Rozcestník >> Náboženství >> Křesťanský výklad Svatého Písma

Informace

Název: Křesťanský výklad Svatého Písma
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 16.09.2020 08:28
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 8756x
Příspěvků:
622

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Křesťanský výklad Svatého Písma - Na tomto foru se budeme zabývat výkladem/exegezí Bible SZ a NZ z pozice učení všeobecného křesťanství tak, jak je předkládajú klasické překlady Bible, hlavně NovaVulgata a Jeruzalémská Bible...na foru se bude polemizovat exegeze z pozice učení ŘKC, východných křesťanských cirkví, protestantských cirkví vs některých náboženských společností...je vítan každý, kdo přispěje svým pohledem k biblickému textu...pozn.: na začátek fora dávame nové témy pro biblický výklad, případně témy týkající se Bible...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bible
30.12.20 09:36:53 | #613

Je Bible jediná kniha na světě která je inspirovaná Bohem při jejím sepisování?
Existují ještě další texty nebo knihy co jsou inspirovány jako Bible?
Nečetl jsem že by v Bibli bylo psáno ,že to je jediný pramen poznání Boha . *4099*| Předmět: RE: Bible
05.01.21 15:27:19 | #614 (1)

okrem Biblie, nie sú Bohom inšpirované v plnosti žiadne knihy...diela cirkevných otcov sú však inšpirované Duchom Svätým, ale v inom zmysle ako Biblia...


 #613 

| Předmět: RE: RE: Bible
10.01.21 23:50:33 | #615 (2)

a co nějaké texty východního náboženství?


 #614 

| Předmět: RE: RE: RE: Bible
11.01.21 09:29:50 | #616 (3)

východné "náboženstvá" nemajú Boha, a tak ani Ducha Svätého, a tak nemôžu byť Bohom inšpirované - sú to filosofie - sú to pohanské náboženstvá, to však neznamená, že v nich nie je Bohom "zjavené" prirodzené ľudské dobro, to je aj v pohanstve (z pohanstva sme prebrali tisíce zvykov, návykov, tradícií, praktík - a sú to dobré veci pre normálny život, nie však vieru v pohanské božstvá...


 #615 

| Předmět: který akdy je člověk moudrý?
28.12.20 18:07:10 | #612

1 Kor 3, 18 Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.
Jn 14, 6 Ježíš mu (Tomášovi) odpověděl : „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

  • músdrosť tohto sveta je relatívna, dnes sme múdri, zajtra môžeme byť k výsmechu. Ľudia si dnes myslia, že sú múdri, vystatujú sa svojou múdrosťou, platí to v profánnom živote i vo vedeckom prostredí...čo je múdrosť? múdrosť je len tam, kde je pravda! - ale čo je pravda? - je to odveká otázka! - múdrosť môže človek dosiahnuť len keď hľadá a nachádza pravdu, žije v pravde, a tá je len v Kristovi, lebo on povedal: som cesta, pravda a život..ak človek prijme Krista, rýchlo zistí, že tá pravdu, ktorú vyznával,nemusí byť pravda...


| Předmět: dědičný hŕích
01.12.20 10:06:34 | #562

Dedičný/Adamov hřích/prvý hřích
Řím 5, 17Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.
1 Kor 15, 22 jako **v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života

  • dedičný hriech (alternatívy názvov: prvý hriech, Adamov hriech) - jeho následkom je smrť, teda všetci zomrieme telsnou smrťou skrze dedičný hriech - je to následok Adamovho hriechu, za tento hriech však nie sme zodpovední, nebudeme zaň súdení,
  • u človeka sa prejavuje ako sklon k osobnému hriechu s následkom páchania osobných hriechov (pri užívaní rozumu a vôle), čomu sa nikto nevyhne (všetci sme hriešni)...preto sa aj nazýva "dedičný" hriech, lebo sa "dedí" - nevieme, či tento hriech je v genome človeka, alebo je nejakým duchovným atribútom (ako trestu?) pre každého človeka od Adama, - v súčasnosti nie je ho možné genetickými metódami dokázať - nie je však absolútne vylúčené, že to nebude možné v ďalekej budúcnosti (ak to bude predmetom výskumu, čo však nie je predmetom vedy), hlavne keď sa dekódujú sekvencie DNA intronov (nekódujúce-, pravdepodobne regulačné a iné oblasti DNA) pre funkcie bielkovín a iných zložiek neuro-metabolizmu pre kognitívne alebo iné funkcie CNS/PNS),
  • dedičný hriech sa zmýva krstom, hoci jeho následky (sklon k hriechu a permanentná hriešnosť) trvajú do konca života,
  • dedičný hriech bráni videniu Boha v Božom kráľovstve, aj preto je tak nutný krst...


| Předmět: RE: dědičný hŕích
08.12.20 10:51:47 | #563 (1)

Dnes se říká prvotní hřích aby se předešlo představě že máme tento hřích osobně.
Jinak na ovci Dolly která byla klonována se projevilo to že její buňky si pamatovali stáří z původní ovce takže je stáří člověka litováno geneticky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolly_(ovce)


 #562 

| Předmět: RE: RE: dědičný hŕích
08.12.20 10:53:04 | #564 (2)

to je zajímavé.


 #563 

| Předmět: RE: dědičný hŕích
08.12.20 10:54:47 | #565 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #562 

| Předmět: RE: dědičný hŕích
08.12.20 18:20:52 | #566 (1)

ad.: jediná, ktorá bola Bohom uchránená pred deidičným hriechom, bola je Panna Mária - Cirkev preto prijala učenie o jej Nepoškvrnenom počatí: "Blahoslkavená Panna Maria v prvním okamžiku svého početí, díky zvláštní milosti a výsadě ze strany všemohoucího Boha, s hledem na zásluhy Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny" .
Cirkev vychádza z Písma:
Ĺk 1, 28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostiplná, Pán s tebou.“

  • ona jediná v Biblii má tento status plnái Božej milosti, čo znamená aj uchránenie pred dedičným hriechom od jej počatia...

 #562 

| Předmět: RE: RE: dědičný hŕích
09.12.20 16:34:40 | #567 (2)

To je ale nebiblické učení. Ani církev nemůže měnit Bibli.


 #566 

| Předmět: RE: RE: RE: dědičný hŕích
09.12.20 16:44:14 | #568 (3)

to je biblické učenie, a Cirkev má právo z Mt 16, 19 stanoviť a predkladať učenie k viere veriacemu ľudu Cirkvi, nie sme náboženská spoločnosť...plnosť milosti dostala od Boha len Mária, a tak bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu - uvedená dogma /text) vysvetľuje a zdôvodňuje prečo (pre budúce zásluhy že sa stala matkou Ježiša Krista - Spasiteľa sveta)...


 #567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dědičný hŕích
09.12.20 17:36:47 | #569 (4)

To si církev špatně vysvětluje, Visitore. Bible nic takového neříká ani se to nedá z ničeho vyvodit. Církev je snad nad Boha, že může měnit jeho slovo? *3199*


 #568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný hŕích
09.12.20 18:06:58 | #570 (5)

Cirkev nie je nad Boha, ale má od Boha právo přijmout-odmítnout na zemi, a to bude přijato-odmítnuto v nebi. (Mt 16, 19)...


 #569 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný hŕích
16.12.20 10:28:55 | #572 (6)

To by tedy nad Boha byla, kdyby si mohla vytvářet své vastní "pravdy", které s Božím slovem nemají nic společného. *2527*


 #570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný…
16.12.20 15:20:59 | #577 (7)

Obsah příspěvku byl smazán


 #572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný…
16.12.20 15:21:52 | #578 (7)

naopak, sú vždy 1. ako Božie slovo, alebo 2. v súlade s Božím slovom (avšak často nie vo vašom preklade)...


 #572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný…
17.12.20 10:24:12 | #590 (8)

Ano? A co je ve vašem překladu jinak než v našem, že by to podporovalo nauku, že Mária bez poškvrny dedičného hriechu? *3312*


 #578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dědičný hŕích
09.12.20 18:21:15 | #571 (4)

v tomto kontexte je zaujímavá a legitímna otázka, či iMária bez poškvrny dedičného hriechu - teda v bezhriešnom stave potrebuje Spasiteľa? - odpoveď: potrebuje, lebo plnosť milosti nemá za svoje vlastné zásluhy, za svoju aktivitu pre spásu ľudstva, ktoré by pramenili v nej a z nej samej, - ale bola vyvolená a povolaná Bohom pre tieto zásluhy (ako matka Spasiteľa) svojím zvolením "fiat voluntas tua" ("nech sa stane vôľa tvoja")...je teda bez hriechu ale potrebuje Spasiteľa, svojho Syna, rovnako ako my všetci...teda aj Mária bola vykúpená svojím Synom...


 #568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný hŕích
16.12.20 10:30:31 | #573 (5)

V tomto kontexte je zaujímavá a legitímna otázka, jak jste přišli na to, že Mária bez poškvrny dedičného hriechu! *21943*


 #571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný hŕích
16.12.20 10:53:01 | #574 (6)

je to v apokryfech, které katolická církev zavrhla, přesto z nich čerpá své nauky...
http://www.fatym.com/abcd/k/000088.htm
výživné čtení, Marie tančí v chrámu na oltáři, ve dvanácti (!) letech je dána vdovci Josefovi...
tak to Mohamed si vzal Aišu v pěti letech a ulehl s ní, když jí bylo devět...
nádherné morální vzory pro dnešní dobu!


 #573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný…
16.12.20 14:50:12 | #575 (7)

R(KC) apokryfy nikdy nezavrhla, naopak, váži si ich a používa infórmácie z nich k mnohým katolíckym článkom viery, resp, k vysvetľovaniu reálií kresťanske/ka­tolíckej viery ( i v homíliách pri omšiach) ...neberie ich však (nezrovnáva ich s-) ako evanjleliá, lebo je v nich množstvo i "balastu" - legiend, pohádkových, romantických i neromantických príbehov, rôznych pseudohistorických a iných vsuviek, ktoré s realitou kresťanskej/e­vanjeliovej viery nemajú nič spoločné...ide o diela diela pochybných autorov, pochybnej hodnovernosti alebo zámerne podvrhnuté i falzifikáty..­.proste apokryfy boli účelovo (za nejakým cieľom) napísané až v neskorších storočiach ako evanjeliá, ale zdieľajú i hodne reálií s evanjeliami...takže v prístupe a v používaní apokryfov (k ich vierohodnosti) treba byť opatrný, a Cirkev to robí...


 #574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný…
16.12.20 17:22:27 | #580 (8)

používa jich jako zdroj svých dogmat, ale do bible nepatří, patří na hranici se všemi kacíři...


 #575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 10:24:26 | #591 (9)

nepatrí na hranici, naopak sú veľmi cenené ako zdroj mimoevanjeliových zpráva, napr. z toho evanjelia jakubovho vieme o detstve a rodičoch Panny Márie, vieme napr., že sa volali Joachim a Anna...


 #580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 11:11:59 | #595 (10)

nepatří, přesto nebýt šťastných nálezů jako u Kumránu nebo Nag Hammádí, tak o nich ani nevíme, protože mnohé opisy na té hranici skončily, díky vaší církvi svaté... *34572*


 #591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 11:24:09 | #596 (11)

žiadne kresťanské spisy neskončili na hranici....


 #595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 11:37:46 | #598 (12)

no jistě, po celá staletí jsou jich plné knihovny! *330*
nebýt nálezů v Kumránu a Nag Hammádí, tak ani nevíme, že existují... *10736*


 #596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.12.20 17:31:11 | #584 (10)

Obsah příspěvku byl smazán


 #581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný…
17.12.20 10:22:00 | #589 (8)

Prostě si vyziobávají, co se jim hodí? *24611*


 #575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 10:30:15 | #593 (9)

nevyzobávajú, získavame z nich (celé kresťanstvo) niektoré cenné úvecné i historické) informácie, o ktorých by sme nevedeli...- ale nie sú v 4 (kanonizovaných) evanjeliách...v Cirkvi nie je možné kanonizovať (ako celok) to, čo je napr. legenda, mýtus, povesť - proste nedôveryhodné vecne a historicky sporné informácie, čo i profánna historiografia, včetne Cirkvi, vie vyhodnotiť, má k tomu profesionálov (historikov, biblistov,, a i.)...


 #589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 11:05:11 | #594 (10)

čo je napr. legenda, mýtus, povesť - proste nedôveryhodné vecne a historicky sporné informácie

jako třeba neposkvrněné početí Marie? anebo její nanebevzetí? *49*


 #593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 11:33:37 | #597 (11)

to nie je vecou apokryfov, Nepoškvrnené počatie je dogma/vierouka KC - je k nej historicky i biblicky mnoho indícií a dôkazov...táto dogme bola prijatá až v r. 1854 po veľkom "tlaku" viery celej Cirkvi, viery celého pospolitého veriacehu ľudu celých dejín Cirkvi už od počiatkov kresťanstva, minimálne od 4. st |úranné kresťanstvo) ....na zač,. 14 st. ju hlásal na Parížskej univerzite už Jan Duns Scotus...Mária jje jedna jediná milostiplná, a tak počatá v lone matky Anny bez dedičného hriechu, lebo porodila bezhriešnoho Spasiteľa...hri­ešna žena nemôže porodiť bezhriešneho Spasiteša, že, jednoduchá logika...


 #594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 11:39:21 | #599 (12)

jo, stačí nějak zatlačit a uděláte svatého i z Mussoliniho...


 #597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 11:41:26 | #600 (13)

to je už vaša mentáílna nadstavba....:-)


 #599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 11:46:24 | #601 (14)

ústupky údajnému tlaku věřících mas je obyčejné pohanství, kterým tak pohrdáte...
lid chce bohyni, dáme lidu bohyni *49*


 #600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 12:10:41 | #602 (15)

nikdy som sa nevyjadril, že by som pohŕdal pohanstvom, naopak, mnohokrát som napísal, ako si ho kresťan a kresťanstvo váži a cení - s nádhernými zvykmi a návykmi, ktoré súčasťou prirodzeného ľudského žitia celých dejín, ktoré sú dobrom, a ktoré v mnohom prijalo i kresťanstvo...rád podsúvate...


 #601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 20:46:58 | #605 (16)

No ale tpo máš pravdu. Křesťanstvo je plné pohanských zvyků a uctívání. Co myslíš, jak se na tohle asi může dívat Bůh?


 #602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 20:59:10 | #606 (17)

zasa prekrúcate! - dobré zvyky z normálneho prirodzeného života ano, uctievanie nie...tak nelžete!


 #605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 21:56:07 | #609 (18)

Co třeba pokládáš za ty "dobré zvyky"? Třeba že si myjí ruce před jídlem? To asi ne, viď? Jaké dobré zvyky tedy máš na mysli?


 #606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 20:44:59 | #604 (18)

Obsah příspěvku byl smazán


 #599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 21:51:54 | #608 (16)

pohanství je vlastně fajn, byť mám matné vzpomínky, že jste na pohanství nadával, jako správný fanatik, že je to všechno od satana a démonů...
jinak je mi jasné, že nejde o to, co kázal jakýsi ten židovský prorok ježíšek, jde spíš o nějakou tu církev svatou posranou, která na toho ježíše zvrchu prdí... hálelújá...


 #602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 23:04:46 | #611 (17)

nič také som netvrdil, podsúvate...


 #608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 20:44:30 | #603 (12)

Špatná logika. Spíš nedostatek porozumění, Visitore. Začíná už vírou v Trojici, od té je všehno odvozeno xchybnou logikou.


 #597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 21:01:34 | #607 (13)

chybná logika je vo vymytých hlavách SJ...a neprovokujte, toto df nie je na vylievanie vašej neviery v Ttojicu...


 #603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.12.20 22:00:55 | #610 (13)

Obsah příspěvku byl smazán


 #607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný…
16.12.20 15:23:30 | #579 (7)

Nepoškvrnené počatie Panny Márie nie je v apokryfoch....


 #574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný…
16.12.20 17:23:49 | #581 (8)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.12.20 17:28:26 | #582 (9)

samo, nemusí to být řečeno výslovně ani v těch apokryfech, však od čeho je "bádání" a zbožná fantazie církevních otců, papežů a všelijakých papalášů?


 #581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.12.20 17:29:13 | #583 (9)

poznám tie "evanjeliá" - však je to v kontexte toho, čo píšem o apokryfoch....


 #581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.12.20 17:52:56 | #585 (9)

v ktorej kapitole evanjelia Jakube menšího je to Nepoškvrnené počatie?)


 #581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.12.20 19:14:50 | #586 (10)

úplně doslova to tam není, nicméně to naznačují okolnosti, krůček ke katolickým dogmatům...
jednoho Boha budeš mít, ale modli se k Marii, svatým, ke kde komu, kdo se církvi zlíbí...


 #585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.12.20 19:15:39 | #587 (11)

no vida! - podsúvate apokryfom, čo tam nie je!


 #586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný…
17.12.20 10:24:45 | #592 (8)

A kde je?


 #579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný…
17.12.20 10:21:22 | #588 (7)
*15238*

 #574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dědičný hŕích
16.12.20 15:19:20 | #576 (6)

je to predsa vysvetlené v príspevku (vyššie) #562, proč se ptáte?


 #573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dědičný hŕích
07.02.21 11:06:54 | #629 (4)

Ten "dědičný hřích", si vymysleli samozvaní služebníci boha Boha. Důvod je zřejmý: Kdo se cítí provinile, ochotněji poslouchá.


 #568 

| Předmět: ap. Pavel hlása vzkrieseného Krista
26.11.20 14:14:27 | #556

Ap. Pavel hlása márnosť viery ak Kristus nevstal zmrtvých, hlása vzkrieseného Krista
1 Kor 15,
12 Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?
13 Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus.
17 Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších
Sk 17 31 Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“
Ap. Pavel, hlásá vzkrieseného Krista: Pavel mal s touto zprávou u pohanov na svojich 4 misijných cestách (viac ako 20 tis km) najväčší problém - výstižne to popisuje v Skutkoch /Sk 17, 15-34), čo zažil napr. v athénskom Areopagu s gréckymi vdelancami (epikurejci, stoici) - hlásanie Kristovho zmrtvýchvstania bolo pre pohanoiv spočiatku neprijateľné, ale po určitom čase sa stalo hlavným bodom jeho hlásania o Kristovi - a mnohí a mnohí uverili, ale mnohí nie. ....zmrtvýchvst­anie Krista je alfa i omega kresťanskej viery, pretože je na odpustenie hriechov, ospravedlnenie a večný život - ...
...vieme, že keď Pavel hlásal len umučenie a smrť Krista pre spásu, mnohí jeho poslucháči boli sklamaní, priam zdesení, a pochopiteľne to neprijali: - to akože len umučenie a smrť Kristova nás má spasiť? - až hlásaním Kristovho zmrtvýchvstania prinieslo Pavlovi veľké úspechy v šírení Kristovej radostnej zvesti o našej spáse...| Předmět: RE: ap. Pavel hlása vzkrieseného Krista
30.11.20 19:21:21 | #557 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #556 

| Předmět: RE: ap. Pavel hlása vzkrieseného Krista
07.02.21 11:22:09 | #630 (2)

Nemohl vstát z mrtvých, protože nezemřel!

  1. Na kříži se umíralo několik dní, ale Ježíš "zemřel" za pár hodin. Evidentně proto, aby mu nezpřeráželi hnáty, to by zemřel doopravdy.
  2. Jeho tělo si vyžádal jeho tajný učedník, a komedie se vzkříšením, mohla začít.
  3. Že komedii se svým vzkříšením, připravoval dlouhodobě, dokazuje i tento verš z Bible: Matouš 17, 9  Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“

Už tomu pomalounku začínáš věřit, že Ježíš byl podvodník?


 #556 

| Předmět: RE: RE: ap. Pavel hlása vzkrieseného…
30.11.20 19:36:38 | #560 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #557 

| Předmět: Kto je podstatne Boh?
20.11.20 18:08:53 | #533

Kto je Boh?, aká je vnútorná podstata Boha?
1 Jn 4
8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
17 V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.
V: stačí si predstaviť, čo spôsobí v živote jednotlivca i spoločnosti len záblesk lásky k sebe a hlavne k inému - nastáva totálna zmena osobnosti, ktorý miluje, má lásku, vzťahov v súkromí i v spoločnosti - zmierenie, končia války, začína dobrota a ochota jedného k druhému, každý sa začína o druhého zaujímať, starať, nastáva jednota, spolupatričnosť, dobrota, láskavosť, svornosť, odpustenie, - jednoducho zlo sa stráca, vytráca, pominie,
...a predstavme si tento záblesk lásky v absolútnom a v nekonečnom stave - vtedy už nastáva kvalitatívna premena lásky v absolútnu lásku s absolútnou mocou, láska ako božská osoba, láska v jednote troch božských osôb - lebo Otec je láska, Syn je láska i Duch Svätý je láska - ale je to len jeden Boh-láska, ktorá tvorí svet a Vesmír, ktorá je večná, univerzálna. ktorá odpúšťa všetko všetkým, náodom, celým dejinám, - láska ktorá sa rozhodla spasiť človeka, svet a Vesmír slrze Syna, ktorého zrodila -- a to môže urobiť len absolútna láska - Boh;
V tomto kontexte však nikdy nehovoríme, že láska je Boh (to je zradné, lebo lásku si každý môže predstaviť inak), ale že, ako nám zjavil ap. Ján: Boh je láska!
Tvrdenie "Boh je láska" (1 Jn 4, 8, 16) je najradostnejšia zpráva celých dejín človeka pre človeka - nič dôležitejšie neexistuje - lebo len táto správa indukuje v človeku vieru, nádej a lásku - ap. Pavel: viera a nádej pominú, ale láska je večná (1 Kor 13, 8) - a tak len v Bohu-láske je spása,...| Předmět: RE: Kto je podstatne Boh?
20.11.20 18:14:20 | #534 (1)

"....neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě."
*65*
No a když ti napíšu, že je Zlo tak odporuješ.
Kolik myslíš pod "my"? *65*


 #533 

| Předmět: RE: RE: Kto je podstatne Boh?
20.11.20 18:15:19 | #535 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #534 

| Předmět: RE: RE: Kto je podstatne Boh?
20.11.20 18:20:01 | #536 (2)

..ak v neho uveríme a ho následne prijmeme do srdca - tak on je ako my, a my sme ako on...


 #534 

| Předmět: RE: RE: RE: Kto je podstatne Boh?
20.11.20 18:21:09 | #537 (3)

Tak proč jsou věřící tak zlí?????
Na to jsem narážel. *65*


 #536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kto je podstatne Boh?
20.11.20 18:26:33 | #538 (4)

..lebo ich viera je viac-menej formálna, nie je v srdci, je to často "filozofická" viera (nikomu neubližujem, tak som dobrý človek), viera len naoko (z rôznych príčin), a často mimo Cirkvi...- tak de facto neprijali Boha/Krista do srdca...


 #537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je podstatne…
20.11.20 19:13:56 | #541 (5)

Dnes se bráchovi narodil vnuk - potencionální příslušník KC - doufám, že bude dobrý křesťan *65* *145*


 #538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je…
21.11.20 09:37:15 | #547 (6)

sláva!, tešíme sa, bude zrejme krstený - bude požehnaným Božím dieťaťom! - ono sa dnes stáva i paradox, že deti evanjelizujú rodičov, dokonca i starých rodičov!:-)


 #541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je…
21.11.20 15:04:01 | #549 (7)

Asi bude.
Švagrová je věřící - brácha je jako já.


 #547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je…
21.11.20 17:14:32 | #550 (8)

chuderka, má to asi v niektorých situáciách ťažké....


 #549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto…
21.11.20 17:23:18 | #551 (9)

:-) si dovedu představit


 #550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto…
21.11.20 19:44:07 | #552 (9)

?????????????­???????
Důvod?
Nic jsem si nevšiml.
Žijí si spolu v pohodě už víc než 30 let.


 #550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.20 19:52:26 | #553 (10)

spletla jsem se, myslela jsem si že syn :-)) Představovala jsem si jak je uremcaný:-)


 #552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.20 20:07:52 | #554 (10)

...no je to zázrak, - je však isté, že veriaca stránka to v živote s neveriacou nemá ľahké - takíto manželia do kostola zrejme spolu nechodia.. problém je aj vo výchove detí k viere, pristupovanie detí k sviatostiam - riieši sa to často tak, že sa v rodine 1. na veru de facto kašle (veriaci i neveriaci), alebo 2. sa to nechá na deti v neskoršom veku...myslím si, že nie je dobrý ani sexuálny vzťah v takomto manželstve - ...tak či tak, hlavne veriaca (hlavne) žena viac-menej trpí v takomto manželstve, chce to od nej (ak si chce zachovať vieru) silu ducha, alebo skĺzne do liberálneho/laxného prístupu k viere...ale na druhej strane, keď je partner neveriaci, môže byť hodne k viere partnera tolerantný, - aj to sa stáva...ale nie je to proste ono, je fajn, keď sú obaja veriaci v jednej viere Cirkvi, všetko sa rieši v rodine lepšie...ad. môže to fungovať pri neviere (ale tolerancii k viere) muža (veriaca žena), v opačnom garde manželstvo (ak vznikne) sa asi nedá udržať...


 #552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kto je podstatne Boh?
20.11.20 18:39:48 | #539 (4)

Někdy je tělesný strach (úzkost) tak silný že vyřadí působení Ducha svatého. člověk dělá největší blbosti ze strachu a strach ho paralyzuje a ovládá.


 #537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je podstatne…
20.11.20 18:57:39 | #540 (5)

no, nie je to vždy tak,...blbosti človek robí hlavne z pýchy, nevedomosti, pomýlenosti, prekrútenia morálnych hodnôt, samoľúbosti, nelásky...iste, aj zo strachu (v panike), ale to je sekundárne....


 #539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je…
20.11.20 21:35:26 | #546 (6)

Z nevedomosti taky. Ale zabedněný je většinou ze strachu.


 #540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je…
21.11.20 09:38:17 | #548 (7)

aj...ale nemyslím si, je to viac o niečom inom...


 #546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kto je podstatne Boh?
20.11.20 19:40:45 | #544 (4)

věřící jsou zlí, protože je v tom podporuje jejich náboženství, v jádru je sice láska a milosrdenství, ale to sere pes, zajímá je ten obal, kde je povyšování, pohrdání jinými, nenávist, demagogie, slepý fanatismus a tmářství!
jak tady na některých vidíme...
a takový islám, ten má nenávist přímo v programu, to by mělo zaniknout! *3915*


 #537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je podstatne…
20.11.20 19:50:09 | #545 (5)

je to atak věŕících, je to často tak, ale do jedného vreca by som ich nehdzal - ale viera/evanjelium je o niečom inom...pochopiteľne nevěŕící sú anjeli...


 #544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je podstatne…
23.11.20 01:11:22 | #555 (5)

krudoxy to co píšeš ,to je od počátku do konce lež aspoň vidí do tvého zkaženého srdce jak šíříš pomluvy.
Tedy kromě islámu tam si měl pravdu *34005*


 #544 

| Předmět: RE: Kto je podstatne Boh?
30.11.20 19:21:42 | #558 (1)

visitor77 [Uživatel je offline]

Předmět: RE: RE: RE: RE: smazání příspěvku

30.11.2020 14:02 | #45463
Reakce na příspěvek #45462

prečo píšete tak dlhé príspevky? myslíte, že to niekto číta? neviete sa kratšie vyjadrovať? - kradnete nám čas!


 #533 

| Předmět: RE: Kto je podstatne Boh?
07.02.21 11:28:49 | #631 (1)

Bůh, je vymyšlená mocná entita, na vysvětlení dějů v přírodě. A dobře se s ním dají ovládat věřící.


 #533 

| Předmět:
18.11.20 09:53:48 | #517

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE:
18.11.20 09:58:38 | #518 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #517 

| Předmět:
18.11.20 09:45:09 | #516

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět:
18.11.20 08:47:00 | #506

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE:
18.11.20 09:02:47 | #507 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #506 

| Předmět: RE: RE:
18.11.20 09:05:28 | #508 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #507 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.11.20 09:09:53 | #509 (3)

Obsah příspěvku byl smazán


 #508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.11.20 09:16:09 | #510 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.11.20 09:22:28 | #512 (5)

Obsah příspěvku byl smazán


 #510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.11.20 09:25:41 | #514 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.11.20 09:18:00 | #511 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.11.20 09:23:23 | #513 (5)

Obsah příspěvku byl smazán


 #511 

| Předmět: Kristus, plnost božství
17.11.20 13:33:24 | #484

Kristus - súčasne Boh i človek v jednej osobe
Kol 2, 9V něm je přece vtělena všechna plnost božství (EP)
Kol 2 9 Vždyť je to on, v kom je ztělesněná veškerá plnost božské podstaty.(PNS)
Kol 2, 9 Vždyť v něm tělesně přebývá veškerá Plnost Božství, (JB)

  • tieto texty, okrem PNS (text je prekútený/zma­nipulovaný), deklarujú súčasne plnosť pravého Kristovho božstva (božskej podstaty) i pravého človečenstva (ľudskej prirodzenosti): "všechna plnostt božství/veškerá plnost božství/celá plnost božství" znamená identitu Krista ako Boha v plnosti jeho božstva - plností Kristova božství i človečenství. Akákoľvek iná viera je antibiblická, popiera slovo Božie, je tak bludná...


| Předmět: RE: Kristus, plnost božství
17.11.20 20:23:53 | #501 (1)

4. základní pravda tvoji víry říká, že "Syn Boží se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil."
Syn Boří stal se člověkem - ne Bůh stal se člověkem. *65*


 #484 

| Předmět: RE: RE: Kristus, plnost božství
17.11.20 21:18:15 | #502 (2)

...a to Slovo-Boh sa stalo telom/človekom, ktoré prebývalo medzi nami (Jn 1, 1; 14)...


 #501 

| Předmět: RE: RE: RE: Kristus, plnost božství
17.11.20 21:26:12 | #503 (3)

Šestero základních pravd
1.Je jeden Bůh.
2.Bůh je nejvýš spravedlivý.
3.Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
4.Syn Boha se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil.
5.Duše lidská je nesmrtelná.
6.Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.

Žádné SLOVO
božské osoby - ne Bůh v osobách otec syn a duch


 #502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kristus, plnost božství
17.11.20 21:41:31 | #505 (4)

Jn 1, 1; 14...


 #503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kristus, plnost…
18.11.20 09:39:33 | #515 (5)

To co jsi dal jako příklad je jednoduše přenesený význam, že přes křest(od Jána) se stali lidé "dětmi Boha"
*65*
A toto taky - přenesený význam(Slovo(Boží) se stalo tělem a přebývalo mezi mámi ústami Ježíše) a Jan to ještě potvrzuje
14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
15 Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já.“
1.Jn 1 :
3 Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.
*65*


 #505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristus, plnost…
18.11.20 20:57:44 | #519 (6)

výklad Jn 1, 1; 14: to večné Slovo = Ježiš Kristus-Boh (predtým, ako sa stal človekom prebýval večne u Otca v nebi) - a teda to Slovo-Boh sa stalo na zemi telom (= Kristus splodený Otcom sklrze ženu Máriu) a prebývalo medzi nami (Ježiš bol na zemi v plnosti Boha i človeka - žil na zemi s apoštolmi 2,5 roka), kým nebol ako Slovo-Boh i človek ukrižovaný a na 3. deň vstal zmrtvých ako Boh i človek (ale už s osláveným !duchovným" telom...


 #515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristus,…
18.11.20 20:59:25 | #520 (7)

Jn 1,
1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


 #519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristus…
18.11.20 21:14:04 | #521 (8)

1. Korintským 12
13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
14Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.


 #520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:19:08 | #522 (9)

to nepatrí k diskutovanej téme, už sa konečne naučte rozlišovať, o čom je podstatne debata...


 #521 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:30:17 | #523 (10)

Obsah příspěvku byl smazán


 #522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:32:35 | #525 (10)

Ono Vám to neštimuje k Trojedinému Bohu ve třech osobách, že :-).


 #522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 23:13:45 | #527 (11)

Sedí to všechno dokonale.
Téma je zda je Ježíš Bůh a ne kolik osob a těl kdo má.
Ale ten guláš co máš v hlavě, tak to je tím, že nepoznáš jaký je rozdíl mezi tělem a osobou.
Ty to patláš všechno do jedné bytosti, jenže ono je to tak, že je Otec, Duch a Ježíš a ten potom samostatně má údy jeho církve. Nebo též ratolesti. Takže ty nejsi ani Otec ani Duch, nejsi Bůh, mohla by si patřit k Ježíši ,ale to by si musel sníst asi tunu vtipné kaše. *5679* *3877* *34007* *10167*


 #525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 21:32:05 | #524 (12)

Obsah příspěvku byl smazán


 #522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 23:19:38 | #528 (13)

Obsah příspěvku byl smazán


 #527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.20 23:20:33 | #529 (14)

Je to uplně jednoduchý :
1.Korint12
27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

Což je osob mnoho:-).


 #527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 08:45:17 | #530 (7)

Obsah příspěvku byl smazán


 #527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 09:01:44 | #531 (8)

Obsah příspěvku byl smazán


 #530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.20 09:02:57 | #532 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristus, plnost…
18.11.20 22:59:09 | #526 (6)

J 1:1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. *691*
Bůh=Slovo a Slovo je to proto, že nás Bůh přímo oslovuje online v Ježíši člověku. *5675*


 #515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristus,…
20.11.20 19:26:25 | #542 (7)

Proč sem nepíšou i členové Sekty svědkové Jehovovi?


 #526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristus…
20.11.20 19:38:30 | #543 (8)

začala tu asi pred mesiacom písať margo, ale štýlom, ktorý se mi nelíbil: citovala dlhé pasáže z PNS a šimrikovala Jehovom pořád /i v NZ textoch) - tak som ju vyzval, aby citovala z klasických prekladov Písma - ČEP/Vulgata/JB (prípadne porovnala preklady), na čo sa rozzlobila, a opustila toto df...abuka tu nebol ani raz...


 #542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristus,…
07.02.21 11:34:22 | #632 (7)

A kdo to "slovo" slyšel, když nic nebylo?


 #526 

| Předmět: Kristus, plnost božství
17.11.20 13:29:45 | #483

Obsah příspěvku byl smazán