Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.
Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají.
Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak,
kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu
koně krásné chovají, čeleď nepořebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší,
zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.

Jan Hus - kázání motivováno životem Ježíše Nazaretského