Rozcestník >> Náboženství >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1298669x
Příspěvků:
76838

Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy jsou tu NIRASA, MARGO A ABUKA.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Jan 6:53-55
13.01.20 16:45:19 | #193

Ježíš jim proto řekl: „Ujišťuji vás, že pokud nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nezískáte život. Kdo se živí mým tělem a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v posledním dni. Mé tělo je totiž pravý pokrm a má krev je pravý nápoj.

Skutečně měl Ježíš na mysli to, to katolíci nazývají eucharistií?
Proč se SJ domnívají, že ne:

  1. První námitka zní, že tato Ježíšova slova zazněla asi rok předtím, než po slavnosti pasach zavedl jednoduchou připomínku své smrti.
  2. Sledujme Ježíšovy výroky v kontextu.

(Jan 6:48–51)
Já jsem chléb života. Vaši předkové jedli v pustině manu, a přesto zemřeli. Ale nikdo, kdo jí chléb, který sestupuje z nebe, nezemře. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Pokud někdo jí z tohoto chleba, bude žít věčně. A tím chlebem, který dám, aby svět získal život, je moje tělo.“

Ježíš používá podobenství a chléb (on sám), ktrý dává "konzumentům" věčný život přirovnává k maně, jejíž užitek byl pouze dočasný.
Jak ale můžeme "jíst z toho chleba"?
(Jan 6:35)
 Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mě, nikdy nebude mít žízeň.

Jíst chléb života tedy můžeme tak, že přicházíme k Ježíšovi.
Jak?
Svým způsobem života a především vírou v jeho výkupní oběť.

Ježíš velmi často mluvil v podobenství, a to i o sobě.
Přirovnal se například ke dveřím nebo k vinnému kmeni.
Přesto si jeho význam nepřipomínáme otvíráním a zavíráním dveří, ani nemáme doma na čestném místě kmen Vitis vinifera.| Předmět: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 17:43:19 | #195 (1)

v Písme NZ o Ježišovom tele a krvi - príkazu ich prijímania (pre spásu) nejde o žiadne podobenstvo, žiadnu symboliku, lebo, ak by išlo o podobenstvo, či symboliku, bolo by to explicitne napísané, napr. pomocou rôznych gramatických vyjadrení, gramatických slovných obratov, napr. pomocou častice "ako/jak", a inými slovami - nič také v Písme nečítame, naopak v Jn 6, 53-55 (i v iných evanjeliových textoch, ako aj 1 Kor) jasne čítame, že ide o prijímanie skutočného tela a krvi Pána (toto je moje telo...toto je moja krv - teda žiadne toto je moje symbolické telo/krv, či podoba tela/vína) pre vzkriesenie a večný život)...mnohé protestantské cirkvi a sekty to ignorujú, zavádzajú a klamú, a tak odpútavajú svojich veriacich od prijímania eucharistického živého tela a krvi Krista, a tak veľmi riskujú spásu, evanjeliové texty, ako aj slová ap. Pavla v 1 Kor to jasne potvrdzujú - jasne hovoria, že "kto nerozpoznává.....". Pozorne čítajme:
1 Kor 11, 24, 27, 28, 29:

24 vzdal díky, lámal jej a řekl: „ TOTO JEST MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ; to čiňte na mou památku.“
27 Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně NEHODNĚ, PROVINÍ SE PROTI TĚLU A KRVI PÁNĚ.

28 Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.

29 Kdo jí a pije a NEROZPOZNÁVÁ, ŽE JDE O TĚLO PÁNĚ, JÍ A PIJE SÁM SOBĚ ODSOUZENÍ.  #193 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 17:51:34 | #196 (2)

ad.: tieto Pavlove texty sú priam "hrôzostrašné", šokujúce, ak sa zneužije eucharistia ako svätokrádež)...len potvrdzujú,, že ide o skutočné živé telo a krv Krista v chlebe a víne...


 #195 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 18:05:14 | #198 (2)

Dovol, abych ti připomněl, že řeč je o textu u Jana 6:53-55, který vy používáte na podporu eucharistie. Takže průběh a význam událostí po večeři pasach sem nepleť.
O tom někdy příště.

Teď ke tvému tvrzení, že Ježíš svá podobenství vždy nějak uváděl, aby bylo zřejmé, že o podobenství jde.
Pravý opak je pravdou, visitore. *21979*
(Jan 8:12)
Potom k nim Ježíš znovu promluvil: „Jsem světlo světa. Kdo mě následuje, rozhodně nebude chodit ve tmě, ale bude vlastnit světlo života.“
(Jan 10:7)
A tak Ježíš řekl znovu: „Řeknu vám pravdu, já jsem dveře pro ovce.
(Jan 15:1)
Já jsem pravá réva a můj Otec je vinař.

Ježíš používal podobenství ze dvou důvodů:

  1. aby lidem přiblížil myšlenky
  2. aby v nich probudil zájem porozumět

Doslovné chápaní těchto podobenství přivádělo, a stále přivádí lidi ke špatným závěrům, protože byli a jsou bez hlubšího zájmu, nebo příliš pyšní na to, aby se zeptali: "Pane, jak jsi to myslel?"| Předmět: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 20:57:36 | #215 (3)

Soustřeď se, visitore.
Stále je řeč o Janovi 6:53-55, tentokrát o tvém smělém tvrzení, že to Ježíš nemohl myslet obrazně, protože by na to předem upozornil.
Takže jak: mluvil o svém doslovném těle a doslovné krvi?
A pokud ano, na záklaě čeho to tvrdíš.
A snaž se neodvádět řeč patetickými výkřiky o Kristově slávě. *22705* *33018*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 21:09:31 | #219 (3)

spojte Jn 6, 53-55 s 1 Kor 11, 24, 27, 28, 29 a zistíte, ako sa mýlite...naprostá nutnosť prijímania tela a krvi Krista v podobe chleba a vína pre vzkriesenie a večný život...naviac, **kto by jedl a pil nehodne, a NEROZPOZNÁVÁ, ŽE JDE O TĚLO PÁNĚ, JÍ A PIJE SÁM SOBĚ ODSOUZENÍ. 
**
1 Kor 11,
27 Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně NEHODNĚ, PROVINÍ SE PROTI TĚLU A KRVI PÁNĚ.

28 Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.

29 **Kdo jí a pije a NEROZPOZNÁVÁ, ŽE JDE O TĚLO PÁNĚ, JÍ A PIJE SÁM SOBĚ ODSOUZENÍ. 
**


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 21:11:02 | #220 (4)

Není co spojovat.
Ježíš mluvil o následování a víře v jeho oběť.
Nemluvil o oplatkách a vínu pro kněze.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 21:19:26 | #222 (4)

Visitore, přečti si to ve vaší Jeruzalémské Bibli:
27Kto by teda jedol Pánov chlieb alebo pil jeho kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.28Nech každý najprv skúma seba samého a potom nech je z tohto chleba a pije z tohto kalicha.29Lebo kto je a pije, a nerozoznáva Telo, ten si je a pije odsúdenie.
a:
Je to jasné. Chléb a víno symbolizuje Pánovo tělo a krev, a ten kdo si to neuvědomuje, jí a pije nehodně.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 21:13:25 | #221 (3)

rozkoukejte se (bez zaujatosti) a uvidíte.:-)....


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 21:26:41 | #225 (4)

A jak je to s těmi podobenstvími?
Upozorňoval na ně Ježíš předem, nebo ne?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 21:30:08 | #228 (3)

v textoch nie je žiadna symbolika, - je to podsúvanie textom niečoho, čo tam nie je...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
13.01.20 21:33:03 | #230 (3)

žiadne podobenstvá, žiadna symbolika! - ale skutočnosť (sprítomnenie) tela a krvi Kristovej v liturgickom slávení umučenia, smrti a vzkriesenia Krista skrze moc Kristovho kňaza danej mu Kristom v apoštolskej postupnosti...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
13.01.20 21:39:33 | #237 (4)

Pořád jsi nezdůvodnil, proč bychom Kristova slova o chlebu a krvi měli brát doslovně, zatímco ta o dveřích obrazně.
I když chápu, že dveře jsou hůř stravitelné.
Ale třeba by šla upéct piškotová napodobenina jako u velikonočního beránka. *32754*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 21:44:11 | #240 (5)
*15172* *15172* *15172*

 #237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
13.01.20 21:58:44 | #244 (3)

podobenstvá sú o niečom inom, každý vie, že sú to podobenstvá - Ježiš vždy povedal, alebo naznačil, keď hovoril v podobenstvách...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
13.01.20 22:02:03 | #246 (4)

Na to se tě marně ptám, visitore.
Jak Ježíš naznačil, že se jedná o podobenství, u výroků, které prokazatelně podobenstvími jsou?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
14.01.20 09:47:42 | #258 (3)

nie je tam žiadna symbolika, podsúvate...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
14.01.20 09:54:55 | #260 (4)

Ještě pořád jsi nám nevysvětlil, podle čeho určuješ, který Ježíšův výrok je podobenstvím, a který je třeba chápat doslovně.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
14.01.20 10:12:30 | #262 (3)

Ježiš niekedy upozornil, že ide o podobenstvo, či inpú "básnickú" reč. niekedy to jasne vyplýva z jeho slov (máme rozum, aby sme to rozlíšili) - ale je mnoho jeho vyjadrení, ktoré sú v Písme prezentáciou skutočnosti, takej, aká jei...symbolika v Písme neexistuje, nemáte tam jediné (keď už striktne trváte na dikcii) slovo "symbol, symbolika, symbolický", a pod.)...tie Pavlove verše z 1 Kor, jasne hovoria o nesmiernej vážnosti prijímania tela a krvi Kristovej, a dokonca výstrahu zatratenia pred zneužitím Kristovho tela a krvi v podobe chleba a vína...keby to bola len symbolika, ap. Pavel by iste použil iné (nie tak "drastické") slová, že...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
14.01.20 10:44:03 | #266 (4)

Máme rozum, abychom rozlišili: Když Ježíš říkal "to je má krev", byla v poháru jeho krev? Když říkal "toto je mé tělo", byl to skutečně kus jeho masa? A když mluvil o poháru révy, myslel tím krev? Máš rozum? Tak rozlišuj. *33018*


 #262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
14.01.20 10:45:36 | #267 (4)

Tak nám vysvětli, proč v případě Jana 6:53-55 máme Ježíšova slova o jedení těla a pití krve chápat doslovně, zatímco u těch o dveřích, vinné révě, světlu světa a některých dalších nikdo nepochybuje, že to jsou podobenství.

A pokud jde o Pavla, proč ten mluví nejprve o chlebu a poháru, a až potom tomu dává symbolický význam Pánova těla a krve?
(1. Korinťanům 11:27)
Kdo tedy jí chléb nebo pije Pánův pohár, když toho není hoden, proviní se proti tělu a krvi Pána.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
14.01.20 10:15:16 | #263 (3)

ad.: to, čo tvrdím, je viera všetkých apoštolskýchj cirkví s apoštolskou postupnosťou, tak sa vyjadrujú všetci biblisti týchto cirkví...že protestanti (a sekty) majú iný názor, to je ich problém vnímania a chápania tejto veci, - nemajú Cirkev, biblistov, biblistiku...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 10:36:19 | #264 (4)

To je pořád dokola o ničem.
K čemu jsoi vám všichni ti biblisté, když nedokážeš srozumitelně vysvětlit, co v Písmu chápat obrazně a co doslovně? *17048*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 10:39:48 | #265 (4)

A tvůj názor se s nimi shoduje? Nebo jak to vidíš ty osobně?


 #263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
14.01.20 12:37:44 | #300 (3)

tie texty nič nesymbolizujú, je to jasná reč bez symboliky! - kde je tam len náznak symboliky? - nič nevidím! - fabulujete:-)


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
14.01.20 15:09:06 | #317 (3)

často áno, inokedy to vyplýva z kontextu, ale pri eucharistii ide o skkutočnosť (jasná, presná a logická dikcia Kristových slov o skutočne živom tele a krvi Krista) - skutočné živé telo a krv Krista pre vzkriesenia a večný život, Jánove (i Pavlove) slová sú jasné a presné, že - to akože nevidíte? to ako odmietate vašim SJ? - chápať ich ako symboliku/metaforu, a pod. je vedomé zavádzanie a odvádzanie od podstaty veci...ap. Pavel to v uvedených textoch 1 Kor potvrdzuje a tvrdými slovami upozorňuje, čo to znamená (zneužitie a potupenie eucharistie ako svätokrádež) v perspektíve spásy - že to znamení zatratenie...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
14.01.20 15:11:06 | #318 (3)

add: ja osobne, keď idem pri omši k eucharistii, až sa chvejem v bázni (a trocha i strachu), či som jej hodný, či neprijímam nehodne...o tom to je...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 16:19:10 | #327 (4)

Ale nakonec stejně zjistíš, že jsi jí hodný, viď? *4585*


 #318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 15:13:09 | #319 (3)

10x si prečítajte uvedené texty Jána a Pavla o eucharistii, ale z klasických prekladov Písma (JB, Vulgata, ale i ČEP), a snad pochopíte, prajem vám to...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 15:55:23 | #322 (4)

Visitore, význam a smysl textů o přijímání Kristova těla a krve zůstává ve všech překlaech stejný - jedná se o podobenství.
Myšlenka transsubstanciace byla prvním křesťanům naprosto cizí.
Nebo se snad o ní Pavel nebo Jan nějak zmínili?
Najdeš nám v "klasických překladech" byť jen náznak něčeho takového?

Nepředložil jsi žádné biblické argumenty, jen samé církevní nauky.
O čem se dál bavit?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 19:04:38 | #361 (3)

z dikcie biblického slova sa to jasne dá rozpoznať...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 19:13:17 | #363 (4)

Nedá, Visitore. Nic takového tam nikde není.


 #361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
14.01.20 23:57:24 | #397 (3)

lebo je tak napísaný, dikcia jeho slov...žiadne symboly, žiadna symbolika...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
15.01.20 00:08:11 | #404 (4)

V čem se liší dikce slov v tomto případě od té, kde nikdo nepochybuje, že se jedná o podobenství?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.20 00:07:30 | #403 (3)

bolo to jeho telo a krv v podobe chleba a vína (transsubstan­ciáciav jeho božskej moci) ...ten mošt/produkt vínnej révy je vaše nebiblické špecifikum, váš účelový preklad, žiadny relevantný preklad Písma to nemá...


 #198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.20 00:08:46 | #406 (4)

Cituj relevantní překlad, prosím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.20 14:38:35 | #464 (3)

Z toho jeswni lidského masa, ani pití krve nevyplývá!


 #198 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 18:09:34 | #199 (2)

Visitore, to ti nedojde, že je psáno, že Ježíš VZAL CHLÉB a řekl "toto je mé tělo"? VZAL CHLÉB.


 #195 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 19:09:37 | #200 (3)

iste, vzal chléb a víno a vo svojej božskej moci ho premenil na živé svoje telo a krv, pričom matéria so svojimi fyzikálno.che­mickými vlastnosťami ostali ako chlieb a víno...


 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 19:14:20 | #201 (4)

To tam není.
Takhle se nJežíš vyjádřil o té "krvi":

(Mt 26:29)
Ale říkám vám, že z tohoto plodu révy už nebudu pít až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce.“


 #200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 19:33:15 | #202 (3)

ten preklad je bludný, podvrh, špecifický len pre PNS...chápem, SJ robia všetko, aby prekrútili eucharistiu, a bránili tomuto aktu svojím členom, hoci je to príkaz Kristov, - chytá ma hrôza, keď SJ nemajú/odmietajú tento Kristov akt lásky pre spásu - znova, viackrát si prečítajte uvedené texty 1 Kor, sú hrôzostrašné a fatálne pre tých, ktorí odmietajú prijímania tela a krvi Kristovej..


 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 20:00:13 | #204 (4)

**Ty jsi taky bludný překlad. *11334*

V čem jsou tyto všechny české a slovenské překlady jiné, můžeš mi říct? To ty asi spíš když nevíš, co odpovědět, zaútočíš na PNS. Ovšem je to hlavou proti zdi *21943* :**

CSP   Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.“

MPCZ   Pravím vám však, že z tohoto plodu vinné révy od nynějška ani neupiji - až do onoho dne, kdy jej s vámi budu pít, nový, v království mého Otce.

ZP   Pravím vám, že ode dneška jistě nebudu píti z tohoto plodu révy až do onoho dne, kdy jej budu píti s vámi nový v království svého Otce.“

OP   Říkám vám: Od této chvíle už nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy budu pít s vámi z nového kalicha v království svého Otce.«

BKR1   Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého.

BKR   Ale pravímť vám, žeť nebudu píti od této chvíle z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce svého.

B21   Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce."

JB   Říkám vám, už nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.``

NK   Ale vykládám vám, že se vůbec nenapiji od nynějška z této plodiny vínové révy až onoho dne, jakmile je budu pít uprostřed vás nové v království mého otce!

COL   Ale pravím vám: Od této chvíle nebudu píti z tohoto plodu vinného kmene až do onoho dne, kdy budu píti s vámi nový (kalich) v království svého Otce.“

KLP   Pravím vám: Od této chvíle už nikdy nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít s vámi v království svého Otce.«

SYK   Ale pravím vám: Od této chvíle nebudu píti z tohoto plodu vinného kmene až do onoho dne, kdy jej budu píti s vámi nový v království Otce mého.“

SKR   A pravím vám: Od této chvíle nebudu pít z tohoto plodu révy až do onoho dne, kdy ho budu pít s vámi nový v království svého Otce“.

ROH   Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.

SKP   Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“

SEP   Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho Otca.

SEVP   Hovorím vám, že oddnes nebudem piť z tohto vínneho plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.
CSP   Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.“

MPCZ   Pravím vám však, že z tohoto plodu vinné révy od nynějška ani neupiji - až do onoho dne, kdy jej s vámi budu pít, nový, v království mého Otce.

ZP   Pravím vám, že ode dneška jistě nebudu píti z tohoto plodu révy až do onoho dne, kdy jej budu píti s vámi nový v království svého Otce.“

OP   Říkám vám: Od této chvíle už nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy budu pít s vámi z nového kalicha v království svého Otce.«

BKR1   Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého.

BKR   Ale pravímť vám, žeť nebudu píti od této chvíle z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce svého.

B21   Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce."

JB   Říkám vám, už nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.``

NK   Ale vykládám vám, že se vůbec nenapiji od nynějška z této plodiny vínové révy až onoho dne, jakmile je budu pít uprostřed vás nové v království mého otce!

COL   Ale pravím vám: Od této chvíle nebudu píti z tohoto plodu vinného kmene až do onoho dne, kdy budu píti s vámi nový (kalich) v království svého Otce.“

KLP   Pravím vám: Od této chvíle už nikdy nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít s vámi v království svého Otce.«

SYK   Ale pravím vám: Od této chvíle nebudu píti z tohoto plodu vinného kmene až do onoho dne, kdy jej budu píti s vámi nový v království Otce mého.“

SKR   A pravím vám: Od této chvíle nebudu pít z tohoto plodu révy až do onoho dne, kdy ho budu pít s vámi nový v království svého Otce“.

ROH   Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.

SKP   Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“

SEP   Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho Otca.

SEVP   Hovorím vám, že oddnes nebudem piť z tohto vínneho plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.


 #202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
13.01.20 20:09:02 | #209 (3)

kamuflujete, vyhýbate sa, tieto texty sú o niečom inom ako Jn 6, 53-55 - nevyhnutnosť eucharistického Krista pre vzkriesenie, večný život a spásu...


 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
13.01.20 21:41:59 | #239 (3)

Byla to odpověď na toto tvoje nepravdivé tvrzení:
"ten preklad je bludný, podvrh, špecifický len pre PNS..."

Co je speciálně na tomto textu špecifiského len pre PNS? *24590*


 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
14.01.20 12:38:49 | #301 (3)

tento preklad je výsmechom biblistiky!, sorry...učím sa pri vás trpezlivosti, a darí sa mi to!:-)


 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
14.01.20 23:57:54 | #398 (3)

tento preklad nie je biblický...


 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
15.01.20 00:07:12 | #402 (4)

Uveď tedy biblický překlad, visitore. *8888*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
15.01.20 00:08:31 | #405 (3)

s tým plodom révy sa hrajte na piesku SJ, je to nebiblické...


 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
15.01.20 00:09:52 | #407 (4)

Jak to zní na katolickém písku, visitore?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
15.01.20 00:44:04 | #419 (5)
*19831*

 #407 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
15.01.20 00:11:27 | #408 (3)

add. hostia na svadbe v Káne boli aj pripití (Mária: nemajú víno!) , bavili sa, z pití moštu by sa nemohli zabaviť, oslavovať ženícha a nevestu:-)


 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
15.01.20 00:12:34 | #409 (4)

Kdo tady mluví o moštu??? *22341*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-55
15.01.20 10:43:40 | #450 (3)

Nebiblicky výklad, jaké mas biblické dukazy?


 #199 


| Předmět: ukradené názvy DF
13.01.20 09:58:52 | #156

Stanovisko admina je ponechat status quo, alespoň prozatím.
Na název DF není žádný nárok, i když historicky a morálně je zřejmý.
Admini se na všech DF snaží radikální opatření nedělat, což je svým způsobem pochopitelné.
Jediná možnost je dohoda.
Pokud jde o mě, se zloději nevyjednávám.

(Špendlím to nahoru, protože se to týká více lidí.)
*19831*| Předmět: RE: ukradené názvy DF
13.01.20 10:49:12 | #161 (1)

Na název DF není žádný nárok, i když historicky a morálně je zřejmý. *33084*


 #156 

| Předmět: sk
12.01.20 23:25:11 | #148

nazdar Skuteční *911*| Předmět: RE: sk
13.01.20 09:32:11 | #151 (1)

Nazdar, neskutečnej. *19376* Nějak nedokážu rozšifrovat, co mi mají říct ti smajlíci. Pomůžeš mi?


 #148 

| Předmět: RE: RE: sk
13.01.20 23:06:10 | #252 (2)

nemám v těch smailech ještě přehled, když jsem to poslal, najednou tam byly dva *27179*


 #151 

| Předmět: RE: RE: RE: sk
13.01.20 23:08:20 | #254 (3)

A kterého z nich jsi chtěl poslat? *3199*


 #252 

| Předmět: RE: sk
13.01.20 09:33:52 | #152 (1)

Nazdar.
Musíme být "skuteční", protože nám jeden "neskutečný" normální název ukradl.| Předmět: Objev vědců v Izraeli
12.01.20 17:31:31 | #86

Ježíš se na biblické lodi nejspíš vůbec neplavil

Stručně z obsahu:
Archeologové objevili pozůstatky lodi údajně z Ježíšovy doby. Z její velikosti usoudili, že se na ní Ježíš s učedníky a prý i s posádkou(?) nemohl za bouře plavit a dokonce tam usnout.
Jenže:
Učedníci nepotřebovali žádnou posádku, někteří z nich byli rybáři.
Ježíš na lodi usnul již před bouřkou.
Marek uvádí, že těch lodí vyplulo víc, takže na té lodi nemuselo být nutně 13 lidí. (Mar 14:36)

To je zase objev století. *17048*| Předmět: RE: Objev vědců v Izraeli
12.01.20 17:54:01 | #91 (1)

Ještě uvažuju: Archeologové předpokládají, že se v Ježíšově době stavěl jen jeden typ lodi o jedné velikosti? *3199*


 #86 

| Předmět: RE: RE: Objev vědců v Izraeli
12.01.20 18:17:05 | #95 (2)

Myslím, že pokud šlo o rybářské lodě, tak asi šlo o jeden osvědčený typ: stabilní, kompromis mezi velikostí a nosností.
Po Genezaretském jezeru ale asi pluly i menší obchodní lodě.| Předmět: RE: Objev vědců v Izraeli
15.01.20 14:36:57 | #463 (1)

Ježíš si to mohl strihnout pesky po vodě, ne?


 #86 

| Předmět: RE: Objev vědců v Izraeli
21.04.20 16:02:47 | #17350 (1)

Nějak těm badatelům uniká, že existuje ještě jedna možnost a to, že utišení bouře Ježíš zajistil s použitím hypnózy.
Příklad:
Je známo, že Ježíš si své učedníky vybíral, a tak si vybral hypnabilní jedince. (Hypnabilní jedinec je takový, který snadno podléhá hypnotickým sugescím.)
Potom je vytrénoval tak, že je mohl uvést do hypnotického transu jednoduše, po vyřčení jednoduchého hesla. Potom je vzal na loď, (není nutné, aby je bral všechny) a vyjeli na klidné moře. Tam je pomocí hesla, uvedl do hypnotického transu, a zadal jim příkaz - až vykřiknu** utiš se bouře, okamžitě se proberete, a budete naprosto bdělí. Potom jim začal zadávat sugesce v tom smyslu, že usnul a zvedla se bouře a hrozí potopení, a aby jej vzbudili. Když jej takto "vzbudí", vstane a vykřikne - "utiš se bouře"! Učedníci se proberou z transu, a vidí jenom klidné moře a diví se: Kdo to je, že ho i živly poslouchají?
Ti učedníci jsou přesvědčeni, že prožili reálnou situaci, a šíří "utišení bouře", jako fakt.
**A tak jde zopakovat, všechny jeho "zázraky".


 #86 

| Předmět: RE: RE: Objev vědců v Izraeli
21.04.20 16:36:31 | #17355 (2)

No když to říká odborník jako ty... *2*| Předmět: RE: RE: RE: Objev vědců v Izraeli
24.04.20 11:37:38 | #17818 (3)

Tak je to pravda, protože tohle nejde nijak popřít.


 #17355 

| Předmět: RE: RE: Objev vědců v Izraeli
21.04.20 23:44:40 | #17375 (2)

Už jsi to zkusil, Koleníku? *2527*


 #17350 

| Předmět: RE: RE: RE: Objev vědců v Izraeli
04.05.20 16:04:56 | #19315 (3)

Samozřejmě. Není to nic složitého, jinak bych o tom nepsal.


 #17375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Objev vědců v Izraeli
04.05.20 16:13:37 | #19317 (4)

To ti tak žeru *27179*


 #19315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Objev vědců v…
04.05.20 16:17:00 | #19318 (5)

Protože o možnostech hypnózy nic nevíš. Ale nic si z toho nedělej, nejsi sám.


 #19317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Objev vědců v…
04.05.20 16:24:44 | #19319 (6)

Vím, ale nežeru ti, žes to zkoušel. *32299*


 #19318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Objev vědců…
23.05.20 08:16:17 | #22750 (7)

Rozumím. Neodpovídá to tvým představám. Evidentně si myslíš, že hypnóza je nesmírně složitá. Není. A dokáže i léčit, nebo poškodit.


 #19319 

| Předmět: další odnož SJ
12.01.20 11:53:39 | #57

Jen během roku 1996 opustilo Svědky Jehovovy v České republice téměř tisíc členů. Kromě Společnosti pravověrných svědků Jehovových, která je známá tím, že rozšiřuje pouze stará oxeroxovaná čísla Strážné věže a současné brooklynské ústředí považuje za odpadlické, existují také společenství bývalých svědků Jehovových, kteří se obrátili ke Kristu a stali se znovuzrozenými křesťany. Patří mezi ně například Nadace Svědectví Stanislava Ferfeckého, autora knihy Byl jsem svědkem Jehovovým. Dále je to skupina Getsemane - Setkávání Ondřeje Novotného, která má blízko ke Křesťanskému společenství Praha a také Křesťanské informační středisko Milost v Plzni, které se hlásí k Evangelické církvi metodistické.
https://www.milost.sk/logos/clanok/uz-u-vas-zvonili| Předmět: RE: další odnož SJ
12.01.20 12:35:00 | #59 (1)

"Statistika věda je..." *33018*
Nevím, odkud máš tu informaci, že zrovna v roce 1996...atd., ale faktem je, že někteří odejdou (představ si, že třeba zemřou), naproti tomu jiní přijdou. Výsledkem je sice nepatrně, ale vzrůstající počet. Což je v jedné z nejateističtějších zemí Evropy docela fajn, nemyslíš? *26951*

Společnost pravověrných svědků Jehovových tvoří ti, kteří se v 90. letech neztotožnili s některými změnami v organizaci a v naukách. Podrobnosti neznám. Je to poměrně malá skupina zejména na Ostravsku.
Možná tě bude zajímat, že jsou také do určité míry organizováni celosvětově. Poměrně velká skupina byla v Rumunsku, ale před několika lety se vrátili zpět mezi nás. Nejen v Rumunsku z toho měli bratři velkou radost.

Odpadlíci kolem sebe rádi soustřeďují další posluchače, aby tak konečně mohli uplatnit své pojetí křesťanství.
(Skutky 20:29,30)
Vím, že po mém odchodu mezi vás vniknou draví vlci, kteří budou se stádem jednat drsně, a z vás samotných povstanou muži, kteří budou překrucovat pravdu, aby za sebou strhli učedníky.

Dokonce jsem se nedávno v Dingiru dočetl, že uspořádali "sjezd".
Konal se v salonku nějakého hotelu s bohatou účastí asi 25 osob.
Holt začátky jsou těžké. Nebo spíš konce... *33693*| Předmět: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 13:02:10 | #60 (2)

Tak změna.
Ti Pravověrní se oddělili už v 60. letech.
Odkazovaný článek uvádí nepřesné a neúplné informace.| Předmět: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 14:31:10 | #61 (2)

Spíš si říkám kolik těch odnoži SJ existuje?


 #59 

| Předmět: RE: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 14:36:39 | #62 (3)

To si říkej, co chceš.
Jsou to jen tvoje dohady. *27946*| Předmět: RE: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 15:00:24 | #63 (3)

Jednu takovou odnož jsi založil ty sám, Jonatane, tak víš, jak vznikají. Vždycky se najde nějaký sebestředný jedinec, který neodolá své potřebě něco si dokázat. Co s tím buděš dělat, kamaráde? Jak tady vůbec chceš být za křesťana? *3199*


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 15:25:02 | #64 (3)

Víš že mě ta sebestřednost těší. Nikdo mě nenapsal že by tu diskuzi chtěl nazpátek. Ty si jediná s kterou se dá domluvit. Například visitor přikázal mě v diskuzi ,abych mu odevzdal tu diskuzi. Jenže on to napsal veřejně, on tu diskuzi doopravdy nechce ,jen se chce o tom dohadovat veřejně , je to exhibicionista. Takto se nedá nic vyjednat ,to platí všude, řvát na diskuzích umí každý, musím se tomu smát a ta moje karma se mě líbí, naivní lidé hlasují o mé morálce ,místo aby dávali palec tomu příspěvku,ale tlačítko odstranit stále nemají.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 15:41:53 | #65 (4)

Jak to myslíš, že naivní lidé hlasují o tvé morálce? To jako že jsou naivní, když si myslí, že máš morálku? *3357*


 #64 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 15:59:34 | #68 (4)

Já se nebavím, jonatane.
Ty máš ještě tu drzost sem přijít a vychloubat se, jaký jsi křivák?
Řekni mi jediný důvod, proč bych tady měl trpět tvoje příspěvky.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 15:45:07 | #67 (3)

A teď vážně: Co s tím tedy uděláš, aby sis napravil reputaci? *16757*


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 16:08:45 | #70 (3)

U vás je možné si napravit reputaci? Já to vidím tak. Zjistili jsme že 1+1=7. Kdo tohle zjištění zpochybní, nemůže k nám patřit, bude vykázán. Po čase se ozve nějaký „rebel“ a řekne. Domnívám se, že 1+1=2. Aby tento „blud“ nemohl šířit mezi věrnými, budou s ním po právu přerušené všechny dosavadní kontakty, dojde k jeho ztrátě reputace. Po čase někdo z „moudrých“ zjistí, že 1+1=2. Tohle „nové“ poznání se stane normou a předchozí „norma“ ztratí platnost. Bude tomu „rebelovi“ vrácená reputace?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: další odnož…
12.01.20 16:11:33 | #71 (4)

Můžeš, prosím, upřesnit, o čem vlastně píšeš? *27946*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: další…
12.01.20 16:26:39 | #73 (3)

Vážně to nevíš? Nic ti to neříká, Pak jsem asi uvěřil pomluvám a udělal jsem dobře, že jsem je schoval za ten svůj smyšlený příklad, Je pravda, že skutečně vycházím pouze ze svědectví z druhé ruky. Je i na tobě, abys posoudil, zda na tom něco je nebo není. Pokud není, a víš to zcela jistě, pak se omlouvám, za šíření náznaku nepravdivých informaci. Ale jak jinak se zeptat, nežli se zeptat?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 16:54:38 | #77 (4)

Ano, kontrheli, buď ve svých výrocích opatrnější.
Znám tě příliš dlouho na to, abych věřil bezelstnosti některých tvých příspěvků.
Možná by ses měl procvičovat v přímočarosti bez skrytých "jedů". *33018*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: další…
12.01.20 16:28:21 | #74 (3)

To jsou ty jeho typické myšlenkové serpentýny. Nechtěl tím říct nic pěkného. Co kdybychom se třeba srdečně přivítali na novém poli, Kontrheli, popřáli si klid a mír a tak... *18535*


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 16:42:03 | #76 (3)

ne že si myslí že tím hlasováním něčeho dosáhnou v těch palcích o morálku nejde jde o ty přízpěvky


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 17:01:05 | #78 (3)

Víš co mi vadí? Že místo abys diskutoval o obsahu toho co jsem napsal, zabýváš se hodnocením mé osoby. Co tím sleduješ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 17:06:18 | #79 (3)

Při rozboru tvého příspěvku se hodnocení tvé osoby nevyhnu.
Obsahem je "skryté" podsouvání.
Jenže máš smůlu, mám tě dobře prokouknutého.

Tím debatu na toto téma považuji za uzavřenou. Je na tobě, jestli dokážeš debatovat otevřeně.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 17:28:16 | #85 (3)

M.argo, mám se vítat s lidmi, kteří mě mají zařazeného mezi odpadlíky? Mezi morálními špinavci, kteří stále cosi podsouvají a jsou už dávno všemi přečtení? Jako křesťan bych vám měl padnout kolem krku, ale já si svým spasením jist nejsem. Nějaký ten osten stále mám, takže vítej se s těmi, kteří jsou toho hodní.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 17:35:58 | #87 (3)

Kontrheli, tvoje pokrytecké tanečky jsou průhledné a trapné.
Dávám ti pár dní volno, tak si někde zkus trénovat slušnou a otevřenou diskusi. *3275*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 17:44:55 | #89 (3)

Jonatane.
*33684* Ne,ne.
Jediný exhibicionista jsi tady ty - a ještě k tomu primitivní.
*3440*


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: další odnož SJ
12.01.20 17:47:55 | #90 (3)
*3357* *3357* *3357*

 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 17:59:30 | #92 (3)

Abuko, bývala bych mu ráda odpověděla. Zajímlo by mě, jak dospěl k takovým názorům. Vždyť je to celé z cesty.... *3277*


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 18:04:14 | #93 (3)

On to má, chudák, těžké.
Nelze někoho urážet, aniž by si toho dotyčný všiml.
Proto volí tyhle verbální tanečky, které považuje za rafinované.
Tím nás vlastně uráží dvakrát, protože nás má za blbce, kteří to neprokouknou. *32754*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 18:11:36 | #94 (3)

Z cesty? Někdo mi vyprávěl, že jako SJ měl jiný názor ohledně jednoho biblického verše. Z kontextu mu vyplývalo, že se jedná o Krista. Ale vedení trvalo na tom, že se jedná o Boha Otce. Kvůli téhle neshodě, za kterou si stál, byl nakonec vyloučen. Po několika letech VRO dospěl k názoru, že skutečně ten text mluví o Ježíši. Vyloučeného ale zpět nepřijali.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 18:24:02 | #96 (4)

Domečku, tohle je takové typické JPP.
Nevíme, o jaký text šlo, a jestli interpretace dotyčného byla stejná a stejně zdůvodněná jako pozdější výklad SJ.
Člověk často a hlavně rád zapomene, že to tenkrát možná říkal trochu jinak.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 18:26:13 | #97 (3)

Děkuju za osvětlení jeho posledního příspěvku. To tedy znamená, že je vyloučený, a s takovým stejně nemůžeme diskutovat. Nakonec nám názorně předved, jak to ti odpadnuvší dělají.
Nevím, jak moc důvěryhodné je tohle vyprávění. Už jenom to, že by ho nepřijali zpátky... *16757* Zpátky je radostně přijat každý, kdo o to stojí, a tedy činí pokání.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 19:01:53 | #98 (3)

I když vím,že mě "odkážeš" na jistého apoštola,který něco takového pronesl,ale nikde jsem nečetl,že by to tak chtěl Bůh nebo Ježíš. *33444* *5210*


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 19:16:52 | #99 (3)

ono je u SJ typické, že na miestach v Písme, kde sa hovorí o Ježišovi, tak vkladajú Jehovu...


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 19:19:01 | #100 (4)

Ale no tááááák, visitore. *8888*
Už jsi zapomněl, že taková tvrzení je třeba podpořit konkrétními příklady? *22705*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 19:20:10 | #101 (3)

(Mt 18:15–17)
A tak když tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a upozorni ho na jeho chybu mezi čtyřma očima. Pokud ti bude naslouchat, získal jsi svého bratra. 16 Ale pokud ti nebude naslouchat, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby každá věc byla potvrzena slovy dvou nebo tří svědků. 17 Pokud nebude naslouchat ani jim, řekni to sboru. A pokud nebude naslouchat ani sboru, ať je pro tebe jako člověk z jiných národů a výběrčí daní.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 19:23:27 | #103 (3)

Sama říkáš, že musí činit pokání. Jak se ale činí pokání v případě, že měl pravdu a neuvěřil bludu, který předtím šířil VRO?


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 19:49:36 | #105 (4)

Víš, to jtak trochu vaříme z vody. 1. nevíme, jestli šlo o blud, 2. nevíme, jestli vyloučený měl pravdu, 3. nevíme, jestli byl skutečně vyloučený za to, že si myslel něco jiného, a nebo spíš za buřičský postoj,, když třeba běhal po sboru a rozděloval ho svým "objevem".

OK, předpokládejme tedy, že by se něco takového stalo, že to bylo skutečně tak, jak píšeš. Svědkové Jehovovi mají, stejně jako jiné církve, soubor nějakého učení, které si ovšem nevymýšlejí řadoví členové, jak koho napadne. S tím snad souhlasíš. Oficiální nauky se můžou lišit on názorů některých členů. Znamená to tedy, že si každý bude vykládat Písmo po svém a šířit svoje vlastní poznání mezi ostatní? Jak by to ve sborech vypadalo, kdyby se všichni přeli, dohadobvali či prali o to, kdo má pravdu? Co je důležitější: aby se každý snažil prosadit svoje vlastní poznání za cenu, že udupe ty ostatní, a nebo pokoj ve sboru, kdy se všichni podřídí a spolehnou na jednotné vedení a zachovají si mezi sebou lásku? Člověk, který rozděluje sbor jiným učením, a nechce pochopit, proč je to špatně, navíc se možná se svým názorem povyšuje nad ostatní, může být vyloučen, pokud nechce svoje chování změnit. No a pokání? Jaké by asi tak mohl činit pokání? Třeba zajít za bratry staršími, omluvit se, třeba to s nimi ještě probrat a nechat si poradit... To by asi možná stačilo. Nevím, jestli jsem to napsala dost jasně, píšu ve chvatu. Když tak dej nějakou doplňující otázku.


 #103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 19:55:59 | #108 (4)

Domečku, co je podle tebe blud?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 19:59:47 | #112 (3)

blud je to, čo je proti učeniu apoštolskej Cirkvi...hlavné bludy vo vzťahu ku kresťanstvu (jeho vierouke) je neviera v božstvo Krista a Ducha Svätého - sú to kardinálne bludy, ktoré vylučujú zo spásy...


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:14:50 | #122 (4)

Nenech se vysmát, Visitore. Blud je nauka odporující Písmu, a nikoli církvi. *22705*


 #112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.20 06:06:29 | #10751 (4)

Visitore, ty sis nevšiml, ze otázka byla na domecka?
Apostolska cirkev není katolicka, to si ujasni!


 #112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:02:29 | #113 (3)

No s tím tedy nesouhlasím. V naší církvi si každý může myslet co chce a předávat to druhým. Je na každém jednotlivci, jestli tu předávanou informaci označí jako pravdivou nebo jako blud. A kvůli nějakému jinému myšlení jsme ještě nikdy nikoho nevyloučili. K tomu musejí být jiné důvody: smilstvo, krádež, apod.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:16:50 | #123 (4)

A co kdsyž někdo z Bible vyzkoumá převratnou myšlenku, že smilstvonení sex mimo manželství, a zachová se podle toho?


 #113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:19:50 | #124 (4)

No a pokud je to u vás tak, jak tvrdíš, pak tam nemůže být myšlenková jednota, k níž Ježíš svoje učedníky nabádal, ale chaos největší. To už pak nikdo neví, co je vlastně pravda a co se má vyučovat, opak už můžou padnout i základní nauky... *17622*


 #113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:13:13 | #121 (3)

Když někdo začne šířit bludy, celý sbor se za něho modlí, aby dotyčný zjistil, že se mýlí. Máme totiž dary jako je třeba svazování démonů, kteří v té chvíli na dotyčného útočí. Modlitbami a svazováním zlých mocností se drží ve sboru správné učení. Ne nějakým vylučováním a zabráněním získat od vyloučeného nějaké informace.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:25:12 | #126 (4)

Jak sbor ví, že se mýlil, když si každý ve sboru může myslet, co chce?

U nás to je tak, že s dotyčným mluví a modlí se starší sboru. A samozřejmě všichni,kteří o jeho problému vědí.


 #121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:29:31 | #131 (3)

Každý, kdo je znovuzrozený, má v té či oné míře Ducha svatého a ten ho vede k určitému závěru. Zda je to podle Písma či ne. Například někdo má od Boha nějaké slovo. Jde dopředu a sdělí ho. Ale většinou nezapomene zdůraznit, že máme rozsuzovat, zda to je z Boha či nikoliv.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:45:08 | #137 (4)

A když každý rozsoudí odlišně?


 #131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:29:58 | #132 (3)

modlí sa ku Kristovi?


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:31:13 | #134 (3)

Taková myšlenka fakt nejde z Bible vůbec vykoumat.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:47:49 | #139 (4)

To si myslíš ty, že nejde vykoumat. V tom právě vězí kámen úrazu. Co pak? Co děláte s takovým člověkem?


 #134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:46:39 | #138 (3)

A co když to vykouma zrovna VRO, že smilstvo je přijatelné?


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:49:11 | #140 (4)

Nevykoumá. Bylo by tp proti Písmu.


 #138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 21:11:35 | #144 (3)

No právě a z toho důvodu to nevykouma ani křesťan. Stejně tak nikdo vedený Duchem nerozsoudi opačně.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 21:24:28 | #145 (4)

To tedy znamená, že věříte všichni témuž, ne?


 #144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 21:47:21 | #146 (3)

V podstatných věcech ano. Vy se taky třeba lišíte v názoru na to, jestli je nějaký film přijatelný pro křesťana nebo v nějakých věcech ponechanych volbě svědomí jednotlivce.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 22:01:21 | #147 (4)

No vidíš, a to je ono. Základní nauky jsou jasně dané v každém náboženském společenství. Pokud má někdo pocit, že dostal nějaké lepší poznání, a začne s tím rozdělovat sbor, měl by odejít, když si nedá říct. Kdyby u vás najednou někdo začalřpřesvědčovat ostatní věřící, že Bůh není trojjediný, asi byste ho ve sboru taky nesttpěli, viď? A co jestli má pravdu, no? *33018*


 #146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 01:49:48 | #150 (3)

To si hlavně nedokážu ani představit. Protože pokud je už členem, potom zná Boha a ten ho vede. Pokud by to říkal před uznáním za člena, takového bychom nechtěli, protože tato hereze není z Boha. A aby to říkal jako znovuzrozeny křesťan, to si nedovedu představit. *3163*


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 09:49:27 | #154 (4)

A co by se stalo, kdyby to přesto říkal?


 #150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 10:00:40 | #157 (3)

je v Biblii mnoho veršov (mnohé sme už preberali na starých fórach), kde v PNS namiesto Krista (Kyrios) je Jehova...samoz­rejme, tieto texty (ich zoznam) sa dajú nahľadať i na nete...


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 10:51:46 | #162 (4)

Ne, visitore, to neberu.
Ty něco tvrdíš, ty předlož konkrétní příklady.
Nemusí jich být moc, stačí pár, abychom posoudili, proč to nahrazení a jestli je legitimní.

V druhé fázi pak můžeme na několika příkladech posoudit legitimnost nahrazení Božího jména tituly "pán". *33018*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 11:11:05 | #163 (3)

Modlili bychom se za něho a on by třeba ani v církvi nevydržel, kdyby měl jiný názor, a hledal by si nějaké učení, které by pro něho bylo přijatelné.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 11:17:56 | #164 (3)

Teď jsem si vzpomněla, že na jednom shromáždění se pohádal jeden křesťan židovského původu. Pohádal se přímo s kazatelem při kázání. Pak řekl, že bude poslouchat spíš Boha než lidi, a odešel. Kazatel nás potom prosil, abychom se za toho křesťana modlili, aby zůstal v církvi, protože jinak upadne do bludů. Nikdo ho nevylučoval.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 11:43:28 | #166 (4)

No vidíš. Tak jste ho oznašili jako člověka, který nemá pravdu v tom, co říká, a protože odešel, vyloučil se sám. A c kdyby se do sboru vrátil a začal svoje názory šířit dál, prosazovat je, hádat se o ně?


 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 11:33:39 | #165 (3)

je pochopiteľné, že žid z takéhoto zhromaždenia odišiel, nemal tam čo hľadať - odišiel by možno aj katolík (lebo bludy majú v kresťanstve široký rozmer, je veľká ich variabilita).­..videl som v ČT služby božie z jednej protestantskej cirkvi, a bol som šokovaný, čo všetko si navymýšľala vo svojom ženskom pátose (až výkriky) protestantská kazateľka (jej interpretácia Božieho slova)...ženy proste nemajú kázať Božie slovo z kazateľníc, hovorí o tom aj ap. Pavel:-)


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 11:57:49 | #167 (3)

Trpělivě bychom vysvětlovali. A on by po čase zjistil, že nás nepřesvědčí a přestal by se marně namáhat.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 12:13:13 | #169 (3)

kontrhel - koukám že tvou nepříjemnou a trolící "hubu" dobře znají i jinde ¨

řekl bych že budeš BANány zaslouženě fasovat jak na běžícím páse ..a dobře ti tak *27179*


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 12:28:16 | #170 (3)

vysvetľovanie môže byť produkcia bludov, ide o to, kto vysvetľuje...


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 12:48:44 | #174 (3)

viete dobre, že to bolo už mnohokrát uvedené - aj na Diskutníkoch...je k tomu /vo vzťahu ku kresťanským prekladom Biblie) aj prehľadná tabuľka, ktorá porovnáva tieto miesta v Biblii kresťanstvo/jeho preklady Bible vs SJ/PNS:-)


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 13:56:37 | #176 (4)

Visitore, když nechceš předkládat konkrétní argumenty, diskuse ztrácí smysl a stává se řečnickým cvičením s dostatkem prostoru pro demagogii.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 14:53:56 | #182 (3)

Visitor:
vysvetľovanie môže byť produkcia bludov, ide o to, kto vysvetľuje...

Margo:
No jasně, Visitore, vysvětlovat můžou jen katoličzí kněží... *4585* *4585* *4585*


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 12:21:01 | #291 (3)

iste, blud je náuka odporujúca Písmu - jeho pravým prekladomv Cirkvi, nie prekladom na vlastnom kolene v nejakej pracovni:-)


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 12:24:39 | #293 (4)
*4585*

 #291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 13:03:51 | #3694 (3)

Máš řecký mistr, abys dokázal, kde to bylo jak?


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 13:09:24 | #3702 (3)

V době Ježíše a jeho apoštolů se tetragrammaton vyskytovalo také v řeckých překladech Hebrejských písem. Celá staletí si učenci mysleli, že v rukopisech Septuaginty, řeckého překladu Hebrejských písem, tetragrammaton nebylo. V polovině 20. století ale upoutalo pozornost odborníků několik velmi starých zlomků Septuaginty, která existovala v Ježíšově době. V těchto zlomcích se vyskytuje Boží jméno napsané hebrejskými písmeny. V Ježíšově době tedy opisy Písma v řečtině Boží jméno obsahovaly. Ale ve významných rukopisech Septuaginty ze 4. století n. l., jako je Vatikánský kodex a Sinajský kodex, Boží jméno v knihách od První Mojžíšovy do Malachiáše (na místech, kde se nacházelo v dřívějších rukopisech) uvedeno není. Nelze se proto divit, že v textech, které se z té doby dochovaly, se Boží jméno v takzvaném Novém zákoně neboli Křesťanských řeckých písmech neobjevuje.


 #61 

| Předmět: RE: další odnož SJ
02.03.20 06:09:41 | #10752 (1)

Jo Jonatane, k pomluve ještě chybí informace, ze jsme je oddělali.


 #57 

| Předmět: Mimořádná kazatelská kampaň v odlehlých…
12.01.20 11:47:24 | #56

Z článku:
Kampaň probíhá v rozsáhlé oblasti, kde je komplikovaná doprava a kde žije velmi málo zvěstovatelů. Kvůli tomu hodně lidí se svědky nikdy nemluvilo ani neslyšelo Boží jméno. Bratři a sestry toho hodně obětovali, aby se kampaně mohli zúčastnit. Venezuela momentálně zažívá ekonomickou krizi. Je tam vysoká nezaměstnanost a hyperinflace. Někteří zvěstovatelé proto museli měsíce šetřit nebo prodat nějaké věci, aby měli peníze na cestu.

https://www.jw.org/finder?wtlocale=B&docid=702019313&srcid=share| Předmět: RE: Mimořádná kazatelská kampaň v…
12.01.20 19:21:52 | #102 (1)

...zaujímalo by ma, akú úlohu a ciele majú SJ vo Venezuele, katolíckej krajine?
According to a 2011 poll (GIS XXI), 88% of the population is Christian, primarily Roman Catholic (71%), and the remaining 17% Protestant, primarily Evangelicals (in Latin America Protestants are usually called "evangelicos"). 8% of Venezuelans are irreligious (atheist 2% and agnostic and 6% indifferent). Almost 3% of the population follow another religion...


 #56 

| Předmět: RE: RE: Mimořádná kazatelská kampaň v…
12.01.20 19:40:58 | #104 (2)

Stejné cíle jako všude na světě: Mat 28:19,20. *26951*
Z článku:
Zvěstovatelé byli hodně překvapení, protože z domů začali vycházet lidé se židlemi, na které si sedali, aby si je vyslechli. Místní řekli, že to je poprvé, co za nimi někdo přišel, aby jim řekl o Bohu.
a:
Čiže ako je to s hentou onou katolickou krajinou? *33018*

Ve Venezuele káže cca 136 000 SJ.| Předmět: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská kampaň…
12.01.20 19:54:09 | #107 (3)

tieto ciele SJ sú proti etablovanému kresťanstvu, rozdúchavajú vášne...naviac, ide o vykrádanie know-how toho (viery), čo už tam je niekoľko stoviek rokov, poltisícročie...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská…
12.01.20 19:56:00 | #109 (4)

Tolik kazatelů tam katolická církev nemá! *33018*


 #107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská…
12.01.20 19:57:30 | #110 (3)

:-) v KC nepotrebujeme kazateľov, máme (vo svete) okolo 500 000 kňazov, máme Cirkev...kaza­teľstvo je samo osebe o ničom, rozhodujúca je Cirkev, ktorá vysluhuje liturgie, slávi eucharistiu, spása je len v Cirkvi - každý katolík prijíma živé telo a krv Krista...kázanie je o ničom, ak sa neumožní veriacemu prijímať telo a krv Pána (Jn 6, 54)...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:02:35 | #114 (4)

(Mat 28:19,20)
Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého ducha a vyučujte je, aby dodržovali všechno, co jsem vám přikázal. A já budu s vámi po všechny dny až do závěru tohoto systému.“
a:
Není tam nic o liturgii a eucharistii, dokonce ani o kněžích.
Naopak Ježíš mluvil o kázání a činění učedníků.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:02:41 | #115 (3)

Tak to asi Ježíš nemyslel tak vážně, když říkal "jděte a kažte"... *24581*


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:03:40 | #116 (3)

len Cirkev má oprávnenie kázať Božie slovo...hlásanie Božieho slova necirkevnými spoločenstvami je proti Bohu, lebo takéto hlásanie je presiaknuté bludmi proti kresťanskej vierouke a mravouke, fomulovanej už od počiatkov Cirkvi, je tam absencia Ducha Svätého - a vieme, že hlásať Božie slovo v pravde môžeme len pri naplnení Duchom Svätým, inak nehlásame Božiu pravdu...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:21:52 | #125 (4)

Jen Kristovi následovníci mají právo... *19831*


 #116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:04:51 | #117 (3)

To nehlásáte, to je fakt. *33018*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:08:17 | #118 (3)

ale je tam:
Jn 6, 53-56:
53 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

a to je pre spoločenstvá mimo Cirkvi samovražedné...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:10:17 | #119 (4)

Visitore, nechceš snad tvrdit, že Ježíš tím měl na mysli eucharistii. *22341* *22705*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:12:21 | #120 (3)

jak to že nie? - v každej mši je na začiatku jej slávenia liturgia slova (čítanie zo SZ i NZ), Cirkev má rovnako tisíce kresťanských katechetický spoločenstiev, kde sa číta z Písma SZ i NZ (vzdelaný katechéta) a vysvetľuje Písmo podľa učenia Magistéria...pod­statné v liturgii je slávenie eucharistie podľa Jn 6, 53-55 - bez prijímania tela a krvi Kristovej nie je možná spása...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:25:46 | #127 (3)

V tom je právě ten rozdíl v know-how. Vy sloužíte mše pro ty, kdo přijdou, my chodíme s Biblí za lidmi tak, jak to učil své následovníky Ježíš.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:26:21 | #128 (3)

nie Kristovi nasledovníci (je náme, že Krista nasledujú tisíce, ale mimo Cirkvi, neprijímajú jeho telo a krv, nerobia pokánie, a pod.), ale veriaci v Krista v Cirkvi...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:28:47 | #129 (3)

Jak víš, že nečiní pokání? *27946*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:28:57 | #130 (3)

Jn 6, 53-55 - je rozhodujúce pre spásu...kázanie Božieho slova bez eucharistie je len kamufláž Krista - kto to robí, nie je Kristov, a je vyäčený zo spásy - Jn texty o tom svedčia...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:30:24 | #133 (3)

Znova se ptám:
Na základě čeho učíte, že Ježíš v té pasáži mluvil o eucharistii?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:32:30 | #135 (3)

iste! - živé telo a krv Krista, ktoré prijíma pri slávení liturgie v Cirkvi veriaci kresťan (po pokání) = eucharistia - Jn 6, 53-55...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 20:33:38 | #136 (3)

vo svete máte milióny Kristových nasledovníkov mimo Cirkvi, ktorí dokonca nenávidia Cirkev...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 20:55:54 | #141 (3)

no ne, nikto tak nehlása Božie slovo/katechéza ako KC...tá je všade - desaťtisíce chrámov, kostolov, kláštorov, katedrál, rozhlas, TV (Noe a Lux v našich krajinách) , tisíce titulov časopisov a novín tlačených, i na nete... o KC vie každý, každý do nej vyrýva, lebo ako jediná burcuje svedomie sveta, preto ju nenávidí svet (potraty, eutanázia, vraždy, války, násilie, bieda, chudoba, utrpenie, hlad,...- počúvajte p, Františka)...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 21:00:15 | #142 (3)

milióny sa hrdia nasledovníctvom Krista, ale nerobia pokánie, to je fakt...urobenie pokánia má byť doprevádzané eucharistickým prijatím Krista v Cirkvi...- kto to robí? - dokonca medzi dušujúcimi sa veriacimi v Krista?- strašne málo veriacich v Krista, možno 5% (naviac len v apoštolských cirkvách)...u SJ isto nie, pokud vím...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
12.01.20 21:02:48 | #143 (3)

Jn 6, 53-55 usvedčuje každé "kresťanské" a kresťanské spoločenstvo, či žije v pravej viere podľa evanjelia...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
13.01.20 10:04:27 | #158 (3)

pojem "Kristov nasledovník" je sporný, znova - sú milióny kristových nasledovníkov, ktorý sa budú dušovať, že nimi sú, v podstate sú to len "filozofickí veriaci", len filozofujú o Kristovi, prípadne tlčú po hlavách iných Bibliou...správne je "veriaci Krista v Cirkvi" - lebo len taký dodržiava aj to hlavné - Jn 6, 53-55...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 10:46:58 | #160 (4)

OK, v tom případě je sporné i označení "křesťan".| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 12:00:23 | #168 (3)

je to jasný dôkaz eucharistie - prijímanie živého tela a krvi Kristovej u znovuzrodeného kresťana ako povinnosť ako hlavná podmienka pre spásu......


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 12:33:11 | #171 (3)

"Kristov nasledovník" nevystihuje dnes podstatu veci, je to ošemetné, ošidný názov...ak mi toto niekto povie, mám pochybnosti - vtedy by som mu dal viac cíelených otázok, v čom spočíva jeho "Kristovo nasledovníctvo"...a to by sme iste dostali rôzne tvrdenia, čo "veriaci" to iná odpoveď...aj SJ tvrdia, že sú Kristovi následovníci, hoci sú podľa názvu nasledovníci Jehovu, a v Krista neveria tak, ako ostatní kresťania (2, 2 mld)...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 12:34:10 | #172 (3)

to už nie je sporné oslovenie: - kresťan podľa Pásma je jasne definovaný....


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 12:45:52 | #173 (3)

existuje viac (biblických) atribútov, ktoré kresťan musí splniť, aby sa mohol nazývať kresťanom...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
13.01.20 12:50:49 | #175 (3)

"Kristovi nasledovníci" je sporný pojem...Božie slovo hlása Cirkev ako taká: skrze svojich kňazov a biblicky/kateche­ticky vzdelaných veriacich...


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 13:57:27 | #177 (4)

Visitore, jaká je biblická definice křesťana?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
13.01.20 14:58:44 | #184 (3)

Visitor:
Jn 6, 53-55 - je rozhodujúce pre spásu...kázanie Božieho slova bez eucharistie je len kamufláž Krista - kto to robí, nie je Kristov, a je vyäčený zo spásy - Jn texty o tom svedčia...

Margo:
A eucharistie bez kázání slova?


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 14:58:34 | #314 (3)

pochopiteľne, že chcem!


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 16:32:56 | #330 (3)

Biblia jasne hovorí, že kresťanom znamená:
1. prijať do srdca vieru v Krista - uveriť Kristovi, prijať Krista osobne, prijať jeho evangelium, naplniť sa Kristovým Duchom - Duchom Svätým,

2. dať sa pokrstiť v Cirkvi, pretože krstom prijímame aj Kristovho Ducha = Ducha Svätého, čím sa stávame aj Kristovými svedkami (dokážeme o ňom svedčiť pred ľuďmi), šíriť evanjelium,

3. ako kresťania (krstení) sme členmi Cirkvi, v ktorej žijeme, posilňujeme sa a modlíme (v spoločenstve veriacich jednej viery), v ktorej, po prijatí viery, robíme sviatostné pokánie, a prijímame jeho živé telo a krv na odpustenie hriechov a večný život...v Cirkvi sa stále očisťujeme, lebo sme stále hriešni...
bez Cirkvi jednoducho nemôžeme byť právoplatnými a plnohodnotnými kresťanmi, sme len akýmisi "filozofujúci­mi"/špekulatív­nymi kresťanmi vo vzťahu ku Kristovi, filozofickými apologétmi Krista, čo je pre kresťana málo, a to nevedie k spáse...

  • takto popisujú kresťana aj cirkevné otcovia, je to jasné z ich výrokov, ktoré som tu uviedol...

 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
15.01.20 10:30:21 | #448 (3)

😆😆😆😆😆😆😆


 #104 

| Předmět: RE: RE: Mimořádná kazatelská kampaň v…
13.01.20 14:19:28 | #178 (2)

Vizitor77: "..zaujímalo by ma, akú úlohu a ciele majú SJ vo Venezuele, katolíckej krajine?
According to a 2011 poll (GIS XXI), 88% of the population is Christian, primarily Roman Catholic (71%), and the remaining 17% Protestant, primarily Evangelicals (in Latin America Protestants are usually called "evangelicos"). 8% of Venezuelans are irreligious (atheist 2% and agnostic and 6% indifferent)."

Badrika: Možná proto, že tam to vámi implantované křesťanství nefunguje. Zkuste jinou statistiku ze stejného zdroje, třeba tuhle: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate. Z té se dočtete, že Venezuela je třetí na světě v počtu vražd na počet obyvatel. Jak je něco takového možné, když je tam 88 % křesťanů a jenom 2 % ateistů???? A ze stejné statistiky: jak je možné, že na chvostu je třeba Japonsko, kde je křesťanů 2,3 % a zbytek šintoisté, buddhisté a ateisté, ????? Jakmile začnete převádět náboženství na nějaké nominální hodnoty - třeba že katolíci mají pravdu, protože jsou tady nejdýl a je jich nejvíc - vždycky vás to dovede k nějaké takové absurditě.| Předmět: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská kampaň…
13.01.20 14:24:38 | #179 (3)

To už máme s visitorem takový folklór.
Já uvedu zprávu o naší kazatelské činnosti v nějaké zemi, a on se obratem zeptá, co tam děláme, když už jsou tam katolíci. *33018*| Předmět: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská kampaň…
13.01.20 14:49:50 | #180 (3)

Já si nemyslím, že podle náboženství by se dalo stanovit, kdo je jaký člověk. V Polsku žije 93 % katolíků, a vyplývá nějak z toho, že se tam krade nebo zabíjí míň než v Česku, kde je katolíků jenom 10 % a skoro 80 % se nehlásí k žádnímu náboženství? Ne, čísla ze statistik ukazují, že je to právě naopak! Lidé, kterým je od malička vštěpované, aby milovali bližního svého jako sebe samého, jsou na tom morálně ještě hůř, než ti, co se to neučí nikde nebo to prostě vypozorují ze života. Kde je chyba? Jestli tohle někdo pozoruje z vesmíru, tak musí jeno kroutit hlavou...| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská…
13.01.20 14:51:50 | #181 (3)

to je legitimní optázka:-)...to je tak, ako keď lev má svoje 500 ročné teritorium so svojimi zákonmi, so svojím know-how, a potom tam dnes príde pouštní pes -votrelec so svojimi pravidlami, a chce si ho privlastniť:-)...


 #178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
13.01.20 15:00:05 | #185 (4)

Visitore, jak konkrétně vypadalo know-how šíření křesťanství v Novém světě? *27946*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská…
13.01.20 14:55:46 | #183 (3)

Tak asi nejde o to, kolik lidí se k nějaké víře hlásí, ale jak vážně ji bere.
Pokud je někdo automaticky započítán mezi katolíky při svém křtu, v mnoha případech se stává jen statistickou položkou.
Pak je dost takových, kteří svou víru oblékají jen se svátečním oblečením do kostela nebo na jiné shromáždění.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
13.01.20 15:28:58 | #190 (4)

No jo, takovou katolickou statistickou položkou jsem i já. Pochybuju, že mě na moji žádost skutečně vyškrtli.


 #183 

| Předmět: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská kampaň…
13.01.20 15:18:33 | #186 (3)

Vizitor 77: To jste tedy trefil... když tu optiku trochu zobjektivním, pak je na místě se ptát, jestli ten pes-vetřelec nejsou ti katoličtí dobyvatelé, co před těmi 500 lety naprosto nemilosrdně vyhladili téměř veškeré původní obyvatelstvo a kulturu celého kontinentu ve jménu Ježíše K. + vlastního blahobytu, aby mu vnutili svoje pravidla, svoje zákony a celý si ho přivlastnili... Původního lva ten pes otrávil spalničkami a teď štěká, že má na jeho teritorium výhradní právo...! Jestli je tohle standardní katolické uvažování, tak se prosím nedivte, že se najdou odvážlivci, kteří se cítí oprávnění ho v zájmu lidstva vymýtit...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
13.01.20 15:21:35 | #187 (3)

Ahoj, Badriko, vítám tě na našem fóru. *32818*


 #178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská…
13.01.20 15:23:51 | #188 (3)

Abuka:
To už máme s visitorem takový folklór.

Margo:
Můžu jen potvrdit. *15172*


 #178 

| Předmět: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská kampaň…
13.01.20 15:53:44 | #191 (3)

Margo:
Ahoj, Badriko, vítám tě na našem fóru.

Badrika: Ahoj Margo,
původně jsem chtěla přidat pár připomínek k vašemu náboženství, ale ta bigotní, povýšenecká krátkozrakost, se kterou se prezentuje Vizitor77, mi trochu pozměnila plány... Takový člověk naprosto nemá žádné morální právo vás z čehokoli obviňovat - na něm je dobře vidět, že díky téhle mentalitě je svět tam, kde je... Sice vás názorově moc nemusím, ale jako alternativa proti tomuhle jste naprosto nepostradatelní...| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská…
13.01.20 15:58:46 | #192 (4)

Badriko, jiná náboženství tady řešíme spíše ve vztahu k nám a našemu učení.
Takže se klidně do těch připomínek pusť. *18328*
Jen prosím, nevysyp to na nás všechno najednou. *33377*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská…
13.01.20 17:32:07 | #194 (4)
*2*

 #191 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
14.01.20 15:00:00 | #315 (3)

videli ste Gibsonov film Apokalypto (verný obraz života pohanských Aztékov)? - tak pouvažujte!


 #178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mimořádná kazatelská…
14.01.20 15:01:29 | #316 (3)

Badrika, pozrite si Gibsonov film Apokalypto, a možno sa vám rozjasní...


 #178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mimořádná…
20.01.20 12:02:24 | #1333 (3)

Vizitore, vy si fakt tvoříte „verný obraz“ o nějaké realitě z amerických akčních filmů? Chápu, že to rezonuje s vašimi zjednodušenými představami o světě, pak se ale nedivte, že se občas před druhými „historicky znemožníte“. Pro mě není genocida a násilá konverze původního obyvatelstva Ameriky dojem z filmu, je to drsná historická výpověď o naší zvrácené mentalitě, které jsme se dodnes nevzdali. Možná se vám trochu rozjasní, když si přečtete něco odbornějšího na téma Spanish Conquest, vám speciálně bych doporučila asi Cushner, Nicolas:Why Have You Come Here? The Jesuits and the First Evangelization of Native America.| Předmět:
11.01.20 09:47:11 | #16

TISKOVÉ ZPRÁVY
Policisté a hasiči v Guatemale se účastní školení založeného na Bibli.

https://www.jw.org/finder?wtlocale=B&docid=702019299&srcid=share

Myslím, že by některým našim "měšťákům" podobné školeníčko taky neuškodilo.| Předmět: RE:
11.01.20 09:52:47 | #17 (1)

:-) je to dobrá vec, poznanie Písma zmierňuje agresivitu i násilie a aktivuje súcítenie a spoluptričnosť ( i pri vojenských, policajných a iných zásahoch)...


 #16 

| Předmět: RE: RE:
11.01.20 10:05:01 | #18 (2)

Hodně bude záležet, co si z toho odnesou.
Jestli účast dostali rozkazem, nebude to úplně ono.| Předmět: RE: RE: RE:
11.01.20 11:51:55 | #27 (3)

v nemocniciach po svete pracujú tisícky katolíckych rehoľných sestier z mnohých rehoľných rádov, niektoré sú na to predurčené (v rámci reguly), zvlášť na onkologických oddeleniach a hospicoch, bez nich to tam nejde...rovnako rehoľníci/rehoľní kňazi, ktorí tam donášajú aj eucharistického Krista...je to veľké povzbudenie vo viere (a nádeji) v Krista v ich utrpení....


 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 12:06:11 | #29 (3)

Jistě že je lepší, když v té nemocnici pracuje někdo, kdo to má jako poslání, a třeba smrt nebere jako konečnou. Kdysi jsem krátce pracovala v nemocnici, a tam si staniční nad sestrami povzdychla: "Zlaté jeptišky!"


 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 16:39:30 | #46 (3)

jo, jeptišky!, bodaj by ich bolo viac (ich počet sa zmenšuje), i zarytí ateisti si ich v nemocniciach a hospicoch žiadajú...


 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.01.20 14:44:57 | #467 (3)

Já je měl u postele. Už nikdy více....
Raději umřu doma. To je můj osobní zážitek!


 #18 

| Předmět: RE: RE:
11.01.20 11:34:47 | #23 (2)

Jedna naše mladá sestra byla v rámci školy na praxi v nemocnici na oddělení následné péče (dříve LDN) a mezi prvními otázkami, které její skupina dostala od staniční sestry, byla, jestli je mezi nimi někdo věřící Přihlásila se jen ta naše sestra a staniční ji velmi pochválila, že víra je velkým přínosem pro tuto práci, protože je třeba umírajícím lidem předat nějakou naději, smysluplně je provázet zakončením jejich života. No, myslím, že právě proto to v nemocnicích a všelijakých ústavech vypadá tak, jak to vypadá, že pečující povětšinou nemají víru, a tedy ani sílu od Boha všechno to snášet, obětovat se nemocným a neskládat se pod tím psychicky. Víra dokáže podržet jek pečující, tak nemocné.


 #17 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.01.20 11:37:58 | #25 (3)

stará garda znova pohromade:-)


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 11:47:18 | #26 (3)
*2023*

Ještě někdo chybí. Alaméééééé! Roseeeee! *32818* *32818* *32818*


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 11:52:45 | #28 (3)

... to ne!:-)


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 12:40:24 | #32 (3)
*16899*

 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 14:36:50 | #41 (3)

Blaží mě, Visitore, zjištění, že beze mě a Abuky nemůžeš žít! *18535*


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 14:47:35 | #42 (3)

Neměj mu to za zlé.
Také bych se bez některých ze "staré gardy" obešel i nadále. *32754*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 15:20:59 | #43 (3)

:-) zvyk je ako stará dobrá košeľa...


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 15:45:30 | #44 (3)

Nj, když ona mi žena občas nějakou "starou dobrou košili nebo triko" vyhodí. *32754* *33377*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 16:38:11 | #45 (3)

dobrá (i stará) bavlnená košeľa/tričko sa len tak nevyhadzuje...mám ich viac, a stále ich nosím...


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 16:40:37 | #47 (3)

ale můžu:-)...nebudu moci, jen když se vrátíte do KC...


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 17:18:56 | #48 (3)

o že můžeš?


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 17:30:08 | #53 (3)

Tak to je nám ctí, že nás máš rád stejně jako svoje obnošená trika! *19831*


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 17:35:51 | #54 (3)

Já to docela beru.
Horší by byly staré fusekle. *33018* *8888*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 20:01:47 | #55 (4)
*33512* *33512* *33512*

 #54 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.01.20 09:58:28 | #155 (3)

staré (poškodené) fusakle a ponožky vyhadzujem, alebo nosím (zachovalé) pred kostol bezdomovcom - teraz v zime je to pre nich veľká vzácnosť:-)


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.01.20 12:39:59 | #659 (3)

Velký souhlas!!!


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE:
31.01.20 13:11:46 | #5034 (3)

Margo, vy chodíte do nemocnic ?


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
31.01.20 13:43:30 | #5054 (4)

Jako jak? Kázat?


 #5034 

| Předmět:
10.01.20 17:14:41 | #13

Podle svého zvyku budu na fóru uveřejňovat různé články z našich oficiálních stránek.

Po cyklonu Idai se svědkové Jehovovi pustili do rozsáhlé humanitární pomoci

https://www.jw.org/finder?wtlocale=B&docid=702019300&srcid=share

Z článku:
Pobočka v Malawi předpokládá, že humanitární práce budou hotové do února 2020, a pobočka v Mosambiku odhaduje, že je dokončí už v lednu. Zimbabwská pobočka dokončila tyto práce v září 2019. Odhaduje se, že náklady na tuto velkou akci dosáhnou čtyř milionů dolarů.| Předmět: dotaz pre abuku
10.01.20 14:39:30 | #9

abuko, na toto df som mal vstup hneď voľný, ako je to možné, že na ostatných forach musím o to požiadať správcu, aby s tým něco udělal"? - urobili ste niečo, aby bol vstup pre diskutníka hneď voľný? Poznámka: nemám vstup voľný napr. na dvoch posledne založených forach - v čem to vězí? som z toho jelen...| Předmět: RE: dotaz pre abuku
10.01.20 14:44:26 | #10 (1)

Vlevo je tabulka "Akce" a tlačítko "Editace diskuse".
Tam je nastavení filtru, po kolika dnech může nově příchozí přispívat.| Předmět: RE: RE: dotaz pre abuku
10.01.20 16:51:01 | #11 (2)

dík, poslal som to patričným správcom, na ktorých df nemám vstup...


 #10 

| Předmět: Skuteční svědkové Jehovovi
10.01.20 12:42:29 | #1

Omlouvám se za poněkud kostrbatý název fóra, který může někomu znít domýšlivě.
Příčina je všem známá a jmenuje se jonatan1.| Předmět: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
10.01.20 13:05:08 | #2 (1)

Zdravím. Tak ty si nakonec nedáš oddech, jak jsi plánoval, ale pokračuješ v diskutování?


 #1 

| Předmět: RE: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
10.01.20 13:10:52 | #3 (2)

Víceméně jsem donucen.
Jonatan se tady prezentuje jako svědek Jehovův, nebo je neznalými minimálně za svědka považován.
I to bych možná přešel se shovívavým úsměvem, kdyby nám nevkládal do úst vyložené nesmysly, které neučíme.
Viz například zde:
https://diskuze.chatujme.cz/kultura-a-umeni/svedkove-jehovovi-t295?prispevku-page=2#p30| Předmět: RE: RE: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
10.01.20 14:33:16 | #7 (3)

je to aj o morálke, niekto si myslí, že čo nie je zakázané/čo je možné, je vždy dovolené...morálka má svoje pravidlá, jonatan ju porušil...


 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skuteční svědkové…
10.01.20 14:39:12 | #8 (3)

S tím se dá jen těžko něco dělat.
Myslím, že admin se nepožene do řešení sporů mezi těmi, kterým "ještě hoří na nádraží vajgl". *33018*| Předmět: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
10.01.20 13:41:59 | #4 (1)

Ahoj *3484*
Jonatan asi zešílel - diskuse mu zatemnila mysl a teď se bude hrát na "krále" DF
*33444*


 #1 

| Předmět: RE: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
10.01.20 13:52:18 | #6 (2)

Ahoj. *5644*
S tím se nedá nic dělat. Žádný správce nemá na název fóra copyright.| Předmět: RE: RE: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
11.01.20 11:05:05 | #19 (3)

aby se to rozlišilo a někdo si nemyslel že jsme přímo SJ chtěl jsem tu diskuzi nazvat Falešní Svědkové Jehovovi ale nevím jak to přejmenovat. Jinak i bych tu diskuzi dal abukovi ale nevím jak.


 #6 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skuteční svědkové…
11.01.20 14:20:50 | #40 (4)

Falešní... To bys tomu dal! *17622*


 #19 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skuteční svědkové…
11.01.20 11:21:07 | #21 (3)

Ty si nás vůbec nemáš brát do pusy. Bylo to první fórum, které jsi tui založil. Proč? Snad ses chtěl vyhřívat na našem výsluní??? *30198* *33512* *33380*


 #6 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skuteční svědkové…
11.01.20 12:28:29 | #30 (3)

Teda abuka se mě moc nelíbi, je jako visitor ,předal bych to nějakému jinému SJ


 #6 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skuteční…
11.01.20 12:41:05 | #33 (4)

Ze tvého hodnocení se opravdu nesroluju.
Kromě toho opravdu nejsi v pozici člověka, který by měl určovat, kdo bude správcovat fóra, která sis sprostě přivlastnil.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skuteční…
11.01.20 12:49:05 | #36 (3)

možná se ti zdá že nejsem v té pozici, ale prakticky v té pozici jsem, pokud to půjde, tak jsem si už tak trochu vybral.


 #6 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.20 12:52:08 | #38 (3)

Tak to se nechám překvapit.
Ale pro jistotu admina oslovím také. *33018*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skuteční…
11.01.20 17:21:53 | #49 (3)

A to mně se zase líbí! *34980*


 #6 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 00:56:39 | #149 (3)

admin tě moc nepotěší


 #6 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 09:43:39 | #153 (3)

Dělá ti to dobře, Jonatáne, takhle nás natahovat? To víš, že je nám jasné, že křivárny v rámci pravidel jsou nepostižitelné.


 #6 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skuteční svědkové…
19.01.20 23:12:41 | #1226 (3)

výsluní *27179*


 #6 

| Předmět: RE: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
11.01.20 11:24:06 | #22 (2)

Že by nějaká obsese? Nedá se to léčit? *3277*


 #4 

| Předmět: RE: RE: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
16.01.20 12:43:15 | #662 (3)

Jo, lečí se to holí. .....,


 #22 

| Předmět: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
11.01.20 11:17:17 | #20 (1)

Jonatan je příčina všech lumpáren. *16727*
Tak jsme tu, Abuko, zase v tandemu, viď? To nás dlouho odpočinout nenechali. Taky jsem tady toho záškodníka nechtěla nechat beztrestně řádit. *33140*


 #1 

| Předmět: RE: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
11.01.20 12:30:29 | #31 (2)

Já si myslím že si tak trochu závislák na diskuzích jinak by si sem nešla a nechala to na abukovi


 #20 

| Předmět: RE: RE: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
11.01.20 12:41:52 | #34 (3)

Možná jsem. Ale Abuka beze mě nemůže diskutovat, já tomu musím dát trochu ženské jemnosti... *2496* *2496* *2496*


 #31 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skuteční svědkové…
11.01.20 12:51:30 | #37 (3)

bez tebe by mu to tu umíralo


 #31 

| Předmět: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
20.01.20 12:30:24 | #1351 (1)

Jonikovi to tam chcipa na oubyte.


 #1 

| Předmět: RE: Skuteční svědkové Jehovovi
21.01.20 17:29:32 | #1652 (1)

Abraham byl ve stáří také kostrbaty, ale na ceně tím neztratil......


 #1