebuťe pokrytecký aspon na chvíli,nebot vaše nížiny jistě jsou jen slovem pokryteckým,když se považujete za syna Božiho a dělate si jako jediný narok na levici Boži a usednout na jeho trun vedle něho to není přihodná vlastnost a projev pokory,nedávejte lidem důvod,prostym lidem aby ve vas potom více neviděli s rohy čerta pod svou čepicí,nebot lidé čistych srdcí a duchovně na vyši to vidí okamžitě ale mají s vámi soucit a nehodlají se s vámi přit přeji Vám hezky den pokud možna v pokoře a zamyšlení se nad svym stavem ale možna to bude to nejtežší ve vašem životě ,nebot byste musel uznat ,že vaše ego má za sebou a nad sebou ještě neco vyššiho Božskeho,ktere vy jste oddělil a to je dědičny hřich který vas a vam poodbne vyhnal z raje jednoty Ducha Božího a Světla Pravdy *31935* *6415*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 09:32:36 | #6414 (5)

*15154* Nebuďte MRAVOKÁRCEM, jste pouze člověkem a milovaným Božím dítětem! *4575*

*8121* *8121* *8121* *8121* *8121*

 #6409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 09:41:27 | #6417 (6)

na mravokárce si tu hrajete vy.


 #6414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 13:04:31 | #6421 (7)
*2* *2* *2* *34029* *2* *2* *2*

 #6417 

| Předmět: Přeji nám překrásný den!
16.01.21 09:05:22 | #6395

*15154* ANO, PŘEJI NÁM VŠEM PŘEKRÁSNÝ DEN. *17063*

*30045* A díky Bohu Otci našemu překrásný den máme! *15154*

*24611* Bratři a sestry, pokorou a pokáním nic nezkazíme! *20832*

(Človíček) *2108*| Předmět:
16.01.21 00:24:17 | #6383

*6415* tato slova Mistra Eckharta nemůže pochopit člověk veřící,pohybující se a vnímající jen trojrozměrné z pozice ega *6415* "Oko, kterým vidím Boha,
je to samé oko,
kterým Bůh vidí mne.
Mé oko a oko Boha
je jedno oko,
a jeden pozorný pohled,
a jedno vědění,
a jedna láska."
~ Mistr Eckhart, 1260-1328| Předmět: RE:
16.01.21 01:01:38 | #6386 (1)

Ano, Eckhart byl skvělý.


 #6383 

| Předmět: RE:
16.01.21 09:00:22 | #6392 (1)

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE:
16.01.21 09:00:35 | #6393 (1)

*34027* Smlouvání Abrahama s Živým Bohem /s JHVH/ dokládá, že Otec viděl dění v Sodomě a Gomoře jiným okem než Abraham! *34031*

*3456* Hodně pokřtěných lidí neuctivě ponižuje Boha Otce svého na svou úroveň a sebe pyšně na úroveň Boha! Ale nemylte se, "Páni Mistři", Bohu se nikdo z lidí ani nikdo z andělů nevyrovná!!! *3456*

*11171* A jedno vědění? Z toho lidská pýcha přímo řve!!! Bůh ví vše, ale my lidé a andělé nevíme skoro nic! O tom jsou nezvratné důkazy v historii lidstva!!! *11171*

(Člověk Syn Boží) *24611*


 #6383 

| Předmět: RE: RE:
16.01.21 09:20:36 | #6405 (2)

udajný jhvh musel sestoupit, aby si situaci ověřil... čili, evidentně nebyl vševěšdoucí, nebo lhal.

Genesis 18, 21že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je.“


 #6393 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.01.21 09:24:58 | #6407 (3)

*27482* Jste hrdina, "Vaše blahorodí"? *27482*

*4511* Nejste! *4511*

*3456* Jste pouze pyšný a zpupný. *3456*

(Člověk Syn Boží) *34091*


 #6405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 09:30:08 | #6411 (4)

to si říkejte a dívejte se do zrcadla......))))


 #6407 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 09:36:36 | #6415 (5)

*34027* Mám zrcadlo přímo před sebou. *4575*

*2351* Mám tu zrcadla skoro všude, "Vaše Blahorodí"! *4575*

*34029* A v každém z nich vidím pouze usměvavého Človíčka, kterému z očí vyzařuje LÁSKA a úcta k Tatínkovi - k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva. *15154*

(Človíček) *34027*


 #6411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 09:42:29 | #6418 (6)

řešte sebe, ne druhé.... stále řešíte druhé.....


 #6415 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 13:07:44 | #6422 (7)
*15154* *8734* *9540* *8734* *15154*

*11171* Řešte víc sebe, ne druhé! Stále řešíte ostatní, "Vaše osvícené Blahorodí", a své "máslo" pod parukou, které tam nosíte, nevnímáte! *3456*


 #6418 

| Předmět: RE:
16.01.21 09:01:15 | #6394 (1)

*6415* Mistr Eckhart,neříkal o sobě že je Synem Boha s velkym S,všichni jsme děti Boží,ale jen ti jsou tzv Syny Božími,kteří podle Jana přijali a poznali Krista-kristus není tělo ale Pravda Ducha,podstata všeho a všech ono Božské Já jedine a všenaplnující-a mistr Eckhart to znal a žil-neboť jeho ego se spojilo s duší a duše splynula s všeduší Boha jako když kapka vody v pokoře splyne s vodou-to je ono-nikdo nepřichází k Otci než skrze mne-ale mnozí jsou radeji jako kapka vody zmrzla ,aby měli jistotu oddelenosti jistotu ega,které v podstatě zavrhlo a zapřelo ducha Božiho jako zaklad stejně jako zapřel Petr krista,to se stalo mnohym věřícím kteří ješte jsou jen na rozumove urovni chápaní tajemství Božích *6415*| Předmět: RE: RE:
16.01.21 09:09:15 | #6397 (2)

*3456* Pýcha předchází pád. *3456*

*3456* A pád většiny pokřtěných lidí bude strašlivý!!! *3456*

*3456* "Roztrojené" srdce pokřtěných lidí je z nelásky a neúcty k Otci usvědčuje! *3456*

(Živé Slovo Boží) *9540*


 #6394 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.01.21 09:16:06 | #6402 (3)

pánbíčkáři jsou v zajetí svých představ, stejně, jako Vy.


 #6397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 09:26:40 | #6408 (4)

*2386* A kdo zajal Vás? Víte to? Pýcha? Touha po slávě? Ďábel? *11171*


 #6402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 09:31:40 | #6413 (5)

neustále melete nesmysly, máte to v hlavince drobet pomotané.
žijete své fantazie...


 #6408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.21 13:09:18 | #6423 (6)

*9397* Pro "pomotaného" jsou normální lidé většinou pomotaní. *23266*


 #6413 

| Předmět: RE: RE:
16.01.21 09:18:34 | #6403 (2)

Pravda v hebrejštině je Emeth. Což neznámená Pravda , která má protiklad nepravda. Slovo emeth znamená to spravné, to vhodné... čiji Já JSEM je to správné, to vhodné... Tedy čisté vědomí...


 #6394