Rozcestník >> Náboženství >> Křesťanský výklad Svatého Písma

Informace

Název: Křesťanský výklad Svatého Písma
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 16.09.2020 08:28
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 9034x
Příspěvků:
622

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Křesťanský výklad Svatého Písma - Na tomto foru se budeme zabývat výkladem/exegezí Bible SZ a NZ z pozice učení všeobecného křesťanství tak, jak je předkládajú klasické překlady Bible, hlavně NovaVulgata a Jeruzalémská Bible...na foru se bude polemizovat exegeze z pozice učení ŘKC, východných křesťanských cirkví, protestantských cirkví vs některých náboženských společností...je vítan každý, kdo přispěje svým pohledem k biblickému textu...pozn.: na začátek fora dávame nové témy pro biblický výklad, případně témy týkající se Bible...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: krst prvých kresťanov
13.01.21 19:43:09 | #625

Jak křtili první křesťané - ze spisu Didaché - celý spis zachycuje věrný obraz života prvotní církve na konci 1. století:
VII.
Co se týče křtu, křtěte takto:

  1. Po výše uvedeném poučení křtěte ponořením do pramenité vody ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
  2. Nemáš-li pramenitou, pokřtí jinou. Nemohl-li bys studenou, užij teplé.
  3. Nemáš-li ani studené, vlij třikrát vodu na hlavu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
  4. Před křtem však nechť se postí i ten, kdo křtí, i ten, kdo má být pokřtěn; i ostatní se mohou postit. Přikaž, aby ten, kdo má být pokřtěn, se před křtem postil den nebo dva dny....

http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=338| Předmět: RE: krst prvých kresťanov
13.01.21 19:51:36 | #626 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #625 

| Předmět: RE: krst prvých kresťanov
13.01.21 20:19:36 | #627 (1)

t. j. krstíme vodou podľa Mt 28, 19, ako to nariadil a nám dal aj príklad Ježiš - pri jeho krste bola celá Trojica, čo aj vyjadruje uvedený Mt verš - taká je bíblická pravda, tak krstí celý kresťanský svet, bez výnimky, tvrdenia o krste "ve jméno Ježiš" (Sk 2, 38), je nesprávne pochopenie podstaty krstu...
V trojičnej formule Mt 28, 19 je síce jméno Ježiša Krista, Písmo však treba brať v kontexte, krstiť ve jméno troch božských osôb - Otca, Syna a Ducha Svätého, nie si selektovať jeden verš zo Skutkov apoštolských...


 #625 

| Předmět: RE: RE: krst prvých kresťanov
20.01.21 19:27:43 | #628 (2)
o čom je kresťanský krst?
&feature=youtu.be

 #627 

| Předmět: RE: RE: krst prvých kresťanov
08.02.21 02:40:42 | #633 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #627 

| Předmět: RE: RE: krst prvých kresťanov
08.02.21 03:06:52 | #634 (3)

Obsah příspěvku byl smazán


 #627 

| Předmět: RE: RE: krst prvých kresťanov
08.02.21 03:09:23 | #635 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #627 

| Předmět: RE: RE: krst prvých kresťanov
08.02.21 03:11:15 | #636 (2)

Křtít by se mělo ve jméno JSEM neb je nad slunce jasné že se všichni máme jmenovat po Otcovi i Otec je na prvním místě v Mt 28, 19: křtěte ve jméno Otce i Syna I Ducha Svatého a Otec se jmenuje JSEM dle Exodus 3/14 i Ježíš říká : Ty Otče ve mně.. (Jan 17/21-23), je o tom i Efezským 4/6 a milovati máme Boha svého, své JSEM a bližní své tak jako sebe.


 #627 

| Předmět: RE: RE: RE: krst prvých kresťanov
08.02.21 09:13:48 | #637 (3)

v kresťanstve(Cirkvi krstíme ve jméno Otce, Syna a Ducha Svätého )Mt 28, 19), - to sú posledné slová-príkaz (a odkaz Kristov) pred jeho nanebovystúpe­ním...amen! - tu nie je téma, ako sa menuje Otec, a pod...diskutujte k téme...


 #636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: krst prvých kresťanov
08.02.21 16:40:06 | #638 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: krst prvých kresťanov
09.02.21 13:59:59 | #639 (4)

Debata je o tom jak se jmenují Otec i Syn i Duch Svatý, zřejmě to nevíte a tak se chcete odpovědi na to vyhnout


 #637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: krst prvých…
09.02.21 14:02:07 | #640 (5)

všichni tři jsou v jednotě jedného Boha, a ve jménu tohoto Boha krstíme vodou....


 #639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: krst prvých…
09.02.21 14:07:32 | #641 (6)

No a Bůh se do češtiny přeloženo jmenuje JSEM.


 #640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: krst prvých…
09.02.21 14:08:10 | #642 (5)

Obsah příspěvku byl smazán


 #640 

| Předmět: co je křest? význam křesťanského křtu
11.01.21 10:02:09 | #619

Křest (I.)

Mt 28, 19 19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého

  • Křest (vodou) - je prvou a základnou a iniciačnou sviatosťou Cirkvi, krstenému dáva účasť na Božom živote. Tento Boží život je aj v malom krstenom dieťati akoby v zárodku, a Boh postupne pozýva dieťa, aby tento život samo (za pomoci veriacich príbuzných a blízkych) rozvíjalo. Krst pretvára človeka na dieťa Božie:

Jn 1, 12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“

...a robí z neho dediča Božieho kráľovstva

Rim 8, 17 „A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy

  • Biele rúcho a zažatá svieca pri krstnom obrade (Mt 28, 19) symbolizujú u krsteného Boží život a naznačujú, že vstup do Božieho kráľovstva je pre človeka nielen darom, ale i úlohou. CIRKEV KRSTÍ SVOJE DETI V NÁDEJI, že biele krstné rúcho prinesú nepoškvrnené do života večného, a že budú chodiť vo svetle Kristovom ako deti svetla až do konca, aby mohli ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. MATKU KRSTENCA KŇAZ POŽEHNÁVA V RADOSTNEJ NÁDEJI, ŽE JEJ DIEŤA BUDE MAŤ ŽIVOT VEČNÝ...pokr.


| Předmět: RE: co je křest? význam křesťanského…
11.01.21 10:07:03 | #620 (1)

Mk 16, 16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Ef 4, 5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
Kol 2, 12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých,
Mt 28, 19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
Mk 10, 39 Odpověděli: „Můžeme.“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni.
Sk 10, 47 „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“
Ef 5, 26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.


 #619 

| Předmět: RE: RE: co je křest? význam…
11.01.21 11:28:44 | #621 (2)

Mk 16, 16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

Tato uzavřenost, která nepřipouští, že by venku lidé mohli činit dobro, je jako zeď. Vede nás k válkám a také k přesvědčení, že můžeme zabíjet v Božím jménu. V dějinách se to mnozí domnívali, avšak je to rouhání. Tvrdit, že se může zabíjet v Božím jménu, je rouhání,“ vysvětlil věřícím papež.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/papez-ateiste-frantisek.A130524_144436_zahranicni_pul


 #620 

| Předmět: RE: RE: RE: co je křest? význam…
11.01.21 11:34:18 | #622 (3)

chcelo by to presnú citaci jeho slov z radiavaticana...ja týmto mainstrream (často antikatolíckym) médiám neverím...- oni potrebujú blavne vydělat i antikatolicizmom...


 #621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: co je křest? význam…
11.01.21 11:38:54 | #623 (4)

tak si to zkuste najít, mě je to celkem jedno, já jim věřím, František je prostě liberál, bububu *10709*


 #622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: co je křest? význam…
11.01.21 11:45:13 | #624 (5)

vy ste uviedli prvý zprávu, tak hľadajte a potvrdzujte skutočným výrokom papeže...František nie je liberál, len liberálne mainstream a bulvárne médiá vyťahujú sellekciou len to, čo je pre sekulárno.-iberálnu verejnosť vhodné, aby ju učičíkali..povedia B (to liberálne), ale vynechajú to A (vysvetľujúce, vieroučné)...


 #623 

| Předmět: Co je křest? význam křstu
11.01.21 09:57:43 | #618

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: co je křest? význam křesťanského křtu
11.01.21 09:55:01 | #617

Obsah příspěvku byl smazán