Rozcestník >> Náboženství >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 929528x
Příspěvků:
56159

Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: od špatného k horšímu
04.01.21 20:24:54 | #52440

K zamyšlení:

Zlí lidé a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu. (2. Tim. 3:13)

Je smutné, když lidé jednají tak, jak se to Satanovi líbí. Jehova ale ví o všem, co Satan dělá. A plně si uvědomuje, jakou bolest cítíme, a dokáže nás utěšit tak, jak to potřebujeme. Je úžasné, že sloužíme Bohu „veškeré útěchy, jenž nás utěšuje ve všem našem soužení, abychom byli schopni utěšovat ty, kdo jsou v jakémkoli soužení, útěchou, jíž jsme my sami utěšováni Bohem“. (2. Kor. 1:3, 4) Útěchu můžou potřebovat zvlášť ti, koho opustili rodiče nebo kdo byli zneužiti někým blízkým. Žalmista David věděl, že nejvíc se v tomto ohledu může spolehnout na Jehovu. (Žalm 27:10) Věřil, že ty, kdo byli svými blízkými zavrženi, Jehova přijímá. Jak to dělá? Prostřednictvím svých věrných služebníků. Ti, kdo s námi slouží Jehovovi, jsou naší duchovní rodinou. Ježíš mluvil o lidech, kteří spolu s ním uctívali Jehovu, jako o svých bratrech, sestrách a matce. (Mat. 12:48–50) w19.05 15, 16 ¶8, 9

texty:

(2Ko 1:3, 4)
Ať je chválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec něžného milosrdenství a Bůh veškeré útěchy, 4 který nás utěšuje ve všem našem trápení, abychom dokázali utěšovat druhé, ať jsou v jakémkoli trápení, a to útěchou, kterou sami dostáváme od Boha.

(Ža 27:10)
I kdyby mě opustil můj vlastní otec a matka, sám Jehova se mě ujme.

(Mt 12:48–50)
On mu ale odpověděl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ 49 A ukázal na své učedníky a řekl: „To je má matka a moji bratři! 50 Každý, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebi, je totiž můj bratr a sestra a matka.“
| Předmět: Je kouření hřích?
04.01.21 16:57:18 | #52423

Je kouření hřích?

Úvodní myšlenka článku:
Bible o kouření ani o dalších způsobech užívání tabáku nemluví. Obsahuje ale zásady, ze kterých je vidět, že Bůh nečisté a zdraví škodlivé zvyky neschvaluje, a proto na kouření pohlíží jako na hřích.| Předmět: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 17:11:34 | #52424 (1)

Matouš 15:11  Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje."


 #52423 

| Předmět: RE: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 17:18:50 | #52426 (2)

A co další verše uvedené v článku?
Kromě toho z kontextu Matouše 15:11 je jasné, že Ježíš dává do kontrastu uplatňování malicherných předpisů o jídle na jedné straně, s výroky, které hrubým způsobem porušovaly Zákon na straně druhé.


 #52424 

| Předmět: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 17:14:12 | #52425 (1)

A když tak všecko víte, jak se dívá Bůh na automobilismus? Víš kolik lidí zařve ročně na silnicích? Teda jestli to taky není hřích? Já nevím, ale nemá on raději pěšáky?


 #52423 

| Předmět: RE: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 17:21:37 | #52427 (2)

Bůh se dívá na život jako na něco svatého.
Dále nechal Pavla zapsat výstrahu, abychom se zdržovali každé poskvrny ducha a těla.
Takže zpátky k tématu, prosím.


 #52425 

| Předmět: RE: RE: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 17:25:51 | #52428 (3)

Kouření pro mně není žádné téma, nekouřím!
Vyjádření: "Bůh nechal zapsat Pavla..." je ovšem rozkošné!


 #52427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 17:32:56 | #52429 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 17:34:30 | #52430 (4)

Může ti to tak připadat, ale o způsobu formulace biblických zásad není řeč.


 #52428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 18:04:21 | #52431 (5)

Mně by jenom zajímalo, jak to Bůh dělal, to "nechal zapsat". Jak si to představuješ?


 #52430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je kouření…
04.01.21 18:55:18 | #52435 (6)

Celé Písmo je inspirováno Bohem (Dosl. „vdechnuté Bohem“, tj. napsané pod působením Božího ducha) a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti.“ (2. Timoteovi 3:16)


 #52431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je kouření…
04.01.21 19:41:47 | #52437 (6)

Z Písma víme, že to Bůh dělal různým způsobem.
Mohl dát prorocký sen, jako například Petrovi, někoho mohl uvést do stavu vytržení (Janovo zjevení), mohl ovlivnit mysl člověka, aby věděl, co má zapsat nebo říct, nebo naopak někdo psal sám od sebe s vědomím, že je to v souladu s Božími myšlenkami.


 #52431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je kouření…
04.01.21 20:22:57 | #52439 (7)

A jak víme, že když někdo mluví ve stavu vytržení, že je to Boží působení? Jak se to pozná?


 #52437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 18:34:13 | #52433 (7)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52432 

| Předmět: RE: RE: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 18:32:17 | #52432 (3)

Hm ale na co kadidlo?
Ježíš dostal jako dar i kadidlo a dodnes se používá při liturgiích, to se taky vdechuje kouř, sloužilo to jako desinfekce, tak ja vím že u svědků se kadidlo zřejmě nepoužívá ale jako tradice to asi není od věci.


 #52427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 18:35:32 | #52434 (4)

Jojo "já a dým, tisíce roků jsem šel já a dým" .. to je písnička a je to pravda, biblická pravda.


 #52432 

| Předmět: RE: RE: RE: Je kouření hřích?
05.01.21 14:25:02 | #52502 (3)

Bůh se na život nedívá, Bůh život je!


 #52427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je kouření hřích?
05.01.21 15:56:33 | #52507 (4)

Nerozumíš slovnímu obratu? *24581*


 #52502 

| Předmět: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 19:30:45 | #52436 (1)

Tři biblické verše k zamyšlení v souvislosti s kouřením:
Skutky 17:24, 25
Bůh, který stvořil svět a všechno v něm, ten, který je Pánem nebe a země, nebydlí v chrámech postavených rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval. On sám totiž dává všem lidem život, dech a všechno.
Římanům 12:1
Bratři, proto vás na základě Božího soucitu naléhavě prosím, abyste svá těla předkládali jako živou oběť, svatou a Bohu příjemnou...
2. Korinťanům 7:1
Milovaní, když tedy máme tyto sliby, očistěme se od všeho, co poskvrňuje tělo a ducha, a v bázni před Bohem zdokonalujme svou svatost.


 #52423 

| Předmět: RE: RE: Je kouření hřích?
04.01.21 20:17:14 | #52438 (2)

No, stačí si představit Bpžího služebníka smradlavého od cigaret, neustále kolem sebe flusajícího žlutý chrchel a zamořujícího prostředí, kamkoli přijde. A nervózního, když má absťák a zrovna si nemůže zapálit. *6578*


 #52436 

| Předmět: co je a co není vidět, když se dívám na…
04.01.21 14:47:22 | #52409

Slovem film můžeme nazvat tenký povlak na něčem, ale to není téma, o kterém chci napsat. Přemýšlím o filmu, kterým je celuloidový pás se souvislou řadou snímků určenou k promítání, kterou lze nazvat filmovým dílem. Jenže v dnešní době nemusí a proto ani nebývá filmové dílo zaznamenáno vždy na tom celuloidovém pásu. A přesto i jiným druhům uložení videozáznamu říkáme film. Když se někoho zeptám, jestli se díval včera na konkrétní stanici, v určitou dobu na film a dostanu odpověď že ano, že tázaný ten film viděl, co budu vědět? Dozvím se, že dotyčný zhlédl to filmové dílo, které bylo vysíláno, ale zároveň se dozvím, že ten film viděn asi nebyl, leda by ten divák byl přímo v místě, odkud byl ten film vysílán. Ten film byl na některém z možných „nosičů“, někde v nějakém studiu té vysílací stanice. Divák ho proto nemohl vidět, když byl od té stanice vzdálen třeba 100 km. Jenže to znamená, že ten film, teď myslím to dílo, ten obsah filmu, musel uletět těch 100 km. A když ten film dorazil na místo určení, muselo tam být nějaké zařízení, které ten film uvedlo do pozorovatelné formy. Já vím, píši o blbostech, místo abych se zaobíral vírou a Bohem. Ale když tedy někdo sleduje televizi a přitom vidí film, který nevidí a v té televizí je přítomno nějaké dílo, tak nepsal jsem i o Bohu? Když se někdo dívá na Syna s vidí Otce tak zřetelně, že ten Otec je rozpoznatelný a zřetelně přítomný, má tohle ten divák zapřít a říct, nic takového nevidím? A když druzí budou říkat, ale my nevidíme to co vidíš ty, tak z nějaké solidarity má ten člověk říkat, no vždyť je to v pořádku, já si to vymyslel a také nic nevidím? Kdyby něco takového postihlo SJ, jak by se zachovali? Zapírali by?| Předmět: RE: co je a co není vidět, když se…
04.01.21 14:59:29 | #52411 (1)

Beru to tak, že prokazatelně byli SJ v koncentračních táborech, měli své označení a trpěli. Stejně tak trpěli v dobách poválečných, protože odmítali vojenskou službu a ta byli zavírání a persekuováni. Protože neuposlechli rozkaz. V případě Hitlera, protože najlovali třeba.

Vše ostatní je nadstavba. To jsou různé příběhy, co zažíval ten či onen konkrétní člověk. člověk který odmítl hajlovat, člověk který odmítl jít do armády. Jestli kvůli Bohu nebo z osobního přesvědčení protože topovažoval za nesprávné, teď nevyřešíme. Protože to zdůvodnění si každý pak nějaké dává, někdo odmítne hajlovat z principu a z odmítnutí fašismu jako takového a někdo odmítne protože mu to zakazuje Jehova.


 #52409 

| Předmět: RE: RE: co je a co není vidět, když se…
04.01.21 15:16:32 | #52412 (2)

chtěla jsem to zavěsit na diskusi o tom zda by svědky pustili nebo nepustili kdyby podepsali. Možná to přistálo jindee, snad to bud srozumitelné.


 #52411 

| Předmět: RE: RE: RE: co je a co není vidět, když…
06.01.21 11:16:06 | #52515 (3)

Nepatrný zlomek podepsal, museli hned narukovat a většina, z pospinenym svědomím zemřela na frontě, jako Boží zradcove.


 #52412 

| Předmět: RE: RE: co je a co není vidět, když se…
04.01.21 15:24:13 | #52415 (2)

A nějaký výstup?


 #52411 

| Předmět: RE: co je a co není vidět, když se…
04.01.21 15:22:02 | #52413 (1)

Že si dáváš práci s takovým okecáváním, Kontrheli! Jen ztrácíš čas. Co se takhle vyjádřit krátce a jasně? *5620*


 #52409 

| Předmět: RE: RE: co je a co není vidět, když se…
04.01.21 15:30:53 | #52416 (2)

Mně to dá méně práce než tobě tohle žvatlání babojago. :-)))| Předmět: RE: RE: RE: co je a co není vidět, když…
04.01.21 15:33:16 | #52417 (3)
*32456*

 #52416 

| Předmět: RE: RE: co je a co není vidět, když se…
04.01.21 15:48:54 | #52418 (2)

Já mu rozumím, podobenství to nebylo vůbec špatné. Ano podobenství, tedy styl v Bibli běžný, často používaný. Ty bys vidím byla schopná seřvat i Pána Ježíše ať se vyjadřuje stručně, jasně a srozumitelně!


 #52413 

| Předmět: RE: RE: RE: co je a co není vidět, když…
04.01.21 15:53:21 | #52419 (3)

*15238*
Prosím tedy, vysvětli mi to podobenství. *11071*


 #52418 

| Předmět: RE: RE: RE: co je a co není vidět, když…
04.01.21 15:53:43 | #52420 (3)

Podobenství a vůbec výroky Ježíše Krista se vyznačují pečlivou volbou slov a tím i stručností.
Když třeba nějaký bratr je při svém proslovu mnohomluvný a přetahuje přidělený čas, většinou to ukazuje na nedostatečnou přípravu.
To, co člověk ošidí při rozvažování svých slov, většinou "napraví" jejich možstvím.


 #52418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: co je a co není vidět,…
04.01.21 16:36:40 | #52421 (4)

Pečlivou volbou slov? Jak to víš?


 #52420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: co je a co není…
04.01.21 16:41:26 | #52422 (5)

Vím. *33084*
Prostě si nedovedu představit Božího syna, jak plácá, co mu slina na jazyk přinese.
A nedovedu si představit Ježíšova následovníka, který v tom nemá jasno.


 #52421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co je a co není…
05.01.21 07:44:05 | #52462 (6)

O tom co jsem napsal si nemyslím, že by to bylo možné srovnávat s Kristovými podobenstvími, to mě kamarád Volman přecenil. Na druhou stranu podobnost s podobenstvím vidím v tom, že i Pán musel mnohým a často vysvětlovat pomoci lopaty co vlastně řekl. Já to tady teď dělat nebudu. Možná, bude-li to vůle Boží, časem se k tomu možná vrátím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: co je a co…
05.01.21 07:51:28 | #52463 (7)

Ahoj kamaráde, nepřecenil jsem tě, parametry podobenství se ti naplnit podařilo. Já už kolikrát fakt nevím, jakým směrem se myšlenkové pochody podobných vykladačů Písma ubírají!


 #52462 

| Předmět: Stručná historie jednoho BL
04.01.21 11:40:27 | #52391

sobota 2. 1. kolem 14. hodiny předmět diskuze – Pevní navzdory odporu

Abuka --Visitore, svědkové mohli v koncentráku podepsat prohlášení, ve kterém se zříkají víry, a mohli jít domů. Opravdu jsi si jistý, že "tam bola viera okrajová"?

Visitor -- ale no! :-) tak jednoducho sa dalo odísť z koncentráku? napr. z Oswienčimu? - to fakt myslíte vážene alebo si robíte srandu? - odkud to máte? - já si idem oči vyočiť, či vôbec ma oči neklamú, čo píšete!:-)

v následujícím vstupu Abuka mění své tvrzení z původního svěd­kové mohli v kon­centráku podep­sat prohlášení, ve kte­rém se zříkají ví­ry, a mohli jít domů. Na to, že Prostě "podepiš, nebo půjdeš do gulagu"

Abuka -- Visitore, nenapadlo tě třeba, že tyto formuláře se *ach, franto, na niektoré vaše tvrdenia fakt netreba akademické vzdelanie*zachovaly a jsou leckde k vidění? A jak ukazuje video, tuto metodu zkoušeli i v SSSR. Prostě "podepiš, nebo půjdeš do gulagu". Ty se prostě záměrně udržuješ v nevědomosti, abys tvůj postoj nebyl konfrontován s realitou.

Visitor -- ach, franto, na niektoré vaše tvrdenia fakt netreba akademické vzdelanie…

Abuka -- Nenahrazuj věcnou argumentaci žoviální přezíravostí, prosím.
Zatím jsi nepředložil jediný argument, který by potvrdil tvoje popírání
.

Visitor -- dajte najprv vy svoj argument, vy ste prvý prišiel s tvrdením.…

Abuka -- Ten dokument je zachycen i na tom videu. Kromě toho je tam k celé záležitosti vyjádření několika odborníků. Argumernt jsem předložil, teď je řada na tobě.

3. 1. kolem 17. hodiny předmět diskuze – Mysl

Visitor - Jehova a Kristus nemajú nič spoločné, Ježiš hovorí o Otci, nie o Jehovovi...a obzvlášť: do NZ necpite Jehovu, je to smiešne a trápne.…

Abuka -- Visitore, stále čekám na tvé vyjádření k potvrzené praxi o možnosti pro SJ vyhnout se koncentračnímu táboru písemným zřeknutím se své víry. Možná, že jsi zvyklý uvést nějaké nepodložené infrmace a pak se k tomu neznat, ale věř mi, že tady si na to hrát nebudeš.

Visitor -- *franto, tieto veci sú jasné, a nemá zmysel o nich debatovať..o naivite nemienim debatovať...z koncentráku z Oswiewnčimu sa nikto nedostal - i keď bolo pár zbehov a na koci války samozrejme niekoľko tisíc oslobodených väzňov Rusmi*…

Abuka -- OK, visitore, dávám ti týden na samostudium k této problematice.

Nikde nevidím, že by Visitoer zpochybníl pronásledování SJ, ať v průběhu světové války nebo někdy někde na uzemí dřívějšího SSR. Zpochybníl možnost dostatse z koncentračního tábora výměnou ze zřeknuti se víry. To polkádám také za velice nepravděpodobné. I kdyby takový příslib někomu byl vydán, sotva by došlo k jeho naplnění. Ovšem Abuka nějaký důvod k udělení BL Visitorovi mít musel, jinak by druhý den nehledal záminku k tomu, aby Visitorovi a zároveň nám ostatním ukázal, kdo je zde doma..| Předmět: RE: Stručná historie jednoho BL
04.01.21 11:43:28 | #52392 (1)

Nechces videt, to ti nic nepomuže!


 #52391 

| Předmět: RE: RE: Stručná historie jednoho BL
04.01.21 12:03:09 | #52397 (2)

Máš tady k dispozici celý průběh toho, jak přišel Visitor k BL. Tak mi ukaž, kde se čeho Visitor dopustil a nech si své nic neříkající průpovídky o tom kdo co vidí.| Předmět: RE: Stručná historie jednoho BL
04.01.21 11:58:10 | #52396 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52391 

| Předmět: RE: Stručná historie jednoho BL
04.01.21 12:03:42 | #52398 (1)

Já také nikde neuvádím, že by visitor odmítal informace o pronásledování SJ, ale že popřel možnost získat svobodu výměnou za písemné zřeknutí se víry.
Nejen, že odmítl seznámit se s důkazem, ale zpochybnil i věrohodnost našich informací.
Za to dostal BL.
Nijak mě nepřevapuje, že to považuješ za nepravděpodobné i přes ve videu zveřejněném dotyčném prohlášení a další svědectví, které sem dal rose.
Patříš k lidem, kteří budou tváří v tvář bílé zdi tvrdit, že je černá, pokud tím dosáhneš něčího znevážení.
A proto možná nebude dlouho trvat a ty sám poznáš "kdo je zde doma". *30357*


 #52391 

| Předmět: RE: RE: Stručná historie jednoho BL
04.01.21 12:12:15 | #52401 (2)

Takže ty věříš tomu, že když složky, které rozhodovaly v době nacismu o uvěznění, někomu slíbili za cokoli svobodu, že ten slib dodržely? Visitor neudělal nic jiného, než že tohle naivní vidění skutečnosti zpochybnil. Já ho zpochybňuji také. Tak co pane domácí?| Předmět: RE: RE: RE: Stručná historie jednoho BL
04.01.21 12:16:31 | #52402 (3)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52401 

| Předmět: RE: RE: RE: Stručná historie jednoho BL
04.01.21 12:25:33 | #52403 (3)

OK, ještě to s tebou zkusím.
Ano, věřím tomu, že by je pustili. Ono to totiž tady v jedné publikaci bylo uvedeno.
Kromě toho i v tom videu jeden odborník uvádí, že nacistům šlo především o to zničit naši víru. A takový podpis by tomu hodně pomohl.


 #52401 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Stručná historie…
04.01.21 12:58:41 | #52405 (4)

Kromě toho by to od nacistů byl docela mazaný tah. Podobě to dělalo gestapo, kdy občas nějakého odbojáře propustili, a tím ho vlastně pro další odboj zlikvidovali jako nedůvěryhodnou osobu.


 #52403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Stručná historie…
04.01.21 13:42:27 | #52407 (5)

My dva nemáme na to, abychom pravdivě a s jistotou odpověděli, jak by to bylo. Takže, jestli si někdo myslí že by to bylo takhle a druhý si myslí, že by to bylo obráceně, ani jeden by za to, že má svůj názor trestaný snad být neměl. Víc k tomu opravdu asi nepovím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Stručná historie…
04.01.21 13:18:06 | #52406 (4)

A v tom já vidím ten problém. Ty věříš, že by nacisté svědky Jehovovy, kteří by podepsali, že se zříkají své víry, pustili na svobodu a já s Visitorem tomu nevěříme. Myslíme si, že by ti lidé propuštění nebyli. Já osobně vycházím ze znalosti historie, a ne pouze z té která prošla kolem mých blízkých, a že se kolem nich tedy „prošla“! Zdejší situaci, kterou jsem popsal tak, jak se mi jeví, kritizuji proto, že když vše ve své mysli zhodnotím, tak Visitor dostal BL za to, že nevěří na poctivost totalitních systému. Já se domnívám, že ten Bl dostal spíše proto, že jste si neporozuměli v tom, kdo co píše a jak to myslí.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Stručná historie…
04.01.21 14:27:15 | #52408 (5)

Podívej, Siouxi, Visitor zpochybnil vůbec existenci nějakého takového prohlášení. Vysmívá se nám, že si vymýšlíme, abychom se zviditelnili, vysmívá se kvůli zprávám o mučení našich bratrů v Rusku, vysmívá se utrpení našich bratrů pro víru i v hitlerovském Německu, a neustále zpochybňuje pravdivost takových historicky zdokumentovaným zpráv. Z mého úhlu pohledu je to hyenismus.
Vůbec nejde o to, jestli by po podepsání toho prohlášení bratry pustili, nebo ne. Víme, že některé, co to podepsali, skutečně pustili. Znáš příběk o třech mládencích, kteří odmítli uctívat Nebukadnecarem postavenou modlu?

Daniel 3:16 Šadrak, Mešak a Abednego na to králi řekli: „Nebukadnecare, není třeba, abychom ti na to odpovídali. 17 Pokud se to stane, náš Bůh, kterému sloužíme, nás dokáže zachránit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi. 18 Ale i kdyby to neudělal, ať je ti známo, králi, že tvým bohům nebudeme sloužit, a zlatou sochu, kterou jsi postavil, nebudeme uctívat.

Přesně takový byl postoj našich bratrů. Nepodepsali, ani kdyby si mohli zachránit život. Spor s Visitorem byl o tom, jestli naši bratři trpěli pro víru, nebo kvůli něčemu jinému. Je odporné hanit památku takových lidí, jako byli oni, a to z jediného důvodu, jakým je náboženská nesnášenlivost.


 #52406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Stručná…
04.01.21 14:52:04 | #52410 (6)

Jak to vidím jsem už napsal, jak to vidíte vy jste napsali také. Ať to posoudí někdo, kdo tomu rozumí více než já. Nemám co bych dodal.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Stručná…
04.01.21 15:22:40 | #52414 (7)

Stalo se. *20832*


 #52410 

| Předmět: Rossiq segodnq
04.01.21 10:38:50 | #52370

21. prosince 2020 bylo ve městě Bikin a vesnici Lermontovka (území Khabarovsk) provedeno nejméně 9 prohlídek v bytech místních věřících. Několik lidí bylo zadrženo k výslechu, ale ve stejný den byli propuštěni. Sergej Kazakov, 46letý obyvatel města Bikin, byl zatčen a poslán do SIZO č. 1 v Khabarovsku.

Sergey Kazakov přišel do Petropavlovsk-Kamčatského, aby se po mrtvici staral o svou matku. Tam ho v jejím bytě našli vyšetřovatelé. Hledání proběhlo, Kazakov byl vyveden z Kamčatky a umístěn do vězení č. 1 ve městě Khabarovsk. Matka zůstala bez pomoci. Navíc po 3 dnech se u ní objevily příznaky covid. Pravděpodobně byla infikována během prohlídky. Zdravotní stav Sergeje Kazakova ve vyšetřovací vazbě není znám.

https://jw-russia.org/news/2020/12/7.html#update| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:57:23 | #52343

Ty to nevidis?
Fanaticky, komunistický výsmech!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:17:03 | #52353 (1)

Tohle jsi nezavěsil, Rose. Prosím, oprav si to.


 #52343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:42:19 | #52358 (2)

Nechápu!


 #52353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:49:53 | #52360 (3)

Nepověsils to do vlákna, takže není jasné, na co reaguješ.


 #52358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:09:10 | #52362 (4)

Pardon, reagoval, jsem na Ratku, na jeji vyroky, jak nam ten Visitor ničím neublizuje......a my na nej "nespravedlive" zli, za "pravdu"!
Taky mne dokáže vytočiť.
Selektivni slepota.....


 #52360 

| Předmět:
03.01.21 15:54:20 | #52119

Myslím, že se nerozčiluju. *3476*
Ale pravdu jsi nenapsal. Zjednodušuješ a paroduješ. *32549*| Předmět: Ahoj
03.01.21 08:15:38 | #52056
| Předmět: RE: Ahoj
03.01.21 08:22:33 | #52062 (1)

Ahoj, Moniko. *32818*


 #52056 

| Předmět: RE: Ahoj
03.01.21 08:32:57 | #52069 (1)

Ahoj. *1171*


 #52056 

| Předmět: mysl
03.01.21 08:02:04 | #52051

K zamyšlení:

Vždyť „kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho mohl poučovat“? My ale máme Kristovu mysl. (1. Kor. 2:16)

Kde je Ježíšovo učení zapsané? Hodně z toho, co Ježíš řekl a udělal, když byl na zemi, je ve čtyřech evangeliích. To, jak se Ježíš díval na různé věci, nám pomáhají pochopit i ostatní části Křesťanských řeckých písem. Napsali je totiž muži, které při tom vedl svatý duch a kteří měli „Kristovu mysl“. Ježíšovo učení se dotýká všech stránek života. „Kristův zákon“ má tedy vliv na naše chování doma, v práci nebo ve škole a také ve sboru. (Gal. 6:2) Tento zákon se učíme, když čteme Křesťanská řecká písma a rozjímáme o nich. A posloucháme ho, když žijeme v souladu s pokyny, příkazy a zásadami, které tato část Bible obsahuje. Když se Kristovým zákonem řídíme, posloucháme našeho milujícího Boha Jehovu. Všechno, co Ježíš učil, totiž pochází od něj. (Jan 8:28) w19.05 3 ¶6, 7

texty:

(1Ko 2:16)
Vždyť „kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho mohl poučovat“? My ale máme Kristovu mysl.

(Ga 6:2)
Noste břemena jedni druhých a tak naplníte Kristův zákon.

(Jan 8:28)
Proto Ježíš řekl: „Až vyzdvihnete Syna člověka, poznáte, že jsem to já a že nedělám nic sám od sebe, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec.| Předmět: RE: mysl
03.01.21 08:38:16 | #52070 (1)

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: mysl
03.01.21 09:46:13 | #52074 (2)

Biblenet: Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme.(1. Kor. 2:16)


 #52051 

| Předmět: RE: mysl
03.01.21 16:49:48 | #52143 (1)

Jehova a Kristus nemajú nič spoločné, Ježiš hovorí o Otci, nie o Jehovovi...a obzvlášť: do NZ necpite Jehovu, je to smiešne a trápne....


 #52051 

| Předmět: RE: RE: mysl
03.01.21 17:09:57 | #52159 (2)

Tak pozor, Visitore, na tohle jsem dost háklivá. A nejen já, ale i sám Bůh Jehova. Vysmíváš se jeho jménu, Nejenže tady takovéhle způsoby nestrpíme, ale ujišťuju tě, že se navíc budešě Jehovovi z takových řečí zpovídat. Opravdu, nech toho. *17622*


 #52143 

| Předmět: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 17:22:24 | #52173 (3)

váš Boh Jehova je pre kresťana neznámy, kresťan ho v Písme nemá...


 #52159 

| Předmět: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 17:23:45 | #52174 (3)

ja sa budem spovedať Bohu zjavenému v Kristovi, trojjedinému Bohu, nie Jehovovi...


 #52159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 17:25:31 | #52177 (4)

Myslím, že na výběr nedostaneš. *24581*


 #52174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 17:30:42 | #52183 (5)

nemám zmanipulovanú myseľ...viem komu sa spovedám....


 #52177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 17:35:44 | #52186 (5)

Jan 5:22  Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi


 #52177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 18:49:52 | #52225 (6)

Vím o tom. Píše se snad někde, že každý, nebo alespoň Visitor si může vybrat, kdo ho bude soudit?


 #52186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 18:34:08 | #52216 (5)

Efezským 5:14  A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.


 #52177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 18:42:41 | #52223 (6)

A souvislost? *19364*


 #52216 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 19:20:22 | #52235 (7)

nepíše se, že se ti zjeví Jehova, ale Kristus


 #52223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 19:31:58 | #52237 (8)

Ef 5/20 Díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci,


 #52235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 20:16:18 | #52238 (8)

Reagovala jsem na toto:

visitor77 [Uživatel je online]

Předmět: RE: RE: RE: mysl

03.01.2021 17:23 | #52174
Reakce na příspěvek #52159

ja sa budem spovedať Bohu zjavenému v Kristovi, trojjedinému Bohu, nie Jehovovi...


 #52235 

| Předmět: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 17:28:36 | #52180 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 20:22:29 | #52239 (9)

Jste s tím blokovíáním za jiný názor už otravní! Jste nesnášenlivá totalitní grupa.


 #52238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 17:57:54 | #52196 (10)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 20:26:46 | #52240 (10)

Cože, Volmane? Tohle se blokování nijak netýká. Přečti si laskavě vlákno. *24611*


 #52239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:19:40 | #52245 (11)

Znemožnili jste visitorovi svobodně říkat svůj názor? Znemožili. Děláte to samé, co dělají v Rusku vám!


 #52240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:20:57 | #52246 (12)

A mně tu nikdo nedělá nic ?


 #52245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 18:28:37 | #52214 (12)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:32:12 | #52253 (12)

Svobodně nespravedlivě obviňovat? Vysmívat se a popírat pronásledování svědků Jehovových za Hitlera a v Rusku? To je totéž jako popírat holokaust. Což je dokonce trestné.

A ty taky docela přeháníš, Volmane. Visitora jsme nezmlátili, nezavřeli do vězení, neokradli jsme ho, nemučili, nevzali mu práci, neodepřeli mu lékařskou péči. A nezabili jsme ho. Jen mu nedáváme prostor k nenávistným výlevům na našem fóru. Jsi schopen to pojmout? *2527*


 #52245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:11:28 | #52261 (13)

vůbec jsem nepochopila co mu vyčítáte.


 #52253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:14:08 | #52265 (14)

Samozřejmě. *17622*


 #52261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:12:45 | #52264 (13)

žádné nenávistné výlevy nebyly.


 #52253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:16:16 | #52268 (14)

Na jedné straně píšeš, že jsi nepochopila, co mu vyčítáme, abys nás vzápětí přesvědčovala, že žádné nenávistné výlevy nebyly?


 #52264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:17:17 | #52269 (15)

jaké nenávistné výlevy? Proč je zablokovaný nevím.


 #52268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:19:05 | #52274 (16)

Ty, které jsi zmínila:

ratka [Uživatel je online]

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…

03.01.2021 22:12 | #52264
Reakce na příspěvek #52253
žádné nenávistné výlevy nebyly.


 #52269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:20:03 | #52276 (17)

no tak jaké? nevím o žádných, proto jsem napsala že nebyly. nebo byly?


 #52274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:20:57 | #52278 (18)

To se ti stává často, že když o něčem nevíš, tak tvrdíš, že to nebylo? *7271*


 #52276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:22:04 | #52280 (19)

aha, myslíš si že jsi vtipný.


 #52278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 20:51:48 | #52241 (10)

Visitor nedostal BL za jiný názor, ale za žádný názor.
Nejprve mě obvinil z výmyslů, a když jsem mu dal odkaz, který moje slova potvrzoval, tak přesto, že jsem ho několikrát vyzýval, aby se vyjádřil, strčil hlavu do písku, jak je u něho zvykem.


 #52239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:13:08 | #52243 (11)

A to je důvod k zablokování ! Styď se!


 #52241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:23:51 | #52247 (12)

Jo, to je. Dostal prý týden na přemýšlení. Myslíš, že mu to pomůže uvědomit si, že opravdu přestřelil, a omluvit se?


 #52243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:28:28 | #52250 (13)

Za co?


 #52247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:33:45 | #52255 (14)

Za co omluvit? Za nespravedlivé nařčení.


 #52250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:24:10 | #52248 (12)

Vidím, že nejsi zcela v obraze.
Nejprve se zeptám: Viděl jsi to video o pronásledování svědků v Německu a SSSR?


 #52243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:27:48 | #52249 (13)

Neviděl.


 #52248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:30:12 | #52251 (14)

Pak evidentně nemůžeš vědět v čem je problém.


 #52249 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:34:26 | #52256 (15)

Visitor77 by se měl obrátit, dobře že je pokřtěný a katolík ale porád je proti něčemu a nebo proti někomu, ještě se neobrátil, Pavel se taky musel obrátit :-).


 #52251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:12:00 | #52263 (16)

Neryj do něj, dá ti pokoj.


 #52256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:52:52 | #52257 (15)

Problém je vždy na obou stranách. Víte jaký visitor je, a záměrně ho provokujete.


 #52251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:55:59 | #52258 (16)

To video jsi viděl?


 #52257 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:59:31 | #52260 (17)
*4363*

 #52258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:15:54 | #52267 (17)

Všiml jsem si, žes dával odkaz nanějaké video. Je to z vašich stránek?


 #52258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:17:39 | #52270 (18)

Ano, je to o pronásledování SJ nacisty v Německu a komunisty v SSSR.


 #52267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:23:48 | #52282 (19)

Protože je to z vašich stránek, nemá to žádnou průkaznou vypovídací hodnotu.To je to stejné, jako bychom my vám cpali jako důkaz Trojice, protože je to napsáno v katechismu.


 #52270 

| Předmět: RE: RE: RE: mysl
03.01.21 21:30:58 | #52252 (18)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:19:45 | #52275 (18)

Tak co se do toho motáš, když ani nevíš, o co jde? *2527*


 #52267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:24:57 | #52284 (19)

Nervy? Mně doma učili vždycky se postavit na stranu toho, komu je křivděno.


 #52275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:25:53 | #52286 (20)

Taky to tak cítím, že mu je křivděno.


 #52284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:29:38 | #52292 (21)

Přesně, trefně! *20832* No jó, chudinka. *4585* Všichni tady do nás šijou, a pak že je jim křivděno! *4585*


 #52286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:37:46 | #52300 (22)

Nikdo do vás nešije! Šije se tady do toho co učíte a vydáváte za křesťanské. Už mně nebaví to pořád dokola vypočítávat. Jestli se s tím neumíte smířit, je váš problém.


 #52292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:39:35 | #52302 (23)

Teď jsem zdaleka neměla na mysli nauky. *447*


 #52300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:40:13 | #52303 (23)

Co sem pleteš naše učení?
Tady jde o zpochybnění praktik nacistů a komunistů.
Ještě ti to nedochází?


 #52300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:42:12 | #52304 (24)

Nemůže. Musí hájit svoje barvy. *3455* I za cenu úplného ztrapnění. *4363*


 #52303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:51:16 | #52306 (23)

Nikdo jinej tady asi není ochotnej se bavit o tom co se píše v Bibli, takové jiné diskuze tu nejsou.


 #52300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:53:56 | #52307 (24)

No, a mohlo by to být ještě lepší, kdyby neprudili vyrejvači a nemuseli jsme se tady donekonečna dohadovat o... *16386*


 #52306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:40:53 | #52371 (21)

Ty to nevidis?
Fanaticky, komunistický výsmech!
>
>
>


 #52286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:26:51 | #52287 (20)

Hlavně že víš, komu je v tomto případě křivděno, když ani nevíš, o co jde.
Tobě prostě stačí, že svědek dal katolíka na BL.


 #52284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:36:59 | #52299 (20)

Ještě tak tu stranu rozpoznat, viď? *15238*


 #52284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 21:59:12 | #52259 (16)

My ho provokujeme už jen tím, že existujeme. Ale s tím mu fakt nepomůžeme. Ale mohl by sám pro sebe udělat to, že by sem prostě nechodil.


 #52257 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:11:59 | #52262 (17)

Ne! Provokujete ho neustálým omíláním témat u kterých víte, že bude protestovat. Pak ho chvilku povaříte a nakonec zablokujete. Opakuju, styďte se! Devadesát procent viny nesete vy.


 #52259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:15:02 | #52266 (18)

OK, viděl jsi to video? Jestli ne, nemáme se o čem bavit.


 #52262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:18:08 | #52271 (18)

A ty si jako myslíš, že sem chodíme jen kvůli Visitorovi? Je tohle normální? *2527*
Máš aspoň trochu úsudku? Abuka sem normálně vloží video o krutém pronásledování nač´šich bratrů v Německu a v Rusku, on se k tomu tak hnusně vyjádří, a my ho vaříme, jo? Neměl by se stydět on? *21943*
Viděl jsi to video? *3199*


 #52262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:18:57 | #52272 (19)

Jak hnusně, myslím že říkal něco že podepsáním se mohli vyhnout vězznění. To je z toho dokumentu.


 #52271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:22:55 | #52281 (20)

Ne. Úplně špatně. Zkus si přečíst vlákno. On právě popíral existenci toho dokumentu. Kromě toho tady padly hlasy, že přece naši bratři netrpěli pro víru. Prostě je shodit, zašlapat do země, jako by to ani nebyli lidi. *15184*


 #52272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:24:25 | #52283 (21)

no z těch komentářů které tady pořád opakoval abuka, vyplývalo že to abuka popíral.


 #52281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:25:50 | #52285 (20)

Ne, ratko, bylo to přesně naopak.
Já jsem popsal taktiku nacistů, kterou převzali komunisté v gulazích.
To podepsání fakticky znamenalo zřeknutí se víry. Pak by byli volní. Označil jsem to za hnusné jednání.
Visitor to posměšně zpochybnil, tak jsem se ho ptal, jaké má on informace.
Nebyl schopen odpovědět, ani když jsem ho k tomu opakovaně vyzýval.
Je to závažná věc, tak jsem na tom trval.
Kde je jaká provokace z mojí strany?


 #52272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:27:50 | #52289 (21)

Co je na tom nezvyklého? Dělali to běžně komunisté křesťanům. nejste žádná speciální vyjimka. Věřím že to takhle mohlo být. Podepíšeš, máš výhody, praxe totalitních režimů či STB nebo KGB


 #52285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:29:22 | #52291 (22)

Tady nejde o to, jestli to byla výjimka, ale visitor popřel, že se to vůbec dělo.


 #52289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:30:09 | #52293 (23)

ale to přece může popřít, pokud tomu nevěří. to není projev nenávisti nýbrž nevíry.


 #52291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:32:10 | #52295 (24)

Popřel to tváří v tvář důkazu, který si mohl ověřit.


 #52293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:34:04 | #52297 (25)

Je to ignorování argumentů, které nechce vidět, podobně jako vy dva.


 #52295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:35:31 | #52298 (26)

Äbuko, nezdá se nám to? *19364*


 #52297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.21 22:39:07 | #52301 (27)

Nezdá.
I tohle je náboženská nevraživost.


 #52298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 07:05:38 | #52315 (28)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 06:38:20 | #52311 (28)

Vy děláte, jako byste byli ochotni vidět důkazy, plynoucí z Písma svatého, že se Bůh dal člověku poznat ve svých třech osobách. Podle vaši filosofie, by tento váš přístup měl být trestný. V současné době ho jako trestný vyhodnotili Rusové a vám se to po právu nelibí. Měli byste se rozhodnout pro to, co je správné a co správné není, a nedělat druhým to, co nechcete, aby se dělo vám. Pravda je, že bychom se tak měli chovat všichni, ne pouze vy.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 07:12:27 | #52316 (29)

Opakuji to, co už jsem napsal Volmanovi:
Toto NENÍ teokratický spor, ale týká se poměrů v nacistických koncentračních táborech a v sovětských gulazích.
Tak jaké důkazy z Písma svatého más na mysli?


 #52311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 07:26:12 | #52317 (30)

Ne já, ale ty jsi přece napsal, že ten spor je náboženská nevraživost. O těch důkazech z Písma se zde přece přeme celou dobu, tak proč se ptáš, jako bys o nich nevěděl?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:00:16 | #52345 (31)

To ti nedochází, že za ta náboženská nevraživost je právě za tím popíráním čehokoli kladného, co se týká svědků J|ehovových, ba dokonce převáděním toho do záporu? To jsi tak nevnímavý, že jsi to tady ještě nepostřehl? *21943*


 #52317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 07:38:53 | #52319 (29)

K Bohu slovo "osoba" podle Bible nepatří, ale ani bytost, takto v Bibli Bůh nazván není:
z výsledků vyhledávání fráze "osoba" (celkem 4 veršů - 1 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=osoba&search=Hledat


 #52311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 07:56:08 | #52322 (30)

Někdo ti to už musí napsat, tak to konečně udělám já. Máš buď špatné informace nebo se v dobrých informacích neumíš orientovat, ale v Bibli se v souvislosti s Bohem o osobách píše. Třeba si přečti co říká Ježíš Kristus.
Jan 8:17, 18 I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé. Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě; a svědčí o mně také Otec, který mě poslal.“| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:04:51 | #52323 (31)

To nevim co máš za překlad asi nějakej zavádějící
Bible, překlad 21. století
17 Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé.[1]
18 Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který mě poslal.“
Bible Kralická
17 A v Zákoně vašem psáno jest: Že dvou člověků svědectví pravé jest.
18 Jáť svědectví vydávám sám o sobě, a svědectví vydává o mně ten, kterýž mne poslal, Otec.


 #52322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:07:54 | #52325 (32)

v biblenetu jsou osoby


 #52323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:10:24 | #52326 (33)

J 8:17
CSP A ve vašem Zákoně je napsáno, že svědectví dvou osob je pravé.

MPCZ a i v zákoně vašem je psáno, že svědectví dvou lidí je pravdivé -

ZP Ve vašem zákoně přece je psáno, že svědectví dvou lidí je pravdivé.

OP a ve vašem Zákoně přece stojí, že svědectví dvou osob je pravoplatné.

BKR1 A v Zákoně vašem psáno jest: Že dvou člověků svědectví pravé jest.

BKR A v zákoně vašem psáno jest: Že dvou člověků svědectví pravé jest.

BKRS AG2532{CONJ} vG1722{PREP} zákoněG3551{N-DSM} G1161{CONJ} vašemG5212{S-2DPM} psánoG1125{V-RPI-3S} jest: ŽeG3754{CONJ} dvouG1417{A-NUI} člověkůG444{N-GPM} svědectvíG3141{N-NSF} pravéG227{A-NSF} jestG2076{V-PXI-3S}.

NBK98 A ve vašem Zákoně je napsáno, že svědectví dvou lidí je pravé.

NBK A ve vašem Zákoně je napsáno, že svědectví dvou lidí je pravé.

NBK06 Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé.

B21 Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé.

B21P Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé.

JB a je psáno ve vašem Zákoně, že svědectví dvou osob je právoplatné.

NK Ale i ve vašem zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravdivé!

COL Ve vašem zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je spolehlivé.

KLP a ve vašem Zákoně přece stojí, že svědectví dvou osob je právoplatné.

SYK A v zákoně vašem jest psáno, že svědectví dvou lidí jest pravé.

SKR a ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravdivé.


 #52325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:12:04 | #52327 (34)

to jsi nemusela. Věříme že je to tak i onak přeloženo.


 #52326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 06:55:58 | #52312 (35)

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:13:29 | #52328 (35)

Ale tím není napsáno že Otec a Syn člověkem, lidmi a nebo osobami jsou.


 #52327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:16:43 | #52329 (36)

Samozřejmě že není, to je zřejmé že nejsou lidé, tedy lidskkké osoby. Pomocí slova osoba ale může být vyjádřeno že jsou si vědomy sebe sama. Takhle je osoba definována.


 #52328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:17:58 | #52330 (37)

Ona ta definice je delší a všechno z ní na Boha vůbec nesedí.


 #52329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:20:53 | #52331 (38)

Ale jde o to co je o tom v Bibli, Bůh ni Ježíš ni Duch se za osoby, ni za bytosti nevyhlašují, nejsou tak ani nazýváni.


 #52330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:22:14 | #52332 (39)

V západní církvi se objevuje latinské slovo trinitas (trojice) na počátku 3. století u Tertulliana. Jedná se o neologismus, který Tertullianus vyvinul, aby zároveň postihl trojici i jednotu (tres + unitas). Tertullianus také zavádí pro Otce, Syna a Ducha svatého označení persona, osoba. Rozlišuje také původně právnický pojem substantia pro označení úhrnu těchto osob a personae pro jednotlivé strany tohoto celku. Podle tohoto rozlišení je Bůh ve své substanci jeden, ale v monarchii, panování jediného Boha, jsou činné tři personae, totiž Otec, Syn a Duch Svatý. Podle jiné verze původu těchto pojmů užil Tertullian metafory kartaginského divadla, v němž si herci nasazovali na obličej masku (persona), která představovala jejich úlohu.


 #52331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:22:57 | #52333 (40)

Aha tak že divadlo. hm..


 #52332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:25:35 | #52334 (39)

jde o to aby si lidé byli vědomi že jak Syn tak Duch nejsou nějaou "sílou" nebo energií nebo poslem plnícím vůli otce. Jde o to aby is uvědomili že jsou si plně vědomí, reflektují své vědomí uvědomují se. Tohel dokáže jen osoba.


 #52331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:28:20 | #52335 (40)

Což je Tvoje přesvědčení nikoliv však Slovo boží.


 #52334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:49:21 | #52340 (41)

Snažíš se obhájit něco, na čem jsi se naprosto zbytečně zasekla. Ještě lépe je to vidět na tvé domněnce, že slovem „bytost“ není označen Bůh. Pokusím se ti to vysvětlit, ale i zde čekám tvůj tuhý odpor. :-)))

Jeden z významů slovesa být, je „vyskytovat se“. Je to tedy sloveso, které určuje zda něco nebo někdo je nebo není, jestli něco má být tak nebo má případně nebýt.
Sloveso být tedy přímo souvisí s podstatným jménem bytost. Rozumem a city vybavená Bytí, nazýváme bytostmi. Pro křesťany je první a nejdůležitější Bytí Bůh, který se sám označil slovem JSEM. Tím sám sebe pojmenoval První Bytosti.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:43:54 | #52372 (42)

Bůh je Duch..., nikoliv bytost, o Bohu se v Bibli nepíše že by měl být bytostí..
Bytostima se v Bibli označuje úplně něco jiného:
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=bytost&search=Hledat


 #52340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:47:11 | #52374 (43)

Pro Tebe Bůh napsal biblenet.....


 #52372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:48:24 | #52375 (44)
*15238*

 #52374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:49:33 | #52376 (44)

O ne ja nahlížím do všech Biblí i do PNS neboj se :-)
Biblenet je jenom nejrychlejší na vyhledávání.


 #52374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:55:22 | #52377 (45)

I původní jazyky a svitky?
Manuscripty?


 #52376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:56:20 | #52378 (46)

Řecké a hebrejské?


 #52377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:57:52 | #52379 (47)

Pokud ne, jsi ovlivnena nedokonalymi preklady. Bible je ispirovana Bohém, nikoliv překladatel!


 #52378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:02:48 | #52381 (48)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:03:54 | #52382 (49)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:06:11 | #52384 (48)

Kolik z originálů evangelii NZ se zachovalo??
Z jednoho útržku napíšu takovou bla-bla pohádku, že i Kristus by převracel oči v sloup.
A asi to tak i tomu je, když se zhora na tento svět dívá. *20*.


 #52379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:20:48 | #52386 (49)

Z originálu NIC.
Ale existují přepisy v ruce z 2. Století a zlomky opisu hebrejskych z p.n.l.
V manuscriptech najdeš. Existuje dost drahý soft Biblework, uz je na světě verze 10. Digi přístup do nafocenych manuscriptu. Takže když se nekdo ohání jen ekumenem, je k smíchu....


 #52384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:08:38 | #52385 (48)

Tak všechny Bible zahod a je :-) i tu vaši :-).


 #52379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:01:28 | #52380 (47)

Aramejsky nic ?


 #52378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:22:05 | #52387 (48)

Aramejstina je součásti hebrejskych písem......


 #52380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:22:06 | #52388 (47)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:04:43 | #52383 (47)

To jako že Duch boží působil jenom v pravěku?


 #52378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:25:18 | #52389 (48)

Jaky SD byl pritomen, kdyz dopisovali vetu o trojici?


 #52383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:38:35 | #52390 (49)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 11:44:35 | #52393 (50)

Ježíš se v Jan 17 modlí aby všichni byli jedno, tak že to máš jedno:-).


 #52389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:59:51 | #52344 (40)

Posel tedy neni Buh, ani nemuze!
Boha nemuze nikdo nikam posílat, neboť je Buh.


 #52334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:10:42 | #52348 (40)

Ducha bysch z toho vynechala. Občasná personifikace nedokazuje, že jde o osobu,


 #52334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:50:53 | #52361 (39)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:20:20 | #52364 (36)

Obsah příspěvku byl smazán


 #52363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:07:07 | #52347 (36)

Máš těžký život, Kroky. *5620*


 #52328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 10:46:43 | #52373 (37)

Ani ne :-)
Pravda by se měla vyjevit, proč si něco nalhávat co pravdou vůbec není?.


 #52347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:06:34 | #52324 (31)

navíc jsi sloučil dva verše v jedno


 #52322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:04:54 | #52346 (31)

No vidíš. Kroky, a máš to tady jako na zlatém podniose, že jak Ježíš, tak jeho Otec, Bůh, jsou osoby:


 #52322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 08:52:59 | #52341 (29)

No tak to mi tedy vyprávěj, jak jsi na takovéhle závěry přišel.Jaké naše filozovie. Jaký trestný přístup? Co děláme druhým? Snad je pronásledujeme, zavíráme, mučíme, zabíjíme? Siouxi, to by člověk nevěřil, co se taky dá vyplodit... *5567*


 #52311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:12:01 | #52349 (22)

Řeč je o církvi Svědků Jehovových, která dějinami dvacátého století prošla zřejmě jako jediné křesťanské společenství neposkvrněná kolaborací s lidožroutskými režimy. Katolíci podporovali Franca, ortodoxní nakonec našli společnou řeč se Stalinem a právě - buďsi vynuceným, ať nejsme nespravedliví - sloučením protestantských mládežnických organizací vznikla nechvalně známá Hitlerjugend.

V německém jazyce byli Svědkové Jehovovi za nacismu označováni jako "die Bibelforscher", pronásledováni, zatýkáni, označováni fialovým trojúhelníkem a vyhlazováni v koncentračních táborech. Na území českého státu byla činnost jejich církve zakázána Vládním nařízením číslo 97 ze dne 31. 3. 1939, podepsán Emil Hácha a další. Je pochopitelné, že příslušníci této církve nebyli převážně ani židé, ani Romové, v žádném případě komunisté, a vzhledem k jejich nečetnosti se mezi nimi jistě vyskytovalo jen několik tělesně postižených a homosexuálů. Stačila tedy maličkost ke klidnému přežití válečné pohromy: zvednout ruku k hitlerovskému pozdravu a plnit své zákonné povinnosti, mezi které patřilo například členství v Hitlerjugend. To však tito lidé odmítli a - jak svědčí protifašističtí bojovníci a vězňové koncetráků - umírali ve stejném nekompromisním vzdoru vůči zločinným státům, který je do kriminálů a likvidačních táborů přivedl.

Svědkové Jehovovi jsou v naší společnosti tabuizováni a skandalizováni do té míry, až jsou ve výčtech obětí holocaustu většinou pomíjeni, i když jim nejen v dějinách druhé světové války, ale celého dvacátého století patří mezi všemi křesťanskými církvemi místo nejčestnější. Neodmítali jen vojenskou službu, odmítali i vše, co s ní bylo byť jen vzdáleně spojeno - v širším smyslu slova řečeno, byť poněkud vulgárně, odmítli hajlováni en block, stejně jako později odmítli projevovat solidaritu komunistickému režimu a účastnit se aktivní služby v jeho ozbrojených složkách.
https://legacy.blisty.cz/art/23325.html

Britské listy


 #52289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:15:15 | #52351 (23)

Tamtez:
Příklad církve Svědků Jehovových dává morální facku většině lidstva; s jejich pomocí by se nikam nedostal ani Hitler, ani Franco, ani císař Hirohito, ani US-prezident Johnson, kterému jsou neprávem upírány vavříny jednoho z nejhorších a nejkrutějších válečných zločinců v dějinách. Není nutné s nimi souhlasit, ani přistupovat na jejich vyznání, zaslouží si však respekt jako ti, kteří své morální zásady nepoužívají jako dobrou techniku k dosažení moci, neatakují státní struktury a zákonodárství svou dogmatikou, ale v okamžicích lámání chleba stojí na straně lidství tak samozřejmého, až je výjimečným, což prokázali ve zkouškách ohněm - a ne ledasjakým: byly to ohně v Osvětimi, Mauthausenu a na Majdánku. Stačilo málo, aby se tomuto ohni vymkli z moci: zvednout ruku k nacistickému pozdravu.


 #52349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:25:05 | #52355 (24)

Taky dobré. Ovšem Visitor to určitě bude vědět líp. Třeba že si to svědkové Jehovovi sepsali sami a podvrhli to Britským listům? Stejně jako podvrhli Boží jméno někdy v šestníctém století do katolických kostelů? *5620*


 #52351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.21 09:30:35 | #52356 (25)

To uplně košer také není, když se někomu znemožní reagovat a pak se do něj vandruje.<