Rozcestník >> Náboženství >> Sekty v ČR

Informace

Název: Sekty v ČR
Kategorie: Náboženství
Založil: jonatan1
Správci: jonatan1 , Selen
Založeno: 29.12.2019 11:37
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 246118x
Příspěvků:
11237

Předmět diskuze: Sekty v ČR - PRONIKÁME DO SVĚTA NÁBOŽENSKÝCH SEKT. LEHCE HUMORNOU FORMOU STUDUJEME ZEJMÉNA NEJZNÁMĚJŠÍ ČESKO-SLOVENSKOU SEKTU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI. (I MY SE MŮŽEME ZMÝLIT, DĚKUJEME ZA VAŠE DOPLNĚNÍ A NÁPADY!)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: špek dne
11.01.21 00:00:19 | #11621

kroky teologicky argumentovala:
https://diskuze.chatujme.cz/nabozenstvi/jezis-kristus-t459?paginator-page=2#p462
seleno ta by se ti hodila do svého časopisu jako prototyp ženy, která je z jiné planety a to pravidelně, když si prozpěvuje: " Trávičko zelená, ty si moje potěšení - Trávičko zelená, ty si moje cha cha cha" *14503*| Předmět: RE: špek dne
11.01.21 00:10:36 | #11623 (1)

Jejda, to je tam plejáda, on je tam i Lorak. Já si říkal, kam ten zmizel. Ale největší drtikol je stejně Nesyn neboha.


 #11621 

| Předmět: RE: špek dne
11.01.21 00:16:56 | #11624 (1)

Tet zrovna háčkuji něco co se podobá louce :-) se sluničkem :-). *10535*


 #11621 

| Předmět: RE: RE: špek dne
11.01.21 00:20:02 | #11626 (2)

a co už si toho kus ukousla? tak to je to tvoje osvícení? *17790*


 #11624 

| Předmět: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 00:23:48 | #11628 (3)

Ty si myslíš že Bůh rodu ženského není pro život světa důležitý?


 #11626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 00:24:40 | #11629 (4)

Jan 6, 51Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.


 #11628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 11:01:49 | #11638 (5)

koza-voz...


 #11629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 12:41:05 | #11648 (6)

To není "koza-voz..." ale Slovo Boží z Bible,
Visitore proč nesnášíte Slovo Boží?
Vaše věčné takovéto útoky jsou velice podivné, komu tedy sloužíte že Vám Slovo Boží vadí?


 #11638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 13:02:40 | #11650 (7)

to koza-voz znamená, že sa diskutuje o niečom, a vy (včetne Bible) absolútne o niečo inom-dokonca ani v kontexte...neumíte v kontexte nadväzovať svoje myšlienky na tie, o ktorých sa debatuje, nesledujete kontext vlákna, akási rozpoltená mysl...a just!


 #11648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 14:11:52 | #11653 (8)

To jenom nechcete vidět ty souvislosti, máte zatvrzelé srdce někde v trojjediném Bohu který v Bibli vůbec nikde není:-) a nebo v modlách a tak potom Slovo Boží je Vám cizí \:-)..


 #11650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 14:18:30 | #11655 (9)

stejně v Bibli není napsané, že je Bůh ženského rodu *6554*


 #11653 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 14:21:43 | #11656 (10)

Ale jo je :
Izaiáš 66
9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou.


 #11655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 14:44:54 | #11658 (11)

cha cha tady není psáno že je Bůh rodu ženského *16160*


 #11656 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 16:13:35 | #11660 (12)

No a jak by to šlo jinak nazvat?


 #11658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 14:24:00 | #11657 (10)

Člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha, nikoliv jenom muž.


 #11655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 16:27:09 | #11661 (11)

čím sa to vy všetkým zaoberáte! - absolútne nepodstatnými vecami...


 #11657 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 16:41:43 | #11663 (12)

Ono je - absolútne nepodstatné jestli ženy jsou také obrazem a podobenstvím Boha ?


 #11661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.21 13:56:17 | #11673 (13)

není to podstatne, *16160* jelikož žena je na nižším stupni vývoje, chybí ji pindík


 #11663 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.21 13:59:44 | #11675 (14)

No ten nemaj ale pindíkovci díky ženě jej maj kam zastrčit a tvoří tak jedno tělo, Bůh tomu požehnal :-).


 #11673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.21 17:03:16 | #11713 (15)

Žena ale má zase prsa, takže celkově když vypočítáš plochu jejího těla v metrech čtverečních a porovnáš s plochou těla muže, tak má toho víc. Jedno prso má plochu průměrně 44 cm2, to násob dvěma, zatímco pindík má jen 16 cm2, můj má 26 cm2.


 #11675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 01:09:30 | #11745 (16)

moje má menší prsa než já, tak má i menší plochu *12619*


 #11713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 11:41:55 | #11644 (16)

Obsah příspěvku byl smazán


 #11643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 11:50:56 | #11645 (17)

Obsah příspěvku byl smazán


 #11644 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 01:52:03 | #11748 (18)

když si vezmeš plochu tvého pindíka 26cm2 průměr odhadem 5cm tak s toho vypočítáme délku
a to vzorečekem DP(délka penisu) se vypočte podle rovnice: (Pí x 5) x DP = 26 - (Pí x 2,5x2,5)
takže ty ho máš dlouhýho necelejch 5mm slovy pět milimetrů. Ty se tedy musíš držet hesla, kam nedosáhne tam dostříkne. *16160*


 #11713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 14:07:24 | #11651 (5)

cha cha chléb je rodu mužského *6365*


 #11629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 14:12:51 | #11654 (6)

Za život světa.


 #11651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 10:57:39 | #11637 (4)

*17163* tento názor o Bohu jako o žene to není biblické *17163*


 #11628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 12:41:58 | #11649 (5)

A koho tedy oslovuje Bůh k učinění člověka v Genezis 1/26?


 #11637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
12.01.21 13:57:25 | #11674 (6)

nevím nečet jsem to *35093*


 #11649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
12.01.21 14:01:46 | #11676 (7)

Gn 1:26
CSP I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi.

MPCZ A Bůh řekl: Zhotovujme člověka v náš obraz, podle naší podoby, a nechť mají moc nad rybami moře a nad letounstvem nebes a nad dobytkem a nad celou zemí a nade vším plazivým tvorstvem, plazícím se po zemi.

CRP I pravil Bůh: učiňme člověka k obrazu svému podle podobenství svého, aby panoval nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským a nad dobytkem a nad zvířaty celé země a nad veškerým plazem, který se plazí po zemi.

BKR Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.

NBK06 Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."

B21 Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."

B21P Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“

JB Bůh řekl: „Učiňme člověka ke svému obrazu, aby se nám podobal, a oni ať vládnou mořským rybám, nebeským ptákům, dobytku, všem divokým zvířatům a všem drobným živočichům, kteří se plazí po zemi.“

HEJCL Řekl také: Učiňme člověka k obrazu a podobě naší; ať panuje nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krotkými zvířaty, nad celou zemí, jakož i nade vší drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi.

KLP A Bůh řekl: „Učiňme člověka ke svému obrazu, podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeskými ptáky, nad krotkými zvířaty i nad celou zemi i nade všemi drobnými živočichy, kteří se pohybují po zemi.“

VS Řekl Bůh: „Učiňme člověka podle sebe, nám podobného! Ať lidé vládnou i mořským rybám i ptactvu nebeskému a zvířatům i celé zemi a plazům, kteří se po zemi plouží!“

PKM Bůh řekl: „Učiňme člověka s naší pečetí jako naši podobu a podmaní mořské ryby, nebeské okřídlence a dobytek a celou zemi a všechny plazy lezoucí po zemi!“

ROH A Bôh riekol: Učiňme človeka++ na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.

SKP Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

SEP Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.

SEVP Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.

BOT Boh povedal: "Urobme človeka na svoj obraz, aby sa nám podobal, nech vládnu nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou divou zverou a nad všetkými drobnými živočíchmi, čo sa plazia po zemi."


 #11674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
12.01.21 14:02:39 | #11677 (8)

A výsledek je :
Gn 1:27
CSP Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.

MPCZ I stvořil Bůh člověka v svůj obraz, stvořil ho v obraz Boha, stvořil je mužským pohlavím a ženským pohlavím.

CRP I stvořil Bůh člověka k obrazu svému; k obrazu Božímu stvořil ho; muže i ženu - stvořil je.

BKR I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

NBK06 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu jej stvořil: jako muže a ženu stvořil je.

B21 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.

B21P Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.

JB Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu.

HEJCL Stvořil tedy Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil ho, muže a ženu stvořil je.

KLP Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu.

VS Bůh stvořil člověka, Ádáma, podle sebe. Podle Boha jej stvořil, jako muže a ženu.

PKM A stvořiv Bůh toho člověka se svou pečetí jako svou podobu, stvořil je muže a ženu.

ROH A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.

SKP A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.

SEP Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.

SEVP Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.

BOT Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu.


 #11676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.21 14:04:07 | #11678 (9)

zasa tie copy-paste praktiky....


 #11677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.21 14:28:33 | #11684 (10)

To Vás štve že to není o Trojjediném Bohu že :-)


 #11678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
12.01.21 14:05:02 | #11679 (8)

že vás to baví, k tomu nie je potrebný žiadny intelekt....


 #11676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.21 14:30:59 | #11687 (9)

Už mne zase veřejně slovně napadáte?
Jonatan psal že to nečetl tak sem mu to dodala, pane hulváte.


 #11679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
12.01.21 14:09:25 | #11680 (7)

hahaha je tam člověka, ale žena není člověk *27179*


 #11674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
12.01.21 14:28:58 | #11685 (8)

A co je?


 #11680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 20:27:28 | #11667 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #11665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 01:07:05 | #11743 (9)

poločlověk


 #11685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 20:18:06 | #11791 (10)

Jo aha a muž je druhý poločlověk:-).


 #11743 

| Předmět: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 00:33:56 | #11630 (3)

Kroky klidně háčkuj do rána, ale pozor, má to jeden háček, Jonatán ti bude posílat neslušné vzkazy, on na pohled vypadá jako zadumaný badatel, ale po půlnoci se v jeho hlavě rozhoří harém.


 #11626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 00:41:00 | #11632 (4)

Dneska má svátek Bohdana a ta je Bohem daná :-)...


 #11630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 00:45:39 | #11633 (5)

A až bude mít svátek Dana, tak to bude něco úplně jinýho.


 #11632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 00:47:41 | #11634 (6)

No jo no.


 #11633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 10:56:49 | #11636 (6)

DANA je katolíky zakázaná antikoncepce,
která žena ji užívá je vrah


 #11633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 11:02:40 | #11640 (7)

uf! - to ma až teraz napadlo!:-)


 #11636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 11:11:08 | #11641 (7)

nepřeeháníte to? není to fanatismus?


 #11636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 11:14:48 | #11642 (8)

jebe jim, ten co se tu nejvíc ohání sexem, chce mudrovat o antikoncepci a její škodlivosti vůči víře svaté *330*


 #11641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 11:40:52 | #11643 (8)

samozrejme, že sa to nedá brať vážne,, ale je zaujmavé, že antikoncepčné intrauterus kontraceptívum teliesko pomenovali "Dana"...


 #11641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 12:08:02 | #11646 (8)

myslím to zcela vážně jak tu vraždu, tak to, že to katolíci zakázali , respektive je to těžký morální poklesek hraničící s exkomunikací. *6940*


 #11641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 12:33:25 | #11647 (9)

Jonatán má pravdu, Dana je potratový prostředek. Užívat ji dobrovolně znamená autoexkomunikaci.


 #11646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 14:09:23 | #11652 (9)

visitor má mezery, nemůže od katolíku vědět všechno *6365*


 #11646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 16:28:12 | #11662 (10)

v čom?


 #11652 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 16:47:58 | #11664 (11)

Vizitore, ty děláš, jako bys měl sám tu Danu v pimpískovi.


 #11662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 17:24:07 | #11665 (12)

z čoho ti to vyplýva? - viem, že máš fantazii podsúvať nezmysly, na tento si jak priišél? -takže mám to brať ako vtip!?...


 #11664 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 20:27:27 | #11666 (13)

Na Slovensku se to nejmenuje Dana, ale Tatiána, u nás je Taniána bonboniéra, když řekneš české ženě, že si má dát do dělohy Tatiánu, tak si tam před milováním jako antikoncepci strčí bonbóny.


 #11665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.21 23:49:08 | #11668 (11)

neměl si tušení, že abortivní antikoncepce je církví dost tvrdě odsouzená a že je za to exkomunikace *16160*


 #11662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.21 09:44:55 | #11669 (12)

...takéto tušenie nemajú mnohí, ani mnohé katolícke ženy...pochopiteľne sa exkomunikujú z Cirkvi...


 #11668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: špek dne
11.01.21 09:35:20 | #11635 (5)

v Cz kaledári má Dana meniny 11. decembra/prosinec, v Sk 3. januára/ledna...


 #11632 

| Předmět: RE: špek dne
11.01.21 00:36:53 | #11631 (1)
| Předmět: RE: RE: špek dne
11.01.21 11:02:31 | #11639 (2)

podívám se, ale já obdivuju Donalda ten jim tam zatopil s tou jejich posranou demokracií. kdo dneska není v politice demagog? každej a jemu nasazuji psí hlavu, dělají z něj psychopata, když se jim nehodí do krámu, slavní demokrati. Každej si o volbách může myslet co chce i Donald nebo že by ho za to zavřeli? *12619*


 #11631 

| Předmět:
10.01.21 14:33:17 | #11606

Recenze knihy svědků Jehovových

Čisté uctívání Jehovy obnoveno!

Jak napovídá již název publikace, včetně použitého vykřičníku v jejím názvu, jedná se o propagační materiál této náboženské společnosti. Cílem je sdělit, že biblická kniha Ezechiel byla napsána právě o svědcích Jehovových. Nechybí pro to důkazy z anonymních zdrojů, ani výzvy k sounáležitosti s jedinou pravou vírou na světě, kterou jsou právě svědkové Jehovovi. Nevěříte? Přečtěte si následující recenzi:

https://jwfakty.sk/komentar-ku-knihe-ciste-uctievanie-obnovene-1/?fbclid=IwAR0kr5c9N52nCaXcDbg9NRx8OVHNu76_9jatD47k7-OLdcr_VYmqmb53MTM| Předmět: RE:
10.01.21 14:42:08 | #11607 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #11606 

| Předmět: RE:
10.01.21 14:44:22 | #11608 (1)

sú to ilúzie "!šíleného Ariovho stáda", jak ŕíka sv. Atanáš v ""Summa doctrinae christianae"...v časti "Svědectví otců":
"...A podobně týmž způsobem, když blažený Alexander vyvrhl Aria, ti, kteří se přidali k Alexandrovi, zůstali křesťany, avšak ti, kteří spolu s Ariem odstoupili, ponechávajíce však jméno našeho Spasitele Alexandrovi a jeho stoupencům, byli potom nazváni ariány. A o něco dále: Kdo z téhož rodu k nim odcházejí anebo přestupují z Církve k bludu, ti opouštějí jméno Kristovo a berou na sebe název ariánů, neboť už se nedrží víry Kristovy, ale jsou považováni za příslušníky šíleného stáda Ariova...."
https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2501


 #11606 

| Předmět: RE: RE:
10.01.21 20:14:48 | #11611 (2)

Oprava názvu knihy:

Čisté uctívání Jehovy KONEČNĚ obnoveno!

Název je ještě úžasnější, než jsem si prve všimnul.

A pár perliček, co na mne při prvním nakouknutí vyskočily...

CO PÍŠE KNÍŽKA O JINÝCH CÍRKVÍCH:
Vlivem takzvaných křesťanských církví je ve světě stále víc násilí a nemravnosti
Duchovní – zejména ti v křesťanských církvích – žehnají válkám mezi národy a nesou vinu za miliony ztracených životů. Také ředí jasná biblická měřítka týkající se sexuální morálky. Důsledkem toho morálka tohoto světa klesá níž a níž. Křesťanstvu by Jehova určitě řekl to samé, co odpadlému Judsku: „Úplně jsi na mě zapomnělo.“

CO PÍŠE KNÍŽKA O JEHOVISTECH:
Víme ale, co si Jehova o mravní zkaženosti ve všech jejích odporných podobách myslí. (1. Kor. 6:9, 10) Žijeme podle Jehovových morálních měřítek, protože milujeme jeho i zákony, které nám dal.

Takže opět "kvalitní duchovní pokrm" plný jedovatých pomluv, pololží a lží.


 #11608 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.01.21 20:27:08 | #11612 (3)

Další úryvek z doslova a do písmene "hutného duchovního pokrmu:"

Muži, ženy a děti stojí a zpívají jednu z našich písní. Potom se jeden starší ze srdce pomodlí a poprosí Jehovu, aby je chránil. Bratři a sestry ze sboru jsou přesvědčení, že se o ně Jehova postará, ale stejně o tom potřebují ujistit, aby byli klidnější. Zvenku k nim doléhají ohlušující zvuky boje. Právě začal Armagedon!

(Óch, to je dojemné. Ale čtěte dál, to nejhutnější teprve přijde...)

Během armagedonské války Jehova zničí lidi ne chladnokrevně, bez emocí, ale ve velkém vzteku. (Přečti Ezekiela 38:18.) Svůj prudký hněv nezaměří proti jedné armádě nebo jednomu národu, ale proti bezpočtu lidí po celém světě. „Ti, které Jehova pobije, budou ten den ležet od jednoho konce země po druhý.“

(To jsou porce. Ale nesmí chybět zákusek v podobě zmínky o jiných církvích...)

Neuvědomí si, že to byl právě on, kdo je podnítil, aby se všech těch náboženství zbavili. (Zjev. 17:16, 17) Co se nejspíš bude dít po zničení falešného náboženství? Někdy po zničení falešného náboženství bude Jehovův lid velmi pravděpodobně oznamovat odsuzující poselství. V knize Zjevení je připodobněné ke krupobití, při kterém každá kroupa váží asi 20 kilogramů.

(No spíš bych řekl, že dostal dvacetikilovou kroupou do hlavy autor tohoto "duchovního pokrmu." Raději zůstal anonymní a dobře udělal.)


 #11611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 20:30:01 | #11613 (4)

No a teď mi řekněte váš názor, jestli ta kniha je nebo není extrémistická literatura.


 #11612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 21:40:10 | #11615 (4)

docela jsem se pobavil , už začínají konkurovat tvému časopisu , minimálně s tou 20kg kroupou, *6554*
problém je v tom že oni to myslí vážně *5679*
oni neví co píší
zde píši, že jehova zničí všechno
a na svých stránkách mají že Ježíš :
Zjevení 19:11–16 jednoznačně představuje Ježíše jako Bohem ustanoveného Ničitele, Vykonavatele rozsudku. *12619*
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1200000007?q=Abaddon&p=par


 #11612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 21:52:15 | #11616 (5)

Přijde mi to jako recyklace starých blábolů z 60. a 70. let, o kterých jsem si myslel, že je už opustili. Byla to knížka Zjevení - jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo, kde při popisu armagedonu fantazírovali s dvacetikilovýma kroupama a dělali velkou hubu na jinověrce. Teď to jako by znovu opsali a ještě tomu dodali větší grády v podobě blouznění vyššího levelu a intenzivnější agresivity.

Myslím, že člověk nemusí být právník ani expert na extrémismus, aby viděl, že tohle je čistě extrémistická literatura. A právě v Rusku byli zařazeni mezi extrémistické skupiny na základě reflexe obsahu jejich literatury.


 #11615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 22:04:17 | #11617 (6)

...to si SJ nepriznajú, oni len tvrdia, že šíria Božie slovo, vzdelávajú v Biblii - samozrejme,tento extrémizmus si nikdy nepriznajú, a budú sa odvolávať (a odvolávajú sa) na medzinárodné súdy sveta, ako sa im prý ubližuje...- Rusi, samozrejme tieto medzinárodné (americké a európske) súdy o "ľudských právach" a ich rozhodnutia nerešpektujú, a neuznávajú - nepokakajú sa pri každom proteste a vzteku Američanov, či EÚ...


 #11616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 23:36:19 | #11618 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #11616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 23:38:05 | #11619 (7)

problém je v tom, že ten extrémizmus připisuji VRO satanovi Jehovovi,
oni budou zašití v sálech království, jak píší
žádnou zbraň nebudou mít v ruce
to on satan jehova bude zuřit jak píší a vraždit.
Problém je, že to má vliv na obyčejné členy, aby dostatečně nenáviděli lidi, zvlášť křesťany. *6940*


 #11616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 23:43:55 | #11620 (6)

já bych to uzavřel s tím, že je to výplod retardovaného mozku, asi se to nehodí ani na vytření zadku *5679*


 #11616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.21 00:07:09 | #11622 (7)

Tak nevim, co je na tom pravdy, ale on prej ten jejich šéfik chlastá. Už jsem o tom slyšel z více stran.


 #11620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.21 00:17:39 | #11625 (8)

to máš jedno, třeba když bude chlastat ještě víc, tak bude normální *27179*
to je nějaké levné víno za dvacku. asi šetří na zlaté hodinky za 500000 *27179*
no vidíš a my nevěděli odkud to ten policajt má, asi napodobuje svého šéfa *35093*


 #11622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.21 00:21:06 | #11627 (9)

V tom baloňáku vypadá jak nějakej předseda včelařů. *17341*


 #11625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.21 15:02:35 | #11659 (10)

Je to předseda včelařů má bodavé poselství: *16160*
9:10, 19. Jasná, biblicky podložená prohlášení v publikacích ‚věrného a rozvážného otroka‘ obsahují bodavé poselství. (Mat. 24:45) Toto poselství odpovídá ocasům kobylek, na nichž jsou „žihadla jako [mají] štíři“, a ocasům koňů, které „jsou jako hadi“. Proč tomu tak je? Zmíněné publikace totiž varují před ‚dnem Jehovovy pomsty‘. (Iz. 61:2) Rozšiřujme je proto odvážně a s nadšením.
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/2009046?q=%C5%BEihadla+jako+%C5%A1t%C3%AD%C5%99i&p=par


 #11627 

| Předmět:
10.01.21 12:24:44 | #11602

Platil jsem tento týden internet u našeho poskytovatele a prodávají tam ten JehovaBox za 1490 Kč, v ceně je i nastavení. Samozřejmě má to trochu jinej tvar a místo JWbox je na tom logo nějaký MicroBoard či tak nějak. Nevíte, na kolik si jej tenkrát nacenil VRO?| Předmět: RE:
10.01.21 12:54:46 | #11603 (1)

1600kč tedy píši kolem *6365* jdeš do toho? nebo si radši koupíš USB s wifi se stejnou funkcí 10x menší a 3x levnější *27179*


 #11602 

| Předmět: RE: RE:
10.01.21 12:56:30 | #11604 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #11603 

| Předmět: RE:
10.01.21 12:58:58 | #11605 (1)

tu krabici mají velkou pro to, aby se tam vešlo co největší logo JWORG
přece jejich satan VROjehova, nebude mít malou krabici, musí mít ze všech největší. *12619*


 #11602 

| Předmět: RE:
09.01.21 14:27:19 | #11530 (1)

Na obrázku jsou vyobrazeny dvě sekty nebo dvě totalitní země.
schválně není definováno o koho se jedná, aby to padlo jak na ty slušné, tak na ty neslušné.
ten člověk nedokáže rozlišovat mezi tím, co je dobré a co špatné,
prostě všechny hází do jednoho pytle.
On by klidně z nacistů udělal zachránce a z napadených agresory. je to demagog a lhář
Já mohu hovořit za křesťany ti se takto nechovají. *4099*


 #11529 

| Předmět: RE: RE:
09.01.21 14:36:51 | #11531 (2)

gratuluji, větší hloupost už asi nešla napsat, sorry jako


co třeba třicetiletá válka ? Ta nebyla ?| Předmět: RE: RE: RE:
09.01.21 14:50:55 | #11537 (3)

začni jmenovat lidi, co zapříčinili tu válku a jejich motivaci , proč tak činili a můžem se začít bavit, do jáké míry ,to odpovidá tomu obrázku. Jinak je to lživý obrázek , který obviňuje všechny lidi.


 #11531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 14:53:28 | #11538 (4)

Třicetiletá válka (1618–1648)

byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů
mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci
v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím.

ztráty na životech v českých zemích asi 40 %

Zpustošenou zemi popsal Petr Lehnstein:
„Člověk jde až deset mil a nepotká člověka,
kus dobytka, neuvidí ani špačka. V některých místech najde starého muže,
dítě nebo dvě staré ženy. Ve všech vesnicích je v domech plno mrtvol. Muži,
ženy, děti i čeleď, vepři, krávy a voli leží vedle sebe.
Byli zardoušeni hladem a morem. Jsou plni larv a červů.
Požírají je vlci, lišky, psi, krkavci, vrány a jiní ptáci,
poněvadž nebylo nikoho, kdo by je pochoval, politoval a oplakal

https://cestovani.idnes.cz/tricetileta-valka-historie-mista-v-cesku-cesko-cr-f7r-/po-cesku.aspx?c=A180606_154020_po-cesku_hig| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 14:54:24 | #11539 (4)

Jonathane, čekám na tu blokaci| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:14:41 | #11546 (5)

ty se na ni evidentně těšíš tak tu radost ti udělám až mě totálně nasereš


 #11539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:26:44 | #11553 (6)

ne, netěším, je mi to jedno, už když jsem tě viděl že tu adminuješ, tak jsem sem napřed nechtěl ani psát, ale položil jsem tu otázku, kdo určuje, co je sekta a co ne ..... další už znáš. Co ti Lide.cz, nebal jsi tam dřív taky ? Podle fotky i nicku podoba s jedním co tam chodil| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 19:03:54 | #11583 (7)

ty si se nemíň 3x ptal na to samé a dostal si na to odpověď, tak ti to nestačili jednou?


 #11553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 14:55:05 | #11540 (4)

nechodil jsi někdy dřív na Lide.cz ? Zdáš se mi povědomý| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:08:50 | #11543 (5)

30 letá válka byla politická válka kvůli roztahování Habsburků, dočti to aspoň do konce, než něco okopíruješ. Před vládou Habsburků tady nesnášenlivost mezi náboženstvím nebyla, každýmu bylo fuk, které panství je katolické a které evangelické.


 #11540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:12:59 | #11544 (6)

viděl jsem i seriál loni vysílaný na ČT, byla to náboženská válka, jak je psáno, a** podstatné je, že se v ní navzájem vyvražďovali křesťani**, jako například i v druhé světové válce, ve které to ale nebyl její důvod| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:19:18 | #11548 (7)

můj děda byl křesťan , byl v první světové.
nikdy nikoho nezastřelil, když stříleli střílel do vzduchu , z té války se vrátil bez zranění.
nastuduj si definici vraždy


 #11544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:24:32 | #11550 (8)

Cituji : "V obecném (římském, kontinentálním) právu je vražda definována jako protizákonné zabití jiného člověka se stavem mysli známým jako "zlý úmysl" ....". Pokud budeš brát desatero jako Zákon, tak jakékoliv zabití je vražda, ale klidně to slovo změním, zabíjeli se s požehnáním zákonodárce a třebas i Vatikánu| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:32:55 | #11557 (9)

no konečně máš nějaký argument, uveď dokument ,kterým nařizuje papež vraždit lidi . *14503*


 #11550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:41:56 | #11564 (9)

Myslíš že vojáci, co bojují protože je povolali na vojnu, mají na frontě zlý úmysl vraždit protivníka?
Jsou i případy, kdy někoho zabiješ a je to dobrý křesťanský skutek. Takže je třeba rozlišovat.


 #11550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:44:25 | #11565 (10)

to já nevím, co se jim honí v hlavě, ale nesou za své skutky odpovědnost, i když třeba ne před světskou mocí, tak vyšší moc jim to jistě spočítá| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 15:53:26 | #11568 (11)

Představ si, že je válka, jdeš v noci na záchod a sedí tam Hitler. Jeho pistole leží vedle tebe na karmě. Co uděláš? Zastřelíš ho nebo necháš žít? Co je křesťanské?


 #11565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 16:49:42 | #11572 (12)

Obsah příspěvku byl smazán


 #11565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 16:51:16 | #11573 (11)

dopouštíš se odsuzování lidí bez toho, aby si zkoumal jejich činy, jsi tedy sektář.
A jen bych chtěl od tebe definovat, co je to ta tvoje vyšší moc ,co se má pomstít těmto lidem? *6940*


 #11565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 16:53:04 | #11574 (11)

vyhrožování je známka sektáře


 #11565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 19:34:16 | #11584 (8)

jonatan: Tak to měl kliku. Studie z I. světové i ze II. světové války dokazují že vojáci, kteří měli zábrany zabíjet, byli zabiti.


 #11548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 19:38:36 | #11585 (9)

ano Bůh ho zachránil byl to zázrak


 #11584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 20:38:18 | #11614 (10)

Spíš se nedostal do boje muže proti muži.


 #11585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:21:41 | #11549 (7)

ll. světová válka byla náboženská válka? Jako že Hitlera jako mimino polili svěcenou vodou a byl z něho katolík? A ty bys nešel bojovat proti Hitlerovi? Blahé tvé černobílé vidění světa, zřejmě vyčtené z reklam jehovistů. Hochu kdyby naši dědové nešli do války, tak taky dneska nejsme.


 #11544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:27:18 | #11554 (8)

já nic takového nepsal, přečti si to znova| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:27:52 | #11555 (8)

neznám reklamy Jehovistů, ty jo ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:14:47 | #11547 (6)

nebo lépe řečeno jsem odpovídal Jonatanovi na jeho tvrzení, že křesťani se takto nechovají| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:24:34 | #11551 (7)

A ty jsi nějaký svatý beduín v banánech, že tu kádruješ křesťany?


 #11547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:32:18 | #11556 (8)

historie není kádrování, to je historie, třebas i celkem nedávná| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:36:26 | #11560 (9)

Běž s tím na křesťanský fórum, tady je fórum o sektách. Proč nejsou jehovisti křesťané jsme ti vysvětlili, tak dej další otázku na téma sekty nebo nepruď.


 #11556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:40:14 | #11562 (10)

však já se přece ptal na sekty, o křesťanství jsem psal jen pro určení kdo je křesťan| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 15:46:52 | #11566 (11)

ta se ptáš na sekty? těch definic co odpovídají pravdě je na internetu dost , každopádně jsem ti napsal ,že sekta je organizace co znásilňuje lidi, tak si vyhodnoť, které náboženské organizace to jsou OK?


 #11562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 15:52:16 | #11567 (12)

kdybych to měl vzít doslova, tak bych musel pátrat, čí knězi znásilňují děti ? Historicky tu bylo křesťanství zavlečeno násilně, to jsi nakonec psal sám, v jiné diskuzi .... Pokud to vemu duchovně, tak dnes u nás není povinné být členem nějakého náboženství a lákají asi všechny. No tím bych diskuzi prozatím ukončil, nemá to asi dál smysl ..... co ti Lide.cz, chodil jsi tam ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 18:06:36 | #11580 (13)

A Cyrila a Metoděje tu taky násilně někdo zavlekl a pak nám násilně vnutili náš jazyk *6554*


 #11567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 20:27:23 | #11591 (13)

Teprve je 9. ledna a Gerojíno už vyplodil komentář roku.


 #11567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:25:24 | #11552 (7)

Pokud by se někdo takto choval i když formálně je křesťan, půjde do pekla
v pekle žádní křesťané nebudou,
to znamená, že ten člověk křesťanem nebyl.
Křesťanem je jen ten člověk, který následuje Ježíše ,
tedy se chová tak jak Ježíš učil.
I když by někdo sebevíc tvrdil, že je křesťan a nenásledoval by Ježíše,
tak křesťanem není i kdyby si to o něm myslel celý svět. *4099*


 #11547 

| Předmět: kdo je to Křesťan
09.01.21 12:50:54 | #11483
 1. Přijal Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána, má sním osobní vztah a chce se Mu podobat.
 2. Miluje Boha z celého srdce a má Ho VŽDY na prvním místě.
 3. Narodil se znovu (zemřel starému životu).
 4. Vykonal vodní křest.
 5. Posiluje své bratry a sestry a pomáhá jim.
 6. Zapírá sám sebe a přiznává před lidmi svou víru v Boha. Ač ví, že bude potupen, vzývá Pána Ježíše…

http://krestanem.cz/kdo-je-krestan-proc-byt-krestanem/| Předmět: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:04:04 | #11493 (1)
 1. Přijetí Krista znamená přijmout Ho jako Boha (protože jenom Bůh je Spasitel)
 2. Sekty mají na prvním místě sektu
 3. Narodit se znovu dává Bůh
 4. Není křest jako křest
 5. To z člověka nedělá křesťana - kdekdo nevěřící může pomáhat
 6. Svědkové nevzývají Pána Ježíše

...takže jak vidíš, nejsou to žádní křesťané. Oni to o sobě jenom tvrdí, ale není to pravda.


 #11483 

| Předmět: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:05:56 | #11494 (2)

co z toho nesplňují ?| Předmět: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:09:47 | #11499 (3)

Všechno podstatné :-)
Nezlob se, ale ty tomu asi moc nerozumíš.


 #11494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:14:34 | #11506 (4)

takže nemáš nic konkrétního a začínáš mně znevěrohodňovat ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:18:18 | #11511 (5)

Ale vždyť jsem ti to konkrétně vyjmenoval. A znevěrodnil ses přece sám, žes tyto věci nevěděl. Proč tolik trváš na tom, že Svědkové jsou křesťané? Možná je to tím, že nevíš co to křesťan je.


 #11506 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to…
09.01.21 13:25:22 | #11518 (6)

proč neodpovíš co konkrétně nesplňují ? Asi nemůžeš, takže pokračuješ s tím, že jsem nevěrohodný, že tomu nerozumím atd ....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to…
09.01.21 13:28:58 | #11520 (7)

2. Miluje Boha z celého srdce a má Ho VŽDY na prvním místě.

Hehe, kdo tohle splňuje? Nikdo na světě. Kdo je autorem toho moudra?


 #11518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je…
09.01.21 13:32:26 | #11524 (8)

máš tam odkaz, napiš jim


křesťani mi často tvrdí, že desatero nejde dodržovat , taky perlička| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo…
09.01.21 13:35:33 | #11526 (9)

Víš kolik je všelijakých stránek na internetu? Co s desaterem? Světíš sobotu?


 #11524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 13:39:54 | #11527 (10)

proč bych měl světit sobotu ? A proč mi píšeš o Internetu ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 14:47:38 | #11535 (11)

dal si sem odkaz na falešnou křesťanskou stránku krestanem.cz
je vidět že se v tom neorientuješ a nedokážeš rozlišit hrušky od jablek.


 #11527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 14:49:38 | #11536 (12)

:DDDDDDDDDD už mně konečně blokni, na co čekáš ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 16:54:16 | #11575 (13)

štve tě že jsem, tě ještě neblokl co?


 #11536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo…
09.01.21 19:41:22 | #11586 (9)

To jsou zbytečné dohady. Pravdou zůstává, že náboženství škodí vždy a všude.


 #11524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je…
13.01.21 20:22:58 | #11794 (8)

V Bibli je Miluj Boha svého ...

To přivlastńovací zájméno "svého" je důležité, neb bližní milovati máme tak jako sebe.


 #11520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to…
09.01.21 13:47:07 | #11528 (7)

Člověče vždyť jsem ti na to co nesplňujou už odpověděl - dokonce také v bodech. Tak proč mi píšeš že neodpovídám. Nemyslím špatně, když jsem napsal, že se v tom neorientuješ. Kdyby ano, nenapadlo by tě je totiž považovat za křesťany.


 #11518 

| Předmět: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:10:20 | #11501 (3)

Nevim, co to je za definice, ale nesplňují víru v křesťanského Krista. Jejich Kristus je stvořená bytost anděl Michael, co byl umučený na kůlu a nevstal z mrtvých v těle. Jejich jméno nad každé jméno je starozákonní JHVH a ne Kristus.


 #11494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:18:17 | #11510 (4)

věří že Ježíš je boží syn, jen ne že je současně svým otcem, oni si měli nechat to dřívější jméno "Badatelé Bible". Podle vašich řečí by jste znevěrohodnili v prvé řadě židy, protože pro ně je Ježíš podvodník, pro Svědky boží syn, pro Muslimy jeden z největších proroků ..... a současně s tím by jste znevěrohodnili celou Bibli, protoiže podle ní jsou židi bohem vyvolený národ, a neuznává Ježíše vůbec| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:24:20 | #11515 (5)

Hej Gerojimo, je 5 světových náboženství a každé má svoji základní věroučnou definici. Jehovisté nezapadají do žádné z nich. To je jako bych tvrdil, že katolík je zároveň muslim, protože věří taky v jednoho nejvyššího Boha. Stejně nemůže být jehovista křesťan, když popírá základní věrouku křesťanského náboženství, kterou je božství Krista.


 #11510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to…
09.01.21 13:30:59 | #11522 (6)

ale bavili jsme se o tom jestli jsou Křesťané, jen Křesťanů je a bylo 34 000 druhů, denominací, s drobnými odchylkami, navzájem se nenávidí a vyvražďují, nebo jen obviňují ze sektářství, nic nového jsi nenapsal. Svědci mají tuším miliony členů, ale počet oveček není důležitý. Napiš co nesplňují a kdo určil, že to musí splňovat ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to…
09.01.21 14:37:46 | #11532 (7)

si troll nebo co?
přečti si několik odpovědí co ti tu dali aby si pochopil kdo je to křesťan
dostáváš varování jestli tady budeš diskuzi zahlcovat stejnou otázkou na kterou si dostal nejmíň 5 relevantních odpovědí máš zarach *5045*
zatím si troll s podmínkou. *4446*


 #11522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to…
09.01.21 19:46:27 | #11587 (7)

"Žádná dravá zvěř, či šelma není člověku nebezpečnější, než tito křesťané ve vzájemné nenávisti."
(Ammianus Marcellinus, poslední velký antický historik)


 #11522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je…
09.01.21 20:26:09 | #11590 (8)

Ty Marcelo, vy atejisti nejste vůbec pozadu. Vaši kolegové komunisti mají na svědomí nejvíc zabitých lidí na světě.


 #11587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo…
10.01.21 18:24:31 | #11609 (9)

Proti křesťanům, jsou komunisti žabaři.


 #11590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:19:17 | #11512 (4)

už jsi mi odpověděl, kdo určuje co je sekta a co není ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:30:25 | #11521 (5)

Já?
Sociologie a religionistika v současnosti.


 #11512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to…
09.01.21 13:34:03 | #11525 (6)

to jsi vyjmenoval řekněme "vědní obory", já se ptal kdo ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to…
09.01.21 14:41:13 | #11533 (7)

na to si taky dostal odpověď výše ode mě
a máš zákaz říkat, že se křesťané vyvražďují ,bacha zasedl jsem si na tebe *16160*


 #11525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je…
09.01.21 14:44:12 | #11534 (8)

klidně mně blokni hned, já umím psát jen upřímně, a že se křesťani vyvraždují, a vyvražďovali je holý fakt, a historicky doloženo| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo…
09.01.21 15:01:42 | #11541 (9)

Nevíš definici křesťanství, ale máš jasno, že křesťané jsou banda hrdlořezů. Jehovisti jsou podle tebe křesťané, takže vrahové, katolíci sekta... Buď se normálně ptej nebo neotravuj a nedávej stále nový příspěvky nahoru.


 #11534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 15:06:18 | #11542 (10)

Svědci Jehovovi nevím, že by někoho vraždili, pokud vím, ani jsem nestvrdil, že všechny křesťanské denominace jsou násilné, třeba Františkáni, nebo skupina kolem Petra Chelčického dodržovali "nezabiješ"


buď diskutuj, nebo mně blokni, nevím o tom, že bych se neptal normálně| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 15:13:02 | #11545 (11)

To je zajímavý, že se zastáváš zrovna jehovistů a ani nevíš, co jsi psal před chvílí. Buď jsi trol nebo píšeš hlava nehlava.


 #11542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 15:33:55 | #11558 (12)

Já o Svědcích nezačal, pokud vím, já se ptal, kdo určuje co je sekta, a někdo jmenoval Jehovisty a tak dále| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 18:15:15 | #11581 (13)

Si sympatizant sekty SJ ,
nevíš ,že zabíjí svoje členy tím, že odmítají transfúzi, takže lžeš, to ví každý co se o to zajímá.
Naproti tomu tvrdíš že většina křesťanských organizací je násilná. Takže si asi trochu mimo mísu.


 #11558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 18:57:22 | #11582 (14)

není jejich sympatizant, jsi na hlavičku? už se vzpamatuj!


 #11581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 20:35:21 | #11592 (15)

Krudoxi pusť si erotiku.


 #11582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 23:47:23 | #11594 (16)

proč? jakou? nač? mám z erotiky už tři děti, už stačilo... *10709*


 #11592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 23:42:44 | #11593 (15)

krudox ty potřebuješ vychovat, aby si byl slušný člověk *34005*


 #11582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 23:48:09 | #11595 (16)

*3915* neser boha *49*


 #11593 

| Předmět: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:06:50 | #11495 (1)

4. vykonal vodní křest

🤓 On je i nějaký nevodní křest? 😎


 #11483 

| Předmět: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:15:23 | #11508 (2)

nevím, je to důležitý k něčemu ?| Předmět: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:17:38 | #11509 (3)

je! je to Ježišov príkaz! (Mt 28, 19) - a kresťan, ak sa chce deklarovať kresťanom, plní Ježišove prikázania ...


 #11508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:24:17 | #11514 (4)

no Selen psal o jiném křestu, jak vodním .... ne o důležitosti pro Křesťany| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 13:26:27 | #11519 (5)

Třeba křest pískem, nebo plynem... Nebo v penězích jako strýček Skrblík. 😎


 #11514 

| Předmět: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 19:50:46 | #11588 (2)

V podstatě je možné křtít čímkoliv. Tedy i vyjetým olejem, nebo koňskou močí.


 #11495 

| Předmět: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
09.01.21 20:23:34 | #11589 (3)

Koleníku, klekni si na kolena, já tě pomočím a budeš pokřtěnej.


 #11588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: kdo je to Křesťan
10.01.21 18:27:27 | #11610 (4)

Ale musíš při tom odříkat příslušnou formuli. *27179*


 #11589 

| Předmět:
09.01.21 11:48:10 | #11463

Přátelé studující sekty! Dostal jsem informaci, že svědkové Jehovovi již nevylučují tzv. odpadlíky. Prý je exkomunikování zastaveno do doby, než budou zase fungovat Sály království - pokud nenastane ten armagedon. Mám informaci od svědka-poloodpadlíka, který prý dlouhodobě čeká na své vyloučení, které nelze provést. Ve sboru je vosou v zadku, protože stále klade nepohodlné otázky, ale nemohou s ním nic dělat, jen mu přikázali mít vypnutou kameru a mikrofon na online bohoslužbách. Ve sboru prý již mají čekatelů na vyloučení víc.
Víte někdo něco o novém pravidle nevylučovat? (Domečku?)| Předmět: RE:
09.01.21 11:52:54 | #11464 (1)

:-) no vidím to ako proces postupného prechádzania SJ k nejakej forme protestantizmu­...NSSJ v minulej a súčasnej forme diktátu laikov VRO neprežije, falošné kancelárske náuky neprežijú - jedine vtedy, keď sa "pokresťančia"...- bude to zrejme dlhší proces (ale nie dlhý), ale korona to urýchli...


 #11463 

| Předmět: RE: RE:
09.01.21 12:00:23 | #11465 (2)

Forma protestantismu by ovšem vyžadovala víru v Boží Trojici. 🤓
Ale co není, může být. Adventisté, kteří vznikli současně, měli ten proces rychlejší a dnes jsou křesťanskou církví. Přejme též svědkům Jehovovým.
Rok 2021 je znamením zániku sekt!


 #11464 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.01.21 12:05:26 | #11466 (3)

ano, myslel som na adventistov, z ktorých de facto vyšli, je to teda návrat k svojím pôvodným zdrojom, myslím, že by nebol až ťažký a bolestivý - prste musia sa reformovať, inak zahynú:-)


 #11465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:14:45 | #11469 (4)

Millerovi adventisté byli jiní než Adventisté sedmého dne, byl tam arianismus, falešné proroctví, náboženská nesnášenlivost. Vidíme na svědcích, jak náročné je to opustit.


 #11466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:19:30 | #11513 (5)

ano, zrejme sa museli vyhraniť - aby zvýraznili svoju "jedinečnosť, osobitosť"! - bohužiaľ v ignorancii kresťanstva, kresťanov, kresťanskej viery, v neznášanlivosti...


 #11469 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.01.21 12:07:01 | #11467 (3)

kdo určuje co je a co není sekta ?| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:13:19 | #11468 (4)

v kresťanstve to rozlišujeme - hlavne vierou v božstvo troch božských osôb - Otca, Syna a Ducha Svätého - nazývame to aj "Trojicou" (ale sú mnohé cirkvi, ktoré tento názov nepoužívajú, ale veria v božstvo uvedených osôb - len taká cirkev/spoločenstvo je kresťanské, inak je to (bez tejto viery) sekta...


 #11467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:16:26 | #11470 (5)

Vizitore, to by muselo potom být sektou i židovství, a naopak křesťanství je sektou odpadlou od židovství.


 #11468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:24:32 | #11471 (6)

:DDDD trefné| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:29:23 | #11473 (7)

Ten pojem má víc významů. V současnosti je tak většinou definována náboženská skupina, vykazující určité patologické vlastnosti, které jehovismus splňuje. Hodnotí to sociologie a religionistika.


 #11471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:57:32 | #11488 (8)

to podle mého názoru splňuje i Katolická církev, když mám měřit všem stejně| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:31:54 | #11523 (9)

To se ale neřídí názorem někoho a vůbec ne člena sekty.


 #11488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 15:35:08 | #11559 (10)

já nejsem člen sekty, a doteď stejně nevím, kdo to určuje, a ty evidentně taky ne| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:55:24 | #11486 (6)

nie je to tak, judaismus má osobitné postavenie vo viere, v dejinách spásy, nepoznalo Krista-Spasiteľa, je to pred-kristovské náboženstvo/viera (hoci očakávalo Mesiáša, ale iného typu)...takže judaismus nie je možné zahrňovať do toho, čo je/nie je sekta - to rozlišujeme len v kresťanstve, - .len v kresťanstve sa dá rozlišovať, čo je Kristovo spoločenstvo/cir­kev, a čo je sekta.......


 #11470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:26:57 | #11472 (5)

Svědci Jehovovi nejsou nic jiného, než křesťané, kdysi jsem četl, že křesťanství už mělo a má asi 34 000 denominací, asi se nejste schopni domluvit ani spolu, ne tak s jinými. Jinak jste všichni Abrahámovské náboženství, od Judaismu přes Křesťanství po Islám a další .... na Lide.cz e obviňoval katolík se Svědkem Jeh. navzájem že jsou sekta| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:31:31 | #11475 (6)

Křesťané nejsou, jelikož nevyznávají křesťanskou víru v Krista.


 #11472 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:47:29 | #11480 (7)

oni ale uznávají Ježíše Krista, jak jsem psal, existovalo a existuje asi 34 000 denominací, každá má nějakou drobnou odlišnost, ale základ je pořád stejný| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:55:17 | #11485 (8)

Oni Krista právě neuznávají. V křesťanství je Kristus plně Bůh a plně člověk. U nich je něco jako anděl, vlastně oni ani nevědí co. Až se v tom budeš trochu orientovat, pochopíš, že křesťané nejsou.


 #11480 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:57:25 | #11487 (9)

...dokonca "stvořený anděl!, čo je nehorázny a drzý blud, lebo Ježiš bol zplozen Bohem-Otcem...


 #11485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:13:33 | #11505 (9)

ale uznávají, jen ne jako že je současně i svůj otec, ale jako božího syna| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:24:30 | #11516 (10)

ano, ale to je len formalismus, aby zastierali svije vieroučné bludy, a dokázali si, že sú kresťania - ale nie sú...pozn: ako je možné veriť v Božieho Syna, a neveriť v jeho božstvo? - absurdné, nelogické! - ak Boh-Otec zplodil Syna (ako čítame túto pravdu v Bibli), tak logicky musí byť Syna aj Boh , teda musí mať božskú podstatu Otca - teda toho, kto ho zplodi! - ale oni to popierajú, takže tvrdia fatálny blud, - aj proti zdravej logike...


 #11505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:32:46 | #11476 (6)

přečti si znovu visitorovu odpověď tam je definice kdo je křesťan. *12619*
Křesťané nezaniknou.
SJ v dnešní formě ano.


 #11472 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:46:03 | #11479 (7)

Visitor neurčuje, kdo je křesťan a kdo ne| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:47:55 | #11481 (8)

iste, ale určuje to všeobencná kresťanská vierouka (to, čo je základné/pilíŕ a spoločné pre všetkých kresťanov/cir­kvi)....


 #11479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:54:30 | #11484 (9)

máte stejného boha s Judaismem i Islámem, i s se Svědky Jehovovými, máte stejný základ, stejnou Bibli, každý trochu jinak upravenou, Svědci z ní vyškrtli draky například .... navzájem se obviňujete ze sektářství


**to mně ale nezajímá, ptám se kdo určuje, kdo je sekta a kdo ne ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:03:05 | #11491 (10)

pochopiteľne, že máme stejného Boha-Jahve, ale v kresťanstve ho vnímame a veríme podstatne inak - v jednote troch Božských osôb/Trojica, čo je naznačené aj v judaizme/SZ, ale židia to tak nevnímali, nechápali, - toto zjavenie Boha ((zv. NZ-nné zjavenie Boha) prišlo až s Kristom...


 #11484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 13:07:09 | #11497 (11)

každá denominace má nějakou odlišnost, kterou považuje za zcela zásadní, například nutnost slavit sobotu, a ne neděli| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 13:14:41 | #11507 (12)

Ty ale nechápeš, že oni se liší tím nejdůležitějším, spasitelnou věroukou, evangeliem, samotným jádrem. Jak to tak vidím, za chvíli bys snad i mohl považovat islám za křesťanskou denominaci :-)


 #11497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 13:24:58 | #11517 (13)

presne!


 #11507 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 15:36:44 | #11561 (13)

Islám není Křesťanská denominace, ale jinak je to stejně jak Křesťanství Abrahámovské náboženství, stejně jak Judaismus, ze kterého Islám i Křesťanství vychází| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 15:40:15 | #11563 (14)

Islám není denominace, ale náboženství.


 #11561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 15:53:34 | #11569 (15)

já nepsal, že je, panenko skákavá| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 16:36:12 | #11570 (16)

dyť sem říkal že všechny věřící hážeš do jednoho pytle.
Ježíš o sobě tvrdil že je Bůh. Kdo toto popírá není křesťan. SJ to popírají nejsou křesťané co je na tom nepochopitelné.
Když budu tvrdit, že jsem závodník formule 1 a zároveň budu tvrdit ,
že vozy formule 1 neexistují, tak co jsem?
Jsem maximálně závodním na koloběžce. *6554*


 #11569 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 16:55:44 | #11576 (17)

o tom nevím, že by Ježíš tvrdil, že je Bůh, a to tedy tvůj Bůh zemřel na kříži ? Bohové neumírají, nebo to nejsou Bohové| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 17:53:38 | #11578 (18)

Bůh nemůže umřít je věčný. Na kříži umřel Ježíš člověk. (Pro informaci Ježíš byl jak člověk tak Bůh)
Podobně jako když umírá člověk, jeho duše také nezemře.


 #11576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 16:56:27 | #11577 (17)

Proč nemáš odvahu odpovědět mi, jestli jsi chodil na Lide.cz ??? Stydíš se či co ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 17:54:33 | #11579 (18)

lidé neznám dej odkaz


 #11577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:09:58 | #11500 (18)

Obsah příspěvku byl smazán


 #11474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:39:52 | #11477 (6)

Bible vysvětluje kdo je křesťran (Kristovec)
SJ nemohou definovat sebe jako křesťany, když mají falešnou Bibli a falešně ji vykládají.
A budeme říkat pravdu.
Nezajímají mě názory nebo jen to co kdo povídá. Mě zajímá pravda. Dokazatelnou pravdu v tom kdo je to křesťan napsal Visitor výše. *33666*


 #11472 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:50:02 | #11482 (6)

Svědkové Jehovovi nejsou křesťané


 #11472 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:58:21 | #11489 (7)

jsou| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:03:28 | #11492 (8)

dej sem relevantní důkaz, že jsou křesťané to nedáš *6365*


 #11489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:12:41 | #11503 (9)

dej relevantní důkaz, že nejsou, platí u nás presumpce neviny| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 16:42:02 | #11571 (10)

takže jsme ti dokázali aspoň 5x že nejsou křesťané *3617* *17499* *17499*


 #11503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:07:02 | #11496 (8)

SJ nie sú vieroučne kresťania, neveria v trojjediného Boha, a neveria v božstvo Krista ani Ducha Svätého - čo ich vylučuje z kresťanstva - i keď hodne operujú Bibliou NZ, ale podstata ich viery ich vylučuje z kresťanstva, a tak sa stávajú mimokresťanskou sektou...tu treba rozlišovať vieroučne, nie spolknou to, čo hovoria/tvrdia iní...


 #11489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:11:43 | #11502 (8)

o judaisme som napísal vyššie, nemôže to byť sekta, lebo judaismus je podstatne o niečom inom - je to viera/náboženstvo predkresťanské...o sektách hovoríme (podstatne v dnešnom zmysle slova) len v kresťanstve...


 #11489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:00:31 | #11490 (7)

Ježíš podle svědků Jehovových není Bůh.
Je podle nich dvojanděl : *12619*

1. archanděl Mochael
https://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/archandel-michael/

2. abaddon alias Apollyon (anděl propasti)
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1200000007#h=7
Zjevení 19:11–16 jednoznačně představuje Ježíše jako Bohem ustanoveného Ničitele...... *5679*


 #11482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:07:42 | #11498 (8)

...a to ich podstatne vylučuje z kresťanstva...


 #11490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 12:29:57 | #11474 (4)

definice sekty je širší než jak to tu říká Visitor. Židi taky nevěří v trojici a sekta to není. Jde o znásilňování lidí (nemyslí jen fyzické) čehož se sekta dopouští.


 #11467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 13:13:13 | #11504 (5)

iste, ale to sú už vedľajšie aspekty sekty - podstatou je viera v trojjediného Boha, resp. v tri božské osoby...


 #11474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 23:52:22 | #11596 (6)

He he v nebiblické učení :-)?


 #11504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 00:09:05 | #11597 (7)

je to Biblické učení, nebiblické učení je dělat z chlapů ženský. *5679*


 #11596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 00:10:34 | #11598 (8)

Jo a tak že ženy nejsou obraz a podobenství Boha?


 #11597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 00:13:29 | #11599 (9)

Asi takto by to muselo v Bibli vypadat podle Jonatana :-).
Genezis 1
26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a muže je stvořil :-).


 #11598 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.01.21 01:43:16 | #11600 (3)

On ten jejich zanik uz predpovedel ten jejich clen zboru neznam jmeno ten jak vypada jak Hurvinek - Jas rek toto jsou posledni dny poslednich dnu. Jenom zapomel dodat - NASE - nase posledni dny


 #11465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.01.21 10:02:36 | #11601 (4)

Pokud se nevrátí k běžnému životu, bude jich ubývat. Takto online si člověk postupně udělá odstup, roznechce se mu do služby, spoustu věcí si kriticky v klidu rozmyslí, těžko se jim bude jednou znovu vracet do původního náboženského života. Vidím to na mojich děckách, když studujou z domu už taky skoro rok, tedy s několika chvílemi, kdy do školy šly.


 #11600 

| Předmět: RE:
09.01.21 12:43:22 | #11478 (1)

Nejlepší by bylo, kdyby začal policajt konat a všichni jeho soukmenovci
a vyloučili se všichni navzájem. *691* *27179*


 #11463 

| Předmět:
08.01.21 20:20:28 | #11455

PŘÁTELÉ, A TEĎ SE POCHLUBTE, JAKÉ JSTE SI DALI PŘEDSEVZETÍ DO NOVÉHO ROKU.

Pokud to souvisí třeba s výstupem z nějaké sekty, tím lépe.
A jak se vám ho daří první dny roku plnit? *34934*| Předmět: RE:
08.01.21 20:34:36 | #11456 (1)

já tedy žádné, jsem takový primitiv, že si už ta předsevzetí nedávám, ale co vy dva tady, budete tedy řešit baby nebo nějaké ty náboženské spory? měli byste se už rozhodnout anebo založit jiné forum o babách, sexu a úchylnostech a tohle tedy nechat jako forum počestných křesťanů bojujících proti sektám, plést tahle dvě odlišná témata dohromady je divné, buď fanatické křesťanství anebo úchylné prasečinky, ale oboje dohromady?
ale bať! taky to někteří pastýři umějí, takoví ti tatíčci z katolické církve, co mají moc rádi dětičky...


 #11455 

| Předmět: RE: RE:
08.01.21 20:46:56 | #11457 (2)

Chtěl bych začít kouřit.


 #11456 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.01.21 21:17:06 | #11458 (3)

kouření škodí zdraví...


 #11457 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.01.21 00:33:06 | #11459 (3)

když máš předsevzetí, tak do toho musíš vrazit peníze, kup aspoň karton cigaret


 #11457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 04:39:12 | #11460 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #11459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.01.21 04:41:58 | #11461 (5)

https://www.etabak.com/pipers/3268pipers-classic-10ks-4012922854278.html
Je to docela dobrý, tolik to nesmrdí jako cigarety, samo to uhasne a může se to zapálit několikrát, prý to šetří peníze,


 #11459 

| Předmět: sioux
07.01.21 16:07:41 | #11426

Ten sioux je fakt dobrej! Polopaticky margo vysvětlil Trojici (uvedl příklad s filmem) tak, že margo -protože musí jako SJ oponovat - se vzmůže jen na chabé námitky.| Předmět: RE: sioux
07.01.21 16:25:44 | #11427 (1)

ona je tak indoktrinovaná lžou VRO (nikdy nič iné si ani nepřečte) , že už ani nechce vidieť pravdu, už sa nezmôže ani na rozumné odpovede, ale len na posmešné a rypácke...a tam je (to spôsobuje) už ďábel, lebo ďábel je kníže lži, a lže hlavne proti viere v Trojicu, a rafinovane si (v nekresťanských doktrínach) udržiava svojich verných...


 #11426 

| Předmět: RE: sioux
07.01.21 16:30:51 | #11428 (1)

ta vaše trojice, akorát mají sekty záminku, samozřejmě je to blábol a nesmysl, Duch Svatý je v hebrejštině ženského rodu, tedy Bůh otec, matka a dítě, stejně jako ve starých náboženstvích např. otec Osiris, matka Isis a syn Horus v egyptslkém...
radši se s nimi hádejte o té transfuzi, to má aspoň smysl...


 #11426 

| Předmět: RE: RE: sioux
07.01.21 17:14:36 | #11429 (2)

..toto sa nedá čítať, raději prchnu, škoda námahy a reči!:-)


 #11428 

| Předmět: RE: RE: RE: sioux
07.01.21 22:39:37 | #11434 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 04:12:57 | #11435 (3)

krudox je satanista dobře že si utekl


 #11429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 11:13:08 | #11439 (4)

proč máš potřebu pořád lhát? to jsi křesťan?


 #11435 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 11:21:09 | #11441 (5)

Krudoxi ty nedělej, že nelžeš o křesťanech.


 #11439 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 11:21:57 | #11442 (6)

co lžu o křesťanech? to mě fakt zajímá! *4470*


 #11441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 11:24:25 | #11443 (7)

Nepamatuju si to a satanista jsi, na to má Jonatám čuch.


 #11442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 11:27:39 | #11444 (8)

prostě kecáš, že s něčím někde nesouhlasím nebo mám odlišný názor, to přece neznamená, že lžu, nemám důvod lhát, satanista nejsem, nevím proč mi to podsouváte, asi jste zvyklí na černobílé vidění světa, Jonatán nemá čuch vůbec na nic, možná tak na to, kde to zavání sexem, křesťan jeden... *33054*


 #11443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.01.21 12:44:15 | #11445 (9)

kdyby jen čuch sám si to napsal že si satanista *6117* chceš to najít?


 #11444 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.01.21 12:48:55 | #11447 (10)

nenapsal, ale klidně hledej! *19557* jen hledej...


 #11445 

| Předmět: RE: RE: sioux
08.01.21 07:08:22 | #11438 (2)

Jo jo Hebrejsky Ruach rod ženský, řecky pneuma rod střední a v češtině už z toho je mužslkej :-)


 #11428 

| Předmět: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 11:14:03 | #11440 (3)

přesně tak...


 #11438 

| Předmět: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 12:47:19 | #11446 (3)

Otec,Syn a Duch svatý jsou duchové a duchové nemají pohlaví ani ženské aoni mužské prostě žádné. *6365*


 #11438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 12:49:44 | #11448 (4)

Kristus přišel v těle mužského pohlaví :-) a Jeho tělo jsou mnozí, mužové a ženy:-).
A kdo nevyznává Krista v těle antikrist :-)
(1.Jan 4/1-4) *31247*


 #11446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 13:00:14 | #11449 (5)

Člověk, muž a žena jsou obraz a podobenství Boha :-)


 #11448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 13:04:51 | #11450 (6)

sú obrazom Boha, ale nie Boh! - nie podobenstvím....


 #11449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 13:11:48 | #11451 (7)

No ale Bůh tak vypadá :-), tak jako stvořený člověk, muž a žena, od toho jsou obrazem a podobenství Boha..


 #11450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 13:12:05 | #11452 (7)

Jan 4/24


 #11450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sioux
08.01.21 13:57:17 | #11453 (8)

komentujeme holka zlatá, inak je to línosť ducha...


 #11452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.01.21 15:23:15 | #11454 (9)

Matouš 7
1Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.


 #11453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.21 11:39:45 | #11462 (10)

Dt 5:20 Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví.
1J 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí(b), nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.


 #11454 

| Předmět: RE: sioux
08.01.21 04:31:21 | #11437 (1)

Domečku to je na nic příspěvek, když nedáš odkaz, kde to je, hledal jsem to 20minut a nic to si si *12619* vycucala z prstu ne?


 #11426 

| Předmět: další špek dnešního dne
07.01.21 14:50:59 | #11420

sektářská úvaha nesynaboha?
"*9388* A já, jak jistě velmi dobře víte, pokřtěný nejsem!!! Hanba by mě fackovala, kdybych Boha Otce svého zradil, zavrhl a opustil po způsobu pohanů, kteří se lstivě vydávají za Bohem vyvolené pozemské vládce jen proto, že se nechali pokřtít!!! *3456* "