Rozcestník >> Náboženství >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 949067x
Příspěvků:
57365

Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
16.01.21 14:58:24 | #53706

Přátelé, teď já za sebe jak je to s tím Duchem Svatým. *3473*
Víme, že Bůh je jeden s tím se tady všichni schodneme. Víme, že Bůh je Duch. To se tady doufám také všichni schodneme.
Bůh je jen jeden,ale musíme si uvědomit, že má více úřadu. A jeden z těch úřadu je Duch Svatý. Kterého jsme obdrželi po odchodu Ježíše z této země. V době kdy tady byl Ježíš, Bůh tady byl v Synu svém v Ježíši. Když odešel Ježíš z této země, Bůh nás nezustavil samých, ale znovu k nám přišel v podobě Ducha Svatého.

Ještě jeden příměr pozemský. Máme tady herce, který zastává víc roli, jednou je tulák, jindy je král a pak odehraje rolí syna krále. Je to pořád tatáž osoba, jen odehraje jinou rolí.

Pořád to je tentýž Bůh. Jen má jiný úřad, titul. Víme, že Ježíš je Boží Syn, ale taky víme, že Marií zastínil Duch Svatý. To nám ukazuje, že je to pořád stejný Bůh. Jinak by Ježíš nebyl Boží Syn, ale by byl syn Ducha Svatého.

Ježíš přišel na svět jako Syn Boží a přitom Marií zastínil Duch Svatý. Dle toho by měl každý poznát, že je to pořád ten stejný a jediný Bůh, jen má více úřadu| Předmět: RE:
16.01.21 16:49:45 | #53733 (1)

Je to pořád ten stejný Bůh, který působí svým duchem. *17625*
A je to pořád ten stejný Bůh, který poslal na zem svého Syna. I toho posiloval a cedl svým duchem.


 #53706 

| Předmět: RE: RE:
19.01.21 15:46:32 | #53925 (2)

vedl


 #53733 

| Předmět:
16.01.21 14:52:59 | #53704

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: Úzkost - co říká Bible
15.01.21 11:13:11 | #53586

Úzkost - co říká Bible?

Z článku:
Král David napsal: „Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek?“ (Žalm 13:3, Bible21) Co Davidovi pomohlo, aby se se svými pocity vypořádal? Modlil se k Bohu a se vším se mu svěřoval. Plně důvěřoval, že mu Bůh projeví věrnou lásku. (Žalm 13:5; 62:8) K tomu, abychom mu svěřili svoje problémy, nás Bůh přímo vybízí. V 1. Petra 5:7 se píše, že na něj máme uvrhnout „všechnu svou úzkost, protože o [nás] pečuje“.| Předmět: Rossiq
15.01.21 09:57:35 | #53548

2 bleskovky:
NALÉHAVĚ. Před rehabilitací zemřela 90letá Rimma Vashchenko, oficiálně nejstarší „extremistka“ v Rusku. Pro svou víru se dostala do seznamu Rosfinmonitoringu

NALÉHAVĚ. V Kirově odvolací soud potvrdil vysokou pokutu pro Anatolije Tokareva, usvědčeného z víry, který ignoroval padělání v případu

https://jw-russia.org/
Není určeno církevním fanatikům.....| Předmět: Rossiq segodnq
14.01.21 12:24:27 | #53441

10. června 2010 podal Evropský soud pro lidská práva (EÚLP) právní výklad řady populárních mýtů kolem svědků Jehovových. Ruské vládě bylo nařízeno obnovit práva moskevské komunity a nahradit způsobenou škodu. O 10 let později jedná Rusko v rozporu s dekretem.

10. června 2010 vydal štrasburský soud rozhodnutí. Sedm soudců jednomyslně uznalo likvidaci Náboženské komunity svědků Jehovových v Moskvě a zákaz její činnosti jako protiprávní a porušující základní lidská práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Evropský soud poté, co vyvrátil všechny argumenty ruské strany, zdůraznil, že rozhodnutí, které vydal, podléhá povinnému provedení ze strany Ruské federace, která musí přijmout opatření „k ukončení porušení zjištěného Evropským soudem a k maximální možné kompenzaci důsledků takového porušení“.

Co se teď děje s věřícími? 35 věřících oslavilo desáté výročí rezoluce ve věznicích, 23 v domácím vězení, 26 v případě zákazu určitých akcí, 154 v případě uznání neopustit. V rozporu s rozhodnutím ESLP ruské úřady zlikvidovaly nejen moskevskou komunitu, která zvítězila v soudu ECHR, ale také všech 396 registrovaných organizací tohoto náboženství po celém Rusku. Na tomto základě bylo více než 300 věřících podrobeno trestnímu stíhání podle článku organizace nebo účasti na činnosti organizace likvidované rozhodnutím soudu (článek 282.2 trestního zákoníku Ruské federace).
... U Evropského soudu byly podány nové žádosti. Kromě toho věřící podali stížnosti na ruské kroky u Výboru ministrů Rady Evropy, který sleduje provádění rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Mezitím právníci a aktivisté v oblasti lidských práv v Rusku i v zahraničí jednomyslně odsuzují kroky úřadů proti svědkům
Jehovovým v Ruské federaci.
application / pdf Originál v angličtině (436 KB)
application / pdf Neoficiální překlad do ruštiny (683 KB)

https://jw-russia.org/news/2020/06/12.html| Předmět: RE: Rossiq segodnq
15.01.21 11:21:52 | #53589 (1)

Tohle všechno by si soudci a úřednící mohli ušetřit, kdyby sledovali zdejší fóra, a získali tak ten nejobjektivnější pohled na celý problém. *30244* *7271*


 #53441 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
16.01.21 17:05:35 | #53737 (2)

Mě trochu překvapilo, že se tam píše něco o nějakých oslavách. Vy něco slavíte? Já myslel, že ne. No a tomu tvému komentáři nerozumím už vůbec. Tady se snad děje něco, co by měli vidět úřady nebo dokonce soudci?| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
16.01.21 17:13:03 | #53740 (3)

Jednalo se o Památnou slavnost, připomínku Kristovy smrti.

To byla narážka na zdejší "znalce", kteří v otázkách extrémismu SJ v Rusku nijak nepochybují o co jde.


 #53737 

| Předmět: Rossiq
14.01.21 11:17:03 | #53410

28.2. Bratra deportuji....

Беляевский районный суд Оренбургской области постановляет оставить Феликса Махаммадиева в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства до 28 февраля 2021 года. За это время должны быть подготовлены документы для его депортации из России.

Okresní soud Beljajevskij v Orenburgu rozhodl ponechat Felixe Makhammadieva v Centru pro dočasné zadržení cizinců a osob bez státní příslušnosti do 28. února 2021. Během této doby musí být připraveny dokumenty pro jeho deportaci z Ruska.

Věčně usměvavý Felix na fotce!
https://jw-russia.org/cases/saratov.html#20210104| Předmět: RE: Rossiq
14.01.21 11:19:51 | #53411 (1)

Leninský okresní soud projednává případ Galiny Parkové. Vyšetřovatel Michail Antipov je vyslýchán jako svědek, který podle svědků Andrey Okhrimchuka a jeho manželky Jekateriny zfalšoval své svědectví v případech dalších svědků Jehovových obviněných z extremismu. Tajný svědek „Andrey“ je vyslýchán. Říká, že obžalovaného viděl jen dvakrát a hovořili o abstraktních tématech, která nesouvisela s naukami svědků Jehovových. Během výslechu Galina Parkova poznamenává, že nemá nic společného s LRO svědků Jehovových v Rostově na Donu, a popírá použití zakázané publikace.
https://jw-russia.org/cases/rostov-on-don5.html#20210112


 #53410 

| Předmět: RE: RE: Rossiq
14.01.21 11:21:19 | #53412 (2)

Zprávy nejsou určeny nehumánním kritikům víry jiných. Kdo ma problém, at nečte.....


 #53411 

| Předmět: RE: Rossiq
14.01.21 12:13:51 | #53433 (1)

Díky za občasné zprávy. Já ani nemám čas si to na těch stránkách číst.


 #53410 

| Předmět: Co jsou „klíče království“?
13.01.21 21:43:28 | #53309

Co jsou „klíče království“?

Z článku:
„Klíče nebeského království“ dal Ježíš Petrovi. Petr tak dostal pravomoc odemknout neboli objasnit informaci, jak můžou věrní lidé po přijetí Božího svatého ducha vstoupit do nebeského království.| Předmět: RE: Co jsou „klíče království“?
14.01.21 09:02:21 | #53348 (1)

Odpouštět ?
..neb když prokliknu odkazy tak je to o odpouštení..


 #53309 

| Předmět: RE: RE: Co jsou „klíče království“?
14.01.21 10:12:30 | #53371 (2)

Z Matouš 16:19
19 Dám ti klíče nebeského království, a cokoli bys svázal na zemi, bude tím, co je svázáno* v nebesích, a cokoli bys rozvázal na zemi, bude tím, co je rozvázáno* v nebesích.“

jsou odkazy semhle:

Matouš 18:18
18 Vpravdě vám říkám: Cokoli byste svázali na zemi, bude tím, co je svázáno* v nebi, a cokoli byste rozvázali na zemi, bude tím, co je rozvázáno* v nebi.
Jan 20:23
23 Jestliže někomu odpustíte hříchy, jsou mu odpuštěny; jestliže je někomu zadržíte, jsou zadrženy.“

Proto si myslím že je to o odpouštění :-).

I podle modlitby Otčenáše je tomu tak.


 #53348 

| Předmět: RE: RE: RE: Co jsou „klíče království“?
14.01.21 10:16:54 | #53373 (3)

"Samá voda". *19831*
Přečti si už konečně ten článek.


 #53371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co jsou „klíče…
14.01.21 10:24:41 | #53377 (4)

Kterej ?


 #53373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou „klíče…
14.01.21 10:33:41 | #53385 (5)

Vyse v tom nadpisu Co jsou „klíče království“? je odkaz na clanek v externim zdroji, kde je vysvetleni a nahled na danou vec ze strany Svedku Jehovovych.


 #53377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou „klíče…
14.01.21 10:48:33 | #53392 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #53385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou „klíče…
14.01.21 10:57:27 | #53402 (6)

rose externi ne extremni. Ale uz si to zmazal tak si asi pochopil *33012* *33692*


 #53385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou…
14.01.21 10:59:38 | #53405 (7)

Jinak se omlouvam. Vim, ze pri psani delam hodne chyb a casto si to co pisu ani neprectu a chyby neopravuji. Navic bezne cesky nemluvim a narodil sem se a ziji na Slovensku, takze se muze stat, ze casto pouziji i slova co nemusi byt pro vas vzdy plne srozumitelna *4658*


 #53402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou…
14.01.21 11:21:30 | #53413 (8)

Ja jsem žila na Slovensku šest let tak tomu rozumět asi že budu :-)


 #53405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
14.01.21 11:22:47 | #53414 (9)

Asi že omyl!


 #53413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:23:51 | #53415 (10)

Jakej omyl?


 #53414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:34:32 | #53419 (10)

To se stane kazdemu z nas. Nekdy proste vidime neco jinak nez jak to ve skutecnosti je *35245*

Pravdou ale je, ze kazdy z nas se muze nekdy vyjadrit i extremne a v tomto jiste nejsou ani SJ zadnou vyjimkou. Jiste ale nejsou extremni a nebezpecnou organizaci jak je treba oznacili i urady v Rusku, ale spis naopak. Vecsina SJ jsou nepochybne lide usilujici se o pokojne nazivani s jinymi lidmi o cem svedci i jejich odmitani vmesovat se do politiky a pouzivani zbrani vuci jinym lidem. Kdyz by lidi s timto postojem bylo ve svete vic, jiste by tu bylo mnohem mene utrpeni, ktere je zavineno prave tou urpotnou snahou nekterych lidi mit moc nad jinymi lidmi a jsou proto ochotni pouzit i nasilne prostredky, aby si prosadili.

To, ze se ale i uprostred zboru SJ nachazeji lidi podobny Diotrefesovi usilujici se jine mocensky ovladat a byt panmi nad jejich virou je taky pravdou.


 #53414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 12:20:21 | #53437 (11)

Souhlasím se vším. Dík. *34041*


 #53419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 13:48:13 | #53472 (12)
*3474* *33692* *33012* *691*

 #53437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou…
14.01.21 12:10:21 | #53431 (8)

Náhodou mluvíš česky skvěle! *20832*


 #53405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou…
14.01.21 11:03:05 | #53406 (7)

Jedna omluva nestačila?
Z hlouby duše se kraju, ze jsem špatně četl. Jdu někam hledat popel. Nějaká stará babku v domku bude mit.....


 #53402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou…
14.01.21 11:04:58 | #53407 (8)

Kaju - překlep
jako ten tvuj - extrerni....


 #53406 

| Předmět: RE: Co jsou „klíče království“?
14.01.21 11:58:00 | #53424 (1)

Mýty o klíčích Království
Mýtus: Petr rozhoduje o tom, kdo jde do nebe.

Fakt: Bible říká, že ne Petr, ale Ježíš Kristus byl určen, „aby soudil živé a mrtvé“. (2. Timoteovi 4:1, 8; Jan 5:22) Dokonce i sám Petr o Ježíšovi řekl, že „to je On, koho Bůh pověřil, aby byl soudcem živých a mrtvých“. (Skutky 10:34, 42)


 #53309 

| Předmět: RE: RE: Co jsou „klíče království“?
14.01.21 12:00:47 | #53426 (2)

Ftip:
Klepe se na nebeskou bránu.
Znudeny Petr - Co je?
Za dveřmi - Neříká se 'co je', ale 'kdo je'.
Petr se chytá za hlavu - a jéje, další učitelka!


 #53424 

| Předmět: RE: RE: RE: Co jsou „klíče království“?
14.01.21 12:27:15 | #53444 (3)
*15238*

 #53426 

| Předmět: RE: RE: RE: Co jsou „klíče království“?
16.01.21 17:08:46 | #53739 (3)

To je blbost, protože Petr sedí u nebeské brány a ne u pekelné.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co jsou „klíče…
16.01.21 19:06:41 | #53764 (4)

To možná stíhá oboje :-)


 #53739 

| Předmět: RE: RE: RE: Co jsou „klíče království“?
16.01.21 17:17:33 | #53742 (3)

K nebeské bráně přijde jeden spravedlivý.
Petr zkontroluje papíry a požádá, o chvilku strpení, že jen něco vyřídí.
Poodejde ke skupince stojící opodál, pokyne rukou a a všichni se rozplynou.
Ten spravedlivý se ptá, co provedli tak hrozného.
Petr mávne rukou:
"To je tady každou chvíli. Toho si nevšímej, to byli ateisté, oni to tak chtějí".


 #53426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co jsou „klíče…
16.01.21 18:44:31 | #53758 (4)

:-))) Dobrý, ale je ti jasné, že ty vtipy nemají teologickou oporu ve vaši nauce? :-)))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou „klíče…
16.01.21 18:45:58 | #53759 (5)

A co má jako být?


 #53758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou „klíče…
16.01.21 18:52:51 | #53762 (6)

Celkem nic, akorát že jsem ještě neslyšel nějaký vtip, který by korespondoval s vašim učením. Znáš nějaký takový?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co jsou…
16.01.21 19:30:13 | #53765 (7)

Jo, jeden bych věděl.
Je o hledání kontextu tam, kde není.
Pak se z apoštola Pavla stane člověk podporující domácí násilí.
Stačí dát do "kontextu" tyto dva verše:
(Efezanům 5:28)
Takto by měli manželé milovat své manželky jako svá vlastní těla.
(1. Korinťanům 9:27)
tluču do svého těla a vedu je jako otroka


 #53762 

| Předmět: Felix na svobodě!
13.01.21 12:51:02 | #53242

Felix je venku, ale bude deportovan!
Podle jména, může být Kazach, nebo Azerbajdzanec a to je z louže pod okap....
Первый отсидевший за веру — и первый лишенный за веру гражданства. Феликс Махаммадиев покинул колонию, но не получил свободу....
https://jw-russia.org/news/2020/12/12.html| Předmět: RE: Felix na svobodě!
13.01.21 14:26:26 | #53253 (1)

Z deště pod okap. Nebo z louže do bláta. *17625*


 #53242 

| Předmět: Výbor OSN pro lidská práva se postavil…
12.01.21 22:12:11 | #53144

Výbor OSN pro lidská práva se postavil na stranu svědků Jehovových v Ázerbájdžánu

Z článku:
Jsme rádi, že se situace v Ázerbájdžánu zlepšuje a že státní orgány v posledních letech respektují právo našich bratrů uctívat Jehovu. Doufáme, že tato dvě rozhodnutí přispějí k zákonnému prosazování dobré zprávy v Ázerbájdžánu. (Filipanům 1:7)| Předmět: RE: Výbor OSN pro lidská práva se…
12.01.21 22:50:00 | #53145 (1)

Hezké. Konečně taky dobré zprávy. *20832*


 #53144 

| Předmět: RE: RE: Výbor OSN pro lidská práva se…
16.01.21 18:48:24 | #53761 (2)

Margo, abuka tvrdí, že nám o sobě Bůh sdělil spoustu vcí, ale nedovede jmenovat ani jednu. Nechceš mu s tím pomoct hnout? Podle mně, co o Bohu víme, víme od Ježíše. Ale možná jsem něco přehlédl a řekl nám to sobě sám Bůh. Pomůžeš mně?


 #53145 

| Předmět: RE: RE: RE: Výbor OSN pro lidská práva…
16.01.21 20:12:00 | #53773 (3)

Ne že nedovede vyjmenovat, ale nelíbí se mu tvůj způsob komunikace. Ano mně se nelíbí, tak se opravdu nehodlám angažovat. Jak Abuka psal, najdi si jiného ňoumu. *3761*


 #53761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro lidská…
16.01.21 21:38:44 | #53774 (4)

Nedovede a ani ty to nedovedeš. Ptal jsem se slušně a mé komunikaci nejde nic vytknout. Když si abuka uvědomilů že přestřelil, použil klasickou obranu o nevhodné komunikaci a ty mu zdatně sekunduješ. To je váš oblíbený styl ústupu. hodit vinu na protistranu.


 #53773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro…
16.01.21 22:07:23 | #53775 (5)

Víš co? Zkus použít novou funkci "Vlastní příspěvky", ona ti je všechny hezky srovná, a pouvažuj nad tím, jak by se ti líbilo, kdyby s tebou někdo komunikoval tímto stylem. OK?

Ty si vážně myslíš, že neumíme najít místa, kdy Jehova mluví o sobě? *15238*


 #53774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro lidská…
13.01.21 12:03:31 | #53227 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #53225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro…
16.01.21 22:26:35 | #53777 (6)

Tak proč se tomu oba dva tak bráníte? Abuka tvrdí, že nám o sobě hodně věcí sdělil Bůh sám osobně. Tak mně jich pár najděte!


 #53775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro…
13.01.21 12:17:43 | #53232 (7)

Obsah příspěvku byl smazán


 #53229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN…
16.01.21 22:28:12 | #53778 (7)

Margo ti to napsala, a já to pro jistotu zopakuji, i když nevěřím, že to bude něco platné.
Jestli s námi chceš diskutovat, budeš muset změnit rétoriku.


 #53777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro…
13.01.21 12:20:55 | #53234 (8)

Obsah příspěvku byl smazán


 #53232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor…
16.01.21 22:31:59 | #53779 (8)

Nechci s vámi diskutovat. V souladu s popiskem fóra se ptá. Normálně, slušně ptám. A je směšné jak se oba kroutíte a neumíte napsat jednu jedinou věc, kterou nám o sobě řekl Bůh.


 #53778 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 22:43:59 | #53780 (9)

OK, tak se zasměj a smiř se s tím, že na tvé hulvátské vykřikování reagovat nebudeme.


 #53779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 22:53:08 | #53781 (10)

Nebudete, protože jste se sami nakormidlovali do pati. Opakuju, všechno co o Bohu víme, víme od jeho Syna Ježíše Krista. Čím dřív to přiznáš, tím líp pro tebe.


 #53780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 22:57:33 | #53782 (11)

Musíš si někdy přečíst Bibli celou. Zjistíš, že nemáme co přiznávat. *447*


 #53781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 08:41:31 | #53783 (12)

Děkuju za radu, když ale já bych chtěl trochu navést na příslušné verše. Protože ať vzpomínám jak vzpomínám, nedaří se mně si žádnou vybavit, kde Bůh o sobě mluví. Snad jenom to "Jsem který Jsem"! No a to teda nevím, ale to mně nijak obzor poznání nerozšíří.
A dokonce nemůžu nic najít na vašich stránkách, nic o tom že Bůh o sobě řekl něco bližžšího. No a kdo jiný, by od něho měl mít info, než jeho praví svědkové?


 #53782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 09:09:44 | #53784 (13)

Až na ně dopadne můj vztek, poznají, že jsem k nim mluvil já, Jehova, protože vyžaduji výlučnou oddanost.
Vždyť já jsem Jehova, váš Bůh; a posvětíte se a prokážete se [jako] svatí, protože já jsem svatý. Neznečistíte tedy své duše žádným hemživým tvorem, jenž se pohybuje po zemi. 45 Vždyť já jsem Jehova, který vás vedl z egyptské země, abych se vám prokázal [jako] Bůh; a prokážete se [jako] svatí, protože já jsem svatý.
Měli byste se prokázat [jako] svatí, protože já, Jehova, váš Bůh, jsem svatý.
14 proto jsem to já, Ten, kdo bude s tímto lidem opět jednat podivuhodně,
Já, Jehova, jsem ten první
a zůstanu stejný až do poslední generace.“
13 Vždyť já, Jehova, tvůj Bůh, tě držím za ruku
a říkám ti: ‚Neboj se, pomůžu ti.‘
17 „Trpící a chudí hledají vodu, ale žádná není,
jazyk jim vyschl žízní.
Já, Jehova, jim odpovím.
Já, Bůh Izraele, je neopustím.
18 Způsobím, že po holých kopcích potečou řeky
a v údolích vytrysknou prameny.
Pustinu změním v rákosnatou tůň
a bezvodou zemi v prameny vod.
 8 Já jsem Jehova, to je mé jméno.
Nikomu jinému nedám svou slávu,
svou chválu nepřenechám vytesaným modlám.
 3 Já jsem totiž Jehova, tvůj Bůh,
Svatý Izraele, tvůj zachránce.
Jako výkupné za tebe jsem dal Egypt,
místo tebe jsem dal Etiopii a Sebu.
 4 Vždyť jsi v mých očích drahocenný,
vážím si tě a miluji tě.
Proto dám za tebe lidi,
za tvůj život národy.
 5 Neboj se, vždyť jsem s tebou.
Od východu přivedu tvé potomky
a od západu tě shromáždím.
 6 Řeknu severu: ‚Vydej je!‘
a jihu: ‚Nezadržuj je!
Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery z končin země,
 7 každého, kdo nosí mé jméno
a koho jsem stvořil ke své slávě,
koho jsem vytvořil a udělal.‘
11 Já, já jsem Jehova a kromě mě není žádný zachránce.“
12 „Já jsem oznamoval, zachraňoval a rozhlašoval,
když mezi vámi nebyl žádný cizí bůh.
Jste tedy moji svědkové,“ prohlašuje Jehova, „a já jsem Bůh.
„Já, Jehova, jsem stvořil všechno,
sám jsem roztáhl nebesa
a rozprostřel zemi.
 7 Tvořím světlo i tmu,
působím pokoj i neštěstí,
já, Jehova, dělám všechny tyto věci.
Ať se otevře země a urodí záchranu
a spolu s ní ať dá vyrůst spravedlnosti.
Já, Jehova, jsem to vytvořil.“
18 Vždyť toto říká Jehova,
Stvořitel nebes, pravý Bůh,
ten, kdo vytvořil zemi, její Tvůrce, který ji upevnil,
ten, kdo ji nestvořil zbytečně, ale proto, aby byla obydlená:
„Já jsem Jehova a není nikdo jiný.
19 Nemluvil jsem na skrytém místě, v zemi temnoty,
neřekl jsem Jákobovu potomstvu:
‚Hledejte mě, ale bude to zbytečné.‘
Já jsem Jehova, říkám, co je správné, a mluvím pravdu.
20 Shromážděte se a přijďte.
Přistupte blíž, vy, kdo jste unikli z národů.
Ti, kdo nosí své vytesané modly
a modlí se k bohu, který je nemůže zachránit, nic nevědí.
21 Promluvte, předložte svůj případ.
Poraďte se spolu.
Kdo to už dávno předpověděl
a odedávna to oznamoval?
Nebyl jsem to já, Jehova?
Kromě mě není žádný Bůh.
Kromě mě není žádný spravedlivý Bůh a zachránce.
22 Obraťte se ke mně a zachraňte se, všechny končiny země.
Vždyť já jsem Bůh a není nikdo jiný.
23 Přísahal jsem sám při sobě,
z mých úst vyšlo pravdivé slovo
a nevezmu ho zpět:
Každé koleno přede mnou poklekne
a každý jazyk mi bude přísahat věrnost.
24 Řekne: ‚Jehova vždycky jedná správně a je silný.
Všichni, kdo jsou na něj rozzuření, před něj přijdou s hanbou.
25 Díky Jehovovi se celé potomstvo Izraele prokáže být v právu
a budou se jím chlubit.‘“
17 Toto říká Jehova, tvůj Výkupce, Svatý Izraele:
„Já, Jehova, jsem tvůj Bůh,
který tě vyučuje k tvému dobru
a vede tě cestou, po které bys měl jít.
18 Kdybys tak věnoval pozornost mým přikázáním!
Tvůj pokoj by byl jako řeka
a tvé dobré skutky jako mořské vlny.
19 Tvého potomstva by bylo jako písku
a tvých potomků jako jeho zrnek.
Jejich jméno by přede mnou nikdy nebylo vyhlazeno ani zničeno.“

Zběžně jsem přelítla kousek Izajáše, a třeba jen tohle tam o sobě říká Bůh. Nežádáš snad po mně, abych vypisovala všechno z celého Starého zákona, viď? Jestli opravdu chceš vědět, co všechno o sobě Bůh říká, nejlepší cestou je přečíst si to přímo v Bibli, přece tu nebudeme zahlcovat fórum.


 #53783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 09:50:14 | #53785 (14)

Oceňuju snahu, poctivě jsem si to přečetl
Celá ta řeč vznikla když abuka napsal: Chci říct, že to, co o sobě Bůh sdělil, je pochopitelné.
Krásně je tak vidět hranice mezi Božím slovem a lidskými naukami. Takže jestli ten seznam cos sestavila vám nějak blíž dává poznat Boha, tak jste dobří. Já - kdybych o Bohu nikdy nic neslyšel, chtěl se dozvědět něco o jeho vlastnostech a přečetl si to cos vybrala, tak zjistím pouze to, že je pouze jeden Bůh. Což jsem už věděl, nějací ti bohové slunce, války, moří atd. mně nezajímají.
Jaký Bůh je, milostivý, milosrdný, spravedlivý, odpouštějící, to se dozvím až od Ježíše, který o Otci často mluvil.
Ale to už jsem psal včera a nezdá se, že byste to uznali. Takže na závěr. Děkuju za snahu, za ten výpis a zkus se prosím zamyslet nad tím, jestli bys o Bohu po přečtení toho seznamu zjistila něco bližšího, než že Bůh prostě JE.


 #53784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 10:32:57 | #53787 (15)

Já jsem věděla, že to nemá cenu. *16386*

Ptal ses takto:
Reakce na příspěvek #53782

Děkuju za radu, když ale já bych chtěl trochu navést na příslušné verše. Protože ať vzpomínám jak vzpomínám, nedaří se mně si žádnou vybavit, kde Bůh o sobě mluví. Snad jenom to "Jsem který Jsem"! No a to teda nevím, ale to mně nijak obzor poznání nerozšíří.
A dokonce nemůžu nic najít na vašich stránkách, nic o tom že Bůh o sobě řekl něco bližžšího. No a kdo jiný, by od něho měl mít info, než jeho praví svědkové?

Tak tohle přesně byl tvůj problém. Původně jsem ti poradila, aby sis sám Bibli přečetl. Je plná Božích výroků. Chtěl jsi "trochu navést". Tedy abych tě na něco z toho "trochu navedla", nikoli abych vytvořila seznam. Věděla jsem, že to takhle nějak dopadne, že vyvineš zase nějaký další problém, abys aspoň vytvořil dojem, že jsi zůstal sedět na svém koni. *15238* Takže já bych zůstala u své původní rady: Přečti si Bibli. *32594*


 #53785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 10:57:52 | #53788 (16)

Nemyslím si, že mám s Biblí nějaký zvláštní problém. A dokonce si ani nejsem vědom toho, že bych popíral, že je v Bibli řeč o Bohu. Je! Ale to přece není to, co řešíme. Řešíme abukovo tvrzení, že Bůh o sobě v Bibli sděluje bližší informace, jaký je. NESDĚLUJE!
Bible není Boží slovo ve smyslu, v jakém ji chápete. Myslím, že na to jednou přijdeš sama. Teda doufám. Přál bych ti to.


 #53787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 11:52:35 | #53793 (17)

Takže přímou řečí, kdy Bůh o sobě něco sděluje, o sobě nic nesděluje! To je vskutku převratná myšlenka, Volmane! Kam na ně chodíš?

(Akorát mě začíná mrzet, že jsem ti nakonec těmi výpisky odpověděla. Opravdu to nemělo smysl.)


 #53788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 22:35:21 | #53319 (17)

Obsah příspěvku byl smazán


 #53315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 11:54:01 | #53794 (17)

A v jakém smyslu tady Bible Božím slovem je? Jak to (špatně) chápeme my, a jek to (správně) chápeš ty?


 #53788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 12:52:26 | #53814 (18)

Vy berete Bibli doslova, jako autenticky zachycenou řeč Boha. Nesnaž se mně přesvědčit že to tak není, přišla na to řeč už mockrát a z vašich reakcí je zjevné, že je. Dokazuje to vaše hádání o slovíčka, uvádění původních textů atd. Což je poněkud úsměvné, když uvážíme, že třeba evangelia byla psaná 20,30, nebo až padesát let od Ježíšovy smrti, například třeba tisíc kilometrů daleko v Římě člověkem, který se s Ježíšem nikdy nesetkal. V takovém případě bazírovat na nějakém výrazu, že ho přesně tak použil Ježíš, je přece nesmysl.
To samé v případě starozákoních textů, které než je někdo "hodil" na pergamen, kolovaly dobrých 1500 let ústně.
Takže: Bible je Boží slovo do té míry, že na autory textů působil Duch svatý. A když Bibli čtu, tak mně napadají pod vlivem toho stejného Ducha svatého myšlenky, které jsou prospěšné pro můj život v situaci, v které se právě nacházím.
To je všecko, co ti k tomu jsem schopný říct. Přeber si to jak chceš.


 #53794 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 12:58:12 | #53817 (19)

Nic jiného netvrdíme, než že Písmo je psáno pod inspirací Božího ducha. TAle to jsi úplně otočil směr naší debaty, ne?
A jak jsi tedy přišel na srovnání, že ve SZ nám o sobě Bůh neřekl vůbec nic, ale v NZ nám o něm řekl Ježíš? HJak to souvisí s touhle tvojí přednáškou? Řekla bych, že nijak. *3477*


 #53814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 13:25:05 | #53820 (20)

Otočil??? Dej si mokrý hadr na hlavu! Odpověděl jsem ti na otázku, kterou jsi mně položila!!!


 #53817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 13:39:17 | #53822 (21)

Podívej se k začátku vlákna, tam se dočteš, s čím jsi na nás přišel.
No a co říkáš tomu textu ze Starého zákona? Jen tak ho pomineš? Snažila jsem ti na konkrétní námitku dát konkrétní odpověď, a ty ji přehlídneš jak družstevní lány? *33087*


 #53820 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 14:01:11 | #53827 (22)

Margo, abuka tvrdí, že nám o sobě Bůh sdělil spoustu věcí, ale nedovede jmenovat ani jednu. Nechceš mu s tím pomoct hnout? Podle mně, co o Bohu víme, víme od Ježíše. Ale možná jsem něco přehlédl a řekl nám to sobě sám Bůh. Pomůžeš mně?
Začátek vlákna je toto!


 #53822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 14:17:01 | #53830 (23)

A taky toto:

Děkuju za radu, když ale já bych chtěl trochu navést na příslušné verše. Protože ať vzpomínám jak vzpomínám, nedaří se mně si žádnou vybavit, kde Bůh o sobě mluví. Snad jenom to "Jsem který Jsem"! No a to teda nevím, ale to mně nijak obzor poznání nerozšíří.
A dokonce nemůžu nic najít na vašich stránkách, nic o tom že Bůh o sobě řekl něco bližžšího. No a kdo jiný, by od něho měl mít info, než jeho praví svědkové?


 #53827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 14:20:26 | #53832 (24)

Radila jsem ti, ať si to vlákno přečteš celé.
No a co mi tedy povíš na mnou vypsaný text ze SZ? Fakt nic? To mě tedy opravdu nemotivuje se příště angažovat. *3780*
Ani bys nedokázal napsat "promiň, mělas pravdu"?


 #53830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 16:08:36 | #53843 (24)

Není náhodou začátek vždycky jenom jeden?


 #53830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 16:18:52 | #53845 (25)

Začátek ano. Od začátku se někam pokračuje, vysvětluje se, jak kdo co myslel... Radila jsem ti přečíst celou tu debatu. A prosím, dostanu konečně tu tvoji odpověď? Byla to taková tečka za tím naším případem... Nerada bych, aby se vypařila bez užitku.


 #53843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 15:09:54 | #53836 (23)

Abuka si především myslel, že tobě nemá smysl předkládat jakékoli argumenty.
A myslí si to stále, a proto na rozdíl od margo ušetřil spoustu času. *7271*


 #53827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 15:35:33 | #53839 (24)

No to jo!!! *2* *2* *2* Příště snad odolám. *5567*


 #53836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.01.21 12:31:38 | #53886 (19)

Pokud nevěřís Bibli, Mas spatne DF.


 #53814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 12:03:21 | #53799 (17)

Tvrdil jsi, že Bůh v Bibli o sobě sám nic nesděluje.


 #53788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 12:33:54 | #53807 (18)

Ano, nesděluje. Nesděluje o sobě to, co nám o něm zjevil Ježíš.


 #53799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 12:42:32 | #53809 (19)

Napsal jsi, že nesděluje nic.
A co tedy o sobě Bůh například o sobě nesděluje?


 #53807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 12:54:34 | #53816 (20)

To, co nám o něm sdělil jeho Syn. Už jsem příklady uvedl, máš to ve vlákně.


 #53809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 13:07:08 | #53818 (21)

Přečíst si vlákno by bylo užitečné hlavně pro tebe - aby sis uvědomil, jak měníš svá tvrzení. Ale na to bys musel být míň namistrovaný. *35094*

Napsal jsi:
"Jaký Bůh je, milostivý, milosrdný, spravedlivý, odpouštějící, to se dozvím až od Ježíše, který o Otci často mluvil."

Ale dobře, zkusím tě ještě jednou poučit:

2. Mo 34:6 Jehova před ním prošel a oznámil: „Jehova, Jehova, Bůh milosrdnýsoucitný, trpělivýplný věrné lásky a pravdy, 7 projevuje věrnou lásku tisícům, promíjí provinění, přestupek a hřích, ale **viníka rozhodně nenechá bez trestu... " *3476*


 #53816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 16:25:34 | #53847 (22)

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vytesej si dvě kamenné desky jako ty první, já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztříštil.
Připrav se na ráno; vystoupíš zrána na horu Sínaj a postavíš se tam na vrcholku hory ke mně.
Nikdo s tebou nevystoupí, a též ať se na celé hoře nikdo neukáže, ani brav nebo skot ať se nepase poblíž té hory.“
Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky, jako ty první. Za časného jitra vystoupil na horu Sínaj, jak mu Hospodin přikázal, a do rukou vzal obě kamenné desky.
Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno.
Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný,
který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení , který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení .“

Nevymýšlej si. Po přečtení textu je jasné, že mluvil Mojžíš, ne Bůh. Musíš si dávat příště pozor...Takže zase nic, Bůh o sobě nesdělil nic, hovořil Mojžíš. Ještě se podívám do vaší Bible, aby bylo jasno....

Aha, v tom vašem "překladu" jste to, co říkal Mojžíš napsali tak, že to vypadá, že to říkal Bůh. No a teď kde je pravda? Navrhuju počkat na Siouxe, popř. visitora.


 #53818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 16:38:01 | #53848 (23)

CSP Hospodin prošel kolem něho a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti,

MPCZ ano, Hospodin přešel mimo jeho tvář a zvolal: Hospodin, Hospodin, BŮH soucitný a milostivý, zdlouhavý k hněvu a oplývající laskavostí a věrností,

CRP Když míjel Hospodin před ním, zvolal: Hospodin, Hospodin jest Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, pln milosti a pravdy.

BKR Nebo pomíjeje Hospodin tvář jeho, volal: Hospodin, Hospodin, Bůh silný, lítostivý a milostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství a pravdě,

NBK06 Hospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, věčně trpělivý, nanejvýš milosrdný a věrný,

B21 Hospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný,

JB Jahve kolem něho prošel a on zavolal: „Jahve, Jahve, laskavý a slitovný Bůh, pomalý ke hněvu, bohatý milostí a věrností;

KLP Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: „Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!

VS Prošel tam mimo něj a zvolal: „Jsem Jahve, Jahve, slitovný bůh, milostivý a pomalý v hněvu, milostí oplývající a věrný.

PKM Hospodin přešel kolem něj a zvolal: „Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, dlouho ovládající svůj hněv a velký milostí a pravdou!

ROH A JeHoVaH idúc popri ňom volal: JeHoVaH, JeHoVaH, silný Bôh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy,

SKP Potom Pán prešiel popred neho a volal: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.

SEP Hospodin prechádzal pred ním a volal: Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh!

SEVP I prešiel Hospodin popred neho a volal: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti,

BOT Jahve prešiel popred neho a volal: "Jahve, Jahve, láskavý a milosrdný Boh, zhovievavý, plný milosti a pravdy;


 #53847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 17:09:05 | #53851 (24)

Výborně. Už nemusíme čekat na nikoho, je jasné, že mluvil Mojžíš. Děkuji.


 #53848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 17:27:09 | #53852 (25)

Cože? Ty snad nechápeš text? *33072*


 #53851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 17:29:00 | #53853 (26)

Ale záleží na tom vůbec? Co si vlastně potřebuješ dokázat?


 #53852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 17:38:52 | #53855 (27)

Potřebuje si dokázat, že nemáme pravdu, ať už jde o cokoli.
A jde mu to skvěle, protože vidí jen to, co chce vidět, a své omyly si zásadně nepřipouští. *7271*


 #53853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 17:43:57 | #53856 (28)

Šťastný to muž! *18535*


 #53855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 17:46:41 | #53857 (27)

Nic nedokazuju, ani vám, ani sobě. Ustupuju, klidně se opájejte pocitem vítězství. Kdo si dá práci a celou polemiku si přečte, se pobaví.


 #53853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 17:51:50 | #53858 (28)

Já myslím, že máš konečně pravdu. Určitě to bude velmi zábavné. *3357*


 #53857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 17:30:26 | #53854 (25)

To fakt čekat nemusíme.
Svoji schopnost porozumět českému textu jsi osvědčil měrou vrchovatou. *7271*


 #53851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro…
16.01.21 22:08:33 | #53776 (5)

A tenhle "styl ústupu" používáš ty sám, viď? *24611*


 #53774 

| Předmět: RE: Výbor OSN pro lidská práva se…
13.01.21 10:14:46 | #53200 (1)

Azerbajdžán sa usiluje o vsup do EÚ, a tak musí plniť určité podmienku vstupu...


 #53144 

| Předmět: RE: RE: Výbor OSN pro lidská práva se…
13.01.21 11:09:27 | #53218 (2)

Ano, zřejmě se chce vymezit vůči orientálně-komunistickému feudalismu, který vládne na východ od karpatského oblouku, a který ti tolik imponuje. *33084*


 #53200 

| Předmět: RE: RE: RE: Výbor OSN pro lidská práva…
13.01.21 11:38:35 | #53225 (3)

nemyslel som to tak, vy to víte...


 #53218 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro lidská…
13.01.21 12:09:10 | #53229 (4)

Já především vím, jakou nenávist vůči nám prezentuješ na jiných fórech, a s jakou ochotou nasloucháš hnusným pomluvám a urážkám na "sektách".
Proč sem vůbec chodíš, když jsme podle tebe taková sebranka?
Proč nezůstaneš na "sektách" a nerochníš se s jonatanem a selenem v jejich prasečinách?
"Z hojnosti srdce mluví ústa", a když je to srdce pokrytecké, mluví někde tak a jinde jinak.


 #53225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro…
13.01.21 13:03:33 | #53248 (5)

žiadna nenávisť, vy osobný názor pokladáte za nenávisť...chápem, že ma máte v zuboch, lebo neladím vašim kruhom - a ani nebudem - nie som SJ, to treba akceptovať - a ak sa mi niečo vaše nelíbí, tak to poviem otvorene...mi­mochodom, ak je balík nenávisti, tak je to na vašich stránkach - proti všetkým: veriacim, neveriacim, a hlavne katolíkom...


 #53229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro…
13.01.21 13:11:24 | #53249 (6)

Povieš otvorene? *7271*
Možná někde na jiném fóru. A děláš dobře, protože ho nedokážeš vyjádřit bez urážek, nepodložených výmyslů a podezření.
Patříš na "sekty", tam se hodíš se svými projevy a participování na oplzlostech.


 #53248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN…
13.01.21 20:51:48 | #53302 (7)

to participování mi podsúvate - vedome, s cieľom dehonestace...


 #53249 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor…
13.01.21 22:22:33 | #53313 (8)

V čem se člověk vyráchá, tím taky smrdí. *20574*


 #53302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 22:25:00 | #53315 (9)

to jakože smrdíme tady svědky?


 #53313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 22:27:31 | #53317 (10)

No mohli byste trochu načichnout... Tady se můžete vyráchat tak akorát v duchovních myšlenkách, a ty nádherně voní! *18535*


 #53315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 22:31:10 | #53318 (11)

vlastní smrádeček vám voní :-))


 #53317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 22:39:24 | #53320 (12)

Smrádeček? Tady snad rozebíráme nějaké oplzlosti, vyrábíme pomlouvačné mystifikace, intriky, častujeme nadávami a podobně? Jestli se tu necítíš dobře, opravdu můžeš změnit lokál, Ratko. Každý si mže vybrat, čím chce načichnot. Ale škoda tě.


 #53318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 07:39:20 | #53323 (13)

no tak puch :-) jen jsem použila podobný obrat (zrcadlo) To s pak ukáže že ráda jiné počastuješ u sebe to pak moc nejde :-)))


 #53320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 07:48:56 | #53327 (14)

Vůbec mi nešlp o výraz, Ratko.


 #53323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 07:51:39 | #53329 (15)

A o co ti šlo? O to, že vy voníte a všichni kolem vás páchnou?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 07:59:34 | #53333 (16)

Přesně tak jsem to pochopila, že stačí být minutku v virtuální blízkosti a páchnu jak starý kozel :-)) zatímco tady jsem navoňaný pudl


 #53329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:05:59 | #53334 (16)

Ne, Siouxi. To nikdo nepsal ani neměl na mysli. Přečti si debatu od začátku, prosím. Visitorovi jsem chtěla něco vysvětlit jednoduše a přesně, a tak jsem použila přirovnání, aniž bych tušila co se kolem toho rozjede. Měla jsem pocit, že s Ratkou už pak jen lehce žertujeme, ale asi se to tu nebere. OK, namísto svého původního přirovnání bych mohla použít biblický text:
„Špatná společenství kazí užitečné návyky.“ (1. KOR. 15:33)
Takhle je to lepší a stravitelnější? Ale není to přesně to, co jsem chtěla vyjádřit.


 #53329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:09:31 | #53336 (17)

Žertování by to bylo kdybych věděla že žertuješ. že to jsou jen takové leegrácky, taky vtipkuji. Jak já tak Vizitor jsme na sektách Jonatána napomenuli, řekli jsme že mele blbosti. JInak si nmyslím že by tam někdo smrděl. Tedy více než smrdím já nebo kdokoliv jiný z nás, tedy psal oplzlosti.


 #53334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:18:48 | #53338 (18)

No pak máš asi hroší kůži. Tedy tam - u nás ne, u nás se tě dotkne cokoli, co se jen trochu dotknout může. A ještě znovu: tím přirovnáním jsem chtěla Visitorovi naznačit, že člověk je takový, jakoje společnost, kterou vyhledává. Víš, nejsem pravidelnou čtenářkou toho fóra, ale téměř kdykoli tam nakouknu, není mi z toho dobře (když se tedy vyhnu citovému zabarvení použitého výrazu). Jestli tohle je pro tebe norma, OK, je to tvoje věc, ale já si snad taky můžu myslet svoje.


 #53336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:25:31 | #53339 (19)

To j v pořádku, chodím taky na forum o vaření, také na forum o komunismu, ateismu či politice, můj zájem není omezen diskusí o náboženství. v posldní době jsem i na zahradniční. To ž někdo napíš nějaký provokativní příspěvek, nní pro mě důvod abych toho člověka zapudila a nikdy se tam neukázala. Takový člověk by mě omezil a manipuloval v mém jednání. Faticky ovládal. Kdyby psal to co se mi líbí, tak bych tam chodila a když to co s mi nelíbí nechodila, udělal by ze mě cvičeného pejska.


 #53338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:33:35 | #53341 (20)

Je mi jedno, kam chodíš. Taky si občas přečtu, co se kde píše, když mám čas. Ale fakt je, že o člověku leccos vypovídá, jakou společnost si vybírá.


 #53339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:35:13 | #53342 (21)

proto se na mě teď díváš díváš svrchu. přežiju to.


 #53341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:36:43 | #53343 (21)

Př 1:1 
Šťastný je člověk, který se neřídí radami špatných lidí,
nestojí na cestě hříšníků
a nesedává s posměvači


 #53341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:45:52 | #53344 (22)

Výborně, tak si to příště vem k srdci až se budou vysmívat tví přátelé diskutujícím


 #53343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:48:54 | #53345 (23)

Beru si to k srdci, Ratko.


 #53344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:52:59 | #53346 (24)

Já to zas tak moc neřeším :-)) nejsem z cukru. přežiju i nějaké pochechtávání. Myslím že to přežije každý z nás. Dnešní doba neumožňuje totální zákazy čehokoliv i pochechtávání. Tedy nezakazovat, nevylučovat druhé ze spoelčenství protože se někomu uchechtli nebo s někým cheechtajícím komunikují. Spíše si udržet zdravý rozum.


 #53345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:05:57 | #53349 (25)

Ano, s chechtajícími se tady komunikujeme každý den. Ovšem všechno má své meze a člověk by si společnost vybírat měl, protože 1. výběrem společnosti ukazuje, jaký je, 2. jeho společnost na něj určitě má vliv.
Tedy tvoje dnešní reakce mi přijdou, že to tak trochu řešíi. Tedy aspoň někdy a někde. A buďme konkrétní: tady a teď. *3476*


 #53346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:22:31 | #53356 (26)

A Ježíš, kterého - jak pořád ujišťujete že je to váš vzor a že ho následujete, ten si taky společnost vybíral?


 #53349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:26:10 | #53359 (27)

Samozřejmě.
Do špatné společnosti chodil kázat, protože "zdraví nepotřebují lékaže, nemocní ano".


 #53356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:30:26 | #53360 (28)

Tak proč to odsuzujete a neděláte taky?


 #53359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:44:31 | #53365 (29)

Co myslíš, když Ježíš dejme tomu přišel na oběd mezi vulgární lidi, které jeho řeči nezajímaly, kolikrát tam šel znova?


 #53360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:54:49 | #53368 (30)

Fakt neumíte nic jiného, než neodpovědět, ale reagovat otázkou? Já se tě ptám, proč odsuzujete "špatnou společnost". Děláte se čistí jak lilie, tak máte strach abyste se neušpinili?


 #53365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:06:54 | #53369 (31)

Ano, Písmo na mnoha místech varuje před znečištěním se špatným chováním.
Neděláme se čistí jako lilie, na druhé straně se nechceme brodit blátem vulgarit a oplzlostí.
Nedávno jsi psal, že nevíš, co píšou na "sektách". Tak se tam buď podívej, o čem je řeč, nebo se nevyjadřuj k něčemu, co neznáš.


 #53368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:17:00 | #53375 (32)

Reaguju na to co píšeš. V Písmu je varování před ÚČASTÍ se špatností ve špatné společnosti. Třeba takoví bezdomovci, špinaví, mnohdy opilí, sfetovaní, to asi není zrovna dobrá společnost, že? Křesťanské organizace mezi ně chodí a pomáhají. Vy taky?


 #53369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:20:45 | #53376 (33)

Chodíme, pomáháme a hlavně od lidí nic nevybirame *32238* !
Žádné placené svatby, krty a pohřby!!!


 #53375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:25:38 | #53378 (33)

Do válkou zmitaneho Sarajeva, přijeli s nasazenim vlastniho zivota s humanitární pomoci jenom svedkove! Videl jse video z domacnosti, kde jich zilo asi 40 v 1 byte, nebot tam jeste bylo trochu dreva. Plakali radosti. Sebehli se sousede jine viry, take jidlo dostali a ptali se, kde jsou jejich knezi....kterym kazdy tyden plati v kostelich....


 #53375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:50:32 | #53395 (33)

My taky. Ovšem ne proto, abychom s nimi vypíjeli krabicáky. Chápeš?


 #53375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:56:18 | #53399 (34)

Tím myslíš levné víno z krabice? Nechápu.....


 #53395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:58:15 | #53403 (35)

Ano. Chtěla jsem tím říct, že za nimi nechodíme proto, abychom se s nimi opíjeli.


 #53399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:44:02 | #53391 (31)

Ty jsi snad z té otázky nevyviodil správnou odpověď? *24581*


 #53368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:50:03 | #53394 (32)

To snad není pravda! :-)))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:29:43 | #53416 (31)

Pochopily smysl doplňujících otázek?
Aby se pochopilo, v čem je problém?
Když příjdeš k doktorovi :"je mi špatně, co mi je?" Nezačne se dál vyptával, aby pochopil přesněji, co Ti je?
Proč Ježíš používal navedejici otázky místo odpovědi?


 #53368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:29:45 | #53417 (31)

Pochopily smysl doplňujících otázek?
Aby se pochopilo, v čem je problém?
Když příjdeš k doktorovi :"je mi špatně, co mi je?" Nezačne se dál vyptával, aby pochopil přesněji, co Ti je?
Proč Ježíš používal navedejici otázky místo odpovědi?


 #53368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:31:06 | #53418 (32)

Matouš 22
15 Tehdy se farizeové šli poradit, jak by ho mohli chytit za slovo. 16 A tak k němu poslali své učedníky spolu s Herodovými stoupenci, aby řekli: „Učiteli, víme, že jsi pravdomluvný a vyučuješ o Bohu podle pravdy a nesnažíš se druhým zalíbit, protože ti nezáleží na tom, jaké má kdo postavení. 17 Řekni nám tedy, co si myslíš: Je správné platit daň císaři, nebo ne?“ 18 Ježíš ale znal jejich zlý úmysl, a tak řekl: „Proč mě zkoušíte, pokrytci? 19 Ukažte mi minci, kterou se platí daň.“ Podali mu denár. 20 Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“


 #53417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:47:40 | #53421 (32)

Prosím 1 smazat, omylem dabluju....


 #53417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:32:54 | #53384 (29)

Cožpak to neděláme?
Je rozdíl vyhledávat takovou společnost k pobavení a přitakávání tomu, co se v ní děje, a nebo se pokusit v ní najít někoho, kdo zareaguje na Boží věci.


 #53360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:10:29 | #53409 (29)

Co dělat?


 #53360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:29:12 | #53380 (27)

Určitě. Pokud chceš narížet na nevěstly a celníky, tak mezi ně chodil kázat, zachránit je. Jinak trávil čas se svými učedníky, těmi, kdo mu chtěli naslouchat.


 #53356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:24:15 | #53357 (23)

Naši přátelé nevedou oplzlé řeči.


 #53344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:32:24 | #53362 (24)

Protože to tak chceš vidět. Na "špinavou" práci tu máte vždycky lidi. Momentíálně rosáka.


 #53357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:41:17 | #53364 (25)

Chceš srovnávat vyjadřování roseho s jonatanem a selenem?


 #53362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:37:11 | #53387 (25)

Jakou špinavou práci, Volmane? Podléháš kospiračním teoriím? *2527*


 #53362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:07:12 | #53408 (25)

My si na to pujcujeme inkvizitory s jiných církví *5527* *5527* *5527* ...


 #53362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN pro…
14.01.21 10:13:22 | #53372 (6)

Made in Visitor:
Reakce na příspěvek #52969
existuje výraz "zarputilosť v lži a v polopravde", a niektorí si v tom libují - nikdy nepriznajú pravdu iného, nedajú si nič vysvetliť, a keď im to človek v pravde vysvetlí (lebo je v tom doma, má omnoho viac informácií), neprijmú to, ale naopak, vytáčajú sa a prekrúcajú to ako had a naviac posmeškujú - a zarputilo tvrdia svoje...- takéto správanie mám hodne "rád"...

Ani kapka nenávisti? *5527* *5527* *5527* *5527* *5527* *5527*


 #53248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor OSN…
14.01.21 11:55:40 | #53423 (7)

ani kapka! - mám to "rád" (nelíbí se mi to - tieto vlastnosti), bez toho, aby som človeka nenávidel, súdil, odsudzoval, ako to robíte vy....naopak, aj takého ho mám rád....


 #53372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Výbor…
14.01.21 12:03:28 | #53428 (8)

Naopak - ako to delas ty!


 #53423 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.21 17:36:56 | #53115

siouxi, to ale Ducha musím nejdříve mít........., nemají ho všichni, kteří to o sobě tvrdí.........| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.21 23:10:58 | #53150 (1)

A to jsi napsala moc hezky.
Hlavně si to zapamatuj. *2*


 #53115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 07:53:00 | #53165 (2)

To si nikdo pamatovat nemusí. Ti, kteří Přímluvce přijali se mezi sebou snadno poznají. Ti, kteří ho nepřijali nevědí o čem je řeč a mají tendenci to bagatelizovat. Kam se přikloníš ty?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 07:55:39 | #53166 (3)

Takhle to chápat je veelice nebezpčné a zrádné. Rozděluj lidi na "my kteří s poznáme" a "ti ostatní". a to je zdroj neporozumění a konfliktů mezi lidmi.


 #53165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 07:55:56 | #53167 (4)

rozděluje


 #53166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 08:23:31 | #53177 (4)

To by byl také Ježíš zrádce, když hovořil o meči, který přinesl? Já jsem přesvědčen, že ten, kdo je s Duchem v kontaktu, by se zachoval stejně jako přávě Ježíš,při svém zatčni, když byl proti použití toho meče v reálu.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 14:28:47 | #53254 (5)

Myslíš jako, že ten, kdo je s duchem v kontaktu, by nešel bojovat? Do armády? Di války? Tak to je od tebe moudré. *20832*


 #53177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 07:31:43 | #53321 (6)

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 07:38:11 | #53322 (6)

V prvé řadě si nemyslím, že někdo je schopen být v kontaktu s Duchem svatým nepřetržitě. Naprosto všichni opakovaně hřešíme a Duch svatý nemůže být podílníkem na našich nedostatcích. Dokázal by to jen v případě, že by nebyl osobní, ale byl by pouze nějakou energii. Ta by nepřetržitě působit mohla. Protože Duch svatý je živá a moudrá bytost která je láskou, je jisté, že v čase poklesku člověka, nemůže člověk být s Duchem svatým v žádném kontaktu. Takže například vraždění, nebo jakýkoli jiný hřích, prohlašovaný za čin prováděný jménem Boha, je satanova lež a autoři těchto prohlášení sloužili v čase těchto prohlášení zlu a ne Bohu. To však neznamená, že člověk nemá právo hájit život svůj nebo životy svých blízkých.
To, že člověk není v kontaktu s Duchem svatým nepřetržitě, ti mohu naznačit třebas popisem toho co se zde občas stává. Napíši sem nějaký názor s tím záměrem, že se mi snad povede něco lépe vysvětlit. Vaše reakce je odmítavá, a to je v pořádku. Jenže pak mi začnete oznamovat jaký jsem a jak mě znáte a že dobře víte, jak co myslím a že jsem takový nebo makový. Jelikož se pravidelně netrefujete, poznávám z toho, že vaše slova nemohou být inspirovaná Duchem svatým, protože On ví, a dal by vám vědět, z jakého důvodu vás tady oslovuji. Řekl by vám, abyste takhle předpojatě nepsali, že tím ubližujete jen sami sobě, protože nemáte pravdu v tom co zveřejňujete. A když nemáte pravdu tak v době, kdy píšete své nepravdivé dojmy a vydáváte je za skutečnost, kde je Duch svatý, že vám to napsat dovolí? Ale jak jsem zmínil, nejsem lepší než vy, protože ani se mnou Duch svatý nevydrží být nepřetržitě.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 07:43:32 | #53325 (7)

Souhlasím s tím, že jsme na tom všichni stejně, co s týče našich těl a tělesnosti. Stejně trpíme, stejně jsme dotčeni. lítostiví i či úzkostní pokud se něco nedaří. pak reagujme často přirozeně a upřimně jako lidi.


 #53322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:28:15 | #53340 (7)

Vzhledem k tomu, že Bible říká, že máme o Božího ducha prosit neustále, potvrdila bych, co k tomuto tématu píšeš. Akorát tedy s výhradou, že je úplně mimo tvrdit, že neosobní duch by byl "jen nějakou energií". Ty jsi tohle napsal "jen nějakou energií", nebo svým duchem?


 #53322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 08:58:16 | #53347 (8)

Ty bys zařadila energii nad život, do stejné roviny jako život nebo níže než život? Co má ve tvých očích jakou hodnotu?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:07:45 | #53351 (9)

Nic neposuzuju, nenadřazuju a nepodřizuju, píšu o Božím duchu a lidském duchu tak, jak to podává Bible.


 #53347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:38:57 | #53363 (10)

Ovšem s tím, že některé verše jsi prozíravě opomenula, abys mohla tvrdit, to co tvrdíš.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:37:54 | #53388 (11)

A nebo jsi je opomenul ty? *3476*


 #53363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:16:55 | #53374 (7)

Co kdyz já poznal, ze ty nejsi v souladu s SD?


 #53322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:31:22 | #53383 (8)

Jestli jsi sám před sebou jistý, že jsi to poznal, tak se s tím nedá nic dělat. Platí, že máme říkat ano, ano nebo ne, ne. A za to co říkáme, neseme svou vlastní zodpovědnost. To znamená, že když říkáme pravdu, nikdo nám to později nebude moci přičíst ke hříchům.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 07:58:17 | #53168 (3)

Když v Tojici nevěřím, nemůžu Ducha přijmout, logicky! Můžu na sebe nechat pouze působit sílu. Činnou sílu. Ne?


 #53165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 08:09:35 | #53170 (4)

Pak je důležité se s touto činnou sílou ztotožnit, uvědomovat si ji jako svůj vlastní život. Jstli ji budu říkat Boží síla nebo Boží Duch je vlastně druhořadé. Působí tak jako tak.


 #53168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 12:39:38 | #53239 (5)

Kolik ateistu si dobře uvědomují svůj život!
Je to dukaz Božího duchu v nich?


 #53170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 08:24:48 | #53179 (4)

Přesně tak. Můžeš se třeba opalovat.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 14:30:59 | #53256 (4)

Jak můžeš přemýšlet takhle povrchně - poté co jsme si o tom ráno psali. Prostě můžeš na sebe nechat působit Boha jeho duchem, ne? *2527*


 #53168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 14:33:15 | #53257 (5)

Dá se přece řícr i u lidí: "Povzbudil mě svým zaníceným duchem." ""Rozesmutněl mě svým zkroušeným duchem". Jeho dílo má povznášejícího ducha." atd.


 #53256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 14:41:59 | #53261 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #53201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 08:53:17 | #53525 (6)

Tak tohle beru. S tím souhlasím. A kdybych měl odvahu to ještě zdůraznit, tak bych mohl dodat, „to je celý on, dal do toho sebe, jako bych ho slyšel, viděl před sebou“ atd. Doslova si dotyčného zpřítomňuji, jako by byl živý, v mé blízkosti. Ale myslet na něj jako na nějakou činnou sílu by mě asi nenapadlo.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 09:33:42 | #53533 (7)

No tak nemysli na činnou sílu, ale na ducha. Na podobného ducha, jako máš ty. Zeptám se tě: "Co je tvůj duch?" Zkusíš mi odpovědět?


 #53525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 09:36:22 | #53535 (8)

Proč bych neskusil? Jsem to já, když si odmyslím své pozemské tělo.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 09:42:33 | #53539 (9)

Když si odmyslíš své tělo, nejsi to ty.
A co to je to "já"?


 #53535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:22:21 | #53554 (10)

Tak zpátky. Proč bych měl být já jiný, než ostatní lidé? I já jsem hmota, oživená Božím duchem. Ten Boží duch je dar od Boha, který je mi opravdu darován, ne pouze propůjčen, s tím abych si ho užíval a utvářel z něj svou osobnost, své ego. Ten dar, který dostal svobodu být sám sebou a má tedy vlastní identitu, to je to jsoucno, které samo sebe nazývá „JÁ“ a dočasně přebývá v mém těle. Ty si snad takové své „JÁ“ neuvědomuješ? Tebe netvoří tělesná a duchovní složka?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:26:10 | #53556 (11)

Kde mas ze to je dočasně ja?
Cituj prosim z Bible a dej do souladu s ni:

Kazatel 3:19
19 Lidi i zvířata totiž čeká stejný konec. Jako umírají jedni, tak umírají druzí a všichni mají stejného ducha. Člověk tedy není nijak nadřazený zvířeti. Všechno je marnost.


 #53554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:34:51 | #53560 (12)

Jestli je všechno marnost, tak co tady chceš řešit? Na podobné téma jsi už cosi nedávno napsal a pak jsi od toho utekl a nechl jsi Margo, aby to za tebe zkusila vysvětlit. Tak jak je to s tou marnosti?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 11:00:26 | #53578 (13)

Takhle ne, Siouxi. Když tady někdo není, tak tady není, a je ošklivé mu připisovat nějaké falešné pohnutky. *17622* *17622* *17622*


 #53560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 12:52:50 | #53594 (14)

Nikomu nic nepřipisuji, to co jsem napsal jsem prožil a jestli chceš, můžeš to popřít. Takže takhle opravdu ne, to s tebou souhlasím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 12:57:32 | #53595 (15)

Ostatně před hodinou tady Rose byl a k té „marnosti“ se opět nehlásí, přestože tady ta moje připomínka visí už hodiny dvě. Tak nevím o co ti jde.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 13:55:44 | #53600 (16)

Biblický slovník A. Novotného (1956) pod heslem „Duše“ uvádí: „S[taro]z[ákonní] názor na duši . . . liší se podstatně . . . od názorů řecké filosofie . . . [V Gn 2,7] se nepraví, že člověk má duši, nýbrž že celý je duší . . . Kraličtí namnoze už překládají [neʹfeš] slovem lidé nebo slovem život.“ Jiný komentář k témuž textu říká: „[Člověk] nedostal živou duši, jak se pod vlivem řeckého myšlení často vykládá toto místo.“ (Nový překlad Písma svatého, sv. 1: Starý zákon — Genesis)


 #53595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 11:16:07 | #53645 (17)

To sice ano, ale pokud chceš získat souvislejší přehled, musíš se také podívat na hesla „duch“ „člověk“ a spoustu dalších. A pak si z toho odvodit nějaký srozumitelný závěr.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 10:52:54 | #53210 (16)

Obsah příspěvku byl smazán


 #53208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 22:47:44 | #53619 (16)

O připisování špatných pohnutek.


 #53595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 10:53:52 | #53211 (17)

Obsah příspěvku byl smazán


 #53210 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 09:02:26 | #53636 (17)

Když píši, že nevím, co si o něčem mám myslet, tak je od tebe předpojatost, když mi přisuzuješ připisování špatných pohnutek. Toho jsi se dopustila ty vůči mně.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 17:00:58 | #53735 (18)

Sioux:

"Na podobné téma jsi už cosi nedávno napsal a pak jsi od toho utekl a nechl jsi Margo, aby to za tebe zkusila vysvětlit."


 #53636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 17:00:16 | #53734 (15)

Sioux:

"Na podobné téma jsi už cosi nedávno napsal a pak jsi od toho utekl a nechl jsi Margo, aby to za tebe zkusila vysvětlit."


 #53594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 09:32:30 | #53637 (16)

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 17:21:15 | #53744 (16)

Ano a je to pravda. V tu dobu tady byl ale dělal mrtvého brouka. My se o tom dohadovali dva dny. Jak to s Rosem vidím jsem sem napsal ale to se vám nehodilo do krámu, tak jste to smázli. Jenže to na pravdivosti toho co vím nic nezmění. A vy dobře víte, že jsem pravdu měl.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 17:25:52 | #53746 (17)

Nikoli, pravdu jsi neměl.
A trefovat se do nemocného člověka je pro mě hodně "přes čáru".
Nemusím ti snad vysvětlovat, že když je člověku blbě, napíše třeba jen krátkou glosu, ale rozhodně se nepustí do nějaké složitější úvahy.
Také mívám občas nějaké problémy, tak vím, o čem mluvím.
Na tvém místě bych sklopil uši a nerozmazával to. *30357*


 #53744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 17:33:12 | #53748 (18)

Já si v poslední době taky nejsem jistá, jestli jsem odpověděla na všechno. Je tu hromada příspěvků v různých rozvětvených vláknech a stává se to velmi nepřehledným.


 #53746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 18:13:52 | #53754 (18)

Abuko, .....ani nemocného člověka není možné tolerovat tak, že pak neví roupama co dělat..........a chová se jako nevychované dítě.....
Je mi líto, ale já jsem s tímto bojovala poměrně hodně let a právě dost dlouho právě takto špatně.......


 #53746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 18:18:54 | #53755 (19)

Já to nebudu řešit, fakt ne.


 #53754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 20:04:49 | #53769 (19)

Když opomene odpovědět na příspěvek, tak "neví co roupama dělat"? *24590* *19364*


 #53754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 11:57:58 | #53797 (20)

Ty roupy jsem myslela něco jiného.


 #53769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 12:43:48 | #53810 (21)

A CO?


 #53797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.21 20:41:07 | #53300 (21)

Obsah příspěvku byl smazán


 #53293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 17:26:29 | #53747 (17)

Víš, na jaké tvoje tvrzení jsem ti tohle připomínala?


 #53744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 11:05:21 | #53581 (13)

Když jsem závislý na nemocnici, tak tam musím jít a nemůžu kapacce vysvetlovat, ze sioux měl otázku.....


 #53560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:40:57 | #53563 (12)

Ještě jsi zapomněl rosee napsat, že byl čas, kdy člověk a zvíře nemělo nikdy zemřít. Člověk byl předurčen k věčnému životu. Řekni mi na jakém principu to fungovalo .


 #53556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:46:17 | #53566 (13)

Kde je psáno, ze zvířata neumírala?
Přišel snad Ježíš vykoupit zvířata?


 #53563 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:55:05 | #53573 (14)

Smrt přišla teprve po prvotním hříchu, to nevíš rosee? A zvířata byla s Adamem v ráji.


 #53566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.21 17:03:25 | #53736 (15)

Bůh neříkal, že s Adamem a Evou v případě jejich hříchu zemřou i zvířata. Zvířata nejsou k Boží podobě a plní p přírodě jinou úlohu.


 #53573