Rozcestník >> Náboženství >> Křesťanský výklad Svatého Písma

Informace

Název: Křesťanský výklad Svatého Písma
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 16.09.2020 08:28
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 8759x
Příspěvků:
622

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Křesťanský výklad Svatého Písma - Na tomto foru se budeme zabývat výkladem/exegezí Bible SZ a NZ z pozice učení všeobecného křesťanství tak, jak je předkládajú klasické překlady Bible, hlavně NovaVulgata a Jeruzalémská Bible...na foru se bude polemizovat exegeze z pozice učení ŘKC, východných křesťanských cirkví, protestantských cirkví vs některých náboženských společností...je vítan každý, kdo přispěje svým pohledem k biblickému textu...pozn.: na začátek fora dávame nové témy pro biblický výklad, případně témy týkající se Bible...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Kristov Kríž
16.11.20 18:16:06 | #480

Kristov kríž: nie je modla, nie je to ani symbol, je to nástroj spásy..Kristov kríž si ctíme, neklaniame (drevu) sa mu, klaniame sa Kristovi zavesenému na jeho Kríž.......v Kríži sa z nástroja popravy stal nástrojom zmierenia a znamením víťazstva nad smrťou.
Uctievanie kríža má takmer 2000 ročný vieroučný základ. V listoch ap. Pavla Kríž je:
1 Kor 1, 18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží
O svojom vzťahuku Kríži ap. Pavel píše: „
Gal 6,.14 Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.
Podľa Pavla Kristus na Kríži zmieril človeka s Bohom:
Ef 2,16 Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství “ ...| Předmět: RE: Kristov Kríž
16.11.20 18:21:19 | #481 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #480 

| Předmět: RE: Kristov Kríž
16.11.20 18:32:44 | #482 (1)

ad.: V křesťanství je kříž znakem/nástrojem Kristova vítězství nad smrtí a hříchem.Katolíci a pravoslavní užívají od raných dob znamení kříže pravou rukou na svém těle; tato praxe byla běžná už v době sv. Augustina. V katolické i pravoslavné tradici má své významné místo svátek Povýšení svatého Kříže (14. září), které připomíná zasvěcení baziliky na místě, kde stál Ježíšův kříž, který měla roku 326 najít svatá Helena, matka císaře Constantinova. Kolem r. 325 sv. Helena vykonala významnou pouť do Svaté země, údajně na pokyn ve snu. Na Kalvárii se prý setkala s pohanstvím v podobě uctívání Venuše. Její modlu dala zničit a nechala očistit Golgotu od nánosu zeminy a smetí. Nalezla přitom, s přispěním Jeruzalémského biskupa Makaria, Kristův kříž, trojici hřebů i Spasitelův hrob. (Dle tradice k potvrzení pravosti Kristova kříže došlo dotekem mrtvého, který ožil.) O její zásluze na nalezení kříže mluví v témže století sv. Ambrož, který Helenu nazval "Velkou ženou svaté památky". V Palestině, na hoře Olivetské, nechala postavit basiliku Nanebevstoupení a basiliku Narození v Betlémě. Velmi cítila s lidmi v nouzi, s trpícími a pomáhala jim. Mnozí byli od ní obslouženi u jejího stolu, jiní propuštěni z vězení nebo z nucených prací. Helena zemřela 18. 8. 330 v Nikomédii (dnešní Izmir) v Turecku. Sv. Helena je pohřbena na Kapitolu v chrámu S. Maria in Aracoeli v Římě. K uznání její svatosti došlo aklamací lidu i schválením církevní autoritou.


 #480 

| Předmět: RE: RE: Kristov Kríž
17.11.20 13:49:15 | #485 (2)

V dobových věroučných sporech se přikláněla spíše na stranu ariánství a nikoli ortodoxie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Helena

jak by asi poznala, z 300 let starého kusu dřeva, že to je ten Kristův kříž a ne jiný z těch desetitisíců ukřižovaných, zejména po židovské válce?


 #482 

| Předmět: RE: RE: RE: Kristov Kríž
17.11.20 13:59:41 | #486 (3)

čítajte pozorne, poznala ho na základe zázraku...


 #485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kristov Kríž
17.11.20 14:04:21 | #487 (4)

pohádka... *4624*


 #486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kristov Kríž
17.11.20 14:06:17 | #488 (4)

a že by byl Ježíšův hrob přímo na Golgotě je docela podezřelé, že?


 #486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kristov Kríž
17.11.20 14:16:36 | #489 (5)

len kríž...


 #488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristov Kríž
17.11.20 14:35:04 | #490 (6)

čítajte pozorne:

Na Kalvárii se prý setkala s pohanstvím v podobě uctívání Venuše. Její modlu dala zničit a nechala očistit Golgotu od nánosu zeminy a smetí. Nalezla přitom, s přispěním Jeruzalémského biskupa Makaria, Kristův kříž, trojici hřebů i Spasitelův hrob.


 #489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristov Kríž
17.11.20 14:44:22 | #491 (7)

Obsah příspěvku byl smazán


 #490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristov Kríž
17.11.20 14:46:24 | #492 (7)

jo, sorry, na tom mieste je postavená aj Basilika Božieho hrobu...ale to neznamená, že Ježiš je tam pochovaný - bol tam pochovaný pred svojím zmrtvýchvstaním...


 #490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristov…
17.11.20 14:59:14 | #493 (8)

mě přijde nelogické, že by to mělo být přímo na popravišti - na Golgotě, copak jsou tam skalní hroby nebo jeskyně?
a ještě k tomu v těsné blízkosti kříže? je to prostě vybájená legenda, Josef z Arimateje, farizej, vážený člověk určitě neměl hrob na popravišti, hm?


 #492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 15:05:35 | #494 (9)

tady sice píšou, že to bylo poblíž, ale nevím, hrob měl být v zahradě...


 #493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 15:09:05 | #495 (10)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 16:41:57 | #496 (10)

Byls tam někdy? Je zde dost velký prostor - vzdálenost mezi navrším Golgoty a hrobem, i výškově


 #494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 16:55:04 | #497 (11)

nebyl, jak asi velký prostor? kolik toho musela ta Helena nechat odkopat, aby to všechno našla?


 #496 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 17:11:25 | #498 (12)

To je těžké říct, teď jeto všecko zastavěné. Přímo nad Golgotou (dvě patra nahoru po schodech) je postavený oltář, lidé lezou pod stůl aby se dotkly místa kde stál kříž. Tedy já klečela asi dva metry vedle zatímco běžela asi 2 h pravoslavná mše, pak se smělo asi 15 minut jít "pod stůl" ale jen projít, kdo se zdržel toho nakopli ať sebou hne :-)) Ale byla jsem nahoře na Golgotě u oltáře, a taky dole v Božím hrobě. Je to celkem od sebe. I bych věřila že se tam muselo kousek dojít a že to bylo ve skále, je tam těch zbytků skály celkem dost... celá spodní část je zabudovaná do skály, jsou tam pukliny ve skalách...vše za sklem.


 #497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 17:12:44 | #499 (12)

To nevím, všecko je tam obestavěné


 #497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.11.20 17:28:52 | #500 (13)

 #499 

| Předmět: RE: RE: RE: Kristov Kríž
17.11.20 21:26:59 | #504 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #485 

| Předmět: RE: Kristov Kríž
30.11.20 19:22:20 | #559 (1)

visitor77 [Uživatel je offline]

Předmět: RE: RE: RE: RE: smazání příspěvku

30.11.2020 14:02 | #45463
Reakce na příspěvek #45462

prečo píšete tak dlhé príspevky? myslíte, že to niekto číta? neviete sa kratšie vyjadrovať? - kradnete nám čas!


 #480 

| Předmět: záhada
13.11.20 23:45:59 | #475

V textech eucharistické oběti KC se mimo jiné říká:
Shlédni na ně s vlídnou a jasnou tváří. Přijmi je se zalíbením jako oběť svého služebníka, spravedlivého Ábela, jako oběť našeho praotce Abraháma, jako oběť z rukou svého kněze Melchizedecha, jako oběť svatou a neposkvrněnou.
Já se tu ptám jestli někdo neví kdo to byl Melchizedech. Musí to být někdo moc důležitý když se oběť Ježíše přirovnává k obětí Melchizedecha. I Ježíš je označován za kněze podle řádu Melchizedechova.
Je to člověk nebo anděl? Kdo to je? kde žil, nebo odkud pochází? *4099*| Předmět: RE: záhada
14.11.20 15:20:51 | #476 (1)

když Abrahám přišel do Salemu (později Jeruzalem), vyšel mu naproti tamní kněz (a vládce?) Melchizedech a uvítal ho chlebem a vínem, no a chleba a víno později použil Ježíš při poslední večeři, což se dodnes praktikuje...
tuším byl ten Melchizedech i nějaký vzdálený příbuzný Abrahama...


 #475 

| Předmět: RE: záhada
14.11.20 19:33:46 | #477 (1)

Židům 7:3 Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben Synu Božímu zůstává knězem navždy.
Mě jen nejde do hlavy, když je člověk, musí mít matku otce a předky.


 #475 

| Předmět: RE: RE: záhada
14.11.20 19:43:28 | #478 (2)

tím nejspíš myslí, že to nebyl Žid, přesto sloužil Nejvyššímu...
protože každý Žid měl otce už ve jméně - Joshua ben Josef (Ježíš syn Josefa) a matku z Izraelců, která patří k tomu a tomu rodu, každý Žid uměl vyjmenovat svůj rodokmen až snad po Adama...
to totiž píše Pavel Židům, kteří se rozpakovali přijímat křesťany z pohanů jako sobě rovné, takže ukazuje příklad toho Melchizedeka už v době Abrahámově...


 #477 

| Předmět: RE: RE: záhada
14.11.20 19:51:35 | #479 (2)

výklad Jeruzalémské Bible: Král kněz Melchizedech je prorockým předobrazem Krista. Nezvyklé mlčení Písma o jeho předcích a potomcích napovídá, že kněžství, které on představuje, je věčné... Jestliže obdržel desátek od Abraháma, znamená to, že je vyšší nežli on a tím spíš větší než jeho potomci, kněží, synové Leviho...


 #477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kristov kríž, znak spásy
09.11.20 21:25:45 | #473

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kristov kríž, znak…
09.11.20 21:28:07 | #474 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #473 

| Předmět: Kristov kríž, znak spásy
09.11.20 09:17:56 | #468

Gal 6, 14Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.
Flp 3, 18Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže;
1 Jn 5, 6 To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda.

  • nepriateľstvo Kristovho kríža je v zmysle teologie ap. Pavla popieranie spásonosnej skutočnosti, že Kristus zomrel práve na kríži (nie na kůlu),- smrť na kríži mu určil už pred stvorením sveta Otec, on chcel, aby Ježiš zomrel takouto potupnou smrťou, aby sme si uvedomili, kým a ako sme boli vykúpení za hriechy (ap. Pavel: "draho sme boli vykúpení"), čo je so zmrtvýchvsaním (na odpustenie hriechov a večný život) základ kresťanskej viery - Kristov kríž je tak znakom spásy, vnímame ho v jednote (nie ako len skrížené drevené prkná, ako potupný nástroj smrti Krista) s ukrižovaným Kristom...kto popiera Kristov kríž, nemôže byť kresťanom, lebo v tomto kríži (jednota kríža a Krista) je podstata kresťanskej viery...teda nejde o symboliku kríža, ako skutočnosť Kristovho kríža ako znaku spásy...j


| Předmět: RE: Kristov kríž, znak spásy
09.11.20 09:54:35 | #469 (1)

ad.: Kríž znak spásy:

  1. Kristov kríž je vo všetkých vyobrazeniach od počiatku kresťanstva, vo všetkých kresťanských/cir­kevných i historických dokumentoch, v kresťanskej i nekresťanskej literatúre, - že Ježiš zomrel na kríži je biblická zpráva, učenie i u všetkých apoštolských i poapoštolských cirkevných otcov,
  2. tvar kríža má aj mystický transcendentálny charakter, v kríži je implementovaný znak spásy, - Ježiš ukrižovaný na kríži, ktorý sníma hriechy celého sveta, celých dejín ľudstva a Vesmíru, ROZPRETIERA RUKY A OBJÍMA CELÝ SVET, ĽUDSTVO CELÝCH DEJÍN, CELÝ VESMÍR, aby ho spasil - Ježiš na kríži ako keby vykríkol: tu som, milujem vás všetkých, beriem na svoje plecia všetky vaše bolesti, strasti, utrpenia, vaše hriechy - preto Ježišov kríž nazývame v kresťanstve aj KRÍŽOM/nástrojom SPÁSY....

 #468 

| Předmět: RE: RE: Kristov kríž, znak spásy
09.11.20 19:12:41 | #470 (2)

Tip popravčího nástroje nemá vliv na spásu, kdyby to byla gilotina nebo kůl j to jedno.
Kříž popírají ti co popírají Kristovu církev, tedy i samotného Krista a potažmo to, co on pro lidi udělal.


 #469 

| Předmět: RE: RE: RE: Kristov kríž, znak spásy
09.11.20 19:17:05 | #471 (3)

ne, ne, bol to práve kríž ako nástroj spásy - Boh-Otec určil, že to bude kríž, ap. Pavel hovorí len o kríži...špekulácie, že to mohol byť u Krista iný nástroj, sú irelevantné, my nevidíme do vôle Boha-Otca...


 #470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kristov kríž, znak spásy
09.11.20 21:25:11 | #472 (4)

já se nevyjadřuji co to bylo natož abych říkal že to nebyl kříž


 #471 

| Předmět: boj dobra a zla vnás
07.11.20 21:18:28 | #467

Rim 7,
14 Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán.
15 Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím.
16 Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý.
17 Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně.
18 Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
19 Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
22 Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím;
24 Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?
25 Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!

  • ap. Pavel v týchto textoch hovorí o vnútornom boji dobra a zla v nás, ktorý je následkom dedičného hriechu - veríme Božiemu zákonu, chceme mravné dobro, cítime v sebe Boží zákon, v ktorom máme aj zaľúbenie - cítime, že chceme dobro, ale naša telesnosť nás v jeho konaní obmedzuje, dokonca nám často bráni konať dobro, ktoré chceme, ale nekonáme ho - ...a tu prichádza Ježiš, ktorý nás vo viere, posilňovaných Božou milosťou, z tohto osobného boja dobra a zla v nás vyslobodzuje..


| Předmět: Kdo je svatý?
01.11.20 20:20:35 | #461

Kdo je svatý?
Ef 1, 4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
Kol 3, 12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
1 Tes 3, 13 ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.
Žid 3, 1 Proto, bratří, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše:
1 Pt 1, 15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.
1 Pt 1, 16 Vždyť je psáno: Svatí buďte, neboť já jsem svatý.

  • svätý je ten, kto prijal vieru v Krista. V Písme čítame, že Boh nás už pred stvorením sveta predpoznal, vyvolil a povolal v Kristovi k svätosti. Svätosť človeka ani dnes nie je nemožnosťou, každý môže byť svätý vo viere v Krista, ak plní jeho hlavne príkázanie lásky k Bohu a k blížnemu.
  • svätosť človeka predpokladá osvojiť si a aplikovať v pozemskom živote atribúty svätosti, ktoré čítame v blahoslavenstvách Mt 5, 3-11: chudí v duchu, kdo pláčou, kdo jsou tichí, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, milosrdní, kdo mají čisté srdce, ktorí působí pokoj, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost...títo uvidia Boha, lebo sú už za života svätí...

Cirkev slávi 1. novembra sviatok všetkých svätých, tých, ktorí uvidia Boha z tváre do tváre.- takého, aký v skutočnosti je...| Předmět: RE: Kdo je svatý?
02.11.20 17:17:57 | #462 (1)

ad: svätosť je veľmi ľudská. Až taká ľudská, že prekvapuje Ľudia môžu žiť sväto aj v tých najsvetskejších povolaniach..­.svätosť neznamená bezchybnosť. Na svätých najviac fascinuje to, že to boli ľudia ako my – s chybami, nedokonalosťami....


 #461 

| Předmět: RE: RE: Kdo je svatý?
05.11.20 09:43:32 | #463 (2)

Já jsem svatý ! O visitorovi pochybuji, protože určitým lidem nadržuje.


 #462 

| Předmět: RE: RE: RE: Kdo je svatý?
05.11.20 10:35:01 | #464 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #463 

| Předmět: RE: RE: RE: Kdo je svatý?
06.11.20 20:27:35 | #465 (3)

Obsah příspěvku byl smazán


 #463 

| Předmět: Svatost člověka, - kdo je svatý?
01.11.20 19:34:41 | #460

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: Svatost člověka, - kdo je svatý?
01.11.20 19:28:45 | #459

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.10.20 10:36:24 | #400

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: hriech a jeho atribúty podľa Písmai…
25.10.20 13:44:38 | #335

Hriech: klasifikácia, kvalita, príprava, dokonanie hriechu
Jakub 1,
14 Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.
15 Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
výklad:
Hriech (jeho vznika a uskutočnenie) má podľa Písma niekoľko stupňov:
1. žiadostivosť/túžba vznikne na počiatku uskutočnenia hriechu - ide o túžbu po tom, čo mi nepatrí, resp. je proti všeobecným mravom, proti Božiemu i svetskému právu,
2. nezvládnutie pokušenia/žia­dostivosti vedie k príprave stratégie ako uskutočniť hriech - je to intelektuálna činnosť - príprava podmienok pre hriech - finančné, materiálne, príprava miesta, situácie pre uskutočnenie hriechu, zameranie sa na objekt/subjekt hriechu, a pod.,
3. dokonanie/usku­točnenie hriechu,

  • až keď sú splnené všetky tieto 3 podmienky, tak je hriech dokonaný, a tak je zaň aj plná zodpovednosť pred Bohom i pred svetským právom (ak je proti tomuto právu)....


| Předmět: RE: hriech a jeho atribúty podľa Písmai…
28.10.20 16:54:03 | #340 (1)

zajímavé, jak to ten Ježíš říkal špatně, ale pak naštěstí přišla církev a opravila ho...
Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.


 #335 

| Předmět: RE: RE: hriech a jeho atribúty podľa…
28.10.20 19:24:26 | #351 (2)

Ježiš a Cirkev sú v jednote, Ježiš Cirkev založil, a je hlavou Cirkvi a Cirkev je jeho milovanou nevestou...a tak jej udelil svoju moc (Mt 16, 18, 19)...kde je problém?...picho­piteľne to zcizoložení v mysli pri chtívom pohľade na ženu platí - kde je problém?


 #340 

| Předmět: RE: RE: RE: hriech a jeho atribúty…
28.10.20 20:05:11 | #358 (3)

neptal jsem se na vztah Ježíše a církve, ale na jejich rozdílná učení...


 #351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: hriech a jeho atribúty…
28.10.20 20:13:28 | #359 (4)

Církev učí to co učil Ježíš


 #358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: hriech a jeho…
28.10.20 20:38:00 | #361 (5)

Obsah příspěvku byl smazán


 #359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: hriech a jeho…
28.10.20 21:20:18 | #366 (5)

ježíš tam má jeden bod, církev a visitor tři body, koukni nazpět...


 #359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: hriech a jeho…
28.10.20 21:25:56 | #367 (6)

To už je výklad. Toto forum se jmenuje Křesťanský výklad... tak vykladá.


 #366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: hriech a…
28.10.20 21:40:39 | #368 (7)

I když já s tímto výkladem nejsem moc srozuměna.

Pro mě je hřích minutí se cílem... jistě to může být i žádostivost, ale ta je hříchem zejména proto že odvádí od skutečné reality, od toho co je třeba dělat a člověk pak míjí cíl (vůli Boží) a nekoná co má konat.

Třeba matka má mysl zadělanou nějakými starostmi a nevěnuje dítěti dost pozornosti, třeba si nevšimne že se bojí nebo ho trápí úzkosti. Nerozvíjí jeho potenciál. Nekoná co má konat.

Nebo si nevšímá dostatečně starostí svého muže a není oporou, nenavštíví starou mámu...nebo nedbá na své zdraví, nerozvíjí dary a nadání které má etc etc. Je toho hodně. Prostě hřích je nežít tak jak se má, mít zavřené oči a uši, nevšímat si jiných, nemít dost rád - nemilovat.


 #367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: hriech…
29.10.20 22:32:02 | #388 (8)

ty příklady to bych z poloviny nepokládal za hřích, snad hřích jejího muže že ji nepomáhá


 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.10.20 07:08:41 | #389 (8)

Obsah příspěvku byl smazán


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.10.20 07:15:09 | #392 (9)

Kolikrát muž pomáhá ale starosti či úzkosti zůstávají. I třeba přehnaná péče.


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.10.20 07:12:45 | #391 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: hriech a jeho…
29.10.20 22:29:43 | #387 (5)

to není pravda neučí to co učí Ježíš, učí převážně to co učí Ježíš, vždycky se najdou záškodníci co to učení překroutí a v církvi byli jsou a budou ,takže nejsem zastánce neomylnosti *691*


 #359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: hriech a jeho…
30.10.20 07:11:19 | #390 (6)

Učení není závisle od jednotlivců, záškodník pak nemůže nadělat moc škody. I když jistě taky jsou takoví i proto si učení ŘKC kontroluje a centralizuje. Aby si kdekdo nemohl cokoliv vykládat jak se mu to hodí. Celkem s tím souhlasím, i když je to dost silné omezení a třeba některé metody se nedají centrálně zprostředkovat, jen přímou zkušeností.


 #387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: hriech a jeho…
06.11.20 20:30:24 | #466 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #359