Rozcestník >> Náboženství >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 22318x
Příspěvků:
751

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,2 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky Ř(KC) (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tady nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: rok sv. Josefa
28.02.21 15:08:15 | #1608

Vatikán: Patris corde, Apoštolský list u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve...Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným dnes u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež František počínaje dnešním dnem vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi.
....Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost,“ píše papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, „ diskrétní a skrytý člověk“, v němž můžeme hledat „přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy...
Jemu adresujme svoji prosbu:

"Buď zdráv, ochránce Vykupitele, a snoubenče Panny Marie. Tobě Bůh svěřil svého Syna, v tebe doufala Maria. S tebou se Kristus stal člověkem. Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám, veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, a braň nás před vším zlem. Amen!"

František, v Římě u sv. Jana na Lateránu, 8. prosince 2020, v osmém roce svého pontifikátu.
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32033
Denná modtlitba. Františka k sv. Josefovi

„Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mina pomoc v této chvíli neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, které tisvěřuji, aby dosáhly šťastného řešení. Můj milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru. Ať mineříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvojedobrota je tak velká jako tvoje moc. Amen.| Předmět: rok sv. Josefa
28.02.21 14:56:35 | #1607

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: rok sv. Josefa
28.02.21 14:14:02 | #1606

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: popeleční stŕeda
17.02.21 16:46:49 | #1604

Popeleční středa Feria IV Cinerum,17. února, připomínka
Tímto dnem začíná 40-denní postní období, do kterého se nezapočítávají neděle, přestože se v tomto období nazývají postními. Každá neděle je vlastně památkou zmrtvýchvstání Páně a svým významem se liší od ostatních dní. Vstup do postní doby provází udělování popelce, které nemá být rituálem, ale jak řekl papež Benedikt XVI., má být něčím hlubším, co se dotýká našeho srdce.
Tato středa jako začátek postní doby byla zavedena v 6.-7. století, v souvislosti s vyčleněním nedělí. Kající označení popelem (z ratolestí či kočiček posvěcených o loňské Květné neděli), od něhož má středa název, bylo zavedeno pro celou církev koncem 11. století jako znamení pokorného uznání hříšnosti s připomínkou lidské smrtelnosti....
První větou, používanou při značení popelem na čele ve znamení kříže, je výzva: "Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš" (Gen 3, 19)..Druhou větou je: "Obraťte se a věřte evangeliu" (Mk 1,15). Máme se obrátit od hříchu k pokání, od nenávisti k lásce, od lži k pravdě, od ďábla k Bohu, od světského k duchovnímu, dokonce i od smutku k radosti a od smrti k věčnému životu.
Svou duchovní obnovu zahajujeme svatým postem, abychom byli zdrženlivostí posilněni k boji proti nepříteli spásy....| Předmět:
17.02.21 16:44:34 | #1603

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: popeleční středa
17.02.21 12:24:42 | #1602

Obsah příspěvku byl smazán